Μοντέλο Client/Server, Διαδικτυακές υπηρεσίες και Cloud computing

Click here to load reader

download Μοντέλο Client/Server, Διαδικτυακές υπηρεσίες και Cloud computing

of 35

description

Σύντομη εισαγωγή στο Μοντέλο Client/Server στις Διαδικτυακές υπηρεσίες και στο Cloud computing

Transcript of Μοντέλο Client/Server, Διαδικτυακές υπηρεσίες και Cloud computing

My link My header