Μην αγγίζετε! έχει αγκάθια! (Γκ γκ γγ τετράδιο...

13

Transcript of Μην αγγίζετε! έχει αγκάθια! (Γκ γκ γγ τετράδιο...

Page 1: Μην αγγίζετε! έχει αγκάθια! (Γκ γκ γγ  τετράδιο εργασιών)
Page 2: Μην αγγίζετε! έχει αγκάθια! (Γκ γκ γγ  τετράδιο εργασιών)
Page 3: Μην αγγίζετε! έχει αγκάθια! (Γκ γκ γγ  τετράδιο εργασιών)
Page 4: Μην αγγίζετε! έχει αγκάθια! (Γκ γκ γγ  τετράδιο εργασιών)

Ο Αίσωπος ήτανένας αρχαίος

σοφός που με ταπαραμύθια τουπροσπαθούσε ναδιδάξει τη σωστήσυμπεριφορά.

Μήπωςγνωρίζετεκάποιο

μύθο του;

Page 5: Μην αγγίζετε! έχει αγκάθια! (Γκ γκ γγ  τετράδιο εργασιών)

γκγκ

γκγκ

Page 6: Μην αγγίζετε! έχει αγκάθια! (Γκ γκ γγ  τετράδιο εργασιών)

σαλιγκάρι

πιγκουίνοι

Page 7: Μην αγγίζετε! έχει αγκάθια! (Γκ γκ γγ  τετράδιο εργασιών)

γγ γγγγ

Page 8: Μην αγγίζετε! έχει αγκάθια! (Γκ γκ γγ  τετράδιο εργασιών)

φεγγάρι

πιγκουίνο

Page 9: Μην αγγίζετε! έχει αγκάθια! (Γκ γκ γγ  τετράδιο εργασιών)

φεγγάριΤο φέγγει

στον πιγκουίνο

Page 10: Μην αγγίζετε! έχει αγκάθια! (Γκ γκ γγ  τετράδιο εργασιών)

Συμπληρώνω με γκ, γγ και γ.

γκ γγ

γ

γκ

γ

γκ

γκ

γκ

γ

γγ

Page 11: Μην αγγίζετε! έχει αγκάθια! (Γκ γκ γγ  τετράδιο εργασιών)
Page 12: Μην αγγίζετε! έχει αγκάθια! (Γκ γκ γγ  τετράδιο εργασιών)

α γκα λιά ζω

μα ρα γκός

α γκι νά ρα

άγ γε λος

σφουγ γά ρι

εγ γό νια

Page 13: Μην αγγίζετε! έχει αγκάθια! (Γκ γκ γγ  τετράδιο εργασιών)

Βλέπουμε το μύθο του Αισώπου

«Ο τζίτζικας και ο μέρμηγκας»