Σωτήρης Αδ. Εργασία μαθητή

29
ΟΜΗΡΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΟΜΗΡΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑ Ραψωδία ε Ραψωδία ε Αποστολή του Ερμή στην Ωγυγία και Αποστολή του Ερμή στην Ωγυγία και συνάντηση του θεού με την συνάντηση του θεού με την Καλυψώ Καλυψώ

Transcript of Σωτήρης Αδ. Εργασία μαθητή

Page 1: Σωτήρης Αδ. Εργασία μαθητή

ΟΜΗΡΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑΟΜΗΡΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑ

Ραψωδία εΡαψωδία εΑποστολή του Ερμή στην Ωγυγία και Αποστολή του Ερμή στην Ωγυγία και

συνάντηση του θεού με την Καλυψώσυνάντηση του θεού με την Καλυψώ

2o 2o συνέδριο θεώνσυνέδριο θεών

Γύρω από τη σπηλιά θρασομανούσε δάσος με λεύκες Γύρω από τη σπηλιά θρασομανούσε δάσος με λεύκες σκλήθρες σκλήθρες

κυπαρίσσια μυριστά Πουλιά με τα φτερά τους τεντωμένακυπαρίσσια μυριστά Πουλιά με τα φτερά τους τεντωμένατώρα πάνω στους κλώνους κούρνιαζαν γεράκιατώρα πάνω στους κλώνους κούρνιαζαν γεράκια κουκουβάγιες και μακρύγλωσσες θαλασσινές κουρούνες []κουκουβάγιες και μακρύγλωσσες θαλασσινές κουρούνες [] Κι εκεί μπροστά να περιβάλλει τη βαθιά σπηλιάΚι εκεί μπροστά να περιβάλλει τη βαθιά σπηλιάμια νιούτσικη και καρπερή κληματαριά σταφύλια φορτωμένημια νιούτσικη και καρπερή κληματαριά σταφύλια φορτωμένηΤέσσερις κρήνες στη σειρά να τρέχουν στο πλάι η μια της Τέσσερις κρήνες στη σειρά να τρέχουν στο πλάι η μια της

αλληνήςαλληνής κι όμως η καθεμιά αλλού το γάργαρο νερό της να ξεδίνεικι όμως η καθεμιά αλλού το γάργαρο νερό της να ξεδίνειΣτις δυο μεριές λιβάδια μαλακά μrsquo άγριες βιολέτεςΣτις δυο μεριές λιβάδια μαλακά μrsquo άγριες βιολέτεςκι άγρια σέλινα Κι ένας θεός αν έρχονταν εδώ κι άγρια σέλινα Κι ένας θεός αν έρχονταν εδώ κοιτάζοντας αυτό της ομορφιάς το θαύμα θα γέμιζεκοιτάζοντας αυτό της ομορφιάς το θαύμα θα γέμιζεαγαλλίαση η ψυχή τουαγαλλίαση η ψυχή του

Μόνο τον μεγαλόψυχο Οδυσσέα δεν βρήκε στη σπηλιά όπως και πριν έτσι και τώρα στην ακτή καθόταν κι έκλαιγε τα σωθικά του τρώγοντας με δάκρυα στεναγμούς και λύπες

κοιτάζοντας με μάτια βουρκωμένα απέραντο το πέλαγος

Η ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΗ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑ

 • Slide 1
 • Slide 2
 • Slide 3
 • Slide 4
 • Slide 5
 • Slide 6
 • Slide 7
 • Slide 8
 • Slide 9
 • Slide 10
 • Slide 11
 • Slide 12
 • Slide 13
 • Slide 14
 • Slide 15
 • Slide 16
 • Slide 17
 • Slide 18
 • Slide 19
 • Slide 20
 • Slide 21
 • Slide 22
 • Slide 23
 • Slide 24
 • Slide 25
 • Slide 26
 • Slide 27
 • Slide 28
 • Slide 29
Page 2: Σωτήρης Αδ. Εργασία μαθητή

2o 2o συνέδριο θεώνσυνέδριο θεών

Γύρω από τη σπηλιά θρασομανούσε δάσος με λεύκες Γύρω από τη σπηλιά θρασομανούσε δάσος με λεύκες σκλήθρες σκλήθρες

κυπαρίσσια μυριστά Πουλιά με τα φτερά τους τεντωμένακυπαρίσσια μυριστά Πουλιά με τα φτερά τους τεντωμένατώρα πάνω στους κλώνους κούρνιαζαν γεράκιατώρα πάνω στους κλώνους κούρνιαζαν γεράκια κουκουβάγιες και μακρύγλωσσες θαλασσινές κουρούνες []κουκουβάγιες και μακρύγλωσσες θαλασσινές κουρούνες [] Κι εκεί μπροστά να περιβάλλει τη βαθιά σπηλιάΚι εκεί μπροστά να περιβάλλει τη βαθιά σπηλιάμια νιούτσικη και καρπερή κληματαριά σταφύλια φορτωμένημια νιούτσικη και καρπερή κληματαριά σταφύλια φορτωμένηΤέσσερις κρήνες στη σειρά να τρέχουν στο πλάι η μια της Τέσσερις κρήνες στη σειρά να τρέχουν στο πλάι η μια της

αλληνήςαλληνής κι όμως η καθεμιά αλλού το γάργαρο νερό της να ξεδίνεικι όμως η καθεμιά αλλού το γάργαρο νερό της να ξεδίνειΣτις δυο μεριές λιβάδια μαλακά μrsquo άγριες βιολέτεςΣτις δυο μεριές λιβάδια μαλακά μrsquo άγριες βιολέτεςκι άγρια σέλινα Κι ένας θεός αν έρχονταν εδώ κι άγρια σέλινα Κι ένας θεός αν έρχονταν εδώ κοιτάζοντας αυτό της ομορφιάς το θαύμα θα γέμιζεκοιτάζοντας αυτό της ομορφιάς το θαύμα θα γέμιζεαγαλλίαση η ψυχή τουαγαλλίαση η ψυχή του

Μόνο τον μεγαλόψυχο Οδυσσέα δεν βρήκε στη σπηλιά όπως και πριν έτσι και τώρα στην ακτή καθόταν κι έκλαιγε τα σωθικά του τρώγοντας με δάκρυα στεναγμούς και λύπες

κοιτάζοντας με μάτια βουρκωμένα απέραντο το πέλαγος

Η ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΗ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑ

 • Slide 1
 • Slide 2
 • Slide 3
 • Slide 4
 • Slide 5
 • Slide 6
 • Slide 7
 • Slide 8
 • Slide 9
 • Slide 10
 • Slide 11
 • Slide 12
 • Slide 13
 • Slide 14
 • Slide 15
 • Slide 16
 • Slide 17
 • Slide 18
 • Slide 19
 • Slide 20
 • Slide 21
 • Slide 22
 • Slide 23
 • Slide 24
 • Slide 25
 • Slide 26
 • Slide 27
 • Slide 28
 • Slide 29
Page 3: Σωτήρης Αδ. Εργασία μαθητή

Γύρω από τη σπηλιά θρασομανούσε δάσος με λεύκες Γύρω από τη σπηλιά θρασομανούσε δάσος με λεύκες σκλήθρες σκλήθρες

κυπαρίσσια μυριστά Πουλιά με τα φτερά τους τεντωμένακυπαρίσσια μυριστά Πουλιά με τα φτερά τους τεντωμένατώρα πάνω στους κλώνους κούρνιαζαν γεράκιατώρα πάνω στους κλώνους κούρνιαζαν γεράκια κουκουβάγιες και μακρύγλωσσες θαλασσινές κουρούνες []κουκουβάγιες και μακρύγλωσσες θαλασσινές κουρούνες [] Κι εκεί μπροστά να περιβάλλει τη βαθιά σπηλιάΚι εκεί μπροστά να περιβάλλει τη βαθιά σπηλιάμια νιούτσικη και καρπερή κληματαριά σταφύλια φορτωμένημια νιούτσικη και καρπερή κληματαριά σταφύλια φορτωμένηΤέσσερις κρήνες στη σειρά να τρέχουν στο πλάι η μια της Τέσσερις κρήνες στη σειρά να τρέχουν στο πλάι η μια της

αλληνήςαλληνής κι όμως η καθεμιά αλλού το γάργαρο νερό της να ξεδίνεικι όμως η καθεμιά αλλού το γάργαρο νερό της να ξεδίνειΣτις δυο μεριές λιβάδια μαλακά μrsquo άγριες βιολέτεςΣτις δυο μεριές λιβάδια μαλακά μrsquo άγριες βιολέτεςκι άγρια σέλινα Κι ένας θεός αν έρχονταν εδώ κι άγρια σέλινα Κι ένας θεός αν έρχονταν εδώ κοιτάζοντας αυτό της ομορφιάς το θαύμα θα γέμιζεκοιτάζοντας αυτό της ομορφιάς το θαύμα θα γέμιζεαγαλλίαση η ψυχή τουαγαλλίαση η ψυχή του

Μόνο τον μεγαλόψυχο Οδυσσέα δεν βρήκε στη σπηλιά όπως και πριν έτσι και τώρα στην ακτή καθόταν κι έκλαιγε τα σωθικά του τρώγοντας με δάκρυα στεναγμούς και λύπες

κοιτάζοντας με μάτια βουρκωμένα απέραντο το πέλαγος

Η ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΗ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑ

 • Slide 1
 • Slide 2
 • Slide 3
 • Slide 4
 • Slide 5
 • Slide 6
 • Slide 7
 • Slide 8
 • Slide 9
 • Slide 10
 • Slide 11
 • Slide 12
 • Slide 13
 • Slide 14
 • Slide 15
 • Slide 16
 • Slide 17
 • Slide 18
 • Slide 19
 • Slide 20
 • Slide 21
 • Slide 22
 • Slide 23
 • Slide 24
 • Slide 25
 • Slide 26
 • Slide 27
 • Slide 28
 • Slide 29
Page 4: Σωτήρης Αδ. Εργασία μαθητή

Μόνο τον μεγαλόψυχο Οδυσσέα δεν βρήκε στη σπηλιά όπως και πριν έτσι και τώρα στην ακτή καθόταν κι έκλαιγε τα σωθικά του τρώγοντας με δάκρυα στεναγμούς και λύπες

κοιτάζοντας με μάτια βουρκωμένα απέραντο το πέλαγος

Η ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΗ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑ

 • Slide 1
 • Slide 2
 • Slide 3
 • Slide 4
 • Slide 5
 • Slide 6
 • Slide 7
 • Slide 8
 • Slide 9
 • Slide 10
 • Slide 11
 • Slide 12
 • Slide 13
 • Slide 14
 • Slide 15
 • Slide 16
 • Slide 17
 • Slide 18
 • Slide 19
 • Slide 20
 • Slide 21
 • Slide 22
 • Slide 23
 • Slide 24
 • Slide 25
 • Slide 26
 • Slide 27
 • Slide 28
 • Slide 29
Page 5: Σωτήρης Αδ. Εργασία μαθητή

Η ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΗ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑ

 • Slide 1
 • Slide 2
 • Slide 3
 • Slide 4
 • Slide 5
 • Slide 6
 • Slide 7
 • Slide 8
 • Slide 9
 • Slide 10
 • Slide 11
 • Slide 12
 • Slide 13
 • Slide 14
 • Slide 15
 • Slide 16
 • Slide 17
 • Slide 18
 • Slide 19
 • Slide 20
 • Slide 21
 • Slide 22
 • Slide 23
 • Slide 24
 • Slide 25
 • Slide 26
 • Slide 27
 • Slide 28
 • Slide 29
Page 6: Σωτήρης Αδ. Εργασία μαθητή
 • Slide 1
 • Slide 2
 • Slide 3
 • Slide 4
 • Slide 5
 • Slide 6
 • Slide 7
 • Slide 8
 • Slide 9
 • Slide 10
 • Slide 11
 • Slide 12
 • Slide 13
 • Slide 14
 • Slide 15
 • Slide 16
 • Slide 17
 • Slide 18
 • Slide 19
 • Slide 20
 • Slide 21
 • Slide 22
 • Slide 23
 • Slide 24
 • Slide 25
 • Slide 26
 • Slide 27
 • Slide 28
 • Slide 29