Σολωμός Διονύσιος 1798-1857 - Ο Ύμνος εις την Ελευθερίαν

download Σολωμός Διονύσιος 1798-1857 - Ο Ύμνος εις την Ελευθερίαν

of 58

Embed Size (px)

Transcript of Σολωμός Διονύσιος 1798-1857 - Ο Ύμνος εις την Ελευθερίαν

 • 7/29/2019 1798-1857 -

  1/58

  1798-1857

 • 7/29/2019 1798-1857 -

  2/58

  : 70 , .

  This work is available for countries where copyrightis Life +70, including the EU.

  Cette oeuvre est disponible pour les pays o le droit

  dauteur est de 70 ans aprs mort de lauteur.

  : . ,

  . . ,.

  This book is strictly for personal use; do not usethis file for commercial purposes.

  Copyright laws are changing all over the world. Besure to check the copyright laws for your country

  before distributing this or any other file.

 • 7/29/2019 1798-1857 -

  3/58

  Liberta vo cantando, che si caraCome sa chi per lei vita rifiuta.Dante

  1,,

  .

  2A E,,, , E!

  3

  E

 • 7/29/2019 1798-1857 -

  4/58

  , , .

  4 ',

  '.

  5! .

  6K,'

  ,

 • 7/29/2019 1798-1857 -

  5/58

  7 ", !

  ;".K, , .

  8T,' .

  9M

  .

  10

  M,

 • 7/29/2019 1798-1857 -

  6/58

  ' ,.

  11'

  .

  12, ! ,," ',", .

  13

  .

 • 7/29/2019 1798-1857 -

  7/58

  14T

  ,.

  15N,!

  16A' E,

  , , E!

  17

  M

 • 7/29/2019 1798-1857 -

  8/58

  , ' ,

  18

  P(1)

  19' ,,.

  20E' I,,

  ,

  http://www.snhell.gr/anthology/content.asp?id=32&author_id=47#1http://www.snhell.gr/anthology/content.asp?id=32&author_id=47#1
 • 7/29/2019 1798-1857 -

  9/58

  21' '

  : E.

  22 B.

  23A' , "",

  I.

  24

  E A

 • 7/29/2019 1798-1857 -

  10/58

  ' P.

  25E'

  A.

  26 A, I

  27' ,,', ,

  , .

 • 7/29/2019 1798-1857 -

  11/58

  28

  29,

  30

  ,.

  31

  , ,

 • 7/29/2019 1798-1857 -

  12/58

  ' .

  32T, ' ,

  , ,

  33, ,, ,, , ,

  34, ,

  .

 • 7/29/2019 1798-1857 -

  13/58

  35I

  T.

  36M,.

  37,'

  ; (2)

  38

  ,

  http://www.snhell.gr/anthology/content.asp?id=32&author_id=47#2http://www.snhell.gr/anthology/content.asp?id=32&author_id=47#2
 • 7/29/2019 1798-1857 -

  14/58

  ,, '.

  39K,

  , ,, .

  40;;T' . (3)

  41M ' ,

  ', ' .

  http://www.snhell.gr/anthology/content.asp?id=32&author_id=47#3http://www.snhell.gr/anthology/content.asp?id=32&author_id=47#3
 • 7/29/2019 1798-1857 -

  15/58

  42E

  , . (4)

  43A, , .

  44A,,

  , ,.

  45

  A!

  http://www.snhell.gr/anthology/content.asp?id=32&author_id=47#4http://www.snhell.gr/anthology/content.asp?id=32&author_id=47#4
 • 7/29/2019 1798-1857 -

  16/58

  ;.

  46T, ,, ,

  , ,

  47, ,,

  48' . E' ,, , ,

  .

 • 7/29/2019 1798-1857 -

  17/58

  49,

  ,.

  50T, ,' .

  51T-

  ' .

  52

  ' ,

 • 7/29/2019 1798-1857 -

  18/58

  ,.

  53,,

  ,

  54' ,, ,.

  55M' ,'

  ,

 • 7/29/2019 1798-1857 -

  19/58

  56

  ,.

  57E,,.

  58T,

  .

  59

  K

 • 7/29/2019 1798-1857 -

  20/58

  ,.

  60K,

  ' .

  61T,' .

  62O' ,, '

  .

 • 7/29/2019 1798-1857 -

  21/58

  63T,

  , ' .

  64K!X, , ,

  65,

  .

  66

 • 7/29/2019 1798-1857 -

  22/58

  , , . ! ,;

  67,;

  .

  68O, "" , """" , "".

  69, "",,

  "".

 • 7/29/2019 1798-1857 -

  23/58

  70

  , ,.

  71! ' .' .

  72,

  .

  73

  T,

 • 7/29/2019 1798-1857 -

  24/58

  (5), .

  74A' E,

  ,, , E!

  75T K' , ' ,

  76,

  http://www.snhell.gr/anthology/content.asp?id=32&author_id=47#5http://www.snhell.gr/anthology/content.asp?id=32&author_id=47#5
 • 7/29/2019 1798-1857 -

  25/58

  77

  ' .

  78

  ! ' ' ' .

  79, K

  ' .

  80

 • 7/29/2019 1798-1857 -

  26/58

  .

  81K

  .

  82K, ,,,, E,.

  83

  , (6),

  http://www.snhell.gr/anthology/content.asp?id=32&author_id=47#6http://www.snhell.gr/anthology/content.asp?id=32&author_id=47#6
 • 7/29/2019 1798-1857 -

  27/58

  84,

  , .

  85

  H .

  86

  M, ,

  .

  87A'

  E,

 • 7/29/2019 1798-1857 -

  28/58

  ,, , E!

  88 M X,(7)

  .

  89 '' ,

  90

  "' ", , ", E". (8)

  http://www.snhell.gr/anthology/content.asp?id=32&author_id=47#7http://www.snhell.gr/anthology/content.asp?id=32&author_id=47#8http://www.snhell.gr/anthology/content.asp?id=32&author_id=47#8http://www.snhell.gr/anthology/content.asp?id=32&author_id=47#7
 • 7/29/2019 1798-1857 -

  29/58

  91E,

  .

  92

  A.

  93' ,', ;

  E E.

  94A! ,

 • 7/29/2019 1798-1857 -

  30/58

  ,, ,

  95, , , ,

  .

  96T,,,

  97

  "', , ,, .

 • 7/29/2019 1798-1857 -

  31/58

  98"A AE' , (9)

  , ' , ;

  99

  ",' .

  100

  "K, ,,, ,

  ,

  101",

  ,

  http://www.snhell.gr/anthology/content.asp?id=32&author_id=47#9http://www.snhell.gr/anthology/content.asp?id=32&author_id=47#9
 • 7/29/2019 1798-1857 -

  32/58

  ".

  102K:;'

  ' ;

  103H ,.

  104

  T, , ' .

 • 7/29/2019 1798-1857 -

  33/58

  105K, A(10)

  106

  ' ! .

  107

  B, , ,

  .

  108

  ,

  http://www.snhell.gr/anthology/content.asp?id=32&author_id=47#10http://www.snhell.gr/anthology/content.asp?id=32&author_id=47#10
 • 7/29/2019 1798-1857 -

  34/58

  .

  109, ,

  110,' .

  111

  A.

 • 7/29/2019 1798-1857 -

  35/58

  112' ,

  A

  113

  K ' A,,' ,, ,

  114,'

  (11)

  115K,

  E

  http://www.snhell.gr/anthology/content.asp?id=32&author_id=47#11http://www.snhell.gr/anthology/content.asp?id=32&author_id=47#11
 • 7/29/2019 1798-1857 -

  36/58

  ' , .

  116, ,

  .

  117K.

  118

  A! M;M, ,

 • 7/29/2019 1798-1857 -

  37/58

  119,

  120

  A, M,' , (12)

  121,, ,

  .

  122

  ,

  http://www.snhell.gr/anthology/content.asp?id=32&author_id=47#12http://www.snhell.gr/anthology/content.asp?id=32&author_id=47#12
 • 7/29/2019 1798-1857 -

  38/58

  ,.

  123E, ' ,, , '

  .

  124T' ,.

  125

  M,

 • 7/29/2019 1798-1857 -

  39/58

  126' ,

  .

  127

  , ' ,, , ' .

  128,,

  .

  129,

  ' ,

 • 7/29/2019 1798-1857 -

  40/58

  ,,

  130, (13)

  .

  131, , ,.

  132

  ' , ,' .

  http://www.snhell.gr/anthology/content.asp?id=32&author_id=47#13http://www.snhell.gr/anthology/content.asp?id=32&author_id=47#13
 • 7/29/2019 1798-1857 -

  41/58

  133E,

  .

  134

  K(14),

  135 E

  , 136

  , ! .

  '.

  http://www.snhell.gr/anthology/content.asp?id=32&author_id=47#14http://www.snhell.gr/anthology/content.asp?id=32&author_id=47#14
 • 7/29/2019 1798-1857 -

  42/58

  ' ' A, '

  137

  138T, , , ,

  139H ;

  .

  .

  .

 • 7/29/2019 1798-1857 -

  43/58

  140K E

  '

  141"! ,

  142"A'

  143

  ",

  E, :

  .

 • 7/29/2019 1798-1857 -

  44/58

  ,,

  144"H ,

  ,145"K,

  146"A,, ',

  ! .

  ' , , .

  ,

  .

  .

 • 7/29/2019 1798-1857 -

  45/58

  147"M

  :"E

  148"T

  149", , ,

  , 150

  ",

  ,".

  ,.

  ,

  .

  ,

 • 7/29/2019 1798-1857 -

  46/58

  , ,

  151"K

  :B152"T, '

  153"A

  ' .

  !

  , ' .

  .

  .

 • 7/29/2019 1798-1857 -

  47/58

  154"E,

  ,

  155", ;T

  156"; A

  ' 157

  "T; '

  : "N '".

  .

  .

 • 7/29/2019 1798-1857 -

  48/58

  158"T,

  B! , ,

  ;

  ".

 • 7/29/2019 1798-1857 -

  49/58

  HMEIEI TOY OIHTH

  1) E

  2) A-.3) H T ,

  - T.4) A - T, , .5) E-

  .6) O M Don Juan

  ,

  http://www.snhell.gr/anthology/content.asp?id=32&author_id=47#x1http://www.snhell.gr/anthology/content.asp?id=32&author_id=47#x2http://www.snhell.gr/anthology/content.asp?id=32&author_id=47#x3http://www.snhell.gr/anthology/content.asp?id=32&author_id=47#x4http://www.snhell.gr/anthology/content.asp?id=32&author_id=47#x5http://www.snhell.gr/anthology/content.asp?id=32&author_id=47#x6http://www.snhell.gr/anthology/content.asp?id=32&author_id=47#x6http://www.snhell.gr/anthology/content.asp?id=32&author_id=47#x5http://www.snhell.gr/anthology/content.asp?id=32&author_id=47#x4http://www.snhell.gr/anthology/content.asp?id=32&author_id=47#x3http://www.snhell.gr/anthology/content.asp?id=32&author_id=47#x2http://www.snhell.gr/anthology/content.asp?id=32&author_id=47#x1
 • 7/29/2019 1798-1857 -

  50/58

  , , -

  : - --

  -, .E - M.7) A . H K. .8) E T-

  M , ,

  http://www.snhell.gr/anthology/content.asp?id=32&author_id=47#x7http://www.snhell.gr/anthology/content.asp?id=32&author_id=47#x8http://www.snhell.gr/anthology/content.asp?id=32&author_id=47#x8http://www.snhell.gr/anthology/content.asp?id=32&author_id=47#x7
 • 7/29/2019 1798-1857 -

  51/58

  -.

  9) K A, .A. I K. .10) T

  , X M - - T, . A .11) E

  .12) K. .13) T K-

  T, 29

  http://www.snhell.gr/anthology/content.asp?id=32&author_id=47#x9http://www.snhell.gr/anthology/content.asp?id=32&author_id=47#x10http://www.snhell.gr/anthology/content.asp?id=32&author_id=47#x11http://www.snhell.gr/anthology/content.asp?id=32&author_id=47#x12http://www.snhell.gr/anthology/content.asp?id=32&author_id=47#x13http://www.snhell.gr/anthology/content.asp?id=32&author_id=47#x13http://www.snhell.gr/anthology/content.asp?id=32&author_id=47#x12http://www.snhell.gr/anthology/content.asp?id=32&author_id=47#x11http://www.snhell.gr/anthology/content.asp?id=32&author_id=47#x10http://www.snhell.gr/anthology/content.asp?id=32&author_id=47#x9
 • 7/29/2019 1798-1857 -

  52/58

  O.14) O X AE

  .

  ,

  : K! ! , -. M ! A --

  , A T, , :

  , ,

  http://www.snhell.gr/anthology/content.asp?id=32&author_id=47#x14http://www.snhell.gr/anthology/content.asp?id=32&author_id=47#x14
 • 7/29/2019 1798-1857 -

  53/58

  , .K, , -

  . T, -, ,

  , . T (), (), (M) , - , -. T, , .T -

  , K , - ,

 • 7/29/2019 1798-1857 -

  54/58

  . , , - ,

  , , I I, -

  , , - ,. A -; (. 51) ; . - ,

  , . O -

 • 7/29/2019 1798-1857 -

  55/58

  , O.

  T A

  Ne men ti raccomando la mia FiordiMa dir non pote ligi; e qui finio[Canto XLII, 14]

  .

  T I E -- [O. E., . 73]

  .

  T

 • 7/29/2019 1798-1857 -

  56/58

  Cosi quelle carole differente-mente danzando, della sua ricchezzaMi si facean stimar veloci e lente

  [Parad. Canto 24]

  , ,

  -, , ,-, - . H (O. E. , . 55) , -, - , -

  , -, , . -

 • 7/29/2019 1798-1857 -

  57/58

  ( ) , -

  , -

  , .

 • 7/29/2019 1798-1857 -

  58/58

  www.bookeen

  .gr