ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ · 2017. 2. 14. ·...

165
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ, Γεωλόγος MSc, PhD, Διευθυντής Δ/νσης Υδάτων ΣΑΙΑ ΠΑΥΛΙΔΟΥ, Γεωλόγος MSc, ΙΓΜΕΜ Περιφερειακή Μονάδα Κρήτης ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ

Transcript of ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ · 2017. 2. 14. ·...

Page 1: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ · 2017. 2. 14. · ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ, Γεωλόγος MSc, PhD, Διευθυντής Δ/νσης Υδάτων ΣΑΙΑ ΠΑΥΛΙΔΟΥ, Γεωλόγος MSc, ΙΓΜΕΜ Περιφερειακή Μονάδα Κρήτης

ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ

Page 2: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ · 2017. 2. 14. · ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2013»

Μαρίνος Κριτσωτάκης, Γεωλόγος MSc, PhD - Σαία Παυλίδου, Γεωλόγος MSc Σελίδα 2 από 165

Page 3: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ · 2017. 2. 14. · ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΛΙΣΤΑ ΕΙΚΟΝΩΝ _______________________________________________________________ 7

ΕΚΤΕΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ __________________________________________________________ 13

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ___________________________________________________________________ 17

1 ΥΔΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ________ - 19 -

1.1 ΚΑΡΣΤΙΚΑ ΥΔΡΟΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ __________________________________________ - 19 -

1.2 ΠΟΡΩΔΗ (ΝΕΟΓΕΝΗ – ΠΡΟΣΧΩΣΙΓΕΝΗ)ΥΔΡΟΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ___________________ - 20 -

1.3 ΡΩΓΜΩΔΗ ΥΔΡΟΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ __________________________________________ - 20 -

2 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΚΑΡΣΤΙΚΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ _____________________________________________________________ - 23 -

2.1 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ (GR 130003) ____________________ - 23 - 2.1.1 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΔ ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ-ΑΓΥΙΑΣ & ΜΕΣΚΛΩΝ (GR 1300031) ______ - 24 - 2.1.2 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΥΛΟΥ, ΚΟΙΛΙΑΡΗ - ΝΙΟ ΧΩΡΙΟ (GR 1300032) ______________ - 27 - 2.1.3 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑ ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ- ΛΙΜΝΗ ΚΟΥΡΝΑ (GR 1300033) _________ - 28 - 2.1.4 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ(GR1300034) _____ - 29 - 2.1.5 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗΣ (GR 1300035) __________________________ - 31 -

2.2 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΠΟΛΙΩΝ (GR 130001) ________________________ - 32 - 2.2.1 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΛΕΝΙΟΥ (GR 1300011) _______________________________ - 33 - 2.2.2 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΦΗΝΑΡΙΟΥ (GR 1300012) _____________________________ - 35 -

2.3 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ (GR130017) _____________________ - 35 - 2.3.1 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ (GR1300171) ____________________________ - 36 - 2.3.2 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΡΥΣΟΣΚΑΛΙΤΙΣΣΑΣ (GR1300172) ________________________ - 37 - 2.3.3 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΝΤΑΝΟΥ (GR1300173) _______________________________ - 37 -

2.4 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΒΟΡΕΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (GR130032) __________________ - 37 - 2.4.1 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΓΡΑΜΒΟΥΣΑΣ (GR1300321) _________________ - 38 - 2.4.2 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ΣΠΑΘΑΣ ΧΑΝΙΩΝ/ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΡΟΔΩΠΟΥ (GR1300322) ___________________________________________________________________________ - 38 - 2.4.3 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ΣΟΥΔΑΣ (GR1300323) ______________________ - 39 - 2.4.4 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΚΟΡΩΝΑ(GR1300324) _____________________________ - 39 -

2.5 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ GR 130004 _________________________ - 39 - 2.5.1 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΜΕΝΩΝ - ΜΑΛΑΚΙΟΥ-ΜΟΥΝΤΡΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ (GR1300041) ___________________________________________________________________________ - 40 - 2.5.2 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΕΔΡΟΥ (GR 1300043) _________________________________ - 41 -

2.5.2.1 ΥΔΡΟΦΟΡΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΣΠΗΛΙΟΥ _____________________________________________ - 41 - 2.5.2.2 ΥΔΡΟΦΟΡΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΚΕΔΡΟΥΣ (ΚΕΝΤΡΟΥΣ) - ΣΑΜΙΤΟΥ _________________________ - 43 -

2.5.3 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ-ΑΣΙΔΕΡΩΤΑ (GR 1300042) ___________________ - 44 - 2.5.3.1 ΥΔΡΟΦΟΡΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΑΣΙΔΕΡΩΤΑ ___________________________________________ - 44 - 2.5.3.2 ΥΔΡΟΦΟΡΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΠΗΓΩΝ ΚΟΥΡΤΑΛΙΩΤΗ __________________________________ - 45 -

2.6 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ ΚΑΙ ΤΑΛΕΩΝ ΟΡΕΩΝ (GR 130006) _____ - 46 - 2.6.1 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΒΑ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ-ΑΓ.ΜΥΡΩΝΑ-ΚΡΟΥΣΩΝΑ-ΔΑΦΝΩΝ(GR 1300063) _________________ - 47 - 2.6.2 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΥΛΙΣΟΥ- ΚΕΡΗΣ (GR 1300064) __________________________ - 51 - 2.6.3 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΔ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ (GR 1300062) ___________________________ - 53 - 2.6.4 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΛΑΙΩΝ ΟΡΕΩΝ (GR 1300061) _________________________ - 53 - 2.6.5 καρστικο ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ (GR1300065)________________________ - 56 -

2.7 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΟΥΧΤΑ – ΟΞΥ ΚΕΦΑΛΙ (GR130030) ______________ - 58 - 2.7.1 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΓΙΟΥΧΤΑ (GR1300301) __________________________________________ - 59 - 2.7.1 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΟΥΣ ΟΞΥ ΚΕΦΑΛΙ, ΔΑΜΑΝΙΑ – ΛΑΡΑΝΙ (GR1300302) ______ - 59 -

2.8 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (GR130031) _________________________ - 61 - 2.8.1 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ ΧΩΡΙΟΥ-ΣΜΑΡΙΟΥ (GR1300311) _______________________ - 61 - 2.8.2 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ- ΓΟΥΒΩΝ - ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ (GR1300312) __________________ - 63 -

2.9 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΟΡΕΩΝ (GR 130009) _______________ - 64 -

Page 4: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ · 2017. 2. 14. · ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2013»

Μαρίνος Κριτσωτάκης, Γεωλόγος MSc, PhD - Σαία Παυλίδου, Γεωλόγος MSc Σελίδα 4 από 165

2.9.1 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΓΟΥ (GR 1300092) _________________________________ - 64 - 2.9.2 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΜΠΙΑΣ (GR 1300091) _______________________________ - 65 - 2.9.3 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΚΙΝΙΑ-ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑ (GR 1300093) _______________________ - 66 -

2.10 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΚΤΗ (GR 130011) ____________________________ - 67 - 2.10.1 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΑΛΙΩΝ – ΣΙΣΙΟΥ (ΣΕΛΕΝΑ) (GR 1300112) ______________ - 68 - 2.10.2 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΑ ΔΙΚΤΗΣ- ΜΥΘΩΝ (GR 1300117) ____________________ - 70 -

2.10.2.1 ΥΔΡΟΦΟΡΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΜΥΘΩΝ _____________________________________ - 70 - 2.10.2.2 ΥΔΡΟΦΟΡΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΚΕΡΑΤΟΚΑΜΠΟΥ ______________________________________ - 72 -

2.10.3 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΚΤΗΣ- ΝΙΠΙΔΙΤΟΣ (GR1300111) _______________ - 73 - 2.10.4 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑ ΔΙΚΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΩΝ (GR 1300114) ___________________ - 74 - 2.10.5 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΟΥΡΝΗΣ-ΕΛΟΥΝΤΑΣ (GR 1300115) ___________________ - 76 -

2.11 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΝΟΥ-ΘΡΥΠΤΗΣ( GR130013) ___________________ - 77 - 2.11.1 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΝΟΥ (GR1300131)________________________________ - 78 - 2.11.2 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΡΥΠΤΗΣ (GR1300133) ______________________________ - 79 -

2.11.2.1 ΥΔΡΟΦΟΡΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ ΨΥΧΡΟΥ ___________________________________ - 79 - 2.11.2.2 ΥΔΡΟΦΟΡΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΑΡΧΩΝ ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ ________________________ - 79 -

2.11.3 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΥΚΩΝ-ΜΑΡΩΝΙΑΣ (GR1300134) _____________________ - 80 - 2.11.3.1 ΥΔΡΟΦΟΡΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΣΥΚΙΑΣ – ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ________________________________ - 80 - 2.11.3.2 ΥΔΡΟΦΟΡΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΑΧΛΑΔΙΩΝ ____________________________________________ - 81 -

2.11.4 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΜΑΛΑΒΡΑΣ – ΠΑΧΙΑΣ ΑΜΜΟΥ(GR1300132) ____________ - 82 -

2.12 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ-ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ (GR130015) _____________ - 83 - 2.12.1 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ-ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΕΩΝ ΖΑΚΡΟΥ (GR1300151) _ - 84 - 2.12.2 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑ ΑΠΟΛΗΞΕΩΝ ΤΩΝ ΟΡΕΩΝ ΖΑΚΡΟΥ (GR1300152 ) ______ - 85 -

2.12.2.1 ΥΔΡΟΦΟΡΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ______________________________________ - 85 - 2.12.2.2 ΥΔΡΟΦΟΡΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΠΗΓΗΣ ΧΟΧΛΑΚΙΩΝ ____________________________________ - 87 -

2.12.3 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΗΓΗΣ ΖΑΚΡΟΥ ____________________________________ - 89 - 2.12.4 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΑΠΟΛΗΞΕΩΝ ΟΡΕΩΝ ΖΑΚΡΟΥ (GR1300153) ___________________________________________________________________________ - 90 - 2.12.5 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΗΓΗΣ ΖΟΥ (GR1300154) ____________________________ - 91 -

2.13 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΑΥΔΟΥ (GR1300280) __________________________ - 92 -

2.14 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΥΨΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (GR1300330) ____________________ - 92 -

3 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΝΕΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΩΣΙΓΕΝΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ __________________________________________________ - 93 -

3.1 ΠΟΡΩΔΕΣ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΟΡΕΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ(GR130002) ___________________ - 93 - 3.1.1 ΠΟΡΩΔΕΣ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΜΠΟΥ ΧΑΝΙΩΝ (GR 1300022) _________________________ - 94 - 3.1.2 ΠΟΡΩΔΕΣ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ (GR 1300023) ___________________________ - 95 - 3.1.3 ΠΟΡΩΔΕΣ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΣΣΑΜΟΥ (GR 1300021) _______________________________ - 96 -

3.2 ΠΟΡΩΔΕΣ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (GR 130005) ________________________ - 97 - 3.2.1 ΠΟΡΩΔΕΣ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΒΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ(GR 1300052) __________________ - 98 -

3.2.1.1 ΥΔΡΟΦΟΡΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ _________________________ - 98 - 3.2.1.2 ΥΔΡΟΦΟΡΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΝΕΟΓΕΝΟΥΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΡΙΝΟΥ __________________________- 100 -

3.2.2 ΠΟΡΩΔΕΣ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (GR 1300055) ____________- 101 -

3.3 ΠΟΡΩΔΕΣ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ - ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (GR130007) ___________________________________________________________________ - 102 -

3.3.1 ΠΟΡΩΔΕΣ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ-ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (GR1300071) ____________- 102 - 3.3.2 ΠΟΡΩΔΕΣ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ- ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (GR1300072) ___________- 104 -

3.4 ΠΟΡΩΔΕΣ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ (GR1300100) ______________ - 105 - 3.4.1 ΠΟΡΩΔΕΣ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ (GR1300101) ______________________________- 105 - 3.4.2 ΠΟΡΩΔΕΣ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΩΝ (GR1300102) ___________________________- 105 -

3.5 ΠΟΡΩΔΕΣ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΜΕΣΑΡΑΣ(GR 130008) ________________ - 110 - 3.5.1 ΠΟΡΩΔΕΣ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΡΑΙΤΩΡΙΩΝ (GR 1300085) ____________________- 110 - 3.5.2 ΠΟΡΩΔΕΣ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΣΗΜΙΟΥ- ΒΑΓΙΟΝΙΑΣ (GR1300084) _____________- 112 - 3.5.3 ΠΟΡΩΔΕΣ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΜΟΙΡΩΝ (GR 1300083) _______________________- 114 -

Page 5: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ · 2017. 2. 14. · ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2013»

Μαρίνος Κριτσωτάκης, Γεωλόγος MSc, PhD - Σαία Παυλίδου, Γεωλόγος MSc Σελίδα 5 από 165

3.5.4 ΠΟΡΩΔΕΣ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ (GR 1300081) ____________________- 117 - 3.5.5 ΠΟΡΩΔΕΣ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ (GR 1300082) ___________- 118 - 3.5.6 ΠΟΡΩΔΕΣ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΕΟΓΕΝΟΥΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΜΕΣΑΡΑΣ (GR1300086) ____________- 119 -

3.6 ΠΟΡΩΔΕΣ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΕΚΑΝΩΝ ΟΡΟΥΣ ΔΙΚΤΗ (GR130023) _____________ - 121 - 3.6.1 ΠΟΡΩΔΕΣ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ (GR1300231). ____________________- 121 - 3.6.2 ΠΟΡΩΔΕΣ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΕΜΠΑΡΟΥ - ΠΑΝΑΓΙΑΣ (GR1300232) ____________- 122 - 3.6.3 ΠΟΡΩΔΕΣ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΒΙΑΝΝΟΥ (GR1300233) _______________________- 123 - 3.6.4 ΠΟΡΩΔΕΣ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΕΡΑΤΟΚΑΜΠΟΥ - ΑΡΒΗΣ (GR1300234) __________________- 124 -

3.7 ΠΟΡΩΔΕΣ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ- ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ (GR130012) - 125 - 3.7.1 ΠΟΡΩΔΕΣ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ- ΚΕΝΤΡΙΟΥ (GR1300121) ____________________- 126 - 3.7.2 ΠΟΡΩΔΕΣ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΥΡΤΟΥ (GR1300124) ________________________________- 127 - 3.7.3 ΠΟΡΩΔΕΣ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΧΙΑΣ ΑΜΜΟΥ-ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ(GR1300122) _____________- 128 - 3.7.4 ΠΟΡΩΔΕΣ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ-ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ (GR1300123) ________________- 131 -

3.7.4.1 ΥΔΡΟΦΟΡΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΠΗΓΗΣ ΜΑΛΩΝ _______________________________________- 131 - 3.7.4.2 ΥΔΡΟΦΟΡΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΠΗΓΩΝ ΚΑΛΑΜΑΥΚΑΣ _________________________________- 133 - 3.7.4.3 ΥΔΡΟΦΟΡΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΠΗΓΩΝ ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ________________________________- 134 - 3.7.4.4 ΥΔΡΟΦΟΡΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΝΕΟΓΕΝΩΝ ΑΠΟΘΕΣΕΩΝ ______________________________- 136 -

3.8 ΠΟΡΩΔΕΣ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ-ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ GR130014 ______ - 138 - 3.8.1 ΠΟΡΩΔΕΣ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ–ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΔΩΝ–ΖΗΡΟΥ-ΑΓ.ΤΡΙΑΔΑΣ (GR1300141)- 138 -

3.8.1.1 ΥΔΡΟΦΟΡΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟΥ – ΜΑΡΩΝΙΑΣ __________________________- 138 - 3.8.1.2 ΥΔΡΟΦΟΡΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΠΗΓΗΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ _______________________________- 139 - 3.8.1.3 ΥΔΡΟΦΟΡΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΔΩΝ – ΧΑΝΔΡΑ ___________________________- 140 - 3.8.1.4 ΥΔΡΟΦΟΡΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΑΔΡΟΜΥΛΟΥ ________________________________________- 141 -

3.8.2 ΠΟΡΩΔΕΣ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ- ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ (GR1300142) ________________- 142 - 3.8.3 ΠΟΡΩΔΕΣ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΚΟΠΗΣ-ΣΗΤΕΙΑΣ-ΡΟΥΣΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ GR1300143. _________- 143 - 3.8.4 ΠΟΡΩΔΕΣ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΟΥΔΟΥΡΑ GR1300144 _______________________________- 144 -

3.9 ΠΟΡΩΔΕΣ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΒΑΪ -ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ (GR130016)________ - 144 - 3.9.1 ΠΟΡΩΔΕΣ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΟΙΝΙΚΟΔΑΣΟΥΣ ΒΑΪ (GR1300161) ______________________- 145 - 3.9.2 ΠΟΡΩΔΕΣ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟΝΗΣ ΤΟΠΛΟΥ – ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ – ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΥ (GR1300162) __________________________________________________________________________- 145 -

3.10 ΠΟΡΩΔΕΣ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΑΥΔΟΥ (GR1300270) _________________________ - 146 -

4 ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ - ΜΕΤΡΑ _________________________________________ - 147 -

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ___ - 149 -

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ : ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΥΔ ΚΡΗΤΗΣ _______________________________________________________________ - 153 -

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ______________________________________________________________ 165

Page 6: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ · 2017. 2. 14. · ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2013»

Μαρίνος Κριτσωτάκης, Γεωλόγος MSc, PhD - Σαία Παυλίδου, Γεωλόγος MSc Σελίδα 6 από 165

Page 7: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ · 2017. 2. 14. · ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΛΙΣΤΑ ΕΙΚΟΝΩΝ Εικόνα 1 ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ .................................................................................................... - 21 - Εικόνα 2 ΚΑΡΣΤΙΚΑ ΥΔΡΟΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ GR 130003 .......................................... - 23 - Εικόνα 3 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΓΥΙΑΣ ........................................................................................................................... - 24 - Εικόνα 4 ΠΗΓΗ ΑΓΥΙΑΣ ....................................................................................................................................... - 25 - Εικόνα 5 ΠΗΓΗ ΜΕΣΚΛΩΝ .................................................................................................................................. - 25 - Εικόνα 6 ΠΗΓΗ ΑΓΥΙΑΣ (ΥΕΒ) ........................................................................................................................... - 26 - Εικόνα 7 ΠΗΓΕΣ ΜΕΣΚΛΩΝ (ΥΕΒ) .................................................................................................................... - 26 - Εικόνα 8 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΗΛ. ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ

ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΥΛΟΥ. ........................................................................................................................ - 27 - Εικόνα 9 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΗΛ. ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ

ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΟΥ ΝΙΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ............................................................................................................... - 28 - Εικόνα 10 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΚΟΥΡΝΑ ..................... - 29 - Εικόνα 11 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΣΦΑΚΙΑ/ΒΟΥΒΑΣ .......................................................................................................... - 30 - Εικόνα 12 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΣΦΑΚΙΑ/ ΠΑΤΣΙΑΝΟΣ .................................................................................................. - 30 - Εικόνα 13 ΠΗΓΗ ΠΕΡΑΣΤΙΚΟ (ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗ) ........................................................................................... - 31 - Εικόνα 14 ΠΗΓΗ ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗ (ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗ) ........................................................................................ - 32 - Εικόνα 15 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΠΟΛΙΩΝ (GR 130001)- ΣΦΗΝΑΡΙΟΥ (GR 1300012)-

ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ (GR130017) ..................................................................................................................... - 32 - Εικόνα 16 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΗΛ. ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ

ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΟΛΕΝΙΟΥ .............................................................................................................................. - 33 - Εικόνα 17 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΤΟΠΟΛΙΩΝ .................................................................................................................... - 34 - Εικόνα 18 ΠΗΓΗ ΔΡΑΠΑΝΙΑ ............................................................................................................................... - 34 - Εικόνα 19 ΠΗΓΗ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ............................................................................................................................. - 35 - Εικόνα 20 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ (ΚΑΚΟΔΙΚΙΑΝΟΣ) ........................................................................... - 36 - Εικόνα 21 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΠΛΕΜΕΝΙΑΝΑ ............................................................................................................... - 36 - Εικόνα 22 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΒΟΡΕΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (GR130032) ........................................ - 37 - Εικόνα 23 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΑΦΡΑΤΑΣ ...................................................................................................................... - 38 - Εικόνα 24 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΡΟΔΩΠΟΥ ....................................................................................................................... - 38 - Εικόνα 25 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ GR 130004 ..................................................... - 39 - Εικόνα 26 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΑΡΜΕΝΩΝ ...................................................................................................................... - 40 - Εικόνα 27 ΠΗΓΗ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ .................................................................................................................... - 41 - Εικόνα 28 ΠΗΓΗ ΣΠΗΛΙΟΥ .................................................................................................................................. - 42 - Εικόνα 29 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΑΓ. ΦΩΤΙΑ....................................................................................................................... - 42 - Εικόνα 30 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ........................................................................................................... - 43 - Εικόνα 31 ΠΗΓΗ ΛΙΓΚΡΕΣ (ΥΕΒ) ........................................................................................................................ - 44 - Εικόνα 32 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΑΚΟΥΜΙΩΝ (ΙΓΜΕΜ) ................................................................................................... - 45 - Εικόνα 33 ΠΗΓΗ ΚΟΥΡΤΑΛΙΩΤΗ (ΥΕΒ) .......................................................................................................... - 45 - Εικόνα 34 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ ΚΑΙ ΤΑΛΕΩΝ ΟΡΕΩΝ (GR 130006) ........... - 46 - Εικόνα 35. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΓ. ΜΥΡΩΝΑ ............................. - 47 - Εικόνα 36 ΠΗΓΗ ΑΛΜΥΡΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (μηνιαίες εκροές σε εκατ. κ.μ.) ...................................................... - 48 - Εικόνα 37 ΠΗΓΗ ΑΛΜΥΡΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ετήσιες εκροές σε εκατ. κ.μ.) ....................................................... - 48 - Εικόνα 38 ΠΗΓΗ ΑΛΜΥΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΧΛΩΡΙΟΝΤΩΝ ( ppm )& ΕΚΡΟΗ (m

3/sec) - 49 -

Εικόνα 39 ΠΕΙΡΑΜΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΠΗΓΗΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ

ΧΛΩΡΙΟΝΤΩΝ ( ppm ) & ΕΚΡΟΗ (m3/sec) ................................................................................................ - 49 -

Εικόνα 40 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΔΕΥΑΗ Τ19 ΓΩΝΙΑΝΟ ΦΑΡΑΓΓΙ ................................................................................ - 50 - Εικόνα 41 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΔΕΥΑΗ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ (ΚΡΟΥΣΩΝΑ) ........................................................................ - 50 - Εικόνα 42 ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΤΥΛΙΣΟΥ (ΔΕΥΑΗ) .................................................................................................... - 51 - Εικόνα 43 ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΚΕΡΗΣ (ΔΕΥΑΗ) ......................................................................................................... - 52 - Εικόνα 44 ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΤΥΛΙΣΟΥ-ΚΕΡΗΣ- ΚΡΟΥΣΩΝΑ (ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ) ...... - 52 - Εικόνα 45 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ/ΜΑΡΓΑΡΙΤΩΝ ......................................................... - 53 - Εικόνα 46 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΦΟΔΕΛΕ ........................................................................................................................ - 54 - Εικόνα 47 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΜΕΛΙΔΟΝΙΟΥ ................................................................................................................ - 54 - Εικόνα 48 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΣΚΕΠΑΣΤΗΣ ................................................................................................................... - 55 - Εικόνα 49 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΡΟΥΜΕΛΗ ..................................................................................................................... - 55 - Εικόνα 50 ΠΗΓΗ ΒΟΤΟΜΟΣ - ΖΑΡΟΥ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΕΚΡΟΕΣ (σε χιλιάδες κ.μ.) ............................................. - 56 - Εικόνα 51 ΠΗΓΗ ΒΟΤΟΜΟΣ - ΖΑΡΟΥ ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΡΟΕΣ (σε εκατ. κ.μ.) ..................................................... - 57 - Εικόνα 52 ΠΗΓΗ ΓΕΡΓΕΡΗΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΡΟΕΣ (σε εκατ. κ.μ.)....................................................................... - 57 - Εικόνα 53 ΠΗΓΗ ΓΕΡΓΕΡΗΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΕΚΡΟΕΣ (σε χιλιάδες κ.μ.) ............................................................... - 58 - Εικόνα 54 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΟΥΧΤΑ – ΟΞΥ ΚΕΦΑΛΙ (GR130030) ............................. - 58 - Εικόνα 55 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΓΙΟΥΧΤΑ (ΑΡΧΑΝΩΝ) ................................................................................................. - 59 - Εικόνα 56 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΣ (ΡΟΥΚΑΝΙ-ΚΑΡΚΑΔΙΩΤΙΣΣΑ) .......................................................... - 60 - Εικόνα 57 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΔΑΜΑΝΙΩΝ .................................................................................................................... - 60 - Εικόνα 58 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (GR130031) ...................................................... - 61 -

Page 8: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ · 2017. 2. 14. · ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2013»

Μαρίνος Κριτσωτάκης, Γεωλόγος MSc, PhD - Σαία Παυλίδου, Γεωλόγος MSc Σελίδα 8 από 165

Εικόνα 59 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ/ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ......................................................................... - 62 - Εικόνα 60 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΧΟΧΛΑΚΙΕΣ/ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ......................................................................................... - 62 - Εικόνα 61 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΓΟΥΒΩΝ (1) .................................................................................................................... - 63 - Εικόνα 62 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΓΟΥΒΩΝ (2) .................................................................................................................... - 63 - Εικόνα 63 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΟΡΕΩΝ (GR 130009)................................ - 64 - Εικόνα 64. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑΘΜΟΥ

ΠΥΡΓΟΥ ....................................................................................................................................................... - 65 - Εικόνα 65 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ / ΠΥΡΓΟΥ ............................................................................................ - 65 - Εικόνα 66 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ / ΠΟΜΠΙΑΣ ....................................................................................... - 66 - Εικόνα 67 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΣΚΙΝΙΑ ............................................................................................................................. - 66 - Εικόνα 68 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΚΤΗ (GR 130011) ............................................................. - 67 - Εικόνα 69. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΗΛ. ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΑΛΙΩΝ .......................... - 69 - Εικόνα 70 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΚΑΙ ΗΛ. ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΙΣΙ ........ - 69 - Εικόνα 71 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΜΑΛΙΩΝ .......................................................................................................................... - 70 - Εικόνα 72 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΥΘΩΝ ................................................ - 71 - Εικόνα 73 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗΣ .................................................................................................................... - 71 - Εικόνα 74 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΕΡΑΤΟΚΑΜΠΟΥ .................... - 72 - Εικόνα 75 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΙΠΙΔΙΤΟΥ .......................................... - 73 - Εικόνα 76 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΝΙΠΙΔΙΤΟΥ ...................................................................................................................... - 74 - Εικόνα 77 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΗΛ. ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΛΑΚΩΝΙΩΝ. .................... - 75 - Εικόνα 78 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΛΑΚΩΝΙΩΝ ..................................................................................................................... - 75 - Εικόνα 79 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΛΙΜΝΩΝ .......................................................................................................................... - 76 - Εικόνα 80 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΦΟΥΡΝΗΣ ....................................................................................................................... - 76 - Εικόνα 81 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΝΟΥ-ΘΡΥΠΤΗΣ( GR130013) .......................................... - 77 - Εικόνα 82 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΣΦΑΚΑΣ (ΣΗΤΕΙΑ) ....................................................................................................... - 78 - Εικόνα 83 ΠΗΓΗ ΑΡΧΩΝ-ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ ...................................................................................................... - 79 - Εικόνα 84 ΠΗΓΗ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ................................................................................................................... - 80 - Εικόνα 85 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΑΧΛΑΔΙΩΝ .................................................................................................................... - 81 - Εικόνα 86 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΗΛ. ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΑΛΑΥΡΑΣ. ....... - 82 - Εικόνα 87 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ-ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ (GR130015) .......................... - 83 - Εικόνα 88 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΛΕΥΚΗΣ .......................................................................................................................... - 84 - Εικόνα 89 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΛΙΘΙΝΩΝ ......................................................................................................................... - 85 - Εικόνα 90 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟ .............................................................................................................. - 86 - Εικόνα 91 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΛΑΓΚΑΔΑΣ-ΧΟΧΛΑΚΙΕΣ ............................................................................................ - 86 - Εικόνα 92 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ. .................................................................................................................................... - 87 - Εικόνα 93 ΠΗΓΗ ΧΟΧΛΑΚΙΕΣ (ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΡΟΗ) ............................................................................................ - 88 - Εικόνα 94 ΠΗΓΗ ΧΟΧΛΑΚΙΕΣ (ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΡΟΗ) ......................................................................................... - 88 - Εικόνα 95 ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΡΟΕΣ ΠΗΓΩΝ ΖΑΚΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΑΣ (μετρήσεις ΥΕΒ) ...................................... - 89 - Εικόνα 96 ΕΚΡΟΗ ΠΗΓΗΣ ΖΑΚΡΟΥ (μετρήσεις ΙΓΜΕ) ..................................................................................... - 89 - Εικόνα 97 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΥ .............................................................................................................. - 90 - Εικόνα 98 ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΡΟΕΣ ΠΗΓΗΣ ΖΟΥ (σε εκατ. κ.μ.)_(ΥΕΒ).................................................................... - 91 - Εικόνα 99 ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΕΚΡΟΕΣ ΠΗΓΗΣ ΖΟΥ (σε χιλιάδες κ.μ.) ........................................................................ - 91 - Εικόνα 100 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ – ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΖΟΥ (ΙΓΜΕ) ................................. - 92 - Εικόνα 101 ΠΟΡΩΔΗ ΥΔΡΟΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ............................................................................. - 93 - Εικόνα 102 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΑΛΙΚΙΑΝΟΥ ................................................................................................................. - 94 - Εικόνα 103 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ ............................................................................................................. - 94 - Εικόνα 104 ΠΗΓΗ ΑΡΜΕΝΩΝ .............................................................................................................................. - 95 - Εικόνα 105 ΠΗΓΗ ΒΡΥΣΩΝ .................................................................................................................................. - 95 - Εικόνα 106 ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΓΡΑΜΒΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ........................................................................... - 96 - Εικόνα 107 ΠΟΡΩΔΗ ΥΔΡΟΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ...................................................................... - 97 - Εικόνα 108 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ................................................................................................................................................. - 98 - Εικόνα 109 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΠΛΑΤΑΝΙΑ -ΡΕΘΥΜΝΟΥ, (ΙΓΜΕΜ) ......................................................................... - 99 - Εικόνα 110 ΠΗΓΑΔΙ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ................................................................................................. - 99 - Εικόνα 111 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΚΑΛΕΤΑΣ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ............................................................................................................................................... - 100 - Εικόνα 112 ΠΗΓΗ ΠΑΝΟΡΜΟΥ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ......................................................................................... - 101 - Εικόνα 113 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΑΓ. ΓΑΛΗΝΗΣ ........................................................................................................... - 101 - Εικόνα 114 ΠΟΡΩΔΗ ΥΔΡΟΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ............................................... - 102 - Εικόνα 115 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΜΕΛΕΣΩΝ ................................................................................................................... - 104 - Εικόνα 116 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ (ΝΕΟΓΕΝΗ) ...................................................................................... - 104 - Εικόνα 117 ΠΗΓΗ ΜΙΓΚΙΛΙΣΗ ........................................................................................................................ - 106 -

Page 9: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ · 2017. 2. 14. · ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2013»

Μαρίνος Κριτσωτάκης, Γεωλόγος MSc, PhD - Σαία Παυλίδου, Γεωλόγος MSc Σελίδα 9 από 165

Εικόνα 118 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΤΩΣΗ ΣΤΑΘΜΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΛΕΚΑΝΗΣ ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ-ΘΡΑΨΑΝΟΥ-

ΝΙΠΙΔΙΤΟΥ-ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΩΝ (δεδομένα ΥΕΒ) ........................................................................................ - 106 - Εικόνα 119 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ ............................................................................................................... - 107 - Εικόνα 120 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΘΡΑΨΑΝΟΥ ................................................................................................................ - 107 - Εικόνα 121 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ- ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ .......................................... - 108 - Εικόνα 122 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΘΡΑΨΑΝΟΥ- ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ............................................. - 108 - Εικόνα 123 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΘΡΑΨΑΝΟΥ- ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ....................................................................... - 108 - Εικόνα 124 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ PIPER & DUROV ΜΕ ΤΙΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Υ.Υ.Σ. GR1300100 ................... - 109 - Εικόνα 125 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΝΟ

3 ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ (σε ppm) .................................................. - 109 -

Εικόνα 126 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΡΑΙΤΩΡΙΩΝ ........................ - 111 - Εικόνα 127 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΠΡΑΙΤΩΡΙΩΝ .............................................................................................................. - 111 - Εικόνα 129 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΣΗΜΙΟΥ ..................................................................................................................... - 112 - Εικόνα 128 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΠΥΡΓΟΥ ...................................................................................................................... - 112 - Εικόνα 130 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΣΤΑΒΙΕΣ ...................................................................................................................... - 113 - Εικόνα 131 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΑΝΩΓΕΙΑ................................................................................................. - 113 - Εικόνα 132 ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΣΤΑΘΜΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΜΟΙΡΩΝ ΕΤΗ 1980-2013 ............................................. - 114 - Εικόνα 133 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΜΟΙΡΩΝ ...................................................................................................................... - 114 - Εικόνα 134 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΠΕΤΡΟΚΕΦΑΛΙ .......................................................................................................... - 115 - Εικόνα 135 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ........................................................................................................ - 115 - Εικόνα 136 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΚΟΥΣΕ ......................................................................................................................... - 115 - Εικόνα 138 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΟΜΠΙΑΣ................................ - 116 - Εικόνα 137 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΚΑΜΗΛΑΡΙ ................................................................................................................. - 116 - Εικόνα 139 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ- ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ (ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΣ) ................................................. - 117 - Εικόνα 141 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΠΥΡΓΟΣ ............ - 118 - Εικόνα 140 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΒΟΡΩΝ ......................................................................................................................... - 118 - Εικόνα 142 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ-ΛΑΓΟΛΙΟΥ........................................................................................ - 120 - Εικόνα 143 ΠΗΓΑΔΙ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ (ΑΛΛΟΥΒΙΑ) ............................................................................................ - 121 - Εικόνα 144 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ (ΥΔΡΕΥΤΙΚΗ- ΑΝΘΡΑΚΙΚΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ) ....................................... - 122 - Εικόνα 145 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΜΠΑΡΟΥ............................... - 123 - Εικόνα 146 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ ............................... - 124 - Εικόνα 147 ΠΟΡΩΔΗ ΥΔΡΟΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ...................................................................... - 125 - Εικόνα 148 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΝΙΤΡΙΚΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ-ΚΕΝΤΡΙ ....................................... - 126 - Εικόνα 149 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΜΥΡΤΟΥ ..................................................................................................................... - 127 - Εικόνα 150 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΗΛ. ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΥΡΤΟΥ .................. - 128 - Εικόνα 151 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΗΛ. ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ. . - 129 - Εικόνα 152 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΠΑΧΙΑΣ ΑΜΜΟΥ ...................................................................................................... - 130 - Εικόνα 153 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ........................................................................................................ - 130 - Εικόνα 154 ΠΗΓΗ ΡΕΤΙΚΟΥ –ΜΑΛΕΣ (ετήσια εκροή σε εκατ. κ.μ.) ............................................................... - 132 - Εικόνα 155 ΠΗΓΗ ΡΕΤΙΚΟΥ –ΜΑΛΕΣ (μηνιαία εκροή σε κ.μ.) ...................................................................... - 132 - Εικόνα 156 ΠΗΓΗ ΚΑΛΑΜΑΥΚΑΣ (ετήσιες εκροές σε εκατ. κ.μ.) .................................................................. - 133 - Εικόνα 157 ΠΗΓΗ ΚΑΛΑΜΑΥΚΑΣ (μηνιαίες εκροές σε κ.μ.) .......................................................................... - 133 - Εικόνα 158 ΠΗΓΗ Δ5 ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ............................................................................................................ - 134 - Εικόνα 159 ΠΗΓΕΣ (ΠΥΡΓΟΥ) ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ (ετήσια εκροή σε εκατ. κ.μ.).............................................. - 135 - Εικόνα 160 ΠΗΓΕΣ (ΠΥΡΓΟΥ) ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ (μηνιαία εκροή σε χιλιάδες κ.μ.) ...................................... - 135 - Εικόνα 161 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ................................................................................................................ - 136 - Εικόνα 162 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΜΠΡΑΜΙΑΝΩΝ .......................................................................................................... - 137 - Εικόνα 163 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΠΡΙΝΑΣ ........................................................................................................................ - 137 - Εικόνα 164 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟ ........................................................................................................ - 138 - Εικόνα 165 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ............................................................................................................ - 139 - Εικόνα 166 ΜΕΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΡΟΗ ΠΗΓΗ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ........................................................................ - 139 - Εικόνα 167 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΡΟΗ ΠΗΓΗ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ........................................................................................ - 140 - Εικόνα 168 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΔΩΝ .................................................................................................. - 140 - Εικόνα 169 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΑΔΡΟΜΥΛΟΥ ............................................................................................................. - 141 - Εικόνα 170 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΡΟΗ ΠΗΓΗΣ ΛΙΘΙΝΩΝ (ΑΔΡΟΜΥΛΟΥ) (ΥΕΒ) ................................................... - 141 - Εικόνα 171 ΠΗΓΗ ΛΙΘΙΝΩΝ (ΑΔΡΟΜΥΛΟΥ)- ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΡΟΗ (ΥΕΒ) ....................................................... - 142 - Εικόνα 172 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΠΕΥΚΩΝ .................................................................................................................... - 142 - Εικόνα 173 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΣΗΤΕΙΑΣ ..................................................................................................................... - 143 - Εικόνα 174 ΠΡΟΣΧΩΜΑΤΙΚΟΣ ΥΔΡΟΦΟΡΟΣ ΓΟΥΔΟΥΡΑ –ΧΛΩΡΙΟΝΤΑ (ΥΕΒ) .................................... - 144 - Εικόνα 175 ΠΗΓΑΔΙ ΒΑΙ .................................................................................................................................... - 145 - Εικόνα 176 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ ....................................................................................................... - 146 - Εικόνα 177 ΥΔΡΟΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΑΥΔΟΥ ........................................................................................... - 146 -

Page 10: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ · 2017. 2. 14. · ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2013»

Μαρίνος Κριτσωτάκης, Γεωλόγος MSc, PhD - Σαία Παυλίδου, Γεωλόγος MSc Σελίδα 10 από 165

Page 11: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ · 2017. 2. 14. · ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2013»

Μαρίνος Κριτσωτάκης, Γεωλόγος MSc, PhD - Σαία Παυλίδου, Γεωλόγος MSc Σελίδα 11 από 165

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ mg/L : χιλιοστογραμμάριο ανά λίτρο ( milligram/liter ) p.p.m. : Μέρη στο εκατομμύριο (part/million)

Α.Δ. Κρήτης : Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης ΒΔ, ΒΑ, ΝΑ, ΝΔ : Βορειοδυτικά, Βορειοανατολικά, Νοτιοανατολικά, Νοτιοδυτικά ΔΕΥΑ : Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης δισ. : δισεκατομμύρια εκατ. : εκατομμύρια ηλ. αγωγιμότητας : Ηλεκτρικής Αγωγιμότητας ΙΓΜΕΜ : Ινστιτούτο Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών & Μελετών

κ.ά. : και άλλα

κ.μ. : κυβικά μέτρα Π.Ε. : Περιφερειακή Ενότητα (πρώην Νομαρχία) π.χ. : παραδείγματος χάριν ΤΟΕΒ : Τοπικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων ΥΕΒ : Υπηρεσία Εγγείων Βελτιώσεων (πρώην Υπουργείου Γεωργίας) ΦΕΚ : Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως χιλ. : χιλιοστά

Page 12: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ · 2017. 2. 14. · ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2013»

Μαρίνος Κριτσωτάκης, Γεωλόγος MSc, PhD - Σαία Παυλίδου, Γεωλόγος MSc Σελίδα 12 από 165

Page 13: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ · 2017. 2. 14. · ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΚΤΕΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της Κρήτης, σε σχέση με τα υπόλοιπα μεγάλα νησιά της Μεσογεί-

ου, είναι η υδρογεωλογική δομή της η οποία, σε συνδυασμό με το «μεγάλο» ύψος βροχοπτώσεων

που δέχεται, καθορίζει το υδατικό δυναμικό της. Το ύψος των κατακρημνισμάτων για ένα κανο-

νικό έτος ανέρχεται σε 7,7 δισεκατομμύρια κ.μ. και από αυτά, λόγω της εξάπλωσης των ανθρα-

κικών πετρωμάτων, το 28% (2,12 δισ. κ.μ.) κατεισδύει εμπλουτίζοντας το υπόγειο δυναμικό και

μόλις το 10% (0,74 δισ. κ.μ.) απορρέει στη θάλασσα.

Οι υδρογεωλογικές συνθήκες της νήσου Κρήτης εξαρτώνται άμεσα από τις γεωλογικές, τεκτονι-

κές και μορφολογικές συνθήκες που συναντώνται ανά περιοχή. Η ανάπτυξη των υπόγειων υδρο-

φοριών στους διάφορους γεωλογικούς σχηματισμούς, παρουσιάζει διαφοροποιήσεις από περιοχή

σε περιοχή, καθορίζονται από τις επιμέρους συνθήκες. Σημαντικό ρόλο παίζει, επίσης, η τεκτονι-

κή κατάσταση της περιοχής και ιδιαίτερα η ύπαρξη ρηγμάτων, τα οποία είτε έχουν δημιουργήσει

μέτωπα επικοινωνίας μεταξύ των υδρολιθολογικών ενοτήτων είτε αποκόπτουν την επικοινωνία

τους.

Πρωτεύοντα ρόλο στην ανάπτυξη των υπόγειων υδροφοριών έχουν τα ανθρακικά πετρώματα

(Καρστικά Υδροφόρα), τα οποία καλύπτουν μεγάλο τμήμα της νήσου και δομούν κύρια τόσο

τους ορεινούς όγκους των Λευκών Ορέων, του Ψηλορείτη και της Δίκτης όσο και τις μικρότερες

σε έκταση καρστικές ενότητες Ορνού, Σητείας, Αστερουσίων, Ασιδέρωτα κα. Η συνολική τους

έκταση ανέρχεται σε περίπου 3.368 km2 (40,3% Κρήτης) και δέχονται μέσο ετήσιο ύψος κατα-

κρημνισμάτων 1.200 χιλιοστά που αντιστοιχεί σε μέσο ετήσιο όγκο περίπου 4 δισεκατομμύρια

κ.μ. Από αυτά, ο όγκος του κατεισδύοντος νερού, που εμπλουτίζει τους καρστικούς υδροφορείς,

εκτιμάται σε 1,7 δισεκατομμύρια κ.μ. ανά έτος.

Οι ασβεστολιθικοί αυτοί όγκοι τροφοδοτούν μεγάλο αριθμό αξιόλογων πηγών που αναβλύζουν

στην περίμετρό τους. Οι μεγάλες καρστικές πηγές στην ανατολική Κρήτη είναι είτε παράκτιες

είτε υποθαλάσσιες με αποτέλεσμα το νερό τους να είναι υφάλμυρο, λόγω εισόδου της θάλασσας

από φυσικά αίτια στον υδροφορέα, σε αντίθεση με τις πηγές της δυτικής Κρήτης που το νερό

τους είναι στις περισσότερες γλυκό. Εκτιμάται ότι η συνολική ποσότητα του υφάλμυρου νερού

των πηγών μαζί με τις υποθαλάσσιες εκφορτίσεις ανέρχεται σε 800-1000 εκατομμύρια κ.μ. ανά

έτος.

Σημαντική έκταση στην υδρογεωλογική δομή της Κρήτης καταλαμβάνουν και οι νεογενείς-

προσχωσιγενείς λεκάνες (Πορώδη Υδροφόρα), στις οποίες αναπτύσσονται σημαντικοί υδροφο-

ρείς μικρού βάθους, οι οποίοι κατά κανόνα εκμεταλλεύονται εντατικά. Η συνολική τους έκταση

υπολογίζεται σε περίπου 2.990 km2 (35,8% Κρήτης) και δέχονται ένα μέσο ετήσιο ύψος βροχής

690 χιλιοστά που αντιστοιχεί σε μέσο ετήσιο όγκο κατακρημνισμάτων περίπου 2,1 δισεκατομ-

μύρια κ.μ. Από αυτά, ο όγκος του κατεισδύοντος νερού, το οποίο τροφοδοτεί τους υπόγειους υ-

δροφορείς, υπολογίζεται ότι ανέρχεται στα 0,364 δισ. κ.μ. ανά έτος.

Στην υπόλοιπη έκταση περίπου 1.973 km2 απαντώνται πετρώματα φυλλιτών – χαλαζιτών και

φλύσχη (ρωγμώδη υδροφόρα) που εμφανίζουν ασθενείς υδροφορίες αλλά κρίνονται βαρύνουσας

σημασίας από πλευράς ζήτησης καθώς το νερό τους καλύπτει τις υδρευτικές ανάγκες των οικι-

σμών που βρίσκονται σε μεγάλα υψόμετρα ή ακόμα υδατοπρομηθεύει ποιμνιοστάσια.

Η μελέτη των υπόγειων υδροφοριών και η αξιολόγηση της κατάστασης των υδροφόρων στην

παρούσα έκθεση στηρίχθηκε κύρια σε πρωτογενή δεδομένα που έχουν μετρηθεί από την ΥΕΒ, τη

Δ/νση Υδάτων και το ΙΓΜΕΜ Κρήτης αλλά επίσης λήφθησαν υπόψη και οι μελέτες που έχουν

εκπονηθεί καθώς και δεδομένα άλλων φορέων (ΔΕΥΑ Κρήτης, Πολυτεχνείο Κρήτης κα).

Η διάκριση και οριοθέτηση των υπόγειων υδροφόρων στηρίχθηκε κύρια στην υδρογεωλογική

γνώση όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι σήμερα και επί πλέον λήφθηκαν υπόψη η κλίμακα και οι

κατευθυντήριες οδηγίες για την κατάρτιση του διαχειριστικού σχεδίου Κρήτης.

Page 14: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ · 2017. 2. 14. · ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2013»

Μαρίνος Κριτσωτάκης, Γεωλόγος MSc, PhD - Σαία Παυλίδου, Γεωλόγος MSc Σελίδα 14 από 165

Με βάση αυτά τα δεδομένα, τις οδηγίες και τις παραδοχές (βλέπε λεπτομερέστερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) η Κρήτη διακρίθηκε σε 91 υδροφόρα συστήματα η κατάσταση των οποίων

αναλύεται στην παρούσα έκθεση.

Η αξιολόγηση των υδροφόρων, σύμφωνα με την οδηγία πλαίσιο 60/2000/ΕΚ και την Οδηγία

2006/118/EK για τα ύδατα, διακρίνεται στην αξιολόγηση τόσο της ποσοτικής όσο και της ποιο-

τικής (χημικής) κατάστασης στην κλίμακα «καλή» ή «κακή». Ειδικότερα, η αξιολόγηση της

ποιοτικής κατάστασης («καλή» ή «κακή») των υπογείων νερών πραγματοποιήθηκε με τη σύ-

γκριση των δειγμάτων νερού του συστήματος παρακολούθησης των υδροφόρων με τις καθορι-

σθείσες ανώτερες αποδεκτές τιμές. Η αξιολόγηση της ποσοτικής κατάστασης έγινε κυρίως με

βάση το ισοζύγιο απολήψεων/ επαναπλήρωσης, τα υδραυλικά χαρακτηριστικά του υδροφόρου

και ρυθμό φυσικής επαναπλήρωσης (βλέπε λεπτομερέστερα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ).

Σύμφωνα με τα παραπάνω κριτήρια αξιολόγησης προέκυψε ότι από τα 91 «υπόγεια υδατικά συ-

στήματα» που διακρίθηκε το ΥΔ Κρήτης, τα 11 χαρακτηρίσθηκαν σε «κακή» κατάσταση που

οφείλεται σε ανθρωπογενή επίδραση. Επίσης, επιπλέον άλλα 10 συστήματα ευρέθησαν τιμές α-

νώτερες των αποδεκτών, οι οποίες όμως δεν οφείλονται σε ανθρωπογενή επίδραση αλλά σε υ-

ψηλότερες τιμών υποβάθρου (πχ φυσική υφαλμύρινση στους παράκτιους υδροφορείς, στρώματα

γύψου ή αλίτη), τα οποία χαρακτηρίζονται σε «καλή» κατάσταση.

Αναλυτικότερα, από τα 91 υπόγεια υδατικά συστήματα, τα 82 εμφανίζουν «καλή» ποιοτική κα-

τάσταση και τα 9 «κακή» ποιοτική κατάσταση, όπως αναφέρετε περιληπτικά στον ακόλουθο πί-

νακα. Η σημαντικότερη ανθρωπογενής επίδραση εστιάζεται στην παράκτια περιοχή στο βόρειο

τμήμα της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, όπου η θάλασσα έχει υπεισέρθει στην ενδοχώρα

λόγω υπεραντλήσεων του υδροφόρου. Ακολουθεί, η επίπτωση στους προσχωματικούς υδροφο-

ρείς που έχουν υποστεί υπεραντλήσεις και επιπλέον τρεις από αυτούς έχουν αυξημένες συγκε-

ντρώσεις σε νιτρικά ιόντα. Γενική παρατήρηση είναι ότι οι προσχωματικοί και οι νεογενείς υ-

δροφορείς ευρίσκονται σε οριακή κατάσταση από πλευράς εκμετάλλευσης.

Α/Α Κωδικός συστήματος

Ονομασία συστήματος

Γεωλογία Έκταση (km

2)

Υδροχημική κατάσταση

1 GR1300064 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΚΕΡΗΣ-ΤΥΛΙΣΣΟΥ

Τριαδικοί έως Ιουρασικοί ασβεστόλιθοι Ζώνης Τρίπολης

8,27 Υφαλμύρινση με Cl έως 1000 mg/l

2 GR1300312 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΓΟΥΒΩΝ-ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Τριαδικοί έως Κρητιδικοί Ασβεστόλιθοι Ζώνης Τρίπολης

57,68 Υφαλμύρινση με Cl έως 1000 mg/l

3 GR1300072 ΠΟΡΩΔΕΣ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Τεταρτογενείς αποθέσεις 111,70 Υφαλμύρινση με Cl έως 1000 mg/l

4 GR1300082 ΠΟΡΩΔΕΣ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ

Τεταρτογενείς αποθέσεις 6,31 Υφαλμύρινση με Cl έως 400 mg/l

5 GR1300083 ΠΟΡΩΔΕΣ ΜΟΙΡΩΝ Τεταρτογενείς αποθέσεις 55,93 Παρουσία ΝΟ3 από 50 έως 100 mg/l. Τοπικά νιτρικά από 25 έως 50 mg/l

6 GR1300101 ΠΟΡΩΔΕΣ ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ Τεταρτογενείς και Νεογε-νείς αποθέσεις

18,54 υπερεκμετάλλευση

7 GR1300102 ΠΟΡΩΔΕΣ ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΩΝ

Τεταρτογενείς και Νεογε-νείς αποθέσεις

16,24 υπερεκμετάλλευση Παρουσία τοπικά ΝΟ3 35 έως 90 mg/l

8 GR1300121 ΠΟΡΩΔΕΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ-ΚΕΝΤΡΙΟΥ

Τεταρτογενείς και Νεογε-νείς αποθέσεις

27,84 Παρουσία τοπικά ΝΟ3 35 έως 90 mg/l

9 GR1300143 ΠΟΡΩΔΕΣ ΣΚΟΠΗΣ-ΣΗΤΕΙΑΣ

Τεταρτογενείς και Νεογε-νείς αποθέσεις

52,56 Υφαλμύρινση με Cl έως 650 mg/l

10 GR1300144 ΠΟΡΩΔΕΣ ΓΟΥΔΟΥΡΑ Τεταρτογενείς αποθέσεις 2,28 Υφαλμύρινση με Cl έως 500 mg/l

11 GR1300270 ΠΟΡΩΔΕΣ ΓΑΥΔΟΥ Τεταρτογενείς και Νεογε-νείς αποθέσεις

17,27 Υφαλμύρινση με Cl έως 400 mg/l

Page 15: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ · 2017. 2. 14. · ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2013»

Μαρίνος Κριτσωτάκης, Γεωλόγος MSc, PhD - Σαία Παυλίδου, Γεωλόγος MSc Σελίδα 15 από 165

Πέραν της ανθρωπογενούς επίδρασης, σε υπόγεια υδατικά συστήματα παρατηρήθηκαν υπερβά-

σεις των καθορισμένων ανώτερων αποδεκτών τιμών, οι οποίες οφείλονται σε φυσικές τιμές υπο-

βάθρου, κύρια λόγω της φυσικής διείσδυσης της θάλασσας σε παράκτιους καρστικούς υδροφο-

ρείς ή της ύπαρξης στρωμάτων γύψου ή αλίτη.

Τα υπόγεια υδατικά συστήματα στα οποία παρατηρήθηκαν υπερβάσεις που οφείλονται σε φυσι-

κές τιμές υποβάθρου είναι τα εξής:

GR 1300330 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΓΥΨΩΝ ΚΡΗΤΗΣ που έχουμε υπέρβαση θειικών ιόντων και οφείλονται στο πέτρωμα

(γύψος)

Στα παρακάτω καρστικά παράκτια ΥΥΣ που τα χλωριόντα βρίσκονται σε υπέρβαση η οποία οφείλεται σε φυσι-

κά αίτια λόγω γειτνίασης των ανθρακικών με τη θάλασσα:

i. GR1300321 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΓΡΑΜΒΟΥΣΑΣ,

ii. GR1300322 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΣΠΑΘΑΣ (ΡΟΔΩΠΟΥ),

iii. GR1300323 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΣΟΥΔΑΣ,

iv. GR1300035 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗΣ,

v. GR1300044 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΓΕΡΑΝΙΟΥ,

vi. GR1300114 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΛΑΚΩΝΙΩΝ-ΑΛΜΥΡΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ,

vii. GR1300132 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΜΑΛΑΥΡΑΣ-ΠΑΧΕΙΑΣ ΑΜΜΟΥ

viii. GR1300153 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΑΠΟΛΗΞΕΩΝ ΟΡΕΩΝ ΖΑΚΡΟΥ

ix. GR1300340 ΝΗΣΙΔΕΣ ΚΡΗΤΗΣ

Στο υδατικό διανέμισα της Κρήτης εκτιμάται ότι σήμερα η χρησιμοποιούμενη ετήσια ποσότητα

ύδατος ανέρχεται σε 420 εκατ. κ.μ., που αντιστοιχεί στο 5,4 % των μέσων ετησίων κατακρημνι-

σμάτων που δέχεται, και αναλύεται σε 78 εκατ. κ.μ. για ύδρευση (18,5%) και 342 εκατ. κ.μ. για

άρδευση (81,5%). Από αυτά τα 27 εκατ. κ.μ. προέρχονται από επιφανειακά νερά (6,4%) και τα

υπόλοιπα 393 εκατ. κ.μ. από υπόγεια (93,6%).

Η πολιτική για τα ύδατα της Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, προ-

κειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη προστασία και ανάπτυξή τους, επικεντρώνεται στα παρακάτω

σημεία :

- Την άμεση εφαρμογή των μέτρων του Διαχειριστικού Σχεδίου Κρήτης.

- Την εκπόνηση σχεδίων αντιμετώπισης του φαινομένου της λειψυδρίας σε ξηρά έτη κυρίως

από τις ΔΕΥΑ και τους ΤΟΕΒ.

- Την εφαρμογή μέτρων για τη διαχείριση της ζήτησης

- Την εκπόνηση μελέτης για την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών.

- Τη συμπλήρωση του δικτύου παρακολούθησης των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων

της Κρήτης.

- Τη συνέχιση των ερευνών για τον εντοπισμό αξιοποιήσιμου νερού στους εκτεταμένους

καρστικούς υδροφορείς του νησιού.

- Την αναρρύθμιση των πηγών, κατόπιν εκπόνησης σχετικής υδρογεωλογικής μελέτης και

σύμφωνα με τα οριζόμενα από το διαχειριστικό σχέδιο και με στόχο την προστασία και την

αειφορία του περιβάλλοντος.

- Τη συνέχιση των ερευνών για την αξιοποίηση των υφάλμυρων πηγών, προτού το νερό α-

ναμειχθεί με τη θάλασσα ή την αξιοποίησή τους με άλλες μεθόδους κατόπιν τεχνικοοικο-

νομικής ανάλυσης, με ιδιαίτερη έμφαση στις πηγές Αλμυρού Ηρακλείου, Γεωργιούπολης,

και Αλμυρού Αγ. Νικολάου.

- Την ολοκλήρωση της κατασκευής σημαντικών έργων υποδομής (όπως τα φράγματα: Απο-

σελέμη, Πλακιώτισσας και Αρχανών) και τη δρομολόγηση νέων (όπως, τα φράγματα Αμι-

ρών-Αγ. Βασιλείου, Καλαμίου κ.α., την εκτροπή του Πλατύ, την κατασκευή φράγματος ε-

κτροπής για τον εμπλουτισμό των υδατικών αποθεμάτων της περιοχής της Ιεράπετρας από τη

γειτονική υδρολογική λεκάνη του Μύρτου, την κατασκευή λιμνοδεξαμενών στις περιοχές Πα-

λαιόχωρας-Κουντούρας, Ομαλού, Βυζαρίου Δ. Νυβρίτου, Αρκαδίου, ορεινών οικισμών κ.α.,

Page 16: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ · 2017. 2. 14. · ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2013»

Μαρίνος Κριτσωτάκης, Γεωλόγος MSc, PhD - Σαία Παυλίδου, Γεωλόγος MSc Σελίδα 16 από 165

τον εμπλουτισμό των υδροφορέων της Μεσαράς, της Εμπάρου, της Βιάννου, του Μακρύ

Γιαλού κ.α.).

- Τον έλεγχο των δικτύων ύδρευσης εντός των πόλεων για τον έλεγχο των απωλειών και την

αποκατάστασή τους.

- Τη λήψη μέτρων προστασίας για την αποφυγή της διάβρωσης από τη δράση των χειμάρ-

ρων, με κατάλληλα έργα ορεινής υδρονομίας. Τα έργα αυτά αναμένεται ότι θα συμβάλλουν

και στον εμπλουτισμό των υπόγειων υδροφορέων.

- Την εφαρμογή τεχνικού εμπλουτισμού στους προσχωματικούς υδροφορείς, εφόσον υπάρ-

χουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις.

- Τη δρομολόγηση έργων αξιοποίησης των επεξεργασμένων εκροών των βιολογικών καθα-

ρισμών, ειδικά στις μεγάλες πόλεις (π.χ. Ηρακλείου, Χανίων, Ρεθύμνου, Ιεράπετρας, Αγ. Νι-

κολάου κ.α.) μετά από κατάλληλους ελέγχους και προϋποθέσεις.

- Τον έλεγχο των σημειακών και διάχυτων πηγών ρύπανσης των επιφανειακών και υπόγειων

νερών (π.χ. ανεξέλεγκτοι χώροι διάθεσης απορριμμάτων, απόβλητα ελαιουργείων, αστικά

λύματα, κ.α.).

- Την εφαρμογή των κωδίκων ορθής γεωργικής πρακτικής.

- Την αποτροπή της υπεράντλησης σε όλες τις περιοχές και κατά μείζονα λόγο σε αυτές που

παρουσιάζουν έντονο πρόβλημα, ώστε να αποφευχθεί η δραματική πτώση της στάθμης και

η επιδείνωσης της υφαλμύρινσης των παράκτιων υδροφορέων.

- Τη διαφύλαξη της ποσότητας και της ποιότητας του νερού ύδρευσης.

- Την εφαρμογή κατάλληλης τιμολογιακής πολιτικής για την αποτροπή της σπατάλης του

νερού.

Page 17: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ · 2017. 2. 14. · ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2013»

Μαρίνος Κριτσωτάκης, Γεωλόγος MSc, PhD - Σαία Παυλίδου, Γεωλόγος MSc Σελίδα 17 από 165

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης στα πλαίσια της ενημέρω-

σης των Αρμόδιων Φορέων, των Χρηστών νερού και του κοινού δημοσίευε επί σειρά ετών έκθε-ση της κατάστασης των κύριων υδροφορέων του νησιού η οποία αναφερόταν στα υδροφόρα στα οποία έχουν εγκατασταθεί σταθμοί παρακολούθησης, η δε τελευταία έκδοσή της ήταν το 2009.

Σήμερα επί πλέον, λόγω της κατάρτισης του Διαχειριστικού Σχεδίου για το Υδατικό Δια-μέρισμα της Κρήτης, η παρούσα έκθεση επεκτάθηκε σε όλους του υδροφορείς που οι Υπηρεσίες διαθέτουν χρονοσειρές με πρωτογενή δεδομένα και η ανάλυση πραγματοποιήθηκε στην κλίμακα του Διαχειριστικού Σχεδίου. Δυστυχώς η «κρίση» επέφερε οικονομικές περικοπές καθώς και αλλαγές στις Υπηρεσίες με α-ποτέλεσμα το τηλεμετρικό σύστημα της Α.Δ. Κρήτης να υπολειτουργεί στο μετέπειτα διάστημα 2009-2013. Παράλληλα όμως από το 2013 λειτουργεί έργο της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων με φορέα υλοποίησης το ΙΓΜΕΜ1 που παρακολουθεί 112 γεωτρήσεις – πηγές – πηγάδια στο σύνο-λο της έκτασης της Κρήτης. Επί πλέον αξιολογήθηκαν τα δεδομένα από έργο « Καταγραφή και αποτίμηση των υδρογεωλογικών χαρακτήρων των υπόγειων νερών και υδροφόρων συστημά-των της χώρας, Γ’ Κ.Π.Σ. ( 2004-2009)»

Ειδικότερα για τα υπόγεια υδατικά συστήματα που είναι και το αντικείμενο της παρούσας έκθεσης τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν προέρχονται από τους ακόλουθους φορείς:

- Δεδομένα της Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

- Δεδομένα του ΙΓΜΕΜ Κρήτης

- Δεδομένα ΔΕΥΑ Κρήτης

- Δεδομένα Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείου Κρήτης

- Υδρογεωλογικές, Διαχειριστικές και περιβαλλοντικές Μελέτες/ Έρευνες Στα επόμενα κεφάλαια, περιγράφεται η κατάσταση των κύριων υδροφορέων του νησιού,

όπως αυτή αποτυπώνεται από τα παραπάνω δεδομένα και στην κλίμακα του διαχειριστικού σχεδίου. Η παρούσα έκθεση αποσκοπεί επιπλέον να συμβάλει στις επιχειρησιακές ανάγκες των φορέων που δραστηριοποιούνται στις περιοχές και χρησιμοποιούν υπόγεια νερά για τις ανάγκες τους ώστε να προγραμματίσουν τις μελλοντικές δράσεις τους. Ειδικότερα:

- στο κεφάλαιο 1 συνοπτικά αναφέρεται το υδατικό δυναμικό των κύριων υδροφόρων

- στο κεφάλαιο 2 περιγράφεται η κατάσταση των καρστικών συστημάτων,

- στο κεφάλαιο 3 η κατάσταση των προσχωσιγενών και νεογενών λεκανών και

- στο κεφάλαιο 4 τα συμπεράσματα και οι προτάσεις. Υπεύθυνος παρακολούθησης του τηλεμετρικού συστήματος και των υδρομετρήσεων της

Δ/νσης Υδάτων είναι ο Εμμ. Ροβύθης, Αρχιτέκτων Μηχανικός και ο Μιχάλης Τζορμπατζάκης, Τεχνικός. Συνέβαλαν επίσης ο Στέργιος Κοκολάκης, Γεωλόγος, η Όλγα Σηφάκη, Γεωλόγος Msc και ο Δημήτρης Στιβακτάκης, Γεωπόνος. Υπεύθυνοι του συστήματος παρακολούθησης του ΙΓΜΕ είναι οι γεωλόγοι : Κοΐνάκης Ι., Αθανασούλη Ε., Ζαμπετάκης Γ. και Παυλίδου Σαΐα, ο Ε. Ζουρ-μπάκης Μηχ. Μεταλλείων και η προϊσταμένη ΙΓΜΕΜ Π.Μ. Κρήτης Δρ. Κ. Παπανικολάου.

Η αξιολόγηση των δεδομένων (388 γεωτρήσεις παρακολούθησης ΙΓΜΕΜ, 29 πιεζόμετρα τηλεμετρικού δικτύου, 200 σημεία ΔΕΥΑ) και η σύνταξη της παρούσας έκθεσης έγινε από τον Κριτσωτάκη Μαρίνο, Γεωλόγο MSc, PhD, Διευθυντή της Δ/νσης Υδάτων και τη Σαΐα Παυλίδου, Γεωλόγο MSc, στέλεχος ΙΓΜΕΜ Κρήτης.

Ηράκλειο, Δεκέμβριος 2013

Δρ. Μαρίνος Κριτσωτάκης Διευθυντής Δ/νσης Υδάτων

1 Έργο : Καταγραφή και αποτίμηση των γεωλογικών χαρακτήρων των υπόγειων νερών και υδροφόρων συστημάτων

της χώρας, Υποέργο : Μελέτη υδροφόρων συστημάτων Ν. Κρήτης

Page 18: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ · 2017. 2. 14. · ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2013»

Μαρίνος Κριτσωτάκης, Γεωλόγος MSc, PhD - Σαία Παυλίδου, Γεωλόγος MSc Σελίδα 18 από 165

Page 19: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ · 2017. 2. 14. · ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2013»

Μαρίνος Κριτσωτάκης, Γεωλόγος MSc, PhD - Σαία Παυλίδου, Γεωλόγος MSc Σελίδα - 19 - από 165

1 ΥΔΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

Το υδατικό δυναμικό της Κρήτης καθορίζεται από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της τα οποία εί-

ναι η υδρογεωλογική δομή της και το σχετικά «μεγάλο» ύψος βροχοπτώσεων που δέχεται σε σύ-γκριση με τα υπόλοιπα μεγάλα νησιά της Μεσογείου. Το ύψος των κατακρημνισμάτων που δέχεται για ένα κανονικό έτος ανέρχεται σε 7,7 δισεκατομμύρια κ.μ. και από αυτά, λόγω της εξάπλωσης των ανθρακικών πετρωμάτων, το 28% (2,12 δισ. κ.μ.) κατεισδύει εμπλουτίζοντας το υπόγειο δυναμικό και μόλις το 10% (0,74 δισ. κ.μ.) απορρέει στη θάλασσα.

Οι υδρογεωλογικές συνθήκες της Κρήτης εξαρτώνται άμεσα από τις γεωλογικές, τεκτονικές και

μορφολογικές συνθήκες που συναντώνται ανά περιοχή, και συνεπακόλουθα η ανάπτυξη των υπό-γειων υδροφοριών στους διάφορους σχηματισμούς που δομούν τη νήσο καθορίζονται από τις τοπι-κές συνθήκες και παρουσιάζει διαφοροποιήσεις από περιοχή σε περιοχή. Σημαντικό ρόλο παίζει επίσης η τεκτονική κατάσταση της περιοχής, και ιδιαίτερα η ύπαρξη ρηγμάτων που είτε έχουν δημι-ουργήσει μέτωπα επικοινωνίας μεταξύ των υδρολιθολογικών ενοτήτων είτε αποκόπτουν την επικοι-νωνία τους.

Τα υδροφόρα συστήματα της Κρήτης, με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες κατάρτισης του δια-χειριστικού σχεδίου διακρίνονται σε: ΚΑΡΣΤΙΚΑ, ΠΟΡΩΔΗ ΚΑΙ ΡΩΓΜΩΔΗ ΥΔΡΟΦΟΡΑ

1.1 ΚΑΡΣΤΙΚΑ ΥΔΡΟΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Τα ανθρακικά πετρώματα (Καρστικά Υδροφόρα) καλύπτουν μεγάλο τμήμα της νήσου και δο-

μούν κύρια τους ορεινούς όγκους των Λευκών Ορέων, του Ψηλορείτη και της Δίκτης, αλλά και τις μικρότερες σε έκταση καρστικές ορεινές ενότητες του Ορνού, της Σητείας, των Αστερουσίων, των Ασιδέρωτων κ.α. (Εικόνα 1), τα οποία παίζουν πρωτεύοντα ρόλο στην ανάπτυξη των υπόγειων υ-

δροφοριών. Η συνολική τους έκταση είναι περίπου 3.368 km2 (40,3% Κρήτης) και δέχονται μέσο ετήσιο

ύψος κατακρημνισμάτων 1.200 mm που αντιστοιχεί σε μέσο ετήσιο όγκο περίπου 4 δισεκατομμύ-ρια κ.μ. Από αυτά ο όγκος του κατεισδύοντος νερού, που εμπλουτίζει τους καρστικούς υδροφορείς, εκτιμάται σε 1,7 δισεκατομμύρια m3/έτος.

Ο έντονος κατακερματισμός λόγω τεκτονισμού των διαφόρων καρστικών ενοτήτων έχει ως

αποτέλεσμα τον διαχωρισμό τους σε επιμέρους υδρογεωλογικές λεκάνες μικρότερες ή μεγαλύτερες που στις περισσότερες των περιπτώσεων διακινούν τα νερά τους προς διακριτές μεγάλες ή μικρό-τερες καρστικές πηγές. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των πηγών αυτών είναι ότι αυτές της κεντρικής και ανατολικής Κρήτης βρίσκονται πλησίον της παραλίας ή είναι υποθαλάσσιες και το νερό τους εί-ναι υφάλμυρο από φυσικά αίτια και φέρουν το όνομα «Αλμυρός». Εκτιμάται ότι η συνολική ποσότη-τα του υφάλμυρου νερού των πηγών μαζί με τις υποθαλάσσιες εκφορτίσεις ανέρχεται σε 800-1000 εκατ. m3/έτος.

Η ανάλυση των καρστικών υδροφόρων συστημάτων γίνεται στο επόμενο κεφάλαιο όπως προκύπτει από τα δεδομένα που αναφέρονται στην εισαγωγή.

Page 20: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ · 2017. 2. 14. · ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2013»

Μαρίνος Κριτσωτάκης, Γεωλόγος MSc, PhD - Σαία Παυλίδου, Γεωλόγος MSc Σελίδα - 20 - από 165

1.2 ΠΟΡΩΔΗ (ΝΕΟΓΕΝΗ – ΠΡΟΣΧΩΣΙΓΕΝΗ)ΥΔΡΟΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Σημαντική έκταση στην υδρογεωλογική δομή της Κρήτης καταλαμβάνουν και οι νεογενείς-

προσχωσιγενείς αποθέσεις (Εικόνα 1). Οι αποθέσεις αυτές παρουσιάζουν υδρογεωλογικό ενδιαφέ-

ρον ιδιαίτερα όταν στη δομή τους συμμετέχουν αδρομερή στοιχεία στα τεταρτογενή (κροκάλες, άμ-μοι) και κροκαλοπαγή, ψαμμίτες και μαργαϊκοί ασβεστόλιθοι στα νεογενή. Ιδιαίτερο επίσης στοιχείο της υδροφορίας των νεογενών αποθέσεων είναι η παρουσία εκτεταμένων κατά θέσεις εμφανίσεων στρωμάτων γύψου τα οποία έχουν πλούσιο υδατικό δυναμικό αλλά κακής ποιότητας νερού. Στα υδροπερατά τμήματα των ανωτέρω αποθέσεων αναπτύσσονται αξιόλογες κατά θέσεις αβαθείς υδροφορίες που κατά κανόνα τυγχάνουν εντατικής εκμετάλλευσης. Σε αρκετές περιπτώσεις μέσα στα νεογενή συναντώνται αξιόλογες πηγές η κύρια τροφοδοσία των οποίων όμως συνδέεται με τις ανθρακικές εμφανίσεις (Στύλου – Αρμένων, Παπαγιαννάδων κλπ).

Η συνολική τους έκταση υπολογίζεται σε 2.990 km2 (35,8% Κρήτης) και δέχονται ένα μέσο ε-τήσιο ύψος βροχής 693 mm που αντιστοιχεί σε μέσο ετήσιο όγκο κατακρημνισμάτων περίπου 2,1 δισεκατομμύρια κ.μ. Από αυτά ο όγκος του κατεισδύοντος νερού, το οποίο τροφοδοτεί τους υπόγει-ους υδροφορείς, υπολογίζεται ότι ανέρχεται στα 0,364 δισ. m3/έτος.

Η ανάλυση των πορωδών υδροφόρων συστημάτων γίνεται στο επόμενο κεφάλαιο όπως προκύπτει από τα δεδομένα που αναφέρονται στην εισαγωγή.

1.3 ΡΩΓΜΩΔΗ ΥΔΡΟΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Η υπόλοιπη έκταση του Υδατικού Διαμερίσματος της Κρήτης, περίπου 1.973 km2 απαντώνται σχη-ματισμού φυλλιτών – χαλαζιτών και φλύσχη, τα οποία εμφανίζουν ασθενείς τοπικούς υδροφορίες αλλά κρίνονται βαρύνουσας σημασίας από πλευράς ζήτησης καθώς το νερό τους καλύπτει τις υ-δρευτικές ανάγκες οικισμών που βρίσκονται σε μεγάλα υψόμετρα ή και υδατοπρομηθεύει ποιμνιο-

στάσια (Εικόνα 1).

Page 21: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ · 2017. 2. 14. · ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2013»

Μαρίνος Κριτσωτάκης, Γεωλόγος MSc, PhD - Σαία Παυλίδου, Γεωλόγος MSc Σελίδα - 21 - από 165

Εικόνα 1 ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Page 22: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ · 2017. 2. 14. · ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2013»

Μαρίνος Κριτσωτάκης, Γεωλόγος MSc, PhD - Σαία Παυλίδου, Γεωλόγος MSc Σελίδα - 22 - από 165

Page 23: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ · 2017. 2. 14. · ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2013»

Μαρίνος Κριτσωτάκης, Γεωλόγος MSc, PhD - Σαία Παυλίδου, Γεωλόγος MSc Σελίδα - 23 - από 165

2 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΚΑΡΣΤΙΚΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

2.1 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ (GR 130003) Το καρστικό σύστημα GR 130003 εκτείνεται αποκλειστικά στην ΠΕ Χανίων και καταλαμβάνει

το κεντρικό τμήμα της. Έχει έκταση περίπου 776 km2 και δέχεται έναν όγκο κατακρημνισμάτων της τάξης των 1.450x106 m3/έτος, από τα οποία κατεισδύουν περίπου τα 750x106 m3/έτος. Το μέσο ύ-ψος βροχής ανέρχεται σε 1.850 mm/έτος.

Το καρστικό σύστημα των Λευκών ορέων εκφορτίζεται κυρίως προς βορά σε τέσσερα συ-

στήματα πηγών ευρισκόμενα (από ανατολικά προς δυτικά): α) Λίμνη Κουρνά – πηγές Γεωργιούπο-λης, β) πηγές Στύλου – Νιου Χωριού- Κοιλιάρη ποταμού, γ) Πηγές Αγυιάς – Μεσκλών και δ) πηγές Κολενίου.

Το υδροσύστημα θεωρείται πλεονασματικό. Για την παρακολούθηση αυτού του συστήματος έχουν εγκατασταθεί πέντε τηλεμετρικοί

σταθμοί (Αγυιά, Στύλος, Νιο-Χωριό, λίμνη Κουρνά και Κολένι) και έξι σημεία παρακολούθησης του ΙΓΜΕΜ (Αγυιά, Μεσκλά, Αρμένοι, Βρύσες, Περαστικό και Κορακιά)

Το καρστικό σύστημα Λευκών ορέων διακρίνεται σε 5 υδροφόρα συστήματα (Εικόνα 2)

(βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ).

Εικόνα 2 ΚΑΡΣΤΙΚΑ ΥΔΡΟΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ GR 130003

Page 24: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ · 2017. 2. 14. · ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2013»

Μαρίνος Κριτσωτάκης, Γεωλόγος MSc, PhD - Σαία Παυλίδου, Γεωλόγος MSc Σελίδα - 24 - από 165

2.1.1 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΔ ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ-ΑΓΥΙΑΣ & ΜΕΣΚΛΩΝ (GR 1300031)

Το καρστικό σύστημα GR 1300031 βρίσκεται στο βόρειο κεντρικό τμήμα της Π.Ε. Χανίων και απορρέουν από αυτό (λεκάνη Κερίτη) περίπου 150 Χ 106 m3/έτος. Από τις πηγές της Αγυιάς απορ-

ρέουν περίπου 67 Χ 106 m3/ έτος (Εικόνα 6), ενώ από τις πηγές Μεσκλών περίπου 31 Χ 106 m3/

έτος. Το χαρακτηριστικό των πηγών Μεσκλών, σε αντίθεση με τις άλλες πηγές, είναι η έντονη δια-

κύμανσή τους κατά τη διάρκεια του έτους και μεταξύ των ετών (Εικόνα 7).

Έχει εγκατασταθεί ένας τηλεμετρικός σταθμός ανάντη των πηγών Αγυιάς. Στο διάγραμμα

διακύμανσης της στάθμης και της ηλεκτρικής αγωγιμότητας (Εικόνα 3) παρατηρούμε ότι το ισοζύγιο

εμπλουτισμού/αντλήσεων είναι σταθερό και η πτώση της στάθμης είναι της τάξης των 5 μέτρων.

Στα διαγράμματα παρατηρούμε ( Εικόνα 4 και Εικόνα 5) ότι οι απορροές της πηγών κυμαί-

νονται από 1000 κ.μ./ώρα μέχρι 4000 κ.μ./ώρα και από 50 μέχρι 5000 κ.μ/ώρα για τις πηγές Αγυιάς και Μεσκλών αντίστοιχα. Θα πρέπει να τονιστεί ότι οι απορροές αυτές έχουν ελαττωθεί λόγω των υδρομαστεύσεων της πηγής και των αντλήσεων από γεωτρήσεις που βρίσκονται ανάντη της

y = 0.0004x + 44.808

R2 = 0.0117

y = 0.0232x + 246.24

R2 = 0.6233

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

7-Απρ-

05

6-Ιουν

-05

5-Αυγ

-05

4-Οκτ

-05

3-Δεκ

-05

1-Φεβ

-06

2-Απρ-

06

1-Ιουν

-06

31-Ιο

υλ-0

6

29-Σ

επ-0

6

28-Ν

οε-0

6

27-Ια

ν-07

28-Μ

αρ-0

7

27-Μ

αϊ-0

7

5-Αυγ

-07

4-Οκτ

-07

3-Δεκ

-07

1-Φεβ

-08

1-Απρ-

08

31-Μ

αϊ-0

8

30-Ιο

υλ-0

8

28-Σ

επ-0

8

27-Ν

οε-0

8

26-Ια

ν-09

27-Μ

αρ-0

9

26-Μ

αϊ-0

9

25-Ιο

υλ-0

9

23-Σ

επ-0

9

22-Ν

οε-0

9

21-Ια

ν-10

22-Μ

αρ-1

0

21-Μ

αϊ-1

0

Στά

θμ

η (

m)

0

50

100

150

200

250

300

350

400

στάθμη από επιφάνεια (m)

Ηλεκτρική Αγωγιμότητα (μS/cm)

Γραμμική (στάθμη από επιφάνεια (m))

Γραμμική (Ηλεκτρική Αγωγιμότητα (μS/cm))

Εικόνα 3 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΓΥΙΑΣ

(βάθος τοποθέτησης οργάνου 60,09 m).

Page 25: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ · 2017. 2. 14. · ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2013»

Μαρίνος Κριτσωτάκης, Γεωλόγος MSc, PhD - Σαία Παυλίδου, Γεωλόγος MSc Σελίδα - 25 - από 165

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

ΑΓΩ

ΓΙΜ

ΟΤ

ΗΤ

Α (μ

S/c

m)

ΠΑ

ΡΟ

ΧΗ

(m

3/h

)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ : ΠΗΓΗΑ/Α ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΤΟ ΧΑΡΤΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ : 42

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΗΜΕΙΟΥ : Λ41

ΜΕΤΡΗΘΕΙΣΑ ΠΑΡΟΧΗ (m3/h) ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (μS/cm)

Εικόνα 4 ΠΗΓΗ ΑΓΥΙΑΣ

0

50

100

150

200

250

300

350

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

ΑΓ

ΩΓ

ΙΜΟ

ΤΗ

ΤΑ

S/c

m)

ΠΑ

ΡΟ

ΧΗ

(m

3/h

)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ : ΠΗΓΗ

Α/Α ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΤΟ ΧΑΡΤΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ : 44

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΗΜΕΙΟΥ : Λ43

ΜΕΤΡΗΘΕΙΣΑ ΠΑΡΟΧΗ (m3/h) ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (μS/cm)

Εικόνα 5 ΠΗΓΗ ΜΕΣΚΛΩΝ

Page 26: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ · 2017. 2. 14. · ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2013»

Μαρίνος Κριτσωτάκης, Γεωλόγος MSc, PhD - Σαία Παυλίδου, Γεωλόγος MSc Σελίδα - 26 - από 165

Εικόνα 6 ΠΗΓΗ ΑΓΥΙΑΣ (ΥΕΒ)

Εικόνα 7 ΠΗΓΕΣ ΜΕΣΚΛΩΝ (ΥΕΒ)

Page 27: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ · 2017. 2. 14. · ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2013»

Μαρίνος Κριτσωτάκης, Γεωλόγος MSc, PhD - Σαία Παυλίδου, Γεωλόγος MSc Σελίδα - 27 - από 165

2.1.2 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΥΛΟΥ, ΚΟΙΛΙΑΡΗ - ΝΙΟ ΧΩΡΙΟ (GR 1300032)

Το καρστικό σύστημα GR 1300032 βρίσκεται στο βόρειο ανατολικό τμήμα της Π.Ε. Χανίων

και μαζί με την «πορώδη» λεκάνη Αποκόρωνα συμβάλει στην απορροή του ποταμού Κοιλιάρη από τον οποίο συνολικά απορρέουν περίπου 160x106 m3/έτος. Από τις πηγές του Στύλου απορρέουν περίπου 80x106 m3/ έτος. Το χαρακτηριστικό των πηγών αυτών είναι η έντονη διακύμανσή τους κατά τη διάρκεια του έτους. Έχουν εγκατασταθεί δύο τηλεμετρικοί σταθμοί, ένας ανάντη των πηγών Στύλου και ένας στο πεδίο του Νιου- Χωριού.

Από τα διαγράμματα διακύμανσης της στάθμης (Εικόνα 8 και Εικόνα 9), φαίνεται ότι η πτώ-

ση της στάθμης κατά την καλοκαιρινή περίοδο των πέντε τελευταίων υδρολογικών ετών κυμαίνεται στα ίδια περίπου επίπεδα με μια μικρή βελτίωση στο υδρολογικό έτος 2009-10. Από τη διακύμανση της ηλεκτρικής αγωγιμότητας και στα δυο διαγράμματα, συμπεραίνεται η σταθερά καλή ποιότητα του νερού του συστήματος.

Εικόνα 8 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΗΛ. ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

ΤΟΥ ΣΤΥΛΟΥ.

Page 28: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ · 2017. 2. 14. · ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2013»

Μαρίνος Κριτσωτάκης, Γεωλόγος MSc, PhD - Σαία Παυλίδου, Γεωλόγος MSc Σελίδα - 28 - από 165

Εικόνα 9 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΗΛ. ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

ΤΟΥ ΝΙΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

2.1.3 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑ ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ- ΛΙΜΝΗ ΚΟΥΡΝΑ (GR 1300033)

Η λίμνη Κουρνά ή Κορησία έχει έκταση περίπου 580 στρέμματα και μέγιστο βάθος τα 22,5 μ.

Η τροφοδοσία της γίνεται από την πηγή Αμάτι που βρίσκεται στα νότια της και η μέση ετήσια πηγαία εκφόρτιση (από το σύστημα των Λευκών Ορέων) εκτιμάται στη τάξη των 80 εκ. m3/έτος. Το νερό της χρησιμοποιείται τόσο για ύδρευση όσο και για άρδευση.

Από το διάγραμμα διακύμανσης της στάθμης (Εικόνα 10) παρατηρείται ότι η πτώση στάθμης

κατά την καλοκαιρινή περίοδο των υδρολογικών ετών 2004 έως 2010 κυμαίνεται στα ίδια επίπεδα.

Page 29: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ · 2017. 2. 14. · ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2013»

Μαρίνος Κριτσωτάκης, Γεωλόγος MSc, PhD - Σαία Παυλίδου, Γεωλόγος MSc Σελίδα - 29 - από 165

y = 0.0002x + 4.3235

R2 = 0.0098

0

1

2

3

4

5

6

7

8

28-Ιαν-

04

18-Απρ-0

4

17-Ιουν-

04

16-Αυγ-

04

15-Οκτ

-04

14-Δεκ

-04

12-Φεβ

-05

13-Απρ-0

5

12-Ιουν-

05

11-Αυγ-

05

10-Οκτ

-05

9-Δεκ

-05

7-Φεβ

-06

10-Απρ-0

6

9-Ιουν-

06

8-Αυγ-

06

7-Οκτ

-06

6-Δεκ

-06

4-Φεβ

-07

5-Απρ-0

7

5-Ιουν-

07

21-Αυγ-

07

22-Οκτ

-07

21-Δεκ

-07

3-Μαρ-0

8

2-Μαϊ-0

8

1-Ιουλ-

08

30-Αυγ-

08

29-Οκτ

-08

28-Δεκ

-08

26-Φεβ

-09

27-Απρ-0

9

26-Ιουν-

09

25-Αυγ-

09

24-Οκτ

-09

23-Δεκ

-09

21-Φεβ

-10

22-Απρ-1

0

21-Ιουν-

10

Στά

θμη

(m

)

στάθμη από επιφάνεια (m)

Γραμμική (στάθμη από επιφάνεια (m))

Εικόνα 10 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΚΟΥΡΝΑ

(βάθος τοποθέτησης οργάνου 6,8 m).

2.1.4 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ(GR1300034)

Το καρστικό σύστημα GR1300034 περιλαμβάνει τα ανθρακικά του νοτίου τμήματος των Λευκών

ορέων με κύριες εκφορτίσεις σε υποθαλάσσιες πηγές και τις πηγές της ενδοχώρας που απορρέουν μέσα από τα φαράγγια Σαμαριάς, Ίμπρου, Αράδενας, Αγίας Ειρήνης (Σούγιας) κλπ. Λόγω της α-ραιής πυκνότητας κατοίκισης και των ελάχιστων καλλιεργειών δεν καταγράφονται ιδιαίτερα προβλή-ματα νερού.

Στην περιοχή των Σφακίων η υδροφορία βρίσκεται στα νότια –νοτιοανατολικά του όγκου των

Λευκών ορέων όπου έχουμε τεκτονική επαφή ανθρακικών των Λευκών ορέων με τεταρτογενείς α-ποθέσεις. Οι δυο γεωτρήσεις παρακολούθησης της υδροφορίας βρίσκονται στους πρόποδες των Λευκών ορέων και παρατηρούμε ότι έχουμε πλήρη επαναφορά της στάθμης στην διάρκεια του υ-δρολογικού έτους, δηλ υπάρχει πλήρης αναπλήρωση. Ποιοτικά όμως η γεώτρηση Λ2 παρουσιάζει αυξημένα θειϊκά ιόντα (130 - 190 mg/l) και οφείλεται σε φακούς γύψων στην βάση της φυλλιτικής –

χαλαζιτικής σειράς, γεγονός που υποβαθμίζει ποιοτικά κάποιες υδροφορίες (Εικόνα 11).

Γενικά ο υδροφόρος των τεταρτογενών είναι ο κύριος υδροφόρος που καλύπτει τις ανάγκες των Σφακίων ο οποίος αντλείται από 4-5 γεωτρήσεις δυναμικότητας περί τα 80-100 m3/h, όμως η τρο-φοδοσία αυτού γίνεται από τους πλακώδεις ασβεστολίθους και μάρμαρα με τους οποίους έρχονται

σε πλευρική επαφή (Εικόνα 12)

Page 30: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ · 2017. 2. 14. · ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2013»

Μαρίνος Κριτσωτάκης, Γεωλόγος MSc, PhD - Σαία Παυλίδου, Γεωλόγος MSc Σελίδα - 30 - από 165

400

500

600

700

800

900

1,000

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

ΑΓ

ΩΓ

ΙΜΟ

ΤΗ

ΤΑ

S/c

m)

ΑΠ

ΟΛ

ΥΤ

Η Σ

ΤΑ

ΘΜ

Η (

m)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ : ΓΕΩΤΡΗΣΗ

Α/Α ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΤΟ ΧΑΡΤΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ : 240

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΗΜΕΙΟΥ : Λ2

ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΤΑΘΜΗ (m) ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (μS/cm)

Εικόνα 11 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΣΦΑΚΙΑ/ΒΟΥΒΑΣ

200

300

400

500

600

700

800

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00Α

ΓΩ

ΓΙΜ

ΟΤ

ΗΤ

Α (

μS

/cm

)

ΑΠ

ΟΛ

ΥΤ

Η Σ

ΤΑ

ΘΜ

Η (

m)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ : ΓΕΩΤΡΗΣΗ

Α/Α ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΤΟ ΧΑΡΤΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ : 229

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΗΜΕΙΟΥ : Λ1

ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΤΑΘΜΗ (m) ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (μS/cm)

Εικόνα 12 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΣΦΑΚΙΑ/ ΠΑΤΣΙΑΝΟΣ

Page 31: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ · 2017. 2. 14. · ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2013»

Μαρίνος Κριτσωτάκης, Γεωλόγος MSc, PhD - Σαία Παυλίδου, Γεωλόγος MSc Σελίδα - 31 - από 165

2.1.5 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗΣ (GR 1300035)

Στη λεκάνη της Γεωργιούπολης απορρέουν τρεις γειτονικές πηγές και αναφέρονται ως «πη-

γές Γεωργιούπολης» οι οποίες είναι πηγαίες εκφορτίσεις των Λευκών ορέων και εκβάλλουν στην περιοχή του κόλπου της Γεωργιούπολης πλησίον της θάλασσας, γεγονός που οδηγεί στον υφάλμυ-ρο χαρακτήρα αυτών. Αυτές είναι : η πηγή Αλμυρός , η πηγή Περαστικό και η πηγή της Αγίας Κυρι-ακής στα βόρεια.

Πηγή Αλμυρός Σήμερα η μέτρηση της παροχής της πηγής (σύνολο μικροπηγών) δεν είναι δυνατή ενώ πα-

λαιότερες μετρήσεις δίνουν ως παροχή τα 2 -3 m3/sec. Πλησίον αυτής υπάρχει υποσταθμός της Δ.Ε.Η. που χρησιμοποιεί το νερό της πηγής. Κατά διαστήματα γίνεται μόνο ποιοτική παρακολούθη-ση αυτής

Πηγή Περαστικό Η μέτρηση της παροχής αυτής γίνεται λίγο πριν την εκβολή της στην θάλασσα. Η διακύμαν-

ση της παροχής (Εικόνα 13) είναι από 18.504 m3/h (10/4/07) μέγιστη έως 4.553 m3/h (5/7/05) ελά-

χιστη. Η δε μέση παροχή, για όλο το χρονικό διάστημα παρακολούθησης από το ΙΓΜΕΜ είναι 11.319,14 m3/h (3,14 m3/sec).

Όσον αφορά τις τιμές της αγωγιμότητας της πηγής, όπως φαίνεται στο διάγραμμα της Εικό-

να 13, έχουμε επηρεασμό από την θάλασσα γι’ αυτό και το μέγιστο της παροχής δεν συμπίπτει με

το ελάχιστο αυτής αλλά παρατηρείται μία υστέρηση. Το μέγιστο της μετρηθείσας αγωγιμότητας είναι 23.400 μS/cm (4/4/06); ενώ το ελάχιστο αυτής το 13.860 μS/cm (23/10/06). Όσο δε για τα χλωριό-ντα αυτά ανήλθαν στα 8.000 mg/l (25/9/08).

Πηγή Αγ. Κυριακή Η πηγή Αγ. Κυριακή εκβάλει στο βορειότερο σημείο από τις άλλες δύο και η παροχή της πα-

ρουσιάζει διακύμανση (Εικόνα 14) από 7.391 m3/h (4/1/06) ελάχιστο και μέγιστο 13.160 m3/h

(29/3/04). Επίσης η αγωγιμότητά της έχει μέγιστο 21.400 μS/cm (10/4/07) και ελάχιστο αυτής 8.420 μS/cm (6/4/05).

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

4,000

5,500

7,000

8,500

10,000

11,500

13,000

14,500

16,000

17,500

19,000

ΑΓ

ΩΓ

ΙΜΟ

ΤΗ

ΤΑ

S/c

m)

ΠΑ

ΡΟ

ΧΗ

(m

3/h

)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ : ΠΗΓΗ

Α/Α ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΤΟ ΧΑΡΤΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ : 33

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΗΜΕΙΟΥ : Λ32

ΜΕΤΡΗΘΕΙΣΑ ΠΑΡΟΧΗ (m3/h) ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (μS/cm)

Εικόνα 13 ΠΗΓΗ ΠΕΡΑΣΤΙΚΟ (ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗ)

Page 32: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ · 2017. 2. 14. · ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2013»

Μαρίνος Κριτσωτάκης, Γεωλόγος MSc, PhD - Σαία Παυλίδου, Γεωλόγος MSc Σελίδα - 32 - από 165

2.2 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΠΟΛΙΩΝ (GR 130001) Το υδροσύστημα GR 130001 βρίσκεται στο βορειοδυτικό τμήμα της Π.Ε. Χανίων. Καλύπτε-

ται από ανθρακικά των ζωνών Πίνδου και Τρίπολης. Κυριότεροι υδροφόροι που αναπτύσσονται είναι στην περιοχή Νωπηγείων, στα λατυποκροκαλοπα-γή της περιοχής και στα ανθρακικά της Τρίπολης. Η ποιότητα του νερού είναι καλή και μόνο στην περιοχή Γραμβούσας ο υδροφόρος δέχεται πιέσεις υφαλμύρινσης.

Καρστικό υδροφόρο σύστημα Τοπολίων διακρίνεται σε δυο υδροφόρα συστήματα (Εικόνα

15) (βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ).

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000

22000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

ΑΓ

ΩΓ

ΙΜΟ

ΤΗ

ΤΑ

(μS

/cm

)

ΠΑ

ΡΟ

ΧΗ

(m3 /

h)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ : ΠΗΓΗ

Α/Α ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΤΟ ΧΑΡΤΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ : 34

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΗΜΕΙΟΥ : Λ33

ΜΕΤΡΗΘΕΙΣΑ ΠΑΡΟΧΗ (m3/h) ΑΓΩΓΙ-ΜΟΤΗΤΑ (μS/cm)

Εικόνα 14 ΠΗΓΗ ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗ (ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗ)

Εικόνα 15 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΠΟΛΙΩΝ (GR 130001)- ΣΦΗΝΑΡΙΟΥ

(GR 1300012)- ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ (GR130017)

Page 33: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ · 2017. 2. 14. · ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2013»

Μαρίνος Κριτσωτάκης, Γεωλόγος MSc, PhD - Σαία Παυλίδου, Γεωλόγος MSc Σελίδα - 33 - από 165

2.2.1 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΛΕΝΙΟΥ (GR 1300011)

Το καρστικό σύστημα GR 1300011 βρίσκεται στο βορειοδυτικό τμήμα της Π.Ε. Χανίων και έχει συνολικές απορροές (λεκάνη Κολενίου) περίπου 20 Χ 106 m3/ έτος. Από την όμορη λεκάνη του Ταυρωνίτη, επιφανειακά απορρέουν περίπου 60 Χ 106 m3/ έτος. Από τις πηγές του Κολενίου (ή Νωπήγειων ή Δραπανιάς) απορρέουν περίπου 10 Χ 106 m3/έτος. Ανάντη των πηγών έχει κατα-σκευασθεί αριθμός γεωτρήσεων που εκμεταλλεύονται το πεδίο του συστήματος των πηγών. Ο τη-λεμετρικός σταθμός έχει εγκατασταθεί ανάντη των πηγών Κολενίου.

Από το διάγραμμα διακύμανσης της στάθμης (Εικόνα 16) παρατηρείται ότι η πτώση στάθμης

κατά την καλοκαιρινή περίοδο του υδρολογικού έτους 2009-2010 κυμάνθηκε στα ίδια επίπεδα με αυτή του υδρολογικού έτους 2008-2009.

Στο διάγραμμα της γεώτρησης (Εικόνα 17) του συστήματος Τοπολίων παρατηρούμε ότι σε

ετήσιο κύκλο αναπληρώνεται η στάθμη ξηρής /υγρής περιόδου και η ποιότητα του νερού με βάση την αγωγιμότητα είναι καλή. Στο διάγραμμα της απορροής της πηγής Δραπανιάς (Εικόνα 18) η παροχή της κυμαίνεται από 10 μέχρι 2.250 κ.μ/ώρα. Είναι πηγή υπερπλήρωσης και βρίσκεται σε απόσταση περίπου 700 μέτρων από την ακτή και σε υψόμετρο 12,42 μέτρα. Η ανάβλυσή της γίνεται στην επαφή των νεογενών με τους φυλλίτες, ενώ είναι πιθανή η τροφοδοσία της και από το σύστημα των Λευκών ορέων. Μετρή-σεις παλαιότερων ετών έδιναν μεγαλύτερη παροχή στην πηγή απόρροια όμως του τότε μικρού α-ριθμού γεωτρήσεων εκμετάλλευσης του υδροφόρου. Τα τελευταία έτη η παροχή της πηγής μηδενί-ζεται τους καλοκαιρινούς μήνες λόγω των αντλήσεων από τις γεωτρήσεις.

y = -0.0007x + 5.5714

R2 = 0.0324

y = 0.6123x + 674.78

R2 = 0.7782

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

7-Απρ-

05

6-Ιο

υν-0

5

5-Αυγ

-05

4-Οκτ

-05

3-Δεκ

-05

1-Φεβ

-06

2-Απρ-

06

1-Ιο

υν-0

6

31-Ιο

υλ-0

6

29-Σ

επ-0

6

28-Ν

οε-0

6

27-Ια

ν-07

28-Μ

αρ-0

7

27-Μ

αϊ-0

7

5-Αυγ

-07

4-Οκτ

-07

3-Δεκ

-07

11-Φ

εβ-0

8

11-Α

πρ-

08

10-Ιο

υν-0

8

9-Αυγ

-08

8-Οκτ

-08

7-Δεκ

-08

5-Φεβ

-09

6-Απρ-

09

5-Ιο

υν-0

9

4-Αυγ

-09

3-Οκτ

-09

2-Δεκ

-09

31-Ια

ν-10

1-Απρ-

10

31-Μ

αϊ-1

0

Ηλ

εκτρ

ική

Αγ

ωγ

ιμό

τη

τα

(μS

/cm

)

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

Στά

θμ

η (

m)

στάθμη από επιφάνεια (m)

Ηλεκτρική Αγωγιμότητα (μS/cm)

Γραμμική (στάθμη από επιφάνεια (m))

Γραμμική (Ηλεκτρική Αγωγιμότητα (μS/cm))

Εικόνα 16 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΗΛ. ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ

ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΟΛΕΝΙΟΥ

(βάθος τοποθέτησης οργάνου 30,16 m).

Page 34: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ · 2017. 2. 14. · ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2013»

Μαρίνος Κριτσωτάκης, Γεωλόγος MSc, PhD - Σαία Παυλίδου, Γεωλόγος MSc Σελίδα - 34 - από 165

0

100

200

300

400

500

600

60.00

70.00

80.00

90.00

ΑΓ

ΩΓ

ΙΜΟ

ΤΗ

ΤΑ

S/c

m)

ΑΠ

ΟΛ

ΥΤ

Η Σ

ΤΑ

ΘΜ

Η (

m)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ : ΓΕΩΤΡΗΣΗ

Α/Α ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΤΟ ΧΑΡΤΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ : 208

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΗΜΕΙΟΥ : K24

ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΤΑΘΜΗ (m) ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (μS/cm)

Εικόνα 17 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΤΟΠΟΛΙΩΝ

0

250

500

750

1,000

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500Α

ΓΩ

ΓΙΜ

ΟΤ

ΗΤ

Α (

μS

/cm

)

ΠΑ

ΡΟ

ΧΗ

(m

3/h

)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ : ΠΗΓΗ

Α/Α ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΤΟ ΧΑΡΤΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ : 31

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΗΜΕΙΟΥ : Κ38

ΜΕΤΡΗΘΕΙΣΑ ΠΑΡΟΧΗ (m3/h) ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (μS/cm)

Εικόνα 18 ΠΗΓΗ ΔΡΑΠΑΝΙΑ

Page 35: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ · 2017. 2. 14. · ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2013»

Μαρίνος Κριτσωτάκης, Γεωλόγος MSc, PhD - Σαία Παυλίδου, Γεωλόγος MSc Σελίδα - 35 - από 165

2.2.2 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΦΗΝΑΡΙΟΥ (GR 1300012)

Στην περιοχή Σφηναρίου, σε υψόμετρο περί τα 3 μέτρα και σε απόσταση περίπου 100 μέτρων

από τη θάλασσα απορρέει η πηγή Πλάτανος με μέση παροχή 160 m3 /ώρα (Εικόνα 15).

Στο διάγραμμα της Εικόνα 19 δίνεται η απορροή της πηγής Πλατάνου και παρατηρείται ότι η

παροχή της παρουσιάζει μεγάλη διακύμανση στην διάρκεια του έτους, η οποία κυμαίνεται από 15 μέχρι 485 κ.μ/ώρα και η ποιότητα του νερού είναι καλή.

2.3 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ (GR130017)

Το καρστικό σύστημα GR 130017 δεν είναι ένα ενιαίο υδροσύστημα, αλλά ο χαρακτηρισμός

του και η αρίθμησή του προέκυψε λόγω της παρακολούθησης μεμονωμένων τοπικών ανθρακικών υδροφοριών που υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή της Παλαιόχωρας.

Η πλευρά αυτή της Π.Ε. Χανίων είναι αυτή με τις λιγότερες βροχοπτώσεις συγκρινόμενη στο σύνολο της Περιφερειακής Ενότητας και το ετήσιο ύψος βροχής ανέρχεται στη τάξη των 1000 χιλιο-στών.

Οι υδροφόροι που αναπτύσσονται στην περιοχή εξυπηρετούν τοπικές ανάγκες ύδρευσης και

άρδευσης. Γενικά αυτοί οι υδροφόροι διακρίνονται από μικρή εκμετάλλευση και δεν έχουν σημειωθεί σημαντικές επιπτώσεις.

Το Καρστικό υδροφόρο σύστημα Παλαιόχωρας διακρίνεται στα παρακάτω επί μέρους συστή-

ματα (Εικόνα 15):

0

100

200

300

400

500

600

700

0

100

200

300

400

500

ΑΓ

ΩΓ

ΙΜΟ

ΤΗ

ΤΑ

S/c

m)

ΠΑ

ΡΟ

ΧΗ

(m

3/h

)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ : ΠΗΓΗ

Α/Α ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΤΟ ΧΑΡΤΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ : 32

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΗΜΕΙΟΥ : Κ39

ΜΕΤΡΗΘΕΙΣΑ ΠΑΡΟΧΗ (m3/h) ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (μS/cm)

Εικόνα 19 ΠΗΓΗ ΠΛΑΤΑΝΟΥ

Page 36: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ · 2017. 2. 14. · ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2013»

Μαρίνος Κριτσωτάκης, Γεωλόγος MSc, PhD - Σαία Παυλίδου, Γεωλόγος MSc Σελίδα - 36 - από 165

2.3.1 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ (GR1300171)

Το καρστικό σύστημα GR1300171 περιλαμβάνει τα ανθρακικά της Παλαιόχωρας το οποίο χα-

ρακτηρίζεται από τοπικούς και μικρής γενικά έκτασης υδροφόρους. Το υδροφόρο παρακολουθείτο από το ΙΓΜΕΜ με τρεις γεωτρήσεις οι οποίες παρουσίαζαν

πλήρη ετήσια επαναπλήρωση (Εικόνα 20 & Εικόνα 21), Οι υδροφόροι παρουσιάζουν καλή χημική

κατάσταση, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα ποιότητας με μοναδική εξαίρεση τον υδροφόρο στην περι-οχή της Σούγιας όπου εντοπίζονται γύψοι (422,7 ppm SO4) με συνέπεια, σε περίπτωση διάτρησης τους, την υποβάθμιση του νερού αυτών.

.

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

ΑΠ

ΟΛ

ΥΤ

Η Σ

ΤΑ

ΘΜ

Η (

m)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ : ΓΕΩΤΡΗΣΗ

Α/Α ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΤΟ ΧΑΡΤΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ : 312

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΗΜΕΙΟΥ : Π2

ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΤΑΘΜΗ (m)

Εικόνα 20 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ (ΚΑΚΟΔΙΚΙΑΝΟΣ)

0

50

100

150

340.00

350.00

360.00

370.00

ΑΓ

ΩΓ

ΙΜΟ

ΤΗ

ΤΑ

(μS

/cm

)

ΑΠ

ΟΛ

ΥΤ

Η Σ

ΤΑ

ΘΜ

Η (

m)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ : ΓΕΩΤΡΗΣΗ

Α/Α ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΤΟ ΧΑΡΤΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ : 311

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΗΜΕΙΟΥ : Π1

ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΤΑΘΜΗ (m) ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (μS/cm)

Εικόνα 21 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΠΛΕΜΕΝΙΑΝΑ

Page 37: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ · 2017. 2. 14. · ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2013»

Μαρίνος Κριτσωτάκης, Γεωλόγος MSc, PhD - Σαία Παυλίδου, Γεωλόγος MSc Σελίδα - 37 - από 165

2.3.2 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΡΥΣΟΣΚΑΛΙΤΙΣΣΑΣ (GR1300172)

Το καρστικό σύστημα GR1300172 περιλαμβάνει τα ανθρακικά της περιοχής Χρυσοσκαλίτισσας. Το δυναμικό του συστήματος δεν είναι γνωστό, αλλά λειτουργούν τέσσερεις γεωτρήσεις με ετήσια αντλούμενη ποσότητα περίπου 200.000 κ.μ.

2.3.3 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΝΤΑΝΟΥ (GR1300173)

Το καρστικό σύστημα GR1300173 περιλαμβάνει τα ανθρακικά της περιοχής Καντάνου τα οποία λόγω κυρίως του υψομέτρου (>500 μέτρων) δεν εκμεταλλεύονται με υδρομετρήσεις. Η αξιοποίηση των υπόγειων νερών γίνεται με τη γεώτρηση των Πλεμμενιανών (υψόμετρο 378 μ.), και ο υδροφο-ρέας της είναι ποταμοχερσαίες αποθέσεις (υδατόρεμα Κανδανιώτη), που αποτελούνται από κροκα-λοπαγή κατά θέσεις οι οποίες εναλλάσσονται με ψαμμίτες, αργίλους και πηλούς. Η τροφοδοσία του, πέρα από την άμεση λόγω βροχοπτώσεων, γίνεται πιθανά και έμμεσα μέσω πλευρικών μεταγγίσε-ων από τα ανθρακικά της Τρίπολης.

2.4 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΒΟΡΕΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (GR130032) Το Καρστικό υδροφόρο σύστημα βορείων Χανίων GR130032 περιλαμβάνει τις τρεις χερσονή-

σους της περιοχής καθώς και το καρστικό παράκτιο σύστημα του Αποκόρωνα. Το χαρακτηριστικό του υδροσυστήματος αυτού το οποίο καθορίζει και την ποιότητα του νερού του είναι η ανάπτυξη των ανθρακικών σε σχέση με το επίπεδο της θάλασσας. Όταν τα ανθρακικά ευρίσκονται στο επίπεδο της θάλασσας η ποιότητα του νερού είναι από «φυσικά αίτια» υφάλμυρη, ενώ όταν το υπόβαθρο των ανθρακικών (φυλλίτες – χαλαζίτες) είναι πάνω από το επίπεδο της θάλασσας τότε αναπτύσσο-νται πολύ μικρής δυναμικότητας τοπικά υδροφόρα με νερό καλής ποιότητας. Το μέσο ετήσιο ύψος βροχής για ανέρχεται στη τάξη των 750 χιλ. - 800 χιλ.

Το Καρστικό υδροφόρο σύστημα βορείων Χανίων διακρίνεται στα επί μέρους τέσσερα συστήμα-

τα (Εικόνα 22):

Εικόνα 22 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΒΟΡΕΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (GR130032)

Page 38: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ · 2017. 2. 14. · ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2013»

Μαρίνος Κριτσωτάκης, Γεωλόγος MSc, PhD - Σαία Παυλίδου, Γεωλόγος MSc Σελίδα - 38 - από 165

2.4.1 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΓΡΑΜΒΟΥΣΑΣ (GR1300321)

Το Καρστικό υδροφόρο σύστημα GR1300321 περιλαμβάνει τα υδροφόρα των ανθρακικών της χερσονήσου Γραμβούσας. Οι ανθρακικοί αυτοί σχηματισμοί αναπτύσσονται και κάτω από την επι-φάνεια της θάλασσας και το νερό με βάση τα λίγα δεδομένα που έχουμε διαθέσιμα είναι από «φυσι-κά αίτια» υφάλμυρο.

2.4.2 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ΣΠΑΘΑΣ ΧΑΝΙΩΝ/ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΡΟΔΩΠΟΥ (GR1300322)

Το Καρστικό υδροφόρο σύστημα GR1300322 περιλαμβάνει τα υδροφόρα των ανθρακικών του Ακρωτηρίου Σπάθας Χανίων. Ο υδροφόρος των ανθρακικών του βόρειου τμήματος επικοινωνεί με την θάλασσα ο οποίος παρουσιάζει υφαλμύρινση και εκμεταλλεύεται με μια γεώτρηση άρδευσης

στην περιοχή της Αφράτας (Εικόνα 23).

Ο υδροφόρος των ανθρακικών του νότιου τμήματος που βρίσκεται εσωτερικότερα προς την εν-δοχώρα έχει σε θετικά υψόμετρα υπόβαθρο τους φυλλίτες και ποιοτικά το νερό του είναι καλής ποιότητας. Εκμεταλλεύεται με μια γεώτρηση που καταγράφεται χαμηλότερη στάθμη περί τα +82,2

μέτρα και εμφανίζει συνεχή μείωση της απόλυτης στάθμης (Εικόνα 24)

0

250

500

750

1,000

80

85

90

95

100

Δεκ

-03

Δεκ

-04

Δεκ

-05

Δεκ

-06

Δεκ

-07

Δεκ

-08

Δεκ

-09

ΑΓΩ

ΓΙΜ

ΟΤ

ΗΤ

Α (μ

S/cm

)

ΑΠ

ΟΛ

ΥΤ

Η Σ

ΤΑ

ΘΜ

Η (m

)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ : ΓΕΩΤΡΗΣΗ

Α/Α ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΤΟ ΧΑΡΤΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ : 214

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΗΜΕΙΟΥ : K3

ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΤΑΘΜΗ (m) ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (μS/cm)

Εικόνα 24 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΡΟΔΩΠΟΥ

0

1,000

2,000

3,000

4,000

0.00

3.00

6.00

9.00

12.00

Δεκ-

03

Δεκ-

04

Δεκ-

05

Δεκ-

06

Δεκ-

07

Δεκ-

08

ΑΓΩ

ΓΙΜ

ΟΤΗ

ΤΑ (μ

S/cm

)

ΑΠ

ΟΛ

ΥΤΗ

ΣΤΑ

ΘΜ

Η (m

)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ : ΓΕΩΤΡΗΣΗ

Α/Α ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΤΟ ΧΑΡΤΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ : 203

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΗΜΕΙΟΥ : K2

ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΤΑΘΜΗ (m) ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (μS/cm)

Εικόνα 23 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΑΦΡΑΤΑΣ

Page 39: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ · 2017. 2. 14. · ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2013»

Μαρίνος Κριτσωτάκης, Γεωλόγος MSc, PhD - Σαία Παυλίδου, Γεωλόγος MSc Σελίδα - 39 - από 165

2.4.3 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ΣΟΥΔΑΣ (GR1300323)

Το Καρστικό υδροφόρο σύστημα GR1300323 περιλαμβάνει τα υδροφόρα των ανθρακικών του

ακρωτηρίου Σούδας. Οι ανθρακικοί σχηματισμοί αναπτύσσονται κάτω από την επιφάνεια της θά-λασσας και το νερό με βάση τα λίγα δεδομένα που έχουμε διαθέσιμα είναι από «φυσικά αίτια» υ-φάλμυρο.

2.4.4 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΚΟΡΩΝΑ(GR1300324)

Το Καρστικό υδροφόρο σύστημα GR1300324 περιλαμβάνει τα υδροφόρα των ανθρακικών της παράκτιας περιοχής του Αποκόρωνα. Οι ανθρακικοί σχηματισμοί αναπτύσσονται κάτω από την ε-πιφάνεια της θάλασσας και το νερό με βάση τα λίγα δεδομένα που έχουμε διαθέσιμα είναι από «φυσικά αίτια» υφάλμυρο.

2.5 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ GR 130004 Το Καρστικό υδροφόρο σύστημα Ρεθύμνου GR 130004 έχει έκταση 385 Km² και καταλαμβά-

νει το μεγαλύτερο τμήμα του χώρου ανάμεσα στα δύο μεγάλα υδροφόρα συστήματα των GR 130003 Λευκών Ορέων και του GR 130006 Ψηλορείτη – Ταλαίων. Οι σημαντικότεροι υδροφόροι που αναπτύσσονται στο υδροσύστημα αυτό είναι του Βρύσινα, της πηγής Αργυρούπολης, Αρμένων – Αγκουσελιανών – Κοξαρέ, Σπηλίου, των πηγών Κουρταλιώτη, Κέντρους – Σάμιτου και Ασιδέρωτα. Οι υδροφορίες του προαναφερόμενου υδροσυστήματος δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερα προβλήματα. Στην περιοχή του υδροφόρου συστήματος εντοπίζονται και οι τρεις μεγαλύτερες πηγές του Νομού Ρεθύμνης. Η πηγή της Αργυρούπολης, που καλύπτει υδρευτικές ανάγκες των πρώην Δήμων Λαπ-παίων, Γεωργιούπολης και Ρεθύμνου και αρδευτικές ανάγκες του πρώην Δήμου Λαππαίων, η πηγή Σπηλίου, που καλύπτει υδρευτικές και αρδευτικές ανάγκες του πρώην Δήμου Λάμπης και οι πηγές Κουρταλιώτη, από τις οποίες καλύπτονται υδρευτικές και αρδευτικές ανάγκες του πρώην Δήμου Φοίνικα.

Το καρστικό υδροφόρο σύστημα Ρεθύμνου GR 130004 διακρίνεται σε τρία επί μέρους υδροφόρα

συστήματα (Εικόνα 25):

Εικόνα 25 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ GR 130004

Page 40: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ · 2017. 2. 14. · ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2013»

Μαρίνος Κριτσωτάκης, Γεωλόγος MSc, PhD - Σαία Παυλίδου, Γεωλόγος MSc Σελίδα - 40 - από 165

2.5.1 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΜΕΝΩΝ - ΜΑΛΑΚΙΟΥ-ΜΟΥΝΤΡΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ (GR1300041)

Ο υδροφόρος ορίζοντας του Καρστικού υδροφόρου συστήματος GR 1300041 αναπτύσσεται στα ανθρακικά πετρώματα του καλύμματος της ζώνης Τρίπολης και είναι γνωστός από γεωτρήσεις που έχουν ανορυχθεί και λειτουργούν στους Αρμένους, Κούμους, Αγκουσελιανά, Κάτω Μαλάκι, Πα-λέ, Άγιο Βασίλειο και Κοξαρέ. Υποκείμενος του υδροφορέα σχηματισμός είναι τα πετρώματα της Φυλλιτικής – Χαλαζιτικής σειράς, ενώ υπερκείμενά του, σε μεγάλο τμήμα, είναι οι μειοκαινικές απο-θέσεις, ενώ εντοπίζονται και μικρού μεγέθους υπολείμματα των τεκτονικών καλυμμάτων της ζώνης Πίνδου και των Εσωτερικών ζωνών

Με βάση τις μετρήσεις στάθμης και αγωγιμότητας, στο βόρειο και μεγαλύτερο τμήμα του υ-δροφορέα παρατηρείται ομοιότητα στη συμπεριφορά του υδροφόρου, η στάθμη του οποίου είναι

στα +210 μέτρα περίπου και η αγωγιμότητα περί τα 600 μS/cm (Εικόνα 26). Στο νότιο τμήμα του

υδροφορέα η διακύμανση της στάθμης του υδροφόρου έχει διαφορετική μορφή και η αγωγιμότητα είναι περί τα 800 μS/cm

Το ετήσιο ανανεωμένο δυναμικό του υδροφόρου (ΙΓΜΕΜ) εκτιμάται σε 13 εκατ. κ.μ. και οι αντλούμενες ποσότητες νερού από τον υδροφόρο ορίζοντα είναι της τάξης των 2,5 εκατ κ.μ. και το ισοζύγιο είναι προφανώς πλεονασματικό.

Στο δυτικό τμήμα του υδροφόρου, σε υψόμετρο περίπου 189 μέτρων και σε ένα μέτωπο 50 μέτρων αναβλύζει η πηγή της Αργυρούπολης η οποία καλύπτει τις υδρευτικές ανάγκες των (πρώην) Δήμων Λαππαίων, Γεωργιούπολης και Ρεθύμνου. Η πλήρης ανάπτυξη του υδροφορέα και η τρο-φοδοσία του υδροφόρου ορίζοντα της πηγής δεν είναι δυνατόν να περιγραφούν με βάση τα υπάρ-χοντα στοιχεία.

Οι εκφορτίσεις της πηγής (Εικόνα 27), αν και δεν είναι δυνατόν να μετρηθούν με ακρίβεια

(ελλιπής υδρομάστευση και ανεξέλεγκτες υδροληψίες), είναι της τάξης των 7 εκατ. κ.μ. ανά υδρολο-γικό έτος. Οι μετρηθείσες παροχές για τέσσερα υδρολογικά έτη (2004-2008) δίδουν μέση ετήσια παροχή 757,47 m3/h

300

350

400

450

500

550

600

650

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

300.00

ΑΓ

ΩΓ

Ι-Μ

ΟΤ

ΗΤ

Α (

μS

/cm

)

ΑΠ

ΟΛ

ΥΤ

Η Σ

ΤΑ

ΘΜ

Η (

m)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ : ΓΕΩΤΡΗΣΗ

Α/Α ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΤΟ ΧΑΡΤΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ : 331

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΗΜΕΙΟΥ : Ρ35

ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΤΑΘΜΗ (m) ΑΓΩΓΙ-ΜΟΤΗΤΑ (μS/cm)

Εικόνα 26 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΑΡΜΕΝΩΝ

Page 41: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ · 2017. 2. 14. · ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2013»

Μαρίνος Κριτσωτάκης, Γεωλόγος MSc, PhD - Σαία Παυλίδου, Γεωλόγος MSc Σελίδα - 41 - από 165

2.5.2 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΕΔΡΟΥ (GR 1300043)

Το καρστικό σύστημα GR 1300043 περιλαμβάνει τον καρστικό υδροφορέας του όρους Κέ-δρου και Σάμιτος, εκτείνεται στο κεντρικό Ρέθυμνο με κύριες εκφορτίσεις τις πηγές του Σπηλίου και της Αγίας Φωτιάς στα ΒΔ, τις πηγές Μέρωνα, Γέννας, Παντάνασσας, Πατσού στα ΒΑ και τη πηγή Βρύσες Αμαρίου στα ανατολικά. Περιφερειακά ΝΔ του υδροφορέα έχουμε εκφορτίσεις μέσω νεότε-ρων σχηματισμών, (π.χ. πηγές Κεντροχωρίου, Πλατανέ, Κρύας Βρύσης). Η επιφανειακή εξάπλωση καταλαμβάνει έκταση 78,8 Km2 και δέχεται ένα μέσο ετήσιο ύψος βροχής της τάξης των 1400 χιλ. Η μέση ετήσια κατείσδυση εκτιμάται σε 55 εκατ. κ.μ. Το ισοζύγιο του υδροφορέα είναι πλεονασματικό. Αναλυτικότερα:

2.5.2.1 ΥΔΡΟΦΟΡΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΣΠΗΛΙΟΥ

Στην περιοχή του Σπηλίου στα ανθρακικά πετρώματα του καλύμματος της ζώνης Τρίπολης αναπτύσσεται υδροφόρος ορίζοντας με δυο σημαντικές πηγαίες εκφορτίσεις αυτές του Σπηλίου και της Αγίας Φωτιάς. Από τις δυο αυτές καρστικές πηγές και από μια γεώτρηση στην Αγία Φωτιά κα-λύπτονται υδρευτικές και αρδευτικές ανάγκες της ευρύτερης περιοχής Σπηλίου.

Η πηγή Σπηλίου εντοπίζεται σε υψόμετρο 400 μέτρων περίπου σε κορήματα. Η εκφόρτιση από τα ανθρακικά του καλύμματος της ζώνης Τρίπολης δεν είναι ορατή, πιθανόν όμως να συμβαίνει σε λίγο μεγαλύτερο υψόμετρο και να εκδηλώνεται μέσω των κορημάτων στο υψόμετρο των 400 μέτρων σε μέτωπο 25 μέτρων περίπου. Οι συνολικές εκφορτίσεις της πηγής υπολογίζονται τουλάχιστον στο

τριπλάσιο των μετρούμενων, ποσότητες που μετρούνταν από την ΥΕΒ (Εικόνα 28) πριν την κατα-

σκευή των υδρομαστευτικών και υδροληπτικών έργων και είναι περίπου 3 εκατ m3 ανά υδρολογικό έτος. Η πηγή Αγίας Φωτιάς, που είναι διαλείπουσα, εκφορτίζει σημειακά σε υψόμετρο περίπου 430 μέ-

τρα. Η στάθμη του υδροφόρου ορίζοντα εντοπίζεται στην παρακείμενη γεώτρηση Ρ29 (Εικόνα 29).

Η κατασκευή του υδροληπτικού έργου στην πηγή δεν επιτρέπει τη μέτρηση των εκροών, που με βάση παλαιότερες μετρήσεις υπολογίζονται περίπου στο 1,2 εκατ. κ.μ. ανά υδρολογικό έτος.

Εικόνα 27 ΠΗΓΗ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

Page 42: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ · 2017. 2. 14. · ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2013»

Μαρίνος Κριτσωτάκης, Γεωλόγος MSc, PhD - Σαία Παυλίδου, Γεωλόγος MSc Σελίδα - 42 - από 165

Η Ρ29 είναι γεώτρηση αναρρύθμισης της πηγής. Με αντλούμενες ποσότητες της τάξης των 0,2 εκατ. κ.μ. ανά υδρολογικό έτος προφανώς μειώνονται οι εκροές της πηγής, όμως η αναπλήρωση του υ-δροφόρου είναι πλήρης.

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

ΕΤ

ΗΣ

ΙΑ Π

ΑΡ

ΟΧ

Η (

m3

)

ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ

ΠΗΓΗ ΣΠΗΛΙΟΥ

Εικόνα 28 ΠΗΓΗ ΣΠΗΛΙΟΥ

300

340

380

420

460

500

400.00

410.00

420.00

430.00

440.00

450.00Α

ΓΩ

ΓΙ-

ΜΟ

ΤΗ

ΤΑ

S/c

m)

ΑΠ

ΟΛ

ΥΤ

Η Σ

ΤΑ

ΘΜ

Η (

m)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ : ΓΕΩΤΡΗΣΗ

Α/Α ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΤΟ ΧΑΡΤΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ : 326

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΗΜΕΙΟΥ : Ρ29

ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΤΑΘΜΗ (m) ΑΓΩΓΙ-ΜΟΤΗΤΑ (μS/cm)

Εικόνα 29 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΑΓ. ΦΩΤΙΑ

Page 43: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ · 2017. 2. 14. · ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2013»

Μαρίνος Κριτσωτάκης, Γεωλόγος MSc, PhD - Σαία Παυλίδου, Γεωλόγος MSc Σελίδα - 43 - από 165

2.5.2.2 ΥΔΡΟΦΟΡΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΚΕΔΡΟΥΣ (ΚΕΝΤΡΟΥΣ) - ΣΑΜΙΤΟΥ

Στην περιοχή Μέρωνας – Γερακάρι – Πατσός – Παντάνασσα – Απόστολοι, τα καλύμματα της

ζώνης Τρίπολης και της ζώνης Πίνδου επικάθονται των πετρωμάτων της Φυλλιτικής – Χαλαζιτικής σειράς σε υψόμετρα 400 – 600 μέτρων περίπου. Οι υδροφόροι ορίζοντες των ανθρακικών εκφορτί-ζουν μέρος του δυναμικού τους με τις πηγές Μέρωνα, Γέννας, Παντάνασσας, Πατσού κ.ά. και το υπόλοιπο προφανώς το μεταγγίζουν ανατολικά και νοτιοανατολικά.

Ο υδροφόρος ορίζοντας εντοπίζεται σε μεγάλο βάθος και φαίνεται να έχει αναφορά στη στάθμη της θάλασσας με υδροστατική στάθμη περίπου στα +35 μέτρα όπως καταγράφηκε στη γεώτρηση Ρ17

(Εικόνα 30), στην οποία και παρατηρείται μικρή πτώση της στάθμης. Στο νερό, παρατηρούνται υ-

ψηλές συγκεντρώσεις Ca+ και SO4--, που πιθανόν να οφείλονται στη διάλυση θειϊκών ορυκτών ό-πως είναι η γύψος. Η παρουσία αδιαπέρατων λιθολογιών όπως είναι ο «πρώτος φλύσχης» αλλά και οι διαφορές στην περατότητα που παρατηρούνται, συμβάλλουν στην εκφόρτιση σημαντικών ποσοτήτων νερού σε μεγάλα υψόμετρα και πριν καταλήξουν στον βαθύτερο και εκτεταμένο υδροφόρο ορίζοντα. Τέτοια περίπτωση αποτελεί και η πηγή (Ρ15-ΙΓΜΕΜ) στις Βρύσες Αμαρίου όπως και πολλές άλλες πηγές μόνιμης ροής, περιφερειακά του κυρίως του Κέντρους και λιγότερο της Σάμιτου. Εκδηλώνονται, επί-σης, πολλές εκφορτίσεις για μικρό διάστημα της χειμερινής περιόδου (π.χ. πηγή Αγίου Ευστρατίου) αλλά με μεγάλες παροχές, όπως και εκφορτίσεις μέσω νεότερων σχηματισμών, περιφερειακά του υδροφορέα (π.χ. πηγές Κεντροχωρίου, Πλατανέ, Κρύας Βρύσης). Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία το σύνολο των πηγαίων εκφορτίσεων, εκτιμώνται στη τάξη των 5 εκ. κ.μ. ανά υδρολογικό έτος.

Εικόνα 30 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Page 44: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ · 2017. 2. 14. · ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2013»

Μαρίνος Κριτσωτάκης, Γεωλόγος MSc, PhD - Σαία Παυλίδου, Γεωλόγος MSc Σελίδα - 44 - από 165

2.5.3 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ-ΑΣΙΔΕΡΩΤΑ (GR 1300042)

Ο υδροφόρος ορίζοντας του καρστικού συστήματος GR 1300042 αναπτύσσεται στα ανθρα-

κικά πετρώματα των ζωνών Πίνδου και Τρίπολης, τα οποία δομούν τους ορεινούς όγκους Ασιδέρω-τα, Ξηρό όρος, Κουρούπα Ψηλή Κορυφή και Κρυονερίτη. Η ύπαρξη των αδιαπέρατων σχηματισμών του φλύσχη και των νεογενών αποθέσεων, νότια του υ-δροφορέα, «προστατεύει» τον υδροφόρο από τη θάλασσα και δημιουργεί συνθήκες υπερπλήρωσης και υψηλές απόλυτες στάθμες. Η επιφανειακή εξάπλωση των ανθρακικών έχει έκταση 93,2 Km2 και δέχεται μέσο ετήσιο ύψος κα-τακρημνισμάτων 95 εκατ. κ.μ. (1000 χιλ) και από αυτά εκτιμάται ότι κατεισδύουν στον υδροφορέα περί τα 42 εκατ. κ.μ. Δύο σημαντικές πηγαίες εκφορτίσεις που παρατηρούνται είναι των πηγών Κουρταλιώτη και Λιγκρών.

2.5.3.1 ΥΔΡΟΦΟΡΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΑΣΙΔΕΡΩΤΑ

Υδροφόρος ορίζοντας αναπτύσσεται στα ανθρακικά πετρώματα των καλυμμάτων των ζω-νών Πίνδου και Τρίπολης, τα οποία δομούν τους ορεινούς όγκους Ασιδέρωτα. Η στάθμη του υδρο-

φόρου, όπως καταγράφηκε στη γεώτρηση Ρ48 (Εικόνα 32), εντοπίζεται στο υψόμετρο των +280

μέτρων. Στο νοτιοδυτικό τμήμα των ανθρακικών πετρωμάτων του Ασιδέρωτα αναπτύσσεται μεμο-νωμένος υδροφόρος ορίζοντας, ο οποίος εκδηλώνεται με την ανάβλυση της αξιόλογης πηγής στη θέση Λίγκρες, μέσω των πλευρικών κορημάτων, σε υψόμετρο +85 μέτρων περίπου. Αν και με την κατασκευή του υδρομαστευτικού έργου δεν υπάρχει δυνατότητα μετρήσεων, με βάση παλαιότερες

μετρήσεις της ΥΕΒ η μέση ετήσια εκροή της πηγής (Εικόνα 31) υπολογίζεται σε 1,45 εκατ. κ.μ. (ετή-

σια διακύμανση από 75 έως 250 m3/h ή μέση μηνιαία από 85 έως 290 κ.μ./ώρα). Ο υδροφορέας των ανθρακικών πετρωμάτων του Ασιδέρωτα καταλαμβάνει έκταση περίπου 15 km2 και τροφοδοτεί-ται άμεσα από τις βροχοπτώσεις. Το μέσο ετήσιο ύψος βροχής υπολογίζεται περίπου 1000 mm και όγκος νερού που δέχεται ο υδροφορέας από τις βροχοπτώσεις είναι της τάξης των 15 εκατ. κ.μ. ανά υδρολογικό έτος. Επομένως, με συντελεστή κατείσδυσης 45%, το νερό που κατεισδύει στον υδρο-φορέα είναι της τάξης των 6,7 εκατ κ.μ. ανά υδρολογικό έτος. Το σύνολο των πηγαίων εκφορτίσεων είναι περίπου 1,45 εκατ. κ.μ. και των απολήψεων από γεωτρήσεις περίπου 1,5 εκατ. κ.μ ανά υδρο-λογικό έτος. Το ισοζύγιο του υδροφόρου ορίζοντα, που αφορά το μεγαλύτερο τμήμα του υδροφορέα και ήδη εκμεταλλεύεται με γεωτρήσεις από το (πρώην) Δήμο Λάμπης, είναι θετικό

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

ΕΤΗ

ΣΙΑ

ΕΚΡ

ΟΗ

m3

ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ

ΠΗΓΗ : ΛΙΓΚΡΕΣ

Εικόνα 31 ΠΗΓΗ ΛΙΓΚΡΕΣ (ΥΕΒ)

Page 45: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ · 2017. 2. 14. · ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2013»

Μαρίνος Κριτσωτάκης, Γεωλόγος MSc, PhD - Σαία Παυλίδου, Γεωλόγος MSc Σελίδα - 45 - από 165

2.5.3.2 ΥΔΡΟΦΟΡΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΠΗΓΩΝ ΚΟΥΡΤΑΛΙΩΤΗ

Οι πηγές Κουρταλιώτη αναβλύζουν στην ανατολική πλευρά της κοίτης του Κουρταλιώτη πο-ταμού σε υψόμετρο 135 μέτρων και από τις εκροές τους καλύπτονται υδρευτικές και αρδευτικές α-νάγκες του πρώην Δήμου Φοίνικα. Το ανεκμετάλλευτο τμήμα των εκροών απορρέει επιφανειακά και καταλήγει στη λίμνη Πρέβελη (εκβολή του Μέγα ποταμού).

Ο υδροφόρος ορίζοντας των πηγών αναπτύσσεται στα ανθρακικά πετρώματα του καλύμμα-τος της ζώνης Τρίπολης με υποκείμενους αδιαπέρατους σχηματισμούς την αργιλοσχιστολιθική σει-ρά του καλύμματος της ζώνης Τρίπολης και τα πετρώματα της Φυλλιτικής – Χαλαζιτικής σειράς. Ε-κτιμάται ότι ο υδροφορέας των πηγών είναι το Ξηρό όρος, το όρος Κουρούπα και τμήμα του Κρυο-νερίτη

Με βάση τις μετρηθείσες παροχές η μέση ετήσια εκροή της πηγής είναι από 30 μέχρι 60 εκατ.

κ.μ. (Εικόνα 33). Η μέση μηνιαία εκροή κυμαίνεται από 3.550 μέχρι 5.100 κ.μ./ώρα.

270

280

290Σε

π-0

5

Μα

ρ-06

Οκτ

-06

Απ

ρ-07

Νοε

-07

Ιουν

-08

Δεκ

-08

ΑΠ

ΟΛ

ΥΤΗ

ΣΤΑ

ΘΜ

Η (m

)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΓΕΩΤΡΗΣΗ Ρ48

Εικόνα 32 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΑΚΟΥΜΙΩΝ (ΙΓΜΕΜ)

0

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

60,000,000

70,000,000

1972

-73

1973

-74

1974

-75

1975

-76

1976

-77

1977

-78

1978

-79

1980

-81

1981

-82

1982

-83

1983

-84

1984

-85

1985

-86

1986

-87

1987

-88

1988

-89

1989

-90

1990

-91

1991

-92

1992

-93

1993

-94

1994

-95

1995

-96

1996

-97

1997

-98

1998

-99

1999

-00

2000

-01

2001

-02

2002

-03

ΕΤΗ

ΣΙΑ

ΕΚΡ

ΟΗ

(m3)

ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ

ΠΗΓΗ ΚΟΥΡΤΑΛΙΩΤΗ

Εικόνα 33 ΠΗΓΗ ΚΟΥΡΤΑΛΙΩΤΗ (ΥΕΒ)

Page 46: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ · 2017. 2. 14. · ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2013»

Μαρίνος Κριτσωτάκης, Γεωλόγος MSc, PhD - Σαία Παυλίδου, Γεωλόγος MSc Σελίδα - 46 - από 165

2.6 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ ΚΑΙ ΤΑΛΕΩΝ ΟΡΕΩΝ (GR 130006)

Το καρστικό σύστημα GR 130006 καλύπτει την ευρύτερη περιοχή του ορεινού όγκου του

Ψηλορείτη συμπεριλαμβανομένων και των Ταλέων ορέων. Έχει έκταση 530 km2 και δέχεται έναν όγκο κατακρημνισμάτων της τάξης των 780x106 m3/έτος, με μέσο ετήσιο ύψος βροχής 1.473 mm/έτος.

Περιμετρικά του ορεινού όγκου απορρέουν αρκετές μεγάλες πηγές με μέση ετήσια εκφόρτιση

περίπου 250 εκατ. m3/έτος (Ζαρού, Γέργερης, Μαγαρικαρίου), Βοριζίων, Καμαρών, Νίθαυρης, Φουρφουρά, Φόδελε, Βενίου, Αξού και Αλμυρού Ηρακλείου). Από αυτά, τα 240 εκατ. m3/έτος απορ-ρέουν μόνο από την καρστικά υφάλμυρη πηγή του Αλμυρού Ηρακλείου. Ο μέσος ετήσιος όγκος κα-τεισδύοντος νερού εκτιμάται σε 450 εκατ. κ.μ. Το υδροσύστημα θεωρείται πλεονασματικό.

Για την παρακολούθηση αυτού του συστήματος έχει εγκατασταθεί ένας τηλεμετρικός σταθμό,

στον Άγιο Μύρωνα και παρακολουθείται με δεκαπέντε (15) σταθμούς του ΙΓΜΕΜ. Τα υδροφόρα του ΒΑ Ψηλορείτη παρακολουθούνται επίσης και από τη ΔΕΥΑ Ηρακλείου.

Το καρστικό υδροφόρο σύστημα Ψηλορείτη και Ταλέων ορέων GR 130006 διακρίνεται στα

παρακάτω πέντε επί μέρους συστήματα (Εικόνα 34):

Εικόνα 34 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ ΚΑΙ ΤΑΛΕΩΝ ΟΡΕΩΝ (GR

130006)

Page 47: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ · 2017. 2. 14. · ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2013»

Μαρίνος Κριτσωτάκης, Γεωλόγος MSc, PhD - Σαία Παυλίδου, Γεωλόγος MSc Σελίδα - 47 - από 165

2.6.1 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΒΑ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ-ΑΓ.ΜΥΡΩΝΑ-ΚΡΟΥΣΩΝΑ-ΔΑΦΝΩΝ(GR 1300063)

Το καρστικό σύστημα GR 1300063 του Ψηλορείτη ανάντη της πηγής του Αλμυρού εκμεταλ-

λεύεται από σύστημα γεωτρήσεων στις περιοχές Κέρη, Τύλισσος, Κρουσώνας, Αγ. Μύρωνας και Δαφνές. Το νερό που αντλείται από τα πεδία των γεωτρήσεων Κρουσώνα, Αγ. Μύρωνα και Δαφνών είναι πολύ καλής ποιότητας, ενώ στα πεδία Τυλίσσου και Κέρης, λόγω υπεράντλησης και τοπικών γεωλογικών συνθηκών (σχετικά απομονωμένη υδρογεωλογική λεκάνη), έχει υποστεί υφαλμύρινση.

Η πηγή του Αλμυρού εκρέει κατά μέσο όρο 240 εκατ. κ.μ./ έτος με μέγιστο 368 και ελάχιστο

166 εκατ. κ.μ./ έτος (Εικόνα 37 & Εικόνα 36) και η παροχή της κυμαίνεται από 3,6 έως 53 m3/sec. Η

συγκέντρωση των χλωριόντων κυμαίνεται από 20 έως 6000 ppm (Εικόνα 38 & Εικόνα 39)

Από το διάγραμμα διακύμανσης της στάθμης στον τηλεμετρικό σταθμό του Αγ. Μύρωνα

(Εικόνα 35), φαίνεται η πτώση στάθμης στα υδρολογικά έτη 2005- 2010, κυμάνθηκε στα ίδια επίπε-

δα. Χαρακτηριστική είναι η πτώση στάθμης κατά τους καλοκαιρινούς μήνες όπου οι βροχοπτώσεις είναι περιορισμένες και οι αντλήσεις αυξημένες. Το διάγραμμα επίσης δείχνει ότι το υδροφόρο έχει ανάλογη απόκριση με την πηγή του Αλμυρού.

Το διάγραμμα της Εικόνα 40 κατασκευάστηκε με στοιχεία της ΔΕΥΑΗ και η γεώτρηση ευρί-

σκεται στο πλησιέστερο σημείο του υδροφορέα με νερό καλής ποιότητας.

Τα διάγραμμα της Εικόνα 41 δείχνει τη μεταβολή της στάθμης και της αγωγιμότητας γεώ-

τρησης της λεκάνης Κρουσώνα. Παρατηρούμε ότι το ετήσιο ισοζύγιο εμπλουτισμού – αντλήσεων είναι σταθερό.

y = 0.0001x + 357.69

R2 = 0.0003

300

310

320

330

340

350

360

370

380

390

400

2-Ιουν

-05

1-Αυγ-

05

30-Σεπ

-05

29-Νοε-

05

28-Ιαν-

06

29-Μαρ-0

6

28-Μαϊ-0

6

27-Ιουλ-

06

25-Σεπ

-06

24-Νοε-

06

23-Ιαν-

07

24-Μαρ-0

7

23-Μαϊ-0

7

22-Ιουλ-

07

20-Σεπ

-07

19-Νοε-

07

18-Ιαν-

08

18-Μαρ-0

8

17-Μαϊ-0

8

16-Ιουλ-

08

14-Σεπ

-08

13-Νοε-

08

12-Ιαν-

09

13-Μαρ-0

9

12-Μαϊ-0

9

11-Ιουλ-

09

9-Σεπ

-09

8-Νοε-

09

7-Ιαν-

10

8-Μαρ-1

0

7-Μαϊ-1

0

6-Ιουλ

-10

Στά

θμη

(m

)

στάθμη από επιφάνεια (m)

Γραμμική (στάθμη από επιφάνεια (m))

Εικόνα 35. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΓ. ΜΥΡΩΝΑ

(βάθος τοποθέτησης οργάνου 377,35 m)

Page 48: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ · 2017. 2. 14. · ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2013»

Μαρίνος Κριτσωτάκης, Γεωλόγος MSc, PhD - Σαία Παυλίδου, Γεωλόγος MSc Σελίδα - 48 - από 165

Εικόνα 36 ΠΗΓΗ ΑΛΜΥΡΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (μηνιαίες εκροές σε εκατ. κ.μ.)

Εικόνα 37 ΠΗΓΗ ΑΛΜΥΡΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ετήσιες εκροές σε εκατ. κ.μ.)

Page 49: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ · 2017. 2. 14. · ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2013»

Μαρίνος Κριτσωτάκης, Γεωλόγος MSc, PhD - Σαία Παυλίδου, Γεωλόγος MSc Σελίδα - 49 - από 165

Εικόνα 38 ΠΗΓΗ ΑΛΜΥΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΧΛΩΡΙΟΝΤΩΝ ( ppm )&

ΕΚΡΟΗ (m3/sec)

Εικόνα 39 ΠΕΙΡΑΜΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΠΗΓΗΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ –

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΧΛΩΡΙΟΝΤΩΝ ( ppm ) & ΕΚΡΟΗ (m3/sec)

Page 50: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ · 2017. 2. 14. · ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2013»

Μαρίνος Κριτσωτάκης, Γεωλόγος MSc, PhD - Σαία Παυλίδου, Γεωλόγος MSc Σελίδα - 50 - από 165

0

5

10

15

20

25

335

340

345

350

355

360

365

370

375

380

1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

ΧΛ

ΩΡ

ΙΟΝ

ΤΑ

ΑΓΩ

ΓΙΜ

ΟΤΗ

ΤΑ

ΕΤΟΣ

ΓΕΩΤΡΗΣΗ Τ19 ΔΕΥΑΗ ΓΩΝΙΑΝΟ ΦΑΡΑΓΓΙ

Αγωγ/τα (μS/cm) Χλωρ/ντα (mg/L)

Εικόνα 40 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΔΕΥΑΗ Τ19 ΓΩΝΙΑΝΟ ΦΑΡΑΓΓΙ

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1,000

-10

0

10

20

30

40

50

5/1

2/2

00

2

5/1

2/2

00

3

4/1

2/2

00

4

4/1

2/2

00

5

4/1

2/2

00

6

4/1

2/2

00

7

3/1

2/2

00

8

3/1

2/2

00

9

3/1

2/2

01

0

3/1

2/2

01

1

2/1

2/2

01

2

2/1

2/2

01

3

2/1

2/2

01

4

ΑΓ

ΩΓ

ΙΜΟ

ΤΗ

ΤΑ

S/c

m)

ΑΠ

ΟΛ

ΥΤ

Η Σ

ΤΑ

ΘΜ

Η (

m)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ : ΓΕΩΤΡΗΣΗ

Α/Α ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΤΟ ΧΑΡΤΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ :378

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΗΜΕΙΟΥ : Ψ6

ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΤΑΘΜΗ (m) ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (μS/cm)

Εικόνα 41 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΔΕΥΑΗ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ (ΚΡΟΥΣΩΝΑ)

Page 51: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ · 2017. 2. 14. · ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2013»

Μαρίνος Κριτσωτάκης, Γεωλόγος MSc, PhD - Σαία Παυλίδου, Γεωλόγος MSc Σελίδα - 51 - από 165

2.6.2 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΥΛΙΣΟΥ- ΚΕΡΗΣ (GR 1300064)

Το καρστικό υδροφόρο της λεκάνης Τυλίσου και Κέρης βρίσκεται ανάντη της πηγής του Αλμυρού. Η εκμετάλλευσή του άρχισε από τη δεκαετία του 1990 για να καλύψει τις υδρευτικές ανάγκες του Ηρα-κλείου καθώς και των οικισμών της περιοχής. Ως αποτέλεσμα της μεγάλης ζήτησης και κατά συνέ-πεια των αυξημένων αντλήσεων, αυτό έχει υφαλμυριστεί. Με βάση τα στοιχεία της ΔΕΥΑ Ηρακλείου διαχρονικά η αγωγιμότητα των γεωτρήσεων της Τυλίσου μεταβάλλεται από 1000 -7000 μS/cm και τα χλωριόντα από 330-2.280 mg/L ενώ των γεωτρήσεων της Κέρης μεταβάλλεται από 300-3.800 μS/cm και 47-1.100 mg/L αντίστοιχα.

Στα διαγράμματα (Εικόνα 42 και Εικόνα 43) δίνεται ο μέσος όρος της αγωγιμότητας όλων των γεω-τρήσεων της περιοχής Τυλίσου και Κέρης αντίστοιχα.

Το διάγραμμα της Εικόνα 44 αναφέρεται στο μέσο όρο των γεωτρήσεων Τυλίσου – Κέρης και Κρου-σώνα που καταλήγουν σε δεξαμενή ύδρευσης της ΔΕΥΑ Ηρακλείου. Παρατηρείτε ότι αγωγιμότητα των παραπάνω γεωτρήσεων μεταβάλλεται από 1.440 -2.440 μS/cm και τα χλωριόντα από 300-640 mg/L

0200400600800100012001400160018002000

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

Χλ

ωρ

τα

(m

g/L)

Αγ

ωγ

/τα

S/cm

)

ΕΤΟΣ

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΤΥΛΙΣΟΥ

Αγωγ/τα (μS/cm) Χλωρ/ντα (mg/L)

Εικόνα 42 ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΤΥΛΙΣΟΥ (ΔΕΥΑΗ)

Page 52: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ · 2017. 2. 14. · ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2013»

Μαρίνος Κριτσωτάκης, Γεωλόγος MSc, PhD - Σαία Παυλίδου, Γεωλόγος MSc Σελίδα - 52 - από 165

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

Χλ

ωρ

/ντα

(m

g/L

)

Αγ

ωγ

/τα

S/c

m)

ΕΤΟΣ

ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΚΕΡΗΣ (ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ)

Αγωγ/τα (μS/cm) Χλωρ/ντα (mg/L)

Εικόνα 43 ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΚΕΡΗΣ (ΔΕΥΑΗ)

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

Χλ

ωρ

/ντα

(m

g/L

)

Αγ

ωγ

/τα

S/c

m)

ΕΤΟΣ

ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΤΥΛΙΣΟΥ-ΚΕΡΗΣ-ΚΡΟΥΣΩΝΑ

Αγωγ/τα (μS/cm) Χλωρ/ντα (mg/L)

Εικόνα 44 ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΤΥΛΙΣΟΥ-ΚΕΡΗΣ- ΚΡΟΥΣΩΝΑ (ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ)

Page 53: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ · 2017. 2. 14. · ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2013»

Μαρίνος Κριτσωτάκης, Γεωλόγος MSc, PhD - Σαία Παυλίδου, Γεωλόγος MSc Σελίδα - 53 - από 165

2.6.3 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΔ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ (GR 1300062)

Το υδροφόρο σύστημα GR 1300062 του ΒΔ Ψηλορείτη λόγω της μικρής εκμετάλλευσής του παρα-κολουθείται με ένα σταθμό στις Μαργαρίτες. Το διάγραμμα (Εικόνα 45) του σταθμού αυτού μας δείχνει ότι το νερό είναι καλής ποιότητας και το ισοζύγιο αντλήσεων – εμπλουτισμού είναι ισορροπημένο

2.6.4 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΛΑΙΩΝ ΟΡΕΩΝ (GR 1300061)

Το καρστικό σύστημα των Ταλαίων ορέων παρακολουθείται με τέσσερις γεωτρήσεις. Με βάση τα διαγράμματα αυτά στις επί μέρους λεκάνες του συστήματος παρατηρούνται τα παρακάτω:

- Η λεκάνη του Φόδελε, η οποία εκφορτίζεται στις πηγές Φόδελε (Παναγιά-Σκοτεινή-Κεφ/ση) με μέση ετήσια παροχή 3,7 εκατ. κ.μ., παρουσιάζει μια συνολική πτώση στάθμης της τάξης

των 40 μέτρων από τα οποία τα 20 μέτρα το τελευταίο έτος (Εικόνα 46). Η πτώση πιθανά οφείλεται στις γεωτρήσεις που λειτούργησαν κλιμακωτά την τελευταία 10ετία στην περιοχή. Θα πρέπει να παρακολουθηθεί ο υδροφορέας σε σχέση με τις απορροές των πηγών ώστε να ενεργοποιηθούν οι περιβαλλοντικοί όροι για την προστασία της ελάχιστης απορροής των πηγών.

- Η λεκάνη του Μελιδονίου εμφανίζει συνολική πτώση στάθμης της τάξης των 50 μέτρων (με-

ταξύ ξηρής και υγρής περιόδου) η οποία όμως αναπληρώνεται (Εικόνα 47). Η λεκάνη δεν

παρουσιάζει πρόβλημα ως προς το ισοζύγιό της.

- Η λεκάνη Ρουμελή - Σκεπαστή εμφανίζει κανονική αναπλήρωση μεταξύ ξηρής και υγρής περιόδου με πτώση στάθμης μέχρι της τάξης των 20 μέτρων, όμως η αγωγιμότητα είναι υ-

ψηλή και οφείλεται στην ύπαρξη στρώματος ορυκτού άλατος (Εικόνα 48 & Εικόνα 49).

0

100

200

300

400

500

600

700

800

20

30

40

50

5/1

2/2

00

2

5/1

2/2

00

3

4/1

2/2

00

4

4/1

2/2

00

5

4/1

2/2

00

6

4/1

2/2

00

7

3/1

2/2

00

8

3/1

2/2

00

9

3/1

2/2

01

0

3/1

2/2

01

1

2/1

2/2

01

2

2/1

2/2

01

3

2/1

2/2

01

4

ΑΓ

ΩΓ

ΙΜΟ

ΤΗ

ΤΑ

S/c

m)

ΑΠ

ΟΛ

ΥΤ

Η Σ

ΤΑ

ΘΜ

Η (

m)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ : ΓΕΩΤΡΗΣΗ

Α/Α ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΤΟ ΧΑΡΤΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ : 364

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΗΜΕΙΟΥ : Ψ32

ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΤΑΘΜΗ (m) ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (μS/cm)

Εικόνα 45 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ/ΜΑΡΓΑΡΙΤΩΝ

Page 54: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ · 2017. 2. 14. · ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2013»

Μαρίνος Κριτσωτάκης, Γεωλόγος MSc, PhD - Σαία Παυλίδου, Γεωλόγος MSc Σελίδα - 54 - από 165

Εικόνα 46 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΦΟΔΕΛΕ

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

ΑΓ

ΩΓ

ΙΜΟ

ΤΗ

ΤΑ

S/c

m)

ΑΠ

ΟΛ

ΥΤ

Η Σ

ΤΑ

ΘΜ

Η (

m)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ : ΓΕΩΤΡΗΣΗ

Α/Α ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΤΟ ΧΑΡΤΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ : 350

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΗΜΕΙΟΥ : Ψ15

ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΤΑΘΜΗ (m) ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (μS/cm)

0

200

400

600

800

1,000

1,200

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

5/1

2/2

00

2

5/1

2/2

00

3

4/1

2/2

00

4

4/1

2/2

00

5

4/1

2/2

00

6

4/1

2/2

00

7

3/1

2/2

00

8

3/1

2/2

00

9

3/1

2/2

01

0

3/1

2/2

01

1

2/1

2/2

01

2

2/1

2/2

01

3

2/1

2/2

01

4

ΑΓ

ΩΓ

ΙΜΟ

ΤΗ

ΤΑ

S/c

m)

ΑΠ

ΟΛ

ΥΤ

Η Σ

ΤΑ

ΘΜ

Η (

m)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ : ΓΕΩΤΡΗΣΗ

Α/Α ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΤΟ ΧΑΡΤΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ : 367

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΗΜΕΙΟΥ : Ψ37

ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΤΑΘΜΗ (m) ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (μS/cm)

Εικόνα 47 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΜΕΛΙΔΟΝΙΟΥ

Page 55: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ · 2017. 2. 14. · ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2013»

Μαρίνος Κριτσωτάκης, Γεωλόγος MSc, PhD - Σαία Παυλίδου, Γεωλόγος MSc Σελίδα - 55 - από 165

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

45.00

50.00

ΑΠ

ΟΛ

ΥΤ

Η Σ

ΤΑ

ΘΜ

Η (

m)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ : ΓΕΩΤΡΗΣΗ

Α/Α ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΤΟ ΧΑΡΤΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ : 317

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΗΜΕΙΟΥ : Ρ12

ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΤΑΘΜΗ (m) ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (μS/cm)

Εικόνα 48 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΣΚΕΠΑΣΤΗΣ

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

10.00

12.00

14.00

16.00

18.00

20.00

ΑΠ

ΟΛ

ΥΤ

Η Σ

ΤΑ

ΘΜ

Η (

m)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ : ΓΕΩΤΡΗΣΗ

Α/Α ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΤΟ ΧΑΡΤΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ : 316

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΗΜΕΙΟΥ : Ρ11

ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΤΑΘΜΗ (m) ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (μS/cm)

Εικόνα 49 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΡΟΥΜΕΛΗ

Page 56: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ · 2017. 2. 14. · ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2013»

Μαρίνος Κριτσωτάκης, Γεωλόγος MSc, PhD - Σαία Παυλίδου, Γεωλόγος MSc Σελίδα - 56 - από 165

2.6.5 καρστικο ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ (GR1300065)

Το καρστικό σύστημα GR1300065 περιλαμβάνει τα ανθρακικά του νότιου Ψηλορείτη με χαρα-

κτηριστικό τις πηγαίες εκφορτίσεις περιμετρικά των ανθρακικών. Στη περιοχή έχουν ανορυχθεί βα-θιές γεωτρήσεις και έχει ευρεθεί σημαντικός υδροφόρος ορίζοντας ο οποίος έχει αναφορά το επίπε-δο της θάλασσας (Γέργερη, Βορίζα).

Στη ΝΑ πλευρά το κάλυμμα της Τρίπολης τροφοδοτεί, τις πηγές: Φουντάνα και Πέρα Βρύση στην

Γέργερη ( Εικόνα 52 & Εικόνα 53), Μάτι και Στέρνα στον Ζαρό (Εικόνα 50 & Εικόνα 51 ), Βοριζίων,

Αγ. Νικολάου και Βροντισίου. Οι πηγές Φουντάνα και Πέρα Βρύση έχουν ετήσια παροχή 1,5-2,5 εκατ. κ.μ. (180 -188 m3/h), η πηγή Μάτι έχει ετήσια παροχή γύρω στα 3,25 εκατ κ.μ. (396 m3/h έως 424 m3/h) και η πηγή Στέρνα έχει ετήσια παροχή 400.000–500.000 κ.μ. (44,7- 66,4 m3/h). Οι άλλες πηγές, Βοριζίων (0,3 – 87,0 m3 /h), Αγ. Νικολάου (4 m3/h -92 m3/h) και Βροντισίου (0,7-4 m3/h η μία και 0,7-6 m3/h η δεύτερη) , έχουν συνολική μέση ετήσια παροχή 355.000 m3. Όσον αφορά την πηγή Καμάρες οι παροχές της κυμαίνονται από 13 έως 27 m3 /h.

Στην ΝΔ πλευρά το κάλυμμα της Τρίπολης εκφορτίζεται στις πηγές Φουρφουρά (παροχή 4,6

m3/h έως 31,7 m3/h) και Νίθαυρης (παροχή 2,1 m3/h έως 13,5 m3/h).

Εικόνα 50 ΠΗΓΗ ΒΟΤΟΜΟΣ - ΖΑΡΟΥ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΕΚΡΟΕΣ (σε χιλιάδες κ.μ.)

Page 57: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ · 2017. 2. 14. · ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2013»

Μαρίνος Κριτσωτάκης, Γεωλόγος MSc, PhD - Σαία Παυλίδου, Γεωλόγος MSc Σελίδα - 57 - από 165

Εικόνα 51 ΠΗΓΗ ΒΟΤΟΜΟΣ - ΖΑΡΟΥ ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΡΟΕΣ (σε εκατ. κ.μ.)

Εικόνα 52 ΠΗΓΗ ΓΕΡΓΕΡΗΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΡΟΕΣ (σε εκατ. κ.μ.)

Page 58: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ · 2017. 2. 14. · ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2013»

Μαρίνος Κριτσωτάκης, Γεωλόγος MSc, PhD - Σαία Παυλίδου, Γεωλόγος MSc Σελίδα - 58 - από 165

2.7 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΟΥΧΤΑ – ΟΞΥ ΚΕΦΑΛΙ (GR130030)

Στη λεκάνη του Ηρακλείου, λόγω τεκτονισμού, εμφανίζονται και προνεογενείς σχηματισμοί,

με σημαντικότερες εμφανίσεις στον ορεινό όγκο Γιούχτα και στις περιοχές Ρουκάνι – Καρκαδιώτισσα - Λαράνι – Μελιδόνι. Στις περιοχές αυτές εντοπίστηκαν υπόγειες υδροφορίες οι οποίες εμπλουτίζο-νται, από το νερό που κατεισδύει στους ανθρακικούς σχηματισμούς καθώς και πλευρικά από τους υπερκείμενους νεογενείς σχηματισμούς.

Υπόγειες υδροφορίες σε προνεογενείς ανθρακικούς σχηματισμούς έχουν εντοπισθεί και σε περιοχές που καλύπτονται από νεογενείς αποθέσεις, όπως στην περιοχή Δαφνών.

Το Καρστικό υδροφόρο σύστημα Γιούχτα – Οξύ Κεφάλι διακρίνεται στα παρακάτω δυο επί

μέρους συστήματα (Εικόνα 54):

Εικόνα 54 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΟΥΧΤΑ – ΟΞΥ ΚΕΦΑΛΙ (GR130030)

Εικόνα 53 ΠΗΓΗ ΓΕΡΓΕΡΗΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΕΚΡΟΕΣ (σε χιλιάδες κ.μ.)

Page 59: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ · 2017. 2. 14. · ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2013»

Μαρίνος Κριτσωτάκης, Γεωλόγος MSc, PhD - Σαία Παυλίδου, Γεωλόγος MSc Σελίδα - 59 - από 165

2.7.1 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΓΙΟΥΧΤΑ (GR1300301)

Το Καρστικό Υδροφόρο σύστημα Γιούχτα GR1300301 περιλαμβάνει τα ανθρακικά της περι-οχής του ομώνυμου όρους. Ο ορεινός όγκος Γιούχτας δομείται από ανθρακικά της γεωλογικής ζώ-νης της Τρίπολης και έχει έκταση περί τα 3,9 Km2. Διαμορφώνεται υπόγεια υδροφορία με απόλυτη στάθμη περίπου στα +20 μέτρα.

Το μέσο ετήσιο ύψος βροχής ανέρχεται στα 700 χιλιοστά και η απευθείας κατείσδυση στον υδροφόρο εκτιμάται στην τάξη των 1,3 εκατ κ.μ. ετησίως. Εκτιμάται ότι ο υδροφόρος εμπλουτίζεται και πλευρικά από τους νεογενείς σχηματισμούς. Η εκμετάλλευση του υδροφόρου γίνεται από τον

πρώην Δήμο Αρχανών και από τη ΔΕΥΑΗ και παρατηρείται αναπλήρωση του υδροφόρου (Εικόνα

55).

Το νερό είναι καλής ποιότητας και χρησιμοποιείται μόνο για ύδρευση

2.7.1 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΟΥΣ ΟΞΥ ΚΕΦΑΛΙ, ΔΑΜΑΝΙΑ – ΛΑΡΑΝΙ (GR1300302)

Το Καρστικό Υδροφόρο σύστημα GR1300302 περιλαμβάνει τα ανθρακικά του όρους Οξύ Κεφά-

λι. Βόρεια του όρους, στην περιοχή Ρουκάνι – Καρκαδιώτισσα, απαντώνται εμφανίσεις του οφιολιθικού συμπλέγματος, του Φλύσχη της γεωλογικής ζώνης Πίνδου και μικρότερες εμφανίσεις ανθρακικών της γεωλογικής ζώνης Πίνδου. Οι γεωτρήσεις που έγιναν στην περιοχή εντόπισαν σε μεγάλο βάθος (απόλυτη στάθμη +40 μέτρα) τον υδροφόρο ορίζοντα των ανθρακικών της γεωλογικής ζώνης της

Τρίπολης (Εικόνα 56).

Νότια του όρους στην περιοχή του Λαρανίου – Δαμανίων έχουμε εμφανίσεις του Φλύσχη και αν-

θρακικών της γεωλογικής ζώνης Τρίπολης (Εικόνα 57). Ο υδροφόρος ορίζοντας και εδώ αναπτύσ-

σεται σε μεγάλο βάθος (420 μέτρα από την επιφάνεια του εδάφους) Ο υδροφόρος αυτός εκμεταλλεύεται από αριθμό γεωτρήσεων κυρίως δημοτικές και εκτιμάται

ότι αντλούνται συνολικά 650.000 κ.μ./έτος. Ο υδροφόρος εμφανίζει ετήσια αναπλήρωση και το νερό

0

300

600

900

1,200

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

Δεκ

-02

Δεκ

-03

Δεκ

-04

Δεκ

-05

Δεκ

-06

Δεκ

-07

Δεκ

-08

Δεκ

-09

Δεκ

-10

Δεκ

-11

Δεκ

-12

Δεκ

-13

Δεκ

-14

ΑΓ

ΩΓ

ΙΜΟ

ΤΗ

ΤΑ

S/c

m)

ΑΠ

ΟΛ

ΥΤ

Η Σ

ΤΑ

ΘΜ

Η (

m)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ : ΓΕΩΤΡΗΣΗ

Α/Α ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΤΟ ΧΑΡΤΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ : 262

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΗΜΕΙΟΥ : ΛΗ6

ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΤΑΘΜΗ (m) ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (μS/cm)

Εικόνα 55 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΓΙΟΥΧΤΑ (ΑΡΧΑΝΩΝ)

Page 60: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ · 2017. 2. 14. · ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2013»

Μαρίνος Κριτσωτάκης, Γεωλόγος MSc, PhD - Σαία Παυλίδου, Γεωλόγος MSc Σελίδα - 60 - από 165

του είναι καλής ποιότητας. Οι παροχές των γεωτρήσεων δεν δικαιολογούνται από την απ’ ευθείας κατείσδυση του νερού της βροχής στα ανθρακικά πετρώματα, δεδομένου ότι οι εμφανίσεις είναι πο-λύ μικρές και επομένως συνάγεται ότι έχουμε υπόγεια και πλευρική τροφοδότηση του υδροφόρου η οποία δεν έχει εκτιμηθεί ακόμη.

0

200

400

600

800

1,000

1,200

20

30

40

50

60

70

80

Απ

ρ-0

4

Ιου

ν-0

4

Αυ

γ-0

4

Οκ

τ-0

4

Δεκ

-04

Μα

ρ-0

5

Μα

ϊ-0

5

Ιου

λ-0

5

Σεπ

-05

Νο

ε-0

5

Ιαν

-06

Μα

ρ-0

6

Μα

ϊ-0

6

Ιου

λ-0

6

Σεπ

-06

Νο

ε-0

6

Ιαν

-07

Μα

ρ-0

7

Μα

ϊ-0

7

Ιου

λ-0

7

Σεπ

-07

Νο

ε-0

7

Ιαν

-08

Μα

ρ-0

8

Μα

ϊ-0

8

Ιου

λ-0

8

Σεπ

-08

Νο

ε-0

8

ΑΓ

ΩΓ

ΙΜΟ

ΤΗ

ΤΑ

S/c

m)

ΑΠ

ΟΛ

ΥΤ

Η Σ

ΤΑ

ΘΜ

Η (

m)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ : ΓΕΩΤΡΗΣΗ

Α/Α ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΤΟ ΧΑΡΤΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ : 258

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΗΜΕΙΟΥ : ΛΗ2

ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΤΑΘΜΗ (m) ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (μS/cm)

Εικόνα 56 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΣ (ΡΟΥΚΑΝΙ-ΚΑΡΚΑΔΙΩΤΙΣΣΑ)

300

400

500

600

700

800

900

1,000

Φεβ

-04

Ιουλ-0

4

Ιαν-0

5

Ιουλ-0

5

Δεκ-0

5

Ιουν-0

6

Δεκ-0

6

Μα

ϊ-07

Νο

ε-0

7

ΑΑ

ΓΩ

ΓΙΜ

ΟΤ

ΗΤ

Α (μ

S/c

m)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ : ΓΕΩΤΡΗΣΗΑ/Α ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΤΟ ΧΑΡΤΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ : 259

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΗΜΕΙΟΥ : ΛΗ3

Εικόνα 57 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΔΑΜΑΝΙΩΝ

Page 61: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ · 2017. 2. 14. · ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2013»

Μαρίνος Κριτσωτάκης, Γεωλόγος MSc, PhD - Σαία Παυλίδου, Γεωλόγος MSc Σελίδα - 61 - από 165

2.8 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (GR130031) Το Καρστικό υδροφόρο σύστημα Βόρειου Ηρακλείου διακρίνεται στα παρακάτω δύο επί μέ-

ρους συστήματα (Εικόνα 58):

2.8.1 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ ΧΩΡΙΟΥ-ΣΜΑΡΙΟΥ (GR1300311)

Στο καρστικό υδροφόρο GR1300311 οι κυριότερες εμφανίσεις ανθρακικών (Αποστόλοι – Σμάρι - Επισκοπή) κατατάσσονται στη γεωλογική ζώνη της Πίνδου, οι οποίοι είναι αρκετά συμπα-γείς με αποτέλεσμα να έχουν, σε σχέση με τους ανθρακικούς σχηματισμούς της γεωλογικής ζώνης της Τρίπολης, χαμηλό συντελεστή περατότητας. Η επιφανειακή εξάπλωση του υδροφόρου έχει έ-κταση 69,13 Km2.

Η μέση ετήσια βροχόπτωση ανέρχεται 700 mm και η άμεση κατείσδυση εκτιμάται σε 20 εκατ. κ.μ..

Παρόλο που οι ασβεστόλιθοι φαίνονται να επικάθονται του Φλύσχη της γεωλογικής ζώνης Τρίπολης, εν τούτοις δεν παρατηρούνται αξιόλογες εκφορτίσεις πηγών στα περιθώρια του σχηματι-σμού. Σημαντικότερες είναι δύο μικροπηγές στο βορειοανατολικό τμήμα του σχηματισμού των ο-ποίων το νερό χρησιμοποιείται για την ύδρευση των κατοίκων του Δ.Δ. Καλού Χωριού και η παροχή τους δεν ξεπερνά τα 10 m3/h. Οι γεωτρήσεις που ανορύχθηκαν σε αυτό το υδροφόρο έδωσαν σχετι-κά μικρές παροχές (20-30 m3/h) και εκτιμάται ότι συνολικά αντλούνται περίπου 500.000 m3 ετησίως.

Οι στάθμες στο υδροφόρο ευρίσκονται σε διαφορετικά απόλυτα υψόμετρα με νερό καλής

ποιότητας ( Εικόνα 59 & Εικόνα 60 ).

Εικόνα 58 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (GR130031)

Page 62: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ · 2017. 2. 14. · ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2013»

Μαρίνος Κριτσωτάκης, Γεωλόγος MSc, PhD - Σαία Παυλίδου, Γεωλόγος MSc Σελίδα - 62 - από 165

Το νερό του υδροφόρου χρησιμοποιείται τόσο για ύδρευση όσο και για άρδευση.

Εικόνα 59 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ/ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

300350400450500550600650700750800850900

8090

100110120130140150160170180190200

Μα

ρ-0

5

Μα

ϊ-05

Ιουλ-0

5

Σεπ

-05

Νοε-

05

Ιαν-0

6

Μα

ρ-0

6

Μα

ϊ-06

Ιουλ-0

6

Σεπ

-06

Νοε-

06

Ιαν-0

7

Μα

ρ-0

7

Μα

ϊ-07

Ιουλ-0

7

Σεπ

-07

Μα

ϊ-08

Νοε-

08 Α

ΓΩ

ΓΙΜ

ΟΤ

ΗΤ

Α (μ

S/c

m)

ΑΠ

ΟΛ

ΥΤ

Η Σ

ΤΑ

ΘΜ

Η (

m)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ : ΓΕΩΤΡΗΣΗΑ/Α ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΤΟ ΧΑΡΤΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ : 181

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΗΜΕΙΟΥ : Δ59

ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΤΑΘΜΗ (m) ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (μS/cm)

Εικόνα 60 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΧΟΧΛΑΚΙΕΣ/ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

Page 63: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ · 2017. 2. 14. · ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2013»

Μαρίνος Κριτσωτάκης, Γεωλόγος MSc, PhD - Σαία Παυλίδου, Γεωλόγος MSc Σελίδα - 63 - από 165

2.8.2 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ- ΓΟΥΒΩΝ - ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ (GR1300312)

Στο υδροφόρο GR1300312 οι κυριότερες εμφανίσεις ανθρακικών κατατάσσονται στη γεωλο-γική ζώνη της Τρίπολης και η επιφανειακή εξάπλωσή τους έχει έκταση 57,68 Km2.

Η μέση ετήσια βροχόπτωση ανέρχεται 600 mm και η άμεση κατείσδυση εκτιμάται σε 17,3 εκατ. κ.μ.

Οι ανθρακικοί σχηματισμοί είναι σε άμεση είτε σε έμμεση επαφή με την θάλασσα, και το υδροφόρο σύστημα είναι υφάλμυρο λόγω των υπεραντλήσεων που έχει υποστεί. Οι παροχές ά-ντλησης των γεωτρήσεων κυμαίνονται από 20 –50 m3/h ενώ σημαντικές είναι οι ποσότητες που εκ-φορτίζονται στη θάλασσα.

Ο υδροφόρος παρακολουθείται από τις γεωτρήσεις (Εικόνα 61 & Εικόνα 62). Από τα δια-

γράμματα φαίνεται ότι η δυναμική στάθμη του υδροφόρου βρίσκεται κάτω από την επιφάνεια θα-λάσσης με αποτέλεσμα να διεισδύει το θαλασσινό νερό και ο υδροφόρος να υφαλμυρίζει.

2,5002,7002,9003,1003,3003,5003,7003,9004,1004,3004,500

-2.00-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.002.503.003.504.00

Μαρ-0

5

Σεπ

-05

Μαρ-0

6

Σεπ

-06

Μαρ-0

7

Σεπ

-07

ΑΓ

ΩΓ

ΙΜΟ

ΤΗ

ΤΑ

(μS/cm)

ΑΠ

ΟΛ

ΥΤ

Η Σ

ΤΑ

ΘΜ

Η (m)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ : ΓΕΩΤΡΗΣΗΑ/Α ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΤΟ ΧΑΡΤΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ : 164

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΗΜΕΙΟΥ : Δ38

ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΤΑΘΜΗ (m) ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (μS/cm)

Εικόνα 61 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΓΟΥΒΩΝ (1)

1,5002,0002,5003,0003,5004,0004,500

-2.00-1.000.001.002.003.004.005.006.007.008.00

Μαρ-0

5

Σεπ

-05

Μαρ-0

6

Σεπ

-06

Μαρ-0

7

Σεπ

-07

ΑΓ

ΩΓ

ΙΜΟ

ΤΗ

ΤΑ

(μS/cm)

ΑΠ

ΟΛ

ΥΤ

Η Σ

ΤΑ

ΘΜ

Η (m)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ : ΓΕΩΤΡΗΣΗΑ/Α ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΤΟ ΧΑΡΤΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ : 165

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΗΜΕΙΟΥ : Δ39

ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΤΑΘΜΗ (m) ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (μS/cm)

Εικόνα 62 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΓΟΥΒΩΝ (2)

Page 64: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ · 2017. 2. 14. · ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2013»

Μαρίνος Κριτσωτάκης, Γεωλόγος MSc, PhD - Σαία Παυλίδου, Γεωλόγος MSc Σελίδα - 64 - από 165

2.9 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΟΡΕΩΝ (GR 130009)

Το υδρογεωλογικό σύστημα των Αστερουσίων απαντάται στην ομώνυμη οροσειρά και εκτεί-νεται επιφανειακά σε έκταση 433 km2. Οι υδροφόροι ορίζοντες αναπτύσσονται κυρίως στα ανθρα-κικά πετρώματα των ζωνών Τρίπολης και Πίνδου. Το χαρακτηριστικό του συστήματος αυτού είναι οι πολλοί «μεμονωμένοι» υδροφόροι ορίζοντες λόγω της ρηξιγενούς τεκτονικής και των σχετικών με-τακινήσεων. Οι υδροφόροι των ανθρακικών πετρωμάτων που γειτνιάζουν με τη θάλασσα είναι υ-φάλμυροι στην παράκτιο ζώνη, η υφαλμύρινση αυτή προκλήθηκε από φυσικά αίτια. Το πάχος των ανθρακικών πετρωμάτων της ζώνης της Πίνδου δεν ξεπερνά τα 200 μέτρα και η κο-ρεσμένη ζώνη συναντάται μέχρι τα 80 μέτρα. Το πάχος των ανθρακικών σχηματισμών της ζώνης της Τρίπολης συναντάται μέχρι τα 400 μέτρα και η κορεσμένη ζώνη εξαρτάται άμεσα από την γεω-λογική δομή της περιοχής, η οποία κυμαίνεται από το επίπεδο της θάλασσας μέχρι και τα 100 μέτρα σε υψόμετρο. Το νερό χρησιμοποιείται κυρίως για ύδρευση και άρδευση

Τα Αστερούσια δέχονται έναν μέσο ετήσιο όγκο κατακρημνισμάτων της τάξης των 195x106 m3, με μέσο ετήσιο ύψος βροχής 450 mm.

Για την παρακολούθηση αυτού του συστήματος έχει εγκατασταθεί ένας τηλεμετρικός σταθ-

μός στον υδροφορέα του Πύργου (υδροφόρο που το νερό του χρησιμοποιείται για να καλύψει της υδρευτικές ανάγκες των οικισμών της περιοχής) καθώς και τρία πιεζόμετρα, ένα στην Πόμπια, ένα στον Πύργο και ένα στο Σκινιά, που παρακολουθούνται από το ΙΓΜΕΜ.

Το καρστικό υδροφόρο σύστημα Αστερουσίων ορέων (GR 130009) διακρίνεται στα ακόλου-

θα τρία επί μέρους συστήματα (Εικόνα 63):

2.9.1 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΓΟΥ (GR 1300092)

Η λεκάνη του Πύργου βρίσκεται στη ΒΑ πλευρά της οροσειράς των Αστερουσίων (Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων). Το νερό αυτών των σχηματισμών, με βάση τα μέτρα προστασίας του υδα-τικού δυναμικού, χρησιμοποιείται κύρια για την κάλυψη των υδρευτικών αναγκών λόγω της καλής ποιότητάς του.

Από τα διαγράμματα διακύμανσης της στάθμης (Εικόνα 64 & Εικόνα 65) παρατηρείται ότι

αρχικά το ισοζύγιο εμπλουτισμού του υδροφόρου ήταν αρνητικό, δηλαδή οι ποσότητες νερού οι ο-ποίες αντλούταν ήταν μεγαλύτερες από αυτές που τον εμπλούτιζαν (με εξαίρεση το χειμώνα του

Εικόνα 63 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΟΡΕΩΝ (GR 130009)

Page 65: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ · 2017. 2. 14. · ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2013»

Μαρίνος Κριτσωτάκης, Γεωλόγος MSc, PhD - Σαία Παυλίδου, Γεωλόγος MSc Σελίδα - 65 - από 165

2010 όπου ο εμπλουτισμός από τις βροχοπτώσεις ήταν αυξημένος), στη συνέχεια όμως έχουμε σταθεροποίηση του ισοζυγίου . Γενικά παρατηρείται μια πτωτική τάση της στάθμης μέχρι το 2005 και έπειτα και στη συνέχεια μια σταθεροποίησή της. Η ποιότητα του νερού από τις τιμές της ηλεκτρι-κής αγωγιμότητας χαρακτηρίζεται ως πολύ καλή αλλά με μικρή τάση υποβάθμισής της την τελευταία πενταετία.

y = 0.0062x + 55.228

R2 = 0.2792

y = 0.0334x + 420.95

R2 = 0.2624

0

20

40

60

80

100

120

12-Απρ-0

5

11-Ιουν-

05

10-Αυγ-

05

9-Οκτ

-05

8-Δεκ

-05

6-Φεβ

-06

7-Απρ-0

6

6-Ιουν

-06

5-Αυγ-

06

4-Οκτ

-06

3-Δεκ

-06

1-Φεβ

-07

2-Απρ-0

7

1-Ιουν

-07

31-Ιουλ-

07

29-Σεπ

-07

28-Νοε-

07

27-Ιαν-

08

27-Μαρ-0

8

26-Μαϊ-0

8

25-Ιουλ-

08

11-Οκτ

-08

10-Δεκ

-08

8-Φεβ

-09

9-Απρ-0

9

8-Ιουν

-09

7-Αυγ-

09

6-Οκτ

-09

5-Δεκ

-09

3-Φεβ

-10

4-Απρ-1

0

3-Ιουν

-10

Στά

θμη

(m

)

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

Ηλεκ

τρικ

ή Α

γω

γιμ

ότη

τα μ

s/c

m

στάθμη από επιφάνεια (m)

Ηλεκτρική Αγωγιμότητα (μS/cm)

Γραμμική (στάθμη από επιφάνεια (m))

Γραμμική (Ηλεκτρική Αγωγιμότητα (μS/cm))

Εικόνα 64. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ

(βάθος τοποθέτησης οργάνου 71,8 m)

2.9.2 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΜΠΙΑΣ (GR 1300091)

Το καρστικό σύστημα GR 1300091 περιλαμβάνει τα ανθρακικά πετρώματα της περιοχής της

Πόμπιας και βρίσκεται στη ΒΔ πλευρά της οροσειρά των Αστερουσίων (πρώην Δήμος Φαιστού). Το νερό των σχηματισμών αυτών (καρστικός υδροφορέας), με βάση τα μέτρα προστασίας του υδα-τικού δυναμικού, χρησιμοποιείται κυρίως για την κάλυψη των υδρευτικών αναγκών λόγω της καλής ποιότητάς του.

300

400

500

600

700

800

900

1,000

200

205

210

215

220Α

ΓΩ

ΓΙΜ

ΟΤ

ΗΤ

Α (μ

S/c

m)

ΑΠ

ΟΛ

ΥΤ

Η Σ

ΤΑ

ΘΜ

Η (

m)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΔΗΜΟΣ / Δ. Δ. : ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ/ΠΥΡΓΟΥ

ΕΙΔΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ : ΓΕΩΤΡΗΣΗ

Α/Α ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΤΟ ΧΑΡΤΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ : 81

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΗΜΕΙΟΥ : Α14

ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΤΑΘΜΗ (m) ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (μS/cm)

Εικόνα 65 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ / ΠΥΡΓΟΥ

Page 66: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ · 2017. 2. 14. · ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2013»

Μαρίνος Κριτσωτάκης, Γεωλόγος MSc, PhD - Σαία Παυλίδου, Γεωλόγος MSc Σελίδα - 66 - από 165

Από τα διαγράμματα διακύμανσης της στάθμης (Εικόνα 66) παρατηρείται ότι αρχικά το ισο-

ζύγιο εμπλουτισμού του υδροφόρου ήταν αρνητικό, δηλ. οι ποσότητες νερού που αντλούνταν ήταν μεγαλύτερες από αυτές που τον εμπλούτιζαν, στη συνέχεια όμως έχουμε σταθεροποίηση του ισοζυ-γίου. Γενικά παρατηρείται μια πτωτική τάση της στάθμης μέχρι το 2005 και έπειτα μια σταθεροποί-ηση της στάθμης. Η ποιότητα του νερού από τις τιμές της ηλεκτρικής αγωγιμότητας χαρακτηρίζεται ως πολύ καλή.

2.9.3 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΚΙΝΙΑ-ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑ (GR 1300093)

Το παράκτιο τμήμα της καρστικής λεκάνης Σκινιά Τσούτσουρα έχει υφαλμυριστεί ενώ της ενδοχώ-ρας εμφανίζει υψηλές αγωγιμότητες λόγω της ύπαρξης γυψούχων στρωμάτων του Τριαδικού.

Στο διάγραμμα (Εικόνα 67) παρατηρείτε ότι η εκμετάλλευση του υδροφόρου είναι καλή ενώ η α-

γωγιμότητα είναι της τάξης των 5.000 μS/cm.

0

100

200

300

400

500

600

700

800

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

5/12

/200

2

5/12

/200

3

4/12

/200

4

4/12

/200

5

4/12

/200

6

4/12

/200

7

3/12

/200

8

3/12

/200

9

3/12

/201

0

3/12

/201

1

2/12

/201

2

2/12

/201

3

2/12

/201

4

ΑΓ

ΩΓ

ΙΜΟ

ΤΗ

ΤΑ

(μS/

cm)

ΑΠ

ΟΛ

ΥΤ

Η Σ

ΤΑ

ΘΜ

Η (

m)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ : ΓΕΩΤΡΗΣΗ

Α/Α ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΤΟ ΧΑΡΤΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ : 82

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΗΜΕΙΟΥ : Α2

ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΤΑΘΜΗ (m) ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (μS/cm)

Εικόνα 66 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ / ΠΟΜΠΙΑΣ

0.00

1000.00

2000.00

3000.00

4000.00

5000.00

6000.00

7000.00

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

ΑΓ

ΩΓ

ΙΜΟ

ΤΗ

ΤΑ

S/c

m)

ΑΠ

ΟΛ

ΥΤ

Η Σ

ΤΑ

ΘΜ

Η (

m)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ : ΓΕΩΤΡΗΣΗ

Α/Α ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΤΟ ΧΑΡΤΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ : 148

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΗΜΕΙΟΥ : Δ1

ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΤΑΘΜΗ (m) ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (μS/cm)

Εικόνα 67 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΣΚΙΝΙΑ

Page 67: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ · 2017. 2. 14. · ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2013»

Μαρίνος Κριτσωτάκης, Γεωλόγος MSc, PhD - Σαία Παυλίδου, Γεωλόγος MSc Σελίδα - 67 - από 165

2.10 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΚΤΗ (GR 130011) Το καρστικό σύστημα GR 130011 απαντάται στην περιοχή του ορεινού όγκου Δίκτη (Λασι-

θιώτικα όρη) και οι ανθρακικοί σχηματισμοί καταλαμβάνουν επιφανειακή έκταση 380 km2. Δέχεται ένα μέσο ετήσιο όγκο κατακρημνισμάτων της τάξης των 484x106 m3 από τα οποία εκτιμάται ότι κα-τεισδύουν περίπου τα 230x106 m3/έτος. Το μέσο ετήσιο ύψος βροχής ανέρχεται στα 1.275 mm.

Για την παρακολούθηση αυτού του συστήματος έχουν εγκατασταθεί πέντε σταθμοί του τηλε-

μετρικού συστήματος στις παρακάτω θέσεις: Μάλια, Σίσι, Μύθοι Ιεράπετρας, Νιπιδιτός και στα Λα-κώνια. Επιπλέον το ΙΓΜΕΜ παρακολουθεί 15 σημεία παρατήρησης.

Το καρστικό υδροφόρο σύστημα Δίκτης GR 130011 διακρίνεται στα ακόλουθα πέντε επί μέ-

ρους συστήματα (Εικόνα 68 ):

Εικόνα 68 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΚΤΗ (GR 130011)

Page 68: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ · 2017. 2. 14. · ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2013»

Μαρίνος Κριτσωτάκης, Γεωλόγος MSc, PhD - Σαία Παυλίδου, Γεωλόγος MSc Σελίδα - 68 - από 165

2.10.1 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΑΛΙΩΝ – ΣΙΣΙΟΥ (ΣΕΛΕΝΑ) (GR 1300112)

Το καρστικό σύστημα GR 1300112 απαντάται στις περιφερειακές ενότητες Ηρακλείου και

Λασιθίου, το οποίο υπόκεινται σε εντατική εκμετάλλευση κατά τη θερινή περίοδο από αριθμό γεω-τρήσεων που βρίσκονται στην παράκτια ζώνη, λόγω της μεγάλης εποχικής ζήτησης από τον τουρι-σμό (ξενοδοχειακά συγκροτήματα βόρειου άξονα από Σίσι μέχρι Ηράκλειο), και τη γεωργία. Το νερό του επίσης χρησιμοποιείται καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους για την υδροδότηση των Δήμων Αγ. Νι-κολάου, Χερσονήσου και Ηρακλείου με αποτέλεσμα, το παράκτιο τμήμα του να υφαλμυρίζει με την είσοδο της θάλασσας, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, λόγω των υπεραντλήσεων, αλλά αυτή όμως αποκαθίσταται αμέσως μετά τις βροχοπτώσεις.

Στην Εικόνα 69 φαίνεται το διάγραμμα διακύμανσης της ηλεκτρικής αγωγιμότητας στο σταθ-

μό Μαλίων. Χαρακτηριστικό του υδροφορέα είναι η περιοδικότητα στην κατάσταση της ποιότητας του νερού, η οποία υποβαθμίζεται λόγω υφαλμύρινσης η οποία προκαλείται από τις υπεραντλήσεις, όμως αυτή αποκαθίσταται στα αρχικά της επίπεδα κατά τη χειμερινή περίοδο λόγω του εμπλουτι-σμού από τις βροχοπτώσεις. Επίσης παρατηρούμε: α) σημαντική μείωση της αγωγιμότητας κατά τη φθινοπωρινή περίοδο από το υδρολογικό έτος 2005 και έπειτα, άρα και τη βελτίωση της ποιότητας του νερού, β) η υφαλμύρινση κατά τη χειμερινή περίοδο μετά το έτος 2009 δεν επανέρχεται στα συ-νήθη επίπεδα (400 μS/cm-500 μS/cm) αλλά παραμένει σχετικά υψηλή (750 -850 μS/cm) και γ) η τάση διατηρείται περίπου σταθερή.

Από τα διαγράμματα διακύμανσης της στάθμης και της ηλεκτρικής αγωγιμότητας (Εικόνα 70)

του σταθμού στο Σίσι παρατηρούμε τα παρακάτω: α) μικρή διακύμανση της στάθμης, β) μικρή δια-κύμανση της αγωγιμότητας διατηρώντας το νερό σε καλή ποιότητα με εξαίρεση τέσσερις περιόδους που εμφανίζει αύξηση της αγωγιμότητας, γ) η προαναφερόμενη αύξηση της αγωγιμότητας παρατη-ρείται τόσο στη χειμερινή όσο και τη θερινή περίοδο, δ) η αύξηση της αγωγιμότητας τη χειμερινή περίοδο πιθανά να οφείλεται σε νερά που κατεισδύουν, ε) οι μετρήσεις θα πρέπει να επαληθεύονται επειδή το πιεζόμετρο που τοποθετήθηκε είναι μικρού βάθους.

Ανάλογη κατάσταση με τα προηγούμενα δείχνει και το διάγραμμα του ΙΓΜΕΜ (Εικόνα 71)

Γενικά, η ποιότητα του νερού από τις τιμές της ηλεκτρικής αγωγιμότητας χαρακτηρίζεται ως πολύ καλή, όμως στην παράκτια ζώνη εμφανίζει φαινόμενα υφαλμύρινσης.

Ο καρστικός παράκτιος υδροφορέας των περιοχών Μαλίων και Σισίου έχει ενταχθεί στις υπό απαγόρευση περιοχές, λόγω της υφαλμύρινσης που προκαλείται από υπεραντλήσεις, σύμφωνα με την κανονιστική απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης (ΦΕΚ 1333/Β΄/3-7-2009).

Page 69: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ · 2017. 2. 14. · ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2013»

Μαρίνος Κριτσωτάκης, Γεωλόγος MSc, PhD - Σαία Παυλίδου, Γεωλόγος MSc Σελίδα - 69 - από 165

Εικόνα 69. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΗΛ. ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΑΛΙΩΝ

(Βάθος τοποθέτησης οργάνου 90 m).

Εικόνα 70 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΚΑΙ ΗΛ. ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΙΣΙ

(βάθος τοποθέτησης οργάνου 119.85 m)

Page 70: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ · 2017. 2. 14. · ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2013»

Μαρίνος Κριτσωτάκης, Γεωλόγος MSc, PhD - Σαία Παυλίδου, Γεωλόγος MSc Σελίδα - 70 - από 165

2.10.2 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΑ ΔΙΚΤΗΣ- ΜΥΘΩΝ (GR 1300117)

Στο καρστικό σύστημα GR 1300117 διακρίνονται υδροφόροι ορίζοντες με σημαντικότερους

από πλευράς ζήτησης αυτόν της περιοχής των Μύθων και της περιοχής Κερατοκάμπου- Άρβης

2.10.2.1 ΥΔΡΟΦΟΡΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΜΥΘΩΝ

Η λεκάνη Μύθων εκτείνεται στις νοτιοανατολικές απολήξεις της Δίκτης και διοικητικά η περι-οχή υπάγεται στη Π.Ε. Λασιθίου (Δήμος Ιεράπετρας) και στη Π.Ε. Ηρακλείου (Δήμος Βιάννου). Πρόκειται για σημαντικό καρστικό υδροφορέα των ασβεστολίθων της Τρίπολης με νερό καλής ποιό-τητας. Σήμερα εκμεταλλεύεται από αριθμό βαθέων γεωτρήσεων (300-400 μέτρων) ιδιοκτησίας των Δήμων Ιεράπετρας και Βιάννου. Το νερό του χρησιμοποιείται για την ύδρευση των οικισμών και την άρδευση των καλλιεργειών των ομώνυμων δήμων.

Ο υδροφορέας δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα υφαλμύρινσης λόγω της απόστασής του από τη θάλασσα, της υψηλής απόλυτης στάθμης και της παρουσίας αδιαπέραστων σχηματισμών μεταξύ υδροφορέα και θάλασσας.

Η περιοχή έχει ενταχθεί στις υπό απαγόρευση περιοχές για νέες αρδευτικές χρήσεις, ενώ περιοριστικά μέτρα ισχύουν μόνο για νέες υδρευτικές χρήσεις (ΦΕΚ 1333/Β΄/3-7-2009).

Το διάγραμμα διακύμανσης της στάθμης (Εικόνα 72) του τηλεμετρικού σταθμού Μύθων κα-

τασκευάσθηκε από τα δεδομένα δυο διαφορετικών πιεζομέτρων που βρίσκονται σε μικρή απόσταση μεταξύ τους αλλά με το δεύτερο να έχει μεγαλύτερο βάθος με αποτέλεσμα τα δεδομένα του να θε-ωρούνται πλέον αντιπροσωπευτικά σε ότι αφορά την απόκριση του υδροφορέα. Στο διάγραμμα παρατηρείται ότι η μέγιστη πτώση είναι τον Σεπτέμβριο- Οκτώβριο (ξηρή περίοδος- αντλήσεις) ενώ η μέγιστη άνοδος είναι Απρίλιο – Μάιο (υγρή περίοδος- εμπλουτισμός). Ανάλογη

είναι και η εικόνα του σταθμού της Ανατολής του ΙΓΜΕΜ (Εικόνα 73). Παρατηρείται το 2013 αύξηση

της αγωγιμότητας η οποία και πρέπει να διερευνηθεί που οφείλεται.

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

-15.00

-10.00

-5.00

0.00

5.00

10.00

4/1

2/2

00

4

4/1

2/2

00

5

4/1

2/2

00

6

4/1

2/2

00

7

3/1

2/2

00

8

3/1

2/2

00

9

3/1

2/2

01

0

3/1

2/2

01

1

2/1

2/2

01

2

2/1

2/2

01

3

2/1

2/2

01

4

ΑΓ

ΩΓ

ΙΜΟ

ΤΗ

ΤΑ

S/c

m)

ΑΠ

ΟΛ

ΥΤ

Η Σ

ΤΑ

ΘΜ

Η (

m)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ : ΓΕΩΤΡΗΣΗ

Α/Α ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΤΟ ΧΑΡΤΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ : 187

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΗΜΕΙΟΥ : Δ66

ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΤΑΘΜΗ (m) ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (μS/cm)

Εικόνα 71 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΜΑΛΙΩΝ

Page 71: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ · 2017. 2. 14. · ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2013»

Μαρίνος Κριτσωτάκης, Γεωλόγος MSc, PhD - Σαία Παυλίδου, Γεωλόγος MSc Σελίδα - 71 - από 165

Εικόνα 72 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΥΘΩΝ

(Βάθος τοποθέτησης οργάνου νέας θέσης 159 m).

0

250

500

750

1,000

1,250

1,500

190.00

200.00

210.00

220.00

230.00

240.00

5/1

2/2

00

2

5/1

2/2

00

3

4/1

2/2

00

4

4/1

2/2

00

5

4/1

2/2

00

6

4/1

2/2

00

7

3/1

2/2

00

8

3/1

2/2

00

9

3/1

2/2

01

0

3/1

2/2

01

1

2/1

2/2

01

2

2/1

2/2

01

3

2/1

2/2

01

4

ΑΓ

ΩΓ

ΙΜΟ

ΤΗ

ΤΑ

S/c

m)

ΑΠ

ΟΛ

ΥΤ

Η Σ

ΤΑ

ΘΜ

Η (

m)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ : ΓΕΩΤΡΗΣΗ

Α/Α ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΤΟ ΧΑΡΤΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ :154

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΗΜΕΙΟΥ : Δ21

ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΤΑΘΜΗ (m) ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (μS/cm)

Εικόνα 73 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

Page 72: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ · 2017. 2. 14. · ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2013»

Μαρίνος Κριτσωτάκης, Γεωλόγος MSc, PhD - Σαία Παυλίδου, Γεωλόγος MSc Σελίδα - 72 - από 165

2.10.2.2 ΥΔΡΟΦΟΡΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΚΕΡΑΤΟΚΑΜΠΟΥ

Στο καρστικό υδροφόρο σύστημα Κερατόκαμπου εγκαταστάθηκε ένας νέος σταθμός παρα-

κολούθησης των ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών του παράκτιου αυτού καρστικού υδρο-

φορέα (Εικόνα 74). Το υδροφόρο σύστημα καλύπτει τις υδρευτικές και αρδευτικές ανάγκες της πε-

ριοχής, η οποία παρουσιάζει σημαντικές δυνατότητες περαιτέρω τουριστικής ανάπτυξης. Λόγω της υδραυλικής σχέσης του με τη θάλασσα απαιτείται η συνεχής παρακολούθησή του, προκειμένου να αποφευχθεί η υποβάθμισή του.

Ασφαλή συμπεράσματα για την κατάσταση του υδροφορέα θα εξαχθούν μετά από εκτενέ-

στερη μελέτη των διακυμάνσεων της ηλ. αγωγιμότητας και της στάθμης και την ομαλοποίηση λει-τουργίας του σταθμού. Σημειώνεται ότι το νερό του συγκεκριμένου υδροφορέα είναι επιβαρυμένο με θειικά και χλωριούχα ιόντα. .

y = -0.0198x + 60.447

R2 = 0.2744

220

225

230

235

240

245

250

255

260

13-Σ

επ-0

8

3-Οκτ

-08

23-Ο

κτ-0

8

12-Δ

εκ-0

8

1-Ια

ν-09

21-Ια

ν-09

10-Φ

εβ-0

9

2-Μ

αρ-0

9

22-Μ

αρ-0

9

11-Α

πρ-

09

1-Μ

αϊ-0

9

21-Μ

αϊ-0

9

10-Ιο

υν-0

9

30-Ιο

υν-0

9

20-Ιο

υλ-0

9

9-Αυγ

-09

29-Α

υγ-0

9

18-Σ

επ-0

9

8-Οκτ

-09

28-Ο

κτ-0

9

17-Ν

οε-0

9

7-Δεκ

-09

27-Δ

εκ-0

9

16-Ια

ν-10

5-Φεβ

-10

25-Φ

εβ-1

0

17-Μ

αρ-1

0

6-Απρ-

10

26-Α

πρ-

10

16-Μ

αϊ-1

0

5-Ιο

υν-1

0

25-Ιο

υν-1

0

15-Ιο

υλ-1

0

4-Αυγ

-10

24-Α

υγ-1

0

13-Σ

επ-1

0

3-Οκτ

-10

23-Ο

κτ-1

0

Στά

θμ

η (

m)

στάθμη από επιφάνεια (m)

Γραμμική (στάθμη από επιφάνεια (m))

Εικόνα 74 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΕΡΑΤΟΚΑΜΠΟΥ

(βάθος τοποθέτησης οργάνου 241,85 m).

Page 73: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ · 2017. 2. 14. · ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2013»

Μαρίνος Κριτσωτάκης, Γεωλόγος MSc, PhD - Σαία Παυλίδου, Γεωλόγος MSc Σελίδα - 73 - από 165

2.10.3 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΚΤΗΣ- ΝΙΠΙΔΙΤΟΣ (GR1300111)

Το καρστικό σύστημα GR1300111 εκτείνεται στις νότιο - δυτικές απολήξεις της Δίκτης. Πρό-

κειται για σημαντικό καρστικό υδροφορέα πλακωδών ασβεστολίθων με νερό πολύ καλής ποιότητας. Σήμερα εκμεταλλεύεται από αριθμό βαθέων γεωτρήσεων (400- 500 μέτρων) ιδιοκτησίας δήμων ή ιδιωτών. Το νερό του χρησιμοποιείται για την ύδρευση των οικισμών των Δήμων Μινώα Πεδιάδος (Καστελίου, Αρκαλοχωρίου) και Βιάννου (Έμπαρος) καθώς και για άρδευση των καλλιεργειών των ομώνυμων δήμων. Η υφιστάμενη εκμετάλλευσή του δεν δημιουργεί πρόβλημα στο ισοζύγιό του, ούτε στα υφιστάμενα έργα των γεωτρήσεων της περιοχής και προφανώς δεν υφίσταται πρόβλημα υφαλμύρινσής του, τό-σο λόγω της αποστάσεώς του από τη θάλασσα όσο και της υψηλής απόλυτης στάθμης του.

Λόγω δυσλειτουργίας του σταθμού παρατίθενται το διάγραμμα στάθμης του σταθμού Νιπιδι-

τού (Εικόνα 75) της προηγούμενης έκθεσης, στην οποία φαίνεται αναπλήρωση του καρστικού αυτού

συστήματος. Παρατηρείται ότι σε υγρά υδρολογικά έτη (2003-2004) η αναπλήρωση της λεκάνης εί-ναι υψηλή με την υδροστατική στάθμη να εμφανίζει άνοδο της τάξης των 30-40 μέτρων, ενώ τα υ-δρολογικά έτη με μειωμένες βροχοπτώσεις (2005-2006) η αναπλήρωση εμφανίζεται σαφώς μειωμέ-νη (της τάξης των 10 μέτρων). Η πτώση της στάθμης κατά την καλοκαιρινή περίοδο του τρέχοντος υδρολογικού έτους σε σχέση με αυτή του περσινού υδρολογικού έτους δεν μπορεί να υπολογιστεί εξαιτίας προβλημάτων στη λειτουργία του σταθμού.

Ανάλογη συμπεριφορά δείχνει και το διάγραμμα της στάθμης του ΙΓΜΕΜ (Εικόνα 76 )

0

10

20

30

40

50

60

70

19/0

9/0

219/1

2/0

219/0

3/0

319/0

6/0

319/0

9/0

319/1

2/0

319/0

3/0

419/0

6/0

419/0

9/0

419/1

2/0

419/0

3/0

519/0

6/0

519/0

9/0

519/1

2/0

519/0

3/0

619/0

6/0

619/0

9/0

619/1

2/0

619/0

3/0

719/0

6/0

719/0

9/0

719/1

2/0

719/0

3/0

819/0

6/0

819/0

9/0

819/1

2/0

819/0

3/0

919/0

6/0

919/0

9/0

9

στά

θμ

η (

m)

στάθμη από το σημείο τοποθέτησης του αισθητήρα (302 m)

Εικόνα 75 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΙΠΙΔΙΤΟΥ

(…….. περίοδος κατά την οποία το όργανο παρακολούθησης ήταν εκτός λειτουργίας)

Page 74: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ · 2017. 2. 14. · ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2013»

Μαρίνος Κριτσωτάκης, Γεωλόγος MSc, PhD - Σαία Παυλίδου, Γεωλόγος MSc Σελίδα - 74 - από 165

2.10.4 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑ ΔΙΚΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΩΝ (GR 1300114)

Το καρστικό σύστημα GR 1300114 ευρίσκεται ανάντη της πηγής του αλμυρού Αγ. Νικολάου

και το χαρακτηριστικό του είναι ότι το νερό του ήταν υφάλμυρο πριν αρχίσει η εκμετάλλευση του με γεωτρήσεις.

Για την παρακολούθηση της υφαλμύρινσης του υδροφόρου, κατόπιν της εκμετάλλευσής του

με αριθμό γεωτρήσεων από το 1990, έχει τοποθετηθεί αισθητήρας αγωγιμότητας σε δεξαμενή που τροφοδοτείται από τις γεωτρήσεις του πεδίου οι οποίες εμφανίζουν τη μεγαλύτερη αγωγιμότητα σε σχέση με τις άλλες. Από το διάγραμμα μεταβολής της ηλεκτρικής Αγωγιμότητας του τηλεμετρικού

σταθμού Λακωνίων (Εικόνα 77) παρατηρούμε τα παρακάτω: α) η περίοδος μετρήσεων 2004-2006

θεωρούνται μη αντιπροσωπευτικές του υδροφορέα και πιθανά να οφείλεται στη δυσλειτουργία του οργάνου ή στο ότι δεν είχε τοποθετηθεί σωστά σε σχέση με το νερό της δεξαμενής (πχ άδειασμα δεξαμενής- δημιουργία φυσαλίδων αέρα γύρω από το αισθητήριο, αισθητήριο στο κενό κλπ), β) η υπόλοιπη περίοδος θεωρείται αντιπροσωπευτική της κατάστασης του υδροφορέα στην οποία πα-ρατηρείται ότι η ποιότητα είναι υποβαθμισμένη με πολύ μικρή σχετικά τάση επιδείνωσης, γ) θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο υδροφορέας είναι ανομοιογενής σε ότι αφορά την ποιότητά του και το όργανο έχει τοποθετηθεί στη πλέον υφάλμυρη περιοχή, δ) η υφαλμύρινση οφείλεται σε φυσικά αίτια και η περιοχή ευρίσκεται ανάντη της εκροής της πηγής «αλμυρός Αγ. Νικολάου».

Ανάλογη συμπεριφορά δείχνει και το διάγραμμα της Αγωγιμότητας του ΙΓΜΕΜ (Εικόνα 78).

Επίσης δίνεται στο ίδιο διάγραμμα και η μεταβολή της στάθμης που παρατηρείται να είναι στα ίδια περίπου επίπεδα.

Παρόλο που η ποιότητα του νερού είναι υποβαθμισμένη από τις υψηλές τιμές της αλατότη-

τας, το νερό του χρησιμοποιείται για την άρδευση κυρίως ελαιοδέντρων μέσω τοπικού οργανισμού εγγείων βελτιώσεων.

0

250

500

750

1,000

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

5/1

2/2

00

2

5/1

2/2

00

3

4/1

2/2

00

4

4/1

2/2

00

5

4/1

2/2

00

6

4/1

2/2

00

7

3/1

2/2

00

8

3/1

2/2

00

9

3/1

2/2

01

0

3/1

2/2

01

1

2/1

2/2

01

2

2/1

2/2

01

3

2/1

2/2

01

4

αΑ

ΓΩ

ΓΙΜ

ΟΤ

ΗΤ

Α (

μS

/cm

)

ΑΠ

ΟΛ

ΥΤ

Η Σ

ΤΑ

ΘΜ

Η (

m)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ : ΓΕΩΤΡΗΣΗ

Α/Α ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΤΟ ΧΑΡΤΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ : 173

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΗΜΕΙΟΥ : Δ48

ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΤΑΘΜΗ (m) ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (μS/cm)

Εικόνα 76 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΝΙΠΙΔΙΤΟΥ

Page 75: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ · 2017. 2. 14. · ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2013»

Μαρίνος Κριτσωτάκης, Γεωλόγος MSc, PhD - Σαία Παυλίδου, Γεωλόγος MSc Σελίδα - 75 - από 165

Εικόνα 77 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΗΛ. ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΛΑΚΩΝΙΩΝ.

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

6

8

10

12

14

16

5/1

2/2

00

3

4/1

2/2

00

4

4/1

2/2

00

5

4/1

2/2

00

6

4/1

2/2

00

7

3/1

2/2

00

8

3/1

2/2

00

9

3/1

2/2

01

0

3/1

2/2

01

1

2/1

2/2

01

2

2/1

2/2

01

3

2/1

2/2

01

4

ΑΓ

ΩΓ

ΙΜΟ

ΤΗ

ΤΑ

S/c

m)

ΑΠ

ΟΛ

ΥΤ

Η Σ

ΤΑ

ΘΜ

Η (

m)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ : ΓΕΩΤΡΗΣΗ

Α/Α ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΤΟ ΧΑΡΤΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ : 184

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΗΜΕΙΟΥ : Δ62

ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΤΑΘΜΗ (m) ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (μS/cm)

Εικόνα 78 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΛΑΚΩΝΙΩΝ

Page 76: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ · 2017. 2. 14. · ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2013»

Μαρίνος Κριτσωτάκης, Γεωλόγος MSc, PhD - Σαία Παυλίδου, Γεωλόγος MSc Σελίδα - 76 - από 165

2.10.5 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΟΥΡΝΗΣ-ΕΛΟΥΝΤΑΣ (GR 1300115)

Το καρστικό σύστημα Φουρνής- Ελούντας αποτελείται από πλακώδεις ασβεστολίθους και χαρακτη-ρίζεται από μικρές παροχές άντλησης συγκριτικά με τους ασβεστολίθους της Τρίπολης.

Το σύστημα παρακολουθείται από δύο σταθμούς του ΙΓΜΕΜ. Από τα διαγράμματα ( Εικόνα 79 & Εικόνα

80) παρατηρούμε ότι η διακύμανση της στάθμης είναι μικρή όμως εμφανίζει αύξηση της αγωγιμότητας τη

θερινή περίοδο, η οποία θα διερευνηθεί αν πρόκειται για υφαλμύρινση.

0.00

2.00

4.00

Δεκ

-04

Δεκ

-05

Δεκ

-06

Δεκ

-07

Δεκ

-08

Δεκ

-09

Δεκ

-10

Δεκ

-11

Δεκ

-12

Δεκ

-13

Δεκ

-14

ΑΠ

ΟΛ

ΥΤ

Η Σ

ΤΑ

ΘΜ

Η (

m)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ : ΓΕΩΤΡΗΣΗΑ/Α ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΤΟ ΧΑΡΤΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ : 190

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΗΜΕΙΟΥ : Δ69

ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΤΑΘΜΗ (m)

Εικόνα 79 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΛΙΜΝΩΝ

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

0.00

5.00

10.00

5/12

/200

3

4/12

/200

4

4/12

/200

5

4/12

/200

6

4/12

/200

7

3/12

/200

8

3/12

/200

9

3/12

/201

0

3/12

/201

1

2/12

/201

2

2/12

/201

3

2/12

/201

4

ΑΓ

ΩΓ

ΙΜΟ

ΤΗ

ΤΑ

(μS/

cm)

ΑΠ

ΟΛ

ΥΤ

Η Σ

ΤΑ

ΘΜ

Η (

m)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ : ΓΕΩΤΡΗΣΗ

Α/Α ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΤΟ ΧΑΡΤΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ : 159

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΗΜΕΙΟΥ : Δ3

ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΤΑΘΜΗ (m) ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (μS/cm)

Εικόνα 80 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΦΟΥΡΝΗΣ

Page 77: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ · 2017. 2. 14. · ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2013»

Μαρίνος Κριτσωτάκης, Γεωλόγος MSc, PhD - Σαία Παυλίδου, Γεωλόγος MSc Σελίδα - 77 - από 165

2.11 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΝΟΥ-ΘΡΥΠΤΗΣ( GR130013)

Το Καρστικό υδροφόρο σύστημα GR130013 Θριπτής – Ορνού περιλαμβάνει τα ανθρακικά των ομώνυμων ορέων και εκφορτίζεται μέσω της υφάλμυρης πηγής Μαλαύρας και των μικρότερων πη-γών Σταυροχωρίου, Πεύκων, Μουλιανών, Αγ. Γεωργίου κ.α.

Η γεωλογική δομή, το έντονο ανάγλυφο, η τεκτονική και η επακόλουθη τοπική μορφολογία, έ-χουν συμβάλει ώστε στην περιοχή του υδροφόρου συστήματος να έχει δημιουργηθεί μικρός σχετικά αριθμός αξιόλογων υδροφόρων οριζόντων, με τους πλέον σημαντικούς από αυτούς να αναπτύσ-σονται στα ανθρακικά πετρώματα της Ιονίου ζώνης και του καλύμματος της ζώνης Τρίπολης.

Η ποιότητα, από χημική άποψη, του νερού του υδροφόρου συστήματος GR130013, ποικίλει στους διάφορους υδροφόρους ορίζοντες. Στους πλακώδεις ασβεστόλιθους, στον υδροφόρο Μαλά-βρας – Όρνου έχουμε τις υφάλμυρες πηγές της Μαλάβρας στα δυτικά και το πολύ καλής ποιότητας νερό στο ανατολικό τμήμα.

Στους υδροφόρους ορίζοντες των ανθρακικών του καλύμματος της ζώνης Τρίπολης το νερό είναι πολύ καλής ποιότητας. Τμήματα της περιοχής του υδροφόρου συστήματος ανήκουν στο δίκτυο NATURA 2000 με τους κωδικούς GR4320005, GR4320014.

Το Καρστικό υδροφόρο σύστημα GR130013 διακρίνεται σε δύο υποσυστήματα με κριτήριο την

ποιότητα των υδάτων και το γεωλογικό σχηματισμό (Εικόνα 81):

Εικόνα 81 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΝΟΥ-ΘΡΥΠΤΗΣ( GR130013)

Page 78: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ · 2017. 2. 14. · ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2013»

Μαρίνος Κριτσωτάκης, Γεωλόγος MSc, PhD - Σαία Παυλίδου, Γεωλόγος MSc Σελίδα - 78 - από 165

2.11.1 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΝΟΥ (GR1300131)

Ο υδροφόρος ορίζοντας του όρους Όρνου αναπτύσσεται στους πλακώδεις ασβεστόλιθους της Ιονίου ζώνης, βρίσκεται σε υδραυλική επικοινωνία με τη θάλασσα και έχει έκταση περίπου 51,87 km2.

Το μέσο ετήσιο ύψος βροχής ανέρχεται σε 1100 mm, ο μέσος ετήσιος όγκος νερού που δέχεται ο υδροφορέας από τις βροχοπτώσεις είναι της τάξης των 57 εκατ. κ.μ. και το νερό που κατεισδύει από τις βροχοπτώσεις στον υδροφόρο ορίζοντα εκτιμάται στην τάξη των 27 εκατ. κ.μ. Η κύρια εκ-φόρτισή του γίνεται μέσω των πηγών της Μαλάβρας (βλέπε παράγραφο 2.11.4).

Ο υδροφόρος ορίζοντας, πέραν των παράκτιων και υποθαλάσσιων εκφορτίσεών του, τυγχάνει και εκμετάλλευσης με αριθμό γεωτρήσεων. Μια ομάδα από τις γεωτρήσεις αυτές έχουν ανορυχθεί στο βόρειο κεντρικό τμήμα του υδροφόρου, εκατέρωθεν της εθνικής οδού και καλύπτουν υδρευτικές και αρδευτικές ανάγκες των οικισμών Λάστρου, Σφάκας, Τουρλωτής, Μυρσίνης, Μέσα Μουλιανών και Έξω Μουλιανών. Ο υδροφόρος, στην περιοχή αυτή, έχει αναφορά στη θάλασσα με υδροστατική στάθμη περίπου στα +9 μέτρα και αγωγιμότητα 400 – 1000 μS/cm, όπως καταγράφηκε στις γεω-

τρήσεις (Εικόνα 82)

Μια άλλη ομάδα γεωτρήσεων, έχουν ανορυχθεί στο ανατολικό άκρο του υδροφόρου στη θέση Πινί, οι οποίες καλύπτουν κυρίως υδρευτικές ανάγκες της Σητείας και των άλλων κοντινών οικισμών. Στο περιοχή, όπως προκύπτει από στοιχεία ΙΓΜΕΜ, ο υδροφόρος ορίζοντας διατηρεί στάθμη λίγα μέτρα πάνω από τη στάθμη της θάλασσας και η ποιότητα του νερού διατηρείται πολύ καλή, με αγω-

γιμότητα περί τα 500 – 550 μS/cm και περιεκτικότητα Cl- περί τα 50 ppm.

900

1,000

1,100

1,200

0

5

10

15

ΑΓΩ

ΓΙ-

ΜΟ

ΤΗ

ΤΑ

S/c

m)

ΑΠ

ΟΛ

ΥΤ

Η Σ

ΤΑ

ΘΜ

Η (

m)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ : ΓΕΩΤΡΗΣΗΑ/Α ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΤΟ ΧΑΡΤΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ : 137

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΗΜΕΙΟΥ : ΑΛ7

ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΤΑΘΜΗ (m) ΑΓΩΓΙ-ΜΟΤΗΤΑ (μS/cm)

Εικόνα 82 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΣΦΑΚΑΣ (ΣΗΤΕΙΑ)

Page 79: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ · 2017. 2. 14. · ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2013»

Μαρίνος Κριτσωτάκης, Γεωλόγος MSc, PhD - Σαία Παυλίδου, Γεωλόγος MSc Σελίδα - 79 - από 165

2.11.2 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΡΥΠΤΗΣ (GR1300133)

Οι πλέον σημαντικοί υδροφόροι του συστήματος GR1300133 αναπτύσσονται στα ανθρακικά πε-τρώματα του καλύμματος της ζώνης Τρίπολης ως ακολούθως:

2.11.2.1 ΥΔΡΟΦΟΡΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ ΨΥΧΡΟΥ

Ο υδροφόρος ορίζοντας των πηγών Ψυχρού αναπτύσσεται στο υψηλότερο τμήμα της Θρυπτής και εκδηλώνεται με μέτωπο αξιόλογων πηγών σε υψόμετρο 500 μέτρων περίπου. Σύμφωνα με πα-λαιότερα στοιχεία της ΥΕΒ, όταν δεν είχαν ακόμη αναπτυχθεί τα σημαντικά έργα υδρομάστευσης και μεταφοράς, οι εκροές ήταν από 5 έως 6 εκατ. κ.μ. ανά υδρολογικό έτος, που αντιστοιχούν σε μέση ετήσια παροχή της τάξης των 600 m3/h. Από τις πηγές αυτές καλύπτονται υδρευτικές και αρδευτικές ανάγκες των Δήμων Ιεράπετρας και Μακρύ Γιαλού. Η μέση ετήσια βροχόπτωση για την περιοχή

του υδροφορέα υπολογίζονται σε 1400 mm περίπου.

2.11.2.2 ΥΔΡΟΦΟΡΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΑΡΧΩΝ ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ

Ο υδροφόρος ορίζοντας της πηγής Αρχών Σταυροχωρίου αναπτύσσεται στο τμήμα των ανθρακι-κών πετρωμάτων του καλύμματος της ζώνης Τρίπολης, που βρίσκεται νοτιοανατολικά του Ορεινού και εκφορτίζει σε υψόμετρο 120 μέτρων περίπου. Οι μέσες ετήσιες εκροές της πηγής των Αρχών Σταυροχωρίου, σύμφωνα με στοιχεία της ΥΕΒ, είναι περίπου 3,2 εκατ. κ.μ. ανά υδρολογικό έτος.

Από τις εκροές αυτές καλύπτονται αρδευτικές ανάγκες του πρώην Δήμου Μακρύ Γιαλού (Εικόνα

83).

Η μέση ετήσια βροχόπτωση για την περιοχή του υδροφορέα υπολογίζεται σε 900 mm περίπου.

Εικόνα 83 ΠΗΓΗ ΑΡΧΩΝ-ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ

Page 80: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ · 2017. 2. 14. · ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2013»

Μαρίνος Κριτσωτάκης, Γεωλόγος MSc, PhD - Σαία Παυλίδου, Γεωλόγος MSc Σελίδα - 80 - από 165

2.11.3 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΥΚΩΝ-ΜΑΡΩΝΙΑΣ (GR1300134)

Οι πλέον σημαντικοί υδροφόροι του συστήματος GR1300134 αναπτύσσονται στα ανθρακικά πε-τρώματα του καλύμματος της ζώνης Τρίπολης ως ακολούθως:

2.11.3.1 ΥΔΡΟΦΟΡΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΣΥΚΙΑΣ – ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Ο υδροφόρος ορίζοντας Συκιάς – Αγίου Γεωργίου αναπτύσσεται στα ανθρακικά πετρώματα του

καλύμματος τη ζώνης Τρίπολης, που βρίσκονται βορειοδυτικά της Συκιάς και δυτικά του Αγίου Γε-ωργίου, σε έκταση 8 km2.

Σημαντικό μέρος του νερού που κατεισδύει στον υδροφορέα, μεταγγίζεται στις νεογενείς αποθέ-

σεις και τροφοδοτεί αξιόλογους υδροφόρους όπως αυτόν του Αγίου Γεωργίου, που εκδηλώνεται με την ομώνυμη πηγή. Ο υδροφόρος υφίσταται εκμετάλλευση για αρδευτική χρήση, με απολήψεις, που

υπολογίζονται περίπου σε 1,28 εκατ. κ.μ. νερού ανά υδρολογικό έτος (Εικόνα 84) .

Το ισοζύγιο του υδροφόρου είναι αρνητικό και παρατηρείται σταδιακή πτώση της υδροστατικής

του στάθμης. Για την αποκατάσταση της ισορροπίας απαιτείται η ελάττωση των απολήψεων και η διερεύνηση της δυνατότητας εμπλουτισμού του.

Η μέση ετήσια βροχόπτωση για την περιοχή του υδροφορέα υπολογίζεται σε 750 mm περίπου.

Εικόνα 84 ΠΗΓΗ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Page 81: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ · 2017. 2. 14. · ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2013»

Μαρίνος Κριτσωτάκης, Γεωλόγος MSc, PhD - Σαία Παυλίδου, Γεωλόγος MSc Σελίδα - 81 - από 165

2.11.3.2 ΥΔΡΟΦΟΡΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΑΧΛΑΔΙΩΝ

Ο υδροφόρος ορίζοντας Αχλαδίων αναπτύσσεται σε πετρώματα του καλύμματος της ζώνης Τρί-

πολης νότια του οικισμού των Αχλαδίων. Οι απολήψεις, με γεωτρήσεις στο βορειοανατολικό μέτωπο του υδροφόρου, δεν ξεπερνούν το

ένα εκατ. κ.μ. ανά υδρολογικό έτος. Το μεγαλύτερο ποσοστό των κατεισδύσεων στον υδροφορέα εκτιμάται ότι μεταγγίζεται πλευρικά

και τροφοδοτεί γειτονικούς γεωλογικούς σχηματισμούς, το πιθανότερο, τις νεογενείς αποθέσεις που

βρίσκονται νοτιοανατολικά. Η ποιότητα του νερού είναι καλή (Εικόνα 85).

Η μέση ετήσια βροχόπτωση για την περιοχή του υδροφορέα υπολογίζεται σε 800 mm περίπου.

ΕΙΔΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ : ΓΕΩΤΡΗΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΗΜΕΙΟΥ : ΑΛ19

180.00

185.00

190.00

195.00

200.00

205.00

210.00

Μαϊ-0

4

Μαρ-

05

Μαϊ-0

5

Ιουλ

-05

Σεπ-0

5

Νοε

-05

Ιαν-

06

Μαρ-

06

Μαϊ-0

6

Ιουλ

-06

Σεπ-0

6

Νοε

-06

Ιαν-

07

Μαρ-

07

Μαϊ-0

7

Ιουλ

-07

Σεπ-0

7

Νοε

-07

Μαϊ-0

8

Νοε

-08

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΠ

ΟΛ

ΥΤ

Η Σ

ΤΑ

ΘΜ

Η (

m)

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

ΑΓ

ΩΓ

ΙΜΟ

ΤΗ

ΤΑ

S/c

m)

ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΤΑΘΜΗ (m) ΑΓΩΓΙ-ΜΟΤΗΤΑ (μS/cm)

Εικόνα 85 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΑΧΛΑΔΙΩΝ

Page 82: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ · 2017. 2. 14. · ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2013»

Μαρίνος Κριτσωτάκης, Γεωλόγος MSc, PhD - Σαία Παυλίδου, Γεωλόγος MSc Σελίδα - 82 - από 165

2.11.4 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΜΑΛΑΒΡΑΣ – ΠΑΧΙΑΣ ΑΜΜΟΥ(GR1300132)

Το καρστικό παράκτιο υδροφόρο Μαλάβρας – Παχιάς Άμμου περιλαμβάνει το υδροφόρο γύρω

από τις πηγές της Μαλάβρας καθώς και τους ασβεστολιθικούς όγκους της περιοχής της Παχιάς Άμ-μου που έρχονται σε επαφή με τη θάλασσα και τα υπόγεια νερά είναι υφάλμυρα,

Ο υδροφόρος ορίζοντας Μαλάβρας αναπτύσσεται στους πλακώδεις ασβεστόλιθους της Ιονίου

ζώνης και βρίσκεται σε υδραυλική επικοινωνία με τη θάλασσα. Οι ετήσιες εκφορτίσεις των πηγών της Μαλάβρας, που ίσως είναι υπερεκτιμημένες, είναι της τάξης των 40-50 εκατ. κ.μ., που αντιστοι-χούν σε παροχή 4.500-5.500 m3/h περίπου και περιεκτικότητα Cl- περί τα 600 ppm. Σήμερα, από τις πηγές αυτές , σημαντικές ποσότητες νερού αντλούνται και εμπλουτίζουν το φράγμα Μπραμιανών, το οποίο καλύπτει τις υδρευτικές ανάγκες της ευρύτερης περιοχής της Ιεράπετρας. Επίσης, με γεωτρήσεις, αντλούνται από 2 έως 3 εκατ. κ.μ. νερού κάθε υδρολογικό έτος.

Για την παρακολούθηση αυτού του συστήματος έχει εγκατασταθεί σταθμός, στις πηγές Μα-

λαύρας. Το διάγραμμα μεταβολής της ηλεκτρικής αγωγιμότητας παρουσιάζεται στην Εικόνα 86

Από το διάγραμμα παρατηρούμε τις αυξημένες τιμές της ηλεκτρικής αγωγιμότητας οι οποίες

έχουν και μια μικρή αυξητική τάση, ιδιαίτερα στο υδρολογικό έτος 2009 και έπειτα, ενώ παρατηρού-με μια μικρή βελτίωση της ποιότητας του νερού από τον Ιανουάριο του 2010.

y = -0.0198x + 60.447

R2 = 0.2744

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

16-Φ

εβ-0

8

17-Φ

εβ-0

8

18-Α

πρ-

08

18-Μ

αϊ-0

8

17-Ιο

υν-0

8

17-Ιο

υλ-0

8

16-Α

υγ-0

8

15-Σ

επ-0

8

15-Ο

κτ-0

8

14-Ν

οε-0

8

14-Δ

εκ-0

8

13-Ια

ν-09

12-Φ

εβ-0

9

14-Μ

αρ-0

9

13-Α

πρ-

09

13-Μ

αϊ-0

9

12-Ιο

υν-0

9

12-Ιο

υλ-0

9

11-Α

υγ-0

9

10-Σ

επ-0

9

10-Ο

κτ-0

9

9-Νοε

-09

9-Δεκ

-09

8-Ια

ν-10

7-Φ

εβ-1

0

9-Μ

αρ-1

0

8-Απ

ρ-10

8-Μ

αϊ-1

0

7-Ιο

υν-1

0

Ηλεκ

τρικ

ή Α

γω

γιμ

ότη

τα (

μs/c

m)

Ηλεκτρική Αγωγιμότητα (μS/cm)

Γραμμική (Ηλεκτρική Αγωγιμότητα (μS/cm))

Εικόνα 86 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΗΛ. ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΑΛΑΥΡΑΣ.

Page 83: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ · 2017. 2. 14. · ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2013»

Μαρίνος Κριτσωτάκης, Γεωλόγος MSc, PhD - Σαία Παυλίδου, Γεωλόγος MSc Σελίδα - 83 - από 165

2.12 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ-ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ (GR130015)

Το υδροφόρο σύστημα GR130015 περιλαμβάνει την ευρύτερη περιοχή των Σητειακών ορέ-

ων. Στη γεωλογική δομή του υδροφόρου συστήματος, συμμετέχουν πετρώματα τόσο του καλύμ-

ματος της ζώνης Τρίπολης όσο και του καλύμματος της ζώνης Πίνδου στα οποία αναπτύσσονται σημαντικοί υπόγειοι υδροφόροι ορίζοντες, οι οποίοι καλύπτουν ανάγκες του Δήμου Σητείας.

Στους υδροφόρους ορίζοντες του συστήματος εντοπίζονται σημαντικές πηγαίες εκφορτίσεις,

όπως είναι η πηγή Ζού, η πηγή Ζάκρου και η πηγή Χοχλακιών. Επίσης είναι γνωστές υποθαλάσσιες εκφορτίσεις σε διάφορα σημεία του όρμου Καρούμπες. Εκτός των πηγών Ζού και Ζάκρου, για την κάλυψη των αναγκών της ευρύτερης περιοχή οι καρστικοί υδροφόροι εκμεταλλεύονται με πλήθος γεωτρήσεων.

Το Καρστικό υδροφόρο σύστημα Ζάκρου διακρίνεται σε τέσσερα επί μέρους συστήματα( Ει-

κόνα 87):

Εικόνα 87 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ-ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ (GR130015)

Page 84: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ · 2017. 2. 14. · ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2013»

Μαρίνος Κριτσωτάκης, Γεωλόγος MSc, PhD - Σαία Παυλίδου, Γεωλόγος MSc Σελίδα - 84 - από 165

2.12.1 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ-ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΕΩΝ ΖΑΚΡΟΥ (GR1300151)

Το υδροφόρο σύστημα GR1300151 εκτείνεται στο κεντρικό - νοτιοδυτικό τμήμα των ορέων

Ζάκρου και περιλαμβάνει τις περιοχές Αγίας Τριάδας, Ζήρου, Χανδρά, Αρμένων, Λιθινών και Περι-βολακίων.

Οι υδροφόροι που αναπτύσσονται αφορούν σε διαφορετικά τεκτονικά τεμάχη των ανθρακι-

κών πετρωμάτων του καλύμματος της ζώνης Τρίπολης. Ανάλογα με την υψομετρική τους θέση, το υπόβαθρο, τους πλευρικούς σχηματισμούς και τη δυνατότητα ανατροφοδοσίας, αναπτύσσονται υ-

δροφόροι με νερό καλής ποιότητας και με διαφορετικά χαρακτηριστικά (Εικόνα 88 & Εικόνα 89).

(σημείωση: στις γεωτρήσεις ΑΛ 37 και ΑΛ 57 το κύριο υδροφόρο είναι τα ανθρακικά Τρίπολης- χω-ρικά όμως ευρίσκονται στο υδροφόρο σύστημα GR1300141).

Οι βροχοπτώσεις στην περιοχή κυμαίνονται από 450 mm έως 650 mm, σύμφωνα και με τα

στοιχεία από τα βροχόμετρα του στην Αγία Τριάδα και στις Λιθίνες.

Εικόνα 88 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΛΕΥΚΗΣ

Page 85: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ · 2017. 2. 14. · ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2013»

Μαρίνος Κριτσωτάκης, Γεωλόγος MSc, PhD - Σαία Παυλίδου, Γεωλόγος MSc Σελίδα - 85 - από 165

2.12.2 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑ ΑΠΟΛΗΞΕΩΝ ΤΩΝ ΟΡΕΩΝ ΖΑΚΡΟΥ (GR1300152 )

Το υδροφόρο σύστημα GR1300152 αναπτύσσεται στα ανθρακικά πετρώματα του καλύμμα-

τος της Τρίπολης και από χημική άποψη έχουν πολύ καλής ποιότητας νερό. Η μέση ετήσια βροχό-πτωση υπολογίζεται σε 850 mm, σύμφωνα και με τα στοιχεία που προκύπτουν από το βροχόμετρο του ΙΓΜΕ στο Καρύδι

Πρόκειται για τους υδροφόρους που τροφοδοτούν τις σημαντικές πηγές Χοχλακιών και Ζά-κρου, με καλής ποιότητας νερό. Διακρίνεται στα παρακάτω υποσυστήματα:

2.12.2.1 ΥΔΡΟΦΟΡΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Ο υδροφόρος ορίζοντας που αναπτύσσεται στο βόρειο τμήμα, ευρύτερη περιοχή Αγίου Νι-

κολάου, έχει υδροστατική στάθμη περίπου στα +10 μέτρα και αγωγιμότητα περί τα 700 μS/cm (πε-

ρίπου 60 mg/l χλωριόντα) (Εικόνα 90).

Ο σταθμός παρακολούθησης των ποιοτικών χαρακτηριστικών του παράκτιου καρστικού υ-

δροφορέα Παλαικάστρου της Δ/νσης Υδάτων λειτουργεί από τον Μάιο του 2006. Από το διάγραμμα

μεταβολής της ηλεκτρικής Αγωγιμότητας (Εικόνα 92) παρατηρούμε ότι παρόλο που η ποιότητα του

νερού θεωρείται πολύ καλή, μια συνεχιζόμενη αυξητική τάση των τιμών από το υδρολογικό έτος 2006 υποδηλώνει τη συνεχή υποβάθμιση του υδροφορέα λόγω των αντλήσεων και της συνεπαγό-μενης υφαλμύρινσής του από την είσοδο του θαλασσινού νερού, ιδιαίτερα από τον Οκτώβριο του 2009 και έπειτα.

Εικόνα 89 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΛΙΘΙΝΩΝ

Page 86: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ · 2017. 2. 14. · ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2013»

Μαρίνος Κριτσωτάκης, Γεωλόγος MSc, PhD - Σαία Παυλίδου, Γεωλόγος MSc Σελίδα - 86 - από 165

Στο ΝΑ τμήμα, στην περιοχή Λαγκάδας - Χοχλακιών, η υδροστατική στάθμη του υδροφόρου ορίζοντα είναι περίπου στα +25 μέτρα, ενώ η αγωγιμότητα είναι περί τα 450- 550 μS/cm, με περιε-

χόμενα χλωριόντα περίπου 45 mg/l. (Εικόνα 91).

Παρατηρείται ότι η υδραυλική κλίση του υδροφόρου είναι προς το βόρειο τμήμα και η αγωγι-μότητα από 500 μS/cm περίπου στο νότιο τμήμα γίνεται 700 μS/cm στο βόρειο τμήμα.

Οι απολήψεις με γεωτρήσεις, στο δυτικό μέτωπο του υδροφόρου, υπολογίζονται περίπου σε 1,5 εκατ. κ.μ. νερό ανά υδρολογικό έτος

.

Εικόνα 90 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟ

Εικόνα 91 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΛΑΓΚΑΔΑΣ-ΧΟΧΛΑΚΙΕΣ

Page 87: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ · 2017. 2. 14. · ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2013»

Μαρίνος Κριτσωτάκης, Γεωλόγος MSc, PhD - Σαία Παυλίδου, Γεωλόγος MSc Σελίδα - 87 - από 165

y = -0.0198x + 60.447

R2 = 0.2744

200

300

400

500

600

700

800

900

27-Μ

αϊ-06

11-Ιου

λ-06

25-Α

υγ-0

6

9-Οκτ

-06

23-Ν

οε-0

6

7-Ιαν-07

21-Φ

εβ-0

7

7-Απρ-

07

22-Μ

αϊ-07

6-Ιουλ

-07

20-Α

υγ-0

7

5-Οκτ

-07

19-Ν

οε-0

7

3-Ιαν-08

17-Φ

εβ-0

8

2-Απρ-

08

17-Μ

αϊ-08

1-Ιουλ

-08

15-Α

υγ-0

8

29-Σ

επ-08

13-Ν

οε-0

8

9-Ιαν-09

23-Φ

εβ-0

9

9-Απρ-

09

24-Μ

αϊ-09

8-Ιουλ

-09

22-Α

υγ-0

9

6-Οκτ

-09

20-Ν

οε-0

9

4-Ιαν-10

24-Φ

εβ-1

0

10-Α

πρ-

10

25-Μ

αϊ-10

Ηλ

εκτρ

ική

Αγ

ωγ

ιμό

τη

τα

s/c

m)

Ηλεκτρική Αγωγιμότητα (μS/cm)

Γραμμική (Ηλεκτρική Αγωγιμότητα (μS/cm))

Εικόνα 92 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ.

2.12.2.2 ΥΔΡΟΦΟΡΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΠΗΓΗΣ ΧΟΧΛΑΚΙΩΝ

Η πηγή Χοχλακιών εκδηλώνεται σε υψόμετρο περίπου 245 m, είναι διαλείπουσας ροής

(Εικόνα 94), με ετήσιο όγκο εκροών της τάξης των 5,2 εκατ. κ.μ. νερού (Εικόνα 93).

Ο υδροφόρος ορίζοντας της πηγής αναπτύσσεται στα ανθρακικά πετρώματα του καλύμμα-

τος της ζώνης Τρίπολης και τροφοδοτείται άμεσα από τις βροχοπτώσεις, οι οποίες υπολογίζονται περίπου σε 800 mm ανά υδρολογικό έτος. Για την αξιοποίηση των απορροών της εν λόγω πηγής έχει μελετηθεί/προταθεί η δυνατότητα κατασκευής λιμνοδεξαμενής, χωρητικότητας 800.000 m3, για

την κάλυψη των αρδευτικών αναγκών της περιοχής.

Page 88: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ · 2017. 2. 14. · ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2013»

Μαρίνος Κριτσωτάκης, Γεωλόγος MSc, PhD - Σαία Παυλίδου, Γεωλόγος MSc Σελίδα - 88 - από 165

Εικόνα 93 ΠΗΓΗ ΧΟΧΛΑΚΙΕΣ (ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΡΟΗ)

Εικόνα 94 ΠΗΓΗ ΧΟΧΛΑΚΙΕΣ (ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΡΟΗ)

Page 89: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ · 2017. 2. 14. · ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2013»

Μαρίνος Κριτσωτάκης, Γεωλόγος MSc, PhD - Σαία Παυλίδου, Γεωλόγος MSc Σελίδα - 89 - από 165

2.12.3 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΗΓΗΣ ΖΑΚΡΟΥ

Η πηγή της Ζάκρου εκδηλώνεται ανάντη του ομώνυμου οικισμού, σε υψόμετρο 270 m περί-που, είναι συνεχούς ροής και με μέσες μετρηθείσες ετήσιες παροχές από το ΙΓΜΕΜ (2005-2008)

περί τα 350 m3/h (Εικόνα 96). Οι μετρηθείσες παροχές από την ΥΕΒ κατά τα έτη 1969-2003 των πη-

γών Ζάκρου και Παναγίας ανέρχονται κατά μέσο ετήσιο όγκο σε 5,4 εκατ. κ.μ. ( Εικόνα 95).

Το νερό αυτό καλύπτει τις υδρευτικές και αρδευτικές ανάγκες του Δ.Δ. Ζάκρου. Επίσης την χειμερινή περίοδο, ποσότητα των εκροών καταλήγει σε γεώτρηση εμπλουτισμού προσχωματικού υδροφόρου.

Εικόνα 95 ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΡΟΕΣ ΠΗΓΩΝ ΖΑΚΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΑΣ (μετρήσεις ΥΕΒ)

Εικόνα 96 ΕΚΡΟΗ ΠΗΓΗΣ ΖΑΚΡΟΥ (μετρήσεις ΙΓΜΕ)

Page 90: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ · 2017. 2. 14. · ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2013»

Μαρίνος Κριτσωτάκης, Γεωλόγος MSc, PhD - Σαία Παυλίδου, Γεωλόγος MSc Σελίδα - 90 - από 165

2.12.4 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΑΠΟΛΗΞΕΩΝ ΟΡΕΩΝ ΖΑΚΡΟΥ (GR1300153)

Το παράκτιο σύστημα GR1300153 περιλαμβάνει τα υδροφόρα των ανατολικών απολήξεων

των ορέων Ζάκρου από την ακτή και σε βάθος στην ενδοχώρα 2,5 χιλιόμετρα (από το Παλαίκαστρο μέχρι και τον Αθερινόλακκο).

Ο Υδροφορέας είναι τα ανθρακικά πετρώματα του καλύμματος της ζώνης Τρίπολης, που έ-

χουν ανοικτό μέτωπο στη θάλασσα, η υδροστατική στάθμη έχει αναφορά τη θάλασσα, προς την οποία και εκφορτίζουν. Καταγράφονται υποθαλάσσιες εκφορτίσεις στο όρμο Καρούμπες, όπως και τα υφάλμυρα μέτωπα στην Κάτω Ζάκρο και στον Ξερόκαμπο.

Ανάλογα και με την εκμετάλλευσή του υδροφόρου αυτού με τις γεωτρήσεις, παρατηρείται με-

γαλύτερη υποβάθμιση της ποιότητας, όπως συμβαίνει στον υδροφόρο της περιοχής Ξερόκαμπου

(Εικόνα 97)

ΕΙΔΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ : ΓΕΩΤΡΗΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΗΜΕΙΟΥ : ΑΛ52

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

Απρ-

04

Φεβ

-05

Απρ-

05

Ιουν

-05

Αυγ

-05

Οκτ-0

5

Δεκ

-05

Φεβ

-06

Απρ-

06

Ιουν

-06

Αυγ

-06

Οκτ-0

6

Δεκ

-06

Φεβ

-07

Απρ-

07

Ιουν

-07

Αυγ

-07

Οκτ-0

7

Ιουν

-08

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΠ

ΟΛ

ΥΤ

Η Σ

ΤΑ

ΘΜ

Η (

m)

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

ΑΓ

ΩΓ

ΙΜΟ

ΤΗ

ΤΑ

S/c

m)

ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΤΑΘΜΗ (m) ΑΓΩΓΙ-ΜΟΤΗΤΑ (μS/cm)

Εικόνα 97 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΥ

Page 91: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ · 2017. 2. 14. · ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2013»

Μαρίνος Κριτσωτάκης, Γεωλόγος MSc, PhD - Σαία Παυλίδου, Γεωλόγος MSc Σελίδα - 91 - από 165

2.12.5 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΗΓΗΣ ΖΟΥ (GR1300154)

Η πηγή της Ζού εκδηλώνεται δυτικά του ομώνυμου οικισμού, σε υψόμετρο 174 m και ο υ-

δροφόρος ορίζοντας της αναπτύσσεται στα αμέσως ανάντη της πηγής ανθρακικά πετρώματα.

Είναι πηγή συνεχούς ροής ( Εικόνα 99), με μέσες εκροές περίπου 2,1 εκατ. κ.μ. ανά υδρολογικό έ-

τος ( Εικόνα 98) και εκτιμάται ότι, πλέον του μισού δυναμικού του υδροφόρου μεταγγίζεται πλευρικά

και τροφοδοτεί υδροφόρους στις νεογενείς αποθέσεις. Οι εκροές της πηγής καλύπτουν, κυρίως, υδρευτικές ανάγκες των οικισμών του Δήμου Ση-

τείας. Επίσης, καλύπτονται τοπικές αρδευτικές ανάγκες, ενώ μέρος των χειμερινών εκροών θα τρο-φοδοτούν την ομώνυμη λιμνοδεξαμενή, που ήδη κατασκευάζεται στην κατάντη περιοχή. Η ποιότητα

του νερού είναι καλή (Εικόνα 100)

Εικόνα 98 ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΡΟΕΣ ΠΗΓΗΣ ΖΟΥ (σε εκατ. κ.μ.)_(ΥΕΒ)

Εικόνα 99 ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΕΚΡΟΕΣ ΠΗΓΗΣ ΖΟΥ (σε χιλιάδες κ.μ.)

Page 92: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ · 2017. 2. 14. · ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2013»

Μαρίνος Κριτσωτάκης, Γεωλόγος MSc, PhD - Σαία Παυλίδου, Γεωλόγος MSc Σελίδα - 92 - από 165

2.13 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΑΥΔΟΥ (GR1300280) Το Καρστικό Υδροφόρο σύστημα της Γαύδου GR1300280 περιλαμβάνει τα ανθρακικά της

νήσου με επιφανειακή εξάπλωση 14,36 km2. . Η ποιότητα του νερού χαρακτηρίζεται ως καλή (μέσα στα όρια ποσιμότητας). Λόγω της επαφής των ασβεστολίθων με τη θάλασσα απαιτείται η συνεχής παρακολούθηση του υδροφορέα και τη λήψη μέτρων αν διαπιστωθεί τάση υφαλμύρινσης.

2.14 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΥΨΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (GR1300330)

Το καρστικό Υδροφόρο Γύψων περιλαμβάνει τα υδροφόρα των στρωμάτων γύψων που συ-

ναντώνται στην Κρήτη και η ποιότητα του νερού είναι υποβαθμισμένη λόγω της υψηλής συγκέ-ντρωσης σε θειικά ιόντα και νερό τους χρησιμοποιείται για την κάλυψη αρδευτικών αναγκών (π.χ. περιοχές Φοινικιά, Φιλίσια-Αγ.Παρασκιές, Γαλιά, Σοκαρά). Λόγω της μικρής σχετικά εμφάνισής τους δεν απεικονίζονται αλλά αυτά εμφαίνονται στους γεωλογικούς χάρτες του ΙΓΜΕ.

ΕΙΔΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ : ΠΗΓΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΗΜΕΙΟΥ : ΑΛ27

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

700

Μαϊ-0

4

Μαρ-

05

Μαϊ-0

5

Ιουλ

-05

Σεπ-0

5

Νοε

-05

Ιαν-

06

Μαρ-

06

Μαϊ-0

6

Ιουλ

-06

Σεπ-0

6

Νοε

-06

Ιαν-

07

Μαρ-

07

Μαϊ-0

7

Ιουλ

-07

Σεπ-0

7

Νοε

-07

Μαϊ-0

8

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΠΑ

ΡΟ

ΧΗ

(m

3/h)

320

340

360

380

400

420

440

460

ΑΓ

ΩΓ

ΙΜΟ

ΤΗ

ΤΑ

S/c

m)

ΜΕΤΡΗΘΕΙΣΑ ΠΑΡΟΧΗ (m3/h) ΑΓΩΓΙ-ΜΟΤΗΤΑ (μS/cm)

Εικόνα 100 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ – ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΖΟΥ (ΙΓΜΕ)

Page 93: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ · 2017. 2. 14. · ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2013»

Μαρίνος Κριτσωτάκης, Γεωλόγος MSc, PhD - Σαία Παυλίδου, Γεωλόγος MSc Σελίδα - 93 - από 165

3 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΝΕΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΩΣΙΓΕΝΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

3.1 ΠΟΡΩΔΕΣ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΟΡΕΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ(GR130002) Το πορώδες υδροφόρο σύστημα GR130002 καλύπτεται από νεογενείς και τεταρτογενείς απο-

θέσεις. Υδροφόροι αναπτύσσονται τόσο στις νεογενείς αποθέσεις όσο και στις τεταρτογενείς. Οι υδροφόροι στις νεογενείς αποθέσεις αναπληρώνονται από το νερό της βροχής αλλά και

από το νερό της επιφανειακής απορροής των χειμάρρων που διαρρέουν την περιοχή. Οι υδροφόροι των τεταρτογενών αναπληρώνονται από το νερό της βροχής και υπόγεια και

πλευρικά από τα ανθρακικά πετρώματα που εμφανίζονται νότια του υδροσυστήματος.

Διακρίνεται σε τρία υποσυστήματα ως ακολούθως (Εικόνα 101 ):

Εικόνα 101 ΠΟΡΩΔΗ ΥΔΡΟΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΑΝΙΩΝ

Page 94: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ · 2017. 2. 14. · ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2013»

Μαρίνος Κριτσωτάκης, Γεωλόγος MSc, PhD - Σαία Παυλίδου, Γεωλόγος MSc Σελίδα - 94 - από 165

3.1.1 ΠΟΡΩΔΕΣ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΜΠΟΥ ΧΑΝΙΩΝ (GR 1300022)

Το πορώδες υδροσύστημα του κάμπου Χανίων διακρίνεται σε δύο υδροφόρα: των νεογενών

στα δυτικά του συστήματος και των τεταρτογενών στα ανατολικά. Ο υδροφόρος των νεογενών δεν είναι ενιαίος τόσο κατά την οριζόντιο (επάλληλοι υδροφορείς) όσο και κατά την κάθετη διάσταση (διαφορετικοί όμοροι υδροφορείς που χωρίζονται μεταξύ τους είτε τε-κτονικά είτε πρόκειται για υδροφορείς περιορισμένων διαστάσεων (τοπικούς). Κατά θέσεις εντοπί-ζονται εντός των υδροφόρων γύψοι με αποτέλεσμα να έχουμε ποιοτική υποβάθμιση του νερού των αντίστοιχων γεωτρήσεων (λεκάνη Σπηλιανού και Ταυρωνίτη)

Το υδροσύστημα περιοδικά παρακολουθείται από 5 γεωτρήσεις. Ενδεικτικά διαγράμματα δί-

νονται στην Εικόνα 102, και Εικόνα 103. Από τα διαγράμματα προκύπτει ότι σε γενικές γραμμές οι

γεωτρήσεις δεικνύουν μικρό υπολειπόμενο υδραυλικό φορτίο (περί τα 5-10 μέτρα) και το υπερετή-σιο ισοζύγιο ξηρής /υγρής περιόδου θεωρείται ισορροπημένο.

400

500

600

700

0.00

10.00

20.00

30.00

ΑΓ

ΩΓ

ΙΜΟ

ΤΗ

ΤΑ

(μS

/cm

)

ΑΠ

ΟΛ

ΥΤ

Η Σ

ΤΑ

ΘΜ

Η (m

)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ : ΓΕΩΤΡΗΣΗ

Α/Α ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΤΟ ΧΑΡΤΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ : 249

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΗΜΕΙΟΥ : Λ29

ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΤΑΘΜΗ (m) ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (μS/cm)

Εικόνα 102 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΑΛΙΚΙΑΝΟΥ

0.00

10.00

20.00

30.00

ΑΠ

ΟΛ

ΥΤ

Η Σ

ΤΑ

ΘΜ

Η (

m)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ : ΓΕΩΤΡΗΣΗ

Α/Α ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΤΟ ΧΑΡΤΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ : 242

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΗΜΕΙΟΥ : Λ21

ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΤΑΘΜΗ (m)

Εικόνα 103 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ

Page 95: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ · 2017. 2. 14. · ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2013»

Μαρίνος Κριτσωτάκης, Γεωλόγος MSc, PhD - Σαία Παυλίδου, Γεωλόγος MSc Σελίδα - 95 - από 165

3.1.2 ΠΟΡΩΔΕΣ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ (GR 1300023)

Το πορώδες υδροφόρο σύστημα GR 1300023 περιλαμβάνει τη νεογενή λεκάνη του Αποκόρωνα από την οποία απορρέουν οι πηγές Αρμένων και Στύλου (περίπου 30 εκατ. κ.μ./έτος) και Ελεονό-ρας ή Ζούρμπου (περίπου 30 εκατ. κ.μ./έτος) στο υδατόρεμα του Κοιλιάρη (Βόρεια). Ανατολικά α-πορρέει η πηγή των Βρυσών (Γεωργιούπολη).

Η απορροή της πηγής των Αρμένων κυμαίνεται από 680 μέχρι 16.200 κ.μ./ώρα (Εικόνα 104) ενώ

των Βρυσών από 8 μέχρι 5500 κ.μ./ώρα (Εικόνα 105). Η τροφοδοσία των πηγών αυτών προέρχεται

από τη νεογενή λεκάνη καθώς και τους ασβεστολίθους των Λευκών Ορέων. Το νερό τους χρησιμο-ποιείται για την ύδρευση και την άρδευση της ευρύτερης περιοχής.

0

50

100

150

200

250

300

0

5,000

10,000

15,000

20,000

ΑΓ

ΩΓ

ΙΜΟ

ΤΗ

ΤΑ

(μS

/cm

)

ΠΑ

ΡΟ

ΧΗ

(m3 /

h)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ : ΠΗΓΗ

Α/Α ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΤΟ ΧΑΡΤΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ : 40

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΗΜΕΙΟΥ : Λ39

ΜΕΤΡΗΘΕΙΣΑ ΠΑΡΟΧΗ (m3/h) ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (μS/cm)

Εικόνα 104 ΠΗΓΗ ΑΡΜΕΝΩΝ

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

ΑΓ

ΩΓ

ΙΜΟ

ΤΗ

ΤΑ

S/c

m)

ΠΑ

ΡΟ

ΧΗ

(m

3/h

)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ : ΠΗΓΗ

Α/Α ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΤΟ ΧΑΡΤΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ : 35

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΗΜΕΙΟΥ : Λ34

ΜΕΤΡΗΘΕΙΣΑ ΠΑΡΟΧΗ (m3/h) ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (μS/cm)

Εικόνα 105 ΠΗΓΗ ΒΡΥΣΩΝ

Page 96: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ · 2017. 2. 14. · ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2013»

Μαρίνος Κριτσωτάκης, Γεωλόγος MSc, PhD - Σαία Παυλίδου, Γεωλόγος MSc Σελίδα - 96 - από 165

3.1.3 ΠΟΡΩΔΕΣ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΣΣΑΜΟΥ (GR 1300021)

Το πορώδες υδροσύστημα GR 1300021 του κάμπου Κισάμου διακρίνεται σε δύο υδροφόρα,

των νεογενών και των τεταρτογενών. Ο υδροφόρος των νεογενών δεν είναι ενιαίος τόσο κατά την οριζόντιο (επάλληλοι υδροφορείς) όσο και κατά την κάθετη διάσταση (διαφορετικοί όμοροι υδροφο-ρείς που χωρίζονται μεταξύ τους είτε τεκτονικά είτε πρόκειται για υδροφορείς περιορισμένων δια-στάσεων (τοπικούς).

Το υδροσύστημα περιοδικά παρακολουθείται από 1 γεώτρηση και το παράκτιο τμήμα του εμφανίζει υφαλμύρινση καθώς και η περιοχή της Γραμβούσας (Πλάτανος, Φαλάσερνα). Έχουν επιβληθεί μέ-τρα προστασίας και ειδικότερα απαγόρευση ανόρυξης γεωτρήσεων και περιορισμό στις αντλήσεις από το έτος 1990 .

Ενδεικτικά διαγράμματα γεωτρήσεων που εμφανίζουν υφαλμύρινση δίνονται στην Εικόνα 106

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

-40

-20

0

20

40

60

80

100

120

140

Δεκ

-03

Δεκ

-04

Δεκ

-05

Δεκ

-06

Δεκ

-07

Δεκ

-08

Δεκ

-09

ΑΓ

ΩΓ

ΙΜΟ

ΤΗ

ΤΑ

S/c

m)

ΑΠ

ΟΛ

ΥΤ

Η Σ

ΤΑ

ΘΜ

Η (

m)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ : ΓΕΩΤΡΗΣΗ

Α/Α ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΤΟ ΧΑΡΤΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ :

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΗΜΕΙΟΥ : Κ35, Κ30, K29

ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΤΑΘΜΗ (m) Κ29 ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΤΑΘΜΗ (m) Κ30 ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΤΑΘΜΗ (m) Κ35

ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (μS/cm) Κ29 ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (μS/cm) Κ30 ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (μS/cm) Κ35

Εικόνα 106 ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΓΡΑΜΒΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΑΝΟΥ

Page 97: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ · 2017. 2. 14. · ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2013»

Μαρίνος Κριτσωτάκης, Γεωλόγος MSc, PhD - Σαία Παυλίδου, Γεωλόγος MSc Σελίδα - 97 - από 165

3.2 ΠΟΡΩΔΕΣ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (GR 130005) Το πορώδες υδροφόρο σύστημα Ρεθύμνου GR 130005 περιλαμβάνει τις νεογενείς (Πλειο-

καινικές – Πλειστοκαινικές ψαμμιτομαργαϊκές αποθέσεις) και τεταρτογενείς (αργιλοαμμούχες απο-θέσεις των εκβολών των χειμάρρων και των χαμηλότερων παράκτιων πεδίων) υδροφορίες του Ρε-θύμνου, στις οποίες αναπτύσσονται τόσο φρεάτιοι όσο και υπό πίεση υδροφόροι.

Το σύστημα αυτό χαρακτηρίζεται από μεμονωμένους υδροφορείς μικρής σχετικά έκτασης

και δυναμικού, που όμως είναι σημαντικοί γιατί καλύπτουν τις ανάγκες των οικισμών.

Διακρίνεται με βάση το σχέδιο διαχείρισης σε πέντε υποσυστήματα ( Εικόνα 107) και από

αυτά δέχονται πιέσεις το ΒΑ παράκτιο του νομού Ρεθύμνου καθώς και της Αγίας Γαλήνης τα οποία αναλύονται παρακάτω.

Εικόνα 107 ΠΟΡΩΔΗ ΥΔΡΟΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Page 98: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ · 2017. 2. 14. · ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2013»

Μαρίνος Κριτσωτάκης, Γεωλόγος MSc, PhD - Σαία Παυλίδου, Γεωλόγος MSc Σελίδα - 98 - από 165

3.2.1 ΠΟΡΩΔΕΣ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΒΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ(GR 1300052)

Το υδροφόρο σύστημα GR 1300052 εκτείνεται στην πεδινή περιοχή ανατολικά της πόλης του Ρεθύμνου σε έκταση 49,3 km2. Γεωλογικά δομείται από Νεογενείς και Τεταρτογενείς αποθέσεις στις οποίες αναπτύσσονται τόσο φρεάτιοι όσο και υπό πίεση υδροφόροι ορίζοντες.

Στις Πλειοκαινικές – Πλειστοκαινικές ψαμμιτομαργαϊκές και στις Τεταρτογενείς αργιλοαμμού-χες αποθέσεις των εκβολών των χειμάρρων και των χαμηλότερων παράκτιων πεδίων, αναπτύσσο-νται φρεάτιοι αβαθείς υδροφόροι, οι οποίοι, συνήθως, βρίσκονται σε υδραυλική επικοινωνία με τη θάλασσα και ως εκ τούτο είναι επιδεκτικοί στην υφαλμύρινση σε περίπτωση υπεραντλήσεων. Για το λόγο αυτό έχουν επιβληθεί μέτρα για την προστασία του από το 1990. Ο εμπλουτισμός του υδρο-φόρου είναι τόσο από απευθείας κατείσδυση από τα νερά της βροχής όσο και από τα υδρορέματα που τον διασχίζουν.

Ο σημαντικότερος υδροφόρος είναι αυτός που αναπτύσσεται στις αποθέσεις του Πλατανιά ποταμού ο οποίος καλύπτει μεγάλο ποσοστό των υδρευτικών αναγκών του Δήμου Ρεθύμνης, του πρώην Δήμου Αρκαδίου και των ξενοδοχειακών συγκροτημάτων. Επίσης τους προαναφερόμενους χρήστες υδατοπρομηθεύει και ο υδροφόρος που αναπτύσσεται στις νεογενείς αποθέσεις στην περι-οχή Σκαλέτα- Πρίνος.

3.2.1.1 ΥΔΡΟΦΟΡΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Στη προσχωματική λεκάνη Πλατανιά έχει εγκατασταθεί ένας τηλεμετρικός σταθμός παρακο-λούθησης των ποιοτικών χαρακτηριστικών του υπόγειου υδροφόρου. Από τη διακύμανση της ηλε-

κτρικής αγωγιμότητας (Εικόνα 108), παρατηρούμε ότι αυτή παρουσιάζει σημαντικές διακυμάνσεις,

με αύξηση των τιμών κατά τους θερινούς μήνες εξαιτίας των υπεραντλήσεων, και πτώ-ση/αποκατάσταση των τιμών της ηλεκτρικής αγωγιμότητας κατά τη χειμερινή περίοδο, λόγω της τροφοδοσίας του υδροφόρου κυρίως από το υδατόρεμα Πλατανιά (Ποταμών). Την ίδια συμπεριφο-

ρά παρατηρούμε (Εικόνα 109 και Εικόνα 110) και στα δύο σημεία παρατήρησης του ΙΓΜΕΜ. Οι α-

ντλήσεις εκτιμώνται σε 2.5 εκατ. κ.μ. από την περιοχή του Πλατανιά ποταμού και σε 0,5 εκατ. κ.μ. από το υπόλοιπο υδροφόρο. Με τη συνέχιση εφαρμογής μέτρων προστασίας σε συνδυασμό με τη χρήση νερού από το φράγμα «Ποταμών» Αμαρίου, η διατήρηση της καλής κατάστασης του υδρο-φόρου μπορεί να διατηρηθεί.

y = -0.0198x + 60.447

R2 = 0.2744

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

21-Ιουλ-

06

20-Αυγ-

06

19-Σεπ

-06

19-Οκτ

-06

18-Νοε-

06

18-Δεκ

-06

17-Ιαν-

07

16-Φεβ

-07

18-Μαρ-0

7

17-Απρ-0

7

17-Μαϊ-0

7

16-Ιουν-

07

16-Ιουλ-

07

15-Αυγ-

07

14-Σεπ

-07

14-Οκτ

-07

13-Νοε-

07

13-Δεκ

-07

12-Ιαν-

08

11-Φεβ

-08

12-Μαρ-0

8

11-Απρ-0

8

11-Μαϊ-0

8

10-Ιουν-

08

10-Ιουλ-

08

9-Αυγ-

08

8-Σεπ

-08

8-Οκτ

-08

7-Νοε-

08

7-Δεκ

-08

6-Ιαν-

09

5-Φεβ

-09

7-Μαρ-0

9

6-Απρ-0

9

6-Μαϊ-0

9

5-Ιουν

-09

5-Ιουλ

-09

4-Αυγ-

09

3-Σεπ

-09

3-Οκτ

-09

2-Νοε-

09

2-Δεκ

-09

1-Ιαν-

10

31-Ιαν-

10

2-Μαρ-1

0

1-Απρ-1

0

1-Μαϊ-1

0

31-Μαϊ-1

0

30-Ιουν-

10

Ηλ

εκτρ

ική

Αγ

ωγ

ιμό

τητα

s/c

m)

Ηλεκτρική Αγωγιμότητα (μS/cm)

Γραμμική (Ηλεκτρική Αγωγιμότητα (μS/cm))

Εικόνα 108 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Page 99: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ · 2017. 2. 14. · ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2013»

Μαρίνος Κριτσωτάκης, Γεωλόγος MSc, PhD - Σαία Παυλίδου, Γεωλόγος MSc Σελίδα - 99 - από 165

-100

200

500

800

1,100

1,400

-25.00

-15.00

-5.00

5.00

15.00

25.00

ΑΓ

ΩΓ

Ι-Μ

ΟΤ

ΗΤ

Α (

μS

/cm

)

ΑΠ

ΟΛ

ΥΤ

Η Σ

ΤΑ

ΘΜ

Η (

m)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ : ΓΕΩΤΡΗΣΗ

Α/Α ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΤΟ ΧΑΡΤΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ : 333

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΗΜΕΙΟΥ : Ρ4

ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΤΑΘΜΗ (m) ΑΓΩΓΙ-ΜΟΤΗΤΑ (μS/cm)

Εικόνα 109 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΠΛΑΤΑΝΙΑ -ΡΕΘΥΜΝΟΥ, (ΙΓΜΕΜ)

0

250

500

750

1000

1250

1500

-5.00

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

ΑΓ

ΩΓ

Ι-Μ

ΟΤ

ΗΤ

Α (

μS

/cm

)

ΑΠ

ΟΛ

ΥΤ

Η Σ

ΤΑ

ΘΜ

Η (

m)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ : ΠΗΓΑΔΙ

Α/Α ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΤΟ ΧΑΡΤΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ : 388

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΗΜΕΙΟΥ : Ρ3

ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΤΑΘΜΗ (m) ΑΓΩΓΙ-ΜΟΤΗΤΑ (μS/cm)

Εικόνα 110 ΠΗΓΑΔΙ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Page 100: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ · 2017. 2. 14. · ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2013»

Μαρίνος Κριτσωτάκης, Γεωλόγος MSc, PhD - Σαία Παυλίδου, Γεωλόγος MSc Σελίδα - 100 - από 165

3.2.1.2 ΥΔΡΟΦΟΡΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΝΕΟΓΕΝΟΥΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΡΙΝΟΥ

Η νεογενής λεκάνη του Πρίνου –Πανόρμου- Περάματος όπως προαναφέρθηκε στο παράκτιο τμήμα της εμφανίζει υποβάθμιση των νερών λόγω εισόδου της θάλασσας. Οι στάθμες των γεωτρή-σεων κυμαίνονται στο νοτιότερο, πιο απομακρυσμένο σημείο από την θάλασσα, από 37,5 m έως 31,5 m, ενώ πλησίον της ακτής κυμαίνονται, περίπου στο θαλάσσιο επίπεδο, οι οποίες υποβιβάζο-νται, λόγω αντλήσεων, σε αρνητικά υψόμετρα, μέχρι και σε (-17) m.

Έχει εγκατασταθεί ένας τηλεμετρικός σταθμός παρακολούθησης των ποιοτικών χαρακτηρι-

στικών στην περιοχή της Σκαλέτας Ρεθύμνου. Ο υδροφορέας αναπτύσσεται στο σχηματισμό των νεογενών (μαργαϊκοί ασβεστόλιθοι, ψαμμίτες κλπ). Όσον αφορά την ποιότητα του νερού, όπως φαί-

νεται από τη μεταβολή της ηλεκτρικής αγωγιμότητας (Εικόνα 111) παρατηρείται υφαλμύρινση κατά

την καλοκαιρινή περίοδο. Οι παρατηρούμενες τιμές της ηλεκτρικής αγωγιμότητας κατά την καλοκαι-ρινή περίοδο του υδρολογικού έτους 2008-2009 ήταν πολύ μεγαλύτερες από αυτές των προηγού-μενων ετών, γεγονός που οφείλεται στην υπεράντληση των γεωτρήσεων. Οι τιμές του υδρολογικού έτους 2010 είναι αρκετά χαμηλότερες γεγονός που δηλώνει μια βελτίωση της κατάστασης.

Η πηγή Πανόρμου (Κατσιρίδι) εκρέει σε υψόμετρο περίπου 27,5 μέτρα με παροχές από 65

μέχρι 880 κ.μ./ώρα (Εικόνα 112) και εμφανίζει αγωγιμότητα 4.000 έως 7.200 μS/cm που οφείλεται

όχι σε είσοδο της θάλασσας αλλά σε υψηλές τιμές του υποβάθρου (στρώματα αλίτη)

y = -0.0198x + 60.447

R2 = 0.2744

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

27-Μ

αϊ-0

6

24-Ιο

υλ-0

6

15-Σ

επ-0

6

9-Νοε

-06

5-Ια

ν-07

3-Μ

αρ-0

7

1-Μ

αϊ-0

7

23-Ιο

υν-0

7

16-Α

υγ-0

7

6-Οκτ

-07

28-Ν

οε-0

7

19-Ια

ν-08

21-Μ

αρ-0

8

11-Μ

αϊ-0

8

3-Ιο

υλ-0

8

24-Α

υγ-0

8

16-Ο

κτ-0

8

6-Δεκ

-08

27-Ια

ν-09

23-Μ

αρ-0

9

14-Μ

αϊ-0

9

6-Ιο

υλ-0

9

26-Α

υγ-0

9

17-Ο

κτ-0

9

8-Δεκ

-09

30-Ια

ν-10

23-Μ

αρ-1

0

15-Μ

αϊ-1

0

Ηλ

εκτρ

ική

Αγ

ωγ

ιμό

τητα

s/c

m)

Ηλεκτρική Αγωγιμότητα (μS/cm)

Γραμμική (Ηλεκτρική Αγωγιμότητα (μS/cm))

Εικόνα 111 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΚΑΛΕΤΑΣ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

(…….. περίοδος κατά την οποία το όργανο παρακολούθησης ήταν εκτός λειτουργίας)

Page 101: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ · 2017. 2. 14. · ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2013»

Μαρίνος Κριτσωτάκης, Γεωλόγος MSc, PhD - Σαία Παυλίδου, Γεωλόγος MSc Σελίδα - 101 - από 165

3.2.2 ΠΟΡΩΔΕΣ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (GR 1300055)

Το υδροφόρο σύστημα GR 1300055 εκτείνεται στην περιοχή νότια της Π.Ε. Ρεθύμνου. Γεωλογικά δομείται από Νεογενείς και Τεταρτογενείς αποθέσεις. Υδρογεωλογικό ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο αλλουβιακός πλειστοκαινικός υδροφορέας της Αγ. Γαλήνης ο οποίος καλύπτει υδρευτικές και αρ-

δευτικές ανάγκες της περιοχής. Παρακολουθείται από το ΙΓΜΕΜ (Εικόνα 113) και στο διάγραμμα

παρατηρείται μεγαλύτερη πτώση στάθμης το έτος 2013 και αντίστοιχη αύξηση της αγωγιμότητας που παραμένει στα όρια ποσιμότητας.

0

1500

3000

4500

6000

7500

9000

0.00

250.00

500.00

750.00

1000.00

1250.00

1500.00

Δεκ

-02

Δεκ

-03

Δεκ

-04

Δεκ

-05

Δεκ

-06

Δεκ

-07

Δεκ

-08

Δεκ

-09

Δεκ

-10

Δεκ

-11

Δεκ

-12

Δεκ

-13

Δεκ

-14

ΑΓ

ΩΓ

ΙΜΟ

ΤΗ

ΤΑ

S/c

m)

ΠΑ

ΡΟ

ΧΗ

(m

3/h

)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ : ΠΗΓΗ

Α/Α ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΤΟ ΧΑΡΤΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ : 50

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΗΜΕΙΟΥ : Ρ10

ΜΕΤΡΗΘΕΙΣΑ ΠΑΡΟΧΗ (m3/h) ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (μS/cm)

Εικόνα 112 ΠΗΓΗ ΠΑΝΟΡΜΟΥ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ

Εικόνα 113 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΑΓ. ΓΑΛΗΝΗΣ

Page 102: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ · 2017. 2. 14. · ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2013»

Μαρίνος Κριτσωτάκης, Γεωλόγος MSc, PhD - Σαία Παυλίδου, Γεωλόγος MSc Σελίδα - 102 - από 165

3.3 ΠΟΡΩΔΕΣ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ - ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (GR130007)

Το Πορώδες Υδροφόρο σύστημα GR130007 της λεκάνης Ηρακλείου έχει έκταση 445 km2 και

περιλαμβάνει τις νεογενείς και τεταρτογενείς υδροφορίες του βόρειου και κεντρικού Ηρακλείου και οριοθετείται μεταξύ των καρστικών υδροσυστημάτων Ψηλορείτη - Ταλέων (δυτικά) και Δίκτης-Σελένας ( ανατολικά). Νότια καθορίζεται από τον υδροκρίτη της λεκάνης Μεσαράς και βόρεια από τη

θαλάσσια ακτή. Διακρίνεται στα παρακάτω δύο επί μέρους συστήματα (Εικόνα 114):

3.3.1 ΠΟΡΩΔΕΣ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ-ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (GR1300071)

Το πορώδες σύστημα περιλαμβάνει τα υδροφόρα των προσχωματικών και νεογενών σχηματι-σμών που φιλοξενούν ασθενείς υδροφορίες. Οι σημαντικότεροι υδροφόροι που αναπτύσσονται στην περιοχή είναι :

- Σε νεογενείς αποθέσεις:

- Σε μαργαϊκούς ασβεστολίθους

- Σε γύψους

- Στα κροκαλοπαγή βάσης του νεογενούς. Γενικά οι υδροφόροι που αναπτύσσονται στο υδροσύστημα χαρακτηρίζονται ως τοπικού χαρα-

κτήρα και εξαρτώνται άμεσα από το ύψος βροχής της περιοχής ενώ επιπρόσθετα οι υδροφόροι στα

Εικόνα 114 ΠΟΡΩΔΗ ΥΔΡΟΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Page 103: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ · 2017. 2. 14. · ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2013»

Μαρίνος Κριτσωτάκης, Γεωλόγος MSc, PhD - Σαία Παυλίδου, Γεωλόγος MSc Σελίδα - 103 - από 165

δυτικά της λεκάνης εμπλουτίζονται και από τα ανθρακικά πετρώματα του ορεινού όγκου του Ψηλο-ρείτη.

Σημαντικό ποσοστό του νερού της βροχής που κατεισδύει στους βιοκλαστικούς ασβεστολίθους εκφορτίζεται με πηγές στην επαφή με την υποκείμενη αδιαπέρατη μάργα σε θέσεις όπου η μορφο-λογία και η τεκτονική της περιοχής διαμορφώνουν τις απαιτούμενες συνθήκες. Οι σημαντικότερες πηγές αυτού είναι:

- Αστρακών (παροχή μέση απορροή 140 m3/h)

- Κουνάβων ( παροχή μέση απορροή 50 m3/h ), το νερό των οποίων μεταφέρεται στην πόλη του Ηρακλείου,

- Χουδετσίου (παροχή μέση απορροή 50 m3/h )

- Μικρότερης εκροής στις περιοχές Αρχανών, Αστριτσίου, Σίβα, Σάρχου κ.α. Το ισοζύγιο εμπλουτισμού- αντλήσεων των υδροφόρων, με κάποιες εξαιρέσεις, είναι εξισορρο-

πημένο (ενδεικτικά βλέπε Εικόνα 115)

Το βορειοανατολικό τμήμα του υδροφόρου καθορίζεται σχεδόν από την έκταση της λεκάνης του

χειμάρρου Καρτερού. Οι κυριότεροι υδροφόροι αναπτύσσονται στην περιοχή που περικλείεται από Αστρακούς – Κουνάβους – Αλάγνι – Πατσίδερος όπου έχουμε σημαντική εμφάνιση μαργαϊκών α-σβεστολίθων. Μικρότερης δυναμικότητας υδροφόροι αναπτύσσονται και σε περιοχές της λεκάνης Αρχανών, στα Αϊτάνια – Ελιά και στις Βασιλειές – Κνωσό. Από την περιοχή αυτή εκτιμάται ότι γίνεται ετησίως απόληψη νερού της τάξης των 6.000.000 m³.

Το βορειοκεντρικό τμήμα καθορίζεται από την λεκάνη του χειμάρρου Γιόφυρου. Η υπόγεια υ-

δροφορία που αναπτύσσεται στην περιοχή αυτή είναι στην λεκάνη Φοινικιάς. Από την περιοχή αυτή γίνεται ετήσια απόληψη νερού της τάξης του 1.000.000 m³.

Το βορειοδυτικό τμήμα καθορίζεται από την λεκάνη Ξεροπόταμου και το πεδινό τμήμα του χει-

μάρρου Γαζανού. Στην περιοχή αυτή οι υδροφορίες αναπτύσσονται κύρια σε γύψο και τροφοδοτού-νται υπόγεια και πλευρικά από το νερό που κατεισδύει στα ανθρακικά πετρώματα του ορεινού ό-γκου του Ψηλορείτη. Οι σημαντικότερες υπόγειες υδροφορίες εντοπίζονται στην περιοχή που περι-κλείεται μεταξύ Σάρχου - Βουτών – Γαζίου, στην περιοχή Πυργούς, Τύλισο – Κεραμούτσι και στην λεκάνη Κερασίων – Σίβας. Από την περιοχή αυτή εκτιμάται ότι ετησίως γίνεται απόληψη νερού της τάξης των 6.500.000 m³.

Η ύπαρξη γυψούχων στρωμάτων υποβαθμίζει, σε σχέση με τα πρότυπα ποιότητας ανθρώπι-

νης κατανάλωσης, την ποιότητα του νερού. Με βάση της αναλύσεις του ΙΓΜΕΜ και της ΔΕΥΑ Ηρα-κλείου η κατάσταση των υπόγειων υδροφόρων είναι:

- Στην περιοχή Αγ. Βαρβάρας η ποιότητα του νερού των υδροφοριών που περιορίζονται σε μαρ-γαϊκούς ασβεστόλιθους είναι καλής ποιότητας, ωστόσο κυριαρχούν τα γυψούχα νερά.

- Στην περιοχή Αστρακών – Πατσίδερου η ποιότητα του νερού των υδροφόρων έχει δύο χαρα-κτηριστικά, αυτό της καλής ποιότητας που εντοπίζεται στους μαργαϊκούς ασβεστόλιθους και αυ-τό με τα αυξημένα θειικά που επηρεάζεται από την γύψο.

- Η ποιότητα του νερού του υδροφόρου της λεκάνης Αρχανών παρουσιάζει αυξημένα νιτρικά. - Στην περιοχή Αϊτανίων – Ελιάς η ποιότητα του νερού των υπόγειων υδροφοριών είναι εντός των

ορίων ποσιμότητας.

- Στις περιοχές Κνωσού – Βασιλειών υπάρχουν επίσης τοπικές υδροφορίες με καλής ποιότητας νερό ενώ κυριαρχούν οι γυψούχες.

- Γυψούχες είναι και οι υδροφορίες της λεκάνης Φοινικιάς.

- Στο βορειοδυτικό τμήμα του υδροσυστήματος κυριαρχούν οι υδροφορίες με γυψούχο νερό (Σάρχος – Βούτες – Γάζι, πρώην Δήμος Τετραχωρίου) και τοπικά υδροφορίες με καλής ποιότη-

τας νερό.

Page 104: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ · 2017. 2. 14. · ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2013»

Μαρίνος Κριτσωτάκης, Γεωλόγος MSc, PhD - Σαία Παυλίδου, Γεωλόγος MSc Σελίδα - 104 - από 165

3.3.2 ΠΟΡΩΔΕΣ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ- ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (GR1300072)

Το σύστημα GR1300072 περιλαμβάνει τα υδροφόρα των προσχωματικών και νεογενών υδρο-

φορέων σε μια ζώνη που ορίζεται από τη βόρεια ακτογραμμή μέχρι βάθους στην ενδοχώρα περί-που 3,5 χιλιόμετρα. Το υδροφόρο εκμεταλλεύεται από αριθμό πηγαδιών ή μικρών γεωτρήσεων και το χαρακτηριστικό αυτής της ζώνης είναι η είσοδος της θάλασσας σε αρκετές περιοχές λόγω υπε-

ραντλήσεων (Εικόνα 116).

0

300

600

900

1,200

1,500

1,800

150

200

250

300

350

400

4505

/12

/20

02

5/1

2/2

00

3

4/1

2/2

00

4

4/1

2/2

00

5

4/1

2/2

00

6

4/1

2/2

00

7

3/1

2/2

00

8

3/1

2/2

00

9

3/1

2/2

01

0

3/1

2/2

01

1

2/1

2/2

01

2

2/1

2/2

01

3

2/1

2/2

01

4

ΑΓ

ΩΓ

ΙΜΟ

ΤΗ

ΤΑ

S/c

m)

ΑΠ

ΟΛ

ΥΤ

Η Σ

ΤΑ

ΘΜ

Η (

m)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ : ΓΕΩΤΡΗΣΗ

Α/Α ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΤΟ ΧΑΡΤΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ :Γ7

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΗΜΕΙΟΥ : ΝΗ24

ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΤΑΘΜΗ (m) ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (μS/cm)

Εικόνα 115 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΜΕΛΕΣΩΝ

900

1,400

1,900

2,400

2,900

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

Μα

ρ-0

5

Μα

ϊ-0

5

Ιου

λ-0

5

Σεπ

-05

Νο

ε-0

5

Ιαν

-06

Μα

ρ-0

6

Μα

ϊ-0

6

Ιου

λ-0

6

Σεπ

-06

Νο

ε-0

6

Ιαν

-07

Μα

ρ-0

7

Μα

ϊ-0

7

Ιου

λ-0

7

Σεπ

-07

Νο

ε-0

7

Ιου

ν-0

8

ΑΓ

ΩΓ

ΙΜΟ

ΤΗ

ΤΑ

S/c

m)

ΑΠ

ΟΛ

ΥΤ

Η Σ

ΤΑ

ΘΜ

Η (

m)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ : ΓΕΩΤΡΗΣΗ

Α/Α ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΤΟ ΧΑΡΤΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ : 168

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΗΜΕΙΟΥ : Δ41

ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΤΑΘΜΗ (m) ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (μS/cm)

Εικόνα 116 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ (ΝΕΟΓΕΝΗ)

Page 105: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ · 2017. 2. 14. · ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2013»

Μαρίνος Κριτσωτάκης, Γεωλόγος MSc, PhD - Σαία Παυλίδου, Γεωλόγος MSc Σελίδα - 105 - από 165

3.4 ΠΟΡΩΔΕΣ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ (GR1300100)

Το Πορώδες Υδροφόρο σύστημα GR1300100 έκτασης 34,8 Km2 περιλαμβάνει τον προσχωμα-τικό υδροφορέα (πλειοπλειστοκαινικές και αλλουβιακές αποθέσεις) της λεκάνης Καστελίου- Θραψα-

νού- Νιπιδιτού –Ρουσοχωρίων (Εικόνα 114). Ουσιαστικά είναι αλλεπάλληλοι υδροφόροι που ανα-

πτύσσονται σε ενστρώσεις υδροπερατών σχηματισμών, ωστόσο τον θεωρούμε ως ενιαίο υδροφό-ρο. Παρά τη μικρή σχετικά έκτασή του είναι σημαντικός επειδή το υδατικό δυναμικό του χρησιμοποι-είται για την ύδρευση των οικισμών της ευρύτερης περιοχής (Καστελίου, Θραψανού και Αρκαλοχω-ρίου, Ρουσοχωρίων, Λευκοχωρίου, Αυλής- Κασσάνων κα) καθώς επίσης ποσότητα νερού μεταφέ-ρεται για την ύδρευση των κατοίκων της πόλης του Ηρακλείου από το έτος 1972. Επιπλέον το νερό του υδροφόρου χρησιμοποιείται και για την άρδευση της λεκάνης στην οποία υπάρχει έντονη γεωρ-γική δραστηριότητα.

Η δυναμικότητα του υδροφόρου έχει άμεση σχέση με το ύψος βροχής, αφού οι βροχές είναι ο κύριος τροφοδότης (μικρές εισροές έχουμε από τα ανατολικά – ΒΑ από το χείμαρρο Μπαμπουλά-νη). Με μέσο ετήσιο ύψος βροχής τα 750 mm η δυναμικότητα του εκτιμάται στην τάξη των 6.000.000 m³.

Η λεκάνη βόρεια οριοθετείται από ανθρακικά πετρώματα της γεωλογικής ζώνης Τρίπολης, νότια και δυτικά από νεογενείς σχηματισμούς και ανατολικά από ανθρακικά Τρίπολης, Φυλλίτες – Χαλαζί-τες και Πλακώδεις ασβεστολίθους.

Ο υδροφόρος εκφορτιζόταν στην πηγή Μιγκιλίση που βρίσκεται στα νότια πλησίον του οικι-σμού Αυλής. Επιπλέον υπάρχουν διαφυγές νερού του υδροφόρου της λεκάνης προς τα ανθρακικά πετρώματα που εμφανίζονται στο βόρειο τμήμα της λεκάνης. Η πηγή Μιγκιλίση ανέβλυζε σε απόλυ-το υψόμετρο περίπου 290 μέτρα όμως λόγω της υπερεκμετάλλευσης του υδροφόρου η πηγή έχει

στερέψει (Εικόνα 117). Στην Εικόνα 118 φαίνεται η διαχρονική πτώση στάθμης γεωτρήσεων από το

1982. Μετά την πτώση στάθμης το ισοζύγιο εμπλουτισμού - αντλήσεων ισορρόπησε σε αυτό το βά-

θος (Εικόνα 119 & Εικόνα 120). Οι αντλήσεις μειώθηκαν σημαντικά σε σχέση με την πρώτη περίοδο

της εκμετάλλευσης του. Ο υδροφόρος ορίζοντας της λεκάνης δεν εμπλουτίζεται από το υπόγειο νερό των καρστικών

συστημάτων (ανθρακικά πετρώματα) που οριοθετούν τη λεκάνη (η υδροστατική στάθμη, των αν-θρακικών βρίσκεται αρκετά μέτρα βαθύτερα μεγαλύτερο από 90 μέτρα).

Εκτός από τις ποσοτικές πιέσεις που υφίσταται το υδροφόρο της λεκάνης διαπιστώνεται ότι ο υδροφόρος δέχεται και πιέσεις νιτρορύπανσης κύρια στο νοτιοδυτικό τμήμα όπου είναι οι γεωτρή-σεις ύδρευσης του πρώην Δήμου Αρκαλοχωρίου. Αρκετά δείγματα παρουσίασαν αυξημένα νιτρικά

πάνω από το επιτρεπτό όριο των 50 p.p.m.( Εικόνα 121, Εικόνα 122, Εικόνα 123 , Εικόνα 124 και

Εικόνα 125).

Για διαχειριστικούς λόγους, λόγο των ανθρωπογενών επιπτώσεων, η λεκάνη διακρίθηκε σε δύο υποσυστήματα ως εξής:

3.4.1 ΠΟΡΩΔΕΣ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ (GR1300101)

Το πορώδες σύστημα GR1300101 καταλαμβάνει το ΒΔ τμήμα της λεκάνη Καστελίου το οποίο εμφανίζει αρνητικό ισοζύγιο εμπλουτισμού-αντλήσεων, όπως αναλύεται παραπάνω, χωρίς να έ-χουμε υπέρβαση των νιτρικών ιόντων από το κατώφλι των 37,5 ppm κατά μέσο όρο (βλέπε Εικόνα 125)

3.4.2 ΠΟΡΩΔΕΣ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΩΝ (GR1300102)

Το πορώδες σύστημα GR1300102 καταλαμβάνει το ΝΔ τμήμα της λεκάνης Καστελίου το οποίο εμφανίζει και ποιοτική - ανθρωπογενής επίδραση. Ειδικότερα εμφανίζει αυξημένα νιτρικά ιόντα

πάνω από το επιτρεπτό όριο των 50 p.p.m., όπως αναλύεται παραπάνω (βλέπε Εικόνα 121, Εικόνα 122, Εικόνα 123 και Εικόνα 124).

Page 106: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ · 2017. 2. 14. · ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2013»

Μαρίνος Κριτσωτάκης, Γεωλόγος MSc, PhD - Σαία Παυλίδου, Γεωλόγος MSc Σελίδα - 106 - από 165

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

ΣΕΠ. ΟΚΤ. ΝΟΕ. ΔΕΚ. ΙΑΝ. ΦΕΒ. ΜΑΡ. ΑΠΡ. ΜΑΙ. ΙΟΥΝ. ΙΟΥΛ. ΑΥΓ

ΕΚ

ΡΟ

Η κ

.μ./

ώρ

α

ΠΗΓΗ ΜΙΓΚΙΛΙΣΗ 1969-70

1974-75

1984-85

Εικόνα 117 ΠΗΓΗ ΜΙΓΚΙΛΙΣΗ

-140

-120

-100

-80

-60

-40

-20

0

19

80

19

81

19

82

19

83

19

84

19

85

19

86

19

87

19

88

19

89

19

90

19

91

19

92

19

93

19

94

19

95

19

96

19

97

19

98

ΣΤ

ΑΘ

ΜΗ

ΑΠ

Ό Τ

Ο Ε

ΔΑ

ΦΟ

Σ (

μέ

τρ

α)

ΕΤΟΣΓΕΩ. Νο23ΚΟΙΝ. ΑΡΧΑΓΕΛΟΥ

ΓΕΩ. Νο9 ΚΟΙΝ. ΘΡΑΨΑΝΟΥ

ΓΕΩ. Νο37ΚΟΙΝ. ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ

ΓΕΩ. Νο46ΚΟΙΝ. ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ( ΓΑΖΕΠΙ) ΓΕΩ. Νο20 ΚΟΙΝ. ΝΙΠΗΔΗΤΟΥ

ΓΕΩ. Νο47 ΚΟΙΝ. ΓΕΡΑΚΙΟΥ

Εικόνα 118 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΤΩΣΗ ΣΤΑΘΜΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΛΕΚΑΝΗΣ ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ-

ΘΡΑΨΑΝΟΥ-ΝΙΠΙΔΙΤΟΥ-ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΩΝ (δεδομένα ΥΕΒ)

Page 107: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ · 2017. 2. 14. · ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2013»

Μαρίνος Κριτσωτάκης, Γεωλόγος MSc, PhD - Σαία Παυλίδου, Γεωλόγος MSc Σελίδα - 107 - από 165

0

250

500

750

260.00

270.00

280.00

290.00

300.00

5/1

2/2

00

2

5/1

2/2

00

3

4/1

2/2

00

4

4/1

2/2

00

5

4/1

2/2

00

6

4/1

2/2

00

7

3/1

2/2

00

8

3/1

2/2

00

9

3/1

2/2

01

0

3/1

2/2

01

1

2/1

2/2

01

2

2/1

2/2

01

3

2/1

2/2

01

4

ΑΓ

ΩΓ

ΙΜΟ

ΤΗ

ΤΑ

S/c

m)

ΑΠ

ΟΛ

ΥΤ

Η Σ

ΤΑ

ΘΜ

Η (

m)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ : ΓΕΩΤΡΗΣΗ

Α/Α ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΤΟ ΧΑΡΤΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ : 289

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΗΜΕΙΟΥ : ΝΗ11

ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΤΑΘΜΗ (m) ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (μS/cm)

Εικόνα 119 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ

250

500

750

1,000

1,250

1,500

260.00

270.00

280.00

290.00

300.00

Δεκ-0

2

Δεκ-0

3

Δεκ-0

4

Δεκ-0

5

Δεκ-0

6

Δεκ-0

7

Δεκ-0

8

Δεκ-0

9

Δεκ-1

0

Δεκ-1

1

Δεκ-1

2

Δεκ-1

3

Δεκ-1

4

ΑΓΩ

ΓΙΜ

ΟΤ

ΗΤ

Α (

μS

/cm

)

ΑΠ

ΟΛ

ΥΤ

Η Σ

ΤΑ

ΘΜ

Η (

m)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ : ΓΕΩΤΡΗΣΗΑ/Α ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΤΟ ΧΑΡΤΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ : 290

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΗΜΕΙΟΥ : ΝΗ12

ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΤΑΘΜΗ (m) ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (μS/cm)

Εικόνα 120 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΘΡΑΨΑΝΟΥ

Page 108: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ · 2017. 2. 14. · ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2013»

Μαρίνος Κριτσωτάκης, Γεωλόγος MSc, PhD - Σαία Παυλίδου, Γεωλόγος MSc Σελίδα - 108 - από 165

Εικόνα 121 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ- ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ

0

200

400

600

800

1000

ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ

ΝΗ12 ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΡΑΨΑΝΟΥ

Α.Ε.Ο ΝΗ12 29/9/06

Α.Ε.Ο 500 1000 100 50 110 10 500 250 250 50

ΝΗ12 29/9/06 340 600 106 18.5 48.5 0.9 268 80.5 57 62

ΟΛ.

ΣΚΛ

T.D.

SCa Mg Na K

HCO

3Cl SO4 NO3

Εικόνα 122 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΘΡΑΨΑΝΟΥ- ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ

Εικόνα 123 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΘΡΑΨΑΝΟΥ- ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ

(ΝΗ12 -2006)

Page 109: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ · 2017. 2. 14. · ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2013»

Μαρίνος Κριτσωτάκης, Γεωλόγος MSc, PhD - Σαία Παυλίδου, Γεωλόγος MSc Σελίδα - 109 - από 165

ΝΗ11 (Γεράκι) Ca-Na-HCO3-Cl Ασβεστονατριούχο

(Θραψανού) ΝΗ12 Ca-Na-Mg-HCO3-Cl

Εικόνα 124 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ PIPER & DUROV ΜΕ ΤΙΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Υ.Υ.Σ.

GR1300100

Εικόνα 125 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΝΟ3 ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ (σε ppm)

Page 110: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ · 2017. 2. 14. · ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2013»

Μαρίνος Κριτσωτάκης, Γεωλόγος MSc, PhD - Σαία Παυλίδου, Γεωλόγος MSc Σελίδα - 110 - από 165

3.5 ΠΟΡΩΔΕΣ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΜΕΣΑΡΑΣ(GR 130008) Η προσχωματική λεκάνη της Μεσαράς είναι η μεγαλύτερη πεδιάδα της Κρήτης και δομείται

με αλλουβιακές τεταρτογενείς αποθέσεις (156,7 km2) και πλειστοκαινικές αποθέσεις (κροκαλοπαγή) (62,6 km2). Τα πλειστοκαινικά κροκαλοπαγή υπόκεινται των αλλουβίων σχεδόν σε όλη την έκτασή τους. Το αδιαπέρατο υπόβαθρο στο μεγαλύτερο μέρος της λεκάνης είναι μάργες.

Ο όγκος του αποθηκευμένου νερού στον αλλουβιακό υδροφορέα υπολογίσθηκε σε 240 εκατ.

κ.μ. και στον πλειστοκαινικό 255 εκατ. κμ. Οι ετήσιες αντλήσεις την περίοδο πριν το 1980 ανέρχο-νταν σε περίπου 6 εκατ. κ.μ. ενώ κατά την περίοδο της εντατικής εκμετάλλευσης μεταξύ 15 εκατ. – 75 εκατ. κ.μ. εξαρτώμενες από το υδρολογικό έτος (υγρό/ξηρό). Κατά μέσο όρο αντλούνται 27 εκατ. κ.μ. από λεκάνη των Μοιρών, 12 εκατ. κ.μ. από τη λεκάνη Βαγιονιάς- Ασημίου και 10 εκατ. κ.μ. από τη λεκάνη Μεσοχωριού-Χάρακα. Κατά το έτος 1984-2005 τα ρυθμιστικά αποθέματα μειώνονταν με μέσο ρυθμό 10 εκατ. κ.μ. ανά έτος. Εξαίρεση υπήρξε στο έτος 2002-2003 όπου τα ρυθμιστικά απο-θέματα αναπληρώθηκαν κατά 78 εκ. κ.μ.2 Η λεκάνη της Μεσαράς υποδιαιρείται σε τρία υδροφόρα

συστήματα: Πραιτορίων, Ασημίου Βαγιονιάς και Μοιρών (Εικόνα 114).

3.5.1 ΠΟΡΩΔΕΣ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΡΑΙΤΩΡΙΩΝ (GR 1300085)

Το πορώδες υδροφόρο σύστημα GR 1300085 δομείται γεωλογικά από αλλουβιακές αποθέ-

σεις. Καταλαμβάνει μια έκταση περίπου 60 km2, δέχεται ένα μέσο ετήσιο ύψος βροχής 656 mm, με όγκο κατακρημνισμάτων 39 εκατ. κ.μ./έτος, από τον οποίο περίπου 8 εκατ. κ.μ./έτος κατεισδύουν.

Ο εμπλουτισμός του υδροφόρου γίνεται και από τροφοδοσία (τη κατείσδυση) των υδατορε-

μάτων που διασχίζουν τη λεκάνη και πηγάζουν από τα Αστερούσια και από τις απορροές του νεο-γενούς από τα βόρεια. Η εκμετάλλευση της λεκάνης γίνεται αποκλειστικά από γεωτρήσεις και πηγά-δια.

Ο τηλεμετρικός σταθμός Πραιτωρίων έχει εγκατασταθεί στο κέντρο περίπου της προσχωμα-τικής λεκάνης και επιπρόσθετα παρακολουθείται από άλλους 2 σταθμούς του ΙΓΜΕΜ.

Από το διαγράμματα διακύμανσης (Εικόνα 126, Εικόνα 127 & Εικόνα 128) της στάθμης πα-

ρατηρείται ότι αρχικά το ισοζύγιο εμπλουτισμού- αντλήσεων ήταν αρνητικό, δηλαδή περισσότερες ποσότητες νερού αντλούνταν από αυτές που εμπλούτιζαν το υδροφόρο. Κατόπιν όμως της επιβολής μέτρων από τη Δ/νση Υδάτων μετά το 2008 οι αντλούμενες ποσότητες σταθεροποιήθηκαν και έχει επέλθει ισορροπία στο ετήσιο ισοζύγιο.

2 M. Kritsotakis, I. Tsanis, (2009) An integrated approach for sustainable water resources management of Messara Basin,

EWRA 27/28:15-30

Page 111: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ · 2017. 2. 14. · ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2013»

Μαρίνος Κριτσωτάκης, Γεωλόγος MSc, PhD - Σαία Παυλίδου, Γεωλόγος MSc Σελίδα - 111 - από 165

y = 0.0129x + 8.2112

R2 = 0.5372

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

5-Απρ-

05

4-Ιουν

-05

3-Αυγ

-05

2-Οκτ

-05

1-Δεκ

-05

30-Ια

ν-06

31-Μ

αρ-0

6

30-Μ

αϊ-0

6

29-Ιο

υλ-0

6

27-Σ

επ-0

6

26-Ν

οε-0

6

25-Ια

ν-07

26-Μ

αρ-0

7

25-Μ

αϊ-0

7

4-Αυγ

-07

3-Οκτ

-07

2-Δεκ

-07

31-Ια

ν-08

9-Απρ-

08

8-Ιουν

-08

9-Μαρ

-09

8-Μαϊ-0

9

7-Ιουλ

-09

5-Σε

π-0

9

4-Νοε

-09

3-Ια

ν-10

4-Μαρ

-10

3-Μαϊ-1

0

Στά

θμ

η (

m)

στάθμη από επιφάνεια (m)

Γραμμική (στάθμη από επιφάνεια (m))

Εικόνα 126 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΡΑΙΤΩΡΙΩΝ

(βάθος τοποθέτησης οργάνου 44,49 m).

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

160

165

170

175

180

185

190

195

200

5/1

2/2

00

2

5/1

2/2

00

3

4/1

2/2

00

4

4/1

2/2

00

5

4/1

2/2

00

6

4/1

2/2

00

7

3/1

2/2

00

8

3/1

2/2

00

9

3/1

2/2

01

0

3/1

2/2

01

1

2/1

2/2

01

2

2/1

2/2

01

3

2/1

2/2

01

4

ΑΓ

ΩΓ

ΙΜΟ

ΤΗ

ΤΑ

S/c

m)

ΑΠ

ΟΛ

ΥΤ

Η Σ

ΤΑ

ΘΜ

Η (

m)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ : ΓΕΩΤΡΗΣΗ

Α/Α ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΤΟ ΧΑΡΤΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ : 274

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΗΜΕΙΟΥ : Μ20

ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΤΑΘΜΗ (m) ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (μS/cm)

Εικόνα 127 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΠΡΑΙΤΩΡΙΩΝ

Page 112: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ · 2017. 2. 14. · ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2013»

Μαρίνος Κριτσωτάκης, Γεωλόγος MSc, PhD - Σαία Παυλίδου, Γεωλόγος MSc Σελίδα - 112 - από 165

3.5.2 ΠΟΡΩΔΕΣ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΣΗΜΙΟΥ- ΒΑΓΙΟΝΙΑΣ (GR1300084)

Το πορώδες υδροφόρο σύστημα GR1300084 δομείται από αλλουβιακές αποθέσεις και πλειστοκαινικά κροκαλοπαγή. Ο υδροφόρος ορίζοντας των αλλουβιακών αποθέσεων υπερεκμεταλ-λεύεται. Από τα διαγράμματα διακύμανσης της στάθμης ( Εικόνα 129, Εικόνα 130 & Εικόνα 131) πα-

ρατηρείται ότι αρχικά το ισοζύγιο εμπλουτισμού - αντλήσεων ήταν αρνητικό, όμως στη συνέχεια τεί-νει να ισορροπήσει. Αν και παρατηρείται μεγάλη πτώση στάθμης το καλοκαίρι, αυτή επανέρχεται το χειμώνα δεικνύοντας καλό εμπλουτισμό. Χαρακτηριστικό των γεωτρήσεων αυτών είναι η μικρή πα-ροχή εκμετάλλευσης τους <30 κ.μ/ώρα.

Η ποιότητα του νερού από τις τιμές της ηλεκτρικής αγωγιμότητας χαρακτηρίζεται ως καλή αλλά με τάση υποβάθμισής της την τελευταία πενταετία.

y = -0.0006x + 6.2011

R2 = 0.1434

y = 0.1945x + 1144

R2 = 0.6646

0

10

20

30

40

50

60

4-Απρ-0

5

14-Μαϊ-0

5

23-Ιουν-

05

2-Αυγ-

05

11-Σεπ

-05

21-Οκτ

-05

30-Νοε-

05

9-Ιαν-

06

18-Φεβ

-06

30-Μαρ-0

6

9-Μαϊ-0

6

18-Ιουν-

06

28-Ιουλ-

06

6-Σεπ

-06

16-Οκτ

-06

25-Νοε-

06

4-Ιαν-

07

13-Φεβ

-07

25-Μαρ-0

7

4-Μαϊ-0

7

13-Ιουν-

07

23-Ιουλ-

07

1-Σεπ

-07

11-Οκτ

-07

20-Νοε-

07

30-Δεκ

-07

8-Φεβ

-08

19-Μαρ-0

8

28-Απρ-0

8

7-Ιουν-

08

17-Ιουλ-

08

26-Αυγ-

08

5-Οκτ

-08

14-Νοε-

08

24-Δεκ

-08

2-Φεβ

-09

17-Μαρ-0

9

26-Απρ-0

9

Στά

θμη

(m

)

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Ηλεκτρ

ική Α

γωγιμ

ότη

τα (μ

S/cm

)

στάθμη από επιφάνεια (m)

Ηλεκτρική Αγωγιμότητα (μS/cm)

Γραμμική (στάθμη από επιφάνεια (m))

Γραμμική (Ηλεκτρική Αγωγιμότητα (μS/cm))

Εικόνα 129 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ

ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΣΗΜΙΟΥ

(βάθος τοποθέτησης οργάνου 51,85 m).

300

400

500

600

700

800

900

1,000

200

205

210

215

220

ΑΓ

ΩΓ

ΙΜΟ

ΤΗ

ΤΑ

S/c

m)

ΑΠ

ΟΛ

ΥΤ

Η Σ

ΤΑ

ΘΜ

Η (

m)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΔΗΜΟΣ / Δ. Δ. : ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ/ΠΥΡΓΟΥ

ΕΙΔΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ : ΓΕΩΤΡΗΣΗ

Α/Α ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΤΟ ΧΑΡΤΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ : 81

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΗΜΕΙΟΥ : Α14

ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΤΑΘΜΗ (m) ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (μS/cm)

Εικόνα 128 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΠΥΡΓΟΥ

Page 113: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ · 2017. 2. 14. · ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2013»

Μαρίνος Κριτσωτάκης, Γεωλόγος MSc, PhD - Σαία Παυλίδου, Γεωλόγος MSc Σελίδα - 113 - από 165

Εικόνα 130 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΣΤΑΒΙΕΣ

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

60

70

80

90

100

110

ΑΓ

ΩΓ

ΙΜΟ

ΤΗ

ΤΑ

S/c

m)

ΑΠ

ΟΛ

ΥΤ

Η Σ

ΤΑ

ΘΜ

Η (

m)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ : ΓΕΩΤΡΗΣΗ

Α/Α ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΤΟ ΧΑΡΤΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ : 267

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΗΜΕΙΟΥ : Μ13

ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΤΑΘΜΗ (m) ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (μS/cm)

Εικόνα 131 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΑΝΩΓΕΙΑ

Page 114: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ · 2017. 2. 14. · ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2013»

Μαρίνος Κριτσωτάκης, Γεωλόγος MSc, PhD - Σαία Παυλίδου, Γεωλόγος MSc Σελίδα - 114 - από 165

3.5.3 ΠΟΡΩΔΕΣ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΜΟΙΡΩΝ (GR 1300083)

Η λεκάνη των Μοιρών εκμεταλλεύεται εντατικά από το 1984 με αποτέλεσμα να έχουν πλέον

αναλωθεί τα ρυθμιστικά αποθέματά της. Το διάγραμμα της Εικόνα 132 δείχνει τη διαχρονική πτώση

στάθμης από το έτος 1980 μέχρι σήμερα. Από τη λεκάνη αντλούνται κατά μέσο όρο 27,3 εκατ. κ.μ.3

και εμφανίζει μέσο ετήσιο έλλειμμα της τάξης των 8 εκατ. κ.μ. Στα επόμενες εικόνες (Εικόνα 138, Ει-κόνα 133, Εικόνα 134, Εικόνα 135, Εικόνα 136 και Εικόνα 137) δίνονται τα διαγράμματα των πιεζομέ-τρων παρακολούθησης.

3 M. Kritsotakis, I. Tsanis, (2009) An integrated approach for sustainable water resources management of Messara Basin,

EWRA 27/28:15-30

0

250

500

750

1,000

1,250

1,500

0

10

20

30

40

50

60

ΑΓ

ΩΓ

ΙΜΟ

ΤΗ

ΤΑ

S/c

m)

ΑΠ

ΟΛ

ΥΤ

Η Σ

ΤΑ

ΘΜ

Η (

m)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ : ΓΕΩΤΡΗΣΗ

Α/Α ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΤΟ ΧΑΡΤΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ : 265

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΗΜΕΙΟΥ : Μ11

ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΤΑΘΜΗ (m) ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (μS/cm)

Εικόνα 133 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΜΟΙΡΩΝ

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

19

80

19

85

19

90

19

95

20

00

20

05

20

10

20

15

ΣΤΑ

ΘΜ

Η Α

ΠΟ

ΤΟ

ΕΔ

ΑΦ

ΟΣ

ΕΤΟΣ

ΛΕΚΑΝΗ ΜΟΙΡΩΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΤΩΣΗ ΣΤΑΘΜΗΣ

Εικόνα 132 ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΣΤΑΘΜΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΜΟΙΡΩΝ ΕΤΗ 1980-2013

Page 115: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ · 2017. 2. 14. · ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2013»

Μαρίνος Κριτσωτάκης, Γεωλόγος MSc, PhD - Σαία Παυλίδου, Γεωλόγος MSc Σελίδα - 115 - από 165

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

-5.00

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

ΑΓ

ΩΓ

ΙΜΟ

ΤΗ

ΤΑ

S/c

m)

ΑΠ

ΟΛ

ΥΤ

Η Σ

ΤΑ

ΘΜ

Η (

m)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ : ΓΕΩΤΡΗΣΗ

Α/Α ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΤΟ ΧΑΡΤΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ : 277

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΗΜΕΙΟΥ : Μ23

ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΤΑΘΜΗ (m) ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (μS/cm)

Εικόνα 134 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΠΕΤΡΟΚΕΦΑΛΙ

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

ΑΓ

ΩΓ

ΙΜΟ

ΤΗ

ΤΑ

S/c

m)

ΑΠ

ΟΛ

ΥΤ

Η Σ

ΤΑ

ΘΜ

Η (

m)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ : ΓΕΩΤΡΗΣΗ

Α/Α ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΤΟ ΧΑΡΤΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ : 282

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΗΜΕΙΟΥ : Μ5

ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΤΑΘΜΗ (m) ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (μS/cm)

Εικόνα 136 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΚΟΥΣΕ

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

50

55

60

65

70

75

80

ΑΓ

ΩΓ

ΙΜΟ

ΤΗ

ΤΑ

S/c

m)

ΑΠ

ΟΛ

ΥΤ

Η Σ

ΤΑ

ΘΜ

Η (

m)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ : ΓΕΩΤΡΗΣΗ

Α/Α ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΤΟ ΧΑΡΤΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ : 286

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΗΜΕΙΟΥ : Μ9

ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΤΑΘΜΗ (m) ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (μS/cm)

Εικόνα 135 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

Page 116: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ · 2017. 2. 14. · ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2013»

Μαρίνος Κριτσωτάκης, Γεωλόγος MSc, PhD - Σαία Παυλίδου, Γεωλόγος MSc Σελίδα - 116 - από 165

y = -0.0035x + 26.555

R2 = 0.0568

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

15-Α

πρ-

05

14-Ιο

υν-0

5

13-Α

υγ-0

5

12-Ο

κτ-0

5

11-Δ

εκ-0

5

9-Φ

εβ-0

6

10-Α

πρ-

06

9-Ιο

υν-0

6

8-Αυγ

-06

7-Οκτ

-06

6-Δεκ

-06

4-Φ

εβ-0

7

5-Απρ-

07

4-Ιο

υν-0

7

3-Αυγ

-07

2-Οκτ

-07

1-Δεκ

-07

30-Ια

ν-08

4-Απρ-

08

3-Ιο

υν-0

8

2-Αυγ

-08

1-Οκτ

-08

30-Ν

οε-0

8

29-Ια

ν-09

30-Μ

αρ-0

9

29-Μ

αϊ-0

9

28-Ιο

υλ-0

9

26-Σ

επ-0

9

25-Ν

οε-0

9

24-Ια

ν-10

25-Μ

αρ-1

0

24-Μ

αϊ-1

0

Στά

θμ

η (

m)

στάθμη από επιφάνεια (m)

Γραμμική (στάθμη από επιφάνεια (m))

Εικόνα 138 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΟΜΠΙΑΣ

(βάθος τοποθέτησης οργάνου 44,36 m).

Εικόνα 137 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΚΑΜΗΛΑΡΙ

Page 117: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ · 2017. 2. 14. · ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2013»

Μαρίνος Κριτσωτάκης, Γεωλόγος MSc, PhD - Σαία Παυλίδου, Γεωλόγος MSc Σελίδα - 117 - από 165

3.5.4 ΠΟΡΩΔΕΣ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ (GR 1300081)

Η πεδιάδα του Τυμπακίου αποτελεί μια από τις σημαντικότερες αγροτικές περιοχές της Κρήτης με καλλιέργειες πρώιμων θερμοκηπιακών κηπευτικών καθώς και ελαιοδέντρων. Η αρδευό-μενη έκταση ανέρχεται σε 40.000 στρέμματα και το σύνολο του αρδευτικού νερού που χρησιμοποι-είτο μέχρι πρόσφατα προερχόταν από το υπόγειο δυναμικό. Σήμερα όμως με την ολοκλήρωση του φράγματος Φανερωμένης υδροδοτείται και από αυτό.

Ο αλλουβιακός - πλειστοκαινικός υδροφορέας καταλαμβάνει το παράκτιο - κεντρικό τμήμα της λεκάνης, έχει έκταση περίπου 35 Km2 και δέχεται μέσο ύψος βροχής λιγότερο από 500 mm. Λό-γω της γειτνίασής του με τη θάλασσα ο υδροφορέας στο ΝΔ παράκτιο τμήμα του (περιοχή Κόκκινου Πύργου) έχει υποστεί υφαλμύρινση.

Λόγω της σπουδαιότητας του υδροφορέα έχουν εγκατασταθεί τρεις σταθμοί, δύο κοντά στην ακτή (Αεροδρόμιο - Γεροπόταμος και Κόκκινος Πύργος) και ένας στο κέντρο περίπου της λεκάνης

(γεώτρηση Α3). Από τα διαγράμματα διακύμανσης της στάθμης (Εικόνα 139 & Εικόνα 140) παρα-

τηρούμε ότι η πτώση της στάθμης κατά τις καλοκαιρινές περιόδους των υδρολογικών ετών 2005 -2010 είναι παρόμοια, με εξαίρεση το 2007 όπου η πτώση στάθμης είναι αισθητά μεγαλύτερη.

Τέλος, από τα διαγράμματα μεταβολής της ηλεκτρικής αγωγιμότητας στους σταθμούς αερο-δρόμιο και Α3, και των Βόρων παρατηρούμε μια αυξητική τάση των τιμών της, γεγονός που υποδη-λώνει τη συνεχή υποβάθμιση της ποιότητας του νερού. Χρειάζεται συνεχής παρακολούθηση, με δε-δομένο την ελάττωση του εμπλουτισμού του υδροφορέα, λόγω της παρακράτησης των απορροών του Κουτσουλίδη από το φράγμα της Φανερωμένης.

y = -0.0006x + 6.2011

R2 = 0.1434

y = 0.1945x + 1144

R2 = 0.6646

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

4-Απρ-

05

3-Ιο

υν-0

5

2-Αυγ

-05

1-Οκτ

-05

30-Ν

οε-0

5

29-Ια

ν-06

30-Μ

αρ-0

6

29-Μ

αϊ-0

6

29-Ιο

υλ-0

6

27-Σ

επ-0

6

26-Ν

οε-0

6

25-Ια

ν-07

18-Α

πρ-

07

17-Ιο

υν-0

7

16-Α

υγ-0

7

15-Ο

κτ-0

7

14-Δ

εκ-0

7

12-Φ

εβ-0

8

12-Α

πρ-

08

11-Ιο

υν-0

8

10-Α

υγ-0

8

9-Οκτ

-08

8-Δεκ

-08

6-Φ

εβ-0

9

7-Απρ-

09

6-Ιο

υν-0

9

5-Αυγ

-09

4-Οκτ

-09

3-Δεκ

-09

1-Φ

εβ-1

0

2-Απρ-

10

1-Ιο

υν-1

0

Στά

θμ

η (

m)

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

Ηλεκτρ

ική

Αγω

γιμ

ότη

τα (μ

S/c

m)

στάθμη από επιφάνεια (m)

Ηλεκτρική Αγωγιμότητα (μS/cm)

Γραμμική (στάθμη από επιφάνεια (m))

Γραμμική (Ηλεκτρική Αγωγιμότητα (μS/cm))

Εικόνα 139 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ

ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ- ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ (ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΣ)

(βάθος τοποθέτησης οργάνου 30 m).

Page 118: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ · 2017. 2. 14. · ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2013»

Μαρίνος Κριτσωτάκης, Γεωλόγος MSc, PhD - Σαία Παυλίδου, Γεωλόγος MSc Σελίδα - 118 - από 165

3.5.5 ΠΟΡΩΔΕΣ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ (GR 1300082)

Το νοτιοδυτικό παράκτιο υδροφόρο της λεκάνης του Τυμπακίου, όπως έχουμε ήδη προανα-φέρει στην προηγούμενη παράγραφο, λόγω της γειτνίασής του με τη (περιοχή Κόκκινου Πύργου) έχει υποστεί υφαλμύρινση

Από το διάγραμμα διακύμανσης της στάθμης (Εικόνα 141) στο σταθμό στον Κόκκινο Πύργο,

η πτώση στάθμης είναι παρόμοια με αυτή των προηγούμενων υδρολογικών ετών. Η έντονη διακύ-μανση της στάθμης στο σταθμό του Κόκκινου Πύργου οφείλεται στις αντλήσεις του πηγαδιού.

y = 0.0001x + 3.1201

R2 = 0.0425

0

2

4

6

8

10

4-Απρ-0

5

3-Ιο

υν-0

5

2-Αυγ

-05

1-Ο

κτ-0

5

30-Ν

οε-0

5

29-Ια

ν-06

30-Μ

αρ-06

29-Μ

αϊ-06

28-Ιο

υλ-0

6

26-Σ

επ-0

6

25-Ν

οε-0

6

24-Ια

ν-07

25-Μ

αρ-07

24-Μ

αϊ-07

23-Ιο

υλ-0

7

21-Σ

επ-0

7

25-Ν

οε-0

7

24-Ια

ν-08

24-Μ

αρ-08

23-Μ

αϊ-08

22-Ιο

υλ-0

8

20-Σ

επ-0

8

19-Ν

οε-0

8

18-Ια

ν-09

19-Μ

αρ-09

20-Μ

αϊ-09

19-Ιο

υλ-0

9

17-Σ

επ-0

9

16-Ο

κτ-0

9

15-Δ

εκ-0

9

13-Φ

εβ-1

0

16-Α

πρ-10

15-Ιο

υν-1

0

Στά

θμ

η (

m)

στάθμη από επιφάνεια (m)

Γραμμική (στάθμη από επιφάνεια(m))

Εικόνα 141 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΠΥΡΓΟΣ

(ΠΗΓΑΔΙ-βάθος τοποθέτησης οργάνου 5.61 m).

400

500

600

700

800

900

1000

1100

-10.00

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00Δ

εκ-0

2

Δεκ-0

3

Δεκ-0

4

Δεκ-0

5

Δεκ-0

6

Δεκ-0

7

Δεκ-0

8

Δεκ-0

9

Δεκ-1

0

Δεκ-1

1

Δεκ-1

2

Δεκ-1

3

Δεκ-1

4

ΑΓ

ΩΓ

ΙΜΟ

ΤΗ

ΤΑ

S/c

m)

ΑΠ

ΟΛ

ΥΤ

Η Σ

ΤΑ

ΘΜ

Η (m

)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ : ΓΕΩΤΡΗΣΗΑ/Α ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΤΟ ΧΑΡΤΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ :

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΗΜΕΙΟΥ : Μ25

ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΤΑΘΜΗ (m) ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (μS/cm)

Εικόνα 140 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΒΟΡΩΝ

Page 119: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ · 2017. 2. 14. · ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2013»

Μαρίνος Κριτσωτάκης, Γεωλόγος MSc, PhD - Σαία Παυλίδου, Γεωλόγος MSc Σελίδα - 119 - από 165

3.5.6 ΠΟΡΩΔΕΣ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΕΟΓΕΝΟΥΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΜΕΣΑΡΑΣ (GR1300086)

Η νεογενής λεκάνη GR 1300086 καθορίζεται βόρεια από τον υδροκρίτη του Γεροποτάμου -

Αναποδάρη, νότια από τη λεκάνη της Μεσαράς, ανατολικά από το όριο των οικισμών Σκινιά - Μάρ-θας και δυτικά από το όριο των Π.Ε. Ηρακλείου-Ρεθύμνης. Έχει έκταση 508,4 km2 και οι υδροφορίες που αναπτύσσονται στην περιοχή αυτή είναι τοπικού κυρίως χαρακτήρα, εντός νεογενών σχηματι-σμών και συγκεκριμένα σε στρώματα μαργαϊκών ασβεστολίθων, ψαμμιτών, κροκαλοπαγών και γύ-ψου. Τέτοιες υδροφορίες έχουμε στις περιοχές Σοκαρά – Βαλή, Αγ. Βαρβάρας, Πανασού, Πλουτής – Μορονίου – Γαλιάς-Κλήμα-Λαγολιού. Από τις περιοχές αυτές εκτιμάται ότι γίνεται ετήσια απόληψη νερού της τάξης των 4.900.000 m³.

Το ανατολικό τμήμα της περιοχής καλύπτεται από αδιαπέρατους σχηματισμούς μάργας και

αργίλου όπου δεν αναπτύσσονται υπόγειες υδροφορίες. Λόγω της έλλειψης νερού υπόγειων υδρο-φοριών και της μεγάλης ανάγκης σε νερό άρδευσης στην ευρύτερη αυτή περιοχή έχουν κατασκευα-στεί μικρά φράγματα/λιμνοδεξαμενές όπως αυτά της Μάρθας, του Σκινιά, του Ινίου, των Παρτήρων, των Αμουργελών, των Δαμανίων, των Αρμανώγεια και το υπό κατασκευή της Πλακιώτισσας.

Στην περιοχή βόρεια του Σοκαρά μέχρι την περιοχή Βαλή εντός του σχηματισμού Αγ. Βαρ-

βάρας σε ενστρώσεις κροκαλοπαγών και γύψων διαμορφώνονται υπόγειες υδροφορίες τοπικού χα-ρακτήρα. Όπου εμφανίζεται η γύψος το νερό παρουσιάζει αυξημένα θειικά άλατα και χρησιμοποιεί-ται για άρδευση.

Δυτικότερα στην περιοχή του πρώην Δήμου Αγ. Βαρβάρας, διαμορφώνονται εντός των νεο-

γενών σχηματισμών τρεις υδροφόροι: των μικροπηγών που αναβλύζουν στην επαφή μαργαϊκών ασβεστόλιθων με την υποκείμενη αδιαπέρατη μάργα, ο υπόγειος υδροφόρος εντός των μαργαϊκών ασβεστόλιθων και ο υπόγειος υδροφόρος εντός γυψούχων στρωμάτων. Οι πηγές έχουν μικρές πα-ροχές που εξαρτώνται άμεσα από το ύψος βροχής της περιοχής με αποτέλεσμα τους καλοκαιρινούς μήνες σχεδόν να μηδενίζονται. Ωστόσο το νερό τους είναι καλής ποιότητας και χρησιμοποιείται για

ύδρευση.

Στην περιοχή του πρώην Δήμου Ρούβα από τις νεογενείς αποθέσεις αναβλύζουν μια σειρά

μικροπηγών κυρίως στην περιοχή Πανασσού, στην επιφάνεια επαφής της γύψου με την υποκείμενη

μάργα, με αποτέλεσμα το νερό να είναι γυψούχο και να χρησιμοποιείται μόνο για άρδευση. Στις περιοχές Μορονίου, Πλουτής, Ρουφά και Γαλιάς, διαμορφώνονται υπόγειες υδροφορίες

σε κροκαλοπαγή, μαργαϊκούς ασβεστόλιθους και γύψους. Η δυναμικότητα τους είναι μικρή και η ποιότητα του νερού εξαρτάται από την σύσταση του σχηματισμού εντός του οποίου αναπτύσσεται ο υδροφόρος. Έτσι στην περιοχή Μορονίου – Πλουτής – Ρουφά όπου εμφανίζεται η γύψος, το νερό είναι θειούχο και χρησιμοποιείται για άρδευση, ενώ στην περιοχή Γαλιάς που ο υδροφόρος ανα-πτύσσεται σε μαργαϊκούς ασβεστόλιθους το νερό είναι καλής ποιότητας.

Στην περιοχή βόρεια της λεκάνης Τυμπακίου αναπτύσσεται ο νεογενής υδροφορέας της

περιοχής Κλίματος- Λαγολιού που και αυτός χαρακτηρίζεται με το μικρό δυναμικό του και τις μικρές παροχές άντλησης. Ο υδροφορέας υπερεκμεταλλεύεται από υδρογεωτρήσεις. Στην Εικόνα 142 δίνε-

ται η συμπεριφορά της υδρευτικής γεώτρησης του Λαγολιού με παροχή εκμετάλλευσης 20 κμ/ώρα.

Η ύπαρξη γυψούχων στρωμάτων υποβαθμίζει, σε σχέση με τα πρότυπα ύδρευσης, την ποιότη-

τα του νερού. Με βάση τις αναλύσεις του ΙΓΜΕΜ και της ΔΕΥΑ Ηρακλείου η κατάσταση των υπό-γειων υδροφόρων είναι:

- Περιοχή Σοκαρά – Βαλή, κύρια έχουμε υδροφορίες με αυξημένα θειικά, ωστόσο τοπικά εντοπίζονται ασθενείς υδροφορίες σε κροκαλοπαγή με νερό καλής ποιότητας.

Page 120: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ · 2017. 2. 14. · ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2013»

Μαρίνος Κριτσωτάκης, Γεωλόγος MSc, PhD - Σαία Παυλίδου, Γεωλόγος MSc Σελίδα - 120 - από 165

- Στην περιοχή Αγ. Βαρβάρας η ποιότητα του νερού των υδροφοριών που περιορίζονται σε μαργαϊκούς ασβεστόλιθους είναι καλής ποιότητας, ωστόσο κυριαρχούν τα γυψούχα

νερά. - Στην περιοχή του πρώην Δήμου Ρούβα, οι υδροφορίες που αναπτύσσονται σε νεογενείς

αποθέσεις, είναι κύρια πηγές και το νερό τους είναι γυψούχο.

- Στην περιοχή Μορονίου – Ρουφά κυριαρχούν οι υδροφορίες με γυψούχο νερό, ενώ το-πικά εντοπίζονται και νερά καλής ποιότητας σε σχηματισμούς των μαργαϊκών ασβεστο-λίθων.

-

0

250

500

750

1,000

1,250

-10.00

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

5/1

2/2

00

2

5/1

2/2

00

3

4/1

2/2

00

4

4/1

2/2

00

5

4/1

2/2

00

6

4/1

2/2

00

7

3/1

2/2

00

8

3/1

2/2

00

9

3/1

2/2

01

0

3/1

2/2

01

1

2/1

2/2

01

2

2/1

2/2

01

3

2/1

2/2

01

4

ΑΓ

ΩΓ

ΙΜΟ

ΤΗ

ΤΑ

S/c

m)

ΑΠ

ΟΛ

ΥΤ

Η Σ

ΤΑ

ΘΜ

Η (

m)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ : ΓΕΩΤΡΗΣΗ

Α/Α ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΤΟ ΧΑΡΤΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ : 291

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΗΜΕΙΟΥ : ΝΗ14

ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΤΑΘΜΗ (m) ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (μS/cm)

Εικόνα 142 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ-ΛΑΓΟΛΙΟΥ

Page 121: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ · 2017. 2. 14. · ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2013»

Μαρίνος Κριτσωτάκης, Γεωλόγος MSc, PhD - Σαία Παυλίδου, Γεωλόγος MSc Σελίδα - 121 - από 165

3.6 ΠΟΡΩΔΕΣ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΕΚΑΝΩΝ ΟΡΟΥΣ ΔΙΚΤΗ (GR130023)

Το Πορώδες Υδροφόρο σύστημα των λεκανών του όρους Δίκτη περιλαμβάνει τα παρακάτω

τέσσερα επί μέρους συστήματα (Εικόνα 114):

3.6.1 ΠΟΡΩΔΕΣ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ (GR1300231).

To πορώδες σύστημα GR1300231 περιλαμβάνει τον προσχωματικό υδροφορέα του Ορο-

πεδίου Λασιθίου, ο οποίος βρίσκεται σε υψόμετρο 810 - 830 μέτρα και η έκταση που καλύπτεται από τεταρτογενείς αποθέσεις είναι 27,2 Km².

Οι τεταρτογενείς αποθέσεις αποτελούνται από χαλαρά αργιλοαμμώδη υλικά, ερυθρογή με κροκαλολατύπες και το υπόβαθρό είναι οι αδιαπέρατοι σχηματισμοί της Φυλλιτικής – Χαλαζιτικής σειράς και ο Φλύσχης. Εντός του πορώδους των σχηματισμών του τεταρτογενούς αναπτύσσονται δύο υδροφόροι ορίζοντες.

Η τροφοδοσία του υδροφόρου γίνεται άμεσα λόγω κατείσδυσης από το νερό της βροχής και από την κοίτη του χειμάρρου Χαυγά που διαρρέει τη λεκάνη. Τόσο το ύψος βροχής (βροχόμετρο Αγ. Γεωργίου, 1100 mm ) όσο και οι παροχές του χειμάρρου είναι σημαντικές με αποτέλεσμα ο εμπλου-τισμός του υδροφόρου ορίζοντα να είναι άμεσος. Η επιφανειακή απορροή της πόλγης απορρέει στην καταβόθρα «χώνος» που βρίσκεται στο νοτιοδυτικό τμήμα του.

Υπολογίζεται ότι ετησίως από τον υδροφόρο ορίζοντα των τεταρτογενών αποθέσεων του

οροπεδίου Λασιθίου γίνεται απόληψη νερού της τάξης των 6.000.000 m3. Το νερό αυτό χρησιμοποι-είται για την άρδευση κυρίως καλλιεργειών πατάτας και κηπευτικών. Η εκμετάλλευση του υδροφό-ρου γίνεται μέσω εκατοντάδων πηγαδιών (εκτιμάται ότι είναι περί τα 1000) που είχαν ανοιχθεί από

παλιά και λειτουργούσαν με ανεμόμυλους (Εικόνα 143). Για την κάλυψη των αρδευτικών αναγκών

κατασκευάστηκαν στο οροπέδιο δύο λιμνοδεξαμενές που πληρώνονται από τις παροχές του χει-μάρρου Χαυγά.

Οι πιέσεις που δέχεται ο υδροφόρος ορίζοντας της λεκάνης Οροπεδίου Λασιθίου οφείλονται σε ανθρωπογενείς παρεμβάσεις που προέρχονται από την χρήση λιπασμάτων, όπου παρατηρού-νται αυξημένα νιτρικά άλατα. Η ύδρευση των οικισμών γίνεται επί το πλείστον από μικρού βάθους

γεωτρήσεις σε ανθρακικούς σχηματισμούς ή από μικροπηγές με καλής ποιότητας νερό ( Εικόνα

144)

0

200

400

600

800

1,000

800

810

820

830

840

850

860

Δεκ

-03

Δεκ

-04

Δεκ

-05

Δεκ

-06

Δεκ

-07

Δεκ

-08

Δεκ

-09

ΑΓΩ

ΓΙΜ

ΟΤ

ΗΤ

Α (μ

S/cm

)

ΑΠ

ΟΛ

ΥΤ

Η Σ

ΤΑ

ΘΜ

Η (m

)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ : ΠΗΓΑΔΙ

Α/Α ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΤΟ ΧΑΡΤΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ : 393

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΗΜΕΙΟΥ : Δ27

ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΤΑΘΜΗ (m) ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (μS/cm)

Εικόνα 143 ΠΗΓΑΔΙ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ (ΑΛΛΟΥΒΙΑ)

Page 122: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ · 2017. 2. 14. · ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2013»

Μαρίνος Κριτσωτάκης, Γεωλόγος MSc, PhD - Σαία Παυλίδου, Γεωλόγος MSc Σελίδα - 122 - από 165

3.6.2 ΠΟΡΩΔΕΣ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΕΜΠΑΡΟΥ - ΠΑΝΑΓΙΑΣ (GR1300232)

Το πορώδες υδροφόρο GR1300232 αναπτύσσεται σε υψόμετρο 400-450 μέτρων στη μικρής

έκτασης (2,5 km2), αλλά σημαντική για την οικονομία της περιοχής, λεκάνη της Εμπάρου, η οποία καλύπτεται από τεταρτογενείς αποθέσεις που αποτελούνται από χαλαρά αργιλοαμμώδη υλικά, ερυ-θρογή με κροκαλολατύπες, το πάχος των οποίων είναι σημαντικό, και ξεπερνά τα 200 μέτρα. Ο ε-μπλουτισμός του υδροφόρου των αποθέσεων γίνεται από τη βροχόπτωση και από τις χειμερινές απορροές των χειμάρρων που διαρρέουν τη λεκάνη. Κατά την διάρκεια του χειμώνα πραγματοποιεί-ται τεχνητός εμπλουτισμός. Η λεκάνη εκφορτίζεται κυρίως στις πηγές Εμπάρου οι οποίες λειτουρ-γούν όταν πληρωθεί ο υδροφορέας.

Η εκμετάλλευσή της γίνεται από πηγάδια και γεωτρήσεις μικρού βάθους και το νερό της χρησιμο-ποιείται για άρδευση (κυρίως ελιών και δίκταμου). Εκτιμάται ότι από τις γεωτρήσεις αυτές γίνεται απόληψη νερού περί τα 1.400.000 m3 ετησίως. Έχει εγκατασταθεί ένας τηλεμετρικός σταθμός στο κέντρο περίπου της προσχωματικής λεκάνης της

Εμπάρου. Από το διάγραμμα διακύμανσης της στάθμης (Εικόνα 145) προκύπτει ότι το ισοζύγιο ε-

μπλουτισμού-αντλήσεων από το 2008 έως 2010 είναι θετικό, δηλαδή λιγότερες ποσότητες αντλού-νται από αυτές που εμπλουτίζονται.

Για την προστασία της λεκάνης αυτή έχει ενταχθεί στις «υπό απαγόρευση» από το 1994 με κανονιστικές αποφάσεις Νομαρχών / Περιφερειαρχών.

0

100

200

300

400

780

800

820

840

860

Δεκ

-03

Δεκ

-04

Δεκ

-05

Δεκ

-06

Δεκ

-07

Δεκ

-08

Δεκ

-09

ΑΓ

ΩΓ

ΙΜΟ

ΤΗ

ΤΑ

S/c

m)

ΑΠ

ΟΛ

ΥΤ

Η Σ

ΤΑ

ΘΜ

Η (

m)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ : ΓΕΩΤΡΗΣΗ

Α/Α ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΤΟ ΧΑΡΤΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ : 161

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΗΜΕΙΟΥ : Δ33

ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΤΑΘΜΗ (m) ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (μS/cm)

Εικόνα 144 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ (ΥΔΡΕΥΤΙΚΗ- ΑΝΘΡΑΚΙΚΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ)

Page 123: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ · 2017. 2. 14. · ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2013»

Μαρίνος Κριτσωτάκης, Γεωλόγος MSc, PhD - Σαία Παυλίδου, Γεωλόγος MSc Σελίδα - 123 - από 165

Τίτλος γραφήματος

y = -0.0069x + 28.962

R2 = 0.0775

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

21-Ιο

υλ-0

6

4-Σεπ

-06

19-Ο

κτ-0

6

3-Δεκ

-06

17-Ια

ν-07

3-Μ

αρ-0

7

17-Α

πρ-

07

1-Ιο

υν-0

7

16-Ιο

υλ-0

7

30-Α

υγ-0

7

14-Ο

κτ-0

7

28-Ν

οε-0

7

12-Ια

ν-08

26-Φ

εβ-0

8

11-Α

πρ-

08

26-Μ

αϊ-0

8

10-Ιο

υλ-0

8

24-Α

υγ-0

8

8-Οκτ

-08

22-Ν

οε-0

8

6-Ια

ν-09

20-Φ

εβ-0

9

6-Απρ-

09

21-Μ

αϊ-0

9

5-Ιο

υλ-0

9

19-Α

υγ-0

9

3-Οκτ

-09

17-Ν

οε-0

9

1-Ια

ν-10

15-Φ

εβ-1

0

1-Απρ-

10

16-Μ

αϊ-1

0

30-Ιο

υν-1

0

Στά

θμ

η (

m)

στάθμη από επιφάνεια (m)

Γραμμική (στάθμη από επιφάνεια (m))

Εικόνα 145 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΜΠΑΡΟΥ

(βάθος τοποθέτησης οργάνου 43,11 m).

3.6.3 ΠΟΡΩΔΕΣ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΒΙΑΝΝΟΥ (GR1300233)

Το πορώδες υδροφόρο GR1300233 της λεκάνης της Βιάννου βρίσκεται νότια του οικισμού

Άνω Βιάννος, σε υψόμετρο 400-500 μέτρων, έχει έκταση περίπου 4 Km2, και καλύπτεται από τεταρ-τογενείς αποθέσεις που αποτελούνται από χαλαρά αργιλοαμμώδη υλικά, ερυθρογή με κροκαλολα-τύπες. Περιμετρικά της λεκάνης εμφανίζονται και νεογενείς αποθέσεις από καλά ταξινομημένα, πο-λύμικτα κροκαλοπαγή, με καλά αποστρογγυλωμένα στοιχεία, εναλλασσόμενα ακανόνιστα με ψαμμί-τες και αργιλούχους μάργες. Τα περισσότερα συστατικά του κροκαλοπαγούς προέρχονται από την προνεογενή σειρά της Πίνδου. Υπόβαθρο αυτών των σχηματισμών είναι ο φλύσχης της γεωλογικής σειράς Πίνδου που χαρακτηρίζεται ως αδιαπέρατος σχηματισμός. Το πάχος των τεταρτογενών α-ποθέσεων είναι σημαντικό, ξεπερνά τα 100 μέτρα και εντός αυτών διαμορφώνεται υπόγειος υδρο-φόρος ορίζοντας του οποίου ο εμπλουτισμός γίνεται από την κατείσδυση του νερού της βροχής και από την περίσσια νερού των πηγών που αναβλύζουν ανάντη της λεκάνης, καθώς και τις χειμερινές απορροές των χειμάρρων που τη διασχίζουν.

Εκτιμάται ότι από τις γεωτρήσεις αυτές γίνεται απόληψη νερού της τάξης των 1.500.000 m3

ετησίως και η διαχείρισή της γίνεται εξ ολοκλήρου από τον ΤΟΕΒ Βιάννου. Έχει εγκατασταθεί ένας τηλεμετρικός σταθμός στο κέντρο της λεκάνης. Από το διάγραμμα

διακύμανσης της στάθμης (Εικόνα 146) προκύπτει ότι το ισοζύγιο εμπλουτισμού των υδρευτικών

αντλήσεων είναι θετικό, δηλαδή λιγότερες ποσότητες αντλούνται από αυτές που εμπλουτίζουν. Ο ΤΟΕΒ θα πρέπει να συνεχίσει τη διαχείριση του αρδευτικού νερού προς την ίδια κατεύθυνση.

Page 124: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ · 2017. 2. 14. · ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2013»

Μαρίνος Κριτσωτάκης, Γεωλόγος MSc, PhD - Σαία Παυλίδου, Γεωλόγος MSc Σελίδα - 124 - από 165

y = -0.0048x + 22.911

R2 = 0.199

0

5

10

15

20

25

30

21-Ιο

υλ-0

6

4-Σεπ

-06

19-Ο

κτ-0

6

3-Δεκ

-06

17-Ια

ν-07

3-Μ

αρ-0

7

17-Α

πρ-

07

1-Ιο

υν-0

7

16-Ιο

υλ-0

7

30-Α

υγ-0

7

14-Ο

κτ-0

7

28-Ν

οε-0

7

12-Ια

ν-08

26-Φ

εβ-0

8

11-Α

πρ-

08

26-Μ

αϊ-0

8

10-Ιο

υλ-0

8

24-Α

υγ-0

8

8-Οκτ

-08

22-Ν

οε-0

8

6-Ια

ν-09

20-Φ

εβ-0

9

6-Απρ-

09

21-Μ

αϊ-0

9

5-Ιο

υλ-0

9

19-Α

υγ-0

9

3-Οκτ

-09

17-Ν

οε-0

9

1-Ια

ν-10

15-Φ

εβ-1

0

1-Απρ-

10

16-Μ

αϊ-1

0

30-Ιο

υν-1

0

Στά

θμ

η (

m)

στάθμη από επιφάνεια (m)

Γραμμική (στάθμη από επιφάνεια (m))

Εικόνα 146 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ

(βάθος τοποθέτησης οργάνου 37,5 m).

3.6.4 ΠΟΡΩΔΕΣ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΕΡΑΤΟΚΑΜΠΟΥ - ΑΡΒΗΣ (GR1300234)

Το πορώδες υδροφόρο GR1300234 περιλαμβάνει τοπικές υδροφορίες και λόγω της γειτνίασης του

με τη θάλασσας αντλείται με πηγάδια με τις σημαντικότερες υδροφορίες στην περιοχή της Δερμάτου και της Άρβης. Το νερό των νεογενών είναι επιβαρυμένο με θειικά λόγω γύψων.

Page 125: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ · 2017. 2. 14. · ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2013»

Μαρίνος Κριτσωτάκης, Γεωλόγος MSc, PhD - Σαία Παυλίδου, Γεωλόγος MSc Σελίδα - 125 - από 165

3.7 ΠΟΡΩΔΕΣ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ- ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ (GR130012)

Το Πορώδες Υδροφόρο σύστημα της λεκάνης Ιεράπετρας- Καλού Χωριού περιλαμβάνει τις

υδροφορίες των νεογενών αποθέσεων, στις οποίες κυριαρχούν τα κροκαλοπαγή, και των τεταρτο-γενών αποθέσεων που καλύπτουν κύρια τις εκβολές των χειμάρρων ( ασύνδετα υλικά από άργιλο και κροκαλοπαγή). Τα όρια της λεκάνης είναι από δυτικά τα Λασιθιώτικα όρη, ανατολικά τα όρη Θρυπτή και Όρνο και βόρια και νότια τη θάλασσα.

Το χαρακτηριστικό της περιοχής είναι οι τοπικοί υδροφόροι που αναπτύσσονται ενώ σημα-

ντικό ρόλο στην υδροοικονομία της περιοχής παίζουν οι πηγές που αναβλύζουν στις περιοχές Μα-λών, Καλαμαύκας, Χριστού και Καλού Χωριού.

Το υδάτινο δυναμικό της περιοχής είναι πλήρως αξιοποιημένο. Το Πορώδες Υδροφόρο σύστημα GR130012 διακρίνεται στα παρακάτω τέσσερα επί μέρους

συστήματα (Εικόνα 147 ):

Εικόνα 147 ΠΟΡΩΔΗ ΥΔΡΟΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Page 126: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ · 2017. 2. 14. · ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2013»

Μαρίνος Κριτσωτάκης, Γεωλόγος MSc, PhD - Σαία Παυλίδου, Γεωλόγος MSc Σελίδα - 126 - από 165

3.7.1 ΠΟΡΩΔΕΣ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ- ΚΕΝΤΡΙΟΥ (GR1300121)

Το Πορώδες Υδροφόρο σύστημα GR1300121 περιλαμβάνει τον προσχωματικό υδροφορέα

Ιεράπετρα- Κεντρί που φιλοξενεί ασθενή υδροφορία και έχει έκταση 27,84 Κm2. Από υδρογεωλογι-κή άποψη ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αλλουβιακές εμφανίσεις στη περιοχή Ιεράπετρας- Κεντρί. Στις περιοχή αυτή το πάχος του σχηματισμού είναι σημαντικό με αποτέλεσμα στο πορώδες του σχηματισμού να διαμορφώνεται υπόγεια υδροφορία.

Ο υδροφορέας είχε δεχθεί σημαντικές πιέσεις πριν τη λειτουργία του φράγματος Μπραμια-

νιών και το νερό του αντλούταν από πηγάδια με ανεμόμυλους. Ποσοτικά ο υδροφορέας σήμερα δεν δέχεται πιέσεις, ο υδροφόρος ορίζοντας έχει επανέλθει και χρησιμοποιείται μόνο όταν υπάρχει έλ-λειμμα υδροδότησης των καλλιεργειών από το φράγμα κύρια στα ξηρά έτη.

Ποιοτικά όμως, εμφανίζει τάση αύξησης στη συγκέντρωση των νιτρικών ιόντων και έχει χα-

ρακτηρισθεί ως νέας ευπρόσβλητης ζώνης νιτρορύπανσης (Προστασία από Νιτρορύπανση (Οδη-γία 91/676/ΕΟΚ). Το υδροφόρο παρακολουθείτε με δύο σημεία Μ407 και Μ408. Η δειγματοληψία

δείχνει υπέρβαση χλωριόντων, θειικών & νιτρικών ιόντων (Εικόνα 148).

Εικόνα 148 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΝΙΤΡΙΚΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ-ΚΕΝΤΡΙ

Page 127: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ · 2017. 2. 14. · ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2013»

Μαρίνος Κριτσωτάκης, Γεωλόγος MSc, PhD - Σαία Παυλίδου, Γεωλόγος MSc Σελίδα - 127 - από 165

3.7.2 ΠΟΡΩΔΕΣ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΥΡΤΟΥ (GR1300124)

Το Πορώδες Υδροφόρο σύστημα GR1300124 περιλαμβάνει τον προσχωματικό υδροφορέα

του Μύρτου που φιλοξενεί ασθενείς υδροφορίες και έχει έκταση 2,59 Κm2. Από υδρογεωλογική ά-ποψη ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αλλουβιακές εμφανίσεις στις εκβολές του χειμάρρου Μύρτου το πάχος των οποίων είναι σημαντικό ώστε να διαμορφώνεται υπόγεια υδροφορία.

Στις εκβολές του χειμάρρου Μύρτος ο υδροφόρος που αναπτύσσεται εμπλουτίζεται κυρίως

από την περίσσια του νερού των πηγών Μαλών και Χριστού που δεν εκτρέπονται στο φράγμα των Μπραμιανών, καθώς και από μια σειρά μικροπηγών που αναβλύζουν ανάντη.

Στην περιοχή υπάρχει μια σειρά γεωτρήσεων το νερό των οποίων χρησιμοποιείται για ύ-

δρευση και άρδευση. Η στάθμη του υδροφόρου βρίσκεται λίγα μέτρα πάνω από την επιφάνεια θα-

λάσσης και παρουσιάζει πτώση της στάθμης από υγρή σε ξηρή περίοδο (Εικόνα 149 & Εικόνα

150).

Ποιοτικά ο υδροφόρος δεν δέχεται πιέσεις υφαλμύρινσης επειδή οι νεογενείς αποθέσεις που εμφανίζονται κατάντη δημιουργούν «φραγμό» για την εισχώρηση του θαλασσινού νερού προς τον υδροφόρο

0

150

300

450

600

750

900

-5.00

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

Δεκ

-03

Δεκ

-04

Δεκ

-05

Δεκ

-06

Δεκ

-07

Δεκ

-08

ΑΓ

ΩΓ

ΙΜΟ

ΤΗ

ΤΑ

S/c

m)

ΑΠ

ΟΛ

ΥΤ

Η Σ

ΤΑ

ΘΜ

Η (

m)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ : ΓΕΩΤΡΗΣΗ

Α/Α ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΤΟ ΧΑΡΤΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ : 153

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΗΜΕΙΟΥ : Δ20

ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΤΑΘΜΗ (m) ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (μS/cm)

Εικόνα 149 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΜΥΡΤΟΥ

Page 128: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ · 2017. 2. 14. · ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2013»

Μαρίνος Κριτσωτάκης, Γεωλόγος MSc, PhD - Σαία Παυλίδου, Γεωλόγος MSc Σελίδα - 128 - από 165

y = -0.0047x + 22.227

R2 = 0.0904

y = -1.6436x + 2156.5

R2 = 0.4011

0

10

20

30

40

50

60

70

1-

Μαρ-

08

31-

Μαρ-

08

30-

Απρ-

08

30-

Μαϊ-

08

29-

Ιουν-

08

29-

Ιουλ-

08

28-

Αυγ-

08

27-

Σεπ-

08

27-

Οκτ-

08

26-

Νοε-

08

26-

Δεκ-

08

25-

Ιαν-

09

24-

Φεβ-

09

26-

Μαρ-

09

28-

Απρ-

09

28-

Μαϊ-

09

27-

Ιουν-

09

27-

Ιουλ-

09

26-

Αυγ-

09

8-

Δεκ-

09

7-

Ιαν-

10

6-

Φεβ-

10

8-

Μαρ-

10

7-

Απρ-

10

7-

Μαϊ-

10

6-

Ιουν-

10

Στά

θμ

η (

m)

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

Ηλ

εκτρ

ική

Αγω

γιμ

ότη

τα (μ

S/c

m)

στάθμη από επιφάνεια (m)

Ηλεκτρική Αγωγιμότητα (μS/cm)

Γραμμική (στάθμη από επιφάνεια (m))

Γραμμική (Ηλεκτρική Αγωγιμότητα (μS/cm))

Εικόνα 150 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΗΛ. ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΥΡΤΟΥ

(βάθος τοποθέτησης οργάνου 27,43 m).

3.7.3 ΠΟΡΩΔΕΣ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΧΙΑΣ ΑΜΜΟΥ-ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ(GR1300122)

Το πορώδες Υδροφόρο σύστημα GR1300122, έκτασης 27,1 km2 περιλαμβάνει τους προ-

σχωματικούς υδροφορείς της Παχιάς Άμμου και του Καλού Χωριού που φιλοξενούν ασθενείς υδρο-φορίες.

Ο υδροφόρος ο οποίος αναπτύσσεται στις εκβολές του χειμάρρου Καλού Ποταμού εμπλου-τίζεται κυρίως κατά τους χειμερινούς μήνες από το νερό του χειμάρρου, ενώ κατά τους καλοκαιρι-νούς μήνες το νερό του αντλείται από τον ΤΟΕΒ Καλού Χωριού για αρδευτική χρήση. Η στάθμη του υδροφόρου βρίσκεται στα +2 μέτρα ενώ κατά την άντληση πέφτει κάτω από το επίπε-δο θαλάσσης και με δεδομένο ότι ο υδροφόρος διαμορφώνεται κοντά στην ακτή να κινδυνεύει από υφαλμύρινση. Ο υδροφόρος αυτός παρακολουθείται με σταθμό του τηλεμετρικού δικτύου παρακολούθησης. Από

το διάγραμμα διακύμανσης της ηλεκτρικής αγωγιμότητας του σταθμού στο Καλό Χωριό (Εικόνα

151) παρατηρείται μια πτωτική τάση της αγωγιμότητας από το 2004 και έπειτα γεγονός που υποδη-

λώνει μια ελαφριά βελτίωση της ποιότητας του νερού, η οποία από τις τιμές της ηλεκτρικής αγωγι-μότητας χαρακτηρίζεται ως πολύ καλή.

Ο υδροφόρος που αναπτύσσεται στις τεταρτογενείς αποθέσεις που καλύπτουν την περιοχή

μεταξύ Παχιάς Άμμου – Κεντρίου, εμπλουτίζεται από το νερό της βροχής και από τις επιφανειακές απορροές του ορεινού όγκου Όρνου – Θρυπτής με τον οποίο γειτνιάζει. Στην περιοχή αυτή υπάρχει μια σειρά ιδιωτικών γεωτρήσεων το νερό των οποίων χρησιμοποιείται για άρδευση.

Page 129: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ · 2017. 2. 14. · ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2013»

Μαρίνος Κριτσωτάκης, Γεωλόγος MSc, PhD - Σαία Παυλίδου, Γεωλόγος MSc Σελίδα - 129 - από 165

Η στάθμη του υδροφόρου τους καλοκαιρινούς μήνες έχει σημαντική πτώση, όμως επανέρχεται τον

χειμώνα, ενώ η ποιότητα του διατηρείται σταθερή (Εικόνα 152 & Εικόνα 153).

Στο παράκτιο τμήμα του υδροφόρο Καβουσίου – Παχειάς Άμμου παρατηρούνται, κυρίως κα-

τά την αρδευτική περίοδο, αυξημένες συγκεντρώσεις Na+ και Cl-, επειδή η υδροφορία που ανα-πτύσσεται στις τεταρτογενείς αποθέσεις είναι σε υδραυλική επικοινωνία με τη θάλασσα.

y = -0.0198x + 60.447

R2 = 0.2744

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

26-Ιαν

-04

26-Μ

αρ-0

4

25-Μ

αϊ-0

4

24-Ιου

λ-04

22-Σ

επ-0

4

21-Ν

οε-0

4

20-Ιαν

-05

21-Μ

αρ-0

5

20-Μ

αϊ-0

5

19-Ιου

λ-05

17-Σ

επ-0

5

16-Ν

οε-0

5

15-Ιαν

-06

16-Μ

αρ-0

6

1-Ιουλ

-06

30-Α

υγ-0

6

29-Ο

κτ-0

6

28-Δ

εκ-0

6

26-Φ

εβ-0

7

27-Α

πρ-

07

26-Ιου

ν-07

25-Α

υγ-0

7

24-Ο

κτ-0

7

23-Δ

εκ-0

7

21-Φ

εβ-0

8

21-Α

πρ-

08

20-Ιου

ν-08

19-Α

υγ-0

8

18-Ο

κτ-0

8

17-Δ

εκ-0

8

15-Φ

εβ-0

9

16-Α

πρ-

09

15-Ιου

ν-09

14-Α

υγ-0

9

13-Ο

κτ-0

9

12-Δ

εκ-0

9

10-Φ

εβ-1

0

11-Α

πρ-

10

10-Ιου

ν-10

Ηλ

εκτρ

ική

Αγ

ωγ

ιμό

τη

τα

s/c

m)

Ηλεκτρική Αγωγιμότητα (μS/cm)

Γραμμική (Ηλεκτρική Αγωγιμότητα (μS/cm))

Εικόνα 151 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΗΛ. ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ.

Page 130: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ · 2017. 2. 14. · ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2013»

Μαρίνος Κριτσωτάκης, Γεωλόγος MSc, PhD - Σαία Παυλίδου, Γεωλόγος MSc Σελίδα - 130 - από 165

500

600

700

800

0.00

2.00

4.00

6.00

Μα

ϊ-0

4

Μα

ρ-0

5

Μα

ϊ-0

5

Ιου

λ-0

5

Σεπ

-05

Νο

ε-0

5

Ιαν

-06

Μα

ρ-0

6

Μα

ϊ-0

6

Ιου

λ-0

6

Σεπ

-06

Νο

ε-0

6

Ιαν

-07

Μα

ρ-0

7

Μα

ϊ-0

7

Ιου

λ-0

7

Σεπ

-07

Νο

ε-0

7

Ιου

ν-0

8

ΑΓ

ΩΓ

ΙΜΟ

ΤΗ

ΤΑ

S/c

m)

ΑΠ

ΟΛ

ΥΤ

Η Σ

ΤΑ

ΘΜ

Η (

m)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ : ΓΕΩΤΡΗΣΗ

Α/Α ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΤΟ ΧΑΡΤΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ : 89

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΗΜΕΙΟΥ : ΑΛ1

ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΤΑΘΜΗ (m) ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (μS/cm)

Εικόνα 152 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΠΑΧΙΑΣ ΑΜΜΟΥ

600

800

1,000

1,200

1,400

30

40

50

60

70

Φεβ

-05

Απ

ρ-0

5

Ιου

ν-0

5

Αυ

γ-0

5

Οκ

τ-0

5

Δεκ

-05

Φεβ

-06

Απ

ρ-0

6

Ιου

ν-0

6

Αυ

γ-0

6

Οκ

τ-0

6

Δεκ

-06

Φεβ

-07

Απ

ρ-0

7

Ιου

ν-0

7

Αυ

γ-0

7

Νο

ε-0

7

Ιου

ν-0

8

ΑΓ

ΩΓ

ΙΜΟ

ΤΗ

ΤΑ

S/c

m)

ΑΠ

ΟΛ

ΥΤ

Η Σ

ΤΑ

ΘΜ

Η (

m)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ : ΓΕΩΤΡΗΣΗ

Α/Α ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΤΟ ΧΑΡΤΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ : 140

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΗΜΕΙΟΥ : ΑΛ65

ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΤΑΘΜΗ (m) ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (μS/cm)

Εικόνα 153 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

Page 131: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ · 2017. 2. 14. · ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2013»

Μαρίνος Κριτσωτάκης, Γεωλόγος MSc, PhD - Σαία Παυλίδου, Γεωλόγος MSc Σελίδα - 131 - από 165

3.7.4 ΠΟΡΩΔΕΣ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ-ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ (GR1300123)

Το πορώδες Υδροφόρο σύστημα GR1300123 έκτασης 261 Km2 περιλαμβάνει τα υδροφόρα

των νεογενών σχηματισμών της ομώνυμης λεκάνης όπου επικρατούν τα κροκαλοπαγή και οι ψαμμί-τες. Οι νεογενείς αποθέσεις που καλύπτουν την περιοχή του υδροσυστήματος είναι ποικίλης σύ-στασης και λόγω του έντονου τεκτονισμού της περιοχής δεν βρίσκονται σε πλήρη στρωματολιθική ανάπτυξη, γεγονός που έχει σαν αποτέλεσμα να διαμορφώνονται υπόγειες υδροφορίες τοπικού, κυρίως, χαρακτήρα.

Η δυναμικότητα των υδροφόρων αυτών εξαρτάται από την έκταση, το πάχος και την σύστα-

ση του υδροφόρου σχηματισμού καθώς και από το ετήσιο ύψος βροχής. Δεδομένου ότι το ετήσιο ύψος βροχής στην ευρύτερη περιοχή είναι από τα πλέον χαμηλά στη Νήσο οι υδροφορίες αυτές είναι μικρής σχετικά δυναμικότητας. Το μέσο ετήσιο ύψος βροχής που δέχεται η περιοχή, σύμφωνα με τα δεδομένα των βροχόμετρων, Μαλών, Καλαμαύκας και Κριτσάς είναι της τάξης των 600 mm

Το υδάτινο δυναμικό της περιοχής είναι πλήρως αξιοποιημένο και η περιοχή δεν επιδέχεται

περαιτέρω εκμετάλλευσης. Η ποιότητα του νερού είναι καλή, εντός των ορίων ποσιμότητας, και το νερό χρησιμοποιείται για την ύδρευση των κατοίκων των Δημοτικών Διαμερισμάτων. Επίσης το νε-ρό των γεωτρήσεων που έχουν κατασκευασθεί στους σχηματισμούς αυτούς χρησιμοποιείται για να καλύψει τοπικές αρδευτικές ανάγκες.

Σημαντικό ρόλο στην υδροοικονομία της περιοχής παίζουν οι πηγές που αναβλύζουν στις

περιοχές Μαλών, Καλαμαύκας και Καλού Χωριού. Το μεγαλύτερο ποσοστό του νερού των πηγών Μαλών και Καλαμαύκας, μεταφέρεται στο φράγμα Μπραμιανών και η διαχείριση του γίνεται από τον ΤΟΕΒ Ιεράπετρας και τον ΤΟΕΒ Καλαμαύκας. Στο φράγμα των Μπραμιανών μεταφέρεται επίσης νερό από τις πηγές Μαλαύρας καθώς και από τις πηγές Χριστού, όπως επίσης και από τις επιφα-νειακές απορροές του χειμάρρου Μύρτου. Το νερό των πηγών Καλού Χωριού, διαχειρίζεται ο ΤΟΕΒ Καλού Χωριού

Αναλυτικότερα:

3.7.4.1 ΥΔΡΟΦΟΡΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΠΗΓΗΣ ΜΑΛΩΝ

Η Πηγή Μαλών αναβλύζει στην επαφή νεογενών σχηματισμών, που αποτελούνται από πο-

λύμικτα κροκαλοπαγή, με τον φλύσχη της γεωλογικής ζώνης Πίνδου. Σημαντικό ρόλο στην ανάβλυ-ση της πηγής διαδραματίζει και η τεκτονική της περιοχής.

Η παροχή της πηγής παρουσιάζει μεγάλες διακυμάνσεις από υγρή σε ξηρή περίοδο και έχει

άμεση σχέση με το ύψος βροχής που δέχονται τα ανάντη πετρώματα (Εικόνα 154 & Εικόνα 155). Ο

όγκος των εκροών κυμαίνεται από 7,5 έως 74,7 εκατ. κ.μ. με μέσο όρο ένα εκατ. κ.μ. Να σημειώσουμε ότι σημαντικές παροχές της πηγής μεταφέρονται στο φράγμα των Μπρα-

μιανών. Η ποιότητα του νερού είναι καλή και σταθερή.

Page 132: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ · 2017. 2. 14. · ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2013»

Μαρίνος Κριτσωτάκης, Γεωλόγος MSc, PhD - Σαία Παυλίδου, Γεωλόγος MSc Σελίδα - 132 - από 165

Εικόνα 154 ΠΗΓΗ ΡΕΤΙΚΟΥ –ΜΑΛΕΣ (ετήσια εκροή σε εκατ. κ.μ.)

Εικόνα 155 ΠΗΓΗ ΡΕΤΙΚΟΥ –ΜΑΛΕΣ (μηνιαία εκροή σε κ.μ.)

Page 133: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ · 2017. 2. 14. · ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2013»

Μαρίνος Κριτσωτάκης, Γεωλόγος MSc, PhD - Σαία Παυλίδου, Γεωλόγος MSc Σελίδα - 133 - από 165

3.7.4.2 ΥΔΡΟΦΟΡΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΠΗΓΩΝ ΚΑΛΑΜΑΥΚΑΣ

Οι δύο σημαντικότερες πηγές της Καλαμαύκας αναβλύζουν βόρεια του οικισμού της Καλα-

μαύκας σε ρηγματογενή ζώνη, οι οποίες ανατροφοδοτούνται τόσο από το νερό της βροχής που κα-

τεισδύει στα κροκαλοπαγή του νεογενούς που εμφανίζονται ανάντη, όσο και από το νερό που κα-

τεισδύει στα ανθρακικά πετρώματα των νοτιοανατολικών παρυφών του υδροσυστήματος Δίκτη – Σελένα.

Είναι πηγές πλήρως υδρομαστευμένες και το νερό τους μεταφέρεται στο φράγμα των Μπραμιανών, με αποτέλεσμα, σήμερα να μην υπάρχει η δυνατότητα μέτρησης της παροχής τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΥΕΒ ο ετήσιος όγκος του νερού που εκφορτίζεται κυμαίνεται από 0,91

έως 7,29 εκατ. κ.μ. με μέση τιμή 3,48 εκατ. κ.μ. (Εικόνα 156 & Εικόνα 157). Να σημειώσουμε ότι

άλλη μια πηγή αναβλύζει στην περιοχή Καλαμαύκας στο ύψος του οικισμού, στο Ρέμα Καλαμαυκια-νός. Η ποιότητα του νερού των πηγών είναι καλή.

Εικόνα 156 ΠΗΓΗ ΚΑΛΑΜΑΥΚΑΣ (ετήσιες εκροές σε εκατ. κ.μ.)

Εικόνα 157 ΠΗΓΗ ΚΑΛΑΜΑΥΚΑΣ (μηνιαίες εκροές σε κ.μ.)

Page 134: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ · 2017. 2. 14. · ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2013»

Μαρίνος Κριτσωτάκης, Γεωλόγος MSc, PhD - Σαία Παυλίδου, Γεωλόγος MSc Σελίδα - 134 - από 165

3.7.4.3 ΥΔΡΟΦΟΡΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΠΗΓΩΝ ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

Στην περιοχή του Καλού Χωριού αναβλύζουν δύο πηγές, μία δυτικά του οικισμού Καλό Χω-

ριό (Δ5) και η άλλη (Δ6) στην περιοχή του οικισμού Πύργος. Η πηγή Δ5 αναβλύζει από τα κροκαλοπαγή του νεογενούς, με άγνωστο υπόβαθρο που πι-

θανά να είναι αδιαπέρατοι σχηματισμοί του νεογενούς ( μάργες, άργιλοι ) ή ο φλύσχης της γεωλογι-κής ζώνης Τρίπολης. Η μέση ετήσια παροχή της πηγής για τις βροχομετρικές περιόδους που παρα-κολουθήσαμε ήταν της τάξης των 40 m³/h και κατά συνέπεια ο ετήσιος όγκος νερού που εκφορτίζε-

ται περί τις 350.000 m³ (Εικόνα 158). Η ποιότητα του νερού είναι καλή και παρά του ότι βρίσκεται

σχετικά κοντά στην ακτή, δεν δέχεται πιέσεις υφαλμύρινσης

Η πηγή Δ6 είναι συνεχούς ροής (Εικόνα 160) και αναβλύζει από νεογενείς σχηματισμούς

(κροκαλοπαγή ) στην επαφή τους με τον φλύσχη της γεωλογικής ζώνης της Τρίπολης, που φαίνεται να είναι το υπόβαθρο του σχηματισμού των κροκαλοπαγών τα οποία έχουν μεγάλη εξάπλωση στην ευρύτερη περιοχή. Λόγω του έργου της υδρομάστευσης της πηγής σήμερα δεν είναι δυνατή η μέ-τρηση του συνόλου της παροχής της αλλά μέρος αυτής. Από μετρήσεις της ΥΕΒ η μέση ετήσια ε-

κροή ανέρχεται σε 3,15 εκατ. κ.μ. και κυμαίνεται από 1,8 έως 5,9 εκατ. κ.μ. (Εικόνα 159). Η ποιότη-

τα του νερού είναι καλή και παρόλο που βρίσκεται σχετικά κοντά στην ακτή, δεν δέχεται πιέσεις υ-φαλμύρινσης

Το νερό των πηγών Καλού Χωριού εκμεταλλεύεται ο ΤΟΕΒ Καλού Χωριού για την άρδευση της ευρύτερης περιοχής.

400450500550600650700

050

100150200

Απ

ρ-0

4

Ιουν-0

5

Δεκ

-05

Ιουν-0

6

Ιαν-0

7

Απ

ρ-0

7

Ιουν-0

7

Αυγ-0

7

Οκτ-

07

ΑΓ

ΩΓ

ΙΜΟ

ΤΗ

ΤΑ

(μS/cm)

ΠΑ

ΡΟ

ΧΗ

(m3/h)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ : ΠΗΓΗΑ/Α ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΤΟ ΧΑΡΤΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ : 25

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΗΜΕΙΟΥ : Δ5

ΜΕΤΡΗΘΕΙΣΑ ΠΑΡΟΧΗ (m3/h) ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (μS/cm)

Εικόνα 158 ΠΗΓΗ Δ5 ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

Page 135: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ · 2017. 2. 14. · ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2013»

Μαρίνος Κριτσωτάκης, Γεωλόγος MSc, PhD - Σαία Παυλίδου, Γεωλόγος MSc Σελίδα - 135 - από 165

Εικόνα 159 ΠΗΓΕΣ (ΠΥΡΓΟΥ) ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ (ετήσια εκροή σε εκατ. κ.μ.)

Εικόνα 160 ΠΗΓΕΣ (ΠΥΡΓΟΥ) ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ (μηνιαία εκροή σε χιλιάδες κ.μ.)

Page 136: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ · 2017. 2. 14. · ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2013»

Μαρίνος Κριτσωτάκης, Γεωλόγος MSc, PhD - Σαία Παυλίδου, Γεωλόγος MSc Σελίδα - 136 - από 165

3.7.4.4 ΥΔΡΟΦΟΡΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΝΕΟΓΕΝΩΝ ΑΠΟΘΕΣΕΩΝ

Οι νεογενείς αποθέσεις που καλύπτουν την περιοχή του υδροσυστήματος GR1300123 είναι

ποικίλου σύστασης και λόγω του έντονου τεκτονισμού της περιοχής δεν βρίσκονται σε πλήρη στρωματολιθική ανάπτυξη, με αποτέλεσμα να διαμορφώνονται υπόγειες υδροφορίες τοπικού, κυρί-ως, χαρακτήρα.

Η δυναμικότητα των υδροφόρων αυτών εξαρτάται από την έκταση, το πάχος και την σύστα-

ση του υδροφόρου σχηματισμού καθώς και από το ετήσιο ύψος βροχής. Το μέσο ετήσιο ύψος βρο-χής που δέχεται η περιοχή, σύμφωνα με τα δεδομένα των βροχομέτρων, Μαλών, Καλαμαύκας και Κριτσάς είναι της τάξης των 600 mm. Διαπιστώνεται από την έρευνα του ΙΓΜΕΜ (μελέτη ισοτόπων στο νερό της πηγής Καλού Χωριού) ότι τα υδροφόρα εμπλουτίζονται από τα ανθρακικά πετρώματα της ευρύτερης περιοχής των νοτιοανατολικών παρυφών του καρστικού υδροσυστήματος Δίκτη – Σελένα.

Το υδροφόρο σύστημα παρακολουθείται με 4 γεωτρήσεις, τη γεώτρηση Δ21 νοτιοανατολικά

του οικισμού Ανατολή (Εικόνα 161), τη Δ24 βόρεια του φράγματος Μπραμιανών (Εικόνα 162), τη

Δ8 ανατολικά του οικισμού Πρίνα (Εικόνα 163) και τη Δ7 κοντά στον οικισμό του Καλού Χωριού. Τόσο η στάθμη όσο και η ποιότητα των υδροφόρων εξαρτάται από της τοπικές υδρογεωλο-

γικές συνθήκες της περιοχής στην οποία αναπτύσσονται. Γενικό συμπέρασμα είναι ότι η περιοχή δεν επιδέχεται περαιτέρω εκμετάλλευσης.

Εικόνα 161 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

Page 137: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ · 2017. 2. 14. · ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2013»

Μαρίνος Κριτσωτάκης, Γεωλόγος MSc, PhD - Σαία Παυλίδου, Γεωλόγος MSc Σελίδα - 137 - από 165

ΕΙΔΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ : ΓΕΩΤΡΗΣΗ

Α/Α ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΤΟ ΧΑΡΤΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ : 191

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΗΜΕΙΟΥ : Δ7

-10.00

-5.00

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

Μα

ρ-0

5

Σεπ

-05

Μα

ρ-0

6

Σεπ

-06

Μα

ρ-0

7

Μα

ϊ-0

7

Ιου

λ-0

7

Σεπ

-07

Νοε-

07

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΠ

ΟΛ

ΥΤΗ

ΣΤ

ΑΘ

ΜΗ

(m

)

400

450

500

550

600

ΑΓΩ

ΓΙΜ

ΟΤΗ

ΤΑ

(μS

/cm

)

ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΤΑΘΜΗ (m) ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (μS/cm)

1,200

1,300

1,400

1,500

1,600

05

10152025303540455055606570

Μα

ρ-0

5

Σεπ

-05

Μα

ρ-0

6

Σεπ

-06

Απ

ρ-0

7

Ιουν-0

7

Αυγ-0

7

Νοε-

07

Ιουν-0

8 ΑΓ

ΩΓ

ΙΜΟ

ΤΗ

ΤΑ

(μS/cm)

ΑΠ

ΟΛ

ΥΤ

Η Σ

ΤΑ

ΘΜ

Η (m)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ : ΓΕΩΤΡΗΣΗΑ/Α ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΤΟ ΧΑΡΤΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ : 156

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΗΜΕΙΟΥ : Δ24

ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΤΑΘΜΗ (m) ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (μS/cm)

Εικόνα 162 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΜΠΡΑΜΙΑΝΩΝ

750

800

850

900

950

1,000

1,050

1,100

150

155

160

165

170

175

180

Μαϊ-

04

Μαρ-0

5

Μαϊ-

05

Ιουλ-0

5

Σεπ

-05

Νο

ε-05

Ιαν-0

6

Μαρ-0

6

Μαϊ-

06

Ιουλ-0

6

Σεπ

-06

Νο

ε-06

Ιαν-0

7

Μαρ-0

7

Μαϊ-

07

Ιουλ-0

7

Σεπ

-07

Νο

ε-07 Α

ΓΩ

ΓΙΜ

ΟΤ

ΗΤ

Α (μS

/cm

)

ΑΠ

ΟΛ

ΥΤ

Η Σ

ΤΑ

ΘΜ

Η (

m)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ : ΓΕΩΤΡΗΣΗΑ/Α ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΤΟ ΧΑΡΤΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ : 194

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΗΜΕΙΟΥ : Δ8

ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΤΑΘΜΗ (m) ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (μS/cm)

Εικόνα 163 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΠΡΙΝΑΣ

Page 138: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ · 2017. 2. 14. · ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2013»

Μαρίνος Κριτσωτάκης, Γεωλόγος MSc, PhD - Σαία Παυλίδου, Γεωλόγος MSc Σελίδα - 138 - από 165

3.8 ΠΟΡΩΔΕΣ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ-ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ GR130014

Το Πορώδες Υδροφόρο σύστημα GR130014 περιλαμβάνει τις νεογενείς και τεταρτογενείς υ-δροφορίες που αναπτύσσονται στο τεκτονικό βύθισμα Σητείας – Λιθινών, ανάμεσα στα καρστικά υδροφόρα συστήματα GR130013 (Όρνου – Θρυπτής) και GR130015 (Ζάκρου). Στα κροκαλοπαγή, στους ψαμμίτες και στους μαργαϊκούς ασβεστόλιθους αναπτύσσονται υδροφόροι ορίζοντες, που καλύπτουν υδρευτικές αλλά, κυρίως, αρδευτικές ανάγκες της περιοχής. Το σύστημα διακρίνεται στα

παρακάτω επί μέρους τέσσερα συστήματα (Εικόνα 147):

3.8.1 ΠΟΡΩΔΕΣ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ–ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΔΩΝ–ΖΗΡΟΥ-ΑΓ.ΤΡΙΑΔΑΣ (GR1300141)

Το σύστημα GR1300141 περιλαμβάνει τα υδροφόρα των νεογενών (κροκαλοπαγή, ψαμμίτες,

μαργαϊκοί (υφαλογενείς) ασβεστόλιθοι) και τεταρτογενών (χαλίκων, κροκαλών άμμων) αποθέσεων περιοχής Σητείας – Παπαγιαννάδων – Ζήρου-Αγ. Τριάδας. Σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των υδροφόρων οριζόντων έχει διαδραματίσει η νεότερη τεκτονική ιστορία της περιοχής, με ρήγματα κύ-ριων διευθύνσεων Β-Ν και Α-Δ. Ο κερματισμός της περιοχής έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ε-πιμέρους υδροφόρων, είτε αποκομμένων μεταξύ τους είτε με πλευρική ή κατακόρυφη επικοινωνία. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα από τις χημικές αναλύσεις τα νερά του υδροφόρου συστήματος, που χρησιμοποιούνται για υδρευτικές ανάγκες, είναι καλής ποιότητας. Οι σημαντικότεροι υδροφορείς από πλευράς αποθεμάτων είναι οι παρακάτω:

3.8.1.1 ΥΔΡΟΦΟΡΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟΥ – ΜΑΡΩΝΙΑΣ

Οι υδροφόροι ορίζοντες Πισκοκέφαλου – Μαρωνιάς αναπτύσσονται κυρίως σε κροκαλοπαγή και μαργαϊκούς ασβεστόλιθους. Λόγω της νεοτεκτονικής δραστηριότητας της περιοχής έχει διακοπεί η συνέχεια των υδροφορέων, με αποτέλεσμα τη δημιουργία πολλών τοπικών υδροφόρων οριζό-ντων, σε διαφορετικά υψόμετρα και με ποικίλο δυναμικό. Οι ετήσιες απολήψεις εκτιμώνται στην τά-ξη του ενός εκατ. κ.μ.. Στους περισσότερους υδροφόρους παρατηρείται αναπλήρωση του δυναμι-

κού τους και μόνο σε λίγους εντοπίζεται μια σταδιακή ταπείνωση της στάθμης τους (Εικόνα 164).

0

150

300

450

600

750

900

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

Δεκ

-03

Δεκ

-04

Δεκ

-05

Δεκ

-06

Δεκ

-07

Δεκ

-08

Δεκ

-09

Δεκ

-10

Δεκ

-11

Δεκ

-12

Δεκ

-13

Δεκ

-14

ΑΓ

ΩΓ

ΙΜΟ

ΤΗ

ΤΑ

(μS

/cm

ΑΠ

ΟΛ

ΥΤ

Η Σ

ΤΑ

ΘΜ

Η (

m)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ : ΓΕΩΤΡΗΣΗ

Α/Α ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΤΟ ΧΑΡΤΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ : 102

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΗΜΕΙΟΥ : ΑΛ23

ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΤΑΘΜΗ (m) ΑΓΩΓΙ-ΜΟΤΗΤΑ (μS/cm)

Εικόνα 164 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟ

Page 139: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ · 2017. 2. 14. · ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2013»

Μαρίνος Κριτσωτάκης, Γεωλόγος MSc, PhD - Σαία Παυλίδου, Γεωλόγος MSc Σελίδα - 139 - από 165

3.8.1.2 ΥΔΡΟΦΟΡΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΠΗΓΗΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Ο υδροφόρος ορίζοντας της πηγής Αγίου Γεωργίου αναβλύζει σε υψόμετρο 272 μέτρων περί-

που. Με βάση παλαιότερα στοιχεία, οι εκροές της πηγής ήταν της τάξεως των 0,8 εκατ. κ.μ. ανά υ-

δρολογικό έτος (Εικόνα 166 & Εικόνα 167). Σήμερα, λόγω των απολήψεων και των διαρροών από

τις δυο γεωτρήσεις, που λειτουργούν στον υδροφόρο (Εικόνα 165), καταγράφεται σημαντική μείωση

των παροχών της πηγής . Επίσης η υπερεκμετάλλευση του υδροφόρου των ανθρακικών πετρωμά-των του καλύμματος της Τρίπολης στην περιοχή Συκιάς, συνεπάγεται τη σημαντική μείωση της τρο-φοδότησης του υδροφόρου της πηγής Αγίου Γεωργίου.

100.00

120.00

140.00

160.00

180.00

200.00

Δεκ

-02

Δεκ

-03

Δεκ

-04

Δεκ

-05

Δεκ

-06

Δεκ

-07

Δεκ

-08

Δεκ

-09

Δεκ

-10

Δεκ

-11

Δεκ

-12

Δεκ

-13

Δεκ

-14

ΑΠ

ΟΛ

ΥΤΗ

ΣΤΑ

ΘΜ

Η (m

)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ : ΓΕΩΤΡΗΣΗΑ/Α ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΤΟ ΧΑΡΤΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ : 107

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΗΜΕΙΟΥ : ΑΛ29

ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΤΑΘΜΗ (m)

Εικόνα 165 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

0

100

200

300

400

500

ΜΕ

ΣΗ

ΜΗ

ΝΙΑ

ΙΑ Π

ΑΡ

ΟΧ

Η (

m3

/h)

ΠΗΓΗ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΥΓΡΟ ΕΤΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΕΤΟΣ

ΞΗΡΟ ΕΤΟΣ

Εικόνα 166 ΜΕΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΡΟΗ ΠΗΓΗ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Page 140: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ · 2017. 2. 14. · ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2013»

Μαρίνος Κριτσωτάκης, Γεωλόγος MSc, PhD - Σαία Παυλίδου, Γεωλόγος MSc Σελίδα - 140 - από 165

3.8.1.3 ΥΔΡΟΦΟΡΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΔΩΝ – ΧΑΝΔΡΑ

Οι υδροφόροι ορίζοντες Παπαγιαννάδων – Χανδρά αναπτύσσονται κυρίως σε κροκαλοπαγή

και ψαμμίτες. Η ρηγματογόνος τεκτονική έχει συντελέσει στη δημιουργία πολλών τοπικών υδροφό-ρων οριζόντων, σε διαφορετικά υψόμετρα και με ποικίλο δυναμικό. Στις σημαντικότερες από αυτές τις υδροφορίες γίνεται υπερεκμετάλλευση με αποτέλεσμα τη σταδιακή ταπείνωση της στάθμης τους

(Εικόνα 168).

1,879,020

773,946

1,2

71

,13

8

0

400,000

800,000

1,200,000

1,600,000

2,000,000

19

80

-81

19

81

-82

19

82

-83

19

83

-84

19

84

-85

19

85

-86

19

86

-87

19

87

-88

19

88

-89

19

89

-90

19

90

-91

19

91

-92

19

92

-93

19

93

-94

19

94

-95

19

95

-96

19

96

-97

19

97

-98

19

98

-99

19

99

-00

20

00

-01

20

01

-02

20

02

-03

Μ.Ο

.

ΕΤΗ

ΣΙΑ

ΕΚ

ΡΟ

Η (m

3)

ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ

Εικόνα 167 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΡΟΗ ΠΗΓΗ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

0

100

200

300

400

500

300.00

320.00

340.00

360.00

380.00

400.00

Δεκ

-02

Δεκ

-03

Δεκ

-04

Δεκ

-05

Δεκ

-06

Δεκ

-07

Δεκ

-08

Δεκ

-09

Δεκ

-10

Δεκ

-11

Δεκ

-12

Δεκ

-13

Δεκ

-14

ΑΓ

ΩΓ

ΙΜΟ

ΤΗ

ΤΑ

S/c

m

ΑΠ

ΟΛ

ΥΤ

Η Σ

ΤΑ

ΘΜ

Η (

m)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ : ΓΕΩΤΡΗΣΗ

Α/Α ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΤΟ ΧΑΡΤΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ : 110

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΗΜΕΙΟΥ : ΑΛ32

ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΤΑΘΜΗ (m) ΑΓΩΓΙ-ΜΟΤΗΤΑ (μS/cm)

Εικόνα 168 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΔΩΝ

Page 141: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ · 2017. 2. 14. · ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2013»

Μαρίνος Κριτσωτάκης, Γεωλόγος MSc, PhD - Σαία Παυλίδου, Γεωλόγος MSc Σελίδα - 141 - από 165

3.8.1.4 ΥΔΡΟΦΟΡΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΑΔΡΟΜΥΛΟΥ

Οι υδροφόροι ορίζοντες Αδρόμυλου αναπτύσσονται κυρίως σε κροκαλοπαγή και ψαμμίτες. Ο

σημαντικότερος από αυτούς εκδηλώνεται με την πηγή Αδρόμυλου, στον οποίο γίνεται εκμετάλλευση και με γεωτρήσεις. Η μέση ετήσια απορροή της πηγής πριν την αναρρύθμισή (εκμετάλλευσή) της με

γεωτρήσεις ήταν 1,3 εκατ. κ.μ.(Εικόνα 170 & Εικόνα 171). Λόγω υπεράντλησης, παρατηρείται στα-

διακή ταπείνωση της υδροστατικής στάθμης του υδροφόρου ορίζοντα (Εικόνα 169).

0

100

200

300

400

500

600

ΜΕΣ

Η Μ

ΗΝ

ΙΑΙΑ

ΕΚ

ΡΟ

Η (m

3/h

)

ΠΗΓΗ ΑΔΡΟΜΥΛΟΣ (ΛΙΘΙΝΕΣ)ΥΓΡΟ ΕΤΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΕΤΟΣ

ΞΗΡΟ ΕΤΟΣ

Εικόνα 170 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΡΟΗ ΠΗΓΗΣ ΛΙΘΙΝΩΝ (ΑΔΡΟΜΥΛΟΥ) (ΥΕΒ)

Ε ΙΔ Ο Σ Σ Η Μ Ε ΙΟ Υ : Γ Ε Ω ΤΡ Η Σ Η

Κ Ω Δ ΙΚ Ο Σ Α Π Ο Γ Ρ Α ΦΗ Σ Σ Η Μ Ε ΙΟ Υ : Α Λ 3 6

1 8 0 .0 0

1 8 2 .0 0

1 8 4 .0 0

1 8 6 .0 0

1 8 8 .0 0

1 9 0 .0 0

1 9 2 .0 0

1 9 4 .0 0

1 9 6 .0 0

1 9 8 .0 0

2 0 0 .0 0

Δεκ

-03

Φεβ

-04

Απ

ρ-0

4

Ι ουν

-04

Αυγ-

04

Οκτ-

04

Δεκ

-04

Φεβ

-05

Απ

ρ-0

5

Ι ουν

-05

Αυγ-

05

Οκτ-

05

Δεκ

-05

Φεβ

-06

Απ

ρ-0

6

Ι ουν

-06

Αυγ-

06

Οκτ-

06

Δεκ

-06

Φεβ

-07

Απ

ρ-0

7

Ι ουν

-07

Αυγ-

07

Οκτ-

07

Δεκ

-07

Φεβ

-08

Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν ΙΑ

ΑΠ

ΟΛ

ΥΤ

Η Σ

ΤΑ

ΘΜ

Η (

m)

Α Π Ο Λ Υ ΤΗ Σ ΤΑ Θ Μ Η (m )

Εικόνα 169 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΑΔΡΟΜΥΛΟΥ

Page 142: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ · 2017. 2. 14. · ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2013»

Μαρίνος Κριτσωτάκης, Γεωλόγος MSc, PhD - Σαία Παυλίδου, Γεωλόγος MSc Σελίδα - 142 - από 165

3.8.2 ΠΟΡΩΔΕΣ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ- ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ (GR1300142)

Το σύστημα GR1300142 περιλαμβάνει τα υδροφόρα των νεογενών σχηματισμών της περιο-

χής Μακρύ Γιαλού- Κουτσουρά που φιλοξενούν ασθενείς υδροφορίες, το νερό των οποίων εκφορτί-ζεται κατά τόπους με πηγές και χρησιμοποιείται για την ύδρευση οικισμών. Οι σημαντικότεροι υ-δροφόροι ορίζοντες είναι των Πεύκων που αναπτύσσονται κυρίως εντός κροκαλοπαγών και η εκμε-τάλλευσή τους γίνεται με γεωτρήσεις. Ο εμπλουτισμός τους γίνεται και από τα ανθρακικά πετρώμα-τα του καλύμματος της ζώνης Τρίπολης, που βρίσκονται ανάντη των οικισμών Άγιος Στέφανος και Πεύκοι. Οι ετήσιες απολήψεις εκτιμώνται στη τάξη των 0,4 εκατ. κ.μ. και παρατηρείται αναπλήρωση

του δυναμικού των υδροφόρων, τουλάχιστο σε αυτούς που υπάρχουν στοιχεία (Εικόνα 172).

0

250

500

750

1,000

1,250

200.00

220.00

240.00

260.00

280.00

300.00

ΑΓ

ΩΓ

Ι-Μ

ΟΤ

ΗΤ

Α (μ

S/c

m)

ΑΠ

ΟΛ

ΥΤ

Η Σ

ΤΑ

ΘΜ

Η (

m)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ : ΓΕΩΤΡΗΣΗ

Α/Α ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΤΟ ΧΑΡΤΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ : 117

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΗΜΕΙΟΥ : ΑΛ40

ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΤΑΘΜΗ (m) ΑΓΩΓΙ-ΜΟΤΗΤΑ (μS/cm)

Εικόνα 172 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΠΕΥΚΩΝ

2,212,776

416,696

1,36

7,31

7

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

ΕΤΗ

ΣΙΑ

ΕΚΡ

ΟΗ

(m3)

ΠΗΓΗ ΑΔΡΟΜΥΛΟΣ (ΛΙΘΙΝΕΣ)

Εικόνα 171 ΠΗΓΗ ΛΙΘΙΝΩΝ (ΑΔΡΟΜΥΛΟΥ)- ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΡΟΗ (ΥΕΒ)

Page 143: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ · 2017. 2. 14. · ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2013»

Μαρίνος Κριτσωτάκης, Γεωλόγος MSc, PhD - Σαία Παυλίδου, Γεωλόγος MSc Σελίδα - 143 - από 165

3.8.3 ΠΟΡΩΔΕΣ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΚΟΠΗΣ-ΣΗΤΕΙΑΣ-ΡΟΥΣΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ GR1300143.

Το σύστημα GR1300143 περιλαμβάνει τον προσχωματικό και νεογενή υδροφόρο της περιο-

χής Σκοπής-Σητείας-Ρούσας Εκκλησιάς, ο οποίος είναι ελεύθερος υδροφόρος σε υδραυλική επικοι-νωνία με τη θάλασσα.

Ο σημαντικότερος υδροφόρος ορίζοντας είναι στο δυτικό τμήμα (όρμο Φανερωμένης) που α-

ναπτύσσεται στους μαργαϊκούς ασβεστόλιθους της ομώνυμης περιοχής. Οι ετήσιες απολήψεις, για ύδρευση του Δήμου Σητείας και τοπικές αρδεύσεις, είναι της τάξης των 0,5 εκατ. κ.μ. ανά υδρολογι-κό έτος.

Η τοπική υπεράντληση του παράκτιου αυτού υδροφόρου έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της

υφαλμύρινσης, που καταγράφηκαν περιεκτικότητες σε Cl- από 600 έως 1000 ppm (Εικόνα 173). Για

τη βελτίωση της κατάστασης, η εκμετάλλευση πρέπει να γίνεται με μικρότερες παροχές άντλησης από τα ανώτερα τμήματα του υδροφόρου.

0

600

1,200

1,800

2,400

3,000

3,600

-5.00

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

Δεκ

-02

Δεκ

-03

Δεκ

-04

Δεκ

-05

Δεκ

-06

Δεκ

-07

Δεκ

-08

Δεκ

-09

Δεκ

-10

Δεκ

-11

Δεκ

-12

Δεκ

-13

Δεκ

-14

ΑΓ

ΩΓ

ΙΜΟ

ΤΗ

ΤΑ

S/c

m

ΑΠ

ΟΛ

ΥΤ

Η Σ

ΤΑ

ΘΜ

Η (

m)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ : ΓΕΩΤΡΗΣΗ

Α/Α ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΤΟ ΧΑΡΤΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ : 94

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΗΜΕΙΟΥ : ΑΛ16

ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΤΑΘΜΗ (m) ΑΓΩΓΙ-ΜΟΤΗΤΑ (μS/cm)

Εικόνα 173 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΣΗΤΕΙΑΣ

Page 144: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ · 2017. 2. 14. · ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2013»

Μαρίνος Κριτσωτάκης, Γεωλόγος MSc, PhD - Σαία Παυλίδου, Γεωλόγος MSc Σελίδα - 144 - από 165

3.8.4 ΠΟΡΩΔΕΣ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΟΥΔΟΥΡΑ GR1300144

Το σύστημα GR1300144 περιλαμβάνει τον προσχωματικό υδροφορέα της περιοχής Γούδου-

ρα, ο οποίος είναι ελεύθερος υδροφόρος σε υδραυλική επικοινωνία με τη θάλασσα. Ο υδροφόρος ορίζοντας που αναπτύσσεται είναι μικρής δυναμικότητας, αλλά κρίνεται σημα-

ντικός για τις τοπικές αρδεύσεις θερμοκηπιακών καλλιεργειών. Η τοπική υπεράντληση του παράκτιου αυτού υδροφόρου έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της

υφαλμύρινσης, που καταγράφηκαν περιεκτικότητες σε Cl- από 600 έως 1300 ppm (Εικόνα 174).

Στον υδροφορέα έχουν επιβληθεί μέτρα προστασίας του από το 1995.

3.9 ΠΟΡΩΔΕΣ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΒΑΪ -ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ (GR130016)

Το Πορώδες Υδροφόρο σύστημα της λεκάνης GR130016 περιλαμβάνει τις νεογενείς και τεταρ-

τογενείς υδροφορίες της λεκάνης Παλαικάστρου – Μονής Τοπλού –Βάϊ. Ένα μεγάλο τμήμα της βό-ρειας περιοχής έχει ενταχθεί στο δίκτυο NATURA 2000.

Ο εμπλουτισμός του υδροφόρου συστήματος γίνεται κύρια από το νερό των βροχοπτώσεων, η μέση τιμή τους υπολογίζεται σε 500 mm ανά υδρολογικό έτος. Ο μέσος ετήσιος όγκος των βροχο-πτώσεων εκτιμάται σε 33 εκατ. κ.μ. και η μέση ετήσια κατείσδυση εκτιμάται σε 6 εκατ. κ.μ.

Οι ετήσιες απολήψεις υπολογίζονται σε 0,7-1 εκατ. κ.μ. νερού. Είναι προφανές ότι οι μεγαλύ-τερη ποσότητα από το νερό που κατεισδύει, καταλήγει στη θάλασσα, λόγω της υδραυλικής επικοι-νωνίας και των μικρών αποστάσεων από αυτή.

Το σύστημα διακρίνεται στα επί μέρους δύο συστήματα (Εικόνα 147):

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

19

86

19

87

19

88

19

89

19

90

19

90

19

91

19

91

19

92

19

92

19

93

19

93

19

94

19

94

19

95

19

95

19

96

19

96

19

97

19

97

19

98

19

98

19

99

19

99

20

00

ΣΥ

ΓΚ

ΕΝ

ΤΡ

ΩΣ

Η Χ

ΛΩ

ΡΙΟ

ΝΤ

ΩΝ

(p

pm

) ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΓΟΥΔΟΥΡΑ

ΓΕΩ.Νο ΟΜΑΔΑ ΦΙΛΙΠΑΚΗ

ΓΕΩ.Νο ΟΜΑΔΑ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ

ΓΕΩ.Νο ΟΜΑΔΑ ΣΦΕΝΔΙΛΑΚΗ

Εικόνα 174 ΠΡΟΣΧΩΜΑΤΙΚΟΣ ΥΔΡΟΦΟΡΟΣ ΓΟΥΔΟΥΡΑ –ΧΛΩΡΙΟΝΤΑ (ΥΕΒ)

Page 145: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ · 2017. 2. 14. · ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2013»

Μαρίνος Κριτσωτάκης, Γεωλόγος MSc, PhD - Σαία Παυλίδου, Γεωλόγος MSc Σελίδα - 145 - από 165

3.9.1 ΠΟΡΩΔΕΣ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΟΙΝΙΚΟΔΑΣΟΥΣ ΒΑΪ (GR1300161)

Ο υδροφόρος ορίζοντας του συστήματος GR1300161 αναπτύσσεται στις Τεταρτογενείς απο-θέσεις της περιοχής Βάϊ – Ερημούπολη, έκτασης 1,7 km2 περίπου, με υπόβαθρο τις νεογενείς απο-θέσεις ή τη Φυλλιτική – Χαλαζιτική σειρά. Ο αβαθής υδροφόρος ορίζοντας των τεταρτογενών απο-θέσεων που αναπτύσσεται έχει μικρή υδραυλική κλίση και ευρίσκεται σε υδραυλική επικοινωνία με

τη θάλασσα, με συνέπεια να είναι ιδιαίτερα ευπρόσβλητος από υφαλμύρινση (Εικόνα 175). Ο υφάλ-

μυρος ορίζοντας έχει προστατευθεί με τη λήψη μέτρων από το 1988, επειδή η παραπέρα υποβάθ-μισή του θα θέσει σε σοβαρό κίνδυνο και την πολύτιμη χλωρίδα της περιοχής (φοινικόδασος).

3.9.2 ΠΟΡΩΔΕΣ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟΝΗΣ ΤΟΠΛΟΥ – ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ – ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΥ (GR1300162)

Το σύστημα GR1300162 περιλαμβάνει τα υδροφόρα της πεδινής περιοχής Ξηροκάμπου- Πα-

λαικάστρου - Μονής Τοπλού έκτασης 64,5 km2. Το βόρειο τμήμα του συστήματος έχει ενταχθεί στο δίκτυο NATURA 2000. Η περιοχή γεωλογικά δομείται κυρίως με νεογενείς και δευτερευόντως με τε-ταρτογενείς αποθέσεις, με υπόβαθρο, στο μεγαλύτερο μέρος, τη Φυλλιτική – Χαλαζιτική σειρά.

Στις νεογενείς αποθέσεις αναπτύσσονται τοπικοί υπό πίεση υδροφόροι, κυρίως στα κροκαλο-

παγή, από τους οποίους καλύπτονται οι τοπικές αρδευτικές ανάγκες. Τα πηγάδια στις τεταρτογενείς αποθέσεις, που παλαιότερα κάλυπταν σημαντικές ανάγκες, έχουν σχεδόν εγκαταλειφθεί. Μερικοί από αυτούς τους υδροφόρους ορίζοντες έχουν υδραυλική επικοινωνία με τη θάλασσα ενώ άλλοι σχετίζονται και με εβαποριτικά σώματα της υποκείμενης Φυλλιτικής – Χαλαζιτικής σειράς, από τα οποία και επιβαρύνονται. Η εκμετάλλευση των υδροφόρων γίνεται με γεωτρήσεις, που ανήκουν στο πρώην Δήμο Ιτάνου, στη Μονή Τοπλού και σε ιδιώτες και καλύπτουν τοπικές αρδευτικές ανάγκες. Κατά θέσεις παρατηρείται υπερεκμετάλλευση υδροφόρων με σαφείς ενδείξεις σταδιακής ταπείνω-

σης της στάθμης τους ή και υφαλμύρινσή τους (Εικόνα 176).

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

-0.25

0.00

0.25

0.50

0.75

1.00

ΑΓ

ΩΓ

Ι-Μ

ΟΤ

ΗΤ

Α (

μS

/cm

)

ΑΠ

ΟΛ

ΥΤ

Η Σ

ΤΑ

ΘΜ

Η (

m)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ : ΠΗΓΑΔΙ

Α/Α ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΤΟ ΧΑΡΤΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ : 390

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΗΜΕΙΟΥ : ΑΛ43

ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΤΑΘΜΗ (m) ΑΓΩΓΙ-ΜΟΤΗΤΑ (μS/cm)

Εικόνα 175 ΠΗΓΑΔΙ ΒΑΙ

Page 146: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ · 2017. 2. 14. · ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2013»

Μαρίνος Κριτσωτάκης, Γεωλόγος MSc, PhD - Σαία Παυλίδου, Γεωλόγος MSc Σελίδα - 146 - από 165

3.10 ΠΟΡΩΔΕΣ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΑΥΔΟΥ (GR1300270) Το Πορώδες Υδροφόρο σύστημα της λεκάνης Γαύδου περιλαμβάνει τις νεογενείς (κυρίως

μάργες) και τεταρτογενείς υδροφορίες της νήσου (Εικόνα 177. Καταλαμβάνει το βόρειο και κεντρικό

τμήμα του νησιού και έχει έκταση περί τα 17,27 km2 επί συνόλου 31,63 km2 που είναι η συνολική του έκταση. Παρουσιάζει υφαλμύρινση λόγω υπερεκμετάλλευσης με τιμές χλωριόντων έως και 400 mg/l.

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

-5.00

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

ΤΑ

ΓΩ

ΓΙ-

ΜΟ

ΤΗ

ΤΑ

S/c

m)

ΑΠ

ΟΛ

ΥΤ

Η Σ

ΤΑ

ΘΜ

Η (

m)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ : ΓΕΩΤΡΗΣΗ

Α/Α ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΤΟ ΧΑΡΤΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ : 122

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΗΜΕΙΟΥ : ΑΛ45

ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΤΑΘΜΗ (m) ΑΓΩΓΙ-ΜΟΤΗΤΑ (μS/cm)

Εικόνα 176 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ

Εικόνα 177 ΥΔΡΟΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΑΥΔΟΥ

Page 147: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ · 2017. 2. 14. · ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2013»

Μαρίνος Κριτσωτάκης, Γεωλόγος MSc, PhD - Σαία Παυλίδου, Γεωλόγος MSc Σελίδα - 147 - από 165

4 ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ - ΜΕΤΡΑ Στο υδατικό διαμέρισμα της Κρήτης (Υ.Δ.) σήμερα εκτιμάται ότι η χρησιμοποιούμενη ετήσια

ποσότητα ύδατος ανέρχεται στα 420 εκατ. κ.μ., ποσότητα που αντιστοιχεί στο 5,5% των μέσων κα-τακρημνισμάτων που δέχεται, και αναλύεται σε 78 εκατ. κ.μ. για ύδρευση (18,5%) και 342 εκατ. κ.μ. για άρδευση (81,5%). Από αυτά τα 27 εκατ. κ.μ. προέρχονται από επιφανειακά νερά (φράγματα- λιμνοδεξαμενές 6,4%) και τα υπόλοιπα 393 εκατ. κ.μ. από υπόγεια (93,6%).

Η μέση ετήσια προσφορά (θεωρητικά ετήσια ανανεώσιμα ύδατα) επιφανειακών και υπόγει-

ων υδατικών πόρων ανέρχεται σε 2,86 δισ. κ.μ. νερού ενώ η επιθυμητή ζήτηση (κάλυψη των υδρευ-τικών αναγκών και άρδευση του 42% των καλλιεργούμενων εκτάσεων δηλ. των περιοχών που έ-χουν κατασκευασθεί δίκτυα) εκτιμάται ότι ανέρχεται μόλις στα 0,52 δισ. κ.μ. Όμως η ιδιαίτερη γεωλογία, η γεωμορφολογία και οι κλιματολογικές συνθήκες του νησιού μετατρέ-πουν αυτό το θεωρητικά ισχυρό πλεόνασμα σε μικρότερο, λόγω της μη τεχνικοοικονομικής δυνατό-τητας για την αξιοποίησή του το οποίο σε συνδυασμό με την έντονη εποχικότητα της προσφοράς και τη χωρική ανισοκατανομή των πόρων, έχει ως αποτέλεσμα κατά τόπους να εμφανίζονται αδυ-ναμίες κάλυψης της υφιστάμενης ζήτησης. Ενδεικτικό των ιδιαιτεροτήτων της Κρήτης είναι το γεγο-νός ότι οι τρεις μεγάλες υφάλμυρες καρστικές πηγές της νήσου (Αλμυρός Γεωργιούπολης, Αλμυρός Ηρακλείου και Αλμυρός Αγίου Νικολάου) εκφορτίζουν σε μέση ετήσια βάση περί τα 450 εκατ. κ.μ., δηλαδή το 86% της συνολικής επιθυμητής ζήτησης και το 110% της πραγματικής σημερινής κατα-νάλωσης. Η Δυτική Κρήτη εμφανίζει κατά μέσο ετήσιο όρο 11,9% μεγαλύτερη προσφορά νερού απ’ ότι η Ανα-τολική, αλλά οι υδατικοί της πόροι είναι, για γεωλογικούς κυρίως λόγους, αξιοποιήσιμοι σε πολύ με-γαλύτερο βαθμό (καρστικές πηγές με καλής ποιότητας νερό). Ωστόσο, προβλήματα διαθεσιμότητας νερού εμφανίζονται κατά τόπους και στη Δυτική Κρήτη.

Τώρα, ένα γενικό συμπέρασμα από την κατάσταση των υδροφόρων, όπως αυτοί αναλύο-

νται στην παρούσα έκθεση, είναι ότι οι προσχωματικοί υδροφορείς εμφανίζουν υπερεκμετάλλευση με συνεχή και σημαντική πτώση στάθμης κατά τις καλοκαιρινές περιόδους των τελευταίων υδρολο-γικών ετών. Παρατηρούμε ότι οι αντλούμενες ποσότητες είναι μεγαλύτερες, ή στην καλύτερη περί-πτωση ίσες, με τις ποσότητες που αναπληρώνουν τους υδροφορείς. Αυτό το αρνητικό ισοζύγιο εισ-ροών-εκροών έχει ως αποτέλεσμα την εκμετάλλευση των μόνιμων αποθεμάτων τους. Η συνέχιση αυτής της κατάστασης στην περίπτωση που θα ακολουθήσει πολύ ξηρό έτος ή αλληλουχία ξηρών ή μέσων υδρολογικών ετών θα έχει ως επίπτωση τη σημαντική μείωση των διαθέσιμων αντλούμενων ποσοτήτων νερού, με συνεπακόλουθες αρνητικές επιπτώσεις στο φυτικό κεφάλαιο και στην οικονο-μία της περιοχής. Αντίθετα, οι υδροφορείς των καρστικών συστημάτων εμφανίζουν καλή αναπλή-ρωση με εξαίρεση του παράκτιους υδροφορείς της ανατολικής Κρήτης.

Με βάση τα παραπάνω, η πολιτική της Διεύθυνσης Υδάτων που προτείνεται για την προστασία και την ανάπτυξη των υδάτων επικεντρώνονται στα εξής:

- Την άμεση εφαρμογή των μέτρων του διαχειριστικού σχεδίου Κρήτης. - Την εκπόνηση σχεδίων αντιμετώπισης του φαινομένου της λειψυδρίας σε ξηρά έτη κύρια από

τις ΔΕΥΑ και ΤΟΕΒ. - Την εφαρμογή μέτρων για τη διαχείριση της ζήτησης. - Την εκπόνηση μελέτης για την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών. - Τη συμπλήρωση του δικτύου παρακολούθησης των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων της

Κρήτης. - Τη συνέχιση ερευνών για τον εντοπισμό αξιοποιήσιμου νερού στους εκτεταμένους καρστικούς

υδροφορείς του νησιού. - Την αναρρύθμιση των πηγών, κατόπιν εκπόνησης σχετικής υδρογεωλογικής μελέτης και σύμ-

φωνα με τα οριζόμενα από το διαχειριστικό σχέδιο και την προστασία του περιβάλλοντος

Page 148: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ · 2017. 2. 14. · ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2013»

Μαρίνος Κριτσωτάκης, Γεωλόγος MSc, PhD - Σαία Παυλίδου, Γεωλόγος MSc Σελίδα - 148 - από 165

- Τη συνέχιση των ερευνών για την αξιοποίηση των υφάλμυρων πηγών, προτού το νερό ανα-μειχθεί με τη θάλασσα ή την αξιοποίησή τους με άλλες μεθόδους κατόπιν τεχνικοοικονομικής ανάλυσης, με ιδιαίτερη έμφαση στις πηγές Αλμυρού Ηρακλείου, Γεωργιούπολης, Αλμυρού Αγ. Νικολάου.

- Την ολοκλήρωση κατασκευής σημαντικών έργων υποδομής, όπως τα φράγματα: Αποσελέμη, Πλακιώτισσας, Αρχανών, και τη δρομολόγηση νέων όπως, τα φράγματα Αμιρών-Αγ. Βασιλεί-ου, Καλαμίου κ.α., την εκτροπή του Πλατύ, την κατασκευή φράγματος εκτροπής για τον ε-μπλουτισμό των υδατικών αποθεμάτων της περιοχής της Ιεράπετρας από τη γειτονική υδρο-λογική λεκάνη του Μύρτου, η κατασκευή λιμνοδεξαμενών στις περιοχές Παλαιόχωρας-Κουντούρας, Ομαλού, Βυζαρίου Δ. Νυβρίτου, Αρκαδίου, ορεινών οικισμών κ.α., ο εμπλουτι-σμός των υδροφορέων της Μεσαράς, της Εμπάρου, της Βιάννου, του Μακρύ Γιαλού κ.α.

- Τον έλεγχο των δικτύων ύδρευσης εντός των πόλεων για τον έλεγχο των απωλειών. - Τη λήψη μέτρων προστασίας για την αποφυγή της διάβρωσης από τη δράση των χειμάρρων,

με κατάλληλα έργα ορεινής υδρονομίας. Τα έργα αυτά αναμένεται ότι θα συμβάλλουν και στον εμπλουτισμό των υπόγειων υδροφορέων.

- Την εφαρμογή τεχνικού εμπλουτισμού στους προσχωματικούς υδροφορείς, αν υπάρχουν κα-τάλληλες προϋποθέσεις.

- Τη δρομολόγηση έργων αξιοποίησης των επεξεργασμένων εκροών των βιολογικών καθαρι-σμών, ειδικά στις μεγάλες πόλεις (π.χ. Ηρακλείου, Ιεράπετρας, Αγ. Νικολάου κ.α.) μετά από κατάλληλους ελέγχους και προϋποθέσεις.

- Τον έλεγχο των σημειακών και διάχυτων πηγών ρύπανσης των επιφανειακών και υπόγειων νερών (π.χ. ανεξέλεγκτοι χώροι διάθεσης απορριμμάτων, απόβλητα ελαιουργείων, αστικά λύ-ματα, κ.α.).

- Την εφαρμογή των κωδίκων ορθής γεωργικής πρακτικής. - Την αποτροπή της υπεράντλησης σε όλες τις περιοχές και κατά μείζονα λόγο σε αυτές που

παρουσιάζουν έντονο πρόβλημα, προς αποφυγή της δραματικής πτώσης της στάθμης και της επιδείνωσης της υφαλμύρινσης των παράκτιων υδροφορέων.

- Τη διαφύλαξη της ποσότητας και της ποιότητας του νερού ύδρευσης. - Την εφαρμογή κατάλληλης τιμολογιακής πολιτικής για την αποτροπή της σπατάλης του νερού.

Page 149: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ · 2017. 2. 14. · ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2013»

Μαρίνος Κριτσωτάκης, Γεωλόγος MSc, PhD - Σαία Παυλίδου, Γεωλόγος MSc Σελίδα - 149 - από 165

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Υπόγεια υδατικά συστήματα (βλέπε Σχέδιο διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών Υ.Δ.

Κρήτης)

Για το σύνολο της νήσου Κρήτης δεν υπάρχει μέχρι σήμερα σαφής διαχωρισμός και κατάταξη των υδρογεω-λογικών συστημάτων – ενοτήτων με τον οποίο να γίνεται σαφής διάκριση και αποτύπωση των οριακών συνθηκών των υδροφορέων.

Οι μόνες προσπάθειες που έχουν γίνει είναι από το ΙΓΜΕ (στα πλαίσια της καταγραφής του Υπόγειου Υδατι-κού Δυναμικού της Ελλάδας – Υδατικό Διαμέρισμα Κρήτης 1997 και στα πλαίσια του Γ΄ΚΠΣ στο υποέργο «Μελέτη υδροφόρων συστημάτων νήσου Κρήτης πηγές – καρστικοί – προσχωματικοί υδροφόροι. Ποιοτική καταγραφή») και από την ολοκληρωμένη μελέτη διαχείρισης υδατικών πόρων Κρήτης (ΜΔΥΠΚ) (2001) όπου γίνεται μια καταγραφή των κύριων υδρογεωλογικών ενοτήτων. Η καταγραφή του ΙΓΜΕ, για το σύνολο της Κρήτης, έχει βασισθεί στις έρευνες που έχει πραγματοποιήσει στην περιοχή και περιλαμβάνει τα γενικά ισο-ζύγια των κύριων υδρογεωλογικών ενοτήτων, ενώ η καταγραφή ΜΔΥΠΚ στηρίχθηκε σε εκπονημένες μελέτες από ερευνητικούς φορείς και ιδρύματα.

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι στα πλαίσια επίσης άλλων μελετών και ερευνών που έχουν εκπονηθεί στο νησί έχει γίνει διαχωρισμός των υδρογεωλογικών ενοτήτων τοπικά στην περιοχή ενδιαφέροντος της κάθε μελέ-της.

Εν γένει στα πλαίσια των ερευνών /μελετών γίνεται γενική αναφορά στις υδρογεωλογικές ενότητες ή τα συ-στήματα χωρίς πάντα να καθορίζονται οι οριακές συνθήκες που τις χαρακτηρίζουν. Ο διαχωρισμός βέβαια αυτός και η σαφής αναφορά στις οριακές συνθήκες ιδιαίτερα των επιμέρους υδρογεωλογικών λεκανών που απαρτίζουν ένα μεγάλο υδρογεωλογικό σύστημα απαιτεί συνολική έρευνα επί του συστήματος που δεν έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα παντού με λεπτομέρεια. Επιπλέον η πολύπλοκη γεωλογική δομή της Κρήτης δυσχεραίνει τον ακριβή καθορισμό των υδρογεωλογικών συστημάτων.

Οι υδρογεωλογικές συνθήκες της νήσου Κρήτης εξαρτώνται άμεσα από τις γεωλογικές, τεκτονικές και μορ-φολογικές συνθήκες που συναντώνται ανά περιοχή. Η ανάπτυξη των υπόγειων υδροφοριών στους διάφο-ρους σχηματισμούς που δομούν τη Κρήτη, παρουσιάζει διαφοροποιήσεις από περιοχή σε περιοχή και κα-θορίζονται από τις επιμέρους συνθήκες. Σημαντικό ρόλο παίζει η τεκτονική κατάσταση της περιοχής, και ιδιαίτερα η ύπαρξη ρηγμάτων που είτε έχουν δημιουργήσει μέτωπα επικοινωνίας μεταξύ των υδρολιθολο-γικών ενοτήτων είτε αποκόπτουν την επικοινωνία τους. Μία πρώτη γενική παρατήρηση για την Κρήτη είναι τα ρήγματα με γενικό προσανατολισμό βορρά- νότο διευκολύνουν τη ροή ιδιαίτερα στα καρστικά συστήμα-τα ενώ τα ρήγματα γενικής κατεύθυνσης ανατολή-δύση λειτουργούν ως αδιαπέρατα όρια αποκόπτοντας τη ροή δημιουργώντας μεγάλες υδραυλικές κλίσεις. Μία δεύτερη παρατήρηση είναι ότι δεν έχουν καταγραφεί αρνητικές υδροστατικές στάθμες (κάτω από το υψόμετρο θάλασσας) στους υπόγειους υδροφορείς.

Πρωτεύοντα ρόλο στην ανάπτυξη των υπόγειων υδροφοριών παίζουν τα ανθρακικά πετρώματα που καλύ-πτουν μεγάλο τμήμα της νήσου και δομούν κύρια τους ορεινούς όγκους. Τα ανθρακικά πετρώματα που συ-νίστανται οι γεωλογικές ενότητες (αυτόχθονο σύστημα και καλύμματα) συγκροτούν σημαντικά υδρογεωλο-γικά συστήματα και διακινούν υπογείως μεγάλες ποσότητες νερού.

Ο έντονος κατακερματισμός λόγω τεκτονισμού των διαφόρων καρστικών ενοτήτων έχει ως αποτέλεσμα τον διαχωρισμό αυτών σε επιμέρους υδρογεωλογικές λεκάνες μικρότερες ή μεγαλύτερες που διακινούν τα νερά τους στις περισσότερες των περιπτώσεων προς διακριτές μεγάλες ή μικρότερες καρστικές πηγές. Το ιδιαί-τερο χαρακτηριστικό των πηγών αυτών είναι ότι οι πηγές της κεντρική και ανατολικής Κρήτης βρίσκονται πλησίον της παραλίας ή είναι υποθαλάσσιες και το νερό τους είναι υφάλμυρο από φυσικά αίτια και φέρουν το όνομα «Αλμυρός».

Page 150: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ · 2017. 2. 14. · ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2013»

Μαρίνος Κριτσωτάκης, Γεωλόγος MSc, PhD - Σαία Παυλίδου, Γεωλόγος MSc Σελίδα - 150 - από 165

Σημαντική έκταση καταλαμβάνουν επίσης οι νεογενείς και τεταρτογενείς αποθέσεις. Οι αποθέσεις αυτές παρουσιάζουν υδρογεωλογικό ενδιαφέρον ιδιαίτερα όταν στα μέλη τους συμμετέχουν αδρομερή στοιχεία στα τεταρτογενή (κροκάλες, άμμοι) και κροκαλοπαγή, ψαμμίτες και μαργαϊκοί ασβεστόλιθοι στα νεογενή. Ιδιαίτερο επίσης στοιχείο της υδροφορίας των νεογενών αποθέσεων είναι η παρουσία εκτεταμένων κατά θέσεις εμφανίσεων στρωμάτων γύψου αφενός μεν με πλούσιο υδατικό δυναμικό αλλά κακής ποιότητας. Στα υδροπερατά τμήματα των ανωτέρω αποθέσεων αναπτύσσονται αξιόλογες κατά θέσεις αβαθείς υδρο-φορίες που κατά κανόνα τυγχάνουν εντατικής εκμετάλλευσης. Σε αρκετές περιπτώσεις μέσα στα νεογενή συναντώνται αξιόλογες πηγές η κύρια τροφοδοσία των οποίων όμως συνδέεται με τις ανθρακικές εμφανί-σεις (Στύλου – Αρμένων, Παπαγιαννάδων κλπ).

Από την καταγραφή και αξιολόγηση των διαφόρων μελετών και ερευνών που έχουν πραγματοποιηθεί στην Κρήτη έχουν καταγραφεί απόψεις περί των κύριων υδρογεωλογικών συστημάτων (καρστικών και κοκκω-δών).

Τα σημαντικότερα υδρογεωλογικά συστήματα από άποψη δυναμικότητας και δυνατότητας κάλυψης ανα-γκών είναι τα καρστικά που αναπτύσσονται στα ανθρακικά πετρώματα του αυτόχθονου συστήματος και των καλυμμάτων. Ακολουθούν οι προσχωματικοί υδροφορείς που η εκμετάλλευσής του είναι γενικά εντατική λόγου του σχετικού μικρού βάθους του υδροφόρου ορίζοντα και τέλος οι μικρή υδροφορία που αναπτύσσε-ται σε ρωγμώδη πετρώματα (φυλλίτες, σχιστόλιθοι, οφειόλιθοι κλπ) αλλά είναι σημαντική από πλευράς ζή-τησης επειδή καλύπτει είτε υδρευτικές ανάγκες των οικισμών που βρίσκονται σε μεγάλα υψόμετρα είτε προμηθεύει ποιμνιοστάσια

Στους παρακάτω χάρτες 10 έως 12 απεικονίζονται τα υδρογεωλογικά συστήματα που περιγράφονται παρα-κάτω. Θα πρέπει να τονιστεί ότι τα υδρογεωλογικά όρια των συστημάτων αυτών δεν έχουν καθορισθεί επα-κριβώς.

Η οριοθέτηση και η κατάταξη των υδροφορέων στα «υδροφόρα συστήματα» έγινε με βάση τις παρακάτω παραδοχές:

1. Όριο υδροφόρου συστήματος αποτελεί η επιφανειακή εξάπλωση του αντίστοιχου υδρολιθολογικού σχηματισμού.

2. Έγινε ομαδοποίηση υδρολιθολογικά «συγγενών» σχηματισμών σε ένα υδροφόρο σύστημα (πχ το «καρ-στικό υδροφόρο σύστημα …» συμπεριλαμβάνει τους ασβεστόλιθους των ενοτήτων Πλακωδών, Τρυπα-λίου, Τρίπολης, Πίνδου).

3. Λόγω της σχετικά αδρομερούς ανάλυσης για τις ανάγκες του διαχειριστικού σχεδίου μικρές εμφανίσεις υδροφόρων σχηματισμών ενσωματώθηκαν στο «υδροφόρο σύστημα» (κυρίαρχο υδρολιθολογικός σχη-ματισμός) της περιοχής και δεν εμφαίνονται στους σχετικούς χάρτες ούτε αναλύονται περαιτέρω στα πλαίσια του παρόντος σχεδίου. Η ανάλυση κρίνεται ικανοποιητική για τις απαιτήσεις του διαχειριστικού σχεδίου. Στην αναθεώρησή του πιθανά να γίνει μεγαλύτερη διακριτοποίηση.

4. Τα «υδροφόρα συστήματα» στη συνέχεια κατατμήθηκαν περαιτέρω σε μικρότερα με βάση α) τις κύριες εκφορτίσεις τους (μεγάλες πηγές) ή β) τις περιοχές που έχουν δεχθεί πιέσεις (ποσοτικές ή ποιοτικές) και η κατάστασή τους χαρακτηρίζεται ως «κακή» ή είναι οριακή. Το τελευταίο ψηφίο του κωδικού συστή-ματος αναφέρεται στην κατάτμησή του.

5. Το «καρστικό υδροφόρο σύστημα των Λευκών ορέων», το «καρστικό υδροφόρο σύστημα του Ψηλορεί-τη» και το «καρστικό υδροφόρο σύστημα της Δίκτης» ως όριο για τη διάκρισή τους σε επί μέρους συ-στήματα κατά σύμβαση ορίστηκε με το όριο των λεκανών απορροής GR39 - GR40 ή τις μεγάλες ρηξιγε-νείς ζώνες. Γενικότερα αν ληφθεί υπόψη ότι ο όγκος των νερών που εκφορτίζονται στις πηγές που ευρί-σκονται στη βόρεια Κρήτη (GR39) το υδρογεωλογικό αυτό όριο αναμένεται να είναι γενικά μετατοπι-σμένο νότια του υδρολογικού, όμως αυτό θα καθορισθεί μετά από υδρογεωλογικές μελέτες.

6. Λόγω της πολύπλοκης γεωλογικής/υδρογεωλογικής δομής της Κρήτης και της ομαδοποίησης των δια-φόρων σχηματισμών σε συστήματα, τα υδροφόρα συστήματα δεν είναι πάντα συνεχόμενα (πχ στο

Page 151: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ · 2017. 2. 14. · ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2013»

Μαρίνος Κριτσωτάκης, Γεωλόγος MSc, PhD - Σαία Παυλίδου, Γεωλόγος MSc Σελίδα - 151 - από 165

ρωγμώδες σύστημα περιελήφθησαν φυλλίτες- σχιστόλιθοι και οφειόλιθοι γεωλογικοί σχηματισμοί που δεν γειτνιάζουν).

7. Επίσης λόγω της πολύπλοκης γεωλογικής/υδρογεωλογικής δομής της Κρήτης ο χαρακτηρισμός του υ-δροφόρου συστήματος (καρστικό, ρωγμώδες ή κοκκώδες) έγινε με βάση τη μεγαλύτερη σε έκταση εμ-φάνιση του αντίστοιχου σχηματισμού. Για παράδειγμα αποθέσεις κλιτύος μικρού πάχους (πορώδες υ-δροφόρο) ενσωματώθηκαν στο αντίστοιχο πέτρωμα μητρικό πέτρωμα (καρστικό υδροφόρο).

8. Τα υδροφόρα των γύψων είναι δύσκολο να απεικονιστούν στην κλίμακα του διαχειριστικού σχεδίου λόγω της μικρής επιφανειακής τους εξάπλωσης, αναφέρονται ως μια κατηγορία για όλη την Κρήτη. Αυ-τά όμως απεικονίζονται με σαφήνεια στους γεωλογικούς χάρτες του ΙΓΜΕ, το νερό τους είναι ακατάλλη-λο για ύδρευση λόγω της υψηλής συγκέντρωσης θειικών ιόντων, αλλά είναι ένα σημαντικό τοπικό υ-δροφόρο για άρδευση.

9. Επίσης για τις νησίδες της Κρήτης δόθηκε ένα κωδικός προκειμένου να απεικονιστούν και αυτές στο σχέδιο.

10. Η ανάλυση που πραγματοποιήθηκε με την παρούσα μελέτη με στόχο να οριοθετηθούν και να χαρακτη-ριστούν ευδιάκριτα υδροφόρα είναι εξ ανάγκης λεπτομερέστερης της αρχικής του ΙΓΜΕΜ. Αυτό έχει ως συνέπεια να προστεθούν νέοι κωδικοί με αποτέλεσμα η κωδικοποίηση να μην εμφανίζει συνέχεια στο χάρτη.

Με βάση τα παραπάνω κριτήρια/παραδοχές η Κρήτη διακρίθηκε σε 91 υπόγεια υδατικά συστήματα που διακρίνονται σε 47 καρστικά, 35 πορώδη και 8 ρωγμώδη.

Page 152: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ · 2017. 2. 14. · ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2013»

Μαρίνος Κριτσωτάκης, Γεωλόγος MSc, PhD - Σαία Παυλίδου, Γεωλόγος MSc Σελίδα - 152 - από 165

Page 153: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ · 2017. 2. 14. · ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2013»

Μαρίνος Κριτσωτάκης, Γεωλόγος MSc, PhD - Σαία Παυλίδου, Γεωλόγος MSc Σελίδα - 153 - από 165

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ : ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΥΔ ΚΡΗΤΗΣ

Εκτίμηση της ποιοτικής και ποσοτικής κατάστασης των υπόγειων υδατικών συστημάτων του

ΥΔ Κρήτης (βλέπε Σχέδιο διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών Υ.Δ. Κρήτης)

Στον Πίνακα 8-25 και στον Χάρτη 37, παρουσιάζονται τα συνολικά αποτελέσματα από τον αρχικό χαρακτη-ρισμό των υπόγειων υδατικών συστημάτων (ΥΥΣ), με βάση την χημική και ποιοτική αξιολόγησή τους. Από το 91 υπόγεια υδατικά συστήματα του ΥΔ Κρήτης, τα 11 χαρακτηρίσθηκαν σε κακή κατάσταση που οφείλεται σε ανθρωπογενή επίδραση. Επίσης, σε 10 συστήματα ορίσθηκαν ανώτερες αποδεκτές τιμές, λόγω υψηλό-τερων τιμών υποβάθρου.

Αναλυτικότερα, από τα 91 υπόγεια υδατικά συστήματα, τα 82 εμφανίζουν καλή ποιοτική κατάσταση και τα 9 κακή ποιοτική κατάσταση (Χάρτης 35).

Χάρτης 35: Αξιολόγηση της ποιοτικής κατάστασης των υπόγειων υδατικών συστημάτων του ΥΔ Κρήτης

Επίσης, από τα 91 υπόγεια υδατικά συστήματα, τα 81 εμφανίζουν καλή ποσοτική κατάσταση και τα 10 κακή ποσοτική κατάσταση.

Page 154: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ · 2017. 2. 14. · ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2013»

Μαρίνος Κριτσωτάκης, Γεωλόγος MSc, PhD - Σαία Παυλίδου, Γεωλόγος MSc Σελίδα - 154 - από 165

Χάρτης 36: Αξιολόγηση της ποσοτικής κατάστασης των υπόγειων υδατικών συστημάτων του ΥΔ Κρήτης

Page 155: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ · 2017. 2. 14. · ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2013»

Μαρίνος Κριτσωτάκης, Γεωλόγος MSc, PhD - Σαία Παυλίδου, Γεωλόγος MSc Σελίδα - 155 - από 165

Χάρτης 37: Συνολικά αποτελέσματα αρχικού χαρακτηρισμού των υπόγειων υδατικών συστημάτων του ΥΔ Κρήτης

Page 156: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ · 2017. 2. 14. · ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2013»

Μαρίνος Κριτσωτάκης, Γεωλόγος MSc, PhD - Σαία Παυλίδου, Γεωλόγος MSc Σελίδα - 156 - από 165

Πίνακας 8-25: Αρχικός χαρακτηρισμός των υπόγειων υδατικών συστημάτων του ΥΔ Κρήτης

Α/Α Κωδικός συστήματος

Ονομασία συστή-ματος

Γεωλογία (κύριο υδροφόρο)

Υπερκείμενα στρώματα Τύπος υ-δροφορέα

Έκταση (km

2)

Ποιοτική κατάσταση

Ποσοτική κατάσταση

Περαιτέρω χαρ/σμός

Παρατηρήσεις

Λεκάνη Απορροής Ρεμάτων Βορείου Τμήματος Χανίων - Ρεθύμνου - Ηρακλείου (GR39)

1 GR1300011 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΤΟΠΟΛΙΩΝ Λατυποκροκαλοπαγή

Λατυποκροκαλοπαγή μέτριας περατότητας. Νεογενείς αποθέσεις χαμηλής περατό-τητας

Καρστικός 97.19 ΚΑΛΗ ΚΑΛΗ ΟΧΙ

2 GR1300012 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΣΦΗΝΑΡΙΟΥ

Τριαδικοί έως Ηωκαινικοί ασβεστόλιθοι Ζώνης Πίνδου

Τεταρτογενείς αποθέσεις μέτριας περατότητας

Καρστικός 7.00 ΚΑΛΗ ΚΑΛΗ ΟΧΙ

3 GR1300021 ΠΟΡΩΔΕΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ Νεογενείς αποθέσεις Τεταρτογενείς και Νεογενείς αποθέσεις μέτριας περατότη-τας

Πορώδες 38.43 ΚΑΛΗ ΚΑΛΗ ΟΧΙ

Τοπικά καταγράφε-ται υφαλμύρινση στην παράκτια ζώνη

4 GR1300022 ΠΟΡΩΔΕΣ ΚΑΜΠΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

Τεταρτογενείς και Νεογενείς αποθέσεις

Τεταρτογενείς και Νεογενείς αποθέσεις μέτριας έως υψη-λής περατότητας

Πορώδες 279.78 ΚΑΛΗ ΚΑΛΗ ΟΧΙ

5 GR1300023 ΠΟΡΩΔΕΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ

Νεογενείς αποθέσεις Νεογενείς αποθέσεις υψηλής περατότητας

Πορώδες 124.17 ΚΑΛΗ ΚΑΛΗ ΟΧΙ

6 GR1300031 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΒΔ. ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ (ΑΓΙΑΣ)

Τριαδικοί έως Ηωκαινικοί ασβεστόλιθοι Ζώνης Τρίπο-λης

Ασβεστόλιθοι υψηλής περα-τότητας. Φυλλίτες - Χαλαζίτες πολύ χαμηλής περατότητας

Καρστικός 122.92 ΚΑΛΗ ΚΑΛΗ ΟΧΙ

7 GR1300032 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΒΟΡΕΙΩΝ ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ (ΣΤΥΛΟΥ-ΑΡΜΕΝΩΝ)

Τριαδικοί έως Ηωκαινικοί ασβεστόλιθοι Ζώνης Τρίπο-λης

Ασβεστόλιθοι υψηλής περα-τότητας

Καρστικός 93.23 ΚΑΛΗ ΚΑΛΗ ΟΧΙ

8 GR1300033

ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΒΑ. ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ (ΚΟΥΡΝΑ-ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗΣ)

Τριαδικοί έως Ηωκαινικοί ασβεστόλιθοι Ζωνών Ιονίου και Τρίπολης

Νεογενείς αποθέσεις μέτριας περατότητας

Καρστικός 125.10 ΚΑΛΗ ΚΑΛΗ ΟΧΙ

9 GR1300035 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗΣ

Τριαδικοί έως Ηωκαινικοί ασβεστόλιθοι Ζωνών Ιονίου και Τρίπολης

Τεταρτογενείς αποθέσεις Καρστικός 2.04 ΚΑΛΗ ΚΑΛΗ ΟΧΙ

αυξημένες τιμές υποβάθρου λόγω φυσικής υφαλμύ-ρινσης

10 GR1300041

ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΑΡΜΕΝΩΝ-ΜΑΛΑΚΙΟΥ- ΜΟΥΝΤΡΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

Τριαδικοί έως Ηωκαινικοί ασβεστόλιθοι Ζώνης Τρίπο-λης

Φυλλίτες - Χαλαζίτες πολύ χαμηλής περατότητας

Καρστικός 40.86 ΚΑΛΗ ΚΑΛΗ ΟΧΙ

11 GR1300044 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΓΕΡΑΝΙΟΥ

Τριαδικοί έως Ηωκαινικοί ασβεστόλιθοι Ζώνης Τρίπο-λης

Ασβεστόλιθοι υψηλής περα-τότητας και Φυλλίτες - Χαλα-ζίτες πολύ χαμηλής περατό-τητας

Καρστικός 15.13 ΚΑΛΗ ΚΑΛΗ ΟΧΙ

τοπικά καταγράφε-ται υφαλμύρινση στην παράκτια ζώνη

12 GR1300051 ΠΟΡΩΔΕΣ ΒΔ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Νεογενείς αποθέσεις Τεταρτογενείς αποθέσεις μέτριας περατότητας

Πορώδες 102.19 ΚΑΛΗ ΚΑΛΗ ΟΧΙ

13 GR1300052

ΠΟΡΩΔΕΣ ΒΑ. ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (ΚΑΜΠΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ-ΠΡΙΝΟΥ-

Τεταρτογενείς αποθέσεις Τεταρτογενείς αποθέσεις υψηλής περατότητας

Πορώδες 49.25 ΚΑΛΗ ΚΑΛΗ ΟΧΙ

τοπικά καταγράφε-ται υπερεκμετάλ-λευση και υφαλμύ-ρινση (φυσική και

Page 157: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ · 2017. 2. 14. · ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2013»

Μαρίνος Κριτσωτάκης, Γεωλόγος MSc, PhD - Σαία Παυλίδου, Γεωλόγος MSc Σελίδα - 157 - από 165

Α/Α Κωδικός συστήματος

Ονομασία συστή-ματος

Γεωλογία (κύριο υδροφόρο)

Υπερκείμενα στρώματα Τύπος υ-δροφορέα

Έκταση (km

2)

Ποιοτική κατάσταση

Ποσοτική κατάσταση

Περαιτέρω χαρ/σμός

Παρατηρήσεις

ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ) ανθρωπογενής)

14 GR1300053 ΠΟΡΩΔΕΣ ΒΑ.ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Νεογενείς αποθέσεις Τεταρτογενείς αποθέσεις υψηλής έως μέτριας περατό-τητας

Πορώδες 137.27 ΚΑΛΗ ΚΑΛΗ ΟΧΙ

15 GR1300054 ΠΟΡΩΔΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Νεογενείς αποθέσεις Τεταρτογενείς και Νεογενείς αποθέσεις μέτριας έως χαμη-λής περατότητας

Πορώδες 124.09 ΚΑΛΗ ΚΑΛΗ ΟΧΙ

16 GR1300061 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΤΑΛΑΙΩΝ Τριαδικοί έως Ηωκαινικοί ασβεστόλιθοι Ιονίου Ζώνης

Ασβεστόλιθοι χαμηλής περα-τότητας

Καρστικός 83.94 ΚΑΛΗ ΚΑΛΗ ΟΧΙ

17 GR1300062 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΒΔ. ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ

Τριαδικοί έως Ηωκαινικοί ασβεστόλιθοι Ιονίου Ζώνης

Ασβεστόλιθοι χαμηλής περα-τότητας

Καρστικός 173.55 ΚΑΛΗ ΚΑΛΗ ΟΧΙ

18 GR1300063 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΒΑ. ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ

Τριαδικοί έως Ηωκαινικοί ασβεστόλιθοι Ιονίου Ζώνης

Ασβεστόλιθοι χαμηλής περα-τότητας

Καρστικός 218.05 ΚΑΛΗ ΚΑΛΗ ΟΧΙ

19 GR1300064 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΚΕΡΗΣ-ΤΥΛΙΣΣΟΥ

Τριαδικοί έως Ιουρασικοί ασβεστόλιθοι Ζώνης Τρίπο-λης

Φυλλίτες – Χαλαζίτες πολύ χαμηλής περατότητας

Καρστικός 8.27 ΚΑΚΗ ΚΑΚΗ ΝΑΙ υπερεκμετάλλευση, υφαλμύρινση

20 GR1300071 ΠΟΡΩΔΕΣ ΒΟΡΕΙΟ-ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Νεογενείς αποθέσεις Τεταρτογενείς και Νεογενείς αποθέσεις μέτριας περατότη-τας

Πορώδες 435.00 ΚΑΛΗ ΚΑΛΗ ΟΧΙ

τοπικά μικρά υ-δροφόρα υπερεκ-μεταλλεύονται- τοπικά καταγράφε-ται υψηλή περιε-κτικότητα σε θεϊκά ιόντα λόγω γύψων

21 GR1300072 ΠΟΡΩΔΕΣ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Τεταρτογενείς αποθέσεις Τεταρτογενείς αποθέσεις μέτριας περατότητας

Πορώδες 111.70 ΚΑΚΗ ΚΑΚΗ ΝΑΙ υπερεκμετάλλευση, υφαλμύρινση

22 GR1300172 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΧΡΥΣΟΣΚΑΛΙΤΙΣΣΑΣ

Τριαδικοί έως Ηωκαινικοί ασβεστόλιθοι Ζώνης Ιονίου

Φυλλίτες - Χαλαζίτες πολύ χαμηλής περατότητας

Καρστικός 14.85 ΚΑΛΗ ΚΑΛΗ ΟΧΙ

23 GR1300190 ΡΩΓΜΩΔΕΣ ΧΑΝΙΩΝ

Φλύσχης Ζωνών Πίνδου και Τρίπολης, Φυλλίτες - Χαλα-ζίτες και Αργιλικοί σχιστόλι-θοι

Ασβεστόλιθοι μέτριας περα-τότητας

Ρωγμώδες 582.04 ΚΑΛΗ ΚΑΛΗ ΟΧΙ

τοπικά μικρής δυ-ναμικότητας υδρο-φόρα υπερεκμε-ταλλεύονται

24 GR1300200 ΠΟΡΩΔΕΣ ΧΡΥΣΟΣΚΑΛΙΤΙΣΣΑΣ

Τεταρτογενείς και Νεογενείς αποθέσεις

Τεταρτογενείς αποθέσεις υψηλής περατότητας

Πορώδες 28.00 ΚΑΛΗ ΚΑΛΗ ΟΧΙ

25 GR1300231 ΠΟΡΩΔΕΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Τεταρτογενείς αποθέσεις Τεταρτογενείς αποθέσεις υψηλής περατότητας

Πορώδες 27.02 ΚΑΛΗ ΚΑΛΗ ΟΧΙ

τοπικά μικρής δυ-ναμικότητας υδρο-φόρα υπερεκμε-ταλλεύονται

26 GR1300250 ΡΩΓΜΩΔΕΣ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ

Φυλλίτες - Χαλαζίτες Ασβεστόλιθοι μέτριας περα-τότητας

Ρωγμώδες 297.61 ΚΑΛΗ ΚΑΛΗ ΟΧΙ

τοπικά μικρής δυ-ναμικότητας υδρο-φόρα υπερεκμε-ταλλεύονται

27 GR1300301 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΓΙΟΥΧΤΑ Κρητιδικοί Ασβεστόλιθοι Ζώνης Τρίπολης

Καρστικός 3.88 ΚΑΛΗ ΚΑΛΗ ΟΧΙ

28 GR1300311 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΧΩΡΙΟΥ-

Κρητιδικοί έως Ηωκαινικοί Ασβεστόλιθοι Ζώνης Πίνδου

Ασβεστόλιθοι μέτριας περα-τότητας

Καρστικός 69.13 ΚΑΛΗ ΚΑΛΗ ΟΧΙ

Page 158: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ · 2017. 2. 14. · ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2013»

Μαρίνος Κριτσωτάκης, Γεωλόγος MSc, PhD - Σαία Παυλίδου, Γεωλόγος MSc Σελίδα - 158 - από 165

Α/Α Κωδικός συστήματος

Ονομασία συστή-ματος

Γεωλογία (κύριο υδροφόρο)

Υπερκείμενα στρώματα Τύπος υ-δροφορέα

Έκταση (km

2)

Ποιοτική κατάσταση

Ποσοτική κατάσταση

Περαιτέρω χαρ/σμός

Παρατηρήσεις

ΣΜΑΡΙΟΥ

29 GR1300312 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΓΟΥΒΩΝ-ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Τριαδικοί έως Κρητιδικοί Ασβεστόλιθοι Ζώνης Τρίπο-λης

Ασβεστόλιθοι μέτριας περα-τότητας

Καρστικός 57.68 ΚΑΚΗ ΚΑΚΗ ΝΑΙ υπερεκμετάλλευση, υφαλμύρινση

30 GR1300321 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΓΡΑΜΒΟΥΣΑΣ

Τριαδικοί έως Κρητιδικοί Ασβεστόλιθοι Ζώνης Τρίπο-λης

Ασβεστόλιθοι μέτριας περα-τότητας

Καρστικός 25.44 ΚΑΛΗ ΚΑΛΗ ΟΧΙ

αυξημένες τιμές υποβάθρου λόγω φυσικής υφαλμύ-ρινσης

31 GR1300322 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΣΠΑΘΑΣ (ΡΟΔΩΠΟΥ)

Τριαδικοί έως Κρητιδικοί Ασβεστόλιθοι Ζώνης Τρίπο-λης

Ασβεστόλιθοι μέτριας περα-τότητας

Καρστικός 79.29 ΚΑΛΗ ΚΑΛΗ ΟΧΙ

αυξημένες τιμές υποβάθρου λόγω φυσικής υφαλμύ-ρινσης

32 GR1300323 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ (ΣΟΥΔΑΣ)

Τριαδικοί έως Κρητιδικοί Ασβεστόλιθοι Ζώνης Τρίπο-λης και Ιονίου

Ασβεστόλιθοι μέτριας περα-τότητας

Καρστικός 69.88 ΚΑΛΗ ΚΑΛΗ ΟΧΙ

αυξημένες τιμές υποβάθρου λόγω φυσικής υφαλμύ-ρινσης

33 GR1300324 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΠΟΚΟΡΩΝΑ

Τριαδικοί έως Κρητιδικοί Ασβεστόλιθοι Ζώνης Τρίπο-λης

Ασβεστόλιθοι μέτριας περα-τότητας

Καρστικός 30.50 ΚΑΛΗ ΚΑΛΗ ΟΧΙ

αυξημένες τιμές υποβάθρου λόγω φυσικής υφαλμύ-ρινσης

34 GR1300101 ΠΟΡΩΔΕΣ ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ Τεταρτογενείς και Νεογενείς αποθέσεις

Τεταρτογενείς και Νεογενείς αποθέσεις μέτριας έως χαμη-λής περατότητας

Πορώδες 25.07 ΚΑΛΗ ΚΑΚΗ ΝΑΙ

υπερεκμετάλλευση, τοπικά καταγράφε-ται υπέρβαση σε νιτρικά ιόντα

Λεκάνη Απορροής Ρεμάτων Νοτίου Τμήματος Χανίων - Ρεθύμνου - Ηρακλείου (GR40)

35 GR1300034 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΝΟΤΙΩΝ ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ

Τριαδικοί έως Ηωκαινικοί ασβεστόλιθοι Ζώνης Ιονίου

Καρστικός 482.03 ΚΑΛΗ ΚΑΛΗ ΟΧΙ

36 GR1300042 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ-ΑΣΙΔΕΡΩΤΑ

Τριαδικοί έως Ηωκαινικοί ασβεστόλιθοι Ζώνης Τρίπο-λης

Φυλλίτες - Χαλαζίτες πολύ χαμηλής περατότητας

Καρστικός 93.17 ΚΑΛΗ ΚΑΛΗ ΟΧΙ

37 GR1300043 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΚΕΔΡΟΥ Τριαδικοί έως Ηωκαινικοί ασβεστόλιθοι Ζωνών Πίν-δου και Τρίπολης

Φλύσχης Ζώνης Πίνδου πολύ χαμηλής περατότητας

Καρστικός 72.72 ΚΑΛΗ ΚΑΛΗ ΟΧΙ

38 GR1300055 ΠΟΡΩΔΕΣ ΝΟΤΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Νεογενείς αποθέσεις Νεογενείς αποθέσεις υψηλής περατότητας

Πορώδες 49.46 ΚΑΛΗ ΚΑΛΗ ΟΧΙ

39 GR1300065 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΝΑ. ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ

Τριαδικοί έως Ιουρασικοί ασβεστόλιθοι Ζώνης Τρίπο-λης

Ασβεστόλιθοι μέτριας έως χαμηλής περατότητας

Καρστικός 167.56 ΚΑΛΗ ΚΑΛΗ ΟΧΙ

40 GR1300081 ΠΟΡΩΔΕΣ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ Τεταρτογενείς αποθέσεις Τεταρτογενείς αποθέσεις υψηλής περατότητας

Πορώδες 28.71 ΚΑΛΗ ΚΑΛΗ ΟΧΙ

41 GR1300082 ΠΟΡΩΔΕΣ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ

Τεταρτογενείς αποθέσεις Τεταρτογενείς αποθέσεις υψηλής περατότητας

Πορώδες 6.31 ΚΑΚΗ ΚΑΚΗ ΝΑΙ υπερεκμετάλλευση, υφαλμύρινση

42 GR1300083 ΠΟΡΩΔΕΣ ΜΟΙΡΩΝ Τεταρτογενείς αποθέσεις Τεταρτογενείς αποθέσεις υψηλής περατότητας

Πορώδες 55.93 ΚΑΚΗ ΚΑΚΗ ΝΑΙ

υπερεκμετάλλευση, τοπικά καταγράφε-ται υπέρβαση σε νιτρικά και θεϊκά

Page 159: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ · 2017. 2. 14. · ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2013»

Μαρίνος Κριτσωτάκης, Γεωλόγος MSc, PhD - Σαία Παυλίδου, Γεωλόγος MSc Σελίδα - 159 - από 165

Α/Α Κωδικός συστήματος

Ονομασία συστή-ματος

Γεωλογία (κύριο υδροφόρο)

Υπερκείμενα στρώματα Τύπος υ-δροφορέα

Έκταση (km

2)

Ποιοτική κατάσταση

Ποσοτική κατάσταση

Περαιτέρω χαρ/σμός

Παρατηρήσεις

ιόντα

43 GR1300084 ΠΟΡΩΔΕΣ ΓΑΛΙΑΣ-ΒΑΓΙΩΝΙΑΣ-ΑΣΗΜΙΟΥ

Τεταρτογενείς αποθέσεις Τεταρτογενείς αποθέσεις υψηλής περατότητας

Πορώδες 115.70 ΚΑΛΗ ΚΑΛΗ ΟΧΙ

ο επιφανειακός προσχωματικός υδροφορέας υπε-ρεκμεταλλεύεται, ενώ ο κύριος κρο-καλοπαγής- ψαμμι-τικός είναι σε ορια-κή κατάσταση

44 GR1300085 ΠΟΡΩΔΕΣ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ

Τεταρτογενείς αποθέσεις Τεταρτογενείς αποθέσεις υψηλής περατότητας

Πορώδες 51.02 ΚΑΛΗ ΚΑΛΗ ΟΧΙ

σε οριακή κατά-σταση, τα ξηρά έτη υπερεκμεταλλεύε-ται, τοπικά κατα-γράφεται υπέρβα-ση σε νιτρικά ιόντα

45 GR1300086 ΠΟΡΩΔΕΣ ΜΕΣΑΡΑΣ-ΝΟΤΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Νεογενείς αποθέσεις Νεογενείς αποθέσεις χαμη-λής περατότητας

Πορώδες 508.41 ΚΑΛΗ ΚΑΛΗ ΟΧΙ

τοπικά μικρής δυ-ναμικότητας υδρο-φόρα υπερεκμε-ταλλεύονται, τοπι-κά καταγράφεται υπέρβαση σε θεϊκά ιόντα (γύψος) και χλωριόντα (αλίτης), τοπικά αυξημένες περιεκτικότητες σε νιτρικά ιόντα

46 GR1300091 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΠΟΜΠΙΑΣ-ΑΛΗΘΙΝΗΣ

Ιουρασικοί έως Ηωκαινικοί ασβεστόλιθοι Ζώνης Πίνδου

Φλύσχης Ζώνης Πίνδου πολύ χαμηλής περατότητας

Καρστικός 12.79 ΚΑΛΗ ΚΑΛΗ ΟΧΙ

47 GR1300092 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΠΥΡΓΟΥ-ΧΑΡΑΚΑ-ΦΟΥΡΝΟΦΑΡΑΓΓΟΥ

Τριαδικοί έως Ιουρασικοί ασβεστόλιθοι Ζώνης Πίνδου

Φλύσχης Ζώνης Πίνδου πολύ χαμηλής περατότητας

Καρστικός 20.83 ΚΑΛΗ ΚΑΛΗ ΟΧΙ

48 GR1300093 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ

Τριαδικοί έως Ηωκαινικοί ασβεστόλιθοι Ζώνης Τρίπο-λης

Ασβεστόλιθοι μέτριας περα-τότητας. Φλύσχης και οφιό-λιθοι πολύ χαμηλής περατό-τητας

Καρστικός 69.55 ΚΑΛΗ ΚΑΛΗ ΟΧΙ

τοπικά μικρά υ-δροφόρα υπερεκ-μεταλλεύονται- τοπικά καταγράφε-ται υψηλή περιε-κτικότητα σε θεϊκά ιόντα (γύψοι) και υφαλμύρινση στην παράκτια ζώνη, υδροφόρο σε ορια-κή κατάσταση

49 GR1300111 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΚΤΗΣ

Ιουρασικοί έως Ηωκαινικοί Ασβεστόλιθοι Ζώνης Ιονίου

Φυλλίτες - Χαλαζίτες πολύ χαμηλής περατότητας

Καρστικός 111.61 ΚΑΛΗ ΚΑΛΗ ΟΧΙ

50 GR1300171 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ

Τριαδικοί έως Ηωκαινικοί ασβεστόλιθοι Ζωνών Πίν-

Ασβεστόλιθοι μέτριας περα-τότητας

Καρστικός 62.09 ΚΑΛΗ ΚΑΛΗ ΟΧΙ

Page 160: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ · 2017. 2. 14. · ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2013»

Μαρίνος Κριτσωτάκης, Γεωλόγος MSc, PhD - Σαία Παυλίδου, Γεωλόγος MSc Σελίδα - 160 - από 165

Α/Α Κωδικός συστήματος

Ονομασία συστή-ματος

Γεωλογία (κύριο υδροφόρο)

Υπερκείμενα στρώματα Τύπος υ-δροφορέα

Έκταση (km

2)

Ποιοτική κατάσταση

Ποσοτική κατάσταση

Περαιτέρω χαρ/σμός

Παρατηρήσεις

δου και Τρίπολης

51 GR1300173 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΚΑΝΤΑΝΟΥ Τριαδικοί έως Ηωκαινικοί ασβεστόλιθοι Ζώνης Τρίπο-λης

Φυλλίτες - Χαλαζίτες πολύ χαμηλής περατότητας

Καρστικός 10.80 ΚΑΛΗ ΚΑΛΗ ΟΧΙ

52 GR1300180 ΠΟΡΩΔΕΣ ΦΡΑΓΚΟΚΑΣΤΕΛΟΥ

Τεταρτογενείς και Νεογενείς αποθέσεις

Τεταρτογενείς αποθέσεις υψηλής περατότητας

Πορώδες 11.01 ΚΑΛΗ ΚΑΛΗ ΟΧΙ

53 GR1300210 ΡΩΓΜΩΔΕΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Οφιόλιθοι, Φλύσχης Ζωνών Πίνδου και Τρίπολης και Φυλλίτες - Χαλαζίτες

Ασβεστόλιθοι μέτριας περα-τότητας

Ρωγμώδες 307.87 ΚΑΛΗ ΚΑΛΗ ΟΧΙ

τοπικά μικρής δυ-ναμικότητας υδρο-φόρα υπερεκμε-ταλλεύονται

54 GR1300220 ΡΩΓΜΩΔΕΣ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ

Οφιόλιθοι και Φλύσχης Ζωνών Πίνδου και Τρίπολης

Ασβεστόλιθοι μέτριας περα-τότητας

Ρωγμώδες 281.06 ΚΑΛΗ ΚΑΛΗ ΟΧΙ

τοπικά μικρής δυ-ναμικότητας υδρο-φόρα υπερεκμε-ταλλεύονται

55 GR1300232 ΠΟΡΩΔΕΣ ΕΜΠΑΡΟΥ-ΠΑΝΑΓΙΑΣ

Τεταρτογενείς και Νεογενείς αποθέσεις

Τεταρτογενείς αποθέσεις υψηλής περατότητας

Πορώδες 8.01 ΚΑΛΗ ΚΑΛΗ ΟΧΙ οριακή εκμετάλ-λευση

56 GR1300270 ΠΟΡΩΔΕΣ ΓΑΥΔΟΥ Τεταρτογενείς και Νεογενείς αποθέσεις

Τεταρτογενείς και Νεογενείς αποθέσεις μέτριας περατότη-τας

Πορώδες 17.27 ΚΑΚΗ ΚΑΚΗ ΝΑΙ υπερεκμετάλλευση, τοπικά υφαλμύριν-ση

57 GR1300280 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΓΑΥΔΟΥ Ιουρασικοί έως Ασβεστόλι-θοι Ζώνης Πίνδου

Ασβεστόλιθοι μέτριας περα-τότητας

Καρστικός 14.36 ΚΑΛΗ ΚΑΛΗ ΟΧΙ οριακή εκμετάλ-λευση

58 GR1300290

ΡΩΓΜΩΔΕΣ ΓΙΟΥΧΤΑΣ-ΟΞΥ ΚΕΦΑΛΙ (ΔΑΜΑΝΙΩΝ - ΛΑΡΑΝΙΟΥ)

Οφιόλιθοι και Φλύσχης Ζωνών Πίνδου και Τρίπολης

Ασβεστόλιθοι μέτριας περα-τότητας

Ρωγμώδες 30.97 ΚΑΛΗ ΚΑΛΗ ΟΧΙ

τοπικά μικρής δυ-ναμικότητας υδρο-φόρα υπερεκμε-ταλλεύονται

59 GR1300302 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΔΑΜΑΝΙΩΝ-ΛΑΡΑΝΙΟΥ

Κρητιδικοί έως Ηωκαινικοί Ασβεστόλιθοι Ζώνης Τρίπο-λης

Ασβεστόλιθοι μέτριας περα-τότητας

Καρστικός 2.08 ΚΑΛΗ ΚΑΛΗ ΟΧΙ

60 GR1300330 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΓΥΨΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

Φυλλίτες - Χαλαζίτες, Φλύ-σχης Ζώνης Πίνδου και Νεογενείς αποθέσεις

Φυλλίτες - Χαλαζίτες, Φλύ-σχης μέτριας περατότητας και Νεογενείς αποθέσεις μέτριας περατότητας

Γύψοι 17.87 ΚΑΛΗ ΚΑΛΗ ΟΧΙ αυξημένες τιμές υποβάθρου λόγω στρωμάτων γύψων

61 GR1300102 ΠΟΡΩΔΕΣ ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΩΝ

Τεταρτογενείς και Νεογενείς αποθέσεις

Τεταρτογενείς και Νεογενείς αποθέσεις μέτριας έως χαμη-λής περατότητας

Πορώδες 9.68 ΚΑΚΗ ΚΑΚΗ ΝΑΙ

υπερεκμετάλλευση, τοπικά καταγράφε-ται υπέρβαση σε νιτρικά ιόντα

Λεκάνη Απορροής Ρεμάτων Ανατολικής Κρήτης (GR41)

62 GR1300112 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΜΑΛΙΩΝ-ΣΕΛΕΝΑΣ

Τριαδικοί έως Κρητιδικοί Ασβεστόλιθοι Ζώνης Τρίπο-λης

Ασβεστόλιθοι μέτριας περα-τότητας

Καρστικός 92.51 ΚΑΛΗ ΚΑΛΗ ΟΧΙ

τοπικά την καλο-καιρινή περίοδο υπερεκμεταλλεύε-ται το παράκτιο τμήμα

63 GR1300113 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΒΑ. ΔΙΚΤΗΣ Τριαδικοί έως Ηωκαινικοί ασβεστόλιθοι Ζώνης Τρίπο-λης

Ασβεστόλιθοι μέτριας περα-τότητας. Φυλλίτες - Χαλαζίτες πολύ χαμηλής περατότητας.

Καρστικός 86.75 ΚΑΛΗ ΚΑΛΗ ΟΧΙ

Page 161: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ · 2017. 2. 14. · ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2013»

Μαρίνος Κριτσωτάκης, Γεωλόγος MSc, PhD - Σαία Παυλίδου, Γεωλόγος MSc Σελίδα - 161 - από 165

Α/Α Κωδικός συστήματος

Ονομασία συστή-ματος

Γεωλογία (κύριο υδροφόρο)

Υπερκείμενα στρώματα Τύπος υ-δροφορέα

Έκταση (km

2)

Ποιοτική κατάσταση

Ποσοτική κατάσταση

Περαιτέρω χαρ/σμός

Παρατηρήσεις

64 GR1300114

ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΛΑΚΚΩΝΙΩΝ-ΑΛΜΥΡΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Τριαδικοί έως Ηωκαινικοί ασβεστόλιθοι Ζώνης Τρίπο-λης

Ασβεστόλιθοι μέτριας περα-τότητας. Φυλλίτες - Χαλαζίτες πολύ χαμηλής περατότητας.

Καρστικός 43.57 ΚΑΛΗ ΚΑΛΗ ΟΧΙ

αυξημένες τιμές υποβάθρου λόγω φυσικής υφαλμύ-ρινσης

65 GR1300115 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΦΟΥΡΝΗΣ-ΕΛΟΥΝΤΑΣ

Ιουρασικοί έως Ηωκαινικοί ασβεστόλιθοι Ζώνης Ιονίου

Ασβεστόλιθοι μέτριας περα-τότητας

Καρστικός 80.98 ΚΑΛΗ ΚΑΛΗ ΟΧΙ τοπικά καταγράφε-ται οριακή εκμε-τάλλευση

66 GR1300116 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΣΙΣΙΟΥ-ΜΙΛΑΤΟΥ-ΕΛΟΥΝΤΑΣ

Ιουρασικοί έως Ηωκαινικοί ασβεστόλιθοι Ζώνης Ιονίου

Ασβεστόλιθοι μέτριας περα-τότητας

Καρστικός 90.18 ΚΑΛΗ ΚΑΛΗ ΟΧΙ

αυξημένες τιμές υποβάθρου λόγω φυσικής υφαλμύ-ρινσης

67 GR1300117 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ-ΝΟΤΙΑΣ ΔΙΚΤΗΣ

Τριαδικοί έως Ηωκαινικοί ασβεστόλιθοι Ζωνών Τρίπο-λης και Ιονίου

Ασβεστόλιθοι μέτριας περα-τότητας

Καρστικός 116.42 ΚΑΛΗ ΚΑΛΗ ΟΧΙ

68 GR1300122 ΠΟΡΩΔΕΣ ΠΑΧΕΙΑΣ ΑΜΜΟΥ-ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

Τεταρτογενείς και Νεογενείς αποθέσεις

Τεταρτογενείς και Νεογενείς αποθέσεις υψηλής περατότη-τας

Πορώδες 27.08 ΚΑΛΗ ΚΑΛΗ ΟΧΙ οριακή εκμετάλ-λευση

69 GR1300123 ΠΟΡΩΔΕΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ-ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

Νεογενείς αποθέσεις Νεογενείς αποθέσεις μέτριας έως χαμηλής περατότητας

Πορώδες 260.97 ΚΑΛΗ ΚΑΛΗ ΟΧΙ

τοπικά την καλο-καιρινή περίοδο καταγράφεται υπερεκμετάλλευση στην παράκτια ζώνη

70 GR1300132 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΜΑΛΑΥΡΑΣ-ΠΑΧΕΙΑΣ ΑΜΜΟΥ

Περμοτριαδικοί ασβεστόλι-θοι Ζώνης Τρίπολης και Ιονίου

Καρστικός 15.85 ΚΑΛΗ ΚΑΛΗ ΟΧΙ

αυξημένες τιμές υποβάθρου λόγω φυσικής υφαλμύ-ρινσης

71 GR1300141 ΠΟΡΩΔΕΣ ΣΗΤΕΙΑΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΔΩΝ-ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ

Τεταρτογενείς και Νεογενείς αποθέσεις

Τεταρτογενείς και Νεογενείς αποθέσεις μέτριας περατότη-τας

Πορώδες 94.10 ΚΑΛΗ ΚΑΛΗ ΟΧΙ οριακή εκμετάλ-λευση

72 GR1300142 ΠΟΡΩΔΕΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ-ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ

Τεταρτογενείς και Νεογενείς αποθέσεις

Τεταρτογενείς και Νεογενείς αποθέσεις μέτριας περατότη-τας

Πορώδες 93.67 ΚΑΛΗ ΚΑΛΗ ΟΧΙ

73 GR1300143 ΠΟΡΩΔΕΣ ΣΚΟΠΗΣ-ΣΗΤΕΙΑΣ

Τεταρτογενείς και Νεογενείς αποθέσεις

Τεταρτογενείς και Νεογενείς αποθέσεις υψηλής περατότη-τας

Πορώδες 52.56 ΚΑΛΗ ΚΑΚΗ ΝΑΙ υπερεκμετάλλευση

74 GR1300144 ΠΟΡΩΔΕΣ ΓΟΥΔΟΥΡΑ Τεταρτογενείς αποθέσεις Τεταρτογενείς αποθέσεις υψηλής περατότητας

Πορώδες 2.28 ΚΑΚΗ ΚΑΚΗ ΝΑΙ υπερεκμετάλλευση, υφαλμύρινση

75 GR1300152 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΒΑ. ΑΠΟΛΗΞΕΩΝ ΟΡΕΩΝ ΖΑΚΡΟΥ

Τριαδικοί Ασβεστόλιθοι Τρίπολης

Ασβεστόλιθοι μέτριας περα-τότητας

Καρστικός 44.27 ΚΑΛΗ ΚΑΛΗ ΟΧΙ

76 GR1300153

ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΑΠΟΛΗΞΕΩΝ ΟΡΕΩΝ ΖΑΚΡΟΥ

Τριαδικοί έως Ηωκαινικοί Ασβεστόλιθοι Τρίπολης

Ασβεστόλιθοι μέτριας περα-τότητας

Καρστικός 71.83 ΚΑΛΗ ΚΑΛΗ ΟΧΙ

αυξημένες τιμές υποβάθρου λόγω φυσικής υφαλμύ-ρινσης στην παρά-κτια ζώνη

Page 162: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ · 2017. 2. 14. · ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2013»

Μαρίνος Κριτσωτάκης, Γεωλόγος MSc, PhD - Σαία Παυλίδου, Γεωλόγος MSc Σελίδα - 162 - από 165

Α/Α Κωδικός συστήματος

Ονομασία συστή-ματος

Γεωλογία (κύριο υδροφόρο)

Υπερκείμενα στρώματα Τύπος υ-δροφορέα

Έκταση (km

2)

Ποιοτική κατάσταση

Ποσοτική κατάσταση

Περαιτέρω χαρ/σμός

Παρατηρήσεις

77 GR1300161 ΠΟΡΩΔΕΣ ΦΟΙΝΙΚΟΔΑΣΟΥΣ ΒΑΪ

Τεταρτογενείς και Νεογενείς Αποθέσεις

Τεταρτογενείς και Νεογενείς αποθέσεις μέτριας έως υψη-λής περατότητας

Πορώδες 1.66 ΚΑΛΗ ΚΑΛΗ ΟΧΙ

78 GR1300162

ΠΟΡΩΔΕΣ ΜΟΝΗΣ ΤΟΠΛΟΥ-ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ-ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΥ

Τεταρτογενείς και Νεογενείς Αποθέσεις

Τεταρτογενείς και Νεογενείς αποθέσεις μέτριας περατότη-τας

Πορώδες 64.55 ΚΑΛΗ ΚΑΛΗ ΟΧΙ

79 GR1300233 ΠΟΡΩΔΕΣ ΑΝΩ ΒΙΑΝΝΟΥ

Τεταρτογενείς αποθέσεις Τεταρτογενείς αποθέσεις χαμηλής περατότητας

Πορώδες 0.98 ΚΑΛΗ ΚΑΛΗ ΟΧΙ οριακή εκμετάλ-λευση

80 GR1300234 ΠΟΡΩΔΕΣ ΚΕΡΑΤΟΚΑΜΠΟΥ-ΑΡΒΗΣ

Τεταρτογενείς και Νεογενείς αποθέσεις

Τεταρτογενείς και Νεογενείς αποθέσεις υψηλής περατότη-τας

Πορώδες 18.04 ΚΑΛΗ ΚΑΛΗ ΟΧΙ

τοπικά αυξημένες τιμές υποβάθρου λόγω στρωμάτων γύψων

81 GR1300240 ΡΩΓΜΩΔΕΣ ΔΙΚΤΗΣ Φλύσχης Ζωνών Πίνδου και Τρίπολης και Φυλλίτες - Χαλαζίτες

Ασβεστόλιθοι μέτριας περα-τότητας

Ρωγμώδες 269.37 ΚΑΛΗ ΚΑΛΗ ΟΧΙ

τοπικά μικρής δυ-ναμικότητας υδρο-φόρα υπερεκμε-ταλλεύονται

82 GR1300260 ΡΩΓΜΩΔΕΣ ΟΡΕΩΝ ΖΑΚΡΟΥ

Φυλλίτες - Χαλαζίτες Ασβεστόλιθοι μέτριας περα-τότητας

Ρωγμώδες 78.25 ΚΑΛΗ ΚΑΛΗ ΟΧΙ

τοπικά μικρής δυ-ναμικότητας υδρο-φόρα υπερεκμε-ταλλεύονται

83 GR1300320 ΡΩΓΜΩΔΕΣ ΟΡΝΟΥ-ΘΡΥΠΤΗΣ

Φυλλίτες - Χαλαζίτες Ρωγμώδες 125.94 ΚΑΛΗ ΚΑΛΗ ΟΧΙ

84 GR1300340 ΝΗΣΙΔΕΣ ΚΡΗΤΗΣ

Τριαδικοί έως Ιουρασικοί Ασβεστόλιθοι Ζωνών Τρίπο-λης και Πίνδου και Νεογε-νείς αποθέσεις

Τεταρτογενείς και Νεογενείς αποθέσεις χαμηλής περατό-τητας και Ασβεστόλιθοι μέ-τριας περατότητας

Καρστικός 43.42 ΚΑΛΗ ΚΑΛΗ ΟΧΙ

αυξημένες τιμές υποβάθρου λόγω φυσικής υφαλμύ-ρινσης

85 GR1300121 ΠΟΡΩΔΕΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ-ΚΕΝΤΡΙΟΥ

Τεταρτογενείς και Νεογενείς αποθέσεις

Νεογενείς αποθέσεις υψηλής περατότητας

Πορώδες 27.84 ΚΑΚΗ ΚΑΛΗ ΝΑΙ Αυξημένα νιτρικά ιόντα

86 GR1300124 ΠΟΡΩΔΕΣ ΜΥΡΤΟΥ Τεταρτογενείς και Νεογενείς αποθέσεις

Νεογενείς αποθέσεις υψηλής περατότητας

Πορώδες 2.59 ΚΑΛΗ ΚΑΛΗ ΟΧΙ

87 GR1300151 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΟΡΕΩΝ ΖΑΚΡΟΥ

Τριαδικοί έως Ηωκαινικοί ασβεστόλιθοι Ζώνης Τρίπο-λης

Ασβεστόλιθοι υψηλής περα-τότητας και Νεογενείς απο-θέσεις χαμηλής περατότητας

Καρστικός 93.20 ΚΑΛΗ ΚΑΛΗ ΟΧΙ

88 GR1300154 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΟΡΕΩΝ ΠΗΓΗΣ ΖΟΥ

Τριαδικοί έως Ηωκαινικοί ασβεστόλιθοι Ζώνης Τρίπο-λης

Ασβεστόλιθοι υψηλής περα-τότητας και Νεογενείς απο-θέσεις χαμηλής περατότητας

Καρστικός 15.59 ΚΑΛΗ ΚΑΛΗ ΟΧΙ

89 GR1300131 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΟΡΝΟΥ Ασβεστόλιθοι Ζώνης Ιονίου Φυλλίτες -Χαλαζίτες πολύ χαμηλής περατότητας

Καρστικός 51.87 ΚΑΛΗ ΚΑΛΗ ΟΧΙ

90 GR1300134 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΠΕΥΚΩΝ - ΜΑΡΩΝΙΑΣ

Περμοτριαδικοί Ασβεστόλι-θοι Ζώνης Τρίπολης

Καρστικός 28.92 ΚΑΛΗ ΚΑΛΗ ΟΧΙ

91 GR1300133 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΘΡΥΠΤΗΣ Περμοτριαδικοί Ασβεστόλι-θοι Ζώνης Τρίπολης

Καρστικός 35.42 ΚΑΛΗ ΚΑΛΗ ΟΧΙ

Page 163: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ · 2017. 2. 14. · ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Από τα 91 υπόγεια υδατικά συστήματα (ΥΥΣ), τα 11 χρειάζονται επομένως περαιτέρω χαρακτηρισμό, όπως προέκυψε από τα στοιχεία του αρχικού χαρακτηρισμού. Τα 11 αυτά συστήματα και ο περαιτέρω χαρακτηρισμός τους παρουσιάζονται στον ακόλουθο Πίνακα 8-26.

Πίνακας 8-26: Περαιτέρω χαρακτηρισμός των υπόγειων υδατικών συστημάτων του ΥΔ Κρήτης

Α/Α Κωδικός συστήματος

Ονομασία συστήμα-τος

Γεωλογία Έκταση (km

2)

Τύπος υ-δροφορέα

Τύπος υδρο-φόρου

Υδροχημική κα-τάσταση

1 GR1300064 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΚΕΡΗΣ-ΤΥΛΙΣΣΟΥ

Τριαδικοί έως Ιουρα-σικοί ασβεστόλιθοι Ζώνης Τρίπολης

8.27 Καρστικός Ελεύθερος Υφαλμύρινση με Cl έως 1000 mg/l

2 GR1300312 ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΓΟΥΒΩΝ-ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Τριαδικοί έως Κρητι-δικοί Ασβεστόλιθοι Ζώνης Τρίπολης

57.68 Καρστικός Ελεύθερος Υφαλμύρινση με Cl έως 1000 mg/l

3 GR1300072 ΠΟΡΩΔΕΣ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Τεταρτογενείς απο-θέσεις

111.70 Πορώδες

Φρεάτιος και υποκείμενοι μερικώς υπό πίεση

Υφαλμύρινση με Cl έως 1000 mg/l

4 GR1300082 ΠΟΡΩΔΕΣ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ

Τεταρτογενείς απο-θέσεις

6.31 Πορώδες

Φρεάτιος και υποκείμενοι μερικώς υπό πίεση

Υφαλμύρινση με Cl έως 400 mg/l

5 GR1300083 ΠΟΡΩΔΕΣ ΜΟΙΡΩΝ Τεταρτογενείς απο-θέσεις

55.93 Πορώδες Ελεύθερος και μερικώς υπό πίεση

Παρουσία ΝΟ3 από 50 έως 100 mg/l. Τοπικά νι-τρικά από 25 έως 50 mg/l

6 GR1300101 ΠΟΡΩΔΕΣ ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ Τεταρτογενείς και Νεογενείς αποθέσεις

18.54 Πορώδες

Φρεάτιος και υποκείμενοι μερικώς υπό πίεση

υπερεκμετάλλευ-ση

7 GR1300102 ΠΟΡΩΔΕΣ ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΩΝ

Τεταρτογενείς και Νεογενείς αποθέσεις

16.24 Πορώδες

Φρεάτιος και υποκείμενοι μερικώς υπό πίεση

υπερεκμετάλλευ-ση Παρουσία τοπικά ΝΟ3 35 έως 90 mg/l

8 GR1300121 ΠΟΡΩΔΕΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ-ΚΕΝΤΡΙΟΥ

Τεταρτογενείς και Νεογενείς αποθέσεις

27,84 Πορώδες

Φρεάτιος και υποκείμενοι μερικώς υπό πίεση

Παρουσία τοπικά ΝΟ3 35 έως 90 mg/l

9 GR1300143 ΠΟΡΩΔΕΣ ΣΚΟΠΗΣ-ΣΗΤΕΙΑΣ

Τεταρτογενείς και Νεογενείς αποθέσεις

52.56 Πορώδες

Φρεάτιος και υποκείμενοι μερικώς υπό πίεση

Υφαλμύρινση με Cl έως 650 mg/l

10 GR1300144 ΠΟΡΩΔΕΣ ΓΟΥΔΟΥΡΑ Τεταρτογενείς απο-θέσεις

2.28 Πορώδες Ελεύθερος Υφαλμύρινση με Cl έως 500 mg/l

11 GR1300270 ΠΟΡΩΔΕΣ ΓΑΥΔΟΥ Τεταρτογενείς και Νεογενείς αποθέσεις

17.27 Πορώδες

Φρεάτιος και υποκείμενοι μερικώς υπό πίεση

Υφαλμύρινση με Cl έως 400 mg/l

Page 164: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ · 2017. 2. 14. · ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2013»

Μαρίνος Κριτσωτάκης, Γεωλόγος MSc, PhD - Σαία Παυλίδου, Γεωλόγος MSc Σελίδα 164 από 165

Page 165: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ · 2017. 2. 14. · ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2013»

Μαρίνος Κριτσωτάκης, Γεωλόγος MSc, PhD - Σαία Παυλίδου, Γεωλόγος MSc Σελίδα 165 από 165

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

DIRECTIVE 2006/118/EC DAUGHTER GROUND WATER IRECTIVEL_37220061227EN00190031

KRITSOTAKIS M., TSANIS I., (2009) AN INTEGRATED APPROACH FOR SUSTAINABLE WATER RESOURCES MANAGEMENT OF MESSARA BASIN, EWRA 27/28:15-30

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, (2005-2009), ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΕΩΝ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ, (2000). “ΟΔΗΓΙΑ 2000/60/ΕΚ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ”, ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Ε.Ε. ΑΡ. L 327 (22/12/2000).

Ι.Γ.Μ.Ε., ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ. (1995) ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΈΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ν. ΡΕΘΥΜΝΗΣ, ΡΕΘΥΜΝΟ.

ΚΝΙΘΑΚΗΣ Μ, ΠΑΥΛΙΔΟΥ Σ. (2001) ΜΕΛΕΤΗ – ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΡΗΤΗΣ. ΚΑΡΣΤΙΚΕΣ – ΠΡΟΣΧΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΔΡΟΦΟΡΙΕΣ, Β’ ΚΠΣ Τεύχος ΙΙΙ, Ι.Γ.Μ.Ε. ΠΕΡ. ΜΟΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟ.

ΛΙΟΝΗΣ Μ., ΠΕΡΛΕΡΟΣ Β., (2001), ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΜΠΟΥ ΧΑΝΙΩΝ, Υ.Ε.Β.

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Ν., ΚΑΡΑΤΖΑΣ Γ, ΚΟΥΣΟΥΡΗΣ Θ. , ΚΟΥΡΓΙΑΛΑΣ Ν., ΣΤΑΜΑΤΗ Φ., ΜΩΡΑΪΤΗΣ Δ., ΒΟΖΙΝΑΚΗ Κ., ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ Μ. ,(2010), ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣΛΕΚΑΝΕΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΕΡΙΤΗ-ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΛΙΑΡΗ, ΧΑΝΙΑ

ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Σ., ΚΑΪΜΑΚΗ Σ., ΝΙΑΔΑΣ Ι., ΓΚΟΥΒΑΤΣΟΥ Ε., ΠΕΡΛΕΡΟΣ (2001) ΜΕΛΕΤΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ, ΑΘΗΝΑ.

ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Σ., ΚΑΪΜΑΚΗ Σ., ΝΙΑΔΑΣ Ι., ΓΚΟΥΒΑΤΣΟΥ Ε., ΠΕΡΛΕΡΟΣ, ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ε, ΠΑΠΑΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ Μ (2003) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ, HELECO, ΑΘΗΝΑ

ΠΕΡΛΕΡΟΣ Β., ΠΑΠΑΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ Δ.,. ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ Μ., ΜΠΟΥΛΟΥΚΑΚΗΣ Η., (2003) ΤΟ ΥΠΟΓΕΙΟ ΥΔΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΥΝΕΔΡΕΙΟ ΓΕΩΤΕΕ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ.

ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗ Α., ΚΟΪΝΑΚΗΣ Ι., ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ Γ., ΠΑΥΛΙΔΟΥ Σ., ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ Ε., (2009) ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΥΠΌΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΆΤΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, Ι.Γ.Μ.Ε. / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟ

ΠΕΡΛΕΡΟΣ Β., ΠΑΠΑΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ Δ., ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ Μ., ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ε. ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Α, (2004), ΥΠΟΓΕΙΟ ΥΔΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΡΗΤΗΣ. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΟΜ. XXXVI, 2004, ΠΡΑΚΤΙΚΑ 10ΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΧΑΡΤΟΥ ΙΓΜΕ ΚΛ. 1:50.000