Παρουσίαση ΤΤΜΙ για το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020

of 60 /60
Αγ. Κων/νου 40, Μαρούσι, 15124 +30-210 3229.635 +30-210 3229.636 [email protected], [email protected] www.ttmi.gr ΝΕΟ ΕΣΠΑ (Πλήρες) Γιάννης Ε. Τρούλης Διευθύνων Σύμβουλος

Embed Size (px)

Transcript of Παρουσίαση ΤΤΜΙ για το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020

1. . / 40, , 15124 +30-210 3229.635 +30-210 3229.636 [email protected], [email protected] www.ttmi.gr () . 2. 23/4/2015 . / 40, , 151 24, : 210-3229635, [email protected], www.ttmi.gr 2 3. 23/4/2015 3 2014-2020 (1) , , , : 21,1 . 26 . ( ) 2 . 2016. 7 ( 2 ) 13 (+12% 35%) , , , , McKinsey, . / 40, , 151 24, : 210-3229635, [email protected], www.ttmi.gr 4. 23/4/2015 4 , , . / 40, , 151 24, : 210-3229635, [email protected], www.ttmi.gr 2014-2020 (2) 5. 23/4/2015 5 1. , & 2. 3. M 4. 5. 10. & 9. - 8. 7. 6. . / 40, , 151 24, : 210-3229635, [email protected], www.ttmi.gr 11. - 2014-2020 (3) 6. 23/4/2015 6 .. 1. , 998.558.927 244.500.000 0,00 350.818.236 1.593.877.163 2. , 837.761.331 0,00 0,00 33.567.686 871.329.017 3. ( ) ( ) 495.013.411 0,00 0,00 1.072.551.884 1.567.565.295 4. 1.392.458.387 0,00 0,00 309.798.040 1.702.256.427 5. 396.709.525 0,00 0,00 450.325.334 847.034.859 6. 873.434.030 0,00 1.914.456.445 1.058.079.179 3.845.969.654 . / 40, , 151 24, : 210-3229635, [email protected], www.ttmi.gr 7. 23/4/2015 7 .. 7. 2.049.249.023 0,00 1.335.380.284 0,00 3.384.629.307 8. 0,00 1.628.193.793 0,00 400.440.511 2.028.634.304 9. 227.729.199 842.139.203 0,00 300.717.256 1.370.585.658 10. 227.729.199 764.636.334 0,00 139.939.412 1.132.304.945 11. , 0,00 266.137.029 0,00 0,00 266.137.029 7.498.643.032 3.745.606.359 3.249.836.729 4.116.237.538 0,00 18.610.323.658 . / 40, , 151 24, : 210-3229635, [email protected], www.ttmi.gr 8. 23/4/2015 8 , , . / 40, , 151 24, : 210-3229635, [email protected], www.ttmi.gr 2014-2020 (4) 9. 23/4/2015 9 1. & 2. 3. 4. & & 5. 2014-2020 (5) . / 40, , 151 24, : 210-3229635, [email protected], www.ttmi.gr 10. 23/4/2015 10 2014-2020 1. , , () 2. , & 3. , & 4. 5. 6. & 7. 2014-2020 (6) . / 40, , 151 24, : 210-3229635, [email protected], www.ttmi.gr 11. 23/4/2015 11 () 1. , , 3.735.085.423 2. , & 4.361.588.892 3. , & 2.152.201.141 4. 386.425.295 5. 4.195.972.284 6. & 250.000.000 7. 338.960.169 15.420.233.204 . / 40, , 151 24, : 210-3229635, [email protected], www.ttmi.gr 2014-2020 (7) 12. 23/4/2015 2014-2020 : 4,6 . ( 6,75 ) 22% 35% () , . / 40, , 151 24, : 210-3229635, [email protected], www.ttmi.gr 2014-2020 (8) 12 13. 23/4/2015 13 () 934.169.428 86.131.827 185.955.002 221.537.609 247.203.968 356.369.237 271.022.397 97.338.435 & 416.069.729 790.667.716 267.016.991 328.710.978 402.343.182 4.604.536.499 ( 90%). ( >75%, , 2007-2013.) . / 40, , 151 24, : 210-3229635, [email protected], www.ttmi.gr 2014-2020 (9) 14. 23/4/2015 14 13 . % 80% 50% 80% 50% 80% 80% 80% 80% & 90% 90% 90% 90% 90% . / 40, , 151 24, : 210-3229635, [email protected], www.ttmi.gr 2014-2020 (10) 15. 23/4/2015 15 () () 15.420.233.204 17.928.044.869 4.604.536.499 6.751.349.340 CEF ( ..) 580.000.000 682.352.941 231.700.000 289.625.000,000 (+) 281.000.000 351.250.000 21.117.469.703 26.002.622.151 . / 40, , 151 24, : 210-3229635, [email protected], www.ttmi.gr 2014-2020 (11) 16. 23/4/2015 16 , . , . 1. (1) . / 40, , 151 24, : 210-3229635, [email protected], www.ttmi.gr 17. 23/4/2015 17 , / / . / 40, , 151 24, : 210-3229635, [email protected], www.ttmi.gr 1. (2) 18. 23/4/2015 18 3,64 flagship ( 25% ) (675 . - 2,9 . ) 20% ( ) ( 4% 8%) . / 40, , 151 24, : 210-3229635, [email protected], www.ttmi.gr 1. (3) 19. 9 23/4/2015 19 & LOGISTICS & ()) & - . / 40, , 151 24, : 210-3229635, [email protected], www.ttmi.gr 1. (4) 20. 23/4/2015 20 1: 2: , 3: 4: 5: . / 40, , 151 24, : 210-3229635, [email protected], www.ttmi.gr 1. (5) 21. 23/4/2015 21 (- ) - , - . ( ) 2. , & (1) . / 40, , 151 24, : 210-3229635, [email protected], www.ttmi.gr 22. 23/4/2015 22 () , , . / 40, , 151 24, : 210-3229635, [email protected], www.ttmi.gr 2. , & (2) 23. 23/4/2015 23 & / & . / 40, , 151 24, : 210-3229635, [email protected], www.ttmi.gr 2. , & (3) 24. 23/4/2015 24 1: 2: 3: 4: 5: 6: . / 40, , 151 24, : 210-3229635, [email protected], www.ttmi.gr 2. , & (4) 25. 23/4/2015 25 7: 8: 9: & 10: CO 2 11: , 12: . / 40, , 151 24, : 210-3229635, [email protected], www.ttmi.gr 2. , & (5) 26. 23/4/2015 26 , , . 3. , & (1) . / 40, , 151 24, : 210-3229635, [email protected], www.ttmi.gr 27. 23/4/2015 27 , , , ( , ). , , . 15 29 , . . . , . 3. , & (2) . / 40, , 151 24, : 210-3229635, [email protected], www.ttmi.gr 28. 23/4/2015 28 , , 3. , & (3) . / 40, , 151 24, : 210-3229635, [email protected], www.ttmi.gr 29. 23/4/2015 29 3. , & (4) , , - , - , . / 40, , 151 24, : 210-3229635, [email protected], www.ttmi.gr 30. 23/4/2015 30 1: 2: 3: 29 4: 5: 3. , & (5) . / 40, , 151 24, : 210-3229635, [email protected], www.ttmi.gr 31. 23/4/2015 31 6: 7: 8: - ( ) 9: - ( ) 3. , & (6) . / 40, , 151 24, : 210-3229635, [email protected], www.ttmi.gr 32. 23/4/2015 32 , , , , , , , . 4. (1) . / 40, , 151 24, : 210-3229635, [email protected], www.ttmi.gr 33. 23/4/2015 33 4. (2) , , , , , , , , /, . . / 40, , 151 24, : 210-3229635, [email protected], www.ttmi.gr 34. 23/4/2015 34 377 . -( 3% ) (200 . ) , . , , , . 4. (3) . / 40, , 151 24, : 210-3229635, [email protected], www.ttmi.gr 35. 23/4/2015 35 - government, 4. (4) . / 40, , 151 24, : 210-3229635, [email protected], www.ttmi.gr 36. 23/4/2015 36 1: 11 2: 3: 4: 11 5: 4. (5) . / 40, , 151 24, : 210-3229635, [email protected], www.ttmi.gr 37. 23/4/2015 37 6: 7: 11 8: 9: / 10: / 11 4. (6) . / 40, , 151 24, : 210-3229635, [email protected], www.ttmi.gr 38. 23/4/2015 38 11: / 12: / 13: / 11 14: / 15: / 4. (7) . / 40, , 151 24, : 210-3229635, [email protected], www.ttmi.gr 39. 23/4/2015 39 5. . / 40, , 151 24, : 210-3229635, [email protected], www.ttmi.gr 40. 23/4/2015 40 6. & (, , ) . / 40, , 151 24, : 210-3229635, [email protected], www.ttmi.gr 41. 23/4/2015 41 2014-2020 . , 2014-2020 , , . 7. (1) . / 40, , 151 24, : 210-3229635, [email protected], www.ttmi.gr 42. 23/4/2015 42 , , . , . 7. (2) . / 40, , 151 24, : 210-3229635, [email protected], www.ttmi.gr 43. 23/4/2015 43 1: . 2: , , , . 3: . . / 40, , 151 24, : 210-3229635, [email protected], www.ttmi.gr 7. (3) 44. 23/4/2015 44 317 . , , 2014-2020 11 2020, 5 . / 40, , 151 24, : 210-3229635, [email protected], www.ttmi.gr 7. (4) 45. 23/4/2015 45 1: - 2: - 3: - 4: - ( ) 5: - ( ) 6: - ( ) 7: - ( ) 7. (5) . / 40, , 151 24, : 210-3229635, [email protected], www.ttmi.gr 46. 23/4/2015 46 . / 40, , 151 24, : 210-3229635, [email protected], www.ttmi.gr 47. . 550 . . 275 . () 275 . 14 . 23/4/2015 47 - (1) . / 40, , 151 24, : 210-3229635, [email protected], www.ttmi.gr 48. () (, .., .., ..., ..) ( , ) : , (, ). o 250 , (...) o 50 . 43 . , De Minimis, ... () 23/4/2015 48 . / 40, , 151 24, : 210-3229635, [email protected], www.ttmi.gr - (2) 49. , , : 1. , 800.000 2. , 300.000 1. : 5 12 24 . 2. : 48 . , (), 50% , 50% . 23/4/2015 49 - (3) . / 40, , 151 24, : 210-3229635, [email protected], www.ttmi.gr 50. (), 70% (), .. M , , , , , . 23/4/2015 50 - (1) . / 40, , 151 24, : 210-3229635, [email protected], www.ttmi.gr 51. , : , , 23/4/2015 51 - (2) . / 40, , 151 24, : 210-3229635, [email protected], www.ttmi.gr 52. (-) ., , . , , . 23/4/2015 52 (1) . / 40, , 151 24, : 210-3229635, [email protected], www.ttmi.gr 53. , , . : 23/4/2015 53 (2) . / 40, , 151 24, : 210-3229635, [email protected], www.ttmi.gr 54. : , , , , , , , , , , ( " " " "), , . 23/4/2015 54 (3) . / 40, , 151 24, : 210-3229635, [email protected], www.ttmi.gr 55. ' , , , , . , , . 23/4/2015 55 (1) . / 40, , 151 24, : 210-3229635, [email protected], www.ttmi.gr 56. : 2.100 /. (...) ( ), : ( ) , , ,. . 23/4/2015 56 . / 40, , 151 24, : 210-3229635, [email protected], www.ttmi.gr (2) 57. 23/4/2015 57 : 4, 5, 6 , , , / . : 1. - 2. 3. - - 4. - 5. - . . / 40, , 151 24, : 210-3229635, [email protected], www.ttmi.gr (3) 58. 23/4/2015 58 40% . ( ), 100% , . . 250 . , 250 100 , 800 . ( ), . , 30% . . / 40, , 151 24, : 210-3229635, [email protected], www.ttmi.gr (4) 59. 23/4/2015 59 : / ( , , ). ( , , , , ). ( , , ). 15.000 ( ). (.. 35.000 10.000, 5 2012 6.500 3.500. 110, 1/1/2016 -1/7/2017 80. , .) . / 40, , 151 24, : 210-3229635, [email protected], www.ttmi.gr (5) 60. . / 40, , 151 24 +30-210 3229.635 +30-210 3229.636 [email protected] www.ttmi.gr