Νέο Λύκειο - 1o ΓΕΛ...

59
Νέο Λύκειο

Transcript of Νέο Λύκειο - 1o ΓΕΛ...

Page 1: Νέο Λύκειο - 1o ΓΕΛ ΠΑΠΑΓΟΥ1lyk-papag.att.sch.gr/autosch/joomla15/images/neosystima15-16_anef... · Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ. ... Μάθημα 3ο Πεδίο Συντελ.

Νέο Λύκειο

Page 2: Νέο Λύκειο - 1o ΓΕΛ ΠΑΠΑΓΟΥ1lyk-papag.att.sch.gr/autosch/joomla15/images/neosystima15-16_anef... · Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ. ... Μάθημα 3ο Πεδίο Συντελ.

Νομοθεσία

• Νόμος 4186/2013 (ΦΕΚ 193 τ. Α΄) • Νόμος 4310/2015 (ΦΕΚ 258 τ. Α΄) • Νόμος 4326/2015 (ΦΕΚ 49 τ. Α΄) • Νόμος 4327/2015 (ΦΕΚ 50 τ. Α΄) • Y.A. 82443/Δ2/21-5-2015 (ΦΕΚ 941 τ. Β΄) • Φ.253/ 85476 /Α5/29-5-2015 (ΦΕΚ 995 τ.

Β΄)

Page 3: Νέο Λύκειο - 1o ΓΕΛ ΠΑΠΑΓΟΥ1lyk-papag.att.sch.gr/autosch/joomla15/images/neosystima15-16_anef... · Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ. ... Μάθημα 3ο Πεδίο Συντελ.

Α Λυκείου (33+2)

• ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ • 1.Ελληνική Γλώσσα (5Αρχ+2Νέα+2Λογ) 9 • 2.Μαθηματικά (3Αλ+2Γεω) 5 • 3.Φυσικές Επιστήμες (2Φ+2Χ+2Β) 6 • 4.Ιστορία 2 • 5.Πολιτική Παιδεία 3 • 6.Θρησκευτικά 2 • 7.Ερευνητική Εργασία 2 • 8.Ξένη Γλώσσα 2 • 9.Φυσική Αγωγή 2 • 10.Επιλογή 2

• Σύνολο 35

Page 4: Νέο Λύκειο - 1o ΓΕΛ ΠΑΠΑΓΟΥ1lyk-papag.att.sch.gr/autosch/joomla15/images/neosystima15-16_anef... · Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ. ... Μάθημα 3ο Πεδίο Συντελ.

Επιλογής

Εφαρμογές Πληροφορικής 2

Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων 2 Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός 2 Καλλιτεχνική Παιδεία -Εικαστικά 2

Καλλιτεχνική Παιδεία -Θεατρολογία 2

Page 5: Νέο Λύκειο - 1o ΓΕΛ ΠΑΠΑΓΟΥ1lyk-papag.att.sch.gr/autosch/joomla15/images/neosystima15-16_anef... · Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ. ... Μάθημα 3ο Πεδίο Συντελ.

Επισημαίνονται τα εξής:

Οι μαθητές της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου έχουν δικαίωμα να αλλάξουν: την προτίμησή τους για την ξένη γλώσσα έως και την 25η Σεπτεμβρίου κάθε διδακτικού έτους και το μάθημα επιλογής έως και την 30ή Σεπτεμβρίου κάθε διδακτικού έτους.

Page 6: Νέο Λύκειο - 1o ΓΕΛ ΠΑΠΑΓΟΥ1lyk-papag.att.sch.gr/autosch/joomla15/images/neosystima15-16_anef... · Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ. ... Μάθημα 3ο Πεδίο Συντελ.

Β Λυκείου (30+5) ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ

1.Ελληνική Γλώσσα (2Αρχ+2Νέα+2Λογ) 6 2.Μαθηματικά (3Άλγεβρα + 2Γεωμετρία) 5 3.Φυσικές Επιστήμες (2Φ+2Χ+2Β) 6 4.Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ 1 5.Ιστορία 2 6.Φιλοσοφία 2 7.Πολιτική Παιδεία 2 8.Θρησκευτικά 2 9.Ερευνητική Εργασία 1 10.Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά) 2 11.Φυσική Αγωγή 1

• Σύνολο 30

Page 7: Νέο Λύκειο - 1o ΓΕΛ ΠΑΠΑΓΟΥ1lyk-papag.att.sch.gr/autosch/joomla15/images/neosystima15-16_anef... · Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ. ... Μάθημα 3ο Πεδίο Συντελ.

Ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού

Β Λυκείου

• Ανθρωπιστικών Σπουδών • Θετικών Σπουδών

Page 8: Νέο Λύκειο - 1o ΓΕΛ ΠΑΠΑΓΟΥ1lyk-papag.att.sch.gr/autosch/joomla15/images/neosystima15-16_anef... · Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ. ... Μάθημα 3ο Πεδίο Συντελ.

Ανθρωπιστικών Σπουδών • Μάθημα Ώρες

• Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 3

• Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών (Κοινωνιολογία, Οικονομική Επιστήμη και Πολιτική Επιστήμη) 2

Page 9: Νέο Λύκειο - 1o ΓΕΛ ΠΑΠΑΓΟΥ1lyk-papag.att.sch.gr/autosch/joomla15/images/neosystima15-16_anef... · Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ. ... Μάθημα 3ο Πεδίο Συντελ.

Θετικών Σπουδών

• Μάθημα Ώρες

• Φυσική 3

• Μαθηματικά 2

Page 10: Νέο Λύκειο - 1o ΓΕΛ ΠΑΠΑΓΟΥ1lyk-papag.att.sch.gr/autosch/joomla15/images/neosystima15-16_anef... · Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ. ... Μάθημα 3ο Πεδίο Συντελ.

Επισημαίνονται τα εξής:

• Οι μαθητές της Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου έχουν δικαίωμα να αλλάξουν Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού έως και την 30ή Σεπτεμβρίου κάθε διδακτικού έτους.

Page 11: Νέο Λύκειο - 1o ΓΕΛ ΠΑΠΑΓΟΥ1lyk-papag.att.sch.gr/autosch/joomla15/images/neosystima15-16_anef... · Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ. ... Μάθημα 3ο Πεδίο Συντελ.

Θέματα Προαγωγικών Εξετάσεων

Οι γραπτές προαγωγικές εξετάσεις στην Α & Β Γενικού Λυκείου διεξάγονται ενδοσχολικά και περιλαμβάνουν όλα τα διδασκόμενα μαθήματα εκτός των μαθημάτων της Ερευνητικής Εργασίας και της Φυσικής Αγωγής. Τα θέματα των προαγωγικών εξετάσεων ορίζονται αποκλειστικά από τον διδάσκοντα/τους διδάσκοντες του μαθήματος. Τα γραπτά διορθώνονται από τον οικείο διδάσκοντα. Η Τράπεζα θεμάτων θα λειτουργήσει ως προαιρετικό συμβουλευτικό εργαλείο για μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Page 12: Νέο Λύκειο - 1o ΓΕΛ ΠΑΠΑΓΟΥ1lyk-papag.att.sch.gr/autosch/joomla15/images/neosystima15-16_anef... · Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ. ... Μάθημα 3ο Πεδίο Συντελ.

Προαγωγή Α & Β Για την προαγωγή των μαθητών στην Α΄ &

Β΄τάξη του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου απαιτείται γενικός μέσος όρος τουλάχιστον

εννέα και πέντε δέκατα (9,5), ο οποίος προκύπτει από τον Μ.Ο. των βαθμών ετήσιας

επίδοσης του μαθητή όλων των γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων

συμπεριλαμβανομένου και του μαθήματος της Ερευνητικής Εργασίας όπου αυτό διδάσκεται.

Page 13: Νέο Λύκειο - 1o ΓΕΛ ΠΑΠΑΓΟΥ1lyk-papag.att.sch.gr/autosch/joomla15/images/neosystima15-16_anef... · Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ. ... Μάθημα 3ο Πεδίο Συντελ.

Παράδειγμα προαγωγής στην Α Λυκείου

Page 14: Νέο Λύκειο - 1o ΓΕΛ ΠΑΠΑΓΟΥ1lyk-papag.att.sch.gr/autosch/joomla15/images/neosystima15-16_anef... · Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ. ... Μάθημα 3ο Πεδίο Συντελ.

Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ

Page 15: Νέο Λύκειο - 1o ΓΕΛ ΠΑΠΑΓΟΥ1lyk-papag.att.sch.gr/autosch/joomla15/images/neosystima15-16_anef... · Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ. ... Μάθημα 3ο Πεδίο Συντελ.

Ώρες μαθημάτων στη Γ ΓΕΛ

• 15 ώρες μαθήματα Γενικής Παιδείας

• 15 ώρες κατευθύνσεων

• 2 ώρες επιλογής

Page 16: Νέο Λύκειο - 1o ΓΕΛ ΠΑΠΑΓΟΥ1lyk-papag.att.sch.gr/autosch/joomla15/images/neosystima15-16_anef... · Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ. ... Μάθημα 3ο Πεδίο Συντελ.

Μαθήματα Γεν. Παιδείας Γ ΓΕΛ

• Θρησκευτικά 1ώρα • Νεοελληνική Γλώσσα 2ώρες • Νεοελληνική Λογοτεχνία 1ώρα • Ιστορία Κοινωνικών Επιστημών 1ώρα • Ιστορία 2ώρες • Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής 2ώρες • Βιολογία 2ώρες • Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά & Γερμανικά)

2ώρες • Φυσική Αγωγή 2ώρες

Page 17: Νέο Λύκειο - 1o ΓΕΛ ΠΑΠΑΓΟΥ1lyk-papag.att.sch.gr/autosch/joomla15/images/neosystima15-16_anef... · Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ. ... Μάθημα 3ο Πεδίο Συντελ.

Ομάδες Προσανατολισμού (ΟΠ) Γ Λυκ.

Ανθρωπιστικών Σπουδών

Θετικών Σπουδών

Οικονομίας & Πληροφορικής

Page 18: Νέο Λύκειο - 1o ΓΕΛ ΠΑΠΑΓΟΥ1lyk-papag.att.sch.gr/autosch/joomla15/images/neosystima15-16_anef... · Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ. ... Μάθημα 3ο Πεδίο Συντελ.

Μαθήματα Κατεύθυνσης ΟΠ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ

ΣΠΟΥΔΩΝ

Μάθημα ώρες

Αρχαία Ελληνικά 5

Ιστορία 3

Λατινικά 3

Λογοτεχνία 2

Κοινωνιολογία 2

Σύνολο 15

Page 19: Νέο Λύκειο - 1o ΓΕΛ ΠΑΠΑΓΟΥ1lyk-papag.att.sch.gr/autosch/joomla15/images/neosystima15-16_anef... · Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ. ... Μάθημα 3ο Πεδίο Συντελ.

Μαθήματα Κατεύθυνσης ΟΠ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Μάθημα ώρες

Μαθηματικά 5

Φυσική 3

Χημεία 3

Βιολογία 2

ΑΕΠΠ (Προγραμματισμός) 2

Σύνολο 15

Page 20: Νέο Λύκειο - 1o ΓΕΛ ΠΑΠΑΓΟΥ1lyk-papag.att.sch.gr/autosch/joomla15/images/neosystima15-16_anef... · Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ. ... Μάθημα 3ο Πεδίο Συντελ.

Μαθήματα Κατεύθυνσης ΟΠ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Μαθήματα ώρες

Μαθηματικά 5

ΑΟΘ (Αρχές Οικ. Θεωρίας) 3

Ιστορία 3

ΑΕΠΠ (Προγραμματισμός) 2

Κοινωνιολογία 2

Σύνολο 15

Page 21: Νέο Λύκειο - 1o ΓΕΛ ΠΑΠΑΓΟΥ1lyk-papag.att.sch.gr/autosch/joomla15/images/neosystima15-16_anef... · Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ. ... Μάθημα 3ο Πεδίο Συντελ.
Page 22: Νέο Λύκειο - 1o ΓΕΛ ΠΑΠΑΓΟΥ1lyk-papag.att.sch.gr/autosch/joomla15/images/neosystima15-16_anef... · Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ. ... Μάθημα 3ο Πεδίο Συντελ.

Μαθήματα επιλογής Όσοι μαθητές επιθυμούν να προετοιμαστούν

για τις εξετάσεις των Ειδικών Μαθημάτων Ελεύθερου Σχεδίου και Γραμμικού Σχεδίου, μπορούν να δηλώσουν ότι θέλουν να παρακολουθήσουν και τα δύο μαθήματα, εκ των οποίων το ένα θα διδάσκεται μετά τη λήξη του ημερήσιου ωρολογίου προγράμματος.

Page 23: Νέο Λύκειο - 1o ΓΕΛ ΠΑΠΑΓΟΥ1lyk-papag.att.sch.gr/autosch/joomla15/images/neosystima15-16_anef... · Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ. ... Μάθημα 3ο Πεδίο Συντελ.

Τα 5 Επιστημονικά Πεδία (ΕΠ) ορίζονται ως εξής:

• 1ο ΕΠ: Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Σπουδές

• 2ο ΕΠ: Τεχνολογικές και Θετικές Σπουδές.

• 3ο ΕΠ: Σπουδές Υγείας και Ζωής

• 4ο ΕΠ: Παιδαγωγικές Σπουδές

• 5ο ΕΠ: Σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής

Page 24: Νέο Λύκειο - 1o ΓΕΛ ΠΑΠΑΓΟΥ1lyk-papag.att.sch.gr/autosch/joomla15/images/neosystima15-16_anef... · Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ. ... Μάθημα 3ο Πεδίο Συντελ.

Επιλογή μέχρι 2 ΕΠ

• Όλοι οι υποψήφιοι, ανεξάρτητα από την ομάδα προσανατολισμού, έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν από τα πέντε επιστημονικά πεδία ένα ή δύο επιστημονικά πεδία στα οποία θα έχουν πρόσβαση.

• Στο 4ο επιστημονικό πεδίο η πρόσβαση είναι εφικτή από όλες τις ομάδες προσανατολισμού

Page 25: Νέο Λύκειο - 1o ΓΕΛ ΠΑΠΑΓΟΥ1lyk-papag.att.sch.gr/autosch/joomla15/images/neosystima15-16_anef... · Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ. ... Μάθημα 3ο Πεδίο Συντελ.

Πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα

• Κάθε ΟΠ έχει τρία κοινά μαθήματα που απαιτούνται σε όλα τα επιστημονικά πεδία

όπου έχει πρόσβαση η ΟΠ. • Επιλέγοντας τέταρτο μάθημα μπορούν να διεκδικούν 1 επιστημονικό πεδίο. • Επιλέγοντας και πέμπτο μάθημα μπορούν

να διεκδικούν 2 επιστημονικά πεδία.

Page 26: Νέο Λύκειο - 1o ΓΕΛ ΠΑΠΑΓΟΥ1lyk-papag.att.sch.gr/autosch/joomla15/images/neosystima15-16_anef... · Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ. ... Μάθημα 3ο Πεδίο Συντελ.
Page 27: Νέο Λύκειο - 1o ΓΕΛ ΠΑΠΑΓΟΥ1lyk-papag.att.sch.gr/autosch/joomla15/images/neosystima15-16_anef... · Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ. ... Μάθημα 3ο Πεδίο Συντελ.

ΟΠ Ανθρωπιστικών Σπουδών

1 3 4 1&3 1&4 3&4

Λατινικά

v v v

Βιολογία Γεν v v v

Μαθηματικά Γεν

v v v

Page 28: Νέο Λύκειο - 1o ΓΕΛ ΠΑΠΑΓΟΥ1lyk-papag.att.sch.gr/autosch/joomla15/images/neosystima15-16_anef... · Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ. ... Μάθημα 3ο Πεδίο Συντελ.
Page 29: Νέο Λύκειο - 1o ΓΕΛ ΠΑΠΑΓΟΥ1lyk-papag.att.sch.gr/autosch/joomla15/images/neosystima15-16_anef... · Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ. ... Μάθημα 3ο Πεδίο Συντελ.

ΟΠ Θετικών Σπουδών

2 3 4 2&3 2&4 3&4

Μαθηματικά v v v

Βιολογία v v v

Ιστορία Γεν v v v

Page 30: Νέο Λύκειο - 1o ΓΕΛ ΠΑΠΑΓΟΥ1lyk-papag.att.sch.gr/autosch/joomla15/images/neosystima15-16_anef... · Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ. ... Μάθημα 3ο Πεδίο Συντελ.
Page 31: Νέο Λύκειο - 1o ΓΕΛ ΠΑΠΑΓΟΥ1lyk-papag.att.sch.gr/autosch/joomla15/images/neosystima15-16_anef... · Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ. ... Μάθημα 3ο Πεδίο Συντελ.

ΟΠ Οικονομίας & Πληροφορικής

3 4 5 3&4 3&5 4&5

Βιολογία v v v

Ιστορία Γεν. v v v

ΑΟΘ v v v

Page 32: Νέο Λύκειο - 1o ΓΕΛ ΠΑΠΑΓΟΥ1lyk-papag.att.sch.gr/autosch/joomla15/images/neosystima15-16_anef... · Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ. ... Μάθημα 3ο Πεδίο Συντελ.
Page 33: Νέο Λύκειο - 1o ΓΕΛ ΠΑΠΑΓΟΥ1lyk-papag.att.sch.gr/autosch/joomla15/images/neosystima15-16_anef... · Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ. ... Μάθημα 3ο Πεδίο Συντελ.
Page 34: Νέο Λύκειο - 1o ΓΕΛ ΠΑΠΑΓΟΥ1lyk-papag.att.sch.gr/autosch/joomla15/images/neosystima15-16_anef... · Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ. ... Μάθημα 3ο Πεδίο Συντελ.

Συντελεστές βαρύτητας

μαθημάτων

• Για τον προσδιορισμό του συνόλου των μορίων κάθε υποψηφίου για εισαγωγή στις σχολές στα τμήματα και στις εισαγωγικές κατευθύνσεις τμημάτων που είναι ενταγμένα σε κάθε ένα από τα ανωτέρω Επιστημονικά Πεδία θα υπολογίζονται τα μαθήματα και οι συντελεστές βαρύτητας τα οποία προβλέπονται στην Ομάδα Προσανατολισμού που ανήκει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο, ως ακολούθως:

Συντελεστές βαρύτητας

μαθημάτων

• Για τον προσδιορισμό του συνόλου των μορίων κάθε υποψηφίου για εισαγωγή στις σχολές στα τμήματα και στις εισαγωγικές κατευθύνσεις τμημάτων που είναι ενταγμένα σε κάθε ένα από τα ανωτέρω Επιστημονικά Πεδία θα υπολογίζονται τα μαθήματα και οι συντελεστές βαρύτητας τα οποία προβλέπονται στην Ομάδα Προσανατολισμού που ανήκει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο, ως ακολούθως:

Συντελεστές βαρύτητας

μαθημάτων

• Για τον προσδιορισμό του συνόλου των μορίων κάθε υποψηφίου για εισαγωγή στις σχολές στα τμήματα και στις εισαγωγικές κατευθύνσεις τμημάτων που είναι ενταγμένα σε κάθε ένα από τα ανωτέρω Επιστημονικά Πεδία θα υπολογίζονται τα μαθήματα και οι συντελεστές βαρύτητας τα οποία προβλέπονται στην Ομάδα Προσανατολισμού που ανήκει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο, ως ακολούθως:

Συντελεστές βαρύτητας

μαθημάτων

Page 35: Νέο Λύκειο - 1o ΓΕΛ ΠΑΠΑΓΟΥ1lyk-papag.att.sch.gr/autosch/joomla15/images/neosystima15-16_anef... · Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ. ... Μάθημα 3ο Πεδίο Συντελ.

A. Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών

• 1ο Επιστημονικό Πεδίο Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών α) Αρχαία Ελληνικά Προσανατολισμού με συντελεστή ένα κόμμα τρία (1,3) β) Ιστορία Προσανατολισμού με συντελεστή μηδέν κόμμα επτά (0,7)

• 3ο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Υγείας και Ζωής α) Βιολογία Γενικής Παιδείας με συντελεστή μηδέν κόμμα εννιά (0,9) β) Νεοελληνική Γλώσσα με συντελεστή μηδέν κόμμα τέσσερα (0,4)

• 4ο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών της Εκπαίδευσης α) Νεοελληνική Γλώσσα με συντελεστή ένα κόμμα τρία (1,3) β) Μαθηματικά Γενικής Παιδείας με συντελεστή μηδέν κόμμα επτά (0,7)

Page 36: Νέο Λύκειο - 1o ΓΕΛ ΠΑΠΑΓΟΥ1lyk-papag.att.sch.gr/autosch/joomla15/images/neosystima15-16_anef... · Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ. ... Μάθημα 3ο Πεδίο Συντελ.

Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών

Μάθημα 1ο Πεδίο Συντελ.

3ο Πεδίο Συντελ.

4ο Πεδίο Συντελ.

Αρχαία (κατ) 1,3 Ιστορία (κατ) 0,7 Βιολογία (γεν) 0,9 Γλώσσα (γεν) 0,4 1,3 Μαθηματικά (γεν)

0,7

Page 37: Νέο Λύκειο - 1o ΓΕΛ ΠΑΠΑΓΟΥ1lyk-papag.att.sch.gr/autosch/joomla15/images/neosystima15-16_anef... · Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ. ... Μάθημα 3ο Πεδίο Συντελ.

Β. Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών

2ο Επιστημονικό Πεδίο Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών α) Μαθηματικά Προσανατολισμού με συντελεστή ένα κόμμα τρία (1,3) β) Φυσική Προσανατολισμού με συντελεστή μηδέν κόμμα επτά (0,7)

3ο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Υγείας και Ζωής α) Βιολογία Προσανατολισμού με συντελεστή ένα κόμμα τρία (1,3) β) Χημεία Προσανατολισμού με συντελεστή μηδέν κόμμα επτά (0,7)

4ο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών της Εκπαίδευσης α) Νεοελληνική Γλώσσα με συντελεστή ένα κόμμα τρία (1,3) β) Ιστορία Γενικής Παιδείας με συντελεστή μηδέν κόμμα επτά (0,7)

Page 38: Νέο Λύκειο - 1o ΓΕΛ ΠΑΠΑΓΟΥ1lyk-papag.att.sch.gr/autosch/joomla15/images/neosystima15-16_anef... · Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ. ... Μάθημα 3ο Πεδίο Συντελ.

Ο.Π. Θετικών Επιστημών

Μάθημα 2ο Πεδίο Συντελ.

3ο Πεδίο Συντελ.

4ο Πεδίο Συντελ.

Μαθηματικά (κατ)

1,3

Φυσική (κατ) 0,7

Βιολογία (κατ) 1,3

Χημεία (κατ) 0,7

Γλώσσα (γεν) 1,3

Ιστορία (γεν) 0,7

Page 39: Νέο Λύκειο - 1o ΓΕΛ ΠΑΠΑΓΟΥ1lyk-papag.att.sch.gr/autosch/joomla15/images/neosystima15-16_anef... · Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ. ... Μάθημα 3ο Πεδίο Συντελ.

Γ. Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και

Πληροφορικής 3ο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Υγείας και Ζωής

α) Βιολογία Γενικής Παιδείας με συντελεστή μηδέν κόμμα εννιά (0,9) β) Νεοελληνική Γλώσσα με συντελεστή μηδέν κόμμα τέσσερα (0,4)

4ο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών της Εκπαίδευσης α) Νεοελληνική Γλώσσα με συντελεστή ένα κόμμα τρία (1,3) β) Ιστορία Γενικής Παιδείας με συντελεστή μηδέν κόμμα επτά (0,7)

5ο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Οικονομίας και Πληροφορικής α) Μαθηματικά Προσανατολισμού με συντελεστή ένα κόμμα τρία (1,3) β) Αρχές Οικονομικής Θεωρίας με συντελεστή μηδέν κόμμα επτά (0,7)

Page 40: Νέο Λύκειο - 1o ΓΕΛ ΠΑΠΑΓΟΥ1lyk-papag.att.sch.gr/autosch/joomla15/images/neosystima15-16_anef... · Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ. ... Μάθημα 3ο Πεδίο Συντελ.

Ο.Π. Οικονομίας & Πληροφορικής

Μάθημα 3ο Πεδίο Συντελ.

4ο Πεδίο Συντελ.

5ο Πεδίο Συντελ.

Μαθηματικά (κατ)

1,3

ΑΟΘ (κατ) 0,7

Βιολογία Γεν. 0,9

Γλώσσα (γεν) 0,4 1,3

Ιστορία (γεν) 0,7

Page 41: Νέο Λύκειο - 1o ΓΕΛ ΠΑΠΑΓΟΥ1lyk-papag.att.sch.gr/autosch/joomla15/images/neosystima15-16_anef... · Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ. ... Μάθημα 3ο Πεδίο Συντελ.

Οι 6 δυνατές επιλογές Επιστημονικών Πεδίων & Εξεταζόμενων Μαθημάτων

ανά Ομάδα Προσανατολισμού

Page 42: Νέο Λύκειο - 1o ΓΕΛ ΠΑΠΑΓΟΥ1lyk-papag.att.sch.gr/autosch/joomla15/images/neosystima15-16_anef... · Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ. ... Μάθημα 3ο Πεδίο Συντελ.

1η Ομάδα Προσανατολισμού: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Διδάσκονται: Αρχαία (5), Ιστορία (3), Λατινικά (3), Λογοτεχνία (2),

Κοινωνιολογία (2)

Νεοελληνική Γλώσσα

Νεοελληνική Γλώσσα

0,4 Νεοελληνική

Γλώσσα 1,3

Νεοελληνική Γλώσσα

Νεοελληνική Γλώσσα

Νεοελληνική Γλώσσα

Αρχαία 1,3 Αρχαία Αρχαία Αρχαία Αρχαία Αρχαία

Ιστορία 0,7 Ιστορία Ιστορία Ιστορία Ιστορία Ιστορία

Λατινικά Βιολογία Γ.Π. 0,9 Μαθηματικά Γ.Π. 0,7 Λατινικά Λατινικά Βιολογία Γ.Π

Βιολογία Γ.Π. Μαθηματικά Γ.Π Μαθηματικά Γ.Π

Ανθρωπιστικές, Νομικές και

Κοινωνικές

Σπουδές

Σπουδές Υγείας και Ζωής

Παιδαγωγικές Σπουδές

Ανθρωπιστικες, Νομικές και

Κοινωνικές

Σπουδές

Ανθρωπιστικές, Νομικές και

Κοινωνικές Σπουδές

Σπουδές Υγείας και Ζωής

Σπουδές Υγείας και

Ζωής

Παιδαγωγικές

Σπουδές Παιδαγωγικές Σπουδές

Page 43: Νέο Λύκειο - 1o ΓΕΛ ΠΑΠΑΓΟΥ1lyk-papag.att.sch.gr/autosch/joomla15/images/neosystima15-16_anef... · Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ. ... Μάθημα 3ο Πεδίο Συντελ.

Νεοελληνική Γλώσσα

Νεοελληνική Γλώσσα

Νεοελληνική Γλώσσα

1,3 Νεοελληνική

Γλώσσα Νεοελληνική

Γλώσσα Νεοελληνική

Γλώσσα

Φυσική 0,7 Φυσική Φυσική Φυσική Φυσική Φυσική

Χημεία Χημεία 0,7 Χημεία Χημεία Χημεία Χημεία

Μαθηματικά 1,3 Βιολογία 1,3 Ιστορία Γ.Π. 0,7 Μαθηματικά Μαθηματικά Βιολογία

Βιολογία Ιστορία Γ.Π. Ιστορία Γ.Π.

Τεχνολογικές και Θετικές

Σπουδές

Σπουδές Υγείας και Ζωής

Παιδαγωγικές Σπουδές

Τεχνολογικές και Θετικές

Σπουδές

Τεχνολογικές και Θετικές Σπουδές

Σπουδές Υγείας και Ζωής

Σπουδές Υγείας και

Ζωής

Παιδαγωγικές

Σπουδές Παιδαγωγικές Σπουδές

2η Ομάδα Προσανατολισμού: ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Διδάσκονται: Μαθηματικά (5), Φυσική (3), Χημεία (3), Βιολογία (2), Α.Ε.Π.Π. (2)

Page 44: Νέο Λύκειο - 1o ΓΕΛ ΠΑΠΑΓΟΥ1lyk-papag.att.sch.gr/autosch/joomla15/images/neosystima15-16_anef... · Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ. ... Μάθημα 3ο Πεδίο Συντελ.

3η Ομάδα Προσανατολισμού: ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Διδάσκονται: Μαθηματικά (5), Α.Ο.Θ. (3), Ιστορία (3), Α.Ε.Π.Π. (2), Κοινωνιολογία (2)

Νεοελληνική

Γλώσσα Νεοελληνική

Γλώσσα 0,4

Νεοελληνική Γλώσσα

1,3 Νεοελληνική

Γλώσσα Νεοελληνική

Γλώσσα Νεοελληνική

Γλώσσα

Μαθηματικά 1,3 Μαθηματικά Μαθηματικά Μαθηματικά Μαθηματικά Μαθηματικά

Α.Ε.Ε.Π. Α.Ε.Ε.Π. Α.Ε.Ε.Π. Α.Ε.Ε.Π. Α.Ε.Ε.Π. Α.Ε.Ε.Π.

Α.Ο.Θ. 0,7 Βιολογία Γ.Π. 0,9 Ιστορία Γ.Π. 0,7 Βιολογία Γ.Π. Βιολογία Γ.Π. Ιστορία Γ.Π.

Ιστορία Γ.Π. Α.Ο.Θ. Α.Ο.Θ.

Σπουδές Οικονομίας και

Πληροφορικής

Σπουδές Υγείας και Ζωής

Παιδαγωγικές Σπουδές

Σπουδές Υγείας και Ζωής

Σπουδές Υγείας και Ζωής

Παιδαγωγικές Σπουδές

Παιδαγωγικές Σπουδές

Σπουδές

Οικονομίας και

Πληροφορικής

Σπουδές Οικονομίας και

Πληροφορικής

Page 45: Νέο Λύκειο - 1o ΓΕΛ ΠΑΠΑΓΟΥ1lyk-papag.att.sch.gr/autosch/joomla15/images/neosystima15-16_anef... · Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ. ... Μάθημα 3ο Πεδίο Συντελ.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Μ.Ο.

• Ο μέσος όρος της βαθμολογίας θα εξάγεται από 4 μαθήματα ακόμα και αν ο υποψήφιος επιλέξει να εξεταστεί σε 5 μαθήματα. Το 5ο μάθημα, που θα διευρύνει τις επιλογές, δεν θα επηρεάζει τη βαθμολογία του άλλου επιστημονικού πεδίου.

Page 46: Νέο Λύκειο - 1o ΓΕΛ ΠΑΠΑΓΟΥ1lyk-papag.att.sch.gr/autosch/joomla15/images/neosystima15-16_anef... · Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ. ... Μάθημα 3ο Πεδίο Συντελ.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ – Μ.Ο.

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ

ΣΠΟΥΔΕΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ

Ν.ΓΛΩΣΣΑ: 15 Ν.ΓΛΩΣΣΑ: 15

ΑΡΧΑΙΑ: 14 ΑΡΧΑΙΑ: 14

ΙΣΤΟΡΙΑ:16 ΙΣΤΟΡΙΑ:16

ΛΑΤΙΝΙΚΑ:18 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ. Π. : 10

Μ.Ο.: 15.75 Μ.Ο.:13.75

Page 47: Νέο Λύκειο - 1o ΓΕΛ ΠΑΠΑΓΟΥ1lyk-papag.att.sch.gr/autosch/joomla15/images/neosystima15-16_anef... · Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ. ... Μάθημα 3ο Πεδίο Συντελ.

ΥΠΟΛΟΓΙΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ

Page 48: Νέο Λύκειο - 1o ΓΕΛ ΠΑΠΑΓΟΥ1lyk-papag.att.sch.gr/autosch/joomla15/images/neosystima15-16_anef... · Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ. ... Μάθημα 3ο Πεδίο Συντελ.

ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Τρόπος Υπολογισμού Μορίων

• Α. Το άθροισμα των γραπτών βαθμών στην εικοσάβαθμη κλίμακα με προσέγγιση δεκάτου των τεσσάρων πανελλαδικά εξεταζομένων

μαθημάτων, τα οποία προβλέπονται στην ΟΠ όπου ανήκει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο πολλαπλασιάζεται επί δύο (2).

• Β. Στη συνέχεια, στο γινόμενο αυτό προστίθενται τα γινόμενα των γραπτών βαθμών των δύο μαθημάτων με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας, τα οποία προβλέπονται στην ΟΠ όπου ανήκει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο.

• Γ. Το τελικό άθροισμα πολλαπλασιάζεται με το εκατό (100).

• Δ. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος εξεταστεί πανελλαδικά και σε ένα πέμπτο (5ο) μάθημα προκειμένου να έχει πρόσβαση και σε δεύτερο Επιστημονικό Πεδίο, τότε ο υπολογισμός των μορίων του για κάθε ένα από τα δύο Επιστημονικά Πεδία που έχει δικαίωμα να δηλώσει προτίμηση γίνεται με βάση τα αντίστοιχα τέσσερα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα όπως αυτά προβλέπονται .

Page 49: Νέο Λύκειο - 1o ΓΕΛ ΠΑΠΑΓΟΥ1lyk-papag.att.sch.gr/autosch/joomla15/images/neosystima15-16_anef... · Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ. ... Μάθημα 3ο Πεδίο Συντελ.

• Προκειμένου για Σχολές ή Τμήματα για τα οποία απαιτείται εξέταση ειδικού μαθήματος ή πρακτικών δοκιμασιών ο υπολογισμός του συνολικού αριθμού μορίων κάθε υποψηφίου γίνεται ως εξής:

Στο σύνολο των μορίων που έχουν συγκεντρωθεί από τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, προστίθενται τα μόρια που προκύπτουν από τον πολλαπλασιασμό με το εκατό (100) του γινομένου του βαθμού του υποψηφίου στο απαιτούμενο ειδικό μάθημα ή στις πρακτικές δοκιμασίες με τον αντίστοιχο συντελεστή κατά περίπτωση.

Β. ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Τρόπος Υπολογισμού Μορίων

Page 50: Νέο Λύκειο - 1o ΓΕΛ ΠΑΠΑΓΟΥ1lyk-papag.att.sch.gr/autosch/joomla15/images/neosystima15-16_anef... · Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ. ... Μάθημα 3ο Πεδίο Συντελ.

ΥΠΟΛΟΓΙΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ – ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

• Α. Βαθμός ειδικού μαθήματος είναι ο γραπτός βαθμός που σημείωσε στην απαιτούμενη εξέταση ο υποψήφιος μετά την αναγωγή του στην εικοσάβαθμη κλίμακα με προσέγγιση δεκάτου.

• Β. Για τις περιπτώσεις που εξετάζονται δύο ειδικά μαθήματα είναι ο μέσος όρος των βαθμών των δύο ειδικών μαθημάτων. Ο μέσος όρος υπολογίζεται μετά την αναγωγή των βαθμών των δύο μαθημάτων στην εικοσάβαθμη κλίμακα και εκφράζεται με προσέγγιση εκατοστού.

• Γ. Στην περίπτωση που υποψήφιος έχει εξετασθεί σε περισσότερες από μία ξένες γλώσσες, τότε ως βαθμός στο μάθημα της ξένης γλώσσας, για τα τμήματα που απαιτούν εξέταση σε μία από τις ξένες γλώσσες από αυτές που εξετάστηκε, λαμβάνεται υπόψη ο μεγαλύτερος βαθμός από αυτούς που πέτυχε στις ξένες αυτές γλώσσες.

• Δ. Βαθμός πρακτικών δοκιμασιών είναι ο μέσος όρος των βαθμών που αντιστοιχούν στις τρεις δοκιμασίες αγωνίσματων που διαγωνίστηκε ο υποψήφιος και ο οποίος εκφράζεται με προσέγγιση εκατοστού

Page 51: Νέο Λύκειο - 1o ΓΕΛ ΠΑΠΑΓΟΥ1lyk-papag.att.sch.gr/autosch/joomla15/images/neosystima15-16_anef... · Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ. ... Μάθημα 3ο Πεδίο Συντελ.

ΤΥΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Έστω υποψήφιος σε ΟΠ Σπουδών έχει λάβει τους βαθμούς α ,β, γ

και δ στα τέσσερα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα ως εξής:

ΜΑΘΗΜΑ1 = α, ΜΑΘΗΜΑ2 = β, ΜΑΘΗΜΑ3 = γ, ΜΑΘΗΜΑ4 = δ

Όπου, οι βαθμοί α ,β, γ και δ είναι με προσέγγιση δεκάτου στην εικοσάβαθμη κλίμακα. Επίσης τα μαθήματα ΜΑΘΗΜΑ1 και ΜΑΘΗΜΑ2 αποτελούν τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας με συντελεστές βαρύτητας 1,3 και 0,7 αντίστοιχα. Τότε, ο τύπος υπολογισμού των μορίων δίνεται από:

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ=

{(α+β+γ+δ)x2 + 1,3xα + 0,7xβ} x 100

Σημείωση: Αν οι συντελεστές είναι 0,9 και 0,4 αντικαθιστούν τους 1,3 και 0,7.

Page 52: Νέο Λύκειο - 1o ΓΕΛ ΠΑΠΑΓΟΥ1lyk-papag.att.sch.gr/autosch/joomla15/images/neosystima15-16_anef... · Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ. ... Μάθημα 3ο Πεδίο Συντελ.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1 – συντελεστές 1,3 και 0,7

Page 53: Νέο Λύκειο - 1o ΓΕΛ ΠΑΠΑΓΟΥ1lyk-papag.att.sch.gr/autosch/joomla15/images/neosystima15-16_anef... · Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ. ... Μάθημα 3ο Πεδίο Συντελ.

• ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2 –ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

• Έστω ότι ο υποψήφιος του προηγούμενου παραδείγματος εξετάζεται σε δύο (2) ειδικά μαθήματα, Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο, με βαθμούς 13,6 και 17,8 αντίστοιχα (συντελεστής βαρύτητας το 2). Επομένως ο βαθμός ειδικού μαθήματος είναι ο Μ.Ο. τους δηλαδή 15,7 και είναι:

• ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ 14820+15,7x2x100=17960 μόρια.

Page 54: Νέο Λύκειο - 1o ΓΕΛ ΠΑΠΑΓΟΥ1lyk-papag.att.sch.gr/autosch/joomla15/images/neosystima15-16_anef... · Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ. ... Μάθημα 3ο Πεδίο Συντελ.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3 – συντελεστές 0,9 και 0,4

Page 55: Νέο Λύκειο - 1o ΓΕΛ ΠΑΠΑΓΟΥ1lyk-papag.att.sch.gr/autosch/joomla15/images/neosystima15-16_anef... · Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ. ... Μάθημα 3ο Πεδίο Συντελ.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

• Ε. Για τον υπολογισμό του βαθμού με προσέγγιση δεκάτου, αν το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε (5), το πρώτο δεκαδικό ψηφίο προσαυξάνεται στο αμέσως επόμενο παραλειπομένων των λοιπών και αν είναι μικρότερο του πέντε (5) παραλείπονται όλα τα υπόλοιπα πέραν του πρώτου δεκαδικά ψηφία.

• ΣΤ. Για τον υπολογισμό του βαθμού με προσέγγιση εκατοστού, αν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε (5), το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο προσαυξάνεται στο αμέσως επόμενο παραλειπομένων των λοιπών και αν είναι μικρότερο του πέντε (5) παραλείπονται όλα τα υπόλοιπα πέραν του δεύτερου δεκαδικά ψηφία.

• 3. Αν ο υποψήφιος δεν πάρει μέρος στην εξέταση μαθήματος Ομάδας Προσανατολισμού ή γενικής παιδείας που επέλεξε να εξετασθεί πανελλαδικά, τότε θεωρείται ότι εξετάσθηκε στο συγκεκριμένο μάθημα και πήρε γραπτό βαθμό μηδέν (0). Για να λάβει μέρος στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση θα πρέπει να συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις σε ένα τουλάχιστον μάθημα της ΟΠ που έχει επιλέξει και το οποίο ανήκει στα τέσσερα εξεταζόμενα μαθήματα του Επιστημονικού Πεδίου που δηλώνει.

Page 56: Νέο Λύκειο - 1o ΓΕΛ ΠΑΠΑΓΟΥ1lyk-papag.att.sch.gr/autosch/joomla15/images/neosystima15-16_anef... · Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ. ... Μάθημα 3ο Πεδίο Συντελ.

Προσμέτρηση βαθμών Α&Β Για τους μαθητές που φοίτησαν το

σχ.έτος 2013-14 στην Α΄ τάξη ημερήσιου Γενικού Λυκείου και το σχ. έτος 2014-15 στη Β΄ τάξη ημερήσιου Γενικού Λυκείου, ο γενικός βαθμός προαγωγής από τις τάξεις αυτές δεν θα προσμετράται στον υπολογισμό των μορίων εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Page 57: Νέο Λύκειο - 1o ΓΕΛ ΠΑΠΑΓΟΥ1lyk-papag.att.sch.gr/autosch/joomla15/images/neosystima15-16_anef... · Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ. ... Μάθημα 3ο Πεδίο Συντελ.

Απόλυση

Για την απόλυση των μαθητών της Γ Λυκείου απαιτείται γενικός μέσος όρος τουλάχιστον εννέα και πέντε δέκατα (9,5), ο οποίος προκύπτει από τον Μ.Ο. των βαθμών ετήσιας επίδοσης του μαθητή όλων των γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων

Page 58: Νέο Λύκειο - 1o ΓΕΛ ΠΑΠΑΓΟΥ1lyk-papag.att.sch.gr/autosch/joomla15/images/neosystima15-16_anef... · Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ. ... Μάθημα 3ο Πεδίο Συντελ.

Επισημαίνονται τα εξής:

• Οι μαθητές της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου

έχουν δικαίωμα να αλλάξουν:

• Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού έως και την 20ή Σεπτεμβρίου κάθε διδακτικού έτους (ν. 4327/2015, ΦΕΚ Α΄ 50) και

• μάθημα επιλογής έως και την 30ή Σεπτεμβρίου κάθε διδακτικού έτους.

Page 59: Νέο Λύκειο - 1o ΓΕΛ ΠΑΠΑΓΟΥ1lyk-papag.att.sch.gr/autosch/joomla15/images/neosystima15-16_anef... · Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ. ... Μάθημα 3ο Πεδίο Συντελ.

• Ο υποψήφιος που μεταξύ των Τμημάτων που επέλεξε περιέλαβε και Τμήμα για το οποίο απαιτείται εξέταση σε ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα ή δοκιμασίες, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, πρέπει να έχει εξεταστεί το ίδιο έτος στα απαιτούμενα ειδικά μαθήματα ή δοκιμασίες και να έχει επιτύχει βαθμολογία στο καθένα από αυτά τουλάχιστον ίση με το μισό της προβλεπόμενης μέγιστης δυνατής.