Το ποίημα του Καβάφη Ιθάκη σε ένα μικρό τέλειο κόμικ.docx

of 14 /14
 Το ποίημα του Καβάφη Ιθάκησε ένα μικρό, τέλειο κόμικ. 06/02/2014 Αντικλείδι Πολιτισμός 5 σχόλια Κόμικ Καβάφης - τ!α και στα ελληνικά"

Embed Size (px)

Transcript of Το ποίημα του Καβάφη Ιθάκη σε ένα μικρό τέλειο κόμικ.docx

Page 1: Το ποίημα του Καβάφη Ιθάκη σε ένα μικρό τέλειο κόμικ.docx

7/17/2019 Το ποίημα του Καβάφη Ιθάκη σε ένα μικρό τέλειο κόμικ.docx

http://slidepdf.com/reader/full/-563db86b550346aa9a938072 1/14

 

Το ποίημα του Καβάφη “Ιθάκη” σε ένα

μικρό, τέλειο κόμικ.

06/02/2014

Αντικλείδι

Πολιτισμός

5 σχόλια

Κόμικ Καβάφης - τ!α και στα ελληνικά"

Page 2: Το ποίημα του Καβάφη Ιθάκη σε ένα μικρό τέλειο κόμικ.docx

7/17/2019 Το ποίημα του Καβάφη Ιθάκη σε ένα μικρό τέλειο κόμικ.docx

http://slidepdf.com/reader/full/-563db86b550346aa9a938072 2/14

Page 3: Το ποίημα του Καβάφη Ιθάκη σε ένα μικρό τέλειο κόμικ.docx

7/17/2019 Το ποίημα του Καβάφη Ιθάκη σε ένα μικρό τέλειο κόμικ.docx

http://slidepdf.com/reader/full/-563db86b550346aa9a938072 3/14

Page 4: Το ποίημα του Καβάφη Ιθάκη σε ένα μικρό τέλειο κόμικ.docx

7/17/2019 Το ποίημα του Καβάφη Ιθάκη σε ένα μικρό τέλειο κόμικ.docx

http://slidepdf.com/reader/full/-563db86b550346aa9a938072 4/14

Page 5: Το ποίημα του Καβάφη Ιθάκη σε ένα μικρό τέλειο κόμικ.docx

7/17/2019 Το ποίημα του Καβάφη Ιθάκη σε ένα μικρό τέλειο κόμικ.docx

http://slidepdf.com/reader/full/-563db86b550346aa9a938072 5/14

Page 6: Το ποίημα του Καβάφη Ιθάκη σε ένα μικρό τέλειο κόμικ.docx

7/17/2019 Το ποίημα του Καβάφη Ιθάκη σε ένα μικρό τέλειο κόμικ.docx

http://slidepdf.com/reader/full/-563db86b550346aa9a938072 6/14

Page 7: Το ποίημα του Καβάφη Ιθάκη σε ένα μικρό τέλειο κόμικ.docx

7/17/2019 Το ποίημα του Καβάφη Ιθάκη σε ένα μικρό τέλειο κόμικ.docx

http://slidepdf.com/reader/full/-563db86b550346aa9a938072 7/14

Page 8: Το ποίημα του Καβάφη Ιθάκη σε ένα μικρό τέλειο κόμικ.docx

7/17/2019 Το ποίημα του Καβάφη Ιθάκη σε ένα μικρό τέλειο κόμικ.docx

http://slidepdf.com/reader/full/-563db86b550346aa9a938072 8/14

Page 9: Το ποίημα του Καβάφη Ιθάκη σε ένα μικρό τέλειο κόμικ.docx

7/17/2019 Το ποίημα του Καβάφη Ιθάκη σε ένα μικρό τέλειο κόμικ.docx

http://slidepdf.com/reader/full/-563db86b550346aa9a938072 9/14

Page 10: Το ποίημα του Καβάφη Ιθάκη σε ένα μικρό τέλειο κόμικ.docx

7/17/2019 Το ποίημα του Καβάφη Ιθάκη σε ένα μικρό τέλειο κόμικ.docx

http://slidepdf.com/reader/full/-563db86b550346aa9a938072 10/14

Page 11: Το ποίημα του Καβάφη Ιθάκη σε ένα μικρό τέλειο κόμικ.docx

7/17/2019 Το ποίημα του Καβάφη Ιθάκη σε ένα μικρό τέλειο κόμικ.docx

http://slidepdf.com/reader/full/-563db86b550346aa9a938072 11/14

Page 12: Το ποίημα του Καβάφη Ιθάκη σε ένα μικρό τέλειο κόμικ.docx

7/17/2019 Το ποίημα του Καβάφη Ιθάκη σε ένα μικρό τέλειο κόμικ.docx

http://slidepdf.com/reader/full/-563db86b550346aa9a938072 12/14

Page 13: Το ποίημα του Καβάφη Ιθάκη σε ένα μικρό τέλειο κόμικ.docx

7/17/2019 Το ποίημα του Καβάφη Ιθάκη σε ένα μικρό τέλειο κόμικ.docx

http://slidepdf.com/reader/full/-563db86b550346aa9a938072 13/14

Page 14: Το ποίημα του Καβάφη Ιθάκη σε ένα μικρό τέλειο κόμικ.docx

7/17/2019 Το ποίημα του Καβάφη Ιθάκη σε ένα μικρό τέλειο κόμικ.docx

http://slidepdf.com/reader/full/-563db86b550346aa9a938072 14/14

#$%&'() *+χα!ιστ και τον Κστα ,ο+ β!κε και την ελληνικ εκδοχ)

#$%&'(2) . ε,ιμλεια στα ελληνικά το+ κόμικ ινε α,ό τη φιλόλοο

Κατε!ίνα Π!οκο,ίο+ και ανα!τηκε στο 3 της ''$ )//7 89:&;< -

'=9$&; - '(;;&3:<><; ?@3;$' ?A /  B??? φε μο+ να ,ε!,ατC να

,ηαίνD στο σχολειόB κας και στο λοα!ιασμό της στο ;3<%(;&A( ?:('

 Πηγή: www.lifo.gr 

 Αντικλείδι , http://antikleidi.com