ΕΣΠΑ 2014- 2020

of 18/18
9 Γεθεκβξίνπ 2013 Σν Νέν ΔΠΑ (2014-2020) Πξνηεξαηφηεηεο & Αξρηηεθηνληθή Νέν ΔΠΑ Νέν ΞΔΚΙΝΗΜΑ

Embed Size (px)

description

Το νέο ΕΣΠΑ, θα φτάσει έως τα 223 δισ. ευρώ το 2020

Transcript of ΕΣΠΑ 2014- 2020

  • 1. 9 2013 (2014-2020) &

2. 2014 -2020 , McKinsey McKinsey Greece 10 Years Ahead , , . ~ 112 2020, 48 . 640.000 2020. . , : (.. , , , ) (.. , , ) , , 1 3. 2020 , , . 2 4. (11 ) , , , , , (1 ,13 , ) 3 5. : McKinsey: 112 : 20,8 4 6. 20.8 2014-2020 () (EKT) () 2007- 2013 >24,3 0,3 >20,8 0,20,2 8,3 ~ 2 2016, , 7%, 28 . 2012 37%. (CEF) (T) () 3,8 3,3 0,6 4,2 12,2 4,3 3,7 3,7 0,30,2 5 2016 22,8 7. : 4 1 ~% , , . 3,7 , , , . 2014-2016. & , , , , ( ), & , , & , , , , , . , 3,8 2,0 0,4 ~24% ~25% ~13% ~3% 5,4 (~35%) 1 2 3 4 6 8. Logistics (, , ) , ( design), 1 & , , McKinsey 7 4% 8% 9. 2 . , , 8 E-government 10. & 3 9 11. 4 , , , , . 10 , , , - (youth guarantee) 1,9 2014-2016. (31% + ) (25%) 12. 13 & 2007-2013 8 4,5 ( 20,4 22 % ) 2014-2020 6,6 (5,4 15,4 ~1,2 ~35 % ) ~8 ( 12% ) ~% % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ~45% ~22% ~22% ~33% 11 13. 12 14. , & & : . , . & / . ( soft ) ( ) / 13 , 15. - & (.. , .) 2 / , 1 14 16. 2014 -2020 2 (31% + ) (26%) 1,9 2014-2016 3 , McKinsey 1 13 . . 35% 22% . 6 & 7 projects 4 15 5 17. 2014 -2020 2 2014 1 2014- 2020 ( ) 3 - 2014 1 2014 . N 1/1/2014, . . 16 18. 2014 2020 2020 17 3 1 McKinsey 48 640.000 2020 0,67% 0,90% 4 5 - 2 ( , )