παιχνίδια με ανακυκλώσιμα υλικά

22
κρικάκια

Transcript of παιχνίδια με ανακυκλώσιμα υλικά

Page 1: παιχνίδια με ανακυκλώσιμα υλικά

κρικάκια

Page 2: παιχνίδια με ανακυκλώσιμα υλικά

κρικάκια

Page 3: παιχνίδια με ανακυκλώσιμα υλικά

κρικάκια

Page 4: παιχνίδια με ανακυκλώσιμα υλικά

κρικάκια

Page 5: παιχνίδια με ανακυκλώσιμα υλικά

Κατασκευή πυραμίδας

Page 6: παιχνίδια με ανακυκλώσιμα υλικά

κατασκευή πυραμίδας με καπάκια

Page 7: παιχνίδια με ανακυκλώσιμα υλικά

Κατασκευή πυραμίδας

Page 8: παιχνίδια με ανακυκλώσιμα υλικά

Στόχος με καπάκια

Page 9: παιχνίδια με ανακυκλώσιμα υλικά

Στόχος με καπακάκια σε κουβά

Page 10: παιχνίδια με ανακυκλώσιμα υλικά

Στόχος με καπάκια

Page 11: παιχνίδια με ανακυκλώσιμα υλικά

Στόχος με καπάκια

Page 12: παιχνίδια με ανακυκλώσιμα υλικά

Στόχος με καπάκια

Page 13: παιχνίδια με ανακυκλώσιμα υλικά

σκυταλοδρομία

Page 14: παιχνίδια με ανακυκλώσιμα υλικά

σκυταλοδρομία

Page 15: παιχνίδια με ανακυκλώσιμα υλικά

σκυταλοδρομία

Page 16: παιχνίδια με ανακυκλώσιμα υλικά

τενεκεδάκια

Page 17: παιχνίδια με ανακυκλώσιμα υλικά

τενεκεδάκια

Page 18: παιχνίδια με ανακυκλώσιμα υλικά

Χαρτί – αλουμίνιο - πλαστικό

Page 19: παιχνίδια με ανακυκλώσιμα υλικά

Χαρτί – αλουμίνιο - πλαστικό

Page 20: παιχνίδια με ανακυκλώσιμα υλικά

Χαρτί – αλουμίνιο - πλαστικό

Page 21: παιχνίδια με ανακυκλώσιμα υλικά

Σκυταλοδρομία με ανακυκλώσιμα υλικά

Page 22: παιχνίδια με ανακυκλώσιμα υλικά

μπόουλιγκ