τα λαγουδοτσαντάκια - Πασχαλινές κατασκευές

of 24 /24

description

Οι μαθητές της Α΄ κατασκευάζουν πασχαλινά λαγουδοτσαντάκια και καταγράφουν βήμα-βήμα τις οδηγίες στο τετράδιο της Γλώσσας.

Transcript of τα λαγουδοτσαντάκια - Πασχαλινές κατασκευές

Page 1: τα λαγουδοτσαντάκια - Πασχαλινές κατασκευές
Page 2: τα λαγουδοτσαντάκια - Πασχαλινές κατασκευές
Page 3: τα λαγουδοτσαντάκια - Πασχαλινές κατασκευές
Page 4: τα λαγουδοτσαντάκια - Πασχαλινές κατασκευές
Page 5: τα λαγουδοτσαντάκια - Πασχαλινές κατασκευές
Page 6: τα λαγουδοτσαντάκια - Πασχαλινές κατασκευές
Page 7: τα λαγουδοτσαντάκια - Πασχαλινές κατασκευές
Page 8: τα λαγουδοτσαντάκια - Πασχαλινές κατασκευές
Page 9: τα λαγουδοτσαντάκια - Πασχαλινές κατασκευές
Page 10: τα λαγουδοτσαντάκια - Πασχαλινές κατασκευές
Page 11: τα λαγουδοτσαντάκια - Πασχαλινές κατασκευές
Page 12: τα λαγουδοτσαντάκια - Πασχαλινές κατασκευές
Page 13: τα λαγουδοτσαντάκια - Πασχαλινές κατασκευές
Page 14: τα λαγουδοτσαντάκια - Πασχαλινές κατασκευές
Page 15: τα λαγουδοτσαντάκια - Πασχαλινές κατασκευές
Page 16: τα λαγουδοτσαντάκια - Πασχαλινές κατασκευές
Page 17: τα λαγουδοτσαντάκια - Πασχαλινές κατασκευές
Page 18: τα λαγουδοτσαντάκια - Πασχαλινές κατασκευές
Page 19: τα λαγουδοτσαντάκια - Πασχαλινές κατασκευές
Page 20: τα λαγουδοτσαντάκια - Πασχαλινές κατασκευές
Page 21: τα λαγουδοτσαντάκια - Πασχαλινές κατασκευές
Page 22: τα λαγουδοτσαντάκια - Πασχαλινές κατασκευές
Page 23: τα λαγουδοτσαντάκια - Πασχαλινές κατασκευές
Page 24: τα λαγουδοτσαντάκια - Πασχαλινές κατασκευές