προστασία λογισμικού ιοί πληροφορική

17
Προστασία Λογισμικού - Ιοί Μητσοπούλου Μαρία Α’1 2 ο ΠΠΓΘ Υπεύθυνος Καθηγητής : Μιχαηλίδης Νίκος

Transcript of προστασία λογισμικού ιοί πληροφορική

Page 1: προστασία λογισμικού  ιοί πληροφορική

Προστασία Λογισμικού - Ιοί

Μητσοπούλου Μαρία Α’1 2ο ΠΠΓΘ

Υπεύθυνος Καθηγητής : Μιχαηλίδης Νίκος

Page 2: προστασία λογισμικού  ιοί πληροφορική

1. Ιός2. Βλάβες που προκαλούν οι ιοί3. Τρόποι αντιμετώπισης ιών

Περιεχόμενα

4. Βιντεάκι

Page 3: προστασία λογισμικού  ιοί πληροφορική

Ιός είναι ένα κακόβουλο πρόγραμμα που «μολύνει» τον υπολογιστή.

Page 4: προστασία λογισμικού  ιοί πληροφορική

Βλάβες που προκαλούν οι ιοί

Page 5: προστασία λογισμικού  ιοί πληροφορική

Διαγραφή δεδομένων από τον σκληρό δίσκο

Page 6: προστασία λογισμικού  ιοί πληροφορική
Page 7: προστασία λογισμικού  ιοί πληροφορική

Ενοχλητικά μηνύματα ή ειδοποιήσεις στην οθόνη

Page 8: προστασία λογισμικού  ιοί πληροφορική

Αντιμετώπιση ιών,προστασία του λογισμικού

Page 9: προστασία λογισμικού  ιοί πληροφορική

Δημιουργία Αντιγράφων ασφαλείας

Page 10: προστασία λογισμικού  ιοί πληροφορική
Page 11: προστασία λογισμικού  ιοί πληροφορική

Να μην μπαίνουμε σε ιστοσελίδες που έχουν ιούς

Page 12: προστασία λογισμικού  ιοί πληροφορική

Να εγκαθιστούμε στον υπολογιστή μαςαντιϊικό πρόγραμμα(antivirus program)

Page 13: προστασία λογισμικού  ιοί πληροφορική

Να ενημερώνουμε συχνά το antivirus program

Page 14: προστασία λογισμικού  ιοί πληροφορική

Να ενεργοποιούμε το firewall

Page 15: προστασία λογισμικού  ιοί πληροφορική

https://www.youtube.com/watch?v=dDqnHhB8tc4

Βιντεάκι

Page 16: προστασία λογισμικού  ιοί πληροφορική

Πηγές

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSB100/58/444,2197/

http://search.creativecommons.org/

Page 17: προστασία λογισμικού  ιοί πληροφορική

Ευχαριστώ για την προσοχή σας!

E-mail : [email protected] ή [email protected]

virus