Ανδρέας Ανδρεάδης, Ιστορία των Εθνικών Δανείων (1904) Α'

of 153 /153

Embed Size (px)

description

The first part of Andreas M. Andreadis' (or Andreades) history of the loans that Greek governments contracted from right before the founding of the modern Greek state till the early 20th century. Andreadis was an internationally-respected jurist and economist and one of the first professors of economics and public finance at the University of Athens.

Transcript of Ανδρέας Ανδρεάδης, Ιστορία των Εθνικών Δανείων (1904) Α'

Page 1: Ανδρέας Ανδρεάδης, Ιστορία των Εθνικών Δανείων (1904) Α'
Page 2: Ανδρέας Ανδρεάδης, Ιστορία των Εθνικών Δανείων (1904) Α'
Page 3: Ανδρέας Ανδρεάδης, Ιστορία των Εθνικών Δανείων (1904) Α'
Page 4: Ανδρέας Ανδρεάδης, Ιστορία των Εθνικών Δανείων (1904) Α'
Page 5: Ανδρέας Ανδρεάδης, Ιστορία των Εθνικών Δανείων (1904) Α'
Page 6: Ανδρέας Ανδρεάδης, Ιστορία των Εθνικών Δανείων (1904) Α'
Page 7: Ανδρέας Ανδρεάδης, Ιστορία των Εθνικών Δανείων (1904) Α'
Page 8: Ανδρέας Ανδρεάδης, Ιστορία των Εθνικών Δανείων (1904) Α'
Page 9: Ανδρέας Ανδρεάδης, Ιστορία των Εθνικών Δανείων (1904) Α'
Page 10: Ανδρέας Ανδρεάδης, Ιστορία των Εθνικών Δανείων (1904) Α'
Page 11: Ανδρέας Ανδρεάδης, Ιστορία των Εθνικών Δανείων (1904) Α'
Page 12: Ανδρέας Ανδρεάδης, Ιστορία των Εθνικών Δανείων (1904) Α'
Page 13: Ανδρέας Ανδρεάδης, Ιστορία των Εθνικών Δανείων (1904) Α'
Page 14: Ανδρέας Ανδρεάδης, Ιστορία των Εθνικών Δανείων (1904) Α'
Page 15: Ανδρέας Ανδρεάδης, Ιστορία των Εθνικών Δανείων (1904) Α'
Page 16: Ανδρέας Ανδρεάδης, Ιστορία των Εθνικών Δανείων (1904) Α'
Page 17: Ανδρέας Ανδρεάδης, Ιστορία των Εθνικών Δανείων (1904) Α'
Page 18: Ανδρέας Ανδρεάδης, Ιστορία των Εθνικών Δανείων (1904) Α'
Page 19: Ανδρέας Ανδρεάδης, Ιστορία των Εθνικών Δανείων (1904) Α'
Page 20: Ανδρέας Ανδρεάδης, Ιστορία των Εθνικών Δανείων (1904) Α'
Page 21: Ανδρέας Ανδρεάδης, Ιστορία των Εθνικών Δανείων (1904) Α'
Page 22: Ανδρέας Ανδρεάδης, Ιστορία των Εθνικών Δανείων (1904) Α'
Page 23: Ανδρέας Ανδρεάδης, Ιστορία των Εθνικών Δανείων (1904) Α'
Page 24: Ανδρέας Ανδρεάδης, Ιστορία των Εθνικών Δανείων (1904) Α'
Page 25: Ανδρέας Ανδρεάδης, Ιστορία των Εθνικών Δανείων (1904) Α'
Page 26: Ανδρέας Ανδρεάδης, Ιστορία των Εθνικών Δανείων (1904) Α'
Page 27: Ανδρέας Ανδρεάδης, Ιστορία των Εθνικών Δανείων (1904) Α'
Page 28: Ανδρέας Ανδρεάδης, Ιστορία των Εθνικών Δανείων (1904) Α'
Page 29: Ανδρέας Ανδρεάδης, Ιστορία των Εθνικών Δανείων (1904) Α'
Page 30: Ανδρέας Ανδρεάδης, Ιστορία των Εθνικών Δανείων (1904) Α'
Page 31: Ανδρέας Ανδρεάδης, Ιστορία των Εθνικών Δανείων (1904) Α'
Page 32: Ανδρέας Ανδρεάδης, Ιστορία των Εθνικών Δανείων (1904) Α'
Page 33: Ανδρέας Ανδρεάδης, Ιστορία των Εθνικών Δανείων (1904) Α'
Page 34: Ανδρέας Ανδρεάδης, Ιστορία των Εθνικών Δανείων (1904) Α'
Page 35: Ανδρέας Ανδρεάδης, Ιστορία των Εθνικών Δανείων (1904) Α'
Page 36: Ανδρέας Ανδρεάδης, Ιστορία των Εθνικών Δανείων (1904) Α'
Page 37: Ανδρέας Ανδρεάδης, Ιστορία των Εθνικών Δανείων (1904) Α'
Page 38: Ανδρέας Ανδρεάδης, Ιστορία των Εθνικών Δανείων (1904) Α'
Page 39: Ανδρέας Ανδρεάδης, Ιστορία των Εθνικών Δανείων (1904) Α'
Page 40: Ανδρέας Ανδρεάδης, Ιστορία των Εθνικών Δανείων (1904) Α'
Page 41: Ανδρέας Ανδρεάδης, Ιστορία των Εθνικών Δανείων (1904) Α'
Page 42: Ανδρέας Ανδρεάδης, Ιστορία των Εθνικών Δανείων (1904) Α'
Page 43: Ανδρέας Ανδρεάδης, Ιστορία των Εθνικών Δανείων (1904) Α'
Page 44: Ανδρέας Ανδρεάδης, Ιστορία των Εθνικών Δανείων (1904) Α'
Page 45: Ανδρέας Ανδρεάδης, Ιστορία των Εθνικών Δανείων (1904) Α'
Page 46: Ανδρέας Ανδρεάδης, Ιστορία των Εθνικών Δανείων (1904) Α'
Page 47: Ανδρέας Ανδρεάδης, Ιστορία των Εθνικών Δανείων (1904) Α'
Page 48: Ανδρέας Ανδρεάδης, Ιστορία των Εθνικών Δανείων (1904) Α'
Page 49: Ανδρέας Ανδρεάδης, Ιστορία των Εθνικών Δανείων (1904) Α'
Page 50: Ανδρέας Ανδρεάδης, Ιστορία των Εθνικών Δανείων (1904) Α'
Page 51: Ανδρέας Ανδρεάδης, Ιστορία των Εθνικών Δανείων (1904) Α'
Page 52: Ανδρέας Ανδρεάδης, Ιστορία των Εθνικών Δανείων (1904) Α'
Page 53: Ανδρέας Ανδρεάδης, Ιστορία των Εθνικών Δανείων (1904) Α'
Page 54: Ανδρέας Ανδρεάδης, Ιστορία των Εθνικών Δανείων (1904) Α'
Page 55: Ανδρέας Ανδρεάδης, Ιστορία των Εθνικών Δανείων (1904) Α'
Page 56: Ανδρέας Ανδρεάδης, Ιστορία των Εθνικών Δανείων (1904) Α'
Page 57: Ανδρέας Ανδρεάδης, Ιστορία των Εθνικών Δανείων (1904) Α'
Page 58: Ανδρέας Ανδρεάδης, Ιστορία των Εθνικών Δανείων (1904) Α'
Page 59: Ανδρέας Ανδρεάδης, Ιστορία των Εθνικών Δανείων (1904) Α'
Page 60: Ανδρέας Ανδρεάδης, Ιστορία των Εθνικών Δανείων (1904) Α'
Page 61: Ανδρέας Ανδρεάδης, Ιστορία των Εθνικών Δανείων (1904) Α'
Page 62: Ανδρέας Ανδρεάδης, Ιστορία των Εθνικών Δανείων (1904) Α'
Page 63: Ανδρέας Ανδρεάδης, Ιστορία των Εθνικών Δανείων (1904) Α'
Page 64: Ανδρέας Ανδρεάδης, Ιστορία των Εθνικών Δανείων (1904) Α'
Page 65: Ανδρέας Ανδρεάδης, Ιστορία των Εθνικών Δανείων (1904) Α'
Page 66: Ανδρέας Ανδρεάδης, Ιστορία των Εθνικών Δανείων (1904) Α'
Page 67: Ανδρέας Ανδρεάδης, Ιστορία των Εθνικών Δανείων (1904) Α'
Page 68: Ανδρέας Ανδρεάδης, Ιστορία των Εθνικών Δανείων (1904) Α'
Page 69: Ανδρέας Ανδρεάδης, Ιστορία των Εθνικών Δανείων (1904) Α'
Page 70: Ανδρέας Ανδρεάδης, Ιστορία των Εθνικών Δανείων (1904) Α'
Page 71: Ανδρέας Ανδρεάδης, Ιστορία των Εθνικών Δανείων (1904) Α'
Page 72: Ανδρέας Ανδρεάδης, Ιστορία των Εθνικών Δανείων (1904) Α'
Page 73: Ανδρέας Ανδρεάδης, Ιστορία των Εθνικών Δανείων (1904) Α'
Page 74: Ανδρέας Ανδρεάδης, Ιστορία των Εθνικών Δανείων (1904) Α'
Page 75: Ανδρέας Ανδρεάδης, Ιστορία των Εθνικών Δανείων (1904) Α'
Page 76: Ανδρέας Ανδρεάδης, Ιστορία των Εθνικών Δανείων (1904) Α'
Page 77: Ανδρέας Ανδρεάδης, Ιστορία των Εθνικών Δανείων (1904) Α'
Page 78: Ανδρέας Ανδρεάδης, Ιστορία των Εθνικών Δανείων (1904) Α'
Page 79: Ανδρέας Ανδρεάδης, Ιστορία των Εθνικών Δανείων (1904) Α'
Page 80: Ανδρέας Ανδρεάδης, Ιστορία των Εθνικών Δανείων (1904) Α'
Page 81: Ανδρέας Ανδρεάδης, Ιστορία των Εθνικών Δανείων (1904) Α'
Page 82: Ανδρέας Ανδρεάδης, Ιστορία των Εθνικών Δανείων (1904) Α'
Page 83: Ανδρέας Ανδρεάδης, Ιστορία των Εθνικών Δανείων (1904) Α'
Page 84: Ανδρέας Ανδρεάδης, Ιστορία των Εθνικών Δανείων (1904) Α'
Page 85: Ανδρέας Ανδρεάδης, Ιστορία των Εθνικών Δανείων (1904) Α'
Page 86: Ανδρέας Ανδρεάδης, Ιστορία των Εθνικών Δανείων (1904) Α'
Page 87: Ανδρέας Ανδρεάδης, Ιστορία των Εθνικών Δανείων (1904) Α'
Page 88: Ανδρέας Ανδρεάδης, Ιστορία των Εθνικών Δανείων (1904) Α'
Page 89: Ανδρέας Ανδρεάδης, Ιστορία των Εθνικών Δανείων (1904) Α'
Page 90: Ανδρέας Ανδρεάδης, Ιστορία των Εθνικών Δανείων (1904) Α'
Page 91: Ανδρέας Ανδρεάδης, Ιστορία των Εθνικών Δανείων (1904) Α'
Page 92: Ανδρέας Ανδρεάδης, Ιστορία των Εθνικών Δανείων (1904) Α'
Page 93: Ανδρέας Ανδρεάδης, Ιστορία των Εθνικών Δανείων (1904) Α'
Page 94: Ανδρέας Ανδρεάδης, Ιστορία των Εθνικών Δανείων (1904) Α'
Page 95: Ανδρέας Ανδρεάδης, Ιστορία των Εθνικών Δανείων (1904) Α'
Page 96: Ανδρέας Ανδρεάδης, Ιστορία των Εθνικών Δανείων (1904) Α'
Page 97: Ανδρέας Ανδρεάδης, Ιστορία των Εθνικών Δανείων (1904) Α'
Page 98: Ανδρέας Ανδρεάδης, Ιστορία των Εθνικών Δανείων (1904) Α'
Page 99: Ανδρέας Ανδρεάδης, Ιστορία των Εθνικών Δανείων (1904) Α'
Page 100: Ανδρέας Ανδρεάδης, Ιστορία των Εθνικών Δανείων (1904) Α'
Page 101: Ανδρέας Ανδρεάδης, Ιστορία των Εθνικών Δανείων (1904) Α'
Page 102: Ανδρέας Ανδρεάδης, Ιστορία των Εθνικών Δανείων (1904) Α'
Page 103: Ανδρέας Ανδρεάδης, Ιστορία των Εθνικών Δανείων (1904) Α'
Page 104: Ανδρέας Ανδρεάδης, Ιστορία των Εθνικών Δανείων (1904) Α'
Page 105: Ανδρέας Ανδρεάδης, Ιστορία των Εθνικών Δανείων (1904) Α'
Page 106: Ανδρέας Ανδρεάδης, Ιστορία των Εθνικών Δανείων (1904) Α'
Page 107: Ανδρέας Ανδρεάδης, Ιστορία των Εθνικών Δανείων (1904) Α'
Page 108: Ανδρέας Ανδρεάδης, Ιστορία των Εθνικών Δανείων (1904) Α'
Page 109: Ανδρέας Ανδρεάδης, Ιστορία των Εθνικών Δανείων (1904) Α'
Page 110: Ανδρέας Ανδρεάδης, Ιστορία των Εθνικών Δανείων (1904) Α'
Page 111: Ανδρέας Ανδρεάδης, Ιστορία των Εθνικών Δανείων (1904) Α'
Page 112: Ανδρέας Ανδρεάδης, Ιστορία των Εθνικών Δανείων (1904) Α'
Page 113: Ανδρέας Ανδρεάδης, Ιστορία των Εθνικών Δανείων (1904) Α'
Page 114: Ανδρέας Ανδρεάδης, Ιστορία των Εθνικών Δανείων (1904) Α'
Page 115: Ανδρέας Ανδρεάδης, Ιστορία των Εθνικών Δανείων (1904) Α'
Page 116: Ανδρέας Ανδρεάδης, Ιστορία των Εθνικών Δανείων (1904) Α'
Page 117: Ανδρέας Ανδρεάδης, Ιστορία των Εθνικών Δανείων (1904) Α'
Page 118: Ανδρέας Ανδρεάδης, Ιστορία των Εθνικών Δανείων (1904) Α'
Page 119: Ανδρέας Ανδρεάδης, Ιστορία των Εθνικών Δανείων (1904) Α'
Page 120: Ανδρέας Ανδρεάδης, Ιστορία των Εθνικών Δανείων (1904) Α'
Page 121: Ανδρέας Ανδρεάδης, Ιστορία των Εθνικών Δανείων (1904) Α'
Page 122: Ανδρέας Ανδρεάδης, Ιστορία των Εθνικών Δανείων (1904) Α'
Page 123: Ανδρέας Ανδρεάδης, Ιστορία των Εθνικών Δανείων (1904) Α'
Page 124: Ανδρέας Ανδρεάδης, Ιστορία των Εθνικών Δανείων (1904) Α'
Page 125: Ανδρέας Ανδρεάδης, Ιστορία των Εθνικών Δανείων (1904) Α'
Page 126: Ανδρέας Ανδρεάδης, Ιστορία των Εθνικών Δανείων (1904) Α'
Page 127: Ανδρέας Ανδρεάδης, Ιστορία των Εθνικών Δανείων (1904) Α'
Page 128: Ανδρέας Ανδρεάδης, Ιστορία των Εθνικών Δανείων (1904) Α'
Page 129: Ανδρέας Ανδρεάδης, Ιστορία των Εθνικών Δανείων (1904) Α'
Page 130: Ανδρέας Ανδρεάδης, Ιστορία των Εθνικών Δανείων (1904) Α'
Page 131: Ανδρέας Ανδρεάδης, Ιστορία των Εθνικών Δανείων (1904) Α'
Page 132: Ανδρέας Ανδρεάδης, Ιστορία των Εθνικών Δανείων (1904) Α'
Page 133: Ανδρέας Ανδρεάδης, Ιστορία των Εθνικών Δανείων (1904) Α'
Page 134: Ανδρέας Ανδρεάδης, Ιστορία των Εθνικών Δανείων (1904) Α'
Page 135: Ανδρέας Ανδρεάδης, Ιστορία των Εθνικών Δανείων (1904) Α'
Page 136: Ανδρέας Ανδρεάδης, Ιστορία των Εθνικών Δανείων (1904) Α'
Page 137: Ανδρέας Ανδρεάδης, Ιστορία των Εθνικών Δανείων (1904) Α'
Page 138: Ανδρέας Ανδρεάδης, Ιστορία των Εθνικών Δανείων (1904) Α'
Page 139: Ανδρέας Ανδρεάδης, Ιστορία των Εθνικών Δανείων (1904) Α'
Page 140: Ανδρέας Ανδρεάδης, Ιστορία των Εθνικών Δανείων (1904) Α'
Page 141: Ανδρέας Ανδρεάδης, Ιστορία των Εθνικών Δανείων (1904) Α'
Page 142: Ανδρέας Ανδρεάδης, Ιστορία των Εθνικών Δανείων (1904) Α'
Page 143: Ανδρέας Ανδρεάδης, Ιστορία των Εθνικών Δανείων (1904) Α'
Page 144: Ανδρέας Ανδρεάδης, Ιστορία των Εθνικών Δανείων (1904) Α'
Page 145: Ανδρέας Ανδρεάδης, Ιστορία των Εθνικών Δανείων (1904) Α'
Page 146: Ανδρέας Ανδρεάδης, Ιστορία των Εθνικών Δανείων (1904) Α'
Page 147: Ανδρέας Ανδρεάδης, Ιστορία των Εθνικών Δανείων (1904) Α'
Page 148: Ανδρέας Ανδρεάδης, Ιστορία των Εθνικών Δανείων (1904) Α'
Page 149: Ανδρέας Ανδρεάδης, Ιστορία των Εθνικών Δανείων (1904) Α'
Page 150: Ανδρέας Ανδρεάδης, Ιστορία των Εθνικών Δανείων (1904) Α'
Page 151: Ανδρέας Ανδρεάδης, Ιστορία των Εθνικών Δανείων (1904) Α'
Page 152: Ανδρέας Ανδρεάδης, Ιστορία των Εθνικών Δανείων (1904) Α'
Page 153: Ανδρέας Ανδρεάδης, Ιστορία των Εθνικών Δανείων (1904) Α'