ΣΧΟΛΗ...

Click here to load reader

 • date post

  16-Jan-2020
 • Category

  Documents

 • view

  2
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ΣΧΟΛΗ...

 • [1]

  ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ

  ΚΡΗΤΗΣ

  ΣΧΟΛΗ

  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

  ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

  Πτυχιακή Εργασία

  Έντοµα οργανωµένα σε κοινωνίες, µορφολογία, βιολογία, ζηµιές και αντιµετώπιση.

  ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΗΣ Γιώργος Κωστούλας

  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ∆ρ. Παπαδάκη Μαρία

  ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2009

 • Έντοµα οργανωµένα σε κοινωνίες, µορφολογία, βιολογία, ζηµιές και αντιµετώπιση.

  [2]

  Περιεχόµενα

  Πρόλογος

  Κεφάλαιο Α΄

  1. Εισαγωγή…………………………………………………………………….…..5

  2. Συστηµατική κατάταξη και φυλές των µελισσών…………………………….…7

  2.1. Apis mellifera – Κοινή µέλισσα…………………………………………9

  2.2. Α. mellifera carnica – Καρνιολική µέλισσα……………………………..10

  2.3. Α.mellifera macedonica – Μακεδονική µέλισσα………………………..11

  2.4. Α. mellifera cecropia – Κεκρόπια µέλισσα……………………………...12

  2.5. A.mellifera adami– Κρητική µέλισσα…………………………………...12

  2.6. A. mellifera ligustica – Κίτρινη ή ΙΙταλική µέλισσα……………………13

  2.7. A.mellifera cypria – Κυπριακή µέλισσα………………………………...14

  2.8. A.mellifera syriaca – Συριακή µέλισσα…………………………………15

  3. Βιολογία της Μέλισσας………………………………………………………...16

  3.1. Βιολογικός Κύκλος……………………………………………………...16

  3.2. ∆ιαφοροποίηση των τριών βιολογικών µορφών στη µέλισσα.................18

  3.3. Η βασίλισσα………………………….………………………………….19

  3.4. Το γονίδιο που καθορίζει το φύλο στη µέλισσα…….…………………..20

  3.5. Η µεταβίβαση των κληρονοµικών ιδιοτήτων µέσα στο

  µελισσοσµήνος………………………………………………………....23

  4. Σµηνουργία……………………………………………………………………..24

  4.1. Συνθήκες υπερπληθυσµού, τεχνητές συνθήκες σµηνουργίας………….29

  4.2. Μελισσοσµήνη που διαθέτουν πολλά πλαίσια µε γόνο και µε καλή

  εµφάνιση………………………………………………………………..32

  4.3. Μελισσοσµήνη µε µικρή τάση σµηνουργίας…………………………..32

  4.4. Μελισσοσµήνη µε τη µεγαλύτερη το δυνατόν διάθεση για συλλογή.....33

  4.5. Ήρεµα µελισσοσµήνη………………………………………………….34

  4.6. Μελισσοσµήνη που αντέχουν στις ασθένειες………………………….35

 • Έντοµα οργανωµένα σε κοινωνίες, µορφολογία, βιολογία, ζηµιές και αντιµετώπιση.

  [3]

  4.7. Μελισσοσµήνη που ξέρουν να αµύνονται καλύτερα στους εχθρούς

  τους……………………………………………………………………..37

  4.8. Μέλισσες µε µεγαλύτερη προβοσκίδα για να συλλέγουν το νέκταρ από

  άνθη µε βαθύ κάλυκα…………………………………………………...37

  4.9. Μελισσοσµήνη που συλλέγουν λιγότερη πρόπολη…………………….39

  4.10 .Μελισσοσµήνη που συλλέγουν επιλεκτικά περισσότερο µέλι ή

  περισσότερη γύρη και επικονιάζουν καλύτερα τις καλλιέργειες……….39

  Κεφάλαιο Β΄

  1. Εισαγωγή……………………………………………………………………….40

  2. Εξάπλωση……………………………………………………………………………40

  2.1. Ταξινόµηση……..…………………………………………………………....41

  2.1.1. Οι υπόγειοι……………...………………………………………41

  2.1.2. Ξηρού ξύλου……….……...…………………………………...41

  2.1.3. Υγρού ξύλου…………….……………………………………..42

  2.1.4. Θεριστές…….………………….………………………………43

  2.2.Συστηµατική κατάταξη και των τερµιτών………………………………....….43

  2.2.1. Reticulitermes lucifugus Οικογ. Rhinotermitidae………………….44

  2.2.2. Reticulitermes flavipes Οικογ. Rhinotermitidae…………………...44

  2.2.3. Kalotermes flavicolis Οικογ. Kalotermitidae……………………....45

  3. Μορφολογία και Βιολογία………………………………………………………..45

  3.1. Αναπαραγωγικά……………………………………………………………46

  3.1.1.Πρωτεύοντα αναπαραγωγικά…………………………………….46

  3.1.2.∆ευτερεύοντα αναπαραγωγικά…………………………………...47

  3.2.Εργάτες………………………………………………………………….…47

  3.2.1.Οπλίτες……………………………………………………….….48

  3.3.Τροφικές προτιµήσεις…………………………………………………………....48

  3.4.Φυσικές συνθήκες………………………………………………………....50

  3.5.Αποικία και κάστες………………………………………………………..50

  3.6.Σµηνουργία………………………………………………………………...51

  4.Πρόληψη των ζηµιών, καταπολέµηση……………………………………………….52

 • Έντοµα οργανωµένα σε κοινωνίες, µορφολογία, βιολογία, ζηµιές και αντιµετώπιση.

  [4]

  4.1.Προληπτικά µέτρα……………………………………………………………52

  4.2.Καταπολέµηση……………………………………………………………54

  4.2.1.Μη χηµικές µέθοδοι…………………………………………….54

  4.2.2.Θερµότητα………………………………………………………54

  4.2.3.Ψύξη…………………………………………………………….55

  4.2.4.Ηλεκτροστατικό πεδίο………………………………………….55

  4.2.5.Μικροκύµατα…………………………………………………...55

  4.2.6.Υπέρηχοι………………………………………………………..56

  4.2.7.Άζωτο…………………………………………………………...56

  4.2.8.Βιολογικές µέθοδοι……………………………………………..56

  4.3.Χηµικές µέθοδοι…………………………………………………………..57

  4.3.1.Τερµιτοκτόνα σκευάσµατα……………………………………..57

  4.3.2.Υγρά εδάφους…………………………………………………...58

  4.3.3.Μη-απωθητικά…………………………………………………..58

  4.3.4.Εφαρµογή υγρών στο ξύλο……………………………………...58

  4.3.5.Βορικά (Βοrates)………………………………………………..59

  4.3.6.∆ολώµατα……………………………………………………….59

  4.3.7.Μέθοδος επενδύσεως (ΤΤR)……………………………………60

  Κεφάλαιο Γ΄

  1. Εισαγωγή………………………………………………………………………..61

  1.1. Ο υπαρκτός σοσιαλισµός πέτυχε στην κοινωνία των µυρµηγκιών……..62

  1.2. Και τα αρσενικά; Ζευγαρώνουν και πεθαίνουν…………………………63

  2. Εξάπλωση……………………………………………………………………….64