Χ Η ΕΘ ÿ Η Α Α - Army · PDF file...

Click here to load reader

 • date post

  28-Jan-2020
 • Category

  Documents

 • view

  2
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Χ Η ΕΘ ÿ Η Α Α - Army · PDF file...

 • Σ Χ Ο Λ Η Ε Θ Ν Ι Κ Η Σ Α Μ Υ Ν Α Σ 3

  Η Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Ε Ι Ρ Α

  Δ Ι Α Δ Ι Κ Τ Υ Α Κ Η Φ Ο Ι Τ Η Σ Η

  Α Τ Ο Μ Ι Κ Η Δ Ι Α Τ Ρ Ι Β Η

  «Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΧΑΣΜΟΥ 1915-1917»

  Α Π Ο

  Σ Μ Χ Ο ( Ι ) Α Θ Α Ν Α Σ Ι Ο Σ Α Β Β Ο Π Ο Υ Λ Ο

  ΜΑΡΤΙΟΣ 2014

 • Άγημα Γάλλων ναυτών βαδίζει προς Αθήνα στα ‘’Νοεμβριανά’’, 1916.

  “Αν επιθυμούμε να αντιμετωπίσουμε τις γερμανικές ραδιουργίες

  στην Ελλάδα, επιβάλλεται να αποφύγουμε με κάθε τρόπο να πληγώσουμε τα αισθήματά της ”

  Γκάμπριελ Ντεβίλ

  Γάλλος Πρέσβης στην Ελλάδα, 1914

 • “Η Γαλλική Πολιτική κατά την Περίοδο του Εθνικού Διχασμού 1915-1917”

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ………………………………………………………….. ………………… σελ. 1

  ΣΚΟΠΟΣ ……………………………………………………………………………… σελ. 1 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ……………………………………………………………………… σελ. 2

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ “Α” Η Γαλλική Πολιτική στην Ελλάδα, Σεπτέμβριος – Δεκέμβριος 1915 ….…………………………………………… σελ. 3

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ “Β” - Η Γαλλική Πολιτική στην Ελλάδα το 1916 ………… σελ. 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ “Γ” - Η Γαλλική Πολιτική στην Ελλάδα, Ιανουάριος

  – Ιούνιος 1917 ……………………………..…………… σελ. 37

  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ……………………………………………………………… σελ. 47

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “A” - Βιβλιογραφία…………………………………. σελ. Α-1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “Β” - Οι Διαχρονικές Σχέσεις Ελλάδας – Γαλλίας……... σελ. Β-1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “Γ” - Η Ελλάδα προς τον Μεγάλο Πόλεμο

  1. Η Ελλάδα πριν τον Α’ΠΠ (1913-1914)……. σελ. Γ-1 2. Η Ελλάδα κατά τον Α’ΠΠ και η Πορεία προς

  τον Εθνικό Διχασμό (1914-1915)…………… σελ. Γ-2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “Δ” - Γαλλικές Υπηρεσίες στην Αθήνα 1915-1917……… σελ. Δ-1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “Ε” - Η Άγνωστη Μάχη της Σημαίας.……………………..… σελ. Ε-1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “ΣΤ” - Διακοινώσεις - Διαταγές των «Συμμάχων»……… σελ. ΣΤ-1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “Ζ” - Εικόνες Εποχής - Ελλάδα …………………………… σελ. Ζ-1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “H” - Εικόνες Εποχής - «Σύμμαχοι»………………….… σελ. Η-1

 • 1

  Σμχος (Ι) Αθαν. Σαββόπουλος του Κων/νου (14477) Σπουδαστής ΣΕΘΑ 3ης Ε.Σ Διαδικτυακής Τανάγρα, 28-03-1914

  ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

  “Η Γαλλική Πολιτική κατά την Περίοδο του Εθνικού

  Διχασμού 1915-1917”

  “ …όμως, ο ισχυρός επιβάλλει ό,τι του επιτρέπει η δύναμή του και ο ασθενής παραχωρεί ό,τι του επιβάλλει η αδυναμία του… ”

  Θουκυδίδης Πελοποννησιακός Πόλεμος

  Διάλογος Αθηναίων - Μηλίων

  ΕΙΣΑΓΩΓΗ

  Ο Εθνικός Διχασμός αποτελεί κορυφαίο γεγονός στη σύγχρονη ελληνική ιστορία διότι επηρέασε βαθύτατα τις πολιτικοστρατιωτικές εξέλίξεις στη χώρα. Οι επιδράσεις του ξεπέρασαν τα όρια της εποχής του και σημάδεψαν την ελληνική κοινωνία και στις επόμενες δεκαετίες. Προκλήθηκε ουσιαστικά από Έλληνες, οι οποίοι συνέχισαν για μια ακόμη φορά την αρνητική παράδοση της φυλής, αλλά υποστηρίχθηκε, χρησιμοποιήθηκε, γιγαντώθηκε και τελικά παγιώθηκε με σημαντική «συμβολή» των ξένων.

  ΣΚΟΠΟΣ

  Σκοπός της εργασίας είναι να διερευνήσει, να αποτυπώσει και να καταδείξει την εμπλοκή αλλά και το ρόλο της γαλλικής εξωτερικής πολιτικής στην Ελλάδα κατά την περίοδο του Εθνικού Διχασμού (1915-1917).

 • 2

  ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

  1. Ο Εθνικός Διχασμός υπήρξε και πέραν του 1917 όπως αναφέρθηκε. Ορισμένοι μάλιστα υποστηρίζουν ότι τα πρώτα σπέρματά του διεφάνησαν μετά το 19091, εντάσσοντας τον Διχασμό σε ένα πολιτικοκοινωνικό πλαίσιο μιας εποχής κατά την οποία άλλαζε δραματικά τόσο η Ελλάδα όσο και ο κόσμος γύρω της. Ωστόσο η περίοδος στην οποία εστιάζει η παρούσα εργασία (Σεπτέμβριος 1915 – Ιούνιος 1917) επιλέχθηκε διότι τότε εκτιμάται ότι κορυφώθηκε και επικράτησε ο Διχασμός, σε συνάρτηση με την επίδραση της γαλλικής πολιτικής στην Ελλάδα.

  2. Η παρούσα εργασία δεν ασχολείται με τη συμμετοχή της ελληνικής πλευράς στον Διχασμό ούτε στα αίτιά του, αλλά επικεντρώνεται στο ρόλο των ξένων και ιδιαίτερα των Γάλλων.

  3. Η αναφορά σε συμβάντα, πολιτικές και στρατιωτικές εξελίξεις του εξεταζόμενου χρονικού διαστήματος γίνεται με χρονολογική σειρά με σκοπό τη σαφή εικόνα της αλληλουχίας και της αλληλεπίδρασης μεταξύ των γεγονότων στην Ελλάδα πρωτίστως αλλά και στην Ευρώπη. Πέραν όμως της σημασίας ενός εκάστου γεγονότος, δεν γίνεται αναφορά ή εκτενής ανάλυση όλων, παρά μόνο εκείνων μέσω των οποίων καταδεικνύεται με σαφήνεια η γαλλική πολιτική στην Ελλάδα.

  4. Η Γαλλία δεν ήταν η μόνη ξένη δύναμη με άμεση ανάμειξη στο ελληνικό γίγνεσθαι κατά την υπό εξέταση περίοδο και επομένως συμβολή στο Διχασμό. Κι άλλες δυνάμεις, «συμμαχικές» ή όχι, ανταγωνίζονταν τη Γαλλία και επηρέασαν καθοριστικά την ελληνική υπόθεση. Όμως η περίπτωση της Γαλλίας μπορεί να θεωρηθεί ως πρωτεύουσα στην εξέλιξη των ελληνικών πραγμάτων της εποχής, μέσω των επιλογών που «επέβαλε» στους «Συμμάχους» για τη χώρα μας.

  5. Η γαλλική πολιτική δεν ήταν η μόνη που επηρέασε δραματικά τα ελληνικά πράγματα μέσω των υπηρεσιών της, θεσμικών και μυστικών, στην χώρα. Χαρακτηριστική στον τομέα αυτό είναι η περίπτωση της Γερμανίας2, χωρίς να υπολείπονται η Αγγλία3, η Ιταλία ακόμη και η Ρωσία. Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στη δράση των γαλλικών υπηρεσιών, οι οποίες και πάλι αναδείχθηκαν πρωταγωνιστικά και επηρέασαν τα μέγιστα τις εξελίξεις στην Ελλάδα στη συγκεκριμένη περίοδο.

  6. Τέλος, θεωρήθηκε σημαντικό για την ολοκληρωμένη προσέγγιση του θέματος, να διερευνηθεί γενικά η διαχρονική αλληλεπίδραση Γάλλων και Ελλήνων μέχρι την εξεταζόμενη περίοδο και να σκιαγραφηθεί αντίστο