Download - Muzeul National V, 1981

Transcript
 • M U Z E U L N A T I O N A L

  www.mnir.ro

 • M U Z E U L NATIONAL

  www.mnir.ro

 • MUZEUL NATIONAL DE ISTORE

  M U Z E U L NATIONAL

  VOLUM OMAGIAL DEDICAT ANIVERSARII A 2050 DE ANI

  DE LA PRIMUL STAT DAC CENTRALIZAT CONDUS DE BUREBISTA

  ^ "ir""

  1 9 8 1 BUCURETI

  www.mnir.ro

 • - Comitetul de redacie : ^ ^ = ^ =

  FLORIAN GEORGESCU redactor responsabil ; LUCIAN CHI-ESCU, GHEORGHE COLEICA, MIRCEA DUMITRIU, CONSTANTIN ILIESCD, VALERIU LEAHU, ALEXANDRU LIGOR, IORDANA LUNGU, LUCIA MARINESCU, ELENA PALANCEANU

  m e m b r i .

  AL. D. VASILE secretar de redacfie

  n acest volum omagial snt incluse materiale ale celei de a IV-a Sesiuni tiinifice de comunicri a Muzeului Naional de Istorie, intitulat : 2050 DE ANI DE LA CREAREA PRIMULUI STAT DAC CENTRALIZAT CONDUS DE BUREBISTA, care a avui loc n zilele de 2021 iunie 1980.

  www.mnir.ro

 • S U M A R

  COMUNICRI N EDINA PLENAR Pag.

  S U Z A N A GDEA F L O R I A N GEORGESCU

  E M I L C O N D U R A C H I .

  I L I E CEAUESCU

  TEFAN PASCU

  TEFAN TEFANESCU

  GHEORGHE Z A H A R I A

  M I R C E A MUAT

  Cuvnt de deschidere . . . . 3 Semnificaia istoric a crerii s ta tu l u i dac centralizat, condus de B u r e -bista 7 Burebista, succesor a l programului pol i t ic a l l u i Mi thr idate a l VI - l ea Eupator, regele Pontului . . . 17 Unele consideraii de ord in m i l i t a r n procesul de mpletire a celor dou m a r i civilizaii antice dac i roman 25 Permanen statal pe t e r i t o r i u l Romniei 35 De la romaniile populare" la Romn ia 43 Semnificaia furirii s tatului feudal centralizat romn sub M i h a i V i teazul 47 Gndirea tiinific, profund creatoare a tovarului Nicolae Ceauescu cu p r i v i r e la istoria Romniei . 53

  COMUNICRI P E SECII SECIA I I S T O R I E V E C H E

  V A L E R I U L E A H U Getondacii, p o p o r n Europa antic . L U C I A N CHIESCU Cetatea de piatr de la Ceteni, j u d . Arge

  unei formaiunii statale geto-dace dinainte de centrul Burebista

  61

  71

  V

  www.mnir.ro

 • Pag. L A R I S A N E M O I A N U , GEORGE T R O H A N I Consideraii p r i v i n d

  istoria politic a geto-dacilor n secolele V I I I .e.n. . . . 75 M A R I E T A GEORGHI Aezarea getic de la Popeti, centru

  important polit ic i economic n t i m p u l l u i Burebista . . 81 CAROL KACS Descoperiri arheologice d in mi leni i le I I i I .e.n.

  n nordul Transi lvaniei 85 V A L E R I U L A Z A R Cercetarea civilizaiei daco-getice n judeul

  Mure 91 I O N IONIT Despre unele formaiuni teritoriale ale dacilor l i ber i

  de la est de Carpai (sec. I I I I I e.n.) 103 L I V I U PETCULESCU Castrul de la Mic ia (Veel, j u d . Hunedoara)

  n cadrul sistemului de aprare a l Daciei romane . . 1 0 9 SEVER DUMITRACU Descoperiri dacice de epoc roman de

  la Biharea 115 I O N I . DRGOESCU Contribuii etnologice la s tud iu l c u l t u r i i i

  civilizaiei dacice 123

  SECIA a I l - a I S T O R I E M E D I E

  M A R I A COMA Cetatea de lemn d i n secolele V I I I I X de la Slon-Prahova 133

  S Z E K E L Y Z O L T A N Elemente bizantine n inventaru l necropolelor d i n sec. a l X l l - l e a de la Zbala i Peteni, j u d . Covasna . 137

  LAURENIA GEORGESCU Unele consideraii antropologice p r i v i n d populaia sec. a l X l l - l e a d i n sud-estul Transi lvaniei , zona Covasna 141

  E M I L I O A N E M A N D I Aspecte demoeconomice p r i v i n d zona de nord a Moldovei ntre sec. a l I X - l e a i pr ima jumtate a sec. a l XIV-4ea 147

  GHEORGHE I . C A N T A C U Z I N O Sistemul defensiv a l s tatului i lupta pentru aprarea independenei rii Romneti la sfrit u l sec. X I V i n pr ima jumtate a sec. X V 159

  GHEORGHE G O R U N Fortificaii bihorene n lupt pentru aprarea autonomiei Transi lvaniei 165

  N I C O L A E COPOIU Continuitatea statal romneasc i problema relaiilor romno-otomane 171

  P A N A I T I . P A N A I T Drculetii i centrul Cmpiei Romne . . 177 A L E X A N D R U L I G O R Dacia n viziunea istor icului Constantin

  Cantacuzino-Stolnicul 183 E U G E N I A G R E C E A N U Curtea domneasc d in Piteti a l u i Nea-

  goe Basarab 187

  VI

  www.mnir.ro

 • Pag. RADU-TEFAN C I O B A N U Concepia despre stat a stolnicului

  Constantin Cantacuzino 199 VENERA R A D U L E S C U U n document inedit d i n coleciile M u

  zeului Naional de Istorie re fer i tor la participarea romnilor la rzboiul ruso-turc d i n a n i i 18061812 205

  SECIA a I H - a I S T O R I E M O D E R N A

  C O N S T A N T I N ERBAN Proiectul de Constituie a l rii Romneti elaborat de Tudor Vladimirescu 213

  N I C O L A E L I U Ideea continuitii i s p i r i t u l revoluionar f r a n cez n crearea modelului de Republic Romn . . . 2 1 7

  GEORGETA CRCIUN Cteva p r i n c i p i i ale organizrii de stat n presa postpaoptist d i n Moldova 225

  M A R I A IONIA Pre lud i i diplomatice la formarea s tatu lu i romn modern dou memor i i ale domni toru lu i Moldovei Grigore A lexandru Ghica 231

  GEORGETA URCANU Personaliti ale vieii artistice mesagere ale ideilor socail-politice n lupta pentru crearea s tatu lu i romn modern 237

  V I R G I L I U Z. TEODORESCU Piaa Universitii, f o r u m u l pa t r i o t i s m u l u i bucuretenilor la 18771878 243

  A U R E L DUU Srbtorirea eroilor independenei la Bucureti, 8/20 octombrie 1878 249

  M A R I A N A PAVLOIU Constituirea d iv iz ie i de mare consecin fireasc a r e u n i r i i Dobrogei cu ara 253

  C A R M E N A T A N A S I U nfiinarea pr imelor instituii naionale de navigaie civil la sfritul sec. a l X I X - l e a 259

  P A U L G R I G O R I U U n secol de la publicarea monografiei Dacia nainte de romani " de Grigorie Gr . Tocilesou . . . . . 265

  E M I L D U M I T R E S C U , A D R I A N STNESCU Consideraii p r i v i n d lupta pentru furirea statului naional un i tar romn . . 2 7 5

  V I O R E L F A U R i M I H A I A P A N Manifestri ale lupte i romnilor crieni pentru af irmare cultural i unitate naional la sfrit u l sec. a l X I X - l e a i nceputul sec. a l X X - l e a . . . . . 2 8 1

  T R A I A N - V A L E N T I N PONCEA Aspecte p r i v i n d lupta romnilor d in fostul comitat Mure-Turda pentru furirea statului naional un i tar romn 287

  V A S I L E DUDA Banatul prezen activ n lupta pentru furirea statului naional un i tar romn 295

  GHEORGHE I A C O B Orientri ale doctrinei i po l i t i c i i P.N.L. p r i v i n d dezvoltarea Romniei la nceputul sec. a l X X - l e a . . 3 0 1

  VII

  www.mnir.ro

 • Pag. M A R I A H U M I N I C - T E C L E A N Contribuia revistei Unirea femei

  lor romne" (19091916) la dezvoltarea micrii feministe romneti 309

  M I H A I D O G A R U Nicolae Iorga m i l i t a n t neobosit pentru nfptuirea idealului unitii naionale (19161918) . . . 315

  I O N J E R C A N Lupta prahovenilor mpotriva ocupaiei strine (19161918) 321

  D O I N A I . DRAGOESCU, I O N I . DRGOESCU Contribuii etnologice la s tudiu l rzboiului pentru desvrirea unitii naionale 329

  SECIA a I V - a I S T O R I E C O N T E M P O R A N A

  I O R D A N A L U N G U Independena de stat n concepia preedinte lu i Nicolae Ceauescu . 341

  GHEORGHE Z A H A R I A Situaia internaional i poziia Romniei n preajma i n p r i m u l an a l celui de al doilea rzboi mondial 347

  I O N M . OPREA Problemele consolidrii s tatului naional romn la conferina pcii de la Paris (19191920) 353

  I O N C A L A F E T E A N U Consacrarea internaional a desvririi s tatu lu i naional un i tar romn 357

  T A T I A N A BDESCU Iniiative ale s tatu lu i romn p r i v i n d crearea u n u i c l imat de pace i securitate, 19321936 . . 3 6 1

  E L I S A B E T A S I M I O N Partidele muncitoreti n lupta pentru aprarea independenei i suveranitii naionale 367

  M A R G A R E T A GUZIEC Continuitatea op in i i l or politice glene cu p r i v i r e a l aprarea unitii i independenei rii . 373

  N I C O L A E PETRESCU Diplomatul romn Nicolae Titulescu pre edinte a l Societii Naiunilor, recunoatere a prest ig iului Romniei 377

  L I V I A D A N D A R A Consens naional n aprarea independenei, suveranitii i integritii n Romnia anului 1939 . . . . 385

  I U L I A STNESCU Lupta maselor muncitoare d i n j u d . Prahova conduse de P.C.R. mpotriva fascismului i a pericolului de rzboi, pentru dreptur i i liberti democratice, ntre a n i i 19381940 391

  I U L I A N CRANA Act ivitatea politico^diplomatic a Romniei pentru respectarea dreptur i lor sale suverane la Gur i le Dunrii. 397

  E U G E N STNESCU Memori i le unor ofieri superiori romni p r i v i n d operaiunile insurecionale de pe valea Prahovei n zilele de 2331 august 1944 401

  v i n

  www.mnir.ro

 • Pag-PETRU B U N T A , GEORGE PROTOPOPESCU Lupta populaiei

  d in partea de nord-vest a Transi lvaniei mpreun cu ntregul popor romn pentru furirea u n u i stat revoluionar-democratic (23 august 19446 mart ie 1945) 407

  T R A I A N BOSOANC Aspecte d i n lupta forelor democratice, n f runte cu Par t idu l Comunist Romn, pentru cucerirea i consolidarea puter i i revoluionar-democratice n judeul Mure n perioada ani lor 19441945 413

  I O N A L D E A Momente ale lupte i pentru democratizarea Galaiu-l u i dup 23 August 1944 419

  GELCU M A K S U T O V I C I Aciuni revoluionare ale maselor populare d i n Romnia n perioada august 1944martie 1945 . . 427

  GHEORGHE IONI Concepia istoric a dr. Petru Groza . . 433 D O I N A L E A H U Aspecte ale furirii aparatului de stat socialist

  n Romnia 439 CTLINA OPASCHI Iniiative ale Romniei socialiste n cadrul

  Organizaiei Naiunilor Uni te pentru crearea u n u i c l imat de pace i securitate n lume 447

  M I R C E A D U M I T R U Propuneri i contribuii ale s tatului social ist romn la activitatea unor instituii specializate d i n cadrul Organizaiei Naiunilor Un i te 455

  * * * _ NOT . . . 461

  www.mnir.ro

 • S O M M A I R E *

  COMMUNICATIONS DANS L A SANCE PLNIRE

  S U Z A N A G A D E A F L O R I A N GEORGESCU

  E M I L C O N D U R A C H I

  I L I E CEAUESCU

  TEFAN PASCU

  TEFAN TEFANESCU

  GHEORGHE Z A H A R I A

  M I R C E A MUAT

  Page

  Discours introduct i f 3 La signification historique de la crat i o n de l 'Etat dace centralis dirig par Burebista 7 Burebista, successeur d u programme pol it ique de M i t h r i d a t e V I Eupator, ro i du Pont 17 Considrations d'ordre mi l i ta i re sur le processus de fusion des deux grandes civilisations antiques dace et r o maine 25 La permanence de l'tat sur le t e r r i toire de la Roumanie 35 Des romanies populaires" la Roumanie 43 Signification de la fondation de l'tat Roumain fodal et centralis sous M i chel le Brave 47 La panse scientifique profondement cratrice du camarade Nicolae Ceau-escu corcernant l 'histoire de la Roumanie 53

  COMUNICATIONS DANS L E S SECTIONS S E C T I O N I H I S T O I R E A N C I E N N E

  V A L E R I U L E A H U Les Gto-Daces, p e u p l e de l 'Europe antique. 61

  * Le prsent volume qui rend hommage l'anniversaire des 2050 ans depuis la cration du premier Etat dace centralis dirig par Burebista, comprend les matriaux de la IVe Session scientifique de communications, dont les travaux ont eu lieu le 2021 juin 1980.

  X I

  www.mnir.ro

 • Page L U C I A N CHIESCU La fort i f i cat ion en pierre de Ceteni, dp.

  d'Arge centre d'une formation d'tat gto-dace antrieure l'tat de Burebista 71

  L A R I S A N E M O I A N U , GEORGE T R O H A N I Considrations sur l 'histoire pol it ique des Gto-Daces aux V I e I I e sicles av. n.. 75

  M A R I E T A GHEORGHI L'tablissement gte de Popeti (commune de Mihileti, dp. d 'I l fov) important centre polit ique et conomique pendant le rgne de Burebista 81

  CAROL KACSO Dcouvertes archologiques des I I e et I e r millnaires av. n.. au nord de la Transylvanie 85

  V A L E R I U LAZR L'investigation de la civi l isation daco-gte dans le dpartement de Mure 91

  I O N IONIT Formations territoriales des Daces libres l'est des Carpathes aux I I I I I e sicles de n. 103

  L I V I U PETCULESCU Le camp de Mic ia (com. de Veel, dp. de Hunedoara) dans le systme de la fort i f i cat ion de la Dacie romaine 109

  SEVER DUMITRACU Les dcouvertes daciques d'poque r o maine de Biharea 115

  I . DRGOESCU Contributions ethnologiques l'tude de la culture et de la c ivi l isation des Daces 123

  S E C T I O N I I H I S T O I R E D U M O Y E N A G E

  M A R I A COMA La fort i f i cat ion en bois des V I I I e I X e sicles dcouverte Slon (dp. de Prahova). Etude prliminaire . 133

  S Z E K E L Y Z O L T A N Elments byzantins dans l ' inventaire des ncropoles d u X I I e sicle de Zbala et Peteni, dp. de Covasna 137

  LAURENIA GEORGESCU Quelques cosidrations anthropologiques concernant la population d u X I I e sicle de sud-est de la Transylvania, la zone de Covasna 141

  E M I L I O A N E M A N D I Aspects dmo-conomiques concernant la zone d u nord de la Moldavie (les I X X I V e sicles) tirs au clair par les recherches archologiques, palo-botaniques et gographiques

  G H E O R G H E I . C A N T A C U Z I N O La systme dfensif de l'tat de la l u t t e pour l a dfense de l'indpendance de la Valachie la f i n du X I V e sicle et durant la premire moiti d u X V e sicle.

  G H E O R G H E G O R U N Fortif ications de Bihor dans la lu t te pour la dfense de la principaut transylvaine autonome . . . 1 6 5

  N I C O L A E COPOIU La continuit de l 'Etat roumain et le pro blme des relations roumaines-ottomanes 171

  X I I

  147

  159

  www.mnir.ro

 • Page P A N A I T I . P A N A I T Les Drculeti et le centre de la Plaine Rou

  maine 177 A L E X A N D R U LIGOR La Dacie selon la vision de l 'historiographe

  Constantin Cantacuzino-Stolnicul 183 E U G E N I A G R E C E A N U La cour princire de Neagoe Basarab

  Piteti 187 RADU-TEFAN C I O B A N U La conception du stolnic" Constan

  t i n Cantacuzino sur l 'Etat 199 VENERA RDULESCU U n document trouv dans les collections

  du Muse National qu i se rfre la part ic ipation des Roumains la guerre russo-turque des annes 18061812 . . 205

  S E C T I O N I I I H I S T O I R E M O D E R N E C O N S T A N T I N ERBAN Le projet de constitution de la Valachie

  labor par Tudor Vladimirescu 213 NICOLAE L I U L'ide de la continuit et l'sprit rvolutionnaire

  franais dans la cration d u modle de Rpublique roumaine . 217 GEORGETA CRCIUN Principes de l 'organisation de l'tat dans

  la presse moldave aprs la rvolution de 1848 225 M A R I A IONI Prludes diplomatiques la formation de l'tat

  roumain moderne deux mmoires du prince rgnant de la Moldavie Grigore A lexandru Ghica 231

  GEORGETA URCANU Personnalits de la vie artist ique, messagres des ides socio-politiques dans la lutte pour la cration de l'tat roumain moderne 237

  V I R G I L I U Z. TEODORESCU La Place de l'Universit, f o rum du patriotisme des bucarestois en 18771878 243

  AUREL DUU La clbration des hros de l'indpendance Bucarest, le 8/20 octobre 1878 249

  M A R I A N A PVLOIU La constitution de la division de mer -consquence naturelle de la runion de la Dobroudja la Roumanie 253

  CARMEN A T A N A S I U La cration des premires institutions nationales de navigation c ivi le la f i n du -me sicle . 259i

  PAUL GRIGORIU U n sicle depuis qu'on a publi la monographie La Dacie avant les Romains" de Grigorie Gr. Tocilescu. 26&

  E M I L DUMITRESCU, A D R I A N STNESCU Considrations sur la lutte mene pour la ralisation de l'tat national uni ta ire roumain 275

  VIOREL FAUR, M I H A I A P A N Manifestations de la lutte des roumains de Criana pour a f f i rmat ion culturel le et unit nat io nale la f i n du XIX-me sicle et au commencement du X X e sicle . 281

  x i i r

  www.mnir.ro

 • Page T R A I A N - V A L E N T I N PONCEA Quelques aspects concernant la

  lu t te des Roumains de l 'ancien comt de Mures-Turda, pour l'achvement de l'tat national uni ta ire roumain . . . . 287

  V A S I L E DUDA Le Banat facteur actif dans la lut te pour la ralisation de l'tat national uni ta ire roumain 295

  GHEORGHE I A C O B Orientations de la doctrine et de la p o l i t ique du P a r t i National Libral concernant le dveloppement de la Roumanie au dbut d u X X e sicle 301

  M A R I A H U M I N I C - T E C L E A N La contr ibut ion de la revue , ,L 'union des femmes roumaines" (19091916) au dveloppement du mouvement fministe roumain 309

  M I H A I D O G A R U Nicolae Iorga m i l i t a n t sans repos pour l'accomplissement de l'unit nationale 19161918 315

  I O N J E R C A N La lut te des habitants d u dpartement de Prahova contre l 'occupation trangre, 19161918 321

  D O I N A I . DRGOESCU et I O N I . DRGOESCU Contributions ethnologiques l'tude de la guerre pour l'accomplissement de l'unit nationale 329

  S E C T I O N I V H I S T O I R E C O N T E M P O R A I N E

  I O R D A N A L U N G U L'indpendance d'tat dans l a conception du prsident Nicolae Ceauescu 341

  GHEORGHE Z A H A R I A Situation internationale et position de la Roumanie la veil le et pendant la premire anne de la seconde guerre mondiale 347

  I O N M . OPREA Les problmes de la consolidation de l'tat national roumain la confrence de paix de Paris (19191920) 353

  I O N C A L A F E T E A N U La conscration internationale d u parachvement de l'tat national uni ta ire roumain 357

  T A T I A N A BDESGU Init iat ives de l'tat roumain corcernant la cration d 'un c l imat de paix et scurit, 19321936 . . 361

  E L I S A B E T A S I M I O N Les partis ouvriers dans la l u t t e pour la dfense de l'indpendance et de la souverainet nationale . . 367

  M A R G A R E T A GUZIEC Continuit des opinions politiques des habitants de Galatzi concernant la dfense et l'indpendance d u pays . 373

  N I C O L A E PETRESCU Le diplomate roumain Nicolae Titulescu, president de la Socit des Nations, reconnaissance d u prestige de la Roumaine 377

  L I V I A D A N D A R A Consensus national pour la dfense de l ' inde-pndance, la souverainet et l'intgrit de l a Roumanie en 1939 385

  X I V

  www.mnir.ro

 • Page I U L I A STNESCU La lut te des masses ouvrires d u dparte

  ment de Prahova sous la direction du Par t i Communiste Roum a i n contre le fascisme et contre le danger de la guerre, pour les droits et liberts dmocratiques, entre les annes 19381940 391

  I U L I A N CARANA L'activit polit ico-diplomatique de la Roumanie pour le respect de ses droits souverains aux bouches du Danube 397

  EUGEN STNESCU Les mmoires de certains officiers suprieurs roumains concernant les oprations insurrectionnelles dans la Valle de la rivire de Prahova entre 2331 aot 1944 401

  PETRU B U N T A et GEORGE PROTOPOPESCU La l u t t e de la population de nord-ouest de l a Transylvanie, cot de toute le peuple roumain , pour la cration d 'un tat rvolutionnaire-dmocratique (23 aot mars 1945) 407

  T R A I A N BOSOANC Aspects de l a l u t t e des forces dmocratiques diriges par le P a r t i Communiste Roumain pour la conqute et la consolidation du pouvoir rvolutionnaire-dmocratique dans le dpartement de Mure entre 19441945 . . 413

  I O N A L D E A Moments de la lut te pour la dmocratisation de l 'administrat ion d'tat de Galatzi aprs le 23 aot 1944 . . 4 1 9

  GELCU M A K S U T O V I C I Actions rvolutionnaires des masses populaires de Roumanie dans la priode aot 1944mars 1945 427

  GHEORGHE I . IONIA La conception historique d u dr . Petru Groza 433

  DOIjNA L E A H U Aspects de la cration des rouages de l'tat socialiste en Roumanie 439

  CTLINA O P A S C H I Init iat ives de la Roumanie socialiste au cadre de l 'Organisation des Nations Unies pour la cration d 'un c l imat de paix et scurit dans le monde 447

  M I R C E A D U M I T R U Contributions et participations de l'tat socialiste roumain l'activit d'unes des inst i tut ions spcialises au cadre de l 'Organisation des Nations Unies . . . 455

  * * * NOTE 461

  www.mnir.ro

 • S U M M A R Y *

  COMMUNICATIONS IN T H E P L E N A R Y MEETING Page

  S U Z A N A GDEA Opening Speech 3 F L O R I A N GEORGESCU Historical Importance of the Setting up

  of the Centralized Dacian State lead by Burebista 7

  E M I L C O N D U R A C H I Burebista Successor of the Polit ical Programme of Mi thr idate the V I t h Eupator, K i n g of Pont 17

  I L I E CEAUESCU M i l i t a r y Points of V iew Concerning the Merging of the Two Great Ancient Civilizations : Dacian and Roman . 25

  TEFAN PASCU Permanence of the State on the Ter r i t o r y of Romania 35

  TEFAN TEFNESCU From the Names of ..People's Roma-nias" to the Name Romnia" . . . 43

  GHEORGHE Z A H A R I A The Importance of the Creation of the Romanian Centralized Feudal State lead by Michael the Brave . . . 47

  MIRCEA MUAT Comrade Nicolae Ceausescu's Scientific and Creative T h i n k i n g Concerning the History of Romania 53

  COMMUNICATIONS ON SECTIONS

  S E C T I O N I A N C I E N T H I S T O R Y

  V A L E R I U L E A H U Geto-Dacians, one of the Ancient Europe's Peoples . . 61

  * This homage volume devoted to the celebration of 2050 years since the creation of the first centralized Dacian state lead by Burebista includes the papers of the I V t h Symposium held in Bucharest, June 2021, 1980.

  XVII

  www.mnir.ro

 • L U C I A N CHIESCU The Stone C i ty at Ceteni, Arge County the Centre of a Geto-Dacian State Structure before Bure bista

  L A R I S A N E M O I A N U , GEORGE T R O H A N I Remarks on the Pol it ical History of Geto-Dacians i n the V I t h I I n d Century B.C.

  M A R I E T A GHEORGHIA The Dacian Site at Popeti an Important Polit ical and Economic Centre i n the Dacia of Burebista

  CAROL KACSO Archaeological Finds f r o m the I I n d and I s t M i l l en ium B.C. i n the Northern Transylvania

  V A L E R I U LAZR The study of Geto-Dacian Civi l izat ion i n Maramure County

  I O N IONIA On Some Terr i t o r ia l Structures of the Free Dacians East of the Carpathians A . D . I I n d I I I r d Century . . . .

  L I V I U PETCULESCU Micia Castram (Veel), Hunedoara Country, and the Defense System of the Roman Dacia

  SEVER DUMITRACU Dacian Finds Belonging to the Roman Age at Biharea

  I O N . I . DRGOESCU Ethnological Contributions to the Study of Dacian Culture and Civi l izat ion

  S E C T I O N I I M I D D L E A G E

  M A R I A COMA Wooden Fortress From the V I I I t h I X t h Cent u r y at Slon-Prahova

  S Z E K E L Y Z O L T A N Byzantian Elements f r o m the X I I v e Century i n Necropols f r o m Zbala and Peteni, Covasna County .

  LAURENIA GEORGESCU A few antropological considerations concerning the population f r o m the X l l - c e n t u r y f r o m the south-east Transilvania, county Covasna

  E M I L I O A N E M A N D I Demographical and Economical Aspects i n the Northern Part of Moldavia f r o m the I X t h Century t i l l the Second Part of the X I V t h Century

  GHEORGHE I . C A N T A C U Z I N O The Defense System of the State and the Fight for Transylvania's Independence at the End of the X I V t h Century and the First Part of the X V t h Century .

  GHEORGHE G O R U N Fortresses at B ihor F ight ing for the Inde pendence of Transylvania

  N I C O L A E COPOIU Romanian State Cont inui ty and the Problem of Romano-Ottoman Relationships

  P A N A I T I . P A N A I T Drculetii and the Centre of the Romanian Plain

  A L E X A N D R U LIGOR Dacia i n the T h i k i n g of the Historian Constantin Cantacuzino the H i g h Steward

  X V I I I

  www.mnir.ro

 • Page E U G E N I A G R E C E A N U Voivode Neagoe Basarab's Residence at

  Piteti 187 R A D U TEFAN C I O B A N U The High Steward Constantin Canta-

  cuzino's Outlook on the State . . 199 V E N E R A RDULESCU U n Unpublished Document Referring to

  the Romanians' Part ic ipation to the 18061812 Russian Turk i sh War -Ex is t ing i n the Collections of the National His t o r y Museum of R. S. Romania 205

  S E C T I O N I I I M O D E R N H I S T O R Y

  C O N S T A N T I N ERB A N The Dra f t of Constitution of Wallachia Worked out by Tudor Vladimirescu 213

  N I C O L A E L I U The Idea of Cont inui ty and the French Revolut i onary Proper i ty that Contributed to the Creation of the Romanian Republic's Pattern 217

  GEORGETA CRCIUN Several Principales of State Organizat ion i n the 1848 Press i n Moldavia 225

  M A R I A IONI Diplomatic Prelude to the Formation of the Modern Romanian State Two Memories of Grigore A lexand r u Ghica Prince of Moldavia 231

  GEORGETA URCANU Men of A r t s that Were Messengers of the Social and Pol it ical Ideas i n the F ight for the Setting up of the Romanian Modern State 237

  V I R G I L I U Z. TEODORESCU Piaa Universitii (the Univers i ty Square) a place where the Buoharester patr iot ic feelings were expressed i n the years 18771878 243

  A U R E L DUU The Celebration of Heroes of Independency i n Bucharest, 8/20 October 1878 249

  M A R I A N A PVLOIU The Constitution of the Naval Division a Natura l Consequence of the Rejoining of Dobrudja to the County 253

  C A R M E N A T A N A S I U The Setting up of the First National C iv i l i an Navigation Inst i tut ions at the End of the 19 t h Century 259

  P A U L G R I G O R I U A Century since the Issue of the Monography "Dacia Before the Romanians" by Grigorie Gr. Tocilescu . 265

  A D R I A N STNESCU, E M I L D U M I T R E S C U Remarks on the Fight for the Setting up of the National U n i t a r y Romanian State 275

  V I O R E L F A U R i M I H A I A P A N Manifestations of the Criana Romanians' Fight for the Cul tura l A f f i r m a t i o n and National U n i t y at the End of the 19 t h Century and the Beginning of the 20 t h Century 281

  XIX

  www.mnir.ro

 • Page T R A I A N - V A L E N T I N PONCEA Aspects f r o m the Romanians'

  Fight for the Creation of the National U n i t a r y Romanian State at the Former Mure-Turda County 287

  V A S I L E DUDA Banat County an Act ive Force i n the Fight for the Setting up of the National U n i t a r y Romanian State . 295

  GHEORGHE I A C O B Directions i n the National Liberal Party's Politics Concerning the Romania's Development at the Beginn ing of the 20 t h Century 301

  M A R I A H U M I N I C - T E C L E A N The Magazin'Romanian Women's U n i t y (19091916) and its Contr ibut ion to the Development of the Romanian Women's Movement 309

  M I H A I D O G A R U Nicolae Iorga an Act ive M i l i t a n t for the Carr ing out of the National U n i t y Ideal (19161918) . . 3 1 5

  I O N J E R C A N Prahova People's Fight Against Foreign Occupat ion (19161918) 321

  I O N I . DRGOESCU, D O I N A I . DRGOESCU Ethnological Contributions to the Study of the War for the National U n i t y Accomplishment 329

  S E C T I O N I V C O N T E M P O R A R Y H I S T O R Y

  I O R D A N A L U N G U State Independency i n the President Nicolae Ceauescu's Outlook 341

  GHEORGHE Z A H A R I A Internat ional Situation and the Romania's Position on the Eve of the Second Wor ld War and D u r i n g the First Year of the War 347

  I O N M . OPREA Problems of the National Romanian State's Strenghtening at the Peace Conference at Paris (19191920) . 353

  I O N C A L A F E T E A N U Internat ional Sanction of the National U n i t a r y Ramanian State's Accomplisment 357

  A T I A N A BDESCU Romanian State's Init iat ives Conqerning the Creation of a Peace and Security Climate 19321936 . . 361

  E L I S A B E T A S I M I O N The Labour Parties F ight ing for the Defence of the National Independence and Sovereignity . 367

  M A R G A R E T A GUZIEC Galai People's Pol it ical Views Conqern i n g the Defence of the Country U n i t y and Independence and the ir Cont inui ty 373

  N I C O L A E PETRESCU Romanian Diplomat Nicolae Titulescu, Elected President of the Nations' Society a Proof of Romania's Prestige 377

  L I V I A D A N D A R A National Consensus for the Defence of Romania's Independence, Sovereignity and In tegr i ty i n 1939 . 385

  XX

  www.mnir.ro

 • Page I U L I A STNESCU The Prahova Labourer Masses'Fight Lead by

  the Romanian Comunist Party against the Fascism and the War Danger ; Their Fight for Rights and Democratic Liberties i n the Period 19381940 391

  I U L I A N CRNA Romania's Polit ical and Diplomatic A c t i v i t y for the Observance of its Sovereign Rights at the Danube's Mouths 397

  EUGEN STNESCU Several Romanian Superior Officers' Memories Concerning the Insurection Act ivit ies at Prahova Valley on the 2 3 r d 3 1 s t of August 1944 401

  PETRU B U N T A , GEORGE PROTOPOPESCU The Fight of the People f r o m the Nor thern and Western Transylvania together w i t h the Whole Romanian People for the Settinf up of a Revolutionary-Democratic State (August 23, 1944March 6, 1945) 407

  T R A I A N BOSOANC Aspects of the Democratic Forces'Fight, Lead by the Romanian Comunist Party for the Conquering and Consolidation of the Revolutionary-Democratic Power at Mure County (19441945) 413

  ION A L D E A Moments of the Fight for Galai Democratization after August 23, 1944 419

  GELCU M A K S U T O V I C I Revolutionary Movements of the Popular Masses f r o m Romania i n August 1944March 1945 . . 427

  GHEORGHE IONI Dr . Petru Groza's Histori Outlook . . 433 D O I N A L E A H U Aspects of the Shaping of the Socialist State

  Machinery i n Romania 439 CTLINA OPASCHI Socialist Romania's Init iat ives at U.N.O.

  for the Creation of a Peace and Security Climate i n the Wor ld 447 M I R C E A D U M I T R I U Romanian Socialist State's Motions and

  Contributions to the A c t i v i t y of Some Specialized Institutions w i t h i n U.N.O 455

  * * * N O T E 461

  www.mnir.ro

 • Z U S A M M E N F A S S U N G *

  MITTEILUNGEN I N D E R PLENUMVERSAMMLUNG Seite

  S U Z A N A G A D E A Erffnungsworth 3 F L O R I A N GEORGESCU Die historische Bedeutung des unter

  der F u h r u n g Burebistas gebildeten, zentralisierten, dakischen Staates . 7

  E M I L C O N D U R A C H I Burebista, Fortsetzer des politischen Programms von Mithridates des VI -s ten Eupator, Knig des Pontus . 17

  I L I E CEAUESCU Einige mil i tar-historische Betrachtun-gen betreffend den Prozess der Symbiose zwischen den zwei grossen, ant iken K u l t u r e n der dakischen und der rmischen 25

  TEFAN PASCU Staatliche Permanenz auf dem Gebiete Rumniens - 3 5

  TEFAN TEFANESCU Von den populren Romanien" zu Rumnien 43

  GHEORGHE Z A H A R I A Die Bedeutung der B i ldung des feuda-les, zentralisierten, rumnischen Staates unter Michael des Tapferen . 47

  M I R C E A MUAT Das wissenschaftliehe, hochschpferis-che Denken des Genossen Nicolae Ceauescu, betreffend die Geschichte Rumniens 53

  MITTEILUNGEN IN S E K T I O N E N I . S E K T I O N A L T E G E S C H I C H T E

  V A L E R I U L E A H U Die Geto-Daken, e in Vo lk i n Alteuropa . 61

  * Vorliegende Festschrift , gewidmet dem 2050.-sten Jahrestag der G r i i n d u n g des ersten zentral is ierten dakischen Staates, unter der F u h r u n g von Burebista , enthlt Mittei lungen der I V . - t e n wissenschaft l ichen Tagung, w e l c h e a m 20.21. J u n i 1980 stattfand.

  X X I I I

  www.mnir.ro

 • Seite L U C I A N CHIESCU Die steinerne B u r g von Ceteni (Kreis

  Arge), Zent rum einer geto-dakischen, staatlichen Formation, vor Burebista 71

  L A R I S A N E M O I A N U , GEORGE T R O H A N I Betrachtungen uber die politische Geschichte der Geto-Daken i n den V I . I I . Jahrhundersten v.u.Z 75

  M A R I E T A GHEORGHIA Die Siedlung von Popeti, e in w i c h t i -ges politisches u n d oekonomisches Zentrum unter Burebista . 81

  CAROL KACSO Archologische Entdeckungen aus den I l . - t e n und I.-sten Jahrtausend v.u.Z. i m Norden Transilvaniens . . . 85

  V A L E R I U L A Z A R Die Forschung der dako-gestischen Ziv i l i sa -t ion i m Kreis Mure . . . . . . . . . . . 91

  I O N IONI Uber einige terr i tor ia le Formationen der Freien Daker stlich der Karpaten ( I I . I I I . Jh.u.Z.) 103

  L I V I U PETCULESCU Das Kastel l von Mic ia (Veel), Kreis H u n e doara, i m Rahmen des Verteidigungsystems i m romischen Dazien 109

  SEVER DUMITRACU Dakische Funde der romischen Priode bei Biharea 115

  I O N I . DRGOESCU Ethnologische Beitrge zur Kenntnis der dakischen K u l t u r und Ziv i l isat ion 123

  I I . S E K T I O N M I T T E L A L T E R

  M A R I A COMA Die hbzerne B u r g der V I I I I X . Jh . bei Slon-Prahova 133

  SZKELY ZOLTN Byzantinische Elemente i n den Funden der Grabfelder des X I I . - t e n Jh . bei Zbala u n d Peteni, Kreis Covasna 137

  LAURENIA GEORGESCU Einige anthropologisohe Betrachtungen uber die Bevlkerung des X I I . Jh . i m Sudosten Trans i l vaniens, Kre is Covasna 141

  E M I L I O A N E M A N D I Demooekonomische Aspekte i n der nrd-l ichen Zone Moldaus, zwischen den I X . - t e n u n d der ersten Hal f te des X I V . - t e n Jh 147

  GHEORGHE I . C A N T A C U Z I N O Das Verteidigungssystem des Staates und der K a m p f f i i r die Unabhngigkeit i n der Walachei am Ende des X I V . - t e n u n d i n der ersten Hal f te des X V . - t e n Jh . 159

  GHEORGHE G O R U N Befestigungen aus Bihor i m Kampfe u m die Verteidigung der Automonie Transilvaniens . . . . 1 6 5

  N I C O L A E COPOIU Die staatliche, rumnische Kontinuitt u n d das Problem der rumanisch-otomanischen Beziehungen . . 171

  XXIV

  www.mnir.ro

 • Seite P A N A I T I . P A N A I T Die Drculeti und das Zentrum der r u m a -

  nischen Ebene 177 A L E X A N D R U L I G O R Dazien i n der Vision des Historikers Con

  stantin Cantacuzino-Stolnicul 183 E U G E N I A G R E C E A N U Der furstl iche Hof Neagoe Basarab bei

  Piteti 187 R A D U TEFAN C I O B A N U Die staatliche Konzeption des Stolnics

  Constantin Cantacuzino 199 V E N E R A RDULESCU Ein unverffentliches Dokument aus den

  Sammlungen des Historischen National Museums betreffend die Teilnahme der Rumnen i m russisch-turkisohen K r i e g der Jahren 18061812 205

  I I I . S E K T I O N N E U E G E S C H I C H T E

  C O N S T A N T I N ERBAN Das von Tudor Vladimirescu ausgear-beitete Pro jekt einer Konst i tut i on i n der Walachei . . . 2 1 3

  N I C O L A E L I U Die Idee der Kontinuitt u n d der franzosische revolutionere Geist i n der B i ldung des Modells der Rumnis-chen Republik 217

  GEORGETA CRCIUN Einige Prinzipien der staatlichen Orga-nisierung i n der nachachtundvierziegen Presse i n der Moldau . 225

  M A R I A IONIA Diplomatische Prludien bei der B i ldung des rumnischen modernen Staates zwei Memorialen des M o l -daufi irsten Grigore Alexandru Ghica 231

  GEORGETA URCANU Personalitten der Kunst als Boten der sozial-politischen Ideen i m Kampfen f u r die B i ldung des m o dernen rumnischen Staates 237

  V I R G I L I U Z. TEODORESCU Der Platz der Universitt, Forum des Patriotisrnus der Bukarester i n 18771878 243

  A U R E L DUU Die Feier der Helden der Unabhngigkeit i n Bukarest, 8/20. Oktober, 1878 249

  M A R I A N A PVLOIU Die Grundung der Marinedivis ion n a t u r -liche Korusequvenz der neuen Vereinigung Dobrudjas m i t dem Lande 253

  C A R M E N A T A N A S I U Die Grundung der ersten Inst i tuten der z iv i len Mar ine a m Ende des X I X . - t e n Jh . 259

  P A U L G R I G O R I U E i n Jahrhundert von der Verof fentl ichung, der Monographie Dazien von der Rmern", von Grigorie Gr. Toc i -lescu 265

  E M I L D U M I T R E S C U , A D R I A N STNESCU Betrachtungen uber den K a m p f f i i r die B i ldung des rumnischen nationalen u n d einheitl ichen Staates 275

  XXV

  www.mnir.ro

 • S ei te VIOREL FAUR, M I H A I A P A N Manifestationen des Kampfes der

  Rumnen aus der Criana f i i r eine ku l ture l l e A f f i r m a t i o n und der nationalen Einheit , a m Ende des X I X . - t e n u n d Anfang des XX-s ten Jahrhundert 281

  T R A I A N - V A L E N T I N PONCEA Aspekte des Kampfes der Rumanen aus dm gewesenen Komi ta t Mures-Turda f u r die B i ldung des nationalen u n d einheitl ichen, rumnischen Staates. . . 287

  V A S I L E DUDA Der Banat eine aktdive Praesenz i m Kampfe f i i r die B i ldung der rumnischen, nationalen und einheitl ichen Staates 295

  GHEORGHE I A C O B Orientierung der D o k t r i n u n d der Pol i t ik des National Liberale Parted bettrefend die Entwick lung Rumniens, am Anfang des XX. -s ten Jahrhunderts 301

  M A R I A H U M I N I C - T E C L E A N Der Beitrag der Zeitschrift Uniunea femeilor romne" (19091916) zur Entwick lung der f e m i -nisten rumnischen Bewegung 309

  M I H A I D O G A R U Nicolae Iorga unermunderter M i l i t a n t f u r die B i ldung des Ideals der nationalen Einheit (19161918) . . 315

  I O N J E R C A N Der K a m p f der Prahova-Bewohner gegen die fremde Besetzung (19161918) 321

  D O I N A DRGOESCU, I O N DRGOESCU Etnologische M i t t e i -l lungen beim Studium des Nationalvereinigungs Kriegs . 3 2 9

  I V . S E K T I O N Z E I T G E N O S S I S C H E G E S C H I C H T E

  I O R D A N A L U N G U Die staatliche Unabhngigkeit i n der K o n -zeption des Presidenten Nicolae Ceau eseu 341

  GHEORGHE Z A H A R I A Die internationale Situation und die Lage Rumniens vor u n d i n den erstens Jahr des zweitem Weltkr ieg 347

  I O N M . OPREA Konsolidations Probleme des rumnischen N a -tionalstaates bei der panser Fridens Konferenz . . - 3 5 3

  I O N C A L A F E T E A N U Die internationale Konsekration der V o l -lendung des nationalen einheitl ichen rumnischen Staates . 357

  T A T I A N A BDESCU In i t i a t i ven des rumnischen Staates bettre fend die B i ldung einer Frieden u n d Sicherheitsatmosphre, 19321936 . 3 6 1

  E L I S A B E T A S I M I O N Die Arbeiterparteien i m Kampfe f u r die Verte idigung der Unabhngigkeit und der Souveranitt . 367

  M A R G A R E T A GUZIEC Der K a m p f der revolutionren Kra f te aus Galai re f l ekt i er t i n der lokalen Presse 373

  N I C O L A E PETRESCU Der rumnische Diplomat Nicolae T i t u -lescu, Praesident des Bundes der Nationen, Anerkennung des Ansehens Rumniens 377

  X X V I

  www.mnir.ro

 • Seite L I V I A D A N D A R A Nationaler Konsens betreffend die V e r t e i d i

  gung der Unabhngigkeit, Souveranitt und Integritt i n R u -mnien des Jahres 1939 385

  I U L I A STNESCU Der K a m p f der Arbeitermassen i m Kreis Prahova, unter der Fuhrung der R-K.P., gegen den Fascismus u n d den Kriegsgefahr, f u r demokratische Rechte und Freiheit , zwisohen den Jahren 19381940 391

  I U L I A N CARANA Die politisch-diplomatisohe Aktivitt Rumniens f u r die Respektierung ihrer suvernen Rechte an den Mundungen der Donau 397

  E U G E N STNESCU Die Memoiren einiger rumnischen hohen Offiziere bettrefend die Aufstandoperationen i n Prahovatal, zwischen 2331 August, 1944 401

  PETRU B U N T A , GEORGE PROTQPOPESCU Der Kampf der Bewohner i m nordvestlichen Gebiet Transilvaniens, zusam-men m i t dem ganzen rumnischen Volk , f u r die B i ldung eines revolutionr-demokratischen Staates (23 August 19446 Mrz 1946) 407

  T R A I A N BOSOANCA Aspekte aus dem K a m p f der demokratis-chen Krfte, an der Spitze m i t der Rumnischen K o m m u n i s -tischen Prtiei, zum Eirringen u n d Festigen der revolutionr-demokratischen Macht i m Kreis Mure, zwischen den Jahren 19441945 413

  I O N A L D E A Momente des Kampfes f u r die Demokratisierung der Stadt Galai nach 23 August 1944 419

  G E L C U M A K S U T O V I C I Revoluionare Ttigkeit der populren Massen i n Rumnien i n der Priode August 1944Mrz 1945 . 427

  GHEORGHE IONIA Die politische Konzeption des Dr . Petru G roza 433

  D O I N A L E A H U Aspekte der Organisierung der sozialistischen Staatsapparats i n Rumnien 439

  CTLINA O P A S C H I In i t ia t ive des sozialistischen Rumnien i m Rahmen der Organisation der Vereinigten Nationen, f u r die B i ldung eines Frieden u n d Sicherheitsklimats i n der Welt . 447

  M I R C E A D U M I T R I U Vorschlge und Beitrge des sozialistischen rumnischen Staates betreffend die Aktivitt einiger spezial-isierten Inst i tut ionen, i m Rahmen der Organisation der Ver einigten Nationen 455

  * * * N O T E 461

  www.mnir.ro

 • COflEP>KAHHE*

  C O O B I K E H H O HA T1J1EHAPHOM 3 A C E A A H H H

  Grp. C y 3 A H A TblJXfi BcTynHTeJibHoe cjiobo . . . . 3 / j>KOPJI,>KECKy HcTopHHecKoe 3HaieHHe co3AaHHH

  iJ,aKHHCKoro rocyaapcTBa py-koboactbom BypeHCTbi . . . . 7

  E M H J I K O H X i y P A K H BypeHcra HacjieAHHK iiojihth-wecKoft nporpaMMbi MnTxpnAaTa V l - r o EynaTop, Kopojib FIoHTa . . 17

  H J I H E M A y i l l E C K y HeKOTopbie coo6pa)KeHHH -ro nopHAKa npouecce flByx ojibuiHX aurmnax hh-BHJ1H3aUHH XlaKOB H PblMJIHH . . 25

  n A C K y TocyziapcTBeHHoe Ha PyMblHHH 35

  U I T E O S H E C K y poMaHCKHx HapoAHoerefi ao PyMblHHH 43

  3 A X A P H H 3HaHeHHe co3AaHHH ueHTpajiH3H-poBaHHoro (peoAaJibHoro TocyAap-CTBa pyKOBOACTBOM Mnxanjia BnTHsy 47

  M H P M E A MyLIJAT Hay^Hoe MbimjieHHe rJiy6oKO c o a H A a T C J i b H o e tob. Hmcojiae HayuiecKy hto K a c a e r c n hcto-TOpHH PyMblHHH 53

  COOBIUEHH5I CEKU.H5IM I-wfi O T f l E J I H C T O P H f l CTAPAJI

  B A J l E P H y J I H X y - a a ApeBHefi Eeponu . . 61

  * HacTonmaH KHura nocenmeHa ooHJieio 2050 nepeoiny ueHTpajiH30BaHHOMy rocyaapcTBy pyKOBOACTBOM BypeHCTH coAep>KHT MaTepnajibi IV-ofl HayjHofl ceccHH coomeHHH paoTbi npoBOAiuwcb ahh 2021 iiwhh 1980 r.

  XXIX

  www.mnir.ro

 • CTp.

  J i y ^ H A H T H U E C K y KaMeHHaH KpenocTb HeTSueHHx, pafioH ApAweiu u e H T p o6ps30B3HHH rocyaapcTBa - psHb-uie BypeHCTbi 71

  J1APHCA H E M O H H y , >> T P O X A H H CoopajKeHHH nOJlHTHMeCKOH HCTOpHH -,,3 V I I I CTO-JieTHHX p . H. 3 75

  M A P H E T A ,3 33-TeJlbHblfl nOJIHTHWeCKHH 3K0H0MHWeCKHH By-peHCTbi 81

  KAPOJ1 K.AHO ApxeoJirHMecKHe I I ao I , p . . a. Ha 3anaAe TpaHCHJibBaHHH 85

  B A J I O P H y J I A 3 3 P PaccjioAOBaHHe 33 ,, ye3Ae Mypei i i 91

  H O H H O H H U 3 O HeKOTOpblX TeppHT0pH3JlbHbIX 3 CBO-OAHblX 3 BOCTOMHOH M3CTH KapnaTOB (CTOJI. I I I I I .3.) 103

  J l H B H y nETKyJECKy Pmmckhh Jiarepb (Beueji) , v e 3 A a XvHeAoapbi, KaApax cncTeMbi 3 a m H T b i pbiMCKofl JXaKUH '. . ." 109

  CEBEP X l y M H T P A L U K y ZUKHHCKHe p b i M C K o r o BeKa Bnxape 115

  H O H H . jUPSTOECKy 3kohomhh6ckhh % H3yneHHH Kyji-Typbl H .33 123

  O T f l E J I II-biM CPE,HHEBEKOBAf l H C T O P H f l

  M A P H f l KOMLUA ZtepeBAHbifi 33mok V I I I I X H3 Cjioh npaxoBa 133

  C E K E J I H 30J1TAH B H 3 3 H T H f i c K H e sacmchtm HHBeHTape M3B-30Jieee ct. X I I H 3 H A e H H b i M H 33Bajie , ye3A3 K0B3CH3 137

  J l A y P E H U H H JX)K.OPJX)KECKy HeKOTopbie 3HTponojiorHHecKHe C006p3JKeHHH M TO K3C3eTCH H3C6JI8HHH - 3 -BOCTOH-hoh l a c T H TpaHCHJibBaHHH KoeacHa 14i

  EMHJI ,, eiviosKOHOMHqecKHe bhah mto n a c a e T c n ceeepHoft 30 MojiAaBHH IX-OM h nepBoft nojiOBHHbi X I V Bena 147

  H. K A H T A K y 3 H H O 06opoHHTejibHaH CHCTeMa rocy-AapCTBS Opbe 33 33UIHTy He3aBHCHM0CTH PyMbIHCKOH CTpaHbl KOHue X I V h nepBoft X V 159

  T O P y H BnropeHCKHe yKpenjieHHH h 6opb63 33 33 in .HTy 3 V T 0 H 0 M H H TpaHCHJibBaHHH 165

  H H K O J 1 A H ) ripoAOJi>KHTejibHocTb pyMbiHCKoro rocyAsp-CTBa H BOnpOCbl 06 OTHOIIieHHHX pyMHHO-OTOMaHCKHe . . . 1 7 1

  X X X

  www.mnir.ro

 • O p .

  M. Z l p s K y j i e u i T H PyMbiHCKOft paBHHHbi 177 JlEKCAHXlPy J1HT0P JXUKHH bo 33 HCTopHKa Kohctsh-

  THHa KaHTaKy3HH0 G r o j i b H H K 183 F.yZDKEHHfl T P E H E A H y ABopeu,

  HearoH Bacapaa 187 PA/.IY LLITEOAH-MHOBAHy KoHuenuHH o r o c y A s p c T B e HCTopHKa

  KoHCTaHTHHa KaHT3Ky3HH0 GrOJlbHHK 199 BEIIEPA P S X i y j l E C K y HeH3AaHHbifl A O K y M e H T H3 KOJiJieKUHH Ha-

  U H O H a j i b H O - H C T o p H n e c K o r o My3eH n o ynacran pyMbm L5 p y c c K O - T y p e u K y i o B o f i n y 18061812 205

  OTAEJ1 IlI-biM H O B A f l H C T O P H f l

  K O H C T A H T H H 111EPBAH KOHCTHTyiWH C T p a H b i PyMbm-CKofi p a 3 p a 6 o T a H H b i f t T y A o p o M B j i a A H M H p e c K y 213

  HHKOJ1API J I H y npoAOJi^HfejibHOCTH peBOjnouHOHHoro Ayxa OpaHUHH co3A3hhh p y M . pecny6jiHKH . . . 217

  ,H)KOP ,ZX)KETA K P S ^ y H HecKo.ibKO npHHUHnoB o p r a H H 3 3 U H H ro-cyAapcTB3 npouecce nauioriTHCTOB MoJiAaBHH . . . . 225

  M A P H f l H O H H U , 3 /jHruiOMaTHqecKHe npHJiiOAHH opraHH3au.HH P y M b l H C K O r O r O C y A 3 p C T B 3 , B3HTO H3 BOCnOMHH3HHH BOe-no; ia Mojia3Bhh -opHH AjieKcaHApa Thks . . . . 231

  )) U y P K A H y B H A H b i e JiHua h3 >kh3hh a p T H e r o B HOCHT6JIH HOBbix c o u H a j i - n o A H T H i e c K H X 6opb6e 3 a C 0 3 A a -HHe p y M . r o c y A a p c T B a 237

  B H P ^ H J I H y 3. T E C \ H O P E C K y rij iomaAb yHHBepcHTeTa cpopyM n a T p H O T H 3 M a B y x a p e c T 3 18771878 r r . 243

  A y P E J I Z t y i j y npa3AH0B3HHH repoee h633bhchmocth Byxspe-CTe 8/20 1878 r . 249

  M A P H H H A nSBSJlOKD OopM.ieHHe M o p c K o f t ahbh3HH e c r e c T B e H -Hbifi BbiBOA 6> ,Zlo6pyA>KH c CTpaHoft (Lapa). . 253

  K A P M E H A T A H A C H y Ochobshhh nepBbix HauHOHajibHbix yqpew-AenHf t u i T a T C K o r o n j i a B a H b H KOHue XIX 3 259

  r i A y j l T P H T O P H y BeK H3AaHHH 003 , p a H b i i i e p y M H H HanHcaHa TOTyjiecKy 265

  C T S H E C K y h E M H J I b flyMHTPECKy C o o p a i K e H H H OTHOIIieHHK) Opbbl 3 a C03A3HHe H a U H O H a j I b -Horo p y M b i H C K o r o r o c y A a p C T B a 275

  B H O P E J I O A y P h M H X A 6opb6bi py-MblH KpHIU3H 3 3 KyjIbTypHOe H HaUHOHaJIbHOe eAHHCTBO KOHUe XIX H HaH3J10 XX 281

  X X X I

  www.mnir.ro

 • Orp. T P A f l H B A J I E H T H H Oiuhh 3 Ha 6 o p b 6 y p y M b i H

  c 6 b i B i u e r o KOMHTaTa M y p e u i T y p A a 3 a ochob3hhh - H a u H O H a j i b H o r o r o c y A a p c T B a 2 8 7

  B A C H J 1 H H JXyjXAUl B a H a T 3 n p n c y T C T B H e 6 o p b 6 e 3a OCHOB3HHG 6AHHCTB6HH0IO H 3 U H 0 H 3 J I b H 0 r 0 pyMbIHCKOrO T O C y A 3 p -CTBa 2 9 5

  J I K O B 3 H a i i w o -H a j I b H O f l JlHepaJIbHOfi 33 P y M b l H H H H a n a j i e X X B e n a 3 0 1

  M A P H f l X y M H H K - T E K J I H H KoHTpH6yu.HH y p H a j i a 06>- p y M b I H C K H X , ( 1 9 0 9 1 9 1 6 ) 33 3 0 9

  M H X A H flOrAPy 3 H o p r a HeycTaBseMbifi 6 o p e n 3a o c y m e c T B J i e H H e H A e a j i o B H a u H O H a J i b H o r o 6> . 3 1 5

  H O H ) K E P K A H B o p b a n p a x o B H H HHOCTpaHHbix -naHTOB ( 1 9 1 6 1 9 1 8 r r . ) 3 2 1

  H O H H . Z I P S r O E C K y H . flPSIOECKy 3-M6CKH6 > H3yM6HHH BOHHbl 3a 33 H a i I H O H 3 J l b - eAHHCTBa 329/

  O T H E J l I V - w f i C O B P E M E H H A f l H C T O P H J I

  H O P J J A H A J i y H T y T o C y A a p C T B e H H S H H633BHCHMOCTb K O H u e n -, n p e 3 H A e H T a Hhkoash M a y u i e c K y 3 4 1

  3 A X A P H J H H T e p H a u H O H a j i b H o e 3-U.HH P y M b l H H H n e p B b l f t rOA BTOpof i MHpOBOfi BOHHbl 3 4 7

  H O H . n p o 6 j i e M b i y K p e n j i e H H H H s u H O H S J i b H o r o p y M b i H -CKOrO T 0 C y A 3 p C T B 3 H3 M H p 3 I l a p H H i ( 1 9 1 9 1 9 2 0 ) 3 5 3

  H O H K A J I A O E T E A H y H H T e p H a i m o H S J i b H o e , y c o -B e p u i e H C T B 0 B 3 H H e 6AHHCTB3 H 3 U . H O H a j i b H o r o p y M b i H C K o r o r o c y -A3PCTB3 . 3 5 7

  T A T b f l H A B 3 / I , E C K y Hhhuhsthbh P y M b i H C K o r o r o c y A s p c T B a C03A3HHH KJIHM3T3 6e30naCH0CTH ( 1 9 3 2 1 9 3 6 ) 3 6 1

  E J 1 H 3 A B E T A C H M H O H PaOHHe n a p T H H 6 o p b 6 e 3 a 33uiht\-h633bhchmocth H a u H O H a A b H o r o c y B e p e H H T e T a 3 6 7

  3 n p o A O J i m H T e j i b H o c T b 3 r a A a U H H O B 3aiH,HTbI eAHHCTBa 38-chmocth r o c y A a p C T B a 3 7 3

  X X X I I

  www.mnir.ro

 • Grp. H H K 0 J 1 A E n E T P E C K y P y M b m c K H i i H H K O J i a e T H T y -

  J i e c K y n p e A c e ^ a T e J i b 0 6 m e c T B 3 HaiHH. 33 3 3 P y M b l H H H 377

  J 1 H B H J I J J A H ^ A P A H a u H O H a j i b H a H c o r j i a c o B a H H O C T b 3 a m H T e He33BHCHMOCTH, CyBepeHHTeTa H H6npHK0CH0B6HH0CTH P y M b l H H H 1939 385

  l O J I H f l C T S H E C K y Bopba pa6oqnx Maicc H3 y e 3 A a ITpaxoBa pyKOBOACTBOM P. K. riapTHH 333 H OnaCHOCTH BOHHbl, 3 a A C M O K p a T H q e c K H e n p a e a h CBOofly wexpy r o a a M H 19381940 391

  fOJIHAH KbIPI] ,bIH3 - aKTHBHOCTb P y M b l H H H 3 a COJlIOAeHHe CBOHX 33 3 y c T b e p e K H JXyeaPi 3 9 7

  E y j D K E H C T 3 H E C K y B o c n o M H u a H H H p y M b i H C K H x CTapiUHX BOOpy>KeHHOro BOCCT3HHH AO-JiHHe ripaxoBa a h h 2 3 3 1 a e r y c r a 1944 r 401

  E-yHTA )> n P O T O n o n E C K y Bopb6 a Ha-c e j i e H H H c e B e p o - 3 a n a A H o f i m s c t h T p a H C H J i b B a H H H c o BCeM p y M b l H C K H M H3pOAOM 3a 033 , -K p s T H M C C K o r o r o c y A a p c T B 3 ( 2 3 3 B r y c T 3 19446 33 1945 i t . ) 407

  T P A H A H B O C O A H K 3 B h a u 6opb6bi 3 c h j i b o r j i a e e c P y M b i H C K o f l K o M M y H H C T H H e c K o f l , aa 3 a B o e B a H H e h y K p e n J i e H H e B J i a c r a y e 3 n e Mypeui n e p H O A 1 9 4 4 1 9 4 5 m n a x 4 1 3

  H O H A J I f l f l 6opb6bi 3 a AeMOKpaTH3au .H io Tajiaun n o c j i e 2 3 a B r y c T 3 1944 r 419

  H > K E J l K y M A K C y T O B H H b PeBOJi i o i iHOHHbie i apoAHbix M a c e P y M b l H H H n e p n o A S B r y c T 1 9 4 4 M a p T 1945 r r . . 4 3 3

  H O H H U . 3 H c T o p H M e c K 3 H HoKTopa Tposbi 427

  H O H H A J I H X y AcneKT co3AaHHH r o c y A a p c r B e H H o r o c o u h s j i h c t h -l e c K o r o 3 n n 3 p 3 T a P y M b l H H H 439

  KATAJ1HHA 30 H h h u h 3 t h b h c o i i H S J i H C T H i e c K O H P y M b l HHH P 3 M K 3 X O p r a H H 3 3 U H f l 06> H 3 U . H H AJ1H C 0 3 A 3 -HHH 33 M H p 3 H 6 e 3 0 n 3 C H 0 C T H 447

  MHPMEA / t y M H T P H y > h BKJiaA Cou,Haj iHCTHiec - T o c y A a p c T B a P y M b l H H H s k t h b h o c t h c n e i i H a j i b H b i x y y p e w - K J i 3 A e O O H 455

  * * npHMeqsHHe 461

  www.mnir.ro

 • S U M A R I O*

  COMUNICACIONES E N L A REUNION P L E N A R I A

  S U Z A N A GDEA F L O R I A N GEORGESCU

  E M I L C O N D U R A C H I

  I L I E CEAUESCU

  TEFAN PASCU

  TEFAN TEFNESCU

  GHEORGHE Z A H A R I A

  M I R C E A MUAT

  Pg.

  Discurso introductorio 3 La significacin histrica de la crea-cin del Estado dacio centralizado, en-cabezado por Burebista . . . . 7 Burebista succesor del programa p o l i tico de Mi thr idate I V Eupator, rey del Ponto 17 Ciertas consideraciones de orden m i l i tar en el proceso de enlazamiento de las dos grandes civilizaciones antiquas dacia y romana 25 La permanencia del estado en el t e r r i -torio de Rumania 35 De las romanias populares" a Romania 43 La significacin de la realizacin del estado feudal centralizado bajo Miguel el Valiente 47 El pensamiento cientifico, profunda-mente creador del companero Nicolae Ceauescu concerniente a la historia de Rumania . . . . . . 53

  COMUNICACIONES E N L A S SECCIONES S E C C I O N I H I S T O R I A A N T I G U A

  V A L E R I U L E A H U Los Geta-Dacios, p u e b l o de Europa antigua 61

  * E l prsente v o l u m e n rinde homenaje a l aniversario de 2050 anos desde la creacin del p r i m e r estado dacio centralizado encabezado par B u r e b i s t a y c o m -prende los materiales de l a I V Sesin cientif ica de comunicaciones, cuyos trabajos h a n tenido lugar los dias del 2021 de junio de 1980.

  X X X V

  www.mnir.ro

 • Pg. L U C I A N CHIESCU La fortaleza en piedra de Ceteni, dep.

  de Arge centre- de una formacion estatal geto-dacia anter i o r a Burebista 71

  L A R I S S A N E M O I A N U , GEORGE T R O H A N I Consideracion-as sobre la historia politica de los Geta-Dacios en los siglos V I I I a. de J.C 75

  M A R I E T A GHEORGHIA El establecimiento geta de Popeti, importante centro politico y economico durante el reino de Burebista 81

  CAROL K A C S 0 Los descubrimientos arquelogicos d e los mi l e -narios I I y I a de J.C. en el norte de Transilvania . . . . 85

  V A L E R I U LAZR La investigacion de la civilizacion daci-geta en e l departamento de Mure 91

  I O N IONI Sobre algunas formaciones territoriales de los Da-cios libres a l este de los Crpatos (siglos I I I I I de J.C.) . 103

  L I V I U PETCULESCU El Castro de Micia (Veel), dep. de Hunedoara, en el marco del sistema defensivo de Dacia romana . . 109

  SEVER DUMITRACU Descubrimientos dacios de epoca romana en Biharea 115

  I O N I . DRGOESCU Contribuciones etnologicas al esludio d e la cul tura y civil izacion dacia 123

  SECCIN I I H I S T O R I A D E L A E D A D M E D I A

  M A R I A COMA La fortaleza en rnadera de los siglos V I I I I X de Slon-Prahova 133

  S Z E K E L Y Z O L T A N Elementos bizantinos en el ajuar de las necropolis del siglo X I I de Zbala y Peteni, dep. de Covasna . 137

  LAURENIA GEORGESCU Algunas consideraciones antropolo-gicas concemientes a la poblacin del siglo X I I del sur-este de Transilvania la zona de Covasna 141

  E M I L I O A N E M A N D I Aspectos demo-econmicos concernientes a la zona septentrional de Moldavia entre el siglo I X y la p r i mera mi tad del siglo X I V 147

  GHEORGHE I . C A N T A C U Z I N O E l sistema defensivo del estado y la lucha por la defensa de la independencia de Valaquia al f ina l del siglo X I V y durante la primera mi tad del siglo X V . 159

  GHEORGHE G O R U N Fortificaciones de Bihor en la lucha por la defensa de la autonomia de Transilvania . . . . . . 165

  N I C O L A E COPOIU La continuidad del estado rumano y el p ro blema de las relaciones rumano-otomanas 171

  P A N A I T I . P A N A I T Los Drculeti y el centro de la Llanura Rumana 177

  X X X V I

  www.mnir.ro

 • Pag. A L E X A N D R U LIGOR Dacia en la vision del historiador Con

  stantin Cantacuzino-Stolnicul 183 EUGENIA G R E C E A N U La corte principesca de Piteti de Neagoe

  Basarab 187 RADU TEFAN C I O B A N U La concepcion sobre el estado del

  ..stolnic" Constantin Cantacuzino 199 VENERA RDULESCU U n documenta indito de las colecciones

  del Museo Nacional de Historia sobre la participacion de los Rumanos en la guerra ruso-turca de los anos 18061812 . . 205

  S E C C I O N I I I H I S T O R I A M O D E R N A

  C O N S T A N T I N ERBAN El proyecto de constitucin de Valaquia elaborado por Tudor Vladimirescu 213

  N I C O L A E L I U La idea de la continuidad y el espir i tu revo lu -cionario francs en la creacin del modelo de Republica Rum ana 217

  GECRGETA CRCIUN Algunos principios d e la organizacin de estado en la prensa ul ter ior a la revolucin d e 1848 en M o l davia 225

  M A R I A IONIA Preludios diplomticos a la f ormat ion del estado rumano moderno dos memoriales del principe de Moldavia Grigore A lexandru Ghica 231

  GEORGETA URCANU Personalidades de la vida artistica, m e n -sageros de las ideas socio-politicas en la lucha por la creacin del estado rumano moderno 237

  V I R G I L I U Z. TEODORESCU L a Piaza de la Universidad, foro del patriotismo de los bucarestinos en 18771878 . . . . 243

  A U R E L DUU L a celebracin de los heroes de la independencia en Bucarest, e l 8/20 de octubre de 1878 249

  M A R I A N A PVLOIU La constitucin de la divis ion mar i t ima consecuencia natura l de la reunion de Dobrogea a l Pays . 253

  C A R M E N A T A N A S I U La creacin de las primeras instituciones nacionales de navegacion c i v i l a l f ina l del siglo X I X . 259

  P A U L G R I G O R I U U n siglo desde que se publico la monografia Dacia antes de los Romanos" por Grigorie Gr. Tocilescu . 265

  E M I L D U M I T R E S C U , A D R I A N STNESCU Consideraciones sobre la lucha por la realization del estado nacional u n i t a -rio rumano 275

  V I O R E L F A U R , M I H A I L A P A N Manifestaciones de la lucha de los Rumanos de Criana por la af irmacion cu l tura l y la unidad nacional a l f ina l del siglo X I X y a l comienzo del siglo X X 281

  X X X V I I

  www.mnir.ro

 • Pag. T R A I A N V A L E N T I N PONCEA Aspectos concernientes a la lucha

  de los Rumanos del ex-condado de Mure-Turda por la rea l i -zacines del estado nacional unitar io rumano -287

  GHEORGHE I A C O B Orientaciones de la doctrina y de la politica del Partido Nacional Liberal concernientes a l desarrollo de Rumania a l comienzo del siglo X X 301

  M A R I A H U M I N I C - T E C L E A N La contribucion de la revista La union de las mujeres rumanas" (19091916) a l desarrollo del movimiento feminista rumano 309

  M I H A I D O G A R U Nicolae Iorga mi l i tante infatigable por la realization del ideal de la unidad nacional (19161918) . . 3 1 5

  I O N J E R C A N La lucha de los habitantes del departamente de Prahova en contra de la ocupacion extranjera (19161918) . 321

  D O I N A I . DRAGOESCU, I O N I . DRAGOESCU Contribuciones etno'lgicas a l estudio de la guerra para la realization de la unidad nacional 329

  S E C C I O N I V H I S T O R I A C O N T E M P O R A N E A

  I O R D A N A L U N G U La independencia de estado en la conception del prsidente Nicolae Ceauescu 341

  GHEORGHE Z A H A R I A La s i tuat ion internat ional y la position de Rumania en las visperas y durante el pr imer ano de la segunda guerra m u n d i a l 347

  I O N M . OPREA Los problemas de la consolidation del estado nacional rumano en la conferencia de paz de Paris (19191920) 353

  I O N C A L A F E T E A N U La consagracin internat ional de la r e a l i zation del estado national uni tar io rumano . . 357

  T A T I A N A B A D E S C U Iniciatives del estado rumano concernientes a la creacin de u n clima de paz y seguridad, 19321936 . 361

  E L I S A B E T A S I M I O N Los partidos obreros en la lucha por la defensa de la independencia y soberania nationales . . 367

  M A R G A R E T A GUZIEC La continuidad de las opiniones politicas de los habitantes de Galai con respect a la defensa de la unidad e independencia del pais 373

  N I C O L A E PETRESCU El diplomatico rumano Nicolae Titulescu, prsidente de la Sociedad de las Naciones, reconotimiento del prestigio de Rumania 377

  L I V I A D A N D A R A Consenso nacional en la defensa de la independencia, soberania e integridad de Rumania en el ano 1939 . 385

  I U L I A STNESCU La lucha de las masas obreras del dep. de Prahova, encabezadas por el Partido Comunista Rumano en contra del fascismo y del peligro de la guerra, por derechos y libertades democrticas, entre los anos 19381940 . . . . 391

  X X X V I I I

  www.mnir.ro

 • Pag. I U L I A N CRTN La actividad politico-diplomtica de Ruma

  nia por el respecte- de sus derechos soberanos en la zona de las Embrocaduras del Danubio 397

  EUGEN STNESCU Memorias de unos oficieros superiores r u manos concernientes a las operaciones insurreccionales en el Valle del r io de Prahova durante los dias del 2331 de agosto de 1944 401

  PETRU B U N T A , GEORGE PROTOPOPESCU La lucha de la parte del nort-este de Transilvania junto a todo el pueblo rumano por la realization de u n estado revolucionario^demo-crata (el 23 de agosto de 19446 de marzo de 1945) . 407

  T R A I A N BOSOANC Aspectos de la lucha de las fuerzas demo-crticas encabezadas por el Partido Comunista Rumano, por la conquista y consolidation del poder reovolucionario y democratico en el departamente de Mure en el periodo de los anos 19441945 413

  I O N A L D E A Momentos de la lucha por la democratization de la ciudad de Galai despus del 23 de Agosto de 1944 . . 419

  G E L C U M A K S U T O V I C I Acciones revolucionarias de las masas populares de Rumania en el periodo comprendido entre agosto de 1944 y marzo de 1945 427

  GHEORGHE IONIT La conception historica del dr . Petru Groza . 433 D O I N A L E A H U Aspectos de la realization del aparate de estado

  socialista en Rumania 439 CTLINA O P A S C H I Iniciativas de Rumania socialista en el

  marco de la Organization de las Nationes Unidas por la creation de u n c l ima de paz y seguridad en el mundo . . . . 447

  M I R C E A D U M I T R U Propuestas y contribuciones del estado socia-lizadas en el marco de la Organization de las Naciones Unidas . 455

  * * * _ N O T A 461

  www.mnir.ro

 • COMUNICRI N EDINA PLENAR

  www.mnir.ro

 • CUVNT D E D E S C H I D E R E

  de prof. dr. doc. S U Z A N A G A D E A , preedintele Consiliului Culturii

  i Educaiei Socialiste

  P r i m u l muzeu a l rii, Muzeul Naional valorif icator a l u n u i bogat i concludent patr imoniu i aduce p r i n aceast prestigioas manifestare tiinific, prilejuit de aniversarea a 2050 de ani de la furirea s tatu lu i centralizat condus de Burebista, contribuia la sub l i nierea u n u i mare adevr, cel a l continuitii etnice i politice romneti.

  ntr-adevr, muzeele trebuie s extrag d i n ntreaga comoar a experienei i creaiei t recutu lu i dovada netgduit a tririi unitare , pe tot cuprinsul pmntului romnesc, a mar i lor idealuri de unitate, independen, emancipare social, idealuri mplinite n zilele noastre de u n popor l iber, stpn pe destinele sale.

  Marele adevr, pentru statornicirea cruia i-au adus obolul generaii de istorici i arheologi, este cel a l pstrrii fiinei politice nentrerupte de la constituirea s tatu lu i dac centralizat n vremea gloriosului Burebista i pn n zilele noastre.

  Este, desigur, u n atestat de eroism, drzenie i capacitate politic, pe care marele solicitri ale veacurilor de confruntri i situaii dramatice l confer strbunilor notri i nou nine, real izatori i nzuinelor d in totdeauna, constructori a i societii socialiste mul t i la tera l dezvoltate.

  Desigur, urmrirea acestei continuiti politice, de multe o r i greu de surprins i de conturat instituional, este adesea dificil, necesitnd coroborarea datelor istorice cu cele arheologice, filologice o r i etnografice i raportarea realitilor carpato-dunrene la ntregul orizon/t a l romanitii.

  n acest context istoric, preluarea p u t e r i i de ctre daci i l i ber i , dup retragerea administraiei romane, cristalizarea lor, n puternic simbioz cu revenirea roman i bizantin la Dunre, prezena cnezatelor i voievodatelor cu cpetenii, anticipnd p r i n iniiative i energie glorioasele d o m n i i , de m a i trziu, basarabe i muaitine, snt to t attea fenomene care recomand o activ i nentrerupt existen politic.

  n acest context istoric, context dramatic, prof i lat pe dimensiuni de epopee, aa cum a subliniat tovarul secretar general Nicolae Ceauescu, rnimea a jucat u n r o l hotrtor, de la m e m b r i i obtilor steti neolitice i ranii l i be r i daci acei comai" pn la rzeii" i monenii" l u i tefan cel Mare, Mircea cel Btrn, M i h a i Viteazul .

  M a i m u l t dect att, i Nicolae Iorga a consemnat faptu l , m u l t i milenara experien politic i cultural, etic i economic a rnimii

  www.mnir.ro

 • 4 S U Z A N A G A D E A

  noastre i-a pus pecetea originalitii i viabilitii pe nsi fiina stat u l u i feudal romn, n ntreita sa ipostaz : moldovean, muntean i transilvnean.

  Dinuirea aceasta n t i m p , cu dimensiuni politice i spirituale propr i i , emannd de la o civilizaie superioar, -a fost niciodat, un moment mcar, rodu l unor ntmplri favorabile, c i , dimpotriv, cucerit pas cu pas, p r i n j e r t fa oamenilor de aici , d in strvechea noastr vatr, conturat de nlimi carpatine, cmpii rodnice i d r u m u r i pe ap i pe uscat nidemnnd parc la colaborare ntre popoare, la schimburi de valor i , la plmdirea u n u i caracter or ig inal , a caracterului dacic.

  Acesta triete pn azi n no i i nseamn omenie, tenacitate, sp i r i t creator, demnitate.

  n curgerea istorie i , .poporul a nzuit permanent ctre valori le absolute , politice, etice i culturale , i a tiut s-i ridice d in rndurile celor m a i b u n i f i i a i rii conductori nenfricai, cu ferma vocaie a pstrrii fiinei etnice i politice, a progresului, a colaborrii internaionale. Aceti conductori exponeni Burebista, Decebal, Mircea cel Btrn, tefan cel Mare, M i h a i Viteazul o r i A lexandru loan Cuza, secondai de pleiade de sfetnici nelepi i strlucii oameni de cultur, au transmis de la o generaie la alta focul nestins a l dragostei de glie i au perpetuat n contiina o m e n i r i i p r o f i l u l spiritualitii dacice i romneti, puternic conturat, def inind o pasionat dragoste de l ibertate i adevr. D i n aceast plmad eroic de conductori ncercai s-a format, i n an i de crncen lupt, o m u l care crmuiete cu previziune i ndrzneal revoluionar Romnia socialist, i n neabtutul ei d r u m spre comunism secretarul general a l p a r t id u lu i i preedintele rii, tovarul Nicolae Ceauescu.

  Dar continuitatea politic, realitate creia i este consacrat tematica actualei sesiuni, nseamn n u numai stabilitate economic, capacitate organizatoric i militar, o cultur i o civilizaie temeinic, cimentnd granie i conturnd a r i i etnice, ci , totodat, o contiin superioar a elementului uman.

  Aceast contiin i spune oricnd : cine eti, ce a i de aprat i, maii cu seam, ce a i de ndeplinit pentru t ine i v i i tor ime . Pe bun dreptate, no i , care lucrm m domeniile cultural-educativ i a l cercetrii tiinifice, ne dm seama cit de important este factorul contiin i de ce tovarul secretar general Nicolae Ceauescu a subliniat, de repetate o r i , r o l u l contiinei, care n anumite momente hotrtoare depete n i v e l u l relaiilor de producie, mobilizeaz dorina colectiv i deschide d r u m u r i noi .

  Contiina poporului nostru a selecionat i tezaurizat, secole de-a rndul, mar i le valor i etice i politice pe care le-a transformat n postulate de un raf inament i nalt coninut.

  Comunicrile, care se anun p r i n t i t l u r i i participare deosebit de interesante, vor constitui o contribuie i u n omagiu totodat.

  O contribuie la o ct m a i bun cunoatere a istoriei poporului nostru, ncrcat de semnificaie, va lor i etice, de experiene i nalte valor i spir ituale , pregnate de vocaia independenei i demnitii, de vocaia colaborrii internaionale.

  www.mnir.ro

 • www.mnir.ro

 • S U Z A N A G A D E A

  U n omagiu adus strdaniilor i jert fe lor celor dinaintea noastr, dar i prezentului n u m a i puin eroic, i, n special, u l t i m i l o r cincisprezece ani , care t rag n balana t i m p u l u i ct toate celelalte veacuri, care s-au scurs, la u n loc.

  I n numele Consi l iului C u l t u r i i i Educaiei Socialiste, v rog s-mi premitei s urez succes deplin lucrrilor Sesiunii tiinifice i t u t u r o r participanilor, a p o r t u r i substaniale la punerea n valoare a experienei istorice romneti, de i e r i i de astzi, experien mbogit permanent, pe plan naional i mondial , de gndirea i fapta c t i t o r u l u i Romniei contemporane tovarul Nicolae Ceauescu.

  www.mnir.ro

 • SEMNIFICAIA I S T O R I C A A CRERII S T A T U L U I D A C C E N T R A L I Z A T , CONDUS D E B U R E B I S T A

  de prof. dr. F L O R I A N G E O R G E S C U , directorul Muzeului Naional de Istorie

  Aniversarea a 2050 de ani de la crearea statului dac centralizat, condus de Burebista a cptat dimensiunile unei srbtori a ntregii noastre naiuni. Dnd i cu acest pr i le j nalt preuire istoriei m u l t i milenare a poporului romn, plenara Comitetului Central a l Part idulu i Comunist Romn, d in 26 octombrie 1977, a elaborat Planul de msuri p r i v i n d aceast aniversare, stimulnd cercetarea tiinific consacrat civilizaiei geto-dace, modalitile de evocare a istoriei s tatului nostru.

  Faptul apare pe deplin just i f icat cci aa cum arta tovarul Nicolae Ceauescu, secretarul general a l par t idu lu i , preedintele Romniei furirea statului dac centralizat a constituit moment de cea mai mare importan n istoria milenar a poporului nostru" .

  n adevr, acest eveniment a avut i i pstreaz profunde semni ficaii, ce se discern m a i ales d i n perspectiva istoriei i se dimensioneaz cu att mai clar n epoca contemporan, n Romnia socialist de astzi.

  nelesuri majore snt af irmate, apreciind crearea statului dac central izat n raport cu evoluia istoric a societii strvechi de pe pmntul Romniei.

  nfiinarea statului dac centralizat a marcat astfel saltul ctre o civilizaie superioar a societii d in ter i tor i i le carpato-danubiano-pon-tice, demonstrnd capacitatea strmoilor poporului romn de a crea i dezvolta n Europa strveche fore de producie d intre cele mai d inamice, o cultur material i spiritual dintre cele mai originale i mai avansate. Crearea, n sec. I .e.n., a statului dac centralizat condus de Burebista a fcut dovada siturii geto-dacilor pe trepte de organizare social i politic de t i p superioar i aceasta ntr-o vreme n care puine alte popoare de pe continentul nostru au i zbut i t s ajung la o atare mplinire. Cci n ic i sciii, care triau atunci pe necuprinsele pmn-t u r i de la nordul Mrii Negre, n ic i neamul germanic a l bastarnilor, aezat pe u n vast t e r i t o r i u de la nord de Carpaii pduroi la vest de Vistula, n i c i celii d i n centrul i apusul Europei n i c i u n u l dintre aceste neamuri situate n afara I m p e r i u l u i roman n u au reuit s constituie u n stat bine nchegat i independent, att de ntins i att de puternic, aa cum au izbut i t strmoii notri geto-daci. Aniversarea pe care o ciristim acum are ns pentru noi , romnii, o semnificaie istoric i politic deosebit, innd seam m a i ales de faptu l c marele regat uni f icat a l dacilor, creat de Burebista n urm cu 2050 de ani , a pus

  www.mnir.ro

 • www.mnir.ro

 • SEMNIFICAIA I S T O R I C A A CRERII S T A T U L U I D A C C E N T R A L I Z A T 9

  bazele organizrii de stat pe t e r i t o r i u l Romniei organizare care, n pofida unor v i c i s i tud in i istorice ce s-au manifestat cnd i cnd, n ciuda unor cezuri pariale i vremelnice, i-a pstrat n esen continuitatea pe pmntul .patriei noastre, de peste dou m i l e n i i . Constituirea statului dac uni f i cat este mrturia evoluiei nentrerupte a societii traco-dace, n u n u m a i sub raport etnic, dar, deopotriv, sub aspectul organizrii sociale i politice, n spe sub rapor tu l organizrii vieii statale.

  *

  Cercettorul care va p r i v i cu discernmnit organizarea politic a strmoilor notri n vremea l u i Burebista va constata, ca o prim trstur def initorie , nchegarea ei trainic, dezvoltarea sa legic, cu adinei rdcini istorice n evoluia economico-social i i n civilizaia furit pe pmnturile carpato-danubiano-pontice. Statul condus de B u r e bista -a fost o formaiune efemer i n ic i impus p r i n t r - o cucerire d in afar, c i rezultatul firesc a l d r u m u l u i nentrerupt urmat de naintai de cnd pe aceste meleaguri s-au i v i t zorile istoriei i pn la finele p r ime i ornduiri sociale, Comuna primitiv.

  Pe pmnturile d in Carpai, de la Dunre i de la Marea Neagr istoria a nceput m urm cu peste dou mil ioane de ani . n mi leni i le de amurg ale paleol i t icului i i n etapa de trecere la noua epoc a pietrei se dezvolt aici cteva d intre centrele europene de trecere la economia productiv. Aceste t e r i t o r i i vor constitui i una dintre zonele-avanpost de pe acest continent, n care se va realiza procesul neolitizrii. C u l tura material i spiritual creat n mi leni i le V I I I I .e.n. de populaiile de pe t e r i t o r i u l Romniei se va situa pr in t re cele m a i interesante, o r i g i nale i avansate manifestri ale civilizaiei epocii p ietre i lefuite d in Europa. Trac i i d in epoca bronzului , cu ntinderea i locuiri le lor statornice, fixeaz de f in i t iv ar ia pe care avea s evolueze societatea noastr strveche, adic ceea ce n u m i m curent spaial carpato-danubiano-pontic neles ca o vast arie construit n u numai geografic, ct m a i cu seam etno-cul tural i istoric i mrginit : la vest, de Tisa i Dunrea mij loc ie ; i n nord , de Carpaii pduroi ; la rsrit, de malur i l e N i s t r u l u i ; iar la sud, de lanul munilor Balcani. n adevr, p r i n g rupu l cu l tura l denumit Otomani , t r a c i i carpato-danubieni se ntind pn n Cmpia Tisei i n Slovacia ; p r i n grupul cu l tura l Suciul de Sus ei locuiesc la izvoarele Tisei. Grupur i l e sudice ale trac i lor carpato-dunreni, cele de t i p Grla Mare, Verbicioare i Tei, vieuiesc statornic i la sud de Dunre, pn la munii Balcani. Iar i n rsrit, sinteza etnocultural reprezentat de grupu l Noua leag organic de spaiul carpato-denubiano-pontic i t e r i t o r i i l e de pn la N i p r u . Aceasta va f i i aria locuit de geto-daci, ea prefigurndu-se nc la n ive lu l c u l t u r i i de t i p Basarabi, d in veacurile V I I I V I .e.n. i definitivndu-se n perioada clasic" a istor i e i i civilizaiei geto-dace. n acest spaiu carpato^danuibiano-pontic evoluia traci lor i apoi a geto-dacilor decurge organic i nentrerupt strmoii notri parcurgnd etapele, mai nti, incipente, apoi cele finale, decisive ale procesului de destrmare a ornduirii Comunei p r i m i t i v e . Statul uni f icat condus de Burebista n u a fost dect rezultatul acestei dezvoltri legice a societii geto-dace.

  www.mnir.ro

 • Fig. 5 G e n e r a l - m a i o r Hie Ceauescu prezentndu-i comunicarea n edina plenar a sesiunii .

  Fig. 6 Imagine din t impul lucrrilor seciei a I l - a istorie medie.

  www.mnir.ro

 • SEMNIFICAIA I S T O R I C A A CRERII S T A T U L U I D A C C E N T R A L I Z A T 11

  Istoria ni - i l arat pe Burebista drept personalitatea care pare a f i desluit cu o ptrunztoare intuiie sensul v r e m i i i a l l u m i i n care tria. Cci faptele sale de arme i politica inaugurat i promovat de el se nscriu pe deplin n r i t m u l i pe direciile de evoluie ale societii geto-dace. n secolul I .e.n., aceasta depea cadrul pr ime i formaiuni economico-sociale cunoscute de umanitate. Locul istoric a l numeroaselor comuniti genti l ico-tribale era luat de o singur colectivitate, cu u n etnic deplin i viguros conturat, cu o creaie material i spiritual unitar pe ntreg t e r i t o r i u l pe care l locuia poporul geto-dac. Concomitent , stadiul de evoluie fcea anacronice formele tribale i un ional -tribale de organizare social i impunea, cu necesitate, crearea i existena unor formaiuni politice de t i p statal. U n atare proces se desfura n lumea geto-dac nc n perioada secolelor I V I I .e.n. i cu ndreptite temeiur i i s tor ic i i de azi vd n cele cteva alctuiri cunoscute, conduse de regi" (basilei), n u doar simple u n i u n i de t r i b u r i (fie i de democraie militar), c i formaiuni pol i t ico -mil i tare cu caracter prestatal. Istoria acestor formaiuni po l i t i co -mi l i tare prestatale pre f igureaz l i n i i l e directoare ale po l i t i c i i l u i Burebista : organizare temeinic n inter ior , lupt pentru aprarea independenei i pstrrii netirbite a ter i tor i i l or , relaii de bun vecintate cu cei d in j u r . Dromichaites,. Oroles, Rhemaxos i ali conductori a i organizaiilor prestatale geto-dace au fost promotor i ai unei asemenea pol i t ic i , pe care Burebista avea s o amplif ice i s o statueze la geto-daci. Procesul organizrii statale la strmoii notri era nrurit i de mprejurrile externe, cci att tendinele expansioniste ale regatului macedonean, ct i intruz iuni le celtice i bastame, dar m a i ales apropierea legiuni lor romane de Dunre i chemau pe geto-daci la o organizare temeinic, la ntrirea puter i i lor armate, la o politic extern activ. n asemenea condiii, Burebista a fost acela care, contemporan al const i tu i r i i geto-dacilor ntr-un popor unic, i -a statuat acestuia unitatea i pe plan polit ic , iniiind i realiznd opera de edificare a statului centralizat.

  Izvoarele antice las s se neleag clar c opera l u i Burebista a fost furit i pe calea armelor. Iar istor ic i i moderni au scris m u l t despre rzboaiele purtate de marele brbat get pentru a expulza pe celi dincolo de cursul Tisei i de Dunrea mij locie, pentru a - i ndeprta pe bastarnii d i n Moldova i pentru a acorda la politica extern promovat de e l orientarea i aciunile polis"-urilor greceti de pe rmurile de vest i de nord ale Pontulu i Eux in . Poate ns c, n legtur cu aceasta, ar t rebu i m a i m u l t rel iefat faptu l c Burebista, purtndu-i otirile pe att de m a r i ntinderi, n u a clcat niciodat i nicieri meleaguri strine i n u a inclus n statul su dect n u m a i i numai pmnturi locuite de a i si sau a intervenit i repr imat fore adverse ce lezau sau ameninau tot interese i d reptur i ale geto-dacilor. E l a ajuns, astfel, n rsrit pn dincolo de Nis t ru . Dar acolo se aflau colectiviti importante de daci, aa cum au dovedit-o cu prisosin descoperirile arheologice efectuate i valorificate de specialitii sovietici. Burebista i-a condus otile sale, izgonind pe celi, pn la Dunrea mij locie. Dar m o r m i n t e ale strmoilor notri au fost aflate pn lng Viena, iar arheologii

  www.mnir.ro

 • 12 F L O R I A N G E O R G E S C U

  cehoslovaci au publicat numeroase vestigii geto-dace d in regiunile sudice ale ri lor . I n f ine, s inem seam c furitorul s tatului dacic centralizat a inclus n alctuirea sa i pmnturile d intre Dunrea de jos i munii Haemus, pentruc ele erau ale geto-dacilor aa cum ne-a relatat-o Tucidide i cum o demonstreaz spturile i descoperirile efectuate de arheologii d i n Republica Popular Bulgaria. D i n toate acestea desluim c Burebista a fost conductorul unor aciuni mi l i tare pe deplin justif icate, conductor a l unor rzboaie drepte" i c, nerecurgnd la cotropir i , a luptat pentru aprarea pmnturilor locuite de a i si. Astfel , marele brbat get ne apare ca iniiatorul unei po l i t i c i ce avea s devin o constant de-a l u n g u l ntregii noastre is tor i i .

  *

  Pe arena politic a Europei, Burebista a aprut i a acionat ntr-o vreme de m a r i i adnci prefaceri. Lumea elenistic, cu toat ntinderea, puterea i strlucirea sa se destram, ca urmare a unor ndelungate contradicii interne i lupte dinastice, iar , n cele d i n urm, sub presiunea i fora nimicitoare a legiuni lor romane, care naintau spre regiunile sud-estice ale Europei. Celii, care, p r i n puterea lor de expansiune, strniser panic pentru populaiile d i n apusul, centrul i zonele est-centrale ale cont inentului , se istoviser n peregrinri i n lupte duse cu cei ce-i -aprau pmnturile lor i sfreau, i e i , sub l ov i tur i l e teutonilor i c imbr i l o r i sub cele date de legiunile l u i Caesar. M a i cu seam ns, Europa de la finele veacului a l I I - l ea i n veacul I .e.n. cunoate spectaculoasa ridicare politic i militar a Romei, care va deveni, n istoria acestor v remi , factorul decisiv a l t u t u r o r mutaiilor i evenimentelor ce se vor nregistra pe harta cont inentului . S ingurul popor, care, n asemenea condiii izbutete s se organizeze temeinic, s existe i s se af i rme cu vigoare etnic, cu l tura l i politic snt geto-dacii, condui de pe la 80 i pn la 44 .e.n. de Burebista. Semnificaia acestei realiti istorice de acum dou m i l e n i i n u poate sta dect n edificarea sa pe s temelia de nezdruncinat a unei civilizaii complexe i avansate, aa cum n i se nfieaz nou, tot mai m u l t i tot m a i desluit, civilizaia creat de poporul geto-dac. Forele de producie impetuos dezvoltate ; pro ducia de mrfuri vertiginos crescut ; circulaia monetar intens practicat ; aezrile de t ip proto-urban i arhitectura m plin a f i r mare ; arta i concepiile religioase att de purttoare de sp i r i t propr iu toate constituie mrturia unei creaii materiale i spirituale de o nesecat v i ta l i tate i la u n n ive l de dezvoltare ce n u s-ar f i putut acorda dect n u m a i cu o alctuire social i politic riguros structurat i energic condus.

  Binecunoscutul decret dionisopolitan, dat n cinstea l u i Acornion, l numete pe Burebista cel dinti i cel mai mare dintre reg i i d i n T r a -cia" ; iar geograful Strabon a f i rma despre conductorul s tatului dac c a ntemeiat o mare stpnire". Semnificaia acestor relatri una, venit chiar d i n epoca mare lu i rege get n u poate f i alta dect c nii contemporanii l u i Burebista i-au dat seama de dimensiunile operei

  www.mnir.ro

 • www.mnir.ro

 • 14 F L O R I A N G E O R G E 3 C U

  politice nfptuit de acesta, c n Europa veacului I .e.n. statul dac unif icat constituia un factor de activ influen, care s-a impus viguros

  .i care se cerea recunoscut.

  Contiina popular nu a receptat i n u ne-a transmis nimic despre existena i despre faptele l u i Burebista personalitatea sa f i ind probabil umbrit de lupta de erou i de suprema jertf pe a l taru l patriei

  .geto-dace de ctre regele Decebal. Istoriografia romneasc a nregistrat ns, de la primele e i nceputuri, pe cel ce i -a condus pe strmoii not r i pe culmi le afirmrii lor ca popor creator de strlucit civilizaie

  :i de rnduieli politice statornice. Constantin Oantacuzino stolnicul scria cu avnt despre craiul Burebisca". Asemenea, D i m i t r i e Cantemir se referea la marele rege ca la cel dinii a dachilor stpnitoriu". n t i m p u r i l e moderne, G. Tocilescu i A . D. Xenopol descifrau, p r i n studiul atent a l izvoarelor antice i p r i n luarea n considerare a aprecierilor formulate de Niebuhr i Mommsen, ndeosebi puterea statului dac i nsemntatea operei nfptuit de Burebista, reliefnd activitatea acestuia de reformator, conductor i unif icator a l dacilor. M a i ales ns, crtur a r i i i oamenii po l i t i c i d in evul mediu i d in epoca modern a istoriei noastre au nzuit ctre reconstituirea a ceea ce, n urm cu multe secole, nfptuise Burebista. O profund i major semnificaie istoric o are astfel f a p t u l c Dacia a devenit idealul unitii romnilor de p r e t u t i n deni, n acelai t i m p flacra lupte i pentru neatmare, pentru existen liber i demn, pe care geto-dacii au purtat -o , cu pi lduitore drzenie, nc de la primele l or afirmri pe arena istoriei , dar mai cu seam sub domnia glorioas a l u i Burebista, aceast flacr a independenei a fost preluat de romni i dus m a i departe, de-a l u n g u l ntregii noastre i s tor i i , pn azi. n veacul a l XV- lea , pentru Bogdan a l I I - l ea a l Moldovei

  i pentru Iancu de Hunedoara al Transi lvaniei , rile lor urmau s fie ca una" . Idealul recldirii unei ri unite i neatrnate pe pmntul strbun al Daciei a constituit elul de cpetenie al vieii i activitii l u i M i h a i Viteazul . Unirea t u t u r o r romnilor ntr-o singur ar, liber i independent, renscut pe pmnturile Daciei de altdat i -a nsufleit pe revoluionarii paoptiti, pe nfptuitorii actului U n i r i i din 24 ianuarie 1859, pe toi ero i i d i n traneele rzboiului de independen

  i pe cei care au luptat n 1918 pentru furirea s tatu lu i naional u n i tar romn.

  n a n i i grei a i perioadei interbelice, luptnd mpotriva ascensiunii fascismului i escaladrii rzboiului n Europa i pentru pstrarea independenei i integritii teritoriale a patr ie i , iar apoi, n cea mai neagr perioad a istoriei Romniei sub dictatura militaro-faseist i n condiiile rzboiului h i t ler is t , clasa muncitoare, mobilizat, organizat i condus de Par t idu l Comunist a m i l i t a t cu ardoare, cu abnegaie revoluionar i pltind jert fe grele pentru aprarea i redobndirea independenei noastre naionale. Muncitor imea, comunitii romni dovedeau astfe l rii ntregi c s t indardul neatrnrii, nlat d in vechime de strmoii daci a i l u i Dromichaites, a i l u i Buirebista i Decebal i purtat apoi, n toate ceasurile de grea cumpn a istoriei noastre de

  www.mnir.ro

 • SEMNIFICAIA I S T O R I C A A CRERII S T A T U L U I D A C C E N T R A L I Z A T 15

  poporul romn i de cei m a i de seam reprezentani a i si, era acum preluat de fore consecvent revoluionare, pentru care nimic n u e m a i presus dect patr ia ntreag, liber, demn, nfloritoare.

  Pstrarea i ntrirea unitii ntregului nostru popor i aprarea independenei i suveranitii naionale au devenit idealuri scumpe Romniei socialiste. Sub conducerea Par t idu lu i Comunist Romn, a tovarului Nicolae Ceauescu, secretarul general a l par t idu lu i , preedintele rii, aceste idealuri inspir i guverneaz ntreaga politic intern i extern a statului . Pr incipi i le de pace i colaborare pe plan internaional n numele egalitii n d r e p t u r i , a l neamestecului n treburi le interne, ai respectrii dreptu lu i fiecrui popor de a-i hotr singur destinele, promovate neabtut de ara noastr, snt n u numai expresia unei nalte principialiti politice, dar, n acelai t i m p , idealuri motenite de la daci i crora Burebista, cel cinstit acum de ctre noi , le-a dat cea dinti puternic afirmare.

  Tovarul Nicolae Ceauescu sublinia c constituirea statului dac centralizat de sub conducerea l u i Burebista, n j u r u l anilor 70 .e.n. a fost rezul tatul dezvoltrii vieii materiale i spirituale pe ter i tor i i l e locuite de geto-daci, care fceau parte d i n numeroasa populaie a tracilor, cu adinei rdcini n ntreg spaiul carpato-danubiano-pontic. Statul dac a cunoscut o puternic nflorire economico-social...". Semnificaia for mrii s tatu lu i dac este aici definit cu o remarcabil capacitate de extragere i sesizare a esenei proceselor i faptelor istorice, capacitate, de a l t fe l , caracteristic secretarului general a l par t idu lu i , preedintelui Romniei. O atare apreciere, n care se complinesc gndirea profund tiinific, viziunea politic, vibraia patriotic ne este nou, tuturor , ndreptar n aceast nltoare aciune de cinstire a s tatului dac central izat i a furitorului su, B U R E B I S T A .

  L A S I G N I F I C A T I O N H I S T O R I Q U E D E L A CRATION D E L ' E T A T D A C E CENTRALIS D I R I G E

  P A R B U R E B I S T A

  Dans cette communication il s'agit de l'vnement anniversaire des 2050 ans depuis la cration de l'Etat dace centralis dirig par Burebista, vnement qui a stimul la recherche scientifique consacre la civilisation gto-dace, aux modalits d'vocation de l'histoire de l'Etat, la vie mme de notre peuple. A cette occasion on rlve les significations majeures comprises dans l'apprciation des conditions de la cration de l'Etat dace centralis par rapport l'volution historique de la socit primitive sur l'tendue de la Roumanie. Ce moment a marqu le bond vers une civilisation suprieure de la socit comprise dans l'espace gographique carpatho-danubien-pontique, en dmontrant la capacit de nos anctres de crer dans l'antique Europe des forces de production des plue dynamique aussi bien qu'une culture matrielle et spirituelle des plus originales et plus avances pendant les Ille1er sicles av. n..

  Le grand royaume unifi des Daces, cre par Burebista, a jet les fondements de l'organisation d'tat sur le territoire de la Roumanie organisation qui, en

  www.mnir.ro

 • 16 F L O R I A N G E O R G E S C U

  faisant face aux vicissitudes historiques, a conserv en essence sa continuit sur la terre roumaine. En mme temps, c'est le tmoignage du fort dveloppement de la socit thraco-gto-dace non seulement sous rapport ethnique, mais aussi sous l'aspect de l'organisation so