Download - Απαρχές διαμόρφωσης νεότερου κόσμου

Transcript
Page 1: Απαρχές διαμόρφωσης νεότερου κόσμου

Οι απαρχές διαμόρφωσης του νεότερου κόσμου

Page 2: Απαρχές διαμόρφωσης νεότερου κόσμου

Η εποχή του Διαφωτισμού

• Τι ήταν ο Διαφωτισμός

• Ποιο το ιστορικό – κοινωνικό – ιδεολογικό πλαίσιο

• Πότε εμφανίστηκε

• Ποιοι οι εκπρόσωποι του

• Ποιες οι βασικές αρχές

• Ποια η επιρροή του

Page 3: Απαρχές διαμόρφωσης νεότερου κόσμου

Τι είναι ο Διαφωτισμός

• Αποτελεί κίνημα πολιτικό και πνευματικό

• Εμφανίστηκε στην Αγγλία (τέλος 17ου αι)

• Κορυφώθηκε στη Γαλλία (18ος αι)

• Γνώρισε ευρεία εξάπλωση (Ευρώπη, Η.Π.Α.)

• Διαφωτιστές= οι εκπρόσωποί του (Ρουσώ, Βολτέρος,

Ντιντερό, Μοντεσκιέ, Ντ’ Αλαμπέρ)

http://afatl.com/

Βολτέροςhttps://en.wikiquote.org

Page 4: Απαρχές διαμόρφωσης νεότερου κόσμου

Το ιστορικό – κοινωνικό πλαίσιο: 17ος – 18ος αι

Παιδική εργασία στα εργοστάσιαhttp://www.canberra.ymca.org.au

Page 5: Απαρχές διαμόρφωσης νεότερου κόσμου

Με μια ματιά….

• Αγροτική επανάσταση

• Βιομηχανική επανάσταση

• Συσσώρευση κεφαλαίων στην Ευρώπη

• Άνοδος αστικής τάξης

• Πρόοδος φυσικών επιστημών

Page 6: Απαρχές διαμόρφωσης νεότερου κόσμου

Η αγροτική επανάσταση

• Σημαντική αύξηση πληθυσμού

• Ανάγκη για παραγωγή τροφής

• Μεγάλες αλλαγές στην αγροτική οικονομία:

– Μεγάλα αγροκτήματα

– Νέες μέθοδοι καλλιέργειας

– Χρήση μηχανημάτων

ΟΜΩΣ: Μεγάλος αριθμός αγροτών βρίσκονται χωρίς δουλειά και άποροι μαζεύονται στις πόλεις =>

Page 7: Απαρχές διαμόρφωσης νεότερου κόσμου

Βρετανοί αγρότες, 19ος αι.http://cookit.e2bn.org/historycookbook/23-116-victorians-Food-facts.html

Page 8: Απαρχές διαμόρφωσης νεότερου κόσμου

Βιομηχανική επανάσταση

• Πού; Μ. Βρετανία 1750-1780

• Γιατί;

– χιλιάδες άποροι αγρότες στις πόλεις

– πρόοδος φυσικών επιστημών

– ισχυρές μηχανές

• Συνέπειες:

– συγκέντρωση πλούτου (βλ. και τριγωνικό εμπόριο)

– άνοδος αστικής τάξης (βιομήχανοι, τραπεζίτες, μεγαλέμποροι)

– νέες ομάδες στην εργασία (γυναίκες, παιδιά)

Μηχανή Watt Superior Technical School of Industrial Engineers of the UPM (Μαδρίτη).https://en.wikipedia.org/

Page 9: Απαρχές διαμόρφωσης νεότερου κόσμου

Η πρόοδος στις επιστήμες

• Φυσικές επιστήμες

• Βάση: η λογική

• Φυσικοί νόμοι

• Απελευθέρωση από προλήψεις

Νεύτων1642-1727

Locke1632-1704

Descartes1561-1626

1561-1626

http://en.wikipedia.org

www.britannica.com

Φράνσις Μπέικονhttp://en.wikipedia.org

Page 10: Απαρχές διαμόρφωσης νεότερου κόσμου

• Φράνσις Μπέικον: η αξία του πειράματος

• Ρενέ Ντεκάρτ (Καρτέσιος): αμφιβολία

• Τζον Λοκ: απαραβίαστα φυσικά δικαιώματα

• Ισαάκ Νιούτον (Νεύτων): το σύμπαν λειτουργεί με βάση

φυσικούς νόμους

Ο Ισαάκ Νεύτων και το μήλο,http://www.thefloridastandard.com

Page 11: Απαρχές διαμόρφωσης νεότερου κόσμου

Διαφωτισμός• Τι; Δια-φωτίζω

• Πού;

– Αγγλία, τέλη 17ου αι.

– Γαλλία, 18ος αι. κορύφωση

– Εξάπλωση στην Ευρώπη και εκτός

• Τι είναι; Κίνημα => έχει διαστάσεις

κοινωνικές, πολιτικές, ιδεολογικές

Meissonier Jean-Louis Ernest, 1859Διάλεξη από τον Diderot, https://sfcdt.wordpress.com

Page 12: Απαρχές διαμόρφωσης νεότερου κόσμου

Ο ορθός λόγος εναντίον της προκατάληψης

«Το πρώτο ήταν να μην παραδέχομαι ποτέ τίποτα για αληθινό, αν δεν το ξέρω ολοφάνερα για αληθινό˙ δηλαδή ν’ αποφεύγω προσεκτικά τη βιασύνη και την προκατάληψη, και να μην περιλαμβάνω στις κρίσεις μου τίποτα παραπάνω απ’ ό,τι θα παρουσιάζεται στο νου τόσο ευδιάκριτα ώστε να μη μου δίνεται καμιά ευκαιρία ν’ αμφιβάλλω γι’ αυτό.»

Ντεκάρτ, Λόγος περί της μεθόδου (1637), μτφρ. Χρ. Χρηστίδης, Παπαζήσης, Αθήνα 1976, σ. 19.

• Ποιες βασικές αρχές του Διαφωτισμού διακρίνετε στην πηγή αυτή;

Page 13: Απαρχές διαμόρφωσης νεότερου κόσμου

Χαρακτικό από την Εγκυκλοπαίδεια, εκδ. 1772.Ζωγράφος: Charles-Nicolas Cochin Χαράκτης: Bonaventure-Louis PrévostΣτο κέντρο διακρίνεται η Αλήθεια λουσμένη στο φως. Δίπλα της η Φιλοσοφία και η Λογική.http://en.wikipedia.org

Page 14: Απαρχές διαμόρφωσης νεότερου κόσμου

Βασικές αρχές Διαφωτισμού

• Απόρριψη κάθε αυθεντίας

• Κριτική κάθε υφιστάμενης γνώσης

• Λογική= ο μόνος ασφαλής τρόπος ερμηνείας του κόσμου

• Πίστη στη διαρκή πρόοδο του ανθρώπου

Page 15: Απαρχές διαμόρφωσης νεότερου κόσμου

Διαφωτισμός: κίνημα πολιτικό

α. Οι απόψεις του Τζον Λοκ

«Αν ένας ηγεμόνας χρησιμοποιεί την εξουσία του εναντίον

του λαού του […], τότε ο λαός έχει το δικαίωμα να τον

αντιμετωπίσει με βία. Ο σωστός τρόπος για να

αντιμετωπιστεί η παράνομη βία της εξουσίας είναι η βία.»

Δύο δοκίμια περί διακυβερνήσεως (1689). Πηγή: http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/

Page 16: Απαρχές διαμόρφωσης νεότερου κόσμου

Διαφωτισμός: κίνημα πολιτικό

• β. Οι απόψεις του Ζαν Ζακ Ρουσώ

«Οι φορείς της εκτελεστικής εξουσίας δεν είναι αφέντες του

λαού, μα υπάλληλοί του. Ο λαός πρέπει να μπορεί να τους

διορίζει και να τους απολύει όποτε θέλει. Δεν υπάρχει θέμα

να συμβληθούν με το λαό˙ πρέπει να τον υπακούουν.»

Ρουσώ, Ζ.Ζ. Το κοινωνικό συμβόλαιο (1762), μτφρ. Δ. Κωστελένος, Αναγνωστίδης, σ. 164

Page 17: Απαρχές διαμόρφωσης νεότερου κόσμου

Διαφωτισμός: κίνημα πολιτικό• Άνοδος αστικής τάξης => διεκδικεί δικαιώματα

• Φυσικά δικαιώματα

– Ζωή

– Ιδιοκτησία

– Ισονομία

– Ελευθερία σκέψης & έκφρασης

• Κοινωνικό συμβόλαιο (Λοκ): το κράτος στην υπηρεσία των

ανθρώπων, δικαίωμα αντίστασης

• Γενική βούληση (Ρουσώ) = δημόσιο συμφέρον: ο λαός να

συμμετέχει στις αποφάσεις

Page 18: Απαρχές διαμόρφωσης νεότερου κόσμου

Διαφωτισμός: κίνημα πολιτικό• Ο Μοντεσκιέ και η διάκριση των εξουσιών

«Υπάρχουν σε κάθε κράτος τρία είδη εξουσίας: η νομοθετική, η εκτελεστική που εξαρτάται από το δίκαιο των εθνών (εκτελεστική εξουσία), και η εκτελεστική που εξαρτάται από το αστικό δίκαιο (δικαστική εξουσία). […] Δεν υπάρχει ελευθερία όταν συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο ή στο ίδιο διοικητικό σώμα, η νομοθετική με την εκτελεστική δύναμη […]. Δεν υπάρχει, επίσης, ελευθερία αν η δικαστική δύναμη δεν είναι χωρισμένη από τη νομοθετική και την εκτελεστική. […] Όλα θα ήταν χαμένα αν ο ίδιος άνθρωπος ή το ίδιο σώμα […], ασκούσε τις τρεις αυτές εξουσίες.»

Μοντεσκιέ, Το πνεύμα των νόμων (1748).Πηγή: Γ.Δ. Ζιούτος, Μοντεσκιέ, Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα 1993, σ. 333-334

Page 19: Απαρχές διαμόρφωσης νεότερου κόσμου

Μοντεσκιέ: Διάκριση εξουσιών

• Ποιες εξουσίες διακρίνει ο Μοντεσκιέ;

• Γιατί αυτή η διάκριση είναι σημαντική;

• Πώς έχει επηρεάσει την πολιτική οργάνωση στην Ευρώπη και

τον κόσμο;

https://en.wikipedia.org/wiki/Montesquieu

Page 20: Απαρχές διαμόρφωσης νεότερου κόσμου

Επιρροή πολιτικών θέσεων

• Φωτισμένη δεσποτεία (Φρειδερίκος Β΄ Πρωσίας, Μαρία

Θηρεσία Αυστρίας, Αικατερίνη Β’ Ρωσίας)

• Επαναστάσεις 18ου αιώνα (Αμερικάνικη, Γαλλική)

1729, Möller Andreas, Η Μαρία Θηρεσία,http://en.wikipedia.org/wiki/Maria_TheresaΟ Φρειδερίκος της Πρωσίας, 1739

http://en.wikipedia.org/wiki/Frederick_the_Great

Page 21: Απαρχές διαμόρφωσης νεότερου κόσμου

Άλλα πεδία• Θρησκεία: ανεξιθρησκία, ντεϊσμός (ο Θεός δεν ενδιαφέρεται

για τις υποθέσεις μας) • Εκπαίδευση: στόχος= η πρόοδος του ανθρώπου => ο

δάσκαλος στην υπηρεσία του μαθητή• Οικονομία:

– φυσιοκρατία (Γαλλία, Κενέ)– οικονομικός φιλελευθερισμός (Αγγλία, Άνταμ Σμίθ)– δηλαδή, περιορισμός της κρατικής παρέμβασης

• Πνευματική παραγωγή: εγκυκλοπαίδεια, 33 τόμοι (Ντιντερό, Ντ’ Αλαμπέρ)

Page 22: Απαρχές διαμόρφωσης νεότερου κόσμου

Καλή σας μέρα