Πρόσκληση Συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου 27/04/2015

3
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία , 20/4/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ Αρ. πρ. : οικ. 233 ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Γραφείο Περιφερειακού Συµβουλίου Ταχ. ∆ιεύθυνση : Υψηλάντου 1, Λαµία ΠΡΟΣ : Όπως Πίνακας ∆ιανοµής Ταχ. Κώδικας : 351 00 Πληροφορίες : Χαρ. Κασαράς Τηλέφωνο Τηλεοµοιότυπο : 2231351272 : 2231026595 /νση ηλ. ταχ. : [email protected] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας προσκαλούµε στην 4η συνεδρίαση (Τακτική) του Περιφερειακού Συµβουλίου Στερεάς Ελλάδας που θα πραγµατοποιηθεί την ∆ευτέρα 27 Απριλίου 2015 και ώρα 12:00 π.µ. στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του ∆ιοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, (Φίλωνος 35-39, Λιβαδειά), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεµάτων ηµερήσιας διάταξης: Θέµα 1 ο Κωπαΐδα : Απολογισµός, Προγραµµατισµός, Προοπτικές. Εισηγήτρια Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας κα Φανή Παπαθωµά. Θέµα 2 ο Προτάσεις για τις επόµενες ενέργειες αναφορικά µε το θέµα των ∆ιοδίων από την Επιτροπή ∆ιαβούλευσης για το θέµα των ∆ιοδίων, βάσει της υπαριθµ. 142/2014 Απόφασης του Περιφερειακού Συµβουλίου. Εισηγητές Οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι και µέλη της Επιτροπής κ.κ. Κων/νος Καραγιάννης, Ευάγγελος Κούκουζας, ∆ηµήτριος Κυρίτσης και Γεώργιος Ψυχογιός. Θέµα 3 ο Ενηµέρωση για τις ∆ικαστικές εκκρεµότητες στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Εισηγητής Περιφερειάρχης Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης. Θέµα 4 ο Λήψη Απόφασης για την παροχή κινήτρων υπέρ επικουρικών ιατρών στις άγονες, προβληµατικές και αποµακρυσµένες περιοχές της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κατεφαρµογή των διατάξεων του άρθρ. 20 του Ν. 4213/2013. Εισηγητής Περιφερειάρχης Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης. ΘΕΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Θέµα 5 ο Σύσταση ∆ιαπαραταξιακής Επιτροπής για την Τροποποίηση του Κανονισµού Λειτουργίας του Περιφερειακού Συµβουλίου. Εισηγήτρια Πρόεδρος Περιφερειακού Συµβουλίου κα Ασηµίνα Παπαναστασίου. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ - ΕΜΠΟΡΙΟ Θέµα 6 ο Χορήγηση άδειας άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εµπορίου (Γεώργιος Φρειδερίκης του Θεόφιλου). Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας κ. Κωνσταντίνος Μίχος. Θέµα 7 ο Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων από το Περιφερειακό Συµβούλιο στην «Περιφερειακή Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύµιος Καραΐσκος.

description

Πρόσκληση Συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου 27/04/2015

Transcript of Πρόσκληση Συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου 27/04/2015

 • , 20/4/2015 . . : . 233 . : 1, : . : 351 00 : .

  : 2231351272 : 2231026595

  / . . : [email protected]

  4 () 27 2015 12:00 .. , ( 35-39, ), : 1 : , , . . 2

  , . 142/2014 .

  .. / , , .

  3 . . . 4 ,

  . 20 . 4213/2013.

  . . 5

  . . - 6 (

  ). . . 7

  . . .

 • 8 , ,

  , . . . 9 , (2) ,

  , . . . . . 10 ,

  ... . . - - 11

  . 066 .. 201406600001.

  . .

  12 , 201456600015 566 & & .. 2015-2017.

  . . 13 01 2015,

  . . . 14 , 201306600009 ,

  .

  . . 15 5 (. 2 20 . 2115/93)

  . (- .- . & .), 71,567 , . .. .

  . . & 16

  . & . . 17 2015. & . . - 18 - . 141/2014

  .. .

  & . .

 • 19 ,

  2014. & . . 20 4 2015. & . . (email).

  .

  I. 1 . . 2 . 3 .

  II. 1 . 2 . - 3 . 4 . (

  ) 5 6 7 8

  -

  9 ( ...)