Εφημερίδα Δημοτικού Σχολείου Θολοποταμίου Μάρτιος 2012

of 20 /20
ΤΑ ΕΚ...ΛΕΡΑΚΙΑ μαθητική εφημερίδα Μάρτιος 2012 ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΑΡΑΚΟΣΤΙΑΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙ αφιέρωμα σε γευστικές , υγιεινές ,σαρακοστιανές συνταγές … ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ : ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΥΡΙΚΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ

Embed Size (px)

description

Η Εφημερίδα του Δημοτικού Σχολείου Θολοποταμίου Μάρτιος 2012

Transcript of Εφημερίδα Δημοτικού Σχολείου Θολοποταμίου Μάρτιος 2012

 • Lea d S t or y H e a dl i ne

  Se c ondar y St or y H ea d l ine

  ...

  2012

  This story can fit 175-225

  words.

  The purpose of a newsletter is to

  provide specialized information

  to a targeted audience. Newslet-

  ters can be a great way to mar-

  ket your product or service, and

  also create credibility and build

  your organizations identity

  among peers, members, employ-

  ees, or vendors.

  First, determine the audience of

  the newsletter. This could be

  anyone who might benefit from

  the information it contains, for

  example, employees or people

  interested in purchasing a prod-

  uct or requesting your service.

  You can compile a mailing list

  from business reply cards, cus-

  tomer information sheets, busi-

  ness cards collected at trade

  shows, or membership lists. You

  might consider purchasing a

  mailing list from a company.

  If you explore the Publisher

  catalog, you will find many

  publications that match the style

  of your newsletter.

  Next, establish how much time

  and money you can spend on

  your newsletter. These factors

  will help determine how fre-

  quently you publish the newslet-

  ter and its length. Its recom-

  mended that you publish your

  newsletter at least quarterly so

  that its considered a consistent

  source of information. Your

  customers or employees will

  look forward to its arrival.

  This story can fit 75-125 words.

  Your headline is an important

  part of the newsletter and should

  be considered carefully.

  In a few words, it should accu-

  rately represent the contents of

  the story and draw readers into

  the story. Develop the headline

  before you write the story. This

  way, the headline will help you

  keep the story focused.

  Examples of possible headlines

  include Product Wins Industry

  Award, New Product Can Save

  You Time!, Membership Drive

  Exceeds Goals, and New Office

  Opens Near You.

  Insi de thi s is sue :

  Inside Story 2

  Inside Story 2

  Inside Story 2

  Inside Story 3

  Inside Story 4

  Inside Story 5

  Inside Story 6

  Special points of inter-est: Briefly highlight your point of interest here.

  Briefly highlight your point of interest here.

  Briefly highlight your point of interest here.

  Briefly highlight your point of interest here.

  , , :

 • Lead Story Headline

  Secondary Story Headline

  . . .

  2012

  This story can fit 175-225

  words.

  The purpose of a newsletter is to

  provide specialized information

  to a targeted audience. Newslet-

  ters can be a great way to mar-

  ket your product or service, and

  also create credibility and build

  your organizations identity

  among peers, members, employ-

  ees, or vendors.

  First, determine the audience of

  the newsletter. This could be

  anyone who might benefit from

  the information it contains, for

  example, employees or people

  interested in purchasing a prod-

  uct or requesting your service.

  You can compile a mailing list

  from business reply cards, cus-

  tomer information sheets, busi-

  ness cards collected at trade

  shows, or membership lists. You

  might consider purchasing a

  mailing list from a company.

  If you explore the Publisher

  catalog, you will find many

  publications that match the style

  of your newsletter.

  Next, establish how much time

  and money you can spend on

  your newsletter. These factors

  will help determine how fre-

  quently you publish the newslet-

  ter and its length. Its recom-

  mended that you publish your

  newsletter at least quarterly so

  that its considered a consistent

  source of information. Your

  customers or employees will

  look forward to its arrival.

  This story can fit 75-125 words.

  Your headline is an important

  part of the newsletter and should

  be considered carefully.

  In a few words, it should accu-

  rately represent the contents of

  the story and draw readers into

  the story. Develop the headline

  before you write the story. This

  way, the headline will help you

  keep the story focused.

  Examples of possible headlines

  include Product Wins Industry

  Award, New Product Can Save

  You Time!, Membership Drive

  Exceeds Goals, and New Office

  Opens Near You.

  Inside this issue:

  Inside Story 2

  Inside Story 2

  Inside Story 2

  Inside Story 3

  Inside Story 4

  Inside Story 5

  Inside Story 6

  Special points of inter-est: Briefly highlight your point of interest here.

  Briefly highlight your point of interest here.

  Briefly highlight your point of interest here.

  Briefly highlight your point of interest here.

  , ,

  ;

  .

  . 1965 _ 1945 _

  -

  1928 2005 . 1938 _

  1963 _ . 1922 2002

  1950 _ . 1948 _

  1934 2002 . 1940 _

  1944 _ 1937 _

  1932 _ 1916 2004

  1947 _ -

  1920 1999

  1939 _ . 1911 1978

  . 1947 _ 1941 2010

  1918 1992 . 1932 1984

  1932 2009 1945 _

  -

  1904 1970 1961 _

  -

  1944 _ . 1900 1971

  1932 _ 1923 1995

  1945 _ 1951 _

  . 1955 _ . 1933 _

  1948 2007 1916 2004

  . 1897 1980 1934 _

  1927 2011 . 1908 1982

  1912 1978 1939 _

  . 1969 _ . 1956 _

  . 1923 2004 . 1924 _

  1934 _ 1956 _

  (.) 1934 _ . 1913 2001

  . 1926 _ . 1943 _

  1937 _ . 1943 _

 • Lea d S t or y H e a dl i ne

  Se c ondar y St or y H ea d l ine

  . . .

  2012

  This story can fit 175-225

  words.

  The purpose of a newsletter is to

  provide specialized information

  to a targeted audience. Newslet-

  ters can be a great way to mar-

  ket your product or service, and

  also create credibility and build

  your organizations identity

  among peers, members, employ-

  ees, or vendors.

  First, determine the audience of

  the newsletter. This could be

  anyone who might benefit from

  the information it contains, for

  example, employees or people

  interested in purchasing a prod-

  uct or requesting your service.

  You can compile a mailing list

  from business reply cards, cus-

  tomer information sheets, busi-

  ness cards collected at trade

  shows, or membership lists. You

  might consider purchasing a

  mailing list from a company.

  If you explore the Publisher

  catalog, you will find many

  publications that match the style

  of your newsletter.

  Next, establish how much time

  and money you can spend on

  your newsletter. These factors

  will help determine how fre-

  quently you publish the newslet-

  ter and its length. Its recom-

  mended that you publish your

  newsletter at least quarterly so

  that its considered a consistent

  source of information. Your

  customers or employees will

  look forward to its arrival.

  This story can fit 75-125 words.

  Your headline is an important

  part of the newsletter and should

  be considered carefully.

  In a few words, it should accu-

  rately represent the contents of

  the story and draw readers into

  the story. Develop the headline

  before you write the story. This

  way, the headline will help you

  keep the story focused.

  Examples of possible headlines

  include Product Wins Industry

  Award, New Product Can Save

  You Time!, Membership Drive

  Exceeds Goals, and New Office

  Opens Near You.

  Insi de thi s is sue :

  Inside Story 2

  Inside Story 2

  Inside Story 2

  Inside Story 3

  Inside Story 4

  Inside Story 5

  Inside Story 6

  Special points of inter-est: Briefly highlight your point of interest here.

  Briefly highlight your point of interest here.

  Briefly highlight your point of interest here.

  Briefly highlight your point of interest here.

  . 1949 _ 1963 _

  1951 _ . 1930 2001

  1966 _ 1924 1999

  . 1934 2007 1929 _

  1913 1985 1934 _

  . 1934 _ 1960 _

  . 1956 _ 1933 _

  1926 1983 1936 1998

  1942 _ . 1960 _

  . 1972 _ . 1942 _

  1943 _ 1910 1987

  1919 2002 1913 2010

  1935 _ - 1932 _

  . 1897 1960 1937 2010

  1974 _ . 1954 _

  1966 _ . 1956 _

  1957 _ . 1965 _

  1899 1975 1942 _

  1978 _ 1940 _

  1945 _ 1898 2002

  . 1920 _ . 1906 1976

  1912 1991 1943 _

  1922 1985 . 1981 _

  1900 1990 1944 _

  -

  1960 _ 1905 1972

  . 1940 _ 1938 _

 • Lead Story Headline

  Secondary Story Headline

  . . .

  2012

  This story can fit 175-225

  words.

  The purpose of a newsletter is to

  provide specialized information

  to a targeted audience. Newslet-

  ters can be a great way to mar-

  ket your product or service, and

  also create credibility and build

  your organizations identity

  among peers, members, employ-

  ees, or vendors.

  First, determine the audience of

  the newsletter. This could be

  anyone who might benefit from

  the information it contains, for

  example, employees or people

  interested in purchasing a prod-

  uct or requesting your service.

  You can compile a mailing list

  from business reply cards, cus-

  tomer information sheets, busi-

  ness cards collected at trade

  shows, or membership lists. You

  might consider purchasing a

  mailing list from a company.

  If you explore the Publisher

  catalog, you will find many

  publications that match the style

  of your newsletter.

  Next, establish how much time

  and money you can spend on

  your newsletter. These factors

  will help determine how fre-

  quently you publish the newslet-

  ter and its length. Its recom-

  mended that you publish your

  newsletter at least quarterly so

  that its considered a consistent

  source of information. Your

  customers or employees will

  look forward to its arrival.

  This story can fit 75-125 words.

  Your headline is an important

  part of the newsletter and should

  be considered carefully.

  In a few words, it should accu-

  rately represent the contents of

  the story and draw readers into

  the story. Develop the headline

  before you write the story. This

  way, the headline will help you

  keep the story focused.

  Examples of possible headlines

  include Product Wins Industry

  Award, New Product Can Save

  You Time!, Membership Drive

  Exceeds Goals, and New Office

  Opens Near You.

  Inside this issue:

  Inside Story 2

  Inside Story 2

  Inside Story 2

  Inside Story 3

  Inside Story 4

  Inside Story 5

  Inside Story 6

  Special points of inter-est: Briefly highlight your point of interest here.

  Briefly highlight your point of interest here.

  Briefly highlight your point of interest here.

  Briefly highlight your point of interest here.

  ! ; ! . . .

  500 . 1 1 1 /2 , 1 . 2 1 . . 1 / 2 . 1 , , 1 . .

  1. .

  3-4. .

  2 .

  2. 40, .

  3.. , 12 .

  .

  4. . , .

  X

  1 1.000-1.200 . 1

  2 1

  1/2 1

  1/2 1 ..

  1 500 .

 • Lea d S t or y H e a dl i ne

  Se c ondar y St or y H ea d l ine

  . . .

  2012

  This story can fit 175-225

  words.

  The purpose of a newsletter is to

  provide specialized information

  to a targeted audience. Newslet-

  ters can be a great way to mar-

  ket your product or service, and

  also create credibility and build

  your organizations identity

  among peers, members, employ-

  ees, or vendors.

  First, determine the audience of

  the newsletter. This could be

  anyone who might benefit from

  the information it contains, for

  example, employees or people

  interested in purchasing a prod-

  uct or requesting your service.

  You can compile a mailing list

  from business reply cards, cus-

  tomer information sheets, busi-

  ness cards collected at trade

  shows, or membership lists. You

  might consider purchasing a

  mailing list from a company.

  If you explore the Publisher

  catalog, you will find many

  publications that match the style

  of your newsletter.

  Next, establish how much time

  and money you can spend on

  your newsletter. These factors

  will help determine how fre-

  quently you publish the newslet-

  ter and its length. Its recom-

  mended that you publish your

  newsletter at least quarterly so

  that its considered a consistent

  source of information. Your

  customers or employees will

  look forward to its arrival.

  This story can fit 75-125 words.

  Your headline is an important

  part of the newsletter and should

  be considered carefully.

  In a few words, it should accu-

  rately represent the contents of

  the story and draw readers into

  the story. Develop the headline

  before you write the story. This

  way, the headline will help you

  keep the story focused.

  Examples of possible headlines

  include Product Wins Industry

  Award, New Product Can Save

  You Time!, Membership Drive

  Exceeds Goals, and New Office

  Opens Near You.

  Insi de thi s is sue :

  Inside Story 2

  Inside Story 2

  Inside Story 2

  Inside Story 3

  Inside Story 4

  Inside Story 5

  Inside Story 6

  Special points of inter-est: Briefly highlight your point of interest here.

  Briefly highlight your point of interest here.

  Briefly highlight your point of interest here.

  Briefly highlight your point of interest here.

  ) . . , , . . . , . ( ) . , , , . . ( ) . 10 -12 , . . ( , . . , ) . : ( , , , . . ) , , , - .

  400 . 6 (c ream c rack e rs ) 2 .. 1 1 .. 1 .. 2 .. .

  , 1 , . . , . , 2 -3 . . ( ) . , . . , , , , . . ,

  . 10 , 5 -6 . . , , 30 -40 . - 2 -3 . , , . , . 200C 15 , .

  5

  3 /4 1 /4 1 .. 1 /2 . . 1 . :

  1 /2 . 1 . . ( ) . 2 . , . , ( ) . 3 . .

  1 . 1 1 . . 3 /4 . 1 . 1 /3 . 1 ( ) 1 .. 1 , . ' . , , , , . 2 -3 , . , 2 -3 . ( ) . . 170C, , , 40 , .

 • Lead Story Headline

  Secondary Story Headline

  ...

  2012

  This story can fit 175-225

  words.

  The purpose of a newsletter is to

  provide specialized information

  to a targeted audience. Newslet-

  ters can be a great way to mar-

  ket your product or service, and

  also create credibility and build

  your organizations identity

  among peers, members, employ-

  ees, or vendors.

  First, determine the audience of

  the newsletter. This could be

  anyone who might benefit from

  the information it contains, for

  example, employees or people

  interested in purchasing a prod-

  uct or requesting your service.

  You can compile a mailing list

  from business reply cards, cus-

  tomer information sheets, busi-

  ness cards collected at trade

  shows, or membership lists. You

  might consider purchasing a

  mailing list from a company.

  If you explore the Publisher

  catalog, you will find many

  publications that match the style

  of your newsletter.

  Next, establish how much time

  and money you can spend on

  your newsletter. These factors

  will help determine how fre-

  quently you publish the newslet-

  ter and its length. Its recom-

  mended that you publish your

  newsletter at least quarterly so

  that its considered a consistent

  source of information. Your

  customers or employees will

  look forward to its arrival.

  This story can fit 75-125 words.

  Your headline is an important

  part of the newsletter and should

  be considered carefully.

  In a few words, it should accu-

  rately represent the contents of

  the story and draw readers into

  the story. Develop the headline

  before you write the story. This

  way, the headline will help you

  keep the story focused.

  Examples of possible headlines

  include Product Wins Industry

  Award, New Product Can Save

  You Time!, Membership Drive

  Exceeds Goals, and New Office

  Opens Near You.

  Inside this issue:

  Inside Story 2

  Inside Story 2

  Inside Story 2

  Inside Story 3

  Inside Story 4

  Inside Story 5

  Inside Story 6

  Special points of inter-est: Briefly highlight your point of interest here.

  Briefly highlight your point of interest here.

  Briefly highlight your point of interest here.

  Briefly highlight your point of interest here.

  . . . . 3 2 1 /2 1 1 /2 , , , , . 4 , . , , . , . , . . . . , . 1 . , , . 2 . ,

  .

  4 1280 . 1 1 . , , . 2 . ( , . ) 3 . . 4 . - , , . 5 . , (80C) . 6 . ( ) . 3 - 4 . 7 . 3 4 . 8 . , , , - . 9 . 3 , 1 ( 1 ) .

  ( )

  , , . . , . 1 . 60 - 1 /2 1 /2 1 . . 15 . ( 15 )

 • Lea d S t or y H e a dl i ne

  Se c ondar y St or y H ea d l ine

  . . .

  2012

  This story can fit 175-225

  words.

  The purpose of a newsletter is to

  provide specialized information

  to a targeted audience. Newslet-

  ters can be a great way to mar-

  ket your product or service, and

  also create credibility and build

  your organizations identity

  among peers, members, employ-

  ees, or vendors.

  First, determine the audience of

  the newsletter. This could be

  anyone who might benefit from

  the information it contains, for

  example, employees or people

  interested in purchasing a prod-

  uct or requesting your service.

  You can compile a mailing list

  from business reply cards, cus-

  tomer information sheets, busi-

  ness cards collected at trade

  shows, or membership lists. You

  might consider purchasing a

  mailing list from a company.

  If you explore the Publisher

  catalog, you will find many

  publications that match the style

  of your newsletter.

  Next, establish how much time

  and money you can spend on

  your newsletter. These factors

  will help determine how fre-

  quently you publish the newslet-

  ter and its length. Its recom-

  mended that you publish your

  newsletter at least quarterly so

  that its considered a consistent

  source of information. Your

  customers or employees will

  look forward to its arrival.

  This story can fit 75-125 words.

  Your headline is an important

  part of the newsletter and should

  be considered carefully.

  In a few words, it should accu-

  rately represent the contents of

  the story and draw readers into

  the story. Develop the headline

  before you write the story. This

  way, the headline will help you

  keep the story focused.

  Examples of possible headlines

  include Product Wins Industry

  Award, New Product Can Save

  You Time!, Membership Drive

  Exceeds Goals, and New Office

  Opens Near You.

  Insi de thi s is sue :

  Inside Story 2

  Inside Story 2

  Inside Story 2

  Inside Story 3

  Inside Story 4

  Inside Story 5

  Inside Story 6

  Special points of inter-est: Briefly highlight your point of interest here.

  Briefly highlight your point of interest here.

  Briefly highlight your point of interest here.

  Briefly highlight your point of interest here.

  4 - 5 , . , . 15 . . 2 . ( ) 1 1

  5 6 2 . , - . , 25 . , . , 15 . ( . ) 3 . 4 1 /2 1 /2 1 /2 , , , . . . , 10 . 1 . . 4 . 1 1 /2 1 500 . 600 . , . 10 . . . .

  , , .

  300 . 1 /2 . . 2 . . 2 1 1 /2 . . 3 . . 1 /2 . . 500 . 300 . ( )

  1 . , , , , , ( ) . 2 . 1 , . : 2/3 . o 1,5 . 3 . 25 . . . , . 4 . 170C 50 , . .

  50 . 2 . 1 2 /3 . ( ) 1 /2 . 2 ( ) 4 . .

  1 . . . 2 . , 5 . . , , . ( ) . 3 . 180 25 -30 , . 4 . , .

  5 . , .

  10 -1 5 , .

 • . . . 2012

  . ( ) . , , ca rne = va le = . . ( ) , ,

  . ( , ) . . , , c ar rus nava l i s , . . . . : . , , . . : . 1830 , , , , , . : , . , . , , , , . : , . . , , , . , . . . , , , . , , , , , , , , , . , . , . , , .

 • Lea d S t or y H e a dl i ne

  Se c ondar y St or y H ea d l ine

  . . . 2012

  This story can fit 175-225

  words.

  The purpose of a newsletter is to

  provide specialized information

  to a targeted audience. Newslet-

  ters can be a great way to mar-

  ket your product or service, and

  also create credibility and build

  your organizations identity

  among peers, members, employ-

  ees, or vendors.

  First, determine the audience of

  the newsletter. This could be

  anyone who might benefit from

  the information it contains, for

  example, employees or people

  interested in purchasing a prod-

  uct or requesting your service.

  You can compile a mailing list

  from business reply cards, cus-

  tomer information sheets, busi-

  ness cards collected at trade

  shows, or membership lists. You

  might consider purchasing a

  mailing list from a company.

  If you explore the Publisher

  catalog, you will find many

  publications that match the style

  of your newsletter.

  Next, establish how much time

  and money you can spend on

  your newsletter. These factors

  will help determine how fre-

  quently you publish the newslet-

  ter and its length. Its recom-

  mended that you publish your

  newsletter at least quarterly so

  that its considered a consistent

  source of information. Your

  customers or employees will

  look forward to its arrival.

  This story can fit 75-125 words.

  Your headline is an important

  part of the newsletter and should

  be considered carefully.

  In a few words, it should accu-

  rately represent the contents of

  the story and draw readers into

  the story. Develop the headline

  before you write the story. This

  way, the headline will help you

  keep the story focused.

  Examples of possible headlines

  include Product Wins Industry

  Award, New Product Can Save

  You Time!, Membership Drive

  Exceeds Goals, and New Office

  Opens Near You.

  Insi de thi s is sue :

  Inside Story 2

  Inside Story 2

  Inside Story 2

  Inside Story 3

  Inside Story 4

  Inside Story 5

  Inside Story 6

  Special points of inter-est: Briefly highlight your point of interest here.

  Briefly highlight your point of interest here.

  Briefly highlight your point of interest here.

  Briefly highlight your point of interest here.

  . . . 2 0 1 2

  , , , , ( ) . . : .

  .

  , .

  , . ,

  , .

  ( ) , . ,

  , ( ) '

  .

  . , .

  :

  , , . ,

  . , , .

  , , , , , ,

  , .

  , .

  :

  , , .

  . ,

  . ,

  . , ,

  . , ,

  , , .

  :

  ,

  . ,

  , , .

  : ,

  .

  . , .

  , , , .

  , .

 • Lead Story Headline

  Secondary Story Headline

  ... 2012

  . . . 2012

  , , . , , , . . : , . . . , , . , , , . : , , , , , . , . : , . - . , . , , , , , . : , . , , - . , . , . . , . , . , . , . : , , , , , - . , , . , - , . . : , . - , , . , , 2 3 , 50 . , , . , . , , - . , . , - . , , . , - .

 • Lead Story Headline

  Secondary Story Headline

  ...

  2012

  This story can fit 175-225

  words.

  The purpose of a newsletter is to

  provide specialized information

  to a targeted audience. Newslet-

  ters can be a great way to mar-

  ket your product or service, and

  also create credibility and build

  your organizations identity

  among peers, members, employ-

  ees, or vendors.

  First, determine the audience of

  the newsletter. This could be

  anyone who might benefit from

  the information it contains, for

  example, employees or people

  interested in purchasing a prod-

  uct or requesting your service.

  You can compile a mailing list

  from business reply cards, cus-

  tomer information sheets, busi-

  ness cards collected at trade

  shows, or membership lists. You

  might consider purchasing a

  mailing list from a company.

  If you explore the Publisher

  catalog, you will find many

  publications that match the style

  of your newsletter.

  Next, establish how much time

  and money you can spend on

  your newsletter. These factors

  will help determine how fre-

  quently you publish the newslet-

  ter and its length. Its recom-

  mended that you publish your

  newsletter at least quarterly so

  that its considered a consistent

  source of information. Your

  customers or employees will

  look forward to its arrival.

  This story can fit 75-125 words.

  Your headline is an important

  part of the newsletter and should

  be considered carefully.

  In a few words, it should accu-

  rately represent the contents of

  the story and draw readers into

  the story. Develop the headline

  before you write the story. This

  way, the headline will help you

  keep the story focused.

  Examples of possible headlines

  include Product Wins Industry

  Award, New Product Can Save

  You Time!, Membership Drive

  Exceeds Goals, and New Office

  Opens Near You.

  Insi de thi s is sue :

  Inside Story 2

  Inside Story 2

  Inside Story 2

  Inside Story 3

  Inside Story 4

  Inside Story 5

  Inside Story 6

  Special points of inter-est: Briefly highlight your point of interest here.

  Briefly highlight your point of interest here.

  Briefly highlight your point of interest here.

  Briefly highlight your point of interest here.

  , , . , . , , . , , . , . . , .

  , , . . , . , . , , , ( - ) . , , . , , , (= ) , , . , , . , (= ) , , , ( ) . , , , . , - - . , : - - - . , , . , , .

  , . , , , , , . , , ! 1830 -1840 . , , . , , , , , . , ,

  , . , , .

  , , , . , , . < > , . , , , , , . , , , , .

  , , . . . . , , , .

 • Lead Story Headline

  Secondary Story Headline

  . . .

  2012

  This story can fit 175-225

  words.

  The purpose of a newsletter is to

  provide specialized information

  to a targeted audience. Newslet-

  ters can be a great way to mar-

  ket your product or service, and

  also create credibility and build

  your organizations identity

  among peers, members, employ-

  ees, or vendors.

  First, determine the audience of

  the newsletter. This could be

  anyone who might benefit from

  the information it contains, for

  example, employees or people

  interested in purchasing a prod-

  uct or requesting your service.

  You can compile a mailing list

  from business reply cards, cus-

  tomer information sheets, busi-

  ness cards collected at trade

  shows, or membership lists. You

  might consider purchasing a

  mailing list from a company.

  If you explore the Publisher

  catalog, you will find many

  publications that match the style

  of your newsletter.

  Next, establish how much time

  and money you can spend on

  your newsletter. These factors

  will help determine how fre-

  quently you publish the newslet-

  ter and its length. Its recom-

  mended that you publish your

  newsletter at least quarterly so

  that its considered a consistent

  source of information. Your

  customers or employees will

  look forward to its arrival.

  This story can fit 75-125 words.

  Your headline is an important

  part of the newsletter and should

  be considered carefully.

  In a few words, it should accu-

  rately represent the contents of

  the story and draw readers into

  the story. Develop the headline

  before you write the story. This

  way, the headline will help you

  keep the story focused.

  Examples of possible headlines

  include Product Wins Industry

  Award, New Product Can Save

  You Time!, Membership Drive

  Exceeds Goals, and New Office

  Opens Near You.

  Insi de thi s is sue :

  Inside Story 2

  Inside Story 2

  Inside Story 2

  Inside Story 3

  Inside Story 4

  Inside Story 5

  Inside Story 6

  Special points of inter-est: Briefly highlight your point of interest here.

  Briefly highlight your point of interest here.

  Briefly highlight your point of interest here.

  Briefly highlight your point of interest here.

  . .

  , , , , , . Carneva l , , -Carne Va le - , . , , . . , , , . 12 18 , , , - - , , . , , , , , . ,

  . 1970 , , .

  , . , , , , , . .

  . W al lach ian . , Bes t W al l ac h ian Saus age . Ves e l Kopec , . , .

  . . . 150 . , , , , mus t . , , , , , . , , .

  -- , , - . 2 19 1941 , , , .

 • Lead Story Headline

  Secondary Story Headline

  . . .

  2012

  This story can fit 175-225

  words.

  The purpose of a newsletter is to

  provide specialized information

  to a targeted audience. Newslet-

  ters can be a great way to mar-

  ket your product or service, and

  also create credibility and build

  your organizations identity

  among peers, members, employ-

  ees, or vendors.

  First, determine the audience of

  the newsletter. This could be

  anyone who might benefit from

  the information it contains, for

  example, employees or people

  interested in purchasing a prod-

  uct or requesting your service.

  You can compile a mailing list

  from business reply cards, cus-

  tomer information sheets, busi-

  ness cards collected at trade

  shows, or membership lists. You

  might consider purchasing a

  mailing list from a company.

  If you explore the Publisher

  catalog, you will find many

  publications that match the style

  of your newsletter.

  Next, establish how much time

  and money you can spend on

  your newsletter. These factors

  will help determine how fre-

  quently you publish the newslet-

  ter and its length. Its recom-

  mended that you publish your

  newsletter at least quarterly so

  that its considered a consistent

  source of information. Your

  customers or employees will

  look forward to its arrival.

  This story can fit 75-125 words.

  Your headline is an important

  part of the newsletter and should

  be considered carefully.

  In a few words, it should accu-

  rately represent the contents of

  the story and draw readers into

  the story. Develop the headline

  before you write the story. This

  way, the headline will help you

  keep the story focused.

  Examples of possible headlines

  include Product Wins Industry

  Award, New Product Can Save

  You Time!, Membership Drive

  Exceeds Goals, and New Office

  Opens Near You.

  Insi de thi s is sue :

  Inside Story 2

  Inside Story 2

  Inside Story 2

  Inside Story 3

  Inside Story 4

  Inside Story 5

  Inside Story 6

  Special points of inter-est: Briefly highlight your point of interest here.

  Briefly highlight your point of interest here.

  Briefly highlight your point of interest here.

  Briefly highlight your point of interest here.

  ( ) . 11 /11 , 11:11 , , . , , , , . 15 , , , 18 . , A laa f St rub je r . , , .

  , !

  , , . . , , , , . , , . ! s a ls a, .

  , . j azz ! . ,

  , , . , Mard i Gras , , . . , . Mard i Gras , , . , .

  !

  i

  , . Samba, salsa, , -

  .

  .

  -

  . Sambodrome,

  -

  . -

  , -

  , , .

  . ,

  .

  Avenida Rio Branco.

  -

  Copacabana Palace, -

  .

  -

  , Samba.

  ,

  .

  ,

  .

  ,

  -

 • Lead Story Headline

  Secondary Story Headline

  . . . 2012

  This story can fit 175-225

  words.

  The purpose of a newsletter is to

  provide specialized information

  to a targeted audience. Newslet-

  ters can be a great way to mar-

  ket your product or service, and

  also create credibility and build

  your organizations identity

  among peers, members, employ-

  ees, or vendors.

  First, determine the audience of

  the newsletter. This could be

  anyone who might benefit from

  the information it contains, for

  example, employees or people

  interested in purchasing a prod-

  uct or requesting your service.

  You can compile a mailing list

  from business reply cards, cus-

  tomer information sheets, busi-

  ness cards collected at trade

  shows, or membership lists. You

  might consider purchasing a

  mailing list from a company.

  If you explore the Publisher

  catalog, you will find many

  publications that match the style

  of your newsletter.

  Next, establish how much time

  and money you can spend on

  your newsletter. These factors

  will help determine how fre-

  quently you publish the newslet-

  ter and its length. Its recom-

  mended that you publish your

  newsletter at least quarterly so

  that its considered a consistent

  source of information. Your

  customers or employees will

  look forward to its arrival.

  This story can fit 75-125 words.

  Your headline is an important

  part of the newsletter and should

  be considered carefully.

  In a few words, it should accu-

  rately represent the contents of

  the story and draw readers into

  the story. Develop the headline

  before you write the story. This

  way, the headline will help you

  keep the story focused.

  Examples of possible headlines

  include Product Wins Industry

  Award, New Product Can Save

  You Time!, Membership Drive

  Exceeds Goals, and New Office

  Opens Near You.

  Inside this issue:

  Inside Story 2

  Inside Story 2

  Inside Story 2

  Inside Story 3

  Inside Story 4

  Inside Story 5

  Inside Story 6

  Special points of inter-est: Briefly highlight your point of interest here.

  Briefly highlight your point of interest here.

  Briefly highlight your point of interest here.

  Briefly highlight your point of interest here.

  ( UEFA Cham p ions l eague) , . . Champ ions l eague , , 1955 / 56 , . . , . 1992/93 , , , ( ) . , , . 9 . ( 7 ) , ( 5 ) , , (4 ) ( 4 ) . , , UEFA 2 . UEFA , , . , . : 1 . , 1956 - 1960 . 2 . , 1971 1973 . 3 . , 1974 - 1976 .

  4 . , 5 1994 . 5 . , 2005 5 . . . Cham p ions l eague , , . Cham p ions l eague : )1955 1960 - )1961 1966 - , . )1967 1968 - )1969 1973 - )1974 1976 - )1977 1984 - )1985 1988 - , )1989 1991 - )1992 1996 - , , , )1997 1998 - )1999 - )2000 2009 - , 2010 45 , 2 -0 . 2011 4 3 1 .

  1 . 6 . 2 . 3 : , 1995 , 1998 , 2003 , 2007 . 3 . , " " : ( 10 ) .

 • Lea d S t or y H e a dl i ne

  Se c ondar y St or y H ea d l ine

  . . .

  2012

  This story can fit 175-225

  words.

  The purpose of a newsletter is to

  provide specialized information

  to a targeted audience. Newslet-

  ters can be a great way to mar-

  ket your product or service, and

  also create credibility and build

  your organizations identity

  among peers, members, employ-

  ees, or vendors.

  First, determine the audience of

  the newsletter. This could be

  anyone who might benefit from

  the information it contains, for

  example, employees or people

  interested in purchasing a prod-

  uct or requesting your service.

  You can compile a mailing list

  from business reply cards, cus-

  tomer information sheets, busi-

  ness cards collected at trade

  shows, or membership lists. You

  might consider purchasing a

  mailing list from a company.

  If you explore the Publisher

  catalog, you will find many

  publications that match the style

  of your newsletter.

  Next, establish how much time

  and money you can spend on

  your newsletter. These factors

  will help determine how fre-

  quently you publish the newslet-

  ter and its length. Its recom-

  mended that you publish your

  newsletter at least quarterly so

  that its considered a consistent

  source of information. Your

  customers or employees will

  look forward to its arrival.

  This story can fit 75-125 words.

  Your headline is an important

  part of the newsletter and should

  be considered carefully.

  In a few words, it should accu-

  rately represent the contents of

  the story and draw readers into

  the story. Develop the headline

  before you write the story. This

  way, the headline will help you

  keep the story focused.

  Examples of possible headlines

  include Product Wins Industry

  Award, New Product Can Save

  You Time!, Membership Drive

  Exceeds Goals, and New Office

  Opens Near You.

  Insi de thi s is sue :

  Inside Story 2

  Inside Story 2

  Inside Story 2

  Inside Story 3

  Inside Story 4

  Inside Story 5

  Inside Story 6

  Special points of inter-est: Briefly highlight your point of interest here.

  Briefly highlight your point of interest here.

  Briefly highlight your point of interest here.

  Briefly highlight your point of interest here.

  4. : (1964)

  (1972) , 7 2

  .

  5.

  , 15 1955/56 1969/70.

  6. Champions League

  : ..

  (1999/00), (2002/03)

  (2007/08)

  7. ( ) ,

  :

  1958/59 ()

  2002/03 () ()

  2003/04 ()

  2004/05 () () -

  .

  8. , , ,

  ()

  - ,

  / .

  2009/2010, 2008/09

  1998/99, 1966/67 1972/73.

  9.

  (2008/2009) . (

  )

  10. 20 1985/86

  1986.

  11. 2002/03,

  (

  ).

  12.

  :

  1955/56 1956/57 1965/66

  1988/89 1989/90

  2002/03 2006/07,

  1991/92

  2008/09. ,

  (1971, 1972 1973)

  1992,

  1995 1989 1990,

  Champions League , 2006.

  13.

  ( )

  . 1962/63

  2002/2003 2006/2007.

  14.

  .

  .

  15.

  .

  1997

  2001 1970

  1983.

  16.

  , , 1993.

  17.

  1998/99,

  .

  18.

  .

  2012

  1. :, ,

  2. : ,

  3. : , , ,

  ,

  4. : , ,

  ,

  5. :

  6. :, ,

  7. :,

  8. :

  9. : , , , ,

  ,

  12. :, , , , , ,

  13.:

  14. :, ,, , ,

  15. :

  16. : , ,

  18. :

  19. : , ,

  20. :

  22. :,

  25. :

  ,

  4. : (1964)

  (1972) , 7 2

  .

  5.

  , 15 1955/56 1969/70.

  6. Champions League

  : ..

  (1999/00), (2002/03)

  (2007/08)

  7. ( ) ,

  :

  1958/59 ()

  2002/03 () ()

  2003/04 ()

  2004/05 () () -

  .

  8. , , ,

  ()

  - ,

  / .

  2009/2010, 2008/09

  1998/99, 1966/67 1972/73.

  9.

  (2008/2009) . (

  )

  10. 20 1985/86

  1986.

  11. 2002/03,

  (

  ).

  12.

  :

  1955/56 1956/57 1965/66

  1988/89 1989/90

  2002/03 2006/07,

  1991/92

  2008/09. ,

  (1971, 1972 1973)

  1992,

  1995 1989 1990,

  Champions League , 2006.

  13.

  ( )

  . 1962/63

  2002/2003 2006/2007.

  14.

  .

  .

  15.

  .

  1997

  2001 1970

  1983.

  16.

  , , 1993.

  17.

  1998/99,

  .

  18.

  .

  2012

  1. :, ,

  2. : ,

  3. : , , ,

  ,

  4. : , ,

  ,

  5. :

  6. :, ,

  7. :,

  8. :

  9. : , , , ,

  ,

  12. :, , , , , ,

  13.:

  14. :, ,, , ,

  15. :

  16. : , ,

  18. :

  19. : , ,

  20. :

  22. :,

  25. :

  ,

  26. :

  4 . : (1964) (1972) , 7 2 . 5 . , 15 1955/56 1969 /70. 6 . Champions League : .. (1999 /00 ) , (2002 /03 ) (2007 /08 ) 7 . ( ) , : 1958 /59 ( ) 2002 /03 ( ) ( ) 2003 /04 ( ) 2004 /05 ( ) ( ) - . 8 . , , , ( ) - , / . 2009 /2010 , 2008 /09 1998/99, 1966 /67 1972 /73. 9 . ( 2008 /2009) . ( ) 10 . 20 1985/86 1986. 11 . 2002/03, ( ) . 12 . : 1955/56 1956 /57 1965/66 1988 /89 1989 /90 2002 /03 2006/07, 1991 /92 2008/09. , ( 1971 , 1972 1973) 1992, 1995 1989 1990, Cham p ions League , 2006 . 13 . ( ) . 1962 /63 2002/2003 2006 /2007 . 14 . . . 15 . . 1997 2001 1970 1983 .

  16 . , , 1993 . 17 . 1998/99, . 18 . .

  2 0 1 2 1 . : , , 2 . : , 3 . : , , , , 4 . : , , , 5 . : 6 . : , , 7 . : , 8 . : 9 . : , , , , ,

  12. :, , , , , ,

  13.:

  14. :, ,, , ,

  15. :

  16. : , ,

  18. :

  19. : , ,

  20. :

  22. :,

  25. :

  ,

  26. :

  27. :,

  31. :,

 • Lead Story Headline

  Secondary Story Headline

  . . . 2012

  This story can fit 175-225

  words.

  The purpose of a newsletter is to

  provide specialized information

  to a targeted audience. Newslet-

  ters can be a great way to mar-

  ket your product or service, and

  also create credibility and build

  your organizations identity

  among peers, members, employ-

  ees, or vendors.

  First, determine the audience of

  the newsletter. This could be

  anyone who might benefit from

  the information it contains, for

  example, employees or people

  interested in purchasing a prod-

  uct or requesting your service.

  You can compile a mailing list

  from business reply cards, cus-

  tomer information sheets, busi-

  ness cards collected at trade

  shows, or membership lists. You

  might consider purchasing a

  mailing list from a company.

  If you explore the Publisher

  catalog, you will find many

  publications that match the style

  of your newsletter.

  Next, establish how much time

  and money you can spend on

  your newsletter. These factors

  will help determine how fre-

  quently you publish the newslet-

  ter and its length. Its recom-

  mended that you publish your

  newsletter at least quarterly so

  that its considered a consistent

  source of information. Your

  customers or employees will

  look forward to its arrival.

  This story can fit 75-125 words.

  Your headline is an important

  part of the newsletter and should

  be considered carefully.

  In a few words, it should accu-

  rately represent the contents of

  the story and draw readers into

  the story. Develop the headline

  before you write the story. This

  way, the headline will help you

  keep the story focused.

  Examples of possible headlines

  include Product Wins Industry

  Award, New Product Can Save

  You Time!, Membership Drive

  Exceeds Goals, and New Office

  Opens Near You.

  Inside this issue:

  Inside Story 2

  Inside Story 2

  Inside Story 2

  Inside Story 3

  Inside Story 4

  Inside Story 5

  Inside Story 6

  Special points of inter-est: Briefly highlight your point of interest here.

  Briefly highlight your point of interest here.

  Briefly highlight your point of interest here.

  Briefly highlight your point of interest here.

  1.

  , , .

  , . 3/4 , . , , .

  3 . 3 . .

  , . .

  , , , , ..

  . , .

  (.. , ) , ,

  . , ,

  . ( , , ) , , .

  , . , . . , . , . , . .

  , , , , . , . , .

  ( ,) . , .

  2.

  . .

 • Lead Story Headline

  Secondary Story Headline

  ...

  2012

  This story can fit 175-225

  words.

  The purpose of a newsletter is to

  provide specialized information

  to a targeted audience. Newslet-

  ters can be a great way to mar-

  ket your product or service, and

  also create credibility and build

  your organizations identity

  among peers, members, employ-

  ees, or vendors.

  First, determine the audience of

  the newsletter. This could be

  anyone who might benefit from

  the information it contains, for

  example, employees or people

  interested in purchasing a prod-

  uct or requesting your service.

  You can compile a mailing list

  from business reply cards, cus-

  tomer information sheets, busi-

  ness cards collected at trade

  shows, or membership lists. You

  might consider purchasing a

  mailing list from a company.

  If you explore the Publisher

  catalog, you will find many

  publications that match the style

  of your newsletter.

  Next, establish how much time

  and money you can spend on

  your newsletter. These factors

  will help determine how fre-

  quently you publish the newslet-

  ter and its length. Its recom-

  mended that you publish your

  newsletter at least quarterly so

  that its considered a consistent

  source of information. Your

  customers or employees will

  look forward to its arrival.

  This story can fit 75-125 words.

  Your headline is an important

  part of the newsletter and should

  be considered carefully.

  In a few words, it should accu-

  rately represent the contents of

  the story and draw readers into

  the story. Develop the headline

  before you write the story. This

  way, the headline will help you

  keep the story focused.

  Examples of possible headlines

  include Product Wins Industry

  Award, New Product Can Save

  You Time!, Membership Drive

  Exceeds Goals, and New Office

  Opens Near You.

  Insi de thi s is sue :

  Inside Story 2

  Inside Story 2

  Inside Story 2

  Inside Story 3

  Inside Story 4

  Inside Story 5

  Inside Story 6

  Special points of inter-est: Briefly highlight your point of interest here.

  Briefly highlight your point of interest here.

  Briefly highlight your point of interest here.

  Briefly highlight your point of interest here.

  600 - 800 . , . , . , . , , . - - . , , . : 1) . 2) . 3) . , . , . . , , . . . - , 6 2007. : .. ( 28 ) , ' 25 . , : . , , , . , . , , . ' , . ,

  , . , , . , . , , . , , , . . , . , , 42 . , . , , , . , , , , , , , . , . , , , . . , ' . , . . .

 • Lea d S t or y H e a dl i ne

  Se c ondar y St or y H ea d l ine

  ...

  2012

  This story can fit 175-225

  words.

  The purpose of a newsletter is to

  provide specialized information

  to a targeted audience. Newslet-

  ters can be a great way to mar-

  ket your product or service, and

  also create credibility and build

  your organizations identity

  among peers, members, employ-

  ees, or vendors.

  First, determine the audience of

  the newsletter. This could be

  anyone who might benefit from

  the information it contains, for

  example, employees or people

  interested in purchasing a prod-

  uct or requesting your service.

  You can compile a mailing list

  from business reply cards, cus-

  tomer information sheets, busi-

  ness cards collected at trade

  shows, or membership lists. You

  might consider purchasing a

  mailing list from a company.

  If you explore the Publisher

  catalog, you will find many

  publications that match the style

  of your newsletter.

  Next, establish how much time

  and money you can spend on

  your newsletter. These factors

  will help determine how fre-

  quently you publish the newslet-

  ter and its length. Its recom-

  mended that you publish your

  newsletter at least quarterly so

  that its considered a consistent

  source of information. Your

  customers or employees will

  look forward to its arrival.

  This story can fit 75-125 words.

  Your headline is an important

  part of the newsletter and should

  be considered carefully.

  In a few words, it should accu-

  rately represent the contents of

  the story and draw readers into

  the story. Develop the headline

  before you write the story. This

  way, the headline will help you

  keep the story focused.

  Examples of possible headlines

  include Product Wins Industry

  Award, New Product Can Save

  You Time!, Membership Drive

  Exceeds Goals, and New Office

  Opens Near You.

  Insi de thi s is sue :

  Inside Story 2

  Inside Story 2

  Inside Story 2

  Inside Story 3

  Inside Story 4

  Inside Story 5

  Inside Story 6

  Special points of inter-est: Briefly highlight your point of interest here.

  Briefly highlight your point of interest here.

  Briefly highlight your point of interest here.

  Briefly highlight your point of interest here.

  ;

  - 88,3 C

  , 1960 .

  .

  ;

  . ,

  ,

  . , , ,

  .

  ,

  . , ,

  , ,

  .

  . , ,

  .

  , ,

  !

  6 10 .

  , !

  .

  . 1,10 . ,

  530 .

  !

  ,

  , .

  10

  .

  .

  , ,

  .

  :

  ,

  .

  .

  ,

  ,

  100.

  ,

  . ,

  , . 3 11

  .

  .

  , .

  .

  . ,

  60 . .

  .

 • Lead Story Headline

  Secondary Story Headline

  ...

  2012

  This story can fit 175-225

  words.

  The purpose of a newsletter is to

  provide specialized information

  to a targeted audience. Newslet-

  ters can be a great way to mar-

  ket your product or service, and

  also create credibility and build

  your organizations identity

  among peers, members, employ-

  ees, or vendors.

  First, determine the audience of

  the newsletter. This could be

  anyone who might benefit from

  the information it contains, for

  example, employees or people

  interested in purchasing a prod-

  uct or requesting your service.

  You can compile a mailing list

  from business reply cards, cus-

  tomer information sheets, busi-

  ness cards collected at trade

  shows, or membership lists. You

  might consider purchasing a

  mailing list from a company.

  If you explore the Publisher

  catalog, you will find many

  publications that match the style

  of your newsletter.

  Next, establish how much time

  and money you can spend on

  your newsletter. These factors

  will help determine how fre-

  quently you publish the newslet-

  ter and its length. Its recom-

  mended that you publish your

  newsletter at least quarterly so

  that its considered a consistent

  source of information. Your

  customers or employees will

  look forward to its arrival.

  This story can fit 75-125 words.

  Your headline is an important

  part of the newsletter and should

  be considered carefully.

  In a few words, it should accu-

  rately represent the contents of

  the story and draw readers into

  the story. Develop the headline

  before you write the story. This

  way, the headline will help you

  keep the story focused.

  Examples of possible headlines

  include Product Wins Industry

  Award, New Product Can Save

  You Time!, Membership Drive

  Exceeds Goals, and New Office

  Opens Near You.

  Inside this issue:

  Inside Story 2

  Inside Story 2

  Inside Story 2

  Inside Story 3

  Inside Story 4

  Inside Story 5

  Inside Story 6

  Special points of inter-est: Briefly highlight your point of interest here.

  Briefly highlight your point of interest here.

  Briefly highlight your point of interest here.

  Briefly highlight your point of interest here.

  2 1 / 3 - 1 9 / 4 . , , , , . , , .

  2 0 / 4 2 0 / 5 . . . , .

  21 /5 - 21 /6 , , . , .

  2 2 / 6 - 2 2 / 7 . . . , .

  23 /7 - 2 2 /8 , . , . .

  2 3 /8 - 2 2 /9 , . , .

  2 3 / 9 - 2 3 / 10 ( ) , . , . , .

  2 4 / 10 - 22 /1 1 , , . 45 . .

  2 3 / 11 - 21 /12 . , . , , . , .

  22 /1 2 - 1 9 / 1 , , . .

  2 0 / 1 - 1 9 / 2 , . , .

  20 /2 - 20 /3 . . , . , .

 • Lea d S t or y H e a dl i ne

  Se c ondar y St or y H ea d l ine

  . . . 2012

  This story can fit 175-225

  words.

  The purpose of a newsletter is to

  provide specialized information

  to a targeted audience. Newslet-

  ters can be a great way to mar-

  ket your product or service, and

  also create credibility and build

  your organizations identity

  among peers, members, employ-

  ees, or vendors.

  First, determine the audience of

  the newsletter. This could be

  anyone who might benefit from

  the information it contains, for

  example, employees or people

  interested in purchasing a prod-

  uct or requesting your service.

  You can compile a mailing list

  from business reply cards, cus-

  tomer information sheets, busi-

  ness cards collected at trade

  shows, or membership lists. You

  might consider purchasing a

  mailing list from a company.

  If you explore the Publisher

  catalog, you will find many

  publications that match the style

  of your newsletter.

  Next, establish how much time

  and money you can spend on

  your newsletter. These factors

  will help determine how fre-

  quently you publish the newslet-

  ter and its length. Its recom-

  mended that you publish your

  newsletter at least quarterly so

  that its considered a consistent

  source of information. Your

  customers or employees will

  look forward to its arrival.

  This story can fit 75-125 words.

  Your headline is an important

  part of the newsletter and should

  be considered carefully.

  In a few words, it should accu-

  rately represent the contents of

  the story and draw readers into

  the story. Develop the headline

  before you write the story. This

  way, the headline will help you

  keep the story focused.

  Examples of possible headlines

  include Product Wins Industry

  Award, New Product Can Save

  You Time!, Membership Drive

  Exceeds Goals, and New Office

  Opens Near You.

  Insi de thi s is sue :

  Inside Story 2

  Inside Story 2

  Inside Story 2

  Inside Story 3

  Inside Story 4

  Inside Story 5

  Inside Story 6

  Special points of inter-est: Briefly highlight your point of interest here.

  Briefly highlight your point of interest here.

  Briefly highlight your point of interest here.

  Briefly highlight your point of interest here.

  SUDOKU

  : , , ,

  ;

  :

  , :

  -, ;

  - , !