ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ...72.437,67 ΤΕΜΑΧΙΑ 21.731,30...

of 19 /19
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ : Δ1062-5958-8549-1101-3254-6 ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1 / 19 1. Στοιχεία του ή της υπόχρεου 2. Στοιχεία του ή της συζύγου Επώνυμο : ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Όνομα : ΙΩΑΝΝΗΣ Όνομα πατρός : ΑΧΙΛΛΕΥΣ Επώνυμο: Όνομα: Όνομα πατρός : Ιδιότητες με τις οποίες υποβάλλεται η δήλωση: ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜ. ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΘΝΙΚΟ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ \ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ 18/06/2012

Embed Size (px)

Transcript of ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ...72.437,67 ΤΕΜΑΧΙΑ 21.731,30...

 • ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ : Δ1062-5958-8549-1101-3254-6

  ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

  1 / 19

  1. Στοιχεία του ή της υπόχρεου 2. Στοιχεία του ή της συζύγου

  Επώνυμο : ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

  Όνομα : ΙΩΑΝΝΗΣ

  Όνομα πατρός : ΑΧΙΛΛΕΥΣ

  Επώνυμο:

  Όνομα:

  Όνομα πατρός :

  Ιδιότητες με τις οποίες υποβάλλεται η δήλωση:

  ΙΔΙΟΤΗΤΑΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ

  ΗΜ. ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ

  ΕΘΝΙΚΟ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ \ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

  18/06/2012

 • ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ : Δ1062-5958-8549-1101-3254-6

  ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

  2 / 19

  Έσοδα από κάθε πηγή που αποκτήθηκαν κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος

  Ο ΑΠΟΚΤΩΝ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΊΔΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΟΣΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

  ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ, ΤΟΚΟΙ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 38,05 ΕΥΡΩ

  ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΑΛΛΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 38.160,81 ΕΥΡΩ ΆΡΘΡΟ 63 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΒΤΕ 2449/1991 & Ζ ΨΗΦΙΣΜΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΒΟΥΛΗΣ

  ΥΠΟΧΡΕΟΣ

  ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ,ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ

  Κ.Λ.Π.(ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ, ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΤΡΟΠΟ, ΦΟΡΟΛΟΓ. ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ,

  ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ)

  36.175,44 ΕΥΡΩ

  ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 70.000,00 ΕΥΡΩ ΤΙΜΗΜΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΠΙ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΥ

 • ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ : Δ1062-5958-8549-1101-3254-6

  ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

  3 / 19

  Μετοχές ημεδαπών και αλλοδαπών εταιρειών, ομόλογα και κάθε είδους ομολογίες, αμοιβαία κεφάλαια, παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα καθώς και οποιοδήποτε χρηματοοικονομικό προϊόν τράπεζας, ασφαλιστικής ή οποιουδήποτε άλλου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος.

  ΕΠΕΝΔΥΤΗΣΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΜΕΤΑΒΟΛΗ

  ΕΙΔΟΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ

  ΤΙΤΛΟΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

  ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΑΞΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ/ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ

  ΝΟΜΙΣΜΑ ΤΡΟΠΟΣ ΚΤΗΣΗΣΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΡΙΔΑΣ

  ΕΠΕΝΔΥΤΗΠΗΓΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

  ΧΡΗΜΑΤΩΝΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

  ΥΠΟΧΡΕΟΣΑΠΟΚΤΗΣΗ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ

  ΧΡΗΣΗΜΕΤΟΧΕΣ

  ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ

  2.000,00 ΤΕΜΑΧΙΑ 336,00 ΕΥΡΩ ΑΓΟΡΑΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ

  ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ=

  ΥΠΟΧΡΕΟΣΑΠΟΚΤΗΣΗ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ

  ΧΡΗΣΗΜΕΤΟΧΕΣ

  ΑΚΤΗ ΖΕΥΣ Α.Ε. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

  17.852,00 ΤΕΜΑΧΙΑ 840.115,12 ΕΥΡΩ ΓΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΝΕΝΑΣ =

  ΥΠΟΧΡΕΟΣΑΠΟΚΤΗΣΗ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ

  ΧΡΗΣΗΜΕΤΟΧΕΣ

  ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ

  ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  517,67 ΤΕΜΑΧΙΑ 40.093,54 40.093,54 ΕΥΡΩ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΟΥΔΕΙΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ= 40.093,54

  Οι μετοχές αυτές ήλθαν στην κυριότητα μου από

  κληρονομιά, βάσει της από 24.12.2015 ιδιόχειρης

  διαθήκης του από 21.2.2016 θανόντος πατέρα μου Αχιλλέα

  Κεφαλόγιαννη, η οποία κυρήχθηκε κυρία με την υπ' αριθμ. 47/2016 πράξη της

  Ειρηνοδίκη του Ειρηνοδικείου Ρεθύμνου.

  ΥΠΟΧΡΕΟΣΑΠΟΚΤΗΣΗ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ

  ΧΡΗΣΗΜΕΤΟΧΕΣ

  ΝΙΔΑ ΑΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ

  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 19.812,00 ΤΕΜΑΧΙΑ 192.812,00 ΕΥΡΩ ΓΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΝΕΝΑΣ =

  ΥΠΟΧΡΕΟΣΕΚΠΟΙΗΣΗ/ΔΙΑΓΡΑΦΗ

  ΣΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ

  ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΑΕ 200,00 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,00 ΕΥΡΩ ΑΓΟΡΑΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ

  ΕΛΛΑΔΟΣ=

  ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΥΤΕΣ ΔΙΕΓΡΑΦΗΣΑΝ ΣΥΜΦΩΝΑ

  ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΡΧΩΝ ΣΤΗΝ

  ΚΥΠΡΟ

  ΥΠΟΧΡΕΟΣΑΠΟΚΤΗΣΗ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ

  ΧΡΗΣΗΜΕΤΟΧΕΣ

  ΡΑΔΑΜΑΝΘΥΣ Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ

  ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  310,00 ΤΕΜΑΧΙΑ 21.427,20 21.427,20 ΕΥΡΩ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΟΥΔΕΙΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ= 21.427,20

  Οι μετοχές αυτές ήλθαν στην κυριότητα μου από

  κληρονομιά, βάσει της από 24.12.2015 ιδιόχειρης

  διαθήκης του από 21.2.2016 θανόντος πατέρα μου Αχιλλέα

  Κεφαλόγιαννη, η οποία κυρήχθηκε κυρία με την υπ' αριθμ. 47/2016 πράξη της

  Ειρηνοδίκη του Ειρηνοδικείου Ρεθύμνου.

  ΥΠΟΧΡΕΟΣΑΠΟΚΤΗΣΗ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ

  ΧΡΗΣΗΜΕΤΟΧΕΣ

  ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ

  1,00 ΤΕΜΑΧΙΑ 3,07 ΕΥΡΩ ΑΓΟΡΑΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ

  ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ=

  ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ,ΜΕΣΩ RIVERSE SPLIT ΟΙ 35 ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΕΛΗΞΑΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 1

  ΤΕΜΑΧΙΟ

  ΥΠΟΧΡΕΟΣΑΠΟΚΤΗΣΗ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ

  ΧΡΗΣΗΜΕΤΟΧΕΣ

  ΜΕΓΑΡΟ ΦΥΤΑΚΗ Α.Ε. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ

  ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

  72.437,67 ΤΕΜΑΧΙΑ 21.731,30 21.731,30 ΕΥΡΩ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΟΥΔΕΙΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ= 21.731,30

  Οι μετοχές αυτές ήλθαν στην κυριότητα μου από

  κληρονομιά, βάσει της από 24.12.2015 ιδιόχειρης

 • ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ : Δ1062-5958-8549-1101-3254-6

  ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

  4 / 19

  ΕΠΕΝΔΥΤΗΣΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΜΕΤΑΒΟΛΗ

  ΕΙΔΟΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ

  ΤΙΤΛΟΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

  ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΑΞΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ/ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ

  ΝΟΜΙΣΜΑ ΤΡΟΠΟΣ ΚΤΗΣΗΣΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΡΙΔΑΣ

  ΕΠΕΝΔΥΤΗΠΗΓΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

  ΧΡΗΜΑΤΩΝΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

  ΚΡΗΤΗΣ

  διαθήκης του από 21.2.2016 θανόντος πατέρα μου Αχιλλέα

  Κεφαλόγιαννη, η οποία κυρήχθηκε κυρία με την υπ' αριθμ. 47/2016 πράξη της

  Ειρηνοδίκη του Ειρηνοδικείου Ρεθύμνου.

  ΥΠΟΧΡΕΟΣΑΠΟΚΤΗΣΗ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ

  ΧΡΗΣΗΜΕΤΟΧΕΣ

  ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ Α.Ε. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ,

  ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ

  ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

  11.034,58 ΤΕΜΑΧΙΑ 387.313,76 387.313,76 ΕΥΡΩ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΟΥΔΕΙΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ= 387.313,76

  Οι μετοχές αυτές ήλθαν στην κυριότητα μου από

  κληρονομιά, βάσει της από 24.12.2015 ιδιόχειρης

  διαθήκης του από 21.2.2016 θανόντος πατέρα μου Αχιλλέα

  Κεφαλόγιαννη, η οποία κυρήχθηκε κυρία με την υπ' αριθμ. 47/2016 πράξη της

  Ειρηνοδίκη του Ειρηνοδικείου Ρεθύμνου. Εκ των 11.034,58

  μετοχών, οι 8.833,9

 • ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ : Δ1062-5958-8549-1101-3254-6

  ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

  5 / 19

  Μίσθωση θυρίδων σε τράπεζες, ταμιευτήρια και άλλα ημεδαπά ή αλλοδαπά πιστωτικά ιδρύματα

  ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΘΥΡΙΔΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΕΙ ΤΗ ΘΥΡΙΔΑ ΧΩΡΑΕΤΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΗΣ

  ΘΥΡΙΔΑΣΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 • ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ : Δ1062-5958-8549-1101-3254-6

  ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

  6 / 19

  Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια και άλλα ημεδαπά ή αλλοδαπά πιστωτικά ιδρύματα

  ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΧΩΡΑΕΙΔΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ /

  ΚΑΤΑΘΕΣΗΣΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

  ΠΛΗΘΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

  ΠΟΣΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

  ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΛΛΑΔΑΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΣ / ΟΨΕΩΣ /

  ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥΤΡΙΤΟΙ 2 10.008,26 ΕΥΡΩ

  ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ= 0,86, ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ

  ΕΤΩΝ= 10.007,40

  ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΛΛΑΔΑΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΣ / ΟΨΕΩΣ /

  ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥΤΡΙΤΟΙ 2 10.235,85 ΕΥΡΩ

  ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ= 175,87, ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ

  ΕΤΩΝ= 10.059,98

  ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΑΔΑΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΣ / ΟΨΕΩΣ /

  ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ1 880,34 ΕΥΡΩ

  ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ= 0,38, ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ

  ΕΤΩΝ= 879,96

  ΥΠΟΧΡΕΟΣ ALPHA BANK ΕΛΛΑΔΑΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΣ / ΟΨΕΩΣ /

  ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ1 2.190,62 ΕΥΡΩ

  ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ= 1.677,24, ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ

  ΕΤΩΝ= 513,38

  ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΛΛΑΔΑΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΣ / ΟΨΕΩΣ /

  ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ1 142.826,16 ΕΥΡΩ

  ΑΛΛΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ= 126.393,60, ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ

  ΕΤΩΝ= 16.432,56

  Το ποσό των 126.393,60 ευρώ που εμφανίζεται προσαυξημένος ο λογαριασμός αυτός προκύπτει από την καταβολή μερίσματος ύψους 152.493,33 ευρώ που εκκρεμούσε για κέρδη από την χρήση του 2014 της εταιρίας ΑΚΤΗ ΖΕΥΣ Α.Ε. Έχει

  μάλιστα δηλωθεί ως εκκρεμότητα στην δήλωση περιουσιακής κατάστασης έτους 2016.

  ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΑΔΑΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΣ / ΟΨΕΩΣ /

  ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ1 2.931,35 ΕΥΡΩ

  ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ= 2.860,36, ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ

  ΕΤΩΝ= 70,99

  ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΛΛΑΔΑΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΣ / ΟΨΕΩΣ /

  ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ1 0,06 ΕΥΡΩ

  ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ= 0,06

  ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΟΣ ΤΡΙΤΟΙ 2 0,00 ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ= 0,00

  Ανενεργός λογαριασμός,με μηδενικό υπόλοιπο.

  ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΑΔΑΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΣ / ΟΨΕΩΣ /

  ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥΤΡΙΤΟΙ 3 1.204,24 ΕΥΡΩ

  ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ= 1.204,24

 • ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ : Δ1062-5958-8549-1101-3254-6

  ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

  7 / 19

  Ακίνητα και εμπράγματα δικαιώματα επί αυτών, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό

  AA ΚΑΤΟΧΟΣΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ή ΜΕΤΑΒΟΛΗ

  ΧΩΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣΕΙΔΟΣ

  ΑΚΙΝΗΤΟΥΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

  ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΕ

  m2

  ΟΡΟΦΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ

  ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΥΡΙΩΝ

  ΧΩΡΩΝ ΣΕ m2

  ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ

  m2

  ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

  Σ

  ΕΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ

  ΕΤΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣ

  ΗΣ

  ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΙΣΙΝΑΣ

  ΙΣΧΥΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  ΑΚΙΝΗΤΟ 1 ΥΠΟΧΡΕΟΣΑΠΟΚΤΗΣΗ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝ

  Η ΧΡΗΣΗΕΛΛΑΔΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΑΖΙΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 4.000,00 2016 0,00 0,00

  ΑΚΙΝΗΤΟ 2 ΥΠΟΧΡΕΟΣΑΠΟΚΤΗΣΗ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝ

  Η ΧΡΗΣΗΕΛΛΑΔΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 458,00 2016 0,00 0,00

  ΑΚΙΝΗΤΟ 3 ΥΠΟΧΡΕΟΣΑΠΟΚΤΗΣΗ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝ

  Η ΧΡΗΣΗΕΛΛΑΔΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 35,19 1ος 35,19 0,00 1800 2016 0,00 0,00

  ΑΚΙΝΗΤΟ 4 ΥΠΟΧΡΕΟΣΑΠΟΚΤΗΣΗ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝ

  Η ΧΡΗΣΗΕΛΛΑΔΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΑΖΙΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 3.557,18 2016 0,00 0,00

  ΑΚΙΝΗΤΟ 5 ΥΠΟΧΡΕΟΣΑΠΟΚΤΗΣΗ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝ

  Η ΧΡΗΣΗΕΛΛΑΔΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

  ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΣ / ΧΕΡΣΕΕΣ ΜΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ

  77.300,00 2016 0,00 0,00

  ΑΚΙΝΗΤΟ 6 ΥΠΟΧΡΕΟΣΑΠΟΚΤΗΣΗ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝ

  Η ΧΡΗΣΗΕΛΛΑΔΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΑΖΙΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 7.000,00 2016 0,00 0,00

  ΑΚΙΝΗΤΟ 7 ΥΠΟΧΡΕΟΣΑΠΟΚΤΗΣΗ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝ

  Η ΧΡΗΣΗΕΛΛΑΔΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΑΖΙΟΥ

  ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΣ / ΧΕΡΣΕΕΣ ΜΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ

  704.000,00 2016 0,00 0,00

  ΑΚΙΝΗΤΟ 8 ΥΠΟΧΡΕΟΣΑΠΟΚΤΗΣΗ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝ

  Η ΧΡΗΣΗΕΛΛΑΔΑ ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΦΟΙΝΙΚΑ

  ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ

  0,00 ΙΣΟΓΕΙΟ 80,00 0,00 1985 1985 0,00 0,00

  ΑΚΙΝΗΤΟ 9 ΥΠΟΧΡΕΟΣΑΠΟΚΤΗΣΗ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝ

  Η ΧΡΗΣΗΕΛΛΑΔΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΑΖΙΟΥ

  ΔΕΝΔΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

  752,69 2016 0,00 0,00

  ΑΚΙΝΗΤΟ 10

  ΥΠΟΧΡΕΟΣΑΠΟΚΤΗΣΗ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝ

  Η ΧΡΗΣΗΕΛΛΑΔΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΑΖΙΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 3.614,69 2016 0,00 0,00

  ΑΚΙΝΗΤΟ 11

  ΥΠΟΧΡΕΟΣΑΠΟΚΤΗΣΗ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝ

  Η ΧΡΗΣΗΕΛΛΑΔΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΑΖΙΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 89,18 2016 0,00 0,00

  ΑΚΙΝΗΤΟ 12

  ΥΠΟΧΡΕΟΣΑΠΟΚΤΗΣΗ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝ

  Η ΧΡΗΣΗΕΛΛΑΔΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΑΖΙΟΥ

  ΔΕΝΔΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

  5.000,00 2016 0,00 0,00

  ΑΚΙΝΗΤΟ 13

  ΥΠΟΧΡΕΟΣΑΠΟΚΤΗΣΗ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝ

  ΕΛΛΑΔΑ ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΦΟΙΝΙΚΑΔΕΝΔΡΟΚΑΛΛΙ

  ΕΡΓΕΙΑ 20.000,00 1983 0,00 0,00

 • ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ : Δ1062-5958-8549-1101-3254-6

  ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

  8 / 19

  AA ΚΑΤΟΧΟΣΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ή ΜΕΤΑΒΟΛΗ

  ΧΩΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣΕΙΔΟΣ

  ΑΚΙΝΗΤΟΥΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

  ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΕ

  m2

  ΟΡΟΦΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ

  ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΥΡΙΩΝ

  ΧΩΡΩΝ ΣΕ m2

  ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ

  m2

  ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

  Σ

  ΕΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ

  ΕΤΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣ

  ΗΣ

  ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΙΣΙΝΑΣ

  ΙΣΧΥΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  Η ΧΡΗΣΗ

  ΑΚΙΝΗΤΟ 14

  ΥΠΟΧΡΕΟΣΑΠΟΚΤΗΣΗ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝ

  Η ΧΡΗΣΗΕΛΛΑΔΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 285,66 2016 0,00 0,00

  ΑΚΙΝΗΤΟ 15

  ΥΠΟΧΡΕΟΣΑΠΟΚΤΗΣΗ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝ

  Η ΧΡΗΣΗΕΛΛΑΔΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΑΖΙΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 9.000,00 2016 0,00 0,00

  ΑΚΙΝΗΤΟ 16

  ΥΠΟΧΡΕΟΣΑΠΟΚΤΗΣΗ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝ

  Η ΧΡΗΣΗΕΛΛΑΔΑ ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 226,00 2003 0,00 0,00

  ΑΚΙΝΗΤΟ 17

  ΥΠΟΧΡΕΟΣΑΠΟΚΤΗΣΗ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝ

  Η ΧΡΗΣΗΕΛΛΑΔΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΑΖΙΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 133,26 2016 0,00 0,00

  ΑΚΙΝΗΤΟ 18

  ΥΠΟΧΡΕΟΣΑΠΟΚΤΗΣΗ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝ

  Η ΧΡΗΣΗΕΛΛΑΔΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΑΖΙΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 36,35 2016 0,00 0,00

  ΑΚΙΝΗΤΟ 19

  ΥΠΟΧΡΕΟΣΑΠΟΚΤΗΣΗ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝ

  Η ΧΡΗΣΗΕΛΛΑΔΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 243,60 2016 0,00 0,00

  ΑΚΙΝΗΤΟ 20

  ΥΠΟΧΡΕΟΣΑΠΟΚΤΗΣΗ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝ

  Η ΧΡΗΣΗΕΛΛΑΔΑ ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΦΟΙΝΙΚΑ ΑΠΟΘΗΚΗ 0,00 ΙΣΟΓΕΙΟ 20,00 0,00 1985 1985 0,00 0,00

  ΑΚΙΝΗΤΟ 21

  ΥΠΟΧΡΕΟΣΑΠΟΚΤΗΣΗ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝ

  Η ΧΡΗΣΗΕΛΛΑΔΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΑΖΙΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 9.010,98 2016 0,00 0,00

  ΑΚΙΝΗΤΟ 22

  ΥΠΟΧΡΕΟΣΑΠΟΚΤΗΣΗ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝ

  Η ΧΡΗΣΗΕΛΛΑΔΑ ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

  ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ

  135,00 1ος 76,00 0,00 1990 2003 0,00 0,00

  ΑΚΙΝΗΤΟ 23

  ΥΠΟΧΡΕΟΣΑΠΟΚΤΗΣΗ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝ

  Η ΧΡΗΣΗΕΛΛΑΔΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΑΖΙΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 2.917,31 2016 0,00 0,00

  ΑΚΙΝΗΤΟ 24

  ΥΠΟΧΡΕΟΣΑΠΟΚΤΗΣΗ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝ

  Η ΧΡΗΣΗΕΛΛΑΔΑ ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 988,00 2016 0,00 0,00

  ΑΚΙΝΗΤΟ 25

  ΥΠΟΧΡΕΟΣΑΠΟΚΤΗΣΗ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝ

  Η ΧΡΗΣΗΕΛΛΑΔΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΑΖΙΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 1.277,91 2016 0,00 0,00

  ΑΚΙΝΗΤΟ 26

  ΥΠΟΧΡΕΟΣΑΠΟΚΤΗΣΗ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝ

  Η ΧΡΗΣΗΕΛΛΑΔΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΑΖΙΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 313,56 2016 0,00 0,00

  ΑΚΙΝΗΤΟ 27

  ΥΠΟΧΡΕΟΣΑΠΟΚΤΗΣΗ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝ

  ΕΛΛΑΔΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΑΖΙΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 824,00 2016 0,00 0,00

 • ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ : Δ1062-5958-8549-1101-3254-6

  ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

  9 / 19

  AA ΚΑΤΟΧΟΣΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ή ΜΕΤΑΒΟΛΗ

  ΧΩΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣΕΙΔΟΣ

  ΑΚΙΝΗΤΟΥΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

  ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΕ

  m2

  ΟΡΟΦΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ

  ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΥΡΙΩΝ

  ΧΩΡΩΝ ΣΕ m2

  ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ

  m2

  ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

  Σ

  ΕΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ

  ΕΤΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣ

  ΗΣ

  ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΙΣΙΝΑΣ

  ΙΣΧΥΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  Η ΧΡΗΣΗ

  ΑΚΙΝΗΤΟ 28

  ΥΠΟΧΡΕΟΣΑΠΟΚΤΗΣΗ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝ

  Η ΧΡΗΣΗΕΛΛΑΔΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΑΖΙΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 2.168,53 2016 0,00 0,00

  ΑΚΙΝΗΤΟ 29

  ΥΠΟΧΡΕΟΣΑΠΟΚΤΗΣΗ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝ

  Η ΧΡΗΣΗΕΛΛΑΔΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΑΖΙΟΥ

  ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΣ / ΧΕΡΣΕΕΣ ΜΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ

  5.400.000,00

  2016 0,00 0,00

  ΑΚΙΝΗΤΟ 30

  ΥΠΟΧΡΕΟΣΑΠΟΚΤΗΣΗ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝ

  Η ΧΡΗΣΗΕΛΛΑΔΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 2.524,00 2016 0,00 0,00

  ΑΚΙΝΗΤΟ 31

  ΥΠΟΧΡΕΟΣΑΠΟΚΤΗΣΗ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝ

  Η ΧΡΗΣΗΕΛΛΑΔΑ ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΦΟΙΝΙΚΑ

  ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΣ / ΧΕΡΣΕΕΣ ΜΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ

  7.883,00 1983 0,00 0,00

  ΑΚΙΝΗΤΟ 32

  ΥΠΟΧΡΕΟΣΑΠΟΚΤΗΣΗ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝ

  Η ΧΡΗΣΗΕΛΛΑΔΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 35,19 2016 0,00 0,00

  ΑΚΙΝΗΤΟ 33

  ΥΠΟΧΡΕΟΣΑΠΟΚΤΗΣΗ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝ

  Η ΧΡΗΣΗΕΛΛΑΔΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΑΖΙΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 656,69 2016 0,00 0,00

  ΑΚΙΝΗΤΟ 34

  ΥΠΟΧΡΕΟΣΑΠΟΚΤΗΣΗ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝ

  Η ΧΡΗΣΗΕΛΛΑΔΑ ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΦΟΙΝΙΚΑ

  ΔΕΝΔΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

  5.000,00 1983 0,00 0,00

  ΑΚΙΝΗΤΟ 35

  ΥΠΟΧΡΕΟΣ

  ΕΚΠΟΙΗΣΗ/ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ

  ΧΡΗΣΗ

  ΕΛΛΑΔΑ ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙ

  Α 1.307,03 1ος 331,17

  242,86 2001 2016 2017 0,00 0,00

 • ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ : Δ1062-5958-8549-1101-3254-6

  ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

  10 / 19

  Ακίνητα και εμπράγματα δικαιώματα επί αυτών, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό

  AA

  ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ

  ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥΜΕΝΟΥ

  ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥ

  ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ

  ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥ

  ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

  ΤΡΟΠΟΙ ΚΤΗΣΗΣ

  ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ ΤΙΜΗΜΑ ΣΕ ΕΥΡΩ (€)

  ΠΗΓΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

  ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ

  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΞΙΑ

  ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ

  ΝΟΜΙΣΜΑΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝ ΤΙΜΗΜΑ ΣΕ ΕΥΡΩ (€)

  ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ /ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΞΙΑ

  ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ / ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

  ΚΩΔ. ΑΡ. ΕΘΝΙΚΟΥ

  ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ (Κ.Α.Ε.Κ.)

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

  ΑΚΙΝΗΤΟ 1

  ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝ

  ΗΣ

  ΚΑΤΙΩΝ (τέκνο, εγγονός,

  δισέγγονο κ.λ.π.)ΕΚ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

  ΠΛΗΡΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ 16.66

  %ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 0,00 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ=

  0,00ΕΚΚΡΕΜΕΙ 0,00 ΕΥΡΩ

  Το ακίνητο αυτό περιήλθε στην κυριότητα μου από κληρονομιά, βάσει της

  από 24.12.2015 ιδιόχειρης διαθήκης του από

  21.2.2016 θανόντος πατέρα μου Αχιλλέα

  Κεφαλόγιαννη, η οποία κυρήχθηκε κυρία με την

  υπ' αριθμ. 47/2016 πράξη της Ειρηνοδίκη του

  Ειρηνοδικείου Ρεθύμνου.

  ΑΚΙΝΗΤΟ 2

  ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝ

  ΗΣ

  ΚΑΤΙΩΝ (τέκνο, εγγονός,

  δισέγγονο κ.λ.π.)ΕΚ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

  ΠΛΗΡΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ 6.66 %

  ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 0,00 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ= 0,00

  ΕΚΚΡΕΜΕΙ 0,00 ΕΥΡΩ

  Το ακίνητο αυτό περιήλθε στην κυριότητα μου από κληρονομιά, βάσει της

  από 24.12.2015 ιδιόχειρης διαθήκης του από

  21.2.2016 θανόντος πατέρα μου Αχιλλέα

  Κεφαλόγιαννη, η οποία κυρήχθηκε κυρία με την

  υπ' αριθμ. 47/2016 πράξη της Ειρηνοδίκη του

  Ειρηνοδικείου Ρεθύμνου.

  ΑΚΙΝΗΤΟ 3

  ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝ

  ΗΣ

  ΚΑΤΙΩΝ (τέκνο, εγγονός,

  δισέγγονο κ.λ.π.)ΕΚ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

  ΠΛΗΡΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ 8.33 %

  ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 0,00 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ= 0,00

  ΕΚΚΡΕΜΕΙ 0,00 ΕΥΡΩ

  Το ακίνητο αυτό περιήλθε στην κυριότητα μου από κληρονομιά, βάσει της

  από 24.12.2015 ιδιόχειρης διαθήκης του από

  21.2.2016 θανόντος πατέρα μου Αχιλλέα

  Κεφαλόγιαννη, η οποία κυρήχθηκε κυρία με την

  υπ' αριθμ. 47/2016 πράξη της Ειρηνοδίκη του

  Ειρηνοδικείου Ρεθύμνου.

  ΑΚΙΝΗΤΟ 4

  ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝ

  ΗΣ

  ΚΑΤΙΩΝ (τέκνο, εγγονός,

  δισέγγονο κ.λ.π.)ΕΚ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

  ΠΛΗΡΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ 50 %

  ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 0,00 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ= 0,00

  ΕΚΚΡΕΜΕΙ 0,00 ΕΥΡΩ

  Το ακίνητο αυτό περιήλθε στην κυριότητα μου από κληρονομιά, βάσει της

  από 24.12.2015 ιδιόχειρης διαθήκης του από

  21.2.2016 θανόντος πατέρα μου Αχιλλέα

  Κεφαλόγιαννη, η οποία κυρήχθηκε κυρία με την

  υπ' αριθμ. 47/2016 πράξη της Ειρηνοδίκη του

  Ειρηνοδικείου Ρεθύμνου.

  ΑΚΙΝΗΤΟ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΤΙΩΝ (τέκνο, ΕΚ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΠΛΗΡΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 0,00 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ= ΕΚΚΡΕΜΕΙ 0,00 ΕΥΡΩ Το ακίνητο αυτό περιήλθε

 • ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ : Δ1062-5958-8549-1101-3254-6

  ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

  11 / 19

  AA

  ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ

  ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥΜΕΝΟΥ

  ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥ

  ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ

  ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥ

  ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

  ΤΡΟΠΟΙ ΚΤΗΣΗΣ

  ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ ΤΙΜΗΜΑ ΣΕ ΕΥΡΩ (€)

  ΠΗΓΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

  ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ

  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΞΙΑ

  ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ

  ΝΟΜΙΣΜΑΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝ ΤΙΜΗΜΑ ΣΕ ΕΥΡΩ (€)

  ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ /ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΞΙΑ

  ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ / ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

  ΚΩΔ. ΑΡ. ΕΘΝΙΚΟΥ

  ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ (Κ.Α.Ε.Κ.)

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

  5ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝ

  ΗΣεγγονός,

  δισέγγονο κ.λ.π.)ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ .83 % 0,00

  στην κυριότητα μου από κληρονομιά, βάσει της

  από 24.12.2015 ιδιόχειρης διαθήκης του από

  21.2.2016 θανόντος πατέρα μου Αχιλλέα

  Κεφαλόγιαννη, η οποία κυρήχθηκε κυρία με την

  υπ' αριθμ. 47/2016 πράξη της Ειρηνοδίκη του

  Ειρηνοδικείου Ρεθύμνου.

  ΑΚΙΝΗΤΟ 6

  ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝ

  ΗΣ

  ΚΑΤΙΩΝ (τέκνο, εγγονός,

  δισέγγονο κ.λ.π.)ΕΚ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

  ΠΛΗΡΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ 16.66

  %ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 0,00 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ=

  0,00ΕΚΚΡΕΜΕΙ 0,00 ΕΥΡΩ

  Το ακίνητο αυτό περιήλθε στην κυριότητα μου από κληρονομιά, βάσει της

  από 24.12.2015 ιδιόχειρης διαθήκης του από

  21.2.2016 θανόντος πατέρα μου Αχιλλέα

  Κεφαλόγιαννη, η οποία κυρήχθηκε κυρία με την

  υπ' αριθμ. 47/2016 πράξη της Ειρηνοδίκη του

  Ειρηνοδικείου Ρεθύμνου.

  ΑΚΙΝΗΤΟ 7

  ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝ

  ΗΣ

  ΚΑΤΙΩΝ (τέκνο, εγγονός,

  δισέγγονο κ.λ.π.)ΕΚ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

  ΠΛΗΡΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ .4 %

  ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 0,00 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ= 0,00

  ΕΚΚΡΕΜΕΙ 0,00 ΕΥΡΩ

  Το ακίνητο αυτό περιήλθε στην κυριότητα μου από κληρονομιά, βάσει της

  από 24.12.2015 ιδιόχειρης διαθήκης του από

  21.2.2016 θανόντος πατέρα μου Αχιλλέα

  Κεφαλόγιαννη, η οποία κυρήχθηκε κυρία με την

  υπ' αριθμ. 47/2016 πράξη της Ειρηνοδίκη του

  Ειρηνοδικείου Ρεθύμνου.

  ΑΚΙΝΗΤΟ 8

  ΠΛΗΡΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ 50 %

  ΔΩΡΕΑ = 0 (ΜΗΔΕΝ)

  ΑΚΙΝΗΤΟ 9

  ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝ

  ΗΣ

  ΚΑΤΙΩΝ (τέκνο, εγγονός,

  δισέγγονο κ.λ.π.)ΕΚ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

  ΠΛΗΡΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ 16.66

  %ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 0,00 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ=

  0,00ΕΚΚΡΕΜΕΙ 0,00 ΕΥΡΩ

  Το ακίνητο αυτό περιήλθε στην κυριότητα μου από κληρονομιά, βάσει της

  από 24.12.2015 ιδιόχειρης διαθήκης του από

  21.2.2016 θανόντος πατέρα μου Αχιλλέα

  Κεφαλόγιαννη, η οποία κυρήχθηκε κυρία με την

  υπ' αριθμ. 47/2016 πράξη της Ειρηνοδίκη του

  Ειρηνοδικείου Ρεθύμνου.

  ΑΚΙΝΗΤΟ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΤΙΩΝ (τέκνο, ΕΚ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΠΛΗΡΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 0,00 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ= ΕΚΚΡΕΜΕΙ 0,00 ΕΥΡΩ Το ακίνητο αυτό περιήλθε

 • ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ : Δ1062-5958-8549-1101-3254-6

  ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

  12 / 19

  AA

  ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ

  ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥΜΕΝΟΥ

  ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥ

  ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ

  ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥ

  ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

  ΤΡΟΠΟΙ ΚΤΗΣΗΣ

  ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ ΤΙΜΗΜΑ ΣΕ ΕΥΡΩ (€)

  ΠΗΓΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

  ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ

  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΞΙΑ

  ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ

  ΝΟΜΙΣΜΑΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝ ΤΙΜΗΜΑ ΣΕ ΕΥΡΩ (€)

  ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ /ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΞΙΑ

  ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ / ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

  ΚΩΔ. ΑΡ. ΕΘΝΙΚΟΥ

  ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ (Κ.Α.Ε.Κ.)

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

  10ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝ

  ΗΣεγγονός,

  δισέγγονο κ.λ.π.)ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ 6.66 % 0,00

  στην κυριότητα μου από κληρονομιά, βάσει της

  από 24.12.2015 ιδιόχειρης διαθήκης του από

  21.2.2016 θανόντος πατέρα μου Αχιλλέα

  Κεφαλόγιαννη, η οποία κυρήχθηκε κυρία με την

  υπ' αριθμ. 47/2016 πράξη της Ειρηνοδίκη του

  Ειρηνοδικείου Ρεθύμνου.

  ΑΚΙΝΗΤΟ 11

  ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝ

  ΗΣ

  ΚΑΤΙΩΝ (τέκνο, εγγονός,

  δισέγγονο κ.λ.π.)ΕΚ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

  ΠΛΗΡΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ 6.66 %

  ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 0,00 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ= 0,00

  ΕΚΚΡΕΜΕΙ 0,00 ΕΥΡΩ

  Το ακίνητο αυτό περιήλθε στην κυριότητα μου από κληρονομιά, βάσει της

  από 24.12.2015 ιδιόχειρης διαθήκης του από

  21.2.2016 θανόντος πατέρα μου Αχιλλέα

  Κεφαλόγιαννη, η οποία κυρήχθηκε κυρία με την

  υπ' αριθμ. 47/2016 πράξη της Ειρηνοδίκη του

  Ειρηνοδικείου Ρεθύμνου.

  ΑΚΙΝΗΤΟ 12

  ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝ

  ΗΣ

  ΚΑΤΙΩΝ (τέκνο, εγγονός,

  δισέγγονο κ.λ.π.)ΕΚ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

  ΠΛΗΡΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ 33.33

  %ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 0,00 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ=

  0,00ΕΚΚΡΕΜΕΙ 0,00 ΕΥΡΩ

  Το ακίνητο αυτό περιήλθε στην κυριότητα μου από κληρονομιά, βάσει της

  από 24.12.2015 ιδιόχειρης διαθήκης του από

  21.2.2016 θανόντος πατέρα μου Αχιλλέα

  Κεφαλόγιαννη, η οποία κυρήχθηκε κυρία με την

  υπ' αριθμ. 47/2016 πράξη της Ειρηνοδίκη του

  Ειρηνοδικείου Ρεθύμνου.

  ΑΚΙΝΗΤΟ 13

  ΠΛΗΡΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ 50 %

  ΔΩΡΕΑ = 3226

  ΑΚΙΝΗΤΟ 14

  ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝ

  ΗΣ

  ΚΑΤΙΩΝ (τέκνο, εγγονός,

  δισέγγονο κ.λ.π.)ΕΚ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

  ΠΛΗΡΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ 16.66

  %ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 0,00 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ=

  0,00ΕΚΚΡΕΜΕΙ 0,00 ΕΥΡΩ

  Το ακίνητο αυτό ήλθε στην κυριότητα μου από

  κληρονομιά, βάσει της από 24.12.2015 ιδιόχειρης

  διαθήκης του από 21.2.2016 θανόντος πατέρα μου Αχιλλέα

  Κεφαλόγιαννη, η οποία κυρήχθηκε κυρία με την

  υπ' αριθμ. 47/2016 πράξη της Ειρηνοδίκη του

  Ειρηνοδικείου Ρεθύμνου.

  ΑΚΙΝΗΤΟ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΤΙΩΝ (τέκνο, ΕΚ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΠΛΗΡΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 0,00 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ= ΕΚΚΡΕΜΕΙ 0,00 ΕΥΡΩ Το ακίνητο αυτό περιήλθε

 • ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ : Δ1062-5958-8549-1101-3254-6

  ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

  13 / 19

  AA

  ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ

  ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥΜΕΝΟΥ

  ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥ

  ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ

  ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥ

  ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

  ΤΡΟΠΟΙ ΚΤΗΣΗΣ

  ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ ΤΙΜΗΜΑ ΣΕ ΕΥΡΩ (€)

  ΠΗΓΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

  ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ

  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΞΙΑ

  ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ

  ΝΟΜΙΣΜΑΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝ ΤΙΜΗΜΑ ΣΕ ΕΥΡΩ (€)

  ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ /ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΞΙΑ

  ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ / ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

  ΚΩΔ. ΑΡ. ΕΘΝΙΚΟΥ

  ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ (Κ.Α.Ε.Κ.)

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

  15ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝ

  ΗΣεγγονός,

  δισέγγονο κ.λ.π.)ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ 6.66 % 0,00

  στην κυριότητα μου από κληρονομιά, βάσει της

  από 24.12.2015 ιδιόχειρης διαθήκης του από

  21.2.2016 θανόντος πατέρα μου Αχιλλέα

  Κεφαλόγιαννη, η οποία κυρήχθηκε κυρία με την

  υπ' αριθμ. 47/2016 πράξη της Ειρηνοδίκη του

  Ειρηνοδικείου Ρεθύμνου.

  ΑΚΙΝΗΤΟ 16

  ΠΛΗΡΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ 16.67

  %ΑΓΟΡΑ = 15207

  ΑΚΙΝΗΤΟ 17

  ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝ

  ΗΣ

  ΚΑΤΙΩΝ (τέκνο, εγγονός,

  δισέγγονο κ.λ.π.)ΕΚ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

  ΠΛΗΡΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ 16.66

  %ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 0,00 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ=

  0,00ΕΚΚΡΕΜΕΙ 0,00 ΕΥΡΩ

  Το ακίνητο αυτό ήλθε στην κυριότητα μου από

  κληρονομιά, βάσει της από 24.12.2015 ιδιόχειρης

  διαθήκης του από 21.2.2016 θανόντος πατέρα μου Αχιλλέα

  Κεφαλόγιαννη, η οποία κυρήχθηκε κυρία με την

  υπ' αριθμ. 47/2016 πράξη της Ειρηνοδίκη του

  Ειρηνοδικείου Ρεθύμνου.

  ΑΚΙΝΗΤΟ 18

  ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝ

  ΗΣ

  ΚΑΤΙΩΝ (τέκνο, εγγονός,

  δισέγγονο κ.λ.π.)ΕΚ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

  ΠΛΗΡΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ 16.66

  %ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 0,00 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ=

  0,00ΕΚΚΡΕΜΕΙ 0,00 ΕΥΡΩ

  Το ακίνητο αυτό ήλθε στην κυριότητα μου από

  κληρονομιά, βάσει της από 24.12.2015 ιδιόχειρης

  διαθήκης του από 21.2.2016 θανόντος πατέρα μου Αχιλλέα

  Κεφαλόγιαννη, η οποία κυρήχθηκε κυρία με την

  υπ' αριθμ. 47/2016 πράξη της Ειρηνοδίκη του

  Ειρηνοδικείου Ρεθύμνου.

  ΑΚΙΝΗΤΟ 19

  ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝ

  ΗΣ

  ΚΑΤΙΩΝ (τέκνο, εγγονός,

  δισέγγονο κ.λ.π.)ΕΚ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

  ΠΛΗΡΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ 5.56 %

  ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 0,00 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ= 0,00

  ΕΚΚΡΕΜΕΙ 0,00 ΕΥΡΩ

  Το ακίνητο αυτό περιήλθε στην κυριότητα μου από κληρονομιά, βάσει της

  από 24.12.2015 ιδιόχειρης διαθήκης του από

  21.2.2016 θανόντος πατέρα μου Αχιλλέα

  Κεφαλόγιαννη, η οποία κυρήχθηκε κυρία με την

  υπ' αριθμ. 47/2016 πράξη της Ειρηνοδίκη του

  Ειρηνοδικείου Ρεθύμνου.

 • ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ : Δ1062-5958-8549-1101-3254-6

  ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

  14 / 19

  AA

  ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ

  ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥΜΕΝΟΥ

  ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥ

  ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ

  ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥ

  ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

  ΤΡΟΠΟΙ ΚΤΗΣΗΣ

  ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ ΤΙΜΗΜΑ ΣΕ ΕΥΡΩ (€)

  ΠΗΓΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

  ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ

  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΞΙΑ

  ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ

  ΝΟΜΙΣΜΑΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝ ΤΙΜΗΜΑ ΣΕ ΕΥΡΩ (€)

  ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ /ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΞΙΑ

  ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ / ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

  ΚΩΔ. ΑΡ. ΕΘΝΙΚΟΥ

  ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ (Κ.Α.Ε.Κ.)

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

  ΑΚΙΝΗΤΟ 20

  ΠΛΗΡΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ 50 %

  ΔΩΡΕΑ = ΜΗΔΕΝ

  ΑΚΙΝΗΤΟ 21

  ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝ

  ΗΣ

  ΚΑΤΙΩΝ (τέκνο, εγγονός,

  δισέγγονο κ.λ.π.)ΕΚ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

  ΠΛΗΡΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ 8.33 %

  ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 0,00 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ= 0,00

  ΕΚΚΡΕΜΕΙ 0,00 ΕΥΡΩ

  Το ακίνητο αυτό περιήλθε στην κυριότητα μου από κληρονομιά, βάσει της

  από 24.12.2015 ιδιόχειρης διαθήκης του από

  21.2.2016 θανόντος πατέρα μου Αχιλλέα

  Κεφαλόγιαννη, η οποία κυρήχθηκε κυρία με την

  υπ' αριθμ. 47/2016 πράξη της Ειρηνοδίκη του

  Ειρηνοδικείου Ρεθύμνου.

  ΑΚΙΝΗΤΟ 22

  ΠΛΗΡΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ 16.67

  %ΑΓΟΡΑ = 15207

  ΑΚΙΝΗΤΟ 23

  ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝ

  ΗΣ

  ΚΑΤΙΩΝ (τέκνο, εγγονός,

  δισέγγονο κ.λ.π.)ΕΚ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

  ΠΛΗΡΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ 16.66

  %ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 0,00 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ=

  0,00ΕΚΚΡΕΜΕΙ 0,00 ΕΥΡΩ

  Το ακίνητο αυτό περιήλθε στην κυριότητα μου από κληρονομιά, βάσει της

  από 24.12.2015 ιδιόχειρης διαθήκης του από

  21.2.2016 θανόντος πατέρα μου Αχιλλέα

  Κεφαλόγιαννη, η οποία κυρήχθηκε κυρία με την

  υπ' αριθμ. 47/2016 πράξη της Ειρηνοδίκη του

  Ειρηνοδικείου Ρεθύμνου.

  ΑΚΙΝΗΤΟ 24

  ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝ

  ΗΣ

  ΚΑΤΙΩΝ (τέκνο, εγγονός,

  δισέγγονο κ.λ.π.)ΕΚ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

  ΠΛΗΡΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ 8.33 %

  ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 0,00 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ= 0,00

  ΕΚΚΡΕΜΕΙ 0,00 ΕΥΡΩ

  Το ακίνητο αυτό περιήλθε στην κυριότητα μου από κληρονομιά, βάσει της

  από 24.12.2015 ιδιόχειρης διαθήκης του από

  21.2.2016 θανόντος πατέρα μου Αχιλλέα

  Κεφαλόγιαννη, η οποία κυρήχθηκε κυρία με την

  υπ' αριθμ. 47/2016 πράξη της Ειρηνοδίκη του

  Ειρηνοδικείου Ρεθύμνου.

  ΑΚΙΝΗΤΟ 25

  ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝ

  ΗΣ

  ΚΑΤΙΩΝ (τέκνο, εγγονός,

  δισέγγονο κ.λ.π.)ΕΚ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

  ΠΛΗΡΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ 11 %

  ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 0,00 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ= 0,00

  ΕΚΚΡΕΜΕΙ 0,00 ΕΥΡΩ

  Το ακίνητο αυτό περιήλθε στην κυριότητα μου από κληρονομιά, βάσει της

  από 24.12.2015 ιδιόχειρης διαθήκης του από

  21.2.2016 θανόντος πατέρα μου Αχιλλέα

  Κεφαλόγιαννη, η οποία κυρήχθηκε κυρία με την

 • ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ : Δ1062-5958-8549-1101-3254-6

  ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

  15 / 19

  AA

  ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ

  ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥΜΕΝΟΥ

  ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥ

  ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ

  ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥ

  ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

  ΤΡΟΠΟΙ ΚΤΗΣΗΣ

  ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ ΤΙΜΗΜΑ ΣΕ ΕΥΡΩ (€)

  ΠΗΓΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

  ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ

  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΞΙΑ

  ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ

  ΝΟΜΙΣΜΑΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝ ΤΙΜΗΜΑ ΣΕ ΕΥΡΩ (€)

  ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ /ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΞΙΑ

  ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ / ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

  ΚΩΔ. ΑΡ. ΕΘΝΙΚΟΥ

  ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ (Κ.Α.Ε.Κ.)

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

  υπ' αριθμ. 47/2016 πράξη της Ειρηνοδίκη του

  Ειρηνοδικείου Ρεθύμνου.

  ΑΚΙΝΗΤΟ 26

  ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝ

  ΗΣ

  ΑΝΙΩΝ (γονέας, παππούς/γιαγιά,

  προπάππος/προ

  γιαγιά κ.λ.π.)

  ΕΚ ΔΙΑΘΗΚΗΣΠΛΗΡΗΣ

  ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ 16.66 %

  ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 0,00 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ= 0,00

  ΕΚΚΡΕΜΕΙ 0,00 ΕΥΡΩ

  Το ακίνητο αυτό περιήλθε στην κυριότητα μου από κληρονομιά, βάσει της

  από 24.12.2015 ιδιόχειρης διαθήκης του από

  21.2.2016 θανόντος πατέρα μου Αχιλλέα

  Κεφαλόγιαννη, η οποία κυρήχθηκε κυρία με την

  υπ' αριθμ. 47/2016 πράξη της Ειρηνοδίκη του

  Ειρηνοδικείου Ρεθύμνου.

  ΑΚΙΝΗΤΟ 27

  ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝ

  ΗΣ

  ΚΑΤΙΩΝ (τέκνο, εγγονός,

  δισέγγονο κ.λ.π.)ΕΚ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

  ΠΛΗΡΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ 11 %

  ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 0,00 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ= 0,00

  ΕΚΚΡΕΜΕΙ 0,00 ΕΥΡΩ

  Το ακίνητο αυτό περιήλθε στην κυριότητα μου από κληρονομιά, βάσει της

  από 24.12.2015 ιδιόχειρης διαθήκης του από

  21.2.2016 θανόντος πατέρα μου Αχιλλέα

  Κεφαλόγιαννη, η οποία κυρήχθηκε κυρία με την

  υπ' αριθμ. 47/2016 πράξη της Ειρηνοδίκη του

  Ειρηνοδικείου Ρεθύμνου.

  ΑΚΙΝΗΤΟ 28

  ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝ

  ΗΣ

  ΚΑΤΙΩΝ (τέκνο, εγγονός,

  δισέγγονο κ.λ.π.)ΕΚ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

  ΠΛΗΡΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ 16.66

  %ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 0,00 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ=

  0,00ΕΚΚΡΕΜΕΙ 0,00 ΕΥΡΩ

  Το ακίνητο αυτό περιήλθε στην κυριότητα μου από κληρονομιά, βάσει της

  από 24.12.2015 ιδιόχειρης διαθήκης του από

  21.2.2016 θανόντος πατέρα μου Αχιλλέα

  Κεφαλόγιαννη, η οποία κυρήχθηκε κυρία με την

  υπ' αριθμ. 47/2016 πράξη της Ειρηνοδίκη του

  Ειρηνοδικείου Ρεθύμνου.

  ΑΚΙΝΗΤΟ 29

  ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝ

  ΗΣ

  ΚΑΤΙΩΝ (τέκνο, εγγονός,

  δισέγγονο κ.λ.π.)ΕΚ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

  ΠΛΗΡΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ 1.85 %

  ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 0,00 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ= 0,00

  ΕΚΚΡΕΜΕΙ 0,00 ΕΥΡΩ

  Το ακίνητο αυτό περιήλθε στην κυριότητα μου από κληρονομιά, βάσει της

  από 24.12.2015 ιδιόχειρης διαθήκης του από

  21.2.2016 θανόντος πατέρα μου Αχιλλέα

  Κεφαλόγιαννη, η οποία κυρήχθηκε κυρία με την

  υπ' αριθμ. 47/2016 πράξη της Ειρηνοδίκη του

  Ειρηνοδικείου Ρεθύμνου.

 • ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ : Δ1062-5958-8549-1101-3254-6

  ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

  16 / 19

  AA

  ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ

  ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥΜΕΝΟΥ

  ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥ

  ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ

  ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥ

  ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

  ΤΡΟΠΟΙ ΚΤΗΣΗΣ

  ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ ΤΙΜΗΜΑ ΣΕ ΕΥΡΩ (€)

  ΠΗΓΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

  ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ

  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΞΙΑ

  ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ

  ΝΟΜΙΣΜΑΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝ ΤΙΜΗΜΑ ΣΕ ΕΥΡΩ (€)

  ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ /ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΞΙΑ

  ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ / ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

  ΚΩΔ. ΑΡ. ΕΘΝΙΚΟΥ

  ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ (Κ.Α.Ε.Κ.)

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

  ΑΚΙΝΗΤΟ 30

  ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝ

  ΗΣ

  ΚΑΤΙΩΝ (τέκνο, εγγονός,

  δισέγγονο κ.λ.π.)ΕΚ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

  ΠΛΗΡΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ 6.66 %

  ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 0,00 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ= 0,00

  ΕΚΚΡΕΜΕΙ 0,00 ΕΥΡΩ

  Το ακίνητο αυτό περιήλθε στην κυριότητα μου από κληρονομιά, βάσει της

  από 24.12.2015 ιδιόχειρης διαθήκης του από

  21.2.2016 θανόντος πατέρα μου Αχιλλέα

  Κεφαλόγιαννη, η οποία κυρήχθηκε κυρία με την

  υπ' αριθμ. 47/2016 πράξη της Ειρηνοδίκη του

  Ειρηνοδικείου Ρεθύμνου.

  ΑΚΙΝΗΤΟ 31

  ΠΛΗΡΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ 50 %

  ΔΩΡΕΑ = 3226

  ΑΚΙΝΗΤΟ 32

  ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝ

  ΗΣ

  ΚΑΤΙΩΝ (τέκνο, εγγονός,

  δισέγγονο κ.λ.π.)ΕΚ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

  ΠΛΗΡΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ 8.33 %

  ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 0,00 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ= 0,00

  ΕΚΚΡΕΜΕΙ 0,00 ΕΥΡΩ

  ΑΚΙΝΗΤΟ 33

  ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝ

  ΗΣ

  ΚΑΤΙΩΝ (τέκνο, εγγονός,

  δισέγγονο κ.λ.π.)ΕΚ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

  ΠΛΗΡΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ 5.56 %

  ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 0,00 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ= 0,00

  ΕΚΚΡΕΜΕΙ 0,00 ΕΥΡΩ

  Το ακίνητο αυτό περιήλθε στην κυριότητα μου από κληρονομιά, βάσει της

  από 24.12.2015 ιδιόχειρης διαθήκης του από

  21.2.2016 θανόντος πατέρα μου Αχιλλέα

  Κεφαλόγιαννη, η οποία κυρήχθηκε κυρία με την

  υπ' αριθμ. 47/2016 πράξη της Ειρηνοδίκη του

  Ειρηνοδικείου Ρεθύμνου.

  ΑΚΙΝΗΤΟ 34

  ΠΛΗΡΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ 50 %

  ΔΩΡΕΑ = 3226

  ΑΚΙΝΗΤΟ 35

  ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝ

  ΗΣ

  ΚΑΤΙΩΝ (τέκνο, εγγονός,

  δισέγγονο κ.λ.π.)ΕΚ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

  ΠΛΗΡΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ 8.33 %

  ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ= 0,00

  ΕΥΡΩ 70.000,00 13873/2017 14.180,59

  Το ακίνητο αυτό περιήλθε στην κυριότητα μου από κληρονομιά, βάσει της

  από 24.12.2015 ιδιόχειρης διαθήκης του από

  21.2.2016 θανόντος πατέρα μου Αχιλλέα

  Κεφαλόγιαννη, η οποία κυρήχθηκε κυρία με την

  υπ' αριθμ. 47/2016 πράξη της Ειρηνοδίκη του

  Ειρηνοδικείου Ρεθύμνου.

 • ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ : Δ1062-5958-8549-1101-3254-6

  ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

  17 / 19

  Κάθε χρήσης οχήματα, πλωτά και εναέρια μέσα

  ΚΩΔ. ΥΠΟΧΡΕΟΥΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΜΕΤΑΒΟΛΗ

  ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣΚΥΒΙΣΜΟΣ /

  ΜΗΚΟΣΛΙΜΕΝΑΣ

  ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ %

  ΕΤΟΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

  ΕΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣΕΤΟΣ

  ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ ΤΙΜΗΜΑ (€)

  ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝ ΤΙΜΗΜΑ (€)

  ΤΡΟΠΟΣ ΚΤΗΣΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

  ΥΠΟΧΡΕΟΣΑΠΟΚΤΗΣΗ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ

  ΧΡΗΣΗΕΠΙΒΑΤΙΚΟ Ι.Χ. 2.359,00 100 2007 2007 ΑΓΟΡΑ =

  ΥΠΟΧΡΕΟΣΑΠΟΚΤΗΣΗ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ

  ΧΡΗΣΗΔΙΚΥΚΛΟ 105,00 100 1999 1999 ΑΓΟΡΑ =

  ΥΠΟΧΡΕΟΣΑΠΟΚΤΗΣΗ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ

  ΧΡΗΣΗΕΠΙΒΑΤΙΚΟ Ι.Χ. 1.598,00 50 2002 2002 ΑΓΟΡΑ =

 • ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ : Δ1062-5958-8549-1101-3254-6

  ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

  18 / 19

  Συμμετοχές σε κάθε είδους επιχείρηση

  ΚΩΔ. ΥΠΟΧΡΕΟΥ

  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΜΕΤΑΒΟΛΗ

  ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

  ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

  ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

  ΧΩΡΑ% ΠΕΡΥΣΙΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

  % ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ

  ΔΗΛΩΣΗΣ

  ΕΤΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ/ΑΠΟ

  ΚΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

  ΑΡΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΦΟΡΑΣ

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΦΟΡΑΣ 31/12

  ΑΞΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΞΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΝΟΜΙΣΜΑΠΗΓΕΣ

  ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 • ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ : Δ1062-5958-8549-1101-3254-6

  ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

  19 / 19

  Δανειακές υποχρεώσεις και οφειλές

  ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΗΣ ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟΗΜ/ΝΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ

  ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ