Κατασκευές με το arduino

26
2ο Γυμνάσιο Φλώρινας κατασκευές με ARDUINO κατασκευές με ARDUINO

Transcript of Κατασκευές με το arduino

Page 1: Κατασκευές με το arduino

2ο Γυμνάσιο Φλώριναςκατασκευές με ARDUINOκατασκευές με ARDUINO

Page 2: Κατασκευές με το arduino

2ο Γυμνάσιο Φλώριναςκατασκευές με ARDUINOκατασκευές με ARDUINO

Η βασική μας πλακέτα: “ARDUINO 2009”Η βασική μας πλακέτα: “ARDUINO 2009”

Page 3: Κατασκευές με το arduino

2ο Γυμνάσιο Φλώριναςκατασκευές με ARDUINOκατασκευές με ARDUINO

Δοκιμές οδήγησης κινητήρωνΔοκιμές οδήγησης κινητήρων

Page 4: Κατασκευές με το arduino

2ο Γυμνάσιο Φλώριναςκατασκευές με ARDUINOκατασκευές με ARDUINO

Το ρομποτάκι μαςΤο ρομποτάκι μας

Page 5: Κατασκευές με το arduino

2ο Γυμνάσιο Φλώριναςκατασκευές με ARDUINOκατασκευές με ARDUINO

Το ρομποτάκι μαςΤο ρομποτάκι μας

Page 6: Κατασκευές με το arduino

2ο Γυμνάσιο Φλώριναςκατασκευές με ARDUINOκατασκευές με ARDUINO

Δοκιμές οδήγησης κινητήρων DCΔοκιμές οδήγησης κινητήρων DC

Page 7: Κατασκευές με το arduino

2ο Γυμνάσιο Φλώριναςκατασκευές με ARDUINOκατασκευές με ARDUINO

Το ρομποτάκι μας (υπό συναρμολόγηση)Το ρομποτάκι μας (υπό συναρμολόγηση)

Page 8: Κατασκευές με το arduino

2ο Γυμνάσιο Φλώριναςκατασκευές με ARDUINOκατασκευές με ARDUINO

Οι πρώτες δοκιμές για τα φανάρια της διασταύρωσηςΟι πρώτες δοκιμές για τα φανάρια της διασταύρωσης

Page 9: Κατασκευές με το arduino

2ο Γυμνάσιο Φλώριναςκατασκευές με ARDUINOκατασκευές με ARDUINO

η “C” είναι διασκεδαστική (λέμε τώρα...)η “C” είναι διασκεδαστική (λέμε τώρα...)

Page 10: Κατασκευές με το arduino

2ο Γυμνάσιο Φλώριναςκατασκευές με ARDUINOκατασκευές με ARDUINO

Σχεδιάζοντας τις κινήσεις του ρομπότΣχεδιάζοντας τις κινήσεις του ρομπότ

Page 11: Κατασκευές με το arduino

2ο Γυμνάσιο Φλώριναςκατασκευές με ARDUINOκατασκευές με ARDUINO

Σχεδιάζοντας τις κινήσεις του ρομπότΣχεδιάζοντας τις κινήσεις του ρομπότ

Page 12: Κατασκευές με το arduino

2ο Γυμνάσιο Φλώριναςκατασκευές με ARDUINOκατασκευές με ARDUINO

Σχεδιάζοντας τις κινήσεις του ρομπότΣχεδιάζοντας τις κινήσεις του ρομπότ

Page 13: Κατασκευές με το arduino

2ο Γυμνάσιο Φλώριναςκατασκευές με ARDUINOκατασκευές με ARDUINO

Τα φανάρια της Τα φανάρια της διασταύρωσης σε διασταύρωσης σε λειτουργίαλειτουργία

Page 14: Κατασκευές με το arduino

2ο Γυμνάσιο Φλώριναςκατασκευές με ARDUINOκατασκευές με ARDUINO

Σχεδιάζοντας την οδήγηση των κινητήρων DCΣχεδιάζοντας την οδήγηση των κινητήρων DC

Page 15: Κατασκευές με το arduino

2ο Γυμνάσιο Φλώριναςκατασκευές με ARDUINOκατασκευές με ARDUINO

η “C” είναι διασκεδαστική (λέμε τώρα...)η “C” είναι διασκεδαστική (λέμε τώρα...)

Page 16: Κατασκευές με το arduino

2ο Γυμνάσιο Φλώριναςκατασκευές με ARDUINOκατασκευές με ARDUINO

μελετώντας την οδήγηση των κινητήρων DCμελετώντας την οδήγηση των κινητήρων DC

Page 17: Κατασκευές με το arduino

2ο Γυμνάσιο Φλώριναςκατασκευές με ARDUINOκατασκευές με ARDUINO

Δοκιμάζουμε τον αισθητήρα του ηλιοτροπίουΔοκιμάζουμε τον αισθητήρα του ηλιοτροπίου

Page 18: Κατασκευές με το arduino

2ο Γυμνάσιο Φλώριναςκατασκευές με ARDUINOκατασκευές με ARDUINO

Δοκιμάζουμε τον αισθητήρα χρώματοςΔοκιμάζουμε τον αισθητήρα χρώματος

Page 19: Κατασκευές με το arduino

2ο Γυμνάσιο Φλώριναςκατασκευές με ARDUINOκατασκευές με ARDUINO

η “C” είναι διασκεδαστική (λέμε τώρα...)η “C” είναι διασκεδαστική (λέμε τώρα...)

Page 20: Κατασκευές με το arduino

2ο Γυμνάσιο Φλώριναςκατασκευές με ARDUINOκατασκευές με ARDUINO

Ο αισθητήρας χρώματοςΟ αισθητήρας χρώματος

Page 21: Κατασκευές με το arduino

2ο Γυμνάσιο Φλώριναςκατασκευές με ARDUINOκατασκευές με ARDUINO

δοκιμάζουμε την οδήγηση των κινητήρων DCδοκιμάζουμε την οδήγηση των κινητήρων DC

Page 22: Κατασκευές με το arduino

2ο Γυμνάσιο Φλώριναςκατασκευές με ARDUINOκατασκευές με ARDUINO

Το ηλιοτρόπιο: σερβοκινητήρες και αντίβαραΤο ηλιοτρόπιο: σερβοκινητήρες και αντίβαρα

Page 23: Κατασκευές με το arduino

2ο Γυμνάσιο Φλώριναςκατασκευές με ARDUINOκατασκευές με ARDUINO

μελετώντας την σύνδεση των σερβοκινητήρωνμελετώντας την σύνδεση των σερβοκινητήρων

Page 24: Κατασκευές με το arduino

2ο Γυμνάσιο Φλώριναςκατασκευές με ARDUINOκατασκευές με ARDUINO

μελετώντας την σύνδεση του σόναρμελετώντας την σύνδεση του σόναρ

Page 25: Κατασκευές με το arduino

2ο Γυμνάσιο Φλώριναςκατασκευές με ARDUINOκατασκευές με ARDUINO

μελετώντας την σύνδεση των σερβοκινητήρωνμελετώντας την σύνδεση των σερβοκινητήρων

Page 26: Κατασκευές με το arduino

2ο Γυμνάσιο Φλώριναςκατασκευές με ARDUINOκατασκευές με ARDUINO

Το ρομποτάκι μας τελειωμένοΤο ρομποτάκι μας τελειωμένο