προστασία λογισμικού ιοί πληροφορική

of 17 /17
Προστασία Λογισμικού - Ιοί Μητσοπούλου Μαρία Α’1 2 ο ΠΠΓΘ Υπεύθυνος Καθηγητής : Μιχαηλίδης Νίκος

Embed Size (px)

Transcript of προστασία λογισμικού ιοί πληροφορική

1

- 1 2 : 4.

.

,

(antivirus program) antivirus program

firewall https://www.youtube.com/watch?v=dDqnHhB8tc4

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSB100/58/444,2197/

http://search.creativecommons.org/

!E-mail : [email protected] [email protected] virus