Μπρεχτ-Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν

152

description

Ω, σεις, δυστυχισμένοι!Στον αδελφό σας έκαμαν κακό,Και σεις κρατατε σφαλιχτά τα μάτια!Ο χτυπημένος δυνατά φωνάζει,Και σεις σιωπάτε;Στριφογυρνά ο κακοποιός,Το θυμα του διαλέγει.Και λέτε σεις: εμάς δεν μας πειράζει,Γιατί εμείς δε δείχνουμε αγανάχτηση.Τι λογής πόλη θα 'ναι αυτή,Και σεις σαν τι λογής άνθρωποι!Όταν μεσ' σε μια πόλη γίνονται αδικίες,Πρέπει να γίνεται επανάσταση.Κι' όπου δε γίνεται επανάσταση, καλύτερα είναιΦωτιά να πέφτη και να καίη την πόλη,Προτού να πέση η νύχτα!

Transcript of Μπρεχτ-Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν

Page 1: Μπρεχτ-Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν
Page 2: Μπρεχτ-Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν
Page 3: Μπρεχτ-Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν
Page 4: Μπρεχτ-Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν
Page 5: Μπρεχτ-Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν
Page 6: Μπρεχτ-Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν
Page 7: Μπρεχτ-Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν
Page 8: Μπρεχτ-Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν
Page 9: Μπρεχτ-Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν
Page 10: Μπρεχτ-Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν
Page 11: Μπρεχτ-Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν
Page 12: Μπρεχτ-Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν
Page 13: Μπρεχτ-Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν
Page 14: Μπρεχτ-Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν
Page 15: Μπρεχτ-Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν
Page 16: Μπρεχτ-Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν
Page 17: Μπρεχτ-Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν
Page 18: Μπρεχτ-Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν
Page 19: Μπρεχτ-Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν
Page 20: Μπρεχτ-Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν
Page 21: Μπρεχτ-Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν
Page 22: Μπρεχτ-Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν
Page 23: Μπρεχτ-Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν
Page 24: Μπρεχτ-Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν
Page 25: Μπρεχτ-Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν
Page 26: Μπρεχτ-Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν
Page 27: Μπρεχτ-Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν
Page 28: Μπρεχτ-Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν
Page 29: Μπρεχτ-Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν
Page 30: Μπρεχτ-Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν
Page 31: Μπρεχτ-Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν
Page 32: Μπρεχτ-Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν
Page 33: Μπρεχτ-Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν
Page 34: Μπρεχτ-Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν
Page 35: Μπρεχτ-Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν
Page 36: Μπρεχτ-Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν
Page 37: Μπρεχτ-Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν
Page 38: Μπρεχτ-Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν
Page 39: Μπρεχτ-Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν
Page 40: Μπρεχτ-Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν
Page 41: Μπρεχτ-Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν
Page 42: Μπρεχτ-Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν
Page 43: Μπρεχτ-Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν
Page 44: Μπρεχτ-Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν
Page 45: Μπρεχτ-Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν
Page 46: Μπρεχτ-Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν
Page 47: Μπρεχτ-Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν
Page 48: Μπρεχτ-Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν
Page 49: Μπρεχτ-Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν
Page 50: Μπρεχτ-Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν
Page 51: Μπρεχτ-Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν
Page 52: Μπρεχτ-Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν
Page 53: Μπρεχτ-Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν
Page 54: Μπρεχτ-Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν
Page 55: Μπρεχτ-Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν
Page 56: Μπρεχτ-Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν
Page 57: Μπρεχτ-Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν
Page 58: Μπρεχτ-Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν
Page 59: Μπρεχτ-Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν
Page 60: Μπρεχτ-Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν
Page 61: Μπρεχτ-Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν
Page 62: Μπρεχτ-Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν
Page 63: Μπρεχτ-Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν
Page 64: Μπρεχτ-Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν
Page 65: Μπρεχτ-Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν
Page 66: Μπρεχτ-Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν
Page 67: Μπρεχτ-Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν
Page 68: Μπρεχτ-Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν
Page 69: Μπρεχτ-Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν
Page 70: Μπρεχτ-Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν
Page 71: Μπρεχτ-Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν
Page 72: Μπρεχτ-Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν
Page 73: Μπρεχτ-Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν
Page 74: Μπρεχτ-Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν
Page 75: Μπρεχτ-Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν
Page 76: Μπρεχτ-Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν
Page 77: Μπρεχτ-Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν
Page 78: Μπρεχτ-Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν
Page 79: Μπρεχτ-Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν
Page 80: Μπρεχτ-Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν
Page 81: Μπρεχτ-Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν
Page 82: Μπρεχτ-Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν
Page 83: Μπρεχτ-Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν
Page 84: Μπρεχτ-Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν
Page 85: Μπρεχτ-Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν
Page 86: Μπρεχτ-Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν
Page 87: Μπρεχτ-Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν
Page 88: Μπρεχτ-Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν
Page 89: Μπρεχτ-Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν
Page 90: Μπρεχτ-Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν
Page 91: Μπρεχτ-Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν
Page 92: Μπρεχτ-Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν
Page 93: Μπρεχτ-Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν
Page 94: Μπρεχτ-Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν
Page 95: Μπρεχτ-Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν
Page 96: Μπρεχτ-Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν
Page 97: Μπρεχτ-Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν
Page 98: Μπρεχτ-Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν
Page 99: Μπρεχτ-Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν
Page 100: Μπρεχτ-Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν
Page 101: Μπρεχτ-Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν
Page 102: Μπρεχτ-Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν
Page 103: Μπρεχτ-Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν
Page 104: Μπρεχτ-Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν
Page 105: Μπρεχτ-Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν
Page 106: Μπρεχτ-Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν
Page 107: Μπρεχτ-Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν
Page 108: Μπρεχτ-Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν
Page 109: Μπρεχτ-Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν
Page 110: Μπρεχτ-Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν
Page 111: Μπρεχτ-Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν
Page 112: Μπρεχτ-Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν
Page 113: Μπρεχτ-Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν
Page 114: Μπρεχτ-Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν
Page 115: Μπρεχτ-Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν
Page 116: Μπρεχτ-Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν
Page 117: Μπρεχτ-Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν
Page 118: Μπρεχτ-Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν
Page 119: Μπρεχτ-Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν
Page 120: Μπρεχτ-Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν
Page 121: Μπρεχτ-Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν
Page 122: Μπρεχτ-Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν
Page 123: Μπρεχτ-Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν
Page 124: Μπρεχτ-Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν
Page 125: Μπρεχτ-Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν
Page 126: Μπρεχτ-Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν
Page 127: Μπρεχτ-Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν
Page 128: Μπρεχτ-Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν
Page 129: Μπρεχτ-Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν
Page 130: Μπρεχτ-Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν
Page 131: Μπρεχτ-Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν
Page 132: Μπρεχτ-Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν
Page 133: Μπρεχτ-Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν
Page 134: Μπρεχτ-Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν
Page 135: Μπρεχτ-Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν
Page 136: Μπρεχτ-Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν
Page 137: Μπρεχτ-Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν
Page 138: Μπρεχτ-Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν
Page 139: Μπρεχτ-Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν
Page 140: Μπρεχτ-Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν
Page 141: Μπρεχτ-Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν
Page 142: Μπρεχτ-Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν
Page 143: Μπρεχτ-Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν
Page 144: Μπρεχτ-Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν
Page 145: Μπρεχτ-Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν
Page 146: Μπρεχτ-Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν
Page 147: Μπρεχτ-Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν
Page 148: Μπρεχτ-Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν
Page 149: Μπρεχτ-Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν
Page 150: Μπρεχτ-Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν
Page 151: Μπρεχτ-Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν
Page 152: Μπρεχτ-Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν