ΒΙΣΒΑΡΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ : ΟΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΚΕ 50

download ΒΙΣΒΑΡΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ : ΟΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΚΕ 50

of 65

Embed Size (px)

description

Στο έντυπο περιλαμβάνονται οι τέσσερις γραπτές εργασίες στη θεματική ενότητα ΕΚΕ 50 του μεταπτυχιακού προγράμματος του ΕΑΠ: "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ"

Transcript of ΒΙΣΒΑΡΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ : ΟΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΚΕ 50

 • 5/24/2018 : 50

  1/65

  50

  2013-2014

  50

  Print to PDFwithout this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

  http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/
 • 5/24/2018 : 50

  2/65

  50 1 : . , 50, . .

  . . ... .

  Print to PDFwithout this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

  http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/
 • 5/24/2018 : 50

  3/65

  50

  2013-2014

  1

  Freire. Freire

  ( :..)

  , 2013

  Print to PDFwithout this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

  http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/
 • 5/24/2018 : 50

  4/65

  3

  :

  ...3

  1 ......32 ......43 ....44 ....5

  : Freire. Freire

  .... 6

  1 Freire ....62 Freire ...73 ..8

  4 .....95 1 .9

  10

  .11

  .....11

  Print to PDFwithout this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

  http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/
 • 5/24/2018 : 50

  5/65

  . 1 ,

  .

  :

  : - , , .

  20 4 . 20 , , .

  , , , . .

  1.

  .

  , moodle . , , . . , , .

  , , , mail , .

  , ... , ,

  Print to PDFwithout this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

  http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/
 • 5/24/2018 : 50

  6/65

  , .

  2.

  . , (, 2005,.132). , ,

  .

  (Rogers, 1999, .20), .

  .. , . , ....

  ;, , , , ., .

  , , . , , - . (, 2005,.132).

  3.

  I.Shor : , (, 2005, .134).

  ' ( 3 ) , , (, 2005, .135). , .

  . , , , ,

  Print to PDFwithout this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

  http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/
 • 5/24/2018 : 50

  7/65

  .

  , . , , .

  , (, 2005,.145) ( 40 ).

  , , . .. , . ( ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., 2007,.123) ( 30 ).

  ,

  - . Website creator yola (https://www.yola.com/ [06 2013]). . 20 , , .

  , . ( ., et.al., 2007,.134).

  , . .. smart phone.

  , , . (smart phone), . .. , smart phone bar code scanner. bar code . (

  ., et.al., 2007,.132) ( 45 ). , , , .

  , ( ., et.al., 2007,.128).

  Print to PDFwithout this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

  https://www.yola.com/http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/https://www.yola.com/http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/
 • 5/24/2018 : 50

  8/65

  4.

  , , , ,

  , ... . . Knowles (, 2005, .51).

  , , ,

  . , , , , , .

  Rd Laing: ' ,

  (Rogers, 1999, . 98).

  : Freire. Freire

  Freire . . , ,

  Freire .

  1. Freire

  Freire :

  ( ) .

  , . (Freire, 2009, .82).

  Print to PDFwithout this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

  http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/
 • 5/24/2018 : 50

  9/65

  , Freire. . .

  , - ,

  .

  Freire : . (Freire, 2009, .93).

  . - , , ,

  Freire.

  B2. Freire

  80 , . , , ,

  . , , .

  Freire, Rogers (Rogers, 1999, .151), ,

  , . . .

  .

  , . . . , , , ,

  . Freire ,

  , ,

  Print to PDFwithout this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

  http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/
 • 5/24/2018 : 50

  10/65

  , , , . , ,

  Freire .

  3.

  , Freire . , . , , , , . (,2005, .60).

  Freire

  . (Freire, 2009, .114). , Freire, , : (Freire, 2009,.106) .

  : . : . (Freire, 2009,.10).

  .

  . . . , . , , . , Freire, , , . (Freire, 2009, .78).

  Freire ,

  Print to PDFwithout this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

  http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/
 • 5/24/2018 : 50

  11/65

  . . : . (Freire, 2009, .157).

  . . Freire

  . (Freire, 2009,.109).

  4.

  , Freire, : .

  Freire (Freire, 2009, .10). , . , ,

  , , . (Freire, 2009, .17).

  Freire : (Freire, 2009, .128). Freire, , (Freire, 2009, .128). . , , ,

  (Freire, 2009, .30). , . , , . , (Freire, 2009, .126) , (Freire, 2009, .128). , ( . 86 ) .(Freire, 2009, .10).

  Print to PDFwithout this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

  http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/
 • 5/24/2018 : 50

  12/65

  5. 1

  , , .

  , (, 2005, .32). Freire H , Freire, , . Freire , . , .

  Freire

  , , . (Freire, 2009, .11) .

  , . , , , - . .. . , .

  , , , . (, 2005, . 60).

  1 ,

  . Freire . , , , , .

  , , . , , . , , .

  Print to PDFwithout this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

  http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/
 • 5/24/2018 : 50

  13/65

  ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., . (2007). - . : ,. (2005). , , :Freire,P. (2009). . : Rogers,A. (1999). . :

  Website creator yola. https://www.yola.com/[06 2013 ]

  :

  Print to PDFwithout this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

  https://www.yola.com/http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/https://www.yola.com/http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/
 • 5/24/2018 : 50

  14/65

  : 8.2

  1

  .

  ,

  ,

  .

  .

  ,

  .

  ,

  :

  :

  - (

  ).

  ,

  , ,

  . ,

  :

  ,

  Print to PDFwithout this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

  http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/
 • 5/24/2018 : 50

  15/65

  .

  ,

  ,

  .

  .

  ,

  , ,

  .

  .

  ,

  .

  ,

  (.

  ).,

  ( APA)

  ,

  .

  .

  1. , ;

  .

  Print to PDFwithout this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

  http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/
 • 5/24/2018 : 50

  16/65

  2. , ,

  ;

  2-3 , ,

  .

  .

  3. ,

  ,

  3

  ;

  :

  ) )

  )

  .

  )

  ) .

  4. / ,

  ;

  .

  .

  :

  1. ( 250 ) ;

  2-3

  .

  2. , ;

  .

  Print to PDFwithout this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

  http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/
 • 5/24/2018 : 50

  17/65

  3. / / ;

  .

  .

  4. ;

  .

  5. ;

  .

  Print to PDFwithout this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

  http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/
 • 5/24/2018 : 50

  18/65

  50

  2013-2014

  2

  ( : .)

  , 2014

  Print to PDFwithout this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

  http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/
 • 5/24/2018 : 50

  19/65

  ....... 3 ....... 3

  :

  ........3

  1 Van Gogh .....42 Van Gogh - - ....................53 .....6

  4 . 7

  :

  ....8

  K 1 8

  2 Freire ...12

  13

  ....13

  ........13

  ... 14

  1 ... 14

  2 . 15

  . 16

  Print to PDFwithout this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

  http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/
 • 5/24/2018 : 50

  20/65

  , , .

  .... , , . , .

  Rogers (Rogers, 1999, .273-292), , , . , Freire,

  .

  :

  : - , , . 2 First steps Van Gogh . , .

  Print to PDFwithout this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

  http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/
 • 5/24/2018 : 50

  21/65

  1. Van Gogh

  . , . , , , .

  , First steps Van Gogh. Metropolitan museum of Art - New York.

  (http://www.metmuseum.org/collections/search-the-collections/436526 [26/12/2013]).

  .

  First steps ( )

  Van Gogh (1853 1890)

  72,4cm 91,1 cm

  1890

  http://www.metmuseum.org/collections/search-the-collections/436526

  / The Metropolitan museum of Art New York

  Print to PDFwithout this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

  http://www.metmuseum.org/collections/search-the-collections/436526http://www.metmuseum.org/collections/search-the-collections/436526http://www.metmuseum.org/collections/search-the-collections/436526http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/http://www.metmuseum.org/collections/search-the-collections/436526http://www.metmuseum.org/collections/search-the-collections/436526http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/
 • 5/24/2018 : 50

  22/65

  2. Van Gogh - -

  Artit.(http://artit.eu/gr/ARTiT%20METHODOLOGY%20GR.pdf[25/12/2013])

  wikipedia(http://en.wikipedia.org/wiki/Vincent_van_Gogh [26/12/2013]), Van Gogh

  . .

  , .

  . . .

  . , . . . . . . , , . , - .

  . . . . -, . - .

  , ,

  , , . ,

  . ,

  Dewey ...,..(http://study.eap.gr/mod/forum/discuss.php?d=4417 [22/12/2013]), . . , , , . , . .

  , . . ,

  Print to PDFwithout this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

  http://artit.eu/gr/ARTiT%20METHODOLOGY%20GR.pdfhttp://artit.eu/gr/ARTiT%20METHODOLOGY%20GR.pdfhttp://en.wikipedia.org/wiki/Vincent_van_Goghhttp://study.eap.gr/mod/forum/discuss.php?d=4417http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/http://study.eap.gr/mod/forum/discuss.php?d=4417http://en.wikipedia.org/wiki/Vincent_van_Goghhttp://artit.eu/gr/ARTiT%20METHODOLOGY%20GR.pdfhttp://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/
 • 5/24/2018 : 50

  23/65

  . .

  Gardner, ..., (http://study.eap.gr/mod/forum/discuss.php?d=4417 [22/12/2013]),

  , . Van Gogh.

  3.

  , . . Rogers(Rogers,1999,.158-163) Artit (http://artit.eu/gr/ARTiT%20METHODOLOGY%20GR.pdf[25/12/2013]),

  :

  1. 1 ,

  ;

  2. 2 ,

  ;

  3. 3 (

  )

  ;

  .

  1 2 3First stepsVan Gogh

  Print to PDFwithout this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

  http://study.eap.gr/mod/forum/discuss.php?d=4417http://artit.eu/gr/ARTiT%20METHODOLOGY%20GR.pdfhttp://artit.eu/gr/ARTiT%20METHODOLOGY%20GR.pdfhttp://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/http://artit.eu/gr/ARTiT%20METHODOLOGY%20GR.pdfhttp://study.eap.gr/mod/forum/discuss.php?d=4417http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/
 • 5/24/2018 : 50

  24/65

  4.

  . (Rogers, 1999, .273-292). . .

  , , , . . , , . (Rogers,1999, .279).

  , . ,

  . (Rogers, 1999, .286). , , , . , , , .

  . Rogers . (Rogers, 1999, .287).,

  . (Rogers, 1999, .289).

  Print to PDFwithout this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

  http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/
 • 5/24/2018 : 50

  25/65

  :

  2 ....

  . , . .

  1.

  , , :

  ) ( ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., 2007,.128), (Rogers, 1999, .161), (, 2005, .40-44)

  .

  . .

  .

  .

  .

  .

  . ,

  . .

  Print to PDFwithout this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

  http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/
 • 5/24/2018 : 50

  26/65

  . .

  ) (, 2005, .46), ( ., et.al.,2007,.126)

  .

  , .

  . .

  . . .

  . .

  .

  . , . .

  ) & (, 2005, .35-44)

  , .

  , .

  .

  .

  .

  . . .

  .

  , ,

  . .

  Print to PDFwithout this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

  http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/
 • 5/24/2018 : 50

  27/65

  , , , , , . , ,

  , . (,2005 .56).

  123Dcatch. (http://www.123dapp.com/catch [25/12/2013]). , ( 1 ), . , 123Dcatch . (http://www.youtube.com/watch?v=NsBg-m2hrIM [31/12/2013]).

  . , ...., . 123Dcatch

  . ,

  , . ( ). ,

  , , .

  : . - . . , 123Dcatch. - .

  . , . . , . . 123Dcatch, , . 5 , .

  . ( 1 ).

  Print to PDFwithout this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

  http://www.123dapp.com/catchhttp://www.youtube.com/watch?v=NsBg-m2hrIMhttp://www.youtube.com/watch?v=NsBg-m2hrIMhttp://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/http://www.youtube.com/watch?v=NsBg-m2hrIMhttp://www.123dapp.com/catchhttp://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/
 • 5/24/2018 : 50

  28/65

  , , , . ,

  . , . ,

  . , , . , , , . (, 2005.37).

  , . , ,

  .

  , , .

  . . . , , ,

  . .

  .*

  /

  1 10 2

  123Dcatch50

  123Dcatch, . , /,

  ,

  internet, 3

  110

  123Dcatch .

  , /,,

  internet ,

  4

  40

  ,

  5 5

  Print to PDFwithout this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

  http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/
 • 5/24/2018 : 50

  29/65

  * ,

  . ,

  .

  B2. Freire

  , ...,(http://study.eap.gr/mod/forum/discuss.php?d=4417 [22/12/2013]).

  . 20 , ( 2) . .

  , , , , Freire. . (Freire, 2009, .89-90).

  , ,

  ., , , . ( ).

  , , , .

  . ( ).

  , . . ( ).

  , , (, 2011, .59-67) ... ( ., et.al., 2007,.163-184).

  .

  /

  1 1 2

  5

  /

  3 5

  Print to PDFwithout this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

  http://study.eap.gr/mod/forum/discuss.php?d=4417http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/http://study.eap.gr/mod/forum/discuss.php?d=4417http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/
 • 5/24/2018 : 50

  30/65

  4

  3

  5 1

  . , . , , , , .

  ., ., ., .,

  ., ., ., ., .,

  ., . (2007). - . : ...Freire,P. (2009). . : .,. (2005). , , :

  ...Rogers,A. (1999). . : .,.(2011). ..... ,

  , , , : ..... .

  Artit http://artit.eu/gr/ARTiT%20METHODOLOGY%20GR.pdf[25/12/2013]. ...http://study.eap.gr/mod/forum/discuss.php?d=4417

  [22/12/2013].Metropolitan museum http://www.metmuseum.org/collections/search-the -

  collections/436526[26/12/2013].Wikipediahttp://en.wikipedia.org/wiki/Vincent_van_Gogh [26/12/2013].Website 123Dcatch http://www.123dapp.com/catch[25/12/2013].You tubehttp://www.youtube.com/watch?v=NsBg-m2hrIM [31/12/2013].

  Print to PDFwithout this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

  http://artit.eu/gr/ARTiT%20METHODOLOGY%20GR.pdfhttp://study.eap.gr/mod/forum/discuss.php?d=4417http://www.metmuseum.org/collections/search-the-collections/436526http://en.wikipedia.org/wiki/Vincent_van_Goghhttp://www.123dapp.com/catchhttp://www.youtube.com/watch?v=NsBg-m2hrIMhttp://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/http://www.youtube.com/watch?v=NsBg-m2hrIMhttp://www.123dapp.com/catchhttp://en.wikipedia.org/wiki/Vincent_van_Goghhttp://www.metmuseum.org/collections/search-the-collections/436526http://study.eap.gr/mod/forum/discuss.php?d=4417http://artit.eu/gr/ARTiT%20METHODOLOGY%20GR.pdfhttp://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/
 • 5/24/2018 : 50

  31/65

  Artit: Grundtvig , , .

  ....: ....: ......: & .

  1

  . 123Dcatch. , , .

  , . .

  , :

  1) ;

  2) , ;

  3) ;

  4) ;

  5) :

  ) 123Ddown.

  ) 123Dcatch.) 123Dcut.

  Print to PDFwithout this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

  http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/
 • 5/24/2018 : 50

  32/65

  6) internet;

  7) ;

  2

  Freire, .

  . , . 5 .

  , , , . , . . - ,

  , ( ), , . (Freire,2009, .89-90).

  1 Freire

  2

  ;

  ) .) .

  3 ;

  ) .) .

  4 ;

  Print to PDFwithout this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

  http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/
 • 5/24/2018 : 50

  33/65

  ) - .) .

  5

  , Freire.

  ., ( , , ), , . , . . .

  , , , , .

  Print to PDFwithout this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

  http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/
 • 5/24/2018 : 50

  34/65

  : 8.8

  2

  2 ,

  , - ,

  . ,

  .

  .

  , 2, -

  .

  ,

  (Perkins /

  Artit). ,

  .

  3, 2 3,

  , .

  1,

  .

  ,

  ,

  .

  Print to PDFwithout this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

  http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/
 • 5/24/2018 : 50

  35/65

  50

  2013-2014

  3

  ,

  ( :..)

  , 2014

  Print to PDFwithout this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

  http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/
 • 5/24/2018 : 50

  36/65

  ....... 3

  ....... 3

  :

  ........3

  1. .... 42. .................................................... 6

  :

  .... 7

  K

  1. 7

  2. .... 10

  . 11

  .. 12

  .......... 12

  Print to PDFwithout this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

  http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/
 • 5/24/2018 : 50

  37/65

  ....

  . , , , .

  .... , , . .

  :

  .... . . , , , , .

  . , , .

  Print to PDFwithout this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

  http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/
 • 5/24/2018 : 50

  38/65

  1.

  ... ( ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., 2007,.130) ...(, 2005, .61), , :

  , , ... .

  , , . .

  , , , , , . , .

  .

  , 0 1 (advanced) . . ..... .

  , , 5 , 20 .

  1 . . , , . , . , , , 1. , , , , . , , . , , .

  Print to PDFwithout this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

  http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/
 • 5/24/2018 : 50

  39/65

  1.

  . , , , , (-, 2005, .133-136).

  , 1 . ,

  , , . .

  , . , . , (-, 2005, .94).

  , .

  , , . , (-,2005, .98), .

  , , . ( ) , , .

  , , , (-, 2005,.147). , ,

  , . .

  . ,(-, 2005,.394).

  , ,

  ,

  Print to PDFwithout this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

  http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/
 • 5/24/2018 : 50

  40/65

  . , , .

  . .

  , .

  , , .

  2.

  ,

  . , . , , , . , , . ,

  . (-, 2005, .104,126,142,144-145). , : .(, 2012, .25).

  , Lewin, . , , .

  . ( ., et.al., 2007,.33).

  , , , ,, ... ,(,2012,.25).

  , , , :

  , , ,

  .

  Print to PDFwithout this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

  http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/
 • 5/24/2018 : 50

  41/65

  , , , , .

  , , , .

  .. , , ,

  . ,

  . , . , , , .

  , .

  , , .

  , , - , , , , .

  :

  , , . . , , .

  , , .

  Print to PDFwithout this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

  http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/
 • 5/24/2018 : 50

  42/65

  1.

  , . , , , , , ... , (-, 2005, .211). , .

  : (

  , , , , ). ( ,

  ).

  ( ).

  .

  .

  , , .

  , (, 2005, .34-89). :

  )

  , JAFAR .

  (http://www.youtube.com/watch?v=dfccrwUlROU [28/2/2014]). ,

  ,

  . , , ... .

  )

  , :

  , , .

  Print to PDFwithout this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

  http://www.youtube.com/watch?v=dfccrwUlROUhttp://www.youtube.com/watch?v=dfccrwUlROUhttp://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/http://www.youtube.com/watch?v=dfccrwUlROUhttp://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/
 • 5/24/2018 : 50

  43/65

  , . / / .

  , , , , ... .

  )

  , . , , , .

  .

  , (-,2005,.106). . . . , . , .

  .

  , , .

  . , , .

  ) ,

  , .

  , , . .

  :1) ,

  , , .

  2) . , , ,

  Print to PDFwithout this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

  http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/
 • 5/24/2018 : 50

  44/65

  , , .

  3) . , ,

  .

  , .

  )

  , , . , ,

  . , , , . , , , . ,

  ., . , ( ), .

  2.

  , , , .

  , . , , (-, 2005,.110,111).

  , , , ,

  Print to PDFwithout this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

  http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/
 • 5/24/2018 : 50

  45/65

  .. , . , , , . ,

  , , (-,2005,.126).

  , , , (-, 2005,.117), (, , ) (-, 2005, .279). ,

  .

  , (-, 2005, .120), . , (-, 2005, .121) , . , , . . , (

  ) , , , (-, 2005, .140).

  , (-, 2005, .191). , , Watzlawick

  , (-, 2005, .190).

  Print to PDFwithout this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

  http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/
 • 5/24/2018 : 50

  46/65

  , , . , .

  , .

  ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., . (2007). - . : ...

  ,. (2005). , , , : ...-,. (2005). , , , : ...,. (2012)

  , : /

  You tubehttp://www.youtube.com/watch?v=dfccrwUlROU [31/12/2013].

  ....: ....: .

  .....:

  Print to PDFwithout this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

  http://www.youtube.com/watch?v=dfccrwUlROUhttp://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/http://www.youtube.com/watch?v=dfccrwUlROUhttp://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/
 • 5/24/2018 : 50

  47/65

  : 10

  3

  ,

  ! ,

  .

  : ,

  .

  Print to PDFwithout this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

  http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/
 • 5/24/2018 : 50

  48/65

  50

  2013-2014

  4

  ( :)

  Print to PDFwithout this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

  http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/
 • 5/24/2018 : 50

  49/65

  , 2014

  ....... 3 ....... 3

  :

  ........ 3

  1 .. 42 .... 43 ........ 44 .. 45 .. 4

  :

  .... 7

  K

  1 .. 72 ... 50 .... 83 ........... 8

  8

  ......... 9

  .... 9

  1: .. 9

  2: . 10

  3: ..... 13

  Print to PDFwithout this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

  http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/
 • 5/24/2018 : 50

  50/65

  . ..... .

  , .

  - - - - - - -

  :

  .

  .

  1.

  , . ,

  , .

  , ......-.... 20 ( ) , , . .

  Print to PDFwithout this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

  http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/
 • 5/24/2018 : 50

  51/65

  2. ,

  , :1.

  , (,

  , ).2. ( ,

  , , ..).3. (

  .. ).

  , :1.

  , , .. .2. .3. .

  3. 3 .

  , , ( ) . , , .

  4. ......-..., . , , , , .

  1 2 .

  5. , ,

  ......-..., : . , 10 . 1530. , 20 , 1953 . ......-... .

  / / / . .

  :

  1. , .

  Print to PDFwithout this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

  http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/
 • 5/24/2018 : 50

  52/65

  2. , .

  3. .

  :

  1. 100 .2. .3. .4. .

  , . ......-... , . ,

  .

  :1. .

  . , , , . ,

  .2. - .

  , , . ( ) , , . , .

  .3. , . , ......-... .

  . . ( ) . .

  ......-... . :

  P S. .

  Print to PDFwithout this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

  http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/
 • 5/24/2018 : 50

  53/65

  . . P

  .

  ... , . ......-... .

  : .

  . . . . . , . , , , , .

  ......-... , ,

  . . . , , , , , . .

  ......-... .

  Print to PDFwithout this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

  http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/
 • 5/24/2018 : 50

  54/65

  :

  ..., , . ... 50 . .

  1.

  . . , . ... , ... .

  . , . .

  :1. .2. ... .3. .

  1. , ...... , , , ... .

  .2. ... . , , . , .. .

  3. , .

  Print to PDFwithout this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

  http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/
 • 5/24/2018 : 50

  55/65

  .

  B2. ... 50 ... 50

  . ... 50 , :

  1. . .

  , . , . , , , .

  2. . ,

  ... . ... . ( ) ... .

  3. ... . , ... .

  , 2 . , .

  4. .

  . , .

  B3. ,

  .

  ..., . , . , , .

  ,

  ,

  .

  Print to PDFwithout this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

  http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/
 • 5/24/2018 : 50

  56/65

  . , ..., .

  P: . S: .......:

  .......-...:

  ...: .. . .: .. . .: .

  1:

  : ......-... : 12/4/2014, 13:00 : 20 : 8

  1 ......-... ;

  2 ......-...;

  3 ......-...;

  4

  ;

  5 ......-...;

  6 ;

  7 ;

  8

  Print to PDFwithout this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

  http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/
 • 5/24/2018 : 50

  57/65

  , , ;

  2:

  .: .. .: ......-...

  . . . .. . .. . .. .

  . . . . . . . ; (......-...). : .. .

  ;. , . , ... ;. . / / / . . .

  , 1530 . 20

  ... . ?. .... .

  : .

  ..... .

  Print to PDFwithout this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

  http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/
 • 5/24/2018 : 50

  58/65

  , , , .... , ..

  ?. .. . .. . :" ".

  . . . , .., , .

  , . .. ;. . ... . . ... ..

  . ;. : , .

  . ... , . . ....

  . ... .. !. ..... ...... .... . ;. . ;. ... ....

  . ... ,

  Print to PDFwithout this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

  http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/
 • 5/24/2018 : 50

  59/65

  . ...... . ..

  .. ;. ... . . . ...... , , .. .. ...( )... ...

  ... , . ...... ... . .

  Print to PDFwithout this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

  http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/
 • 5/24/2018 : 50

  60/65

  3:

  : : 28/3/2014 :

  : ( 1 = , 2 = , 3 = , 4 = ,

  5 = , = )

  1 2 3 4 5

  1.

  ) ( / )

  ()

  Print to PDFwithout this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

  http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/
 • 5/24/2018 : 50

  61/65

  )

  ) :

  ,

  2.

  Print to PDFwithout this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

  http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/
 • 5/24/2018 : 50

  62/65

  :

  : , . ,

  .

  . ( ) .

  : 100

  . . . .

  .

  Print to PDFwithout this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

  http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/
 • 5/24/2018 : 50

  63/65

  : 9.8

  4

  ,

  , !

  , ,

  .

  :

  )

  (

  ).

  )

  .

  ,

  ,

  .

  !

  Print to PDFwithout this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

  http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/
 • 5/24/2018 : 50

  64/65

  Print to PDFwithout this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

  http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/
 • 5/24/2018 : 50

  65/65

  ISBN: .