ομαδα 55,Β5 Η Αντιγόνη στην τέχνη

of 4 /4
Η Αντιγόνη στη Η Αντιγόνη στη τέχνη! τέχνη!

Embed Size (px)

Transcript of ομαδα 55,Β5 Η Αντιγόνη στην τέχνη

Page 1: ομαδα 55,Β5 Η Αντιγόνη στην τέχνη

Η Αντιγόνη στη Η Αντιγόνη στη τέχνη!τέχνη!

Page 2: ομαδα 55,Β5 Η Αντιγόνη στην τέχνη

Αντιγόνη :Η ταινίαΑντιγόνη :Η ταινίαhttp://www.youtube.com/watch?v=suN2Pq6qoKEhttp://www.youtube.com/watch?v=suN2Pq6qoKE

Η Αντιγόνη ζητάει από την αδελφή της Ισμήνη Η Αντιγόνη ζητάει από την αδελφή της Ισμήνη να θάψουν τον ετεροθαλή αδελφό τους να θάψουν τον ετεροθαλή αδελφό τους Πολυνείκη. Η Ισμήνη αρνείται να παραβεί Πολυνείκη. Η Ισμήνη αρνείται να παραβεί την απόφαση του νέου ηγεμόνα των Θηβών την απόφαση του νέου ηγεμόνα των Θηβών και θείου τους Κρέοντα, όμως η Αντιγόνη και θείου τους Κρέοντα, όμως η Αντιγόνη έχει πάρει την απόφαση της. Μερικές ώρες έχει πάρει την απόφαση της. Μερικές ώρες αργότερα ένας από τους φύλακες που αργότερα ένας από τους φύλακες που φρουρούσαν το άταφο πτώμα, ανακοινώνει φρουρούσαν το άταφο πτώμα, ανακοινώνει με τρεμάμενη φωνή στον Κρέοντα, ότι με τρεμάμενη φωνή στον Κρέοντα, ότι κάποιος έκανε σπονδές στον νεκρό και τον κάποιος έκανε σπονδές στον νεκρό και τον κάλυψε με σκόνη. Ο Βασιλιάς οργισμένος κάλυψε με σκόνη. Ο Βασιλιάς οργισμένος τον διώχνει. Ο φύλακας επιστρέφει μετά από τον διώχνει. Ο φύλακας επιστρέφει μετά από μερικές ώρες έχοντας μαζί του την Αντιγόνη. μερικές ώρες έχοντας μαζί του την Αντιγόνη.

Page 3: ομαδα 55,Β5 Η Αντιγόνη στην τέχνη

Mάνος Χατζιδάκις Η Mάνος Χατζιδάκις Η Θυσία Της ΑντιγόνηςΘυσία Της Αντιγόνης

http://www.youtube.com/watch?v=PkfQ2vURP0Mhttp://www.youtube.com/watch?v=PkfQ2vURP0M

Πορφυράστέμματα φορώστην πυράμόνη προχωρώ

Κρατώκόκκινο χαρταετόπετώσ΄ ένα φως ονειρευτό

Ξαφνικάμπαίνω στο χορόμαγικάσάνδαλα φορώ

Περνώτο γεφύρι το στερνόθρηνώέναν κόσμο μακρινό

Page 4: ομαδα 55,Β5 Η Αντιγόνη στην τέχνη

Η χάρτινη Αντιγόνη (Η Η χάρτινη Αντιγόνη (Η Αντιγόνη σε κόμικς)Αντιγόνη σε κόμικς)

Για εκείνους που έχουν τη χαρά να Για εκείνους που έχουν τη χαρά να αγαπούν το θέατρο και τα κόμικςαγαπούν το θέατρο και τα κόμικς