οδηγοσ δικαιωματων μαθητων

of 82 /82

Click here to load reader

Embed Size (px)

Transcript of οδηγοσ δικαιωματων μαθητων

  • 1. ! - Schooligans, 2013

2. ...................................................................................................................................................................................................................................................................................95 .............................................................................................................................................................10 .......................................................................................................................................................................................................11 .................................................................................................................................................................................131. (.. );..........................................132. ;................................................................................................................................133. , ;.....................................................................................................................................................................................................144. (.. );..................145. ; (.. , , ...)...........156. , ;...........................................................................167. ;.....................................................................................................188. ;.......................................................................................................................................182 3. 9. , ;.............................................1810. ;................................1811. bullying ;.............................................................................................................................................................................................................................................................1912. / ;............................................................................................20 - - MP3 PLAYERS..............................................................................................................................................2113. mp3 player ;.......................................................................................................................................................................................2114. / , ;.......2115. .. ;...........................................2216. / / ;.........................................................................................................................................................2217. ; - ;.............................................................................................................................................22 - ...............................................................................................................................................................2318. ) , ) ,) ;..............................................................................................................................................................................2319. ; (.. , facebook ).......................................2420. 5 ;........................................................................................................................................................................................................................................................2421. ;......2422. ;.........................................................................................................................................................................2623. 3 4. ( );............................................................................2724. ;.............................................................................................................................................................2825. 3 ;..............................................................................................................................................2826. ;.........................................................................................................................................................................................3027. ;..................................................................................3028. ;.........................................................................................................................30......................................................................................................................................................................................................................................................................3129. ;................................................................................................................................................................................................3130. ;.................................................................................3231. ;..................................................................3232. ;...............................................................................................................................................................................................................32.............................................................................................................................................................................................................................................................................3333. ;..............................................................................................................................3334. ;..........................................................................................3435. ;.................................................................................................................................................................3636. ( 10 ) , ;...........................................................................................................................................................................................................................................3737. ;..................................................................................................................................................................................................3838. ;.................................3839. ;....................................................................................................................................................................................................................................................384 5. 40. ;.........................................................................................................................................................3941. ;.......................................................................................................................................................................................................3942. ;......................................................................................3943. ;...............................................................................................................................................4044. ;..........................................................................................................4145. ;....................................41 - ..............................................................................................................................................................................................................4246. ;..................................4247. ;..................................................................................4348. ;............................................................................................4349. ;...................................................................................................................4450. ;.........................................................................................................................................................................................................4451. ;.................................................................................................................................................4552. ;...............................................................................................................................................................................................4553. , ;................................................................................................................45......................................................................................................................................................................................................................................................................................4654. / ;...........................................................................................................4655. / ;.................................................................475 6. 56. ;................................................................................................................................4757. 0 ;...................................................................4858. ;....................................................................................................................................48 .................................................................................................................................................................................................................5059. ;.....................................................................................................5060. 5 15;........................5061. ;.........................................................................................................5162. ;.........................................5163. ; .. .........................................................................................51 - .......................................................................................................................................................5264. ;......................................................5265. / ;................................................................................................................................................................................................................................................5366. ;......................................................................................................................................................................................................................5467. ; ;.............................................................................................................................................................5468. ;.......................................................5669. ; ;.................................................................................5670. / ;......................................................................................................................................................................................................................5771. ;....................................................................................................................................................................................................................................5772. , ;............................................................................................................................................................................................586 7. .............................................................................................................................................................................................................................................................5973. , ;..................................................................................................................................................................................5974. ;...........................................................................................................................................................................5975. ;.................................................................................................................................................................................................................................61 - .....................................................................................................................................................................................................6176. ; ;...............................................................................................................................................................................................................6177. ;.....................................................................................6278. ;..................................6379. ;..................................................................................................6480. ......................................................................................................................................................................................................................................6481. ;...............................................................................................................................................65.....................................................................................................................................................................................................................................................6682. ;.....................................................................................................................................................................................................................6683. ;.........................................................................................................................................................................6684. ;.............................................................................................................................................................................................66................................................................................................................................................................................................................................................................6885. ;.......................................6886. ;............................................................................................6987. (.. );..........................................................................................................................................................................................................697 8. 88. ;................................................................70 - - ...........................................................................................7189. ;................................................................................................7190. , ;............................................7291. ;...................................................7292. ;.........................................................................................................................................................................................................................................7293. ;.............................................................................7494. , ;...............................................................74..................................................................................................................................................................................................................................................................................7595. ;........................................................................................................................................................................................................................................................7596. ;................................................................................................................................................................................................................................................................7597. ; (.. ;)...................................................................................7798. , ;..............................................................................................................................................................................................................................7899. . ;...............................................................................................................................................................................................................................78100. ;..............................................................................788 9. . , -, . , ; ; -: . , , ; ; - 15 ( -); -. ! (, 7-8-9 2012). ! Sch-ooligans (www.theschooligans.gr) - . . . , , - () .Schooligans* , 2013. , . , , - Schooligans.9 10. 5 1. (/ 5 ) .2. 15 .3. , - (. ). - .4. 10 - , ( - , ). .5. , (www.0-18.gr, .: 213-1306703).10 11. , 27/04/2012. : _______: , : 35 . 37, 2 15180, , 12, 15180, : / , 401, : : 10 2012 , , - 2 35 , . . . - , . . -, , , . , !. , ! , , . , ... - , .: , 16, , , , . , , . , , -, .: , , , , , . () 11 12. 12 13. 1. (.. );. - . ( 3463/75).. 18726/22-2-1978 , - . .353.1/324/105657/1/2002 (), 36, . 4( ) , , , , - 3528/2007 ( ), 1071. : ()) , - 2. ;, , - . 3328/2005, 21 . 1 . (.2101/1992), , 19,. 1 , , , , , - , , -13 14. , , , 308, . 1 . , . , 3. , ;. ( ) . 3528/2007 ( ), 27, . 1 3528/2007 ( ), 109, .22. : ()) 4. (.. );. , ( ). , - . , . 201/1998, 13, . 2 - . 14 15. 104/1979, 27 . 3 . 26 ./ :) , ) , ) , ) 3 , ) 5 ) . , 5, . 3H . K , , 325 , 5. (.. , , ..);. ( , , 3 15) , , .. 23.613/6/2/4094/86 ( - ), 6, . 5 . -, - . - , , . , , -15 16. , , -, , . 23.613/6/2/4094/86 ( - ), 3, . 39 , -, 51 . 1566/19856. , ;, ( 1992). - , . (.2101/1992), 16 , , , - 141/1991, 96:1. , , (), -. ()3. ( ), - : (). , - . ()4. - , , 57 16 17. 17 18. 7. ;. . 1566/1985, 13, . 9 14, . 20 () . () ) - (3) ) , 3528/2007, 107, . 1: : (...) ) 8. ;. . - - (3134/70). 3528/2007 ( ), 107 : () ) , 9. , ;. , ( 3134/70). 3528/2007 ( ), 107 : () ) , 10. ;. .18 19. , 29, . 3 , , 11. bullying ;. . - . - . 2012 6 . (. 2101/1992), 21. , - - , , , ,, , - , - , , , .2. - , - , , , 3528/2007 ( ), 27, .3 , , , - 3528/2007 ( ), 1071. : ()) , - 18890/2/14-02-2011 - (...): 19 20. . - , . - , , - , , . , . (...)12. / ;, - ( , , ) . - . 104/1979, 26, . 3 , , .20 21. - - MP3 PLAYERS13. mp3 player ; mp3 player . .. 100553/2/04-09-2012 - - (.. ) 14. / , ;. - - - . , .. 132328/2/07-12-2006 . - , , () - () ..104/1979 ( 23 ) - , 707 , , `, - , - 21 22. 15. .. ;. , . , - .. 100553/2/04-09-2012 - (.. ) , 370. 2. - , . - . () . 3. - 1 2 -16. / / ;. - .. 100553/2/04-09-2012 17. ; ; , .22 23. . 132328/2/07-12-2006 . , ) 1 107 .2683/1999 ( 19) - 18. ) , ) ,) ; :) ) ( )) ) ) . - . 104/1979, 27 . 3 . 26 ./ :) , ) , ) , ) 3 , ) 5 ) 104/1979, 28, . 2. , , , - .) ,` . ) . 27 , , - / , 23 24. 104/1979, 28, . 1 -: ) . , . ) . , , . ) , . , , , . ) . - 19. (.. , facebook ..);, . 104/1979, 26, . 1 , ` , 20. 5 ;. . - . 2/6563/21-11-1996 - , . . - , .. 104/7921. ;. (, ) - . - .24 25. 25 26. . .353.1/324/105657/1/2002 (), 36, . 9( ) , 3528/2007 ( ), 107, . 1 (...) ) , , ) , ) (...) ) -22. ;, ( - ). 104/1979, 26 . 3 , , , , , ` , - - 409/1994 , 2 : ) - () 86/2001 - , 1() : 1. ()26 27. . .353.1/324/105657/1/2002 (), 36, . 16( ) . , 23. ( );, ( -) .. .353.1/324/105657/1/2002 (), 36, . 16( ) . , 409/1994 , 2 : ) - , ) (), ) , -, - , ) - , , - , ) , ) 86/2001 - , 1 - , . - , , , - 27 28. - . , - , ., . :1. - .2. , :) , ) .3. - , .4. , 24. ;, . . 4/752/18-09-1986 , , - , , , . , , - -, . - , , - , , , , . .. .25. 3 ;. -28 29. . . 104/1979, 28 . 2 . 27 , - , / , - .29 30. 26. ;, ( ), . ( , ). 104/1979, 27, . 1() : () ) - ()27. ;. . . , - . 2/5098/18-09-1992 , , ( ) , 31 .. 294/79 , - 2`; 28 ..104/79. 28. ;, 30 31. - . 141522/2/9-11-2010 () . () - : () - () -. (...) , . (...) - - .29. ;, . , , - .. 88202/30-6-2009 . ( ,3730/2008, 3) , , , - 120995/30-09-2010 . 4. , -: (...) , , , , ...)31 32. 30. ;. . 3868/2010 , , - , , - - 31. ; . , . - .. .353.1./324/105657/1/16-10-2002 (), 29, . 5( ) , () - 32. ; , . , -, , - (). (.. -) , , - , .. 3/160/1/187/6-3-1997( ) - ( /) , -, 32 33. , 25 . , , , 33. ; ( - ). .. 50 . . 50 15 ( ) . , , - . 34. 34. ; :) ) ) . :) 2 ) 10 10 - . , :) ( -)) ( ) ) , 104/1979, 25 , , - , - , -. . () - . (2), , - . (10) 34 35. 4115/2013, 54, . 2 , - :. (.. ), ,. , - ( - )35 36. 35. ; ( ) ( - ). :1) 2) 3) 4) 5) 6) ( )7) (, )8) - 9) - 24 ( 3 )10) ( )11) (1 2 , ) ( ), . 104/79, 21, . 1 .24 .. - ` : ) ` .... . ) / . ) . ) . ) i) ,36 37. , ii) 1 - , , iii) - . ) , -. ) - . ( .1 ..485/83)) . ) , 27 ..104/79 30 .. 294/79 (3) 3 28 .. 104/79 - 31 ..294/79 ) -. 24 , ) . - , ) -, 36. ( 10) , ;. - . , ( .. ) . 4115/2013, 54, .1 , , -37 38. :. . (10) , 37. ;. , . 104/1979, 23, . 2 - , .38. ;. . - . 104/1979, 23, . 2 - , .39. ;. . 104/1979, 23, . 2 38 39. - , .. .353.1/324/105657/1/2002 (), 36, . 21 (...) , - .40. ;, . 104/1979, 23, . 2 - , . 104/1979, 26 . 3 , ()41. ;, . 104/1979, 23, . 2 - , .42. ;. .39 40. 2368/2/09-01-2007 - , - 43. ;, .. .353.1./324/105657/1/16-10-2002 (), 29, . 5( ) , () - 40 41. 44. ;, - . - (). , - , , -, , , . 104/1979, 21 () ` ()) 4845/2/15-01-2013 - (, , , , .. ..) ( -) , - 45. ; ( ). , .. 35415/01-08-2011, 1 :) 1.200 ) 2.500 41 42. ) 4.000 , (-, , , , , ...). 35415/01-08-2011, 3 1. 2 :) .) , :i. () 85 ii. () - 0.35 / 1500 , , - 46. ; , . , , ( - ). 26/2002 - - , , - 409/1994 - ( ) , () 42 43. 47. ; , . . ( ), ( ). 26/2002 - (1) , 409/1994 - (...) ( ) , 48. ;. -. . 26/2002 - 5 15 , -. () - . 465, 11/15-5-81 - , - , , (10 - 15) , , - 43 44. 49. ;. . 26/2002 - 5 15 , 465, 11/15-5-81 - , - 50. ;. . 26/2002 - (1) (3) - 409/17-12-1994 - - , - . - , - 44 45. 51. ;. .. .353.1./324/105657/1/16-10-2002 (), 38, . 22( ) - . , - 52. ;, . - . 60/2006 ( -), 27, . 1 - 71/2007 ( E ), 18,. 1 () ) - 12/13-02-2009, 4 , , - 53. , ;, . , -.45 46. 60/2006 ( -), 27, . 1 - 71/2007 ( E ), 18,. 1) - () ) ()54. / ; , - , . , . 409/1994 , 2 : ) - , ) (), ) , -, - , ) - , , - , ) , ) 86/2001 - , 1 - , . - , , , -46 47. - . , - , ., . :1. - .2. , :) , ) .3. - , .4. , 55. / ;, , , - . 86/2001 - :. T - .. T .. T .. T .. T , 56. ;. ( ). - ( ).47 48. 48/2012 - (...) , , , - 57. 0 ; , 0. , , 1. 409/1994 : 1 20 86/2001 - , , 0-20 50/2008 - , , 0-2058. ; - ( ) 9,5. , - 9,5. ( - ) 10 5 . 10 1 4 , , :) 10 (, , , , & - ), .) 13 ( ), .48 49. 86/2001 ( ), 32, . 1 9,5, , - , , 465/15.5.81 ( , - ), 7, . 1 :. - (10).. (1) (4) , (10).. (1) (4) (13).. (1) (4) - .2. , , , (1) (4) .3. , - , , , - .2 2 ..580/82 .49 50. 59. ; 5 30 15 45 . , , 5 15 ( ) .. 23.613/6/2/4094/86 ( - ), 3, . 10 , , 5 , . - ( , ). 23.613/6/2/4094/86 ( - ), 3, . 29 45 , 15 : - . .60. 5 15;. 5 - 15.. 23.613/6/2/4094/86 ( - ), 3, . 29 45 , 15 : - . 50 51. 61. ;. .. 23.613/6/2/4094/86 ( - ), 3, . 13 , 62. ;. 5 15, , 5 , 15.. 23.613/6/2/4094/86 ( - ), 3, . 15 (5) . , , 2 . 23.613/6/2/4094/86 ( - ), 3, . 34 (15) . - , , 12 63. ; .. .. - .. 23.613/6/2/4094/86 ( - ), 3, . 12 , 51 52. - 64. ; 5 15, - (. - 23.613/6/2/4094/86), : 5 15 ( 2, . 2, 10) 15 - , (, , ..) ( 6, . 3) , 15, . ( 5) 5 15 - - , , , , , (- , , ..). ( 6, . 2) 5 15 ( , , ) - . - . - , - , ( 6, . 4)52 53. 65. / ;, . -. 5, 3 , - . 15, 8 .. 23.613/6/2/4094/86 ( - ), 3, . 23 (5) . , , - . ( ), 53 54. . 23.613/6/2/4094/86 ( - ), 3, . 37 , . , , , - , . - 8 ( ) 66. ;, - 5 . 15, 2/3 - .. 23.613/6/2/4094/86 ( - ), 3, . 23 (5) . 23.613/6/2/4094/86 ( - ), 3, . 36 (15) -. , - 2/3 2/3 -67. ; ; 5 15 - . - , .54 55. , . 5 15 .. 23.613/6/2/4094/86 ( - ), 3, . 16 (5) . 23.613/6/2/4094/86 ( - ), 3, . 22 (5) - . 3 . 23.613/6/2/4094/86 ( - ), 3, . 6 () 1/2 . (. 2/336/1991). , - . 23.613/6/2/4094/86 ( - ), 3, . 7 ( ) - . 23.613/6/2/4094/86 ( - ), 3, . 27 , - . 3 - - 2/3 . (. 2/336/1991). - . - 2/3 55 56. . 23.613/6/2/4094/86 ( - ), 3, . 35 (15) , 8 . 8 68. ; . .. 23.613/6/2/4094/86 ( - ), 3, . 9 - . - . - 69. ; ;, - (, , .) 15 - .. 23.613/6/2/4094/86 ( - ), 5, . 6 4 - (: 5 15). 23.613/6/2/4094/86 ( - ), 6, . 3 , -, (.. -, , , ...) , 56 57. . .353.1./324/105657/1 (16-10-2002), 37, .18 - , , , - . .353.1./324/105657/1/16-10-2002 (), 36, . 15( ) - -70. / ; 5. 15 ( )., , , .. 23.613/6/2/4094/86 ( - ), 4, . 2 , , 71. ; 15, - - .. 23.613/6/2/4094/86 ( - ), 6, . 4 - . -57 58. , , . 72. , ..;, 15, , . . , 0,5L 0,35.. 23.613/6/2/4094/86 ( - ), 6, . 8 - . - . .353.1./324/105657/1/16-10-2002 (), 37, . 2 (...) () 3/2012 . , 1, . 2 () () ():1. , ( , , ) : 1,002. - ( , , ) - : 1,253. ( ) 50 - : 0,404. 180 , - : 1,005. 500mL - : 0,356. 100% ( ) - 330 ML - : 0,9058 59. 73. , ;. . , 334, . 3: , - , - , 74. ;, . , - . , , (28-09-2011) . , 28/09/2011 . , , . (...) , - , . - , - . , 59 60. . - . , - . - - .60 61. 75. ;. , - .. 2/6657/20-11-1997 ` - . , (, ). .... - 76. ; ; 5 ( ). , . , . -, , .. 129287/2/2-12-2011, 1, . 2, 52. , (5) (1) ()5. . , . , 61 62. 77. ; ( ) . ( 5 ) , . 7 (.. ), . 2 (.. - ) . - 4 . 9 (.. , ...) . .: , .. 129287/2/2-12-2011, 1-6 (1) , - , (10) -. () (1) (..) (..) (..) , 15 18 1 (15) , (5) - . , , - (7) , (2) , - () (2) , - (...) (2) (4) , (2) () () . ()62 63. (9) , . 2/21756/1-3-2006 (4 , 5 ,6 ) , 78. ; -. , . 63 64. , . .. 129287/2/2-12-2011, 14, . 11 , - , - (. 2101/1992), 16 , , , - , 25 . , , , 79. ; . .. 2/4832/3-12-1990 80. ;, ( ) .64 65. . 2/4832/3-12-1990 . 129287/2/2-12-2011, 14, . 11 , - , - 81. ;. (shopping) . 120347/2/19-09-2008 - shopping . 9988/15-6-07 . , , 65 66. 82. ;.. 18726/22-2-1978( ) (...) . 6492/11-1-1983, . , . 1 (...) - .83. ; , - 5 10 . 2/3611/31-08-1987 - / 1. .) 08 15;14 15` .) :(45`, 45`, 45`, 45`, 45`, 40`) , ( 45`, 45`, 45`, 45`, 40`, 40`)) : 5; 10`, 10`, 10`, 5`, 5`84. ;. . .66 67. 2/3611/31-08-1987 - /) / / / - , , - : ) , ) , , - ( 20`) 67 68. 85. ;. , . ( , -) . 4/150/24-02-2000 , .68 69. 86. ; / . 5 2 ( ) , 2 . - . 28 25.. 4/150/2-3-2006) - : - . , (2) (2) . - 28 - - 25 . (2) .) : - . . - 87. (.. );. - . 2/117509/20-10-2004 / / , -69 70. - - , - .() -88. ;, - . - ( , ) - . 2/117509/20-10-2004 / / , - - - , - .() -70 71. - - 89. ;, -. 2/131757/22-11-2004() 71 72. 90. , ;. , .. 200/21/16/139240/26-11-1977 , , -91. ;, - . . .. 200/21/16/139240/26-11-1977 . - . - 92. ;, . .. 200/21/16/139240/26-11-1977 , , / . 2/61723/13-06-2002 72 73. , , , 73 74. 93. ; - - . . 91109/2/10-7-2008 , - , - 104071/2/4-8-2008 - , , - - , 94. , ; . 12/977/109744/1/26-08-2008 - () - - 75. 95. ;, . - -. . .. .353.1/324/105657/1/2002 (), 29, . 8( ) , 96. ; , , . -, 15 :) ( - 15) ) .. .353.1/324/105657/1/2002 (), 29, . 5( ) , , - , - 75 76. . .353.1/324/105657/1/2002 (), 29, . 10( ) - . 23.613/6/2/4094/86 ( - ), 3, . 39 - 52 . 1566/85 (.. - ). 8440/24-02-2011 . , 1, .1 103 . 3852/2010 5 15 240 , :- , , -, , .- , - , , .- , .- , , , . 8440/24-02-2011 . , 1, .2 , , - , -, 3 5 . , , - , - . . 3 .8 . 8440/24-02-2011 . , 2 76 77. , , , , , -, ..., , - . 8440/24-02-2011 . , 3, . 8 97. ; (.. ;), . , , 5 - . 21890/2/01-03-2012 - (...) ) - (40) . (40) - , - , , ... ()) (07) , : ( 15 30 ), . ()) . ()3. , . ()4. , -, - (40) . , - , 77 78. 98. , ;. 5 . 21890/2/01-03-2012 - ) 35 0599. . ;. , . . , - .//2274/31.3.2011 ( 548/2011), 18, - 1. - ( , , .) , - . , - , - (. 2/2009 29, 77/2009 ).2. . , / -100. ; . . 78 79. , , . 2008 , , 2009 . , . 2012-2013 . , 16, . 4 , , . 137998/2/2-11-2010 (...) .: 2010-2011 :) : ..110917/2/09-09-2010 -) : . .110913/2/09-09-2010 -) : . .110910/2/09-09-2010 - ) : . .110912/2/09-09-2010 -. 102710/2/7-9-2012 2012-2013 - ... 149052/2/18-11-08 ( . - ) 2009-2010 79