Εφημερίδα Απριλίου 2012

28
Πασχαλινά ήθη και έθιμα από όλο τον κόσμο Πάσχα στη Χίο Πασχαλινές συνταγές Πασχαλινά αυγά Η ιστορία της δημοφιλέστερης παιδικής κούκλας που αποτελεί έμπνευση για την με φυσικές βαφές τέχνη. πάμε... αφιέρωμα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ποδοσφαίρου και στο αξέχαστο « Πειρατικό » απλοί κανόνες του savoir vivre τρόποι καλής συμπεριφοράς στο τραπέζι,το κομμωτήριο και το γυμναστήριο μαθητική εφημερίδα Στ΄ τάξης Δ. Σ. ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ Απρίλιος 2012 Τιμή τεύχους : 1€

description

Εφημερίδα του Δημοτικού Σχολείου Θολοποταμίου

Transcript of Εφημερίδα Απριλίου 2012

Page 1: Εφημερίδα Απριλίου 2012

Se c ondar y St or y H ea d l ine

This story can fit 175-225

words.

The purpose of a newsletter is to

provide specialized information

to a targeted audience. Newslet-

ters can be a great way to mar-

ket your product or service, and

also create credibility and build

your organization’s identity

among peers, members, employ-

ees, or vendors.

First, determine the audience of

the newsletter. This could be

anyone who might benefit from

the information it contains, for

example, employees or people

interested in purchasing a prod-

uct or requesting your service.

You can compile a mailing list

from business reply cards, cus-

tomer information sheets, busi-

ness cards collected at trade

shows, or membership lists. You

might consider purchasing a

mailing list from a company.

If you explore the Publisher

catalog, you will find many

publications that match the style

of your newsletter.

Next, establish how much time

and money you can spend on

your newsletter. These factors

will help determine how fre-

quently you publish the newslet-

ter and its length. It’s recom-

mended that you publish your

newsletter at least quarterly so

that it’s considered a consistent

source of information. Your

customers or employees will

look forward to its arrival.

This story can fit 75-125 words.

Your headline is an important

part of the newsletter and should

be considered carefully.

In a few words, it should accu-

rately represent the contents of

the story and draw readers into

the story. Develop the headline

before you write the story. This

way, the headline will help you

keep the story focused.

Examples of possible headlines

include Product Wins Industry

Award, New Product Can Save

You Time!, Membership Drive

Exceeds Goals, and New Office

Opens Near You.

Insi de thi s is sue :

Inside Story 2

Inside Story 2

Inside Story 2

Inside Story 3

Inside Story 4

Inside Story 5

Inside Story 6

Special points of inter-

est: Briefly highlight your point of interest here.

Briefly highlight your point of interest here.

Briefly highlight your point of interest here.

Briefly highlight your point of interest here.

Π ασ χα λ ι νά ή θ η κα ι έ θ ι μα α π ό ό λο το ν κό σ μο Πά σχα στ η Χ ί ο Πα σχα λ ι νέ ς σ υ νταγέ ς Πα σχα λ ι νά α υ γά

Η ιστορ ία της δημοφιλ έστερης πα ιδ ικ ής

κ ούκλας που αποτελε ί έμπνευση γ ια την με φυ σ ι κέ ς β α φέ ς

τέχνη .

πάμ ε . . . αφ ι έρωμα στο Ευρωπα ϊκ ό Πρωτάθλ ημα ποδοσφα ίρου κ α ι στο αξέχαστο «Πειρατ ικ ό »

απ λ ο ί κ α νό νε ς τ ου s a vo i r v i v r e τρόπο ι καλής συμπερ ιφοράς στο τραπέζ ι , το κομμωτήρ ιο κα ι το γυμναστήρ ιο

μαθητική εφημερίδα

Στ΄ τάξης Δ. Σ. ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ

Απρίλιος 2012 Τιμή τεύχους : 1€

Page 2: Εφημερίδα Απριλίου 2012

I ns i de S t or y He a d li ne

This story can fit 150-200 words.

One benefit of using your newsletter as a

promotional tool is that you can reuse con-

tent from other marketing materials, such as

press releases, market studies, and reports.

While your main goal of distributing a news-

letter might be to sell your product or ser-

vice, the key to a successful newsletter is

making it useful to your readers.

A great way to add useful content to your

newsletter is to develop and write your own

articles, or include a calendar of upcoming

events or a special offer that promotes a new

product.

You can also research articles or find “filler”

articles by accessing the World Wide Web.

You can write about a variety of topics but

try to keep your articles short.

Much of the content you put in your newslet-

ter can also be used for your Web site. Mi-

crosoft Publisher offers a simple way to con-

vert your newsletter to a Web publication.

So, when you’re finished writing your news-

letter, convert it to a Web site and post it.

This story can fit 75-125 words.

Selecting pictures or graphics is an important

part of adding content to your newsletter.

Think about your article and ask yourself if

the picture supports or enhances the message

you’re trying to convey. Avoid selecting

images that appear to be out of context.

Microsoft Publisher includes thousands of

clip art images from which you can choose

and import into your newsletter. There are

also several tools you can use to draw shapes

and symbols.

Once you have chosen an image, place it

close to the article. Be sure to place the cap-

tion of the image near the image.

ma muse

Η ιστορία της λατρεμένης BARBIE

και άλλα πολλά…

Είναι ξανθιά με τέλειες αναλογίες. Στέκεται με ζηλευτή άνεση

όσο ψηλά κι αν είναι τα τακούνια της.Δεν ασφυκτιά όσες

ώρες κι αν μείνει κλεισμένη στο κουτί της.Ξέρει να μαγειρεύ -

ει, αλλά και να πιλοτάρει.Ονειρεύεται τον πρίγκιπα,όταν

όμως τον βρει, δεν διστάζει να τον χωρίσει.Έχει κοινωνικές

ευαισθησίες, αλλά λατρεύει και το shopping.Συχνά αναρωτιέ-

ται: «Άραγε θα βαρεθώ ποτέ να αγοράζω ρούχα;» .Γεννήθηκε

στις 9 Μαρτίου 1959 και όμως δεν μοιάζει να έχει περάσει

μέρα πάνω από το πλαστικής τελειότητας πρόσωπό της.

Η Μπάρμπι δεν είναι μια απλή κούκλα. Χάρη στο σχεδιασμέ -

νο μάρκετινγκ από την εταιρεία Mattel ,η οποία την εισήγαγε

σε μια αγορά που δεν είχε δει άλλη όμοιά της στο παρελθόν,

έχει καταλήξει να συγκεντρώνει όλα τα χαρακτηριστικά της

τέλειας γυναίκας.

Το 1945 το ζεύγος των Ρουθ και Έλιοτ Χάντλερ ένωσε τ ις ε -

πιχειρηματικές δυνάμεις του με τον οικογενειακό του φίλο

Χάρολντ Μάτσον δημιουργώντας την εταιρεία Mattel,που

έμελλε να μετατραπεί σε κολοσσό. Στα μέσα της δεκαετίας

του 1950 η κυρία Ρουθ επισκέφθηκε την Ελβετία και ανακά -

λυψε τη γερμανικής προέλευσης κούκλα Lil l i ,η οποία ήταν

εμπνευσμένη από ένα κόμικ του Ράινχαρντ Μπόιτ ιν, που

δημοσιευόταν στην εφημερίδα «Die Bi ld».

Ξανθιά,καλλίγραμη και γυναίκα καριέρας,η οποία όμως δε

δίσταζε να χρησιμοποιήσει τους άνδρες προκειμένου να

πετύχει τους στόχους της, η συγκεκριμένη κούκλα

απευθυνόταν σε ενήλικο κοινό και ενέπνευσε τη Χάντλερ, η

οποία επέστρεψε στην πατρίδα της αποφασισμένη να

μεταλλάξει το γερμανικό όνειρο σε αμερικάνικο :γνωρίζοντας

ότι ως τότε στις ΗΠΑ κυκλοφορούσαν μόνο κούκλες με

χαρακτηριστικά μωρού ( b aby dol ls ) , αγόρασε τα δι -

καιώματα από τη γερμανική εταιρεία.Η γερμανίδα

Lil l i πέθανε και η μετενσάρκωσή της πήρε το όνομα

Μπάρμπι, όπως άλλωστε ονομαζόταν και η κόρη της

κυρίας Ρουθ. Το σκεπτικό της εταιρείας ήταν να οπλί -

σει τα χέρια των κοριτσιών με μία κούκλα που θα τα

ενέπνεε για το πώς ήθελαν να γίνουν όταν μεγαλώ -

σουν.

Συνειδητοποιώντας ότι η κούκλα με τα χρυσά μαλλιά δεν

απείχε πολύ από την τελειότητα,οι κατασκευαστές της

έσπευσαν να πατεντάρουν κάθε λεπτομέρεια που την έκανε

μοναδική: όταν ένα παιδί δεν την κρατούσε στα χέρια του, ε -

κείνη μπορούσε να στέκεται σε οποιαδήποτε επίπεδη

επιφάνεια. «Η κούκλα που στέκεται ολομόναχη στα πόδια

της, όπως οφείλει να κάνει κάθε σύγχρονη γυναίκα » ,ήταν

το σλόγκαν που σκαρφίστηκαν οι διαφημιστές. Χάρη σε

ενσωματωμένα σύρματα μπορούσε επίσης να λυγίζει τα γό -

νατά της: «Τα γόνατά της λυγίζουν και κάνουν τον Κεν

( έ τ σ ι ονομαζόταν ο γιος του ζεύγους Χάντλερ ) να γονατίζει

με τη σειρά του και να τη ζητάει σε γάμο». Αυτό ήταν! Το

1971 τα μάτια της Μπάρμπι επανασχεδιάστηκαν προκειμένου

να μην κοιτάζουν πλέον στο πλάι :«Η κούκλα που ξέρει να

κοιτάζει μπροστά, όπως πρέπει να κάνει ¨κάθε ανεξάρτητη

γυναίκα» δήλωναν οι διαφημιστές .

Barbie totally hair

Τ Α Ε Κ. . . Λ Ε Ρ ΑΚ Ι Α μαθητική εφημερίδα Απρίλιος 2012

Page 3: Εφημερίδα Απριλίου 2012

I ns i de S t or y He a d li ne

I ns i de S t or y He a d li ne

This story can fit 150-200 words.

One benefit of using your newsletter as a

promotional tool is that you can reuse con-

tent from other marketing materials, such as

press releases, market studies, and reports.

While your main goal of distributing a news-

letter might be to sell your product or ser-

vice, the key to a successful newsletter is

making it useful to your readers.

A great way to add useful content to your

newsletter is to develop and write your own

articles, or include a calendar of upcoming

events or a special offer that promotes a new

product.

You can also research articles or find “filler”

articles by accessing the World Wide Web.

You can write about a variety of topics but

try to keep your articles short.

Much of the content you put in your newslet-

ter can also be used for your Web site. Mi-

crosoft Publisher offers a simple way to con-

vert your newsletter to a Web publication.

So, when you’re finished writing your news-

letter, convert it to a Web site and post it.

This story can fit 100-150 words.

The subject matter that appears in newslet-

ters is virtually endless. You can include

stories that focus on current technologies or

innovations in your field.

You may also want to note business or eco-

nomic trends, or make predictions for your

customers or clients.

If the newsletter is distributed internally, you

might comment upon new procedures or

improvements to the business. Sales figures

or earnings will show how your business is

growing.

Some newsletters include a column that is

updated every issue, for instance, an advice

column, a book review, a letter from the

president, or an editorial. You can also pro-

file new employees or top customers or ven-

dors.

This story can fit 75-125 words.

Selecting pictures or graphics is an important

part of adding content to your newsletter.

Think about your article and ask yourself if

the picture supports or enhances the message

you’re trying to convey. Avoid selecting

images that appear to be out of context.

Microsoft Publisher includes thousands of

clip art images from which you can choose

and import into your newsletter. There are

also several tools you can use to draw shapes

and symbols.

Once you have chosen an image, place it

close to the article. Be sure to place the cap-

tion of the image near the image.

1959 Το ντεμπούτο της Barbie αντανακλούσε τη λάμ-

ψη των stars ,όπως η Μέριλιν Μονρόε, η Ρίτα Χέιγουορθ,η Ελίζαμπεθ Τέιλορ, με τα έντονα κόκκινα χείλη και το αισθησιακό χαμηλωμένο βλέμμα.Ακό - μα και το σώμα της ακολουθούσε τα πρότυπα της εποχής με το χλωμό δέρμα,τα μακριά πόδια και τη στενή μέση.Παρόλο που η Barbie ήταν γνωστή για τις ξανθές μπούκλες της,βγήκε και σε μελαχροινή.

60s To 1963 εμφανίστηκε η πρώτη γυναίκα αστροναύτης,η Ρωσίδα Valent ina Tereschova,και λ ίγο αργότερα η Barbie ντυμένη αστροναύτης έδειξε στα κορίτσια ότι καμιά καριέρα δεν είναι ακατόρθωτη.Τη χρονιά που οι Beatles ξεσήκωναν τον πλανήτη με τη μουσική τους,η Barbie τους ακολουθούσε με τις χορευτικές

της φιγούρες.Στην παρέα της προστέθηκε και η Αγγλίδα ξαδέρφη της Stacey,με την υπέροχη αγγλική προφορά της. Η μόδα τη δεκαετία του 60 θα εξελισ- σόταν με γρήγορους ρυθμούς,το ίδιο και η Barbie ,με το διάσημο χτένισμα της πρώτης κυρίας της Αμερικής,Jackie Kennedy,μέχρι το λείο μακρύ ξανθό μαλλί και τα πολύχρωμα ρούχα των χίπις.Το 1967 η Barbie εμφανίστηκε με το περίφημο πορτοκαλί μπικίνι,που φόρεσε ένα πασίγνωστο μοντέλο της εποχής για το περιοδικό Sports Il lustrated.

70s Λίγο μετά το Woodstock, η Barbie εμφανίζεται με ρούχα εμπνευσμένα από «τα παιδιά των λουλουδιών» και λ ίγο αργότερα κάνει το γύρο της Αμερικής με το περίφημο τροχόσπιτό της.Από «το κορίτσι των λουλουδιών» και το «δυναμικό κορίτσι»,μέχρι «το κορίτσι του ήλιου και της διασκέδασης»,τα διαφορετικά στυλ της Barbie αντιπροσώπευαν όλες τις τάσεις της δεκαετίας του 70 .Η εμφάνιση της Malibu Barbie (1971) έδωσε την ευκαιρία στα κορίτσια να φανταστούν τη ζωή τους στην παραλία.Η Malibu Barbie έκανε ντεμπούτο με νέο πρόσωπο,κάτασπρα,μαργαριταρένια δόντια και λαμπερά γαλάζια μάτια που για πρώτη φορά κοίταζαν μπροστά.Η Malibu Barbie ήταν η απόλυτη σέρφερ,μαυρισμένη,με μακριά ίσια μαλλιά. Η κούκλα δε θα έμενε ανεπηρέαστη από την εμφάνιση των Άγγελων του Τσάρλι,σειρά που έκανε θραύση εκείνη την εποχή στη μικρή οθόνη.Η Barbie Superstar είχε πλούσια μαλλιά,φωτεινό μακιγιάζ στα μάτια και απαλό ροζ λιπ γκλος στα χείλη,όλα μέσα στη μόδα του αστραφτερού στυλ που δέσποζε στις ντίσκο και πίστες όλου του κόσμου.

80s Το 1981 κάνουν την εμφάνισή τους τα MTV Music Awards,αλλάζοντας τη μουσική βιομηχανία.Το 1986,η Barbie αποκτάει το δικό της ροκ συγκρότημα,τους Rockers ,και κατακτάει τη μουσική σκηνή της δεκαετίας του 80 . Το 1989,ένα χρόνο πριν την έναρξη του πολέμου του Κόλπου,η Barbie κατατάσσεται στο στρατό.Η στρατιωτική της στολή είχε την επίσημη έγκριση του Πενταγώνου. Το 1989,η UNICEF ορίζεται από τα Ηνωμένα Έθνη υπεύθυνη για τα δικαιώματα των παιδιών και η Barbie ακολουθεί ως πρέσβειρα της UNICEF.Το στυλ της κούκλας,υπερβολικό και

εξεζητημένο,ακολούθησε ακριβώς τις τάσεις της δεκαετίας του 80.Η Barbie και οι το συγκρότημά της εξυμνούσαν τις τεράστιες βάτες και τα στενά κολάν με τις φαρδιές ζώνες,θυμίζοντας πρωταγωνίστριες της θρυλικής σειράς «Δυναστεία» .Τέλος,μια δεκαετία πριν επι - κρατήσουν στις διεθνείς πασαρέλες τα super models διαφόρων εθνικοτήτων,η εταιρεία της κούκλας εμφανίζει την Αφρο-αμερικάνα Barbie και την Ισπανίδα Barbie.

90s Στη διεθνή σκηνή της μόδας επικρατούν οι «υπέροχες πέντε» ,Σίντι Κρόφορντ,Ναόμι Κάμπελ,Λίντα Εβαντζελίστα,Κρίστι Τέρλινγκτον και Τατιάνα Πάτιτζ,με το σούπερ γκλαμ στυλ τους να καθρεφτίζει έναν κόσμο που ταξιδεύει με γρήγορους ρυθμούς προς τη νέα χιλιετία.Οι βάτες εξακολουθούν να είναι μεγάλες και τα μαλλιά ακόμα πιο εντυπωσιακά.Η Barbie Total ly Hair ,η κούκλα που έχει κάνει τις μεγαλύτερες πωλήσεις μέχρι σήμερα,εμφανίζεται με τα μαλλιά της μέχρι τους αστραγάλους.Η μοναδική Barbie με τόσο μακριά μαλλιά.

00s Σε μια εποχή που τα διάσημα ζευγάρια απασχολούσαν το διεθνή τύπο με τους χωρισμούς τους,η Barbie δημιουργεί ένα τεράστιο σκάνδαλο,χωρίζοντας με το διάσημο φίλο της Ken! ! Το 2007,καθώς το IPod εξελίσσεται στο

πιο διάσημο γκάτζετ της εποχής,στην αγορά κάνει την εμφάνισή του ένα MP 3 Player με τη μορφή της Barbie,δίνοντας τη δυνατότητα στα κορίτσια να συνδεθούν με το Barbie Girls.com ,τον πρώτο εικονικό κόσμο σχεδιασμένο αποκλειστικά για κορίτσια. Οι μικρές δεσποινίδες σε όλον τον κόσμο αρχίζουν να βάζουν την προσωπική τους σφραγίδα στη μόδα,φέρνοντας στην κορυφή των προτιμήσεων το αθάνατο blue jean.Την ώρα που ο κόσμος της μόδας υμνεί το καλλιγραμμο σώμα,η κούκλα εμφανίζεται με ένα πιο αθλητικό look και πιο ευέλικτη μέση.Πάντα έτοιμη για διασκέδαση,τα κολλητά παντελόνια και τα παστέλ τζάκετ μπορούν να φοριούνται από το πρωί μέχρι το βράδυ.Σε συνδιασμό με τα αυτοκόλλητα κοσμήματα,κάθε κορίτσι μπορεί να φτιάχνει μόνο του το ντύσιμο και τα αξεσουάρ της Barbie.

Page 3 Τ Α Ε Κ. . . Λ Ε Ρ ΑΚ Ι Α μαθητική εφημερίδα Απρίλιος 2012

Page 4: Εφημερίδα Απριλίου 2012

I ns i de S t or y He a d li ne

This story can fit 150-200 words.

One benefit of using your newsletter as a

promotional tool is that you can reuse con-

tent from other marketing materials, such as

press releases, market studies, and reports.

While your main goal of distributing a news-

letter might be to sell your product or ser-

vice, the key to a successful newsletter is

making it useful to your readers.

A great way to add useful content to your

newsletter is to develop and write your own

articles, or include a calendar of upcoming

events or a special offer that promotes a new

product.

You can also research articles or find “filler”

articles by accessing the World Wide Web.

You can write about a variety of topics but

try to keep your articles short.

Much of the content you put in your newslet-

ter can also be used for your Web site. Mi-

crosoft Publisher offers a simple way to con-

vert your newsletter to a Web publication.

So, when you’re finished writing your news-

letter, convert it to a Web site and post it.

This story can fit 75-125 words.

Selecting pictures or graphics is an important

part of adding content to your newsletter.

Think about your article and ask yourself if

the picture supports or enhances the message

you’re trying to convey. Avoid selecting

images that appear to be out of context.

Microsoft Publisher includes thousands of

clip art images from which you can choose

and import into your newsletter. There are

also several tools you can use to draw shapes

and symbols.

Once you have chosen an image, place it

close to the article. Be sure to place the cap-

tion of the image near the image.

«Το κορίτσι με το σκουλαρίκι» «Μόνα Λίζα» « Νεφερτίτη»

«Η Αφροδίτη της Μήλου» «Coco Chanel» « Πάμπλο Πικάσο»

«Η Barbie στη Vogue» « Αvatar» « Μόνα Λίζα»

Η BARBIE μούσα Η Barbie από τη μέρα που πρωτοκυκλοφόρησε το 1959 μέχρι και σήμερα,είχε και εξακολουθεί να έχει σημαντική θέση στην καρδιά και στο παιχνίδι εκατομμυρίων κοριτσιών.Τόσο σημαντική,που ακόμα και όταν μεγαλώσουν,δεν την ξεχνούν. Το project “Barbie ma muse” της Γαλλίδας Jocelyne Grivaud, ως φόρο τιμής στην ηρωίδα των παιδικών της χρόνων, στα 50α της γενέθλια το 2009, αποφάσισε να καταρρίψει τα στερεότυπα που συνοδεύουν την εικόνα της (“πολύ ξανθιά”, “πολύ

όμορφη”, “πολύ αδύνατη”, “πολύ επι φανειακή”) βάζοντάς την να αναπαραστήσει

μερικές από τις πιο εμβληματικές εικόνες στην τέχνη την μόδα και το graphic design. Πορτραίτο της Barbie εμπνευσμένο από αυτό του Mil ton Glaser που αναπαριστούσε τον Bob Dylan

Κωνσταντίνα Τσαμπλάκου

ΤΑ ΕΚ...ΛΕΡΑΚΙΑ

μαθητική εφημερίδα Απρίλιος 2012

Page 5: Εφημερίδα Απριλίου 2012

I ns i de S t or y He a d li ne

I ns i de S t or y He a d li ne

This story can fit 150-200 words.

One benefit of using your newsletter as a

promotional tool is that you can reuse con-

tent from other marketing materials, such as

press releases, market studies, and reports.

While your main goal of distributing a news-

letter might be to sell your product or ser-

vice, the key to a successful newsletter is

making it useful to your readers.

A great way to add useful content to your

newsletter is to develop and write your own

articles, or include a calendar of upcoming

events or a special offer that promotes a new

product.

You can also research articles or find “filler”

articles by accessing the World Wide Web.

You can write about a variety of topics but

try to keep your articles short.

Much of the content you put in your newslet-

ter can also be used for your Web site. Mi-

crosoft Publisher offers a simple way to con-

vert your newsletter to a Web publication.

So, when you’re finished writing your news-

letter, convert it to a Web site and post it.

This story can fit 100-150 words.

The subject matter that appears in newslet-

ters is virtually endless. You can include

stories that focus on current technologies or

innovations in your field.

You may also want to note business or eco-

nomic trends, or make predictions for your

customers or clients.

If the newsletter is distributed internally, you

might comment upon new procedures or

improvements to the business. Sales figures

or earnings will show how your business is

growing.

Some newsletters include a column that is

updated every issue, for instance, an advice

column, a book review, a letter from the

president, or an editorial. You can also pro-

file new employees or top customers or ven-

dors.

This story can fit 75-125 words.

Selecting pictures or graphics is an important

part of adding content to your newsletter.

Think about your article and ask yourself if

the picture supports or enhances the message

you’re trying to convey. Avoid selecting

images that appear to be out of context.

Microsoft Publisher includes thousands of

clip art images from which you can choose

and import into your newsletter. There are

also several tools you can use to draw shapes

and symbols.

Once you have chosen an image, place it

close to the article. Be sure to place the cap-

tion of the image near the image.

. . .απλοί κανόνες του savoir -vivre από την Ευαγγελία Μακρίδη Πώς πρέπει να συμπεριφερθούμε κόσμια σε ένα δείπνο και ποια είναι τα «έξι εγκλήματα »που πρέπει να αποφύγουμε κατά τη διάρκειά του;Πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε στο γυμναστήριο ή στο κομμωτήριο που επισκεπτόμαστε ;Οι απαντήσεις δίνονται στους παρακάτω πολύ απλούς,αλλά σημαντικούς κανόνες καλής συμπεριφοράς ,τους οποίους με λίγη προσοχή όλοι μπορούμε να τηρήσουμε!

καλοί τρόποι στο τραπέζι. . . ο ρόλος της.. .πετσέτας Με το που καθίσετε,τοποθετήστε στους μηρούς σας την πετσέτα που θα βρείτε δίπλα στο πιάτο.Είτε είναι από χαρτί,είτε είναι από ύφασμα,μπορεί να σας βοηθήσει να αποφύγετε διάφορες καταστροφές την ώρα του φαγητού,όπως να σκουπίζετε μικρολεκέδες.Προσοχή όμως,δεν είναι ούτε χαρτομάντηλο,ούτε σημαία,ούτε σαλιάρα!Η πετσέτα χρησιμεύει κυρίως για να μαζεύετε αδέσποτα ψίχουλα και γ ια να σκουπίζετε τα χείλη και τα δάχτυλά σας πριν πιείτε,έτσι ώστε να μην κολλήσουν στο ποτήρι διάφορα κομματάκια φαγητού.Πότε μπορείτε να ξανακουμπήσετε την πετσέτα στο τραπέζι;Όταν το γεύμα θα έχει τελειώσει,οπότε την τοποθετείτε στα αριστερά του πιάτου σας.Αν απομακρυνθείτε από το τραπέζι κατά τη διάρκεια του γεύματος,αφήστε την στην καρέκλα σας για να μην υποχρεωθούν οι υπόλοιποι να βλέπουν τους λεκέδες από τις σάλτσες ή το κραγιόν. ένα στο δεξί,ένα στ΄αριστερό Δε θα μπερδευτείτε ποτέ πια,ώστε ν΄ αρπάξετε το ψωμί ή το νερό του διπλανού σας,αν θυμάστε μια βασική αρχή του στρωσίματος του τραπεζιού:τα στερεά στ΄αριστερά και τα υγρά στα δεξιά.Δηλαδή,το φλιτζάνι του καφέ και τα ποτήρια του κρασιού και του νερού πάνε στα δεξιά,ενώ το πιάτο του ψωμιού στ΄αριστερά. και το κρασί.. .θέλει τον«τρόπο»του Έχετε παρατηρήσει ποτέ πώς κρατούν το ποτήρι τους οι δοκιμαστές κρασιού;Δεν πρόκειται για κάποιο περίπλοκο τέχνασμα-μ΄ αυτόν τον τρόπο φροντίζουν να διατηρείται η γεύση και η σωστή θερμοκρασιά του.Κρατήστε το ποτήρι σας από το πόδι,ώστε να μη ζεστάνετε με το χέρι σας το κρασί.Όταν σερβίρετε εσείς το κρασί,γεμίστε το ποτήρι μέχρι ακριβώς λίγο πριν από τη μέση. μαχαιροπίρουνα Το να κρατάτε το μαχαίρι ή το πιρούνι με τη χούφτα είναι το ίδιο αδέξια κίνηση,όπως και το να σκουπίζετε το στόμα σας με το τραπεζομάντηλο.Η σωστή στάση:κρατάτε με το δεξί χέρι το μαχαίρι (με τη λεπίδα προς τα κάτω).Κόβετε κάθε φορά ένα κομμάτι στο μέγεθος της μπουκιάς.Στη συνέχεια φάτε χωρίς να αλλάξετε χέρια.Παρ΄ όλα αυτά,αν έχετε να φάτε ένα φαγητό που είναι «δύσκολο» να το κουμαντάρετε,όπως ο αρακάς,δεν απαγορεύεται να αλλάξετε χέρια,δηλαδή να κρατήσετε το πιρούνι με το χέρι με το οποίο γράφετε και με το μαχαίρι το άλλο.Η αλλαγή θα σας βοηθήσει να «φυλακίσετε»τα κομμάτια του φαγητού στο πιρούνι σας κι έτσι δε θα χρειάζεται να τα κυνηγήσετε όλο το βράδυ στο πιάτο σας. μου δίνεις σε παρακαλώ; Μήπως θέλετε λίγη σαλάτα ακόμα;Χρειάζεστε τη σαλάτα:Αν κάτι δε βρίσκεται μπροστά σας,ζητήστε το να σας το περάσουν. ’Όταν απλώνετε το χέρι σας μπροστά από κάποιον,δε γίνεστε μόνο αγενείς,αλλά ρισκάρετε να ρίξετε κάποιο ποτήρι ή να βουτήξετε το μανίκι σας στο πιάτο κάποιου άλλου. δεν τρώγεται με τίποτα Η λεπτή τέχνη του να χειρίζεστε κομμάτια φαγητού που δεν καταπίνονται έχει ένα βασικό κανόνα:όποιο κομματάκι δεν τρώγεται πρέπει να βγει από το στόμα σας με τον ίδιο τρόπο που μπήκε!Αν βάλατε με το χέρι μια ελιά στο στόμα σας,τότε το κουκούτσι πρέπει να απομακρυνθεί με τα δάχτυλα.Αν όμως η ελιά μπήκε με το πιρούνι (π.χ. ως μέρος κάποιας σαλάτας),τότε χρησιμοποιήστε το πιρούνι σας για να τη βγάλετε.Το ψάρι αποτελεί εξαίρεση:τα μικρούτσικα ,αδέσποτα κόκαλα πρέπει να απομακρυνθούν με τα δάχτυλα,όχι με το πιρούνι. πρέπει να… Αν πρέπει να πάτε στην τουαλέτα.. .κάντε το.Το να σηκωθείτε για να χρησιμοποιήσετε την τουαλέτα οποιαδήποτε στιγμή του δείπνου είναι φυσιολογικό...και φυσικά επιτρεπτό.Ένα απλό «με συγχωρείτε» ,αρκεί. 6 εγκλήματα που ποτέ δεν πρέπει να κάνετε στο τραπέζι α .Να σκαλίζετε ή να μυρίζετε ένα πιάτο πριν φάτε.Σε τραπέζι βρίσκεστε …όχι σε εργαστήριο χημείας! β.Να γλείφετε το πιρούνι σας,για να μην πάει χαμένη ούτε η ελάχιστη ποσότητα της νοστιμότατης σάλτσας. γ.Να ορμάτε για το αλάτι ή για κάποια πιατέλα που δεν βρίσκεται κοντά σας. δ.Να σερβίρετε πρώτα τον εαυτό σας από κάποια πιατέλα που σας ζητήθηκε να περάσετε σε κάποιον άλλον. ε.Να σερβίρετε μια τεράστια μερίδα από ένα φαγητό που λατρεύετε ή να ψάχνετε για τα κομμάτια που σας αρέσουν πιο πολύ,αφήνοντας ελάχιστο γι΄ αυτούς που ακολουθούν.

Page 5 ΤΑ ΕΚ...ΛΕΡΑΚΙΑ

μαθητική εφημερίδα Απρίλιος 2012

Page 6: Εφημερίδα Απριλίου 2012

This story can fit 175-225 words.

If your newsletter is folded and mailed, this

story will appear on the back. So, it’s a good

idea to make it easy to read at a glance.

A question and answer session is a good way

to quickly capture the attention of readers.

You can either compile questions that you’ve

received since the last edition or you can

summarize some generic questions that are

frequently asked about your organization.

A listing of names and titles of managers in

your organization is a good way to give your

newsletter a personal touch. If your organiza-

tion is small, you may want to list the names

of all employees.

If you have any prices of standard products

or services, you can include a listing of those

here. You may want to refer your readers to

any other forms of communication that

you’ve created for your organization.

You can also use this space to remind readers

to mark their calendars for a regular event,

such as a breakfast meeting for vendors eve-

ry third Tuesday of the month, or a biannual

charity auction.

If space is available, this is a good place to

insert a clip art image or some other graphic.

Ba c k P a ge S t or y H ea d li ne

This would be a good place to insert a short paragraph about your organization. It might include

the purpose of the organization, its mission, founding date, and a brief history. You could also in-

clude a brief list of the types of products, services, or programs your organization offers, the geo-

graphic area covered (for example, western U.S. or European markets), and a profile of the types of

customers or members served.

It would also be useful to include a contact name for readers who want more information about the

organization.

Primary Business Address

Your Address Line 2

Your Address Line 3

Your Address Line 4

στ. Ποτέ την ώρα ενός δείπνου δεν αρχίζουμε «δράση με την

οδοντογλυφίδα»,ούτε κάνουμε μπροστά στους άλλους τη

χαρακτηριστική κίνηση του χεριού καλύπτοντας το στόμα «για

ξεκάρφωμα». Αν επιθυμείτε οπωσδήποτε να χρησιμοποιήσετε

οδοντογλυφίδα, καλό είναι να απομακρυνθείτε από το τραπέζι, σε

σημείο που δεν είστε ορατοί από τους συνδαιτυμόνες σας!

καλοί τρόποι στο κομμωτήριο... Μπαίνοντας στο χώρο του κομμωτηρίου, χαιρετήστε οπωσδήπο-

τε με μια καλημέρα ή καλησπέρα και ένα χαμόγελο. Μια τέτοια κίνηση

μόνο θετικά αποτελέσματα θα έχει.

Εάν σας πιάσει βήχας την ώρα που

απολαμβάνετε το ευεργετικό μασάζ κατά τη

διάρκεια του λουσίματος, οπωσδήποτε πρέπει

να ανασηκωθείτε και να φέρετε την παλάμη

σας στα χείλη.

Σε περίπτωση που έχετε ήδη κλείσει

ραντεβού, αλλά οι αρμόδιοι καθυστερούν να

ασχοληθούν μαζί σας, δώστε τους ένα διάστημ

α 10-15 λεπτών και στη συνέχεια απευθυνθείτε στη ρεσεψιόν. Προς Θε

ού, μην αρχίσετε να φω-νάζετε!

Μη συνηθίζετε να βγάζετε από την τσάντα σας διάφορα σνακ για

να κοπάσετε την πείνα σας. Δεν βρίσκεστε σε πικνίκ! Αρκεστείτε μόνο σε

ό,τι σας προσφέρουν.

Το άτομο που σας περιποιείται συνήθως δεν είναι και ο ψυχολό-

γος σας! Σχολιάστε μαζί μερικά ευχάριστα γεγονότα,με αρκετές παύσεις

ενδιάμεσα, ώστε και εκείνο να είναι απόλυτα συγκεντρωμένο στο έργο

του.

Το κάπνισμα επιτρέπεται ακόμα σε αρκετά κομμωτήρια, χωρίς

βέβαια αυτό να σημαίνει ότι μπορείτε να καπνίζετε το ένα τσιγάρο μετά

το άλλο. Εκτός από τους υπόλοιπους στο χώρο, σκεφτείτε και το άτομο

που ασχολείται μαζί σας και το οποίο βρίσκεται πολύ κοντά σας.

Όσο κουρασμένες κι αν αισθάνεστε, μάθετε να ελέγχετε τις αντι-

δράσεις σας. Είναι προσβλητικό να σας πάρει ο ύπνος την ώρα του χτε-

νίσματος, διότι φέρνετε σε αμηχανία αυτόν που ασχολείται μαζί σας.

Εάν δεν έχετε σκοπό να ανανεώσετε και το χτένισμα του παιδιού

σας, καλό είναι να μη σας συνοδεύει στο κομμωτήριο. Καθώς οι ώρες

περνούν χωρίς να το καταλάβετε, το παιδί θα κουραστεί και υπάρχει

κίνδυνος να αρχίσει να γίνεται υπερκινητικό ή και απίστευτα φλύαρο.

Μπορεί να βρίσκεστε στο κομμωτήριο για να περιποιηθείτε τα

μαλλιά σας αυτό δεν σημαίνει όμως ότι μπορείτε να είστε και άπλυτες και

απεριποίητες!

Ειδικά όταν πρόκειται να απολαύσετε στο κομμωτήριο και ένα

χαλαρωτικό πεντικιούρ, ελέγξτε ώστε τα πόδια σας, το καλσόν και τα

παπούτσια σας να μην αποπνέουν ίχνος κακοσμίας.

Αποφεύγετε να μοιράζεστε με τον κομμωτή σας τα μυστικά της

φίλης σας. Ο κόσμος είναι τόσο μικρός! Αύριο μπορεί να είναι πελάτισσα

του.

Προσέξτε να μην τινάξετε και να μην τραβήξετε ποτέ απότομα

την ποδιά που φοράτε κατά τη διάρκεια του κουρέματος. Οι τρίχες που

θα διακτινιστούν στο χώρο αλλά και στο ρουχισμό του κομμωτή σας

προφανώς δεν θα διασκεδάσουν κανέναν.

Γενικά, είναι αγενές να δίνετε για φιλοδώρημα όσα ψιλά έχετε

μαζέψει και θεωρείτε άχρηστα για το πορτοφόλι σας. Σκεφτείτε ότι το φι-

λοδώρημα είναι έκφραση επιβράβευσης. Το φιλοδώρημα είναι υποχρε-

ωτικό στο χώρο του κομμωτηρίου. Δίνουμε σε όσους μας περιποιούνται,

ανάλογα με τις υπηρεσίες που μας προσέφεραν, εκτός από τον ιδιοκτή-

τη.

καλοί τρόποι στο γυμναστήριο... Το γυμναστήριο είναι τόπος εκγύμνασης και όχι φουαγιέ για δη-

μόσιες σχέσεις. Εάν επιμένετε να αναπτύξετε την κοινωνικότητα σας με-

σα στο γυμναστήριο, προσπαθήστε να κινείστε περισσότερο στο χώρο

της καφετέριας, του εστιατορίου ή στην αίθουσα συναντήσεων.

Μην κρίνετε για να μην κριθείτε, και ιδίως μεγαλόφωνα. Ακόμα

και εάν έχετε πετύχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, είναι σκόπιμο να

διατηρήσετε χαμηλούς τόνους γιατί έχει ο καιρός γυρίσματα!

Στο χώρο του γυμναστηρίου συνήθως τοιχοκολλούνται ορισμέ-

νοι κανόνες. Φροντίστε να τους τηρείτε κατά γράμμα, για να αποδεικνύε-

τε ότι πάνω απ' όλα σέβεστε τον εαυτό σας.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτεί το κεφάλαιο «υγιεινή». Καταλαβαίνε-

τε, βέβαια, ότι, εάν χρησιμοποιείτε τον ίδιο ρουχισμό για 2-3 μέρες οι

πάντες θα σας αποφεύγουν όπως ο διάβολος το λιβάνι! Επίσης μην πα-

ραλείπετε ποτέ πριν την άσκηση να κάνετε ένα γρήγορο ντους και να

χρησιμοποιείτε υποχρεωτικά αποσμητικό.

Φροντίστε η αμφίεση σας να είναι όσο το δυνατόν πιο ευπρεπής.

Τα πολύ παρτά κορμάκια και τα... αβυσσαλέα ντεκολτέ ταιριάζουν πε-

ρισσότερο στα στούντιο όπου γίνονται φωτογραφίσεις μόδας.

Μη σκορπίζετε τα προσωπικά σας αντικείμενα στους χώρους

του γυμναστηρίου. Εκτός του ότι είναι πολύ πιθανό να εξαφανιστούν, δ

είχνετε ότι δεν έ- χετε καλή ανατροφή. Γι' αυτόν το λόγο, άλ- λωστε, υ

πάρχουν παντού τα ειδικά ντουλαπάκια.

ΤΑ ΕΚ...ΛΕΡΑΚΙΑ

μαθητική εφημερίδα Απρίλιος 2012

Page 7: Εφημερίδα Απριλίου 2012

από τη Χρυσάνθη Θλιβίτη

Το Πάσχα πλησιάζει και όλοι κάνουν

διάφορες ετοιμασίες.Μεγάλη σημασία

δίνεται στο βάψιμο των πασχαλινών

αυγών τη Μεγάλη Πέμπτη.Οι περισ-

σότερες νοικοκυρές χρησιμοποιούν για τα αυγά τους τις βαφές του

εμπορίου,όμως πολλοί αποφεύγουν μετά να τα φάνε,γιατί φοβούνται

μην πάθουν κάτι από τις χημικές ουσίες που περιέχουν αυτές οι βα-

φές.Παρακάτω λοιπόν σας προτείνουμε τρόπους να βάψετε το φετινό

Πάσχα με φυσικό τρόπο τα αυγά σας…

για κόκκινο χρώμα

Ρίξτε σε μια κατσαρόλα 4 φλιτζάνια ψιλοκομμένα παντζάρια,1 μικρό

φλιτζάνι ξίδι,τα αυγά,και ρίχνετε νερό μέχρι να τα καλύψετε.Τα αφήνετε

να βράσουν όλα μαζί.

για πράσινο χρώμα

Βράστε 1 κιλό σπανάκι σε 3 λίτρα νερό.Στο ζωμό που θα μείνει θα βρά-

σετε τα αυγά σας προσθέτοντας το ανάλογο ξίδι.

για κίτρινο χρώμα

Τυλίξτε τα αυγά σας σε ξερά φλούδια κρεμμυδιών και στερεώστε τα

βάζοντάς τα μέσα σε μια κάλτσα νάιλον και δένοντάς τα με κό-

μπο.Βράστε τα με νερό και το ανάλογο ξίδι.

για ροζ χρώμα

Τοποθετήστε τα βρασμένα αυγά σε διάλυμα παντζαριού,σε θερμοκρασί-

α δωματίου για μισή ώρα περίπου.

για πορτοκαλί χρώμα

Βράστε τα αυγά για μισή ώρα περίπου σε διάλυμα κρεμμυδιού που

έχετε φτιάξει ρίχνοντας τις ξερές φλούδες 4-5 κρεμμυδιών,2 κουταλιές

ξίδι,το ανάλογο νερό και τα αυγά σε θερμοκρασία δωματίου.

για μοβ χρώμα

Για να βάψετε 4 αυγά χρειάζεστε το 1/4 από ένα μέτριο κόκκινο λάχανο

κομμένο σε φαρδιές λωρίδες,το ανάλογο νερό και μια κουταλιά ξί-

δι.Βράστε τα αυγά για περίπου 15΄ και τα αφήνετε στο διάλυμα για 6

ώρες.Αυτά τα αυγά αποφεύγουμε να τα καταναλώσουμε γιατί έχουν

μείνει πολλές ώρες μέσα στη βαφή.Το αποτέλεσμα όμως είναι πολύ

ικανοποιητικό και είναι πολύ ωραία διακοσμητικά.

για γαλάζιο - μπλε χρώμα

Βράστε τα αυγά σας σε μια κατσαρόλα, μαζί με κόκκινο λάχανο, νερό

και ξίδ ι.

Συμβουλές:

1.Όταν βράσετε τα αυγά,σκουπίστε τα και γυαλίστε τα με λίγο λάδι.

2.Προκειμένου να μην σπάσουν και για να στεγνώσουν γρήγορα τα

αυγά,κρατήστε το χαρτόνι που τα αγοράσατε.

3.Δοκιμάστε διάφορα κόλπα για να πρωτοτυπήσετε. Τυλίξτε τα αυγά

σας με λαστιχάκια ή σπάγκο. Αφού βράσουν και βαφούν με το χρώμα

της αρεσκείας σας, αφήστε τα να κρυώσουν, βγάλτε τα λαστιχάκια και

θα μείνουν λευκές γραμμές.

4.Μπορείτε να τοποθετήσετε τα αυγά σε λεπτά καλσόν και για να τους

δώσετε σχέδια, χρησιμοποιείτε φυλλαράκια,λουλουδάκια ή σκαρφιστείτε

δικές σας ιδέες,δημιουργώντας τα πιο πρωτότυπα πασχαλινά αυγά.

5.Τι θα κάνουμε με τα σπασμένα αυγά;

Θα τα κόψουμε στη μέση προσεκτικά, θα λιώσουμε σε μπεν μαρί λίγο

κερί και θα κάνουμε τα δικά μας χειροποίητα κηροπήγια για το πασχαλι-

νό μας τραπέζι.

Σας ευχόμαστε

καλή επιτυχία & Καλό Πάσχα

ΤΑ ΕΚ. . .ΛΕΡΑΚΙΑ μαθητ ι κή εφημερ ίδα Απρ ί λ ι ος 2012

Page 8: Εφημερίδα Απριλίου 2012

Πλησιάζει το Πάσχα φίλοι μας και σε όλα τα σπίτια οι ετοιμασίες δίνουν

και παίρνουν.

Κουλουράκια, αυγά, τσουρέκια, ζυμώματα, βαψίματα και το σπίτι να

γεμίζει πασχαλινά

αρώματα και μυρωδιές.Όσο μας επιτρέπει η δύσκολη καθημερινότητα,

προσπαθούμε κάτι

να φτιάξουμε με τα χεράκια μας, έτσι για το καλό!Ελπίζουμε να σας βοη-

θήσαμε κι εμείς

λιγάκι με τις ιδέες μας και τις συνταγές μας.

Γλυκά

Τσουρέκια

Υλικά για 3-4 τσουρέκια

½ φλιτζάνι γάλα καυτό

5 αυγά

1 κιλό και λίγο ακόμη, αλεύρι σκληρό,

( ε γώ βάζω το robin hood )

100 gr μαγιά νωπή ή 4 φακελάκια ξηρή

– καλύτερα αποτελέσματα έχουμε με τη νωπή-

½ φλιτζάνι βούτυρο ζεστό ( lurpak ανάλατο )

2 φλιτζάνια ζάχαρη

1 κουταλιά της σούπας λάδι σπορέλαιο

½ κουταλάκι του γλυκού μαχλέπι σε σκόνη

½ κουταλάκι του γλυκού μαστίχα σε σκόνη

½ κουταλάκι του γλυκού αλάτι

½ φλιτζάνι νερό χλιαρό

προαιρετικά ξύσμα από μισό πορτοκάλι

για το τελείωμα:

λίγα αμύγδαλα φιλέ και 1 κρόκο αυγού για επάλειψη

Εκτέλεση

Βάζουμε σ ’ ένα μεγάλο μπολ την μαγιά με ½ φλιτζάνι χλιαρό νερό και

προσθέτουμε λίγο αλεύρι ( το παίρνουμε από το 1κιλό που έχουμε για

το ζύμωμα ) μέχρι να γίνει ένας πηχτός χυλός. Ανακατεύουμε καλά

μέχρι να ενωθούν τα υλικά. Βάζουμε στην επιφάνεια της λεκάνης χαρτί

μαγειρεύει η Μαριάντζελα Γιαμού

ψησίματος, σκεπάζουμε με ένα μάλλινο ύφασμα και το αφήνουμε σε

ζεστό μέρος για περίπου μισή ώρα ή ώσπου να φουσκώσει. Το χαρτί

ψησίματος το βάζουμε για να μην κολλήσει όταν θα φουσκώσει η μαγιά

ή η ζύμη στο ύφασμα που την έχουμε τυλίξει.

Όταν είναι έτοιμη η μαγιά ξεκινάμε να φτιάξουμε την ζύμη.

Σε μια μεγάλη λεκάνη βάζουμε το λάδι, τη ζάχαρη, το μαχλέπι, τη μαστί-

χα, το αλάτι, το γάλα καυτό και ανακατεύουμε με τα χέρια. Προσθέτουμε

τα αυγά ένα – ένα ζουλώντας τους κρόκους με το χέρι μας για να σπά-

σουν και συνεχίζουμε το ανακάτεμα.

Προσθέτουμε το μείγμα της μαγιάς και ανακατεύουμε πάλι.

Ρίχνουμε σιγά- σιγά το αλεύρι και ανακατεύουμε απαλά μέχρι να υγραθεί

όλο το αλεύρι. Τέλος ρίχνουμε σιγά – σιγά το βούτυρο ζεστό ( όσο

αντέχει το χέρι μας ) και αναδιπλώνουμε τη ζύμη ώσπου να πάρει όλο

το βούτυρο. Στην περίπτωση που έχουμε ρίξει όλο το πακέτο το αλεύρι

και η ζύμη δεν πλάθεται, προσθέτουμε και άλλο αλεύρι, λίγο – λίγο

ζυμώνοντας μαλακά για να μην ξεφουσκώσει η ζύμη μέχρι να έχουμε μια

ωραία ελαστική ζύμη.

Βάζουμε πάλι λίγο χαρτί ψησίματος στην επιφάνεια της λεκάνης και την

βάζουμε στο φούρνο στους 30 βαθμούς ώσπου να φουσκώσει η ζύμη ή

σε ένα ζεστό μέρος. Την άφησα στον φούρνο γύρω στις 3 ώρες.

Αλευρώνουμε μια επιφάνεια και πλάθουμε τσουρέκια της αρεσκείας μας

Τα βάζουμε σε ταψί που έχουμε στρώσει χαρτί κουζίνας και τα ξαναβά-

ζουμε στον φούρνο πάλι στους 30 βαθμούς για να ξαναφουσκώσουν ή

σε ένα ζεστό μέρος σκεπασμένα με μάλλινο ύφασμα.

Όταν είναι έτοιμα , τα αλείφουμε με κρόκο αυγού που έχουμε διαλύσει με

λίγο νερό και ρίχνουμε από πάνω αμύγδαλα φιλέ.

Σε ελαφρά προθερμασμένο φούρνο βάζουμε τα τσουρέκια ,σκεπασμένα

με αλουμινόχαρτο, στους 200 βαθμούς για 10 λεπτά, πάνω και κάτω

φωτιά, στην πρώτη σκάλα από κάτω. Μετά βγάζουμε το αλουμινόχαρτο

και κατεβάζουμε την φωτιά στους 180 και στον αέρα για περίπου 20

λεπτά. Δεν τα ψήνουμε πολύ γιατί στεγνώνουν. Να είναι αφράτα .

Όταν κρυώσουν καλά, τυλίγουμε σε μεμβράνη για να μην ξεραθούν.

Κουλουράκια

Για να φτιάξουμε 7 ταψιά του φούρνου δηλαδή δύο δόσεις,

χρειαζόμαστε:

2 κιλά αλεύρι Αλλατίνη για όλες τις χρήσεις

( κ αλό είναι να έχετε και λίγο ακόμη αλεύρι γιατί μπορεί να χρειασθεί)

ΤΑ ΕΚ...ΛΕΡΑΚΙΑ

μαθητική εφημερίδα Απρίλιος 2012

Page 9: Εφημερίδα Απριλίου 2012

320 γρ. βούτυρο φρέσκο

640 γρ. ζάχαρη

12 αυγά

3 χαρτάκια μπεικιν πάουντερ ( 20 γρ. το κάθε χαρτάκι )

1 χαρτάκι αμμωνία ( 28γρ )

5 βανίλιες

1 φλιτζανάκι του καφέ γάλα χλιαρό

Εκτέλεση

Κοσκινίζουμε σε μια λεκανίτσα το αλεύρι μαζί με το μπέικιν καθώς επί-

σης χωρίζουμε τους κρόκους από τα ασπράδια.

Χτυπάμε στο μίξερ το βούτυρο με την ζάχαρη μέχρι να ασπρίσουν. Στην

συνέχεια ρίχνουμε έναν –έναν τους κρόκους, συνεχίζοντας το χτύπημα.

Σε ένα λεκανάκι χτυπάμε τα ασπράδια μαρέγκα και την ρίχνουμε στο

μίγμα, συνεχίζουμε να χτυπάμε και ρίχνουμε το γάλα στο οποίο έχουμε

διαλύσει την αμμωνία.

Προσθέτουμε τις βανίλιες και λίγο- λίγο το κοσκινισμένο αλεύρι.

Θα χρειασθεί να αλλάξετε τους αναδευτήρες του μίξερ και να βάλετε

τους γάντζους ή να ρίξετε το μείγμα σε μια λεκάνη και να συνεχίσετε το

ζύμωμα στο χέρι.

Πριν ρίξουμε όλο το αλεύρι, ελέγχουμε την ζύμη μήπως και δεν χρειάζε-

ται άλλο ή ίσως χρειαστεί να ρίξουμε και λίγο ακόμη εκτός από τα 2 κιλά.

Το ζητούμενο είναι να έχουμε μια ωραία ελαστική και μαλακιά ζύμη που

πλάθετε εύκολα.

Μόλις τελειώσουμε το ζύμωμα σκεπάζουμε την ζύμη με μια καθαρή

πετσέτα χωρίς μυρωδιά μαλακτικού ή απορρυπαντικού και την αφήνου-

με κανένα δεκάλεπτο να ξεκουραστεί.

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180 βαθμούς και πλάθουμε τα κου-

λουράκια σε σχήμα της αρεσκείας μας.

Στρώνουμε χαρτί ψησίματος στα ταψιά ( δεν βουτυρώνουμε καθόλου,

ούτε τα ταψιά, ούτε την κόλλα ) και ψήνουμε στους 180 βαθμούς στον

αέρα περίπου 25 λεπτά -μιλάω πάντα για τον δικό μου φούρνο-.

Αν θέλουμε πριν ψήσουμε τα κουλουράκια, αλείφουμε την επιφάνειά

τους με κρόκο αυγού διαλυμένο με μια κουταλιά του γλυκού νερό ή τα

κυλάμε σ ’ ένα δισκάκι που έχουμε βάλει ζάχαρη.

Μαγειρίτσα

Υλικά για 8 μερίδες

1 μαρούλι

συκωταριά 1,5 κιλό

5-6 κλαράκια άνηθο

2 –3 κρεμμυδάκια φρέσκα

5-6 κουταλιές ελαιόλαδο

7-8 ποτήρια νερό

1 κουταλιά της σούπας κοφτή αλάτι

½ κουταλάκι του γλυκού πιπέρι

4 κουταλιές της σούπας ρύζι γλασσέ ή καρολίνα

αυγολέμονο

¾ του ποτηριού χυμό λεμονιού

5 αυγά

Εκτέλεση

Κόβουμε μικρά-μικρά κομματάκια την συκωταριά και το μαρούλι.

Βάζουμε μόνη της την συκωταριά με λίγο ξύδι και την αχνίζουμε και την

κρατάμε στην άκρη με το ζουμάκι που έχει βγάλει. Σε άλλη κατσαρόλα

και σε νερό που βράζει ρίχνουμε για 1-2 λεπτά το μαρούλι με μισό κου-

ταλάκι του γλυκού αλάτι και το σουρώνουμε.

Τσιγαρίζουμε τον άνηθο - τα κρεμμυδάκια, το λάδι και προσθέτουμε την

συκωταριά με ότι ζουμάκι έχει, ρίχνουμε το νερό, το αλάτι και το πιπέρι.

Βράζουμε περίπου μια ώρα. Δοκιμάζουμε και άμα είναι βρασμένα τα

συκωτάκια, ρίχνουμε το μαρούλι και το ρύζι, εάν χρειασθεί προσθέτουμε

λίγο νερό ακόμη.

Συνεχίζουμε το βράσιμο για περίπου 15-20 λεπτά ( μέχρι να γίνει το

ρύζι ) . Αποσύρουμε από την φωτιά και φτιάχνουμε το αυγολέμονο ως

εξής:

Χτυπάμε τα ασπράδια μαρέγκα και στην συνέχεια ρίχνουμε έναν – έναν

τους κρόκους, χτυπάμε λίγο ακόμη, ρίχνουμε το λεμόνι συνεχίζοντας το

ανακάτεμα και προσθέτουμε 2 κουτάλες ζουμί από την κατσαρόλα Ρί-

χνουμε το μείγμα στην κατσαρόλα και ανακατεύουμε πολύ απαλά με την

κουτάλα για να πάει παντού το αυγολέμονο και σερβίρουμε αμέσως με

φρεσκοκομμένο πιπεράκι.

Κοκορέτσι

Υλικά

2 αρνίσιες συκωταριές ( χωρίς τα νεφρά )

επιπλέον γλυκάδια

2 αρνίσιες σκέπες

2 κιλά εντεράκια αρνίσια

2 λεμόνια Χυμός λεμονιού

ρίίγανη

αλάτι

πιπέρι

λίγο σκόρδο ψιλοκομμένο ( προαιρετικά )

ΤΑ ΕΚ. . .ΛΕΡΑΚΙΑ μαθητ ι κή εφημερ ίδα Απρ ί λ ι ος 2012

Page 10: Εφημερίδα Απριλίου 2012

Πλένετε τα έντερα καλά. Το πλύσιμο γίνεται καλύτερα αν εφαρμόσετε τη

μία άκρη από τα έντερα στη βρύση σας, γεμίσει νερό και με τα δάχτυλα

«τραβάτε» το νερό από μέσα Τα βάζετε σε λεκάνη με το χυμό λεμονιού,

να ασπρίσουν και να σφίξουν προσέχοντας να ξεχωρίσετε τις άκρες.

Κόβετε τα εντόσθια σε μέγεθος καρυδιού και τα αφήνετε να στραγγί-

σουν. Τα πιπερώνετε, πασπαλίζετε με τη ρίγανη και το σκόρδο και αρχί-

ζετε να τα περνάτε στη σούβλα εναλλάξ. Το αλάτι το βάζετε στο τέλος,

την ώρα που περνάτε στη σούβλα τα κομμάτια για να μην γλιστράνε.

Ένα συκώτι, ένα πνευμόνι, καρδιά, σπλήνα, γλυκάδι και πάλι από την

αρχή. Όταν τελειώσετε, τα πιέζετε να μην αφήσουν κενά και τα τυλίγετε

γύρω-γύρω με τις σκέπες. Μετά τυλίξτε όσο σφιχτά γίνεται με τα έντερα.

Αφήστε το κοκορέτσι στη σούβλα, σκεπασμένο, να στεγνώσει και να

«πάρει» τα αρώματα Αν ψήσετε στα κάρβουνα, βάλτε την σούβλα κοντά

στη φωτιά, στην αρχή, και γυρίζετε σχετικά γρήγορα, μέχρι να πάρει

χρώμα. Μετά απομακρύνετε και γυρίζετε αφήνοντας την σούβλα από

λίγο στα τέσσερα επίπεδά της. Πρέπει να ψηθεί καλά, χωρίς να στραγγί-

ζει αλλά να στεγνώσει

Αν δεν ψήσετε στα κάρβουνα, μπορείτε προσεκτικά να τραβήξετε τη

σούβλα και να βάλετε το κοκορέτσι σε ταψί να ψηθεί στον φούρνο. Μην

προσθέσετε νερό, γιατί "βγάζει" πολλά υγρά. Αλείφετε συχνά με λάδι και

στις δύο περιπτώσεις ψησίματος.

Αρνί στη σούβλα

Υλικά

1 αρνί, περίπου 11 – 13 κιλά

1 φλιτζάνι αλατοπίπερο

2 μεταλλικές πιάστρες για σούβλα

Σύρμα & πένσα για το δέσιμο του αρνιού πάνω στη σούβλα

Σπάγκος & χοντρή βελόνα για το ράψιμο του αρνιού

10 – 13 κιλά κάρβουνο

Εκτέλεση

Πρώτη μας δουλειά να περάσουμε τη σούβλα στο αρνί μας. Βάζουμε την

σούβλα με φορά από τα πίσω πόδια προς το κεφάλι, μέσα από την

κοιλιά, θώρακα λαιμό και το κεφάλι.Το δύσκολο είναι το τρύπημα του

κεφαλιού, στο οποίο θα χρειαστείτε βοήθεια, ένας κρατάει το κεφάλι

κόντρα και ένας σπρώχνει και περιστρέφει ταυτόχρονα τη σούβλα, μέχρι

να τρυπήσει το κρανίο του αρνιού.Ακολουθεί το δέσιμο, αφού πρώτα

κάνουμε μια δοκιμή πάνω στο χώρο που θα το ψήσουμε ώστε να προσ-

διορίσουμε την σωστή θέση πάνω στη σούβλα για το δέσιμο του αρνιού.

Ξεκινάμε λοιπόν με τα μπούτια, τα οποία τα πιάνουμε σταυρωτά πάνω

στη σούβλα και τα δένουμε με σύρμα. Τη διχάλα που έχει η σούβλα μας,

την μπήγουμε στα μπούτια και την σταθεροποιούμε πάνω στη σούβλα

με την βίδα που έχει.Κάνουμε άλλα δύο δεσίματα στην σπονδυλική στή-

λη του αρνιού, ένα χαμηλά στο ύψος της κοιλιάς και άλλο ένα στο ύψος

του στήθους. Χρησιμοποιούμε για αυτά τις μεταλλικές πιάστρες ( σαν

αυτές που χρησιμοποιούμε για στερέωση κονταριού της κεραίας ) ή

σύρμα, οι πιάστρες όμως είναι πολύ πιο πρακτικές!Τέλος δένουμε σφι-

χτά με σύρμα το λαιμό του αρνιού.

Δοκιμάζουμε την αποτελεσματικότητα του δεσίματος που κάναμε κουνώ-

ντας δυνατά πάνω – κάτω τη σούβλα. Το καλό δέσιμο είναι σημαντικό,

σε αντίθετη περίπτωση υπάρχει κίνδυνος την ώρα του ψησίματος να

γυρίζει η σούβλα αλλά όχι το αρνί!!!Συνεχίζουμε με το αλατοπίπερο.

Απλώνουμε πολύ καλά σε όλο το εσωτερικό του αρνιού μας. Από την

εσωτερική πλευρά κάνουμε μαχαιριές στα μπούτια και τα ¨χεράκια¨,

προσεκτικά όμως να μην τρυπήσουμε εξωτερικά, και πιέζοντας με το

δάκτυλο, βάζουμε και εκεί αλατοπίπερο.Αλατοπιπερώνουμε και εξωτερι-

κά και ράβουμε την μπόλια

πάνω στο αρνί,ώστε να μη

φύγει στο ψήσιμο.Η μπόλια

κατά τη διάρκεια του ψησί-

ματος λιώνει,λιπαίνει το

αρνί και δεν το αφήνει να

ξεραθεί ή να καεί.

Για το ψήσιμο θα χρειαστούμε κάρβουνα περίπου τόσα όσο και το βά-

ρος του αρνιού μας. Ανάβουμε την φωτιά μας τουλάχιστον 1 ώρα πριν

ξεκινήσουμε το ψήσιμο και αφού τα κάρβουνα γίνουν τα αφήνουμε αρκε-

τή ώρα να ¨πέσουν¨. Αφού σταχτώσουν, τα απλώνουμε, βάζοντας τα

περισσότερα κάτω από τα μπούτια και τα ¨χεράκια¨ και αφήνουμε ελάχι-

στα κάτω από την κοιλιά.Τοποθετούμε το αρνί μας πάνω στη φωτιά, σε

μεγάλη απόσταση από αυτήν ( περίπου 40 – 50 cm ) και γυρνάμε με

το χέρι σε γρήγορη ταχύτητα για 1 ώρα τουλάχιστον ή και περισσότερο,

ανάλογα με την ένταση της φωτιάς.Προσέχουμε να μην μας αρπάξει

στην αρχή, όπου η φωτιά είναι πιο δυνατή, γι ’ αυτό άλλωστε και η

γρήγορη ταχύτητα στο γύρισμα. Μετά από την 1 – 1½ ώρα γυρνάμε

αργά ( μπορούμε να βάλουμε μοτεράκι ) και ανάλογα την ένταση της

φωτιάς και την πορεία του ψησίματος χαμηλώνουμε την σούβλα.

Ο απαιτούμενος χρόνος ψησίματος είναι περίπου 3 με 3½ ώρες. Όταν

γίνει, βάζουμε τη σούβλα όρθια πάνω από ένα μεγάλο ταψί, κόβουμε τα

σύρματα, ξεβιδώνουμε τις πιάστρες και το αρνάκι μας πέφτει στο ταψί!

Είναι έτοιμο για κόψιμο και κατανάλωση!!

ΤΑ ΕΚ. . .ΛΕΡΑΚΙΑ μαθητ ι κή εφημερ ίδα Απρ ί λ ι ος 2012

Page 11: Εφημερίδα Απριλίου 2012

Το Πάσχα δεν είναι καθαρά ελληνική υπόθεση και σε κά-

ποιες χώρες τα βαμμένα κόκκινα αυγά, τα τσουρέκια και οι λαμπάδες

δεν είναι απαραίτητα στοιχεία για τις παραδόσεις τους.Διαβάστε μερικά

παράξενα έθιμα και αντιλήψεις από όλο τον κόσμο αποκλειστικά για τη

νεκρανάσταση του Θεανθρώπου που προκαλούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Οι… φτερωτές καμπάνες στη Γαλλία, την Ολλανδία και το Βέλγιο

Γαλλία Ολλανδία Βέλγιο

Στις χώρες αυτές υπάρχει ο μύθος ότι οι καμπάνες των εκ-

κλησιών ταξιδεύουν για λίγες ημέρες στη Ρώμη και επιστρέφουν το

πρωί του Πάσχα, ενώ υποτίθεται ότι φέρνουν μαζί τους πεσκέσια και

συγκεκριμένα, χρωματιστά αυγά και σοκολατένια λαγουδάκια.

Αυτή η παράδοση πιθανώς ξεκίνησε εξαιτίας του γεγονότος ότι όλη τη

Μεγάλη Εβδομάδα κανένας αχός καμπάνας δεν ακούγεται ως ένδειξη

πένθους για τον Ιησού Χριστό.

Γλυκό ή πείραγμα στη Σουηδία

Μικρά παιδιά ντυμένα σαν μικρούς

μάγους ή μάγισσες μας φέρνουν στο μυαλό το Halloween, εντούτοις αν

βρεθείτε αυτές τις ημέρες στη Σουηδία μην παραξενευτείτε αν ακούσετε

τη φράση «γλυκό ή πείραγμα». Το Πάσχα για τους Σουηδούς συνήθως

πέφτει παράλληλα με τη νύχτας Walpurgis, την 30η Απριλίου. Η νύχτα

Walpurgis εορτάζεται με το άναμμα δαυλών, ώστε να διώξουν μακριά

διαβολικά πνεύματα και μάγισσες.

από τον Πέτρο Σιταρά

Πιο αναλυτικά, την Πέμπτη που προηγείται της νύχτας Walpurgis, τα

μικρά κορίτσια γίνονται μαγισσούλες, βάφουν το πρόσωπό τους και στη

συνέχεια πηγαίνουν από σπίτι σε σπίτι για να μαζέψουν γλυκά. Και

επειδή το έθιμο αυτό λαμβάνει χώρα το Πάσχα, παράλληλα με τα κακά

πνεύματα διώχνουν και τον Ιούδα, ενώ το μενού της ημέρας περιλαμβά-

νει το γεύμα gravlax, δηλαδή νωπό σολομό, μαριναρισμένο με αλάτι,

ζάχαρη και φρέσκο άνηθο.

Ξύλο στις γυναίκες με καμουτσίκι

Τσεχία Ουγγαρία

Σλοβακία

Μπορεί οι ημέρες του Πά-

σχα να είναι ημέρες κατάνυξης και

κάθαρσης, όμως, στην Τσεχία, την

Ουγγαρία και τη Σλοβακία, η παράδο-

ση θέλει τους άντρες να χτυπούν τις

γυναίκες ή τις φιλενάδες τους τη Μεγάλη Δευτέρα με ένα χειροποίητο

καμουτσίκι, φτιαγμένο από ιτιά και διακοσμημένο με μια χρωματιστή

κορδέλα στην άκρη του. Για ποιο λόγο τις χτυπάνε; Σύμφωνα με το μύθο

το χτύπημα είναι συμβολικό και δεν το κάνουν επειδή το ξύλο… βγήκε

από τον Παράδεισο, αλλά για καλή τύχη και για να διατηρήσουν οι γυ-

ναίκες τους την υγεία και την ομορφιά τους τον επόμενο χρόνο. Βέβαια

και οι γυναίκες παίρνουν πίσω ένα μέρος εκδίκησης, αφού τους

«λούζουν» κανονικότατα με κουβάδες κρύου νερού! Άλλωστε, είναι

γνωστό ότι το κρύο νερό κάνει καλό στην επιδερμίδα.

«Ω έλατο…» στη Γερμανία

Γιατί να στολίζουμε δέντρο μόνο τα Χριστούγεννα; Θέλουμε και Το Πά-

σχα! Αυτό πρέπει να είχε στο μυαλό της και η οικογένεια Kraft από το

Saalfeld της Γερμανίας, η οποία από το 1965 άρχισε να στολίζει με

ΤΑ ΕΚ. . .ΛΕΡΑΚΙΑ μαθητ ι κή εφημερ ίδα Απρ ί λ ι ος 2012

Page 12: Εφημερίδα Απριλίου 2012

πλαστικά αυγά ένα δέντρο στην αυλή του σπιτιού της. Η παράδοση

αυτή που απέκτησε και άλλους οπαδούς είναι το γεγονός της χρονιάς

για όλη την πόλη, ενώ τα πλαστικά αυγά αντικαταστήθηκαν από αληθινά

και μάλιστα διακοσμημένα με πανέμορφα σχέδια .

Οβελίας «βουτυρωτός» αντί σουβλιστός στην Πολωνία!

Ένας Πολωνός σεφ, ο Baranek

Wielkanocny, αποφάσισε να δώσει

άλλη γεύση στο αρνάκι γάλακτος και

να δώσει κυριολεκτική σημασία στην

έννοια «γάλα». Έτσι, δημιούργησε

ειδικά για το πασχαλινό γεύμα ένα

αρνί φτιαγμένο αποκλειστικά από

βούτυρο, το οποίο είναι προς κατανά-

λωση.Στην Πολωνία, επίσης, για να

φαγωθεί το αρνί ( κλασικό ή βουτύ-

ρου ) πρέπει να ευλογηθεί από έναν

ιερέα, ενώ πάντα ξεκινούν να το

τρώνε από την ουρά μέχρι τέλος, να

φτάσουν στο κεφάλι. Για όσους θέ-

λουν έναν «εναλλακτικό» οβελία,

εδώ μπορούν να βρουν την καταλληλότερη συνταγή .

Σκανδιναβικές χώρες

Σουηδία

Για τους Σουηδούς το Πάσχα

είναι μια σημαντική γιορτή και συνήθως

συνδέεται με την άνοιξη.Συνηθίζουν να

κόβουν κλαδιά από θάμνους,να τα φέρ-

νουν μέσα στο σπίτι και πολύ συχνά να τα

διακοσμούν με φτερά σε διάφορα χρώμα-

τα και με αυγά.Τα παιδιά δεν έχουν σχο-

λείο για μία εβδομάδα και οι γονείς παίρνουν μερικές ημέρες άδεια από

τη δουλειά.

Οι περισσότερες οικογένειες πάνε για σκι είτε στη Σουηδία,είτε στις

Άλπεις.

Το σουηδικό πασχαλινό τραπέζι περιλαμβάνει πολλά αυγά,τα

οποία έχουν βράσει και βάψει.Επίσης,τρώνε smorgasbord ( καπνιστό

ψάρι ) ,μαζί με ρέγγα,σολωμό και αρνί!

Τα παιδιά συνηθίζουν να ζωγραφίζουν εικόνες ή να φτιάχνουν

χειροτεχνίες,να φοράνε τα καλά τους ρούχα και να πηγαίνουν στα γειτο-

νικά σπίτια να μοιράσουν αυτές τις χειροτεχνίες.Η ανταμοιβή τους είναι

γλυκά και ζαχαρωτά.Επίσης οι γονείς βάζουν δώρα και γλυκά μέσα στα

διακοσμημένα αυγά που έχουν διάφορα μεγέθη,και να τα κρύβουν μέ-

σα,έτσι ώστε τα παιδιά να ψάξουν να τα βρουν.

Φινλανδία

Στη Φινλανδία μία εβδο-

μάδα πριν την Κυριακή του Πά-

σχα,τα παιδιά ντύνονται πασχαλινοί

λαγοί,γάτες κ.α.Μαζεύουν κλαδιά

από τα δέντρα που ανθίζουν πρώτα

την άνοιξη και τα στολίζουν με πολύχρωμα χαρτιά και χορτάρι-

α.Επισκέπτονται τους γείτονες,τους φίλους,τους παππούδες,τους συγγε-

νείς,τους δίνουν τα στολισμένα κλαδιά και τους λένε ένα πολύ πα-

λιό,παραδοσιακό ποίημα που εύχεται ευτυχία.

Την ημέρα του Πάσχα οι οικογένειες γιορτάζουν με αρ-

νί,χρωματιστά αυγά και άλλα φαγητά,τα δε παιδιά τρώνε σοκολατένια

αυγά που έχουν ένα παιχνίδι – έκπληξη μέσα.

Νορβηγία

Για τους Νορβηγούς το Πάσχα σημαίνει άνοιξη.Έχουν πιο

πολύ φως όλη την ημέρα,πηγαίνουν για σκι στο βουνό,κάνουν μπάρ-

μπεκιου και περνούν πολλές οικογενειακές στιγμές στο σπί-

τι.Εκεί,παίζουν πολλά επιτραπέζια παιχνίδια και μοιράζονται όμορφες

στιγμές,αφού οι γονείς έχουν την ευκαιρία να μην πάνε στη δουλειά τους

από Μεγάλη Πέμπτη έως και τη Δευτέρα μετά το Πάσχα,ενώ τα παιδιά

δεν πηγαίνουν σχολείο για μια εβδομάδα.

Δανία

Πριν το Πάσχα,τα παιδιά

φτιάχνουν γράμματα διακοσμημένα

με διάφορα χρώματα ή χειροτεχνίες

κομμένες με ψαλίδι και μέσα σε αυτά

τα γράμματα εκτός από ευχές ζωγρα-

φίζουν τόσες τελείες ,όσα είναι τα

γράμματα του ονόματός τους.Το

άτομο που παίρνει το γράμμα πρέπει να μαντέψει ποιος του το

έστειλε.Εάν μαντέψει σωστά,παίρνει ένα δώρο που είναι ένα σοκολατένι-

ο αυγό ή κάτι ανάλογο.

ΤΑ ΕΚ. . .ΛΕΡΑΚΙΑ μαθητ ι κή εφημερ ίδα Απρ ί λ ι ος 2012

Page 13: Εφημερίδα Απριλίου 2012

Αγγλία

Το Μεγάλο Σάββατο το βρά-

δυ την ώρα που τα παιδιά πάνε για

ύπνο,κρύβουν σοκολατένια αυγά μέσα

στο σπίτι και στον κήπο και το πρωί της

Κυριακής τα παιδιά αρχίζουν το κυνηγητό του Πασχαλινού Αυγού.Τους

λένε ότι τους τα έφερε ο Λαγός του Πάσχα.

Σε μερικά μέρη ετοιμάζουν μία πασχαλινή μπάλα σαν αυ-

γό,στην οποία τα παιδιά κρύβουν βρασμένα αυγά.Κυλάνε αυτές τις μπά-

λες κάτω στους λόφους και το παιδί που η δική του μπάλα – αυγό θα

φτάσει στη βάση του λόφου πρώτη,κερδίζει ένα βραβείο.

Οι οικογένειες τρώνε μαζί το Πάσχα αρνί,ενώ τη Μεγάλη Πα-

ρασκευή τρώνε ψάρι,αφού είναι η ημέρα που πέθανε ο Χριστός.

Στην Αγγλία υπάρχει μια παράδοση κατά την οποία όλοι πη-

γαίνουν στην εκκλησία φορώντας τα καλύτερά τους ρούχα και ιδιαίτερα

οι γυναίκες,οι οποίες φορούν ειδικά καπέλα που λέγονται πασχαλινά

μπονέ.Κάνουν παρέλαση με αυτά τα καπέλα και η γυναίκα που φοράει

το ωραιότερο καπέλο,κερδίζει έπαθλο.

Αμερική

Η περίοδος του Πάσχα

αρχίζει με τη Σαρακοστή που είναι 40

ημέρες μετάνοιας και νηστείας για

πολλές εκκλησίες.Την Κυριακή του Πάσχα το δείπνο περιλαμβάνει γαλο-

πούλα,ζαμπόν,πουρέ,σαλάτα,ψωμί και πίτες.Το Μεγάλο Σάββατο οι

γονείς και τα παιδιά βάφουν αυγά σε διάφορα χρώματα και τα βάζουν σε

καλάθια.Οι γονείς κρύβουν τα αυγά έξω από το σπίτι και τα παιδιά παίρ-

νουν άδεια καλάθια και ψάχνουν να βρουν τα αυγά για να τα γεμί-

σουν.Μαζί με τα αυγά είναι συνήθως κρυμμένα και διάφορα γλυκά.Οι

γονείς τους τούς λένε ότι ο Γίγαντας Λαγός του Πάσχα τους έκρυψε τα

αυγά για να τα βρούνε.

Ιταλία

Στην Ιταλία οι εορτασμοί του Πάσχα ποικίλλουν από περιοχή

σε περιοχή παραμένοντας σε γενικές γραμμές πιστοί στη Χριστιανική

Εκκλησία.Κάθε μικρό χωριό έχει τις δικές του εκδηλώσεις για να θυμάται

τα πάθη και την Ανάσταση του Χριστού,και κάθε περιοχή έχει το δικό

του ξεχωριστό τρόπο για να ετοιμάζει τα τυπικά φαγητά του Πάσχα.

Το Πάσχα ακολουθεί μετά τη σαρακοστή,κατά τη διάρκεια της

οποίας δεν τρώνε κρέ-

ας.Τις τελευταίες μέρες

πριν την Κυριακή του

Πάσχα συμβαίνουν

διάφορες τελετουργίες

που υπενθυμίζουν

στους πιστούς τα πάθη

του Χριστού σύμφωνα

με την Καθολική Εκκλησία.Την Κυριακή του Πάσχα ετοιμάζουν πασχαλι-

νό αρνί,ευλογούν τα σπίτια,μοιράζουν αυγά και γλυκά σε σχήμα περι-

στεριού.Τα αυγά συμβολίζουν τη ζωή που ξαναγεννιέται,και επειδή το

Πάσχα συμπίπτει με την άνοιξη,συμβολίζει την αναγέννηση της φύσης.

Σε πολλές περιο-

χές της Ιταλίας,την αυγή της

Μεγάλης Παρασκευής οι

γυναίκες πάνε στην εκκλησία

σερνόμενες στα γόνα-

τα.Συγχρόνως λένε προσευ-

χές και μάλιστα πολλές από

αυτές τις προσευχές είναι πολύ παλιές.

Κάθε χρόνο αναρωτιόμαστε ποια ημερομηνία θα «πέσει» το

Πάσχα,συνήθως για να προγραμματίσουμε τις διακοπές μας ή για να

δούμε πότε… επιτέλους θα κλείσουν τα σχολεία!Ιδού μια σειρά αριθμητι-

κών πράξεων οι οποίες θα σας βοηθήσουν να υπολογίσετε την ημερο-

μηνία αυτής της μεγάλης θρησκευτικής γιορτής.

Υπολογισμός του Πάσχα με απλές αριθμητικές πράξεις

1. Από τον αριθμό του έτους, για το οποίο γίνεται ο προσδιορισμός,

αφαιρούμε τον αριθμό 2.

2. Το υπόλοιπο το διαιρούμε με τον αριθμό 19.

3. Το υπόλοιπο της διαίρεσης το πολλαπλασιάζουμε με τον αριθμό 11.

4. Το γινόμενο του πολλαπλασιασμού το διαιρούμε με τον αριθμό 30.

Το υπόλοιπο της διαίρεσης λέγεται επακτή και συμβολίζεται με το γράμ-

μα ''Ε''

5. Τέλος αφαιρούμε το ''Ε'' από τον αριθμό 44.

6..α.Αν το «Ε»είναι μεγαλύτερο από το 23,το υπόλοιπο της αφαίρεσης

ΤΑ ΕΚ. . .ΛΕΡΑΚΙΑ μαθητ ι κή εφημερ ίδα Απρ ί λ ι ος 2012

Page 14: Εφημερίδα Απριλίου 2012

''44-Ε'' μας δίνει την ημερομηνία της Πασχαλινής Πανσελήνου το μήνα

Απρίλιο του Ιουλιανού Ημερολογίου.

β. Εάν το ''Ε'' είναι μικρότερο ή ίσο με το 23, τότε το υπόλοιπο της αφαί-

ρεσης ''44-Ε'' μας δίνει την ημερομηνία της Πασχαλινής Πανσελήνου το

μήνα Μάρτιο του Ιουλιανού Ημερολογίου.

7. Στην ημερομηνία που βρήκαμε στο 6α ή στο 6β προσθέτουμε 13

ημέρες και βρίσκουμε την ημέρα της Πασχαλινής Πανσελήνου στο Γρη-

γοριανό ημερολόγιο που χρησιμοποιούμε σήμερα.

8. Την αμέσως επόμενη Κυριακή της ημερομηνίας που βρίσκουμε γιορ-

τάζεται το Ελληνικό Ορθόδοξο Πάσχα.

Παράδειγμα για το έτος 2010

1 ) 2010 - 2 = 2008

2 ) 2008 : 19 = 105, υπόλοιπο 13

3 ) 13 * 11 = 143

4 ) 143 : 30 = 4 υπόλοιπο 23

5 ) ''Ε'' = 23 οπότε 44 - 23 = 21

6 ) 21 Μαρτίου

7 ) 21 Μαρτίου + 13 ημέρες = 3 Απριλίου του Γρηγοριανού Ημερολογί-

ου ( που είναι Σάββατο )

8 ) Η αμέσως επόμενη Κυριακή είναι 4 Απριλίου, οπότε γιορτάζουμε το

Πάσχα του 2010.

Επομένως Πάσχα 2010 στις 4 Απριλίου.

Εορτολόγιο Απριλίου

2.Δευτέρα :Τίτος

3.Τρίτη:Ιλλύριος, Ιλλυρία

5.Πέμπτη :Αργυρώ, Αργυρή

6.Παρασκευή:Ευτύχιος, Ευτύχης, Ευτυχία

7.Σάββατο:Σάββατο του Λαζάρου

Λάζαρος, Λάζος

8.Κυριακή :Κυριακή των Βαίων

Βάια, Βάιος, Βάγια, Δάφνη, Δάφνης

9.Δευτέρα :Μεγάλη Δευτέρα

Ιωσήφ, Σήφης, Ιωσηφίνα, Ζοζεφίνα

10.Τρίτη: Μεγάλη Τρίτη

Αναξιμένης, Δημοσθένης, Επαμεινώνδας

11.Τετάρτη:Μεγάλη Τετάρτη

Αντίπας

12.Πέμπτη:Μεγάλη Πέμπτη

Ακάκιος, Κάχι, Ανθούσα

13.Παρασκευή:Μεγάλη Παρασκευή

Γερόντιος

14.Σάββατο:Μεγάλο Σάββατο

Αρίσταρχος

15.Κυριακή:Άγιο Πάσχα

Λεωνίδας, Αναστάσιος, Αναστασία, Ανέστης,Πασχάλης, Πασχαλίνα,

Λάμπρος, Λαμπρινή

16.Δευτέρα:Γαλήνη, Νίκη, Χιονία, Χιονάτη

17.Τρίτη: 3η Διακαινησίμου

Ραφαήλ ,Νικόλαος και Ειρήνη Άγιοι Μυτιλήνης

18.Τετάρτη:Θεοχάρης, Θεοχαρούλα, Χαρούλα

20.Παρασκευή:Ζωοδόχου Πηγής

Ζακχαίος, Ζάκχος, Ζάχος,Ζωή, Ζήσης, Ζησούλα, Ζώης, Ζήσιμος, Ζωϊ-

τσα, Ζωζώ,Πηγή, Κρήνη, Κρηνιώ

22.Κυριακή:Του Θωμά

Ναθαναήλ, Θωμάς, Θωμαή

23.Δευτέρα:Γεωργίου Μεγαλομάρτυρος

Γεώργιος, Γεωργία

24.Τρίτη: Αχιλλέας, Δούκας, Δούκισσα, Ελισάβετ

26.Πέμπτη:Μάρκος

29.Κυριακή:Των Μυροφόρων

Μυροφόρα,Ιάσων, Πάτρα, Πατρούλα, Πατρίτσα

30.Δευτέρα:Αργυρή, Μαλαματένια, Ματίνα

Παγκόσμιες ημέρες Απριλίου

2.Παγκόσμια ημέρα παιδικού βιβλίου,παγκόσμια ημέρα αυτισμού

4.Διεθνής ημέρα κατά των ναρκών

7.Παγκόσμια ημέρα υγείας

22.Ημέρα Γης

23.Παγκόσμια ημέρα βιβλίου

24.Διεθνής ημέρα κατά των πειραμάτων στα ζώα

29.Παγκόσμια ημέρα χορού

ΤΑ ΕΚ. . .ΛΕΡΑΚΙΑ μαθητ ι κή εφημερ ίδα Απρ ί λ ι ος 2012

Page 15: Εφημερίδα Απριλίου 2012

Πάσχα ονομάζεται η μεγάλη γιορτή του ιουδαϊσμού η οποία

καθιερώθηκε ως ανάμνηση της Εξόδου, που ελευθέρωσε τους Εβραίους

από την αιγυπτιακή δουλεία.Μεταγενέστερα υιοθετήθηκε ως εορτασμός

από τους Χριστιανούς αναφορικά με το θάνατο και την ανάσταση

του Ιησού Χριστού.

Το Χριστιανικό Πάσχα και ειδικότερα η Ανάσταση του Χρι-

στού είναι η σπουδαιότερη γιορτή του χριστιανικού εκκλησιαστικού

έτους. Γιορτάζεται την πρώτη Κυριακή μετά την πανσέληνο που ακολου-

θεί την εαρινή ισημερία της 21ης Μαρτίου . Γιορτάζεται η Ανάσταση

του Ιησού Χριστού

Με τον όρο Ανάσταση αναφερόμαστε είτε στην εβδομάδα της

Ανάστασης μέχρι το Σάββατο της Διακαινησίμου, είτε στην περίοδο των

50 ημερών που ακολουθούν την εορτή της Ανάστασης, όπου και η κα-

λούμενη τελευταία ημέρα ( αριθμητικά ) Πεντηκοστή.Η εορτή της Ανά-

στασης του Ιησού Χριστού, λόγω της σπουδαιότητάς της, επηρεάζει το

εορτολόγιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας τόσο 40 ημέρες πριν από αυτό

( Μ εγάλη Τεσσαρακοστή, Τριώδιο) όσο και 50 ημέρες μετά

( π ερίοδος Πεντηκοσταρίου ) .

Μεγάλη Εβδομάδα ή Εβδομάδα των Παθών, ονομάζεται σύμ-

φωνα με το χριστιανικό εορτολόγιο η αμέσως επόμενη εβδομάδα

της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Η Μεγάλη Εβδομάδα αρχίζει από

την Κυριακή των Βαΐων το βράδυ, όπου τελείται η Ακολουθία του Νυμφί-

ου, και τελειώνει το Μεγάλο Σάββατο και είναι αφιερωμένη στα Άγια

Πάθη του Ιησού Χριστού. Ονομάζεται Μεγάλη από την ανάμνηση των

γεγονότων που διαδραματίζονται καθ΄ εκάστη των ημερών αυτής τα

οποία και θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικά για τη χριστιανική θρησκεία.

Στην Ορθόδοξη Εκκλησία, καθεμιά απ' τις μέρες της Μεγάλης

Εβδομάδας είναι αφιερωμένη και σε κάποιο ή κάποια επιμέρους περι-

στατικά των Παθών.

Η Μεγάλη Δευτέρα είναι αφιερωμένη στη μνήμη του Ιωσήφ,

του γιου του Ιακώβ, που αναφέρεται στη Παλαιά Διαθήκη και

στην άκαρπη συκιά, που την καταράστηκε ο Χριστός και ξεράθηκε μ' ένα

του λόγο.

Η Μεγάλη Τρίτη είναι αφιερωμένη στην παραβολή των Δέκα

Παρθένων. Η παραβολή αυτή συμβολίζει την πίστη και την προνοητικό-

τητα. Ψάλλεται το τροπάριο που έγραψε η μοναχή Κασσιανή.

Η Μεγάλη Τετάρτη είναι αφιερωμένη στη μνήμη της αμαρτω-

λής γυναίκας που μετανόησε, πίστεψε στο Χριστό και άλειψε τα πόδια

του με μύρο.

Η Μεγάλη

Πέμπτη είναι αφιερω-

μένη στο Μυστικό

Δείπνο, στην προσευ-

χή στην Γεσθημανή, στην προδοσία του Ιούδα, στη σύλληψη του Ιησού,

στην ανάκριση από τον Άννα, στην άρνηση του Πέτρου και στην καταδί-

κη του Χριστού από τον Καϊάφα.

Η Μεγάλη Παρασκευή είναι αφιερωμένη στα Άγια Πάθη και

στη Σταύρωση.

Το Μεγάλο Σάββατο είναι αφιερωμένο στην Ταφή του Χρι-

στού και στην Εις Άδου Κάθοδο.

Μεγάλη Εβδομάδα και διατροφή

Κατά τη Μεγάλη Εβδομάδα τηρείται αυστηρή νηστεία ακόμα

και το Μεγάλο Σάββατο όπου είναι και το μόνο Σάββατο του έτους που,

σύμφωνα με τους κανόνες της εκκλησίας, δεν καταλύεται το λάδι.

Οι προετοιμασίες για το ορθόδοξο δείπνο της Ανάστασης

ξεκινούν από το Μεγάλο Σάββατο το πρωί δίνοντας τέλος στη νηστεία

της Μεγάλης Εβδομάδας. Αν και αρκετοί ήταν αυτοί που κάθονταν στην

αναστάσιμη λειτουργία το βράδυ του Σαββάτου υπήρχαν πολλοί που

κατέληγαν στο τραπέζι της αγάπης για την ελαφριά σούπα από κοτό-

πουλο, η οποία αντικαταστάθηκε σε πολλούς τόπους από την παραδο-

σιακή μας μαγειρίτσα, μια σούπα φτιαγμένη από τα σπλάχνα του αρ-

νιού, ρύζι και αρωματικά βότανα αλλά και τα σκαλτσούνια ή μελιτίνια, τα

συνοδευτικά γαρδουμπάκια, συκωταριά, ψητό κρέας, κόκκινα αυγά

καθώς και πολλών άλλων φαγητών με τοπικό χαρακτήρα.

Το τραπέζι της Κυριακής του Πάσχα είναι από τα πλουσιότε-

ρα. Με αγάπη το γεμίζουν από όλα τα καλά, με λαμπροκουλούρες, καλ-

τσούνια, λαζαράκια, τσουρέκια, αυγά κ.α. Όλοι μαζί, φίλοι και συγγενείς,

ψήνοντας το αρνί ή το κατσίκι και το κοκορέτσι πίνουν και γλεντούν

γιορτάζοντας την ανάσταση. Το αρνί αποτελεί ένα κατεξοχήν μυθικό

σύμβολο, με την έννοια της αθωότητας και της αγνότητας κυρίως σε

πνευματικό επίπεδο, έτσι με τον διαμελισμό του επιτρέπει στους ανθρώ-

πους την επικοινωνία με αυτή την αγνότητα. Το «παραδοσιακό» Πασχα-

λινό τραπέζι διαφέρει από περιοχή σε περιοχή, αν και σε όλη τη χώρα

αντικατοπτρίζει την ίδια αρχαία σοφία: «τίποτα δεν πάει χαμένο». Αν

κάποιος έχει νηστέψει για 40 ολόκληρες ημέρες, απέχοντας από κρέας

και γαλακτοκομικά, τότε η ιδέα να γευτεί και την τελευταία μπουκιά είναι

ΤΑ ΕΚ...ΛΕΡΑΚΙΑ

μαθητική εφημερίδα Απρίλιος 2012

Page 16: Εφημερίδα Απριλίου 2012

ακόμη πιο σημαντική. Τέλος ένα έθιμο του Πάσχα που έρχεται από τα

αρχαία χρόνια, πριν την γέννηση του Χριστού, είναι το διάβασμα της

«κουτάλας» του αρνιού δηλ. της ωμοπλάτης του ζώου, που λεγόταν ότι

με αυτό μπορούσε ο νοικοκύρης να προβλέψει το μέλλον.

Το τσούγκρισμα των πασχαλινών αυγών, συμβολίζει την Ανά-

σταση του Χριστού, καθώς το αυγό συμβολίζει τη ζωή και τη δημιουργία

που κλείνει μέσα του ζωή. Όταν το κέλυφος του αυγού σπάσει με το

τσούγκρισμα, γεννιέται μια ζωή, έτσι παρομοιάζει το σπάσιμο του τάφου

του Χριστού και την Ανάστασή Του.

Το τσουρέκι, η γνωστή μας λαμπροκουλούρα ζυμώνεται για το

καλό. Οι αγρότες παραχώνουν κομμάτια τσουρεκιού και τσόφλια αυγών

στα χωράφια τους για να ευλογηθεί η σοδειά τους. Οι νοικοκυρές στη

Σίφνο ετοιμάζουν τα παραδοσιακά «πουλιά» και πασχαλινές κουλούρες

σε διάφορα σχήματα ζώων και πουλιών, στολισμένα με κόκκινα αβγά.

Τα πιο γνωστά είναι φυσικά η πλεξούδα, με ή χωρίς κόκκινο αβγό. Οι

πλεξούδες και οι κόμποι προέρχονται από τους ειδωλολατρικούς χρό-

νους ως σύμβολα για την απομάκρυνση των κακών πνευμάτων. Ζύμω-

ναν με μυρωδικά τις κουλούρες της Λαμπρής και τις στόλιζαν με λουρί-

δες από ζυμάρι και ξηρούς καρπούς. Παρόμοιες κουλούρες έφτιαχναν

και στα βυζαντινά χρόνια, τις «κολλυρίδες», που ήταν ειδικά ψωμιά για

το Πάσχα σε διάφορα σχήματα με ένα κόκκινο αυγό στο κέντρο τους.

Το Πάσχα σε

διάφορες γωνιές

τ ης Ελλάδας

Από τη Ρόδο ως τη Χαλ-

κιδική και από τη Σύρο

ως τη Λευκάδα, κάθε

γωνιά της Ελλάδας γιορ-

τάζει το Πάσχα με το δικό της μοναδικό τρόπο. Έθιμα και παραδόσεις

ζωντανεύουν και φέτος το Πάσχα...

ΘΡΑΚΗ

Στις Μέτρες της Θράκης, τα παιδιά φτιάχνουν το ομοίωμα του

Ιούδα και το περιφέρουν στα σπίτια, ζητώντας κλαδιά για να τον κάψουν

την επομένη στον Επιτάφιο.Τη Μεγάλη Παρασκευή η πομπή του Επιτα-

φίου σταματά έξω από ένα παρεκκλήσι, όπου εκεί βρίσκεται έτοιμη η

φωτιά για να καεί ο Ιούδας.Τη στιγμή που ο ιερέας διαβάζει το σχετικό

Ευαγγέλιο ανάβουν τη φωτιά και καίνε το ομοίωμα. Αργότερα θα πά-

ρουν μια χούφτα από εκείνη τη στάχτη και θα τη ρίξουν στα μνήματα.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Στη Θάσο στην Κοινότητα Λιμεναρίων διατηρείται το πανάρ-

χαιο έθιμο ” Για βρέξ ’ Απρίλη μ’ που γιορτάζεται την Τρίτη ημέρα

του Πάσχα. Χορεύουν δημοτικούς χορούς συγκροτήματα απ ’ όλη την

Ελλάδα.

Στην Ιερισσό της Χαλκιδικής το σημαντικότερο Πασχαλινό

έθιμο είναι “Του Μαύρου Νιου τ ’ αλώνι ” . Γιορτάζεται την Τρίτη ημέρα

του Πάσχα, στην ομώνυμη τοποθεσία πάνω στους λόφους.Μετά την

επιμνημόσυνη δέηση και την εκφώνηση του πανηγυρικού της ημέρας, οι

γεροντότεροι αρχίζουν τον χορό.Σιγά-σιγά πιάνονται όλοι οι κάτοικοι και

πολλές φορές ο χορός έχει μήκος τετρακόσια μέτρα.Τραγουδούν και

χορεύουν όλα τα Πασχαλινά τραγούδια και τελειώνουν με τον

“ Καγκελευτό ” χορό, που είναι η αναπαράσταση της σφαγής 400 Ιε-

ρισσιωτών από τους Τούρκους, κατά την επανάσταση του 1821.Ο χο-

ρός περνά κάτω από δάφνινη αψίδα όπου υπάρχουν όπου υπάρχουν

δύο παλικάρια με υψωμένα σπαθιά.Ο χορός στη μέση περίπου του

τραγουδιού διπλώνεται στα δύο με τους χορευτές να περνούν ο ένας

απέναντι από τον άλλο για τον τελευταίο χαιρετισμό.Κατά την διάρκεια

της γιορτής μοιράζονται σε όλους, καφές που βράζει σε μεγάλο καζάνι

“ ζ ωγραφίτικος ” , τσουρέκια και αυγά. Ο χορός επαναλαμβάνεται το

απόγευμα στην κεντρική πλατεία του χωριού.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

Αράχωβα

Ανήμερα του Πάσχα και από το απόγευμα ξεκινάει η περιφο-

ρά της Εικόνας του Αγίου Γεωργίου την οποία συνοδεύουν περί τα 500

άτομα ντυμένα με παραδοσιακές φορεσιές.Την επομένη πραγματοποιεί-

ται αγώνας δρόμου των γερόντων ( ανηφορικός δρόμος ) , οι οποίοι

ξεκινούν από την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου και φτάνουν στο λόφο.

Ακολουθούν χορευτικά συγκροτήματα και το απόγευμα χορεύουν γυναι-

κείοι χορευτικοί σύλλογοι. Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται με κλέφτικα αγω-

νίσματα, όπως το σήκωμα της πέτρας κλπ.

Λιβαδειά

Το πιο χαρακτηριστικό έθιμο της πόλης, είναι το πολύ γνωστό

και μοναδικό “ Πάσχα της Λιβαδειάς ” , που όχι μόνο διατηρείται αλλά

χρόνο με το χρόνο ζωντανεύει μιας και οι νεώτεροι συμμετέχουν με ιδιαί-

τερο μεράκι και κέφι στο έθιμο του “ λ άκκου ” . Μετά την Ανάσταση και

πριν καλά ξημερώσει οι κάτοικοι ετοιμάζουν την φωτιά.Ένας, κάνοντας

το σταυρό του, βάζει φωτιά στο σωρό με τη λαμπάδα της Αναστάσεως.

Οι φλόγες αγκαλιάζουν το σωρό. Με ραντίσματα νερού και συχνό χτύ-

πημα με ένα μακρύ ξύλο, η θράκα είναι έτοιμη για να ψηθούν τα αρνιά.

Το ίδιο γίνεται σε όλους τους “ λάκκους ” και ανεβαίνουν οι καπνοί,

αναρίθμητοι και πυκνοί, σε τέτοιο βαθμό, που σκεπάζουν τον ήλιο που

ΤΑ ΕΚ...ΛΕΡΑΚΙΑ

μαθητική εφημερίδα Απρίλιος 2012

Page 17: Εφημερίδα Απριλίου 2012

στο μεταξύ ανατέλλει.Η πόλη τυλίγεται σε σύννεφα καπνού. Οι φωτιές

είναι έτοιμες και τα αρνιά τοποθετούνται στους “ λάκκους ” . Το γύρισμα

των αρνιών και το γλέντι διαρκεί μέχρι το απόγευμα, το οποίο συμπλη-

ρώνεται με τη συμμετοχή παραδοσιακών χορευτικών συγκροτημάτων

και με την καύση των πυροτεχνημάτων

Αιτωλικό

Την Μ. Παρασκευή πολλοί προσκυνητές επισκέπτονται το ναό

της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, όπου βρίσκεται ο Επιτάφιος, ιστορικό

κειμήλιο του 13ου-14ου αιώνα.Από το πρωί του Μ. Σαββάτου στην κε-

ντρική πλατεία της πόλης αναβιώνουν πολλά από τα έθιμα των κατοίκων

μέχρι αργά το βράδυ της Αναστάσεως που είναι και το αποκορύφωμα

της ημέρας.

Την Κυριακή του Πάσχα κάθε γειτονιά, είναι μία μεγάλη υπαίθρια ψηστα-

ριά, όπου ο χορός και το τραγούδι έχουν τον πρώτο λόγο, ενώ προσφέ-

ρονται κρασί και παραδοσιακοί μεζέδες δωρεάν.

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Λεωνίδιο

Το πιο εντυπωσιακό έθιμο της περιοχής είναι, όταν το βράδυ

της Ανάστασης γεμίζει ο ουρανός από φωτεινά “αερόστατα ” τα οποία

ανυψώνονται από τους πιστούς κάθε ενο-

ρίας.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ

Κύθνος

Το πιο εντυπωσιακό έθιμο του νησιού είναι

αυτό της “ Κούνιας ” . Την Κυριακή του

Πάσχα, στην πλατεία του νησιού, στήνεται

μία κούνια, στην οποία κουνιούνται αγόρια

και κορίτσια ντυμένα με παραδοσιακές στολές. Αυτός ή αυτή που θα

κουνήσει κάποιον, δεσμεύεται ενώπιον Θεού και ανθρώπων για γάμο.Το

βράδυ του Μ. Σαββάτου επικρατεί το έθιμο του “ συχώριου ” , δηλαδή

όλοι όσοι έχουν πεθαμένους συγγενείς φέρνουν στην εκκλησία ψητά,

κρασί και ψωμί, τα οποία έχει “ διαβάσει ” ο παπάς, τα προσφέρουν

στους επισκέπτες και στους κατοίκους του νησιού.

Σύρος

Η Σύρος βιώνει με ιδιαίτερο τρόπο το Πάσχα. Οι δύο Θρη-

σκευτικές της κοινότητες, η Ορθόδοξη και η Καθολική, γιορτάζουν συγ-

χρόνως, με αγάπη κατάνυξη και αμοιβαίο σεβασμό τις Άγιες Μέρες του

Πάσχα.Οι Επιτάφιοι των Καθολικών στην Άνω Σύρο ξεκινούν από τον

Ναό του Αγίου Γεωργίου. Στην Ερμούπολη ο επιτάφιος των Καθολικών

ξεκινάει από τον ιερό Ναό Ευαγγελιστών οι επιτάφιοι των Ορθοδόξων,

από τις ενορίες Αγίου Νικολάου, της Κοιμήσεως και την Μητρόπολη της

Μεταμορφώσεως περιφέρονται και συναντώνται στην Κεντρική Πλατεία

Μιαούλη, όπου γίνεται κατανυκτική δέηση και ψάλλονται τροπάρια της

Μ. Παρασκευής από την χορωδία του Αγίου Νικολάου και Ιεροψάλτες.

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Πάτμος

Στο νησί της Αποκάλυψης επίκεντρο των τελετών και ακολου-

θιών αποτελεί ο “ Νιπτήρας ” . Κάθε χρόνο, στολίζεται με λαμπρές βά-

γιες και πλούσια ποικιλία ανοιξιάτικων λουλουδιών. Την Μ. Πέμπτη,

γίνεται αναπαράσταση του “ Μυστικού Δείπνου ” τουΝιπτήρα, σε κε-

ντρική πλατεία της Χώρας.Το Μ. Σάββατο το βράδυ πριν από την Ανά-

σταση, το Ευαγγέλιο διαβάζεται σε ηρωικό εξάμετρο με κώντιο και την

Κυριακή του Πάσχα στις 3 το απόγευμα, στο Μοναστήρι της Πάτμου

γίνεται η 2η Ανάσταση κατά την οποία το Αναστάσιμο Ευαγγέλιο διαβά-

ζεται σε επτά γλώσσες και από τον ηγούμενο μοιράζονται κόκκινα αυγά

στους πιστούς.

Ρόδος

Το Σάββατο του Λαζάρου, τα παιδιά γυρίζουν από πόρτα σε

πόρτα και τραγουδούν τον “Λάζαρο ” , συγκεντρώνοντας χρήματα και

αυγά για τους ιερείς. Παλαιότερα, αυτή την ημέρα, κανένας γεωργός δεν

πήγαινε στο χωράφι του να εργαστεί, γιατί όπως πίστευαν, ό,τι έπιαναν

θα μαραινόταν.Επιτρεπόταν μόνο η συγκέντρωση ξερών κλαδιών για το

άναμμα των φούρνων τη Μεγάλη Εβδομάδα για το ψήσιμο των κουλου-

ριών. Την ημέρα αυτή επίσης, σε όλα τα σπίτια οι νοικοκυρές φτιάχνουν

στριφτά κουλουράκια, “ τα Λαζαράκια ” , συμβολίζοντας με τον τρόπο

αυτό το σώμα του Λαζάρου που ήταν τυλιγμένο στο σάβανο.

Ύδρα

Την Μ. Παρασκευή γίνεται κάτι το μοναδικό, ο Επιτάφιος της συνοικίας

Καμίνι μπαίνει στη θάλασσα και διαβάζεται η Ακολουθία του Επιταφίου,

δημιουργώντας μία ατμόσφαιρα κατανυκτική.Στη συνέχεια οι Επιτάφιοι

ΤΑ ΕΚ...ΛΕΡΑΚΙΑ

μαθητική εφημερίδα Απρίλιος 2012

Page 18: Εφημερίδα Απριλίου 2012

ΕΠΤΑΝΗΣΑ

Κέρκυρα

Την Μ. Παρασκευή στις 4μ.μ. ξεκινά από την εκκλησία του

Αγίου Γεωργίου στο Παλαιό Φρούριο, ο Επιβλητικός Επιτάφιος. Μέχρι

της 9.30 το βράδυ, από κάθε εκκλησία βγαίνει ο Επιτάφιος με την απα-

ραίτητη μπάντα της κάθε ενορίας, τις χορωδίες, τους πιστούς. Τελευταί-

ος βγαίνει ο μεγαλοπρεπέστατος επιτάφιος της Μητρόπολης. Στις 9 το

πρωί γίνεται η περιφορά του Επιταφίου της Εκκλησίας του Αγίου Σπυρί-

δωνα. Το 1574 οι Βενετσιάνοι απαγόρευσαν στους ορθοδόξους την

περιφορά του την Μ. Παρασκευή, και από τότε οι Κερκυραίοι πραγματο-

ποιούν την περιφορά μαζί με το Σεπτό Σκήνωμα του Αγίου.

Είναι η πιο παλιά και πιο κατανυκτική Λιτανεία που βγαίνει σε ανάμνηση

του θαύματος του Αγίου, που έσωσε τον Κερκυραϊκό λαό από την σιτο-

δεία. Εμπρός πηγαίνει ο Άγιος και ακολουθεί ο Επιτάφιος. Μετά το τέλος

της λιτανείας, ο Άγιος θα παραμείνει στη θύρα του, μέχρι την Τρίτη του

Πάσχα για προσκύνημα. Στις 11 το πρωΐ του Μ. Σαββάτου ο κόσμος

περιμένει την πρώτη Ανά-

σταση.

Όταν τελειώνει η

ακολουθία στη Μητρόπολη,

χτυπούν οι καμπάνες των

εκκλησιών και από τα πα-

ράθυρα των σπιτιών πέ-

φτουν κατά χιλιάδες, πήλινα δοχεία ( μπότιδες ) στους δρόμους, με

μεγάλο κρότο. Αυτό το έθιμο έχει τις ρίζες του στο χωρίον του Ευαγγελί-

ου ‘ Συ δε Κύριε Ανάστησόν με ίνα συντρίψω αυτούς ως σκεύη κεραμέ-

ως ” .

Ένα άλλο επίσης Κορφιάτικο Πασχαλινό έθιμο που αναβιώνει είναι το

“ Μαστέλο ” ( βαρέλι ) . Στην “ P inia ” μαζεύονται οι Φακίνοι, οι αχθο-

φόροι της πόλης, οι Πινιαδώροι, οι οποίοι τοποθετούσαν στη μέση του

πεζοδρομίου ένα ξύλινο βαρέλι.Το στόλιζαν με μυρτιές και βέρντε, του

έβαζαν νερό και αυτοί σκορπισμένοι στο γύρο χώρο, παρακαλούσαν

τους περαστικούςνα ρίξουν νομίσματα για ευχές στο νερό. Όταν πλησία-

ζε η ώρα της πρώτης Ανάστασης, οι Πηνιαδώροι σκορπισμένοι στην

περιοχή της Πιάτσας κυνηγούσαν να βρουν κάποιον να τον ρίξουν στο

βαρέλι.Αυτός μουσκίδι έβρεχε τον κόσμο γύρω του, ενώ περνούσαν οι

μπάντες μας, παίζοντας το αλέγκρο μαρς “ Μη φοβάστε Γραικοί ” . Στο

τέλος έβγαινε ο βρεγμένος με γέλια και χαρές και έπαιρνε τα χρήματα

που είχε το βαρέλι.

Το βράδυ του Μ. Σαββάτου γίνεται η Ανάσταση στην Άνω

Πλατεία – φαντασμαγο-

ρικό, μοναδικό θέαμα.

Όλα τα παράθυρα των

γύρω σπιτιών ανοιχτά με

κεράκια αναμμένα. Τα

παράθυρα των μεγάλων

εξαορόφων σπιτιών, μαζί

με το καταπληκτικό θέμα των χιλιάδων κεριών και των πιστών που πα-

ρακολουθούν την τελετή της Ανάστασης στη μεγαλύτερη πλατεία της

Ελλάδας, συνθέτουν μία μεγαλειώδη εικόνα.

Η Αναστάσιμος Ακολουθία συνεχίζεται στον Ιερό Ναό της Αγίας Παρα-

σκευής ( Πλατύ Καντούνι ) . Την Κυριακή του Πάσχα, από τις 7 το πρωί

κάθε εκκλησίαβγάζει την Ανάσταση με φιλαρμονικές, σχολεία, προσκό-

πους και χορωδίες.

Λευκάδα

Το βράδυ της Μ. Παρασκευής γίνεται στον κεντρικό δρόμο της

πόλης, με κατάληξη την παραδοσιακή, ενετικού στυλ, κεντρική πλατεία,

η περιφορά των επιταφίων των ενοριών, συνοδεία Φιλαρμονικής. Το Μ.

Σάββατο το πρωί, η Φιλαρμονική παίζει στους δρόμους της πόλης χα-

ρούμενους σκοπούς, ενώ οι νοικοκυρές πετούν και σπάζουν έξω από τα

σπίτια τους διάφορα πήλινα αγγεία ( το κομμάτι ) .

ΚΡΗΤΗ

Πριν την ανάσταση, στις Γκαγκάλες Ηρακλείου, όλα τα παιδιά

του χωριού μαζεύουν ξύλα και τα αφήνουν στο προαύλιο της εκκλησίας.

Την παραμονή της Ανάστασης σχηματίζουν ένα βουνό από τα ξύλα και

στην κορυφή έχουν ένα σκιάχτρο με ένα παλιό κουστούμι που υποτίθε-

ται ότι είναι ο Ιούδας και την ώρα που ο παπάς λεει το Χριστός Ανέστη

βάζουν φωτιά και τον καίνε.Η νύχτα γίνεται μέρα από τα πυροτεχνήματα,

η καμπάνα του χωριού χτυπά συνεχώς και μάλιστα οι παλιότεροι λένε

ότι όταν αυτοί ήταν μικροί δεν άφηναν 3 μερόνυχτα την καμπάνα να

σταματήσει γιατί το θεωρούσαν για καλό. Ξυπνούσαν ακόμα και τη νύ-

χτα να πάνε να την χτυπήσουν.

ΤΑ ΕΚ...ΛΕΡΑΚΙΑ

μαθητική εφημερίδα Απρίλιος 2012

Page 19: Εφημερίδα Απριλίου 2012

Η Χίος είναι γνωστή για τη μαστίχα,τις τουλίπες,τις ορχιδέες,τη

φύση της γενικά,και αποτελεί ένα από τα πιο ήρεμα και παρθένα θέρε-

τρα της Ελλάδας.Μπορεί κανείς να την επισκεφτεί όλες τις εποχές του

χρόνου,όμως τα πασχαλινά ήθη και έθιμά της είναι ιδιαίτερα και αξίζει

κάποιος να τα γνωρίσει.

Ρουκετοπόλεμος Βροντάδου

Πάσχα στην Χίο σημαίνει ρουκετοπόλεμος, ένα έθιμο που ξεκινά

από παλιά την εποχή της τουρκοκρατίας και είναι ένας "πόλεμος" ανάμε-

σα σε δύο ενορίες του Βροντάδου, την ενορία του Αγίου Μάρκου και την

ενορία της Παναγίας της Ερειθανής.

Απ' ότι λένε ξεκίνησε από τα παιδιά των δύο ενοριών που

έπαιζαν πετροπόλεμο με σφεντόνες. Στην συνέχεια άρχισαν να εμπλέκο-

νται και οι μεγαλύτεροι με αποτέλεσμα οι σφεντόνες να αντικατασταθούν

απο τα κανονάκια.

Στην αρχή, το βράδυ της Ανάστασης, με τα κανονάκια που

έφερναν οι ναυτικοί από πλοία που παροπλίζονταν, έριχναν κανονιές

από την αυλή της μίας εκκλησίας στην άλλη, για να γιορτάσουν την Ανά-

σταση και με τον δυνατό κρότο τους προσπαθούσαν να σπάσουν τα

τζάμια της "αντίπαλης" εκκλησίας, χρησιμοποιώντας όμως μόνο πυρίτι-

δα. Αφού συνεχίστηκε για αρκετά χρόνια, την Ανάσταση του 1889 για

αδιευκρίνιστους λόγους ο "πόλεμος" αυτός άρχισε να παίρνει ανεξέλε-

γκτες διαστάσεις με τους "αντιπάλους" να χαλάνε τις βοτσαλωτές αυλές

των εκκλησιών για να γεμίσουν με βότσαλα τα κανονάκια και αποτέλε-

σμα να υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχημάτων. Μετά από επέμβαση

των Τούρκων, επειδή φοβήθηκαν για την χρησιμοποίηση των κανονιών

σε πιθανή εξέγερση των κατοίκων, τα κανονάκια κατασχέθηκαν και μετα-

φέρθηκαν στο κάστρο.

Μετά από αυτό το περιστατικό οι ενορίτες των δύο εκκλησιών

άρχισαν να σκέφτονται ένα νέο τρόπο για να συνεχίσουν τον "πόλεμο"

με κάτι εντυπωσιακό αλλά που να μην τους το απαγορεύσουν οι Τούρ-

κοι. Η λύση δόθηκε από τους ενορίτες του Αγίου Μάρκου και τον πυρο-

τεχνουργό Κορακάκης που είχε το εργαστήριό του στην πόλη.

Τους έφτιαξε μερικές ρουκέτες τις οποίες μετέφεραν στο Βροντάδο. Συγ-

χρόνως οι ίδιοι άφησαν να διαρρεύσει το μυστικό τους και στους ενορί-

τες της Παναγίας της Ερειθιανής ώστε να συνεχιστεί ο "πόλεμος".

Με αυτόν τον τρόπο άρχισε η νέα περίοδος του ρουκετοπολέ-

μου. Στην αρχή έπαιρναν τις ρουκέτες από τον Κορακάκη, αλλά γύρω

στο 1900 έμαθαν να τις κατασκευάζουν μόνοι τους. Στην αρχή η ρίψη

των ρουκετών γινόταν από τις σκεπές των εκκλησιών αλλά μετά από

μερικά ατυχή περιστατικά, η ρίψη συνεχίστηκε έως σήμερα από τα χω

από το Γιώργο Βαφειάδη

ράφια γύρω από τις εκκλη-

σίες.

Ο στόχος για

τους Παναγούσους

( ε νορίτες της Παναγιάς

της Ερειθιανής ) είναι ο

τρούλος ( κουμπές ) και

το Λιονταράκι του Αγίου

Μάρκου ( είναι το έμβλημα του Αγίου Μάρκου στην αγιογραφία πάνω

από την κεντρική πύλη του ναού ) και στόχος των Αγιομαρκούσων

( ε νορίτες του Αγίου Μάρκου ) είναι το ρολόι της Παναγιάς της Ερειθια-

νής.

Με εξαίρεση τα χρόνια της γερμανικής κατοχής που για οικο-

νομικούς λόγους κινδύνεψε να σταματήσει και τα πρώτα χρόνια της

δικτατορίας, λόγω απαγόρευσης το έθιμο συνεχίζετε μέχρι σήμερα συ-

γκεντρώνοντας πολλούς επισκέπτες λόγω της μοναδικότητάς του και του

φαντασμαγορικού θεάματος.

Οι «αιώνιοι αντίπαλοι»

Ο ναός του Αγίου Μάρκου χτίστηκε το 16ο αιώνα χωρίς όμως

να είναι γνωστό το ακριβές σημείο. Στην αρχή είχε ένα κλίτος και γύρω

στο 1783 χτίστηκε το δεύτερο κλίτος. Στην διάρκεια της μεγάλης σφαγής

της Χίου το 1822 πυρπολήθηκε από τους Τούρκους και ξαναχτίστηκε το

1845. Στον καταστρεπτικό σεισμό της Χίου το 1881, ο ναός καταστράφη-

κε ολοσχερώς.

Το 1885 ξεκίνησε η ανοικοδόμησή του, ο οποίος μετά την ολοκλήρωσή

του το 1889 έγινε τρίκλιτος. Το 1949 έπαθε σημαντικές ζημιές ο τρούλος

που φτιάχτηκε από

την αρχή.

Μέχρι την δεκαετία

του '50 υπήρχε

ξύλινο τέμπλο το

οποίο αντικαταστά-

θηκε με μαρμάρινο

που είναι έως σήμε-

ρα.

Η Παναγία η Ερειθιανή πήρε το όνομά της από την περιοχή

που βρίσκεται ο Βροντάδος ο οποίος ονομαζόταν Ερύθαι. Είναι από

τους παλαιότερους προσεισμικούς ναούς της Χίου, χωρίς να είναι γνω-

στό πότε ακριβώς χτίστηκε ο πρώτος ναός.

Όταν οι Γενοβέζοι κατέλαβαν την Χίο οικειοποιήθηκαν πολλές από τις

ΤΑ ΕΚ...ΛΕΡΑΚΙΑ

μαθητική εφημερίδα Απρίλιος 2012

Page 20: Εφημερίδα Απριλίου 2012

εκκλησίες του νησιού, μεταξύ των αυτών και την Παναγία την Ερειθιανή,

αλλά το 1660 μετά από προσπάθειες του μητροπολίτη Χίου Ιγνάτιου

Νεοχώρη κατορθώθηκε να παραδοθούν στους Χιώτες οι ορθόδοξοι ναοί

που κατείχαν οι Φράγκοι.

Η Παναγία η

Ερειθιανή είχε γίνει για

ένα διάστημα μοναστήρι,

πριν από το 1821, το

οποίο φιλοξενούσε αρ-

ρώστους και αστέγους

της περιοχής. Στη μεγά-

λη σφαγή της Χίου το

1822 ο ναός πυρπολή-

θηκε και αρκετοί από αυτούς που γλύτωσαν κατέφυγαν στη Σύρο, την

Πελοπόννησο και αλλού, οι οποίοι άρχισαν να επιστρέφουν μετά το

1830.

Μετά την επιστροφή τους οι ενορίτες άρχισαν την ανέγερση

του ναού η οποία ολοκληρώθηκε το 1840. Ο ρυθμός του ναού είναι ένα

μίγμα Βασιλικής και Γοτθικού με βοτσαλωτή αυλή η οποία ολοκληρώθη-

κε το 1892. Το χαρακτηριστικό αρχιτεκτονικό στοιχείο των βοτσαλωτών

αυλών το συναντάμε στο Βροντάδο και στον Κάμπο της Χίου.

Η προετοιμασία του ρουκετοπόλεμου

Η όλη διαδικασία ξεκινά από τα μέσα του καλοκαιριού με τον

σχηματισμό των ομάδων -παρέες- που θα ασχοληθούν με την κατα-

σκευή των ρουκετών. Κάθε ομάδα χρησιμοποιεί το δικό της όνομα όπως

Ίκαρος, Δαίδαλος, Αχέπα, Κόμπρα κ.ά και αποτελείται από τρία έως

πέντε άτομα, κυρίως νεαρής ηλικίας.

Μεγάλο Σάββατο:Μετά τις απαραίτητες προετοιμασίες όλη την περίοδο

όταν έρθει το Μεγάλο Σάββατο οι ομάδες είναι σε εγρήγορση για τις

τελευταίες ετοιμασίες. Μια βόλτα του επισκέπτη στην περιοχή είναι αρκε-

τή για να νοιώσει τι είναι για τους Βρονταδούσους ο ρουκετοπόλεμος.

Έχουν στηθεί οι βάσεις εκτόξευσης των ρουκετών και γίνονται δοκιμαστι-

κές "βολές" για την ακρίβεια του στόχου. Παράλληλα έχουμε και τα πει-

ράγματα μεταξύ των αντιπάλων ομάδων με αρκετό χιούμορ αλλά και

προκλήσεις.

Παλιότερα στην ενορία του Αγίου Μάρκου, το απόγευμα του

Μεγάλου Σαββάτου πραγματοποιούταν παρέλαση των Αγιομαρκούσων

ρουκετατζήδων με τις ρουκέτες στον ώμο, σε όλες τις γειτονιές της ενορί-

ας. Μπροστά πήγαινε ο "μπροστάρης" καβάλα σε άλογο κρατώντας την

ελληνική σημαία. Επικρατούσε μια πανηγυρική ατμόσφαιρα, κάτι σας

γύρος του θριάμβου.Αυτό το κομμάτι του εθίμου αναβίωσε από το 2002.

Τώρα όμως λαμβάνουν μέρος οι ρουκετατζήδες και των δύο ενοριών,

ξεκινώντας το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου από το δημαρχείο με

ανταλλαγή πειραγμάτων, φτάνουν στις ενορίες τους και παίρνουν θέση

μάχης γι' αυτό που θα επακολουθήσει.

Ανάσταση.:Με το προειδοποιητικό σφύριγμα μιας κόρνας ξεκινουν οι

"εχθροπραξίες" αργά το βράδυ με συνεχώς αυξανόμενη ένταση. Οταν

χτυπήσουν οι καμπάνες για την Θεία Λειτουργία της Ανάστασης, σταμα-

τούν τις "εχθροπραξίες" για να μπορέσουν να πάνε οι πιστοί στις εκκλη-

σίες.

Με το άκουσμα του "Χριστός Ανέστη" έχουμε το αποκορύφω-

μα της "μάχης". Εκατοντάδες ρουκέτες εκτοξεύονται από τις αντίπαλες

πλευρές προσφέροντας ένα θέαμα μοναδικό, φανταστικό και εντυπωσι-

ακό. Ο ουρανός γεμίζει από τις φωτεινές τροχιές των ρουκετών, κάνο-

ντας την νύχτα μέρα. Δεν λείπουν βέβαια και οι φωνές και οι πανηγυρι-

σμοί γαι τις όποιες επιτυχίες ώστε να συμπληρωθεί πλήρως το όλο σκη-

νικό.

Κυριακή του Πάσχα:Με τον ερχομό της Κυριακής του Πάσχα οι ρουκετα-

τζήδες ελέγχουν τις απώλειές τους κάνοντας αυτοψία ο ένας στην ενορία

του άλλου. Η συνάντηση των αντιπάλων ομάδων προσφέρει έντονα

πειράγματα για το ποιος είναι ο νικητής, χωρίς όμως να υπάρχει σίγουρη

απάντηση και χωρίς να έχει και τόση σημασία, αφού στον "πόλεμο" αυτό

δεν υπάρχουν χαμένοι.

Ακολουθεί η "συμφιλίωση" των αντιπάλων δίνοντας τα χέρια και κλείνετε

το νέο ραντεβού για την επόμενη χρονιά με θριαμβευτή την αγάπη και

την φιλία.

Επιτάφιος και Ανάσταση στη Νέα Μονή

Η Νέα Μο-

νή της Χίου είναι ένα

παλιό ιστορι-

κό μοναστήρι, που

ιδρύθηκε το 1042 μ.Χ.

και είναι γνωστό πα-

γκοσμίως για τα εξαι-

ρετικής τέχνης ψηφιδωτά του. Εορτάζει κατά την απόδοση της εορτής

της Κοιμήσεως της Θεοτόκου ( 23 Αυγούστου ) .Απέχει 12χ.μ. από την

πόλη της Χίου και βρίσκεται στο κέντρο του νησι-

ου.Το 1990 ανακηρύχθηκε μνημείο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς

της UNESCO.

Η ακολουθία του Επιταφίου και της Ανάστασης γίνεται σε

κατανυκτική ατμόσφαιρα δίχως να υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα,αλλά υπό

το φως των κεριών.Τα τελευταία χρόνια πολλοί ντόπιοι,αλλά και

ΤΑ ΕΚ...ΛΕΡΑΚΙΑ

μαθητική εφημερίδα Απρίλιος 2012

Page 21: Εφημερίδα Απριλίου 2012

τουρίστες,σπεύδουν να προσευχηθούν και να ζήσουν τις ιερές αυτές

μέρες στο μοναστήρι της Νέας

Μονής.

Πρώτη Ανάσταση στον

Ιερό Ναό Ευαγγελίστριας

Με ιδιαίτερη λαμπρό-

τητα γιορτάζεται η Πρώτη Ανά-

σταση το πρωί του Μεγάλου

Σαββάτου στους Ιερούς Ναούς.

Στον Ιερό Ναό Ευαγ-

γελίστριας Χίου, ο παπά Χρι-

στοφόρος με το που ακούγεται

το «Ανάστα ο Θεός, κρίναι την

γην», σκορπάει με τον ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τρόπο του δαφνόφυλλα

,σύμβολα της νίκης του Χριστού.Την ίδια ώρα οι πολυέλαιοι κουνιoύνται

-σαν από σεισμό- και οι πιστοί χτυπούν τις πάγκες, τα στασίδια, συμμε-

τέχοντας με αυτό τον τρόπο στη χαρμόσυνη είδηση της Ανάστασης του

Κυρίου.

Επιτάφιος στην Κυδιάντα

Εδώ και χρόνια, κάθε πρωινό της

Μεγάλης Παρασκευής, το ακατοίκητο

αυτό χωριό της βόρειας Χίου παίρνει

ζωή. Κυδιαντούσοι από όλα τα μέρη

της γης και αναρίθμητοι φίλοι του

μαρτυρικού χωριού, ανταμώνουν για

την περιφορά ενός...πρωινού Επιτα-

φίου!

Ούτε παπάς, ούτε ψαλτά-

δες, ούτε μεγάφωνα, ούτε χορωδίες χρειάζεται το εκκλησάκι του Αγ.

Γιάννη για να λειτουργήσει τη μέρα της Μεγάλης Παρασκευής. Το λιγο-

στό φως των κεριών, ο στολισμένος με αγριολούλουδα επιτάφιος και η

καλή διάθεση των κατοίκων της Λαγκάδας, αλλά και των υπολοίπων

Χιωτών που επισκέπτονται το

εκκλησάκι τη μέρα αυτή, αρ-

κούν για να καλλιεργήσουν

ένα κλίμα ευλάβειας ικανό να

συγκινήσει τον καθένα.

Εκατοντάδες άνθρωποι μα-

ζεύονται για να ψάλουν όλοι

μαζί τα εγκώμια, αλλά και να

φέρουν το γύρο της εκκλησίας κουβαλώντας τον Εσταυρωμένο και τον

επιτάφιο τρεις φορές: την πρώτη για αυτούς που έχουν φύγει, τη δεύτε-

ρη για τους παρευρισκομένους και την τελευταία για τους μελλοντικούς

που θα αναλάβουν τη σκυτάλη. Από τη στιγμή που σημαίνει η καμπάνα

μέχρι το πέρας του τελετουργικού αυτού εθίμου, δε μπορείς παρά να

αισθάνεσαι συγκινημένος από την κατανυκτική αυτή ατμόσφαιρα και

κυρίως ευτυχής που βρέθηκες τη συγκεκριμένη μέρα, στο συγκεκριμένο

μέρος, με τους συγκεκριμένους ανθρώπους.

Συνάντηση Επιταφίων στην πόλη της Χίου

Ένα ακόμα έθιμο που μπορούν να παρακολουθήσουν όσοι

δε θέλουν να απομακρυνθούν από την πόλη της Χίου είναι αυτό

του...μεγαλοπρεπές ραντεβού που δίνουν οι Επιτάφιοι τεσσάρων ενο-

ριών της πόλης στην κεντρική πλατεία.

Το κάψιμο του Ιούδα στα Μεστά

Μεγάλο ενδιαφέρον έχει και το έθιμο του καψίματος του Ιούδα

το βράδυ της Ανάστασης στα Μεστά, στο οποίο μπορείτε και να συνει-

σφέρετε μαζεύοντας το πρωί του Μ. Σαββάτου ξύλα για τον αναστάσιμο

φανό.

Αξίζει επίσης να επισκεφτείτε την εντυπωσιακή εκκλησία Των

Ταξιαρχών,η οποία είναι η πέμπτη μεγαλύτερη εκκλησία σε μέγεθος

στην Ελλάδα και η μεγαλύτερη στη Χίο.Είναι αφιερωμένη στους Ταξιάρ-

χες Μιχαήλ και Γαβριήλ και οι ντόπιοι συνήθως αποκαλούν το ναό με το

όνομα "Μεγάλος Ταξιάρχης" για να τον διακρίνουν από την παλαιότερη

εκκλησία των Ταξιαρχών που σήμερα ονομάζουν "Παλιό Ταξιάρχη".

Όποιο μέρος του νησιού και να επισκεφτείτε τις Άγιες ημέρες

του Πάσχα ένα είναι σίγουρο….Η διαμονή σας στη Χίο θα σας μείνει

αξέχαστη και σίγουρα θα θέλετε να επιστρέψετε σε αυτή.

Σας ευχόμαστε Καλό Πάσχα!

ΤΑ ΕΚ...ΛΕΡΑΚΙΑ

μαθητική εφημερίδα Απρίλιος 2012

Page 22: Εφημερίδα Απριλίου 2012

Το Πάσχα έχει σχεδόν φτάσει και τα κουνέλια έχουν την

τιμητική τους.Ας γνωρίσουμε μερικά διάσημα κουνέλια,που δεν απο-

λαμβάνουν τη δόξα τους μόνο τις πασχαλινές μέρες,αλλά υπερηφα-

νεύονται δεκαετίες τώρα

για την παγκόσμια φήμη

τους!

Μπαγκς Μπάνι

Ο Μπαγκς Μπάνι,

ο αλανιάρης και σκανδαλιά-

ρης γκρι λαγός, είναι ένας από τους δημοφιλέστερους ήρωες των κινου-

μένων σχεδίων. Υπήρξε το αντίπαλο δέος του Μίκυ Μάους, στην προ-

σπάθεια της Warner να ανταγωνισθεί τη Disney.

Γεννήθηκε στις αρχές του 1940 στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρ-

κης, από τη συνεισφορά τεσσάρων σχεδιαστών ( Μπομπ Κλάμπετ,

Τσακ Τζόουνς, Φριζ Φρίλενγκ, Ρόμπερτ ΜακΚίμσον ) και του ηθοποιού

Άρθουρ Ντέιβις, που δάνεισε τη φωνή του. Το πλήρες όνομά του είναι

Τζορτζ Γουάσινγκτον Μπάνι. Έγινε, όμως, γνωστός με το παρατσούκλι

Μπαγκς ( τρελούτσικος ) . Η προφορά του είναι ένα μίγμα κάποιου που

ζει μεταξύ Μπρονξ και Μπρούκλιν.

Ο σκανδαλιάρης λαγός βρίσκεται σε διαρκείς κόντρες με

τους Έλμερ Φαντ, Γιοσεμάιτ Σαμ, Μάρβιν τον Αρειανό, Ντάφι Ντακ και

Γουάιλ Κογιότ, από τις οποίες πάντα βγαίνει κερδισμένος. Ο Τσακ Τζό-

ουνς ανησυχούσε αρχικά για την αποδοχή που θα έχει στο κοινό ένας

επιθετικός χαρακτήρας, που θα έβγαινε πάντα νικητής. Γι' αυτό έκανε

τον Μπαγκς Μπάνι ένα συμπαθητικό ήρωα και τους ανταγωνιστές του

πονηρούς, θρασείς και απειλητικούς.

Ο Μπαγκς Μπάνι σε πρώτη μορφή εμφανίστηκε στη μεγάλη

οθόνη το 1938. Η αληθινή προσωπικότητά του αναδύθηκε στην ταινία

του σπουδαίου καρτουνίστα Τεξ Άβερι Ένας άγριος λαγός, που έκανε

πρεμιέρα στις 27 Ιουλίου 1940. Ο λαγός βγαίνει από τη φωλιά του για να

πει στον Έλμερ Φαντ την περίφημη ατάκα «Eh, what's up, doc?», που

αποτελεί έκτοτε το σήμα κατατεθέν του, μαζί βεβαίως με το καρότο του.

Τη δεκαετία του '40 ο Μπαγκς Μπάνι ήταν αρκετά δημοφιλής

μέσα από τις σειρές κινουμένων σχεδίων Looney Tunes και Merrie Mel-

odies, που παίζονται μέχρι τις μέρες μας από τα τηλεοπτικά κανάλια.

Την τελευταία εικοσαετία ο Μπαγκς Μπάνι έκανε αισθητή την

παρουσία του σε ταινίες μεγάλου μήκους. Το 1988 συναντά για πρώτη

φορά στη μεγάλη οθόνη τον μεγάλο του αντίπαλο στο ταμείο Μίκυ Μά-

μας τα συστήνει ο Γιώργος Μονιούδης

ους, στην ταινία του Ρόμπερτ Ζεμέκις «Ποιος παγίδεψε τον Ρότζερ Ρά-

μπιτ». Το 1996 συμπρωταγωνιστεί με τον σπουδαίο μπασκετμπολίστα

Μάικλ Τζόρνταν στην ταινία του Τζο Πίτκα «Διαστημικά Καλάθι-

α» ( Space Jam ) και το 2003, υπό τη σκηνοθετική καθοδήγηση του

Τζο Ντάντε, αναζητά με τους άλλους ήρωες των Looney Tunes το μυθι-

κό διαμάντι του Μπλε Πιθήκου στις ζούγκλες της Αφρικής, στην περιπέ-

τεια «Looney Tunes: Επιστροφή στην δράση».

Λευκό Κουνέλι

Το Λευκό Κουνέλι είναι ένας

φανταστικός ήρωας στο βιβλίο “ Η

Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων» του Lewis Caroll.Εμφανίζεται στην

αρχή του βιβλίου,στο κεφάλαιο 1 ,φορώντας ένα γιλέκο,κρατώντας ένα

ρολόι και μουρμουρίζοντας πανικόβλητος «Ωχ!Είμαι αργοπορημέ-

νος,έχω αργήσει πολύ!»Η Αλίκη τον ακολουθεί στην τρύπα και καταλή-

γει στη Χώρα των Θαυμάτων.Το Λευκό Κουνέλι παρουσιάζεται και πάλι

στα τελευταία κεφάλαια,ως κήρυκας του Βασιλιά και της Ντάμας Κούπα.

Στην ταινία «Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων» ( 1951 ) του

Walt Disney,το Λευκό Κουνέλι εμφανίζεται και πάλι με τη διάσημη πρό-

τασή του και φαίνεται να έχει τη μέγιστη λογική από όλους τους χαρα-

κτήρες του έργου.Ο Τρελοκαπελάς προσπαθεί να «διορθώσει» το ρολόι

του Λευκού Κουνελιού που διακηρύσσει πως είναι «ακριβώς δύο ημέρες

αργά».Πολύ πετυχημένη ήταν η εμφάνισή του και στην επανέκδοση της

ταινίας από τον Τιμ Μπάρτον με τον Τζόνι Ντεπ στον πρωταγωνιστικό

ρόλο.

ΤΑ ΕΚ...ΛΕΡΑΚΙΑ

μαθητική εφημερίδα Απρίλιος 2012

Page 23: Εφημερίδα Απριλίου 2012

To Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου ( γνωστό

ως EURO ) είναι η κυριότερη Ευρωπαϊκή διοργάνωση ποδοσφαί-

ρου εθνικών ομάδων και διοργανώνεται από την ΟΥΕΦΑ. Διεξάγεται

κάθε τέσσερα χρόνια από το1960. Από το 1984 και επίσημα από το

1991 διεξάγεται και ευρωπαϊκό πρωτάθλημα γυναικών.

Η ιδέα για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού πρωταθλήματος

εθνικών ομάδων υπήρχε από το 1927 και ανήκε στο Γάλλο Ανρί Ντελο-

νέ, παλιό ποδοσφαιριστή και διαιτητή που τότε ήταν αναπληρωτής πρό-

εδρος της ΦΙΦΑ. Όμως, οι συνθήκες δεν ήταν ώριμες.

Στην πρώτη διοργάνωση δήλωσαν συμμετοχή μόνο 17 χώ-

ρες, με απούσες τις πιο δυνατές ομάδες της Ευρώπης. Δεν δήλωσαν

συμμετοχή: οι τέσσερις βρετανικές ομοσπονδίες

( Αγγλία, Σκοτία, Ουαλία, Βόρεια Ιρλανδία ) , η παγκόσμια πρωταθλή-

τρια του 1954 Δυτική Γερμανία, η φιναλίστ του Παγκοσμίου Κυπέλ-

λου 1958 Σουηδία, η Ιταλία και η Ολλανδία. Η τελική φάση έγινε

στη Γαλλία τον Ιούλιο του 1960 και πρώτη νικήτρια ήταν η Σοβιετική

Ένωση.

Η επιτυχία της διοργάνωσης και η απήχηση που είχε στους

φιλάθλους είχαν ως αποτέλεσμα στο δεύτερο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα

να συμμετάσχουν όλες οι χώρες μέλη της ΟΥΕΦΑ.

Το 1996 οι ομάδες της τελικής φάσης έγιναν δεκαέξι, που

προκρίνονται από προκριματικούς ομίλους, ενώ η διοργανώτρια χώρα

συμμετέχει απευθείας στην τελική φάση. Το 2000 (Βέλγιο / Ολλανδία )

και το 2008 ( Αυστρία / Ελβετία ) η τελική φάση ανατέθηκε σε δύο χώ-

ρες. Οι 16 ομάδες της τελικής φάσης αγωνίζονται σε τέσσερις ομίλους.

Στη συνέχεια οι δυο πρώτες κάθε ομίλου αγωνίζονται στα προημιτελικά

σε αγώνες νοκ άουτ ως τον τελικό.

Ομάδες τελικής φάσης

1960 ως 1976: 4 1996 ως 2012: 16

1980 ως 1992: 8 2016 :ως 24

Τίτλοι ανά χώρα

Πρωταθλήματα 3:Γερμανία ( 1972,1980,1996 )

Πρωταθλήματα 2:Ισπανία ( 1964,2008 )

Γαλλία: ( 1984,2000 )

από τον Πέτρο Στρουμπάκη

Πρωτάθλημα 1:ΕΣΣΔ ( 1960 ) , Ιταλία

( 1 968 ) ,Τσεχοσλοβακία ( 1976) ,

Ολλανδία ( 1988 ) ,Δανία ( 1992 ) ,

Ελλάδα ( 2004 )

Το αξέχαστο «Euro 2004»

Το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα

ποδοσφαίρου 2004, ή αλλιώς Euro 2004,

διεξήχθη στα γήπεδα της Πορτογαλίας από

τις 12 Ιουνίου ως τις 4 Ιουλίου 2004. Ήταν η

12η διοργάνωση ευρωπαϊκού πρωταθλήμα-

τος της ΟΥΕΦΑ. Πήραν μέρος 16 εθνικές

ομάδες. Απ' αυτές η Πορτογαλία προκρίθη-

κε αυτόματα ως διοργανώτρια χώρα ενώ οι

υπόλοιπες 15 πέρασαν από μια προκριματι-

κή φάση στην οποία μετείχαν 50 ομάδες. Το

τρόπαιο κατέκτησε η Ελλάδα, ενάντια σε όλα τα προγνωστικά. Μετείχε

μόλις για δεύτερη φορά σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος

( μ ετά το 1980 ) και ήταν ένα από τα αουτσάιντερ του τουρνουά. Έκανε

την πρώτη έκπληξη στην πρεμιέρα, νικώντας με σκορ 2-1 τη διοργανώ-

τρια Πορτογαλία. Στη συνέχεια υπό την καθοδήγηση του Ότο Ρεχά-

γκελ και με όπλο την πολύ καλή άμυνα προκρίθηκε στα προημιτελικά,

απέκλεισε διαδοχικά τη Γαλλία και τη Τσεχία και έφτασε στον τελικό της

4ης Ιουλίου. Εκεί συνάντησε πάλι την Πορτογαλία και την κέρδισε για

δεύτερη φορά με 1-0 και σκόρερ τον Άγγελο Χαριστέα.

To πανηγύρι που στήθηκε σε

όλη την χώρα ήταν ο προάγγελος για το

υπέροχο αθλητικό καλοκαίρι που περί-

μενε την Ελλάδα,μιας και τον Αύγουστο

στην Αθήνα θα διεξάγονταν οι Ολυμπι-

ακοί Αγώνες.

Το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα

2012 θα διεξαχθεί στα γήπεδα της Πο-

λωνίας και της Ουκρανίας από τις 8

Ιουνίου ως την 1η Ιουλίου.Οι δύο χώρες φιλοξενούν για πρώτη φορά τη

διοργάνωση,η οποία είναι η 14η στην ιστορία της.

Τ Α Ε Κ. . . Λ Ε Ρ ΑΚ Ι Α μαθητ ι κή εφημερ ίδα Απρ ί λ ι ος 2012

Page 24: Εφημερίδα Απριλίου 2012

Εξάρτηση από τα ναρκωτικά

Πολλοί άνθρωποι είναι εξαρτημένοι από τα ναρκωτικά στις

μέρες μας.Πολλά παιδιά κάτω των 18 ετών κάνουν χρήση διαφόρων

ουσιών κάνοντας έτσι κακό στην υγεία τους,ενώ στους ενήλικες το πρό-

βλημα αυξάνεται χρόνο με το χρόνο.Μερικά είδη ναρκωτικών είναι η

ινδική κάνναβις,τα χάπια

έκσταση,η κοκαϊνη,το

κρακ,η ηρωίνη,τα ηρεμι-

στικά κ.α.

Το χασίς

προέρχεται από το φυτό

της Ινδικής κάνναβις.Η

χρήση των παρασκευασμάτων αυτών ονομάζεται χασισοποτία, ο δε

χρήστης ή εξαρτημένος στη συνήθεια της μέθης με χασίσι ονομάζεται

χασισοπότης, κοινώς χασικλής. Το είδος αυτού του ναρκωτικού είναι

νόμιμο στην Ολλανδία,γιατί έχει αποποινικοποιηθεί.Εκεί υπάρχουν τα

coffee shops,όπου ο καθένας μπορεί ελεύθερα να καπνίσει το

«τσιγάρο» του.

Η κοκαϊνη είναι το λεγόμενο «ναρκωτικό των πλουσίων».Είναι

ένα πολύ επικίνδυνο,λευκού χρώματος ναρκωτικό,το οποίο παράγεται

από τα φύλλα του θάμνου κόκα.Προκαλεί ισχυρή ψυχική έξαψη,και γι΄

αυτό όποιος το δοκιμάσει δεν

μπορεί στη συνέχεια να προ-

βλέψει ή να ελέγξει την εξάρ-

τηση από αυτό.Οι τρόποι με

τους οποίους χρησιμοποιείται

η κοκαϊνη είναι η ενδοφλέβια

χρήση,η εισπνοή από τη μύτη

και το κάπνισμα.Το κρακ είναι

ναρκωτικό παράγωγο της

κοκαϊνης που προκαλεί έντονο

εθισμό στο χρήστη και χρησι-

μοποιείται για κάπνισμα.

Όταν η κοκαϊνη

εισπνέεται από το ρουθού-

νι,απορροφάται από τους

ιστούς της μύτης και από εκεί περνάει στο αίμα.Παρ΄ όλα αυτά,ο εθισμός

είναι γρηγορότερος και μεγαλύτερος ,όταν η κοκαϊνη περνάει στον οργα-

νισμό μέσω του καπνίσματος ( κρακ ) .

γράφει η Χρυσάνθη Θλιβίτη

Τα χάπια έκσταση έχουν δραματικές επιδράσεις στον εγκέφα-

λο,αφού επιδρούν στον ψυχισμό και δημιουργούν ψευδαισθή-

σεις.Ταυτόχρονα προκαλούν πολλές εγκεφαλικές λειτουργίες και δημι-

ουργούν βλάβη στο κεντρικό νευρικό σύστημα.

Δυστυχώς η χρήση αυτού

του ναρκωτικού έχει αυξηθεί δραματι-

κά ανάμεσα στους νέους,λόγω του

χαμηλού κόστους του.Οι νέοι έλκονται

από αυτό,καθώς αυξάνει το επίπεδο

της ενεργητικότητας του χρήστη,και

στη συνέχεια με ένα μηχανισμό ψευ-

δαισθήσεων,προκαλεί τεχνητό μηχανι-

σμό ευφορίας.

Η ηρωίνη παρουσιάστηκε στην αγορά για γενική ιατρική χρή-

ση και αναγνωρίστηκε στις αρχές σαν ένα καταπραϋντικό του βήχα και

αποτελεσματικό αναλγητικό. Στην συνέχεια όμως αποδείχτηκε ότι έχει

μεγαλύτερες εξαρτησιογόνες ιδιότητες .

Η ηρωίνη προκαλεί μια σειρά άμεσων επιδράσεων που ποικίλουν μετα-

ξύ χρηστών :ανακούφιση από τον πόνο,ευφορία,ναυτία ή εμε-

τό,αναστολή αναπνοής,δυσκοιλιότητα κ.α.Αρχικά, η ηρωίνη επιδρά

αμέσως στον ανθρώπινο μυαλό, ώστε ο χρήστης να αισθάνεται μια

τονωτική <<εγρήγορση >>. Έπειτα, καταστέλλονται οι λειτουργίες του

κεντρικού νευρικού συστήματο

Με μια μέτρια δόση, το άτομο αισθάνεται ζεστό, νυσταλέο και

διψασμένο, καθώς η αναπνοή του αναστέλλεται. Με μια υψηλή δόση, η

αναπνοή του χρήστη γίνεται πιο στενάχωρη, οι κόρες των ματιών συ-

στέλλονται στο μέγεθος της κεφαλής μιας καρφίτσας, το δέρμα κρυώνει,

ιδρώνει και γίνεται μπλε. Οι μεγαλύτερες ποσότητες μπορούν να δυσκο-

λέψουν ακόμη περισσότερο την αναπνοή και την δραστηριότητα του

κεντρικού νευρικού συστήματος, με αποτέλεσμα ο χρήστης να πέσει σε

κόμμα ή ακόμη και να πεθάνει.

Η απεξάρτηση από τις ναρκωτικές ουσίες είναι συνήθως μια

μακροχρόνια και επίπονη προσπάθεια και για τον ίδιο τον ασθενή αλλά

και για το οικογενειακό του περιβάλλον. Είναι λοιπόν απαραίτητο για να

βοηθήσουμε το χρήστη να απευθυνθούμε σε ειδικούς επιστήμονες και

σε κατάλληλα κέντρα αποτοξίνωσης και απεξάρτησης από ουσίες.

ΤΑ ΕΚ...ΛΕΡΑΚΙΑ

μαθητική εφημερίδα Απρίλιος 2012

Page 25: Εφημερίδα Απριλίου 2012

Κ Ρ Ι Ο Σ 2 1 / 3 - 1 9 / 4 Αποκ τάς περ ισσότερη επι κο ι -νων ία , αγαπητέ Κρ ιέ , κα ι α -πολαμβάνε ι ς το θαυμασμό του περ ίγυρού σου . Βάλ ε νέες

β άσε ι ς στα σχέδ ιά σου κ α ι μην δώσε ι ς σημασ ία σε σχό -λ ια που μπορε ί να γ ί νουν . Η συνα ισθηματ ικ ότητά σου θα ε ί να ι στα ύψη, γ ι ’ αυ τό κ αλ ό θα ε ί να ι να την περ ιο -ρ ίσε ι ς κα ι να δε ι ς τ ι ς κα ταστάσε ι ς ρεαλ ιστ ικ ά . Θα πλα ι -σ ιωθε ί ς από πρόσωπα που αγαπάς κα ι σε αγαπούν . Κα ιρός να αναθερμανθούν κ άπο ιες σχέσε ι ς , που ήταν λ ίγ ο περ ί εργ ες .

Τ ΑΥ Ρ Ο Σ 2 0 / 4 – 2 0 / 5 Η σχέση σου με τους άλλ ους , ε ι δ ικά με φ ι λ ικ ά σου ά τομα, θα παρουσιάσε ι μ ια εκ ρηκ τ ικ ότητα , μ ε δυσάρε-στα αποτελέσματα κα ι γ ι α τ ι ς δύο πλευρές. Απόφυγ ε τ ι ς β ιαστ ικ ές αποφάσε ι ς ή τ ι ς σπασμωδ ικ ές ενέργ ε ι ε ς . Στη δουλ ε ιά σου , φ ίλ ε Ταύρε , κάπο ια σχέδ ια ή αλλαγές που θέλε ι ς να κ άνε ι ς , καλ ό θα ε ί να ι να τα αφήσε ι ς γ ια αργ ό -τερα. Στα ο ικ ονομ ικ ά σου τα πράγματα ε ί να ι κ αλύ τερα, αλλά απόφυγ ε να κάνε ι ς περ ι τ τ έ ς αγ ορές.

Δ Ι Δ ΥΜ Ο Ι 21 /5 - 21 /6

Απρόσμενα νέα θα σου φτ ιά ξουν τη δ ιάθεση, αγ απητέ Δ ίδυμε . Ο ι λύσε ι ς που αναζ ητάς σου έρχοντα ι ουρανο-κ ατέβ ατες κα ι σε π ιάνε ι μ ια πελ ώρ ια αγ ωνία , γ ι α να πραγματοποιήσε ι ς τους στόχους σου . Ξ έφυγ ε από τους κ αθημερ ι νούς σου ρυθμούς , οργ ανώνοντας ένα ταξ ίδ ι ή κ άνοντας κά τ ι κ αλ ό γ ια τον εαυ τό σου . Φέρε ένα αέρα ανανέωσης στη ζ ωή σου κα ι άρχ ισε να βλ έπε ι ς τα πράγ -ματα π ιο θε τ ι κά κα ι α ισ ιόδοξα , γ ι α τ ί αυ τό απα ι τε ί η πα -ρούσα περ ίοδος.

Κ ΑΡ Κ Ι Ν Ο Σ 2 2 / 6 - 2 2 / 7

Μην κάνε ι ς β ιαστ ικ ές κ ι νήσε ι ς , αγ απητέ Καρκ ί νε , κ α ι προσπάθησε να β άλ ε ι ς προγ ραμματ ισμό σε ό , τ ι κάνε ις . Η ευελ ιξ ία κα ι η δ ιπλ ωματ ία σου , θα κ άνουν ακ όμα κα ι πρόσωπα που δ ιαφωνούν μαζ ί σου , τελ ικ ά να συμφωνή-σουν . Δες τ ι ς κα ταστάσε ι ς από μ ία άλλ η σκ οπ ιά . Μήπως μερ ικ ά πράγματα δεν τα βλέπε ι ς όπως ε ί να ι κα ι η μεγά -λ η ευα ισθησ ία που έχε ι ς , σε παρασύρε ι σε λανθασμένα συμπεράσματα ;

Λ Ε Ω Ν 23 /7 - 2 2 /8 Ο μήνας θα κυλ ήσε ι πολύ κ αλά κα ι μ ε αρκ ε τή α ισ ιοδοξ ία γ ια εσένα , αγ απητέ Λέοντα . Με το ταλ έντο που έχε ι ς , θα κ α ταφέρε ι ς πράγματα , που στον παρελθόν δεν επ ιχε ι -ρούσες καν να σκεφτε ί ς να πραγ ματοπο ιήσε ι ς . Ό, τ ι σκ ε -φτε ί ς , μπορε ί ς να το κα ταφέρε ι ς , αλλά μην κ α ταπ ιάνε -σα ι με όλα μαζ ί , γ ι α τ ί θα τα χάσε ι ς . Θα δεχτε ί ς μ ε ευ -γ νωμοσύνη την υποστήρ ι ξη των δ ι κών σου α τόμων κα ι θα ν ιώσε ι ς μ εγαλ ύ τερη ψυχ ι κ ή γαλήνη .

Π ΑΡ Θ Ε Ν Ο Σ 2 3 /8 - 2 2 /9

Ο εκ νευρ ισμός που θα έχε ις θα συνεχ ιστε ί κ α ι αυ τό το μήνα, λόγ ω της ανάδρομης κ ί νησης του κ υβερνήτη σου Ερμή , που σου βάζε ι συνεχώς τρ ικλ οποδ ι ές . Μπορε ίς όμως να αποφύγε ι ς τ ι ς τρ ιβ ές κ α ι το ανάλ ογ ο στρες , μ ε δ ιπλωματ ικ ό τρόπο. Άφησε να δράσουν ο ι θε τ ικ ές επιρ -ροές , που θα σε τονώσουν ψυχοσωματ ικ ά . Το σημαντ ι -κ ότερο από όλ α ε ί να ι ό τ ι , σ την τ ελ ικ ή , εσύ θα πε τύχε ι ς όλα αυ τά που έχε ι ς μέσα στο μυαλ ό σου . Μόνο μην ξε -χν ι έσα ι κα ι παραμελ ε ίς τον εαυ τό σου .

Ζ Υ Γ Ο Σ 2 3 / 9 - 2 3 / 10

Αγ απητέ Ζυγέ , μην αφήνε ις να σε επηρεάζ ουν άνθρωπο ι του κ οντ ι νού σου , φ ιλ ικ ού ή κ α ι ακ όμη του ο ικ ογ ενε ια -κ ού σου περ ιβ άλλ οντος, γ ια τ ί λ όγ ω του γεν ικ ότερου αρνητ ικ ού κλ ίματος που κ υρ ιαρχε ί , θα σου με ταφέρουν την απα ισ ιοδοξ ία τους. Μην ανακατεύεσα ι στ ι ς δ ικές τους κα ταστάσε ι ς , γ ια τ ί από την μ ια δεν μπορε ί ς να κά -νε ι ς τ ίποτα γ ια να τους β οηθήσε ι ς κ α ι από την άλλ η σε ρ ί χνουν κ α ι σένα ψυχολογ ικ ά . Ασχολ ήσου με τ ι ς δ ικές σου ανάγκες .

Σ Κ Ο Ρ Π Ι Ο Σ 2 4 / 10 - 22 /1 1 Αγ απητέ Σκ ορπ ι έ , κ αλ ό θα ε ί να ι να ασχολ ηθε ί ς με κά-πο ια φυσ ικ ή δραστηρ ιό τητα ή άθλ ημα , προκε ιμ ένου να δ ια τηρηθε ί η ισορροπ ία μεταξύ της ψυχολ ογ ικ ής κα ι της σωματ ικ ής σου ηρεμ ίας . Ευ τυχώς , θα υπερ ισχύε ι μ ια τάση δ ιακ ρ ι τ ικ ότητας από τη μερ ιά σου , που θα σε οδη-γ ήσε ι γεν ικ ά σε καλύ τερες κ ο ι νων ικές επαφές κ α ι θα β ελ τ ιώσε ι τ ι ς ήδη υπάρχουσες φ ιλ ί ε ς σου .

Τ Ο Ξ Ο Τ Η Σ 2 3 / 11 - 21 /12 Τα πράγ ματα πα ίρνουν τον δρόμο τους κ α ι βασ ικ ό ρόλ ο θα πα ί ξουν ο ι κα ταστάσε ις στο σπί τ ι κα ι η στάση που θα ακ ολ ουθήσε ι ς , γ ια να τ ι ς β ελ τ ιώσε ι ς . Ε ί να ι αλ ήθε ια πως κ άπο ια πρόσφατα γεγονότα δεν σε έχουν β ρε ι σε ε το ιμότητα , αλλ ά από ό, τ ι φα ί νε τα ι , εσύ θα μπορέσε ις σύντομα να φέρε ι ς τα πράγματα στα μέ τρα σου .

ΑΙ Γ Ο Κ Ε Ρ Ω Σ 22 /1 2 - 1 9 / 1 Μπορε ί να α ισθάνεσα ι ό τ ι ε ίσα ι σε απομόνωση, αγαπητέ Α ιγ όκ ερε , κα ι ό τ ι δεν έχε ι ς την υποστήρ ι ξη που θέλ ε ις από τους δ ικ ούς σου ανθρώπους. Καλ ό θα ε ί να ι να αρ -χ ίσε ι ς πάλ ι να κ άνε ι ς δημόσ ι ες σχέσε ι ς . Φρόντ ισε παρα -πάνω τον εαυ τό σου , γ ια τ ί τον έχε ι ς παραμελ ήσε ι τον τ ελευ τα ίο κ α ιρό. Θα κ αταλάβε ι ς ό τ ι μπορε ί ς να συνεν -νοηθε ί ς απόλυτα με τον περ ί γυρό σου κα ι θα έχε ι ς κα ι μ εγάλ η ενεργ ητ ικ ότητα , που πρέπε ι να εκμε ταλλ ευ τε ίς προς όφελ ός σου .

Υ Δ Ρ Ο Χ Ο Ο Σ 2 0 / 1 - 1 9 / 2 Πρέπε ι να δε ί ξ ε ι ς τ εράστ ια προσοχή σε ό , τ ι κ ι αν κ ά -νε ι ς , αγαπητέ Υδροχόε . Θα ν ιώθε ις ό τ ι μ ερ ικ ές φορές πν ί γεσα ι κα ι δεν μπορε ί ς να μ ιλ ήσε ι ς . Καλ ό θα ε ί να ι να μην δ ί νε ι ς σημασ ία σε ό , τ ι ακούς. Αφι έρωσε λ ίγ ο χρόνο στον εαυ τό σου κα ι φρόντ ισε να χαλ αρώσε ι ς , γ ια τ ί το έχε ι ς ανάγκ η. Κάπο ια θέματα της ο ικ ογ ένε ιας μπορε ί να μένουν άλυ τα . Φρόντ ισε να δώσε ι ς εγ κα ίρως τ ι ς κα τάλ -λ ηλ ες λ ύσε ι ς .

Ι Χ Θ Ε Ι Σ 20 /2 - 20 /3 Γ ια τους Ι χθε ί ς , ε ί να ι έ νας μήνας που απα ι τε ί ευ ελ ι ξ ία . Μόνο έ τσ ι θα μπορέσε ι ς να ανταπεξέλθε ι ς στ ι ς δύσκο-λ ες κ α ταστάσε ι ς , που μπορε ί να προκύψουν γ ια εσένα . Μπορε ί ς να κ α ταφέρε ι ς πάρα πολ λά, αρκε ί να μην πα-ρασυρθε ί ς από τον παρορμητ ισμό σου κ α ι πε ις πράγμα -τα που δεν πρέπε ι . Βγάλ ε τη δυναμ ικ ότητα που κρύβε ι ς μ έσα σου κ α ι δ ι εκ δ ί κ ησε αποτελεσματ ικά αυ τά που θέ -λ ε ι ς . .

ΤΑ ΕΚ...ΛΕΡΑΚΙΑ

μαθητική εφημερίδα Απρίλιος 2012

Page 26: Εφημερίδα Απριλίου 2012

Δυο ξανθιές συζητούν. Λέει τότε η μια στην άλλη:

- Πήρατε καθόλου αρνί για το Πάσχα;

Η άλλη της απαντά:

- Ναι, πήραμε με τον άντρα μου ένα μισό και ένα ολόκληρο!

Και η άλλη απαντά απορημένη:

- Ζωντανό ή ψόφιο;

Συζητούν δύο αρνιά και ρωτάει το ένα το άλλο:

- Πιστεύεις στη ζωή μετά το Πάσχα?

Μαζεύτηκαν οι μαθητές και ο Χριστός για το Μυστικό Δείπνο και παραγγέλνουν σουβλάκια .. ( καλαμάκια, πίτες γύρο, σάντουιτς κλπ ) . Λέει ο Πέτρος: - Εγώ θέλω δύο απ' όλα! - Δύο απ' όλα και εγώ, λέει ο Ιωάννης. - Τρία απ' όλα, λέει ο Ιάκωβος. - Εγώ θέλω ένα χωρίς κρεμμύδι, λέει ο Ιούδας. Και γυρνάει ο Χριστός και του λέει: - Γιατί ? Θα φιλήσεις κανέναν ?

Ο Νονός ρωτάει τον Τοτό:

- Τοτέ, δεν μου λες, πώς θέλεις το πασχαλινό σου αυγό;

- Θέλω να είναι μεγάλο όσο και το κεφάλι σου, Νονέ! Αλλά να έχει και κάτι μέσα!

ΤΑ ΕΚ...ΛΕΡΑΚΙΑ

μαθητική εφημερίδα Απρίλιος 2012

Page 27: Εφημερίδα Απριλίου 2012

ΑΝΕΚΔΟΤΑ με τον ΤΣΑΚ ΝΟΡΙΣ

1. Όταν ο Τσακ Νόρις πήρε το καλάμι του και πήγε για ψάρεμα στη

Σκωτία, αποκάλυψε το μυστήριο του Λοχ Νες και πήρε το ζωάκι που

ψάρεψε στο ενυδρείο του για να κάνει παρέα στο Μόμπι Ντικ και την

Όρκα. Φήμες θέλουν να έχει βαλσαμωμένο και τον Ζακ Κουστώ.

2. Ο Τσακ Νόρις δεν κοιμάται. Περιμένει.

3. Ο Τσακ Νόρις έχει μετρήσει ως το άπειρο - δύο φορές.

4. Ο Τσακ Νόρις δεν φοράει ρολόι, γιατί ΑΥΤΟΣ αποφασίζει τι ώρα

είναι.

5. Ο Τσακ Νόρις έδωσε στη Μόνα Λίζα το διάσημο χαμόγελό της.

6. Ο Τσακ Νόρις μπορεί να διαιρέσει με το 0.

7.Ο Τσακ Νόρις γνωρίζει τα ανιψάκια της Θεία Λειτουργίας.

8.Ο Τσακ Νόρις κατάφερε να προσπεράσει το Χρυσό Οδηγό.

9.Όταν ο Τσακ Νόρις κάνει διαίρεση, δεν υπάρχει υπόλοιπο. Ποτέ.

10.Ο Τσακ Νόρις δεν σερφάρει στο Internet, έχει κάθε ιστοσελίδα απο-

θηκευμένη στο μυαλό του. Κάνει refresh ανοιγοκλείνοντας τα μάτια.

11. Η Γη δεν περιστρέφεται απλά γύρω από τον άξονά της, αλλά γυρνά

κάτω από τα πόδια του Τσακ Νόρις,καθώς αυτός τρέχει.

12. O Τσακ Νόρις έχει ήδη τετραγωνίσει τον κύκλο.

13. O Θεός συγχωρεί, ο Τσακ Νόρις ποτέ.

14. Ο Τσακ Νόρις έχει φτιάξει κύκλο με μόλις 300 μοίρες.

15. Μια φορά, ο Τσακ Νόρις αισθάνθηκε ότι κρυώνει. Από τότε αύξησε

την θερμοκρασία της Γης, με τα γνωστά περιβαλλοντικά επακόλουθα.

16.Μια φορά σε ένα σόου του Ντέιβιντ Κόπερφιλντ, ο Τσακ Νόρις τον

εξαφάνισε.

17. Ο Τσακ Νόρις όταν κοιμάται δεν βλέπει όνειρα, τα όνειρα βλέπουν

τον Τσακ Νόρις.

18. Ο Τσακ Νόρις δεν κάνει πους-απς. Σπρώχνει τη Γη προς τα κάτω.

19.Ο Τσακ Νόρις δεν πιστεύει στον Θεό. Ο Θεός πιστεύει στον Τσακ

Νόρις.

20.Οι Ιταλοί έχτισαν τον πύργο της Πίζας προς τιμήν του Τσακ Νόρις. Ο

Τσακ όμως δεν έμεινε ευχαριστημένος...

21.Ο Λούκυ Λουκ πυροβολεί πιο γρήγορα και από τη σκιά του. Ο Τσακ

Νόρις δεν έχει σκιά...

22. Όταν ο Τσακ Νόρις συνάντησε τους 4 Ντάλτον, τους σκότωσε με μια

στριφογυριστή κλωτσιά...και τους 5…

23.Ο Τσακ Νόρις ποτέ δεν πήγε στο βουνό. Το βουνό πήγε στον Τσακ

Νόρις.

24. Ο Τσακ Νόρις μπορεί να βάλει τρίποντο από τη γραμμή των βο-

λών…

25.Ο Τσακ Νόρις δεν χρησιμοποιεί τρίφτη για να βάλει τυρί στη μακαρο-

νάδα του. Έχει τα γένια του.

26. Δεν είναι τυφώνας. Ο Τσακ φταρνίστηκε…

27.Ο Τσακ Νόρις στο σκάκι είτε έχει λευκά, είτε μαύρα πιόνια, παίζει πάν

τα πρώτος. Αλλιώς ο αντίπαλος έχει βγει ήδη ματ..

28.Ο Τζέημς Μποντ έχει πάρει άδεια να σκοτώνει. Από τον Τσακ Νό-

ρις...

29. Όταν όλες οι μπαταρίες εξαντλούνται, η Duracell συνεχίζει...όταν και

η Duracell εξαντλείται τότε συνεχίζει ο Τσακ Νόρις

30. Ο Τσακ Νόρις μπορεί να κερδίσει 6αρι στο λόττο με 5 νούμερα.

31. Ο Τσακ Νόρις μπορεί να διασπάσει το άτομο... με τα δόντια του.

32.Το τρένο δεν υπάρχει πια. Το πάτησε ο Τσακ Νόρις.

33. O Τσακ Νόρις ξέρει που είναι ο μικρός Alex.

34. O αγαπημένος ηθοποιός του Τσακ Νόρις είναι... ο Τσακ Νόρις

35. Όταν εφαρμόζεις την μέθοδο των τριών, ο ένας από τους τρεις είναι

πάντα ο Τσακ Νόρις.

36.Ο Τσακ Νόρις μπορει να χειροκροτήσει με το ένα χέρι.

37.Ο Τσακ Νόρις σκοτώνει τα κουνούπια που τον δάγκωσαν για να

παρει το αίμα του πίσω...

38.Ο Τσακ Νόρις βλάπτει το κάπνισμα.

39.Ο Χριστός δεν αναστήθηκε...Απλά ο Τσακ Νόρις του έδωσε μια 2η

ευκαιρία.

40.Μια φορά όταν ο Τσακ Νόρις έπαιζε ποδόσφαιρο, έριξε στριφογυρι-

στή κλωτσιά σε έναν αντίπαλο και ο διαιτητής προσπάθησε να τον απο-

βάλλει. Ο Τσακ Νόρις του έδειξε την κόκκινη κάρτα και συνέχισε τον

αγώνα.

ΤΑ ΕΚ. . .ΛΕΡΑΚΙΑ μαθητ ι κή εφημερ ίδα Απρ ί λ ι ος 2012

Page 28: Εφημερίδα Απριλίου 2012

ΤΑ ΕΚ...ΛΕΡΑΚΙΑ

μαθητική εφημερίδα Απρίλιος 2012

Oφθαλμαπάτες sudoku

Ποιο από τα δύο κάθετα τμήματα είναι το μεγαλύτερο;

Γιατί στράβωσε το συρματόπλεγμα; . Ή μήπως όχι;

Ποια από τις δύο κάθετες γραμμές είναι η μακρύτερη;

Βλ έπετε τους κ ύκλ ους; Στην πραγματ ικ ότητα δεν υπάρχουν .

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Βαφειάδης Γιώργος

Γιαμού Μαριάντζελα

Θλιβίτη Χρυσάνθη

Μακρίδη Ευαγγελία

Μονιούδης Γιώργος

Σιταράς Πέτρος

Στρουμπάκης Πέτρος

Τσαμπλάκου Κωνσταντίνα

Κριτάκη Νίκη

Aπρίλιος 2012