Κατηγορίες Πηγών Ενέργειας

33

Transcript of Κατηγορίες Πηγών Ενέργειας

ΑΝΘΡΑΚΑΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑΟ άνθρακας είναι η μεγαλύτερη πηγή για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και η μεγαλύτερη συμβολή στην ανθρώπινη αύξηση του CO2 στην ατμόσφαιρα. Η καύση άνθρακα για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας εκπέμπει περίπου 900 κιλά CO2 που παράγεται για κάθε μεγαβατώρα.

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑΤα μειονεκτήματα της χρήσης του άνθρακα ως πηγή ενέργειας είναι τα εξής:- Από την εξόρυξη του άνθρακα η υποδομή της γης καταστρέφεται.-Απελευθέρωση CO2, ένα αέριο του θερμοκηπίου, το οποίο προκαλεί την υπερθέρμανση του πλανήτη.- Η εργασία σε μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με καύση άνθρακα προκαλεί καρκίνο του πνεύμονα.

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

-Εκατοντάδες εκατομμύρια τόνοι αποβλήτων παράγονται , συμπεριλαμβανομένης της τέφρας, τα οποία περιέχουν υδράργυρο, ουράνιο και άλλα επιβλαβή μέταλλα που μολύνουν το έδαφος και τις υδάτινες οδούς.

-Μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με καύση άνθρακα χωρίς αποτελεσματικά συστήματα δέσμευσης τέφρας είναι μία από τις μεγαλύτερες πηγές ακτινοβολίας που προκαλείται από τον άνθρωπο.

- Όξινη βροχή που παράγεται από γαιάνθρακα υψηλού θείου.

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

ΟΡΙΣΜΟΣ-ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΤο πετρέλαιο που το συναντάμε και με την ορολογία «μαύρος χρυσός» είναι η σημαντικότερη μορφή φυσικής ενέργειας στον πλανήτη μας

Για την δημιουργία του πετρελαίου υπάρχουν πολλές θεωρίες, οι οποίες διαφέρουν καμιά φορά μεταξύ τους. Σύμφωνα με τους γεωλόγους και τους χημικούς το πετρέλαιο δημιουργήθηκε από ανθρακομεταλλικές ενώσεις και από κατώτερους υδρογονάνθρακες. Τα πετρώματα , τα οποία παρασύρθηκαν από την θάλασσα και συγκεντρώθηκαν σε κόλπους και λιμνοθάλασσες με διάφορες αναταραχές καταχώθηκαν στην Γη. Με αυτόν τον τρόπο προέκυψε το πετρέλαιο.

ΧΡΗΣΗ

Η χρήση του πετρελαίου είναι κυρίως σε μηχανές εσωτερικής καύσης. Επίσης αποτελεί πρώτη ύλη σε συνθετικά προϊόντα όπως πλαστικά , απορρυπαντικά και ορισμένα εκρηκτικά. Επιπλέον χρησιμοποιείται στην πετροχημεία.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ•Επιπτώσεις του πετρελαίου στο περιβάλλον•Τόσο κατά την άντληση, την επεξεργασία, την μεταφορά του αλλά και τη διανομή του πετρελαίου προκαλούνται περιβαλλοντικές επιπτώσεις, ειδικά αν υπάρξει διαφυγή στην ξηρά και στην θάλασσα. •Παρ' όλες τις προσπάθειες και τους διεθνείς κανονισμούς οι επιπτώσεις της χρήσης του πετρελαίου είναι σημαντικότατες και το τίμημα που πληρώνει η ανθρωπότητα παραμένει μεγάλο.•Όταν καίγεται εκλύονται διάφοροι ρύποι αλλά κυρίως διοξείδιο του άνθρακα που επιβαρύνει το φαινόμενο του θερμοκηπίου.•Για την μείωση αυτών των επιπτώσεων έχουν θεσπιστεί κανονισμοί, ενώ έχουν αναπτυχθεί κατάλληλες τεχνολογίες αντιρύπανσης (καταλύτες, φίλτρα) με σκοπό τη μείωση των παραγόμενων ρύπων χωρίς δυστυχώς την δυνατότητα εξάλειψης τους όσο και για τον καθαρισμό σε περίπτωση ατυχήματος.

ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

• Το φυσικό αέριο βρίσκεται σε κοιλότητες του υπεδάφους, συνήθως μαζί με άλλα ορυκτά καύσιμα. το φυσικό αέριο είναι άοσμο και άχρωμο γι’ αυτό του δίνεται τεχνητά η χαρακτηριστική του οσμή, ώστε να γίνεται αντιληπτό σε τυχόν διαρροές!

Η καύση του φυσικού αερίου, σε σχέση με αυτή άλλων καυσίμων όπως ο γαιάνθρακας ή το πετρέλαιο έχει λιγότερο επιβλαβείς συνέπειες για το περιβάλλον. Είναι μείγμα ενώσεων διαφόρων στοιχείων και πριν διατεθεί για χρήση υφίσταται μια ειδική επεξεργασία για το διαχωρισμό ανεπιθύμητων συστατικών του. Η μεταφορά του γίνεται μέσω αγωγών από τη δεκαετία του 1920 μέχρι σήμερα.

Ανήκει στη δεύτερη οικογένεια των αέριων καυσίμων και είναι ελαφρύτερο από τον αέρα το οποίο αποτελεί και

παράγει, μικρότερες ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα. Αποτελεί την καθαρότερη πηγή πρωτογενούς ενέργειας μετά τις ανανεώσιμες μορφές. Το φυσικό αέριο είναι πια το πλέον περιζήτητο καύσιμο λόγω της αποδοτικής του καύσης και φυσικά της μειωμένης επιβάρυνσης του περιβάλλοντος.

ΧΡΗΣΗ

Το φυσικό αέριο έχει αρκετές χρήσεις . Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο οχημάτων, για οικιακή χρήση, για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, υδρογόνου, υπάρχουν βέβαια και άλλες χρήσεις όπως, η παραγωγή γυαλιού, ατσαλιού , ειδών χρωματισμού και άλλων προϊόντων.

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Ο ΗΛΙΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ

O ήλιος είναι η βασικότερη πηγή ενέργειας του πλανήτη μας. Είναι ένα πύρινο ουράνιο σώμα που αποτελείται κατά 74% από υδρογόνο, 25% από ήλιο και 1% από διάφορα άλλα στοιχεία. Αποβάλλει προς το ηλιακό μας σύστημα τεράστιες ποσότητες θερμότητας μέσω των εκρήξεων που γίνονται στην επιφάνειά του, λόγω των μεγάλων θερμοκρασιών που αναπτύσσονται εκεί. Επίσης η ενέργεια που παράγεται από τον ήλιο είναι απίστευτα μεγάλη. Η επιφάνεια του ήλιου δεν είναι προσδιορισμένη ακριβώς με σαφήνεια όπως των άλλων πλανητών.

Η ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣΟι μεγάλες ποσότητες υδρογόνου που διαθέτει ο ήλιος είναι τόσο τεράστιες που δεν προβλέπεται να μειωθεί η ενέργεια που ακτινοβολείται από αυτόν. Στην χώρα μας η ηλιοφάνεια διαρκεί περίπου 2700 ώρες ανά έτος, με μειωμένες τις τιμές στη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο και αυξημένες στην Κρήτη και τη Ρόδο. Χωρίς τον ήλιο η γη θα ήταν ένας παγωμένος και νεκρός πλανήτης. γιατί κάθε ζωντανός οργανισμός χρειάζεται τον ήλιο για να επιβιώσει. Για παράδειγμα τα φυτά φωτοσυνθέτουν με τη βοήθεια του ήλιου και παράγεται οξυγόνο.

ΧΡΗΣΗΟι ηλιακές δέσμες δεν δίνουν μόνο φως, αλλά επίσης θερμαίνουν τα σώματα στα οποία προσπέφτουν. Η θερμότητα από τον ήλιο χρησιμοποιείται άμεσα ή αποθηκεύεται με τεχνητά μέσα και χρησιμοποιείται όταν υπάρχει ανάγκη. Επίσης η ηλιακή ακτινοβολία μεταβάλει και τις ιδιότητες κάποιων υλικών (των ημιαγωγών), που παράγουν έτσι ηλεκτρικό ρεύμα. Ακόμη τροφοδοτεί τις ανανεώσιμες και μη πηγές ενέργειας και παράγεται ηλεκτρικό ρεύμα

ΜΟΡΦΕΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Σαν Ηλιακή ενέργεια χαρακτηρίζεται το σύνολο των διαφόρων μορφών ενέργειας που προέρχονται από τον Ήλιο. Τέτοιες είναι το φως, η φωτεινή ενέργεια, η θερμότητα, η θερμική ενέργεια καθώς και διάφορες ακτινοβολίες ή ενέργεια ακτινοβολίας. Είναι ανεξάντλητη, ήπια, ανανεώσιμη, καθαρή και απεριόριστη μορφή ενέργειας, αφού η προέλευσή της είναι από τον ήλιο και οι δυνατότητες εκμετάλλευσής της πάρα πολλές.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣΌσον αφορά την εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας, υπάρχουν οι παρακάτω κατηγορίες εφαρμογών: • τα παθητικά ηλιακά συστήματα, • τα ενεργητικά ηλιακά συστήματα, • και τα φωτοβολταϊκά συστήματα.Τα παθητικά και τα ενεργητικά ηλιακά συστήματα εκμεταλλεύονται τη θερμότητα που εκπέμπεται μέσω της ηλιακής ακτινοβολίας, ενώ τα φωτοβολταϊκά συστήματα στηρίζονται στη μετατροπή της ηλιακής ακτινοβολίας σε ηλεκτρικό ρεύμα μέσω του φωτοβολταϊκού φαινομένου.

ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Είναι η ενέργεια η οποία στηρίζεται στην εκμετάλλευση της μηχανικής ενέργειας του νερού των ποταμών και της μετατροπής της σε ηλεκτρική ενέργεια με τη βοήθεια στροβίλων και ηλεκτρογεννητριών. Η υδροηλεκτρική ενέργεια είναι μια πρακτικά ανεξάντλητη πηγή ενέργειας, που στηρίζεται στην εκμετάλλευση των ποταμών και των τεχνητών ή φυσικών φραγμάτων.

ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΟΡΙΣΜΟΣΗ αιολική ενέργεια παράγεται από τον άνεμο. Είναι μια καθαρή μορφή ενέργειας γιατί δεν προκαλεί ρύπανση στην ατμόσφαιρα. Εκμεταλλεύεται τον πνέοντα άνεμο και είναι ήπια και καθαρή μορφή ενέργειας.

ΜΟΡΦΗΗ αιολική ενέργεια αποτελεί σήμερα μία σημαντικότατη μορφή παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Ο άνεμος είναι δωρεάν, είναι ανεξάντλητη πηγή ενέργειας, δεν ρυπαίνει με κανέναν τρόπο το περιβάλλον, και δεν προκαλεί τα λεγόμενα « φαινόμενα θερμοκηπίου» και « όξινης βροχής» γιατί δεν απελευθερώνονται στην ατμόσφαιρα χημικές ουσίες. Είναι λοιπόν μία οικονομική μορφή ενέργειας, πολύ πιο συμφέρουσα από την ηλεκτροπαραγωγή με συμβατικά καύσιμα ( φυσικό αέριο, άνθρακας). Επίσης οι περιοχές στις οποίες τοποθετούνται ανεμογεννήτριες παρουσιάζουν μακροπρόθεσμα, τεράστιο οικονομικό όφελος και αξιοσημείωτη οικονομική ανάπτυξη.

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣΑιολικά πάρκα υπάρχουν σε πολλά νησιά της χώρας μας. Στην Κεφαλονιά συγκεκριμένα υπάρχουν τρία αιολικά πάρκα:1)το Αιολικό Πάρκο «Μανολάτη - Ξερολίμπα» του Δ.Δ. Διλινάτων Δήμου Αργοστολίου 2) το Αιολικό Πάρκο "Αγία Δυνατή" του Δήμου Πυλαρέων, και 3) το Αιολικό Πάρκο "Ημεροβίγλι" στα διοικητικά όρια των Δήμων Αργοστολίου και Πυλαρέων. Με τη λειτουργία των τριών αυτών αιολικών πάρκων, ο Νομός Κεφαλληνίας τροφοδοτεί το δίκτυο ηλεκτροδότησης της χώρας με 75,6 MW ηλεκτρικής ισχύος, νούμερο πολύ υπολογίσιμο. Ένα νούμερο που ενθαρρύνει τη δημιουργία πολλών ακόμα μονάδων αιολικής ενέργειας σε όλα τα νησιά της χώρας μας.

ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑΒέβαια έχουν διατυπωθεί και κάποιες ανησυχίες σχετικά με την λειτουργία των ανεμογεννητριών και κάποιες αρνητικές επιπτώσεις που θα μπορούσαν να έχουν κατά την εγκατάστασή τους στα αιολικά πάρκα. Για παράδειγμα έχει τεθεί ζήτημα για τον θόρυβο που προκαλούν οι ανεμογεννήτριες κατά τη λειτουργία τους και για τις ενδεχόμενες ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές που μπορεί να προκαλούν σε υπάρχοντες σταθμούς τηλεόρασης και ραδιοφώνου. Ακόμη κάποιοι που δεν αποδέχονται τις ανεμογεννήτριες υποστηρίζουν ότι δημιουργούν θέμα αισθητικής και αλλοίωση του φυσικού τοπίου. Όσον αφορά την επίδραση που μπορεί να έχουν στις κτηνοτροφικές και στις γεωργικές δραστηριότητες δεν υπάρχει κάποια ένδειξη για δημιουργία προβλημάτων. Τέλος, δεν είναι διαπιστωμένη κάποια επίπτωση στον πληθυσμό των πουλιών.

ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣυνοψίζοντας θα πρέπει να πούμε ότι οι όποιες αρνητικές επιδράσεις από την χρήση της αιολικής ενέργειας έχουν τη δυνατότητα να ελαχιστοποιηθούν με μελέτη και βελτιστοποίηση του σχεδιασμού και της εφαρμογής της. Είναι μια ανανεώσιμη και καθαρή πηγή ενέργειας που μπορεί να αποτρέψει τις επερχόμενες κλιματικές αλλαγές γιατί επιβαρύνει ελάχιστα το περιβάλλον.

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ

Γεωθερμία ή γεωθερμική ενέργεια ονομάζουμε την ενέργεια που διαρρέει από το θερμό εσωτερικό του πλανήτη της γης. Η μετάδοση της θερμότητας αυτής πραγματοποιείται με δύο τρόπους: α) Με αγωγή από το εσωτερικό προς την επιφάνια και β) Με ρεύματα μεταφοράς που περιορίζονται κοντά στα όρια των λιθοσφαιρικών πλακών.Η γεωθερμία έχει ακόμα πολλές δυνατότητες εκμετάλλευσης και οι παρακάτω είναι ένα μόνο μικρό δείγμα τους.γ) ψύξη και κλιματισμός.δ) ιχθυοκαλλιέργειες , επειδή τα ψάρια χρειάζονται συγκεκριμένη θερμοκρασία για την ανάπτυξη τους.ε) βιομηχανικές εφαρμογές όπως η αφαλάτωση θαλασσινού νερού.

• Μεγάλη σημασία για τον άνθρωπο έχει η αξιοποίηση της γεωθερμικής ενέργειας για την κάλυψη αναγκών του, διότι είναι μια ανεξάντλητη πηγή ενέργειας.

• Η γεωθερμία μπορεί να έχει διάφορες χρήσεις, όπως :

• Α. ηλεκτροπαραγωγή (παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με δυαδικό κύκλο).

• Β. θέρμανση χώρων.

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Η πρώτη βιομηχανική χρήση της γεωθερμίας πραγματοποιήθηκε στην Ιταλία. Επίσης πολύ καλή εκμετάλλευσή της γεωθερμίας πραγματοποιεί η Ισλανδία καθώς καλύπτει μεγάλο μέρος των αναγκών της σε ηλεκτρική ενέργεια και θέρμανση.

Κατά το 2005 σημειώνεται μεγάλη πρόοδος στη χρήση της σε σχέση με το 1995 και καθώς περνάνε τα χρόνια επιτυγχάνεται ακόμη μεγαλύτερη εκμετάλλευση της.

Παρόλα τα πλεονεκτήματα της γεωθερμίας υπάρχουν και κάποια προβλήματα σχετικά με αυτή .Τα οποία θα πρέπει να λυθούν για την οικονομική εκμετάλλευση της ενέργειας αυτής. Κάποια από αυτά είναι ο σχηματισμός επικαθίσεων , η διάβρωση των μεταλλικών επιφανειών και ορισμένες περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις λόγω της αποβολής κάποιων τοξικών αερίων κυρίως του υδρόθειου.

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ• ΒΟΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ• ΓΙΑΝΝΟΥΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ• ΜΠΡΑΣΑ ΓΚΕΝΤΙΑΝ• ΜΑΝΔΑΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ• ΜΗΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ• ΜΠΟΖΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ• ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ• ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ• ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ• ΣΕΛΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ• ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ• ΤΟΡΕΝΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ• ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ• ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ• ΔΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ • ΕΡΥΘΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

• ΚΟΝΤΑΚΤΣΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ• ΚΡΕΖΑΣ• ΜΠΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ• ΟΥΖΟΥΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ• ΟΥΡΓΑΝΤΖΟΓΛΟΥ ΙΩΣΗΦΙΝΑ• ΣΙΝΑΠΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑ Χ.• ΠΑΠΑΤΑΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ• ΜΠΑΡΜΠΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ• ΧΑΛΙΛΑΪ ΤΕΑ• ΑΜΠΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ• ΚΟΥΚΟΥΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ• ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ• ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ• ΚΑΡΑΤΖΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ• ΙΓΝΑΤΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ