Στόχοι ως προς το γνωστικό αντικείμενοdipe.chi.sch.gr/225.pdf ·...

Click here to load reader

 • date post

  24-Sep-2019
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Στόχοι ως προς το γνωστικό αντικείμενοdipe.chi.sch.gr/225.pdf ·...

 • {{

 • κριτική κριτική ανάγνωσηανάγνωση

  παραγωγή προφ. & παραγωγή προφ. & γργρ. λόγου. λόγου

  3ψήφιες 3ψήφιες πράξεις (επαλήθευση)πράξεις (επαλήθευση)

  περιπέτειες Οδυσσέα περιπέτειες Οδυσσέα ((χωροχρονικήχωροχρονική εξέλιξη) εξέλιξη)

  χριστιανική χριστιανική πίστη (στάσεις, αξίεςπίστη (στάσεις, αξίες))

  φυτά φυτά (λειτουργία, προσαρμογή) (λειτουργία, προσαρμογή)

  λογοτεχνική λογοτεχνική ευαισθησία & ευαισθησία & φιλαναγνωσίαφιλαναγνωσία

  Στόχοι ως προς το γνωστικό αντικείμενο:Στόχοι ως προς το γνωστικό αντικείμενο:

 • νέες νέες τεχνολογίες (τεχνολογίες (πολυαισθητηριακήπολυαισθητηριακή εμπειρία)εμπειρία)

  απόψεις απόψεις

  διάλογοςδιάλογος

  επιχειρηματολογίαεπιχειρηματολογία

  οομαδοσυνεργατικότηταμαδοσυνεργατικότητα

  κριτική σκέψηκριτική σκέψη

  διερευνητικό μοντέλο μάθησηςδιερευνητικό μοντέλο μάθησης

  οικοδομούν νέα γνώση σε προϋπάρχουσαοικοδομούν νέα γνώση σε προϋπάρχουσα

  Στόχοι ως προς τη μαθησιακή διαδικασία:Στόχοι ως προς τη μαθησιακή διαδικασία:

 • Σκοπός της καλής πρακτικής : Η δημιουργία ενός Σκοπός της καλής πρακτικής : Η δημιουργία ενός

  διαδραστικούδιαδραστικού περιβάλλοντος εργασίας και περιβάλλοντος εργασίας και μάθησης μάθησης που θα απευθύνεται σε διαφορετικούς τύπους που θα απευθύνεται σε διαφορετικούς τύπους νοημοσύνης.νοημοσύνης.

  Περιγραφή καλής πρακτικής: Περιγραφή καλής πρακτικής: Ετήσιο εκπαιδευτικό Ετήσιο εκπαιδευτικό σενάριο σενάριο στηριζόμενο στο λογοτεχνικό βιβλίο «Ο Μικρός στηριζόμενο στο λογοτεχνικό βιβλίο «Ο Μικρός Πρίγκιπας» του Γάλλου Πρίγκιπας» του Γάλλου συγγραφέα Αντουάν ντε Σαιντσυγγραφέα Αντουάν ντε Σαιντ--ΕξυπερύΕξυπερύ. .

 • Συναισθηματική Goleman

  Γλώσσα Μαθηματικά

  Ιστορία Μελέτη Μουσική

  Γυμναστική Θρησκευτικά

 • Άξονες Άξονες στοχοθεσίαςστοχοθεσίας

  Διαθεματικό

  Εστιασμένο στη

  συναισθημα-τική

  νοημοσύνη

  Πολυαισθη-

  τηριακό

 • Δημιουργός Δημιουργός εκπεκπ. σεναρίου . σεναρίου (περιβάλλον (περιβάλλον αφόρμησηςαφόρμησης)) Οργάνωση Οργάνωση ––οπτικοποίησηοπτικοποίηση ιδεών ιδεών (π.χ. χάρτης ιδεών)(π.χ. χάρτης ιδεών) Καθοδηγητής (π.χ. οδηγίες Καθοδηγητής (π.χ. οδηγίες διεκπεραίωσης διεκπεραίωσης -- υλοποίησης).υλοποίησης). Συντονιστής (π.χ. μοίρασμα Συντονιστής (π.χ. μοίρασμα ρόλων).ρόλων). Επιλογή Επιλογή --Σχεδιαστής Σχεδιαστής ηλεκτρονικού περιβάλλοντος ηλεκτρονικού περιβάλλοντος (π.χ. δημιουργός κατάλληλου (π.χ. δημιουργός κατάλληλου υπόβαθρου).υπόβαθρου). Ελεγκτής (Διορθώσεις, Ελεγκτής (Διορθώσεις, επεκτάσεις, προτάσεις, επεκτάσεις, προτάσεις, ανατροφοδότηση).ανατροφοδότηση). Εμψυχωτής, υποστηρικτήςΕμψυχωτής, υποστηρικτής

  Εμπνευστές Ιδεών Εμπνευστές Ιδεών (καταιγισμός ιδεών).(καταιγισμός ιδεών).

  ΣυγγραφείςΣυγγραφείς

  ΜαθηματικοίΜαθηματικοί

  ΙστορικοίΙστορικοί

  ΜουσικοίΜουσικοί

  ΕΡΕΥΝΗΤΕΣΕΡΕΥΝΗΤΕΣ

  ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ Η/ΥΧΕΙΡΙΣΤΕΣ Η/Υ

  Υπεύθυνοι Ορθογραφίας, Υπεύθυνοι Ορθογραφίας, Λεξιλογίου, Γραμματικής, Λεξιλογίου, Γραμματικής, Συντακτικού, πράξεων...Συντακτικού, πράξεων...

  Ρόλος δασκάλου/αςΡόλος δασκάλου/ας Ρόλος Ρόλος μαθητή/αςμαθητή/ας

 • Μαθητές

  εκπαιδευτικοί Γονείς

  Εξωτερικοί φορείς

  (μουσείο, θέατρο,

  πάρκο κυκλ. αγ. )

  Διαδικτυακοί συνεργάτες

  (πηγές)

  Εμπλεκόμενοι στην καλή Εμπλεκόμενοι στην καλή πρακτικήπρακτική

  Δημιουργία

  Αξιολόγηση

 • Εμπόδια Εμπόδια -- προκλήσειςπροκλήσεις

  Επίπεδο οργάνωσης

  Επίπεδο ευελιξίας

  συνεχή αναδιαμόρφωση

  Χρονοβόρα διαδικασία

  Παράλληλη δράση ομάδων Παρουσίαση (διάχυση της γνώσης)

 • Καλώς ήλθατε!Καλώς ήλθατε!

  http://www.24grammata.com/wp-content/uploads/2011/05/A.-Saint-Exup%C3%A9ry-O-Mikros-Prigkipas.pdf

 • ΚλικάρετεΚλικάρετε στην εικόνα για να στην εικόνα για να ακούσετε την περίληψη του βιβλίου ακούσετε την περίληψη του βιβλίου ηχογραφημένη.ηχογραφημένη.

  https://www.youtube.com/watch?v=PJ-mXn2S864&feature=youtu.be

 • Αποστάσεις Αποστάσεις πλανητώνπλανητών

  https://www.youtube.com/watch?v=btn6sGvYhi0

 • Αποστάσεις μεταξύ πλανητών

  Ερμής - Γη 150-56=94

  Άρης - Δίας 751-220=531

  Κρόνος - Ερμής 1370-56=1314

  Κρόνος - Γη 1370-150=

  Κρόνος - Άρης 1370-220=1150

  Κρόνος - Δίας 1370-751=619

  Εδώ θα χρειαστείς μια μικρή

  μαθηματική βοήθεια … Άνοιξε τον ακόλουθο σύνδεσμο για να τη λάβεις! http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/sho

  w.php/DSDIM-C102/703/4643,21003/

  http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-C102/703/4643,21003/http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-C102/703/4643,21003/http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-C102/703/4643,21003/http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-C102/703/4643,21003/http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-C102/703/4643,21003/

 • Ο μικρός πρίγκιπας στον Ο μικρός πρίγκιπας στον πλανήτη του είχε υπό την πλανήτη του είχε υπό την ευθύνη του το ευθύνη του το μικρό μικρό του του τριαντάφυλλο το οποίο τριαντάφυλλο το οποίο το το προστάτευε από τις καιρικές προστάτευε από τις καιρικές συνθήκες συνθήκες κλείνοντάς το σε κλείνοντάς το σε μια μια γυάλα.γυάλα.

  http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM102/524/3459,14003/http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM102/524/3459,14003/

  http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM102/524/3459,14003/

 • Στη γη ο μικρός πρίγκιπας γνώρισε έναν πιλότο με τον οποίο έγιναν καλοί φίλοι.

 • Συζητήστε με την ψυχολόγο κ. Δέσποινα Καλαγκιά για τα συναισθήματα και τη φιλία.

 • Καταγράψτε σε ένα φύλλο χαρτί ποιος είναι για εσάς φίλος.

 • Ενώστε όλες τις απαντήσεις σας σε ένα χαρτόνι και φτιάξτε τη συνταγή της φιλίας.

 • Αξιολόγηση προγράμματος

 • Ώρα να ανοίξει η αυλαία!!!

 • Ποια είναι τα καινοτόμα στοιχεία της;Ποια είναι τα καινοτόμα στοιχεία της;

  Δεν είναι απλά ένα Δεν είναι απλά ένα διαθεματικόδιαθεματικό αλλά ένα αλλά ένα πολυαισθητηριακόπολυαισθητηριακό σενάριο προκειμένου να σενάριο προκειμένου να απευθύνεται σε πολλαπλούς τύπους νοημοσύνης.απευθύνεται σε πολλαπλούς τύπους νοημοσύνης.

  Ποια είναι η παιδαγωγική της αξία;Ποια είναι η παιδαγωγική της αξία;

  Ενίσχυσε τον ρόλο του μαθητή. Ενίσχυσε τον ρόλο του μαθητή.

  Προστιθέμενη αξίΠροστιθέμενη αξίαα

  Από την παθητικότητα στη δραστηριοποίηση

  Από την εξάρτηση στην ανεξαρτησία

  από το κλειστό σχολικό περιβάλλον

  στο ανοιχτό σχολείο της ζωής

 • Πώς συνέβαλε στην προαγωγή του εκπαιδευτικού Πώς συνέβαλε στην προαγωγή του εκπαιδευτικού έργου;έργου;

  Επικοινωνία Επικοινωνία –– συνεργασίασυνεργασία

  Δημιουργικότητα Δημιουργικότητα –– καινοτομίακαινοτομία

  Κριτική σκέψη Κριτική σκέψη –– επίλυση προβλημάτωνεπίλυση προβλημάτων

  Πώς συνέβαλε στη σχολική καθημερινότητα;Πώς συνέβαλε στη σχολική καθημερινότητα;

  (+)κίνητρο στην εκπαιδευτική διαδικασία(+)κίνητρο στην εκπαιδευτική διαδικασία

  (+)αλληλεπίδραση σχολικής κοινότητας(+)αλληλεπίδραση σχολικής κοινότητας-- κοινωνίαςκοινωνίας

  (+)(+)διαδραστικόδιαδραστικό περιβάλλον εργασίας και μάθησηςπεριβάλλον εργασίας και μάθησης

 • ΣυμπεράσματαΣυμπεράσματα Εξειδικευμένο εκπαιδευτικό εργαλείο

  Ανάγκες διαφορετικότητα μαθητών

 • Ευχαριστούμε για την προσοχή σας! Ευχαριστούμε για την προσοχή σας! Καλό καλοκαίρι!Καλό καλοκαίρι!

  Μαίρη Μαίρη ΓιακουμήΓιακουμή –– Αθηνά Αθηνά ΣκαπινάκηΣκαπινάκη