Άδειες Creative Commons έκδοση 3.0 Ελλάδα και Πανεπιστημιακές...

60
Άδειες Creative Commons έκδοση 3.0 Ελλάδα και Πανεπιστημιακές Βιβλιοθήκες Διονυσία Καλλινίκου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, Project Lead Creative Commons Ελλάδας Μαρίνος Παπαδόπουλος Δικηγόρος J.D., M.Sc., Legal Lead Creative Commons Ελλάδας Βασιλική Στρακαντούνα Βιβλιοθηκονόμος M.Sc., Νομικό Σπουδαστήριο ΕΚΠΑ, Μέλος Creative Commons Ελλάδας ∆ιονυσία Καλλινίκου, Μαρίνος Παπαδόπουλος, Βασιλική Στρακαντούνα | URL: www.marinos.com.gr

description

Marinos Papadopoulos' workshop titled «The Creative Commons v.3.0. Greece licenses & Academic Libraries» (June 10, 2008) | Organizer: Ionian University of Greece, TAB | Nomiki Bibliothiki s.a., EUROPE Conference Hall

Transcript of Άδειες Creative Commons έκδοση 3.0 Ελλάδα και Πανεπιστημιακές...

Page 1: Άδειες Creative Commons έκδοση 3.0 Ελλάδα και Πανεπιστημιακές Βιβλιοθήκες

Άδειες

Creative Commons έκδοση

3.0

Ελλάδα και

Πανεπιστημιακές

Βιβλιοθήκες

Διονυσία

ΚαλλινίκουΑναπληρώτρια

Καθηγήτρια

Νομικής

Σχολής

ΕΚΠΑ, Project Lead Creative Commons

Ελλάδας

Μαρίνος

ΠαπαδόπουλοςΔικηγόρος

J.D., M.Sc., Legal

Lead

Creative

Commons

Ελλάδας

Βασιλική

ΣτρακαντούναΒιβλιοθηκονόμος

M.Sc., Νομικό

Σπουδαστήριο

ΕΚΠΑ, Μέλος

Creative

Commons

Ελλάδας

∆ιονυσία

Καλλινίκου, Μαρίνος

Παπαδόπουλος, Βασιλική

Στρακαντούνα

|

URL: www.marinos.com.gr

Page 2: Άδειες Creative Commons έκδοση 3.0 Ελλάδα και Πανεπιστημιακές Βιβλιοθήκες

Ερώτημα

Τι είδους πνευματική ιδιοκτησία χρειαζόμαστε τηνεποχή της ψηφιακής τεχνολογίας;

Θέλουμε

μια

πνευματική

ιδιοκτησία…

…αυστηρή

ή

ήπια, συντηρητική

ή

προοδευτική, κλειστή

ή

ανοιχτή, ιδεολογικά

απομονωμένη

ή

κοινωνικά

αποδεκτή, του μέτρου και της συναίνεσης, της

ισορροπίας

ανάμεσα

στους

δικαιούχους, την

ολότητα

και

εκείνους

που οικοδομούν

την

ψηφιακή

τεχνολογία…

∆ιονυσία

Καλλινίκου, Μαρίνος

Παπαδόπουλος, Βασιλική

Στρακαντούνα

|

URL: www.marinos.com.gr

Page 3: Άδειες Creative Commons έκδοση 3.0 Ελλάδα και Πανεπιστημιακές Βιβλιοθήκες

Άδειες

Ανοικτού

Περιεχομένου

Η

πρωτοβουλία

ανοιχτού

περιεχομένου

στηρίζεται στη

λογική

της

μη

εμπορευσιμότητας

του

διαδικτύου

και

επιζητεί

την

αποδέσμευση

της πνευματικής

ιδιοκτησίας

από

τους

κλασικούς

κανόνες.

Η

πολιτική

ανοικτής

πρόσβασης

περιεχομένου

δεν είναι

αντίθετη

με

την

Πνευματική

Ιδιοκτησία, στο

βαθμό

που

ο

δημιουργός

αποφασίζει

ελεύθερα

να διαθέσει

το

έργο

του

υπό

όρους

ανοικτής

πρόσβασης

και

ταυτόχρονα

προστατεύεται

το ηθικό

του

δικαίωμα.

∆ιονυσία

Καλλινίκου, Μαρίνος

Παπαδόπουλος, Βασιλική

Στρακαντούνα

|

URL: www.marinos.com.gr

Page 4: Άδειες Creative Commons έκδοση 3.0 Ελλάδα και Πανεπιστημιακές Βιβλιοθήκες

Άδειες

Ανοικτού

Περιεχομένου

1983: Σύσταση του Free Software Foundation από Richard Stallman & General Public License (GPL)

Free Documentation LicenseOpen Publication License Free Art License Free for Education License

2001: Creative Commons Corporation & Creative Commons Licenses (CC)

2007: European Commission & European Public License (EUPL)

∆ιονυσία

Καλλινίκου, Μαρίνος

Παπαδόπουλος, Βασιλική

Στρακαντούνα

|

URL: www.marinos.com.gr

Page 5: Άδειες Creative Commons έκδοση 3.0 Ελλάδα και Πανεπιστημιακές Βιβλιοθήκες

Creative Commons Corporation

2001: Σύσταση Creative Commons Corp. απόLawrence Lessig, Hal Abelson, James Boyle, Michael Carroll, Eric Eldred, Eric Saltzman, Molly Shaffer Van Houweling, Diane Cabell.

Δημιουργία αδειών χρήσης έργων πουεπιτρέπουν χρήση πέρα από τα όρια του fair useκαι των νόμιμων περιορισμών ως προς την έκτασητου περιουσιακού δικαιώματος πνευματικήςιδιοκτησίας.

∆ιονυσία

Καλλινίκου, Μαρίνος

Παπαδόπουλος, Βασιλική

Στρακαντούνα

|

URL: www.marinos.com.gr

Page 6: Άδειες Creative Commons έκδοση 3.0 Ελλάδα και Πανεπιστημιακές Βιβλιοθήκες

President Thomas Jefferson

«Αυτός

που

λαμβάνει

μια

ιδέα

από

εμένα, εμπνέεται χωρίς

εγώ

να

χάνω

την

ιδέα. Αυτός

που

ανάβει

το

κερί

του

από

το

δικό

μου, φωτίζεται

χωρίς

να

με συσκοτίζει»

Επιστολή

του

τρίτου

Προέδρου

των

Ηνωμένων

Πολιτειών

Thomas Jefferson προς

τον

Isaac McPherson τον

Αύγουστο

του

1813

∆ιονυσία

Καλλινίκου, Μαρίνος

Παπαδόπουλος, Βασιλική

Στρακαντούνα

|

URL: www.marinos.com.gr

Page 7: Άδειες Creative Commons έκδοση 3.0 Ελλάδα και Πανεπιστημιακές Βιβλιοθήκες

Some Rights Reserved

Η

βέλτιστη

εκμετάλλευση

των

πνευματικών δικαιωμάτων

ή

η

διάδοση

του

έργου

των

δημιουργών

γίνεται

σήμερα

με

αποτελεσματικό τρόπο

όταν

μέρος

από

το

περιουσιακό

δικαίωμα

των

δημιουργών

υποχωρεί

προς

όφελος

των χρηστών

ή

των

άλλων

δημιουργών.

Μεταξύ

του

Copyright

(All Rights Reserved)

και

του Public Domain

(No Rights Reserved) υπάρχουν

οι

άδειες

Creative Commons

(Some Rights Reserved)

∆ιονυσία

Καλλινίκου, Μαρίνος

Παπαδόπουλος, Βασιλική

Στρακαντούνα

|

URL: www.marinos.com.gr

Page 8: Άδειες Creative Commons έκδοση 3.0 Ελλάδα και Πανεπιστημιακές Βιβλιοθήκες

Παράλληλη

συνύπαρξη

Άδειες που βασίζονται στους σταθερούςκανόνες της Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Άδειες που βασίζονται στους κανόνες τωνCreative Commons.

∆ιονυσία

Καλλινίκου, Μαρίνος

Παπαδόπουλος, Βασιλική

Στρακαντούνα

|

URL: www.marinos.com.gr

Page 9: Άδειες Creative Commons έκδοση 3.0 Ελλάδα και Πανεπιστημιακές Βιβλιοθήκες

Πεδίο

εφαρμογής

των

Creative Commons

δημόσια πληροφορίαβιβλιοθήκεςεκπαιδευτικό περιεχόμενοπεριεχόμενο καλών τεχνώνραδιοτηλεοπτικό περιεχόμενομουσικά έργα

∆ιονυσία

Καλλινίκου, Μαρίνος

Παπαδόπουλος, Βασιλική

Στρακαντούνα

|

URL: www.marinos.com.gr

Page 10: Άδειες Creative Commons έκδοση 3.0 Ελλάδα και Πανεπιστημιακές Βιβλιοθήκες

Ενδυνάμωση

Πνευματικής

Ιδιοκτησίας

Το δικαίωμα Πνευματικής Ιδιοκτησίαςενδυναμώνεται με τις άδειες Creative Commons καιτην ανοικτή διάθεση περιεχομένου:

Αφού

ο

χρήστης

έχει

τη

δυνατότητα

να

βρει διαθέσιμα έργα με άδειες CC και

υλικό

ελεύθερα

προσβάσιμο, είναι

φανερό

ότι

δεν

μπορεί

να

έχει καμία

δικαιολογία

σε

περίπτωση

προσβολής

πνευματικών

δικαιωμάτων

για

περιεχόμενο

που διατίθεται

στο

κοινό

με

τους

κλασικούς

κανόνες

της

πνευματικής

ιδιοκτησίας.

∆ιονυσία

Καλλινίκου, Μαρίνος

Παπαδόπουλος, Βασιλική

Στρακαντούνα

|

URL: www.marinos.com.gr

Page 11: Άδειες Creative Commons έκδοση 3.0 Ελλάδα και Πανεπιστημιακές Βιβλιοθήκες

Νομοθετική

ρύθμιση

για

άδειες

τύπου

CC

Είναι

σκόπιμο

να

προβλεφθούν

νομοθετικές ρυθμίσεις

για

συμβάσεις

και

άδειες

εκμετάλλευσης

έργων

τύπου

Creative Commons;

…όσο

περισσότερο

διευρύνεται

η

χρήση

των αδειών

CC και

προβληματίζει

η

έλλειψη

ρύθμισης

ενός

συστήματος

που

ανήκει

στην

Πνευματική Ιδιοκτησία, τόσο

περισσότερο

είναι

αναγκαία

η

παρέμβαση

του

νομοθέτη.

∆ιονυσία

Καλλινίκου, Μαρίνος

Παπαδόπουλος, Βασιλική

Στρακαντούνα

|

URL: www.marinos.com.gr

Page 12: Άδειες Creative Commons έκδοση 3.0 Ελλάδα και Πανεπιστημιακές Βιβλιοθήκες

Συμβάσεις

και

άδειες

εκμετάλλευσης

σε

Ν.2121/1993

αρ.12 επ.: μεταβίβαση περιουσιακούδικαιώματος

Το

δίκαιο

των

συμβάσεων

στην

Πνευματική Ιδιοκτησία

ενδέχεται

ν’

αναδειχθεί

σε

επίκεντρο

διαμόρφωσης

σχέσεων

μεταξύ

δικαιούχου

και χρηστών

έργου

μέσω

νέων

τεχνολογιών.

αρ.16: αμεταβίβαστο ηθικού δικαιώματοςαρ.14: έγγραφος τύποςαρ.13: ειδικές ρυθμίσεις

∆ιονυσία

Καλλινίκου, Μαρίνος

Παπαδόπουλος, Βασιλική

Στρακαντούνα

|

URL: www.marinos.com.gr

Page 13: Άδειες Creative Commons έκδοση 3.0 Ελλάδα και Πανεπιστημιακές Βιβλιοθήκες

Συμβάσεις

και

άδειες

εκμετάλλευσης

σε

Ν.2121/1993

Συμβάσεις εκμετάλλευσης: ο αντισυμβαλλόμενοςαναλαμβάνει την υποχρέωση ν’ ασκήσει τιςεξουσίες που απορρέουν από το περιουσιακόδικαίωμα.

Άδειες εκμετάλλευσης: ο αντισυμβαλλόμενος δενέχει την υποχρέωση να εκμεταλλευτεί το έργο, αλλάυποχρεούται να καταβάλει στο δημιουργό τηναντιπαροχή για σχετική εκμετάλλευση.

Αποκλειστικές ή μη αποκλειστικές (in dubio ηπαρεχόμενη άδεια εκμετάλλευση θεωρείται μηαποκλειστική)

∆ιονυσία

Καλλινίκου, Μαρίνος

Παπαδόπουλος, Βασιλική

Στρακαντούνα

|

URL: www.marinos.com.gr

Page 14: Άδειες Creative Commons έκδοση 3.0 Ελλάδα και Πανεπιστημιακές Βιβλιοθήκες

Ισορροπία

Αναμέτρηση ανάμεσα στο παλαιό και το νέο, στο κλειστό και το ανοικτό σύστημα.

Ισορροπία μπορεί αν βρεθεί στη σωστήδιαχείριση της πνευματικής ιδιοκτησίας απότους ίδιους τους δικαιούχους, λαμβάνονταςυπόψη:

a.

νέους

ψηφιακούς

τρόπους

εκμετάλλευσηςb.

κοινωνική

αλλαγή

που

απαιτεί

ευέλικτους

τρόπους χρήσης

και

εκμετάλλευσης

έργων

∆ιονυσία

Καλλινίκου, Μαρίνος

Παπαδόπουλος, Βασιλική

Στρακαντούνα

|

URL: www.marinos.com.gr

Page 15: Άδειες Creative Commons έκδοση 3.0 Ελλάδα και Πανεπιστημιακές Βιβλιοθήκες

Έκδοση

v.2.5 & v.3.0

Oι όροι διάθεσης των εξουσιών του δημιουργού είναι

απαραίτητο

να

εκφράζονται

με

σαφή

και

ρητό

τρόπο

προσδιοριζόμενο

σε

συμβατικό

πλαίσιο.

Συγκριτική

μελέτη

εφαρμογής

των

αδειών

Creative Commons

και

των

αδειών

ελεύθερου

λογισμικού

GPL

& LGPL

σε

χώρες

της

Ευρωπαϊκής

Ένωσης

και στην

Ελλάδα.

Έργο

σε

e-Business Forum: v.2.5Έναρξη

διάθεσης

αδειών

σε

Ελλάδα: v.3.0

∆ιονυσία

Καλλινίκου, Μαρίνος

Παπαδόπουλος, Βασιλική

Στρακαντούνα

|

URL: www.marinos.com.gr

Page 16: Άδειες Creative Commons έκδοση 3.0 Ελλάδα και Πανεπιστημιακές Βιβλιοθήκες

Τα

τρία

μέρη

των

αδειών

CC

1.

το

Commons Deed, το

εισαγωγικό

μέρος2.

το

Legal Code, το

νομικό

μέρος

3.

τα

meta-data, το

τεχνολογικό

μέρος

Η

δομή

των

αδειών

Creative Commons v.3.0 Ελλάδας

∆ιονυσία

Καλλινίκου, Μαρίνος

Παπαδόπουλος, Βασιλική

Στρακαντούνα

|

URL: www.marinos.com.gr

Page 17: Άδειες Creative Commons έκδοση 3.0 Ελλάδα και Πανεπιστημιακές Βιβλιοθήκες

Commons Deed

Περιληπτική

διατύπωση

σε

απλή

γλώσσα

έτσι

ώστε να είναι εύληπτη και από μη νομομαθείς του

περιεχομένου

της

άδειας, δηλαδή

των

χρήσεων

του έργου

που

η

άδεια

επιτρέπει.

Σύνοψη

σε

απλή

γλώσσα

των

επιτρεπόμενων χρήσεων

του

έργου.

∆ιονυσία

Καλλινίκου, Μαρίνος

Παπαδόπουλος, Βασιλική

Στρακαντούνα

|

URL: www.marinos.com.gr

Page 18: Άδειες Creative Commons έκδοση 3.0 Ελλάδα και Πανεπιστημιακές Βιβλιοθήκες

Στοιχεία

του

Commons Deed

1.

Κωδικοποιημένη

ονομασία

της

άδειας2.

Επιτρεπόμενες

χρήσεις

του

έργου

3.

Οι

όροι

υπό

τους

οποίους

επιτρέπονται

οι χρήσεις

του

έργου

4.

Νομική

επιφύλαξη

περί

του

περιεχομένου

της άδειας:

a.

Κατανόηση

του

περιεχομένου

της

άδειαςb.

Δικαίωμα

παραίτησης

c.

Προστασία

ηθικού

δικαιώματος

του

δημιουργού

∆ιονυσία

Καλλινίκου, Μαρίνος

Παπαδόπουλος, Βασιλική

Στρακαντούνα

|

URL: www.marinos.com.gr

Page 19: Άδειες Creative Commons έκδοση 3.0 Ελλάδα και Πανεπιστημιακές Βιβλιοθήκες

Legal Code

Πλήρης

και

αναλυτική

διατύπωση

των

χρήσεων του

έργου

που

η

άδεια

επιτρέπει.

Σύμβαση

(υπό

μορφή

Γενικών

Όρων

Συναλλαγών) σε

γλώσσα

νομική

των

επιτρεπόμενων

χρήσεων

του

έργου.

∆ιονυσία

Καλλινίκου, Μαρίνος

Παπαδόπουλος, Βασιλική

Στρακαντούνα

|

URL: www.marinos.com.gr

Page 20: Άδειες Creative Commons έκδοση 3.0 Ελλάδα και Πανεπιστημιακές Βιβλιοθήκες

Στοιχεία

του

Legal Code

1.

Νομική

επιφύλαξη

για

την

ευθύνη

του

νομικού προσώπου

Creative Commons.

2.

Ορισμοί

των

εννοιών. a.

Παράγωγο

έργο—Τροποποίηση

του

έργουb.

Συλλογικό

έργοc.

Διανομή

του

έργουd.

Στοιχεία

της

άδειαςe.

Χορηγός

της

άδειας

(το

πρόσωπο

που

παρέχει

την

άδεια)f.

Πρώτος

δημιουργός—Αρχικός

δικαιούχοςg.

Δικαιούχος

συγγενικών

δικαιωμάτωνh.

Αντικείμενο

της

αδειοδότησηςi.

Εσείς

(το

πρόσωπο

που

λαμβάνει

την

άδεια)j.

Παρουσίαση

του

έργου

στο

κοινόk.

Αναπαραγωγή

του

έργου

∆ιονυσία

Καλλινίκου, Μαρίνος

Παπαδόπουλος, Βασιλική

Στρακαντούνα

|

URL: www.marinos.com.gr

Page 21: Άδειες Creative Commons έκδοση 3.0 Ελλάδα και Πανεπιστημιακές Βιβλιοθήκες

Στοιχεία

του

Legal Code

3.

Νομική

επιφύλαξη

υπέρ

των

προβλεπόμενων στο

ελληνικό

δίκαιο

νόμιμων

περιορισμών

του

περιουσιακού

και

ηθικού

δικαιώματος.4.

Αναλυτική

περιγραφή

των

επιτρεπόμενων

χρήσεων

του

έργου. a.

Παροχή

δικαιώματος

χρήσης

ουσιώδους

μέρους περιεχομένων

βάσης

δεδομένων. b.

Παραίτηση

από

το

δικαίωμα

ειδικής

φύσης—sui generis—του

κατασκευαστή

βάσης

δεδομένων.

∆ιονυσία

Καλλινίκου, Μαρίνος

Παπαδόπουλος, Βασιλική

Στρακαντούνα

|

URL: www.marinos.com.gr

Page 22: Άδειες Creative Commons έκδοση 3.0 Ελλάδα και Πανεπιστημιακές Βιβλιοθήκες

Στοιχεία

του

Legal Code

5.

Περιορισμοί

που

αφορούν

στις

επιτρεπόμενες χρήσεις

σύμφωνα

με

την

άδεια.

a.

Περιορισμοί

& δικαίωμα

ειδικής

φύσης

κατασκευαστή βάσης

δεδομένων. b.

Επιτρεπόμενες

χρήσεις

& μη

επιτρεπόμενη

παραίτηση για

είσπραξη

αμοιβών

για

πνευματικά

δικαιώματα.c.

Επιτρεπόμενες

χρήσεις

& επιτρεπόμενη

παραίτηση

για είσπραξη

αμοιβών

για

πνευματικά

δικαιώματα

είτε

για εμπορικές

χρήσεις

είτε

για

μη

εμπορικές

χρήσεις. d.

Πρόσθετη

πρόβλεψη

περί

μη

παραβίασης

του

ηθικού δικαιώματος

του

δημιουργού.

∆ιονυσία

Καλλινίκου, Μαρίνος

Παπαδόπουλος, Βασιλική

Στρακαντούνα

|

URL: www.marinos.com.gr

Page 23: Άδειες Creative Commons έκδοση 3.0 Ελλάδα και Πανεπιστημιακές Βιβλιοθήκες

Στοιχεία

του

Legal Code

6.

Νομική

επιφύλαξη

υπέρ

του

χορηγούντος

την άδεια.

7.

Περιορισμός

της

ευθύνης

για

τον

χορηγούντα την

άδεια.

8.

Πρόβλεψη

για

τη

διάρκεια

ισχύος

της

άδειας, αλλά

και

για

τις

περιπτώσεις

παύσης

της

ισχύος

αυτής

με

καταγγελία

της. 9.

Γενικοί, καταληκτικοί

όροι.

a.

Αν

υπάρξει

ακυρώσιμος

όρος, τότε

δεν

ακυρώνεται

το

λοιπό

περιεχόμενο

της

άδειας.b.

Παραίτηση

από

χορηγούμενο

δικαίωμα

είναι

δυνατή

εφόσον

γίνει

εγγράφως

και

ενυπόγραφα.

∆ιονυσία

Καλλινίκου, Μαρίνος

Παπαδόπουλος, Βασιλική

Στρακαντούνα

|

URL: www.marinos.com.gr

Page 24: Άδειες Creative Commons έκδοση 3.0 Ελλάδα και Πανεπιστημιακές Βιβλιοθήκες

Στοιχεία

του

Legal Code

10.

Νομική

επιφύλαξη

και

περιορισμός

της ευθύνης

υπέρ

του

νομικού

προσώπου

Creative Commons και

δήλωση

προστασίας δικαιωμάτων

επί

στοιχείων

διανοητικής

ιδιοκτησίας

του

νομικού

προσώπου

Creative Commons.

11.

Στοιχεία

για

απευθείας

ηλεκτρονική επικοινωνία

με

το

νομικό

πρόσωπο

Creative

Commons.

∆ιονυσία

Καλλινίκου, Μαρίνος

Παπαδόπουλος, Βασιλική

Στρακαντούνα

|

URL: www.marinos.com.gr

Page 25: Άδειες Creative Commons έκδοση 3.0 Ελλάδα και Πανεπιστημιακές Βιβλιοθήκες

Meta-Data

Απαρτίζεται

από

τα

μετα-δεδομένα

(meta-tags

και meta-data) τα

οποία

επιτρέπουν

την

αναγνώριση

των

έργων

τα

οποία

διατίθενται

και

διαδίδονται

υπό τους

όρους

των

αδειών.

∆ιονυσία

Καλλινίκου, Μαρίνος

Παπαδόπουλος, Βασιλική

Στρακαντούνα

|

URL: www.marinos.com.gr

Page 26: Άδειες Creative Commons έκδοση 3.0 Ελλάδα και Πανεπιστημιακές Βιβλιοθήκες

Χαρακτηριστικά

των

αδειών

CC

Προσφέρονται δωρεάν μέσω διαδικτύου

Δεν είναι αποκλειστικές

Η χρήση τους δεν απαιτεί την παραίτηση τουδικαιούχου των δικαιωμάτων της πνευματικήςιδιοκτησίας από τις εξουσίες του, πουαπορρέουν είτε από το περιουσιακό είτε απότο ηθικό δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας.

∆ιονυσία

Καλλινίκου, Μαρίνος

Παπαδόπουλος, Βασιλική

Στρακαντούνα

|

URL: www.marinos.com.gr

Page 27: Άδειες Creative Commons έκδοση 3.0 Ελλάδα και Πανεπιστημιακές Βιβλιοθήκες

Τα

τέσσερα

στοιχεία

(License Elements)

Αναφορά

στον

αρχικό

δημιουργό

του έργου

Διανομή

του

παράγωγου

έργου

με

τους όρους

της

αρχικής

άδειας

Απαγόρευση

δημιουργίας

παράγωγων έργων

Απαγόρευση

εμπορικής

χρήσης

του έργου

∆ιονυσία

Καλλινίκου, Μαρίνος

Παπαδόπουλος, Βασιλική

Στρακαντούνα

|

URL: www.marinos.com.gr

Page 28: Άδειες Creative Commons έκδοση 3.0 Ελλάδα και Πανεπιστημιακές Βιβλιοθήκες

Οι

έξι

άδειες

Creative Commons

Attribution

Attribution + Share-Alike

Attribution + Non-Derivatives

Attribution + Non-Commercial

Attribution + Non-Commercial

+ Non- Derivatives

Attribution + Non-Commercial

+ Share-Alike

∆ιονυσία

Καλλινίκου, Μαρίνος

Παπαδόπουλος, Βασιλική

Στρακαντούνα

|

URL: www.marinos.com.gr

Page 29: Άδειες Creative Commons έκδοση 3.0 Ελλάδα και Πανεπιστημιακές Βιβλιοθήκες

Attribution

Ο

αποδέκτης

της

άδειας

μπορεί

να

χρησιμοποιήσει το

έργο

όπως

θέλει,

αρκεί να διατηρήσει τις διατυπώσεις πουπροβλέπονται στην άδεια σχετικά με την αναφοράστον αρχικό δημιουργό.

∆ιονυσία

Καλλινίκου, Μαρίνος

Παπαδόπουλος, Βασιλική

Στρακαντούνα

|

URL: www.marinos.com.gr

Page 30: Άδειες Creative Commons έκδοση 3.0 Ελλάδα και Πανεπιστημιακές Βιβλιοθήκες

Attribution + Share-Alike

Ο

αποδέκτης

της

άδειας

μπορεί

να

χρησιμοποιήσει το

έργο

όπως

θέλει,

αρκεί να αδειοδοτήσει οποιοδήποτε παράγωγοέργο με την ίδια άδεια ή μια άδεια με τα ίδια στοιχείαάδειας καινα διατηρήσει τις διατυπώσεις που προβλέπονται

στην άδεια σχετικά με την αναφορά στον αρχικόδημιουργό.

∆ιονυσία

Καλλινίκου, Μαρίνος

Παπαδόπουλος, Βασιλική

Στρακαντούνα

|

URL: www.marinos.com.gr

Page 31: Άδειες Creative Commons έκδοση 3.0 Ελλάδα και Πανεπιστημιακές Βιβλιοθήκες

Attribution + Non-Derivatives

Ο

αποδέκτης

της

άδειας

μπορεί

να

χρησιμοποιήσει το

έργο

όπως

θέλει,

αλλά δεν μπορεί να δημιουργήσει παράγωγαέργακαι πρέπει να διατηρήσει τις διατυπώσεις που

προβλέπονται στην άδεια σχετικά με την αναφοράστον αρχικό δημιουργό.

∆ιονυσία

Καλλινίκου, Μαρίνος

Παπαδόπουλος, Βασιλική

Στρακαντούνα

|

URL: www.marinos.com.gr

Page 32: Άδειες Creative Commons έκδοση 3.0 Ελλάδα και Πανεπιστημιακές Βιβλιοθήκες

Attribution + Non-Commercial

Ο

αποδέκτης

της

άδειας

μπορεί

να

χρησιμοποιήσει το

έργο

όπως

θέλει,

αρκεί να μην υπάρχει σκοπός εμπορικής χρήσηςκαι να διατηρήσει τις διατυπώσεις που

προβλέπονται στην άδεια σχετικά με την αναφοράστον αρχικό δημιουργό.

∆ιονυσία

Καλλινίκου, Μαρίνος

Παπαδόπουλος, Βασιλική

Στρακαντούνα

|

URL: www.marinos.com.gr

Page 33: Άδειες Creative Commons έκδοση 3.0 Ελλάδα και Πανεπιστημιακές Βιβλιοθήκες

Attribution + Non-Commercial

+ Non-Derivatives

Ο

αποδέκτης

της

άδειας

μπορεί

να

χρησιμοποιήσει το

έργο

όπως

θέλει,

αρκεί να μην υπάρχει σκοπός εμπορικήςχρήσης, να μη δημιουργήσει παράγωγα έργακαι να διατηρήσει τις διατυπώσεις που

προβλέπονται στην άδεια σχετικά με την αναφοράστον αρχικό δημιουργό.

∆ιονυσία

Καλλινίκου, Μαρίνος

Παπαδόπουλος, Βασιλική

Στρακαντούνα

|

URL: www.marinos.com.gr

Page 34: Άδειες Creative Commons έκδοση 3.0 Ελλάδα και Πανεπιστημιακές Βιβλιοθήκες

Attribution + Non-Commercial

+ Share-Alike

Ο

αποδέκτης

της

άδειας

μπορεί

να

χρησιμοποιήσει το

έργο

όπως

θέλει,

αρκεί να μην υπάρχει σκοπός εμπορικήςχρήσης,να αδειοδοτήσει οποιοδήποτε παράγωγο έργο

με την ίδια άδεια ή μια άδεια με τα ίδια στοιχείαάδειαςκαι να διατηρήσει τις διατυπώσεις που

προβλέπονται στην άδεια σχετικά με την αναφοράστον αρχικό δημιουργό.

∆ιονυσία

Καλλινίκου, Μαρίνος

Παπαδόπουλος, Βασιλική

Στρακαντούνα

|

URL: www.marinos.com.gr

Page 35: Άδειες Creative Commons έκδοση 3.0 Ελλάδα και Πανεπιστημιακές Βιβλιοθήκες

Creative Commons

Ελλάδα

13 Οκτωβρίου 2007: Έναρξη διάθεσης τωνελληνικών αδειών Creative Commons μέσω URL:

http://creativecommons.org/international/gr

Mirroring στα ελληνικά: Συνήθεις ερωτήσεις καιαπαντήσεις (F.A.Q.), σχετικές εργασίες, κ.λ.π., σταελληνικά μέσω URL:

http://creativecommons.gr

CC-GR στο FACEBOOK:

∆ιονυσία

Καλλινίκου, Μαρίνος

Παπαδόπουλος, Βασιλική

Στρακαντούνα

|

URL: www.marinos.com.gr

Page 36: Άδειες Creative Commons έκδοση 3.0 Ελλάδα και Πανεπιστημιακές Βιβλιοθήκες

Creative Commons Ελλάδα

Legal Leads: Μαρίνος Παπαδόπουλος & Πρόδρομος Τσιαβός

Project Leads: Διονυσία Καλλινίκου & ΘεόδωροςΚαρούνος

Affiliate Institution: Εθνικό Δίκτυο Έρευνας &Τεχνολογίας α.ε.

Από

αριστερά: Dr. Αλέξιος

Ζάβρας, Θεόδωρος

Καρούνος

(Project Lead CC-

GR), Καθηγήτρια

Διονυσία

Καλλινίκου

(Project Lead CC-GR), Professor Lawrence Lessig, Καθηγητής

Παναγιώτης

Τσανάκας, (Πρόεδρος

ΕΔΕΤ

α.ε.)

& Μαρίνος

Παπαδόπουλος

(Legal Lead, CC-GR)

∆ιονυσία

Καλλινίκου, Μαρίνος

Παπαδόπουλος, Βασιλική

Στρακαντούνα

|

URL: www.marinos.com.gr

Page 37: Άδειες Creative Commons έκδοση 3.0 Ελλάδα και Πανεπιστημιακές Βιβλιοθήκες

Ελεύθερα

Έργα

Free Cultural Works

Έργα

στα

οποία

ο

δημιουργός

επιτρέπει: 1.

Ελευθερία

χρήσης

του

έργου

2.

Ελευθερία

μελέτης

του

έργου

και

εφαρμογής της

γνώσης

που

παράγεται

εκ

του

περιεχομένου

του

έργου3.

Ελευθερία

δημιουργίας

και

διανομής

αντιγράφων

του

έργου4.

Ελευθερία

δημιουργίας

και

διανομής

παραγώγων

έργων

εκ

του

έργου

Έργα που διατίθενται με άδεια CC ήΈργα που έχουν περιέλθει στο Public Domain

∆ιονυσία

Καλλινίκου, Μαρίνος

Παπαδόπουλος, Βασιλική

Στρακαντούνα

|

URL: www.marinos.com.gr

Page 38: Άδειες Creative Commons έκδοση 3.0 Ελλάδα και Πανεπιστημιακές Βιβλιοθήκες

Freedom«Without culture, and the relative freedom it

implies, society, even when perfect, is but a jungle. This is why any authentic creation is a giftto the future».

Albert Camus The Artist and his time, The Myth of Sisyphus

(1955)

«Freedom is never voluntarily given by the oppressor; it must be demanded by the oppressed».

Martin Luther King, Jr.Letter from Birmingham Jail, «Why We Can’t Wait»

(1963)

Freedom of Speech, oil painting, (1943)

Norman Rockwell

∆ιονυσία

Καλλινίκου, Μαρίνος

Παπαδόπουλος, Βασιλική

Στρακαντούνα

|

URL: www.marinos.com.gr

Page 39: Άδειες Creative Commons έκδοση 3.0 Ελλάδα και Πανεπιστημιακές Βιβλιοθήκες

29 Ιανουαρίου 2008: Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριοστην υπόθεση Promusicae v. Telefonica ορίζει ο τιδεν είναι δυνατόν ν’ απαιτήσουμε στο πλαίσιο τηςΕυρωπαϊκής έννομης τάξης τη λήψη νομοθετικώνμέτρων για την προστασία της πνευματικήςιδιοκτησίας που καταστρατηγούν ατομικάδικαιώματα παραβιάζοντας κάθε αρχή περίαναλογικότητας και προσφορότητας του μέσουγια την επίτευξη του σκοπού.

10 Απριλίου 2008: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιοαπέρριψε το μοντέλο Sarkozy, γνωστότερο ωςMission Olivennes.

…πρόσθετη

οπή

στην

τρύπα

της

ανεπάρκειας…

∆ιονυσία

Καλλινίκου, Μαρίνος

Παπαδόπουλος, Βασιλική

Στρακαντούνα

|

URL: www.marinos.com.gr

Page 40: Άδειες Creative Commons έκδοση 3.0 Ελλάδα και Πανεπιστημιακές Βιβλιοθήκες

Openness → Open Access + Open Content υλοποιούνται ως Creativity (Δημιουργικότητα) στιςΑκαδημαϊκές Βιβλιοθήκες με άδειες Creative Commons.

Εφαρμογές αδειών που ενθαρρύνουν τηνανοικτότητα (Openness) και κυρίως των αδειώνCreative Commons στο περιβάλλον τωνΑκαδημαϊκών Βιβλιοθηκών.

Openness & Creative Commons

∆ιονυσία

Καλλινίκου, Μαρίνος

Παπαδόπουλος, Βασιλική

Στρακαντούνα

|

URL: www.marinos.com.gr

Page 41: Άδειες Creative Commons έκδοση 3.0 Ελλάδα και Πανεπιστημιακές Βιβλιοθήκες

Openness → συνεισφορά, μοίρασμα, δημιουργικότητα, συμμετοχική διαδικασία

Απάντηση της Ακαδημαϊκής κοινότητας σε:a.

αύξηση

των

τιμών

των

επιστημονικών

περιοδικών

εκδόσεωνb.

νομικούς

και

τεχνολογικούς

περιορισμούς

που

πρόβαλλαν

οι

εκδότες

και

διανομείς

Έκφραση επιθυμίας για ευρύτερη διάχυση τηςεπιστημονικής γνώσης.

Openness & Creative Commons

∆ιονυσία

Καλλινίκου, Μαρίνος

Παπαδόπουλος, Βασιλική

Στρακαντούνα

|

URL: www.marinos.com.gr

Page 42: Άδειες Creative Commons έκδοση 3.0 Ελλάδα και Πανεπιστημιακές Βιβλιοθήκες

Budapest Open Access Initiativehttp://www.soros.org/oepnaccess/read.shtml

Bethesda Statement on Open Access Publishinghttp://www.earlham.edu/~peters/fos/bethesda.htm

Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities

http://oa.mpg.de/openaccess-berlin/berlindeclaration.html

Διεθνές

Κίνημα

Ανοικτής

Πρόσβασης

∆ιονυσία

Καλλινίκου, Μαρίνος

Παπαδόπουλος, Βασιλική

Στρακαντούνα

|

URL: www.marinos.com.gr

Page 43: Άδειες Creative Commons έκδοση 3.0 Ελλάδα και Πανεπιστημιακές Βιβλιοθήκες

Ευαισθητοποίηση της ερευνητικής κοινότηταςΠαρότρυνση για ελεύθερη διάθεση

επιστημονικού περιεχομένου, ιδιαίτερα τουχρηματοδοτούμενου από δημόσιους πόρουςΚατάθεση των έργων σε αποθετήρια Ανοικτής

ΠρόσβασηςΘέσπιση και τήρηση κανόνων αναφοράς στο

δημιουργόΔημιουργία Δημόσιου Τομέα (Public Domain) με

ελεύθερα προσβάσιμα έργα

Διεθνές

Κίνημα

Ανοικτής

Πρόσβασης

∆ιονυσία

Καλλινίκου, Μαρίνος

Παπαδόπουλος, Βασιλική

Στρακαντούνα

|

URL: www.marinos.com.gr

Page 44: Άδειες Creative Commons έκδοση 3.0 Ελλάδα και Πανεπιστημιακές Βιβλιοθήκες

Δικαίωμα Αυτοαρχειοθέτησης (open access self-archiving).

Δημοσίευση σε αποθετήρια και περιοδικάΑνοικτής Πρόσβασης (repositories, archives, journals).

Ανάπτυξη μηχανισμών αξιολόγησης καιδιασφάλισης ποιότητας.

Μέσα

επίτευξης

Ανοικτής

Πρόσβασης

∆ιονυσία

Καλλινίκου, Μαρίνος

Παπαδόπουλος, Βασιλική

Στρακαντούνα

|

URL: www.marinos.com.gr

Page 45: Άδειες Creative Commons έκδοση 3.0 Ελλάδα και Πανεπιστημιακές Βιβλιοθήκες

ΠεριοδικάΕφαρμόζουν σύστημα ποιοτικού ελέγχουΠροσφέρουν δυνατότητα στους δημιουργούς

να διατηρούν τα πνευματικά δικαιώματά τουςΧρησιμοποιούν άδειες χρήσης ανοιχτού

περιεχομένου

ΑποθετήριαΘεματικάΘεσμικά ή Ιδρυματικά

Blogs, Podcasting, Wiki

Αποθετήρια

& Περιοδικά

Ανοικτής

Πρόσβασης

∆ιονυσία

Καλλινίκου, Μαρίνος

Παπαδόπουλος, Βασιλική

Στρακαντούνα

|

URL: www.marinos.com.gr

Page 46: Άδειες Creative Commons έκδοση 3.0 Ελλάδα και Πανεπιστημιακές Βιβλιοθήκες

Δίνουν στους χρήστες δικαίωμα αντιγραφής, διανομής, τροποποίησης, παρουσίασης καιδημιουργίας παράγωγων έργων.Ορίζουν με σαφήνεια αναφορά στον αρχικό

δημιουργό του έργου.Περιλαμβάνουν διατάξεις για εμπορική και μη

εμπορική χρήση ενός έργου.Διασφαλίζουν τη συμμετοχή της κοινότητας

στην ανάπτυξη και διανομή του περιεχομένου.

Άδειες

Ανοικτού

Περιεχομένου

∆ιονυσία

Καλλινίκου, Μαρίνος

Παπαδόπουλος, Βασιλική

Στρακαντούνα

|

URL: www.marinos.com.gr

Page 47: Άδειες Creative Commons έκδοση 3.0 Ελλάδα και Πανεπιστημιακές Βιβλιοθήκες

1.

Οι

άδειες

Creative Commons κατοχυρώνουν πνευματική

ιδιοκτησία

επί

του

έργου;

2.

Ποιες

προϋποθέσεις

πρέπει

να

ισχύουν

ώστε ένα

προστατευμένο

έργο

να

διατεθεί

υπό

συνθήκες

ανοικτής

πρόσβασης;

3.

Πόσο

σημαντική

είναι

η

συναίνεση

του δημιουργού;

Ερωτήματα

∆ιονυσία

Καλλινίκου, Μαρίνος

Παπαδόπουλος, Βασιλική

Στρακαντούνα

|

URL: www.marinos.com.gr

Page 48: Άδειες Creative Commons έκδοση 3.0 Ελλάδα και Πανεπιστημιακές Βιβλιοθήκες

4.

Ποια

έργα

μπορούν

ν’

αδειοδοτηθούν

με

Creative Commons;

Έργα

που

διατίθενται

online & offline:

Γραπτά κείμεναΒιβλίαΙστοσελίδες, ιστολόγια (blogs), wikisΦωτογραφίεςΟπτικοακουστικά έργαΚαλλιτεχνικά έργαΕκπαιδευτικά έργα

...δηλαδή…

Ερωτήματα

∆ιονυσία

Καλλινίκου, Μαρίνος

Παπαδόπουλος, Βασιλική

Στρακαντούνα

|

URL: www.marinos.com.gr

Page 49: Άδειες Creative Commons έκδοση 3.0 Ελλάδα και Πανεπιστημιακές Βιβλιοθήκες

a.

Διδακτορικές

διατριβές,

διπλωματικές

εργασίεςb.

Εργασίες

σεμιναρίων

και

υλικό

που

δημιουργείται

κατά

τη

διάρκεια

της

εκπαιδευτικής

διαδικασίας, άρθρα

ή

μελέτες

του

ερευνητικού

και

διδακτικού

προσωπικούc.

Πρακτικά

συνεδρίων, ημερίδων, επιστημονικών

ενώσεωνd.

Έργα

ολόκληρα

ή

τμήμα

(sample) αυτών

που

διατίθενται

από

τους

εκδότες

ή

τους

συγγραφείς

για συγκεκριμένο

σκοπό

(marketing & promotion)

e.

Ιστοσελίδες, ιστολόγια

(blogs), wikisf.

Εργασίες

ή

μελέτες

που

χρηματοδοτούνται

από

ερευνητικά

προγράμματα

Ερωτήματα

∆ιονυσία

Καλλινίκου, Μαρίνος

Παπαδόπουλος, Βασιλική

Στρακαντούνα

|

URL: www.marinos.com.gr

Page 50: Άδειες Creative Commons έκδοση 3.0 Ελλάδα και Πανεπιστημιακές Βιβλιοθήκες

5.

Μπορεί

ν’

αδειοδοτηθεί

με

Creative Commons έργο

που

έχει

περιέλθει

στο

Δημόσιο

Τομέα

(Public Domain);

O Δημόσιος

Τομέας

αφορά

σε

έργα

για

τα οποία

η

προστασία

της

πνευματικής

ιδιοκτησίας

έχει

λήξει70 χρόνια από το θάνατο του δημιουργού50 χρόνια από την τελευταία έκδοση

Ερωτήματα

∆ιονυσία

Καλλινίκου, Μαρίνος

Παπαδόπουλος, Βασιλική

Στρακαντούνα

|

URL: www.marinos.com.gr

Page 51: Άδειες Creative Commons έκδοση 3.0 Ελλάδα και Πανεπιστημιακές Βιβλιοθήκες

1.

Εγκυκλοπαίδειες

(π.χ. Wikipedia)

2.

Ομιλούντα

βιβλία

(π.χ. Librivox)

3.

Φωτογραφίες

(π.χ. Flickr)

4.

Multimedia (π.χ. Clip Art Library)

5.

Εκπαιδευτικό

& ερευνητικό

υλικό

(π.χ. PLoS, OpenLearn, The MIT Open Courseware, St. George’s

University

of

London)

Υπηρεσίες

διάθεσης

Ανοικτού

Περιεχομένου

∆ιονυσία

Καλλινίκου, Μαρίνος

Παπαδόπουλος, Βασιλική

Στρακαντούνα

|

URL: www.marinos.com.gr

Page 52: Άδειες Creative Commons έκδοση 3.0 Ελλάδα και Πανεπιστημιακές Βιβλιοθήκες

Σύστημα

διαχείρισης

διδακτορικών

διατριβών

και μεταπτυχιακών

εργασιών

του

Πανεπιστημίου

Πατρών

Παραδείγματα: ΝΗΜΕΡΤΗΣ

∆ιονυσία

Καλλινίκου, Μαρίνος

Παπαδόπουλος, Βασιλική

Στρακαντούνα

|

URL: www.marinos.com.gr

Page 53: Άδειες Creative Commons έκδοση 3.0 Ελλάδα και Πανεπιστημιακές Βιβλιοθήκες

Ψηφιακή

βιβλιοθήκη

& αποθετήριο

του

Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Παραδείγματα: ΨΗΦΙΔΑ

∆ιονυσία

Καλλινίκου, Μαρίνος

Παπαδόπουλος, Βασιλική

Στρακαντούνα

|

URL: www.marinos.com.gr

Page 54: Άδειες Creative Commons έκδοση 3.0 Ελλάδα και Πανεπιστημιακές Βιβλιοθήκες

Ψηφιακή

βιβλιοθήκη

με

ομιλούντα

βιβλία

Παραδείγματα: LIBRIVOX

∆ιονυσία

Καλλινίκου, Μαρίνος

Παπαδόπουλος, Βασιλική

Στρακαντούνα

|

URL: www.marinos.com.gr

Page 55: Άδειες Creative Commons έκδοση 3.0 Ελλάδα και Πανεπιστημιακές Βιβλιοθήκες

Ψηφιακή

βιβλιοθήκη

μουσικής

και

μουσικών

μαθημάτων

Παραδείγματα: BERKLEE SHARES

∆ιονυσία

Καλλινίκου, Μαρίνος

Παπαδόπουλος, Βασιλική

Στρακαντούνα

|

URL: www.marinos.com.gr

Page 56: Άδειες Creative Commons έκδοση 3.0 Ελλάδα και Πανεπιστημιακές Βιβλιοθήκες

Ψηφιακή

βιβλιοθήκη

επιστημονικών

και

ιατρικών

έργων

Παραδείγματα: PUBLIC LIBRARY OF SCIENCE

∆ιονυσία

Καλλινίκου, Μαρίνος

Παπαδόπουλος, Βασιλική

Στρακαντούνα

|

URL: www.marinos.com.gr

Page 57: Άδειες Creative Commons έκδοση 3.0 Ελλάδα και Πανεπιστημιακές Βιβλιοθήκες

Ψηφιακή βιβλιοθήκη και e-Learning εφαρμογή

έργων ιατρικής, οδοντιατρικής, κτηνιατρικής

επιστήμης

Παραδείγματα: CLINICAL SKILLS ONLINE

∆ιονυσία

Καλλινίκου, Μαρίνος

Παπαδόπουλος, Βασιλική

Στρακαντούνα

|

URL: www.marinos.com.gr

Page 58: Άδειες Creative Commons έκδοση 3.0 Ελλάδα και Πανεπιστημιακές Βιβλιοθήκες

Ψηφιακή βιβλιοθήκη και e-Learning εφαρμογή πτυχιακών

και

μεταπτυχιακών

μαθημάτων

του

MIT

Παραδείγματα: THE MIT OPECOURSEWARE

∆ιονυσία

Καλλινίκου, Μαρίνος

Παπαδόπουλος, Βασιλική

Στρακαντούνα

|

URL: www.marinos.com.gr

Page 59: Άδειες Creative Commons έκδοση 3.0 Ελλάδα και Πανεπιστημιακές Βιβλιοθήκες

Ψηφιακή βιβλιοθήκη γραφικών

Παραδείγματα: THE OPEN CLIP ART LIBRARY

∆ιονυσία

Καλλινίκου, Μαρίνος

Παπαδόπουλος, Βασιλική

Στρακαντούνα

|

URL: www.marinos.com.gr

Page 60: Άδειες Creative Commons έκδοση 3.0 Ελλάδα και Πανεπιστημιακές Βιβλιοθήκες

Άδειες

Creative Commons έκδοση

3.0

Ελλάδα και

Πανεπιστημιακές

Βιβλιοθήκες

Σας

ευχαριστούμε!Αυτή

η

εισήγηση

είναι

διαθέσιμη

στο

Bulletin Βoard

του

URL:

http://www.marinos.com.gr

∆ιονυσία

Καλλινίκου, Μαρίνος

Παπαδόπουλος, Βασιλική

Στρακαντούνα

|

URL: www.marinos.com.gr