Φύλλο Εργασίας: Ομογενές Ηλεκτρικό Πεδίο-Διονύσης...

1
Α Ε Φύλλο εργασίας Ομογενές Ηλεκτρικό πεδίο . Δίνεται ο πυκνωτής του σχήματος με οριζόντιους οπλισμούς, οι οποίοι απέχουν κατά d=2cm. 1) Ποιος οπλισμός είναι θετικά φορτισμένος: α) Ο πάνω β) ο κάτω. 2) Στο σημείο Α, πολύ κοντά στον επάνω οπλισμό, αφήνουμε ένα σωματίδιο Σ με μάζα m=10 -10 kg και φορτίο q= -10 12 C, το οποίο αποκτά επιτάχυνση α=2 . 10 4 m/s 2 . Αν το βάρος θεωρείται αμελητέο, i) Να σχεδιάστε στο σχήμα τη δύναμη που δέχεται και την επιτάχυνση που αποκτά. ii) Η δύναμη F που δέχεται το σωματίδιο: α) οφείλεται στην έλξη του από τον θετικό οπλισμό. β) οφείλεται στην άπωσή του από τον αρνητικό οπλισμό γ) Δίνεται από τη σχέση F = kQq/r 2 όπου Q το φορτίο του πυκνωτή. δ) Υπολογίζεται από την εξίσωση F=Ε . q. iii) Να βρείτε την ένταση του πεδίου και την τάση μεταξύ των οπλισμών του πυκνωτή. 3) Η κίνηση του σωματιδίου θα είναι: i) Ευθύγραμμη ομαλή. ii) Ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη. iii) Ευθύγραμμη επιταχυνόμενη. iv) Ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη. 4) Γράψτε τις εξισώσεις της ταχύτητας και της μετατόπισης σε συνάρτηση με το χρόνο. υ = x = 5) Μετά από χρόνο t=1ms το σωματίδιο φτάνει σε σημείο Β. Ποια η ταχύτητά του τη στιγμή αυτή και ποια η απόσταση (ΑΒ); 6) Ποια σημείο έχει μεγαλύτερο δυναμικό; α) Το σημείο Α β) το σημείο Β 7) Υπολογίστε τη διαφορά δυναμικού V ΑΒ . 8) Πόσο είναι το έργο της δύναμης του πεδίου από το Α στο Β; 9) Με ποια ταχύτητα το σωματίδιο φτάνει στον κάτω οπλισμό; [email protected]

Transcript of Φύλλο Εργασίας: Ομογενές Ηλεκτρικό Πεδίο-Διονύσης...

Page 1: Φύλλο Εργασίας: Ομογενές Ηλεκτρικό Πεδίο-Διονύσης Μάργαρης

Α

Ε→

Φύλλο εργασίας

Ομογενές Ηλεκτρικό πεδίο .

Δίνεται ο πυκνωτής του σχήματος με οριζόντιους οπλισμούς, οι

οποίοι απέχουν κατά d=2cm.

1) Ποιος οπλισμός είναι θετικά φορτισμένος:

α) Ο πάνω β) ο κάτω.

2) Στο σημείο Α, πολύ κοντά στον επάνω οπλισμό, αφήνουμε

ένα σωματίδιο Σ με μάζα m=10-10

kg και φορτίο q= -10– 12

C, το οποίο αποκτά επιτάχυνση

α=2.10

4 m/s

2. Αν το βάρος θεωρείται αμελητέο,

i) Να σχεδιάστε στο σχήμα τη δύναμη που δέχεται και την επιτάχυνση που αποκτά.

ii) Η δύναμη F που δέχεται το σωματίδιο:

α) οφείλεται στην έλξη του από τον θετικό οπλισμό.

β) οφείλεται στην άπωσή του από τον αρνητικό οπλισμό

γ) Δίνεται από τη σχέση F = kQq/r2 όπου Q το φορτίο του πυκνωτή.

δ) Υπολογίζεται από την εξίσωση F=Ε . q.

iii) Να βρείτε την ένταση του πεδίου και την τάση μεταξύ των οπλισμών του πυκνωτή.

3) Η κίνηση του σωματιδίου θα είναι:

i) Ευθύγραμμη ομαλή.

ii) Ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη.

iii) Ευθύγραμμη επιταχυνόμενη.

iv) Ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη.

4) Γράψτε τις εξισώσεις της ταχύτητας και της μετατόπισης σε συνάρτηση με το χρόνο.

υ = x =

5) Μετά από χρόνο t=1ms το σωματίδιο φτάνει σε σημείο Β. Ποια η ταχύτητά του τη στιγμή

αυτή και ποια η απόσταση (ΑΒ);

6) Ποια σημείο έχει μεγαλύτερο δυναμικό;

α) Το σημείο Α β) το σημείο Β

7) Υπολογίστε τη διαφορά δυναμικού VΑΒ.

8) Πόσο είναι το έργο της δύναμης του πεδίου από το Α στο Β;

9) Με ποια ταχύτητα το σωματίδιο φτάνει στον κάτω οπλισμό;

[email protected]