Σημειώσεις για...

Click here to load reader

 • date post

  28-Dec-2015
 • Category

  Documents

 • view

  91
 • download

  3

Embed Size (px)

description

Για το ΙΕΚ Σύρου

Transcript of Σημειώσεις για...

 • V IEK 2013

  igaviotis@gmail.com 27--14 . 1

  V Client Server IDE RDBMS

  1. . , , "" , C. - , , - . , -, . . . . . . SQL , ' '. , , , , .., . .

  , Mi-crosoft Access: / .

  . - 1. "" .

  : , ( 'idiot-proof', ), - ( ), , .

  . - (server) , . "" "" -2.

  1.1

  3-10 . , -, - , .

  , . , 2. - - , . & . .

  1 , 1, , ,

  , , . , . 2 .

  -, , - , , ..

  1

  2

 • IEK 2013 V

  . 2 27--14 igaviotis@gmail.com

  , , PEL-DAT.ACCDB. .

  , PEL-APP.ACCDB,

  ( , Access3), , , . - Access - (attached tables). , Access Excel, - .

  , - , - (copy&paste clipboard) Windows.

  tblAddresses 3 ( - ), PEL-DAT.ACCDB. - . , ;

  , , :

  , - ( , , ) .

  , (backup).

  : -, PEL-APP.ACCDB, - - .

  , . - (file server), , . - . , , ... !

  , /. ,

  1.2

  . ,

  ( 5).

  .

  -

  , - ( ).

  Access POL-DAT.MDB : tblPelates tblPoliseis , ( 4).

  3 Microsoft Access ACCDB ( ACCess DataBase), -

  MDB ( Microsoft DataBase), ), , , ..

  3

  4

  5

  1

 • V IEK 2013

  igaviotis@gmail.com 27--14 . 3

  Access POL-APP.MDB POL-DAT.MDB.

  ( , , , ), . , .

  "" ( 6) - , . ' ', Visual Basic, Docmd.OpenForm Docmd.OpenReport Click . .

  file server . ( POL-DAT.MDB) . ( POL-APP.MDB) ( ' ') "" .

  1.3 /

  '' /. (Local Area Network, LAN) "" , Microsoft Windows Server. (), Microsoft

  SQL Server,

  Oracle,

  MySQL. , ' () database server. , .

  , , , ..

  (data access API, API Application Programmer's Interface). , SQL Server Express, Visual Basic ADO (ActiveX Data Objects ). SQL.

  : , . , . , . , , , .

  / . . , , .

  6

  7

  8 /

 • IEK 2013 V

  . 4 27--14 igaviotis@gmail.com

  2. - , .

  Visual Basic 2010 Express - Microsoft.

  2.1

  '' (imperative program-ming), ( 1), - (visual programming) (), 4.

  (component) , - . . ( , , ) - (, , ). Visual Basic - Toolbox ().

  (properties). . - , , , . . , ., - , . : frmKyria, frmKyria.BackColor = Color.Yellow

  (events). , , - .

  VB: (-), .

  2.2 Visual Basic

  Visual Basic (VB): (Graph-ical User Interface, GUI), . , Visual Basic 2010 Express (command completion) . .

  , , Basic ( 60!, 1) (object-oriented) 80 (Java, C++). , VB Microsoft Windows, Linux, Android, iOS.

  , , , (virtual machine). - (interpreted) -, (compiled) .

  VB 90 -, . !

  4 / (= -

  ) . .

  INPUT a, b

  apotel = a+ b

  PRINT a, b, apotel

  1 Basic

  1 ( www.tiobe.com)

 • V IEK 2013

  igaviotis@gmail.com 27--14 . 5

  (Form) frm

  Label lbl

  TextBox txt

  Button btn

  ComboBox cbo

  RadioButton rdo

  DateTimePicker dtp

  2

  2.3

  . (project) Windows Forms Application HelloProgram. , - , :

  Toolbox

  Design

  Solution Explorer , , ,

  Properties /

  () - frmHello. Solution Ex-plorer - FileName.

  - -, ., . -, ( -) ( ). - frm.

  Design Text ' !', BackgroundImage BackgroundImageLayout = Zoom . (bold) - Properties. , - -

  -:

  , , .

  () F5 ( 10). , ; , .

  Label Name = lblOnoma Text = ' ;' Font, ForeColor, BackColor , Appearance. , TextBox Name = txtOnoma Button Name = btnHello.

  - ( ). - (

  9 o VB

  10 VB

 • IEK 2013 V

  . 6 27--14 igaviotis@gmail.com

  ). . . .

  - main. VB .

  , . - , 2. , -. frmHello ( 1) ( 2) . 3-4 . , .

  , . . - btn_Click frmHello.

  . Public Private . frmHello (Public), . , btnHello_Click , . , frmHello, .

  txtOnoma.Text. - , ( , - C++, 5.

  , . , . - 3, Now .Hour .

  Me.Close() btnTerma Text = '' . , - , Application.Exit().

  . 3 - VB.

  VB . -, - Visual Studio.

  5 , ,

  ( Smalltalk Java) ( BlueJ).

  1 Public Class frmHello 2 Private Sub btnHello_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnHello.Click

  3 Beep() 4 MessageBox.Show(" " & txtOnoma.Text) 5 End Sub 6 End Class

  2 Click

  Dim intOra As Integer, strXaire As String intOra = Now.Hour If intOra < 12 Then strXaire = "" ElseIf intOra < 20 Then strXaire = "" Else strXaire = "" End If MessageBox.Show(strXaire & " " & txtOnoma.Text)

  3

  Integer int

  Double dbl

  String str

  / Date dtm

  Char chr

  / Boolean bln

  3 VB

 • V IEK 2013

  igaviotis@gmail.com 27--14 . 7

  2.4

  . 1000 .

  . , , .

  , project LexoMetro, frmLexo :

  lblKeimeno Caption = ' :'

  txtKeimeno MultiLine ScrollBars = Both

  (RadioButtons) rdoLexeis rdoXaraktires, , Checked = True.

  lblMetritis, BorderStyle = FixedSingle.

  , 11. , . . .

  - txtKeimeno, - , , TextChanged - txtKeimeno frmLexo ( - 4). - - txt-txtKeimeno. 4-19.

  - (syntax-directed editor) - . , (indentation) - , , ..

  IfElseEnd If , (- Checked). : 18 Len ( 4) lblMetritis . : txtKeimeno . .Text , Len .

  5-16 . , - ( 6). 7 intPos ( Mid 4). booInWord

  1 Public Class frmLexo 2 Private Sub txtKeimeno_TextChanged(ByVal sender As System.Object, 3 ByVal e As System.EventArgs) Handles txtKeimeno.TextChanged 4 If rdoLexeis.Checked Then ' 5 Dim blnInWord As Boolean, intLexeis As Integer 6 For intPos As Integer = 1 To Len(txtKeimeno.Text) 7 If Mid$(txtKeimeno.Text, intPos, 1) = " " Then 8 blnInWord = False 9 Else

  10 If Not blnInWord Then 11 blnInWord = True 12 intLexeis += 1 ' 13 End If 14 End If 15 Next intPos 16 lblMetritis.Text = intLexeis 17 Else ' 18 lblMetritis.Text = Len(txtKeimeno.Text) 19 End If 20 End Sub 21 End Class

  4 / (' )

  Len(s) s s = 'abcd' Len(s) 4

  Left(s,n) n s Left(s, 2) 'ab'

  Right(s, n) Right(s, 2) 'cd'

  Mid(s, n,m) m n Mid(s, 2, 2) 'bc'

  4

  11

 • IEK 2013 V

  . 8 27--14 igaviotis@gmail.com

  , . , - . , , intLexeis.

  (debugging) VB. , (breakpoint) . , , . - F8 . -, F5 - .

  , . . , . .