Απρίλιος 2019 - Νο 143 H...

Click here to load reader

 • date post

  08-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Απρίλιος 2019 - Νο 143 H...

 • ∆ΟΚΙΜΕΣ ΤΡΑΚΤΕΡ . ΕΠΙΣΗΜΕΣ. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ . ΜΟΝΑ∆ΙΚΕΣ Εντυπώσεις οδήγησης . ∆ιαχείριση κόστους . Τεχνικά . Κτηνοτροφία . Οχήµατα

  ΤΡΑΚΤΕΡ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑΑπρ ίλ

  ιο ς

  2 01

  9 - Ν

  ο 14

  3 IS

  SN 2

  24 1

  94 38

  www.profi.gr ∆ωρεάν µε την Agrenda ή αυτοτελώς µε 4 ευρώ

  Γκάτζετ SODIJANTES

  Kubota M5111 Ιαπωνική σιγουριά στη µεσαία κατηγορία

  Profi ∆οκιµή 9 77 22 41

  94 30 02

  04

  H ζάντα γίνεται αντλία αέρος για κάθε ελαστικό σελ. 9

  Αλλάζει η διαχείριση στόλου Σελίδα 54 ∆ιπλή χαρά για New Holland Σελίδα 8 Άλλη λύση ψάχνει το ΥΠΑΑΤ Σελίδα 20

  Οι αγρότες φτιάχνουν εταιρείες Πρωτιά για T5 και IntelliSense Ραγισµένος τιµοκατάλογος

  Profi Ν ο 143 * ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019 ∆ΟΚ

  ΙΜ ΕΣ ■

  Π ΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ■

  Κ ΤΗ

  Ν ΟΤΡΟΦ

  ΙΑ ■ ΕΠ

  ΕΝ ∆ΥΣΕΙΣ ■

  ΕΤΑΙΡΙΚ Α Ν

  ΕΑ ■ ΤΕΧΝ

  ΙΚ Α ΘΕΜ

  ΑΤΑ ■ ΑΥΤΟΚ

  ΙΝ Η

  ΤΟ ■ ΤΙΜ

  ΟΚ ΑΤΑΛΟΓΟΙ

  01-68_exwfyllo_teliko.indd 1 09/04/2019 13:26

 • 01-68_exwfyllo_teliko.indd 2 02/04/2019 19:58

 • Γιάννης Πανάγος Εκδότης ∆ιευθυντής

  Γιώργος Κοντονής Υπεύθυνος δοκιµών

  Τ ις επόµενες µέρες θα ξεκαθαρίσει, όπως όλα δείχνουν, αν, ο τιµοκατάλο-γος τρακτέρ τον οποίο εµπνεύσθηκαν οι ιθύνοντες των διαχειριστικών αρχών του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ήταν θε- ωρητικός, αυθαίρετος, ραγισµένος ή ενδεχοµέ- νως και πειραγµένος. Όπως και να’ χουν τα πράγµατα, η υπόθεση του τιµοκαταλόγου απο- τελεί µια ακόµη προεκλογική φωτοβολίδα, της οποίας η λάµψη, όπως ήταν φυσικό, δεν πρόκει- ται να κρατήσει πολύ. Οι ιθύνοντες θα υποχρεω- θούν απ' ό,τι φαίνεται να αποσύρουν τον επίµαχο τιµοκατάλογο, βάζοντας στην άκρη τις ιδεοληψίες, τις κουτοπονηριές και την ευκολία µε την οποία υι- οθετούν ορισµένοι τις κουβέντες του δρόµου και τις διαδόσεις από «σπασµένο τηλέφωνο».

  Άλλωστε, αν υπήρχαν πραγµατικά πληρο- φορίες ότι οι αγοραπωλησίες γίνονται µε υπερ- τιµολογήσεις, θα ‘πρεπε εξ αρχής και σίγουρα πολύ πριν γίνει η προκήρυξη των Σχεδίων Βελτί- ωσης, να υπάρξει µέριµνα, έτσι ώστε, µέσα από µια ανοιχτή διαδικασία και συζήτηση µε όλους τους εµπλεκόµενους, να διαµορφωθεί µια ισχυρή και

  αδιαµφισβήτητη βάση, επί της οποίας θα προχω- ρούσαν στη συνέχεια οι αξιολογήσεις των επεν- δυτικών προτάσεων. Αντί αυτού, οι ιθύνοντες και εν προκειµένω η συγκεκριµένη διαχειριστική αρ- χή επέλεξε να αφήσει τον καιρό να τρέξει, να γίνει οι προκήρυξη, να υποβληθούν οι επενδυτικές προτάσεις, να γίνουν µάλιστα σε πολλές περιπτώ- σεις οι αγοραπωλησίες και στη συνέχεια και εκ των υστέρων να δώσουν στη δηµοσιότητα έναν τιµοκατάλογο, ο οποίος, πόρρω απέχει από την πραγµατικότητα. Έναν τιµοκατάλογο, ο οποίος δεν έρχεται να αµφισβητήσει µόνο τα προτιµολόγια, δηλαδή τις ενδεικτικές προσφορές που υποβλή- θηκαν µε κάθε επενδυτικό φάκελο από τους εν- διαφερόµενους για την αγορά ενός τρακτέρ αγρότες αλλά και τα οριστικά τιµολόγια, τα οποία επισείουν βαριά φορολογία και σειρά υποχρεώ- σεων εκ µέρους των συναλλασσoµένων.

  Ο τιµοκατάλογος… Τσιατούρα, ο οποίος παίρ- νει το όνοµά του από τον υπεύθυνο προϊστάµενο της αρµόδιας για τα Σχέδια Βελτίωσης διαχειριστι- κής αρχής, αποτελεί αντιπροσωπευτικό δείγµα της καχυποψίας που χαρακτηρίζει πολλές φορές τη

  Αγαπητέ αναγνώστη, δηµόσια διοίκηση, των εµµονών µε τις οποίες ορι- σµένα στελέχη διαµορφώνουν το θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς και του ενθουσιασµού µε τον οποίο, πολύ συχνά, ένα µέρος της κοινής γνώ- µης υποδέχεται τα… προεκλογικά βεγγαλικά.

  Η υπόθεση του τιµοκαταλόγου «εύλογου κό- στους» που εξέδωσε αιφνιδίως η αρµόδια δια- χειριστική αρχή, προκειµένου να αποτελέσει τη βάση για την επιλεξιµότητα των δαπανών αγο- ράς αγροτικών ελκυστήρων ενταγµένων ως επενδύσεων στα Σχέδια Βελτίωσης, εξελίσσε- ται σε µια άνευ προηγουµένου παρέµβαση στη λειτουργία της αγοράς και έρχεται να υπαγο- ρεύσει στον κάθε αγρότη, ποιο µηχάνηµα θα αγοράσει και από ποιον αντιπρόσωπο θα το προµηθευτεί. Είναι κάτι που δεν συµβαίνει σε καµιά ευνοµούµενη χώρα – µέλος της Ε.Ε. και γι’ αυτό, πριν το παιχνίδι των Σχεδίων Βελτίω- σης χαθεί οριστικά, η κυβέρνηση είναι υποχρε- ωµένη να τον αποσύρει. Αποδεικνύεται εκ των πραγµάτων ότι υπηρεσιακά στελέχη και πολι- τικοί ταγοί, κράτησαν για το τέλος το «χαρτί».

  Η οµάδα του Profi

  Υπάρχει ένα µάθη- µα ζωής εδώ. Αν κατεβαίνετε ένα απότοµο λοφάκι µε φουλ γεµάτη τη θε- ριζολωνιστική µην «πλακώνεστε» στα φρένα. Εκτός φυ- σικά αν θέλετε να έχετε µία στενή επαφή µε το παρ- µπρίζ. Πρώτα απ' όλα η ασφάλεια!

  EDITORIAL

  3profi, Απρίλιος 2019 www.profi.gr

  03_PG0419_Editorial.indd 3 02/04/2019 20:59

 • 4profi, Απρίλιος 2019 www.profi.gr

  ΜΣτο τεύχος Απριλίου του Profi

  Ανταλλακτικά από Agrotech SA: Κατά την κρίσιµη παραγωγική σεζόν, µπορεί να προκληθούν διάφορες βλάβες στο µηχάνηµα που µπορεί να σταµατήσουν την λειτουργία του στο χωράφι. Έτσι η διαθεσιµότητα των ανταλλακτικών είναι σηµαντική...

  Συγκριτικό τεστ επτά χορτοδετικών:

  Ένα από τα µεγαλύτερα συ- γκριτικά τεστ µηχανηµάτων που έχει περάσει από τα χέ- ρια της οµάδας του Profi δι- εξήχθει το περασµένο καλο- καίρι στην ανατολική Γερµα- νία, όπου επτά χορτοδετικές πέρασαν µία µέρα στο ίδιο χωράφι ...

  Κτηνοτροφικός εξοπλισµός:

  Η BVL κατασκευάζει ετησίως 1.000 ενσιροδιανοµείς, από τους οποίους οι 30 είναι αυτοκινούµενοι. Ο Γερµανός κατασκευαστής πρόσφατα έβγαλε στην αγορά έναν διπλού κοχλία, µε το όνοµα V-Mix Drive Maximus Plus 21-2S...

  Σελίδα 48

  Σελίδα 38

  Σελίδα 24

  ∆οκιµές µηχανηµάτων

  Κεντρική δοκιµή Kubota M5111 ................................................10

  Συγκριτικό τεστ 7 χορτοδετικών ..................................24

  Καλλιεργητής A