Βιβλος Ψυχωφελεστατη. Βαρσανουφιου και Ιωαννου

25
1 ᾿Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῶν Μεγάλων Γερόντων (6η Φεβρουαρίου) Βίβλος Ψυχωφελεστάτη Βαρσανουφίου καὶ ᾿Ιωάννου Εἰσαγωγὴ* ῾Ο μοναχισμὸς στὴν Παλαιστίνη κατὰ τοὺς χρόνους ποὺ ἔζησαν οἱ ὅσιοι Πατέρες μας Βαρσανούφιος καὶ ᾿Ιωάννης. ῎Ηδη, ἀπὸ τὸν Εʹ αἰώνα ἄρχισε ὁ μοναχικὸς βίος στὴν Παλαι- στίνη νὰ ἔχει μεγάλη ἄνθηση. Μεγάλες ἀσκητικὲς μορφὲς ἐκό- σμησαν τὴν μοναχικὴ παλαίστρα τὴν περίοδο αὐτή, ὅπως εἶναι ὁ μέγας Εὐθύμιος, ὁ ὅσιος Θεόκτιστος, ὁ ὅσιος Γεράσιμος ὁ ᾿Ιορ- δανίτης († 475), ὁ ὅσιος Κυριακὸς ὁ ἀναχωρητὴς (506), ὁ ὅσι- ος Σάββας ὁ ῾Ηγιασμένος (532), ὁ ὅσιος Θεοδόσιος ὁ Κοινοβι- άρχης (529). Οἱ δύο τελευταῖοι μάλιστα εἶναι ἱδρυτὲς Λαυρῶν καὶ Κοινοβίων. Οἱ μοναχικοὶ ἀγῶνες καὶ τὰ ἀσκητικὰ ἐπιτεύγματα τῶν μεγά- λων αὐτῶν ὁσιακῶν μορφῶν ἀπέδωσαν πλούσιους καρπούς, πράγμα ποὺ ἔκανε τὸν ᾿Ιωάννη τὸ Μόσχο νὰ θαυμάζει καὶ νὰ ἀποκαλέσει τὴν ἔρημο τῆς Παλαιστίνης «πολυανθῆ πνευματικὸν λειμῶνα». Στὶς ἀρχὲς τοῦ Ϛʹ αἰώνα, ἱδρύθηκε μεταξὺ Γάζας καὶ ᾿Ασκά- λωνα τὸ Κοινόβιο τοῦ ἀββᾶ Σερίδου. ῞Οσες πληροφορίες ἔχουμε γιὰ τήν, ὄντως ὑψηλῆς στάθμης, πνευματικὴ ζωὴ τοῦ Κοινοβίου αὐτοῦ, τὶς ἀντλοῦμε ἀπὸ τὶς ᾿Ερωταποκρίσεις Βαρσανουφίου καὶ ᾿Ιωάννου καὶ τὰ συγγράμματα τοῦ μαθητοῦ τους ἀββᾶ Δωροθέ- ου. Τὸ Κοινόβιο αὐτὸ ὀνομάστηκε ἀπὸ τοὺς συγχρόνους του

Transcript of Βιβλος Ψυχωφελεστατη. Βαρσανουφιου και Ιωαννου

 • 1

  (6 )

  *

  .

  , - . - , , , - ( 475), ( 506), - ( 532), - ( 529). .

  - , .

  , - . , , , -.

 • 2

  , , , , , - , , - , .

  (.), (. - ), (. , ,), (. ). - , - , , .

  - . - , . . - , , , , , , (. , , ).

  , - , - , . .

  , , , , , ,

 • 3

  . - , , , , .

  1.

  1. ,

  , -

  , - , -, , - , , -, - , - .

  , , , , - , , . - , , , -, ( , , . 131):

  , - -,

 • 4

  , - , , - , - , 2.

  , , , - , , - -, - , , , , -.

  , - , , . , - , , , , , -, , .

  2.

  , , , -

  , . - ,

 • 5

  . , , , , , - - , ( ). - , , - , , - , (- ). - , , , , .

  , (. ) - , , - . , (. 6). , , , , , , . , - , (). , (. ).

  ,

 • 6

  , , , , , , -, , , , , ( -). , , - , . , ,

  , - , , - , , , (. ).

  , - , , , , , - (. ) - ,

  , , , (. ).

  , - , (-. ). ,

 • 7

  , , , (. )

  , , - , .

  , , , , , , (. ). , (. ). , , , (. ). , ( . 26) .

  , -, (. ).

  , , - , , , - . -, (. ).

 • 8

  -, (. ) , ( . 8)

  , , (. ).

  , , ,

  , , , , , , - ... , , , - (. ).

  , - , , - - (. ), (. 45) , (. ) , , , (. ) - .

 • 9

  , , (. ) , (. ).

  , , ,

  , (. ).

  , ,

  , , - , , , (. ).

  , , , , (. ), :

  , - , (. ).

  , , , (. ) , ,

 • 10

  , (. ).

  , -, (. ). , - , - :

  , , , , , (. ).

  , , , , , , , , , , , , , , , .

  , , , , , , , . , - , ,

 • 11

  , , , -, , , , (. ).

  - , , , , , , , , , . , (. ) (. ). , , , .

  , , (. ).

  , , , -

  , (.).

  , , , , (. 6) , -

  ( ) , , , -

 • 12

  , , , , , , , ( . . ).

  , - - , , . , , , , , , .

  , , , - , , , , , . ,

 • 13

  - ( , , ) . (. ).

  , , ,

  ( ) , , (. ).

  , , , . , ( ) ( , ) , , , , (. 11), , (. ). ( ) , - (.). , , - , .

  ,

 • 14

  . . (. ), , , , . , , ,

  , , , (. ).

  , , , , ,

  , , , (. ).

  , , , (. ). , , , , . : , . , , . - , , , , , ,

 • 15

  , , . , , , ! - , , :

  , , , . , , , - , - 3 4 , - , , , .

  , , .

  , -, , , , , , , , , . -, , ,

 • 16

  . - , , , , , , , .

  . , . , , ,, , , : , - - , , , , , , .

  3. , ,

  ,

  , , -

 • 17

  , . - ,

  (. ).

  -,

  , - , , , , (. ).

  , . -. , .

  , , (. ).

  , , - . , (.). , , , (. )

 • 18

  (. ), (. ) (. ). , , , , , , , , , .

  , , , , ,

  , , , .

  , , , , . . , , , - , (. ).

  4. ,

  , , , ,

  , , .

 • 19

  , , . , , - , - . , , . , , , , - , - .

  , , , . , , , , , . , ,

  , , , , , , , -, , , - . , .

 • 20

  , , , , (. ).

  5.

  ,

  , , , . - , , , , ,, , . , , , , -, , ,

  , (. ).

  , , , . , , , , , , .

 • 21

  , , , , , , , , (. ).

  , , . , ,

  , , , , ( . 14).

  , , ., , , , . , , , - , , , , , , - (. 6), , (.

 • 22

  20). (. 3),

  , , , , , , , , , .

  , , , , , , , , - , , . , , - - , , - , .

 • 23

  , , , , .

  6.

  , ,

  , , , , , , , , , - , , , . ( , , ) 5.

  , , , , , , , , , (. ). , .

  , ,

 • 24

  , - , - , , , , , , , - . , . , , , , , , - , , , (. 7) , , , -, . - , , , - , , .

  , , - , ,

 • 25

  , , , , , , , , , , , , , . .

  . .

  (*) , (-), (-), - - - - , , , 1996, . 14-48,. .

  . , , , 17, 1918, 327.1.

  . , 1960. . , , .

  2. , , .

  3. , - , , , , , , .

  4. , .5.

  , - , .