Η μουσική και ο ήχος μέσα από τα ανακυκλώσιμα μουσικά...

23
Ονοματεπώνυμο: Νίτσα Αργυρώ Α.Μ.:5399

description

Η συγκεκριμένη παρουσίαση αποτελεί μέρος της εργασίας που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του μαθήματος: «Η μουσική και ο ήχος ως μέσα για τη διαθεματική διδασκαλία με νέες τεχνολογίες» του Διαπανεπιστημιακού και Διατμηματικού Π.Μ.Σ. "Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση". Περιγράφει μια εκπαιδευτική παρέμβαση που πραγματοποιήθηκε σε μαθητές της πρώτης τάξης του δημοτικού και σχετίζεται με τη μουσική και τον ήχο μέσα από τα αυτοσχέδια ανακυκλώσιμα μουσικά όργανα.

Transcript of Η μουσική και ο ήχος μέσα από τα ανακυκλώσιμα μουσικά...

Page 1: Η μουσική και ο ήχος μέσα από τα ανακυκλώσιμα μουσικά όργανα

Ονοματεπώνυμο: Νίτσα Αργυρώ

Α.Μ.:5399

Page 2: Η μουσική και ο ήχος μέσα από τα ανακυκλώσιμα μουσικά όργανα

Πραγματοποιήθηκε στο 11ο Δ.Σ

Χαλανδρίου σε μαθητές Α τάξης

Δημοτικού

Στα πλαίσια ενός γενικότερου

προγράμματος περιβαλλοντικής

εκπαίδευσης με θέμα την

Ανακύκλωση

Είναι συμβατή με τα ΑΠΣ-

ΔΕΠΠΣ

Page 3: Η μουσική και ο ήχος μέσα από τα ανακυκλώσιμα μουσικά όργανα

Να βιώσουν την ανακύκλωση μέσα από τη

μουσική και να αποκτήσουν μια ακουστική

ενσυναίσθηση μέσω της ανακάλυψης των

ήχων που δημιουργούνται από τα

ανακυκλώσιμα υλικά.

• Να δημιουργήσουν μουσικά όργανα

• Να παρατηρήσουν τους ήχους γύρω τους

• Να αντιληφθούν τους διαφορετικούς ήχους που παράγουν διαφορετικά

μουσικά όργανα

• Να βιώσουν ένα μουσικοκινητικό παιχνίδι

• Να δημιουργήσουν και να ηχογραφήσουν ένα τραγούδι

• Να αποκτήσουν οικολογική συνείδηση

Page 4: Η μουσική και ο ήχος μέσα από τα ανακυκλώσιμα μουσικά όργανα

Φωτογράφιση

Ηχογράφηση

Σημειώσεις-παρατηρήσεις

Συνεντεύξεις

Page 5: Η μουσική και ο ήχος μέσα από τα ανακυκλώσιμα μουσικά όργανα

Προβληματική

Στην εποχή µας τα περιβαλλοντικά προβλήματα

που αντιμετωπίζει ο σύγχρονος άνθρωπος, ως

αποτέλεσα του «ιδιαίτερου» τρόπου µε τον

οποίο διαχειρίζεται το φυσικό περιβάλλον,

οδηγούν τελικά στην ανάγκη αναθεώρησης της

σχέσης του µε αυτό.

Χτίσιμο μιας νέας κοσμοαντίληψης

Προβολή και καλλιέργεια των περιβαλλοντικών

αξιών. (Φλογαΐτη & Βασάλα, 2002).

Page 6: Η μουσική και ο ήχος μέσα από τα ανακυκλώσιμα μουσικά όργανα

Ο Stephen Handel (1989) ξεχωρίζει τη μουσική από τις υπόλοιπες

τέχνες εξηγώντας:

«Η ακρόαση είναι η κεντρομόλος δύναμη που σε τραβά στον

κόσμο. Η όραση είναι η φυγόκεντρος που σε χωρίζει από αυτόν"

Page 7: Η μουσική και ο ήχος μέσα από τα ανακυκλώσιμα μουσικά όργανα

Ο ήχος είναι ένα σημαντικό μέρος της ζωής μας.

Μέσω της ακρόασης συλλέγουμε πληροφορίες για τα

πράγματα γύρω μας. Επομένως, η ικανότητα ακρόασης

είναι ζωτικής σημασίας για τη μουσική εκπαίδευση

(Colgren, 1993).

Στην εκπαίδευση δε δίνεται σημασία στην αξία της

προσεκτικής ακρόασης (Campbell, 2005)

Page 8: Η μουσική και ο ήχος μέσα από τα ανακυκλώσιμα μουσικά όργανα

Έρχονται σε επαφή με τις ιδιότητες του ήχου με τρόπο ευχάριστο και

βιωματικό.

Κοινωνικοποιούνται, μαθαίνουν στη συνεργασία, στην ομαδικότητα αλλά

και στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών, στην αλληλοαποδοχή ενώ παράλληλα

εκτονώνονται δημιουργικά. (Campbell, 2005 )

Ο Howard Gardner βλέπει τη μουσική ως έναν από τους πολλαπλούς

τύπους νοημοσύνης: γλωσσική, μουσική, λογικο-μαθηματική, χωρική,

κιναισθητική, διαπροσωπική και ενδοπροσωπική.

Η μουσική είναι ένα ισχυρό και βαθύ σύστημα συμβόλων, το οποίο

αναπτύσσει δεξιότητες κριτικής σκέψης. (ΑΠΣ Μουσικής Π.Ε)

Page 9: Η μουσική και ο ήχος μέσα από τα ανακυκλώσιμα μουσικά όργανα

• Όταν ενθαρρύνουμε τα παιδιά να πειραματιστούν με αυτοσχέδια μουσικά

όργανα μπορούν να συγκρίνουν, να κατηγοριοποιούν, να αντιλαμβάνονται τις

διαφορές στους ήχους (Neelly, 2001).

• Το παιδί, κατασκευάζοντας με τα χέρια του ένα όργανο, που τελικά θα ηχεί,

θα μιλάει, βοηθιέται για να ενδιαφερθεί πιο ζωηρά γι' αυτόν τον μαγικό κόσμο

των ήχων με τις απεριόριστες δυνατότητες και να τον αγαπήσει

(Τσαφταρίδης, 1996).

• Μέσω της προσεκτικής ακρόασης τα παιδιά αποκτούν ακουστική

ενσυναίσθηση κατανοώντας τη φύση και τις λειτουργίες της μουσικής και

γίνονται πιο δεκτικοί στα μουσικά ακούσματα άλλων λαών και πολιτισμών.

(Campbell, 2005 ).

Page 10: Η μουσική και ο ήχος μέσα από τα ανακυκλώσιμα μουσικά όργανα

Εποικοδομητισμός (Piaget)

Βιωματική- Ανακαλυπτική μάθηση (Bruner)

Κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες (Vygotsky)

Page 11: Η μουσική και ο ήχος μέσα από τα ανακυκλώσιμα μουσικά όργανα
Page 12: Η μουσική και ο ήχος μέσα από τα ανακυκλώσιμα μουσικά όργανα

1η Δραστηριότητα (Αφόρμηση- 10 λεπτά):

Προβολή βίντεο με κατασκευή μουσικών οργάνων από σκουπίδια

και δημιουργία της «Ορχήστρας της Ανακύκλωσης» στην πόλη

Cateura της Παραγουάης.

http://www.examiner.gr/orchistra-me-mousika-organa-ftiagmena-apo-skoupidia/

Page 13: Η μουσική και ο ήχος μέσα από τα ανακυκλώσιμα μουσικά όργανα
Page 14: Η μουσική και ο ήχος μέσα από τα ανακυκλώσιμα μουσικά όργανα

3η Δραστηριότητα: (45 λεπτά)

Εμπλοκή με το εκπαιδευτικό λογισμικό «Εμμέλεια»

Page 15: Η μουσική και ο ήχος μέσα από τα ανακυκλώσιμα μουσικά όργανα

4η Δραστηριότητα:(90 λεπτά)

Κατασκευή μουσικών οργάνων από ανακυκλώσιμα υλικά

Page 16: Η μουσική και ο ήχος μέσα από τα ανακυκλώσιμα μουσικά όργανα

5η Δραστηριότητα: (45 λεπτά)

Ηχογράφηση ρυθμικών ήχων που δημιουργούνται από τα

ανακυκλώσιμα μουσικά όργανα

Page 17: Η μουσική και ο ήχος μέσα από τα ανακυκλώσιμα μουσικά όργανα
Page 18: Η μουσική και ο ήχος μέσα από τα ανακυκλώσιμα μουσικά όργανα

6η Δραστηριότητα: (45 λεπτά)

Βιωματικό παιχνίδι με τα αυτοσχέδια μουσικά όργανα

Page 19: Η μουσική και ο ήχος μέσα από τα ανακυκλώσιμα μουσικά όργανα

7η Δραστηριότητα: (90 λεπτά)

Ηχογράφηση του τραγουδιού της ανακύκλωσης με τη συνοδεία πιάνου

και της «Ορχήστρας των Σκουπιδιών»

Page 20: Η μουσική και ο ήχος μέσα από τα ανακυκλώσιμα μουσικά όργανα

Οι μαθητές:

Ανέπτυξαν την ακουστική τους αντίληψη

Συνειδητοποίησαν τη σημασία των ήχων στη ζωή μας

Βίωσαν τη χαρά της δημιουργίας αυτοσχέδιων

μουσικών οργάνων

Έφτιαξαν τους δικούς τους ρυθμικούς ήχους

Γνώρισαν με τρόπο εναλλακτικό και δημιουργικό την αξία

της ανακύκλωσης και της αξιοποίησης των απορριμμάτων

Page 21: Η μουσική και ο ήχος μέσα από τα ανακυκλώσιμα μουσικά όργανα

1. Attali, J. ,1991, Θόρυβοι. Αθήνα: Κέδρος

2. Campbell, Patricia, 2005, Deep listening to the musical world,

Music Educators Journal, 92/1, p. 30-36

3. Colgren John, 1993, Exploring Sound, United Learnig

4. Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών Μουσικής

5. Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, 2005,

Ήχος και φύση. Κ.Π.Ε. Ποροϊων Σερρών

6. Handel, S.,1989, Listening. An Introduction to the Perception of

Auditory Events. Cambridge, Mass, MIT Press

7. Howard, G.,2010, Οι πολλαπλοί τύπο νοημοσύνης. Μαραθιά

8. Ματσαγγούρας, Η.,2002, Η διαθεματικότητα της σχολικής γνώσης.

Αθήνα: Γρηγόρης

9. Ματσαγγούρας, Η.,2008, Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και

μάθηση. Αθήνα: Γρηγόρης

10.Neelly LP.,2001, Developmentally appropriate music practice:

Children learn what they live. Young Children 56 (3): 32–37

11.Τσαφταρίδης, Ν.,1996, Aυτοσχέδια μουσικά όργανα- Kατασκευές.

Aθήνα: edition Orpheus

Page 22: Η μουσική και ο ήχος μέσα από τα ανακυκλώσιμα μουσικά όργανα

12. Φλογαΐτη & Βασάλα, 2002, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Ανοικτή

και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (2001): Στο: Α. Λιοναράκης (Επιμ.)

Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως

Εκπαίδευση, Πάτρα 25-27 Μαΐου 2001. Πάτρα: ΕΑΠ, σελ. 1031-1041

Page 23: Η μουσική και ο ήχος μέσα από τα ανακυκλώσιμα μουσικά όργανα

Σας ευχαριστώ!