ΚΡΙΣΤΙΝ ΛΑΓΚΑΡΝΤ ΕΛΛΑΔΑ Εως τον Ιούνιο του 2021 το QE...

of 24 /24
ΛΕΥΚΩΣΙΑ, Τετάρτη 5 Αυγούστου 2020 • Eτος 6 ο • Aρ. φύλλου 295 Τιμή: €2,00 Εβδομαδιαία Οικονομική και Πολιτική Εφημερίδα www.kathimerini.com.cy/financial ΚΡΙΣΤΙΝ ΛΑΓΚΑΡΝΤ Εως τον Ιούνιο του 2021 το QE Την ώρα που δινόταν στη δημοσιότητα η εικόνα της βαθύτατης ύφεσης στην οποία βυθίζονται ακόμη και οι ισχυρότερες οικονο- μίες, η επικεφαλής της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, τασσόταν υπέρ της συνέχειας στην ίδια πολιτική στήριξης της οικονομίας. Υπο- γράμμισε πως πρέπει να συνεχισθεί το πρόγραμμα αγοράς ομο- λόγων και τίτλων τουλάχιστον έως τον Ιούνιο του 2021. Σελ. 8 ΕΛΛΑΔΑ Εμπλουτίζεται το πακέτο στήριξης Με τέταρτο γύρο επιστρεπτέας προκαταβολής αλλά και ένα ευρύ- τατο πρόγραμμα επιδότησης των εποχικών απασχολούμενων, σχεδιάζει να «εμπλουτίσει» η κυβέρνηση της Ελλάδας το φθινο- πωρινό πακέτο στήριξης της οικονομίας. Για τους εποχικούς, κρί- νεται απαραίτητη η άμεση εισοδηματική ενίσχυση καθώς οι ετή- σιες αποδοχές τους κινδυνεύουν με απόλυτη κατάρρευση. Σελ. 19 ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Μετρούν ζημιές λόγω της πανδημίας Το μέγεθος του αντίκτυπου που έχει επιφέρει η πανδημία στον τραπεζικό κλάδο της Ευρώπης αναδεικνύουν τα αποτελέσματα ορισμένων από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές τράπεζες. Η κερ- δοφορία τους συμπιέζεται διαρκώς από τα αρνητικά επιτόκια της Ευρωζώνης αλλά και από τον μεγάλο αριθμό τραπεζών, γε- γονός που περιορίζει τα περιθώρια κέρδους. Σελ. 9 Σκέψεις για προώθηση του εσωτερικού τουρισμού κάνει το αρμόδιο υφυπουργείο. Στο τραπέζι βρίσκονται και συζητούνται διάφορα σενάρια. Ένα από αυτά είναι η επιδότηση της μίας εκ των ημερών που θα κλείσει σε ξενοδοχείο ένας πολίτης που διαμένει νόμιμα στη Δημοκρατία. Ένα τέτοιο μέτρο θα βοηθά τους ξενο- δόχους με πλήρωση των κενών καταλυ- μάτων τους, αλλά θα βοηθά και τους πο- λίτες που έχουν υποστεί μείωση στους μισθούς τους ή πιέζονται οικονομικά. Το θέμα συζητήθηκε σε υψηλό επίπεδο την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ ως σκέψη τριγυρίζει στους φορείς του τουρισμού από τις αρχές Ιουλίου όταν αποδείχθηκε πως ο τουρισμός για φέτος δεν θα φέρει τα αναμενόμενα. Το δεύτερο σενάριο είναι στις τρεις ημέρες που θα κλείνει ο πελάτης να επιδοτείται η μία και το τρίτο είναι να υιοθετηθεί μέτρο όπως αυτό που εφαρμόζεται στην Ελλάδα, δηλαδή για κράτηση η οποία είναι το λιγότερο τέσ- σερις ημέρες, να δίδεται συγκεκριμένο ποσό στον πελάτη. Σελ. 4 Σκέψεις για επιδότηση 1+1 διανυκτερεύσεων Τρία σενάρια βρίσκονται στο τραπέζι του υφυπουργείου για περαιτέρω προώθηση του εσωτερικού τουρισμού ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ Ο δρόμος προς την κανονικότητα Μακρύς θα είναι ο δρόμος προς την κα- νονικότητα, δήλωσε εκπρόσωπος του παγκόσμιου οργανισμού υγείας (ΠΟΥ) σχολιάζοντας την αναζωπύρωση των κρουσμάτων μόλυνσης από τον COVID- 19. Δεν παρέλειψε, επίσης, να τονίσει ότι η μάσκα θα πρέπει να αποτελέσει σύμβολο παγκόσμιας αλληλεγγύης για τους πολίτες, αφού οι ελπίδες για πλήρη εξάλειψη του ιού στο προσεχές μέλλον, ακόμα και αν ανακαλυφθεί το εμβόλιο, είναι λιγοστές. Οι κυβερνήσεις, σύμφωνα με τον ΠΟΥ, θα πρέπει να κάνουν ό,τι χρειαστεί προκειμένου να περιορίσουν την εξάπλωση στον πληθυσμό. Στην Ευρώπη, η ταχύτητα με την οποία η άρση των περιοριστικών μέτρων εκτίναξε τον αριθμό των κρουσμάτων μόλυνσης από τον COVID-19 έχει αρχίσει να προ- καλεί ανησυχία στις τάξεις των ειδικών. Πέραν της χαλάρωσης των μέτρων και του ανοίγματος των αεροδρομίων στους τουρίστες, μεγάλο μέρος της ευθύνης για την κατάσταση που δημιουργήθηκε αποδίδεται στον εφησυχασμό των πο- λιτών. Στη Γερμάνια γίνεται λόγος για κατάρρευση των συστημάτων άμυνας που είχε «κτίσει» η χώρα κατά την κο- ρύφωση της πανδημίας. Στο ίδιο μήκος κύματος βρίσκεται και η προειδοποίηση του βρετανού πρωθυπουργού για ένα δεύτερο κύμα έξαρσης, αν και οι επι- στήμονες επιμένουν ότι αυτό που πα- ρακολουθούμε αυτήν την περίοδο είναι μια αναζωπύρωση του φαινομένου και όχι ένα δεύτερο κύμα κορωνοϊού. Όλοι πλέον αντιλαμβάνονται ότι η άρση των περιορισμών έγινε με μεγάλη ταχύτητα και χωρίς προγραμματισμό, με αποτέ- λεσμα οι πολίτες να βιώσουν ένα ψευδές αίσθημα ασφάλειας και αρκετοί να ε- γκαταλείψουν τα μέτρα προστασίας όπως είναι, η χρήση μάσκας, η διατήρηση των κοινωνικών αποστάσεων και η ε- φαρμογή αυστηρών κανόνων προσω- πικής υγιεινής. Προς αυτήν την κατεύ- θυνση, αρκετές κυβερνήσεις έχουν ε- πιβάλει την υποχρεωτική χρήση μάσκας σε χώρους μεγάλης συγκέντρωσης ενώ έχουν επαναφέρει τις εκστρατείες ευ- αισθητοποίησης του κοινού για τα εν- δεδειγμένα μέτρα αυτοπροστασίας. Το άνοιγμα των συνόρων θεωρείται σημαντική αιτία για την αναζωπύρωση που παρατηρείται. Ήδη, αρκετές χώρες έχουν ξεκινήσει την επιβολή περιορι- σμών στους ταξιδιώτες που μπορούν να τις επισκέπτονται. Ως αποτέλεσμα, έχουν δημιουργηθεί κατάλογοι που κα- τατάσσουν τις χώρες με βάση την επι- δημιολογική τους εικόνα και με αυτό το κριτήριο επιβάλουν περιορισμούς κατά περίπτωση. Στην Αγγλία, για πα- ράδειγμα, όσοι επισκέπτονται τη χώρα και προέρχονται από την Ισπανία ή το Λουξεμβούργο πρέπει να μπαίνουν σε υποχρεωτική καραντίνα διάρκειας 14 ημερών μετά την άφιξή τους. Στις χώρες της Ευρώπης, αν και καλούνται αυτήν τη φορά να εφαρμόσουν ομοιόμορφους κανόνες και διαδικασίες προκειμένου να αποφευχθεί το χάος του Μαρτίου, σε αρκετές περιπτώσεις παρατηρείται μια κατάσταση που σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί προϊόν συνεννόησης. Το οικονομικό κόστος της περιόδου του εγκλεισμού είναι τώρα λίγο έως πολύ, γνωστό. Μεγάλοι χαμένοι υπήρξαν οι εργαζόμενοι σε χαμηλόμισθες, ανει- δίκευτες και ανασφάλιστες θέσεις ερ- γασίας. Αυτές οι θέσεις υπήρξαν οι πρώ- τες που καταργήθηκαν ως πρώτη αντί- δραση στην κρίση. Σε επίπεδο μακρο- οικονομικό οι κυβερνήσεις, προκειμένου να στηρίξουν την αγορά εργασίας, προ- χώρησαν σε μεγάλους δανεισμούς που θα οδηγήσουν σε μειωμένες δημόσιες δαπάνες στο μέλλον, των οποίων τις συνέπειες θα βιώσουν οι επόμενες γενιές. Σήμερα, η προσπάθεια για περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεων της κρίσης αλλά και του χρόνου επιστροφής στην κανονικότητα, μόνο ως πράξη προσω- πικής κοινωνικής ευθύνης θα πρέπει να ιδωθεί για να είναι επιτυχής. Κερδισμένη τουριστικά η Γερμανία Οι χώρες που εξαρτώνται περισσό- τερο από τον διεθνή τουρισμό ανα- μένεται να πληγούν πιο βαθιά από το σοκ που βιώνει ο κλάδος λόγω της πανδημίας. Αντίθετα, η Γερμανία εν- δέχεται να αποδειχθεί ο μεγάλος κερδισμένος αυτής της «βουτιάς» του τουρισμού, καθώς έχει συγκριτι- κά μικρό αριθμό ξένων τουριστών, ε- νώ αναμένεται να δεχθεί ώθηση και από την επιλογή των Γερμανών για «διακοπές στο σπίτι». Σελ. 18 ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΠΟΡ Ζητούν στήριξη γιατί πνίγονται στα χρέη Κύματα σηκώνονται στον τομέα των ιδιοκτητών των θαλάσσιων σπορ, οι οποίοι, όπως υποστηρίζουν, δεν έ- τυχαν στήριξης από το κράτος και α- ντιμετωπίζουν πρόβλημα επιβίω- σης. Τα έσοδά τους μειώθηκαν κατά 90-95% σε σύγκριση με πέρυσι. Υ- πέβαλαν τα αιτήματά τους χωρίς να βρουν ανταπόκριση. Προχωρούν σε κινητοποιήσεις από την ερχόμενη Δευτέρα. Σελ. 4 Η πανδημία διευρύνει οικονομικές ανισότητες Ομόφωνα οι διεθνείς οργανισμοί ΔΝΤ, ΟΟΣΑ και Παγκόσμια Τράπεζα προειδοποιούν για τη διαφαινόμενη διεύρυνση της ανισότητας και την αύξηση της φτώχειας εξαιτίας της πανδημίας. Την ίδια στιγμή, όμως, πολλές κυβερνήσεις αφήνουν έξω από τα προγράμματα στήριξης ολό- κληρες κατηγορίες εργαζομένων που αναμένεται να πληγούν περισ- σότερο. Σελ. 10 0 20 40 60 80 100 0 50 100 150 200 250 0 0 0 0 1 1 Όγκος συναλλαγών (χιλιάδες €) Γενικός Δείκτης 46,14 87,39 29/7 30/7 31/7 3/8 4/8 Δεκάδες νεκροί από έκρηξη στο λιμάνι Βηρυτού Τα είπαν για κατηγορία Β΄ Αναστασιάδης -Μητσοτάκης Προοπτικές επανόδου στην Α΄ Μπορεί η Ελλάδα να μετακινήθηκε στην κατηγορία Β΄, αλλά οι προοπτικές επανόδου στην Α΄ είναι μεγάλες. O Πρόεδρος Αναστασιάδης είχε το βράδυ της Δευτέρας τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό Μητσοτάκη, τον οποίο ενημέρωσε για την απόφαση που λήφθηκε στη βάση των επιδιομιο- λογικών δεδομένων. Η δυσαρέκεια της Αθήνας έγκειται στο ότι δεν έτυχε ε- νημέρωσης πριν από την ανακοίνωση της απόφασης. Σελ. 5 Ψάχνουν φόρμουλα για την CETA Εξελίξεις τον Σεπτέμβριο Η κυβέρνηση αναζητεί τη φόρμουλα με την οποία θα καμφθούν οι αντιδρά- σεις των κομμάτων και να προχωρήσει η εμπορική συμφωνία ΕΕ-Καναδά, μετά την απόφαση της Βουλής να α- πορρίψει το σχετικό νομοσχέδιο. Λόγω των θερινών διακοπών οι όποιες εξε- λίξεις για το θέμα τοποθετούνται από τον Σεπτέμβριο και μετά. Σελ. 3 ΠΟΛΙΤΙΚΗ Σελ. 6 l Με πολιτικές προεκτάσεις η ρωσική απόφαση. Δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 2.500 τραυματίστηκαν από πολύ ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε στο λιμάνι της Βηρυ- τού, λίγο μετά τις 5 το απόγευμα χθες. Το ωστικό κύμα της έκρηξης έγινε αισθητό ακόμη και σε περιοχές της Κύπρου. Σελ. 13 Μία ημέρα μετά την είδηση ότι η οικονομία της Γερμανίας συρρικνώθηκε κατά 10,1% το β΄ τρίμηνο, δόθηκαν στη δημοσιότητα στοιχεία που φέρουν τις άλλες τρεις μεγάλες οικονομίες της Ευρωζώνης σε βαθιά ύφεση, με την Ισπανία να συντρίβεται στις Συ- μπληγάδες της πανδημίας. Η στατιστική υπηρεσία της Γαλλίας, η Insee, ανακοίνωσε πως η δεύτερη σε μέγεθος οικονομία της Ευρωζώνης συρρικνώθηκε κατά 13,8%. Στην Ιταλία, σύμφωνα με στοιχεία της στα- τιστικής υπηρεσίας Istat, η οικονομία της χώρας συρρικνώθηκε κατά 12,4% μετά τη μείωση κατά 5,4% που είχε ήδη καταγράψει το πρώτο τρίμηνο του έτους. Η ευρωπαϊκή οικονομία, που ουσιαστικά όμως έχει γο- νατίσει εξαιτίας της πανδημίας, είναι η Ι- σπανία. Από τα στοιχεία που έδωσε το Εθνικό Στατιστικό Ινστιτούτο, προκύπτει πως η ισπανική οικονομία συρρικνώθηκε το δεύτερο τρίμηνο κατά 18,5%. Σελ. 8 Φοβούνται νέο κύμα πτωχεύσεων εταιρειών Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις έ- χουν αποφύγει τις πτωχεύσεις, καθώς η γενναία στήριξη που τους προσέφεραν οι κεντρικές τράπεζες και οι κυβερνήσεις περιόρισαν τον οικονομικό α- ντίκτυπο της πανδημίας. Η πολιτική αυτή, όμως, ίσως ε- νισχύει την πιθανότητα να υ- ποστούν ένα ισχυρότατο σοκ όταν θα εκλείψει η στήριξη και τελικά να οδηγηθούν σε μαζικές πτωχεύσεις. Ο αριθμός των εταιρειών που ζήτησαν προστασία από τους πιστωτές στις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές οικονομίες κυρίως σε Βρετα- νία, Γερμανία και Γαλλία μει- ώθηκε από τη στιγμή που η πανδημία έπληξε την περιοχή και μολονότι οι οικονομίες των χωρών αυτών βυθίζονταν στην ύφεση. Σύμφωνα με ε- πίσημα στοιχεία της χώρας, στη Βρετανία το διάστημα από τον Απρίλιο μέχρι τον Ι- ούνιο οι πτωχεύσεις σημείω- σαν πτώση κατά 30% σε σύ- γκριση με την αντίστοιχη πε- ρίοδο του 2019. Για το ίδιο διάστημα, άλλωστε, οι ισπα- νικές αρχές αναφέρουν ότι στην Ισπανία οι πτωχεύσεις ήσαν κατά 60% λιγότερες σε σύγκριση πάντα με την αντί- στοιχη περίοδο του 2019. Κάτι ανάλογο ισχύει και για τη Γερ- μανία όπου οι αιτήσεις πτώ- χευσης μειώθηκαν κατά 13% μόνον τον Απρίλιο και στη Γαλλία όπου ήσαν 19% λιγό- τερες. Σελ. 12 Βυθίζονται οι οικονομίες σε Γαλλία, Ιταλία και Ισπανία

Embed Size (px)

Transcript of ΚΡΙΣΤΙΝ ΛΑΓΚΑΡΝΤ ΕΛΛΑΔΑ Εως τον Ιούνιο του 2021 το QE...

 • ΛΕΥΚΩΣΙΑ, Τετάρτη 5 Αυγούστου 2020 • Eτος 6ο • Aρ. φύλλου 295 Τιμή: €2,00Εβδομαδιαία Οικονομική και Πολιτική Εφημερίδα www.k athimerini .com.c y/f inancial

  ΚΡΙΣΤΙΝ ΛΑΓΚΑΡΝΤ

  Εως τον Ιούνιο του 2021 το QEΤην ώρα που δινόταν στη δημοσιότητα η εικόνα της βαθύτατης ύφεσης στην οποία βυθίζονται ακόμη και οι ισχυρότερες οικονο-μίες, η επικεφαλής της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, τασσόταν υπέρτης συνέχειας στην ίδια πολιτική στήριξης της οικονομίας. Υπο-γράμμισε πως πρέπει να συνεχισθεί το πρόγραμμα αγοράς ομο-λόγων και τίτλων τουλάχιστον έως τον Ιούνιο του 2021. Σελ. 8

  ΕΛΛΑΔΑ

  Εμπλουτίζεται το πακέτο στήριξηςΜε τέταρτο γύρο επιστρεπτέας προκαταβολής αλλά και ένα ευρύ-τατο πρόγραμμα επιδότησης των εποχικών απασχολούμενων,σχεδιάζει να «εμπλουτίσει» η κυβέρνηση της Ελλάδας το φθινο-πωρινό πακέτο στήριξης της οικονομίας. Για τους εποχικούς, κρί-νεται απαραίτητη η άμεση εισοδηματική ενίσχυση καθώς οι ετή-σιες αποδοχές τους κινδυνεύουν με απόλυτη κατάρρευση. Σελ. 19

  ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

  Μετρούν ζημιές λόγω της πανδημίαςΤο μέγεθος του αντίκτυπου που έχει επιφέρει η πανδημία στοντραπεζικό κλάδο της Ευρώπης αναδεικνύουν τα αποτελέσματαορισμένων από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές τράπεζες. Η κερ-δοφορία τους συμπιέζεται διαρκώς από τα αρνητικά επιτόκιατης Ευρωζώνης αλλά και από τον μεγάλο αριθμό τραπεζών, γε-γονός που περιορίζει τα περιθώρια κέρδους. Σελ. 9

  Σκέψεις για προώθηση του εσωτερικούτουρισμού κάνει το αρμόδιο υφυπουργείο.Στο τραπέζι βρίσκονται και συζητούνταιδιάφορα σενάρια. Ένα από αυτά είναι ηεπιδότηση της μίας εκ των ημερών που

  θα κλείσει σε ξενοδοχείο ένας πολίτηςπου διαμένει νόμιμα στη Δημοκρατία.Ένα τέτοιο μέτρο θα βοηθά τους ξενο-δόχους με πλήρωση των κενών καταλυ-μάτων τους, αλλά θα βοηθά και τους πο-

  λίτες που έχουν υποστεί μείωση στουςμισθούς τους ή πιέζονται οικονομικά. Τοθέμα συζητήθηκε σε υψηλό επίπεδο τηνπροηγούμενη εβδομάδα, ενώ ως σκέψητριγυρίζει στους φορείς του τουρισμού

  από τις αρχές Ιουλίου όταν αποδείχθηκεπως ο τουρισμός για φέτος δεν θα φέρειτα αναμενόμενα. Το δεύτερο σενάριοείναι στις τρεις ημέρες που θα κλείνει οπελάτης να επιδοτείται η μία και το τρίτο

  είναι να υιοθετηθεί μέτρο όπως αυτό πουεφαρμόζεται στην Ελλάδα, δηλαδή γιακράτηση η οποία είναι το λιγότερο τέσ-σερις ημέρες, να δίδεται συγκεκριμένοποσό στον πελάτη. Σελ. 4

  Σκέψεις για επιδότηση 1+1 διανυκτερεύσεωνΤρία σενάρια βρίσκονται στο τραπέζι του υφυπουργείου για περαιτέρω προώθηση του εσωτερικού τουρισμού

  Κ Υ Ρ Ι Ο Α Ρ Θ Ρ Ο

  Ο δρόμος προς την κανονικότηταΜακρύς θα είναι ο δρόμος προς την κα-νονικότητα, δήλωσε εκπρόσωπος τουπαγκόσμιου οργανισμού υγείας (ΠΟΥ)σχολιάζοντας την αναζωπύρωση τωνκρουσμάτων μόλυνσης από τον COVID-19. Δεν παρέλειψε, επίσης, να τονίσειότι η μάσκα θα πρέπει να αποτελέσεισύμβολο παγκόσμιας αλληλεγγύης γιατους πολίτες, αφού οι ελπίδες για πλήρηεξάλειψη του ιού στο προσεχές μέλλον,ακόμα και αν ανακαλυφθεί το εμβόλιο,είναι λιγοστές. Οι κυβερνήσεις, σύμφωναμε τον ΠΟΥ, θα πρέπει να κάνουν ό,τιχρειαστεί προκειμένου να περιορίσουντην εξάπλωση στον πληθυσμό. ΣτηνΕυρώπη, η ταχύτητα με την οποία ηάρση των περιοριστικών μέτρων εκτίναξετον αριθμό των κρουσμάτων μόλυνσηςαπό τον COVID-19 έχει αρχίσει να προ-

  καλεί ανησυχία στις τάξεις των ειδικών.Πέραν της χαλάρωσης των μέτρων καιτου ανοίγματος των αεροδρομίων στουςτουρίστες, μεγάλο μέρος της ευθύνηςγια την κατάσταση που δημιουργήθηκεαποδίδεται στον εφησυχασμό των πο-λιτών. Στη Γερμάνια γίνεται λόγος γιακατάρρευση των συστημάτων άμυναςπου είχε «κτίσει» η χώρα κατά την κο-ρύφωση της πανδημίας. Στο ίδιο μήκοςκύματος βρίσκεται και η προειδοποίησητου βρετανού πρωθυπουργού για έναδεύτερο κύμα έξαρσης, αν και οι επι-στήμονες επιμένουν ότι αυτό που πα-ρακολουθούμε αυτήν την περίοδο είναιμια αναζωπύρωση του φαινομένου καιόχι ένα δεύτερο κύμα κορωνοϊού. Όλοιπλέον αντιλαμβάνονται ότι η άρση τωνπεριορισμών έγινε με μεγάλη ταχύτητα

  και χωρίς προγραμματισμό, με αποτέ-λεσμα οι πολίτες να βιώσουν ένα ψευδέςαίσθημα ασφάλειας και αρκετοί να ε-γκαταλείψουν τα μέτρα προστασίαςόπως είναι, η χρήση μάσκας, η διατήρησητων κοινωνικών αποστάσεων και η ε-φαρμογή αυστηρών κανόνων προσω-πικής υγιεινής. Προς αυτήν την κατεύ-θυνση, αρκετές κυβερνήσεις έχουν ε-πιβάλει την υποχρεωτική χρήση μάσκαςσε χώρους μεγάλης συγκέντρωσης ενώέχουν επαναφέρει τις εκστρατείες ευ-αισθητοποίησης του κοινού για τα εν-δεδειγμένα μέτρα αυτοπροστασίας.

  Το άνοιγμα των συνόρων θεωρείταισημαντική αιτία για την αναζωπύρωσηπου παρατηρείται. Ήδη, αρκετές χώρεςέχουν ξεκινήσει την επιβολή περιορι-σμών στους ταξιδιώτες που μπορούν

  να τις επισκέπτονται. Ως αποτέλεσμα,έχουν δημιουργηθεί κατάλογοι που κα-τατάσσουν τις χώρες με βάση την επι-δημιολογική τους εικόνα και με αυτότο κριτήριο επιβάλουν περιορισμούςκατά περίπτωση. Στην Αγγλία, για πα-ράδειγμα, όσοι επισκέπτονται τη χώρακαι προέρχονται από την Ισπανία ή τοΛουξεμβούργο πρέπει να μπαίνουν σευποχρεωτική καραντίνα διάρκειας 14ημερών μετά την άφιξή τους. Στις χώρεςτης Ευρώπης, αν και καλούνται αυτήντη φορά να εφαρμόσουν ομοιόμορφουςκανόνες και διαδικασίες προκειμένουνα αποφευχθεί το χάος του Μαρτίου,σε αρκετές περιπτώσεις παρατηρείταιμια κατάσταση που σε καμία περίπτωσηδεν αποτελεί προϊόν συνεννόησης.

  Το οικονομικό κόστος της περιόδου

  του εγκλεισμού είναι τώρα λίγο έωςπολύ, γνωστό. Μεγάλοι χαμένοι υπήρξανοι εργαζόμενοι σε χαμηλόμισθες, ανει-δίκευτες και ανασφάλιστες θέσεις ερ-γασίας. Αυτές οι θέσεις υπήρξαν οι πρώ-τες που καταργήθηκαν ως πρώτη αντί-δραση στην κρίση. Σε επίπεδο μακρο-οικονομικό οι κυβερνήσεις, προκειμένουνα στηρίξουν την αγορά εργασίας, προ-χώρησαν σε μεγάλους δανεισμούς πουθα οδηγήσουν σε μειωμένες δημόσιεςδαπάνες στο μέλλον, των οποίων τιςσυνέπειες θα βιώσουν οι επόμενες γενιές.

  Σήμερα, η προσπάθεια για περιορισμότων αρνητικών επιπτώσεων της κρίσηςαλλά και του χρόνου επιστροφής στηνκανονικότητα, μόνο ως πράξη προσω-πικής κοινωνικής ευθύνης θα πρέπεινα ιδωθεί για να είναι επιτυχής.

  Κερδισμένη τουριστικά η Γερμανία

  Οι χώρες που εξαρτώνται περισσό-τερο από τον διεθνή τουρισμό ανα-μένεται να πληγούν πιο βαθιά από τοσοκ που βιώνει ο κλάδος λόγω τηςπανδημίας. Αντίθετα, η Γερμανία εν-δέχεται να αποδειχθεί ο μεγάλοςκερδισμένος αυτής της «βουτιάς»του τουρισμού, καθώς έχει συγκριτι-κά μικρό αριθμό ξένων τουριστών, ε-νώ αναμένεται να δεχθεί ώθηση καιαπό την επιλογή των Γερμανών για«διακοπές στο σπίτι». Σελ. 18

  ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΠΟΡ

  Ζητούν στήριξη γιατίπνίγονται στα χρέηΚύματα σηκώνονται στον τομέα τωνιδιοκτητών των θαλάσσιων σπορ, οιοποίοι, όπως υποστηρίζουν, δεν έ-τυχαν στήριξης από το κράτος και α-ντιμετωπίζουν πρόβλημα επιβίω-σης. Τα έσοδά τους μειώθηκαν κατά90-95% σε σύγκριση με πέρυσι. Υ-πέβαλαν τα αιτήματά τους χωρίς ναβρουν ανταπόκριση. Προχωρούν σεκινητοποιήσεις από την ερχόμενηΔευτέρα. Σελ. 4

  Η πανδημία διευρύνειοικονομικές ανισότητες

  Ομόφωνα οι διεθνείς οργανισμοίΔΝΤ, ΟΟΣΑ και Παγκόσμια Τράπεζαπροειδοποιούν για τη διαφαινόμενηδιεύρυνση της ανισότητας και τηναύξηση της φτώχειας εξαιτίας τηςπανδημίας. Την ίδια στιγμή, όμως,πολλές κυβερνήσεις αφήνουν έξωαπό τα προγράμματα στήριξης ολό-κληρες κατηγορίες εργαζομένωνπου αναμένεται να πληγούν περισ-σότερο. Σελ. 10

  0

  20

  40

  60

  80

  100

  0

  50

  100

  150

  200

  250

  0

  0

  0

  0

  1

  1

  Όγκος συναλλαγών (χιλιάδες €)

  Γενικός Δείκτης 46,14

  87,39

  29/7 30/7 31/7 3/8 4/8

  Δεκάδες νεκροί από έκρηξη στο λιμάνι Βηρυτού Τα είπαν γιακατηγορία Β΄Αναστασιάδης-ΜητσοτάκηςΠροοπτικές επανόδου στην Α΄Μπορεί η Ελλάδα να μετακινήθηκεστην κατηγορία Β ,́ αλλά οι προοπτικέςεπανόδου στην Α΄ είναι μεγάλες. OΠρόεδρος Αναστασιάδης είχε το βράδυτης Δευτέρας τηλεφωνική επικοινωνίαμε τον Πρωθυπουργό Μητσοτάκη, τονοποίο ενημέρωσε για την απόφασηπου λήφθηκε στη βάση των επιδιομιο-λογικών δεδομένων. Η δυσαρέκεια τηςΑθήνας έγκειται στο ότι δεν έτυχε ε-νημέρωσης πριν από την ανακοίνωσητης απόφασης. Σελ. 5

  Ψάχνουν φόρμουλα για την CETAΕξελίξεις τον Σεπτέμβριο

  Η κυβέρνηση αναζητεί τη φόρμουλαμε την οποία θα καμφθούν οι αντιδρά-σεις των κομμάτων και να προχωρήσειη εμπορική συμφωνία ΕΕ-Καναδά,μετά την απόφαση της Βουλής να α-πορρίψει το σχετικό νομοσχέδιο. Λόγωτων θερινών διακοπών οι όποιες εξε-λίξεις για το θέμα τοποθετούνται απότον Σεπτέμβριο και μετά. Σελ. 3

  ΠΟΛΙΤΙΚΗ Σελ. 6

  l Με πολιτικές προεκτάσειςη ρωσική απόφαση.

  Δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 2.500 τραυματίστηκαν από πολύ ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε στο λιμάνι της Βηρυ-τού, λίγο μετά τις 5 το απόγευμα χθες. Το ωστικό κύμα της έκρηξης έγινε αισθητό ακόμη και σε περιοχές της Κύπρου. Σελ. 13

  Μία ημέρα μετά την είδηση ότι η οικονομίατης Γερμανίας συρρικνώθηκε κατά 10,1%το β΄ τρίμηνο, δόθηκαν στη δημοσιότηταστοιχεία που φέρουν τις άλλες τρεις μεγάλεςοικονομίες της Ευρωζώνης σε βαθιά ύφεση,με την Ισπανία να συντρίβεται στις Συ-μπληγάδες της πανδημίας. Η στατιστική

  υπηρεσία της Γαλλίας, η Insee, ανακοίνωσεπως η δεύτερη σε μέγεθος οικονομία τηςΕυρωζώνης συρρικνώθηκε κατά 13,8%.Στην Ιταλία, σύμφωνα με στοιχεία της στα-τιστικής υπηρεσίας Istat, η οικονομία τηςχώρας συρρικνώθηκε κατά 12,4% μετά τημείωση κατά 5,4% που είχε ήδη καταγράψει

  το πρώτο τρίμηνο του έτους. Η ευρωπαϊκήοικονομία, που ουσιαστικά όμως έχει γο-νατίσει εξαιτίας της πανδημίας, είναι η Ι-σπανία. Από τα στοιχεία που έδωσε τοΕθνικό Στατιστικό Ινστιτούτο, προκύπτειπως η ισπανική οικονομία συρρικνώθηκετο δεύτερο τρίμηνο κατά 18,5%. Σελ. 8

  Φοβούνταινέο κύμαπτωχεύσεωνεταιρειώνΟι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις έ-χουν αποφύγει τις πτωχεύσεις,καθώς η γενναία στήριξη πουτους προσέφεραν οι κεντρικέςτράπεζες και οι κυβερνήσειςπεριόρισαν τον οικονομικό α-ντίκτυπο της πανδημίας. Ηπολιτική αυτή, όμως, ίσως ε-νισχύει την πιθανότητα να υ-ποστούν ένα ισχυρότατο σοκόταν θα εκλείψει η στήριξηκαι τελικά να οδηγηθούν σεμαζικές πτωχεύσεις. Ο αριθμόςτων εταιρειών που ζήτησανπροστασία από τους πιστωτέςστις μεγαλύτερες ευρωπαϊκέςοικονομίες κυρίως σε Βρετα-νία, Γερμανία και Γαλλία μει-ώθηκε από τη στιγμή που ηπανδημία έπληξε την περιοχήκαι μολονότι οι οικονομίεςτων χωρών αυτών βυθίζοντανστην ύφεση. Σύμφωνα με ε-πίσημα στοιχεία της χώρας,στη Βρετανία το διάστημααπό τον Απρίλιο μέχρι τον Ι-ούνιο οι πτωχεύσεις σημείω-σαν πτώση κατά 30% σε σύ-γκριση με την αντίστοιχη πε-ρίοδο του 2019. Για το ίδιοδιάστημα, άλλωστε, οι ισπα-νικές αρχές αναφέρουν ότιστην Ισπανία οι πτωχεύσειςήσαν κατά 60% λιγότερες σεσύγκριση πάντα με την αντί-στοιχη περίοδο του 2019. Κάτιανάλογο ισχύει και για τη Γερ-μανία όπου οι αιτήσεις πτώ-χευσης μειώθηκαν κατά 13%μόνον τον Απρίλιο και στηΓαλλία όπου ήσαν 19% λιγό-τερες. Σελ. 12

  Βυθίζονται οι οικονομίες σε Γαλλία, Ιταλία και Ισπανία

 • Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Η Σ Ε Λ Ι Δ Α Τετάρτη 5 Aυγούστου 20202 l Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Κ Η

  Διευθύνων Σύμβουλος: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΤΤΙΔΗΣ • Διευθυντής: ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ

  Υπεύθυνος Υλης: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ • Υπεύθυνος Ατελιέ: ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ

  Iδιοκτησία«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΚΔΟΣΗ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ»

  Νίκου Κρανιδιώτη 7Ε, 3ος όροφος, 2411 Έγκωμη, Λευκωσία, Κύπροςe-mail: i[email protected] Τηλ.: 22472500 Fax: Σύνταξη +357 22472540

  Fax: Διαφημιστικό Τμήμα - Μικρές Αγγελίες +357 22472550

  Eκδίδεται σε συνεργασία και μετά από άδεια της εταιρείαςΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.

  Διευθυντής: ΑΛΕΞΗΣ ΠΑΠΑΧΕΛΑΣ n Διεύθυνση συντάξεως: ΚΩΣΤΗΣ ΦΑΦΟΥΤΗΣ - ΝΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

  ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, διασκευήή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας με οποιονδήποτε τρόπο,

  χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη.

  Οι κτηματικές συναλλαγές του Ιουλίου

  Α Ρ Θ Ρ Ο / Του ΑΝΔΡΈΑ Α. ΑΝΔΡΈΟΥ

  Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Τ Α Ρ Ι ΟΤου ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

  Αν είναι κάτι που αποδείχθηκε μετάτην άρση των περιοριστικών μέτρων,δηλαδή μετά τα μέσα Μαΐου μέχρικαι το τέλος Ιουλίου, είναι πως η κτη-ματαγορά είναι η κύρια κινητήριαδύναμη της οικονομίας που έχουμεκάτω από αυτές τις συνθήκες.

  Μιλήσαμε για τις θετικές πρώτεςενδείξεις του Μάη, ακολούθως ανα-λύσαμε την θετικότατη εικόνα τουΙούνη και σήμερα είμαστε στην ευ-χάριστη θέση να δούμε την εικόνατων συναλλαγών του Ιουλίου. Γιανα κάνουμε την σύγκριση θα γίνειμια αντιπαραβολή με την αντίστοιχηπερίοδο του 2019. Πριν όμως γίνειαυτό, σημειώνω πως η αγορά διατή-ρησε το μομέντουμ που άρχισε νακτίζει τον Ιούνιο, γεγονός που μαςκάνει να αισιοδοξούμε και για τονΑύγουστο – τηρουμένων πάντα τωναναλογιών του μήνα αυτού δεδομέ-νου ότι ιστορικά είναι μήνας διακο-πών και άρα μήνας περιορισμένηςδραστηριότητας. Θα δούμε φυσικάπώς θα επενεργήσει στην ψυχολογίατων επενδυτών το γεγονός ότι οι δια-κοπές φέτος θα έχουν ένα πολύ δια-φορετικό χαρακτήρα από ό,τι ξέραμεεπί σειρά ετών.

  Συνολικά λοιπόν ο Ιούλιος κατέ-γραψε 1.241 πωλήσεις με συνολικήαξία ακινήτων της τάξης των €390εκ. Υπενθυμίζω πως ο Ιούνιος κα-τέγραψε 1.296 πωλήσεις με συνολικήαξία ακινήτων πέριξ των €253 εκ.Τον Ιούλιο του 2019 σημειώθηκαν1.425 συναλλαγές συνολικής αξίαςπέριξ των €304 εκ. Ο συσχετισμόςσυναλλαγών και αξίας στις τρεις χρο-νικές στιγμές, διαμορφώνει μια πολύθετική εικόνα για τον φετινό Ιούλιο.

  Ωστόσο, υπενθυμίζω πως η συ-νολική αξία που επικαλούμαι είναιένας απλός μέσος όρος μεταξύ τουδηλωμένου ποσού των συμβαλλο-μένων μερών κατά την μεταβίβασηκαι της εκτίμησης του Κτηματολογίουγια σκοπούς είσπραξης μεταβιβα-στικών τελών. Αυτό είναι αρκούντωςικανοποιητικό γι’ αυτή την ανάλυ-ση.

  Αν δούμε την κάθε επαρχία απόμόνη της η εικόνα είχε ως ακολού-θως:

  Κατά τον Ιούλιο η Λευκωσία κα-τέγραψε 384 πωλήσεις με συνολικήαξία ακινήτων της τάξης των €147εκ. Ο Ιούνιος κατέγραψε 471 πωλή-σεις με συνολική αξία ακινήτων πέριξτων €78 εκ. Τον Ιούλιο του 2019 κα-ταγράφηκαν 385 συναλλαγές συνο-λικής αξίας €66 εκ. Δηλαδή, με τονίδιο αριθμό συναλλαγών του περσι-νού Ιούλη, φέτος αντάλλαξαν χέριαακίνητα συνολικής αξίας μεγαλύτερηςκατά 120%.

  Η Λεμεσός κατέγραψε 312 πωλή-σεις με συνολική αξία ακινήτων τηςτάξης των €138 εκ. Ο Ιούνιος κατέ-γραψε 335 πωλήσεις με συνολική

  αξία ακινήτων πέριξ των €79 εκ. ΤονΙούλιο του 2019 καταγράφηκαν 380συναλλαγές συνολικής αξίας €109εκ. Δηλαδή, με αισθητά μειωμένοαριθμό συναλλαγών σε σχέση με τονπερσινό Ιούλη, φέτος αντάλλαξανχέρια ακίνητα συνολικής αξίας με-γαλύτερης κατά 27%.

  Η Λάρνακα κατέγραψε 266 πω-λήσεις με συνολική αξία ακινήτωντης τάξης των €45 εκ. Ο Ιούνιος κα-τέγραψε 189 πωλήσεις με συνολικήαξία ακινήτων πέριξ των €26 εκ. ΤονΙούλιο του 2019 καταγράφηκαν 290συναλλαγές συνολικής αξίας €47 εκ.Δηλαδή, με μειωμένο αριθμό συναλ-λαγών σε σχέση με τον περσινό Ι-ούλη, φέτος αντάλλαξαν χέρια ακί-νητα σχεδόν ίσης συνολικής αξίας.

  Η Αμμόχωστος κατέγραψε 106πωλήσεις με συνολική αξία ακινήτωντης τάξης των €29 εκ. Ο Ιούνιος κα-τέγραψε 73 πωλήσεις με συνολικήαξία ακινήτων πέραν των €13 εκ.Τον Ιούλιο του 2019 καταγράφηκαν80 συναλλαγές συνολικής αξίας €16εκ. Δηλαδή, σε σχέση με τον περσινόΙούλιο παρουσίασε αύξηση στις συ-ναλλαγές 33% και αύξηση στη συ-νολική αξία πέραν του 80%.

  Η Πάφος κατέγραψε 173 πωλήσειςμε συνολική αξία ακινήτων της τάξηςτων €32 εκ. Ο Ιούνιος κατέγραψε228 πωλήσεις με συνολική αξία ακι-νήτων πέριξ των €57 εκ. Τον Ιούλιοτου 2019 καταγράφηκαν 290 συναλ-λαγές συνολικής αξίας €67 εκ. ΗΠάφος είναι η μόνη επαρχία που πα-ρουσιάζει αρνητική εξέλιξη εντόςτου ευρύτερου θετικού για την κτη-ματαγορά κλίματος που παρατηρεί-ται.

  Η θετική εικόνα του φετινού Ιου-λίου σε σύγκριση με τον περσινό Ι-ούλιο είναι ιδιαίτερα σημαντική αναναλογιστεί κάποιος πως ο περσινόςΙούλιος υποστηριζόταν και από τηνξένη αγορά που φέτος είναι αισθητάμειωμένη.

  Όποια στατιστική μεθοδολογίακαι να ακολουθήσει κάποιος, όπωςτην ομαλοποίηση (smoothing) σεμια προσπάθεια να αντιμετωπίσειτο ενδεχόμενο του αντίκτυπου τουlockdown, δεν αλλάζει την ουσιωδώςθετική εικόνα.

  Το σημαντικό είναι να δούμε τηδυναμική να συνεχίζεται και μετάτον Αύγουστο, έτσι ώστε να μπούμεδυναμικά στο τελευταίο τρίμηνο τηςχρονιάς. Εκεί είναι το στοίχημα ε-πειδή η αγορά ακινήτων είναι πλέονο κύριος πνεύμονας της οικονομίαςμέχρι… νεωτέρας. Είμαι συγκρατη-μένα αισιόδοξος πως το επενδυτικόκοινό θα ενισχύσει αυτή την προ-σπάθεια.

  Ο κ. Ανδρέας Α. Ανδρέου, MRICS, είναιCEO της APS Andreou Property Strategy -Chartered Surveyors.

  Οι «Arcadian Child» ετοιμάζουν νέο δίσκο και παρουσιάζουν το single ««Bitter Tea»Με νέο δίσκο επιστρέφουν οι «Arcadian Child»,τον «Protopsycho», ο οποίος θα κυκλοφορήσει τονΟκτώβριο του 2020. Την μπάντα «Arcadian Child»αποτελούν οι τέσσερις μουσικοί Παναγιώτης Ι. Γε-ωργίου (φωνητικά, κιθάρες), Στάθης Χατζηχαρα-λάμπους (κιθάρες), Ανδρέας Κέρβερος (μπάσο καιφωνητικά) και Κωνσταντίνο Παυλίδη (τύμπανα).Ξεκίνησαν στη Λεμεσό ως «Atoutaleme» και τοκαλοκαίρι του 2016 έγιναν οι «Arcadian Child»,και από τότε, με μικρές μόνο αλλαγές στη σύνθεσητης μπάντας έως σήμερα, έχουν δώσει δύο δίσκους,τον «Afterglow» (2017) και τον «Superfonica»(2018), οι οποίοι ομολογουμένως σημείωσαν επι-τυχία, τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.

  Οι «Arcadian Child» μού είχαν πει το 2017 ότιήθελαν να φτιάξουν μια μπάντα ετερόφωτη, ήθελανα δημιουργήσουν μία καινούργια ομάδα που θααντιδρά στην ορμή της καθημερινότητάς μας. Νο-μίζω, παρακολουθώντας τους έκτοτε ότι το κατα-φέρνουν μια χαρά. Στον πρώτο τους δίσκο, τον«Afterglow», που κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του2017, μιλώντας στην «Κ», προσκαλούσαν τον κόσμονα ενταχθεί στο ηχητικό τους σύμπαν και να νιώσεικι αυτός την ηδονή που χαρίζει απλόχερα η μουσική,το καλοκαίρι του 2018 μού είχαν πει ότι φλερτάρουνμε τα όριά τους και εξελίσσονται, τότε ηχογρα-φούσαν τον δεύτερο δίσκο τους, τον «Superfonica»,που κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 2018.

  Αυτό το φλερτ μάλλον ευδοκίμησε γιατί τώραμιλάμε για έναν νέο δίσκο που θα κυκλοφορήσειτον Οκτώβριο του 2020, με τίτλο «Protopsycho»και μάλλον ώθησαν τα όριά τους λίγο παραπέρα,αφού είναι βέβαιο ότι θα χρειαστεί να τα υπερβούν

  εκ νέου… άλλωστε και οι ίδιοι το έχουν δηλώσει«προφανώς υπάρχουν κάποια references που σανδημιουργοί κρατάμε και πορευόμαστε, αλλά η όληδιαδικασία της δημιουργίας τελικά ξεπερνά τις αρ-χικές μας σκέψεις». Καταλαβαίνω ότι ποτέ δενήταν στις σκέψεις τους ένας μονοδιάστατος καιμονολιθικός ήχος ή γενικά μια στάσιμη μουσικήκατάσταση. Αυτό φαίνεται, αν και παρακινδυνευ-μένο να το υποστηρίξω σθεναρά, από το κομμάτι«Bitter Tea», το πρώτο single που έδωσαν στη δη-μοσιότητα. Πάντως, όπως αναφέρουν και οι ίδιοι«το κομμάτι καταδεικνύει όλα τα δομικά στοιχεία

  της καινούργιας ηχητικής κατεύθυνσης της μπάντας,σηματοδοτώντας τη στροφή τους σε σκοτεινότερεςπλευρές της προσωπικότητάς τους», δεν έχω λόγονα τους αμφισβητήσω, τουναντίον, ακούγονταςτο κομμάτι και αντιπαραβάλλοντάς το με κομμάτιατης προηγούμενης δουλειάς τους, νομίζω πως κατ’αρχήν συμφωνώ, αλλά ας περιμένουμε, Κυριακήκοντή γιορτή.

  Ο «Protopsycho»Στον τρίτο τους δίσκο, όπως γράφουν στο δελτίο

  Τύπου, λένε ότι βγαίνουν από τη ζώνη άνεσής

  τους και μεταπλάθουν στοιχεία progressive καιpost rock χωρίς να παραβιάζουν τις ανατολίτικεςνόρμες. Το θεωρούν το πιο φιλόδοξο άλμπουμ τους,μα μου το είχαν πει και παλιότερα, για τον«Superfonica»: «Είμαστε όμως σίγουροι γι’ αυτόπου πάμε να κάνουμε και πιστεύουμε ότι ο νέοςδίσκος θα είναι η καλύτερή μας δουλειά. Μέχριτην επόμενη δηλαδή». Όχι, καμία διάθεση υπερ-φίαλης τοποθέτησης από μέρους τους, γνωρίζονταςτα μέλη της μπάντας, είναι μια εσωτερική δέσμευση,μια υπόσχεση που δίνουν στον εαυτό τους για ναδώσουν ό,τι καλύτερο υπάρχει στo πεντάγραμμό

  τους στο κοινό που τους ακολουθεί και σε όσουςθέλουν να τους ανακαλύψουν. Πάντως, οι επιρροέςτους, που ξεκινούν από την ψυχεδέλεια των 70sκαι τους εμβληματικούς «Beatles» και «Love» μέχριτις grunge ριπές των «Alice in Chains» από τη δε-καετία του 1990, όσες φορές όμως και αν έχω ρω-τήσει για το πού κατατάσσονται μουσικά μού α-παντάνε λακωνικά: «Stoner/Psych/Pop, με ό,τι κιαν σημαίνει αυτό για τον καθένα». Έχω γράψεικαι στο παρελθόν ότι η παρέα των «Arcadian Child»είναι από εκείνες τις περιπτώσεις που ξεχωρίζουνγια το μεράκι τους, την αγάπη τους γι’ αυτό πουκάνουν, αλλά κυρίως γιατί προσπαθούν να μηνείναι κάτι ξεχωριστό από την κοινωνία που ζουν.

  Σημασία και στο εξώφυλλοΠολλές φορές δεν λέμε μην κρίνεις ένα βιβλίο

  από το εξώφυλλο; Ε, στους δίσκους των «ArcadianChild» δεν ισχύει, και δεν είναι μια ευγενική παρα-τήρηση, το πιστεύω πραγματικά ότι όταν κάνουνμουσική, ταυτόχρονα σκέφτονται και πώς θα τηναπεικονίσουν. Γνωρίζουν πολύ καλά τη σημασίατης οπτικής ταυτότητας ενός προϊόντος, -sorry,παιδιά, το ξέρω ότι σιχαίνεστε τη λέξη... και φρο-ντίζουν η εικόνα να αντιπροσωπεύει τη μουσικήτους. Οι «Arcadian Child» δίνουν, λοιπόν, πάντοτεμεγάλη σημασία στο artworkκαι αυτό είναι σημαντικόνα τονιστεί, αφού θέλουν οποιαδήποτε οπτική α-πεικόνιση της δουλειάς τους βγαίνει προς τα έξωνα συνάδει με την αισθητική του δίσκου. Το artworkτου «Afterglow» είναι του Μαρίνου Σάββα, τoartworkτου «Superfonica» του IamNotheκαι του επερχόμενουδίσκου τους «Protopsycho» του Nun Other.

  Στα 8,8 δισ. οι άνθρωποι το 2100Δύο δισ. λιγότεροι από ό,τι εκτιμούσαν προηγούμενες προβλέψεις του ΟΗΕ

  Του RICK GLADSTONE, THE NEW YORK TIMES

  Στο απόγειό του αναμένεται να φθάσει οπληθυσμός της Γης το 2064, με 9,7 δισ. κα-τοίκους, σχεδόν τέσσερις δεκαετίες νωρί-τερα από ό,τι εκτιμούσε μέχρι σήμερα ηεπιστημονική κοινότητα –παλαιότερα γι-νόταν λόγος για 10,9 δισ. κατοίκους το2100– σύμφωνα με νέα μελέτη που δημο-σιεύθηκε στην επιθεώρηση The Lancet. Ηεκτίμηση της επιστημονικής ομάδας τουΟΗΕ οφείλεται στη συνεχή μείωση τηςγεννητικότητας, ενώ κάτι τέτοιο θα έχειδεινές οικονομικές και πολιτικές συνέπειεςγια όλον τον κόσμο: ο ΟΗΕ εκτιμά ότι οπαγκόσμιος πληθυσμός θα έχει υποχωρήσειστα 8,8 δισ. το 2100. Η μελέτη καταλήγειστο συμπέρασμα ότι οι ηλικιωμένοι θα α-ποτελούν το μεγαλύτερο ποσοστό των κα-τοίκων της Γης, ενώ ο πληθυσμός 23 χωρώντης υφηλίου, συμπεριλαμβανομένων της

  Ιαπωνίας, της Ταϊλάνδης, της Ιταλίας καιτης Ισπανίας, θα συρρικνωθεί κατά 50%.Σημαντική μείωση θα καταγράψει και ο α-ριθμός ατόμων παραγωγικής ηλικίας στιςπολυπληθέστερες χώρες του κόσμου, Κίνακαι Ινδία, απειλώντας άμεσα τη θέση τουςστο παγκόσμιο οικονομικό στερέωμα.

  Οι προβλέψεις της έρευνας έχουν, επίσης,σημαντικές επιπτώσεις για τις ΗΠΑ, με τηνοικονομία της χώρας να αναμένεται ναβρεθεί σε δεύτερη θέση, πίσω από εκείνητης Κίνας, μέχρι το 2035. Καθώς ο εργασιακάενεργός πληθυσμός της Κίνας θα συρρι-κνώνεται στο δεύτερο μισό του 21ου αιώνα,οι ΗΠΑ θα καταφέρουν να διεκδικήσουν

  εκ νέου την οικονομική πρωτοκαθεδρίαγύρω στο 2098, εφόσον η μετανάστευσηεξακολουθήσει να αναπληρώνει το εγχώριοεργατικό δυναμικό.

  «Η συνεχιζόμενη πληθυσμιακή αύξησηδεν αποτελεί πλέον την πιθανότερη εκδοχήγια αυτόν τον αιώνα», σημειώνει ο δρ Κρί-στοφερ Μέρεϊ, επικεφαλής της μελέτηςστην ιατρική σχολή του Πανεπιστημίουτης Ουάσιγκτον. Ο δρ Μέρεϊ λέει ότι ημελέτη «προσφέρει στις κυβερνήσεις τουκόσμου την ευκαιρία να αναθεωρήσουντις πολιτικές τους απέναντι στη μετανά-στευση, το εργατικό δυναμικό και την οι-κονομική ανάπτυξη, έτσι ώστε να αντιμε-

  τωπίζουν αποτελεσματικά τις προκλήσειςτης δημογραφικής αλλαγής». Η πρόσβασηολοένα περισσότερων ανθρώπων σε απο-τελεσματικές μεθόδους αντισύλληψης καιη εκπαίδευση αγοριών και κοριτσιών επι-τάχυνε τον περιορισμό της γεννητικότηταςκαι την πληθυ-σμιακή συρρίκνωση. Ενώη προηγούμενη πληθυσμιακή πρόβλεψηαπό τον ΟΗΕ, τον Ιούνιο του 2019, είχε ε-πισημάνει μείωση των γεννήσεων, η νέαμελέτη εκτιμά ότι οι επιπτώσεις του φαι-νομένου θα γίνουν αισθητές πολύ ταχύτερακαι θα είναι εντονότερες.

  Μία από τις υποθέσεις στην οποία προ-βαίνουν οι συντάκτες της μελέτης αφορά

  το γεγονός ότι χώρες με χαμηλούς δείκτεςγεννητικότητας δεν θα αναλάβουν καμίαπρωτοβουλία με στόχο την αναστροφή αυ-τής της τάσης. Ο ΟΗΕ παρακολουθεί τιςπληθυσμιακές τάσεις εδώ και 70 χρόνια,ενώ οι προβλέψεις του αντιπροσωπεύουντον «κοινό παρονομαστή» των εκτιμήσεωντων ειδικών. Η υπογεννητικότητα, υπο-στηρίζει η μελέτη, μπορεί να αντιμετωπιστείμε τη μετανάστευση: οι χώρες που ευνοούντην εισροή μεταναστών έχουν περισσότερεςπιθανότητες να διατηρήσουν σταθερό τοεπίπεδο του πληθυσμού τους και να δια-σφαλίσουν τις αναπτυξιακές προοπτικέςτης οικονομίας τους.

 • O I K O N O M I A Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Κ Η l 3Τετάρτη 5 Αυγούστου 2020

  Της ΜΑΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

  Το plan B αναζητά η Κυβέρνηση για νακαταφέρει να προχωρήσει η εμπορικήσυμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης- Καναδά,μετά την πρόσφατη απόφαση της ολο-μέλειας της Βουλής να απορρίψει το σχε-τικό νομοσχέδιο. Το ερώτημα που βρί-σκεται ενώπιον του Υπουργείου Εμπορίουείναι το κατά πόσο το νομοσχέδιο θατεθεί εκ νέου στην Βουλή με την επανέ-ναρξη των εργασιών της τον Σεπτέμβριο,σενάριο το οποίο προϋποθέτει να έχειπροηγηθεί κύκλος επαφών και διαβου-λεύσεων με τα κόμματα. Πιο συγκεκριμέναμε ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ, Οικολόγους καιΑλληλεγγύη, οι οποίοι τάχθηκαν εναντίοντης συμφωνίας στην τελευταία Ολομέλειατης Βουλής την Παρασκευή. Αυτό πουαναζητείται από το Υπουργείο Εμπορίουείναι η φόρμουλα με την οποία θα καμ-

  φθούν τελικά οι αντιδράσεις των κομ-μάτων. Πηγές ξεκαθαρίζουν στην «Κ»ότι η λύση στο θέμα θα αναζητηθεί εσω-τερικά. Ο στόχος είναι το νομοσχέδιο νατεθεί εκ νέου στην Βουλή από τον Σε-πτέμβριο. Στο μεταξύ θα προηγηθεί συ-ντονισμός μεταξύ των Υπουργείων Ε-μπορίου, Εξωτερικών και Οικονομικώνώστε να εξετάσουν πώς το θέμα θα τύχειχειρισμού. Πρέπει να υποβληθεί κάτι τοοποίο θα περάσει. Δεν υπάρχει εναλλα-κτική λύση.

  Αυτό σημαίνει ότι είναι εξαιρετικά α-πομακρυσμένο σενάριο να γίνουν αλλαγέςστην συμφωνία σε επίπεδο ΕΕ. Σε πρώτοστάδιο θα πρέπει να ενημερωθεί και νασυζητηθεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.Λόγω των θερινών διακοπών οι όποιεςεξελίξεις για το θέμα τοποθετούνται χρο-νικά από τον Σεπτέμβριο και μετά.Τονί-ζεται ότι σε πρώτο στάδιο πρέπει να γίνεικατανοητό τι ζητούν τα κόμματα να δια-φοροποιηθεί σε σχέση με την συμφωνία

  και να υποβληθούν πρακτικές εισηγήσειςγια το τι θέλουν να γίνει. Σημειώνεταιότι πριν την κατάθεση του νομοσχεδίου,δεν είχε προηγηθεί κοινωνικός διάλογοςμε τους άμεσα εμπλεκόμενους φορείς,αλλά ούτε και ενημέρωση τους.

  Οι αντιδράσειςΗ καταψήφιση του νομοσχεδίου από

  την Βουλή, δεν ήταν κεραυνός εν αιθρίαγια την κυβέρνηση. Οι αντιδράσεις γιατην συμφωνία κυρίως από το ΑΚΕΛ καιτο Κίνημα Οικολόγων ήταν γνωστές, ανκαι για διαφορετικούς λόγους για το κάθεκόμμα.

  Συγκεκριμένα θέση του ΑΚΕΛ είναιότι η συμφωνία είναι προς όφελος τωνμεγάλων πολυεθνικών εταιρειών και προ-σβάλλει τα συμφέροντα των αγροτικώνοργανώσεων. Αμφισβητεί επίσης τηνπροστασία κυπριακών προϊόντων στηναγορά του Καναδά, εφόσον δεν έχει πε-ριληφθεί στη συμφωνία άλλο προστα-

  τευόμενο προϊόν πέρα από το λουκούμιτης Γεροσκήπου. Από την άλλη, οι Οικο-λόγοι συντάσσονται με την στάση τωνΠρασίνων στην ΕΕ, και αναφέρουν ότιδεν υπάρχουν αρκετές περιβαλλοντικές

  πρόνοιες και ότι δεν προστατεύεται ε-παρκώς το περιβάλλον, και η υγεία λόγωχρήσης συγκεκριμένων φυτοφαρμάκωντα οποία είναι απαγορευμένα στην ΕΕ.Θέτουν παράλληλα σθεναρά το θέμα του

  χαλουμιού. Ανάλογες ενστάσεις διατυ-πώθηκαν και από τα υπόλοιπα κόμματα,πλην του ΔΗΣΥ, ο οποίος τάχθηκε υπέρτης συμφωνίας.

  Το χαλούμιΚυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι

  πολλά από τα επιχειρήματα που έθεσανοι βουλευτές, δεν έχουν ουσιαστικό έ-ρεισμα, όπως για παράδειγμα το θέματου χαλουμιού, το οποίο κυριαρχεί σταεπιχειρήματα της Βουλής.

  Όπως διευκρινίζει η κα. Πηλείδου, τοπροϊόν δεν μπορεί να περιληφθεί στηνσυμφωνία αν δεν κατοχυρωθεί σαν προϊόνΠροστατευόμενης Ονομασίας Προέλευ-σης. Εφόσον κατοχυρωθεί, θα συμπερι-ληφθεί στη συνέχεια, επισημαίνει. Μεαυτά τα δεδομένα τα χέρια της Κυβέρ-νησης είναι στην ουσία δεμένα, μέχριτην κατοχύρωση του προϊόντος. Διευ-κρινίζεται ότι το λουκούμι Γεροσκήπουέχει ενταχθεί στην συμφωνία είτε διότι

  είναι ήδη εγκεκριμένο ως προϊόν Γεω-γραφικής Ένδειξης. Φυσικά υπάρχουνκαι άλλα προϊόντα Γεωγραφικής Ένδειξηςτα οποία μπορούν να προστεθούν μέσωαπλής ειδοποίησης. Είναι πιο εύκολο νακατοχυρωθεί η συμφωνία και εκ των υ-στέρων να γίνουν προσθήκες σε και-νούργια προϊόντα. Όσον αφορά το εμπο-ρικό σήμα πρόκειται για διακρατικές συμ-φωνίες και ήδη καλύπτεται από την δια-κρατική συμφωνία μεταξύ Κύπρου καιΚαναδά.

  Ανησυχία για τις εξελίξειςΗ απόρριψη της εμπορικής συμφωνίας

  μεταξύ ΕΕ και Καναδά μεταφράζεται σεχαμένες ευκαιρίες για τις κυπριακές ε-ξαγωγές και τις κυπριακές εταιρείες επι-σημαίνει η Υπουργός Εμπορίου ΝατάσαΠηλείδου. Αυτό που τονίζεται από κυ-βερνητικές πηγές είναι ότι αν δεν περάσειοριστικά η συμφωνία, θα πρόκειται γιαεξαιρετικά άσχημη εξέλιξη για την Κύπροκαι δεν θα βοηθήσει στην εικόνα της χώ-ρας, αλλά ούτε και στις σχέσεις με τηνΕΕ. Υπενθυμίζεται και η έντονη τοποθέ-τηση του Υπουργού Οικονομικών Κων-σταντίνου Πετρίδη, ο οποίος αμέσωςμετά την καταψήφιση της συμφωνίαςκούνησε το δάκτυλο στην Βουλή, δια-μηνύοντας ότι η καταψήφιση της CETA,εκθέτει ανεπανόρθωτα την Κύπρο, τόσοσε επίπεδο ΕΕ, όσο και στον Καναδά. «Ο-φείλουμε ως χώρα να επανεξετάσουμετην στάση μας τάχιστα», κατέληξε σε α-νάρτηση του στον προσωπικό του λογα-ριασμό στο Twitter.Σημειώνεται ότι α-ντιδράσεις έχουν καταγραφεί και σε άλλακράτη μέλη όπως για παράδειγμα το Βέλ-γιο, την Γαλλία και την Ολλανδία. Μέχριστιγμής 14 κράτη μέλη έχουν ταχθεί υπέρτης συμφωνίας. Εναντίον της, έχει ταχθείη Κύπρος μετά την απόφαση της Βουλής,ενώ εκκρεμεί η απόφαση των υπόλοιπωνδώδεκα.

  Από το 2009Της υπογραφής της συμφωνίας της

  CETA μεταξύ ΕΕ- Καναδά προηγήθηκανπολυετείς διαπραγματεύσεις οι οποίεςάρχισαν από το 2009 και ολοκληρώθηκαντο 2014. Τον Οκτώβριο του 2016 υπο-γράφηκε τελικά η συμφωνία και τέθηκεσε προκαταρκτική ισχύ την 21η Σεπτεμ-βρίου 2017. Η συμφωνία θα εφαρμοστείπλήρως μόλις τα κοινοβούλια όλων τωνκρατών μελών κυρώσουν την συμφωνίαμε εθνικές συνταγματικές διατάξεις. ΣτηνΚύπρο, το σχετικό νομοσχέδιο πέρασεαπό το Υπουργικό Συμβούλιο στις 17 Ια-νουαρίου 2019 και κατατέθηκε από τοντέως Υπουργό Εμπορίου Γιώργο Λακκο-τρύπη ενώπιον της Βουλής στις 12 Φε-βρουαρίου 2020.

  Τον Σεπτέμβριο θα ανοίξει ξανά ο φάκελος CETAΔεν αλλάζει το περιεχόμενο της εμπορικής συμφωνίας Ε.Ε. - Καναδά λόγω Κύπρου - Αναζητείται φόρμουλα για κάμψη των αντιδράσεων

  Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

  Μόλις την Δευτέρα ξεκαθάρισε το απο-τύπωμα της τραπεζικής κρίσης επάνωστην Τράπεζα Κύπρου. Και είναι 22% μηεξυπηρετούμενα δάνεια έναντι των συ-νολικών δανείων που έχει παραχωρήσει,ποσοστό που παρέμεινε μετά την συναλ-λαγή της Τράπεζας με την Pimco για τηναγορά του Helix 2. Αν λάβουμε υπόψη ταδάνεια που έχει δώσει η Τράπεζα στοτέλος Μαρτίου που ανέρχονται στα 12,7δισεκατομμύρια ευρώ, τα μη εξυπηρε-τούμενα της ανέρχονται στα 2,8 δισεκα-τομμύρια ευρώ. Και είναι ποσοστό για τοοποίο δεν μπορεί να κάνει τομές πλέοντύπου Helix και Velocity. Ούτε το ΣχέδιοΕΣΤΙΑ δεν θα μπορέσει ουσιαστικά νατη βοηθήσει για να τα εξαλείψει εντελώς.Θυμίζουμε πως δυνητικά τα δάνεια τα ο-ποία θα μπορούσαν να ενταχθούν στο Ε-ΣΤΙΑ από την Τράπεζα Κύπρου ήταν στα0,9 δισ. ευρώ, ενώ θα είναι «τυχερή» εάνμπουν στο πρόγραμμα 200 – 400 εκατ.ευρώ προβληματικών δανείων. Άρα, ηΤράπεζα Κύπρου θα έχει 2,5 δισ. περίπου«βαθιών κόκκινων» δανείων τα οποία θακληθεί στο επόμενο διάστημα να διαχει-ριστεί αναλόγως, όπως για παράδειγμανα τα διαγράψει εντελώς και να απορρο-φήσει τη ζημιά που θα προκύψει λίγο –λίγο στα κεφάλαιά της. Την ίδια ώρα όμωςθα πρέπει να πιστώσουμε δύο πράγματαστην Τράπεζα Κύπρου. Πρώτον ότι ενκαιρώ κορωνοϊού όχι απλώς δεν σταμά-τησε τη διαδικασία της εξυγίανσης τουισολογισμού της με πωλήσεις και δεύτερονότι είναι ένα βήμα πιο προετοιμασμένη–όχι σε σχέση με άλλες τράπεζες, αλλάμε την προτέρα της κατάσταση- για ναυποδεχθεί μια ενδεχόμενη αύξηση μη ε-ξυπηρετούμενων δανείων που θα προ-κύψουν μετά το μορατόριουμ των δόσεων.Όσον αφορά την πρώτη πτυχή δε, είδαμεπως, όπως είχε καταγράψει η «Κ», η Pimcoμπήκε σφήνα και δεν επέτρεψε στηνCerberus να είναι η μόνη επιλογή τηςτράπεζας. Η Pimco φάνηκε αποφασισμένηνα αγοράσει μη εξυπηρετούμενα δάνειαστην Κύπρο. Αφού «έληξε άδοξα» η α-

  πευθείας ανάθεση των μη εξυπηρετού-μενων της Ελληνικής Τράπεζας νωρίς,τότε το άλλο μεγάλο χαρτοφυλάκιο ΜΕΔστην Κύπρο το είχε η Τράπεζα Κύπρουκαι ήταν «μονόδρομος» για την Pimco ηαγορά του.

  Για τη δεύτερη πτυχή, είδαμε ανακοί-νωση του Οίκου Αξιολόγησης Standardand Poor’s ο οποίος μετά το deal μεταξύPimco και Τράπεζας για αγορά ΜΕΔ 1,46δισ. ευρώ ανέφερε ότι η διαδικασία θα ε-νισχύσει την ικανότητα της BOC να δια-τηρήσει την παρούσα πιστωτική της ποι-ότητα έναντι ενός οικονομικού σοκ. Σύμ-φωνα με τον S&P, η συμφωνία αναβαθμίζει

  τις προσπάθειες της Τράπεζας Κύπρουνα επιλύσει προβληματικές εκθέσεις, δε-δομένων των υφιστάμενων συνθηκώνστην αγορά που καθιστούν πιο δύσκολητην αντιμετώπιση των ΜΕΔ.

  Οι λεπτομέρειεςΗ Τράπεζα Κύπρου κατέληξε σε συμ-

  φωνία με επενδυτικά ταμεία συνδεδεμέναμε την Pacific Investment ManagementCompany LLC (Pimco) για την πώλησηχαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δα-νείων με μεικτή λογιστική αξία ύψους916 εκατ. (γνωστό ως «Project Helix 2»).Το Χαρτοφυλάκιο έχει συμβατικό υπόλοιπο

  ύψους 1,46 δισ. ευρώ και αποτελείται από22.224 δάνεια, κυρίως ιδιωτών και μικρο-μεσαίων επιχειρήσεων, τα οποία είναι ε-ξασφαλισμένα με πάνω από 5.616 ακίνητα.Η καθαρή λογιστική αξία των περιουσια-κών στοιχείων που πωλούνται ανέρχεταισε 440 εκατ. ευρώ. Το τίμημα πώλησηςανέρχεται σε 46% επί της μεικτής λογι-στικής αξίας ή 29% επί του συμβατικούυπόλοιπου και είναι πληρωτέο σε μετρητά,με το 35% να είναι πληρωτέο κατά τηνολοκλήρωση της συναλλαγής και το υ-πόλοιπο 65% να είναι αναβαλλόμενο χωρίςοποιουσδήποτε όρους. Το αναβαλλόμενοτίμημα είναι πληρωτέο σε τρεις περίπουίσες δόσεις, σε περίοδο 48 μηνών απότην ολοκλήρωση της συναλλαγής. Το τί-μημα δύναται να αυξηθεί περαιτέρω μέσωενός μηχανισμού μεταβλητού τιμήματος(e arnout), ο οποίος εξαρτάται από τηναπόδοση του Χαρτοφυλακίου.

  Η συναλλαγή επιταχύνει τη στρατηγικήτης Τράπεζας για μείωση του κινδύνουστον ισολογισμό, καθώς μειώνει τα ΜΕΔκατά 24% και τον δείκτη ΜΕΔ κατά 5 ε-κατοστιαίες μονάδες. Κατά την ολοκλή-ρωση, η συναλλαγή αναμένεται να έχειεπίδραση ύψους -34 μ.β. στον δείκτη Κε-φαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1του Συγκροτήματος. Με την πλήρη απο-πληρωμή του αναβαλλόμενου τιμήματοςκαι χωρίς να ληφθεί υπόψη οποιαδήποτεθετική επίδραση από το μεταβλητό τίμημα(e arnout), η συναλλαγή αναμένεται ναέχει επίδραση ύψους +9 μ.β. στον δείκτηΚεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας1 του Συγκροτήματος. Η λογιστική ζημιάτης συναλλαγής που περιλαμβάνεται στααποτελέσματα του β’ τρίμηνου 2020 ε-κτιμάται σε περίπου €68 εκατ. Η συναλ-λαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί εντόςτου πρώτου εξάμηνου του 2021 και τελείυπό αριθμό αιρέσεων, περιλαμβανομένωνσυνήθων εποπτικών και άλλων εγκρίσεων.Το Χαρτοφυλάκιο θα μεταφερθεί από τηνΤράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ(η «Τράπεζα») σε μια εγκεκριμένη Κυ-πριακή Εταιρεία Εξαγοράς Πιστώσεων(η «ΚΕΕΠ»). Στη συνέχεια, οι μετοχές τηςΚΕΕΠ θα αγοραστούν από συγκεκριμένα

  επενδυτικά ταμεία συνδεδεμένα με τηνPIMCO, τον αγοραστή του Χαρτοφυλακίου.Μετά από μεταβατική περίοδο κατά τηνοποία η διαχείριση των δανείων θα πα-ραμείνει στην Τράπεζα, πρόθεση είναιόπως η διαχείριση του Χαρτοφυλακίουμεταφερθεί σε οργανισμό διαχείρισηςδανείων (servicer), ο οποίος θα επιλεγείκαι θα διοριστεί από την ΚΕΕΠ. Οι δύοπλευρές είναι σε συζητήσεις αναφορικάμε τις λεπτομέρειες και τον χρόνο μετα-φοράς της διαχείρισης των δανείων. Ησυναλλαγή αποτελεί ακόμα ένα ορόσημοστην επίτευξη της στρατηγικής του Συ-γκροτήματος για βελτίωση της ποιότηταςτου δανειακού χαρτοφυλακίου μέσω τηςμείωσης των ΜΕΔ.

  Συμπεριλαμβανομένου του ProjectHelix 2, κατά τους πρώτους έξι μήνες του2020, το Συγκρότημα μείωσε τα ΜΕΔ κατά€1,3 δισ., μειώνοντας τον δείκτη ΜΕΔ σε22%. Αυτή η μείωση περιλαμβάνει οργα-νική μείωση ύψους €278 εκατ. και τηνολοκλήρωση της πώλησης ΜΕΔ ύψους€133 εκατ που αφορά κυρίως μη εξασφα-λισμένα δάνεια ιδιωτών (Velocity 2). ΗΤράπεζα παραμένει επικεντρωμένη στηνπεραιτέρω μείωση του κινδύνου στον ι-σολογισμό. Σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9, ηΤράπεζα εκτιμά ότι θα αναγνωρίσει επι-πρόσθετες πιστωτικές ζημιές δανείων ύ-ψους περίπου €21 εκατ. στα οικονομικάαποτελέσματα του Συγκροτήματος γιατο β΄ τρίμηνο 2020, ως αποτέλεσμα δυ-νητικών πωλήσεων ΜΕΔ στο μέλλον.Κατά το δ’ τρίμηνο 2019, η Τράπεζα α-ναγνώρισε πιστωτικές ζημιές δανείων ύ-ψους €75 εκατ., ως αποτέλεσμα της μεί-ωσης του κινδύνου στον ισολογισμό πουανέμενε εκείνη την περίοδο. Ο δείκτηςΚεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας1 του Συγκροτήματος στις 30 Ιουνίου2020, αναμένεται να παραμείνει σε πα-ρόμοιο επίπεδο με το δείκτη ΚεφαλαίουΚοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 του Συ-γκροτήματος στις 31 Μαρτίου 2020 ύψους14,3%, λαμβάνοντας υπόψη τη θετική ε-πίδραση από τις τροποποιήσεις των κε-φαλαιακών κανονισμών που εισήχθησαντον Ιούνιο του 2020.

  Η κρίση του 2013 άφησε 22% ΜΕΔ στην Τράπεζα ΚύπρουΘα παραμείνει με περίπου 2,5 δισ. ευρώ «βαθιών κόκκινων» δανείων για τα οποία δεν μπορεί να κάνει τομές και πρέπει να διαχειριστεί

 • 4 l Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Κ Η Τετάρτη 5 Αυγούστου 2020T O Θ Ε Μ Α

  Της AΝΤΡΗΣ ΘΡΑΣΥΒΟYΛΟΥ

  Αδυνατούν να καταβάλουν το τέλος γιατην άδεια χρήσης της παραλίας που α-νέρχεται σε μερικές χιλιάδες οι ιδιοκτήτεςΜέσων Θαλάσσιων Αθλημάτων. Όπωςσημειώνει στην «Κ», ο Πρόεδρος του Συν-δέσμου Ιδιοκτητών Θαλάσσιων Αθλημά-των, Δημήτρης Χ’’ Δημητρίου, οι επιχει-ρήσεις αντιμετωπίζουν τεράστιο πρό-βλημα λόγω και της κρίσης του κορωνοϊού,ενώ οι περισσότερες παραμένουν κλειστέςεν μέσω καλοκαιρινής περιόδου καθώςη μείωση του τουρισμού επιδρά αρνητικάστις εργασίες τους. Στην Κύπρο λειτουρ-γούν γύρω στις 57 επιχειρήσεις θαλάσσιωναθλημάτων που σύμφωνα με τον κ. Χ’’Δημητρίου βρίσκονται σε δεινή οικονο-μική θέση. Όπως τονίζει, ορισμένες ε-πιχειρήσεις λειτουργούν από πέρυσι με90-95% μείωση των εσόδων τους. Όπωςυποστηρίζει ο Σύνδεσμος Θαλάσσιων Α-θλημάτων, τοπική αρχή ζήτησε το 100%του τέλους για την άδεια χρήσης της πα-ραλίας εν μέσω μίας δύσκολης περιόδου.

  Οι άδειες που λήγουν το 2019 έχουνπαραταθεί μέχρι το τέλος του 2020 ενώ,σύμφωνα με τον Χ’’ Δημητρίου, οι τοπικέςαρχές δεν έχουν ακόμη προχωρήσει σε

  προκήρυξη προσφορών λόγω καθυστέ-ρησης των διαδικασιών από την κρίσητου κορωνοϊού.

  Μάλιστα, οι ιδιοκτήτες μέσων θαλάσ-σιων αθλημάτων αποφάσισαν να κατέλ-θουν σε κινητοποιήσεις με αρχή την ερ-χόμενη Δευτέρα έξω από τα ΥπουργείαΕσωτερικών και Οικονομικών καθώς, ό-πως υποστηρίζουν, δεν έχουν καμία α-νταπόκριση σχετικά με τα αιτήματά τουςαλλά και τα προβλήματα που αντιμετω-πίζουν.Όπως ανέφερε στην «Κ» ο Πρό-εδρος του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Θα-λάσσιων Αθλημάτων, ο κλάδος ταλανίζεταιαπό ετσιθελικές συμπεριφορές των το-πικών αρχών και από μη εφαρμογή βα-σικών προνοιών του περί προστασίαςπαραλιών νόμου όπως η μη έγκαιρη κή-ρυξη προσφορών όπως προβλέπει η νο-μοθεσία, η τροποποίηση και η μετακίνησησημείων παροχής διευκολύνσεων σε ε-πικίνδυνες περιοχές και ακατάλληλες γιατον σκοπό αυτό, ενώ από πλευράς τηςΚεντρικής Επιτροπής Παραλιών παρου-σιάζεται παντελής απουσία και άρνησηεπιτήρησης και επίβλεψης της ομοιό-μορφης εφαρμογής της νομοθεσίας απότους Δήμους και κοινότητες.

  «Σημειώνουμε την από πλευράς Υ-

  πουργείου Εσωτερικών μη ανάληψη ε-ποπτικού και καθοδηγητικού ρόλου ωςοφείλει καθώς και την μη εξέταση πάγιωναιτημάτων, από πλευράς Υπουργείου Οι-κονομικών, που αφορούν μείωση τουΦΠΑ σε επίπεδα όπου βρίσκονται άλλεςτουριστικές επιχειρήσεις, επιστροφή τουφόρου κατανάλωσης καυσίμων που χρη-

  σιμοποιούνται για τις εργασίες μας πουείναι ευρωπαϊκή οδηγία. Άλλοι συναφείςκλάδοι όπως π.χ. οι καταδύσεις, οι ενοι-κιάσεις σκαφών αναψυχής τυγχάνουν ε-πιστροφής φόρου κατανάλωσης. Σε τιδιαφέρουμε εμείς;», διερωτάται ο κ. Χ’’Δημητρίου. «Ζητήσαμε τη στήριξη τουκλάδου μας που εξαρτάται απόλυτα απότον τουρισμό με μείωση του ΦΠΑ και ε-πιστροφή του φόρου κατανάλωσης καυ-σίμων: Απάντηση καμία.

  Ζητήσαμε την παρέμβαση της Πολι-τείας για να σταματήσουν οι αυθαιρεσίεςκάποιων τοπικών αρχών που λειτουργούνως πραγματικά «φέουδα»: Ανταπόκρισηκαμία. Ζητήσαμε από τις τοπικές αρχέςτη στήριξή τους και τη μείωση των ετή-σιων τελών της άδειας μας στην παραλία:Ουδεμία απάντηση», αναφέρει ο Σύνδε-σμος που ζητεί, μεταξύ άλλων, τη δημι-ουργία ενός ενιαίου σχεδίου χρήσης τωνπαραλιών για την ασφάλεια και την υγείατόσο των παρόχων όσο και των χρηστώντων υπηρεσιών.

  3 επιχειρήσεις στον ίδιο δίαυλοΕπιπλέον, όπως υποστηρίζει ο Πρόε-

  δρος του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Θαλάσ-σιων Αθλημάτων, στο Παραλίμνι, τίθεται

  ζήτημα επικινδυνότητας για τρεις ή καιτέσσερις επιχειρήσεις θαλάσσιων αθλη-μάτων στο ίδιο σημείο της παραλίας Βρύ-ση και κατ’ επέκταση στον ίδιο δίαυλο.Πρόκειται για απόφαση της τοπικής αρχήςστην οποία οι ιδιοκτήτες θαλάσσιων α-θλημάτων αντιδρούν έντονα, σημειώνο-ντας ότι «με την ανοχή και ανυπαρξίατης Κεντρικής Επιτροπής Παραλιών με-τακινούνται και στοιβάζονται πόστα θα-λάσσιων αθλημάτων, χωρίς να λαμβάνεταιυπόψη η ασφάλεια και η υγεία των επι-χειρηματιών».

  «Με αυτήν την απόφαση, οποιοσδή-ποτε θέλει να κάνει θαλάσσιο άθλημα,κινδυνεύει», αναφέρει ο κ. Χ’’ Δημητρίου.Σύμφωνα με τον ίδιο, στο σημείο «ΒΡΥΣΗΑ» στον Πρωταρά ο μεγάλος αριθμόςσκαφών, η στενότητα του χώρου, η ύ-παρξη βράχων και υφάλων σε μικρό βάθοςκαι οι συνθήκες ανταγωνισμού που συ-νεπάγονται δημιουργούν μια πολύ επι-κίνδυνη κατάσταση.

  Παρόμοια πρόταση γίνεται και σε ό,τιαφορά στην παραλία «ΑΡΣΙΝΟΗ» στηνΠόλη Χρυσοχούς με την οποία διαφωνούνοι ιδιοκτήτες θαλάσσιων αθλημάτων, οδίαυλος ξεκινά στην ακτή με πλάτος 70μέτρα αλλά λόγω των κυματοθραυστών

  το πλάτος περιορίζεται στα 40 μέτραμόνο. Στον χώρο προτείνεται η τοποθέ-τηση τριών επιχειρήσεων για παροχή δι-ευκολύνσεων θαλάσσιων αθλημάτων.

  «Η πέραν της μίας επιχείρησης τοπο-θέτηση στον ίδιο δίαυλο εγκυμονεί σο-βαρούς κινδύνους και υψηλή επικινδυ-νότητα λόγω μεγάλου αριθμού σκαφώνκαι συνθηκών ανταγωνισμού», εξηγούνοι ιδιοκτήτες θαλάσσιων αθλημάτων, το-νίζοντας ότι θα έπρεπε να τηρούνταν οιαποστάσεις κατά μήκος της παραλίας.

  Ο Σύνδεσμος έχει καταθέσει για τοσυγκεκριμένο θέμα στο Υπουργείο Εσω-τερικών σχετική μελέτη επικινδυνότητας,το οποίο απέρριψε την ένσταση καθώς«κατατέθηκε εκπρόθεσμα».

  Επιπλέον, όπως υποστηρίζουν, η το-πική αρχή δεν κατέθεσε μελέτη καταλ-ληλόλητας και επικινδυνότητας για τασημεία που προτείνονται ενώ δεν έχειδιεξαχθεί οποιαδήποτε σχετική έρευνα.

  Καταλήγοντας, ο Πρόεδρος του Συν-δέσμου Ιδιοκτητών Θαλάσσιων Αθλημά-των υπογραμμίζει ότι τα τελευταία χρόνιαυπάρχει αυξητική τάση στα θαλάσσια α-τυχήματα, αφήνοντας αιχμές για τον τρό-πο με τον οποίο διενεργούνται σήμεραοι έλεγχοι από την Λιμενική Αστυνομία.

  Μεγάλες φουρτούνες στα θαλάσσια αθλήματαΣε κινητοποιήσεις κατέρχονται οι ιδιοκτήτες σε ένδειξη διαμαρτυρίας – Ζητούν κρατική στήριξη για να αποφύγουν τις χρεοκοπίες

  Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

  Μετά την αποτυχία της χώρας να προσελ-κύσει επαρκές τουριστικό ρεύμα ώστενα καλύψει έστω το 30% της τουριστικήςκίνησης και εσόδων που υπήρχαν το2019, γίνονται σκέψεις για να προωθηθεί,με όλα τα διαθέσιμα όπλα, ο εσωτερικόςτουρισμός. Ένα από τα όπλα τα οποίαγίνονται ασκήσεις να εφαρμοστεί είναιη επιδότηση της μίας εκ των ημερών πουθα κλείσει ένας πολίτης που διαμένει νό-μιμα στη Δημοκρατία. Αν και ακόμα είναιένα μέτρο για το οποίο γίνονται σκέψειςκαι δεν υπάρχει καμία τελική απόφαση,φαίνεται να λειτουργεί καταλυτικά καιγια τους Κύπριους τουρίστες, αλλά καιγια τις επιχειρήσεις της Κύπρου που σχε-τίζονται με τον τουρισμό. Ένα τέτοιο μέ-τρο αναμένεται να έχει διττή λειτουργία,δηλαδή και θα βοηθά τους ξενοδόχουςμε πλήρωση των κενών καταλυμάτωντους, αλλά θα βοηθά και τους πολίτεςπου έχουν υποστεί μείωση στους μισθούςτους ή πιέζονται οικονομικά.

  Τα σενάρια για το πώς θα λειτουργεί

  είναι πολλά, όμως οι ασκήσεις για τομέτρο που θα εφαρμοστεί δίνουν καιπαίρνουν. Συζητήθηκε σε υψηλό επίπεδοτην προηγούμενη εβδομάδα, ενώ ως σκέ-ψη τριγυρίζει στους φορείς του τουρισμούαπό την αρχή του Ιουλίου όταν αποδεί-χθηκε πως ο τουρισμός για φέτος δεν θαφέρει τα αναμενόμενα. Το επικρατέστεροσενάριο λοιπόν εκ των τριών είναι γιακράτηση η οποία θα γίνεται μέχρι και τοτέλος του 2020 να επιδοτείται η μία ημέραεκ των δύο που θα έχει κλείσει ο πελάτης.Το δεύτερο σενάριο είναι στις τρεις ημέρεςπου θα κλείνει ο πελάτης να επιδοτείταιη μία.

  Το τρίτο σενάριο είναι να υιοθετηθείμέτρο όπως αυτό που εφαρμόζεται στην

  Ελλάδα, δηλαδή για κράτηση η οποίαείναι το λιγότερο τέσσερις ημέρες, να δί-δεται συγκεκριμένο ποσό στον πελάτη.Στην Ελλάδα για παράδειγμα, εάν ο πο-λίτης συμμετάσχει σε τέτοιο πρόγραμμαεσωτερικού τουρισμού, λαμβάνει 120ευρώ (εφόσον φυσικά κλείσει τέσσεριςημέρες διακοπές). Αν και το πρόγραμμααυτό της επιδότησης που μάλλον θα ε-γκριθεί το μία σύν μία ημέρες (1+1) θαείναι κάτω από την ομπρέλα του Υφυ-πουργείου Τουρισμού, δεν αποκλείεταινα χρειάζεται να εγκριθεί συμπληρωμα-τικός προϋπολογισμός και να δώσει τηνέγκρισή του το Υπουργείο Οικονομικών.Μετά και την ομολογουμένως χειροτέ-ρευση της επιδημιολογικής εικόνας δη-

  μοφιλών προορισμών για Κύπριους όπωςη Ελλάδα, διαφαίνεται πως θα είναι έναμέτρο το οποίο θα πετύχει εάν και εφόσονεφαρμοστεί. Από τη μία, οι ακυρώσειςγια διακοπές στην Ελλάδα είναι γεγονός,από την άλλη μία «ενδυνάμωση» του λό-γου για τον οποίο ένας Κύπριος θα επιλέξειτην Κύπρο για τις διακοπές του, εκτιμάταιότι θα φέρει πολύ καλά αποτελέσματα.Τα οφέλη τα οποία θα προκύψουν απότον εσωτερικό τουρισμό στις «γύρω απότο ξενοδοχείο» επιχειρήσεις θα είναι σε-βαστά. Το ότι ο εσωτερικός τουρισμόςδεν θα μπορέσει να αναπληρώσει όσαέχει χάσει η Κύπρος από τον ξένο του-ρισμό πρέπει να είναι δεδομένο. Ωστόσο,αν υποθέσουμε ότι κάθε καλοκαίρι πω-

  λούνται περίπου μισό εκατομμύριο πακέταγια τουρισμό στο εξωτερικό, τότε αρκετοίαπό αυτή τη μερίδα των πολιτών θα κά-νουν διακοπές αυτό το χρόνο εντός τηςχώρας.

  Στόχος η επιβίωσηΑν αφήσουμε στην άκρη τη συζήτηση

  που πρέπει να ανοίξει κάποια στιγμή καιαφορά στην αποτυχία προώθησης τηςΚύπρου ως ασφαλούς και ελκυστικούτουριστικού προορισμού με τα 11 καιπλέον εκατομμύρια τα οποία θα δαπα-νούνταν γι’ αυτό το σκοπό, η προστασίατης απασχόλησης είναι το κύριο μέλημαγια την μετά τον Οκτώβριο περίοδο πουσταματούν τα προγράμματα επιδότησης

  της εργασίας. Κάνοντας όμως μια παρέν-θεση, δεν γίνεται να αφήσουμε εκτός τασυνεχή ρεπορτάζ διεθνών πρακτορείωνειδήσεων για την Ελλάδα για παράδειγμα,για το πόσο ασφαλής είναι και πόσο ό-μορφα μέρη έχει. Για την Κύπρο, αντί-στοιχα ρεπορτάζ είναι με το σταγονόμε-τρο.

  Συνεχίζοντας όμως για τα της απα-σχόλησης, τρέχουν ήδη σχέδια της τρίτηςφάσης που στόχος είναι να ελαχιστοποι-ηθούν όσο το δυνατόν περισσότερο γί-νεται οι οικονομικές επιπτώσεις στον το-μέα.Το πρώτο σχέδιο αφορά ξενοδοχει-ακές μονάδες και τουριστικά καταλύματακαι καλύπτει τέσσερις περιόδους μέχριτις 12 Οκτωβρίου του 2020. Δύναται να

  ενταχθεί οποιαδήποτε ξενοδοχειακή μο-νάδα ή τουριστικό κατάλυμα που ασκείοικονομική δραστηριότητα με μείωσηκύκλου εργασιών πέραν του 35% και πέ-ραν του 40%, ανάλογα με την περίοδο,με ποσοστό μισθολογικής επιδότησηςστο 60%.

  Το δεύτερο σχέδιο αφορά οικονομικέςδραστηριότητες συνδεόμενες με την του-ριστική βιομηχανία ή οικονομικές δρα-στηριότητες οι οποίες επηρεάζονται ά-μεσα από τον τουρισμό ή οικονομικέςδραστηριότητες που συνδέονται με επι-χειρήσεις που τελούν υπό υποχρεωτικήπλήρη αναστολή. Καλύπτει τέσσερις πε-ριόδους από 13 Ιουνίου μέχρι 31 Αυγού-στου του 2020 και περιλαμβάνει ποσοστόμείωσης κύκλου εργασιών πέραν του40% και πέραν του 55%, ανάλογα με τηνπερίοδο με ποσοστό μισθολογικής επι-δότησης στο 60%.

  Ο τομέας των ξενοδοχείων και εστια-τορίων συνεισφέρουν στα κρατικά έσοδατο 4,7%, στην απασχόληση 11,6% καιστην Προστιθέμενη Αξία 7,1%.Ο τομέαςυπηρεσιών παροχής καταλύματος και υ-πηρεσιών εστίασης, συνεισφέρει το 7,1%της συνολικής Προστιθέμενης Αξίας. Οτομέας απασχολεί γύρω στα 47.134 άτομα,δηλαδή είναι ο δεύτερος μεγαλύτεροςσε αριθμό εργοδοτουμένων και αριθμόεπιχειρήσεων.

  Τα ξενοδοχεία συνεισφέρουν το 4%της συνολικής Προστιθέμενης Αξίας καιαπασχολούν 21.659 άτομα. Η εστίαση,η οποία περιλαμβάνει εστιατόρια, μπαρκαι συναφείς υπηρεσίες συνεισφέρουντο 3,1% της συνολικής ΠροστιθέμενηςΑξίας, και απασχολεί 25.475 άτομα. Το71,2% της Προστιθέμενης Αξία της ε-στίασης αφορά εστιατόρια και το 24,6%αφορά μπαρ.

  Οκ για χαμηλοσυνταξιούχουςΥπενθυμίζεται πως το Υπουργικό Συμ-

  βούλιο έχει εγκρίνει ήδη από τον Ιούλιοσχέδιο επιχορήγησης διακοπών σε συ-νταξιούχους με χαμηλά εισοδήματα σεξενοδοχεία που βρίσκονται σε ορεινέςπεριοχές και στον Πύργο Τηλλυρίας. Είναιο τρίτος χρόνος εφαρμογής του σχεδίουκαι αφορά την περίοδο από 14 Σεπτεμ-βρίου μέχρι 15 Νοεμβρίου 2020 και ανα-μένεται να καλύψει περίπου 3.200 πολίτες,με το κόστος του να ανέρχεται στις 500χιλιάδες ευρώ. Στόχος, είναι να ενισχυ-θούν οι συνταξιούχοι με χαμηλά εισο-δήματα και να καλυφθούν οι ανάγκεςπου υπάρχουν στις ξενοδοχειακές μονάδεςστα ορεινά θέρετρα.

  Προς επιδότηση διακοπών για εσωτερικό τουρισμόΠιθανώς να εισαχθούν vouchers που η μία ημέρα διακοπών θα χρηματοδοτείται μέχρι το τέλος του 2020 - Οφελος για ξενοδόχους και πελάτες

 • Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

  Προτού τεθεί σε εφαρμογή η τελευταία επιδημιο-λογική αξιολόγηση, με βάση την οποία η Ελλάδααπό την κατηγορία Α΄ (χαμηλού επιδημιολογικούκινδύνου) μετακινείται στην κατηγορία Β΄ (μεσαίουεπιδημιολογικού κινδύνου), η απόφαση προσλαμ-βάνει διαστάσεις πέραν των καθαρά επιστημονικών.Η δυσαρέσκεια που εκφράσθηκε στην Αθήνα, τηνπροηγούμενη Δευτέρα, από τον Υπουργό Τουρισμούο οποίος δημόσια αμφισβήτησε τα κριτήρια λήψηςτης απόφασης φαίνεται να μην ήταν η μοναδικήαντίδραση, αυτή τη φορά στο ανώτατο επίπεδο.Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της «Κ», ΝίκοςΑναστασιάδης και Κυριάκος Μητσοτάκης επικοι-νώνησαν το βράδυ της Δευτέρας με θέμα τη με-τακίνηση της Ελλάδας στην κατηγορία Β .́ Σύμφωναμε τις ίδιες πληροφορίες, ο Πρόεδρος της Δημο-κρατίας ενημέρωσε τον Έλληνα πρωθυπουργό γιατην απόφαση που λήφθηκε στη βάση των επιστη-μονικών δεδομένων της ομάδας που αξιολογεί τηνεπιδημιολογική κατάσταση άλλων χωρών, χωρίςωστόσο να γίνουν γνωστές περισσότερες πληρο-φορίες για το τι μετέφερε στο Νίκο Αναστασιάδηο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ένα ζήτημα που φαίνεται

  να εγείρεται από ελληνικής πλευράς έχει να κάνειμε την απουσία ενημέρωσης της Αθήνας, πριντην ανακοίνωση της απόφασης. Εδώ οι πληροφορίεςπου υπάρχουν υποστηρίζουν πως η ελληνική κυ-βέρνηση είχε άγνοια για την απόφαση μετακίνησηςτης Ελλάδας στην κατηγορία Β΄, την οποία πλη-ροφορήθηκε από τον τύπο, το βράδυ της Κυριακής.

  Στοιχεία ελέγχωνΥπό την πίεση που προκαλούνται ήδη σε πολ-

  λαπλά επίπεδα, το Υπουργείο Υγείας έδωσε στηνδημοσιότητα αναλυτικά στοιχεία για