ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

13
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ Λογισμικό: Επεξεργασία Ιστορικών Πηγών s omakris.blogspot.gr ΙΣΤΟΡΙΑ Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΑΠΟΙΚΙΑΚΗ ΕΞΑΠΛΩΣΗ

Transcript of ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

Page 1: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ

Λογισμικό: Επεξεργασία Ιστορικών Πηγών

somakris.blogspot.gr

ΙΣΤΟΡΙΑ Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΑΠΟΙΚΙΑΚΗ ΕΞΑΠΛΩΣΗ

Page 2: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

Προσανατολισμός των μαθητών προς τον εποικοδομητισμό. Οι μαθητές κατασκευάζουν τη γνώση μόνοι τους

Στόχος η μεταγνώση , ο μαθητής μαθαίνει πώς να μαθαίνει , η γνώση δεν είναι ξερή και απομνημονευτική

ο μαθητής να συμμετέχει , να συνθέτει, να αναλύει, να υποθέτει , να διασυνδέει.

να προσεγγίζονται τα αίτια με κριτικό τρόπο να ενισχύονται δεξιότητες του μαθητή , όπως η ορθή

προσέγγιση των ιστορικών τεκμηρίων, η διάκριση μαρτυριών από τα γεγονότα.

Μαθητές να συνεργάζονται , να επεξεργάζονται , να αναλύουν, να κρίνουν, να συνθέτουν

ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ (με τη χρήση ΤΠΕ)

Page 3: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

Να αλιεύσουν οι μαθητές τα αίτια του αποικισμού μέσα από πηγές και να τα κατηγοροποιήσουν.

Να εξεταστεί διαχρονικά το θέμα της μετανάστευσης.

Να κατανοηθεί η έννοια του χρόνου και του χώρου(έμφαση στη γεωφυσική κατάσταση)

Να διερευνηθεί η διαδικασία της εγκατάστασης των αποίκων.

Να εξεταστούν οι σχέσεις μητρόπολης-αποικίασ

Να αναζητηθούν οι συνέπειες του αποικισμού μέσα από πηγές

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ (με τη χρήση του συγκεκριμένου λογισμικού)

Page 4: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ
Page 5: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

Α΄ομάδα : εντοπισμός αιτιών , καταγραφή , σχολιασμός

Β΄ομάδα : προσδιορισμός του γεωφυσικού χώρου δημιουργίας των αποικιών

Γ΄ομάδα : διερεύνηση σχέσεων των αποίκων με τους ιθαγενείς και της αποικίας με την μητρόπολη

Χωρίζουμε τους μαθητές σε ομάδες

Page 6: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

Ζητούμε από την ομάδα να μελετήσει τις πηγές π.χ 2,5 9,10,11 και να καταγράψει τα αίτια.

Οι μαθητές και ο εκπ/κος μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις δυνατότητες του λογισμικού.(βλ.παρακάτω)

Α΄ ομάδα

Page 7: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

Δραστηριότητα για την ανάγνωση των πηγών

Page 8: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

Συνθετική δραστηριότητα

Page 9: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

Έλεγχος των αναγνώσεων

Page 10: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

Οι μαθητές μελετούν τις πηγές, τους χάρτες, τις εικόνες προκειμένου να τον χώρο δημιουργίας των αποικιών

Β ομάδα

Page 11: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

Συνθετική δραστηριότητα

Page 12: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

Οι μαθητές διερευνούν τις σχέσεις αποίκων και ιθαγενών

Γ ομάδα

Page 13: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

Συνθετική εργασία