"ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!"-ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Γ ΤΑΞΗΣ

11
ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! ΑΝΕΣΤΗ! ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ ΦΡΟΥΔΑΡΑΚΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ ΦΡΟΥΔΑΡΑΚΗ

Transcript of "ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!"-ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Γ ΤΑΞΗΣ

Page 1: "ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!"-ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Γ ΤΑΞΗΣ

ΧΡΙΣΤΟΣΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!ΑΝΕΣΤΗ!

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ ΦΡΟΥΔΑΡΑΚΗΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ ΦΡΟΥΔΑΡΑΚΗ

Page 2: "ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!"-ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Γ ΤΑΞΗΣ

Τρεις ημέρες είχαν περάσει από την ταφή του Ιησού και τρεις Τρεις ημέρες είχαν περάσει από την ταφή του Ιησού και τρεις μαθήτριές Του, η Μαρία Μαγδαληνή, η Σαλώμη και η Μαρία μαθήτριές Του, η Μαρία Μαγδαληνή, η Σαλώμη και η Μαρία του Ιακώβου , επισκέφτηκαν το μνήμα, για να αλείψουν το του Ιακώβου , επισκέφτηκαν το μνήμα, για να αλείψουν το νεκρό σώμα με μύρα, όπως ήταν το έθιμο.νεκρό σώμα με μύρα, όπως ήταν το έθιμο.

Page 3: "ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!"-ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Γ ΤΑΞΗΣ

Φτάνοντας όμως εκεί, είδαν τον τάφο ανοιχτόΦτάνοντας όμως εκεί, είδαν τον τάφο ανοιχτό και το σώμα του δασκάλου τους έλειπε...και το σώμα του δασκάλου τους έλειπε...

Page 4: "ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!"-ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Γ ΤΑΞΗΣ

Τότε ένας άγγελος εμφανίστηκε μπροστά τους...Τότε ένας άγγελος εμφανίστηκε μπροστά τους...Μη φοβάστε!Μη φοβάστε!

Ξέρω, ότι ψάχνετε τον Ξέρω, ότι ψάχνετε τον Ιησού,που σταυρώθηκε. Ιησού,που σταυρώθηκε. Όμως γιατί ζητάτε τον Όμως γιατί ζητάτε τον

ζωντανό ανάμεσα ζωντανό ανάμεσα στους νεκρούς;στους νεκρούς;

Page 5: "ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!"-ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Γ ΤΑΞΗΣ

Ο Κύριος αναστήθηκε,όπως σας το είχε πει.Ο Κύριος αναστήθηκε,όπως σας το είχε πει.Πηγαίνεται λοιπόν γρήγορα, να αναγγείλετε την ΑνάστασήΠηγαίνεται λοιπόν γρήγορα, να αναγγείλετε την Ανάστασή

Του στους μαθητές Του. Πείτε τους να πάνε στη Γαλιλαία. Του στους μαθητές Του. Πείτε τους να πάνε στη Γαλιλαία. Ο Ιησούς θα τους συναντήσει εκεί.Ο Ιησούς θα τους συναντήσει εκεί.

Page 6: "ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!"-ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Γ ΤΑΞΗΣ

Καθώς πήγαιναν οι τρεις γυναίκες να ειδοποιήσουν τους μαθητές του Ιησού για την Ανάστασή Του, εμφανίστηκε μπροστά τους ο Κύριος.

Χαίρετε! Χαίρετε! Μη φοβάστε!Μη φοβάστε!

Ειδοποιήστε γρήγορα τους μαθητές μου,Ειδοποιήστε γρήγορα τους μαθητές μου,ότι θα τους συναντήσω στη Γαλιλαία...ότι θα τους συναντήσω στη Γαλιλαία...

Page 7: "ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!"-ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Γ ΤΑΞΗΣ

Η Ανάσταση του Ιησού Η Ανάσταση του Ιησού είναι η πιο σημαντική είναι η πιο σημαντική γιορτή της εκκλησίας μας!γιορτή της εκκλησίας μας!Ο θάνατος νικήθηκε!Ο θάνατος νικήθηκε!Τον νίκησε η ζωή!Τον νίκησε η ζωή!

Page 8: "ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!"-ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Γ ΤΑΞΗΣ

Όπως το φως νικάει το σκοτάδι!!!Όπως το φως νικάει το σκοτάδι!!!

Page 9: "ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!"-ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Γ ΤΑΞΗΣ

Ο θάνατος είναι κάτι πρόσκαιρο, σαν τον ύπνο...Ο θάνατος είναι κάτι πρόσκαιρο, σαν τον ύπνο...

Page 10: "ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!"-ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Γ ΤΑΞΗΣ

Έτσι κι όλοι οι αγαπημένοι μας, που αναπαύονται,Έτσι κι όλοι οι αγαπημένοι μας, που αναπαύονται,περιμένουν τη δική τους Ανάσταση.περιμένουν τη δική τους Ανάσταση.

Page 11: "ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!"-ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Γ ΤΑΞΗΣ

Ο Κύριος αναστήθηκε,όπως σας το είχε πει.Ο Κύριος αναστήθηκε,όπως σας το είχε πει.Πηγαίνεται λοιπόν γρήγορα, να αναγγείετε την ΑνάστασήΠηγαίνεται λοιπόν γρήγορα, να αναγγείετε την Ανάστασή

Του στους μαθητές Του. Πείτε τους να πάνε στη Γαλιλαία. Του στους μαθητές Του. Πείτε τους να πάνε στη Γαλιλαία. Ο Ιησούς θα τους συναντήσει εκεί.Ο Ιησούς θα τους συναντήσει εκεί.