ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ... · 2019-12-30 ·...

of 24 /24
Α/Α Επώνυμο Όνομα Τμήμα Ίδρυμα Βαθμίδα Γνωστικό Αντικείμενο Ημερομηνία ΦΕΚ Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ Ιστοσελίδα Βιογραφικού- Δημοσιεύσεων 1 BOURNAZOU MARCOU EFTYCHIA DANAI FACULTAD DE ARQUITECTURA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ URBANISM AND URBAN PLANNING 2495 https://docs.google.com/documen t/d/1S9nSLFwEDxtg90gQHQHeB CsL4bF6RS0vc8Ad71HSvFk/edit ?pli=1 2 DERMISI SOFIA RUNSTAD CENTER FOR REAL ESTATE STUDIES UNIVERSITY OF WASHINGTON ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ REAL ESTATE AND URBAN PLANNING 9300 http://realestate.washington.edu/a bout/people/faculty/sofia-dermisi/ 3 MORFAKIDIS MOSCHOS FACULTY OF PHILOSOPHY AND LITERATURE UNIVERSIDAD DE GRANADA ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ) ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 8527 http://graecaslavica.ugr.es/pages/ griego/fichas_profesorado/morfaki dis 4 OELHAF RENATE ARCHITEKTUR UND GESTALTUNG UNIVESRITY OF APPLIED SCIENCES STUTTGART ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ARCHITECTURE 9093 https://www.hft- stuttgart.de/Hochschule/Organisat ion/Professoren/FakA/RenateOel haf/de?set_language=de&cl=de 5 PAPAPETROS SPYRIDON SCHOOL OF ARCHITECTURE PRINCETON UNIVERSITY, USA ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ HISTORY, THEORY, AND HISTORIOGRAPHY OF ART AND ARCHITECTURE 5115 https://soa.princeton.edu/content/ spyros-papapetros 6 POLLALIS SPIRO DEPARTMENT OF ARCHITECTURE, GRADUATE SCHOOL OF DESIGN HARVARD UNIVERSITY, USA ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ARCHITECTURE, URBAN DESIGN, URBAN PLANNING 6259 http://www.gsd.harvard.edu/#/peo ple/spiro-pollalis.html ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΠΘ ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΠΘ Β. ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΛΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΠΘ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΕΙ (ΤΗΣ ΗΜΕΔΑΠΗΣ/ΟΜΟΤΑΓΩΝ ΑΕΙ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ) Ή ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΤΗΣ ΗΜΕΔΑΠΗΣ/ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ/ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ/ΜΟΝΙΜΟΙ ΕΠΙΚΟΥΡΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΑΛΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΠΘ Η ΑΛΛΩΝ ΑΕΙ ΤΗΣ ΗΜΕΔΑΠΗΣ ΚΑΙ ΟΜΟΤΑΓΩΝ ΑΕΙ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΔΑΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ: 1/13-9-2018, ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ: 12/10-7-2018 (ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ: 2968/3 & 4-10-2018 Page 1 of 24

Embed Size (px)

Transcript of ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ... · 2019-12-30 ·...

 • Α/Α Επώνυμο Όνομα Τμήμα Ίδρυμα Βαθμίδα Γνωστικό Αντικείμενο Ημερομηνία ΦΕΚΚωδικός

  ΑΠΕΛΛΑ

  Ιστοσελίδα Βιογραφικού-

  Δημοσιεύσεων

  1 BOURNAZOU MARCOU EFTYCHIA DANAIFACULTAD DE

  ARQUITECTURA

  UNIVERSIDAD

  NACIONAL

  AUTONOMA DE

  MEXICO

  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ

  ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

  URBANISM AND URBAN

  PLANNING2495

  https://docs.google.com/documen

  t/d/1S9nSLFwEDxtg90gQHQHeB

  CsL4bF6RS0vc8Ad71HSvFk/edit

  ?pli=1

  2 DERMISI SOFIA

  RUNSTAD CENTER

  FOR REAL ESTATE

  STUDIES

  UNIVERSITY OF

  WASHINGTONΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

  REAL ESTATE AND URBAN

  PLANNING9300

  http://realestate.washington.edu/a

  bout/people/faculty/sofia-dermisi/

  3 MORFAKIDIS MOSCHOS

  FACULTY OF

  PHILOSOPHY AND

  LITERATURE

  UNIVERSIDAD DE

  GRANADAΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

  (ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ

  ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ) ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

  8527

  http://graecaslavica.ugr.es/pages/

  griego/fichas_profesorado/morfaki

  dis

  4 OELHAF RENATE ARCHITEKTUR UND

  GESTALTUNG

  UNIVESRITY OF

  APPLIED SCIENCES

  STUTTGART

  ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ARCHITECTURE 9093

  https://www.hft-

  stuttgart.de/Hochschule/Organisat

  ion/Professoren/FakA/RenateOel

  haf/de?set_language=de&cl=de

  5 PAPAPETROS SPYRIDONSCHOOL OF

  ARCHITECTURE

  PRINCETON

  UNIVERSITY, USA

  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

  ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

  HISTORY, THEORY, AND

  HISTORIOGRAPHY OF ART

  AND ARCHITECTURE

  5115https://soa.princeton.edu/content/

  spyros-papapetros

  6 POLLALIS SPIRO

  DEPARTMENT OF

  ARCHITECTURE,

  GRADUATE SCHOOL

  OF DESIGN

  HARVARD

  UNIVERSITY, USAΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

  ARCHITECTURE, URBAN

  DESIGN, URBAN PLANNING6259

  http://www.gsd.harvard.edu/#/peo

  ple/spiro-pollalis.html

  ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΠΘ ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΠΘ

  Β. ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΛΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΠΘ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΕΙ (ΤΗΣ ΗΜΕΔΑΠΗΣ/ΟΜΟΤΑΓΩΝ ΑΕΙ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ) Ή ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΤΗΣ ΗΜΕΔΑΠΗΣ/ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ

  (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ/ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ/ΜΟΝΙΜΟΙ ΕΠΙΚΟΥΡΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΑΛΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΠΘ Η ΑΛΛΩΝ ΑΕΙ ΤΗΣ ΗΜΕΔΑΠΗΣ ΚΑΙ ΟΜΟΤΑΓΩΝ ΑΕΙ

  ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΔΑΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ)

  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ: 1/13-9-2018, ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ: 12/10-7-2018 (ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ)

  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ: 2968/3 & 4-10-2018

  Page 1 of 24

  https://docs.google.com/document/d/1S9nSLFwEDxtg90gQHQHeBCsL4bF6RS0vc8Ad71HSvFk/edit?pli=1https://docs.google.com/document/d/1S9nSLFwEDxtg90gQHQHeBCsL4bF6RS0vc8Ad71HSvFk/edit?pli=1https://docs.google.com/document/d/1S9nSLFwEDxtg90gQHQHeBCsL4bF6RS0vc8Ad71HSvFk/edit?pli=1https://docs.google.com/document/d/1S9nSLFwEDxtg90gQHQHeBCsL4bF6RS0vc8Ad71HSvFk/edit?pli=1http://www.gsd.harvard.edu/http://www.gsd.harvard.edu/

 • 7 SAGGIO ANTONINOSCHOOL OF

  ARCHITECTURE

  SAPIENZA

  UNIVERSITY OF

  ROME

  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

  ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

  URBAN AND ARCHITECTURAL

  DESIGN3359

  http://www.arc1.uniroma1.it/Saggi

  o/cv/index.htm

  8 SASTRE RAMONETS ARQUITECTURA

  DEL VALLES

  UNIVERSITAT

  POLITECNICA

  CATALUNYA

  ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ BUILDING TECHNOLOGY 1488 http://tecno.upc.edu/profes/sastre/

  9 SIFIANOS GEORGES

  ECOLE NATIONALE

  SUPERIEURE DES

  ARTS DECORATIFS,

  Γαλλία

  ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ANIMATION, CINEMA 6218http://www.ensad.fr/enseignants/s

  ifianos-georges

  10 TERKOURAFI MARINADEPARTMENT OF

  LINGUISTICS

  UNIVERSITY OF

  URBANA-

  CHAMPAIGN,

  ILLINOIS, USA

  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ

  ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑLINGUISTICS 4207

  http://faculty.las.illinois.edu/mt217

  /

  11 ZANTIDES EVRIPIDES

  ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

  ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ

  ΤΕΧΝΩΝ

  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

  ΚΥΠΡΟΥ

  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

  ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

  VISUAL COMMUNICATION,

  SEMIOTICS, GRAPHIC

  COMMUNICATION DESIGN,

  TYPOGRAPHY

  10666https://www.cut.ac.cy/mga/staff/ev

  ripides.zantides/

  12 ΑΔΑΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

  ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

  ΓΕΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ

  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

  1154/27-08-2014 τ.

  Γ΄7529

  http://www.arch.uth.gr/el/staff/K_A

  damakis

  13 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΕΤΗ

  ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

  & ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ

  ΤΕΧΝΗΣ

  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ

  ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

  ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΑΠΟ

  ΤΗΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ

  20Ο ΑΙΩΝΑ

  107/24-02-15 τ. Γ' 5359http://www.arts.uoi.gr/DEP_ADAM

  OPOULOU/home.htm

  14 ΑΙΣΩΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΠΑΤΡΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΚΑΙ

  ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

  1482/19-12-2013

  τ.Γ'19253

  http://www.arch.upatras.gr/#/facult

  y/professors/378/

  15 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΕΛΕΝΗ

  ΣΧΟΛΗ

  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

  ΕΠΙΚΟΥΡΗ

  ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

  (ΜΟΝΙΜΗ)

  ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ

  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ

  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

  190/03-03-2017

  τ. Γ¨ 21393http://www.arch.ntua.gr/person/11

  4

  Page 2 of 24

  http://www.arch.upatras.gr/http://www.arch.upatras.gr/

 • 16 ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

  ΘΡΑΚΗΣ

  ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ -

  ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΑ

  597/26-06-2015 τ.

  Γ΄18950

  http://www.arch.duth.gr/dep/Ameri

  kanou.shtml

  17 ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  ΣΧΟΛΗ

  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

  ΚΡΗΤΗΣ

  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

  ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

  ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ:

  ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ213/13-3-2015 τ.Γ 20683

  https://www.arch.tuc.gr/el/prosopi

  ko/didaskontes/kathigites-

  lektores/andreadakis-dimitris/

  18 ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ

  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ

  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

  ΦΛΩΡΙΝΑΣ

  ΔΥΤΙΚΗΣ

  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

  ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

  ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

  667/29-7-2010 τ.

  Γ΄19768

  http://www.eled.uowm.gr/%CE%9

  1%CE%BD%CE%B4%CF%81%

  CE%AD%CE%BF%CF%85%20

  %CE%91%CE%BD%CE%B4%C

  F%81%CE%AD%CE%B1%CF%

  82

  19 ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

  ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

  ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ

  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

  125/03-02-2014 τ.

  Γ΄2051

  http://www.arch.uth.gr/el/staff/A_A

  ntonas

  20 ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΑΠΘ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ - ΥΓΡΑΣΙΑ ΣΕ

  ΠΑΛΙΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ

  ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

  227/23-03-15 τ. Γ' 19551http://www.civil.auth.gr/component/op

  tion,com_contact/task,view/contact_i

  d,15/Itemid,61/lang,el/

  21 ΒΑΪΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

  ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ &

  ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ

  ΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ

  235/20-09-05

  τ.Ν.Π.Δ.Δ.1217

  http://www.arch.ntua.gr/staff/Staff

  DetailsGr.asp?code=Vaiou

  22 ΒΑΛΑΜΩΤΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ - ΜΑΡΙΑΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ

  ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣΑΠΘ

  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ

  ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

  ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

  ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΝΕΟΛΙΘΙΚΗ

  ΕΠΟΧΗ

  531/22-04-14 τ. Γ' 1850

  http://www.hist.auth.gr/el/content/%C

  E%B2%CE%B1%CE%BB%CE%B1

  %CE%BC%CF%8E%CF%84%CE%

  B7-

  %CF%83%CE%BF%CF%85%CE%

  BB%CF%84%CE%AC%CE%BD%C

  E%B1-

  %CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%

  AF%CE%B1

  23 ΒΕΝΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  ΣΧΟΛΗ

  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

  ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

  ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟΝ

  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟ

  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ

  51/28-1-2010 τ.Γ΄ 6687http://www.arch.ntua.gr/person/12

  5

  Page 3 of 24

 • 24 ΒΛΑΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

  ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ

  ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ

  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ

  ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ

  ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ

  638/13-08-09 τ.Γ΄ 7229http://regplanunit.survey.ntua.gr/st

  _Vlastos.html

  25 ΒΟΖΑΝΗ ΑΡΙΑΔΝΗ

  ΣΧΟΛΗ

  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ

  ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

  ΘΕΩΡΙΑ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ

  ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ

  ΑΣΤΙΚΩΝ ΤΟΠΙΩΝ

  19/19-01-2017 τ.

  Γ΄6493

  http://www.arch.ntua.gr/person/12

  7

  26 ΒΟΥΤΣΙΝΑ ΘΕΟΔΩΡΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ

  ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

  ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΙΚΡΗΣ ΚΑΙ

  ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΤΟΝ

  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΧΩΡΟ, ΜΕ

  ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ

  ΤΕΧΝΙΚΕΣ

  1203/28-11-2016 τ.

  Γ΄1820

  http://www.arch.ntua.gr/person/12

  8

  27 ΒΟΥΤΥΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ

  ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣΑΠΘ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

  154/21-6-00

  τΝΠΔΔ9612

  http://www.hist.auth.gr/el/content/%C

  E%B2%CE%BF%CF%85%CF%84%

  CF%85%CF%81%CE%AC%CF%82-

  %CE%B5%CE%BC%CE%BC%CE

  %B1%CE%BD%CE%BF%CF%85%

  CE%AE%CE%BB

  28 ΒΥΖΟΒΙΤΗ ΣΟΦΙΑΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ

  ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

  ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ

  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ

  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

  ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

  360/21-4-2017 τ.

  Γ΄18404

  http://www.arch.uth.gr/el/staff/S_Vyzo

  viti

  29 ΓΑΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ

  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ

  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ

  ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

  ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑΣ -

  ΝΕΟΤΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ1146/25.10.12 τ.Γ' 4

  http://dsep.uop.gr/index.php?optio

  n=com_content&view=article&id=

  337&Itemid=54&lang=el

  30 ΓΕΩΡΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ

  ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣΚΥΠΡΟΥ

  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

  ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 5723

  http://www.ouc.ac.cy/FILESYSTE

  M/51219/parties/files/559/georgis

  _cv.pdf

  31 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ

  ARCHITEKTUR- UND

  DESIGNGESCHICHTE

  ,

  ARCHITEKTURTHEO

  RIE

  STAATLICHE

  AKADEMIE DER

  BILDENDEN

  KUENSTE,

  STUTTGART

  ΚΑΘΗΓΗΤΗΣΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ

  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ2378

  http://www.abk-

  stuttgart.de/personen/sokratis-

  georgiadis.html

  32 ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

  ΟΙΚΙΑΚΗΣ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ

  ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

  ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ

  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

  471/30.4.2013, τ.

  Γ ́19597

  http://www.hua.gr/index.php/el/ad

  ministration/university-

  administration/25-hs/2010-11-03-

  08-09-38/188-2010-11-15-10-10-

  29

  Page 4 of 24

  http://regplanunit.survey.ntua.gr/st_Vlastos.htmlhttp://regplanunit.survey.ntua.gr/st_Vlastos.html

 • 33 ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

  ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ

  ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ

  ΤΕΧΝΗΣ

  ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ

  ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

  ΙΣΤΟΡΙΑ,ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

  ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ

  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

  736/15.7.2013 τ. Γ' 2097

  http://www.aht.asfa.gr/index.php/--

  mainmenu-53/-----mainmenu-

  97/97--

  34 ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

  ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ

  ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ

  ΤΕΧΝΩΝ

  Α.Π.Θ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗ 38/28-1-2011, τ. Γ' 11127

  http://www.vis.auth.gr/index.php?opti

  on=com_content&view=article&id=72

  %3Adep8&catid=43%3Ameli-

  dep&Itemid=66&lang=el

  35 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΑΘΗΝΑ

  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ

  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

  ΑΠΘΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ

  ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

  ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ

  ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

  1496/23-12-2013

  τ. Γ'7128

  http://ppva.civil.auth.gr/content/staff/g

  iannakou_a.html

  36 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ

  ΔΗΜΟΣΙΑΣ

  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

  ΕΘΝΙΚΟ &

  ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

  ΑΘΗΝΩΝ

  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ

  ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

  ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

  ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

  ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

  754/7-9-2009, Τ.Γ' 18903

  http://www.pspa.uoa.gr/an8ropino-

  dynamiko/didaktiko-kai-ereynhtiko-

  proswpiko/tomeas-dioikhtikis-

  epistimhs-kai-dhmosioy-

  dikaioy/gewrgia-giannakoyroy.html

  37 ΓΙΑΝΝΙΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ

  ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ

  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ

  ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ

  646/27-05-2014 τ.

  Γ΄8755

  http://www.arch.uth.gr/el/staff/P_Gian

  nisi

  38 ΓΙΑΝΝΙΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΠΑΤΡΩΝ

  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

  ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ

  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

  890/12-9-2017 τ.

  Γ΄11596

  http://www.arch.upatras.gr/el/faculty/

  professors/dimitris-giannisis-

  5116.html

  39 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  ΣΧΟΛΗ

  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

  ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

  ΣΧΕΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΚΑΙ

  ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ19/19.01.2017 τ. Γ΄ 11265 http://www.arch.ntua.gr/person/133

  40 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

  ΘΡΑΚΗΣ

  ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ Γ’ 1161/20.11.2017 19006http://www.civil.duth.gr/departmen

  t/dep/Giannopoulou.shtml

  41 ΓΚΑΝΙΑΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

  ΣΧΟΛΗ

  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

  ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ

  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ

  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

  892/4-11-2011 τ.Γ΄ 19956http://www.arch.ntua.gr/person/13

  4

  Page 5 of 24

 • 42

  ΓΚΟΚΑΣ

  εκπ. άδεια 01/03/18 έως

  30/11/18

  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

  ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

  ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ

  ΤΕΧΝΗΣ

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

  ΚΑΘΗΓΗΤΗΣΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

  1253/31-12-2010

  τ. Γ΄1775

  http://arts.uoi.gr/DEP_GOKAS/Go

  kasCV_gr.pdf

  43 ΓΟΣΠΟΔΙΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΑΣΠΑΣΙΑ

  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ,

  ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ &

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΠΟΛΕΟΔΟΜΙΙΚΟΣ ΚΑΙ

  ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ384/16-6-2011 τ.Γ΄ 7372

  http://www.prd.uth.gr/el/staff/a_go

  spodini

  44 ΓΟΥΡΓΟΥΡΗΣ ΣΤΑΘΗΣDEPARTMENT OF

  CLASSICS

  COLUMBIA

  UNIVERSITY, NY,

  USA

  ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

  COMPARATIVE LITERATURE,

  PHILOSOPHY, CLASSICS,

  HISTORY, POLITICAL THEORY

  998http://www.columbia.edu/cu/classi

  cs/PDFs/GourgourisCV.pdf

  45 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  ΣΧΟΛΗ

  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

  ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

  ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΑ

  ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ849/13-09-16 τ. Γ 18061

  http://www.arch.ntua.gr/person/14

  0

  46 ΓΥΠΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  ΣΧΟΛΗ

  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

  ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

  ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΑ

  ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ866/20-09-16 τ. Γ 8947

  http://www.arch.ntua.gr/person/14

  1

  47 ΓΥΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΕΜΠ

  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

  ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

  ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ

  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ19/Γ/19-01-2017 1471

  http://www.arch.ntua.gr/person/14

  2

  48 ΔΑΣΚΑΛΟΘΑΝΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ

  ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ

  ΤΕΧΝΗΣ

  ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ

  ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

  ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΡΝΑ

  ΤΕΧΝΗ

  788/29.07.2013 Τ.

  Γ9686

  http://www.aht.asfa.gr/index.php/-

  mainmenu-1/89?task=view

  Page 6 of 24

  http://www.prd.uth.gr/el/staff/a_gospodinihttp://www.prd.uth.gr/el/staff/a_gospodini

 • 49 ΔΕΛΛΑΔΕΤΣΙΜΑΣ ΠΑΥΛΟΣ-ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

  ΑΣΤΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ -

  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

  ΠΟΛΕΩΝ

  524/28.07.2011, τ.

  Γ'10220

  https://www.geo.hua.gr/%CE%BC

  %CE%AD%CE%BB%CE%BF%

  CF%82-

  %CF%80%CF%81%CE%BF%C

  F%83%CF%89%CF%80%CE%B

  9%CE%BA%CE%BF%CF%8D/

  %ce%b4%ce%b5%ce%bb%ce%

  bb%ce%b1%ce%b4%ce%ad%cf

  %84%cf%83%ce%b9%ce%bc%c

  e%b1%cf%82-

  %cf%80%ce%b1%cf%8d%ce%b

  b%ce%bf%cf%82-

  %ce%bc%ce%b1%cf%81%ce%a

  f%ce%bd%ce%bf%cf%82/

  50 ΔΕΜΙΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣΧΟΛΗ

  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝΕΜΠ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ

  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ,

  ΤΥΠΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ

  ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ

  ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

  1592/26.11.2014

  τ. Γ΄ 18772

  http://www.arch.ntua.gr/person/14

  3

  51 ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

  ΘΡΑΚΗΣ

  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

  ΚΑΘΗΓΗΤΗΣΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ 370/20-4-2016 τ. Γ 7456

  http://www.arch.duth.gr/dep/Dendr

  inos.shtml

  52 ΔΕΦΝΕΡ ΑΛΕΞΙΟΣ -ΜΙΧΑΗΛ

  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ,

  ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ &

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΚΑΙ

  ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ

  1545/31-12-

  2013/τ.Γ΄ 2899

  http://www.prd.uth.gr/el/staff/a_def

  fner

  53 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

  ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΚΑΙ

  ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

  1164/20-11-2017,

  τ.Γ΄13049

  https://gr.linkedin.com/in/aristothe

  ke/el

  54 ΔΗΜΟΥΔΗ ΑΡΓΥΡΩΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

  ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

  ΘΡΑΚΗΣ

  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ

  ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

  ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

  ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ

  ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ

  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ

  1293/Γ/18-12-2015 16380http://www.env.duth.gr/personel/d

  ep/Dimoudi.shtml

  55 ΔΙΒΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ

  ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ

  ΤΕΧΝΩΝ

  Α.Π.Θ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ 608/Γ/29-6-2015 18327

  http://www.vis.auth.gr/index.php?opti

  on=com_content&view=article&id=75

  %3Adep11&catid=43%3Ameli-

  dep&Itemid=66&lang=el

  Page 7 of 24

  http://www.prd.uth.gr/el/staff/a_deffnerhttp://www.prd.uth.gr/el/staff/a_deffner

 • 56 ΔΙΜΕΛΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

  ΚΡΗΤΗΣ

  ΕΠΙΚΟΥΡΗ

  ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

  (ΜΟΝΙΜΗ)

  ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 174/28-2-2017 τ. Γ 20562https://www.arch.tuc.gr/el/prosopiko/

  didaskontes/kathigites-

  lektores/dimelli-despoina/

  57 ΔΡΑΓΩΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΚΑΙ

  ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ343/20-4-2015 τ.Γ' 19014

  http://www.arch.upatras.gr/#/facult

  y/professors/398/

  58ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ TERIADE

  (TERIADE ELEFTHERIADIS)

  ΜΑΡΙΟΣ

  (MARIOS)

  PUBLICATION AND

  PRINTING

  DEPARTMENT

  ECOLE NATIONALE

  SUPERIEURE D'ART

  (ENSA) DE

  LIMOGES, Γαλλία

  ΚΑΘΗΓΗΤΗΣΕΚΔΟΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ /

  ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 2227 http://www.mariosnet.gr/cv/gr.htm

  59 ΕΞΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΟΣ - ΛΟΥΚΑΣΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

  ΘΡΑΚΗΣ

  ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ

  ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

  (ΜΟΝΙΜΟΣ) (Μ)

  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ

  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ

  ΣΤΙΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ

  ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ - ΕΙΔΙΚΗ

  ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ

  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ

  ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ

  ΧΡΗΣΕΩΝ: ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ,

  ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ

  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ,

  ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ,

  ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ

  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ κ.ά.

  566/Γ/01-07-2010 17775http://www.arch.duth.gr/dep/Exarc

  hopoulos.shtml

  60 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

  ΣΧΟΛΗ

  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ &

  ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  345/17-10-2006

  τ.Γ'19150

  http://www.arch.ntua.gr/person/15

  1

  61 ΗΣΑΪΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  ΣΧΟΛΗ

  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

  ΦΕΚ 876/4-11-

  2011 τ.Γ18023

  http://www.arch.ntua.gr/person/15

  4

  62 ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

  ΕΠΙΚΟΥΡΗ

  ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

  (ΜΟΝΙΜΗ)

  ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΚΑΙ

  ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

  ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

  1161/Γ/20.11.2017

  και ΦΕΚ διόρθ.

  σφάλματος

  ονόματος :

  21/Γ/18.1.2018

  23567http://www.arch.ntua.gr/person/12

  88

  Page 8 of 24

  http://beta.arch.ntua.gr/person/154http://beta.arch.ntua.gr/person/154

 • 63 ΘΩΪΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ

  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ &

  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

  Α.Π.Θ.ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ

  ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

  ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΚΑΙ

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

  1181τ.Γ'/23-11-

  20161870

  http://www.plandevel.auth.gr/CV/melh

  _dep/Thoidou_E_cv_gr.pdf

  64 ΘΩΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

  ΘΡΑΚΗΣ

  ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ

  ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

  (ΜΟΝΙΜΟΣ) (Μ)

  ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ

  ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ

  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΙΣ

  ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

  883/Γ/06-11-2007 6893http://www.arch.duth.gr/dep/Thom

  as.shtml

  65 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

  ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ

  ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ

  ΤΕΧΝΗΣ

  ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ

  ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

  ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΑΠΟ

  ΤΟΝ 19o ΑΙΩΝΑ ΜΕΧΡΙ

  ΣΗΜΕΡΑ

  787/25-08-16 Τ. Γ 196

  http://www.skroutz.gr/books/a.673

  20.%CE%99%CF%89%CE%B1

  %CE%BD%CE%BD%CE%AF%

  CE%B4%CE%B7%CF%82-

  %CE%91%CE%BD%CF%84%C

  F%81%CE%AD%CE%B1%CF%

  82-1950.html

  66 ΚΑΛΗΣΠΕΡΗΣ ΛΟΥΚΑΣDEPARTMENT OF

  ARCHITECTURE

  PENNSYLVANIA

  STATE UNIVERSITYΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

  ARCHITECTURE, DESIGN

  COMPUTATION, DIGITAL

  DESIGN, ARCHITECTURAL

  DESIGN AND TECHNOLOGY

  5324https://stuckeman.psu.edu/arch/lo

  ukas-kalisperis

  67 ΚΑΛΜΠΟΥΡΤΖΗ-ΓΚΑΪΔΑΤΖΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ Α.Π.Θ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ 52/12-3-02 τΝΠΔΔ 886

  http://www.agro.auth.gr/%CF%80

  %CF%81%CE%BF%CF%83%C

  F%89%CF%80%CE%B9%CE%

  BA%CE%BF/%CE%BC%CE%B5

  %CE%BB%CE%B7-

  %CE%B4%CE%B5%CF%80/%C

  E%BC%CE%B5%CE%BB%CE

  %BF%CF%82/?surname=%CE%

  9A%CE%B1%CE%BB%CE%BC

  %CF%80%CE%BF%CF%85%C

  F%81%CF%84%CE%B6%CE%

  AE&name=%CE%9A%CF%85%

  CF%81%CE%B9%CE%B1%CE

  %BA%CE%AE

  68 ΚΑΛΥΒΑΣ ΣΤΑΘΗΣDEPARTMENT OF

  POLITICAL SCIENCE

  YALE UNIVERSITY,

  USAΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ 10192

  http://stathis.research.yale.edu/cv.

  htm

  69 ΚΑΝΑΡΕΛΗΣ ΘΕΟΚΛΗΣΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ

  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

  ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ

  ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ

  ΧΩΡΟΥ

  1089/13.8.2014/τ.Γ

  ΄

  17855http://www.arch.uth.gr/el/staff/T_K

  anarelis

  Page 9 of 24

 • 70 ΚΑΝΔΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

  ΚΡΗΤΗΣΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

  ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ

  ΣΥΝΑΡΤΗΣΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

  492/29-05-2015 τ.

  Γ΄ 11162

  http://www.arch.tuc.gr/kandylakis.

  html

  71 ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  ΣΧΟΛΗ

  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

  ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ

  ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

  244/24.03.2015 τ.

  Γ'18141

  http://www.arch.ntua.gr/person/16

  0

  72 ΚΑΡΒΟΥΝΤΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

  ΕΠΙΚΟΥΡΗ

  ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

  (ΜΟΝΙΜΗ)

  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ479/25.05.2017 τ.

  Γ΄21911

  http://www.arch.ntua.gr/person/16

  3

  73 ΚΑΤΣΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ

  ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ

  ΤΕΧΝΩΝ

  Α.Π.Θ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 51/28-1-2010, τ. Γ' 19408

  http://www.vis.auth.gr/index.php?opti

  on=com_content&view=article&id=85

  %3Adepkatsaggelos&catid=43%3Am

  eli-dep&Itemid=66&lang=el

  74 ΚΑΤΣΩΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΠΑΤΡΩΝ

  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ

  ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ

  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

  538/12-6-2015 τ.

  Γ΄9938

  http://www.arch.upatras.gr/el/faculty/

  professors/dimitra-katsota-5119.html

  75 ΚΑΦΡΙΤΣΑ ΜΑΡΙΑΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΕΜΠ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 1141/Γ/11-11-2016 4318

  http://www.arch.ntua.gr/person/16

  5

  76 ΚΟΖΟΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  ΤΜΗΜΑ

  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

  ΘΡΑΚΗΣ

  ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ

  ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

  (ΜΟΝΙΜΟΣ)

  ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ

  ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ

  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΙΣ

  ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

  582/6-7-2010 τ. Γ 8472http://www.arch.duth.gr/dep/Kozo

  kos.shtml

  77 ΚΟΚΚΟΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  ΤΜΗΜΑ

  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

  ΘΡΑΚΗΣΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

  1545/31-12-2013

  τ. Γ.17539

  http://www.arch.duth.gr/news.txt/2

  013-03-11-

  a/biografiko_kokkorh.pdf

  78 ΚΟΚΚΩΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ,

  ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ &

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

  ΔΟΜΗ, ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΙ

  ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ

  ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ

  ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟ ΔΟΜΗΜΕΝΟ

  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ -

  ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ

  52/12-3-2002

  τ.Ν.Π.Δ.Δ.19710

  http://www.prd.uth.gr/el/staff/h_co

  ccossis

  Page 10 of 24

 • 79 ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

  ΘΡΑΚΗΣΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

  ΓΕΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

  –ΔΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ

  710/22-07-2016 τ.

  Γ 19350

  http://www.arch.duth.gr/dep/kolok

  otronis.shtml

  80

  ΚΟΛΩΝΑΣ

  Επιστημονική άδεια 1-9-2018 ως 31-1-2019

  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ

  ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ

  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ -

  ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

  1072/21-11-2008

  τ. Γ΄2145

  http://www.arch.uth.gr/el/staff/V_K

  olonas

  81 ΚΟΤΙΩΝΗΣ ΖΗΣΗΣΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ

  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

  470/20-05-2008 τ.

  Γ΄ 9030

  http://www.arch.uth.gr/el/staff/Z_K

  otionis

  82 ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ &

  ΙΣΤΟΡΙΑΣ

  ΠΑΝΤΕΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ

  ΙΣΤΟΡΙΑ

  1123/23-11-2010

  τ. Γ'5759

  http://polhist.panteion.gr/keni/inde

  x.php/el/people/41-people/cvs/9-

  koulouri

  83 ΚΟΥΠΕΓΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

  ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ

  ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ

  ΤΕΧΝΩΝ

  Α.Π.Θ.ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

  ΚΑΘΗΓΗΤΗΣΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

  661/12-7-2012, τ.

  Γ'1132

  http://www.vis.auth.gr/index.php?opti

  on=com_content&view=article&id=76

  %3Adep12&catid=43%3Ameli-

  dep&Itemid=66&lang=el

  84 ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

  ΣΧΟΛΗ

  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

  ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

  ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ

  ΧΩΡΩΝ

  189/04.03.16

  τ. Γ΄ 489http://www.arch.ntua.gr/person/17

  3

  85 ΚΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  ΤΜΗΜΑ

  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

  ΠΑΤΡΩΝΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

  ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΣΤΗΝ

  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ839/2-7-2014 τ. Γ' 19957

  http://www.arch.upatras.gr/#/facult

  y/professors/394/

  86 ΚΟΥΤΑΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣSCHOOL OF

  ARCHITECTURE

  DELFT UNIVERSITY

  OF TECHNOLOGY

  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

  ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

  DESIGN THEORY AND

  METHODOLOGY DIGITAL

  DESIGN MANAGEMENT OF

  THE BUILT ENVIRONMENT

  INFORMATION MANAGEMENT

  131

  http://www.bk.tudelft.nl/en/about-

  faculty/departments/real-estate-

  and-

  housing/organisation/employees/a

  lexander-koutamanis/

  87 ΚΟΥΤΡΟΛΙΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

  ΕΠΙΚΟΥΡΗ

  ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

  (ΜΟΝΙΜΗ)

  ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ

  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ

  ΜΕ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ

  ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

  Γ/247/9-3-3018 22117http://www.arch.ntua.gr/person/45

  89

  Page 11 of 24

  http://www.arch.duth.gr/dep/kolokotronis.shtmlhttp://www.arch.duth.gr/dep/kolokotronis.shtml

 • 88 ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΠΑΤΡΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ,

  ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ,

  ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ

  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ

  ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ

  1403/30-12-2016

  τ. Γ΄18544

  http://www.arch.upatras.gr/#/facult

  y/professors/395/

  89 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

  ΕΠΙΚΟΥΡΗ

  ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

  (ΜΟΝΙΜΗ)

  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

  ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

  ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ

  479/25.05.2017 τ.

  Γ΄21996

  http://www.arch.ntua.gr/person/17

  7

  90 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

  ΠΑΤΡΩΝΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

  ΧΩΡΩΝ

  1336/19-11-2013

  τ.Γ'1120

  http://www.arch.upatras.gr/#/facult

  y/professors/380/

  91 ΚΩΤΣΑΚΗ ΑΜΑΛΙΑΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

  ΚΡΗΤΗΣ

  ΕΠΙΚΟΥΡΗ

  ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

  (ΜΟΝΙΜΗ)

  ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ

  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ: ΝΕΩΤΕΡΗ

  ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ

  829/7-9-2016 τ.Γ 5951

  https://www.arch.tuc.gr/el/prosopi

  ko/didaskontes/kathigites-

  lektores/kotsaki-amalia/

  92 ΛΑΒΒΑ ΣΤΕΛΛΑ

  ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ

  ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ

  ΤΕΧΝΩΝ

  ΑΠΘΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ

  ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

  ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ

  ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ

  ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

  ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ

  641/4.7.2012 τ. Γ' 6549

  http://www.vis.auth.gr/index.php?opti

  on=com_content&view=article&id=77

  %3Adep13&catid=43%3Ameli-

  dep&Itemid=66&lang=el

  93 ΛΑΘΟΥΡΗ ΜΑΡΙΝΑSCHOOL OF

  ARCHITECTURE

  ARCHITECTURAL

  ASSOCIATION ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

  ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ

  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΗ

  1326http://ht.aaschool.ac.uk/faculty.ht

  ml

  94 ΛΑΛΕΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ,

  ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ &

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

  ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

  ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ

  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ

  ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

  1545/31-12-2013

  τ. Γ’6532

  http://www.arch.tuc.gr/tripodakis.h

  tml

  95 ΛΕΦΑΣ ΠΑΥΛΟΣΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΠΑΤΡΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

  ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ

  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ825/6-10-2009 τ. Γ' 19315

  http://www.arch.upatras.gr/#/facult

  y/faculty/393/

  96 ΛΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

  ΘΡΑΚΗΣΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ

  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ

  ΣΤΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ –

  ΡΥΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

  ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

  ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ

  ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

  1062/8-8-2014 τ. Γ 19504http://www.arch.duth.gr/dep/lianos

  .shtml

  Page 12 of 24

  http://ht.aaschool.ac.uk/faculty.htmlhttp://ht.aaschool.ac.uk/faculty.htmlhttp://www.arch.tuc.gr/tripodakis.htmlhttp://www.arch.tuc.gr/tripodakis.htmlhttp://www.arch.duth.gr/dep/lianos.shtmlhttp://www.arch.duth.gr/dep/lianos.shtml

 • 97 ΛΙΑΠΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΠΑΤΡΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 563/18-6-2015 τ.Γ' 10526

  http://www.arch.upatras.gr/#/facult

  y/professors/392/

  98 ΛΟΥΚΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ

  ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΕΛΛΗΝΙΚΟ

  ΑΝΟΙΚΤΟ

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

  ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

  ΤΕΧΝΕΣ Ι: ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ

  ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ,

  ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ

  ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

  270/15-03-2018 Γ' 7687https://www.eap.gr/images/stories

  /pdf/cv-Loukaki.pdf

  99 ΜΑΛΟΥΤΑΣ ΘΩΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ

  ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ

  354/12-5-2009, τ.

  Γ’10856

  http://www.geo.hua.gr/~geo/index.

  php?option=com_contact&view=c

  ontact&id=17%3Amem17&catid=

  6%3Amem1&Itemid=54&lang=el

  100 ΜΑΜΑΛΟΥΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΠΑΤΡΩΝ

  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

  ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

  ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΚΑΙ

  ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ

  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

  1204/27-11-2015

  τ. Γ'4352

  http://www.arch.upatras.gr/el/facul

  ty/professors/stayros-

  mamaloykos-5125.html

  101 ΜΑΜΩΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΑΠΘ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ1087/τ.Γ'/03-11-

  201717394

  http://www.agro.auth.gr/%CF%80%C

  F%81%CE%BF%CF%83%CF%89%

  CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%B

  F/%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE

  %B7-

  %CE%B4%CE%B5%CF%80/%CE%

  BC%CE%B5%CE%BB%CE%BF%C

  F%82/?surname=%CE%9C%CE%B

  1%CE%BC%CF%8E%CE%BB%CE

  %BF%CF%82&name=%CE%91%C

  E%BD%CE%B4%CF%81%CE%AD

  %CE%B1%CF%82

  102 ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ

  ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ 80/20.02.15 Τ. Γ' 6896

  http://michalismanoussakis.blogs

  pot.gr/

  103 ΜΑΝΤΖΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

  ΣΧΟΛΗ

  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  ΕΜΠΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ

  ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

  795/26-08-2016 τ.

  Γ΄ 5813

  http://www.arch.ntua.gr/person/18

  3

  104 ΜΑΝΤΖΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

  ΘΡΑΚΗΣ

  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ

  ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ

  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ

  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

  1331/17-12-2012

  τ.Γ΄10801

  http://www.arch.duth.gr/dep/Mantz

  ou.shtml

  Page 13 of 24

  http://www.agro.auth.gr/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF/%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%B7-%CE%B4%CE%B5%CF%80/%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%82/?surname=%CE%9C%CE%B1%CE%BC%CF%8E%CE%BB%CE%BF%CF%82&name=%CE%91%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%AD%CE%B1%CF%82http://www.agro.auth.gr/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF/%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%B7-%CE%B4%CE%B5%CF%80/%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%82/?surname=%CE%9C%CE%B1%CE%BC%CF%8E%CE%BB%CE%BF%CF%82&name=%CE%91%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%AD%CE%B1%CF%82http://www.agro.auth.gr/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF/%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%B7-%CE%B4%CE%B5%CF%80/%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%82/?surname=%CE%9C%CE%B1%CE%BC%CF%8E%CE%BB%CE%BF%CF%82&name=%CE%91%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%AD%CE%B1%CF%82http://www.agro.auth.gr/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF/%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%B7-%CE%B4%CE%B5%CF%80/%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%82/?surname=%CE%9C%CE%B1%CE%BC%CF%8E%CE%BB%CE%BF%CF%82&name=%CE%91%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%AD%CE%B1%CF%82http://www.agro.auth.gr/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF/%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%B7-%CE%B4%CE%B5%CF%80/%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%82/?surname=%CE%9C%CE%B1%CE%BC%CF%8E%CE%BB%CE%BF%CF%82&name=%CE%91%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%AD%CE%B1%CF%82http://www.agro.auth.gr/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF/%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%B7-%CE%B4%CE%B5%CF%80/%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%82/?surname=%CE%9C%CE%B1%CE%BC%CF%8E%CE%BB%CE%BF%CF%82&name=%CE%91%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%AD%CE%B1%CF%82http://www.agro.auth.gr/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF/%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%B7-%CE%B4%CE%B5%CF%80/%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%82/?surname=%CE%9C%CE%B1%CE%BC%CF%8E%CE%BB%CE%BF%CF%82&name=%CE%91%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%AD%CE%B1%CF%82http://www.agro.auth.gr/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF/%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%B7-%CE%B4%CE%B5%CF%80/%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%82/?surname=%CE%9C%CE%B1%CE%BC%CF%8E%CE%BB%CE%BF%CF%82&name=%CE%91%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%AD%CE%B1%CF%82http://www.agro.auth.gr/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF/%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%B7-%CE%B4%CE%B5%CF%80/%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%82/?surname=%CE%9C%CE%B1%CE%BC%CF%8E%CE%BB%CE%BF%CF%82&name=%CE%91%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%AD%CE%B1%CF%82http://www.agro.auth.gr/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF/%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%B7-%CE%B4%CE%B5%CF%80/%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%82/?surname=%CE%9C%CE%B1%CE%BC%CF%8E%CE%BB%CE%BF%CF%82&name=%CE%91%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%AD%CE%B1%CF%82http://www.agro.auth.gr/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF/%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%B7-%CE%B4%CE%B5%CF%80/%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%82/?surname=%CE%9C%CE%B1%CE%BC%CF%8E%CE%BB%CE%BF%CF%82&name=%CE%91%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%AD%CE%B1%CF%82http://www.agro.auth.gr/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF/%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%B7-%CE%B4%CE%B5%CF%80/%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%82/?surname=%CE%9C%CE%B1%CE%BC%CF%8E%CE%BB%CE%BF%CF%82&name=%CE%91%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%AD%CE%B1%CF%82

 • 105ΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ -

  ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥΘΑΛΕΙΑ

  ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ

  ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ

  ΤΕΧΝΩΝ

  ΑΠΘ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΘΕΩΡΙΑ ΧΩΡΟΥ-ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ

  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ681/Γ/16-7-2015 17906

  http://www.vis.auth.gr/index.php?opti

  on=com_content&view=article&id=73

  %3Adep9&catid=43%3Ameli-

  dep&Itemid=66&lang=el

  106 ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

  ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ

  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

  539/25-4-2014 τ.

  Γ΄18501

  http://www.arch.uth.gr/el/staff/K_

  Manolidis

  107 ΜΑΡΑΒΕΛΑΚΗ ΠΑΓΩΝΑΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

  ΚΡΗΤΗΣ

  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ

  ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

  ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΠΌ

  ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ

  ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥΣ

  1000/6-9-13 τ. Γ 19501http://www.arch.tuc.gr/maravelaki.

  html

  108 ΜΑΡΑΝΤΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ,

  ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ

  ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ

  ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ

  ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ

  1374/14-10-2014

  τ.Γ΄8464

  http://www.uom.gr/modules.php?o

  p=modload&name=Cv&file=index

  &id=38&tmima=8&categorymenu

  =2

  109

  ΜΑΡΔΑ

  εκπ. άδεια από 01/11/18 έως

  30/09/19

  ΝΕΛΛΗΣΧΟΛΗ

  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝΕΜΠ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

  ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΑ15/Γ/18-01-2017 18567

  http://www.arch.ntua.gr/person/18

  5

  110 ΜΑΡΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

  ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ

  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ -

  ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ

  ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΚΑΙ

  ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΤΩΝ

  ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ

  ΠΕΡΙΟΔΟΥ

  Γ’ 1326/19.12.2017 10372http://www.arch.ntua.gr/person/18

  6

  111 ΜΑΤΘΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ

  ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣΚΡΗΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ ΤΗΣ ΔΥΣΗΣ

  1430/21-10-2014,

  τ. Γ'18156

  http://www.history-

  archaeology.uoc.gr/el/staff/dep/M

  atthiopoulos.html

  112 ΜΕΙΡ ΙΣΑΑΚ

  BLAUSTEIN

  INSTITUTE FOR

  DESERT RESEARCH,

  BEN-GURION

  UNIVERSITY OF

  THE NEGEV, ISRAEL

  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

  ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

  ARCHITECTURE, ENERGY

  CONSERVATION, GREEN

  ARCHITECTURE,

  SUSTAINABILITY, TOWN

  PLANNING

  2579http://www.bgu.ac.il/CDAUP/sakis

  .html

  113 ΜΕΛΙΣΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  ΣΧΟΛΗ

  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

  ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΕ

  ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ

  ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΔΙΚΑΙΟ

  ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ

  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

  384/16-6-2011 τ.Γ΄ 19595http://www.arch.ntua.gr/person/23

  1

  Page 14 of 24

  http://www.arch.ntua.gr/person/231http://www.arch.ntua.gr/person/231

 • 114 ΜΙΧΑΗΛ ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

  ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ

  ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

  (ΜΟΝΙΜΟΣ)

  Integrated Architectural Design

  and Technology, Energy and

  Environmental Design of

  Building, Environmental

  Conservation of Contemporary,

  Vernacular and Modern

  Movement Architecture,

  Innovative and Sustainable

  Construction Components and

  Materials, Adaptable Building

  Envelope Design, Building

  Integrated Renewable Energy

  Sources (RES) and Energy and

  Environmental Awareness

  23823http://ucy.ac.cy/dir/el/component/com

  profiler/userprofile/aimilios

  115 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

  ΘΡΑΚΗΣ

  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

  ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

  ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ

  ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ

  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΙΣ

  ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

  247/24-3-2015 τ. Γ 8903http://www.arch.duth.gr/dep/Michailidi

  s_cv.pdf

  116 ΜΟΝΙΟΥΔΗ-ΓΑΒΑΛΑ ΘΕΟΔΩΡΑ

  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

  ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ

  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

  ΚΑΙ ΝΕΩΝ

  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

  ΠΑΤΡΩΝΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ

  ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

  IΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ

  AΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ813/1-8-2013 τ. Γ' 17964

  http://www.culture.upatras.gr/cms/

  ?page_id=715

  117 ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

  ΚΡΗΤΗΣ

  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

  ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

  ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ

  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

  1416/6-12-2013 τ.

  Γ’11377

  https://www.arch.tuc.gr/el/prosopi

  ko/didaskontes/kathigites-

  lektores/moytsopoylos-

  athanasios/

  118 ΜΠΑΛΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

  ΘΡΑΚΗΣ

  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ

  ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

  ΔΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ:

  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

  ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ

  ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

  637/3-7-2015 τ. Γ 8470http://www.arch.duth.gr/dep/baltzo

  poulou.shtml

  119 ΜΠΑΡΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

  ΘΡΑΚΗΣ

  ΚΑΘΗΓΗΤΗΣΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-

  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ

  710/22-07-2016 τ.

  Γ 2761

  http://www.arch.duth.gr/dep/barka

  s.shtml

  120 ΜΠΕΛΑΒΙΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  ΣΧΟΛΗ

  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

  ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

  ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ

  ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ213/13.03.15 τ.Γ' 10835

  http://www.arch.ntua.gr/sites/default/fi

  les/person_cv/nikos_belavilas_cv_nt

  ua.pdf

  Page 15 of 24

  http://www.arch.duth.gr/dep/barkas.shtmlhttp://www.arch.duth.gr/dep/barkas.shtml

 • 121 ΜΠΗΤΣΙΚΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝ

  ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

  ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ

  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ

  ΤΕΧΝΗΣ

  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ 227/Γ/23-03-2015 8085http://arts.uoi.gr/DEP_BITSIKAS/dep

  _bitsikas.html

  122 ΜΠΟΥΡΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

  ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΧΩΡΙΚΩΝ

  ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ

  647/28-05-2014 τ.

  Γ΄18303

  http://www.arch.duth.gr/dep/polyc

  hronopoulos.shtml

  123 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  ΣΧΟΛΗ

  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

  ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ &

  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ

  ΧΩΡΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ

  ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ &

  ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ

  385/3-4-2013 τ. Γ΄ 10324http://www.arch.ntua.gr/person/19

  9

  124 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ

  ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

  280/24/03/2017 τ.

  Γ΄15364

  http://www.arch.ntua.gr/person/20

  0

  125 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΛΕΝΑSCHOOL OF

  ARCHITECTURE

  UNIVERSITY OF

  KENTΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

  SUSTAINABLE DESIGN,

  BIOCLIMATIC

  ARCHITECTURE, ENERGY

  EFFICIENCY, URBAN

  MICROCLIMATE

  6544

  http://www.kent.ac.uk/architecture

  /staff/academic/nikolopoulou_mari

  alena.html

  126 ΞΑΝΘΗ ΘΕΩΝΗΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

  ΘΡΑΚΗΣ

  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ

  ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

  1750/24-12-2014

  τ. Γ΄19024

  http://www.arch.duth.gr/dep/Xanth

  i.shtml

  127 ΞΕΝΟΣ ΘΩΜΑΣ

  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ

  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

  ΑΠΘ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΡΑΔΙΟΖΕΥΞΕΙΣ 737/7-8-08 τ. Γ’ 9959http://ee.auth.gr/school/faculty-

  staff/telecommunications-

  department/xenos-thomas/

  128 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ SCHOOL OF

  ARCHITECTURE

  FREDERICK

  UNIVERSITY,

  NICOSIA, CYPRUS

  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

  ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

  ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ

  ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΣΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ3157 http://www.economides.de/

  129 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ,

  ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ &

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ173/3-11-1999

  τ.Ν.Π.Δ.Δ.19693

  http://www.prd.uth.gr/el/staff/d_ec

  onomou

  Page 16 of 24

  http://www.arch.duth.gr/dep/polychronopoulos.shtmlhttp://www.arch.duth.gr/dep/polychronopoulos.shtmlhttp://www.arch.ntua.gr/person/199http://www.arch.ntua.gr/person/199http://www.economides.de/

 • 130 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣCOLLEGE OF

  ARCHITECTURE

  GEORGIA

  INSTITUTE OF

  TECHNOLOGY

  ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

  DESIGN COMPUTATION

  ARCHITECTURAL DESIGN

  MORPHOLOGY

  3140http://www.coa.gatech.edu/people

  /athanassios-economou

  131 ΟΥΓΓΡΙΝΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-

  ΑΛΚΕΤΤΑΣ

  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

  ΚΡΗΤΗΣ

  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

  ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ

  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ

  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

  ΑΙΧΜΗΣ

  811/30-8-2016 τ.Γ 10980

  https://www.arch.tuc.gr/el/prosopi

  ko/didaskontes/kathigites-

  lektores/oyggrinis-konstantinos/

  132

  ΠΑΪΣΙΔΟΥ

  εκπ. άδεια 10/02/19 έως

  31/05/19

  ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΗΙΣΤΟΡΙΑΣ &

  ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣΑΠΘ

  ΕΠΙΚΟΥΡΗ

  ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

  (ΜΟΝΙΜΗ)

  ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ 1634/04-12-14 16557

  http://www.hist.auth.gr/el/content/%C

  F%80%CE%B1%CF%8A%CF%83%

  CE%AF%CE%B4%CE%BF%CF%85

  -

  %CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%

  AF%CE%BD%CE%B1

  133 ΠΑΛΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

  ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ

  ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ

  ΤΕΧΝΩΝ

  ΑΠΘΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

  ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

  ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ-

  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ

  ΕΙΚΟΝΑΣ

  255/Γ/18-3-2016 10083

  http://www.vis.auth.gr/index.php?opti

  on=com_content&view=article&id=78

  %3Adep14&catid=43%3Ameli-

  dep&Itemid=66&lang=el

  134 ΠΑΝΕΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  ΤΜΗΜΑ

  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

  ΠΑΤΡΩΝΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΚΑΙ

  ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 749/4-9-2009, τ.Γ 18669

  www.upatras.gr/index/page/id/153

  /file/panetsos.pdf

  135 ΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

  ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ

  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ

  1430/21-10-2014

  τ. Γ΄18862

  http://www.arch.uth.gr/el/staff/C_P

  aniyiris

  136 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

  ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΚΑΙ

  ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ36/Γ/25-01-2016 18202

  https://service-

  apella.grnet.gr/apella/ui/professor

  s/12727

  137 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

  ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ -

  ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

  646/27-05-2014 τ.

  Γ΄18414

  http://www.arch.uth.gr/el/staff/M_

  Papadimitriou

  Page 17 of 24

  http://www.upatras.gr/index/page/id/153/file/panetsos.pdfhttp://www.upatras.gr/index/page/id/153/file/panetsos.pdfhttp://www.arch.upatras.gr/http://www.arch.upatras.gr/

 • 138 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΙΣΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΑΠΘ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕ

  ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

  ΠΟΛΙΤΙΚΗ,

  ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ

  ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

  ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ

  ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ

  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

  664/28-7-2010 τ. Γ' 18514http://www.meng.auth.gr/el/faculty/de

  p/papadopoulos.html

  139 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ

  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ

  ΣΤΗΝ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

  ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ

  ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

  647/28-5-2014 τ.

  Γ΄19867

  http://www.arch.uth.gr/el/staff/S_P

  apadopoulos

  140 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΣΧΟΛΗ

  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝΕΜΠ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

  74/5-4-05

  τ.Ν.Π.Δ.Δ.9217

  http://www.arch.ntua.gr/person/21

  3

  141 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ

  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ

  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

  ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ

  1512/5-11-2014 τ

  Γ΄18701

  http://www.arch.uth.gr/en/staff/G_

  Papakonstantinou

  142 ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  ΣΧΟΛΗ

  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ1802/30-12-2014

  τ.Γ’17266

  http://www.arch.tuc.gr/papamanoli

  s.html

  143 ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΠΑΤΡΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟΝ

  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ641/20-6-2013 τ.Γ΄ 17986

  http://www.arch.upatras.gr/#/facult

  y/faculty/389/

  144 ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  ΣΧΟΛΗ

  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  ΚΡΗΤΗΣΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

  ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ

  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΕΣ

  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

  1031/13-10-2015

  τ. Γ’ 8518

  https://www.arch.tuc.gr/el/prosopi

  ko/didaskontes/kathigites-

  lektores/parthenios-panagiotis/

  145 ΠΑΡΜΕΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  ΣΧΟΛΗ

  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

  ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ

  ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

  4/12-1-01

  τ.Ν.Π.Δ.Δ.19318

  http://www.arch.ntua.gr/person/21

  7

  Page 18 of 24

  http://www.arch.tuc.gr/http://www.arch.tuc.gr/http://www.arch.ntua.gr/person/199http://www.arch.ntua.gr/person/199http://www.arch.ntua.gr/person/217http://www.arch.ntua.gr/person/217

 • 146 ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

  ΚΑΙ ΜΜΕΑΠΘ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 599/Γ/29-6-2016 19859 http://www.jour.auth.gr/?page_id=923

  147 ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

  ΘΡΑΚΗΣ

  ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ

  ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

  (ΜΟΝΙΜΟΣ)

  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ

  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ

  ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ

  ΜΙΚΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ

  ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ

  ΣΧΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ

  ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ

  ΤΗΝ ΑΝΤΙΛΗΠΤΙΚΟΤΗΤΑ

  ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

  582/Γ/06-07-2010 5954http://www.arch.duth.gr/dep/Patrikios.

  shtml

  148

  ΠΕΤΡΙΔΟΥ

  εκπ. άδεια από 01/10/18

  έως 31/08/19

  ΒΑΣΙΛΙΚΗΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΠΑΤΡΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

  ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ

  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

  349/26-3-2013 τ.

  Γ΄17886

  http://www.arch.upatras.gr/#/facult

  y/professors/388/

  149 ΠΕΧΛΙΒΑΝΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

  INSTITUT FUER

  GRIECHISCHE UND

  LATEINISCHE

  PHILOLOGIE

  FREIE

  UNIVERSITAET,

  BERLIN

  ΚΑΘΗΓΗΤΗΣNEOGRÄZISTIK (MODERN

  GREEK STUDIES)5746

  http://www.geisteswissenschaften

  .fu-

  berlin.de/we02/institut/mitarbeiter/

  Professoren/pechlivanosm/index.

  html

  150 ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

  ΘΡΑΚΗΣΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

  ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ

  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ

  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: ΣΧΕΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ

  ΜΕ ΤΟ ΤΟΠΙΟ

  2/11-1-2017 τ. Γ 1092http://www.arch.duth.gr/dep/polyc

  hronopoulos.shtml

  151 ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΘΕΑΤΡΟΥ ΑΠΘ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

  ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ

  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ & ΘΕΩΡΙΑ

  ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ

  ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ & ΤΗΝ

  ΤΕΧΝΗ

  734/15-7-13 τ. Γ' 19402 http://www.thea.auth.gr/theagr.asp

  152 ΠΡΕΠΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

  ΘΡΑΚΗΣ

  ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

  ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ

  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-

  ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ

  ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ

  1335/07-10-2014

  τ. Γ'5590

  http://www.arch.duth.gr/dep/prepis

  .shtml

  153 ΠΡΟΒΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

  ΚΡΗΤΗΣΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

  489/27-05-2008 τ.

  Γ9772

  http://www.arch.tuc.gr/providakis.

  html

  Page 19 of 24

  http://www.arch.duth.gr/dep/prepis.shtmlhttp://www.arch.duth.gr/dep/prepis.shtml

 • 154 ΠΡΟΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

  ΚΡΗΤΗΣ

  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

  ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ

  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

  858/τ.Γ'/01-09-

  201722887

  https://www.arch.tuc.gr/fileadmin/

  users_data/arch_tmpl/CVs/CV-

  PROCAKIS.pdf

  155 ΡΩΜΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

  COLLEGE OF

  DESIGN,

  ARCHITECTURE,

  ART AND PLANNING

  UNIVERSITY OF

  CINCINNATI, OHIO,

  USA

  ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

  URBAN & REGIONAL

  PLANNING, ECONOMIC

  DEVELOPMENT

  7606

  http://daap.uc.edu/academics/pla

  nning/sop_directory.html?eid=rom

  anomc&thecomp=uceprof

  156 ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

  ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ

  ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ

  ΤΕΧΝΩΝ

  ΑΠΘ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

  ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΚΑΙ

  ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΑΠΟ

  ΤΗΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΩΣ ΚΑΙ

  ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ

  ΜΑΣ

  1087/03.11.2017

  τ.Γ’19929

  http://www.vis.auth.gr/index.php?opti

  on=com_content&view=article&id=80

  %3Adep16&catid=43%3Ameli-

  dep&Itemid=66&lang=el

  157 ΣΑΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ

  ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ

  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

  NΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ IΣΤΟΡΙΑ:

  ΣΧΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ

  ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ

  ΑΙΩΝΑ ΤΗΣ AΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ

  307/10-4-2008 τ.Γ’ 5582http://www.ece.uth.gr/main/el/nod

  e/88

  158 ΣΑΜΠΑΝΙΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

  ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ

  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

  ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ

  ΟΠΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ769/4-8-2017/τ.Γ 19562

  http://www.eap.gr/newsite/images

  /stories/pdf/elp/cv_sampanikou.pd

  f

  159 ΣΑΠΟΥΝΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ,

  ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

  ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ

  ΣΥΝΘΕΣΗ539/Γ/25-4-2014 7837

  http://www.prd.uth.gr/el/staff/a_sa

  pounakis

  160 ΣΑΧΙΝΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ

  ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ

  ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ

  ΤΕΧΝΩΝ

  Α.Π.Θ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗ189/11-3-2009,

  τεύχος Γ.΄17555

  http://www.vis.auth.gr/index.php?opti

  on=com_content&view=article&id=66

  %3Adep2&catid=43%3Ameli-

  dep&Itemid=66&lang=el

  161ΣΕΒΑΣΤΑΚΗΣ

  Αναστολή ΚαθηκόντωνΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  ΣΧΟΛΗ

  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

  ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

  ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΩΣ

  ΜΕΣΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ

  ΧΩΡΟΥ

  343/22-03-2013

  τ.Γ΄18076

  http://www.arch.ntua.gr/person/23

  0

  162

  ΣΕΜΟΓΛΟΥ

  εκπ. άδεια 01/10/18 έως

  30/06/19

  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ

  ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣΑΠΘ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

  ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ

  ΤΕΧΝΗ1031/13-10-15 τ.Γ' 2794

  http://www.hist.auth.gr/sites/default/fil

  es/%CE%91%CE%98.%20%CE%A3

  %CE%95%CE%9C%CE%9F%CE%

  93%CE%9B%CE%9F%CE%A5%20

  CV.pdf

  Page 20 of 24

 • 163 ΣΕΡΡΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  ΣΧΟΛΗ

  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

  ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ -

  ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ615/1-7-2016 19473

  http://www.prd.uth.gr/el/staff/a_go

  spodini

  164 ΣΚΟΥΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

  ΚΡΗΤΗΣ

  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

  ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ

  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: ΤΟΠΟΣ, ΤΟΠΙΟ

  ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

  1031/13-10-2015

  τ. Γ’ 5683

  https://www.arch.tuc.gr/el/prosopi

  ko/didaskontes/kathigites-

  lektores/skoytelis-nikolaos/

  165

  ΣΜΙΤ-ΔΟΥΝΑ

  εκπ. άδεια 01/03/19 έως

  31/08/19

  ΜΠΑΡΜΠΑΡΑΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ

  ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣΑΠΘ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

  238/11-8-06 τ

  ΝΠΔΔ7984

  http://www.hist.auth.gr/el/content/%C

  F%83%CE%BC%CE%B9%CF%84-

  %CE%B4%CE%BF%CF%8D%CE%

  BD%CE%B1-

  %CE%BC%CF%80%CE%AC%CF%

  81%CE%BC%CF%80%CE%B1%CF

  %81%CE%B1

  166 ΣΠΑΝΟΜΑΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΠΑΤΡΩΝ

  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

  ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ

  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

  1031/4-8-2014 τ.

  Γ΄18756

  http://www.arch.upatras.gr/el/faculty/

  professors/athanasios-spanomaridis-

  5132.html

  167 ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ

  ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ 12/11-1-2008, τ. Γ' 7621

  http://www.mariosspiliopoulos.co

  m/main.php?id=1

  168 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ,

  ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ

  ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ

  ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

  ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ:

  ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ

  ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ

  ΎΣΤΕΡΗ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ

  ΠΕΡΙΟΔΟ (19ΟΣ-20ΟΣ ΑΙ.)

  821/τ.Γ'/23-08-

  20178056

  http://www.uom.gr/modules.php?o

  p=modload&name=Cv&file=index

  &id=926&tmima=8&categorymen

  u=2

  169 ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΑΠΘ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

  ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ

  ΛΟΓΟΥ349/26.3.2013 τ.Γ' 19307

  http://www.polsci.auth.gr/index.php?l

  ang=el&rm=1&mn=13&stid=34

  170 ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ή ΜΑΝΑΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

  ΣΧΟΛΗ

  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

  ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ

  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ

  ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ

  Γ’ 1326/19.12.2017 7462http://www.arch.ntua.gr/person/23

  4

  171 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

  ΚΡΗΤΗΣ

  ΕΠΙΚΟΥΡΗ

  ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

  (ΜΟΝΙΜΗ)

  ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ

  ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΑΚΩΝ

  ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

  247/9-3-2018, τ.Γ΄ 21704

  https://www.arch.tuc.gr/fileadmin/

  users_data/arch_tmpl/CVs/CV-

  STAVROULAKI.pdf

  Page 21 of 24

  http://www.prd.uth.gr/el/staff/a_gospodinihttp://www.prd.uth.gr/el/staff/a_gospodini

 • 172 ΣΤΥΛΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

  ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

  ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ

  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

  692/19-7-2016 τ.

  Γ΄19051

  http://www.arch.uth.gr/el/staff/I_St

  ylidis

  173 ΤΕΡΚΕΝΛΗ ΘΕΑΝΩ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

  ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΜΕ

  ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

  ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ

  1651/9.12.2014 τ.

  Γ'10421

  https://geography.aegean.gr/ppl/in

  dex.php?content=0&bio=TERKE

  NLI

  174 ΤΖΙΡΤΖΙΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

  ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ

  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ

  ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ

  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

  ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

  ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΕΧΝΗΣ,

  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΗΣ

  1019/31-07-2014

  τ. Γ΄4603

  http://www.arch.uth.gr/el/staff/Y_T

  zirtzilakis

  175 ΤΟΥΡΝΙΚΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  ΣΧΟΛΗ

  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

  533/13-7-2009

  τ.Γ΄19728

  http://www.arch.ntua.gr/staff/Staff

  DetailsGr.asp?code=Tournikiotis

  176 ΤΡΟΒΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ

  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

  ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΝ

  ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟ

  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ

  ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ

  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

  1430/21-10-2014 6579http://www.arch.uth.gr/el/staff/V_T

  rova

  177 ΤΣΑΓΚΡΑΣΟΥΛΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

  ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΚΑΙ

  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ

  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ

  ΔΟΜΩΝ

  1089/13.8.2014/τ.Γ

  ΄9713

  http://www.arch.uth.gr/el/staff/A_T

  sangrassoulis

  178 ΤΣΑΚΑΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

  ΚΡΗΤΗΣ

  ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ

  ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

  (ΜΟΝΙΜΟΣ)

  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ

  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ710/22-7-2016 τ. Γ 9116

  https://www.arch.tuc.gr/el/prosopi

  ko/didaskontes/kathigites-

  lektores/tsakalakis-dimitrios/

  179 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ

  ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ

  ΤΕΧΝΩΝ

  Α.Π.Θ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ452/04-12-2006, τ.

  Γ΄19586

  http://www.vis.auth.gr/index.php?opti

  on=com_content&view=article&id=74

  %3Adep10&catid=43%3Ameli-

  dep&Itemid=66&lang=el

  Page 22 of 24

 • 180 ΤΣΙΚΑΛΟΥΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΑΠΘ

  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ

  ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ

  473/ 24.05.2017

  τ. Γ΄13088

  http://www.civil.auth.gr/personel/dep/

  58-katgt.html

  181 ΤΣΙΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

  ΕΠΙΚΟΥΡΗ

  ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

  (ΜΟΝΙΜΗ)

  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ479/25.05.2017 τ.

  Γ΄21860 http://www.arch.ntua.gr/person/243

  182 ΦΑΤΣΕΑ ΕΙΡΗΝΗ

  ΣΧΟΛΗ

  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

  ΕΠΙΚΟΥΡΗ

  ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

  (ΜΟΝΙΜΗ)

  Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ

  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ/ΑΠΟ ΤΗΝ

  ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΩΣ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ

  ΤΟΥ 20ΟΥ ΑΙΩΝΑ

  751/05.08.16

  τ. Γ 8550 http://www.arch.ntua.gr/person/246

  183 ΦΩΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ

  ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ

  ΤΕΧΝΩΝ

  Α.Π.Θ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ144/23-8-1996, τ.

  Ν.Π.Δ.Δ.5527

  http://www.vis.auth.gr/index.php?opti

  on=com_content&view=article&id=70

  %3Adep6&catid=43%3Ameli-

  dep&Itemid=66&lang=el

  184 ΦΩΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ

  DEPARTMENT OF

  ARCHITECTURE,

  FACULTY OF

  ENGINEERING

  UNIVERSITY OF

  CYPRUS

  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

  ΚΑΘΗΓΗΤΗΣARCHITECTURE 11471

  http://ucy.ac.cy/dir/en/component/

  comprofiler/userprofile/mcphocas

  185 ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣFACULTY OF

  CLASSICS

  UNIVERSITY OF

  OXFORDΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ 5563

  http://www.classics.ox.ac.uk/angel

  oschaniotis.html

  186 ΧΑΝΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΕΜΠ

  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ

  ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΑΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

  247/24.03.2015 τ.

  Γ΄.4326

  http://www.arch.ntua.gr/person/25

  0

  187 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ

  ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

  467/07.06.2010 τ.

  Γ'5583

  http://www.mmca.org.gr/mmst/el/c

  ollection.htm?m=1&l=22;459:bio

  188 ΧΑΡΒΑΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ

  ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ 626/18.06.13 τ. Γ' 503

  http://www.digitalarts.asfa.gr/fram

  es/profs/GHARVALIAS/index.html

  Page 23 of 24

  http://ucy.ac.cy/dir/en/component/comprofiler/userprofile/mcphocashttp://ucy.ac.cy/dir/en/component/comprofiler/userprofile/mcphocas

 • 189 ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΥΠΡΟΥΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

  ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

  ΓΡΑΦΙΚΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ,

  ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ10706

  https://www.cs.ucy.ac.cy/index.ph

  p/en/userprofile/userprofile/yiorgo

  s

  190 ΨΥΧΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

  ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΜΕ

  ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ

  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ

  ΠΟΛΥΜΕΣΑ

  1463/27-10-2014

  τ. Γ΄2778

  http://www.arch.uth.gr/el/staff/A_P

  sychoulis

  Page 24 of 24