ΜΕΑΜΟΧΕΕΙ¿...ΜΕΑΜΟΧΕΕΙ 8ηΑΟΙΑΗ ΑΑΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΗ g ΕΙΚΟΟ...

of 40 /40
ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ 8 η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΗΓΕΣ: ΕΟΜ,CDC.PUBMED

Embed Size (px)

Transcript of ΜΕΑΜΟΧΕΕΙ¿...ΜΕΑΜΟΧΕΕΙ 8ηΑΟΙΑΗ ΑΑΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΗ g ΕΙΚΟΟ...

Page 1: ΜΕΑΜΟΧΕΕΙ¿...ΜΕΑΜΟΧΕΕΙ 8ηΑΟΙΑΗ ΑΑΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΗ g ΕΙΚΟΟ ΚΑΘΗΓΗΗ g ΕΙ ΘΕΑΛΙΑ g ΜΗΜΑ ΙΑΙΚΩΝ ΕΓΑΗΙΩΝ eΗΓΕ:

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ8η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΗΓΕΣ: ΕΟΜ,CDC.PUBMED

Page 2: ΜΕΑΜΟΧΕΕΙ¿...ΜΕΑΜΟΧΕΕΙ 8ηΑΟΙΑΗ ΑΑΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΗ g ΕΙΚΟΟ ΚΑΘΗΓΗΗ g ΕΙ ΘΕΑΛΙΑ g ΜΗΜΑ ΙΑΙΚΩΝ ΕΓΑΗΙΩΝ eΗΓΕ:

ΕΟΜ

• Ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ.) ιδρύθηκε το 1999 ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με έδρα την Αθήνα και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

• Στόχος του Ε.Ο.Μ. σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, είναι η ανάπτυξη και η επικοινωνία του μεταμοσχευτικού προγράμματος στη χώρα μας καθώς και η ενημέρωση του κοινού γύρω από τον τομέα της μεταμόσχευσης με στόχο τη διάδοση της ιδέας Δωρεάς Ιστών και Οργάνων τόσο σε εθνικό όσο και πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Page 3: ΜΕΑΜΟΧΕΕΙ¿...ΜΕΑΜΟΧΕΕΙ 8ηΑΟΙΑΗ ΑΑΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΗ g ΕΙΚΟΟ ΚΑΘΗΓΗΗ g ΕΙ ΘΕΑΛΙΑ g ΜΗΜΑ ΙΑΙΚΩΝ ΕΓΑΗΙΩΝ eΗΓΕ:

ΕΟΜ

• Πολλά νοσήματα μπορούν να καταστρέψουν τα όργανά μας. Σε πολλές περιπτώσεις ζωτικά όργανα, όπως η καρδιά, οι πνεύμονες, τα νεφρά και το ήπαρ που δεν λειτουργούν πλήρως, πρέπει να αντικατασταθούν για να ζήσει ο ασθενής

Page 4: ΜΕΑΜΟΧΕΕΙ¿...ΜΕΑΜΟΧΕΕΙ 8ηΑΟΙΑΗ ΑΑΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΗ g ΕΙΚΟΟ ΚΑΘΗΓΗΗ g ΕΙ ΘΕΑΛΙΑ g ΜΗΜΑ ΙΑΙΚΩΝ ΕΓΑΗΙΩΝ eΗΓΕ:

ΕΟΜ

• Όταν κάποιος γιατρός αποφασίσει ότι ο ασθενής του χρειάζεται μεταμόσχευση, τον στέλνει σε κάποιο ειδικό μεταμοσχευτικό κέντρο για να εκτιμηθεί η κατάστασή του. Εφόσον εκπληρώνει τις ιατρικές, ψυχολογικές και ασφαλιστικές απαιτήσεις εγγράφεται σε λίστα αναμονής.

• Αναλόγως με το πόσο άρρωστος είναι ο ασθενής, μπορεί να χρειαστεί να περιμένει από μία μέρα μέχρι και πολλά χρόνια για κάποιο όργανο.

Page 5: ΜΕΑΜΟΧΕΕΙ¿...ΜΕΑΜΟΧΕΕΙ 8ηΑΟΙΑΗ ΑΑΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΗ g ΕΙΚΟΟ ΚΑΘΗΓΗΗ g ΕΙ ΘΕΑΛΙΑ g ΜΗΜΑ ΙΑΙΚΩΝ ΕΓΑΗΙΩΝ eΗΓΕ:

ΙΣΤΟΣΥΒΑΤΟΤΗΤΑ

• Η αναζήτηση ιστοσυμβατού δότη ξεκινάει από το στενό οικογενειακό περιβάλλον(κυρίως αδέλφια) του ασθενούς αφού ο ιστικός τύπος κάθε ατόμουκληρονομείται από τους γονείς του. Εάν δεν βρεθεί δότης στην άμεσηοικογένεια τότε αρχίζει η διαδικασία αναζήτησης σε μη συγγενείς δότες.

• Η εύρεση μη συγγενούς ιστοσυμβατού δότη γίνεται μέσα από μια παγκόσμια«δεξαμενή» (BMDW – Bone Marrow Donors Worldwide) δοτών, όπου είναισυγκεντρωμένοι οι εθελοντές δότες μυελού των οστών από όλον τον κόσμο και ηοποία ανανεώνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Κάθε χώρα προωθεί τουςδότες της σε αυτή τη δεξαμενή, η οποία είναι προσβάσιμη μόνο στα κέντρα πουκάνουν αναζήτηση για δότες. Στη παγκόσμια δεξαμενή εκτός από τους δότεςυπάρχουν και όλες οι μονάδες ομφαλιοπλακουντικού αίματος

Page 6: ΜΕΑΜΟΧΕΕΙ¿...ΜΕΑΜΟΧΕΕΙ 8ηΑΟΙΑΗ ΑΑΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΗ g ΕΙΚΟΟ ΚΑΘΗΓΗΗ g ΕΙ ΘΕΑΛΙΑ g ΜΗΜΑ ΙΑΙΚΩΝ ΕΓΑΗΙΩΝ eΗΓΕ:

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ

• Η διαδικασία της αναζήτησης μη συγγενούς δότη για έναν ασθενή μπορεί ναξεκινήσει από την κλινική, στην οποία νοσηλεύεται, ή από τηΜονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών (ΜΜΜΟ) αν έχει ήδη παραπεμφθείσε αυτό. Συγκεκριμένα, ο θεράπων γιατρός μπορεί να συμπληρώσει τησχετική «Αίτηση Αναζήτησης Μη Συγγενούς Δότη Μυελού των Οστών» και νατην στείλει ηλεκτρονικά ή με φαξ στον ΕΟΜ.

• Με βάση τα αναγραφόμενα στοιχεία του ασθενούς (ιστικός τύπος-HLA), οιαρμόδιοι συντονιστές αναζήτησης του ΕΟΜ, διερευνούν αν υπάρχουν συμβατοίμε αυτόν δότες στο Ελληνικό και το Διεθνές αρχείο εθελοντών (BMDW) καιαποστέλλουν τα αποτελέσματα της αναζήτησης στον θεράποντα γιατρό. Μεαυτόν τον τρόπο, ο γιατρός ενημερώνεται άμεσα για την ύπαρξη δυνητικώνδοτών για τον ασθενή του (επίπεδο συμβατότητας, αριθμός και χώραπροέλευσης). Συνεκτιμώντας τα κλινικά δεδομένα παραπέμπει τον ασθενή (ανδεν έχει ήδη παραπεμφθεί) σε μια από τις ΜΜΜΟ που λειτουργούν στη χώραμας και έχουν άδεια για πραγματοποίηση μεταμοσχεύσεων από μη συγγενείςδότες.

Page 7: ΜΕΑΜΟΧΕΕΙ¿...ΜΕΑΜΟΧΕΕΙ 8ηΑΟΙΑΗ ΑΑΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΗ g ΕΙΚΟΟ ΚΑΘΗΓΗΗ g ΕΙ ΘΕΑΛΙΑ g ΜΗΜΑ ΙΑΙΚΩΝ ΕΓΑΗΙΩΝ eΗΓΕ:

Διαδικασία

• Αρχικά ο δότης ενημερώνεται για τους δύο εναλλακτικούς τρόπους συλλογήςαιμοποιητικών κυττάρων, δηλαδή είτε από το μυελό των οστών, είτε από το αίμα,καθώς και για τις πιθανές παρενέργειες της συλλογής. Κατόπιν, έχει την ευκαιρίακαι το χρόνο να υποβάλει διευκρινιστικές ερωτήσεις. Μέχρι αυτό το σημείο ηθετική πρόθεση του δότη είναι ελεύθερα ανακλητή και μπορεί να αποχωρήσειαπό τη διαδικασία αν με κάτι δεν συμφωνεί.

• Αν συμφωνεί με τη διαδικασία, δίνει τη συγκατάθεσή του εγγράφως, όπωςπροβλέπεται από τη νομοθεσία και ξεκινά ο τελικός έλεγχος της καταλληλότηταςτου και της δυνατότητας του να δώσει μόσχευμα. Πριν τη συλλογή o δότηςυποβάλλεται σε κλινικοεργαστηριακό έλεγχο, ώστε η συλλογή να είναι ασφαλήςγια τον ίδιο και τα αιμοποιητικά κύτταρα ασφαλή για τον ασθενή

Page 8: ΜΕΑΜΟΧΕΕΙ¿...ΜΕΑΜΟΧΕΕΙ 8ηΑΟΙΑΗ ΑΑΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΗ g ΕΙΚΟΟ ΚΑΘΗΓΗΗ g ΕΙ ΘΕΑΛΙΑ g ΜΗΜΑ ΙΑΙΚΩΝ ΕΓΑΗΙΩΝ eΗΓΕ:

ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ• Συλλογή αιμοποιητικών κυττάρων από το μυελό

Ο δότης εισέρχεται το πρωί της συλλογής στο νοσοκομείο, όπου θα γίνει ησυλλογή. Η συλλογή γίνεται στο χειρουργείο υπό γενική αναισθησία μεαναρροφήσεις του μυελού από τα οστά της λεκάνης Τη συλλογή κάνει ομάδααιματολόγων μεταμοσχευτών ιατρών. Η διαδικασία διαρκεί περίπου μία έως δύοώρες. Ο δότης παίρνει εξιτήριο το απόγευμα της ίδιας ημέρας ή την επόμενη τοπρωί.

• Συλλογή αιμοποιητικών κυττάρων από το αίμα

Στο δότη χορηγείται υποδόρια τέσσερις ημέρες πριν τη συλλογή ο αυξητικόςπαράγοντας των λευκών αιμοσφαιρίων G-CSF. Την πέμπτη ημέρα η συλλογήγίνεται με ειδικό μηχάνημα φυγοκέντρησης αίματος, που ονομάζεται μηχάνημααιμαφαίρεσης. Ο δότης συνδέεται με το μηχάνημα αιμαφαίρεσης μέσω των δύομεσοβασιλικών φλεβών του (φλέβες του αγκώνα). Η διαδικασία της συλλογήςδιαρκεί δύο έως τρεις ώρες και δεν απαιτείται εισαγωγή και νοσηλεία του δότηστο νοσοκομείο. Ο δότης πηγαίνει στο σπίτι του αμέσως μετά τη συλλογή και στηδουλειά του την επόμενη το πρωί.

Page 9: ΜΕΑΜΟΧΕΕΙ¿...ΜΕΑΜΟΧΕΕΙ 8ηΑΟΙΑΗ ΑΑΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΗ g ΕΙΚΟΟ ΚΑΘΗΓΗΗ g ΕΙ ΘΕΑΛΙΑ g ΜΗΜΑ ΙΑΙΚΩΝ ΕΓΑΗΙΩΝ eΗΓΕ:

ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ

Page 10: ΜΕΑΜΟΧΕΕΙ¿...ΜΕΑΜΟΧΕΕΙ 8ηΑΟΙΑΗ ΑΑΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΗ g ΕΙΚΟΟ ΚΑΘΗΓΗΗ g ΕΙ ΘΕΑΛΙΑ g ΜΗΜΑ ΙΑΙΚΩΝ ΕΓΑΗΙΩΝ eΗΓΕ:

Πιθανές Παρενέργειες ΠΗΓΗ ΕΟΜ

• Η διαδικασία της συλλογής αιμοποιητικών κυττάρων είναι απόλυτα ασφαλής για τον δότη και οι ενδεχόμενες επιπλοκές είναι σχετικά ήπιες. Ο δότης δεν κινδυνεύει από μεταδιδόμενα νοσήματα γιατί η συλλογή του μυελού γίνεται στο χειρουργείο υπό άσηπτες συνθήκες. Για τη συλλογή των αιμοποιητικών κυττάρων από το αίμα χρησιμοποιείται αποστειρωμένο σετ μιας χρήσης.

• Επιπλέον, πρέπει να σημειωθεί ότι, όσα αιμοποιητικά κύτταρα κι αν συλλέξουν από το μυελό ή από το αίμα, αυτά αντικαθίστανται από τις εφεδρείες του μυελού και ο δότης δεν κινδυνεύει από μυελική ανεπάρκεια.

• Οι επιπλοκές που μπορεί να προκύψουν από τον τρόπο συλλογής μοσχεύματος μυελού των οστών είναι συνήθως ήπιες. H συχνότερη επιπλοκή είναι ο πόνος στα σημεία της συλλογής, που υποχωρεί με κοινά αναλγητικά και παρέρχεται βαθμιαία μέσα σε μία έως δύο συνήθως εβδομάδες. Ο δότης επανέρχεται στην εργασία του συνήθως μετά μία εβδομάδα.

• Οι επιπλοκές που μπορεί να προκύψουν από τη συλλογή περιφερικών κυττάρων (αίματος δηλ.) είναι ήπιες. H συχνότερη επιπλοκή είναι συμπτώματα κοινού κρυολογήματος (πονοκέφαλος, μπουκωμένη μύτη, πόνοι στα οστά), οφειλόμενα στον αυξητικό παράγοντα G-CSF, που χορηγείται στον δότη πριν τη λήψη. Διαρκούν όσο διαρκεί η χορήγηση του G-CSF και υποχωρούν με κοινά

αναλγητικά.

Page 11: ΜΕΑΜΟΧΕΕΙ¿...ΜΕΑΜΟΧΕΕΙ 8ηΑΟΙΑΗ ΑΑΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΗ g ΕΙΚΟΟ ΚΑΘΗΓΗΗ g ΕΙ ΘΕΑΛΙΑ g ΜΗΜΑ ΙΑΙΚΩΝ ΕΓΑΗΙΩΝ eΗΓΕ:

Προϋποθέσεις δωρεάς ΟΠ.Α.

• Οι προϋποθέσεις για να μπορεί κάποια μητέρα να δωρίσει το αίμα του ομφάλιου λώρου είναι περίπου οι ίδιες με αυτές της αιμοδοσίας.

• Δηλαδή πρέπει να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας της διότι διαφορετικά δεν μπορεί να υπογράψει τη συναίνεση που απαιτείται για τη δωρεά.

• Επίσης να μην είναι φορέας μεταδιδόμενου νοσήματος ή μεταβολικού νοσήματος όπως π.χ. διαβήτης.

• Αν η μητέρα είναι κάτω από οποιαδήποτε φαρμακευτική αγωγή θα πρέπει να αναφερθεί στο ιστορικό το οποίο υποχρεούται να συμπληρώσει αν θέλει να δωρίσει το αίμα του ομφαλίου λώρου.

Page 12: ΜΕΑΜΟΧΕΕΙ¿...ΜΕΑΜΟΧΕΕΙ 8ηΑΟΙΑΗ ΑΑΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΗ g ΕΙΚΟΟ ΚΑΘΗΓΗΗ g ΕΙ ΘΕΑΛΙΑ g ΜΗΜΑ ΙΑΙΚΩΝ ΕΓΑΗΙΩΝ eΗΓΕ:

Συλλογή ΟμφαλιοπλακουντικούΑίματος

• Βασική παράμετρος στη συλλογή Ομφαλιοπλακουντικού Αίματος είναι ημεγιστοποίηση του όγκου συλλογής σε συνάρτηση με την ελαχιστοποίησημολύνσεώς του από βακτήρια, μύκητες, αίματος της μητέρας και διαφόρωνάλλων εκκρίσεων κατά την διάρκεια του τοκετού. Για να επιτευχθεί αυτό, τοσύστημα των ασκών συλλογής Ομφαλιοπλακουντικού Αίματος πρέπει να είναι«κλειστό».

• Το Ομφαλιοπλακουντικό Αίμα συλλέγεται από τον πλακούντα από φυσιολογικότοκετό ή καισαρική τομή κυρίως με δύο μεθόδους. Τη μέθοδο η οποίαπραγματοποιείται στην αίθουσα τοκετών όταν ακόμα ο πλακούντας δεν έχειαποκολληθεί (ενδομήτριος συλλογή) και τη μέθοδο ή οποία πραγματοποιείταιμετά την αποκόλληση του πλακούντα σε δωμάτιο δίπλα στην αίθουσα τοκετών(εξωμήτριος συλλογή).

Page 13: ΜΕΑΜΟΧΕΕΙ¿...ΜΕΑΜΟΧΕΕΙ 8ηΑΟΙΑΗ ΑΑΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΗ g ΕΙΚΟΟ ΚΑΘΗΓΗΗ g ΕΙ ΘΕΑΛΙΑ g ΜΗΜΑ ΙΑΙΚΩΝ ΕΓΑΗΙΩΝ eΗΓΕ:

ΔΟΤΗΣ

• Όταν υπάρχει πτωματικός δότης ο Ε.Ο.Μ. ειδοποιεί το μεταμοσχευματικό κέντρο και σύμφωνα με την λίστα επιλέγεται ο καταλληλότερος υποψήφιος λήπτης.

• Στη λίστα αναμονής (Εθνικό Μητρώο υποψήφιων ληπτών) η επιλογή του λήπτη γίνεται βάσει μορίων που εξαρτώνται από την ομάδα αίματος, την ηλικία, την ιστοσυμβατότητα, το χρόνο αναμονής, το ιατρικώς πιστοποιούμενο επείγον της επέμβασης και την εγγύτητα του τόπου λήψης του μοσχεύματος προς τον τόπο μεταμόσχευσης

Page 14: ΜΕΑΜΟΧΕΕΙ¿...ΜΕΑΜΟΧΕΕΙ 8ηΑΟΙΑΗ ΑΑΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΗ g ΕΙΚΟΟ ΚΑΘΗΓΗΗ g ΕΙ ΘΕΑΛΙΑ g ΜΗΜΑ ΙΑΙΚΩΝ ΕΓΑΗΙΩΝ eΗΓΕ:

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

• Όταν πιστοποιηθεί η καταλληλότητα του ασθενή για την εγχείρηση ξεκινάει η προετοιμασία του για τη μεταμόσχευση ενώ ταυτόχρονα ξεκινάει η εγχείρηση ανάκτησης των οργάνων από τον δότη.

Page 15: ΜΕΑΜΟΧΕΕΙ¿...ΜΕΑΜΟΧΕΕΙ 8ηΑΟΙΑΗ ΑΑΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΗ g ΕΙΚΟΟ ΚΑΘΗΓΗΗ g ΕΙ ΘΕΑΛΙΑ g ΜΗΜΑ ΙΑΙΚΩΝ ΕΓΑΗΙΩΝ eΗΓΕ:

ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΟΛΗ

• Μετά τη μεταμόσχευση οι περισσότεροι ασθενείς επιστρέφουν στο σπίτι τους μέσα σε δύο ή τρεις εβδομάδες. Άλλοι παραμένουν στο νοσοκομείο περισσότερο. Επειδή όμως το ανθρώπινο σώμα αντιδρά αρνητικά, δηλαδή επιτίθεται στα νέα μεταμοσχευμένα όργανα, οι ασθενείς πρέπει να πάρουν φάρμακα ανοσοκαταστολής.

• Τα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα δεν επιτρέπουν στο σώμα να απορρίψει ή να καταστρέψει αυτά τα νέα όργανα. Η κυκλοσπορίνη είναι ένα από τα φάρμακα ανοσοκαταστολής που παίρνουν οι μεταμοσχευμένοι

Page 16: ΜΕΑΜΟΧΕΕΙ¿...ΜΕΑΜΟΧΕΕΙ 8ηΑΟΙΑΗ ΑΑΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΗ g ΕΙΚΟΟ ΚΑΘΗΓΗΗ g ΕΙ ΘΕΑΛΙΑ g ΜΗΜΑ ΙΑΙΚΩΝ ΕΓΑΗΙΩΝ eΗΓΕ:

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΩΡΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ

• Οι περισσότεροι δότες οργάνων είναι θύματα ατυχημάτων που έχουν προκαλέσει θανατηφόρα εγκεφαλικά τραύματα. Άλλοι δότες έχουν υποστεί κάποιο εγκεφαλικό επεισόδιο ή αιμάτωμα στον εγκέφαλο.

• Σε όλες τις περιπτώσεις η βλάβη που έχει υποστεί ο εγκέφαλος είναι μη αναστρέψιμη, δηλαδή δεν θεραπεύεται

Page 17: ΜΕΑΜΟΧΕΕΙ¿...ΜΕΑΜΟΧΕΕΙ 8ηΑΟΙΑΗ ΑΑΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΗ g ΕΙΚΟΟ ΚΑΘΗΓΗΗ g ΕΙ ΘΕΑΛΙΑ g ΜΗΜΑ ΙΑΙΚΩΝ ΕΓΑΗΙΩΝ eΗΓΕ:

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

• Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, ενώ συνεχίζεται η υποστήριξη των ζωτικών οργάνων, ο θεράπων ιατρός διενεργεί ειδικές εξετάσεις για να εκτιμηθεί η ζημιά που έχει υποστεί ο εγκέφαλος και το σώμα.

• Αν ο ασθενής έχει υποστεί νέκρωση του εγκεφαλικού στελέχους και όλες οι εξετάσεις δείχνουν ότι ο εγκέφαλος δεν ζει πια, τότε ο ιατρός ενημερώνει τους συγγενείς ότι ο ασθενής είναι νεκρός.

Page 18: ΜΕΑΜΟΧΕΕΙ¿...ΜΕΑΜΟΧΕΕΙ 8ηΑΟΙΑΗ ΑΑΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΗ g ΕΙΚΟΟ ΚΑΘΗΓΗΗ g ΕΙ ΘΕΑΛΙΑ g ΜΗΜΑ ΙΑΙΚΩΝ ΕΓΑΗΙΩΝ eΗΓΕ:

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ

• Η κατανομή των μοσχευμάτων στους υποψήφιους λήπτες του Εθνικού Μητρώου διενεργείται αναλόγως με το όργανο που μεταμοσχεύεται και βάσει κριτηρίων όπως η ομάδα αίματος, η ιστοσυμβατότητα, το ιατρικώς πιστοποιούμενο επείγον της επέμβασης, ο χρόνος αναμονής, η ηλικία, το σωματικό βάρος, η εγγύτητα του τόπου λήψης του μοσχεύματος προς τον τόπο μεταμόσχευσης.

• Ο Ε.Ο.Μ. υποχρεούται για επείγοντα περιστατικά να δημιουργεί ειδικό κατάλογο υποψηφίων ληπτών οι οποίοι έχουν προτεραιότητα στη λήψη μοσχεύματος

Page 19: ΜΕΑΜΟΧΕΕΙ¿...ΜΕΑΜΟΧΕΕΙ 8ηΑΟΙΑΗ ΑΑΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΗ g ΕΙΚΟΟ ΚΑΘΗΓΗΗ g ΕΙ ΘΕΑΛΙΑ g ΜΗΜΑ ΙΑΙΚΩΝ ΕΓΑΗΙΩΝ eΗΓΕ:

ΠΟΡΕΙΑ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ2008

• Ανοδική πορεία κατέγραψε η μεταμοσχευτική δραστηριότητα στη χώρα μας κατά τη διάρκεια του α’ εξαμήνου του 2008, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ.).

• Συγκεκριμένα, σημειώθηκε αύξηση στον αριθμό των μεταμοσχεύσεων της τάξης του 135% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2007, καθώς πραγματοποιήθηκαν 127 μεταμοσχεύσεις, έναντι των 54 της αντίστοιχης περιόδου της περασμένης χρονιάς. Παράλληλα, ιδιαίτερα εντυπωσιακή ήταν η αξιοποίηση των αναφερθέντων δοτών με ποσοστό 61%, αφού από τα 74 αναφερθέντα περιστατικά αξιοποιήθηκαν τα 45

Page 20: ΜΕΑΜΟΧΕΕΙ¿...ΜΕΑΜΟΧΕΕΙ 8ηΑΟΙΑΗ ΑΑΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΗ g ΕΙΚΟΟ ΚΑΘΗΓΗΗ g ΕΙ ΘΕΑΛΙΑ g ΜΗΜΑ ΙΑΙΚΩΝ ΕΓΑΗΙΩΝ eΗΓΕ:

ΠΟΡΕΙΑ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ2008

• Από τις 127 μεταμοσχεύσεις που πραγματοποιήθηκαν το α’ εξάμηνο του 2008, οι 88 αφορούσαν σε μεταμοσχεύσεις νεφρού, οι 28 σε ήπαρ, οι 9 σε καρδιά και οι 2 σε πνεύμονα. Οι περισσότεροι δότες προήλθαν από τις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας της Αθήνας ενώ οι υπόλοιποι προήλθαν από τη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, το Ηράκλειο, τα Χανιά, το Βόλο, τα Γιαννιτσά, τη Λάρισα, τις Σέρρες, την Τρίπολη και τη Δράμα

Page 21: ΜΕΑΜΟΧΕΕΙ¿...ΜΕΑΜΟΧΕΕΙ 8ηΑΟΙΑΗ ΑΑΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΗ g ΕΙΚΟΟ ΚΑΘΗΓΗΗ g ΕΙ ΘΕΑΛΙΑ g ΜΗΜΑ ΙΑΙΚΩΝ ΕΓΑΗΙΩΝ eΗΓΕ:
Page 22: ΜΕΑΜΟΧΕΕΙ¿...ΜΕΑΜΟΧΕΕΙ 8ηΑΟΙΑΗ ΑΑΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΗ g ΕΙΚΟΟ ΚΑΘΗΓΗΗ g ΕΙ ΘΕΑΛΙΑ g ΜΗΜΑ ΙΑΙΚΩΝ ΕΓΑΗΙΩΝ eΗΓΕ:
Page 23: ΜΕΑΜΟΧΕΕΙ¿...ΜΕΑΜΟΧΕΕΙ 8ηΑΟΙΑΗ ΑΑΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΗ g ΕΙΚΟΟ ΚΑΘΗΓΗΗ g ΕΙ ΘΕΑΛΙΑ g ΜΗΜΑ ΙΑΙΚΩΝ ΕΓΑΗΙΩΝ eΗΓΕ:
Page 24: ΜΕΑΜΟΧΕΕΙ¿...ΜΕΑΜΟΧΕΕΙ 8ηΑΟΙΑΗ ΑΑΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΗ g ΕΙΚΟΟ ΚΑΘΗΓΗΗ g ΕΙ ΘΕΑΛΙΑ g ΜΗΜΑ ΙΑΙΚΩΝ ΕΓΑΗΙΩΝ eΗΓΕ:
Page 25: ΜΕΑΜΟΧΕΕΙ¿...ΜΕΑΜΟΧΕΕΙ 8ηΑΟΙΑΗ ΑΑΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΗ g ΕΙΚΟΟ ΚΑΘΗΓΗΗ g ΕΙ ΘΕΑΛΙΑ g ΜΗΜΑ ΙΑΙΚΩΝ ΕΓΑΗΙΩΝ eΗΓΕ:
Page 26: ΜΕΑΜΟΧΕΕΙ¿...ΜΕΑΜΟΧΕΕΙ 8ηΑΟΙΑΗ ΑΑΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΗ g ΕΙΚΟΟ ΚΑΘΗΓΗΗ g ΕΙ ΘΕΑΛΙΑ g ΜΗΜΑ ΙΑΙΚΩΝ ΕΓΑΗΙΩΝ eΗΓΕ:
Page 27: ΜΕΑΜΟΧΕΕΙ¿...ΜΕΑΜΟΧΕΕΙ 8ηΑΟΙΑΗ ΑΑΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΗ g ΕΙΚΟΟ ΚΑΘΗΓΗΗ g ΕΙ ΘΕΑΛΙΑ g ΜΗΜΑ ΙΑΙΚΩΝ ΕΓΑΗΙΩΝ eΗΓΕ:
Page 28: ΜΕΑΜΟΧΕΕΙ¿...ΜΕΑΜΟΧΕΕΙ 8ηΑΟΙΑΗ ΑΑΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΗ g ΕΙΚΟΟ ΚΑΘΗΓΗΗ g ΕΙ ΘΕΑΛΙΑ g ΜΗΜΑ ΙΑΙΚΩΝ ΕΓΑΗΙΩΝ eΗΓΕ:

ΠΟΡΕΙΑ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ2008

• Ιδιαίτερα ικανοποιητική συνεχίζει να είναι η συνεργασία του Ε.Ο.Μ. με χώρες του εξωτερικού, βάσει διακρατικών συμφωνιών. Στη διάρκεια του α’ εξαμήνου του 2008, σε συνεργασία με τη Eurotransplant συντονίστηκε η μεταφορά 4 νεφρών από το Βέλγιο και τη Γερμανία, ενώ παράλληλα υπήρξε άμεση ανταπόκριση του Ε.Ο.Μ για λήψη οργάνων από Κύπριους δότες: συγκεκριμένα, συντονίστηκε άμεσα η αφαίρεση και μεταφορά 4 μοσχευμάτων καρδιάς, 1 πνεύμονα, 4 μοσχευμάτων ήπατος και 2 νεφρών από την Κύπρο στην Ελλάδα

Page 29: ΜΕΑΜΟΧΕΕΙ¿...ΜΕΑΜΟΧΕΕΙ 8ηΑΟΙΑΗ ΑΑΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΗ g ΕΙΚΟΟ ΚΑΘΗΓΗΗ g ΕΙ ΘΕΑΛΙΑ g ΜΗΜΑ ΙΑΙΚΩΝ ΕΓΑΗΙΩΝ eΗΓΕ:
Page 30: ΜΕΑΜΟΧΕΕΙ¿...ΜΕΑΜΟΧΕΕΙ 8ηΑΟΙΑΗ ΑΑΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΗ g ΕΙΚΟΟ ΚΑΘΗΓΗΗ g ΕΙ ΘΕΑΛΙΑ g ΜΗΜΑ ΙΑΙΚΩΝ ΕΓΑΗΙΩΝ eΗΓΕ:

ΜΥΕΛΟΣ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ

• Σε ότι αφορά τη μεταμόσχευση μυελού των οστών, κατά τη διάρκεια του α’ εξαμήνου πραγματοποιήθηκαν 27 μεταμοσχεύσεις, ενώ για 13 επιπλέον ασθενείς για τους οποίους έχει βρεθεί συμβατό μόσχευμα, έχει ορισθεί ημερομηνία λήψης μοσχεύματος και μεταμόσχευσης.

• Ας σημειωθεί ότι ταυτόχρονα, διενεργείται αναζήτηση μοσχευμάτων για 105 επιπλέον ασθενείς μέσα από τη δεξαμενή εθελοντών δοτών, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.

Page 31: ΜΕΑΜΟΧΕΕΙ¿...ΜΕΑΜΟΧΕΕΙ 8ηΑΟΙΑΗ ΑΑΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΗ g ΕΙΚΟΟ ΚΑΘΗΓΗΗ g ΕΙ ΘΕΑΛΙΑ g ΜΗΜΑ ΙΑΙΚΩΝ ΕΓΑΗΙΩΝ eΗΓΕ:
Page 32: ΜΕΑΜΟΧΕΕΙ¿...ΜΕΑΜΟΧΕΕΙ 8ηΑΟΙΑΗ ΑΑΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΗ g ΕΙΚΟΟ ΚΑΘΗΓΗΗ g ΕΙ ΘΕΑΛΙΑ g ΜΗΜΑ ΙΑΙΚΩΝ ΕΓΑΗΙΩΝ eΗΓΕ:
Page 33: ΜΕΑΜΟΧΕΕΙ¿...ΜΕΑΜΟΧΕΕΙ 8ηΑΟΙΑΗ ΑΑΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΗ g ΕΙΚΟΟ ΚΑΘΗΓΗΗ g ΕΙ ΘΕΑΛΙΑ g ΜΗΜΑ ΙΑΙΚΩΝ ΕΓΑΗΙΩΝ eΗΓΕ:
Page 34: ΜΕΑΜΟΧΕΕΙ¿...ΜΕΑΜΟΧΕΕΙ 8ηΑΟΙΑΗ ΑΑΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΗ g ΕΙΚΟΟ ΚΑΘΗΓΗΗ g ΕΙ ΘΕΑΛΙΑ g ΜΗΜΑ ΙΑΙΚΩΝ ΕΓΑΗΙΩΝ eΗΓΕ:
Page 35: ΜΕΑΜΟΧΕΕΙ¿...ΜΕΑΜΟΧΕΕΙ 8ηΑΟΙΑΗ ΑΑΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΗ g ΕΙΚΟΟ ΚΑΘΗΓΗΗ g ΕΙ ΘΕΑΛΙΑ g ΜΗΜΑ ΙΑΙΚΩΝ ΕΓΑΗΙΩΝ eΗΓΕ:
Page 36: ΜΕΑΜΟΧΕΕΙ¿...ΜΕΑΜΟΧΕΕΙ 8ηΑΟΙΑΗ ΑΑΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΗ g ΕΙΚΟΟ ΚΑΘΗΓΗΗ g ΕΙ ΘΕΑΛΙΑ g ΜΗΜΑ ΙΑΙΚΩΝ ΕΓΑΗΙΩΝ eΗΓΕ:
Page 37: ΜΕΑΜΟΧΕΕΙ¿...ΜΕΑΜΟΧΕΕΙ 8ηΑΟΙΑΗ ΑΑΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΗ g ΕΙΚΟΟ ΚΑΘΗΓΗΗ g ΕΙ ΘΕΑΛΙΑ g ΜΗΜΑ ΙΑΙΚΩΝ ΕΓΑΗΙΩΝ eΗΓΕ:
Page 38: ΜΕΑΜΟΧΕΕΙ¿...ΜΕΑΜΟΧΕΕΙ 8ηΑΟΙΑΗ ΑΑΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΗ g ΕΙΚΟΟ ΚΑΘΗΓΗΗ g ΕΙ ΘΕΑΛΙΑ g ΜΗΜΑ ΙΑΙΚΩΝ ΕΓΑΗΙΩΝ eΗΓΕ:
Page 39: ΜΕΑΜΟΧΕΕΙ¿...ΜΕΑΜΟΧΕΕΙ 8ηΑΟΙΑΗ ΑΑΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΗ g ΕΙΚΟΟ ΚΑΘΗΓΗΗ g ΕΙ ΘΕΑΛΙΑ g ΜΗΜΑ ΙΑΙΚΩΝ ΕΓΑΗΙΩΝ eΗΓΕ:
Page 40: ΜΕΑΜΟΧΕΕΙ¿...ΜΕΑΜΟΧΕΕΙ 8ηΑΟΙΑΗ ΑΑΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΗ g ΕΙΚΟΟ ΚΑΘΗΓΗΗ g ΕΙ ΘΕΑΛΙΑ g ΜΗΜΑ ΙΑΙΚΩΝ ΕΓΑΗΙΩΝ eΗΓΕ:

Νομοθεσία Νόμος 3984