Ενημέρωσης Ασφαλιστικής Ικανότητας

of 5 /5
Εφαρμογή "Ενημέρωσης Ασφαλιστικής Ικανότητας" Συνοπτική Παρουσίαση Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου "ΑΤΛΑΣ" ( Νόμου 4237/14 άρθρο 8 παράγραφος 3 ) δημιουργείται Εθνικό Μητρώο ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ από το Υπουργείο Εργασίας / Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων με ανάθεση της υλοποίησης στην ΗΔΙΚΑ Α.Ε ( Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης ). Το κεντρικό αυτό Αρχείο θα τηρείται στην ΗΔΙΚΑ με τις εξής φάσεις : 1. Αρχική δημιουργία , με παραλαβή από όλους τους Φορείς Ασφάλισης αρχείου Δικαιούχων Παροχών Υγείας και ενοποίηση σε ενιαίο αρχείο. 2. Ενημέρωση Μεταβολών , με χρήση είτε διαδικτυακής υπηρεσίας ( Web Service) μέσω της οποίας αυτόματα ενημερώνονται ταυτόχρονα, τα πληροφοριακά συστήματα των Φορέων και το ενιαίο Εθνικό Μητρώο Δικαιούχων Περίθαλψης, είτε με χρήση εναλλακτικά της διαδικτυακής εφαρμογής - Ιστοσελίδας ( Web Site) "Ενημέρωσης Ασφαλιστικής Ικανότητας" , στην οποία είστε εσείς χρήστες. Μέσω αυτής της εφαρμογής θα είναι δυνατή η υλοποίηση μεταβολών - νέοι δικαιούχοι άμεσα / έμμεσα μέλη και λήξεις διαστημάτων ισχύος Ασφαλιστικής Ικανότητας - στα αναγγελθέντα στοιχεία του κάθε ΦΚΑ, με στόχο την αντικατάσταση της διαδικασίας θεώρησης των βιβλιαρίων υγείας από ψηφιακή διαδικασία ενημέρωσης του κεντρικού Εθνικού Μητρώου Δικαιούχων Περίθαλψης, το οποίο θα είναι η κύρια πηγή άντλησης πληροφόρησης των συστημάτων : "Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης" και μέσω ΕΟΠΥΥ των Νοσοκομείων. Η εφαρμογή αυτή θα είναι προσβάσιμη στους υπεύθυνους υπαλλήλους χορήγησης Ασφαλιστικής Ικανότητας που έχουν ορίσει οι Φορείς / Τομείς / Υποκ-τα/ Αντιπρόσωποι σαν πιστοποιημένους χρήστες , που θα μας δηλωθούν με την έως τώρα γνωστή διαδικασία και θα έχουν δυνατότητα ενημέρωσης των στοιχείων των δικαιούχων περίθαλψης του Τομέα/Φορέα τους. Η πρόσβαση θα γίνεται με τα στοιχεία ( Όνομα χρήστη (username) και κωδικό (password) ) που σας αποστέλλονται στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μας έχετε ορίσει. Στοιχεία Εφαρμογής : https://www.idika.gov.gr/AI-UPDATE/ ( για δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ή στατικής IP δ/νσης ) Στοιχεία Εφαρμογής : https://www.idika.org.gr/AI-UPDATE/ Γενικοί κανόνες Κάθε πιστοποιημένος χρήστης έχει δυνατότητα πρόσβασης και μεταβολής, στα στοιχεία Ασφαλιστικής Ικανότητας των δικαιούχων του ΦΚΑ που τον όρισε. Η εφαρμογή διαχειρίζεται 2 βασικές λειτουργίες: 1. Προσθήκη εγγραφής - που ουσιαστικά αφορά καταχώρηση στοιχείων ασφαλιστικής ικανότητας ενός Δικαιούχου. 2. Διαγραφή εγγραφής - που ουσιαστικά λήγει την ισχύ της επιλεγμένης εγγραφής ( τρέχουσα ημερομηνία) Με το πλήκτρο Επιστροφή γυρίζουμε στην προηγούμενη οθόνη και με το πλήκτρο Αποθήκευση οριστικοποιούμε την ενέργεια.

Embed Size (px)

description

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Transcript of Ενημέρωσης Ασφαλιστικής Ικανότητας

 • " "

  "" ( 4237/14 8 3 )

  /

  . ( ).

  :

  1. ,

  .

  2. , ( Web Service)

  ,

  , - ( Web Site)

  " " , .

  - /

  - ,

  ,

  : " " .

  / / -/ ,

  / .

  ( (username) (password) )

  .

  : https://www.idika.gov.gr/AI-UPDATE/

  ( IP / )

  : https://www.idika.org.gr/AI-UPDATE/

  ,

  .

  2 :

  1. -

  .

  2. - (

  )

  .

 • .

  : (username, password)

  ( email address),

  , .

  : test

  ( ) .

  () , ,

  2 .

 • .

  ( -)

  /

  ,

  (

  )

  .

  ( :

  , ..) ,

  . ,

  .)

  .

  .

 • ,

  . ,

  .

  . ,

  .

  () ( ),

  - ( ).

  (

  ). ,

  -.

 • :

  1.

  2. - .

  ,

  "

  " ,

  ,

  .