Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων & Τεχνολογίας...

download Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων & Τεχνολογίας Λογισμικού s3lab

of 17

 • date post

  12-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  53
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων & Τεχνολογίας Λογισμικού www.s3lab.com. Υπεύθυνη: Αφροδίτη Τσαλγατίδου , E πίκουρος Καθηγήτρια. Περιοχές Έρευνας. Υπηρεσιοστρεφής Τεχνολογία Λογισμικού Υπηρεσίες Ιστού, Πλέγματος και Ομότιμο-προς-Ομότιμο ( Web , Grid & P2P Service Computing ) - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων & Τεχνολογίας...

 • &

  www.s3lab.com: , E

 • , -- (Web, Grid & P2P Service Computing) (Heterogeneous Service Discovery & Composition) (Service Modeling)

  -: B2C, B2B, P2P (Person-to-Person) - : P2P :

  ,

 • :

  P2P

 • [1/2]Service Centric System Engineering (SeCSE) http://secse.eng.it : , , ,

  Service-Oriented Development In a Unified fraMework (SODIUM) http://www.atc.gr/sodium , (middleware) (open source) .

 • [2/2]Ensuring dependability of p2p applications at architectural level (P2P Architect) http://www.atc.gr/p2p_architect/ P2P_Architect / P2P (peer-to-peer)

  Interoperability Research for Networked Enterprises Applications and Software (INTEROP) http://www.interop-noe.org/

 • Generic Service Model , --

  USQL & USQL Engine USQL XML USQL USQL Engine,

 • Pyramid-S

  PSDL & P2P service invocation mechanism PSDL P2P, O P2P , P2P

 • Tsalgatidou, A., Athanasopoulos, G., and Pantazoglou M. 2008. Interoperability Among Heterogeneous Services: The case of integration of P2P Services with Web Services, International Journal of Web Services Research, 5(4), 79-110 , October-December 2008. Athanasopoulos, G., Tsalgatidou, A., and Pantazoglou, M. 2008. Platform Specific Extensions in the SOA-Pro Profile for the Description of Peer-to-Peer and Grid Services, In Proceedings of the 3rd Modeling, Design, and Analysis for Service-oriented Architecture Workshop (MDA4SOA 2008), co-located with the 12th IEEE International EDOC Conference (EDOC 2008), 17 September 2008, Munchen , Germany. Koutrouli, E., and Tsalgatidou, A. 2008. P2P Reputation Systems Credibility Analysis: Tradeoffs and Design Decisions, In Proceedings of 12th Pan-Hellenic Conference on Informatics (PCI 2008), Published by IEEE Computer Society, 28-30 August, 2008, Samos, Greece. Pantazoglou, M., and Tsalgatidou, A. 2008. A P2P Platform for Socially Intelligent Web Service Publication and Discovery, In Proceedings of the First International Workshop on Computational P2P Networks: Theory & Practice (ComP2P 2008), part of ICCGI 2008, July 27 - August 1, 2008, Athens, Greece. Tsalgatidou, A., Athanasopoulos, G., Pantazoglou, M., Berre, A.J., Pautasso, C., Gronmo, R., and Hoff, H. 2008. Unified Discovery and Composition of Heterogeneous Services: The SODIUM Approach, In At your service: An overview of results of projects in the field of service engineering of the IST programme, Elisabetta di Nitto, Paolo Traverso, Anne-Marie Sassen, Arian Zwegers, Eds., MIT Press Series on Information Systems, ISBN 978-0-262-04253-6. Pantazoglou, M., Tsalgatidou, A., and Spanoudakis, G., 2007. Behavior-aware, Unified Service Discovery. In Proceedings of the Service-Oriented Computing: a look at the inside Workshop, SOC@Inside'07, September 17, 2007, Vienna, Austria.

 • & XML TupleSpace Netbeans -- (P2P Services)

 • SAWSDL SAWSDL OWL SUMO ,

  (WSDL & SAWSDL) Java XML

  : :

 • XML - XML Schema XML

  Java XML

  : :

 • () WS-BPEL

  (UML, BPMN) (WSDL, WS-BPEL) Java

  : :

 • (WS-BPL) (ActiveBPEL engine) WS-BPEL ActiveBPEL

  / XML XML-Schema (WSDL, WS-BPEL) Java

  : :

 • TupleSpace OWL

  / XML XML-Schema Java

  : :

 • Netbeans -- (P2P Services) -- JXTA Netbeans plug-in Netbeans -- PSDL PSDL stubs

  / XML XML-Schema (WSDL, WS-BPEL, AXIS, WSIF) Java Netbeans

  : :

 • on-line web based reputation

  Web application development

  : :

  *