Download - (Microsoft Word - \305\337\354\341\351 \335\343\352\365\357\362.doc)

Transcript
Page 1: (Microsoft Word - \305\337\354\341\351 \335\343\352\365\357\362.doc)

-1-

Ωριαία ερώτηση: Είµαι έγκυος;

1

2

3 4

5

6

7

8

910

11

1208z

l

26'

01z

m

33'

22zm56'

18z o 52'

25zp31'

06z

r

56'

08z

u

26'

01z

v

33'

22zv56'

18z w 52'

25zi31'

06z

k

56'

q

j

<17zr

27'|

;10zv

44'

:27z

v

51'

!24z

i

12'

$01z

j

54'

#11z

j

13'

&16zj03'

(00zk24'*

11zk40'

)08zl 32'

Y25zl27'

HORARY CHART

14/04/2002 - 11:10 π.µ.

24Ε57, 37Ν50 (ΕΕD -3)

Κυριαρχία +5

Έξαρση +4

Τριπλότητα +3

Όρια +2

∆εκανός +1

Αδυναµία -5

Πτώση -4

Περιπλανώµενος -5

Page 2: (Microsoft Word - \305\337\354\341\351 \335\343\352\365\357\362.doc)

-2-

Η ερώτηση έγινε από νιόπαντρη νεαρή που υπεραγαπάει τα παιδιά και επιθυµούσε πολύ

να αποκτήσει και η ίδια. Έτσι, έχουµε καθαρά µια ερώτηση που ανήκει στον 5ο οίκο των

παιδιών.

Για να εξαχθούν κάποια πρώτα συµπεράσµατα, οφείλουµε να εξετάσουµε τους

εµπλεκόµενους οίκους που είναι ο 1ος της ενδιαφερόµενης και σηµατοδοτεί το φυσικό της

σώµα και ο 5ος που είναι τα παιδιά.

Η αµέσως επόµενη κίνηση είναι να δούµε αν οι δύο οίκοι, 1ος και 5ος "πέφτουν" στα

λεγόµενα γόνιµα ζώδια, δηλ. τον Καρκίνο, το Σκορπιό ή τους Ιχθύς.

Η πρώτη ευχάριστη πληροφορία που µας δίνει ο χάρτης είναι ότι ανατέλλει το ζώδιο του

Καρκίνου που θεωρείται το πιο γόνιµο από τα γόνιµα ζώδια.

Παρατηρούµε ακόµα ότι και η κατάσταση του 5ου είναι πολύ καλή. Η ακµή του βρίσκεται

πάνω στον ευεργετικό απλανή Spica, στις 25°—31΄ και ολόκληρο το γόνιµο ζώδιο του

Σκορπιού βρίσκεται εµπεριεχόµενο στον 5ο οίκο.

Πολύ θετικές ενδείξεις για υπάρχουσα εγκυµοσύνη.

Σειρά έχουν να εξεταστούν οι κυβερνήτες των δύο εµπλεκόµενων οίκων. Η Σελήνη,

κυβερνήτης του 1ου της νεαρής κυρίας, η οποία από µόνη της θεωρείται γόνιµος

πλανήτης, βρίσκεται τοποθετηµένη στον 11ο της οίκο των στόχων και των επιθυµιών και

µάλιστα στον Ταύρο, το ζώδιο όπου έχει την έξαρσή της.

Page 3: (Microsoft Word - \305\337\354\341\351 \335\343\352\365\357\362.doc)

-3-

Κυβερνήτης του 5ου οίκου της ενδιαφερόµενης είναι η Αφροδίτη, αφού η ακµή του 5ου

είναι στο ζώδιο του Ζυγού. Η Αφροδίτη, µε τη σειρά της, είναι σε πολύ καλή κατάσταση.

Την βλέπουµε στον Ταύρο, το ζώδιο που κυβερνά και τοποθετηµένη στον 11ο οίκο των

επιθυµιών της ερωτούσας.

Μια επίσης ευχάριστη θέση είναι η παρουσία του Κλήρου της Τύχης (°) στον 1ο οίκο, στο

ζώδιο του Καρκίνου µε κυβερνήτη την Σελήνη.

Μέχρι εδώ ελέγχθηκαν οι δύο εµπλεκόµενοι οίκοι και οι κυβερνήτες τους. Σειρά έχει

να εξεταστούν οι όψεις που τυχόν σχηµατίζουν.

Πράγµατι, τους δύο αυτούς πλανήτες ¡ και ¤ τους συνδέει η πιο άµεση όψη. Αυτή της

συνόδου στο ζώδιο του Ταύρου.

Ας δούµε τώρα αν οι δύο σηµειοδότες του 1ου (¡) και του 5ου (¤) ανταλλάσουν

θεµελιώδεις δυνάµεις.

Στον πίνακα των θεµελιωδών δυνάµεων, στον οποίο υπενθυµίζουµε ότι γίνεται χρήση των

δωροθεϊκών τριπλοτήτων, βλέπουµε:

¡: Στο ζώδιο της Αφροδίτης

¡: Στην τριπλότητα της Αφροδίτης

¤: Στην έξαρση της Σελήνης

¤: Στο πρόσωπο της Σελήνης

Τέλεια. Ανταλλάσσουν µεικτές υποδοχές. Συνεπώς η σύνοδος που πραγµατοποιείται

µεταξύ τους είναι πολύ δυνατή, µε φοβερή ενέργεια.

Η Σελήνη, η οποία στον ωριαίο χάρτη είναι λίγων

ηµερών, µας δίνει επιπλέον πληροφορίες, αφού

υποδεικνύει στην ενδιαφερόµενη ότι ένας νέος κύκλος

ζωής ανοίγει µπροστά της. Χαράς ευαγγέλια γι΄αυτήν,

λοιπόν, η θετική έκβαση στην ερώτηση της.

Σε αυτόν το χάρτη όµως υπάρχει ακόµα µια παρουσία

που δεν θέλει να περάσει απαρατήρητη. Κάνει τα

αδύνατα δυνατά για να την προσέξουµε. Είναι ο επικυρίαρχος ολόκληρου του 1ου οίκου, ο

δυτικά του Ηλίου ευρισκόµενος ∆ίας. Ένας ∆ίας που βρίσκεται σε ιδιοµοιρία µε την ακµή

του 1ου οίκου. Θα έλεγε κάποιος ότι είναι γραπωµένος, κοληµµένος πάνω στο σώµα της

Page 4: (Microsoft Word - \305\337\354\341\351 \335\343\352\365\357\362.doc)

-4-

µέλλουσας µητέρας. Ο ∆ίας της επέκτασης. Είναι σαν να λέει: "Η δουλειά µου εδώ είναι

σιγά-σιγά να µεγαλώνω και να στρογγυλεύω. Θέλω χώρο για να επεκταθώ". Είναι

συγκινητικό.

Το παιδί σήµερα έχει µεγαλώσει πια και πηγαίνει στο σχολείο.

Βέβαια, στον χάρτη αυτόν, ήταν "εύκολο" να διακρίνει ο ερµηνευτής την υπάρχουσα

εγκυµοσύνη, αφού είχαµε άµεση σύνδεση των δύο εµπλεκόµενων οίκων, του 1ου και του

5ου.

∆εν είναι όµως πάντα έτσι η εικόνα στους ωριαίους χάρτες που προκύπτουν από

ερωτήσεις αυτού του τύπου. Υπάρουν περιπτώσεις χαρτών που εµφανίζουν εξαιρετικά

περίπλοκες και δαιδαλώδεις αστρολογικές συνθήκες, οι οποίες χρήζουν εξιχνίασης, πριν

δοθεί η τελική απάντηση, είτε θετική είτε αρνητική.

Ας προσπαθήσουµε τώρα να πάµε τη µελέτη µας ένα βήµα πιο πέρα: Αν στην ερώτηση

περιλαµβανόταν και η παράµετρος του φύλου του παιδιού, τι θα κοιτούσαµε πρώτα;

Έχουµε:

Page 5: (Microsoft Word - \305\337\354\341\351 \335\343\352\365\357\362.doc)

-5-

Αν εµπλέκονται αρσενικά ζώδια (‘, “, •, —, ™, ›) το παιδί είναι αγόρι.

Αν εµπλέκονται θηλυκά ζώδια (’, ”, –, ˜, š, œ) το παιδί είναι κορίτσι.

Αν εµπλέκονται αρσενικοί πλανήτες (§, ¦, ¥, ¢) το παιδί είναι αγόρι..

Αν εµπλέκονται θηλυκοί πλανήτες (¡, ¤) το παιδί είναι κορίτσι.

Όσο για τον Ερµή (£), αν έχει όψη µε αρσενικό πλανήτη χρωµατίζεται αρσενικός, ενώ µε

θηλυκό παίρνει θηλυκή χροιά.

Προσοχή όµως χρειάζεται και η τοποθέτηση του Ερµή σε σχέση µε τον Ήλιο. Αν

βρίσκεται ανατολικά του Ηλίου χρωµατίζεται αρσενικός και δυτικά του Ηλίου θηλυκός.

Βέβαια, η εξέταση των ανωτέρω στοιχείων είναι αυτή που προηγείται στη λίστα των

κανόνων για την εύρεση του φύλου του παιδιού, αλλά υπάρχει πληθώρα ακόµα

αστρολογικών συνθηκών που αφορούν στο συγκεκριµένο θέµα και πρόκειται να

αναρτηθούν στην ιστοσελίδα στο άµεσο µέλλον.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Σηµειώσεις

1) Ο χάρτης έχει ερµηνευθεί εξετάζοντας τους 7 πλανήτες (¢, ¡, £, ¤, ¥, ¦, §) που χρησιµοποιούνται

στην παραδοσιακή αστρολογία. Υπενθυµίζουµε εδώ, ότι ο Άρης κυβερνάει τα ζώδια του Κριού και του

Σκορπιού, ο ∆ίας τα ζώδια του Τοξότη και των Ιχθύων και ο Κρόνος τα ζώδια του Αιγόκερω και του

Υδροχόου.

Αν όµως βρεθεί στο χάρτη κάποιος από τους εξωκρόνιους (¨, ©, À) να είναι πολύ κοντά ή σε σύνοδο

ακριβείας µε την ακµή ενός γωνιακού οίκου, τότε λαµβάνονται υπόψη στην ερµηνεία του χάρτη µόνον οι

ιδιότητές του ως πλανήτη και όχι ως κυβερνήτη ζωδίου (›, œ, ˜).

2) Ο χάρτης έχει µελετηθεί σύµφωνα µε τις θεµελιώδεις δυνάµεις του ∆ωρόθεου της Σιδώνας.