ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ · ΑΓΙΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ 4, 4521 ΑΓΙΟΣ ΤΥΧΩΝ,...

of 11 /11
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ ΙI ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4899 Παρασκευή, 12 Απριλίου 2019 157 Αριθμός 186 Ο ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ 15 ΤΟΥ 1962, 25 ΤΟΥ 1983, 148 ΤΟΥ 1985, 84 ΤΟΥ 1988, 92(Ι) ΤΟΥ 1992, 63(Ι) ΚΑΙ 74(Ι) ΤΟΥ 1996, 30(Ι) ΤΟΥ 1998, 135(Ι) ΤΟΥ 1999, 57(Ι) ΤΟΥ 2006 ΚΑΙ 61(Ι) ΤΟΥ 2014) _____________ Γνωστοποίηση Απαλλοτριώσεως Το Κοινοτικό Συμβούλιο Αγίου Τύχωνα, ως Απαλλοτριώνουσα Αρχή, γνωστοποιεί ότι η ακίνητη ιδιοκτησία που περιγράφεται στον πιο κάτω Πίνακα είναι αναγκαία για τον ακόλουθο σκοπό δημόσιας ωφέλειας, δηλαδή για την κατασκευή, βελτίωση και ανάπτυξη των δημόσιων δρόμων στη Δημοκρατία και η απαλλοτρίωσή της επιβάλλεται για τους ακόλουθους λόγους, δηλαδή για την εγγραφή αγροτικού δρόμου στην τοποθεσία «Λαξιές». Κάθε πρόσωπο που ισχυρίζεται πως έχει οποιοδήποτε δικαίωμα ή συμφέρον στην πιο πάνω ιδιοκτησία και φέρει ένσταση στη σκοπούμενη απαλλοτρίωσή της, καλείται μέσα σε 30 ημέρες από τη δημοσίευση της παρούσας γνωστοποίησης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να υποβάλει ένσταση στην Απαλλοτριώνουσα Αρχή, μέσω του Επάρχου Λεμεσού, μαζί με λεπτομερή στοιχεία και αποδείξεις για το δικαίωμα ή συμφέρον του και τους λόγους της ένστασής του.

Embed Size (px)

Transcript of ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ · ΑΓΙΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ 4, 4521 ΑΓΙΟΣ ΤΥΧΩΝ,...

Page 1: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ · ΑΓΙΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ 4, 4521 ΑΓΙΟΣ ΤΥΧΩΝ, ΛΕΜΕΣΟΣ ΣΠΥΡΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ 65, 4043 Π. ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ

ΜΕΡΟΣ ΙI

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Αριθμός 4899 Παρασκευή, 12 Απριλίου 2019 157

Αριθμός 186

Ο ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ 15 ΤΟΥ 1962, 25 ΤΟΥ 1983, 148 ΤΟΥ 1985, 84 ΤΟΥ 1988, 92(Ι) ΤΟΥ 1992,

63(Ι) ΚΑΙ 74(Ι) ΤΟΥ 1996, 30(Ι) ΤΟΥ 1998, 135(Ι) ΤΟΥ 1999, 57(Ι) ΤΟΥ 2006 ΚΑΙ 61(Ι) ΤΟΥ 2014) _____________

Γνωστοποίηση Απαλλοτριώσεως Το Κοινοτικό Συμβούλιο Αγίου Τύχωνα, ως Απαλλοτριώνουσα Αρχή, γνωστοποιεί ότι η ακίνητη ιδιοκτησία που

περιγράφεται στον πιο κάτω Πίνακα είναι αναγκαία για τον ακόλουθο σκοπό δημόσιας ωφέλειας, δηλαδή για την κατασκευή, βελτίωση και ανάπτυξη των δημόσιων δρόμων στη Δημοκρατία και η απαλλοτρίωσή της επιβάλλεται για τους ακόλουθους λόγους, δηλαδή για την εγγραφή αγροτικού δρόμου στην τοποθεσία «Λαξιές».

Κάθε πρόσωπο που ισχυρίζεται πως έχει οποιοδήποτε δικαίωμα ή συμφέρον στην πιο πάνω ιδιοκτησία και φέρει ένσταση στη σκοπούμενη απαλλοτρίωσή της, καλείται μέσα σε 30 ημέρες από τη δημοσίευση της παρούσας γνωστοποίησης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να υποβάλει ένσταση στην Απαλλοτριώνουσα Αρχή, μέσω του Επάρχου Λεμεσού, μαζί με λεπτομερή στοιχεία και αποδείξεις για το δικαίωμα ή συμφέρον του και τους λόγους της ένστασής του.

Page 2: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ · ΑΓΙΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ 4, 4521 ΑΓΙΟΣ ΤΥΧΩΝ, ΛΕΜΕΣΟΣ ΣΠΥΡΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ 65, 4043 Π. ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ

Φύλλο/ Σχέδιο

Τμήμα Τεμάχιο Όνομα και Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Ιδιοκτήτη

Η ιδιωτική ακίνητη ιδιοκτησία στo χωριό Άγιος Τύχωνας της Επαρχίας Λεμεσού με τεμάχια και σχετικά με τα τεμάχια ΠΙΝΑΚΑΣ

με αριθμούς και στοιχεία εγγεγραμμένων ιδιοκτητών:

ΑΓΙΟΣ ΤΥΧΩΝ,

0/2-213-344

0/2-213-344

0/2-213-344

0/2-213-344

0/2-213-344

0/2-213-344

0/2-213-344

0/2-213-344

6

6

6

6

6

6

6

6

58

59

61

63

67

79

80

430

1/2

1/2

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

*

*

*

*

*

*

*

*

ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΔΗΜΗΤΡΗ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΔΗΜΗΤΡΗ ΗΡΑΚΛΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΣΤΥΛΙΑΝΗ

ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΥ-ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΥ ΣΩΖΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΠΑΤΟΥΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΙΟΣ

ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

ΧΡΗΣΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Μερίδιο

ΧΡ.ΚΡΑΝΟΥ & ΠΕΡΓΑΜΟΥ 1, 4041 ΠΟΤΑΜΟΣ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ, ΛΕΜΕΣΟΣ

ΛΗΜΝΟΥ 15, 4521 ΑΓΙΟΣ ΤΥΧΩΝ, ΛΕΜΕΣΟΣ

ΑΓΙΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ 4, 4521 ΑΓΙΟΣ ΤΥΧΩΝ, ΛΕΜΕΣΟΣ

ΣΠΥΡΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ 65, 4043 Π. ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 5, 3020 ΚΑΘΟΛΙΚΗ, ΔΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ, ΛΕΜΕΣΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΕΥΑΓΟΡΟΥ 4Α, 3061 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ, ΛΕΜΕΣΟΣ

Φ/ΔΙ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΡ. 4, 4521 ΑΓΙΟΣ ΤΥΧΩΝΑΣ, ΛΕΜΕΣΟΣ

ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 12, 4521 ΑΓΙΟΣ ΤΥΧΩΝ, ΛΕΜΕΣΟΣ

Φ/ΔΙ ΜΟΔΕΣΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ ΑΡ. 3, 4521 ΑΓΙΟΣ ΤΥΧΩΝΑΣ, ΛΕΜΕΣΟΣ

* Απαλλοτριώνεται μέρος του τεμαχίου Η έκταση γης της πιο πάνω ακίνητης ιδιοκτησίας αποτελείται από 1.151 τ.μ. περίπου και δείχνεται με κόκκινο χρώμα στο

σχετικό σχέδιο το υπογραμμένο από τον Έπαρχο Λεμεσού με ημερομηνία 3 Ιανουαρίου 2019. Αντίγραφο του πιο πάνω σχεδίου ευρίσκεται για επιθεώρηση από κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο στο Γραφείο του Επάρχου

Λεμεσού, καθώς και στο Γραφείο του Κοινοτικού Συμβουλίου Αγίου Τύχωνα (9/ΚΧΤ /588/2008, 5/ΔΑΕ /1742/2008). __________________

Έγινε στις 27 Μαρτίου 2019. ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΟΥ ΤΥΧΩΝΑ, Απαλλοτριώνουσα Αρχή. (Υ.Ε. 16.5.25.12/3) (Έπ. Λ/σού ΧΟ133/87/Λ/Α -Λαξιές )

158

Page 3: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ · ΑΓΙΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ 4, 4521 ΑΓΙΟΣ ΤΥΧΩΝ, ΛΕΜΕΣΟΣ ΣΠΥΡΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ 65, 4043 Π. ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ

Αριθμός 187 Ο ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ

ΝΟΜΟΙ 15 ΤΟΥ 1962, 25 ΤΟΥ 1983, 148 ΤΟΥ 1985, 84 ΤΟΥ 1988, 92(Ι)ΤΟΥ 1992, 63(Ι) ΚΑΙ 74(Ι) ΤΟΥ 1996, 30(Ι) ΤΟΥ 1998, 135(Ι)ΤΟΥ 1999 , 57(Ι) ΤΟΥ 2006 ΚΑΙ 61(Ι) ΤΟΥ 2014)

______________ Γνωστοποίηση Απαλλοτριώσεως

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκωσίας ως Απαλλοτριώνουσα Αρχή, γνωστοποιεί ότι η ακίνητη ιδιοκτησία που περιγράφεται στον πιο κάτω Πίνακα είναι αναγκαία για τους ακόλουθους σκοπούς δημόσιας ωφέλειας, δηλ. για την επίτευξη ή προαγωγή των σκοπών της δημοτικής αρχής ή και τη δημόσια ασφάλεια ή και την πολεοδομία και η απαλλοτρίωσή της επιβάλλεται για τους πιο κάτω λόγους δηλ. για τη βελτίωση και ανάπλαση της Λεωφόρου Κυριάκου Μάτση στη Λευκωσία και το Στρόβολο.

Κάθε πρόσωπο που ισχυρίζεται ότι έχει οποιονδήποτε δικαίωμα ή συμφέρον πάνω στην ιδιοκτησία που αναφέρεται πιο κάτω και φέρει ένσταση στη σκοπούμενη απαλλοτρίωσή της καλείται, μέσα σε 30 ημέρες από τη δημοσίευση της γνωστοποίησης αυτής στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ή της επίδοσής της σε αυτόν, ή της δημοσίευσή της γνωστοποίησης σε δύο τουλάχιστον καθημερινές εφημερίδες, οποιαδήποτε από τις ημερομηνίες αυτές είναι μεταγενέστερη, να υποβάλει προς το Δημοτικό Συμβούλιο, λεπτομερή στοιχεία για το δικαίωμα ή συμφέρον του, αποδείξεις γι’ αυτά, καθώς και πλήρως αιτιολογημένη έκθεση για τους λόγους της ένστασής του.

_______________ ΠΙΝΑΚΑΣ

Η ιδιωτική ακίνητη ιδιοκτησία στο Δήμο Λευκωσίας, της πόλης και Επαρχίας Λευκωσίας, με τεμάχια και σχετικά με τα τεμάχια με τους ακόλουθους αριθμούς και στοιχεία εγγεγραμμένων ιδιοκτητών:

Η έκταση γης της πιο πάνω ακίνητης ιδιοκτησίας αποτελείται από 44 τετραγωνικά μέτρα περίπου και δείχνεται με κόκκινο χρώμα στο σχετικό σχέδιο το υπογραμμένο από τον Δήμαρχο Λευκωσίας με ημερομηνία 4 Φεβρουαρίου 2019.

Αντίγραφο του πιο πάνω σχεδίου ευρίσκεται για επιθεώρηση από κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο στο Γραφείο του Έπαρχου Λευκωσίας και στα Κεντρικά Γραφεία του Δήμου Λευκωσίας (9/ΚΧΤ/174/2018, 1/ΔΑΕ/614/2018)

.________________ Έγινε στις 12 Απριλίου 2018.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ, Αριθμός 188

Ο ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ 15 ΤΟΥ 1962, 25 ΤΟΥ 1983, 148 ΤΟΥ 1985, 84 ΤΟΥ 1988, 92(Ι) ΤΟΥ 1992,

63(Ι) ΚΑΙ 74(Ι) ΤΟΥ 1996, 30(Ι) ΤΟΥ 1998, 135(Ι) ΤΟΥ 1999, 57(Ι) ΤΟΥ 2006 ΚΑΙ 61(Ι) ΤΟΥ 2014) ________________

Διάταγμα απαλλοτρίωσης σύμφωνα με το άρθρο 6 Επειδή με τη διοικητική πράξη αρ. 266 που δημοσιεύτηκε στο Τρίτο Παράρτημα (Μέρος ΙΙ) της Επίσημης Εφημερίδας

της Δημοκρατίας με αρ. 4849 και ημερομηνία 25 Μαΐου 2018, το Δημοτικό Συμβούλιο Παραλιμνίου, ως Απαλλοτριώνουσα Αρχή, εξέδωσε γνωστοποίηση απαλλοτρίωσης και περιγραφή και λεπτομέρειες της ακίνητης ιδιοκτησίας (που στο εξής θα αναφέρεται ως «η ακίνητη ιδιοκτησία») η οποία είναι αναγκαία για τους σκοπούς δημόσιας ωφέλειας που καθορίζονται σ΄ αυτή και καλούσε κάθε πρόσωπο που ισχυρίζεται πως έχει οποιοδήποτε δικαίωμα ή συμφέρον πάνω στην ακίνητη ιδιοκτησία και φέρει ένσταση στη σκοπούμενη απαλλοτρίωσή της, να υποβάλει την

Φύλλο/ Σχέδιο

Τμήμα Τεμάχιο Μερίδιο Όνομα και Διεύθυνση Εγγεγραμμένου ιδιοκτήτη

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ, ΑΓΙΟΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ

21/540402 1 406 * 1/2 ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΕΤΡΟΣ, ΕΛΛΑΔΑ 1/2 ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΩΣΤΑΣ,

ΕΛΑΙΩΝΩΝ 105, 2060 ΧΡΥΣΕΛΕΟΥΣΑ, ΔΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ

21/540402

1 590* 1/1 SOFOCLES KYPRIANOU KTIMATIKI LIMITED, ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΘΑΛΑΣΣΗΣ. 106, 2024 ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΔΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ

21/540501 1 591* 1/1 SOFOCLES KYPRIANOU KTIMATIKI LIMITED, ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΘΑΛΑΣΣΗΣ, 106, 2024 ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΔΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ

* Απαλλοτριώνεται μέρος του τεμαχίου

159

Page 4: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ · ΑΓΙΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ 4, 4521 ΑΓΙΟΣ ΤΥΧΩΝ, ΛΕΜΕΣΟΣ ΣΠΥΡΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ 65, 4043 Π. ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ

ένστασή του μαζί με αποδείξεις και λόγους για υποστήριξή της μέσα στην προθεσμία που καθορίζεται στην πιο πάνω γνωστοποίηση.

Και επειδή, η Απαλλοτριώνουσα Αρχή μετά τη λήξη της προθεσμίας που καθορίζεται στην πιο πάνω γνωστοποίηση, εξέτασε τις ενστάσεις που υποβλήθηκαν εναντίον της σκοπούμενης απαλλοτρίωσης της ακίνητης ιδιοκτησίας.

Και επειδή η Απαλλοτριώνουσα Αρχή, αφού έλαβε υπόψη όλες γενικά τις περιστάσεις κρίνει σκόπιμο να απαλλοτριωθεί η ακίνητη ιδιοκτησία για τους σκοπούς που καθορίζονται στην πιο πάνω γνωστοποίηση.

Για τους λόγους αυτούς, η Απαλλοτριώνουσα Αρχή, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σ’ αυτή σύμφωνα με το άρθρο 6 του περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως Νόμου, με το παρόν διατάσσει την απαλλοτρίωση της ακίνητης ιδιοκτησίας σύμφωνα με τις διατάξεις του πιο πάνω Νόμου (ΔΠ 4.1.122) (9ΚΧΤ/244/2017) (3/ΔΑΕ51/2017).

________________ Έγινε στις 9 Απριλίου 2019.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ, Απολλοτριώνουσα Αρχή. Αριθμός 189

Ο ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

ΚΟΝΙΩΝ, ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΟΥΔΑΣ, ΑΞΥΛΟΥΣ, ΑΝΑΔΙΟΥΣ, ΜΗΛΙΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΠΑΦΟΥ ________________

Διάταγμα για την προκήρυξη Αναπληρωματικής Εκλογής, για την πλήρωση τεσσάρων θέσεων Μέλους του Κοινοτικού Συμβουλίου Κονιών,

δύο θέσεων Μέλους του Κοινοτικού Συμβουλίου Αγίας Μαρινούδας και από μιας θέσης Μέλους των Κοινοτικών Συμβουλίων Αξύλους, Αναδιούς, Μηλιούς και Παναγιάς, Επαρχίας Πάφου

Επειδή τέσσερις θέσεις Μέλους του Κοινοτικού Συμβουλίου Κονιών, δύο θέσεις Μέλους του Κοινοτικού Συμβουλίου Αγίας Μαρινούδας και από μια θέση Μέλους των Κοινοτικών Συμβουλίων Αξύλους, Αναδιούς, Μηλιούς και Παναγιάς, Επαρχίας Πάφου, κενώθηκαν λόγω παραιτήσεων ή θανάτου των κατόχων τους, είναι ανάγκη να διεξαχθούν Αναπληρωματικές Εκλογές για πλήρωση των κενωθεισών θέσεων.

Γι’ αυτό, ο Υπουργός Εσωτερικών, ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται σ΄ αυτόν από το άρθρο 19(2) του περί Κοινοτήτων Νόμου, ορίζει την Κυριακή 5 Μαΐου 2019, ως την ημέρα για τη διεξαγωγή των Αναπληρωματικών Εκλογών.

Ο Υπουργός Εσωτερικών ορίζει περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 21(3), σε συνδυασμό με το άρθρο 37 του πιο πάνω Νόμου, την 25η Απριλίου 2019, ως την ημέρα κατά την οποία θα υποβληθούν οι προτάσεις των υποψηφίων, για εκλογή στις θέσεις Μέλους των Κοινοτικών Συμβουλίων Κονιών, Αγίας Μαρινούδας, Αξύλους, Αναδιούς, Μηλιούς και Παναγιάς, Επαρχίας Πάφου.

________________ Λευκωσία, 12 Απριλίου 2019.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ, Υπουργός Εσωτερικών. Αριθμός 190

Ο ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

ΚΟΝΙΩΝ, ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΟΥΔΑΣ, ΑΞΥΛΟΥΣ, ΑΝΑΔΙΟΥΣ, ΜΗΛΙΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΑΣ, ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΠΑΦΟΥ ________________

Διορισμός Εφόρου και Βοηθού Εφόρου Αναπληρωματικής Εκλογής Μελών των Κοινοτικών Συμβουλίων Κονιών, Αγίας Μαρινούδας, Αξύλους, Αναδιούς, Μηλιούς και Παναγιάς, Επαρχίας Πάφου

Ο Υπουργός Εσωτερικών, ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται σ΄ αυτόν από το άρθρο 20 του περί Κοινοτήτων Νόμου, για σκοπούς διενέργειας των Αναπληρωματικών Εκλογών τεσσάρων θέσεων Μέλους του Κοινοτικού Συμβουλίου Κονιών, δύο θέσεων Μέλους του Κοινοτικού Συμβουλίου Αγίας Μαρινούδας και από μιας θέσης Μέλους των Κοινοτικών Συμβουλίων Αξύλους, Αναδιούς, Μηλιούς και Παναγιάς, Επαρχίας Πάφου, που θα διεξαχθεί την Κυριακή 5 Μαΐου 2019, διορίζει τους: (α) Μαίρη Λάμπρου - Έπαρχο Πάφου ως Έφορο Αναπληρωματικής Εκλογής, και

(β) Ευαγόρα Ανδρέου - ως Βοηθό Έφορο Αναπληρωματικής Εκλογής

________________

Λευκωσία, 12 Απριλίου 2019. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ,

Υπουργός Εσωτερικών.

160

Page 5: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ · ΑΓΙΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ 4, 4521 ΑΓΙΟΣ ΤΥΧΩΝ, ΛΕΜΕΣΟΣ ΣΠΥΡΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ 65, 4043 Π. ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ

Αριθμός 191 ΟΙ ΠΕΡΙ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ (ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1960-2012

_______________ Ίδρυση Συμβουλίου Λιμενεργασίας για τα Λιμάνια Λάρνακας και Βασιλικού

σύμφωνα με το άρθρο 3(1) Γνωστοποιείται ότι με το παρόν διορίζεται ως μέλος του Συμβουλίου Λιμενεργασίας Λάρνακας/Βασιλικού ο

κ. Ιωάννης Λεοντίου σε αντικατάσταση του κ. Ανδρέα Ππουλλή.

_______________ Έγινε στις 3 Απριλίου 2019.

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΙΜΙΛΙΑΝΙΔΟΥ, Υπουργός Εργασίας, Προνοίας και

Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Αριθμός 192

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ 2018 _______________

Απόφαση Υπουργού Άμυνας δυνάμει του εδαφίου (5) του άρθρου 28 Ο Υπουργός Άμυνας ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει το εδάφιο (5) του άρθρου 28 του πιο πάνω

Νόμου, αφού έλαβε υπόψη τις εισηγήσεις του Αρχηγού της Εθνικής Φρουράς και έχοντας υπόψη το Διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 7 το οποίο δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αρ. 4885 και ημερομηνία 4 Ιανουαρίου 2019 σύμφωνα με το οποίο καλούνται για υπηρεσία στην Εθνική Φρουρά:

(α) Όλοι οι στρατεύσιμοι της κλάσης 2019, δηλαδή όλοι οι πολίτες της Δημοκρατίας οι οποίοι γεννήθηκαν από 1.1.2001 μέχρι 31.12.2001, περιλαμβανομένων και των προσώπων της πιο πάνω κλάσης τα οποία έχουν οποιοδήποτε από τους δύο γονείς Κυπριακής καταγωγής, αλλά δεν έχουν καταστεί πολίτες της Δημοκρατίας (όπως αναφέρεται στο άρθρο 18 του πιο πάνω Νόμου), συμπεριλαμβανομένων των στρατευσίμων μελών των θρησκευτικών ομάδων των Αρμενίων, Μαρωνιτών και Λατίνων.

(β) Όλοι οι στρατεύσιμοι των κλάσεων 1992 μέχρι και 2018, δηλαδή όσοι γεννήθηκαν από 1.1.1974 μέχρι 31.12.2000, οι οποίοι δεν κατατάχθηκαν ή απολύθηκαν προσωρινά από την Εθνική Φρουρά για οποιοδήποτε λόγο πριν τη συμπλήρωση της βασικής εκπαίδευσής τους, των οποίων οι λόγοι της νόμιμης παραμονής τους εκτός των τάξεων της Εθνικής Φρουράς έπαυσαν ή θα παύσουν να υφίστανται μέχρι τις 17 Αυγούστου 2019.

(γ) Όλοι οι στρατεύσιμοι των κλάσεων 1992 μέχρι και 2018, δηλαδή όσοι γεννήθηκαν από 1.1.1974 μέχρι 31.12.2000, οι οποίοι απολύθηκαν προσωρινά από την Εθνική Φρουρά για λόγους υγείας ή σπουδών ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, μετά τη συμπλήρωση της βασικής εκπαίδευσής τους και υποχρεούνται σε επανακατάταξη την επομένη της ημερομηνίας λήξης της νόμιμης παραμονής τους εκτός της Εθνικής Φρουράς στις Μονάδες από τις οποίες απολύθηκαν, εφόσον η απαλλαγή ή η αναβολή κατάταξής τους έληξε ή θα λήξει εντός του 2019.

(δ) Όλοι οι στρατεύσιμοι της κλάσης 2020 (γεννηθέντες το έτος 2002) που επιθυμούν να εκπληρώσουν τη θητεία τους ως εθελοντές, νοουμένου ότι ικανοποιούν τις προϋποθέσεις του εδαφίου (3) του άρθρου 28 του Νόμου.

(ε) Οι ανυπότακτοι όλων των κλάσεων και με το οποίο απαλλάσσονται από την υποχρέωση στράτευσης: (1) Οι τούρκοι πολίτες της Δημοκρατίας για λόγους δημοσίου συμφέροντος. (2) Τα πρόσωπα κυπριακής καταγωγής εκ μητρογονίας που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου

1974 έως και 11 Ιουνίου 1999, τα οποία κατά την κλήση της κλάσης τους δεν ήταν πολίτες της Δημοκρατίας και τα οποία απέκτησαν δικαίωμα μη έκτισης στρατιωτικής θητείας, στη βάση της νομοθεσίας που ίσχυε πριν από τον τροποποιητικό νόμο 16(Ι) του 2015, του περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου του 2002 εκτός αν οι ίδιοι επιθυμούν να καταταγούν ως εθελοντές υποβάλλοντας σχετική αίτηση στο Στρατολογικό Γραφείο του τόπου διαμονής τους.

2. Ο Υπουργός Άμυνας καθορίζει τα πιο κάτω σχετικά με την υλοποίηση της πρόσκλησης για κατάταξη στην Εθνική Φρουρά των πιο πάνω στρατευσίμων, με τη 2019 Εκπαιδευτική Σειρά Στρατευσίμων Οπλιτών (ΕΣΣΟ) και καλεί για κατάταξη:

α. Τους στρατεύσιμους της κλάσης 2019, δηλαδή όλους τους πολίτες της Δημοκρατίας οι οποίοι γεννήθηκαν από 1.1.2001 μέχρι 31.12.2001, περιλαμβανομένων και των προσώπων της πιο πάνω κλάσης τα οποία έχουν οποιοδήποτε από τους δύο γονείς Κυπριακής καταγωγής αλλά δεν έχουν καταστεί πολίτες της Δημοκρατίας (όπως αναφέρεται στο άρθρο 18 του πιο πάνω Νόμου)

β. Τους στρατεύσιμους που ανήκουν στις κλάσεις 1992 έως και 2018 (γεννηθέντων από 1η Ιανουαρίου 1974 έως και 31 Δεκεμβρίου 2000) οι οποίοι βρίσκονται νόμιμα εκτός των τάξεων της Εθνικής

161

Page 6: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ · ΑΓΙΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ 4, 4521 ΑΓΙΟΣ ΤΥΧΩΝ, ΛΕΜΕΣΟΣ ΣΠΥΡΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ 65, 4043 Π. ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ

Φρουράς, δεν έχουν συμπληρώσει τη βασική εκπαίδευση και ανήκουν σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

(1) Έχουν τύχει αναβολής κατάταξης για οποιοδήποτε λόγο και η αναβολή έληξε ή θα λήξει από 1η Αυγούστου 2018 έως και 17 Αυγούστου 2019.

(2) Διέμεναν μόνιμα στο εξωτερικό και έχουν ήδη εγκατασταθεί ή θα εγκατασταθούν στην Κύπρο έως και 05 Ιουλίου 2019.

(3) Απέκτησαν ή θα αποκτήσουν έως και 05 Ιουλίου 2019 την ιδιότητα του πολίτη της Δημοκρατίας, με εγγραφή ή πολιτογράφηση.

Οι πολιτογραφηθέντες των οποίων και οι δύο γονείς δεν είναι πρόσωπα κυπριακής καταγωγής καθώς και οι επαναπατρισθέντες μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού, μπορούν να κατατάσσονται εντός 2 ετών από την ημερομηνία πολιτογράφησής ή άφιξής τους στην Κυπριακή Δημοκρατία κατά περίπτωση, χωρίς συνέπειες ανυποταξίας.

(4) Απαλλάχθηκαν από την υποχρέωση για υπηρεσία στην Εθνική Φρουρά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 εδάφιο (1) του Νόμου περί Εθνικής Φρουράς και οι λόγοι απαλλαγής τους έχουν εκλείψει ή θα εκλείψουν έως και 5 Ιουλίου 2019.

γ. Όσους ανήκουν στις κλάσεις 1992 και νεότερων και διατελούν σε ανυποταξία, καθώς επίσης και τους στρατεύσιμους που για οποιουσδήποτε λόγους δεν έχουν εκπληρώσει μέχρι σήμερα τις προβλεπόμενες από τον περί Εθνικής Φρουράς Νόμο στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

δ. Τους εθελοντές της κλάσης 2020 (γεννηθέντες το έτος 2002), εφόσον το επιθυμούν και θα έχουν συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία κατάταξης.

3. Όσοι στρατεύσιμοι δεν είναι εγγεγραμμένοι στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών ή στα στρατολογικά μητρώα και ανήκουν στην ίδια στρατολογική κλάση ή κατηγορία με αυτούς που καλούνται για κατάταξη, υποχρεούνται να κατατάσσονται χωρίς ιδιαίτερη πρόσκληση.

4. Όσοι ανήκουν στις θρησκευτικές ομάδες Μαρωνιτών, των Αρμενίων και των Λατίνων της κλάσης 2007 και παλαιότερων, μπορούν να κατατάσσονται εθελοντικά, αφού προηγουμένως υποβάλουν σχετικό αίτημα στο αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο.

5. Εξαιρούνται από την πρόσκληση για κατάταξη τα πρόσωπα κυπριακής καταγωγής εκ μητρογονίας που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 1974 έως και 11 Ιουνίου 1999, τα οποία κατά την κλήση της κλάσης τους δεν ήταν πολίτες της Δημοκρατίας και τα οποία απέκτησαν δικαίωμα μη έκτισης θητείας, στη βάση της νομοθεσίας που ίσχυε πριν από τον τροποιητικό νόμο 16(1) 2015, του περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου του 2002 εκτός αν οι ίδιοι επιθυμούν να καταταγούν, υποβάλλοντας σχετικό αίτημα τους στα κατά τόπους Στρατολογικά Γραφεία.

6. Οι στρατεύσιμοι έχουν υποχρέωση να καταταγούν στα Κέντρα Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων (ΚΕΝ) Λάρνακας, Λεμεσού και Πάφου την 28η Ιουνίου 2019 και από 1η έως 5 Ιουλίου 2019, ως ακολούθως:

α. Στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων (ΚΕΝ) Λάρνακας:

(1) 28 Ιουνίου 2019:

Οι προερχόμενοι από αναβολή για λόγους υγείας, των κλάσεων 1992 και νεότερων που γεννήθηκαν σε οποιαδήποτε επαρχία ή στο εξωτερικό και δεν έχουν περατώσει τη βασική τους εκπαίδευση.

(2) 01 Ιουλίου 2019:

(α) Οι γεννηθέντες στην επαρχία Λάρνακας, καθώς και οι γεννηθέντες εκτός Κύπρου που διαμένουν στην εν λόγω επαρχία, της κλάσης 2019, των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Α,Β,Γ,Δ, Ε,Ζ,Η,Θ,Ι,Κ,Λ,Μ,Ν,Ξ,Ο,Π και Ρ εκτός αυτών που έτυχαν αναβολής για λόγους υγείας.

(β) Οι γεννηθέντες στις επαρχίες Λευκωσίας, Κερύνειας και διαμέρισμα Μόρφου, καθώς και οι γεννηθέντες εκτός Κύπρου που διαμένουν στις εν λόγω επαρχίες και διαμέρισμα των κλάσεων 2017 και προηγούμενων, εκτός αυτών που έτυχαν αναβολής για λόγους υγείας.

(3) 02 Ιουλίου 2019:

Οι γεννηθέντες στις επαρχίες Λευκωσίας, Κερύνειας και διαμέρισμα Μόρφου καθώς και οι γεννηθέντες εκτός Κύπρου που διαμένουν στις εν λόγω επαρχίες και διαμέρισμα, της κλάσης 2019, των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Γ,Ρ,Σ,Τ,Υ,Φ,Χ,Ψ και Ω, εκτός αυτών που έτυχαν αναβολής για λόγους υγείας.

(4) 03 Ιουλίου 2019: (α) Οι γεννηθέντες στην επαρχία Λάρνακας, καθώς και οι γεννηθέντες εκτός Κύπρου που

διαμένουν στην εν λόγω επαρχία, της κλάσης 2019, των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Σ,Τ,Υ,Φ,Χ,Ψ και Ω, εκτός αυτών που έτυχαν αναβολής για λόγους υγείας.

(β) Οι γεννηθέντες στην επαρχία Αμμοχώστου, καθώς και οι γεννηθέντες εκτός Κύπρου που διαμένουν στην εν λόγω επαρχία, της κλάσης 2019, των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Α έως Ω, εκτός αυτών που έτυχαν αναβολής για λόγους υγείας.

162

Page 7: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ · ΑΓΙΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ 4, 4521 ΑΓΙΟΣ ΤΥΧΩΝ, ΛΕΜΕΣΟΣ ΣΠΥΡΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ 65, 4043 Π. ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ

(5) 04 Ιουλίου 2019: Οι γεννηθέντες στις επαρχίες Λάρνακας και Αμμοχώστου, καθώς και οι γεννηθέντες εκτός Κύπρου που διαμένουν στις εν λόγω επαρχίες, της κλάσης 2018, εκτός αυτών που έτυχαν αναβολής για λόγους υγείας.

(6) 05 Ιουλίου 2019: (α) Οι γεννηθέντες στις επαρχίες Λάρνακας και Αμμοχώστου, καθώς και οι γεννηθέντες εκτός

Κύπρου που διαμένουν στις εν λόγω επαρχίες, των κλάσεων 2017 και προηγούμενων, εκτός αυτών που έτυχαν αναβολής για λόγους υγείας.

(β) Οι γεννηθέντες στις επαρχίες Λευκωσίας, Κερύνειας και διαμέρισμα Μόρφου, καθώς και οι γεννηθέντες εκτός Κύπρου που διαμένουν στις εν λόγω επαρχίες και διαμέρισμα, της κλάσης 2019, των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Ε,Ζ,Η,Θ και Ι, εκτός αυτών που έτυχαν αναβολής για λόγους υγείας.

(γ) Οι εθελοντές της κλάσης 2020 που γεννήθηκαν στις επαρχίες Λάρνακας, Αμμοχώστου, Λευκωσίας, Κερύνειας και διαμέρισμα Μόρφου καθώς και οι γεννηθέντες εκτός Κύπρου που διαμένουν στις εν λόγω επαρχίες.

β. Στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων (ΚΕΝ) Λεμεσού : (1) 01 Ιουλίου 2019:

Οι γεννηθέντες στην επαρχία Λεμεσού, καθώς και οι γεννηθέντες εκτός Κύπρου που διαμένουν στην εν λόγω επαρχία, της κλάσης 2019, των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Α, Β, Γ, Δ, Ε και Ζ, εκτός αυτών που έτυχαν αναβολής για λόγους υγείας.

(2) 02 Ιουλίου 2019: Οι γεννηθέντες στην επαρχία Λεμεσού, καθώς και οι γεννηθέντες εκτός Κύπρου που διαμένουν στην εν λόγω επαρχία, της κλάσης 2019, των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Η, Θ, Ι και Κ, εκτός αυτών που έτυχαν αναβολής για λόγους υγείας.

(3) 03 Ιουλίου 2019: Οι γεννηθέντες στην επαρχία Λεμεσού, καθώς και οι γεννηθέντες εκτός Κύπρου που διαμένουν στην εν λόγω επαρχία, της κλάσης 2019, των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Λ, Μ, Ν, Ξ και Ο, εκτός αυτών που έτυχαν αναβολής για λόγους υγείας.

(4) 04 Ιουλίου 2019: Οι γεννηθέντες στην επαρχία Λεμεσού, καθώς και οι γεννηθέντες εκτός Κύπρου που διαμένουν στην εν λόγω επαρχία, της κλάσης 2018, εκτός αυτών που έτυχαν αναβολής για λόγους υγείας.

(5) 05 Ιουλίου 2019: (α) Οι γεννηθέντες στην επαρχία Λεμεσού, καθώς και οι γεννηθέντες εκτός Κύπρου που

διαμένουν στην εν λόγω επαρχία, των κλάσεων 2017 και προηγούμενων, εκτός αυτών που έτυχαν αναβολής για λόγους υγείας.

(β) Οι εθελοντές της κλάσης 2020 που γεννήθηκαν στην επαρχία Λεμεσού, καθώς και οι γεννηθέντες εκτός Κύπρου που διαμένουν στην εν λόγω επαρχία.

γ. Στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων (ΚΕΝ) Πάφου : (1) 01 Ιουλίου 2019:

(α) Οι γεννηθέντες στην επαρχία Πάφου, καθώς και οι γεννηθέντες εκτός Κύπρου που διαμένουν στην εν λόγω επαρχία, της κλάσης 2019, των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Α έως Ω, εκτός αυτών που έτυχαν αναβολής για λόγους υγείας.

(β) Οι γεννηθέντες στην επαρχία Πάφου, καθώς και οι γεννηθέντες εκτός Κύπρου που διαμένουν στην εν λόγω επαρχία, της κλάσης 2018, εκτός αυτών που έτυχαν αναβολής για λόγους υγείας.

(γ) Οι γεννηθέντες στην επαρχία Πάφου, καθώς και οι γεννηθέντες εκτός Κύπρου που διαμένουν στην εν λόγω επαρχία, των κλάσεων 2017 και προηγούμενων, εκτός αυτών που έτυχαν αναβολής για λόγους υγείας.

(δ) Οι εθελοντές της κλάσης 2020 που γεννήθηκαν στην επαρχία Πάφου, καθώς και οι γεννηθέντες εκτός Κύπρου που διαμένουν στην εν λόγω επαρχία.

(ε) Οι γεννηθέντες στις επαρχίες Λευκωσίας, Κερύνειας και διαμέρισμα Μόρφου, καθώς και οι γεννηθέντες εκτός Κύπρου που διαμένουν στις εν λόγω επαρχίες ή διαμέρισμα, της κλάσης 2019, των οποίων το επώνυμο αρχίζει από το γράμμα Α, εκτός αυτών που έτυχαν αναβολής για λόγους υγείας.

(2) 02 Ιουλίου 2019: Οι γεννηθέντες στις επαρχίες Λευκωσίας, Κερύνειας και διαμέρισμα Μόρφου, καθώς και οι γεννηθέντες εκτός Κύπρου που διαμένουν στις εν λόγω επαρχίες και διαμέρισμα, της κλάσης

163

Page 8: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ · ΑΓΙΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ 4, 4521 ΑΓΙΟΣ ΤΥΧΩΝ, ΛΕΜΕΣΟΣ ΣΠΥΡΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ 65, 4043 Π. ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ

2019, των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Δ, Κ, Λ, Ν, Ξ, Ο και Π, εκτός αυτών που έτυχαν αναβολής για λόγους υγείας.

(3) 03 Ιουλίου 2019: Οι γεννηθέντες στις επαρχίες Λευκωσίας, Κερύνειας και στο διαμέρισμα Μόρφου, καθώς και οι γεννηθέντες εκτός Κύπρου που διαμένουν στις εν λόγω επαρχίες και διαμέρισμα, της κλάσης 2018, εκτός αυτών που έτυχαν αναβολής για λόγους υγείας.

(4) 04 Ιουλίου 2019: Οι γεννηθέντες στην επαρχία Λεμεσού, καθώς και οι γεννηθέντες εκτός Κύπρου που διαμένουν στην εν λόγω επαρχία, της κλάσης 2019, των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Π, Ρ, Σ, Τ, Υ, Φ, Χ, Ψ και Ω, εκτός αυτών που έτυχαν αναβολής για λόγους υγείας.

(5) 05 Ιουλίου 2019: Οι γεννηθέντες στις επαρχίες Λευκωσίας, Κερύνειας και στο διαμέρισμα Μόρφου, καθώς και οι γεννηθέντες εκτός Κύπρου που διαμένουν στις εν λόγω επαρχίες και διαμέρισμα, της κλάσης 2019, των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Β και Μ, εκτός αυτών που έτυχαν αναβολής για λόγους υγείας.

7. Ανεξάρτητα από τα καθοριζόμενα στην παράγραφο 6 του παρόντος και με εξαίρεση όσους γεννήθηκαν και διαμένουν στις επαρχίες Λευκωσίας, Κερύνειας και διαμέρισμα Μόρφου, οι οποίοι υποχρεούνται για κατάταξη στα ΚΕΝ της παραγράφου 6, καθώς και όσους γεννήθηκαν και διαμένουν στην επαρχία Λεμεσού και υποχρεούνται για κατάταξη στο ΚΕΝ Πάφου, αντίστοιχα, οι καλούμενοι προς κατάταξη στρατεύσιμοι να καταταγούν στο πλησιέστερο στον τόπο διαμονής τους Κέντρο Εκπαίδευσης.

8. Οι στρατεύσιμοι των κλάσεων 1992 και νεότερων, οι οποίοι απολύθηκαν προσωρινά από την Εθνική Φρουρά για οποιονδήποτε λόγο μετά τη συμπλήρωση της βασικής τους εκπαίδευσης και των οποίων η νόμιμη παραμονή τους εκτός των τάξεων της Εθνικής Φρουράς έληξε πριν το 2019 ή θα λήξει εντός του 2019, υποχρεούνται σε επανακατάταξη την επόμενη της ημερομηνίας λήξης της νόμιμης παραμονής τους εκτός της Εθνικής Φρουράς, στις Μονάδες από τις οποίες απολύθηκαν.

9. Οι στρατεύσιμοι που απολύθηκαν προσωρινά ή οριστικά επειδή κρίθηκαν ακατάλληλοι για στράτευση, μετά τη συμπλήρωση της βασικής τους εκπαίδευσης, εφόσον κριθούν κατόπιν παραπομπής τους στην αρμόδια υγειονομική επιτροπή, ικανοί για εκπλήρωση θητείας, να επανακατατάσσονται στις Μονάδες από τις οποίες απολύθηκαν, εντός δεκαημέρου από την έκδοση της σχετικής γνωμάτευσης με μέριμνα των αρμόδιων Στρατολογικών Γραφείων.

10. Όσοι στρατεύσιμοι της κατηγορίας των παραγράφων 8 και 9 δεν επανακατατάχθηκαν στις Μονάδες από τις οποίες απολύθηκαν την ημερομηνία που όφειλαν και έχουν κηρυχθεί ανυπότακτοι υποχρεούνται εκ νέου σε κατάταξη την 1 Ιουλίου 2019, στις ίδιες ως άνω Μονάδες.

(α) Νοείται ότι όσων η Μονάδα από την οποία απολύθηκαν δεν υφίσταται ή μεταστάθμευσε, η Μονάδα επανακατάταξης θα καθορίζεται από το ΓΕΕΦ/ΔΕΜΕΟ.

(β) Νοείται περαιτέρω ότι σε περίπτωση που ανυπότακτος, ο οποίος έχει συμπληρώσει τη βασική του εκπαίδευση, παρουσιασθεί σε Στρατολογικό Γραφείο και αιτηθεί την επανακατάταξή του, το Στρατολογικό Γραφείο δύναται να προβεί στην έκδοση σημειώματος επανακατάταξης για τη μονάδα από την οποία απολύθηκε, εντός δεκαημέρου από την αίτησή του.

11. Όσοι παραπέμπονται στις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές για επανεξέταση της σωματικής τους ικανότητας, εφόσον παραλείψουν να παρουσιασθούν, θεωρούνται ικανοί κατηγορίας πρώτης (Ι/1) και υποχρεούνται, εντός ενός μηνός από την καθορισθείσα ημερομηνία επανεξέτασής τους να καταταγούν στην Εθνική Φρουρά για εκπλήρωση της θητείας τους, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 36 του περί ΕΦ Νόμου.

12. Οι στρατεύσιμοι της κλάσης 2019, καθώς και όσοι έχουν υποχρέωση υπηρεσίας στην Εθνική Φρουρά των κλάσεων 1992 έως 2018, οι οποίοι έχουν υποχρέωση υπηρεσίας με τη 2019 ΕΣΣΟ, ως επίσης και οι στρατεύσιμοι της κλάσης 2020, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 28 (2) (β) των Περί Εθνικής Φρουράς Νόμων του 2011 έως 2018 και επιθυμούν να εκπληρώσουν την υποχρέωση υπηρεσίας τους στην Εθνική Φρουρά με την ίδια ΕΣΣΟ ως εθελοντές, εφόσον ενδιαφέρονται να αναγνωρισθούν ως αντιρρησίες συνείδησης :

α. Να καταθέσουν στο αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο εντός είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας, τα ακόλουθα δικαιολογητικά :

(1) Αίτηση με : (α) Τα πλήρη ληξιαρχικά στοιχεία τους. (β) Τον τόπο γέννησής τους. (γ) Τη διεύθυνση διαμονής τους. (δ) Το είδος της υπηρεσίας που επιθυμούν να εκπληρώσουν, δηλαδή εναλλακτική στρατιωτική

υπηρεσία ή εναλλακτική κοινωνική υπηρεσία, ανάλογα με την περίπτωση. (ε) Τις γραμματικές και επαγγελματικές τους γνώσεις. (στ) Τους λόγους που επικαλούνται για να αναγνωρισθούν ως αντιρρησίες συνείδησης.

164

Page 9: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ · ΑΓΙΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ 4, 4521 ΑΓΙΟΣ ΤΥΧΩΝ, ΛΕΜΕΣΟΣ ΣΠΥΡΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ 65, 4043 Π. ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ

(ζ) Δήλωση ότι δε συμμετέχουν σε μεμονωμένες ή συλλογικές δραστηριότητες σκοπευτικών αγώνων ή άλλων παρόμοιων δραστηριοτήτων, που έχουν άμεση σχέση με τη χρήση όπλων.

(2) Βεβαίωση από την οικεία αρμόδια αρχή, με την οποία να πιστοποιείται ότι δεν κατέχουν άδεια οπλοφορίας ούτε έχουν ζητήσει να τους χορηγηθεί τέτοια άδεια.

(3) Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου τους, με ημερομηνία όχι πέραν του ενός (1) μηνός. (4) Αντίγραφο του ατομικού δελτίου ταυτότητάς τους.

(5) Βεβαίωση εκκλησιαστικής ή άλλης αρχής σχετικά με το θρήσκευμά τους, σε περίπτωση που η αίτηση τους βασίζεται στις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις.

(6) Οποιαδήποτε άλλα στοιχεία και / ή δικαιολογητικά για υποστήριξη της αίτησής τους. β. Επισημαίνεται ότι :

(1) Εφόσον η σχετική αίτηση δεν κατατίθεται ή δεν συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά, μέσα στην καθοριζόμενη προθεσμία, θεωρείται ως μη υποβληθείσα και υπέχουν υποχρέωση κατάταξης στην Εθνική Φρουρά για εκπλήρωση στρατιωτικής θητείας.

(2) Όσοι στρατεύσιμοι αναγνωρισθούν ως αντιρρησίες συνειδήσεως και έχουν υποχρέωση για εκπλήρωση εναλλακτικής στρατιωτικής υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του περί Εθνικής Φρουράς Νόμου, οφείλουν να καταταγούν τις ημερομηνίες και στα ΚΕΝ που καθορίζονται στην παράγραφο 6 της Απόφασης.

(3) Όσοι δεν αναγνωρισθούν ως αντιρρησίες συνείδησης, υποχρεούνται να καταταγούν για εκπλήρωση στρατιωτικής θητείας, στο ΚΕΝ Πάφου.

(4) Όσοι από τους υπόχρεους για εναλλακτική κοινωνική θητεία έχουν κηρυχθεί ανυπότακτοι, καλούνται να παρουσιασθούν την 1 Ιουλίου 2019 για ανάληψη υπηρεσίας, στο φορέα που έχει καθοριστεί με απόφαση του Υπουργού Άμυνας.

13. Οι στρατεύσιμοι που ανήκουν στην κλάση 2020 (γεννηθέντες το έτος 2002) και επιθυμούν να καταταγούν ως εθελοντές, απαιτείται σε κάθε περίπτωση να έχουν συμπληρώσει κατά την ημερομηνία της κατάταξής τους το 17ο έτος της ηλικίας τους και να έχουν προηγουμένως εφοδιασθεί με σημείωμα πρόσκλησης από το αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο. Για το σκοπό αυτό, πρέπει να παρουσιασθούν στο Στρατολογικό Γραφείο με τον κηδεμόνα τους, να προσκομίσουν την πολιτική ταυτότητα τους και να υποβάλουν έγγραφη δήλωση της επιθυμίας τους με τη συγκατάθεση του γονέα ή κηδεμόνα τους.

14. Τα αδέλφια που ανήκουν στην ίδια ή διαφορετική κλάση μπορούν, αν το επιθυμούν, να καταταγούν στο ίδιο Κέντρο Εκπαίδευσης και την ίδια μέρα, αφού προηγουμένως υποβάλουν σχετικό αίτημα στο αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο.

15. Οι στρατεύσιμοι πρέπει να προσέρχονται για κατάταξη την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα και απαραίτητα να φέρουν μαζί τους:

α. Το σημείωμα πρόσκλησης που θα τους σταλεί ή θα τους επιδοθεί από το αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο. β. Το δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο της Δημοκρατίας, από το οποίο να

προκύπτει η ταυτοπροσωπία τους. γ. Αποδεικτικά περί των γραμματικών ή των τεχνικών γνώσεων τους.

16. Οι συμμετέχοντες σε επίσημους διεθνείς διαγωνισμούς γνώσεων ή διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις ή σε διεθνείς διοργανώσεις εκπροσωπώντας τη Δημοκρατία εντός του Ιουλίου 2019, κατ΄εξαίρεση δύνανται να καταταγούν στο ΚΕΝ Λάρνακας την 1η Ιουλίου 2019. Για να καταστεί δυνατή η κατάταξή τους πρέπει προηγουμένως να προσκομίσουν στα αρμόδια Στρατολογικά Γραφεία σχετική βεβαίωση από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ή Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού κατά περίπτωση, για να εφοδιαστούν με το ανάλογο Σημείωμα Πρόσκλησης.

17. Όσοι παραπέμπονται στην αρμόδια υγειονομική επιτροπή για εξέταση της σωματικής τους ικανότητας χωρίς αυτοπρόσωπη παρουσία, εφόσον κριθούν ικανοί οποιασδήποτε κατηγορίας:

(1) Εάν είναι εκπαιδευμένοι επανακατατάσσονται στη Μονάδα από την οποία είχαν απολυθεί προσωρινά, εντός πενθημέρου από την έκδοση της σχετικής ιατρικής απόφασης.

(2) Εάν είναι ανεκπαίδευτοι κατατάσσονται με την αμέσως επόμενη ΕΣΣΟ από την έκδοση της σχετικής ιατρικής απόφασης.

Νοείται ότι, εφόσον η παραπάνω απόφαση εκδοθεί κατά τη διάρκεια κατάταξης της ΕΣΣΟ, ο στρατεύσιμος οφείλει να καταταγεί με την ίδια ΕΣΣΟ εντός δύο εργάσιμων ημερών από την έκδοση της ως άνω απόφασης, έστω και αν η ημερομηνία κατάταξης του ορίζεται πέραν των ημερομηνιών κατάταξης της ΕΣΣΟ.

18. Όσοι στρατεύσιμοι κατατάσσονται μετά τις 05 Ιουλίου 2019 δεν θα έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής στις διαδικασίες για Επιλογή Υποψηφίων Βαθμοφόρων (ΥΕΑ – Υπξκοί) και ειδικών Δυνάμεων.

19. Όσοι στρατεύσιμοι παρουσιάζονται για κατάταξη μετά την καθοριζόμενη για την κλάση και κατηγορία τους ημερομηνία έως και 5 Ιουλίου 2019, θα γίνονται δεκτοί για κατάταξη χωρίς συνέπειες ανυποταξίας.

20. Οι πρωτόκλητοι στρατεύσιμοι, οι οποίοι αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας μπορούν, εφόσον επιθυμούν, μετά από αίτημα τους στο αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο προσκομίζοντας επίσημα δικαιολογητικά της πάθησης τους, να εξετάζονται από στρατιωτικό ιατρό του 106 ΣΝΕ πριν την κατάταξή τους, βάση προγράμματος που εξέδωσε η Διεύθυνση Υγειονομικού του ΓΕΕΦ.

165

Page 10: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ · ΑΓΙΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ 4, 4521 ΑΓΙΟΣ ΤΥΧΩΝ, ΛΕΜΕΣΟΣ ΣΠΥΡΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ 65, 4043 Π. ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ

21. Οι στρατεύσιμοι που προέρχονται από αναβολή για λόγους υγείας, μπορούν, εφόσον επιθυμούν, να εξετάζονται προαιρετικά, ένα (1) μήνα πριν την κατάταξη τους από τους αρμόδιους ιατρούς της Εθνικής Φρουράς στο 106 ΣΝΕ.

Επισημαίνεται ότι η δυνατότητα ιατρικής εξέτασης των στρατευσίμων πριν την κατάταξή τους, από τους Ιατρούς του 106 ΣΝΕ, όπως αναφέρεται στις παραγράφους 20 και 21 της παρούσας, γίνεται για καλύτερη εξυπηρέτηση και αποφυγή ταλαιπωρίας τους, πλην όμως αυτή δεν τους απαλλάσσει από την υποχρέωση να καταταγούν στην Εθνική Φρουρά, σύμφωνα με τις οδηγίες που περιέχονται στο σημείωμα πρόσκλησης, καθόσον η σωματική τους ικανότητα κρίνεται από τις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές όπως καθορίζεται στον περί Εθνικής Φρουράς Νόμο.

22. Οι στρατεύσιμοι που επιθυμούν να υποβάλουν οποιοδήποτε αίτημα που αφορά την υποχρέωση τους για κατάταξη στην Εθνική Φρουρά με την 2019 ΕΣΣΟ, θα πρέπει να το υποβάλουν στα κατά τόπους Επαρχιακά Στρατολογικά Γραφεία ή στο Υπουργείο Άμυνας, αναλόγως με την περίπτωση, προκειμένου να εξετασθεί έγκαιρα αν δικαιούνται ή όχι του σχετικού ευεργετήματος.

.________________ Έγινε στις 10 Απριλίου, 2019.

ΣΑΒΒΑΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ, Υπουργός Άμυνας.

Αριθμός 193

ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ 2018 ________________

Γνωστοποίηση με βάση το άρθρο 6(1), (2) και (4) Ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται σύμφωνα με το

άρθρο 6 των περί Προδιαγραφών Πετρελαιοειδών και Καυσίμων Νόμων του 2003 έως 2018, γνωστοποιεί ότι για σκοπούς επιθεώρησης, ελέγχου και εφαρμογής των Νόμων αυτών και των δυνάμει αυτών εκδιδόμενων Κανονισμών και Διαταγμάτων, διορίζει:

- Ως εντεταλμένους επιθεωρητές- (α) Το προσωπικό της Υπηρεσίας Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας· και (β) το προσωπικό της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας∙ - ως Αρχιεπιθεωρητή τον κ. Χαράλαμπο Ρούσο, Αναπληρωτή Διευθυντή της Υπηρεσίας Ενέργειας· - ως αναπληρωτή Αρχιεπιθεωρητή την κα Χριστίνα Καράπιττα-Ζαχαριάδου, Ανώτερη Λειτουργό Βιομηχανικών

Εφαρμογών της Υπηρεσίας Ενέργειας. Η Γνωστοποίηση με αρ. 407, ημερομηνίας 20 Ιουλίου 2017 που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της

Δημοκρατίας, Παράρτημα Τρίτο, Μέρος ΙΙ, ημερομηνίας 28 Ιουλίου 2017, καταργείται. ________________

Έγινε στις 4 Απριλίου 2019. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΚΚΟΤΡΥΠΗΣ,

Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.

166

Page 11: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ · ΑΓΙΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ 4, 4521 ΑΓΙΟΣ ΤΥΧΩΝ, ΛΕΜΕΣΟΣ ΣΠΥΡΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ 65, 4043 Π. ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ

Αριθμός 194

ΟΙ ΠΕΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2013 ΚΑΙ 2016

__________________ Γνωστοποίηση λήψης αίτησης για Άδεια Βιομηχανικών

Εκπομπών δυνάμει του άρθρου 10(1) Η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και

Περιβάλλοντος γνωστοποιούν ότι: (α) Στις 5 Απριλίου 2019 παραλήφθηκε αίτηση για χορήγηση Άδειας Βιομηχανικών Εκπομπών της εταιρείας «A.C

TECHNOMETAL LTD» για την εγκατάσταση επιφανειακής επεξεργασίας μετάλλων ή πλαστικών υλικών με ηλεκτρολυτικές ή χημικές διεργασίες, στη Βιομηχανική Περιοχή Τσερίου.

(β) Η αίτηση και οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετίζονται με αυτή ευρίσκεται στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, Απελλή 12, 3ος όροφος Λευκωσία και στο Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Τμήμα Περιβάλλοντος, Λεωφόρος 28

ης Οκτωβρίου 20-22, 1ος όροφος Λευκωσία και είναι διαθέσιμη σε έντυπη μορφή στο κοινό για επιθεώρηση κατά τις εργάσιμες ώρες.

(γ) Οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει, εντός τριάντα πέντε ημερών (35) από τη δημοσίευση, στην Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή/και στον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος απόψεις ή παραστάσεις αναφορικά με την αιτούμενη άδεια ή το περιεχόμενο της αίτησης.

(δ) Απόψεις ή παραστάσεις μπορούν να υποβληθούν είτε γραπτώς στις πιο πάνω διευθύνσεις είτε ηλεκτρονικά στις διευθύνσεις: [email protected] [email protected].

Αριθμός 195

ΟΙ ΠΕΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ

(ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2013 ΚΑΙ 2016 ________________

Γνωστοποίηση λήψης αίτησης για Άδεια Βιομηχανικών Εκπομπών δυνάμει του άρθρου 10(1)

Η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος γνωστοποιούν ότι:

(α) Στις 8 Μαρτίου 2017 παραλήφθηκε αίτηση για χορήγηση Άδειας Βιομηχανικών Εκπομπών της εταιρείας «Neoborn Biotechnology Ltd» για τη χοιροτροφική μονάδα στο Μαρκί.

(β) Η αίτηση και οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετίζονται με αυτή ευρίσκεται στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, Απελλή 12, 3ος όροφος Λευκωσία και στο Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Τμήμα Περιβάλλοντος, Λεωφόρος 28

ης Οκτωβρίου 20-22, 1ος όροφος Λευκωσία και είναι διαθέσιμη σε έντυπη μορφή στο κοινό για επιθεώρηση κατά τις εργάσιμες ώρες.

(γ) Οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει, εντός τριάντα πέντε ημερών (35) από τη δημοσίευση, στην Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή/και στον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος απόψεις ή παραστάσεις αναφορικά με την αιτούμενη άδεια ή το περιεχόμενο της αίτησης.

(δ) Απόψεις ή παραστάσεις μπορούν να υποβληθούν είτε γραπτώς στις πιο πάνω διευθύνσεις είτε ηλεκτρονικά στις διευθύνσεις:

[email protected] [email protected].

________________________________________________________________________________________________

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας 1445 Λευκωσία, Τηλ.: 22405824, Φαξ: 22303175 - www.mof.gov.cy/gpo

Αντίτυπα της Επίσημης Εφημερίδας πωλούνται προς €2,00 το καθένα

167