•œ—‌•™‘  ‘›“™©‌...

download •œ—‌•™‘  ‘›“™©‌ •¥—œ‘¤©‌ •¥‘£ £•™‘£

of 33

Embed Size (px)

Transcript of •œ—‌•™‘  ‘›“™©‌...

Slide 1ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΥΘΡΩΝ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΩΝ
Η γενικ αματος εναι η εξταση που μας δνει αποτελσματα για ορισμνες παραμτρους. Για την ερυθρ σειρ αφορ δεκτες που παρχουν πληροφορες για τον αριθμ, το μγεθος, τον γκο, την ποστητα και συγκντρωση αιμοσφαιρνης καθς και για το βαθμ ομοιομορφας μεταξ των ερυθροκυττρων ενς δεγματος, τους δη γνωστος σε λους μας : αιμοσφαιρνη, αιματοκρτη, μσος γκος ερυθρν, μση συγκντρωση και ποστητα αιμοσφαιρνης και ερος κατανομς γκου αρυθρν. Οι δεκτες αυτο απεικονζονται και σε γραφικς παραστσεις.
2
-γεωγραφικ περιοχ
Οι φυσιολογικς τιμς των δεικτν προκπτουν απ λεγχο και στατιστικ ανλυση σε πληθυσμιακς ομδες που πληρον συγκεκριμνα κριτρια (πχ σε τι αφορ το θμα μας υγι τομα χωρς σιδηροπενικ αναιμα, θαλασσαιμες αιματολογικ νσημα) και φυσικ αφορον σε να πολ μεγλο ποσοστ του πληθυσμο. Εξαρτνται απ το φλο, την ηλικα και τη γεωγραφικ περιοχ
3
-Παρατεταμνη κατκλιση
μως υπρχουν πντα και οι εξαιρσεις που εμφανζουν φυσιολογικς παρεκκλσεις. Περπου το 95% χει φυσιολογικς τιμς αλλ να ποσοστ 2,5% παρουσιζει χαμηλτερες και να αντστοιχο ποσοστ υψηλτερες τιμς χωρς μως να υπρχει υποκεμενη αιματολογικ νσος. λλη φυσιολογικ παρκκλιση εναι οι καπνιστς που παρουσιζουν δευτεροπαθ ερυθροκυττρωση οπτε και αυξημνο αιματοκρτη και αιμοσφαιρνη. Φυσιολογικ σε τομα νω των 70 ετν, στις γκυες, μετ απο κατκλιση περισστερη της μιας ρας και οι αφροαμερικανο σε σχση με καυκσιους στο διο γεωγραφικ πλτος παρουσιζουν χαμηλτερη αιμοσφαιρνη. Αντθετα τομα που ζουν σε υψμετρο εμφνζουν μεγαλτερες τιμς Ht, Hb και RBC.Επσης οι επαγγελματες αθλητς λγω ανδρογνων ερυθροποιητνης παρουσιζουν σημαντικς παρεκκλισεις απ το φυσιολογικ.
4
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
Για να τα θυμηθομε, Eδ απεικονζεται μια φυσιολογικ γενικ αματος. Οι δεκτες στα πλασια και οι γραφικς παραστσεις, τα νεφελογρμματα και ιστγραμμα των ερυθρν..
5
Πραν μως απ τις φυσιολογικς διακυμνσεις υπρχουν και οι διαταραχς των ερυθρν αιμοσφαιρων οι οποες διακρνονται σε μορφολογικς και αριθμητικς.Οι αριθμητικς αφορον στην ελττωση στην αξηση του αριθμο τους. Η ελττωση αναφρεται στην αναιμα εν η αξηση καλεται ερυθροκυττρωση.Οι μορφολογικς διαταραχς απαιτον την μελτη επιχρσματος περιφερικο αματος και η παρξη τους παραπμπει σε παθολογικς καταστσεις πως πχ τα δρεπανοκτταρα στη δρεπανοκυτταρικ αναιμα, τα σχιστοκτταρα σε μικροαγγειοπαθητικ αιμολυτικ σνδρομα πως η ΔΕΠ, κ.α
6
ΑΝΑΙΜΙΑ
Hb Hct συνθωςRBC
Ως αναιμα ορζεται η ελττωση της αιμοσφαιρνης, του αιματοκρτη και συνθως του αριθμο των ερυθρν, σε σγκριση με να φυσιολογικ πληθυσμ. Για τον ενλικα νδρα ως αναιμα θεωρειται η τιμ αιμοσφαιρνης κτω απ 13,5 gr/dl εν αντσοτιχα για τις ενηλικες γυνακες η οριακ τιμ εναι τα 12 gr/dl. Δεν θα πρπει να ξεχνμε τι λγω της διακμανσης (του ερους) των φυσιολογικν τιμν να τομο μπορε να εμφανζει πραγματικ αξηση μεωση των τιμν παραμνοντας εντς φυσιολογικν ορων. Η παρουσα φυσιολογικν τιμν δεν αποκλεει παθολογικ ερυθροποηση γι’αυτ πντα εκτιμομε τα αποτελσματα των εξετσεων ενος ασθεν σε σγκριση με το ιστορικ του.Επιπλον πρπει να εμαστε ββαιοι τι η πτση των τιμν των δεικτν εναι αληθς και χι σχετικ δηλαδ δεν οφελεται σε αυξομεωση του γκου του πλσματος, πως συμβανει για παρδειγμα σε οξεα αιμορραγα στο τρτο τρμηνο της κησης.
Εφσον χουμε διαπιστσει τι πρκειται περι αναιμας το επμενο βμα εναι η ανερεση της αιτας που την προκλεσε. Η αναιμα δεν αποτελε διγνωση αλλ εργαστηριακ διαταραχ που απαιτε διερενηση και διγνωση. Ο προσδιορισμς της αιτας γνεται μσο ταξινμησης της. Υπρχουν αρκετο τρποι ταξινμησης. νας εναι αιτιολογικ, και βασζεται στους μηχανισμος που εναι υπεθυνοι για τη μεωση της αιμοσφαιρνης και μπορε να προρχεται απ ελαττωμνη παραγωγ ερυθρν, αυξημνη καταστροφ τους απλεια αματος. λλος τρπος εναι μορφολογικ εργαστηριακ και μ’αυτν θα ασχοληθομε κυρως. Επσης μπορε να γνει λειτουργικ ταξινμηση που βασζεται στη δυναττητα του μυελο των οστν να ανταποκρνεται χι στην αναιμα. Και τλος η πρακτικ ταξινμηση που βασζεται στην μορφολογικ και αιτιολογικ.
7
27 – 34 pg ορθχρωμη
- ΜΙΚΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΥΠΟΧΡΩΜΗ ΑΝΑΙΜΙΑ
ΟΡΘΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΟΡΘΟΧΡΩΜΗ ΑΝΑΙΜΙΑ
- ΜΑΚΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΟΡΘΟΧΡΩΜΗ ΑΝΑΙΜΙΑ
Η μορφολογικ εργαστηριακ ταξινμηση βασζεται σχεδν αποκλειστικ στο μσο γκο των ερυθρν επιτρποντας μας να χρησιμοποιομε τους ρους μικροκυτταρικ, ορθοκυτταρικ και μακροκυτταρικ αναιμα εν για πιο πληρστερη ταξινμηση χρησιμοποιονται και οι δεκτες μτρου υποχρωμας, μση ποστητα αιμοσφαιρνης σε κθε ερυθροκτταρο MCH και μση συγκντρωση αιμοσφαιρνης στα ερυθροκτταρα ενς δεγματος MCHC, που χαρακτηρζουν τις αναιμες ως υπχρωμες και ορθχρωμες. O δεκτης MCHC δεν εναι ο πλεον αξιπιστος διτι στους μεν αναλυτς που λειτουργον βση της αρχς μεταβολς αντστασης σε οπ δνουν λανθασμνες τιμς λγω του σφλματος του παργοντα σχματος. Αυτ δεν ισχει στους αναλυτς με τεχνολογα λιζερ που μετρται μεσα.
8
ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΝΑΙΜΙΑΣ
Το νεφελγραμμα εν υπρχει στις γενικς αματος εναι μια πρτη προσγγιση για το εδος – την κατταξη της αναιμας ανλογα με τον πληθυσμ των κυττρων και τη θση τους στο διγραμμα.
9
ΔΕΚ : αποδοτικ χι ερυθροποηση,
δ.δ. κεντρικο απ περιφερικο τπου αναιμες
RBC : ελαφρ αυξημνα ΜΟΝΟ στη μεσογειακ αναιμα
Συμπληρωματικ στην εκτμηση της αναιμας σημαντικ ρλο παζουν και το ερος κατανομς του γκου των ερυθροκυττρων, RDW, αξηση του οποου δηλνει διπλ ερυθροκυτταρικ πληθυσμ, δηλ φυσιολογικν και μικρο- μακρο-κυττρων, ουσιαστικ δηλνει ανισοκυττρωση και μας κατευθνει σε κποιες αναιμες. Επσης ο αριθμς των ΔΕΚ, που δνει πληροφορες για την ερυθροποηση, αποδοτικ μη, διακρνοντας τις αναιμες σε κεντρικο και περιφερικο τπου. Και τλος, πως θα δομε και παρακτω,στη διαφορικ διγνωση των μικροκυτταρικν υπχρωμων αναιμιν η ελαφρ αξηση του αριθμο των ερυθρν συνηγορε υπρ της μεσογειακς αναιμας.
10
ΜΙΚΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΥΠΟΧΡΩΜΗ ΑΝΑΙΜΙΑ
τσι λοιπν παρνοντας στα χρια μας μια γενικ αματος και βλποντας στοιχεα αναιμας, χαμηλ αιμοσφαιρνη, χαμηλ αιματοκρτη ετε και χαμηλ ερυθροκτταρα το επμενο βμα εναι να δομε συνδιαστικ και τους υπλοιπους δεκτες. Οι γραφικς παραστσεις βοηθον μεσα να κατατοπιστομε για το εδος της αναιμας. Στη συγκεκριμνη γενικ αματος οι χαμηλς τιμς αιμοσφαιρνης και αιματοκρτη συνοδεονται απ μειωμνες τιμς MCV και MCH με αντστοιχα διαγρμματα. Στο μεν ιστγραμμα που απεικονζεται η κατανομ της συχντητας του γκου των ερυθρν η καμπλη, δεχνοντας το μικρτερο απ το φυσιολογικ μσο γκο, εναι μετατοπισμνη προς τα αριστερ.. Στα νεφελγραμματα φανονται ερυθρ με μικρτερο γκο αλλ και περιεκτικτητα σε αιμοσφαιρνη. Στο μεν δεξι νεφελγραμμα απεικονζεται η συνδιασμνη ανλυση των σημτων σκεδασμο ακτνας λιζερ πνω στα ερυθρ σε δο γωνες (μικρ και μεγαλτερη) που δνει πληροφορες τσο για τον γκο και τη συγκντρωση αιμοσφαιρνης στο εσωτερικ κθε ερυθρο. Εν αριστερ εναι η γνωστ «τρλιζα» που γνεται διπαραμετρικ ανλυση με τον γκο στον κθετο ξονα και τη συγκντρωση αιμοσφαιρνης στον οριζντιο. Εναι το κυτταργραμμα των εννα τετραγνων. Εδ φανονται ερυθρ μικροκυτταρικ και υποχρωμα, αφο εναι αριστερ και προς τα κτω. Τ φυσιολογικ ερυθρ πως χουμε πει απεικονζονται στη περιοχ του κεντρικο τετραγνου. ρα λοιπν μιλμε για μικροκυτταρικ υπχρωμη αναιμα.
11
Μικροκυτταρικς
πληθυσμς
Φυσιολογικς
(ορθοκυτταρικς)
πληθυσμς
Στο ιστγραμμα αυτ φανεται καλτερα η διαφορ στο μσο γκο των ερυθρν μεταξ ενς μικροκυτταρικο και ενς ορθοκυτταρικο πληθυσμο.
12
Συνηθστερα ατια:
Σιδηροπενικ αναιμα
Αναιμα χρονων νοσημτων (σε προχωρημνα στδια)
Δηλητηραση απ μλυβδο
5. Σιδηροβλαστικ αναιμα
Χαρακτηρζεται απ δεκτες MCV < 76 flκαι MCH < 27 pg. Τα συνηθστερα ατια της εναι:......
13
RBC,κφ RDW
Το συνηθστερο πρβλημα εναι η διαφορικ διγνωση μεταξ σιδηροπενικς, αναιμας χρονας νσου και στγματος μεσογειακς. Στην επλυση του προβλματος αυτο ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ χρησιμοποιομε τον αριθμ των ερυθρν και το ερος κατανομς του γκου των ερυθροκυττρων.
.
Πρακτικ λοιπν...
Οι δυο αυτς γενικς αματος χουν χαμηλ MCV και οι δυο, οπτε το ιστγραμμα τους θα εναι σχεδν διο με μετατπιση προς τ’αριστερ, καθς και ελαττωμνο MCH οπτε μιλμε σαφς για μικροκυτταρικ υπχρωμη αναιμα. Τ ο RDW εναι αυξημνο και στις δο μως ο αριθμς των ερυθρν εναι αυξημνος ΔΕΞΙΑ και ελαττωμνος ΑΡΙΣΤ πργμα που καθοδηγε στη σκψη οτ η ΔΕΞΙΑ ανκει σε ασθεν με στγμα μεσογειακς αναιμας
15
Ορθοκυτταρικς
Πληθυσμς
Μακροκυτταρικς
πληθυσμς
ΜΕΓΑΛΟΒΛΑΣΤΙΚΕΣ
Οι μακροκυτταρικς αναιμες χαρακτηριζονται απ αναιμα που συνοδεεται απ αυξημνο MCV >100 fl, πως φανεται και στο ιστγραμμα στο οποο η καμπλη εναι μετατοπισμνη προς τα Δεξι. Xωρζονται σε μεγαλοβλαστικς και μη μεγαλοβλαστικς. Απαρατητη για το διαχωρισμ αυτ εναι η εικνα του μυελο των οστν.
16
Ατια:
Χοργηση φαρμκων που παρεμβανουν στη σνθεση του DNA
Συγγενς διαταραχς στη σνθεση του DNA
Οι μεγαλοβλαστικς αναιμες, δηλ μακροκυταρικς αναιμες με μεγαλοβλαστικ μυελ, οφελονται σε διαταραχ της σνθεσης του DNA των κυττρων. Τα ατια φανονται στη διαφνεια.
17
ΔΕΚ
Χαρακτηριστικ:
Τα χαρακτηριστικ της εναι ο mcv που ξεπερν συνθως τα 120 φεμτλιτρα. Επιπλον, μιας και η διαταρχ της σνθεσης του γενετικο υλικο αφορ λες τις κυτταρικς σειρς, συχν υπρχει λευκοπενα και θρομβοπενα και πολ συχν παγκυτταροπενα. Ο αριθμς των ΔΕΚ εναι ελαττωμνος.
18
ΜΑΚΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΜΗ ΜΕΓΑΛΟΒΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ
Ηπατοπθειες
Θυρεοειδοπθειες
MCV σπνια ξεπερν τα 115 fl
Περνντας στη δετερη ομδα αναιμιν με μακροκυττρωση, δηλαδ χωρς μεγαλοβλαστικ μυελ, αυτ διακρνεται πρακτικ στις μη αποδοτικς μακροκυτταρικς αναιμες με φυσιολογικ ελαττωμνα ΔΕΚ και στις αποδοτικς με αυξημνα ΔΕΚ. Παρ το γεγονς τι και εδ το MCV εναι αυξημνο πνω απ 100 σπνια ξεπερν τα 115 φεμτλιτρα. Στην πρτη κατηγορα ανκουν αναιμες που οφελονται σε ηπατοπθειες, σε νσους του θυρεοειδ, σε παθολογικ ωρμανση της ερυθρς σειρς που εκδηλνεται ς μυελοδυσπλαστικ σνδρομο, σε απλαστικ αναιμα αλλ και μετ απ σπληνεκτομ. Στη δετερη κατηγορα ανκουν αναιμες που οφελονται σε καταστσεις πως η οξεα αιμλυση και η οξεα αιμορραγα. Η μακροκυττρωση στις περιπτσεις αυτς οφελεται στην αντιδραστικ υπερπλασα του μυελο και στην πρωρη ξοδο ωρων μορφν ερυθροκυττρων, δηλ ΔΕΚ, στην περιφρεια.
19
user (u) - τα βελκια σε κεμενο μπορες να τα βζεις με το "Εισαγωγ" - "Σμβολο"
ΜΑΚΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΟΡΘΟΧΡΩΜΗ ΑΝΑΙΜΙΑ
RBC, WBC, PLT
Το συνηθστερο διαφοροδιαγνωστικ πρβλημα εναι ο διαχωρισμς μεγαλοβλαστικς μακροκυτταρικς αναιμας απ την οξεα αιμορραγα αιμλυση. Στη μεν πρτη περπτωση την αναιμα συνοδεουν χαμηλς τιμς ερυθρν /και λευκν /και αιμοπεταλων εν ο αριθμς των ΔΕΚ εναι ελαττωμνος. Απ την λλη η οξεα αιμορραγα χαρακτηρζεται απ φυσιολογικος κυτταρικος πληθυσμος και αυξημνη τιμ ΔΕΚ.
20
ΜΑΚΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΟΡΘΟΧΡΩΜΗ ΑΝΑΙΜΙΑ
Εδ λοιπν βλπουμε μια γενικ αματος με μσο γκο ερυθρν 124 φεμτλιτρα, με επισμανση της μακροκυττρωσης, με ιστγραμμα με καμπλη μετατοπισμνη προς τα δεξι και κυτταργραμμα που φανονται μεγλα ερυθρ καθς η θση τους εναι μετατοπισμνη προς τα πνω. Η τιμ MCV πνω απ 120 φεμτλιτρα οδηγε τη σκψη μας προς τη μεγαλοβλαστικ αναιμα. Τα μειωμνα λευκοκτταρα και ευρθροκτταρα και τα σχετικ ελαττωμνα αιμοπετλια συνηγορον υπρ αυτης της σκψης.
21
ΑΥΞΗΜΕΝΑ ΔΕΚ :
Οξεα αιμλυση
σιδηροπενικ αναιμα
Η ορθοκυτταρικ ορθχρωμη αναιμα εναι μια μεγλη και ετερογενς ομδα αναιμιν με φυσιολογικος ερυθροκυτταρικος δεκτες και φυσιολογικ μορφολογα ερυθρν στο επιχρισμα περιφ.αιματος ως προς το μγεθος και τη χροι. Χαρακτηρζεται απ αυξημνη (αποδοτικ) ελαττωμνη (μη αποδοτικ) ερυθροποηση. Η ελττωμνη αυξημνη παραγωγ ΔΕΚ ταξινομε τις αιτες της αναιμας σε δυο κατηγορες πως φανετει και στη διαφνεια.
Σε μια ορθχρωμη αναιμα δεν μπορομε να προυμε λλες πληροφορες απ τη γενικ αματος αλλ χοντας στο μυαλ μας τις πιθανς αιτες θα βασιστομε στο ιστορικ και με την βοθεια επιπλον διαγνωστικν εξετσεων θτουμε τη διγνωση.
22
ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ + ΔΕΚ
ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
ΕΡΓΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΕΝΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΤΟΠΙΣΘΟΥΜΕ ΑΠ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΙΘΑΝΟ ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ ΣΤΕ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΥΜΕ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ και στη συνχεια ο κλινικς γιατρς συνδυζοντας τα αποτελσματα με το ιστορικ και την κλινικ εξταση θα βλει τη διγνωση
23
-ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΑΝΑΙΜΙΑ
-ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΠΛΗΝΕΚΤΟΜΗ
Σε μια γενικ αματος επσης μπορε να συναντσουμε την ταυτχρονη παρξη δυο ερυθροκυτταρικν πληθυσμν. Αυτ συμβανει συνθως σε περιπτσεις πως το μυελοδυσπλαστικ νσημα, η ιδιοπαθς μυελοσκλρυνση, οι χρνιες ηπατοπθειες, η επκτητη σιδηροβλαστικ αναιμα, κατ τη διρκεια θεραπεας σιδηροπενικς μεγαλοβλαστικς αναιμας και κατ τη μετγγιση αματος σε ασθεν με αναιμα.
24
στη διρκεια της θεραπεας της σιδηροπενικς: μικρο- και ορθο-κυττρωση
Σε κθε περπτωση το RDW
Ανλογα με την περπτωση μπορε να εναι συνδιασμς μικροκυττρωσης, ορθοκυττρωσης και μακροκυττρωσης, πχ στο μυελοδυσπλαστικ εναι συχν η εμφνιση μικρο- και μακροκυττρωσης εν στη διρκεια της θεραπεας της σιδηροπενικς εναι συχν η ταυτχρονη εμφνιση μικρο- και ορθοκυττρων. Σε κθε περπτωση το RDW εναι αυξημνο.
25
ΔΙΜΟΡΦΟΣ ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
Μια ττοια περπτωση απεικονζεται στη γενικ αματος με αυξημνο RDW, με ιστγραμμα που η καμπλη χει δο κορυφς και το νεφελγραμμα δεχνει δυο πληθυσμος. Στην περπτωση αυτ ναν μικροκυτταρικ υπχρωμο και ναν ορθοκυτταρικ ορθχρωμο.
26
Δευτεροπαθς
Ιδιοπαθς
Σχετικ
ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΩΣΗ
Η δετερη αριθμητικ διαταραχ που εδαμε εναι μια κατσταση αντθετη απ την αναιμα και αφορ την αξηση του αριθμο των ερυθροκυττρων και ονομζεται ερυθροκυττρωση.
Η αξηση των ερυθροκυττρων μπορε να οφελεται σε φυσιολογικ παθολογικ παραγωγ ερυθροποιητνης (δευτεροπαθς και σχετικ) ετε μπορε να αποτελε αυτνομο νσημα (Ιδιοπαθς ερυθροκυττρωση).
27
Διαμον σε μεγλο υψμετρο
«Οικογενς ερυθραιμα»
Σχετικς ερυθροκυτταρσεις
(απλεια πλσματος με συνπεια αξηση της πυκντητας των εμμρφων στοιχεων του αματος)
Μεγλα εγκαματα
Αντθετα στις σχετικς ερυθροκυτταρσεις αυτ που οδηγε σε αξηση των ερυθροκυττρων εναι η απλεια πλσματος με συνεπακλουθο την αξηση της πυκντητας των μμορφων στοιχεων του αματος.
28
Ερυθροκυττρωση (7-9.000.000/μl)
Hb (18-24g/dl)
2. Θρομβοκυττρωση >500.000/μl
Λευκοκυττρωση στο 60% των ασθενν με βασεοφιλα στο 30%
Η ιδιοπαθς ερυθροκυττρωση ανκει στα μυελουπερπλαστικ νοσματα. Απ τη γενικ αματοςχουμε απλυτη ερυθροκυττρωση (7-9000000/μl) και αξηση της αιμοσφαιρνης σε τιμς 18-24 g/dl και του αιματοκρτη >60% στους νδρες και >55% στις γυνακες σε ποσοστ ως και 70% των ασθενν. Χαρακτηριστικ σε μεγλο ποσοστ ασθενν εναι η θρομβοκυττρωση (>500000/μl)και η λευκοκυττρωση.
Υποπτευμενη απ τη γενικ αματο τι πρκειτε για ιδιοπαθ προχωρομε σε επιπλον εξετσεις για να τεθι η διγνωση. Αν και αυτ δεν απαιτεται ταν η αιμοσφαιρνη στους νδρες εναι πνω απ 18.5g/dl και στις γυνακες πνω απ 16.5g/dl. Υπρχουν κριτρια που συνηγορον υπρ της ιδιοπαθος ερυθροκυττρωσης και προκπτουν ΚΑΙ απ τη γενικ αματος. Η αξηση της ερυθροκυτταρικς μζας >25% ΣΕ ΣΥΝΔΙΑΣΜΟ ΜΕ θρομβοκυττρωση >400000/μl και λευκοκυττρωση με ουδετεροφιλα >10000/μl θτουν τη διγνωση της νσου.
29
Ηb> 17gr/dl στους νδρες και >16 gr/dl στις γυνακες
Ht> 55%
WBC – PLT φυσιολογικ
Η δευτεροπαθς ερυθροκυττρωση εμφανζει ηπιτερη συμπτωματολογα σε σχση με την ιδιοπαθ ερυθραιμα. Στα εργαστηριακ ευρματα χουμε αυξημνη αιμοσφαιρνη πνω απ 17gr/dl στους νδρες και πνω απ 16 gr/dl στις γυνακες. Ο αιματοκρτης εναι >55% χι μως στα εππεδα της ιδιοπαθος.Επιπλον ο αριθμς των λευκν και των αιμοπεταλων στην δευτεροπαθ ερυθροκυττρωση εανι φυσιολογικς.
30
Μζα RBC κ.φ.
τσι λοιπν η διαφορικ διγνωση μεταξ ιδιοπαθος, δευτεροπαθος και σχετικς ερυθροκυττρωσης ΑΠ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ χει ως εξς: Η αιμοσφαιρνη και ο αιματοκρτης εναι και στις τρεις περιπτσεις αυξημνοι αλλ στην δευτεροπαθ και στη σχετικη αξηση δεν φτνει τα εππεδα της ιδιοπαθος που η αιμοσφαιρνη φτνει και τα 24 gr/dl εν ο αιματοκρτης εναι πνω απο 60% στους νδρες και πνω απ 55% στις γυνακες. Τα λευκοκτταρα και αιμοπετλια εναι αυξημνα μνο στην ιδιοπαθ ερυθροκυττρωση. Τλος μεταξ δευτεροπαθος και σχετικς ερυθροκυττρωσης δεν μπορει να γνει δικριση απ τη γενικ αματος . Οι διαφορς που υπρχουν διαπιστνονται με λλες εξετσεις στη συνχεια.
31
ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΕΡΥΘΡΑΣ ΣΕΙΡΑΣ
Κλενωντας λοιπν να τονσουμε τι η γενικ αματος αποτελε χρσιμο διαγνωστικ εργαλεο για τη διγνωση πολλν παθολογικν καταστσεων. Πντοτε θα πρπει να χουμε στο νου μας τι η αξιολγηση της πρπει να εναι εξατομικευμνη στον κθε ασθεν και η διγνωση κθε νσου θα πρπει να μπανει σε συνδιασμ με να καλ ιστορικ και μια καλ κλινικ εξταση απ τον κλινικ ιατρ. Οι διαταραχς της ερυθρς σειρς που μπορομε να αξιολογσουμε απ το αποτλεσμα μιας γενικς αματος εναι κυρως αριθμητικς και εναι δυο εκ διαμτρου αντθετες κατστασεις, η αναιμα και η ερυθροκυττρωση. Κθε ασθενες σε υποψα διαταραχς της ερυθρς σειρς θα πρπει να μελετται και με επιχρισμα περιφ.αιματος καθς η μελτη της μορφολογας των ερυθροκυττρων εναι αναντικατστατο εργαλεο. Μνο τσι μπορον να εντοπιστον και μορφολογικς διαταραχς που θα μας βοηθσουν να οδηγηθομε στη δαγνωση μιας νσου.
32