«Οι ασθένειες στον Μυκηναϊκό πολιτισμό»

of 13 /13
Ναταλία Βέλλη Α.Μ. 7382 Μάθημα: Μυκηναϊκός πολιτισμός Επιβλέπων καθηγητής: Α. Γ. Βλαχόπουλος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Ιωάννινα 2013

Embed Size (px)

description

«Οι ασθένειες στον Μυκηναϊκό πολιτισμό». Ναταλία Βέλλη Α.Μ. 7382 Μάθημα : Μυκηναϊκός πολιτισμός Επιβλέπων καθηγητής: Α. Γ. Βλαχόπουλος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Ιωάννινα 2013. Οι ασθένειες επιγραμματικά. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of «Οι ασθένειες στον Μυκηναϊκό πολιτισμό»

 • .. 7382: : . . 2013

 • :

  , , , . . . ( ) ( ). . . - - , ,

 • : , , , . .: , Schmorl (Schmorls nodes), , (gouty arthritis) : Cribra orbitalia, C (), (porotic hyperostosis). : , , , . : , (steochondritis dissecans), (myositis ossificans). : (spina bifida occulta), (sacralization).: (button osteoma). : .

 • ( ) ( ).

  :

 • ( ), .

 • Cribra orbitalia: , . . .: 6-2 . . C: C, , , (.. ) . , , , .

 • Cribra orbitalia ( )

 • : . . , , : . , , , . , , , , , , , , .

 • : (.. Lactobacillus acidophilis, Streptococcus mutans). H .

  : . . , , . .

 • () ( , Pia Bannike)

 • Angel J. L., Osteoporosis: Thalassemia? AJPA 22 (1964), 369-374.

  Angel, J. L., 1984. Health as a Crucial Factor in the Changes from Hunting to Developed Farming in the Eastern Mediterranean, in Paleopathology at the Origins of Agriculture, M. N. Cohen and G. J. Armelagos, eds., Orlando. Pp. 51-73.Arthur C. Aufderheide Conrado Rodriquez-Martin, 2003, The Cambridge Encyclopedia of Human Paleopathology, Cambridge University Press.Bisel S. C. and Angel J. L., 1985. Health and Nutrition in Mycenaean Greece: A Study in Human Skeletal Remains, in Contributions to Aegean Archaeology: Studies in Honor of McDonald W. A. ed. Wilkie N. C. and Coulson W. D. E., Minneapolis, pp. 197-210. Bourbou. C, 2003. A Survey of Neoplastic Diseases in Ancient and Medieval Greek Populations, Eulimeni V: . 181-188.Grauer, A. L., and P. Stuart-Macadam. 1998. Sex and Gender Paleopathological Perspective, Cambridge, .32.Henge O.P., Cribra Orbitalia: Pathogenesis and Probable Etiology, Homo 22 (1971), 57-75.

  Hillson S.W., Teeth, Cambridge 1986.

 • Iezzi C., 2009. Regional Differences in the Health Status of the Mycenaean Women of East Lokris in Schepartz L. A., Fox S. C. and Bourbou C. (eds.), New Directions in the Skeletal Biology of Greece [Hesperia Supplement 43], Athens 174-192.Larsen, C. S. 1997. Bioarchaeology: Interpretating Behavior from the Human Skeleton, Cambridge.Lukacs J.R., Dental Palaeopathology: Methods for Reconstructing Dietary Patterns, In: Iscan M.Y., Kennedy K.A.R. (eds), Reconstruction of Life From the Skeleton, New York 1989, 261-286.Moore S., Bone Changes in Sickle Cell Anemia with Note on Similar Changes Observed in Skulls of Ancient Mayan Indians, J Missouri State Med Assoc 26 (1929), 561-564

  Ortner D.J., Putschar G.J., Identification of Pathological Conditions in Human Skeletal Remains, Washington and London 1985.P. Stuart-Macadam, Porotic Hyperostosis: Relationship Between Orbital and Vault Lesions, AJPA 80 (1989a), 187-193.Retsas, S. 1986. On the Antiquity of Cancer: From Hippocrates to Galen, in Palaeo-oncology: The Antiquity of Cancer, S. Retsas, ed., London. p.p. 41-53.Roberts C. Manchester, K. 1995. The Archaeology of Disease, Cornell University Press, Ithaca, New York, . 14.

 • Schepartz L. A., Fox S. C., Bourbou C., 2009, New Directions in the Skeletal Biology of Greece, Hesperia Supplement 43, The American School of Classical Studies at Athens.Stuart-Macadam P., Nutritional Deficiency Disease: A Survey, Rickets and Iron Deficiency Anemia, in M.Y. Iscan,. K.A.R Kennedy (eds), Reconstruction of the Life from the Skeleton, New York 1989b, 201-222.Vermeule, E. 1979. Aspects of Death in Early Greek Art and Poetry, Los Angeles, 13-14.Waldron T., The Relative Survival of the Human Skeleton: Implications for Palaeopathology, In Boddington A., Garland A.N., Janaway R.C. (eds), Death, Decay and Reconstruction, Manchester 1987, 55-64.Williams H., Human Paleopathology, Arch Pathol 7 (1929), 839. . . . 1989, , 1, .

  ., 1997. , : , 65, 103-108. ., 2002. () () (6-7 . .), , - .