Η γιορτή της Αγίας Τριάδας - DirfysΗ γιορτή της Αγίας...

of 8 /8
ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ 0,29 Ευρώ ΕΤΟΣ 16ο ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 135 ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 - Εφηµερίδα ∆ιαδιρφυακής Επικοινωνίας - Η φωνή και η ψυχή των Απανταχού ∆ Ι Ρ Φ Υ Ω Ν www.dirfys.gr www.servitoros.gr/dirfi/ Κωδικός 3437 Σελίδα 4 Σελίδα 4 Σελίδα 8 Σελίδα 7 Το πρώτο Μουσικό Πανδοχείο Περιβάλλον ώρα µηδέν της Ελένης Λάµπρου Τελείωσε η ποδοσφαιρική σεζόν για τα ποδοσφαιρικά πρωταθλήµατα Συνεχίζεται στη σελ. 6 Συνεχίζεται στη σελ. 6 Συνεχίζεται στη σελ. 3 Οι Ολυµπιακοί αγώνες άλλοτε και τώρα Αποφάσεις ∆ηµοτικού Συµβουλίου Η γιορτή της Αγίας Τριάδας Κ ατ’ εξοχήν ∆ιρφυακή, η γιορ τή της Αγίας Τριάδος, µιας και γιορτάζουν πέντε χωριά του δήµου ∆ιρφύων. Η Κάτω Στενή, η Αµφιθέα, οι Στρόπωνες, ο Πούρνος και το Μαυ- ρόπουλο, ντύθηκαν στα γιορτινά τους και γιόρτασαν µε κατάνυξη, αλλά και µε γλέντι την Άγια αυτή µέρα. Κάτω Στενή. Με µεγαλοπρέπεια και θρησκευ- τική κατάνυξη γιορτάστηκε και φέ- τος στην ενορία Κάτω Στενής η εορτή του Αγίου Πνεύµατος. Πλήθος κόσµου, χίλια εφτακό- σια περίπου άτοµα, παρακολούθη- σε τον µέγα Αρχιερατικό Εσπερι- νό, χοροστατούντος του Σεβασµιω- τάτου Μητροπολίτου Χαλκίδος κ.κ. Χρυσοστόµου, του Πρωτοσύγκελου της Ιεράς µας Μητροπόλεως Πα- νοσιολογιοτάτου Αρχιµανδρίτου Νι- κόδηµου Ευσταθίου και πολλών κληρικών. Μετά το πέρας του ε- σπερινού και της περιφοράς της Αγίας Εικόνας, ο Ιερέας π. Τσουνής Γεώργιος και το Εκκλησιαστικό Συµ- βούλιο, πρόσφεραν φαγητό στους πιστούς (κρέας µε µανέστρα), ενώ υπήρχαν και σουβλάκια µε µπύρα και αναψυκτικά, που µπορούσαν να αγοράσουν οι πιστοί Ακολούθησε γλέντι και χορός στην αυλή της εκκλησίας µε τη συνοδεία ζωντα- νής ορχήστρας µέχρι αργά τα µε- σάνυχτα. Ο Σεβασµιώτατος, κατά την οµιλία του, επαίνεσε τον ιερέα της ενορίας και το εκκλησιαστικό Συµβούλιο για την άρτια οργάνω- ση, καθώς και τον πρωτοψάλτη Σπύρο Σιµιτζή και εξέφρασε την ευχαρίστησή του για την αθρόα προσέλευση του κόσµου. Ο ιερέας του χωριού ευχαρίστη- σε τον Σεβασµιώτατο για την πα- ρουσία του, τον πρωτοσύγκελο και τους άλλους πατέρες, καθώς και όλο τον κόσµο. Ευχαρίστησε τους κτηνοτρόφους της περιοχής που πρόσφεραν τα ζώα τους για το φαγητό (18 αρνιά), τον Εκπολιτι- στικό Σύλλογο Στενής για την βο- ήθεια και συµπαράσταση, το Νικό- λαο Ζέρβα που µαγείρεψε το φαγη- τό, αλλά και όλους τους πιστούς, για την ηθική και οικονοµική ενίσχυση στα έργα του Ναού. Την άλλη µέρα (16- 6) ανήµερα, τελέστηκε θεία Λειτουρ- γία και αρτοκλασία. Αµφιθέα. Στην Αµφιθέα τελέστηκε Εσπε- ρινός, χοροστατούντος του Αρχι- µανδρίτου Τιµόθεου Μπαϊµπάκη, του εφηµέριου Αµφιθέας Κωνστα- ντίνου Σίδερη και του εφηµέριου Καθενών Πέτρου Αντωνίου. 10οι Πανδίρφυοι Μαθητικοί Αγώνες Στίβου Τ α θέµατα που απασχόλησαν το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του δήµου ∆ιρ φύων κατά τη συνεδρίαση της 28ης Μαΐου 2008, αφορούσαν κυ- ρίως, Αγροτική Οδοποιία, ασφαλτοστρώσεις, αναπλάσεις που αφορούν κυρίως πλακοστρώσεις, επεκτάσεις και βελτιώσεις δικτύων ύδρευσης και άρδευ- σης, αποχετευτικά οµβρίων, απαλλοτριώσεις ακινήτων για δηµιουργία πλα- τειών και παιδικών χαρών, επιβολή κυρώσεων σε πτηνοτροφικές επιχειρή- σεις, αλλά και άλλα θέµατα που θα δούµε στη συνέχεια. 1. Για αγροτική οδοποιία Στροπώνων, διετέθη το ποσόν των 44.987,52 ευρώ. 2. Αγροτική οδοποιία Γλυφάδας, 44.998,38 ευρώ. 3. Ασφαλτοστρώσεις οδών σε Αµφιθέα, Λούτσα και Μίστρο 100.000 ευρώ. 4. Ασφαλτοστρώσεις οδών σε Καµπιά, Βούνους και Στρόπωνες. 100.000 ευρώ. 5. Αναπλάσεις σε Θεολόγο, Βούνους και Μίστρο 99.935,37 ευρώ. 6. Αναπλάσεις σε Άγιο Αθανάσιο, Λούτσα και Γλυφάδα 99.928,91 ευρώ. 7. Αναπλάσεις σε Πάλιουρα, Αµφιθέα, Λάµαρη 99.941,83 ευρώ. 8. Αναπλάσεις σε Στενή και Καµπιά 120.000 ευρώ. 9. Επέκταση δικτύων ύδρευσης στα Καµπιά 43.023 ευρώ. 10. Βελτίωση δικτύων ύδρευσης σε Στενή, Βούνους και Λούτσα 44.997,51 ευρώ. 11. Επέκταση - παροχές δικτύου άρδευσης στον Πούρνο 44.997,33 ευρώ. 12. Για αποχετευτικά οµβρίων σε Λούτσα και Άγιο Αθανάσιο 24.978,96 ευρώ. 13. Αποφασίστηκε να παραχωρηθεί χώρος στο ∆ηµοτικό Σχολείο Στενής στον ΟΣΚ, για την εγκατάσταση Νηπιαγωγείου. Τ ο Ολυµπιακό πνεύµα, το πνεύµα της ευγενικής ά- µιλλας, γεννήθηκε στη χώρα του φωτός και του πολιτισµού, την Ελλάδα. Οι προγονοί µας θεωρούσαν ιδανικό άνθρωπο τον «καλό καγαθό», αυτόν που είχε σύµµετρα αναπτύξει το σώµα και το πνεύµα του. Και οι Ολυµπιακοί αγώνες ήταν η εκδήλωση αυτού του ιδανικού. Στην κοιλάδα του Αλφειού, µέσα στο ιερό άλσος γίνονταν στην αρχαιότητα κάθε τέσσε- ρα χρόνια οι Ολυµπιακοί αγώ- νες, ήταν αγώνες Πανελλήνιοι, που ένωναν, στη διάρκεια τους, όλες τις ελληνικές πόλεις, α- κόµα κι αν οι σχέσεις τους ήταν εχθρικές. Οι πόλεµοι σταµατού- σαν, παντού γινόταν ειρήνη και οι αθλητές αγωνίζονταν όχι για υλικά αγαθά, αλλά για ένα στε- φάνι ελιάς. Ήταν µεγάλη τιµή για µια πόλη ένας Ολυµπιονί- κης. Ήταν ο άνθρωπος που συ- γκέντρωνε το θαυµασµό και την εκτίµηση όλων. Το όνοµα του και το όνοµα της πόλης του γραφόταν σε αναµνηστι- κές στήλες στο άλσος της Ο- λυµπίας. Οι αγώνες της Ολυµπίας, όπως και οι άλλοι πανελλήνιοι αγώνες, είχαν µεγάλη σηµασία για τη διατήρηση και τη συνο- χή του Ελληνισµού. Κάθε πόλη ήταν και ένα ξεχωριστό κρά- τος, τους ένωναν, όµως, τους Έλληνες η κοινή γλώσσα, η κοινή καταγωγή, η κοινή θρη- σκεία. Κι όσες διαφορές κι αν είχαν µεταξύ τους, δεν έπαψαν να ενώνονται µπροστά στους κοινούς κινδύνους, να αισθάνο- νται υπερηφάνεια για την κα- ταγωγή τους και υπεροχή α- πέναντι στους άλλους λαούς. Γι αυτό και στους αγώνες τους γίνονταν δεκτοί µόνον Έλλη- νες κι ο συναγωνισµός τους ήταν ευγενής. Ο Μητροπολίτης Χαλκίδας Χρυσόστοµος οµιλεί στους πιστούς.

Transcript of Η γιορτή της Αγίας Τριάδας - DirfysΗ γιορτή της Αγίας...

Page 1: Η γιορτή της Αγίας Τριάδας - DirfysΗ γιορτή της Αγίας Τριάδας Κατ’ εξοχήν ∆ιρφυακή, η γιορ τή της Αγίας

ΤΙΜΗΦΥΛΛΟΥ0,29 Ευρώ

ΕΤΟΣ 16οΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 135

ΙΟΥΝΙΟΣΙΟΥΛΙΟΣ

2008

- Εφηµερίδα ∆ιαδιρφυακής Επικοινωνίας- Η φωνή και η ψυχή των Απανταχού

∆ Ι Ρ Φ Υ Ω Νwww.dirfys.gr

www.servitoros.gr/dirfi/

Κωδικός 3437

Σελίδα 4Σελίδα 4 Σελίδα 8Σελίδα 7

Το πρώτοΜουσικό

Πανδοχείο

Περιβάλλονώρα µηδέν

της Ελένης Λάµπρου

Τελείωσε ηποδοσφαιρική σεζόνγια τα ποδοσφαιρικά

πρωταθλήµαταΣυνεχίζεται στη σελ. 6

Συνεχίζεται στη σελ. 6

Συνεχίζεται στη σελ. 3

Οι Ολυµπιακοίαγώνες άλλοτε

και τώρα

Αποφάσεις ∆ηµοτικού Συµβουλίου

Η γιορτή της Αγίας ΤριάδαςΚ

ατ’ εξοχήν ∆ιρφυακή, η γιορτή της Αγίας Τριάδος, µιας και

γιορτάζουν πέντε χωριά του δήµου∆ιρφύων.

Η Κάτω Στενή, η Αµφιθέα, οιΣτρόπωνες, ο Πούρνος και το Μαυ-ρόπουλο, ντύθηκαν στα γιορτινά τουςκαι γιόρτασαν µε κατάνυξη, αλλά καιµε γλέντι την Άγια αυτή µέρα.

Κάτω Στενή.Με µεγαλοπρέπεια και θρησκευ-

τική κατάνυξη γιορτάστηκε και φέ-τος στην ενορία Κάτω Στενής ηεορτή του Αγίου Πνεύµατος.

Πλήθος κόσµου, χίλια εφτακό-σια περίπου άτοµα, παρακολούθη-σε τον µέγα Αρχιερατικό Εσπερι-νό, χοροστατούντος του Σεβασµιω-τάτου Μητροπολίτου Χαλκίδος κ.κ.Χρυσοστόµου, του Πρωτοσύγκελουτης Ιεράς µας Μητροπόλεως Πα-νοσιολογιοτάτου Αρχιµανδρίτου Νι-κόδηµου Ευσταθίου και πολλώνκληρικών. Μετά το πέρας του ε-σπερινού και της περιφοράς τηςΑγίας Εικόνας, ο Ιερέας π. ΤσουνήςΓεώργιος και το Εκκλησιαστικό Συµ-

βούλιο, πρόσφεραν φαγητό στουςπιστούς (κρέας µε µανέστρα), ενώυπήρχαν και σουβλάκια µε µπύρακαι αναψυκτικά, που µπορούσαν νααγοράσουν οι πιστοί Ακολούθησεγλέντι και χορός στην αυλή τηςεκκλησίας µε τη συνοδεία ζωντα-νής ορχήστρας µέχρι αργά τα µε-σάνυχτα. Ο Σεβασµιώτατος, κατάτην οµιλία του, επαίνεσε τον ιερέατης ενορίας και το εκκλησιαστικόΣυµβούλιο για την άρτια οργάνω-ση, καθώς και τον πρωτοψάλτηΣπύρο Σιµιτζή και εξέφρασε τηνευχαρίστησή του για την αθρόαπροσέλευση του κόσµου.

Ο ιερέας του χωριού ευχαρίστη-σε τον Σεβασµιώτατο για την πα-ρουσία του, τον πρωτοσύγκελο καιτους άλλους πατέρες, καθώς καιόλο τον κόσµο. Ευχαρίστησε τουςκτηνοτρόφους της περιοχής πουπρόσφεραν τα ζώα τους για τοφαγητό (18 αρνιά), τον Εκπολιτι-στικό Σύλλογο Στενής για την βο-ήθεια και συµπαράσταση, το Νικό-λαο Ζέρβα που µαγείρεψε το φαγη-τό, αλλά και όλους τους πιστούς, για

την ηθική και οικονοµική ενίσχυση σταέργα του Ναού. Την άλλη µέρα (16-6) ανήµερα, τελέστηκε θεία Λειτουρ-γία και αρτοκλασία.

Αµφιθέα.Στην Αµφιθέα τελέστηκε Εσπε-

ρινός, χοροστατούντος του Αρχι-µανδρίτου Τιµόθεου Μπαϊµπάκη,του εφηµέριου Αµφιθέας Κωνστα-ντίνου Σίδερη και του εφηµέριουΚαθενών Πέτρου Αντωνίου.

10οι ΠανδίρφυοιΜαθητικοί

Αγώνες Στίβου

Τα θέµατα που απασχόλησαν το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του δήµου ∆ιρφύων κατά τη συνεδρίαση της 28ης Μαΐου 2008, αφορούσαν κυ-

ρίως, Αγροτική Οδοποιία, ασφαλτοστρώσεις, αναπλάσεις που αφορούν κυρίωςπλακοστρώσεις, επεκτάσεις και βελτιώσεις δικτύων ύδρευσης και άρδευ-σης, αποχετευτικά οµβρίων, απαλλοτριώσεις ακινήτων για δηµιουργία πλα-τειών και παιδικών χαρών, επιβολή κυρώσεων σε πτηνοτροφικές επιχειρή-σεις, αλλά και άλλα θέµατα που θα δούµε στη συνέχεια.

1. Για αγροτική οδοποιία Στροπώνων, διετέθη το ποσόν των 44.987,52ευρώ.

2. Αγροτική οδοποιία Γλυφάδας, 44.998,38 ευρώ.3. Ασφαλτοστρώσεις οδών σε Αµφιθέα, Λούτσα και Μίστρο 100.000

ευρώ.4. Ασφαλτοστρώσεις οδών σε Καµπιά, Βούνους και Στρόπωνες. 100.000

ευρώ.

5. Αναπλάσεις σε Θεολόγο, Βούνους και Μίστρο 99.935,37 ευρώ.6. Αναπλάσεις σε Άγιο Αθανάσιο, Λούτσα και Γλυφάδα 99.928,91

ευρώ.7. Αναπλάσεις σε Πάλιουρα, Αµφιθέα, Λάµαρη 99.941,83 ευρώ.8. Αναπλάσεις σε Στενή και Καµπιά 120.000 ευρώ.9. Επέκταση δικτύων ύδρευσης στα Καµπιά 43.023 ευρώ.10. Βελτίωση δικτύων ύδρευσης σε Στενή, Βούνους και Λούτσα

44.997,51 ευρώ.11. Επέκταση - παροχές δικτύου άρδευσης στον Πούρνο 44.997,33

ευρώ.12. Για αποχετευτικά οµβρίων σε Λούτσα και Άγιο Αθανάσιο 24.978,96

ευρώ.13. Αποφασίστηκε να παραχωρηθεί χώρος στο ∆ηµοτικό Σχολείο

Στενής στον ΟΣΚ, για την εγκατάσταση Νηπιαγωγείου.

Το Ολυµπιακό πνεύµα, τοπνεύµα της ευγενικής ά-

µιλλας, γεννήθηκε στη χώρατου φωτός και του πολιτισµού,την Ελλάδα. Οι προγονοί µαςθεωρούσαν ιδανικό άνθρωποτον «καλό καγαθό», αυτόν πουείχε σύµµετρα αναπτύξει τοσώµα και το πνεύµα του. Καιοι Ολυµπιακοί αγώνες ήταν ηεκδήλωση αυτού του ιδανικού.Στην κοιλάδα του Αλφειού,µέσα στο ιερό άλσος γίνοντανστην αρχαιότητα κάθε τέσσε-ρα χρόνια οι Ολυµπιακοί αγώ-νες, ήταν αγώνες Πανελλήνιοι,που ένωναν, στη διάρκεια τους,όλες τις ελληνικές πόλεις, α-κόµα κι αν οι σχέσεις τους ήτανεχθρικές. Οι πόλεµοι σταµατού-σαν, παντού γινόταν ειρήνη καιοι αθλητές αγωνίζονταν όχι γιαυλικά αγαθά, αλλά για ένα στε-φάνι ελιάς. Ήταν µεγάλη τιµήγια µια πόλη ένας Ολυµπιονί-κης. Ήταν ο άνθρωπος που συ-γκέντρωνε το θαυµασµό καιτην εκτίµηση όλων. Το όνοµατου και το όνοµα της πόληςτου γραφόταν σε αναµνηστι-κές στήλες στο άλσος της Ο-λυµπίας.

Οι αγώνες της Ολυµπίας,όπως και οι άλλοι πανελλήνιοιαγώνες, είχαν µεγάλη σηµασίαγια τη διατήρηση και τη συνο-χή του Ελληνισµού. Κάθε πόληήταν και ένα ξεχωριστό κρά-τος, τους ένωναν, όµως, τουςΈλληνες η κοινή γλώσσα, ηκοινή καταγωγή, η κοινή θρη-σκεία. Κι όσες διαφορές κι ανείχαν µεταξύ τους, δεν έπαψαννα ενώνονται µπροστά στουςκοινούς κινδύνους, να αισθάνο-νται υπερηφάνεια για την κα-ταγωγή τους και υπεροχή α-πέναντι στους άλλους λαούς.Γι αυτό και στους αγώνες τουςγίνονταν δεκτοί µόνον Έλλη-νες κι ο συναγωνισµός τουςήταν ευγενής.

Ο Μητροπολίτης Χαλκίδας Χρυσόστοµος οµιλεί στους πιστούς.

Page 2: Η γιορτή της Αγίας Τριάδας - DirfysΗ γιορτή της Αγίας Τριάδας Κατ’ εξοχήν ∆ιρφυακή, η γιορ τή της Αγίας

∆ιρφυακά Νέα2

ΚοινωνικάΚηδείες

∆ΙΡΦΥΑΚΑ ΝΕΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗ

ΕΚ∆ΟΤΗΣ - Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗΣΧριστίνα Γιαννούκου Στενή Εύβοιας

Τηλ.(22280) 51210, 51224, Fax. (22280) 51224∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Γιάννης Γιαννούκος

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ: Γιάννης ΜυτάκηςΤαχυδροµική ∆ιεύθυνση: «∆ιρφυακά Νέα» 34014 Στενή Ευβοίας

Ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]ΣΕΛΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ: Αντώνης Βάθης, Χαλκίδα Τηλ. (22210) 75474

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ: Κ. Κάργας, Ν. ΜαργαρίτηςΕΚΤΥΠΩΣΗ: Εύριπος Φαβιέρου 54 Χαλκίδα Τηλ. (22210) 83583

ΠΩΛΕΙΤΑΙΠωλείται κτίσµα νεόδµητο ηµιτελές,

επί οικοπέδου 1.000 τ. µ.Βρίσκεται στην τοποθεσία «ΧΟΝΤΖΑ», επί του

επαρχιακού δρόµου µεταξύ Άνω και Κάτω Στενής.Είναι συνδεδεµένο µε το δίκτυο ύδρευσης

και αποχέτευσης.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 2221083383.

Κλιµατολογικάστοιχεία Στενής

Από το Μετεωρολογικό Σταθµό Στενής του ΕθνικούΑστεροσκοπείου Αθηνών.

Μάιος 2008Θερµοκρασία µεγίστη ........................................ 33 (25-5-2008)Θερµοκρασία ελαχίστη ........................................ 8,5 (9-5-2008)Θερµοκρασία µέση µηνός ............................................................. 18,7Ύψος βροχής ............................................................................. 3 χιλιοστά

Ύψος βροχής άλλων πέντε περιοχώντης Ελλάδος για σύγκριση

Βασιλίτσα Γρεβενών ..................................................... 74 χιλιοστάΚαϊµακτσαλάν ...................................................................................... 56,2Βλάστη Κοζάνης ................................................................................ 51,8Γιάννενα ......................................................................................................... 38Σέλλι Ηµαθίας ........................................................................................... 30

∆ιεύθυνση ΙΝΤΕΡΝΕΤ www.meteo.gr/stations/steni

∆ηµήτρης Μπεληγιάννης

• Στουραΐτου Πολυξένη του Κωνσταντίνου. 11-5-2008.Ετών 80. Θεολόγος.

• Καρλατήρας Στυλιανός του Γεωργίου. 11-5-2008. Ετών73. Θεολόγος.

• Τουλούµη Μαργαρίτα του Κωνσταντίνου. 4-6-2008.Ετών 69. Θεολόγος.

• Μπαλάκα Γεωργία του Ευαγγέλου. 4-6-2008. Ετών79. Στρόπωνες.

• ∆οµέτιος Κυριάκος του Αναστασίου. 5-6-2008. Ετών98. Πάλιουρας.

• Τζιφή Μαρία του ∆ηµητρίου. 11-6-2008. Ετών 85.Πάλιουρας.

Από τον πρόεδρο της εταιρείας Ευβοϊκών Σπου-

δών, τον αρχαιολόγο Χαράλαµπο Φαράντο, λάβαµε

πέντε δικά του βιβλία.

1. Αυτοί που έφυγαν.

Αναφέρεται στη ζωή και το έργο των:

Ξενοφών Αντωνιάδη

Κωνσταντίνου Καλλία

Σπύρου Κοκκίνη

Γεώργιου ∆ηµητροκάλη

∆ηµητρίου Σταµέλου

∆ηµητρίου Οικονοµίδη

Γιάννη Φεργάδη

Γιώργου Παπαστάµου

Γιάννη Ντεγιάννη

Θεόδωρου Σκούρα

Μαρίας Σταϊκίδου.

2. Χρήστος Β. Χειµώνας

3. ∆ηµήτριος Γ. Σκαρδούτσος. Ο λαϊκός ζωγράφος

από τον Άγιο της Αιδηψού

4. Γιώργος Οικονοµίδης. Χαράκτης

5. Αναθηµατικά ράκη σε αγιάσµατα της νότιας

Εύβοιας.

Η εφηµερίδα µας ευχαριστεί τον Κύριο Φαράντο.

ΠΩΛΕΙΤΑΙΣτην Άνω Στενή, στη συνοικία «Κούκος»,

πωλείται οικόπεδο 500 τ.µ., εντός σχεδίου,

επί του δρόµου (άσφαλτος), µε

αµφιθεατρική θέα του χωριού.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 2106626053.

ΡΕΤΡΟΟ Ολυµπιακός Χαλκίδος του 1957,

πανίσχυρη οµάδα για την εποχή και µεπολλές Πανελλήνιες διακρίσεις.

Πρώτος από δεξιά, καθήµενος είναι οΚώστας Παπαγεωργίου από τη Στενή(Παπακώστας), που συµµετείχε στη

θρυλική οµάδα του ΟλυµπιακούΧαλκίδος τότε. Οι υπόλοιποι, για όσους

θυµούνται από το ποδόσφαιρο τηςεποχής είναι. Όρθιοι από αριστερά.

Στελ. Λιατίφης. ∆ηµ. ∆εµερτζής,(γ.γ.Ολυµπιακού) Αντ. Πατρίκας, Ι.

Καλαµακίδης, Ταµπάκης, Σπ. Αγγελό-πουλος, ∆. Σούφρας και Κ. Καραµου-σουλάκης (παράγοντας). Καθήµενοι

από αριστερά ∆. Μπόγδανος, ∆ηµ.Σαχίνης, Μπ. Χαραλάµπους, Ν.Τσαλίκης

και ο Κώστας Παπαγεωργίου.

Στους πρόποδες της ∆ίρφης, στο «Λειρί»,πριν από 46-47 χρόνια. Όρθιοι από αριστε-ρά. Καµαριώτης ∆ηµήτριος του Αντωνίου(Μπουντούρης), Γάτος Αθανάσιος τουΚωνσταντίνου (Μπενεβόλιας), ΝτούρµαΓιούλα του ∆ηµητρίου, -που είναι παντρε-µένη στη Λούτσα µε τον Βοργιά Βασίλειο-,Γάτος ∆ηµήτριος του Κωνσταντίνου (Μπε-νεβόλιας), Ντούρµας Αλέκος του ∆ηµητρίου(Μαύρος) και καθήµενος είναι ο ΓιαµάςΠροκοπής του Ευαγγέλου. Στη φωτογραφίαδιακρίνονται δύο καρδάρες και ο γαλατο-ντενεκές.(αρχείο Γιαµά Προκόπη)

Πριν 50 περίπου χρόνια στη Στενή. Από αριστερά.Θανάσης Τσακάλης του Γεωργίου, Παλαιολόγος

Γεώργιος του Ιωάννη (Γιατράκος) και Σπύρου Βασίληςτου Σπύρου (Γκέτσικας).(αρχείο Βασίλη Σπύρου)

Η φωτογραφία είναι του 1964. Ο Θανάσης Καρλατήραςτου Κωνσταντίνου µε τη σύζυγό του Ελένη Γάτου του

Ευαγγέλου, στο προαύλιο του ∆ιδακτηρίου Στενής, πουτότε ήταν ηµιτελές και λειτουργούσε µόνο το ∆ηµοτικόσχολείο. Είχαν παντρευτεί πριν ένα χρόνο, το 1963 καιεφέτος συµπληρώνουν 45 χρόνια ενός ευτυχισµένου

γάµου. Έχουν αποκτήσει τρία παιδιά, τον Κωνσταντίνοτην Τασία και τον Βαγγέλη.

Ο Κωνσταντίνος και η Τασία έχουν παντρευτείκαι τους έχουν χαρίσει τέσσερα εγγονάκια.

(αρχείο Θανάση Καρλατήρα)

Βιβλία που λάβαµε

ΠΩΛΕΙΤΑΙΠωλείται αγροτεµάχιο 2 στρεµµάτων, κοντά

στους Βούνους, στην περιοχή «Κάµπος».

∆ίπλα από το κτήµα, διέρχεται σωλήνα από το

δίκτυο ύδρευσης.

Για πληροφορίες στο τηλέφωνο

2221027273.

Page 3: Η γιορτή της Αγίας Τριάδας - DirfysΗ γιορτή της Αγίας Τριάδας Κατ’ εξοχήν ∆ιρφυακή, η γιορ τή της Αγίας

∆ιρφυακά Νέα 3

ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ

ΣΤΕΝΗ

Κάτω Στενή Ευβοίας Τηλ. 22280 51301, 6973652990 • Υπεύθυνος: Κυράνας Κωνσταντίνος

Στο ΣΤΕΝΗ MARKET κερδίζετε

Πώληση Χονδρική - Λιανική

Είδη δώρων

Ελάτε και

ανακαλύψτε

τις

προσφορές

µας!

Κεφάτες

τιµές!!!

Με προσωπική παρέµβαση του πρώην Υφυ-

πουργού Τουρισµού και Βου-λευτή Εύβοιας κ. ΑναστάσιουΛιάσκου στο ΥπουργείοΥγείας, λύθηκε το πρόβληµαπου προέκυψε µε τους Αγρο-τικούς Ιατρούς των ΚέντρωνΥγείας και των Περιφερεια-κών Ιατρείων του Νοµού µας,οι οποίοι µετά την έλευση

και ορκωµοσία των νέων για-τρών έπρεπε να αποχωρή-σουν από τις θέσεις τουςαφήνοντας αυτές κενές για3 µήνες όσο κρατά η εκπαί-δευση των νέων γιατρών στοΓ Ν. Χαλκίδας.

Ο κ. Λιάσκος σε επικοι-νωνία που είχε µε τονΥπουργό Υγείας κ. Αβρα-µόπουλο, τόνισε την σοβα-

ρότητα του προβλήµατοςτης απουσίας των γιατρώναπό τα Κέντρα Υγείας καιτα Περιφερειακά Ιατρείαγια τους θερινούς µήνεςπου ακολουθούν. Ο Υπουρ-γός µε απόφαση του επα-νέφερε τους γιατρούς στιςθέσεις τους και δεσµεύθη-κε για νοµοθετική ρύθµισητου ζητήµατος.

14. Αποφασίστηκε η τροποποίηση του προϋπολογι-σµού οικονοµικού έτους 2008 στην οποία περιλαµβάνε-ται και η κατάργηση πιστώσεων των έργων που ενώ ανα-γράφονται στον προϋπολογισµό έχουν καταργηθεί, χω-ρίς οι πιστώσεις να διατεθούν για την εκτέλεση άλλωνέργων.

15. Εγκρίθηκε η εκµίσθωση του περιπτέρου στο ∆η-µοτικό Πάρκο του Πάλιουρα.

16. Επιβλήθηκαν διοικητικές κυρώσεις σε επιχειρή-σεις, ύστερα από αυτοψία που πραγµατοποιήθηκε στις11-4-2008 στις παρακάτω εταιρείες

Α) ΑΦΟΙ ΣΤΕΦΑΝI∆Η 15.000 ΕΥΡΩΒ) ∆. ΚΕΛΑΙ∆ΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΕ 15.000 ΕΥΡΩΓ) ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΑΕ 15.000 ΕΥΡΩ∆) ΦΑΡΜΑ ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΕΠΕ 15.000 ΕΥΡΩ.17. Εγκρίθηκε η διοργάνωση Πανδίρφυων αγώνων στί-

βου, µεταξύ των σχολείων και εγκρίθηκε η δαπάνη των8.000 ευρώ για την πραγµατοποίηση τους. (οι αγώνεςαυτοί έχουν ήδη πραγµατοποιηθεί και αναφέρονται σεάλλη στήλη)

18. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ενέκρινε τη λειτουργίαΚυριακάτικης Αγοράς στο Βασιλικό του ∆ήµου Ληλαντίωνστην οποία θα συµµετέχει µε τριάντα (30) θέσεις που θατις εκµεταλλεύονται έµποροι του ∆ήµου ∆ιρφύων. Η κα-τανοµή είναι ∆ήµος Ληλαντίων 140 θέσεις, ∆ήµος Ν.Αρτάκης 30 θέσεις και ∆ήµος ∆ιρφύων 30 θέσεις.

19. Γνωµοδότησε θετικά για άδεια εκµετάλλευσης λα-τοµείου µαρµάρου, στη θέση «Παδούλα» στο θεολόγο.

20. Αποφασίστηκε η αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτωνα) Στους Καθενούς, για την διαπλάτυνση δηµοτικού

δρόµου και τη δηµιουργία παιδικής χαράς (ιδιοκτησία Σου-φλή)

β) Στην Κάτω Στενή, για τη δηµιουργία πλατείας καιπαιδικής χαράς, στο χώρο που γίνεται το παζάρι, στηστροφή προς Βούνους (ιδιοκτησία Μέργου)

γ) Στην Άνω Στενή για τη δηµιουργία πλατείας καιπαιδικής χαράς, δίπλα στην υπάρχουσα πλατεία του χω-ριού (ανήκει σε 6 ιδιοκτήτες)

21. Αντικατάσταση προτάσεων έργων υποδοµής στοπρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 «Αλέξαν-δρος Μπαλτατζής»

22. Εκτέλεση της προµήθειας ανταλλακτικών - συ-ντήρηση - επισκευή των αυτοκινήτων και λοιπών οχηµά-των του ∆ήµου, µε απευθείας ανάθεση, µιας και οι διε-νεργηθησόµενοι διαγωνισµοί απέβησαν άγονοι, γιατί κα-νείς ενδιαφερόµενος δεν προσήλθε σ’ αυτόν.

23. Τροποποίηση προϋπολογισµού 200824. Αποδοχή του ποσού των 60.000 ευρώ για την

κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.

Αποφάσεις∆ηµοτικού Συµβουλίου

Η κοινωνία είναι ένας οργανισµός που εξελίσσεται αδιάκοπα. Επόµενο λοιπόν είναι και οι θεσµοί να αναπρο-

σαρµόζονται ακολουθώντας τη γενικότερη εξέλιξη.Αποτέλεσµα αυτού είναι στη σηµερινή εποχή, ο βασικό-

τερος κοινωνικός θεσµός της οικογένειας, να περνάει κρίσηµέσα στις σύγχρονες κοινωνικές συνθήκες, κυρίως στην πα-ραδοσιακή του µορφή και γι αυτό δεν µπορεί να ανταποκρι-θεί στον κοινωνικό του ρόλο.

Οι αιτίες της κρίσης είναι πολλές.Παραθέτουµε τις πιο σπουδαίες.α) Το κυνήγι του υλικού ευδαιµονισµού σήµερα, έκανε

τα µέλη της οικογένειας να ενδιαφέρονται περισσότερο γιατην υλική ευτυχία.

β) Ζητούν την οικονοµική ανεξαρτησία, µε αποτέλεσµατην χαλάρωση του οικογενειακού δεσµού.

γ) Τα παιδιά ανεξαρτητοποιούνται πολύ γρήγορα και έτσιη σηµερινή οικογένεια, χάνει πολύ πιο γρήγορα τα νέα µέλητης.

δ) Η τυποποίηση και η µηχανοποίηση της ζωής, εισχώρη-σε στην οικογένεια και έκανε τις σχέσεις των µελών ψυ-χρές.

ε) Επίσης η χαλάρωση της κοινωνίας εν γένει, γίνεταιγνώρισµα της µοντέρνας οικογένειας.

Οι συνέπειες βέβαια της κρίσης αυτής είναι πολλές.1) Η έκλυση των ηθών, η αναρχία και οι κοινωνικές

ταραχές είναι αποτέλεσµα της διάλυσης της οικογένειας.2) Οι κακοποιοί και οι εγκληµατίες, προέρχονται κυρίως

από προβληµατικές και διαλυµένες οικογένειες που δενέδειξαν την απαιτούµενη στοργή και αφοσίωση.

3) Το ηθικό βάθρο του κοινωνικού οικοδοµήµατος πουήταν η οικογένεια, κατέρρευσε.

4) Πολλές φορές ο γάµος σήµερα δεν είναι τίποτε άλλοαπό µια εµπορική συναλλαγή.

Για να αντιµετωπισθεί αυτή η κρίση, θα πρέπει να υπάρ-χει διάλογος και να γίνονται υποχωρήσεις.

Θα πρέπει να καταλάβουν οι γονείς, ότι πρέπει να παρέ-χουν στα παιδιά τους υλική και κυρίως πνευµατική τροφή.

Γιαννίτσης Παναγιώτης του Ιωάννη

Συνέχεια από τη σελ. 1

Θα παραµένουν στις θέσεις τους οι αγροτικοί γιατροί, µέχρι ναολοκληρωθεί η τρίµηνη εκπαίδευση των νέων γιατρών στο Γ.Ν.Χαλκίδος

∆ύο αδέλφια απ’ τα Καµπιάπήραν πρώτες θέσεις

σε Πανελλήνιους αγώνεςπολεµικών τεχνών

Στους αγώνες που διεξήχθησαν για το 1° Πανελλήνιο Κύπελλο Παίδων - Κορασίδων, στα Εκπαιδευτήρια ∆ούκα

στο Μαρούσι στις 18-5-2008, στην κατηγορία των Κορασί-δων (1999), η Μιχαλοπούλου Στέλλα κέρδισε την πρώτηθέση στο ΚΑΤΑ.

Στην κατηγορία των Παίδων (1996), ο ΜιχαλόπουλοςΑιµίλιος κέρδισε την πρώτη θέση ΚΑΤΑ.

Και τα δύο παιδιά ανήκουν στον Αθλητικό όµιλο Παραδο-σιακού καράτε SHOTOKAN του κυρίου Αναστασίου Πανου-σόποπουλου, που εδρεύει στην Πρωτοπαπαδάκη 56 στοΓαλάτσι. (www.4uthesite.com/κατηγορία πολεµικών τεχνών).

Τα δύο παιδιά κατάγονται από τα Καµπιά του ∆ήµου ∆ιρ-φύων και µητέρα τους είναι η Γεωργία Παύλου του Λάζα-ρου.

Τα ∆ιρφυακά Νέα εκφράζουν τα θερµά τους συγχαρητή-ρια στους µικρούς συµπατριώτες µας.

Ο Αιµίλιος Μιχαλόπουλος. Η Στέλλα Μιχαλοπούλου.

Κρίση της οικογένειας

Page 4: Η γιορτή της Αγίας Τριάδας - DirfysΗ γιορτή της Αγίας Τριάδας Κατ’ εξοχήν ∆ιρφυακή, η γιορ τή της Αγίας

∆ιρφυακά Νέα4

ΤΕΡΜΑ ΛΙΑΝΗ ΑΜΜΟΣ - ΧΑΛΚΙ∆Α • Τηλ. 22210 84201 Κιν. 6948003802

EXTRALEXTRALEXTRALEXTRALEXTRAL ALUMΙΝΙUMALUMΙΝΙUMALUMΙΝΙUMALUMΙΝΙUMALUMΙΝΙUMSYSTEMSSYSTEMSSYSTEMSSYSTEMSSYSTEMS

• ΕΜΠΟΡΙΑ ΒΥΤΙΩΝ ΝΕΡΟΥ

ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

• ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

• ΚΟΒΟΥΜΕ ΤΙΣ ΣΙΤΕΣ

ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΑΣ

ΚΑΡΛΗΣ ΗΛΙΑΣΚΑΡΛΗΣ ΗΛΙΑΣΚΑΡΛΗΣ ΗΛΙΑΣΚΑΡΛΗΣ ΗΛΙΑΣΚΑΡΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

Φιλικές οικονοµικές διευθετήσεις

Άµεση εξυπηρέτηση

Ψωνίζετε χωρίς να ξοδεύεστε

SUPER MARKETΑΝΝΑΣ ΝΤΟΒΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΩ ΣΤΕΝΗΤηλ.: 22280 51434 Κιν. 6978116656

Θα βρείτε τα πάντα φθηνά και ποιοτικά

Ο γνωστός µουσικοσυνθέτης Τάσος Ιωαννίδης, τα

τελευταία χρόνια µοιράζει τηζωή του ανάµεσα στην Α-θήνα και στη Στενή.

Πρωτοπόρος αλλά καικαινοτόµος ο Τάσος Ιωαννί-δης, όχι µόνο στη δουλειάτου, αλλά και στη ζωή τουγενικότερα, συνέλαβε τηνιδέα της λειτουργίας ενόςΜουσικού Πανδοχείο στηΣτενή.

Πρόκειται για έναν πολυ-τελή ξενώνα τεσσάρων κλει-διών, κάτι που ισοδυναµείστα ξενοδοχεία µε τη δια-βάθµιση των πέντε αστέρων,µε οκτώ δωµάτια και µίασουίτα.

Θα διαθέτει µπαρ και σα-λόνι, στο οποίο θα υπάρχειοργανοθήκη µε πάρα πολλάκαι διάφορα µουσικά όργα-να που θα είναι διαθέσιµα γιατους επισκέπτες.

Επίσης θα υπάρχει µικρόστούντιο, µε επαγγελµατικάµηχανήµατα αναπαραγωγήςκαι εκτύπωσης CD, το οποίοθα είναι στη διάθεση τωνµουσικών αλλά κυρίως τωνφίλων της µουσικής.

Εκεί ο επισκέπτης θα βο-ηθηθεί από εξειδικευµένοάτοµα, αλλά και από τον ίδιοτον Τάσο Ιωαννίδη να βελ-τιώσει τις φωνητικές του δυ-νατότητες, να ηχογραφήσει τοδικό του CD σε µικρό αριθµόδειγµάτων. Επίσης να κάνειεπιλογή ανάµεσα από χιλιά-δες τραγούδια όλων των ει-δών ελληνικά και ξένα. θαµπορεί να κάνει χρήση τωνοργάνων που θα υπάρχουνστο «Πανδοχείο» για να δια-µορφώσει τη δική του ορχή-στρα (αν θέλει), αλλά καιόποιος είναι φίλος του τρα-

γουδιού χωρίς να γνωρίζειµουσική θα βοηθιέται ώστε ναηχογραφεί το δικό του CD.

Εκτός από τραγούδια θαµπορεί να ηχογραφούνταικαι διαφηµιστικά µηνύµαταγια εταιρείες, αλλά και ηχο-γραφήσεις ποιηµάτων και άλ-λων απαγγελιών.

Το “Μουσικό Πανδοχείο»-θα διαθέτει το δικό του siteπου εφόσον κάποιος το επι-θυµεί θα ανεβαίνει η δικήτου δουλειά (τραγούδι ή ότιάλλο), γίνοντας έτσι γνωστήστο διαδίκτυο.

Τα Σαββατοκύριακα θαλαµβάνουν χώρα µουσικάδρώµενα, (µουσικές βραδιές)όπου τις περισσότερες φορέςθα παραβρίσκονται γνωστοίκαλλιτέχνες., στο σαλόνι-µπαρ,όπου θα σερβίρεται καφές καιποτά και όχι µόνο για τουςδιαµένοντες στο Πανδοχείο,αλλά για όλο τον κόσµο.

Η λειτουργία του αναµέ-νεται να αρχίσει στα µέσαΙουλίου και τα τηλέφωναεπικοινωνίας είναι: 2228051202, 51472, κιν .6932344755.

Η Γη µε την ηλικία των πέντε δισ. χρόνων αδυνατεί

πλέον να συντηρεί µε την ίδιαικανότητα και τους ίδιους φυ-σικούς τρόπους, όπως παλαιό-τερα, τη ζωή των κατοίκων της.Κι αυτό γιατί η ανθρώπινη ε-πέµβαση και η απερίσκεπτη εκ-µετάλλευση του φυσικούπλούτου οδηγεί µε µαθηµατι-κή ακρίβεια στην «Έκρηξη τηςΓης». Ο homo sapiens δενµπόρεσε να καταλάβει ότι εί-ναι περαστικός απ’ αυτόν τονπλανήτη κι ότι είναι ένας απότους άπειρους οργανισµούς τουκι όχι ο µοναδικός. Έτσι µε τοσυνεχή βιασµό της φύσης προ-κάλεσε ασθένειες από τιςοποίες κρέµεται σήµερα η ζωήτου πλανήτη µας.

Ένα σύντοµο «Ιατρικό ∆ελ-τίο» θα έδειχνε:

ΩΚΕΑΝΟΙ: Η ζωή δηµιουρ-γήθηκε στον Ωκεανό. Εκεί υ-πάρχει και σήµερα η µεγαλύ-τερη γενετική ποικιλία ειδών.Το 97% των βιότοπων βρίσκο-νται στη θάλασσα. Σήµεραόµως οι ωκεανοί µετατρέπο-νται σε υδάτινες έρηµους από:

- αλιευτικούς στόλους υψη-λής τεχνολογίας

- ρύπανση από δηλητηριώ-δη απόβλητα, βλαβερές ουσίες,ψάρεµα µε δυναµίτη και κυά-νιο, πυρηνικές δοκιµές και α-τοµικά υποβρύχια.

∆ΑΣΗ: Από τα 620 εκα-τοµµύρια «πρωτοδάσους» πουκάλυπταν τον πλανήτη πριναπό 8000 χρόνια έµεινανµόνο 130 εκατ. Παρθένουδάσους.

ΚΛΙΜΑ: Το κλίµα στην κυ-ριολεξία εξεγείρεται. Η θερµο-κρασία αυξάνεται. Η στάθµητης θάλασσας ανεβαίνει. Οιβροχοπτώσεις καταποντίζουνολόκληρες περιοχές ενώ η ξη-ρασία απειλεί µε τροµερές κα-ταστροφές. Έχουµε αναδιάτα-ξη εποχών, οι επιδηµίες θερί-ζουν, οι πάγοι λιώνουν. Το ΕλΝίνιο µε την τροµακτική έκλυ-ση ενέργειας που απελευθε-ρώνει και την υπερθέρµανσητου Ειρηνικού ναρκοθετεί τονπλανήτη µε απρόβλεπτα απο-

τελέσµατα.Επίσης οι τόνοι διοξειδίου

του άνθρακα, που εκλύονταιστην ατµόσφαιρα, και η µείω-ση της ζώνης του όζοντος α-ποτελούν άλλη µια βασική αι-τία διαταραχής του κλίµατος.

ΕΡΗΜΩΣΗ: Οι έρηµοι καιοι στέπες διευρύνονται λόγω τηςξηρασίας, της διάβρωσης καιεφαλάτωσης των καλλιεργήσι-µων εκτάσεων(φαινόµενα τουθερµοκηπίου). Έτσι οι άνθρωποικαταλήγουν σε «οικολογικούςπρόσφυγες». Στη µεσογειακήλεκάνη επηρεάζονται άµεσα ηΙσπανία, Ιταλία και Ελλάδα.

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ: Κατάτον αµερικανό βιολόγο Ε. Ου-ίλσον η βιοποικιλότητα πουπροστατεύει το φυσικό οικο-σύστηµα από το οποίο εξαρ-τάται η ζωή του ανθρώπου -βελτιώνει το έδαφος, καθαρί-ζει τα νερά και τον αέρα -µει-ώνεται. Ο άνθρωπος εκτόπισετα άλλα είδη.

Η εντατικοποίηση της γε-ωργίας και δασοπονίας, η αστι-κή και βιοµηχανική επέκταση,η πύκνωση δικτύων µεταφο-ρών, η ρύπανση, η διευθέτησητων ποταµών, η καταστροφήτων υγρότοπων και των ακτών,ο τουρισµός και το κυνήγι εί-ναι οι ισχυρότερες πιέσεις πουδέχεται το φυσικό περιβάλλον.

ΝΕΡΟ: Το 1995 το 20%του πληθυσµού της γης δενείχε ακόµα πρόσβαση σε πόσι-µο νερό. Το ποσοστό αυτόπροβλέπεται να διπλασιαστείτο 2025. Φαντάζεται κανείςτο µέγεθος του προβλήµατοςαν ληφθεί υπόψη ότι από τηνυδάτινη ποσότητα µόνο το 3%είναι κατάλληλο για τη συντή-ρηση της ζωής.

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: Ο σηµερινόςτουρισµός είναι εκρηκτικός αφούόλοι είµαστε ταξιδιώτες. Η Πα-γκόσµια Οργάνωση Τουρισµούισχυρίζεται ότι ο τουρισµός εί-ναι πια µια βιοµηχανία που το2010 θα φτάσει να κερδίζειπάνω από 3 τρισεκατοµµύριαδολάρια και να απασχολεί πάνωαπό 200 εκατοµµύρια ανθρώ-πους σ’ όλο τον κόσµο.

Αυτές οι συµφορές - πλη-γές του πλανήτη µας αιµορ-ραγούν συνεχώς. Και δυστυχώςστις παρυφές της 3ης χιλιετίαςδεν υπάρχει περιβαλλοντικήηθική. Το περιβάλλον δεν α-ντιµετωπίζεται ως αξία και ωςσχέση του ανθρώπου µε τηφύση, όπως αυτή διαµορφώνε-ται µέσα στον εκρηκτικά εξε-λισσόµενο τεχνολογικό πολιτι-σµό, στο όνοµα του οποίου οάνθρωπος (και για να ακριβο-λογούµε το διεθνές κεφάλαι-ο) έχει ξεχάσει ότι η φύση τουδόθηκε για να τη χρησιµοποιείµε σύνεση. Αποτέλεσµα ο µα-γικός γήινος παράδεισος να µε-τατρέπεται ταχύτατα σε κόλα-ση. Κι αυτό γιατί οι κερδοσκό-ποι, αφού εµπορεύτηκαν τονάνθρωπο και όσα αυτός µπορείνα φτιάξει, εµπορεύτηκαν ακό-µα και το αίµα, το γέλιο, τοθάνατο, το τραγούδι, την ελπί-δα, το µπετόν µε τη γη και τοσίδερο. Εµπορεύτηκαν το οξυ-γόνο (αγοράζουν το δικαίωµαεκποµπών ρύπων από τις τρί-τες χώρες), τη θάλασσα, τα ναρ-κωτικά και τη βία και συσσώ-ρευσαν από αυτή τη δραστη-ριότητα πλούτη και δύναµη. Ηοικονοµική κρίση και η περιβαλ-λοντική καταστροφή αλληλοσ-χετίζονται. Και οι δυο στηρίζο-νται στο κερδοσκοπικό µοντέ-λο της υπερπαραγωγικότητας.

Τώρα τελευταία βέβαια απόπολλές πλευρές -συνέδρια ∆ιε-θνών Οργανισµών, συσκέψειςκυβερνητικών εκπροσώπων κ. ά.-ακούγονται διάφορες υποσχέ-σεις για δραστικά µέτρα. Όλαφαντάζουν όµως χλωµά, αφούτο περιβαλλοντολογικό πρό-βληµα, είναι στην ουσία πολιτι-κό πρόβληµα και ως τέτοιο δενλύνεται µε επιµέρους µπαλώ-µατα (εξάλλου ούτε οι υπάρ-χοντες νόµοι δεν εφαρµόζο-νται). Η ουσιαστική λύση τουπροβλήµατος βρίσκεται στηνδιαφορετική οργάνωση της κοι-νωνίας και του καταµερισµούεργασίας. Στο χέρι µας είναι ναπαλέψουµε όλοι προς αυτήντην κατεύθυνση.

Ελένη Λάµπρου

Το πρώτο «Μουσικό Πανδοχείο»στην Ελλάδα, αρχίζει

τη λειτουργία του στη Στενή

Περιβάλλον ώρα µηδέν(Με αφορµή την Ηµέρα του Περιβάλλοντος, 5 Ιουνίου.)

Page 5: Η γιορτή της Αγίας Τριάδας - DirfysΗ γιορτή της Αγίας Τριάδας Κατ’ εξοχήν ∆ιρφυακή, η γιορ τή της Αγίας

∆ιρφυακά Νέα 5

Τζαφέρου ΙωάνναΧαϊνά 31 & Θεοχάρη 1,

Χαλκίδατηλ./fax:

22210 73430κιν.: 6936 843876

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕ∆ΩΝΠ1165 ΕΞΩ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ Οικό-πεδο 260 τ.µ. µε άδεια οικοδοµής80.000 ευρώ.

Π1163 ΕΞΩ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ Οικό-πεδο 240 τ.µ. 40.000 ευρώ.

Π1096 ΚΑΡΑΜΠΑΜΠΑΣ Οικό-πεδο 385 τ.µ. 0,8 σ.δ. 160.000ευρώ.

Π1126 ΕΞΩ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ Οικό-πεδο 240 τ.µ. 0,8 σ.δ. µε θέα θά-λασσα 75.000 ευρώ.

Π1151 Ν. ΑΡΤΑΚΗ εκκλησίαΦανερωµένη οικόπεδο 335 τ.µ.(0,4 σ.δ.) 75.000 ευρώ.

Π1018 ΚΑΡΑΜΠΑΜΠΑΣ Οικό-πεδο 425 τ.µ. 270.000 ευρώ.

Π1016 ΚΑΡΑΜΠΑΜΠΑΣ Οικό-πεδο 350 τ.µ. γωνιακό 220.000ευρώ.

Π11772 ΚΑΜΠΙΑ ΑΓ. ΚΥΡΙΑ-ΚΗ Αγροτεµάχιο 6 στρέµµατα18.000 ευρώ.

Π912 ΑΓ. ΓΙΑΝΝΗΣ Οικόπεδο400 τ.µ. 150.000 ευρώ.

Π1059 ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ∆ΕΗ Οικό-πεδο 251 σε ύψωµα αµφιθεατρι-κό µε 0,8 σδ οικοδοµεί 200 τ.µ.75.000 ευρώ.

Π1040 ΚΑΘΕΝΟΙ ∆ΗΜΟΣ ∆ΙΡ-ΦΥΩΝ Οικόπεδο 250 τ.µ. εντόςοικισµού και παλιά οικία 53 τ.µ. +αποθήκες 50 τ.µ. 45.000 ευρώ.

Π690 ΠΟΣΕΙ∆ΩΝΙΑ Αµφιθεατρικόοικόπεδο 2400 τ.µ. θέα θάλασσα

Π668 ∆ΡΟΜΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑ-ΜΠΑ -ΑΓ. ΜΗΝΑΣ 2000 τ.µ.

οικοδοµήσιµο 200 τ.µ.

Π473 ΚΑΘΕΝΟΙ ΕΠΙ ΤΟΥ ∆ΡΟ-ΜΟΥ 2,5 στρέµµατα επί του νο-µαρχιακού δρόµου Νέας ΑρτάκηςΣτενής βγάζει και άδεια επαγγελ-µατικής στέγης

Π373 ∆ΡΟΣΙΑ ΚΑΜΠΟΣ 600µέτρα από τη θάλασσα οικόπεδο1300 τ.µ. µε άδεια οικοδοµής80.000 ευρώ

Π.893 ΕΞΩ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ “ΆγιοιΑνάργυροι” Οικόπεδο 262 τ.µ.60.000 ευρώ

Π.185 ΠΙΣΣΩΝΑΣ ΠΩΛΗΤΗΡΑΑγροτεµάχιο 6 στρέµµατα 25.000ευρώ

Π.841 ΣΤΕΝΗ Οικόπεδο 1100τ.µ. 25.000 ευρώ

Π.251 ΒΟΥΝΟΙ ∆ΗΜΟΥ∆ΙΡΦΥΩΝ Οικόπεδο 1800 τ.µ. καιάδεια οικοδοµής έτους 2003

Π.1 ΠΙΣΣΩΝΑΣ Οικόπεδο 2,5στρεµµάτων εντός οικισµού άρτιοκαι οικοδοµήσιµο 35.000 ευρώ.

Π.320 ∆ΥΟ ∆ΕΝ∆ΡΑ ΜΕΤΑΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ Οικόπεδο 300 τ.µ.µε σ.δ. 1 120.000 ευρώ.

Π.191 ΠΙΣΣΩΝΑΣ 14 στρέµµατα40.000 ευρώ.

Π984 ΘΕΟΛΟΓΟΣ Οικόπεδο 267τ.µ. γωνιακό 15.000 ευρώ

Π950 ΕΞΩ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ Οικόπε-δο 543,77 τ.µ. 85.000 ευρώΟικόπεδο 543,87 τ.µ. γωνιακό90.000 ευρώ

Π946 ΕΞΩ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ Οικόπε-δο 400 τ.µ. 20x20 100.000 ευρώ

Π893 ΕΞΩ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ ΑγιοιΑνάργυροι Οικόπεδο 262 τ.µ.60.000 ευρώ χτίζει 210 µέτρα

Π884 ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Οι-κόπεδο 332 τ.µ. + οικία 44,50 τ.µ.παρέχει 1 αποθήκη εντός οικοπέ-δου θέα τη ∆ίρφυς 55.000 ευρώ

Π338 ΦΥΛΛΑ δήµος ΛηλαντίωνΟικόπεδο εντός οικισµού 389,20 τ.µ.άρτιο και οικοδοµήσιµο 40.000 ευρώ

Π297 ΑΦΡΑΤΙ δήµος ΛηλαντίωνΑγροτεµάχιο 1 στρέµµα άρτιο καιοικοδοµήσιµο 40.000 ευρώ

Π252 ΠΙΣΣΩΝΑΣ Οικόπεδο 280τ.µ. και οικοδοµή 100 τ.µ. µπετάφάτσα 8 µ.τ. διαµπερές 2 δρόµοι40.000 ευρώ

Π219 ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ Επί του δρό-µου προς Μακρυκάπα οικόπεδο1850 τ.µ. άρτιο και οικοδοµήσιµογεώτρηση και ρεύµα 30.000 ευρώ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝΠ897 ∆ΡΟΣΙΑ Μεζονέτες 105τ.µ. Οικία + οικόπεδο 400 τ.µ. από180.000 ευρώ έως 200.000 ευρώ

Π990 ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ πλη-σίον νοσοκοµείου. Οικόπεδο 120τ.µ. και παλιά µονοκατοικία150.000 ευρώ.

Π1063 ΜΑΚΡΥΚΑΠΑ Οικόπεδο120 τ.µ. + οικία 45 τ.µ. 30.000ευρώ.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝΠ854 ΧΑΛΚΙ∆Α. -Γκαρσονιέρα4ος όροφος καινούρια 28 τ.µ.53.000 ευρώ.-3άρι 72 τ.µ. 2 υ/δ 3ος όροφοςκαι θέση στάθµευσης µε αυτόνοµηθέρµανση 135.000 ευρώ.-3άρι 78 τ.µ. 2 υ/δ 4ος όροφος και

θέση στάθµευσης καινούργιο µεαυτόνοµη θέρµανση 142.000ευρώ.-2άρι 41 τ.µ. 1 υ/δ 3ος όρο-φος και θέση στάθµευσης και-νούριο µε αυτόνοµη θέρµανση75.000 ευρώ.

Π856 ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΙΟΣ ∆Η-ΜΗΤΡΙΟΣ. -Γκαρσονιέρα31,40 τ.µ. + αποθήκη 1ου ορό-φου, καινούρια, αυτόνοµη θέρ-µανση, 60.000 ευρώ. -Γκαρσο-νιέρα 24,40 τ.µ. + αποθήκη 2ουορόφου, καινούρια, µε αυτόνο-µη θέρµανση, 57.000 ευρώ. -2άρι 1 υ/δ + σαλονοκουζίνα 46τ.µ. + αποθήκη 2ου ορόφου, και-νούριο, µε αυτόνοµη θέρµανση,92.000 ευρώ.-3άρι 65,55 τ.µ. + αποθήκη +πάρκιγνγκ 3ου ορόφου, καινούρ-γιο, µε αυτόνοµη θέρµανση,135.000 ευρώ.-Γκαρσονιέρα 23,30 τ.µ. + αποθή-κη 3ου ορόφου, καινούριο, µεαυτόνοµη θέρµανση, 57.000 ευρώ.-3άρι 93,40 τ.µ. + αποθήκη +πάρκινγκ 4ου ορόφου, καινού-ριο µε αυτόνοµη θέρµανση,180.000 ευρώ.

Π819 ΧΑΛΚΙ∆Α. 2άρι 40 τ.µ.4ου ορόφου µε αποθήκη, και-νούργιο, µε αυτόνοµη θέρµαν-ση, 75.000 ευρώ.-∆ιαµερίσµατα 2άρια 40 τ.µ. σεµεζονέτα 5ος + 6ος όροφος µεπάρκιγκ + αποθήκη καινούρια ε-τοιµοπαράδοτα 75.000 ευρώ

Π454 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ∆ιαµέρισµα ρετιρέ 75 τ.µ. 2 υ/δ4ου ορόφου µε αυτόνοµη θέρ-µανση και δικό του ξεχωριστόλέβητα, πάρκιγκ µε θέα το κά-στρο της Χαλκίδας. Μεγάλεςβεράντες, 90.000 ευρώ.

ΕΠΙΣΗΣΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ:ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ,

2ΑΡΙΑ, 3ΑΡΙΑ, 4ΑΡΙΑ

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΑΝΤΙΠΑΡΟΧΕΣΟΙΚΟΠΕ∆ΩΝΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΣ

Με τη λήξη της σχολικής χρονιάς, πραγµα-

τοποιήθηκε στον αύλειοχώρο του ∆ηµοτικού Σχολεί-ου Στενής, µια υπέροχη γιορ-τή, που την παρακολούθη-σαν πάρα πολλοί γονείςαλλά και συγγενείς και φί-λοι των µικρών µαθητών.

Η γιορτή ξεκίνησε µε ο-µιλία της ∆ιευθύντριας του∆ηµοτικού Σχολείου Αγγε-λικής Κρητικού-Τσοµώκου.

Στη συνέχεια τα παιδιάτου Νηπιαγωγείου παρουσία-σαν το θεατρικό σκετς «Ένακύµα ταξιδεύει».

Το ∆ηµοτικό ξεκίνησε µετα παιδιά των (Γ, ∆) τάξεωννα παρουσιάζουν το σκετς«Καθαρή παραλία».

Μαθητές επίσης των (Β,Γ, ∆) τάξεων παρουσίασαν τοσκετς «BABY DANCE», ενώη γιορτή έκλεισε µε τα παι-διά των τάξεων (Ε και Στ’) ναερµηνεύουν καταπληκτικάδιασκευή του έργου τουΜολιέρου «Κατά φαντασίανασθενής».

Στο τέλος της γιορτής α-πενεµήθη τιµητική πλακέτα,από τον Σύλλογο ∆ιδασκόντωντου Σχολείου στον πρώην∆ιευθυντή του Σχολείου ∆η-µήτρη Σκριβάνο για την εικο-

Η ∆ιευθύντρια τουσχολείου Αγγελική

Κρητικού καλωσορίζειτους γονείς.

Ο Γιώργος Μπεληγιάννηςείναι συνταξιούχος ∆ά-

σκαλος. Κατάγεται και διαµέ-νει στη Στενή.

Ψάχνοντας κάποτε στααρχεία του, ανακάλυψε µιαεργασία κάποιας µαθήτριάςτου, όταν υπηρετούσε στηΧαλκίδα, που αναφερότανστο «ξεµάτιασµα».

Αυτή η εργασία πρέπει ναέχει γίνει πριν από τριάνταπερίπου χρόνια, µιας και χρη-σιµοποιείται το παλιό τονικόσύστηµα.

Εµείς διαβάσαµε αυτή τηνεργασία και ρωτήσαµε γυναί-κες οι οποίες ξέρουν να ξε-µατιάζουν και µας είπαν ότιπράγµατι αυτός είναι ο κλα-σικός τρόπος ξεµατιάσµατος,αν και σήµερα υπάρχουν κιάλλες τεχνικές όπως π.χ. τοξεµάτιασµα από τηλεφώνου.

Παραθέτουµε το κείµενοτης εργασίας της µαθήτριας,έτσι ακριβώς όπως µας παρα-δόθηκε.

Το ξεµάτιασµα.Παίρνουµε ένα ποτήρι µε

νερό και ένα φλιτζάνι µε λίγολάδι.

Σταυρώνουµε τον µατια-σµένο, κρατώντας στο χέρι τοποτήρι µε το νερό, ενώ συγ-χρόνως λέµε από µέσα µαςτρεις φορές «Ιησούς Χριστόςνικά κι όλα τα κακά σκορπά».Μετά, όταν το πούµε τρεις

φορές αυτό, λέµε το «Πάτερηµών». Όταν το πούµε καιαυτό, βάζουµε το δάχτυλόµας µέσα στο φλιτζάνι µε τολάδι και τις σταγόνες µε τολάδι τις ρίχνουµε στο ποτήριµε το νερό. Όταν πέσουνπάνω στην επιφάνεια τουνερού και όσο πάνε και ανοί-γουν, τότε ξέρουµε ότι ο άλ-λος είναι µατιασµένος. Αν τιςρίξουµε και δεν ανοίξουν,τότε θα ξέρουµε ότι δεν εί-ναι µατιασµένος.

Άµα τύχει και ξεµατιάσου-µε τον άλλον χωρίς λάδι (π.χ.σε µία εκδροµή) ναι µεν θαξεµατιαστεί ο άλλος αλλά θαµατιαστούµε εµείς οι ίδιοι.

Αν θέλουµε να µάθουµεσε κάποιον άλλον να ξεµα-τιάζει, θα πρέπει να πούµεπρώτα πως ξεµατιάζουµε, σεάντρα ή αγόρι και ύστερα νατο µάθει ο άλλος ή η άλλη.Αν είναι άντρας µπορούµε νατο πούµε κατευθείαν. Αν πάλιτο ξέρει ο άντρας και θέλει

να το µάθει ένας ή µία άλλη,µπορεί να το πει κατευθείαν.

Μπορούµε να ξέρουµελίγο πολύ αν κάποιος µπορείνα είναι µατιασµένος αν έχειζαλάδες κι αν κάθε ώρα καιστιγµή χασµουριέται.

Παραπάνω γράφω ότι µπο-ρεί να ξεµατιάσουµε και χω-ρίς λάδι. Αυτό γίνεται ως εξής:σχηµατίζουµε το χέρι µαςόπως όταν κάνουµε το σταυ-ρό µας και σταυρώνουµε τονάλλον λέγοντας από µέσα µαςαυτά που γράφω παραπά-νω. Μόλις τελειώσουµε,φτύνουµε το µατιασµένοκαι θα καταλάβουµε αν εί-ναι µατιασµένος, αν σε όλητη διάρκεια του ξεµατιά-σµατος, χασµουρηθεί ο µα-τιασµένος ή εµείς.

Όταν τελειώσουµε το ξε-µάτιασµα - γράφω παραπάνω- φτύνουµε τον µατιασµένοκαι λέµε. «Φτου να µην σε µα-τιάσω»

Αποστολίνα Ι. Χαλίλη

σαετή προσφορά του. Σήµεραο Κος Σκριβάνος είναι ∆ιευθυ-ντής στο 3° ∆ηµοτικό Σχολεί-ο Νέας Αρτάκης.

Ο Σύλλογος Γονέων µοί-ρασε στα παιδιά της Στ’ τά-

Ο Σύλλογος των Απανταχού Λαµαριωτών, σας προσκαλεί στο ετήσιο γλέντι των Λαµαριωτών το Σάβ-

βατο 5-7-2008, στην πλατεία της Λάµαρης. Ένα γλέ-ντι που γίνεται κάθε χρόνο µε µεγάλη επιτυχία, µε πα-ρουσία πλήθους κόσµου, ζωντανή ορχήστρα, παρουσία-ση παραδοσιακών χορών από το χορευτικό του Συλλό-γου και πολλές άλλες εκπλήξεις.

Σχολική Γιορτή, απ’ το ∆ηµοτικό σχολείοκαι το Νηπιαγωγείο Ανω Στενής

ξεως που αποφοιτούν απόένα βιβλίο.

Επίσης, πριν αναχωρήσουνοι παρευρισκόµενοι στη γιορ-τή σερβιρίστηκαν µε τυρο-πιτάκια, πίτσες κ.λ.π.

Το ξεµάτιασµα

Το γλέντι των Λαµαριωτών

Την 1ηΙουλίου θα

λειτουργηθεί τοεξωκλήσι τωνΑγίων Αναργύ-ρων στη Στενήκαι στις 15Ιουλίου τοεξωκλήσι τωνΑγίων Κηρύκουκαι Ιουλίτης. Καιτα δύο εξωκλή-σια βρίσκονταιστην περιοχήΣτατόρι, στηΣτενή.

Θα λειτουργηθούν εξωκλήσια

Αγιος Νεκτάριος

Κηρύκου και Ιουλίτης

Page 6: Η γιορτή της Αγίας Τριάδας - DirfysΗ γιορτή της Αγίας Τριάδας Κατ’ εξοχήν ∆ιρφυακή, η γιορ τή της Αγίας

∆ιρφυακά Νέα6

Με το πέρας του Εσπερι-νού έγινε η περιφορά της ει-κόνος και στη συνέχεια οι πι-στοί κάθισαν στον αύλειοχώρο της εκκλησίας και στουςπεριβάλλοντες δρόµους όπουείχαν στρωθεί τραπέζια, καιέφαγαν το αγιασµένο φαγη-τό που είχε ετοιµάσει η εκ-κλησιαστική επιτροπή (Μοσ-χάρι µε κριθαράκι)και ήτανπροσφορά του Συλλόγου Αµ-φιθεατών Ευβοίας ΝοµούΑττικής.

Οι παρευρισκόµενοι έφα-γαν ήπιαν και χόρεψαν µέχριαργά µε τη συνοδεία στερε-οφωνικού συγκροτήµατος.

Περίπου χίλιοι πιστοί προ-σήλθαν εκκλησιάστηκαν καιπαρευρέθηκαν στο γλέντι.

Την άλλη µέρα (ανήµερα)στις 16-6-2008 τελέστηκεθεία Λειτουργία και αρτοκλα-σία.

Στις 13 και 14 (Παρα-σκευή απόγευµα και Σάββα-το πρωί) τελέστηκε µνηµό-συνο από το Σύλλογο Αµφι-θεατών, υπέρ αναπαύσεωςτης ψυχής των κεκοιµηµένωνδωρητών, ευεργετών και µε-λών του Συλλόγου.

Την Κυριακή το πρωί, 15-6, «Της Πεντηκοστής» έγινεθεία Λειτουργία, στην οποίαέγινε αρτοκλασία από τονΣύλλογο Αµφιθεατών όπουπαρευρίσκοντο ο πρόεδροςτα µέλη του διοικητικού συµ-βουλίου του συλλόγου καιπολύς κόσµος.

Με το τέλος της θείαςΛειτουργίας, ο πρόεδρος τουΣυλλόγου εκφώνησε οµιλίατην οποία δηµοσιεύουµε.

Ο Σύλλογος ΑµφιθεατώνΕυβοίας έχει ζωή 26 χρόνων.Πιστεύουµε ότι η ίδρυσή τουήταν µεγάλη ευλογία τουθεού για το χωριό µας.

Από το καταστατικό µας,το οποίο εµείς είχαµε συντά-ξει ως νόµο του, εγκεκριµέ-νο από το Πρωτοδικείο Αθη-νών, είναι Κοινωνικό-Φιλαν-θρωπικό, µη κερδοσκοπικόσωµατείο.

Η δράση του µέχρι σήµε-ρα, είναι πολύ ικανοποιητική.

Έχει βραβεύσει πολλούςµαθητές, όταν λειτουργούσετο ∆ηµοτικό Σχολείο Αµφι-θέας, για να επαυξήσει τηνευγενή άµιλλα και την προ-κοπή τους.

Το επέτυχε µε εξαιρετικάαποτελέσµατα.

Έκτισε το τριώροφο Πνευ-µατικό Κέντρο του καιαποτελεί το στολίδι του χω-ριού. Χωρίς καµία επιχορήγη-ση ή επιδότηση από πουθενά.

Συµπαραστάθηκε µε πολύµεγάλα ποσά σε εκατοµµύριαδραχµές τότε και µε χιλιάδεςευρώ µετέπειτα, στηνανέγερση και αποπεράτωσητης Εκκλησίας της Αγίας Τριά-δος, µε δικά του χρήµατα.

Έφερε στο εξωκλήσιΆγιος Ιωάννης ο Θεολόγοςαπό τον αγωγό Στενής-Αµ-φιθέας και κατασκεύασε υ-πόγεια παροχή νερού, µήκους1200 µέτρων, και έκτισε τηνπρώτη βρύση στο ωραίο αυτόεκκλησάκι του χωριού µας,

που τότε δεν υπήρχαν τασηµερινά µέσα κατασκευήςέργων. Εκεί κάτω απ’ τη σκιάτου πελώριου και ολο-στρόγγυλου πουρναριού του.Μετέβαλε την ξεραΐλα σετόπο δροσιάς και αναψυχής.

∆εν αναφερόµαστε στησοβαρή οικονοµική βοήθειαπου προσφέρει ο Σύλλογοςσε ασθενείς - απόρους και εν-δεείς ανθρώπους. Αυτό τογνωρίζει ο θεός. Και είναι κα-ταγραµµένο στον Ουρανό,αλλά και στα δικά µας βιβλίατου Συλλόγου.

Θέσπισε και δηµιούργησετο Πανηγύρι της σηµερινήςβραδιάς της Πεντηκοστής µεδικά του έξοδα και φαγητόδωρεάν από τα πρώτα χρό-νια της ιδρύσεως του Συλλό-γου µας.

Στη συνέχεια ανέλαβε τοΕκκλησιαστικό ΣυµβούλιοΑµφιθέας. Συνεχίζει και θασυνεχίζει και µάλιστα γίνεταιµε µεγάλη επιτυχία.

Ο Σύλλογος προσφέρει ταχρήµατα κάθε χρόνο. Τηφροντίδα, τη µέριµνα, τονκόπο, την ετοιµασία, το µα-γείρεµα και όλα τα απαραί-τητα γενικά έχει αναλάβει ηΕκκλησία µε πρωτοστάτη τονακούραστο ιερέα µας π.Κων/νο Σίδερη µε συµπαρα-στάτες το ΕκκλησιαστικόΣυµβούλιο και γυναίκες καιάνδρες του χωριού µας.

Όλοι µας τους συγχαίρου-µε εγκάρδια και τους ευχαρι-στούµε για τη σπουδαία καιµεγάλη προσφορά τους. Εί-µαστε µαζί τους και γνωρί-ζουµε καλά πόσο δύσκολοείναι να ετοιµαστεί φαγητόωραίο, εύγευστο για χίλια καιπερισσότερα άτοµα.

Η Εκκλησία µας έχει πολ-λές ανάγκες. Πρέπει να τηστηρίζουµε. Όλοι πρέπει ναπροσφέρουµε το κατά δύνα-µη. Να δίνουµε µε χαρά καιαπλοχεριά όσο µπορούµε. Ναµην τσιγκουνευόµαστε γιατην Εκκλησία. Ο θεός θα τοανταποδώσει στο πολλαπλά-σιο µε υγεία και ευλογίεςπολλές, αλλά και στον Ου-ρανό.

Ξεκινήσαµε και φτιάχνου-µε και εµπλουτίζουµε το Λα-ογραφικό Μουσείο του χω-ριού µας εδώ στο διπλανόκτήριο του Πνευµατικού µαςΚέντρου. Στο ισόγειο και στονδεύτερο όροφο.

Αρκετοί από σας έχουνπροσφέρει διάφορα αντικεί-µενα. Περιµένουµε όλοι ναπροσφέρουν ό,τι παραδοσια-κό υπάρχει.

Όλα όσα προσφέρονταιστο Λαογραφικό καταγράφο-νται σε βιβλίο µε τα ονόµα-τα του δωρητού και µε σύ-ντοµο ιστορικό. Επάνω ή στοπλάι θα αναγράφεται και οδωρητής. Σε πολλά χωριάέχουν γίνει ΛαογραφικάΜουσεία. Ένα πολύ αξιόλο-γο είναι και το µουσείο Λά-µαρης.

Περιµένουµε να φέρετετα ∆ώρα σας να τα τακτο-ποιήσουµε σε ωραίες θέσειςκαι να µας αξιώσει ο θεός να

κάνουµε τα εγκαίνια τουΜουσείου Αµφιθέας.

∆ικό σας είναι. Εµείς α-νοίγουµε το δρόµο. Εµείς βά-ζουµε τις βάσεις. Εσείς θα τοχαρείτε, εσείς θα το καµα-ρώνετε.

∆εν κάνουµε προβολή.Σας ενηµερώνουµε να γνω-ρίζετε. Προχωρούµε αθόρυ-βα. ∆εν βροντάµε σαν «κύµ-βαλα αλλαλάζοντα». Κάνου-µε το έργο µας µε σύνεση,µε προσοχή και πρόγραµµα.

Ας προσέξουµε λίγο τονβίο µας. Τι κάνουµε, τι θακάνουµε όσο µας αφήνει οθεός στην πρόσκαιρη ζωή.Στοπ στις πολλές καθηµερι-νές αµαρτίες. Αµαρτάνουµεµε τις σκέψεις, µε το νου, µετα λόγια και µε τα έργα, κάθεώρα και στιγµή.

Έχουµε σώµα και ψυχή.Κάποια στιγµή όλοι φεύγου-µε. Μικροί και µεγάλοι. Ξέ-ρουµε ότι θα φύγουµε. Αυτόείναι βέβαιο. ∆εν ξέρουµεπότε.

Το σώµα µετά παρέλευ-ση καιρού διαλύεται. Η ψυχήείναι αθάνατη. Αυτή δίνει τηζωή στο σώµα. Παρουσιάζε-ται ενώπιον του θεού. Κρίνε-ται κατά τα έργα της. Είθε όλοιοι άνθρωποι να καταταχθούνµε τους ∆ικαίους. Στην αιώνιαχαρά και απόλαυση.

Η Εκκλησία µας καλεί ό-λους. Σωτηρία µας είναι µόνοη Εκκλησία. Έξω από αυτήσωτηρία δεν υπάρχει . ΗΕκκλησία είναι η Κιβωτός.Αυτή µόνο σώζει.

Εκκλησία δεν είναι το κτή-ριο µόνο, αλλά και το τι δι-δάσκει. Πού και πώς το διδά-σκει και το ενεργεί.

Σήµερα γονατιστοί όλοι

µας ακούσαµε τα θεόπνευσταλόγια της Πεντηκοστής. ΤοΠανάγιο Πνεύµα σαν πύρι-νες γλώσσες κάθισε στουςΑποστόλους και σε όλουςτους 120 που ήσαν συ-νηγµένο ι στο Υπερώονπροσκαρτερούντες και προ-σευχόµενοι. Πήγε και στους120 σε γυναίκες και άνδρες.Τους φώτισε. Τους γέµισεσοφία, χαρά, θάρρος, δύνα-µη. Αυτόµατα, αµέσως γέ-µισαν θεολογία. Οµιλούσανόλοι τους και τις 18 γλώσ-σες του κόσµου εκείνης τηςεποχής. Σε µια στιγµή αµέ-σως, από αγράµµατοι έγινανσοφοί και επιστήµονες. Απόψαράδες διδάσκαλοι. Απόδειλοί και φοβισµένοι αν-δρείοι και άφοβοι.

Άλλαξε όλο το είναι τους.Από το µεγάλο θόρυβο

του ερχοµού του ΑγίουΠνεύµατος τρόµαξαν όλοιστην Ιερουσαλήµ. Ξένοι καιντόπιοι. Έτρεξαν όλοι καιεπήγανε στο Υπερώον .Εκεί στους Αποστόλους καιΜαθητέ ς , ο ι οπο ί ο ιπροσκαρτερούντε ς κα ιπροσευχόµενοι περίµεναντην επαγγελία του ΑγίουΠνεύµατος.

Πεντηκοστή ηµέρα απότης Αναστάσεως, γύρω στις9 η ώρα πρωινή. Είδε ο κό-σµος και θαύµασε.

Οι αγράµµατοι Μαθητέςοµιλούσαν και θεολογούσανεν παρρησία.

Ενθουσίασαν τον κόσµοπου ήρθε να δει τι συµβαίνει.Φωτίστηκαν και αυτοί. Πί-στεψαν εκείνη την ηµέρα3000 άνθρωποι.

Θαύµα θαυµάτων! Τι κά-νει το Πνεύµα το Άγιο που

Η γιορτή της Αγίας Τριάδας

όπου θέλει πάει! Τα αδύνα-τα δυνατά. Τα ασθενή ισχυ-ρά. Τα µωρά ευφυή. Το Πα-νάγιο Πνεύµα γλυκαίνει τιςκαρδιές των ανθρώπων. Πα-ράκλητε Αγαθέ, ΠανάγιονΠνεύµα ελθέ και σκήνωσονεν ηµίν και καθάρισαν ηµάςαπό πάσης κηλίδος και σώ-σον αγαθέ τας ψυχάς ηµών.Αµήν.

ΣτρόπωνεςΣτις Στρόπωνες τελέστη-

κε εσπερινός και περιφοράεικόνος χοροστατούντος τουεφηµέριου Στροπώνων π.Μπακρή Θεόδωρου.

Ανήµερα τελέστηκε θείαΛειτουργία και αρτοκλασίακαι µετά το πέρας της Λει-τουργίας, στήθηκε γλέντι πουκράτησε µέχρι τις 12 τα µε-σάνυχτα.

Το φαγητό είχε ετοιµάσειο πολιτιστικός Σύλλογος τωνΣτροπώνων, και περιελάµβα-νε κατσίκι µε ρύζι, βρασµένοσε καζάνια. Επίσης σαλάτες,πίτες κ.λ.π όλα προσφορά τουΕκπολιτιστικού Συλλόγου,ενώ τα κατσίκια τα είχαν προ-σφέρει κτηνοτρόφοι τωνΣτροπώνων.

Τα 700 περίπου άτοµαπου παρευρέθηκαν στη γιορ-τή χόρεψαν και γλέντησαν µετη συνοδεία στερεοφωνικούσυγκροτήµατος.

ΠούρνοςΣτον Πούρνο, την παρα-

µονή τελέστηκε εσπερινόςκαι έγινε η περιφορά της ει-κόνας. Με το τέλος του ε-σπερινού, ο κόσµος παρέµει-νε στην αυλή της εκκλησίας,όπου η εκκλησιαστική επιτρο-πή είχε ετοιµάσει σε καζάνια

κρέας (προβατίνα) µε µανέ-στρα. Το κρέας ήταν προσφο-ρά διαφόρων κτηνοτρόφωναπό τον Πούρνο. Επίσης στοχώρο υπήρχαν και σουβλά-κια και µπύρες που µπορού-σε να αγοράσει όποιος ήθε-λε. Μετά το φαγητό ακολού-θησε γλέντι και χορός µε τησυνοδεία στερεοφωνικούσυγκροτήµατος. Τα 400 έως500 άτοµα που είχαν παρευ-ρεθεί στη γιορτή χόρεψαν καιγλέντησαν µέχρι τις 3 π. µ.περίπου.

Ανήµερα στις 16-6, τελέ-στηκε θεία Λειτουργία, όπουεκτός του εφηµέριου Πούρ-νου, παρευρέθηκε και χορο-στάτησε ο Αρχιµανδρίτης Τι-µόθεος Μπαϊµπάκης, σαν εκ-πρόσωπος της ΜητρόποληςΧαλκίδος, ενώ έγινε και αρ-τοκλασία.

ΜαυρόπουλοΕσπερινός τελέστηκε την

παραµονή 15-6 στον ΙερόΝαό της Αγίας Τριάδας, στοΜαυρόπουλο, χοροστατού-ντος του πατρός Θεαγένη (ε-φηµέριος Μίστρου).

Ακολούθησε περιφοράτης εικόνας ενώ έγινε και αρ-τοκλασία.

Πολύς κόσµος παραβρέ-θηκε στη γιορτή, κυρίωςΜαυροπουλαίοι, οι οποίοι τι-µούν τη γιορτή του χωριούτους και θεωρείται µια απ’ τιςηµέρες σύναξης των χωρια-νών, µετά βέβαια από του«Βροντά» που από εκεί δενλείπει σχεδόν κανένας Μαυ-ροπουλαίος.

Την άλλη µέρα (16-6)ανήµερα της γιορτής τελέ-στηκε θεία Λειτουργία καιαρτοκλασία.

Σιγά - σιγά όµως, µε τη ρωµαϊκή κατάκτηση και µε τηνεπικράτηση του Χριστιανισµού, οι αγώνες έπεσαν σε πα-ρακµή και τελικά σταµάτησαν εντελώς. Για πολλούς αιώ-νες, το ολυµπιακό φως έπαψε να χύνει τη λάµψη του.Ώσπου το 1896, µε την πρωτοβουλία του Γάλλου βαρώ-νου ντε Κουµπερτέν, αποφασίστηκε η αναβίωση των ολυ-µπιακών αγώνων, σαν αγώνων διεθνών. Για πρώτη φορά,το 1896 οι αγώνες έγιναν στην Αθήνα. Ήταν µια ένδειξητιµής για την Ελλάδα. Από τότε και µέχρι σήµερα γίνονταικάθε τέσσερα χρόνια οι ολυµπιακοί αγώνες σε διάφορεςπόλεις του κόσµου και είναι το σηµαντικότερο παγκόσµιοαθλητικό γεγονός. Στην Ολυµπία γίνεται µια σεµνή τελε-τή, ανάβεται η ιερή φλόγα και µεταφέρεται από αθλητέςεκεί που θα γίνουν οι αγώνες.

Έχουν όµως σήµερα οι Ολυµπιακοί αγώνες τη σηµασίαπου είχαν στην αρχαιότητα; Γίνεται κατορθωτό να σταµα-

Οι Ολυµπιακοί αγώνες άλλοτε και τώρατήσουν τους πολέµους; Αγωνίζονται οι αθλητές µόνο γιαένα στεφάνι ελιάς; Ή µήπως αγωνίζονται για την διαφήµι-ση - προώθηση των προϊόντων των µεγάλων πολυεθνικώνεπιχειρήσεων, οι οποίοι είναι χορηγοί τους, µετατρέπονταςτους εαυτούς τους σε πειραµατόζωα µε τη χρήση τωναναβολικών; Σήµερα όταν σε κάποια πόλη γίνονται οι ο-λυµπιακοί αγώνες που τις παρακολουθούν εκατοµµύριαάνθρωποι σ’ όλο τον κόσµο από τα τηλεοπτικά δίκτυα,κάπου αλλού οι άνθρωποι αλληλοσκοτώνονται.

Το Ολυµπιακό πνεύµα, µ’ όλη τη λάµψη του, δεν µπο-ρεί να διαλύσει τα σκοτάδια του µίσους από την ανθρωπό-τητα. Χρειάζεται πολύς αγώνας ακόµη για να διαδοθεί ηουσιαστική Ολυµπιακή ιδέα, σαν ιδέα αδελφοσύνης καιειρήνης ανάµεσα στους λαούς.

Μια ειρήνη διαρκή που θα αποτελεί προϋπόθεση τηςευηµερίας και προόδου των ατόµων και λαών και όχι µιαειρήνη που να θεωρείται σαν διάλειµµα ανάµεσα σε τα-ραγµένες περιόδους.

Συνέχεια από τη σελ. 1

Συνέχεια από τη σελ. 1

Από την περιφορά της εικόνας στην Κάτω Στενή. Από το γλέντι στην Κάτω Στενή.

Page 7: Η γιορτή της Αγίας Τριάδας - DirfysΗ γιορτή της Αγίας Τριάδας Κατ’ εξοχήν ∆ιρφυακή, η γιορ τή της Αγίας

∆ιρφυακά Νέα 7

ΚΟΥΤΣΑΥΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

1ο ΧΛΜ. ΑΡΤΑΚΗΣ -Β ΑΤΩΝΤΑΝ. ΑΡΤΑΚΗ ΤΗΛ.: 22210 40232 ΚΙΝ.: 6977654134

ΠΟΡΤΕΣ - ΠΑΡΑΘΥΡΑ - ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ

ΑΛΟΥΜ ΙΝΟΤΕΧΝ ΙΚΗ

Επισκευάζουµε µε εγγύησηψυγεία, πλυντήρια, κουζίνεςService air conditioning

Οικιακά και Επαγγελµατικά

Χαλκίδα ∆ούκα 13 τηλ. 6936915779

Κάτω Στενή τηλ. 2228051391

Ντούρµας Ηλίας

Για 10η συνεχή χρονιά πραγµατοποιήθηκαν στους Καθε-νούς, την Κυριακή 8-6-2008, οι µαθητικοί αγώνες στίβουµεταξύ των ∆ηµοτικών Σχολείων του ∆ήµου ∆ιρφύων. Τααποτελέσµατα των αγώνων έχουν ως εξής.

∆ΡΟΜΟΣ 50 ΜΕΤΡΩΝ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ (Α, Β ΤΑΞΕΙΣ)1η ΘΕΣΗ Νίκου Παρασκευή (ΜΙΣΤΡΟΣ)2η ΘΕΣΗ Μπαρσάκη Σταυρούλα (ΜΙΣΤΡΟΣ)3η ΘΕΣΗ Σουλτάνη Σοφία (ΣΤΕΝΗ)

∆ΡΟΜΟΣ 50 ΜΕΤΡΩΝ ΑΓΟΡΙΩΝ (Α, Β ΤΑΞΕΙΣ)1η ΘΕΣΗ Κούκουρας Χρήστος (ΚΑΘΕΝΩΝ)2η ΘΕΣΗ Κουτσαυλής Ανέστη ς (ΣΤΡΟΠΩΝΩΝ)3η ΘΕΣΗ Ρουµπής ∆ηµήτριος (ΚΑΘΕΝΩΝ)

∆ΡΟΜΟΣ 60 ΜΕΤΡΩΝ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ( Γ, ∆ ΤΑΞΕΙΣ)1η ΘΕΣΗ Καρρά Μαρία (ΠΙΣΣΩΝΑΣ)2η ΘΕΣΗ Λιάσκου Χριστίνα (ΜΙΣΤΡΟΣ)3η ΘΕΣΗ Λιάσκου Ελένη (ΜΙΣΤΡΟΣ)

∆ΡΟΜΟΣ 60 ΜΕΤΡΩΝ ΑΓΟΡΙΩΝ (Γ, ∆ ΤΑΞΕΙΣ)1η ΘΕΣΗ Καρλατήρας Αδάµ (ΣΤΡΟΠΩΝΩΝ)2η ΘΕΣΗ Κικίόης Αθανάσιος (ΜΙΣΤΡΟΣ)3η ΘΕΣΗ Στάµος Γεώργιος (ΣΤΡΟΠΩΝΩΝ)

∆ΡΟΜΟΣ 80 ΜΕΤΡΩΝ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ (Ε, ΣΤ ΤΑΞΕΙΣ)1η ΘΕΣΗ Σαχινλή Αντζελα (ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)2η ΘΕΣΗ Τσερνέκου Αννα (ΚΑΘΕΝΩΝ)3η ΘΕΣΗ Τσάµαρη Ιωάννα (ΚΑΘΕΝΩΝ)

∆ΡΟΜΟΣ 80 ΜΕΤΡΩΝ ΑΓΟΡΙΩΝ (Ε, ΣΤ ΤΑΞΕΙΣ)1η ΘΕΣΗ Γερακίνης Γεώργιος (ΣΤΕΝΗΣ)2η ΘΕΣΗ Καρράς Γεώργιος (ΠΙΣΣΩΝΑ)3η ΘΕΣΗ Παπάζογλου Σωτήρης (ΚΑΘΕΝΩΝ)

ΜΗΚΟΣ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ (Γ, ∆ ΤΑΞΕΙΣ)1η ΘΕΣΗ Λέων Ελένη (ΣΤΕΝΗΣ)2η ΘΕΣΗ Κόκορη Μαρία (ΣΤΕΝΗΣ)3η ΘΕΣΗ Μπαρσάκη Ευαγγελία (ΜΙΣΤΡΟΣ)

ΜΗΚΟΣ ΑΓΟΡΙΩΝ (Γ, ∆ ΤΑΞΕΙΣ)1η ΘΕΣΗ Σέρα Γιούργκεν (ΣΤΕΝΗΣ)2η ΘΕΣΗ Σέντρικ Ελέζι (ΚΑΘΕΝΩΝ)3η ΘΕΣΗ Αλαφάκης Χρήστος (ΚΑΘΕΝΩΝ)

ΜΗΚΟΣ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ (Ε, ΣΤ ΤΑΞΕΙΣ)1η ΘΕΣΗ Γιαπλέ Αγαθή (ΣΤΕΝΗΣ)2η ΘΕΣΗ Παπαλάµπρου-Ντόβρου Ευαγγελία (ΣΤΕΝΗΣ)3η ΘΕΣΗ Ελέζι Ντορίνα (ΚΑΘΕΝΩΝ)

ΜΗΚΟΣ ΑΓΟΡΙΩΝ (Ε, ΣΤ ΤΑΞΕΙΣ)1η ΘΕΣΗ Τσιµπούκου ∆ηµήτριος (ΣΤΕΝΗΣ)2η ΘΕΣΗ Καρράς Αθανάσιος (ΣΤΡΟΠΩΝΩΝ)3η ΘΕΣΗ Κανατσέλος Βασίλειος (ΚΑΘΕΝΩΝ)

ΤΟΠΑΚΙ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ (Γ, ∆ ΤΑΞΕΙΣ)1η ΘΕΣΗ Βλάχου Αικατερίνη (ΚΑΘΕΝΩΝ)2η ΘΕΣΗ Ντουµάνη Ιωάννα (ΣΤΕΝΗΣ)3η ΘΕΣΗ Κοροβέση Αννα (ΜΙΣΤΡΟΣ)

ΤΟΠΑΚΙ ΑΓΟΡΙΩΝ (Γ, ∆ ΤΑΞΕΙΣ)1η ΘΕΣΗ Τρίκκας Αναστάσιος (ΑΓ. Αθ ΑΝΑΣΙΟΣ)2η ΘΕΣΗ Κούκουρας Γεώργιος (ΚΑΘΕΝΩΝ)3η ΘΕΣΗ Παπαναστασίου Αλέξανδρος (ΚΑΘΕΝΩΝ)

ΤΟΠΑΚΙ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ (Ε, ΣΤ ΤΑΞΕΙΣ)1η ΘΕΣΗ Στεφανή Πόπη (ΣΤΕΝΗΣ)

2η ΘΕΣΗ Σιαράπη Φωτεινή (ΣΤΕΝΗΣ)3η ΘΕΣΗ Παπαναστασίου Κατερίνα (Καθενών)

ΤΟΠΑΚΙ ΑΓΟΡΙΩΝ (Ε, ΣΤ ΤΑΞΕΙΣ)1η ΘΕΣΗ Στάµος Ιωάννης (ΣΤΡΟΠΩΝΩΝ)2η ΘΕΣΗ Ελέζι Γιούργκεν (ΚΑΘΕΝΩΝ)3η ΘΕΣΗ Βλάχος Χριστόφορος (ΚΑΘΕΝΩΝ)

ΣΚΥΤΑΛΟ∆ΡΟΜΙΑ 4Χ60 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ (Γ, ∆ ΤΑΞΕΙΣ)1η ΘΕΣΗ ΜΙΣΤΡΟΣ2η ΘΕΣΗ ΜΕΙΚΤΗ ΟΜΑ∆Α3η ΘΕΣΗ ΚΑΘΕΝΟΙ

ΣΚΥΤΑΛΟ∆ΡΟΜΙΑ 4X60 ΑΓΟΡΙΩΝ (Γ, ∆, ΤΑΞΕΙΣ)1η ΘΕΣΗ ΚΑΘΕΝΟΙ2η ΘΕΣΗ ΣΤΕΝΗ3η ΘΕΣΗ ΜΕΙΚΤΗ ΟΜΑ∆Α

ΣΚΥΤΑΛΟ∆ΡΟΜΙΑ 4Χ 80 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ (Ε, ΣΤ, ΤΑΞΕΙΣ)1η ΘΕΣΗ ΣΤΕΝΗ2η ΘΕΣΗ ΚΑΘΕΝΟΙ3η ΘΕΣΗ ΜΕΙΚΤΗ ΟΜΑ∆Α

ΣΚΥΤΑΛΟ∆ΡΟΜΙΑ 4Χ80 ΑΓΟΡΙΩΝ (Ε, ΣΤ, ΤΑΞΕΙΣ)1η ΘΕΣΗ ΚΑΘΕΝΟΙ2η ΘΕΣΗ ΜΕΙΚΤΗ ΟΜΑ∆Α3η ΘΕΣΗ ΣΤΕΝΗ

4 Πυροσβεστικά οχήµατα θα έχει στη διάθεσητου ο ∆ήµος αυτό το καλοκαίρι. Ήδη το ένα

όχηµα βρίσκεται στην κατοχή του και είναι προσφοράτης Τράπεζας Κύπρου.

Άλλα τρία οχήµατα αναµένεται να αποκτηθούν µέσαστο καλοκαίρι. Ένα από την Εθνική Τράπεζα, ένα απότην Eurobank και ένας από την ΜΑΖDΑ. Τα οχήµατααυτά, εκτός από τους υπάρχοντες οδηγούς που θα ταχρησιµοποιούν, ο ∆ήµος προτίθεται να προσλάβει δύοοδηγούς µε σύµβαση (εποχιακούς) οι οποίοι θα τα χει-ρίζονται αποκλειστικά, ενώ θα κάνουν και συχνές περι-πολίες στο δάσος.

Από τις εσωκοµµατικές εκλογές του ΠΑΣΟΚ που διενεργήθηκαν την Κυριακή 18 Μαΐου, προέκυψε και

η νέα ∆ηµοτική Οργάνω-ση του κόµµατος στο∆ήµο ∆ιρφύων, η οποίαέχει ως εξής:

Γραµµατέας: Γκάνης Γε-ώργιος (Πάλιουρας)

Συντονιστική Επιτροπή:Θάνου Βασιλική (Στενή)Καµαριώτης ∆ηµήτριος(Στενή)Μάλλιαρης Αθανάσιος(Γλυφάδα)Μπασούκος Ευάγγελος(Στρόπωνες)Ντούρµας Χαράλαµπος(Πούρνος)Σφήκα Σοφία (Μίστρος)

Παρουσία πλήθους κόσµου και πολλών επισή-

µων, πραγµατοποιήθηκε καιφέτος η γιορτή κερασιού στοΜετόχι. Μια εκδήλωση ηοποία πραγµατοποιείται ανελ-λιπώς από το 1988, κάθεχρόνο, το πρώτο Σάββατο τουΙουνίου. Εφέτος η γιορτή έγι-νε το Σάββατο 7 Ιουνίου.

∆όθηκε η ευκαιρία στουςεπισκέπτες να γευθούν τιςπολλές ποικιλίες κερασιών,να απολαύσουν την έκθεσηαγροτικών προϊόντων καιλαϊκής - παραδοσιακής τέ-

Η νέα ∆ηµοτικήΟργάνωση του ΠΑΣΟΚ

στο ∆ήµο ∆ιρφύων

Ο Γραµµατέας της ∆.Ο.∆ιρφύων ΓιώργοςΓκάνης, ο οποίος

κατείχε τη θέση τουΓραµµατέα και στην

απελθούσα ∆.Ο.

10οι Πανδιρφυακοί Μαθητικοί Αγώνες Στίβου

ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΧΡΥΣΑ ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΧΑΛΚΙΝΑΣΤΕΝΗ 7 επτά 5 πέντε 2 δύοΚΑΘΕΝΟΙ 4 τέσσερα 5 πέντε 10 δέκαΜΙΣΤΡΟΣ 2 δύο 3 τρία 3 τρίαΣΤΡΟΠΩΝΕΣ 2 δύο 2 δύο 1 έναΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2 δύοΠΙΣΣΩΝΑΣ 1 ένα 1 ένα

4 Πυροσβεστικάοχήµατα στη διάθεσητου ∆ήµου ∆ιρφύων

Γιορτή κερασιού στο Μετόχιχνης και να διασκεδάσουν µετο πλούσιο καλλιτεχνικόπρόγραµµα.

Η Χαρά Βέρα µε την ορ-χήστρα της «παρέσυρε» τουςεπισκέπτες σε ολονύκτιογλέντι, ενώ το χορευτικόσυγκρότηµα του ∆ηµοτικούΣχολείου Μετοχίου χόρεψεπαραδοσιακούς χορούς.

Την παραµονή της εκδή-λωσης, δόθηκε παράστασηκλόουν, από την οµάδα τουΓιάννη Φίλη, στην πλατείατου οικισµού των Αγίων Α-ποστόλων Μετοχίου.

Page 8: Η γιορτή της Αγίας Τριάδας - DirfysΗ γιορτή της Αγίας Τριάδας Κατ’ εξοχήν ∆ιρφυακή, η γιορ τή της Αγίας

∆ιρφυακά Νέα8

Ονοµατεπώνυµο Καταγωγή ∆ιαµονή ΠοσόΘωµάς ∆ηµήτριος Γ. Άνω Στενή Αθήνα (Π. Ψυχικό) 100Βλάχος Γεώργιος Σπ. Κάτω Στενή Αθήνα (Χολαργός 50Γιαλός Απόστολος Π. Άνω Στενή Χαλκίδα 50Καρατζάς Αθανάσιος Χ. Αµφιθέα Αµφιθέα 50Μαρκαντωνάκης Μιχαήλ Κρήτη Αθήνα (Παπάγου) 50Μπασινάς Βασίλειος Βαθύ-Αυλίδος Χαλκίδα 50Τζαβάρας Κωνσταντίνος Ψαχνά Χαλκίδα 50Ένας αναγνώστης 50Σπυριδάκης Ιωάννης Σπ. Κάτω Στενή Ξυλόκαστρο 30Βαρτζής ∆ηµήτριος Γ. Άνω Στενή Αρτάκη 20Γιαλός Ιωάννης Ταξ. Κάτω Στενή Χαλκίδα 20Γιαµάς Αθανάσιος Ευαγγ. Άνω Στενή Οινόφυτα 20Γιαµάς Προκοπής Ευαγγ. Άνω Στενή Άνω Στενή 20∆ερµατά-Κρητικού Παρασκευή Κάτω Στενή Χαλκίδα 20Καµαριώτης Κωνσταντίνος Αθ. Κάτω Στενή Χαλκίδα 20Καρλατήρας Κωνσταντίνος Αθ. Άνω Στενή Χαλκίδα 20Καρράς Ευάγγελος Αθ. Γλυφάδα Γλυφάδα 20Κετσετζής Ιωάννης (Ιερέας) Πειραιάς Βούνοι 20Κοντούλης Αθανάσιος Άνω Στενή Βαθύ 20Κρητικός Αντώνιος ∆. Κάτω Στενή Κάτω Στενή 20Ντούρµας Αναστάσιος Αντ. Άνω Στενή Αθήνα (Ταύρος) 20Παλαιολόγος ∆ηµήτριος Ι. Άνω Στενή Αθήνα (Αιγάλεω) 20Σιµιτζής ∆ηµήτριος Ι. Κάτω Στενή Αρτάκη 20Σπύρου Βασίλειος Σπ. Άνω Στενή Κορωπί 20Σπύρου Σπύρος ∆. Άνω Στενή Αθήνα (Κάτω Χαλάνδρι) 20Τζίνης Σταύρος Κ. Άνω Στενή Σύρος 20Μαστρογιάννη-Τσότρα Στέλλα Άνω Στενή Χαλκίδα 10Σίδερης Παναγιώτης Μίστρος Μίστρος 10

Προσφορές στα ∆ιρφυακά Νέα

Πως τα πήγανοι ∆ιρφυακές οµάδες.

Και φέτος η παρουσία των ποδοσφαιρικώνοµάδων των χωριών που ανήκουν στο δήµο∆ιρφύων δεν ήταν η αναµενόµενη.

«Κάθε πέρσι και καλύτερα» θα µπορούσαµενα πούµε, µιας και αυτή τη χρονιά τα πράγµαταδεν πήγαν καλά για το σύνολο των οµάδων.Όλη η προσπάθεια της χρονιάς ήταν για νααποφευχθούν τα χειρότερα κι όχι να επι-τευχθούν τα καλύτερα.

Από την αρχή της περιόδου, στόχος ήταν ηαποφυγή του υποβιβασµού για όλες τις οµάδεςκαι οι πιο επιτυχηµένες θεωρούνται αυτές πουκατάφεραν να τερµατίσουν στη µέση του βαθ-µολογικού πίνακα, ενώ κάποιες δεν µπόρεσαννα ολοκληρώσουν τις παρουσίες τους στα γή-πεδα και παραιτήθηκαν στα µισά των υποχρε-ώσεων τους, αφού από ένα σηµείο και µετά,δεν κατέβαιναν στους αγώνες µε αποτέλεσµανα υποβιβαστούν και κάποιες να χρεωθούν καιµε βαθµούς «υπό το µηδέν».

Α’ κατηγορίαΠισσώνας

Στη δέκατη θέση τερµάτισε η οµάδα του Πισ-σώνα, συγκεντρώνοντας 44 βαθµούς, έχονταςεπιτύχει 13 νίκες, 5 ισοπαλίες και 14 ήττες. Μιασυγκοµιδή η οποία δεν του επέτρεψε να ελπίζεισε κατάκτηση πρωταθλήµατος, αλλά ούτε καινα ανησυχήσει σε καµιά περίοδο της διεξαγωγήςτου πρωταθλήµατος για πιθανό υποβιβασµό.

Πάλιουρας∆εν τα κατάφερε να παραµείνει στην Α’

κατηγορία και υποβιβάστηκε ύστερα από πολ-λά χρόνια στη Β,’ φέρνοντας ισοπαλία στοντελευταίο αγώνα µε τον Ολυµπιακό Χαλκίδοςµέσα στον Πάλιουρα µε 1-1. Ο Πάλιουρας στηδιάρκεια του πρωταθλήµατος πέτυχε 11 νίκες,4 ισοπαλίες και 17 ήττες.

Η τελική βαθµολογία της Α’ κατηγορίας1 Ηρακλής Ψαχνών ......................... 85 (74-24)2 Κύµη ....................................................... 84 (68-10)3 Ταµυναϊκός ........................................ 70 (81-21)4 Ολυµπιακός Χαλκ. ....................... 55 (52-26)5 Προκόπι ................................................ 49 (59-43)6 ΠΑΟΚανήθου .................................. 47 (38-31)7 Αυλωνάρι ............................................. 46 (52-58)8 Χαλκίνεος ........................................... 44 (44-47)9 ∆ροσιά ................................................... 44 (40-43)10 Πισσώνας ............................ 44 (48-59)11 Προποντίδα .................................... 40 (39-35)12 Λήλας Βασιλικού ...................... 40 (32-40)13 Πάλιουρας ........................... 37 (37-45)14 Νεοχώρι ............................................ 32 (40-46)15 Αµαρυνθιακός .............................. 24 (27-49)16 Άγιος ................................................... 17 (27-88)17 Ιστιαία ................................................. 8 (19-112)

Β’ Κατηγορία Α’ όµιλοςΣτενή

Η Στενή τερµάτισε στην 9η θέση του Αοµίλου της Β ‘κατηγορίας συγκεντρώνοντας 43βαθµούς πετυχαίνοντας 13 νίκες 4 ισοπαλίεςκαι 13 ήττες. Μια πολύ ισορροπηµένη παρου-σία, τερµάτισε περίπου στη µέση του βαθµολο-γικού πίνακα, χωρίς να ανησυχήσει τους οπα-δούς της για περίπτωση υποβιβασµού, αλλά ούτεκαι να εµπνεύσει προσδοκίες µε την παρουσίατης για κάτι καλύτερο.

Η τελική βαθµολογία του Α οµίλου1 Α.Ο.Χαλκίς ......................................... 76 (92-16)2 Πήλι ........................................................ 74 (77-21)3 Τριάδα .................................................. 60 (63-28)4 Αιδηψός ............................................... 55 (74-35)5 Καστέλλα ........................................55 (54-42)6 Άτταλη ................................................. 53 (55-28)7 Μακρυκάπα ...................................... 52 (60-37)8 Ωρεοί ..................................................... 45 (54-34)9 Στενή ..................................... 43 (55-47)10 Βασιλικά .......................................... 41 (57-66)11 Βατώντας ....................................... 37 (50-48)12 Ακράτητος ..................................... 33 (28-83)13 Κάνηθος (-4) ............................... 27 (37-54)14 Μαντούδι ....................................... 25 (49-80)15 Ευβοϊκός ......................................... 9 (19-115)16 Κύζικος (-9)................................-9 (0-90)

Β’ όµιλοςΣτο Β’ όµιλο της Β’ κατηγορίας συµµετείχαν

οι οµάδες του Πούρνου και των Στροπώνων,οι οποίες κατέλαβαν τις δύο τελευταίες θέσειςτης βαθµολογίας. Ο Πούρνος τερµάτισε στην προ-τελευταία θέση µε 2 βαθµούς και 4 νίκες 4ισοπαλίες και 22 ήττες (εκ των οποίων στουςτέσσερις αγώνες δεν προσήλθε να αγωνιστεί)και οι Στρόπωνες τερµάτισαν στην τελευταίαθέση µε (-5 βαθµούς) και 1 νίκη, 1 ισοπαλία και28 ήττες (εκ των οποίων στους 17 αγώνες δενπροσήλθε να αγωνιστεί) και κατά συνέπεια υπο-βιβάζονται και οι δύο στην Γ’ κατηγορία.

Η τελική βαθµολογία του Β oµίλου.1 Ερέτρια .................................................. 78 (85-17)2 Αλάτσατα ........................................... 68 (59-19)3 Ευβοϊκός Αγ. Νικ. ......................... 67 (54-18)4 Μαρµάρι ............................................... 51 (62-48)5 Όλυµπος Γυµνού ......................... 50 (51-40)6 Έραπος Χαλκ. ................................. 48 (56-46)7 Σκύρος ................................................... 44 (58-54)8 Κόσκινα .............................................. 43 (57-53)9 Μιαούλης Φύλλων .................... 43 (39-40)10 Ελλήσποντος Λαµψ. ............... 42 (42-36)11 Κριεζά ................................................ 41 (52-61)12 Αυλίδα ............................................... 41 (48-42)13 ∆ύστος .............................................. 29 (36-46)14 Κάρυστος .................................... 15 (921-71)15 Πούρνος ................................. 2 (29-79)16 Στρόπωνες .......................... -5 (10-89)

*Σε αγώνα µπαράζ που έδωσαν η Αυλίδαµε τον Ακράτητο Κεχριών, κέρδισε η Αυλίδαµε 4-1 και παρέµεινε στη Β κατηγορία, ενώ οΑκράτητος υποβιβάστηκε στην Γ κατηγορία.

Γ’ κατηγορίαΒ’ όµιλος

Καθενοί και Άγιος ΑθανάσιοςΤην πέµπτη και την έκτη θέση κατέλαβαν

οι Καθενοί και ο Άγιος Αθανάσιος αντίστοιχα,στο πρωτάθληµα της Γ’ κατηγορίας στον Βόµιλο.

Συγκεκριµένα οι Καθενοί τερµάτισαν στηνπέµπτη θέση µε 46 βαθµούς και 65-36 τέρ-µατα, ενώ ο Άγιος Αθανάσιος τερµάτισε στηνέκτη θέση µε 45 βαθµούς και 48-29 τέρµατα.

Στη Γ κατηγορία που «δεν γνωρίζει το σκυ-λί τον αφέντη του» όπως λέει η παροιµία καιπου δεν υπάρχει ο κίνδυνος του υποβιβασµού,οι µισές οµάδες περίπου, µετά από ένα σηµείοκαι αφού δεν πάνε και πολύ καλά, αρχίζουνκαι απέχουν από το πρωτάθληµα και δεν κατε-βαίνουν σε αγώνες µιας και δεν υπάρχει ούτεκίνητρο, αλλά ούτε και κίνδυνος.

Σ’ αυτή λοιπόν την κατηγορία, το ότι οιΚαθενοί και ο Άγιος Αθανάσιος κατάφεραν νασυµµετάσχουν σε όλες τους αγώνες και ναφτάσουν στις θέσεις 5η και 6η είναι πράγµατιένα κατόρθωµα.

Η τελική βαθµολογία του Β οµίλου της Γκατηγορίας

1 Πολιτικά ................................................ 65 (84-20)2 Κοντοδεσπότι .................................. 65 (64-14)3 Φοίνικας Ψ. ........................................ 57 (64-26)4 Κεραυνός Χ. ..................................... 52 (60-28)5 Καθενοί ................................... 46 (65-36)6 Άγιος Αθανάσιος ................. 45 (48-29)7 Πετεινοί Νεάπολης ..................... 39 (49-49)8 Καµάρες ............................................... 36 (56-54)9 Σταυρός ................................................ 29 (38-53)10 Αναγέννηση ................................ 22 (42-73)11 Νεάπολη .......................................... 20 (28-62)12 Νεροτριβιά (-10) ...................... 10 (21-57)13 Εύρυως (-4) ....................................... 9 (27-88)14 Μακρυµάλλη (-11)....................-6 (9-66)

Ο Πρόεδρος του Νοµαρχια

κού Συµβουλίου Ευβοίας,

κ. Νίκος Ζέρβας, εκπροσώπησε

το Νοµαρχιακό Συµβούλιο και

το Νοµάρχη, στο Έκτακτο Συ-

νέδριο της ΕΝΑΕ για τη διοικη-

τική µεταρρύθµιση. Κατά την ο-

µιλία του, την Παρασκευή 16

Μαϊου, ο κ. Ζέρβας µετέφερε

τη θέση της Εύβοιας, όπως αυτή

έχει εκφραστεί µε απόφαση του

Ν.Σ. και είναι ένα διοικητικό

σχήµα, στο οποίο θα συµµετέ-

χουν η Εύβοια, Βοιωτία και Βο-

ρειοανατολική Αττική. Παρατί-

θεται στη συνέχεια η οµιλία του κ. Ζέρβα:

“...Θα ήθελα όµως να αναφερθώ σε ένα

θέµα που αφορά ιδιαίτερα εµάς στην Εύβοια.

Θέλω να σας πω ότι σήµερα από το Νοµό

Εύβοιας για εξαιρετικά ειδικούς λόγους βρί-

σκοµαι µόνο εγώ, που είµαι Πρόεδρος του

Νοµαρχιακού Συµβουλίου, εκφράζω και εκπρο-

σωπώ το Νοµαρχιακό Συµβούλιο και φυσικά

και τον Νοµάρχη µας.

Θα ήθελα να αναφερθώ στο γεωγραφικό

προσδιορισµό των Περιφερειών. Σύµφωνα µε

το Σύνταγµα και µε τα κριτήρια που έθεσε το

Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για τον γε-

ωγραφικό προσδιορισµό των Περιφερειών λαµ-

βάνονται υπόψιν γεωοικονοµικά κριτήρια, πολι-

τιστικά, ιστορικά, κοινωνικά, αναπτυξιακά, κα-

θώς επίσης και η συγκοινωνία και οι επικοινω-

νίες που έχουν οι σηµερινοί Νοµοί, τέλος πά-

ντων οι διάφορες πόλεις µεταξύ τους.

Εµείς συµµετέχουµε, για 14 χρόνια περί-

που, στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Η ε-

µπειρία µας από τη συµµετοχή στην Περιφέ-

Τελείωσε η ποδοσφαιρική σεζόν για τα τοπικά πρωταθλήµατα

Ο Ν. Ζέρβας στήριξε το αίτηµατης Ν.Α. Ευβοίας για το σχήµα

Εύβοιας - Βοιωτίας και Β.Α. Αττικήςρεια Στερεάς Ελλάδας µε

έδρα τη Λαµία είναι αρ-

νητική. ∆εν έχουµε τίπο-

τα µε τους φίλους µας της

Φθιώτιδας, της Ευρυτα-

νίας, της Φωκίδας και της

Βοιωτίας, όµως η συµµε-

τοχή µας σε αυτή την

Περιφέρεια ήταν ένα βα-

ρίδιο θα µπορούσα να πω,

ήταν εµπόδιο στην

ανάπτυξη του Νοµού µας.

Είναι πολύ µακριά από την

Εύβοια, για να πάει κανείς

από τη νότια Καρυστία,

από το ένα άκρο της Εύβοιας, στη Λαµία,

χρειάζεται περίπου 5 ώρες και υπάρχει µια πολύ

µεγάλη ταλαιπωρία.

Επειδή λοιπόν τα αποτελέσµατα και η ε-

µπειρία µας από τη συµµετοχή µας στην Περι-

φέρειας Στερεάς Ελλάδος ήταν αρνητικά, εµείς

θέσαµε το θέµα στο Νοµαρχιακό Συµβούλιο,

το συζητήσαµε και µε τους φορείς -θα καταθέ-

σω στο Προεδρείο και την απόφαση του Νο-

µαρχιακού Συµβουλίου- επιθυµούµε... Και αυτό

το καταθέτω εδώ, και στους Συνέδρους και στο

∆ιοικητικό Συµβούλιο αλλά και στο Ινστιτούτο

Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που θα επεξεργαστεί

περαιτέρω την περιφερειακή διάρθρωση.

Επιθυµούµε να συµµετέχουµε σε ένα διο-

ικητικό σχήµα, σε µία Περιφέρεια στην οποία

θα συµµετέχουν η Εύβοια, ο Νοµός Βοιωτίας

και η βορειοανατολική Αττική. Ή σε κάθε

περίπτωση -η απόφαση αυτή που αναφέρω

τώρα είναι οµόφωνη- η απόφασή µας να α-

ποχωρήσουµε από την Περιφέρεια Στερεάς

Ελλάδος”.

Σ.Ε. Έχουµε ασχοληθεί µέσα από την εφη-µερίδα µας επανειληµµένως και θα το επαναλά-βουµε και τώρα.

Το βάρος που πρέπει να σηκώσουν όσοιασχολούνται µε το ποδόσφαιρο και την οµάδατου χωριού τους είναι δυσβάσταχτο Το έµψυχουλικό που θα επανδρώσει τις οµάδες µε αθλη-τές είναι µηδαµινό και οι µεταγραφές που ανα-γκαστικά γίνονται, δηµιουργούν ένα τεράστιο οι-κονοµικό πρόβληµα το οποίο είναι δύσκολο νακαλυφθεί από τους διοικούντες αλλά και τουςοπαδούς. Οι χοροί και οι κληρώσεις δεν λύνουνουσιαστικά το πρόβληµα µιας και η βοήθεια απόκρατικούς φορείς είναι µικρή έως ανύπαρκτη.

Πριν από λίγα χρόνια υπήρχαν 12 οµάδεςαπό τα χωριά του δήµου ∆ιρφύων και τώραυπάρχουν 7 και απ’ αυτές δεν ξέρουµε αν κά-ποια σταµατήσει τη λειτουργία της.

«Ηλίου φαεινότερον» λοιπόν πως τα πράγ-µατα δεν είναι και τόσο εύκολα. Μιας και εκτόςαπό τις αντικειµενικές δυσκολίες υπάρχει και τοφαινόµενο της αδιαφορίας του κόσµου, το οποίοείναι απόρροια της στασιµότητας και της έλλει-ψης στόχων των οµάδων και δικαιολογηµέναάλλωστε.

Μπορεί λοιπόν να γίνουµε κουραστικοί, αλλάθα το επαναλάβουµε Πρέπει να δηµιουργηθείµία οµάδα που θα εκπροσωπεί το δήµο ∆ιρφύ-ων, η οποία και µεγάλο οπαδικό κοινό θα διαθέ-τει και περισσότερα χρήµατα, και την αγάπη όλωντων διρφύων, αλλά και ίσως προσελκύσει καιχορηγούς από επιχειρηµατίες που κατάγονταιαπό την περιοχή ή και επιχειρηµατίες που δρα-στηριοποιούνται στο δήµο µας και επιζητούν τιςκαλές σχέσεις και την στήριξη των φορέων καιτων κατοίκων του δήµου µας, αλλά και απόάλλες επιχειρήσεις, µιας και η νέα οµάδα θαέχει αρκετές χιλιάδες οπαδούς και θα συµφέρειτην κάθε επιχείρηση να «επενδύσει» στη «συ-µπάθεια» όλου αυτού του κόσµου.

Και επιπλέον θα υπάρχουν, εκτός από τηνοικονοµική άνεση και πολύ περισσότερα παιδιάπου θα µπορέσουν να επανδρώσουν µια ποδο-σφαιρική ακαδηµία η οποία θα δώσει τη δυνα-τότητα στο µέλλον να απαρτίζεται η νέα οµά-δα αποκλειστικά από ντόπιους αθλητές.

Για µας, άλλη λύση δεν υπάρχει.