Παγκόσμια ημέρα καʐά ʐης θαναʐικής...

21
ΤΟΠΤΣΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΡΕΣΟΥΛΑΙ ΑΝΝΑ ΦΡΑΓΚΟΥΛΙΑ ΜΑΡΙΑ Παγκόσμια ημέρα κατά της θανατικής ποινής

Transcript of Παγκόσμια ημέρα καʐά ʐης θαναʐικής...

Page 1: Παγκόσμια ημέρα καʐά ʐης θαναʐικής ποινήςlyk-k-achaias.ach.sch.gr/autosch/joomla15/images/...Παγκόσμια ημέρα κατά της θανατικής

ΤΟΠΤΣΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΡΕΣΟΥΛΑΙ ΑΝΝΑ ΦΡΑΓΚΟΥΛΙΑ ΜΑΡΙΑ

Παγκόσμια ημέρα κατά της θανατικής ποινής

Page 2: Παγκόσμια ημέρα καʐά ʐης θαναʐικής ποινήςlyk-k-achaias.ach.sch.gr/autosch/joomla15/images/...Παγκόσμια ημέρα κατά της θανατικής

Εισαγωγή στην έννοια των ποινών

• Η καλλιέργεια της κοινωνικής συνείδησης και η οριοθέτηση της ελευθερίας των ατόμων μιας κοινωνίας κρίνεται απαραίτητη, προκειμένου να διασφαλιστεί η κοινωνική αρμονία και η συμβίωση. Γι’ αυτό η κοινωνία μέσω του νόμου και του δικαίου αποπειράται να προστατευτεί και να περιχαρακώσει την ισορροπία της.

• ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ: Είναι γενικά κάθε είδους τιμωρία που επιβάλλεται για οποιαδήποτε κολάσιμη πράξη.

• ΕΙΔΗ ΠΟΙΝΩΝ: Χρηματική ποινή, φυλάκιση, στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων, κάθειρξη, θανατική ποινή, παιδαγωγικές ποινές.

Page 3: Παγκόσμια ημέρα καʐά ʐης θαναʐικής ποινήςlyk-k-achaias.ach.sch.gr/autosch/joomla15/images/...Παγκόσμια ημέρα κατά της θανατικής

Τι είναι θανατική ποινή;

• Θανατική ποινή είναι η ποινή που επιβάλλεται σε έναν εγκληματία από τις αρχές ενός κράτους, και έχει να κάνει με την αφαίρεση της ζωής αυτού.

«Εσχάτη των ποινών»

Page 4: Παγκόσμια ημέρα καʐά ʐης θαναʐικής ποινήςlyk-k-achaias.ach.sch.gr/autosch/joomla15/images/...Παγκόσμια ημέρα κατά της θανατικής

Ιστορική επισκόπηση του φαινομένου

της θανατικής ποινής

Page 5: Παγκόσμια ημέρα καʐά ʐης θαναʐικής ποινήςlyk-k-achaias.ach.sch.gr/autosch/joomla15/images/...Παγκόσμια ημέρα κατά της θανατικής

Προϊστορική Περίοδος

Page 6: Παγκόσμια ημέρα καʐά ʐης θαναʐικής ποινήςlyk-k-achaias.ach.sch.gr/autosch/joomla15/images/...Παγκόσμια ημέρα κατά της θανατικής

Αρχαία Αθήνα και

Ελληνικές πόλεις

Page 7: Παγκόσμια ημέρα καʐά ʐης θαναʐικής ποινήςlyk-k-achaias.ach.sch.gr/autosch/joomla15/images/...Παγκόσμια ημέρα κατά της θανατικής
Page 8: Παγκόσμια ημέρα καʐά ʐης θαναʐικής ποινήςlyk-k-achaias.ach.sch.gr/autosch/joomla15/images/...Παγκόσμια ημέρα κατά της θανατικής
Page 9: Παγκόσμια ημέρα καʐά ʐης θαναʐικής ποινήςlyk-k-achaias.ach.sch.gr/autosch/joomla15/images/...Παγκόσμια ημέρα κατά της θανατικής

18ος αιώνας...

...μέχρι σήμερα

Page 10: Παγκόσμια ημέρα καʐά ʐης θαναʐικής ποινήςlyk-k-achaias.ach.sch.gr/autosch/joomla15/images/...Παγκόσμια ημέρα κατά της θανατικής

Ωστόσο…

Page 11: Παγκόσμια ημέρα καʐά ʐης θαναʐικής ποινήςlyk-k-achaias.ach.sch.gr/autosch/joomla15/images/...Παγκόσμια ημέρα κατά της θανατικής

Αν η θανατική ποινή αποτελούσε

αποτελεσματικό μέσο

για την καταστολή του εγκλήματος, τότε

γιατί, τόσους αιώνες που εφαρμόζεται

δεν έπαψαν ποτέ να γίνονται κακουργήματα;

Page 12: Παγκόσμια ημέρα καʐά ʐης θαναʐικής ποινήςlyk-k-achaias.ach.sch.gr/autosch/joomla15/images/...Παγκόσμια ημέρα κατά της θανατικής

Πως είναι δυνατόν να αποτελεί

μέσο σωφρονισμού,

εφόσον αποβλέπει αποκλειστικά

στην εκδίκηση και

εξαλείφει κάθε πιθανότητα μετάνοιας

και μεταμέλειας από τον εγκληματία;

Page 13: Παγκόσμια ημέρα καʐά ʐης θαναʐικής ποινήςlyk-k-achaias.ach.sch.gr/autosch/joomla15/images/...Παγκόσμια ημέρα κατά της θανατικής

Τι γίνεται στην περίπτωση δικαστικής πλάνης;

Τότε είναι αδύνατη η επανόρθωση της αδικίας

Page 14: Παγκόσμια ημέρα καʐά ʐης θαναʐικής ποινήςlyk-k-achaias.ach.sch.gr/autosch/joomla15/images/...Παγκόσμια ημέρα κατά της θανατικής

‘εν ψυχρώ’ και ‘εκ προμελέτης’ φόνος

Τι είδους κόσμο θέλουν και επιδιώκουν οι άνθρωποι να οικοδομήσουν;

• Έναν κόσμο όπου επιτρέπεται στην πολιτεία

να σκοτώνει , επιβάλλοντας μια νόμιμη ποινή

ή

• έναν κόσμο που βασίζεται στο σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή και τα ανθρώπινα δικαιώματα;

Page 15: Παγκόσμια ημέρα καʐά ʐης θαναʐικής ποινήςlyk-k-achaias.ach.sch.gr/autosch/joomla15/images/...Παγκόσμια ημέρα κατά της θανατικής

Παγκόσμια ημέρα κατά της θανατικής ποινής

Η Παγκόσμια Ημέρα κατά της Θανατικής Ποινής αποτελεί μία πρωτοβουλία του Παγκό-σμιου Συνασπισμού για την Κατάργηση της Θανατικής Ποινής, που συνενώνει 38 μη κυβερνητικές οργανώσεις του κόσμου, ανάμεσά τους και τη Διεθνή Αμνηστία. 10 Οκτωβρίου

Page 16: Παγκόσμια ημέρα καʐά ʐης θαναʐικής ποινήςlyk-k-achaias.ach.sch.gr/autosch/joomla15/images/...Παγκόσμια ημέρα κατά της θανατικής

Τι είναι Διεθνής Αμνηστία; • Η Διεθνής Αμνηστία (Amnesty International)

είναι μια διεθνής ανεξάρτητη οργάνωση (μη κυβερνητική) που συνεργάζεται με τον ΟΗΕ και που έχει κύριο αντικείμενο την

προάσπιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων

• ΚΥΡΙΑΡΧΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ:

η πρόληψη και καταστολή των παραβιάσεων αυτών που πλήττουν ιδιαίτερα τη σωματική και διανοητική ακεραιότητα, την ελευθερία συνείδησης και έκφρασης καθώς και την αποτροπή κάθε διάκρισης’’.

"Προτιμότερο το φως

ενός κεριού παρά η

κατάρα του σκότους"

Page 17: Παγκόσμια ημέρα καʐά ʐης θαναʐικής ποινήςlyk-k-achaias.ach.sch.gr/autosch/joomla15/images/...Παγκόσμια ημέρα κατά της θανατικής

Δράση της Διεθνούς Αμνηστίας Η οργάνωση ξεκίνησε να στέλνει εκκλήσεις που στόχευαν στην αποτροπή των

εκτελέσεων των κρατουμένων συνείδησης, αλλά σύντομα διεύρυνε το πεδίο δράσης της ζητώντας την καθολική κατάργηση της θανατικής ποινής ανεξαρτήτως εγκλήματος, χαρακτηριστικών του εγκληματία, αλλά και ανεξαρτήτως της μεθόδου εκτέλεσης. Συγκεκριμένα η δράση της οργάνωσης περιλαμβάνει:

1. Την ενασχόληση με ατομικές υποθέσεις θανατοποινιτών.

2. Δράσεις που στοχεύουν στη ενδυνάμωση του διεθνούς δικαίου και την καθολική κατάργηση του απάνθρωπου αυτού θεσμού, τόσο σε εθνικό, όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.

3. Άσκηση πίεσης για την υιοθέτηση ενός επισήμου μορατόριουμ, από τις κυβερνήσεις όλων των χωρών, που να σχετίζεται με τη χρήση της θανατικής ποινής και τη μείωση του αριθμού των αδικημάτων που επισύρουν την ποινή αυτή, με απώτερο στόχο την κατάργησή της.

4. Την παρακολούθηση των εξελίξεων σε σχέση με το θέμα αυτό διεθνώς.

5. Την ενδυνάμωση του κινήματος που αποσκοπεί στην κατάργηση της θανατικής ποινής σε παγκόσμια κλίμακα.

Page 18: Παγκόσμια ημέρα καʐά ʐης θαναʐικής ποινήςlyk-k-achaias.ach.sch.gr/autosch/joomla15/images/...Παγκόσμια ημέρα κατά της θανατικής
Page 19: Παγκόσμια ημέρα καʐά ʐης θαναʐικής ποινήςlyk-k-achaias.ach.sch.gr/autosch/joomla15/images/...Παγκόσμια ημέρα κατά της θανατικής
Page 20: Παγκόσμια ημέρα καʐά ʐης θαναʐικής ποινήςlyk-k-achaias.ach.sch.gr/autosch/joomla15/images/...Παγκόσμια ημέρα κατά της θανατικής

Η πραγματικότητα…

Δυστυχώς, όπως φάνηκε και στον χάρτη, παρά την κατάργηση της ποινής στα 2/3 του πλανήτη, σε ισχύ παραμένει στις πιο πολυπληθείς χώρες του κόσμου: Την Κίνα, την Ινδία, την Ινδονησία και τις ΗΠΑ. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως πάνω από το 60% του ανθρώπινου πληθυσμού ζει υπό καθεστώτα που επιτρέπουν την θανατική ποινή.

Page 21: Παγκόσμια ημέρα καʐά ʐης θαναʐικής ποινήςlyk-k-achaias.ach.sch.gr/autosch/joomla15/images/...Παγκόσμια ημέρα κατά της θανατικής