Μάθημα 5ο-Αποδελτίωση Πηγών ΙΙ

of 25 /25
1

Embed Size (px)

Transcript of Μάθημα 5ο-Αποδελτίωση Πηγών ΙΙ

1

1

2

-3

- (1800-1876) 19 . 1800. . , 1811 . , . , . 1838. . 1841 1844. , , . 1876.

4

. , , - -. . . , ( ). . (1832/ 2 1853)- . : , , , Guilford, , , , . 5

(1)

6

(2) 154-155 , , , . , () 1845 .7

8

/ (1)9

, , and J.-P. 1800-1875 Migne. : , (1857-1866). . : , 1879. , . . : , 1970. , . , , . 3 . : , 1965. , . o . : , 1986., . ., M. . : , , ... .. : , 2002.

/ (2), . - . : University Studio Press, 2003., . . : , 2000. Leon-Dufour, Xavier. . : , , 1980.-, . : , . 3 . . : , 2008. : . : , 1977. , . : : PG J. Migne ( ). : , 1998. , . : : J.Migne PG ( . 2 . . , ;: , 2002.10

/ (3)Hatch, Edwin, Henry A. Redpath, & . . 3 . . : , 1993. , , & J.-P. 1800-1875 Migne. , , P. J. Migne, ( ) ( ). : , 2001., , & J.-P. 1800-1875 Migne. , , ( . ), ( ) J. Migne PG. 2 . . : , 2008., . , : , 22000. Rahlfs, Alfred. ': Septuaginta. : , 2006.Nestle, Eberhard, Erwin Nestle, and Kurt Aland. Novum Testamentum Graece: Post Eberhard Nestle Et Erwin Nestle. 27. neu bearbeitete Aufl. Stuttgart: Deutsche Bibelstiftung, 2001. 11

/ (4) ( ): . : , 1997.Migne, J.-P. 1800-1875, and Theodor Hopfner. Patrologiae Cursus Completus. Series Graeca. Paris: P. Geuthner, 1928. Migne, J.-P. 1800-1875), and A.-G. 1910- Hamman. Patrologiae Cursus Completus. Paris: Garnier Freres, 1958.Migne, J.-P. 1800-1875. Patrologiae Cursus Completus: Seu Biblioteca Universalis, Integra, Uniformis, Commoda, Oeconomica, Omnium SS. Patrum, Doctorum Scriptorumque Eccelesiasticorum, Sive Latinorum, Sive Graecorum, Qui Ab Aevo Apostolico Ad Aetatem Innocentii III (ann.1216) Pro Latinis Et Ad Photii Tempora (ann. 863) Pro Graecis Floruerunt: Recusio Chronologica [Series Graeca]. Turnholti, Belgium: Brepols, 1969.12

BibleworksDiogenes , 13

Bibleworks( ) 14

( )15

(http://www.lib.auth.gr/el/b015)

16

( )17

Tlg (1)( )18

Tlg (2)( )19

Patrologia latina( )20

(open journals)Fragmenta HellenoslavicaVetus Testamentum et Hellas Culture and research21

3

22

(1) : /, , , PG 65,692C-704C.

, , 2-3 .23

(2) 21/11/2016 23:59 e-mail [email protected] word. , , 2-3 . 2-3 , .

, .24

, . . -. , : , 2009.25