Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

19
1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ TΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: ΕΙΔΙΚΗ YΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Το έργο με τίτλο: «ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Δ.Β.Μ.» υλοποιείται μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και Εθνικών πόρων. Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης του έργου είναι η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία www.eoppep.gr Nέα Ιωνία, 04/07/2014 Αρ. Πρωτ.: 26402 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Υποβολή Προτάσεων προς σύναψη τεσσάρων (4) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου υποστήριξης της διαδικασίας των εξετάσεων πιστοποίησης της Εκπαιδευτικής Επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων Δια βίου Μάθησης (μηχανισμός Help - Desk) στο πλαίσιο της Πράξης «Ενιαίο Σύστημα Πιστοποίησης της Εκπαιδευτικής Επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων Διά Βίου Μάθησης» (Υποέργο 4 «Εφαρμογή της διαδικασίας πιστοποίησης της εκπαιδευτικής επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων ΔΒΜ») ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) προτίθεται να συνάψει τέσσερις (4) συμβάσεις έργου με εξωτερικούς συνεργάτες, για την παροχή έργου υποστήριξης στο πλαίσιο της Πράξης «Ενιαίο Σύστημα Πιστοποίησης της Εκπαιδευτικής Επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων ΔΒΜ». ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

description

Συμβάσεις (4) μίσθωσης έργου για την παροχή έργου υποστήριξης της διαδικασίας των εξετάσεων πιστοποίησης της Εκπαιδευτικής Επάρκειας των Εκπαιδευτών

Transcript of Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

1

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ TΑΜΕΙΟ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: ΕΙΔΙΚΗ YΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Το έργο με τίτλο: «ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Δ.Β.Μ.» υλοποιείται μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και Εθνικών πόρων. Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης του έργου είναι η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία

www.eoppep.gr

Nέα Ιωνία, 04/07/2014

Αρ. Πρωτ.: 26402

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για Υποβολή Προτάσεων προς σύναψη τεσσάρων (4) συμβάσεων μίσθωσης έργου

ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου υποστήριξης της διαδικασίας των εξετάσεων

πιστοποίησης της Εκπαιδευτικής Επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων Δια βίου

Μάθησης (μηχανισμός Help - Desk)

στο πλαίσιο της Πράξης «Ενιαίο Σύστημα Πιστοποίησης της Εκπαιδευτικής Επάρκειας

των Εκπαιδευτών Ενηλίκων Διά Βίου Μάθησης»

(Υποέργο 4 «Εφαρμογή της διαδικασίας πιστοποίησης της εκπαιδευτικής επάρκειας των

Εκπαιδευτών Ενηλίκων ΔΒΜ»)

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού

(Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) προτίθεται να συνάψει τέσσερις (4) συμβάσεις έργου με εξωτερικούς

συνεργάτες, για την παροχή έργου υποστήριξης στο πλαίσιο της Πράξης «Ενιαίο Σύστημα

Πιστοποίησης της Εκπαιδευτικής Επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων ΔΒΜ».

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Το έργο με τίτλο: «Ενιαίο Σύστημα Πιστοποίησης της Εκπαιδευτικής Επάρκειας των

Εκπαιδευτών Ενηλίκων ΔΒΜ» (οριζόντια πράξη) υλοποιείται μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη

Ανθρώπινου Δυναμικού» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό

Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και Εθνικών πόρων. Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης του έργου

είναι η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Ειδικότερα, η παρούσα πρόσκληση αφορά στην υλοποίηση δράσεων του Υποέργου 4:

«Εφαρμογή της διαδικασίας πιστοποίησης της εκπαιδευτικής επάρκειας των Εκπαιδευτών

Ενηλίκων ΔΒΜ» του ως άνω έργου.

Στο πλαίσιο αυτό καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν Πρόταση, σύμφωνα με την

παρούσα Πρόσκληση. Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., διατηρεί πλήρη διακριτική ευχέρεια να προχωρήσει

στη σύναψη, ή μη της σύμβασης, αποδεχόμενος ή όχι τις προτάσεις που θα υποβληθούν.

1. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα διεξαχθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία

και ιδιαίτερα σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις:

Το με αριθ. πρωτ. 18675/2012 έγγραφο επιβεβαίωσης διαχειριστικής επάρκειας στον

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. από 21.9.2012.

Tην υπ. αρ. πρωτ. 4121/26.02.2014 Απόφαση της 1ης Τροποποίησης της Απόφασης

Ένταξης της Οριζόντιας Πράξης με τίτλο «Ενιαίο Σύστημα Πιστοποίησης της

Εκπαιδευτικής Επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων Διά Βίου Μάθησης» με

κωδικό MIS 327955, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-2013» της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης «Εκπαίδευση και Διά

Βίου Μάθηση».

Το Νόμο 4115/2013 «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου

Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού

Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 24 Α’/30.01.2013) όπως

τροποποιήθηκε και ισχύει.

Τη με αριθ. 3.6279/ΟΙΚ.6.1308/13.02.2013 Κ.Υ.Α. «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων

διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου

Δυναμικού» στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου

Μάθηση» (Φ.Ε.Κ. 406 Β΄/22.02.2013).

3

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ TΑΜΕΙΟ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: ΕΙΔΙΚΗ YΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

«ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Την αριθ. ΓΠ/20082/23.10.2012 απόφαση του Υπουργού Παιδείας και

Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού «Σύστημα Πιστοποίησης

Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων τη Μη Τυπικής Εκπαίδευσης»

(Φ.Ε.Κ. 2844 Β’/2012) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Τη με αριθ. 5058/ΕΥΘΥ 138/05.02.2013 ΥΑ «Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 14053/ΕΥΣ

1749/27.3.2008 (Φ.Ε.Κ. 540/Β΄/27.03.2008) Υπουργικής Απόφασης συστήματος

διαχείρισης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει» (Φ.Ε.Κ. Β΄ 292/13.02.2013).

Το Ν. 2621/1998 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 136), άρθρο 23 παρ. 2, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Το Ν. 2527/1997 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 206), άρθρο 6, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Το Ν. 4071/2012 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 85), άρθρο 44 παρ. 5 εδ. β) αα.

Το Ν. 3812/2009 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 234), άρθρο 10.

Το Ν. 3614/2007 (Φ.Ε.Κ. Α’267/03.12.2007) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013», όπως

ισχύει.

Το Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 112), άρθρο 2 παρ. 4.

Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 (άρθρο 11), όπως τροποποιήθηκε με το Ν.

4038/2012 (άρθρο 10).

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης συνίσταται στη δημιουργία ενός καινοτομικού

Συστήματος Πιστοποίησης της εκπαιδευτικής επάρκειας των εκπαιδευτών ενηλίκων στο

πεδίο της μη τυπικής εκπαίδευσης.

Το Σύστημα Πιστοποίησης της εκπαιδευτικής επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη

τυπικής εκπαίδευσης αναμορφώνεται, ώστε να ανταποκρίνεται στα νέα κοινωνικά,

οικονομικά και θεσμικά δεδομένα:

Έμφαση στην αναγνώριση και πιστοποίηση των αποτελεσμάτων της μαθησιακής

διαδικασίας (‘εκροές’) η οποία επιφέρει θεμελιώδεις αλλαγές στο σχεδιασμό της

επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

4

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ TΑΜΕΙΟ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: ΕΙΔΙΚΗ YΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

«ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Σύνδεση του περιεχομένου της εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας

και ενίσχυση του ρόλου των κοινωνικών εταίρων στην ανάπτυξη του ανθρώπινου

δυναμικού.

Αναγκαιότητα ανάπτυξης και επικαιροποίησης των γνώσεων, δεξιοτήτων και

ικανοτήτων των εκπαιδευτών ενηλίκων σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από

βαθιές δομικές αλλαγές.

Διεύρυνση του πεδίου δράσης των εκπαιδευτών ενηλίκων σε όλο το φάσμα της μη

τυπικής εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης της γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων.

Η υλοποίηση της Πράξης και ειδικότερα η εφαρμογή του νέου Συστήματος Πιστοποίησης

της Εκπαιδευτικής Επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων αποτελεί μία από τις κρίσιμες

«εισροές» στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης.

Ειδικότερα, αναμένεται από την εφαρμογή του συστήματος να συμμετέχουν στην

εξεταστική διαδικασία και να πιστοποιήσουν την εκπαιδευτική επάρκεια κατ’ έτος:

ΕΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ

2014 13.000

2015 17.000

Ως προς τη μεθοδολογία και τη διαδικασία πιστοποίησης της εκπαιδευτικής επάρκειας, σε

εξειδίκευση της υπ’ αριθμ. ΓΠ/20082/2012 Υ.Α. «Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής

Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων Μη Τυπικής Εκπαίδευσης» (Φ.Ε.Κ. Β’ 2844/23.10.2012)

και σύμφωνα με την απόφαση της υπ’ αρ. ΔΠ/13515/24.05.2013 της 65ης Συνεδρίασης του

Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θέμα 20: «Λοιπά Θέματα» B) Τροποποίηση της υπ’ αριθμ.

Β/2387/17.01.2013 Απόφασης της 47ης /15.01.2013 Συνεδρίασης – θέμα 15ο: «Εξειδίκευση

Μεθοδολογίας Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη

Τυπικής Εκπαίδευσης» καθορίζονται οι όροι και οι διαδικασίες πιστοποίησης της

εκπαιδευτική επάρκειας.

Για την πιστοποίηση της εκπαιδευτικής επάρκειας των εκπαιδευτών ενηλίκων της μη

τυπικής εκπαίδευσης είναι δυνατόν να ακολουθούνται εναλλακτικά οι παρακάτω

διαδρομές:

5

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ TΑΜΕΙΟ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: ΕΙΔΙΚΗ YΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

«ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

α) Απευθείας Πιστοποίηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας.

β) Πιστοποίηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας μετά από επιτυχή συμμετοχή σε εξετάσεις

Πιστοποίησης.

γ) Πιστοποίηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας μετά από ολοκλήρωση παρακολούθησης

προγράμματος εκπαίδευσης εκπαιδευτών και επιτυχή συμμετοχή σε εξετάσεις

Πιστοποίησης.

3. ΕΡΓΟ

Στο πλαίσιο του ανωτέρω Τεχνικού Δελτίου Πράξης και συγκεκριμένα στο Υποέργο 4 με

τίτλο «Εφαρμογή και υποστήριξη της διαδικασίας πιστοποίησης της εκπαιδευτικής

επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων ΔΒΜ», ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. προτίθεται να συνάψει

τέσσερις (4) συμβάσεις έργου με εξωτερικούς συνεργάτες, για την παροχή έργου

υποστήριξης στο πλαίσιο της Πράξης «Ενιαίο Σύστημα Πιστοποίησης της Εκπαιδευτικής

Επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων Διά Βίου Μάθησης».

Το αντικείμενο, του έργου αφορά στην τεχνική υποστήριξη του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. από

εξωτερικούς συνεργάτες με στόχο την αποτελεσματική εξυπηρέτηση του κοινού, την

παροχή πληροφοριών και την άμεση ενημέρωση των ενδιαφερομένων για τις διαδικασίες

πιστοποίησης της Εκπαιδευτικής Επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων Διά βίου Μάθησης.

Η ύπαρξη του εν λόγω μηχανισμού κρίνεται ιδιαίτερα απαραίτητη αφενός εξαιτίας του

μεγάλου αριθμού των αιτήσεων που αναμένεται να κατατεθούν (περίπου 30.000) και

αφετέρου της μη εξοικείωσης των αιτούντων με τις διαδικασίες υποβολής ηλεκτρονικής

αίτησης.

Ειδικότερα ο σκοπός του “Help Desk” είναι να παρέχει μία δυναμική, άμεση και ευέλικτη

διαδικασία βοήθειας στους ενδιαφερόμενους αλλά και υποψήφιους συμμετέχοντες στη

διαδικασία πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας εκπαιδευτών ενηλίκων. Στο πλαίσιο

αυτό η τεχνική υποστήριξη του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. από τους εξωτερικούς συνεργάτες ενδεικτικά

θα αφορά κυρίως σε:

6

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ TΑΜΕΙΟ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: ΕΙΔΙΚΗ YΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

«ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Απάντηση τηλεφωνημάτων σε θέματα πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας

εκπαιδευτών ενηλίκων.

Σύνταξη και παροχή κωδικοποιημένων απαντήσεων.

Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τις διαδικασίες υποβολής αιτήσεων συμμετοχής

στις εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας εκπαιδευτών ενηλίκων

καθώς και κατά την διεξαγωγή των εξετάσεων πιστοποίησης.

Προώθηση αιτημάτων - προβλημάτων – θεμάτων στις αρμόδιες υπηρεσίες προς

επίλυση.

Αναπροσαρμογή απαντήσεων.

Συνεργασία με τα αρμόδια τμήματα.

Σύνταξη διμηνιαίων Εκθέσεων Αναφοράς.

4. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Τα παραδοτέα, ο χρόνος παράδοσης, η διάρκεια των συμβάσεων, καθώς και το κόστος

παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.

Επισημαίνεται ότι οι παρακάτω χρόνοι παράδοσης είναι δεσμευτικοί και οποιαδήποτε

παραβίασή τους με υπαιτιότητα του υποψήφιου επισύρουν τη καταγγελία της σύμβασης.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Αντικείμενο Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου – Διάρκεια - Χρόνος Έναρξης –

Κόστος

7

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ TΑΜΕΙΟ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: ΕΙΔΙΚΗ YΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

«ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Αντικείμενο Σύμβασης -

Παραδοτέα

Διάρκεια Σύμβασης Προϋπολογισμός

(€)

Σύνταξη διμηνιαίων

Εκθέσεων Αναφοράς

(προβλημάτων ή

αιτημάτων ή ερωτημάτων

και αντίστοιχων

απαντήσεων)

Διάρκεια: δώδεκα (12) μήνες

Χρόνος Έναρξης: με την

υπογραφή της σύμβασης

18.000,00 εκάστη σύμβαση

Συνολικός προϋπολογισμός

των τεσσάρων (4)

συμβάσεων:

72.000,00

Ρητά δηλώνεται επίσης η απαγόρευση εκχώρησης μέρους της υλοποίησης του έργου σε

τρίτους. Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. διατηρεί το δικαίωμα μετάθεσης ή τροποποίησης του χρόνου των

παραδοτέων ανάλογα με τις ανάγκες της Πράξης.

Σημειώνεται ότι στις συμβατικές υποχρεώσεις των εξωτερικών συνεργατών είναι η

συμμετοχή σε συναντήσεις εργασίας, προκειμένου να επιτευχθεί ο βέλτιστος συντονισμός

των εργασιών.

5. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΥ

Αρμόδιο όργανο για την παρακολούθηση της υλοποίησης / καλής εκτέλεσης των

συμβάσεων και για την παραλαβή των Παραδοτέων και του έργου των εξωτερικών

συνεργατών είναι η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Υποέργου, η οποία

συγκροτείται με Απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Το χρονοδιάγραμμα υποβολής των παραδοτέων και κατά προέκταση η παραλαβή τους από

την Επιτροπή θα καθορισθεί επακριβώς στις σχετικές συμβάσεις που θα υπογράψει ο κάθε

εξωτερικός συνεργάτης.

8

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ TΑΜΕΙΟ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: ΕΙΔΙΚΗ YΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

«ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Δεν θα παραλαμβάνονται παραδοτέα τα οποία έχουν κριθεί από την Επιτροπή

Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου ως μη ορθά και μη πλήρη. Στην περίπτωση

αυτή η προκαθορισμένη αμοιβή δεν θα καταβάλλεται στον εξωτερικό συνεργάτη.

6. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Όλα τα παραδοτέα, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό με το έργο που θα

αποκτηθούν, συγκεντρωθούν, καταρτισθούν και αναπτυχθούν από τον αντισυμβαλλόμενο

κατά την εκτέλεση της σύμβασης, με δαπάνες του Έργου, είναι εμπιστευτικά και αποτελούν

αποκλειστική ιδιοκτησία του δικαιούχου φορέα (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), που μπορεί μόνος αυτός να

τα διαχειρίζεται και να τα εκμεταλλεύεται. Δύναται δε ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. να τα επεκτείνει,

τροποποιεί, διαθέτει ή άλλως πως εκμεταλλεύεται, χωρίς προηγούμενη άδεια του

αντισυμβαλλόμενου, καθώς και τρίτων που εμπλέκονται στη διαδικασία παραγωγής ή

εκτέλεσής του. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2121/1993 περί πνευματικής

ιδιοκτησίας.

7. AMOIBH - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Το ύψος της αμοιβής παρουσιάζεται στον Πίνακα 1. και περιλαμβάνει τον αναλογούντα

ΦΠΑ και τις νόμιμες κρατήσεις.

Σημειώνεται ότι στις κρατήσεις θα υπολογιστεί και κράτηση ύψους 0,10%, η οποία

υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής καθώς

και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης ως προβλέπεται σχετικά στο Ν.4013/2011, όπως

τροποποιήθηκε με το Ν.4156/2013 (αρ. 61), υπέρ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων

Συμβάσεων. Το ποσό παρακρατείται από την Αναθέτουσα Αρχή στο όνομα και για

λογαριασμό της Αρχής και κατατίθεται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό διαχείρισης της

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.

Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ουδεμία υποχρέωση έχει για καταβολή οποιασδήποτε ασφαλιστικής

εισφοράς υπέρ του εξωτερικού συνεργάτη.

9

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ TΑΜΕΙΟ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: ΕΙΔΙΚΗ YΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

«ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Το προβλεπόμενο από τον ως άνω πίνακα 1 ποσό αμοιβής του εξωτερικού συνεργάτη θα

καταβάλλεται, μετά την οριστική παραλαβή του κάθε παραδοτέου.

Η πληρωμή θα γίνεται τμηματικά με την παραλαβή κάθε παραδοτέου, ως περιγράφεται

στον πίνακα 1.

Για την καταβολή της αμοιβής απαιτούνται τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση

παραστατικά. Οι χρόνοι καταβολής της αμοιβής του εξωτερικού συνεργάτη δύναται να

εξαρτώνται από την αντίστοιχη χρηματοροή από το ΕΣΠΑ.

8. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις προτάσεις τους και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά,

όπως αυτά αναφέρονται στην επόμενη ενότητα, στο Πρωτόκολλο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., στο

ισόγειο στη διεύθυνση: Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, Ν. Ιωνία Αττικής, Τ.Κ. 14234.

Η προθεσμία για την υποβολή πρότασης διαρκεί δέκα πέντε (15) ημέρες και αρχίζει από την

επομένη της ημερομηνίας δημοσίευσης της παρούσας Πρόσκλησης, δηλαδή την 04.07.14

Συνεπώς, καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προτάσεων ορίζεται η 21.07.2014

και ώρα 15.00 μ.μ. Η πρόταση και τα δικαιολογητικά κατατίθενται στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. σε

κλειστό φάκελο, είτε ιδιοχείρως ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή ταχυδρομικά (με

συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή μέσω ταχυμεταφοράς) όπου αναγράφονται ευκρινώς

τα στοιχεία του/της αποστολέα καθώς και η ένδειξη:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

«για την Υποβολή Προτάσεων προς σύναψη τεσσάρων (4) συμβάσεων μίσθωσης έργου

ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου

στο πλαίσιο της Πράξης «Ενιαίο Σύστημα Πιστοποίησης της Εκπαιδευτικής Επάρκειας των

Εκπαιδευτών Ενηλίκων ΔΒΜ» - Υποέργο 4 «Εφαρμογή της διαδικασίας πιστοποίησης της

εκπαιδευτικής επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων ΔΒΜ»

10

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ TΑΜΕΙΟ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: ΕΙΔΙΚΗ YΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

«ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Προς τον

Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού

(Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)

Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, Νέα Ιωνία, 14234, Αττική

Το εμπρόθεσμο της υποβολής στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής

κρίνεται από την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης που φέρει ο φάκελος

αποστολής.

Οι προτάσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

Δεν λαμβάνονται υπόψη:

1. Προτάσεις που υποβάλλονται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο πέραν των ως άνω

προβλεπομένων.

2. Προτάσεις που δεν έχουν χρησιμοποιήσει το συνημμένο στην παρούσα υπόδειγμα.

3. Προτάσεις για τις οποίες δεν έχουν υποβληθεί όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά,

όπως αυτά αναφέρονται στην επόμενη ενότητα.

4. Προτάσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα.

Η περίληψη της παρούσας πρόσκλησης και η πρόσκληση θα αναρτηθούν στο διαδίκτυο

στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π (www.eoppep.gr) και θα αποσταλούν προς ανάρτηση

στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ (www.edull.gr). Επίσης, θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό

τόπο www.diavgeia.gov.gr, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 3861/2010» και στο

σύστημα του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημόσιων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.Δ.Σ.), όπως

προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 και Ν. 4013/2011, όπως τροποποιήθηκε

και ισχύει».

Πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων παρέχονται από τo Τμήμα

Πιστοποίησης Προσόντων, με γραπτά ερωτήματα στο FAX: 210-2709142 ή στο e-mail

[email protected], μνημονεύοντας τη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

11

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ TΑΜΕΙΟ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: ΕΙΔΙΚΗ YΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

«ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

9. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Απαραίτητα Προσόντα

Απολυτήριο Λυκείου.

Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Γνώση χειρισμού Η/Υ.

Τα προσόντα θα αξιολογηθούν με βάση τα βαθμολογούμενα κριτήρια της ενότητας 11.

Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι που δε διαθέτουν τα παραπάνω κατά περίπτωση

απαραίτητα προσόντα αποκλείονται και δε θα συμπεριληφθούν στους πίνακες κατάταξης.

10. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλλουν, επί ποινή αποκλεισμού, στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. τα

κάτωθι δικαιολογητικά:

1. Συμπληρωμένο το έντυπο υποβολής πρότασης.

2. Φωτοαντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου.

3. Αποδεικτικό γνώσης Αγγλικής Γλώσσας.

4. Αποδεικτικό γνώσης χειρισμού Η/Υ.

5. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.

Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/3.8.2007/τ.Α’), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 1 π.δ. 116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001…….» (ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α’», ως εξής:

α) Με Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αντίστοιχου επιπέδου του ν.2740/1999, όπως ή β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN

ή

12

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ TΑΜΕΙΟ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: ΕΙΔΙΚΗ YΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

«ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

γ) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου άλλων φορέων (πανεπιστημίων ή μη) ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, εφόσον είναι πιστοποιημένοι ή αναγνωρισμένοι από την αρμόδια αρχή της οικείας χώρας για να διενεργούν εξετάσεις και να χορηγούν πιστοποιητικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Εάν δεν υπάρχει φορέας πιστοποίησης ή αναγνώρισης στην οικεία χώρα, απαιτείται βεβαίωση του αρμόδιου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα ότι τα πιστοποιητικά που χορηγούνται από τους παραπάνω φορείς σε τρίτους, οι οποίοι δεν έχουν ως μητρική γλώσσα την Αγγλική, είναι αποδεκτά σε δημόσιες υπηρεσίες της αυτής χώρας ως έγκυρα αποδεικτικά γνώσης της Αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Ως οικεία χώρα νοείται η χώρα στην οποία η μητρική ή επίσημη γλώσσα είναι η Αγγλική

Βάσει των ανωτέρω καθώς και των μέχρι σήμερα προσκομισθέντων στο ΑΣΕΠ, από τους οικείους φορείς, βεβαιωτικών εγγράφων γίνονται δεκτά, πέραν του Κρατικού Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας, τα εξής πιστοποιητικά: (α) Αριστη γνώση (Γ2/C2) : • CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE. • BULATS English Language Test, βαθμολογία 90-100, του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE. • INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 7,5 και άνω . • CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN. • LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 -PROFICIENT COMMUNICATION- του EDEXCEL. • ISE IV INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL του TRINITY COLLEGE LONDON. • CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) -MASTERY- και CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) -MASTERY- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL-MASTERY- και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL -MASTERY- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης). • EDI Level 3 Certificate in ESOL International JETSET Level 7 (CEF C2). • OCNW Certificate in ESOL International at Level 3 (Common European Framework equivalent level C2). • ESB Level 3 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C2). • Michigan State University – Certificate of English Language Proficiency (MSU – CELP) : CEF C2. • Test of Interactive English, C2 Level. (β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) : • CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH (CAE) του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE. • BULATS English Language Test, βαθμολογία 75-89, του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE. • INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 6 έως 7.

13

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ TΑΜΕΙΟ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: ΕΙΔΙΚΗ YΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

«ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – HIGHER (BEC HIGHER) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES). • LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 4 -ADVANCED COMMUNICATION- ΤΟΥ EDEXCEL.. • CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE III του TRINITY COLLEGE LONDON. • CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) - EXPERT- και CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) - EXPERT- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL -EXPERT- και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL - EXPERT - (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης). • ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH (ALCE) του HELLENIC AMERICAN UNIVERSITY (Manchester, ΝΗ- USA) και της ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ. • ΤΕST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC), βαθμολογία από 785 έως 900 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA. • EDI Level 2 Certificate in ESOL International JETSET Level 6 (CEF C1). • OCNW Certificate in ESOL International at Level 2 (Common European Framework equivalent level C1). • ESB Level 2 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C1). • Test of Interactive English, C1 + Level. • Test of Interactive English, C1 Level. (γ) Καλή γνώση (Β2) :

• FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE. • BULATS English Language Test, βαθμολογία 60-74, του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE. • INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 4,5 έως 5,5. •BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – VANTAGE (BEC VANTAGE) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES). • (MCCE) MICHIGAN CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN. • LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 3 - UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION- του EDEXCEL.. •CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE II του TRINITY COLLEGE LONDON. • CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) -COMMUNICATOR- και CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) -COMMUNICATOR- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL - COMMUNICATOR - και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL - COMMUNICATOR - (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης). •TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαθμολογία από 505 έως 780 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA. • EDI Level 1 Certificate in ESOL International JETSET Level 5 (CEF B2). • OCNW Certificate in ESOL International at Level 1 (Common European Framework equivalent level B2). • ESB Level 1 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level B2). • Michigan State University – Certificate of English Language Competency (MSU – CELC) : CEF B2. • Test of Interactive English, B2 + Level. • Test of Interactive English, B2 Level. (δ) Μέτρια γνώση (Β1) : • PRELIMINARY ENGLISH TEST (PET) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE. • BULATS English Language Test, βαθμολογία 40-59, του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE.

14

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ TΑΜΕΙΟ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: ΕΙΔΙΚΗ YΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

«ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) - Βαθμολογία από 3 έως 4. • BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE - PRELIMINARY (BEC PRELIMINARY) (UNIVERSITY OF CAMBRIDGE LOCAL EXAMINATIONS SYNDICATE (UCLES). • LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 2 –INTERMEDIATE COMMUNICATION-ΤΟΥ EDEXCEL. • CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE I του TRINITY COLLEGE LONDON . • CITY & GUILDS ENTRY LEVEL CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) (ENTRY 3) - ACHIEVER- και CITY & GUILDS ENTRY LEVEL CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) (ENTRY 3) - ACHIEVER - (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της μέτριας γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL - ACHIEVER - και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL -ACHIEVER- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της μέτριας γνώσης). • BASIC COMMUNICATION CERTIFICATE IN ENGLISH. • TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαθμολογία από 405 έως 500 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA. • EDI Entry Level Certificate in ESOL International (Entry Level 3) JETSET Level 4 (CEF B1). • OCNW Certificate in ESOL International at Entry Level 3 (Common European Framework equivalent level B1). • ESB Entry Level Certificate in ESOL International All Modes (entry 3) (Council of Europe Level B1). • Test of Interactive English, B1 + Level. • Test of Interactive English, B1 Level.

Πιστοποιητικά άλλα, πλην των ανωτέρω, προκειμένου να αξιολογηθούν για την απόδειξη της γνώσης της αγγλικής γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από: (i) βεβαίωση του φορέα που το εξέδωσε, ότι τόσο ο φορέας όσο και το συγκεκριμένο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας είναι πιστοποιημένα από την αρμόδια προς τούτο εθνική αρχή ή

(ii) βεβαίωση του αρμοδίου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα (σε περίπτωση μη υπάρξεως φορέα πιστοποίησης ή αναγνώρισης), ότι το προσκομιζόμενο πιστοποιητικό είναι αποδεκτό σε δημόσιες υπηρεσίες της οικείας χώρας ως έγκυρο αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε αντίστοιχο επίπεδο.

Πιστοποιητικά άλλα, πλην των ανωτέρω, προκειμένου να αξιολογηθούν για την απόδειξη της γνώσης της αγγλικής γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από: (i) βεβαίωση του φορέα που το εξέδωσε, ότι τόσο ο φορέας όσο και το συγκεκριμένο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας είναι πιστοποιημένα από την αρμόδια προς τούτο εθνική αρχή ή (ii) βεβαίωση του αρμοδίου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα (σε περίπτωση μη υπάρξεως φορέα πιστοποίησης ή αναγνώρισης), ότι το προσκομιζόμενο πιστοποιητικό είναι αποδεκτό σε δημόσιες υπηρεσίες της οικείας χώρας ως έγκυρο αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε αντίστοιχο επίπεδο.

15

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ TΑΜΕΙΟ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: ΕΙΔΙΚΗ YΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

«ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Όλοι οι τίτλοι σπουδών ξένης γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα Επίσης: α) Η άριστη γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με τους

εξής τρόπους: (i) Με Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής, (ii) Με Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής, (iii) Με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 , (iv) Με Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχει αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή. β) Η καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με απολυτήριο ή πτυχίο σχολείου της αλλοδαπής δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τριετούς τουλάχιστον φοίτησης. Σημείωση: α) Δεν απαιτείται η απόδειξη της γνώσης της ξένης γλώσσας εάν οι επικαλούμενοι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό, όπου τα μαθήματα διδάσκονται στην ίδια γλώσσα.

Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας, δεν αποδεικνύει την γνώση ξένης γλώσσας (π.δ. 347/2003). Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας πρέπει να προσκομίσουν επικυρωμένο αντίγραφο και ακριβή μετάφραση του τίτλου σπουδών βάσει του οποίου εκδόθηκε η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας.

11. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ – ΕΠΙΛΟΓΗ

Η αξιολόγηση των προτάσεων που υποβάλλονται εμπρόθεσμα θα γίνει από Επιτροπή

Αξιολόγησης, που ορίζεται με απόφαση Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει:

Έλεγχο των προτάσεων κατά τα ανωτέρω, όπως ορίζονται στην ενότητα 9 και

αξιολόγησή τους.

16

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ TΑΜΕΙΟ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: ΕΙΔΙΚΗ YΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

«ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Πραγματοποίηση συνεντεύξεων.

Εισήγηση στο Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για την έγκριση - επικύρωση των

αποτελεσμάτων.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης έχει το δικαίωμα, αν το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει την παροχή

διευκρινήσεων σχετικά με το περιεχόμενο της πρότασής τους. Στην περίπτωση αυτή, η

παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον προτείνοντα και δεν θεωρείται

αντιπρόταση. Σε περίπτωση ισοβαθμίας ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θα επιλέξει τον ενδιαφερόμενο που

θα πληροί στο σύνολό του με τον καλύτερο τρόπο τις απαιτήσεις του έργου, όπως

αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση.

Η αξιολόγηση των υποψηφίων βασίζεται στη βαθμολόγηση Κριτηρίων Αξιολόγησης, όπως

αυτά αποτυπώνονται στον παρακάτω Πίνακα:

Για τους υποψήφιους Εξωτερικούς Συνεργάτες

Α/Α Κριτήρια Αξιολόγησης Μέγιστη

βαθμολογία

1 Απολυτήριο Λυκείου

20

2 Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

20

3 Γνώση χειρισμού Η/Υ

20

4 Συνέντευξη

40

Σύνολο Μέγιστης Βαθμολογίας 100

Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για σύναψη σύμβασης

μίσθωσης έργου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή

αντισυμβαλλόμενου έχει το χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι «πρόσληψης». Κατά

συνέπεια, δεν απαιτείται η διαδικασία της πρόσκλησης να ολοκληρωθεί με σύνταξη

«πίνακα κατάταξης», ενώ όποιος επιλεγεί θα ειδοποιηθεί κατ΄ ιδίαν. Ως προς τη νομική της

φύση η πρόσκληση αποτελεί, κατά την έννοια του ιδιωτικού δικαίου και όχι της διοικητικής

διαδικασίας, πρόσκληση υποβολής πρότασης και η επιλογή του αντισυμβαλλόμενου

αποδοχή της πρότασης αυτής. Η υποβολή πρότασης καθώς και η κατά την κατωτέρω

17

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ TΑΜΕΙΟ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: ΕΙΔΙΚΗ YΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

«ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

παράγραφο δημοσίευση των αποτελεσμάτων της πρόσκλησης δεν συνεπάγεται καθ’

οιοδήποτε τρόπο υποχρέωση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. να καταρτίσει σύμβαση με τον

ενδιαφερόμενο.

Τα αποτελέσματα της παρούσας πρόσκλησης δημοσιοποιούνται με καταχώρησή τους στην

ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (http://www.eoppep.gr στην επιλογή «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

– ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ»).

Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. σε κλειστό φάκελο, είτε ιδιοχείρως ή με

εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή ταχυδρομικά (ΕΛΤΑ ή εταιρία ταχυμεταφοράς). Το

εμπρόθεσμο της ένστασης στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, κρίνεται από την

ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης που φέρει ο φάκελος αποστολής.

Στην περίπτωση ένστασης ο φάκελος, θα πρέπει να φέρει την ένδειξη:

ΕΝΣΤΑΣΗ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

«για την Υποβολή Πρότασης προς σύναψη τεσσάρων (4) συμβάσεων μίσθωσης έργου

ιδιωτικού δικαίου»

στο πλαίσιο της Πράξης «Ενιαίο Σύστημα Πιστοποίησης της Εκπαιδευτικής Επάρκειας

των Εκπαιδευτών ΔΒΜ» - Υποέργο 4 «Εφαρμογή της διαδικασίας πιστοποίησης της

εκπαιδευτικής επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων ΔΒΜ»

Μη εμπρόθεσμη υποβολή επιφέρει την ακυρότητα της ανωτέρω υποβληθείσης ένστασης

και τη μη εξέτασή της.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται εντός σφραγισμένου φακέλου διάστασης Α4 στο Πρωτόκολλο

του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στη διεύθυνση: Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, Νέα

Ιωνία, 14234, Αττική, εντός τριών (3) ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των

αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Εάν η τελευταία ημέρα της ανωτέρω

προθεσμία υποβολής των ενστάσεων είναι Σάββατο ή ημέρα αργίας των Δημοσίων

18

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ TΑΜΕΙΟ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: ΕΙΔΙΚΗ YΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

«ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Υπηρεσιών στην έδρα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. τότε η προθεσμία παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι

και την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την αργία.

Ενστάσεις που περιέρχονται στην υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο μετά την παρέλευση

της ανωτέρω προθεσμίας θεωρούνται εκπρόθεσμες, λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου,

αλλά δεν εξετάζονται.

Επίσης οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα πρόσβασης εντός τριών (3) ημερών από την

επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.,

κατόπιν γραπτής αίτησης, στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα

αξιολόγησης/βαθμολόγησης των υπολοίπων υποψηφίων υπό τους όρους τήρησης των

προβλεπομένων στις Αποφάσεις 17/2002, 56/2003 και 40/2005 της Αρχής Προστασίας

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και ειδικότερα σωρευτικά υπό τις κάτωθι

προϋποθέσεις:

α) Τα δεδομένα ζητούνται με νόμιμη διαδικασία, ήτοι υποβάλλεται έγγραφη, εμπρόθεσμη

αίτηση με τεκμηρίωση υπέρτερου έννομου συμφέροντος, σύμφωνα με το άρθρο 5, παρ. 2,

στοιχείο ε, του Ν. 2472/1997.

β) Η ανακοίνωση στοιχείων των υποψηφίων περιορίζεται στη χορήγηση εκείνων μόνο των

στοιχείων που αποτέλεσαν τη βάση της αξιολόγησης.

γ) Τα στοιχεία που ανακοινώνονται δεν περιλαμβάνουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα

εκτός αν αυτά αποτέλεσαν τη βάση αξιολόγησης των υποψηφίων και υπήρξε σύγκριση

αυτών επί τη βάσει των συγκεκριμένων στοιχείων.

Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. δύναται να προβεί σε ματαίωση ή ακύρωση της παρούσας πρόσκλησης

ενημερώνοντας, σε κάθε περίπτωση, μέσω του οικείου ιστοτόπου.

Μετά την επιλογή των εξωτερικών συνεργατών, η σύμβαση που θα υπογραφεί ή η

περίληψη αυτής θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., στη Διαύγεια και στο

σύστημα του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημόσιων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.Δ.Σ.).

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΡ. ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ

19

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ TΑΜΕΙΟ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: ΕΙΔΙΚΗ YΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

«ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Εσωτερική Διανομή: 1. Γραφείο Προέδρου 2. Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου 3. Διεύθυνση Πιστοποίησης Προσόντων 4. Τμήμα Πιστοποίησης Προσόντων 5. Διεύθυνση Δ/κών – Οικ/κών Υπηρεσιών 6. Τμήμα Διοικητικού 7. Τμήμα Προμηθειών 8. Διεύθυνση Επικοινωνίας και Ανάπτυξης 9. Τμήμα Ανάπτυξης και Προβολής Επικοινωνίας 10. Νομική Υπηρεσία