κατασκευες μαθητων στη φυσικη 2013 2014

of 39 /39
1 Κατασκευές Μαθητών στη Φυσική 2013-2014 2 ο Γυμνάσιο Λαμίας Επιβλέπων Καθηγητής : Λάμπρος Αδάμ, www.lam-lab.com

Embed Size (px)

description

Όταν η Φυσική ξεφεύγει από τα στενά πλαίσια της θεωρίας και γίνεται εμπνευστής στα χέρια των μαθητών, γεννιούνται τέτοιες ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ, όπως αυτή που πραγματοποίησαν εθελοντικά οι μαθητές του 2ου Γυμνασίου Λαμίας, για τη σχολική χρονιά 2013-2014, στα πλαίσια του μαθήματος της Φυσικής και όχι στα πλαίσια κάποιου σχολικού προκαθορισμένου project. Μεγάλη βοήθεια στην όλη προσπάθεια αποτέλεσε το site του υπογράφοντος, το οποίο φιλοξενεί αρκετές κατασκευές φυσικής... Το παρόν ενσωματώθηκε (embedded) στο site Λάμπρου Αδάμ: www.lam-lab.com

Transcript of κατασκευες μαθητων στη φυσικη 2013 2014

Page 1: κατασκευες μαθητων στη φυσικη 2013 2014

1 Κατασκευές Μαθητών στη Φυσική 2013-20142

οΓ

υμ

νά

σιο

Λα

μία

ς

Επιβλέπων Καθηγητής : Λάμπρος Αδάμ, www.lam-lab.com

Page 2: κατασκευες μαθητων στη φυσικη 2013 2014

2 Κατασκευές Μαθητών στη Φυσική 2013-20142

οΓ

υμ

νά

σιο

Λα

μία

ς

Επιβλέπων Καθηγητής : Λάμπρος Αδάμ, www.lam-lab.com

Page 3: κατασκευες μαθητων στη φυσικη 2013 2014

3 Κατασκευές Μαθητών στη Φυσική 2013-20142

οΓ

υμ

νά

σιο

Λα

μία

ς

Επιβλέπων Καθηγητής : Λάμπρος Αδάμ, www.lam-lab.com

Page 4: κατασκευες μαθητων στη φυσικη 2013 2014

4 Κατασκευές Μαθητών στη Φυσική 2013-20142

οΓ

υμ

νά

σιο

Λα

μία

ς

Επιβλέπων Καθηγητής : Λάμπρος Αδάμ, www.lam-lab.com

Page 5: κατασκευες μαθητων στη φυσικη 2013 2014

5 Κατασκευές Μαθητών στη Φυσική 2013-20142

οΓ

υμ

νά

σιο

Λα

μία

ς

Επιβλέπων Καθηγητής : Λάμπρος Αδάμ, www.lam-lab.com

Page 6: κατασκευες μαθητων στη φυσικη 2013 2014

6 Κατασκευές Μαθητών στη Φυσική 2013-20142

οΓ

υμ

νά

σιο

Λα

μία

ς

Επιβλέπων Καθηγητής : Λάμπρος Αδάμ, www.lam-lab.com

Page 7: κατασκευες μαθητων στη φυσικη 2013 2014

7 Κατασκευές Μαθητών στη Φυσική 2013-20142

οΓ

υμ

νά

σιο

Λα

μία

ς

Επιβλέπων Καθηγητής : Λάμπρος Αδάμ, www.lam-lab.com

Page 8: κατασκευες μαθητων στη φυσικη 2013 2014

8 Κατασκευές Μαθητών στη Φυσική 2013-20142

οΓ

υμ

νά

σιο

Λα

μία

ς

Ηλεκτρική

Γεννήτρια

Ηλεκτρικός

Κινητήρας

Χημική

Μπαταρία

Επιβλέπων Καθηγητής : Λάμπρος Αδάμ, www.lam-lab.com

Page 9: κατασκευες μαθητων στη φυσικη 2013 2014

9 Κατασκευές Μαθητών στη Φυσική 2013-20142

οΓ

υμ

νά

σιο

Λα

μία

ς

Ηλεκτρικός

Κινητήρας

Χημική

Μπαταρία

Επιβλέπων Καθηγητής : Λάμπρος Αδάμ, www.lam-lab.com

Page 10: κατασκευες μαθητων στη φυσικη 2013 2014

10 Κατασκευές Μαθητών στη Φυσική 2013-20142

οΓ

υμ

νά

σιο

Λα

μία

ς

Ηλεκτρική

Γεννήτρια

Ηλεκτρικός

Κινητήρας

Χημική

Μπαταρία

Επιβλέπων Καθηγητής : Λάμπρος Αδάμ, www.lam-lab.com

Page 11: κατασκευες μαθητων στη φυσικη 2013 2014

11 Κατασκευές Μαθητών στη Φυσική 2013-20142

οΓ

υμ

νά

σιο

Λα

μία

ς

Ηλεκτρική

Γεννήτρια

Ηλεκτρικός

Κινητήρας

Χημική

Μπαταρία

Επιβλέπων Καθηγητής : Λάμπρος Αδάμ, www.lam-lab.com

Page 12: κατασκευες μαθητων στη φυσικη 2013 2014

12 Κατασκευές Μαθητών στη Φυσική 2013-20142

οΓ

υμ

νά

σιο

Λα

μία

ς

Ηλεκτρικός

Κινητήρας

Χημική

Μπαταρία

Επιβλέπων Καθηγητής : Λάμπρος Αδάμ, www.lam-lab.com

Page 13: κατασκευες μαθητων στη φυσικη 2013 2014

13 Κατασκευές Μαθητών στη Φυσική 2013-20142

οΓ

υμ

νά

σιο

Λα

μία

ς

Ηλεκτρική

Γεννήτρια

Ηλεκτρικός

Κινητήρας

Χημική

Μπαταρία

Επιβλέπων Καθηγητής : Λάμπρος Αδάμ, www.lam-lab.com

Page 14: κατασκευες μαθητων στη φυσικη 2013 2014

14 Κατασκευές Μαθητών στη Φυσική 2013-20142

οΓ

υμ

νά

σιο

Λα

μία

ς

Λαμπάκι σε

Ηλεκτρικό Κύκλωμα

Ηλεκτρικός

Κινητήρας

Επιβλέπων Καθηγητής : Λάμπρος Αδάμ, www.lam-lab.com

Page 15: κατασκευες μαθητων στη φυσικη 2013 2014

15 Κατασκευές Μαθητών στη Φυσική 2013-20142

οΓ

υμ

νά

σιο

Λα

μία

ς

Επιβλέπων Καθηγητής : Λάμπρος Αδάμ, www.lam-lab.com

Page 16: κατασκευες μαθητων στη φυσικη 2013 2014

16 Κατασκευές Μαθητών στη Φυσική 2013-20142

οΓ

υμ

νά

σιο

Λα

μία

ς

Υδρογεννήτρια

του Λόρδου

Kelvin !

Επιβλέπων Καθηγητής :

Λάμπρος Αδάμ, www.lam-lab.com

Page 17: κατασκευες μαθητων στη φυσικη 2013 2014

17 Κατασκευές Μαθητών στη Φυσική 2013-20142

οΓ

υμ

νά

σιο

Λα

μία

ς

Επιβλέπων Καθηγητής : Λάμπρος Αδάμ, www.lam-lab.com

Page 18: κατασκευες μαθητων στη φυσικη 2013 2014

18 Κατασκευές Μαθητών στη Φυσική 2013-20142

οΓ

υμ

νά

σιο

Λα

μία

ς

Επιβλέπων Καθηγητής : Λάμπρος Αδάμ, www.lam-lab.com

Page 19: κατασκευες μαθητων στη φυσικη 2013 2014

19 Κατασκευές Μαθητών στη Φυσική 2013-20142

οΓ

υμ

νά

σιο

Λα

μία

ς

Επιβλέπων Καθηγητής : Λάμπρος Αδάμ, www.lam-lab.com

Page 20: κατασκευες μαθητων στη φυσικη 2013 2014

20 Κατασκευές Μαθητών στη Φυσική 2013-20142

οΓ

υμ

νά

σιο

Λα

μία

ς

Επιβλέπων Καθηγητής : Λάμπρος Αδάμ, www.lam-lab.com

Page 21: κατασκευες μαθητων στη φυσικη 2013 2014

21 Κατασκευές Μαθητών στη Φυσική 2013-20142

οΓ

υμ

νά

σιο

Λα

μία

ς

Επιβλέπων Καθηγητής : Λάμπρος Αδάμ, www.lam-lab.com

Page 22: κατασκευες μαθητων στη φυσικη 2013 2014

22 Κατασκευές Μαθητών στη Φυσική 2013-20142

οΓ

υμ

νά

σιο

Λα

μία

ς

Επιβλέπων Καθηγητής : Λάμπρος Αδάμ, www.lam-lab.com

Page 23: κατασκευες μαθητων στη φυσικη 2013 2014

23 Κατασκευές Μαθητών στη Φυσική 2013-20142

οΓ

υμ

νά

σιο

Λα

μία

ς

Επιβλέπων Καθηγητής : Λάμπρος Αδάμ, www.lam-lab.com

Page 24: κατασκευες μαθητων στη φυσικη 2013 2014

24 Κατασκευές Μαθητών στη Φυσική 2013-20142

οΓ

υμ

νά

σιο

Λα

μία

ς

Γ2

Γιάννης

Ζαχάρης

Ηλεκτρικός

Ανεμιστήρας

Επιβλέπων Καθηγητής : Λάμπρος Αδάμ, www.lam-lab.com

Page 25: κατασκευες μαθητων στη φυσικη 2013 2014

25 Κατασκευές Μαθητών στη Φυσική 2013-20142

οΓ

υμ

νά

σιο

Λα

μία

ς

Επιβλέπων Καθηγητής : Λάμπρος Αδάμ, www.lam-lab.com

Page 26: κατασκευες μαθητων στη φυσικη 2013 2014

26 Κατασκευές Μαθητών στη Φυσική 2013-20142

οΓ

υμ

νά

σιο

Λα

μία

ς

Επιβλέπων Καθηγητής : Λάμπρος Αδάμ, www.lam-lab.com

Page 27: κατασκευες μαθητων στη φυσικη 2013 2014

27 Κατασκευές Μαθητών στη Φυσική 2013-20142

οΓ

υμ

νά

σιο

Λα

μία

ς

Ηλεκτρική

Τρόμπα Αέρα Πύραυλος

Αέρα με

λίγο νερό

Γεννήτρια

Επιβλέπων Καθηγητής : Λάμπρος Αδάμ, www.lam-lab.com

Page 28: κατασκευες μαθητων στη φυσικη 2013 2014

28 Κατασκευές Μαθητών στη Φυσική 2013-20142

οΓ

υμ

νά

σιο

Λα

μία

ς

Ηλεκτρικός

Ανεμιστήρας

Επιβλέπων Καθηγητής : Λάμπρος Αδάμ, www.lam-lab.com

Page 29: κατασκευες μαθητων στη φυσικη 2013 2014

29 Κατασκευές Μαθητών στη Φυσική 2013-20142

οΓ

υμ

νά

σιο

Λα

μία

ς

Γ2

Μάριος

Κατσομήτρος

Αντίστροφος

Ηλεκτρικός

Στροφαλοφόρος

Επιβλέπων Καθηγητής : Λάμπρος Αδάμ, www.lam-lab.com

Page 30: κατασκευες μαθητων στη φυσικη 2013 2014

30 Κατασκευές Μαθητών στη Φυσική 2013-20142

οΓ

υμ

νά

σιο

Λα

μία

ς

Επιβλέπων Καθηγητής : Λάμπρος Αδάμ, www.lam-lab.com

Page 31: κατασκευες μαθητων στη φυσικη 2013 2014

31 Κατασκευές Μαθητών στη Φυσική 2013-20142

οΓ

υμ

νά

σιο

Λα

μία

ς

Επιβλέπων Καθηγητής : Λάμπρος Αδάμ, www.lam-lab.com

Page 32: κατασκευες μαθητων στη φυσικη 2013 2014

32 Κατασκευές Μαθητών στη Φυσική 2013-20142

οΓ

υμ

νά

σιο

Λα

μία

ς

Γ2

Επιβλέπων Καθηγητής : Λάμπρος Αδάμ, www.lam-lab.com

Page 33: κατασκευες μαθητων στη φυσικη 2013 2014

33 Κατασκευές Μαθητών στη Φυσική 2013-20142

οΓ

υμ

νά

σιο

Λα

μία

ς

Επιβλέπων Καθηγητής : Λάμπρος Αδάμ, www.lam-lab.com

Page 34: κατασκευες μαθητων στη φυσικη 2013 2014

34 Κατασκευές Μαθητών στη Φυσική 2013-20142

οΓ

υμ

νά

σιο

Λα

μία

ς

Επιβλέπων Καθηγητής : Λάμπρος Αδάμ, www.lam-lab.com

Page 35: κατασκευες μαθητων στη φυσικη 2013 2014

35 Κατασκευές Μαθητών στη Φυσική 2013-20142

οΓ

υμ

νά

σιο

Λα

μία

ς

Επιβλέπων Καθηγητής : Λάμπρος Αδάμ, www.lam-lab.com

Page 36: κατασκευες μαθητων στη φυσικη 2013 2014

36 Κατασκευές Μαθητών στη Φυσική 2013-20142

οΓ

υμ

νά

σιο

Λα

μία

ς

Επιβλέπων Καθηγητής : Λάμπρος Αδάμ, www.lam-lab.com

Page 37: κατασκευες μαθητων στη φυσικη 2013 2014

37 Κατασκευές Μαθητών στη Φυσική 2013-20142

οΓ

υμ

νά

σιο

Λα

μία

ς

Επιβλέπων Καθηγητής : Λάμπρος Αδάμ, www.lam-lab.com

Page 38: κατασκευες μαθητων στη φυσικη 2013 2014

38 Κατασκευές Μαθητών στη Φυσική 2013-20142

οΓ

υμ

νά

σιο

Λα

μία

ς

Επιβλέπων Καθηγητής : Λάμπρος Αδάμ, www.lam-lab.com

Page 39: κατασκευες μαθητων στη φυσικη 2013 2014

39 Κατασκευές Μαθητών στη Φυσική 2013-20142

οΓ

υμ

νά

σιο

Λα

μία

ς

Επιβλέπων Καθηγητής :

Λάμπρος Αδάμ,

www.lam-lab.com

e-mail:

[email protected]